8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 83 9 25 11 6 6 0 1 0 0 1 1 0 2 1 3 4 5 6 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 29 5 3 5 2 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 428 3 10 8 1 5 1 4 3 8 7 12 19 25 40 54 70 52 45 46 13 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 138 10 17 18 15 9 1 1 4 2 3 4 6 5 5 7 6 11 8 3 3 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 608 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 15 41 40 81 107 110 95 63 25 12 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 77 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 10 17 16 15 6 5 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 6 5 6 2 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 93 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 1 5 5 6 20 22 13 8 3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 137 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 8 10 17 20 32 20 12 6 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 68 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 2 10 16 11 10 5 2 0 0 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 18 47 50 32 17 5 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 155 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 8 13 33 35 25 18 11 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 089 1 9 5 12 7 9 14 19 21 42 61 68 89 170 188 183 115 48 19 8 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 2 0 2 2 2 3 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 8 10 7 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 211 0 0 0 0 0 1 0 8 9 52 70 46 11 4 5 3 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 912 3 3 6 5 10 9 9 27 29 61 61 63 75 138 125 134 92 34 22 4 2
Anémie (D50-D64) 63 1 4 3 1 0 0 3 2 4 2 2 3 2 5 7 6 7 7 3 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 61 0 1 3 2 2 0 1 1 1 4 1 6 2 5 5 5 10 7 5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 199 1 10 9 14 12 10 9 5 4 11 8 12 5 17 20 18 16 6 6 5 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 597 14 29 11 13 14 14 15 37 37 61 52 51 51 43 51 56 22 10 10 6 0
Demence (F00-F03) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 184 0 0 0 4 33 11 18 14 18 26 19 14 10 6 3 2 4 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 108 0 0 0 1 13 14 10 14 15 11 5 6 5 8 2 1 1 1 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 15 0 0 0 1 3 0 0 3 2 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 89 1 0 1 8 14 8 5 4 8 7 3 4 4 3 6 4 2 4 1 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 292 1 21 24 10 15 5 14 14 10 21 12 17 18 22 20 12 23 21 7 4 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 91 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 5 5 10 8 15 14 14 10 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 233 2 5 13 13 10 5 8 10 15 10 12 16 19 21 22 24 21 5 1 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 26 4 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 3 4 2 2 1 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 126 2 9 3 1 2 0 4 3 10 12 12 6 10 19 9 13 2 7 2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 5 7 3 9 7 6 1 0
Angina pectoris (I20) 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 17 9 18 22 17 9 3 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 036 0 0 0 0 0 1 2 4 8 28 38 85 91 116 167 166 121 101 85 19 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 148 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 11 22 33 24 22 13 7 5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 246 0 0 0 0 2 1 2 2 6 15 8 14 23 25 39 34 23 31 18 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 069 2 1 0 2 5 1 5 6 14 19 19 39 60 111 150 217 156 132 96 30 4
Selhání srdce (I50) 667 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 8 25 40 78 128 117 115 97 38 8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 176 0 0 0 2 1 2 2 5 12 17 20 46 62 104 129 201 201 173 147 48 4
