8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 24 0 11 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 30 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3 4 2 3 4 1 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 7 10 10 10 11 6 4 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 11 5 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 68 0 0 0 1 0 2 0 1 2 4 2 2 15 15 8 9 4 3 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 2 1 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 56 0 0 1 0 3 2 2 1 2 2 6 4 8 6 8 6 3 2 0 0 0
Anémie (D50-D64) 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 34 0 1 2 4 2 0 1 1 4 2 3 0 3 3 2 0 3 2 1 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 63 1 12 7 9 4 0 0 1 1 1 4 3 4 3 4 4 2 2 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 55 0 0 0 4 11 8 4 2 8 3 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 10 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 41 0 3 6 4 5 0 2 1 1 1 3 3 1 3 2 3 1 0 1 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33 0 0 2 8 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 12 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 2 2 2 3 2 0 0
Angina pectoris (I20) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 3 5 6 5 1 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 269 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 25 31 32 41 40 28 21 22 9 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 2 3 0 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 26 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 1 4 4 1 4 4 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 247 1 0 0 0 0 0 1 3 5 5 9 12 11 33 37 44 40 31 11 3 1
Selhání srdce (I50) 103 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 6 6 12 14 13 16 9 15 5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 233 1 0 0 0 0 0 2 1 1 6 8 8 24 34 45 33 28 20 15 6 1
Ateroskleróza (I70) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 2 4 1 2 0 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 51 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 3 6 8 8 7 5 3 0 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 41 1 23 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 77 4 17 3 3 0 1 1 0 2 1 2 1 2 2 10 9 5 8 5 0 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 39 6 25 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 23 0 9 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 14 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7 2 2 3 0 0 0
Astma (J45-J46) 11 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 99 0 0 0 0 0 1 1 4 2 4 1 3 7 19 16 13 9 13 4 1 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 32 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 5 4 3 4 1 3 2 5 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 19 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 19 0 0 3 4 4 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0 2 1 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 2 2 0 2 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19 0 0 2 2 3 2 1 4 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 38 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 4 1 3 8 3 5 3 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 100 0 0 0 0 2 4 5 0 8 4 8 13 15 9 11 7 7 6 1 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 43 0 0 0 1 0 1 1 2 2 5 4 2 5 4 3 7 0 5 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 85 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2 5 12 8 14 12 4 11 6 1 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 266 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 21 27 52 64 44 26 13 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 17 38 67 57 42 20 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 8 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 22 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 2 2 1 2 2 5 0 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 14 2 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 31 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 5 7 4 4 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 13 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 4 0 1 1 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 11 0 0 0 0 1 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 23 0 0 0 0 0 5 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 28 10 1 3 4 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 29 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 1 5 5 2 0 4 2 3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 69 0 1 10 8 2 2 0 0 2 2 1 4 6 6 5 5 6 5 3 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 325 12 76 40 28 17 2 3 3 2 6 7 5 12 19 15 18 17 20 16 6 1
Nitrolební poranění (S06) 104 1 6 10 14 7 4 1 1 4 5 5 3 5 5 7 6 2 3 8 6 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 37 2 12 9 3 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 156 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 1 1 3 6 10 14 22 33 37 19 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 128 0 3 6 9 6 7 5 6 12 6 7 6 6 8 4 9 7 8 8 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 15 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 119 0 3 1 7 16 12 8 9 11 15 5 5 11 5 4 1 2 4 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 35 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 6 5 7 4 3 1 1 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 3 1 3 1 1 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 4 444 268 238 163 155 129 78 70 85 121 124 173 208 318 447 523 440 350 299 181 63 11