Ateroskleróza (I70) 343 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 12 17 45 79 73 58 23 20 9 3
Varixy dolních končetin (I83) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 786 1 0 1 10 19 8 6 9 16 23 22 42 47 88 118 153 107 71 32 10 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 176 22 73 30 12 12 1 2 2 0 0 0 3 1 0 4 5 4 3 2 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 362 10 28 9 6 5 0 3 2 8 7 8 9 19 26 32 52 39 36 44 18 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 144 43 44 16 1 2 1 0 2 3 1 0 2 0 4 6 4 4 5 2 3 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 165 0 17 21 6 18 23 22 13 16 10 7 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 413 0 3 7 10 26 23 25 31 37 39 39 34 34 38 28 22 9 7 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 204 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 4 11 29 42 44 33 17 15 1 0
Astma (J45-J46) 23 2 5 3 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 345 5 0 0 1 9 9 7 9 13 10 13 12 24 32 51 42 39 34 28 5 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 8 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 45 1 0 1 2 0 0 0 2 3 7 1 8 6 4 2 2 3 2 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 89 1 0 2 1 0 3 2 2 6 5 7 6 7 9 7 9 9 4 8 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 220 0 0 0 0 0 2 2 3 4 9 12 12 15 30 26 33 18 32 17 4 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 138 8 5 8 11 14 2 2 3 3 5 4 4 7 3 10 16 8 13 9 3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 345 0 5 48 83 61 10 13 10 12 16 8 16 10 7 14 14 7 6 4 0 1
Tříselná kýla (K40) 142 4 0 1 0 0 1 0 1 3 2 4 6 7 12 22 31 18 15 11 3 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 257 1 0 0 0 0 1 0 4 9 6 15 17 17 30 48 46 32 17 12 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 120 0 0 1 1 7 14 15 12 7 16 9 8 4 5 9 6 2 2 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 21 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 4 1 3 2 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 307 1 6 5 2 1 4 4 5 10 10 13 20 14 17 33 41 36 40 31 12 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 121 0 0 0 0 0 0 2 0 5 9 8 9 6 8 23 17 12 5 15 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 60 0 1 2 0 0 1 1 2 3 2 2 2 2 1 4 10 8 7 7 4 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 95 1 2 0 0 1 2 2 0 3 4 1 2 4 7 9 17 11 11 13 1 4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 57 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 10 6 8 13 6 5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 73 1 0 1 2 0 0 2 3 5 4 4 9 7 10 7 3 5 9 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 604 0 0 0 2 12 8 12 19 27 35 33 45 47 71 90 90 45 35 22 10 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 120 0 1 0 1 2 1 1 0 7 5 3 3 3 14 16 21 17 12 10 3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 276 0 0 0 2 4 3 4 15 24 25 22 19 27 26 33 21 13 17 14 7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 205 2 1 4 3 0 5 4 5 5 5 12 17 14 18 23 22 20 19 18 7 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 57 2 5 2 3 5 2 0 1 0 2 1 4 2 9 6 8 1 1 2 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 20 3 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 40 1 0 2 3 0 0 1 1 1 3 1 1 4 2 3 6 7 2 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 037 0 0 0 0 1 0 4 2 9 12 26 60 99 159 222 228 146 53 16 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 076 0 0 0 1 1 0 1 1 2 5 12 37 90 163 239 289 180 49 5 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 88 0 0 0 0 7 6 6 4 2 4 12 11 8 12 8 5 3 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 146 0 3 2 9 10 6 5 2 6 7 6 12 24 8 18 10 11 5 1 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 196 0 1 2 14 11 0 2 0 5 13 9 11 23 28 31 27 14 4 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 190 0 0 0 1 1 1 3 4 14 26 29 27 26 28 14 10 4 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 68 0 0 1 5 8 1 1 0 0 4 6 8 1 6 7 6 6 7 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 126 0 0 4 2 0 5 5 10 11 16 13 10 18 15 7 8 1 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 89 0 1 3 5 2 4 0 2 3 5 2 5 8 15 4 16 6 7 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 179 13 17 4 5 8 5 4 2 2 4 3 10 11 17 21 20 17 8 8 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 217 0 0 1 0 1 0 3 2 3 8 6 8 15 31 21 31 35 25 24 3 0
Urolitiáza (N20-N23) 190 0 1 0 2 2 2 8 3 7 13 10 20 22 27 25 20 16 9 3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 197 7 7 1 1 4 1 1 3 4 6 8 12 11 15 21 25 18 25 16 9 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 43 66 76 40 25 6 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 44 1 1 5 7 1 0 0 1 0 2 1 4 2 3 4 6 3 1 2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 60 0 0 0 0 3 4 3 1 9 7 10 6 5 6 2 3 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 21 0 0 0 0 1 1 1 1 3 6 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 64 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 21 15 3 1 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 357 1 0 1 1 4 1 7 9 16 24 33 24 33 36 47 66 38 13 3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 9 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 191 0 0 0 0 3 15 54 65 42 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 97 0 0 0 0 1 11 26 40 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 67 0 0 0 0 2 7 20 25 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 312 0 0 0 0 2 25 73 125 67 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 201 70 27 22 20 14 7 1 7 6 7 5 3 1 7 2 2 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 35 0 1 0 0 2 1 0 0 1 4 2 3 2 5 1 4 2 2 2 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 44 0 2 5 16 8 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 2 2 2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 46 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 3 2 2 4 7 8 2 7 2 3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 520 16 58 19 44 60 5 7 7 16 19 26 21 18 24 31 40 38 36 25 9 1
Nitrolební poranění (S06) 529 6 17 27 27 16 10 12 8 14 25 21 33 25 41 39 40 48 50 41 24 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 143 15 28 17 9 8 4 4 2 6 10 5 7 6 3 3 4 2 4 3 3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 38 0 1 7 8 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3 1 5 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 025 0 2 6 4 1 2 6 2 4 4 7 22 30 44 72 109 141 183 212 145 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 89 0 1 4 6 5 0 5 3 4 5 6 4 2 8 7 11 7 5 5 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 939 0 10 21 21 46 40 38 47 51 62 60 67 62 60 94 77 58 51 57 15 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 33 2 12 1 0 1 1 1 1 3 2 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 347 0 26 7 18 45 22 19 21 21 33 27 20 23 16 10 10 12 8 6 2 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 337 1 1 2 2 6 4 2 7 2 14 14 21 20 46 50 62 41 26 13 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 12 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 103 2 11 6 3 3 5 3 4 2 4 7 8 11 10 8 4 6 4 0 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 23 4 3 2 0 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 549 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 29 0 4 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 6 2 4 3 0 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 577 1 4 8 6 6 3 10 14 20 37 51 84 109 210 261 344 231 111 51 14 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 29 338 944 590 469 521 674 428 610 791 898 1 161 1 202 1 557 1 848 2 827 3 551 4 014 2 969 2 103 1 515 570 96