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8 0 90,7 56,2 14,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,3 144,2 66 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10 36 16,5 6,2 7,4 0 0 0 5 4 4,3 0 0 19,4 13,6 20,8 15,1 33,8 67,8 32,7 99,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,7 0 16,5 6,2 14,7 7,1 0 0 5 4 4,3 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 9,7 35,9 33,9 45,3 52 75,7 123,8 101,7 130,8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5,1 0 4,5 5,2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8,5 4,8 0 0 9,1 10,4 7,6 11,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,8 0 0 0 5,2 0 11,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10,4 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 19,4 9,1 57,2 37,9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 22,7 0 0 0 7,4 0 10,8 0 5 8 17 9,7 10,2 72,6 67,9 41,6 68,2 45 50,8 0 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,7 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 5,1 9,7 22,6 10,4 7,6 22,5 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,5 14,5 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 18,7 0 0 6,2 0 21,4 10,8 10 5 8 8,5 29,1 20,5 38,7 27,2 41,6 45,4 33,8 33,9 0 0 0
Anémie (D50-D64) 2,3 0 16,5 6,2 0 0 5,4 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 11,3 0 32,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,7 0 8,2 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 11,3 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,3 0 8,2 12,5 29,5 14,3 0 5 5 15,9 8,5 14,5 0 14,5 13,6 10,4 0 33,8 33,9 32,7 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21 36 98,9 43,7 66,3 28,6 0 0 5 4 4,3 19,4 15,4 19,4 13,6 20,8 30,3 22,5 33,9 32,7 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 18,3 0 0 0 29,5 78,6 43,4 20 10 31,8 12,8 38,8 15,4 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,3 0 0 0 0 0 10,8 15 5 11,9 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 0 0 0 7,4 21,4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5,2 15,1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13,7 0 24,7 37,5 29,5 35,7 0 10 5 4 4,3 14,5 15,4 4,8 13,6 10,4 22,7 11,3 0 32,7 99,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3,7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 9,1 0 15,1 33,8 16,9 0 99,7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11 0 0 12,5 59 50 5,4 0 5 4 4,3 9,7 5,1 14,5 4,5 5,2 7,6 11,3 33,9 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 8,2 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 0 16,5 6,2 7,4 0 0 0 0 8 0 0 5,1 4,8 4,5 5,2 7,6 0 16,9 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 4,8 10,2 0 13,6 10,4 15,1 22,5 50,8 65,4 0 0
Angina pectoris (I20) 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 19,4 30,7 14,5 22,6 31,2 37,9 11,3 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 89,7 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 46,9 121,1 158,8 154,9 185,7 208 212,1 236,4 372,9 294,4 199,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 13,6 26 15,1 33,8 0 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8,7 0 0 0 0 0 10,8 0 5 4 0 9,7 5,1 4,8 18,1 20,8 7,6 45 67,8 32,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 82,4 36 0 0 0 0 0 5 15 19,9 21,3 43,6 61,5 53,3 149,5 192,4 333,3 450,2 525,4 359,8 299,1 1 111,1
Selhání srdce (I50) 34,3 0 0 0 7,4 0 0 0 5 0 8,5 14,5 30,7 29,1 54,4 72,8 98,5 180,1 152,5 490,7 498,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 77,7 36 0 0 0 0 0 10 5 4 25,6 38,8 41 116,2 154 234 250 315,1 339 490,7 598,2 1 111,1
Ateroskleróza (I70) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5,1 24,2 18,1 10,4 30,3 11,3 33,9 0 99,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 17 0 0 0 0 7,1 0 0 0 4 12,8 24,2 15,4 29,1 36,2 41,6 53 56,3 50,8 0 99,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13,7 36 189,6 81,2 22,1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 25,7 144,2 140,1 18,7 22,1 0 5,4 5 0 8 4,3 9,7 5,1 9,7 9,1 52 68,2 56,3 135,6 163,6 0 1 111,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 13 216,3 206,1 25 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 7,7 0 74,2 62,4 0 21,4 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4,7 0 0 0 44,2 7,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 10,4 7,6 11,3 16,9 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7 0 0 6,2 0 7,1 0 0 0 0 0 4,8 0 9,7 9,1 36,4 15,1 22,5 50,8 0 0 0
Astma (J45-J46) 3,7 0 0 31,2 29,5 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 33 0 0 0 0 0 5,4 5 19,9 8 17 4,8 15,4 33,9 86,1 83,2 98,5 101,3 220,3 130,8 99,7 1 111,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,3 0 0 0 22,1 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,3 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 9,7 5,1 0 0 5,2 0 0 0 32,7 99,7 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,7 0 0 0 0 0 0 5 5 0 12,8 0 25,6 19,4 13,6 20,8 7,6 33,8 33,9 163,6 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,3 0 8,2 31,2 7,4 7,1 0 0 5 0 0 9,7 5,1 0 4,5 5,2 0 22,5 33,9 32,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 6,3 0 0 18,7 29,5 28,6 0 5 15 0 4,3 0 0 0 9,1 0 0 0 16,9 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 4 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 15,6 30,3 0 33,9 32,7 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 4,8 0 19,4 4,5 10,4 15,1 0 33,9 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,3 0 0 12,5 14,7 21,4 10,8 5 19,9 4 0 9,7 0 4,8 0 0 7,6 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 