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 67,5 48,9 17,1 10,9 12,2 0 1,3 0 0 1 1,3 0 2,9 1,3 4,1 6,5 12,3 22,7 11,8 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,5 37,5 5,9 7,8 3,6 14,2 0 0 1,2 0 0 0 1,3 0 0 4,1 1,6 0 0 5,9 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0
Septikémie (A40-A41) 36,3 22,5 19,6 12,4 1,8 10,2 1,7 5,2 3,5 8,4 6,9 15,1 24,8 35,9 51,5 73,4 113,6 128,4 170,1 271,3 207,3 165,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,7 75 33,3 27,9 27,3 18,3 1,7 1,3 4,7 2,1 3 5 7,8 7,2 6,4 9,5 9,7 27,2 30,2 17,7 47,8 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,5 0 0 0 0 0 1,7 1,3 1,2 5,3 8,9 18,9 53,6 57,4 104,3 145,4 178,5 234,6 238,1 147,5 191,4 165,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,5 0 0 0 0 0 1,7 1,3 0 0 0 1,3 5,2 14,4 21,9 21,7 24,3 14,8 18,9 5,9 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 2,6 2,7 9,7 14,8 18,9 35,4 31,9 82,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7,9 0 0 0 0 0 0 2,6 4,7 2,1 1 1,3 6,5 7,2 7,7 27,2 35,7 32,1 30,2 17,7 15,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,6 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,1 6,9 10,1 13,1 24,4 25,8 43,5 32,5 29,6 22,7 11,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,8 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,1 3 6,3 2,6 14,4 20,6 15 16,2 12,3 7,6 0 0 82,9
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 14,4 25,8 60,5 68 51,9 42 18,9 5,9 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 13,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,1 1 0 3,9 11,5 16,7 44,9 56,8 61,7 68 64,9 79,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 92,3 7,5 17,6 7,8 21,8 14,2 15,1 18,3 22,3 22,1 41,3 76,9 88,9 127,8 218,9 255,6 297 284 181,4 112,1 127,6 82,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 6,9 7,6 2,6 0 2,6 2,7 3,2 7,4 7,6 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 2,5 0 4,3 3,9 10,9 16,2 17,3 3,8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 17,9 0 0 0 0 0 1,7 0 9,4 9,5 51,2 88,3 60,1 15,8 5,2 6,8 4,9 2,5 3,8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 77,3 22,5 5,9 9,3 9,1 20,3 15,1 11,8 31,7 30,5 60 76,9 82,4 107,7 177,7 169,9 217,5 227,2 128,5 129,8 63,8 165,8
Anémie (D50-D64) 5,3 7,5 7,8 4,7 1,8 0 0 3,9 2,3 4,2 2 2,5 3,9 2,9 6,4 9,5 9,7 17,3 26,5 17,7 15,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,2 0 2 4,7 3,6 4,1 0 1,3 1,2 1,1 3,9 1,3 7,8 2,9 6,4 6,8 8,1 24,7 26,5 29,5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,9 7,5 19,6 14 25,5 24,4 16,8 11,8 5,9 4,2 10,8 10,1 15,7 7,2 21,9 27,2 29,2 39,5 22,7 35,4 79,7 82,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 50,6 105,1 56,7 17,1 23,6 28,5 23,5 19,6 43,5 39 60 65,6 66,7 73,2 55,4 69,3 90,9 54,3 37,8 59 95,7 0
Demence (F00-F03) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,5 11,3 11,8 15,9 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 15,6 0 0 0 7,3 67,1 18,5 23,5 16,4 19 25,6 24 18,3 14,4 7,7 4,1 3,2 9,9 7,6 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 9,1 0 0 0 1,8 26,4 23,5 13,1 16,4 15,8 10,8 6,3 7,8 7,2 10,3 2,7 1,6 2,5 3,8 5,9 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,3 0 0 0 1,8 6,1 0 0 3,5 2,1 0 2,5 1,3 0 2,6 1,4 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,1 0 0 0 0 2 0 0 0 1,1 1 3,8 2,6 1,4 0 2,7 0 2,5 0 5,9 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,5 7,5 0 1,6 14,5 28,5 13,4 6,5 4,7 8,4 6,9 3,8 5,2 5,7 3,9 8,2 6,5 4,9 15,1 5,9 31,9 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 7,4 3,8 11,8 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 1,7 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24,7 7,5 41,1 37,2 18,2 30,5 8,4 18,3 16,4 10,5 20,7 15,1 22,2 25,8 28,3 27,2 19,5 56,8 79,4 41,3 63,8 82,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,1 3,9 1,3 6,5 7,2 12,9 10,9 24,3 34,6 52,9 59 47,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 19,7 15 9,8 20,2 23,6 20,3 8,4 10,4 11,7 15,8 9,8 15,1 20,9 27,3 27 29,9 39 51,9 18,9 5,9 15,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,6 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,2 30 2 3,1 0 0 0 0 1,2 2,1 0 0 0 2,9 1,3 4,1 6,5 4,9 7,6 5,9 15,9 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 10,7 15 17,6 4,7 1,8 4,1 0 5,2 3,5 10,5 11,8 15,1 7,8 14,4 24,5 12,2 21,1 4,9 26,5 11,8 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3 3,8 3,9 5,7 6,4 9,5 4,9 22,2 26,5 35,4 15,9 0
Angina pectoris (I20) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 7,8 24,4 11,6 24,5 35,7 42 34 17,7 15,9 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 87,8 0 0 0 0 0 1,7 2,6 4,7 8,4 27,6 47,9 111,1 130,7 149,4 227 269,4 298,8 381,8 501,4 303 331,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 2,5 9,2 15,8 28,3 44,9 39 54,3 49,1 41,3 79,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 20,8 0 0 0 0 4,1 1,7 2,6 2,3 6,3 14,8 10,1 18,3 33 32,2 53 55,2 56,8 117,2 106,2 47,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 90,6 15 2 0 3,6 10,2 1,7 6,5 7 14,7 18,7 24 51 86,1 142,9 203,9 352,2 385,3 498,9 566,3 478,4 331,7
Selhání srdce (I50) 56,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2 12,6 10,5 35,9 51,5 106 207,8 289 434,7 572,2 606 663,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 99,6 0 0 0 3,6 2 3,4 2,6 5,9 12,6 16,7 25,2 60,1 89 133,9 175,4 326,2 496,4 653,9 867,1 765,4 331,7
Ateroskleróza (I70) 29,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 2,5 15,7 24,4 57,9 107,4 118,5 143,2 86,9 118 143,5 248,8
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,3 0 1,4 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 66,6 7,5 0 1,6 18,2 38,7 13,4 7,8 10,6 16,8 22,6 27,8 54,9 67,5 113,3 160,4 248,3 264,3 268,4 188,8 159,5 248,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 14,9 165,1 142,8 46,5 21,8 24,4 1,7 2,6 2,3 0 0 0 3,9 1,4 0 5,4 8,1 9,9 11,3 11,8 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 30,7 75 54,8 14 10,9 10,2 0 3,9 2,3 8,4 6,9 10,1 11,8 27,3 33,5 43,5 84,4 96,3 136,1 259,5 287 82,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12,2 322,7 86,1 24,8 1,8 4,1 1,7 0 2,3 3,2 1 0 2,6 0 5,2 8,2 6,5 9,9 18,9 11,8 47,8 82,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 14 0 33,3 32,6 10,9 36,6 38,7 28,7 15,3 16,8 9,8 8,8 3,9 7,2 2,6 1,4 1,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 35 0 5,9 10,9 18,2 52,9 38,7 32,7 36,4 39 38,4 49,2 44,4 48,8 48,9 38,1 35,7 22,2 26,5 0 15,9 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17,3 0 0 0 1,8 2 0 1,3 0 3,2 1 1,3 5,2 15,8 37,3 57,1 71,4 81,5 64,3 88,5 15,9 0
Astma (J45-J46) 1,9 15 9,8 4,7 1,8 6,1 0 0 1,2 1,1 0 1,3 0 1,4 2,6 0 3,2 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 29,2 37,5 0 0 1,8 18,3 15,1 9,1 10,6 13,7 9,8 16,4 15,7 34,5 41,2 69,3 68,2 96,3 128,5 165,2 79,7 165,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,7 0 0 0 0 0 0 1,3 3,5 1,1 2 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,8 7,5 0 1,6 3,6 0 0 0 2,3 3,2 6,9 1,3 10,5 8,6 5,2 2,7 3,2 7,4 7,6 5,9 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,5 7,5 0 3,1 1,8 0 5 2,6 2,3 6,3 4,9 8,8 7,8 10,1 11,6 9,5 14,6 22,2 15,1 47,2 15,9 0
Peptický vřed (K25-K28) 18,6 0 0 0 0 0 3,4 2,6 3,5 4,2 8,9 15,1 15,7 21,5 38,6 35,3 53,6 44,5 121 100,3 63,8 82,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 11,7 60 9,8 12,4 20 28,5 3,4 2,6 3,5 3,2 4,9 5 5,2 10,1 3,9 13,6 26 19,8 49,1 53,1 47,8 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 29,2 0 9,8 74,4 150,9 124,1 16,8 17 11,7 12,6 15,7 10,1 20,9 14,4 9 19 22,7 17,3 22,7 23,6 0 82,9