11,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 12,7 72,1 0 0 0 0 0 5 5 4 4,3 4,8 15,4 19,4 4,5 15,6 60,6 33,8 84,7 98,1 99,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 10,4 15,1 0 0 32,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2 36 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 5,1 4,8 4,5 0 0 0 0 32,7 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,7 36 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 4,8 9,1 10,4 15,1 11,3 16,9 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 4,5 5,2 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 33,3 0 0 0 0 14,3 21,7 25 0 31,8 17 38,8 66,6 72,6 40,8 57,2 53 78,8 101,7 32,7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 5,1 4,8 9,1 0 0 11,3 0 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 14,3 0 0 0 7,4 0 5,4 5 10 8 21,3 19,4 10,2 24,2 18,1 15,6 53 0 84,7 32,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 28,3 0 0 0 0 0 5,4 5 10 8 12,8 9,7 25,6 58,1 36,2 72,8 90,9 45 186,4 196,3 99,7 1 111,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,3 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 9,7 0 5,2 7,6 11,3 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 0 8,2 6,2 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,7 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 8,5 48,4 107,6 130,7 235,5 332,8 333,3 292,6 220,3 98,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 86,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 56,3 82,3 172,1 348,4 431,8 472,7 339 130,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,7 0 0 0 14,7 7,1 0 0 0 4 0 0 0 4,8 0 5,2 7,6 0 16,9 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,3 0 0 0 14,7 7,1 0 0 0 8 12,8 9,7 10,2 4,8 9,1 10,4 37,9 0 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 0 0 4,8 9,1 5,2 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 4,8 10,2 0 4,5 26 0 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 10,4 0 22,5 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 9,7 9,1 0 7,6 0 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 4,7 72,1 24,7 0 0 14,3 5,4 0 0 8 0 0 0 4,8 4,5 5,2 0 0 16,9 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 10,3 0 0 0 0 7,1 0 5 0 4 0 0 0 4,8 9,1 15,6 37,9 78,8 67,8 130,8 199,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 4,8 0 0 4,5 5,2 0 11,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,3 0 0 0 0 21,4 0 0 5 0 0 4,8 0 0 4,5 10,4 7,6 33,8 16,9 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 20,8 15,1 22,5 16,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,7 0 0 12,5 22,1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 11,3 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,7 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 5,1 0 9,1 20,8 0 11,3 16,9 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0 10,8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 0 0 10 10 11,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,3 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,7 0 0 0 0 7,1 0 15 34,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 7,7 0 0 0 0 0 27,1 15 54,8 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 47 5 082,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 13,7 1 478,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 9,3 360,5 8,2 18,7 29,5 21,4 10,8 0 0 0 4,3 4,8 10,2 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 9,7 0 0 0 7,4 21,4 0 0 5 0 0 9,7 5,1 24,2 22,6 10,4 0 45 33,9 98,1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 23 0 8,2 62,4 59 14,3 10,8 0 0 8 8,5 4,8 20,5 29,1 27,2 26 37,9 67,5 84,7 98,1 99,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 108,4 432,6 626,5 249,8 206,4 121,5 10,8 15 15 8 25,6 33,9 25,6 58,1 86,1 78 136,3 191,3 339 523,4 598,2 1 111,1
Nitrolební poranění (S06) 34,7 36 49,5 62,4 103,2 50 21,7 5 5 15,9 21,3 24,2 15,4 24,2 22,6 36,4 45,4 22,5 50,8 261,7 598,2 1 111,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,3 72,1 98,9 56,2 22,1 28,6 10,8 10 0 0 0 0 5,1 4,8 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 2 0 8,2 0 14,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 32,7 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 52 0 0 0 0 0 5,4 20 10 4 0 4,8 5,1 14,5 27,2 52 106 247,6 559,3 1 210,3 1 894,3 2 222,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,7 0 0 6,2 0 0 5,4 20 0 4 0 0 0 0 4,5 5,2 0 11,3 0 0 0 1 111,1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 42,7 0 24,7 37,5 66,3 42,9 38 25 29,9 47,7 25,6 33,9 30,7 29,1 36,2 20,8 68,2 78,8 135,6 261,7 398,8 1 111,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5 0 66 6,2 7,4 0 0 0 0 0 4,3 0 5,1 0 4,5 5,2 0 0 16,9 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 39,7 0 24,7 6,2 51,6 114,4 65,1 39,9 44,9 43,7 63,9 24,2 25,6 53,3 22,6 20,8 7,6 22,5 67,8 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 11,7 0 8,2 0 0 0 0 5 0 0 4,3 4,8 20,5 29,1 22,6 36,4 30,3 33,8 16,9 32,7 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4,3 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3 0 0 0 7,4 7,1 5,4 5 0 4 0 0 0 0 9,1 0 0 11,3 0 32,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11,7 1 261,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 9,7 4,5 0 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6,3 36 0 0 7,4 7,1 10,8 0 0 4 8,5 0 5,1 4,8 13,6 5,2 22,7 11,3 16,9 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 481,9 9 661,1 1 962,1 1 017,8 1 142,6 922,3 422,9 349,5 423,7 481 528,5 838,1 1 065,5 1 539,8 2 024,7 2 719,7 3 332,8 3 939,2 5 067,8 5 920,8 6 281,2 12 222,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)