Tříselná kýla (K40) 12 30 0 1,6 0 0 1,7 0 1,2 3,2 2 5 7,8 10,1 15,5 29,9 50,3 44,5 56,7 64,9 47,8 82,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 21,8 7,5 0 0 0 0 1,7 0 4,7 9,5 5,9 18,9 22,2 24,4 38,6 65,2 74,7 79 64,3 70,8 31,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,2 0 0 1,6 1,8 14,2 23,5 19,6 14,1 7,4 15,7 11,4 10,5 5,7 6,4 12,2 9,7 4,9 7,6 11,8 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,8 7,5 2 1,6 1,8 0 0 0 0 1,1 1 0 0 1,4 1,3 2,7 6,5 2,5 11,3 11,8 15,9 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26 7,5 11,7 7,8 3,6 2 6,7 5,2 5,9 10,5 9,8 16,4 26,1 20,1 21,9 44,9 66,5 88,9 151,2 182,9 191,4 165,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,3 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,3 8,9 10,1 11,8 8,6 10,3 31,3 27,6 29,6 18,9 88,5 31,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5,1 0 2 3,1 0 0 1,7 1,3 2,3 3,2 2 2,5 2,6 2,9 1,3 5,4 16,2 19,8 26,5 41,3 63,8 82,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 7,5 3,9 0 0 2 3,4 2,6 0 3,2 3,9 1,3 2,6 5,7 9 12,2 27,6 27,2 41,6 76,7 15,9 331,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,2 3,9 12,6 7,8 11,5 16,7 8,2 8,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6,2 7,5 0 1,6 3,6 0 0 2,6 3,5 5,3 3,9 5 11,8 10,1 12,9 9,5 4,9 12,3 34 5,9 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 51,2 0 0 0 3,6 24,4 13,4 15,7 22,3 28,4 34,4 41,6 58,8 67,5 91,4 122,3 146,1 111,1 132,3 129,8 159,5 82,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,2 0 2 0 1,8 4,1 1,7 1,3 0 7,4 4,9 3,8 3,9 4,3 18 21,7 34,1 42 45,4 59 47,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,4 0 0 0 3,6 8,1 5 5,2 17,6 25,3 24,6 27,8 24,8 38,8 33,5 44,9 34,1 32,1 64,3 82,6 111,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,4 15 2 6,2 5,5 0 8,4 5,2 5,9 5,3 4,9 15,1 22,2 20,1 23,2 31,3 35,7 49,4 71,8 106,2 111,6 82,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,8 15 9,8 3,1 5,5 10,2 3,4 0 1,2 0 2 1,3 5,2 2,9 11,6 8,2 13 2,5 3,8 11,8 15,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,7 22,5 9,8 3,1 3,6 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,5 3,8 5,9 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,4 7,5 0 3,1 5,5 0 0 1,3 1,2 1,1 3 1,3 1,3 5,7 2,6 4,1 9,7 17,3 7,6 5,9 15,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 87,8 0 0 0 0 2 0 5,2 2,3 9,5 11,8 32,8 78,4 142,1 204,8 301,8 370,1 360,6 200,3 94,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,1 0 0 0 1,8 2 0 1,3 1,2 2,1 4,9 15,1 48,4 129,2 209,9 324,9 469,1 444,5 185,2 29,5 15,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 7,5 0 0 0 0 14,2 10,1 7,8 4,7 2,1 3,9 15,1 14,4 11,5 15,5 10,9 8,1 7,4 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 12,4 0 5,9 3,1 16,4 20,3 10,1 6,5 2,3 6,3 6,9 7,6 15,7 34,5 10,3 24,5 16,2 27,2 18,9 5,9 15,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 7,5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 0 0 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 16,6 0 2 3,1 25,5 22,4 0 2,6 0 5,3 12,8 11,4 14,4 33 36,1 42,1 43,8 34,6 15,1 5,9 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 16,1 0 0 0 1,8 2 1,7 3,9 4,7 14,7 25,6 36,6 35,3 37,3 36,1 19 16,2 9,9 3,8 5,9 0 0
Dorzalgie (M54) 5,8 0 0 1,6 9,1 16,3 1,7 1,3 0 0 3,9 7,6 10,5 1,4 7,7 9,5 9,7 14,8 26,5 5,9 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 10,7 0 0 6,2 3,6 0 8,4 6,5 11,7 11,6 15,7 16,4 13,1 25,8 19,3 9,5 13 2,5 3,8 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,5 0 2 4,7 9,1 4,1 6,7 0 2,3 3,2 4,9 2,5 6,5 11,5 19,3 5,4 26 14,8 26,5 5,9 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15,2 97,6 33,3 6,2 9,1 16,3 8,4 5,2 2,3 2,1 3,9 3,8 13,1 15,8 21,9 28,5 32,5 42 30,2 47,2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,4 0 0 1,6 0 2 0 3,9 2,3 3,2 7,9 7,6 10,5 21,5 39,9 28,5 50,3 86,4 94,5 141,6 47,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 16,1 0 2 0 3,6 4,1 3,4 10,4 3,5 7,4 12,8 12,6 26,1 31,6 34,8 34 32,5 39,5 34 17,7 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 16,7 52,5 13,7 1,6 1,8 8,1 1,7 1,3 3,5 4,2 5,9 10,1 15,7 15,8 19,3 28,5 40,6 44,5 94,5 94,4 143,5 165,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 25,8 55,4 89,7 123,4 98,8 94,5 35,4 79,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,7 7,5 2 7,8 12,7 2 0 0 1,2 0 2 1,3 5,2 2,9 3,9 5,4 9,7 7,4 3,8 11,8 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 5,1 0 0 0 0 6,1 6,7 3,9 1,2 9,5 6,9 12,6 7,8 7,2 7,7 2,7 4,9 2,5 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,8 0 0 0 0 2 1,7 1,3 1,2 3,2 5,9 2,5 5,2 0 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,3 15,7 26,5 19,6 4,3 1,3 0 1,6 2,5 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 30,2 7,5 0 1,6 1,8 8,1 1,7 9,1 10,6 16,8 23,6 41,6 31,4 47,4 46,4 63,9 107,1 93,8 49,1 17,7 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,8 0 0 0 0 0 1,7 1,3 2,3 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16,2 0 0 0 0 6,1 25,2 70,5 76,3 44,2 8,9 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,2 0 0 0 0 2 18,5 34 47 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 0 0 0 4,1 11,8 26,1 29,4 11,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 26,4 0 0 0 0 4,1 42 95,4 146,8 70,6 16,7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 1,7 1,3 1,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,9 255,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4,4 390,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 17 525,3 52,8 34,1 36,4 28,5 11,8 1,3 8,2 6,3 6,9 6,3 3,9 1,4 9 2,7 3,2 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 2 0 0 4,1 1,7 0 0 1,1 3,9 2,5 3,9 2,9 6,4 1,4 6,5 4,9 7,6 11,8 47,8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,7 0 3,9 7,8 29,1 16,3 0 0 0 0 2 0 2,6 0 2,6 0 1,6 4,9 7,6 11,8 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,9 0 0 0 1,8 0 1,7 0 1,2 2,1 1 3,8 2,6 2,9 5,2 9,5 13 4,9 26,5 11,8 47,8 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 44 120,1 113,5 29,5 80 122,1 8,4 9,1 8,2 16,8 18,7 32,8 27,5 25,8 30,9 42,1 64,9 93,8 136,1 147,5 143,5 82,9
Nitrolební poranění (S06) 44,8 45 33,3 41,9 49,1 32,6 16,8 15,7 9,4 14,7 24,6 26,5 43,1 35,9 52,8 53 64,9 118,5 189 241,8 382,7 414,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,1 112,6 54,8 26,4 16,4 16,3 6,7 5,2 2,3 6,3 9,8 6,3 9,2 8,6 3,9 4,1 6,5 4,9 15,1 17,7 47,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 3,2 0 2 10,9 14,5 0 6,7 1,3 0 0 1 1,3 0 0 0 2,7 4,9 7,4 3,8 29,5 15,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 86,8 0 3,9 9,3 7,3 2 3,4 7,8 2,3 4,2 3,9 8,8 28,8 43,1 56,7 97,9 176,9 348,2 691,7 1 250,5 2 312,2 2 404,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,5 0 2 6,2 10,9 10,2 0 6,5 3,5 4,2 4,9 7,6 5,2 2,9 10,3 9,5 17,9 17,3 18,9 29,5 15,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 79,5 0 19,6 32,6 38,2 93,6 67,2 49,6 55,2 53,7 61 75,7 87,6 89 77,3 127,8 125 143,2 192,8 336,2 239,2 165,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2,8 15 23,5 1,6 0 2 1,7 1,3 1,2 3,2 2 1,3 0 0 1,3 2,7 0 0 7,6 11,8 0 82,9
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 29,4 0 50,9 10,9 32,7 91,6 37 24,8 24,7 22,1 32,5 34,1 26,1 33 20,6 13,6 16,2 29,6 30,2 35,4 31,9 82,9
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 28,5 7,5 2 3,1 3,6 12,2 6,7 2,6 8,2 2,1 13,8 17,7 27,5 28,7 59,2 68 100,6 101,3 98,3 76,7 47,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 0 0 1,6 3,6 0 1,7 1,3 1,2 2,1 0 1,3 0 1,4 0 1,4 0 0 0 5,9 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,7 15 21,5 9,3 5,5 6,1 8,4 3,9 4,7 2,1 3,9 8,8 10,5 15,8 12,9 10,9 6,5 14,8 15,1 0 31,9 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,9 30 5,9 3,1 0 0 0 3,9 0 1,1 2 1,3 1,3 0 0 1,4 1,6 4,9 3,8 5,9 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 46,5 4 120,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 0 7,8 1,6 1,8 6,1 0 0 2,3 0 0 0 1,3 1,4 7,7 2,7 6,5 7,4 0 5,9 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 133,6 7,5 7,8 12,4 10,9 12,2 5 13,1 16,4 21,1 36,4 64,3 109,8 156,5 270,4 354,8 558,4 570,5 419,5 300,8 223,2 165,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 485,3 7 084,4 1 154,3 727,2 947,4 1 371,2 719,5 796,8 929 945,6 1 142,5 1 516,3 2 035,3 2 653,4 3 640,5 4 827,0 6 515,2 7 332,5 7 948,7 8 936,5 9 089,5 7 960,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)