8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 87 7 21 19 7 5 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3 2 5 8 2 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 46 8 4 4 10 5 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 2 3 2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 365 3 6 9 2 6 2 3 5 5 6 11 8 20 34 46 78 37 46 26 11 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 170 5 33 23 15 19 3 1 0 1 2 4 6 6 7 10 8 9 9 6 3 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 603 0 0 0 0 0 0 0 6 5 10 15 32 51 75 94 140 85 52 31 7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 86 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 4 5 25 19 19 6 1 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 4 5 4 6 3 3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 86 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 7 7 5 18 11 12 4 5 4 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 156 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 4 11 19 26 27 24 18 4 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 82 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 3 6 4 16 22 12 7 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 263 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 17 39 63 61 48 15 7 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 137 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 7 13 31 29 21 14 14 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 183 2 9 13 3 8 10 16 21 34 40 68 67 121 161 216 187 116 65 22 3 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 4 3 4 0 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6 5 9 10 9 3 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 220 0 0 0 0 0 1 1 3 12 55 75 40 11 6 7 7 1 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 901 2 2 5 4 11 6 16 22 36 49 53 72 80 133 123 131 92 44 10 9 1
Anémie (D50-D64) 56 0 1 1 3 5 0 0 0 3 1 4 1 2 5 6 5 5 7 6 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 54 1 4 4 1 3 1 1 3 1 6 3 1 1 4 4 8 1 3 3 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 183 0 8 8 20 10 4 15 3 5 8 5 5 6 19 19 12 15 12 7 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 726 15 37 26 14 26 9 14 43 59 63 63 65 58 66 66 46 27 16 8 4 1
Demence (F00-F03) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 166 0 0 0 5 23 9 10 19 25 20 11 17 12 7 3 4 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 62 0 0 0 2 7 9 9 8 8 2 0 6 2 4 0 2 0 3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 14 0 0 0 1 2 2 0 0 0 4 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 82 0 1 0 13 11 5 5 9 4 1 4 3 4 1 4 4 5 3 5 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 272 5 13 18 18 19 10 8 10 15 17 9 19 10 19 15 19 18 18 8 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 9 13 10 10 5 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 216 2 5 9 13 9 8 5 12 11 18 12 17 18 20 19 16 14 5 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 27 0 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 2 1 1 4 4 0 2 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 114 2 8 1 3 4 1 4 3 9 6 8 9 16 8 13 9 5 5 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 57 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 3 4 2 4 14 8 3 6 2 1
Angina pectoris (I20) 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 21 25 12 24 9 2 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 103 0 0 0 0 0 0 0 1 9 24 48 89 107 156 149 163 133 117 76 28 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 17 18 31 16 12 9 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 222 0 0 0 0 1 1 2 3 12 10 12 13 13 15 28 32 20 35 18 7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 100 3 0 0 2 6 1 5 8 11 20 28 47 65 82 167 174 187 148 115 27 4
Selhání srdce (I50) 762 1 0 0 0 1 0 0 2 3 6 7 22 32 45 93 127 128 132 118 37 8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 236 1 1 2 1 1 2 4 6 9 23 30 42 67 103 154 189 192 180 153 72 4
Ateroskleróza (I70) 350 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 27 43 74 73 45 30 30 7 3
Varixy dolních končetin (I83) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 729 1 0 0 5 14 7 9 18 18 14 18 28 55 87 104 130 94 67 36 22 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 192 17 83 33 12 11 3 0 2 5 3 6 0 5 4 3 1 2 2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 422 19 33 13 9 13 3 3 5 5 4 10 12 24 25 41 40 44 52 50 15 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 113 19 47 12 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 3 7 5 6 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 191 0 18 35 4 18 33 26 12 21 12 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 393 2 4 11 14 18 16 17 22 33 40 31 45 31 45 34 19 6 5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 186 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 17 35 31 43 19 12 17 2 0
Astma (J45-J46) 28 0 4 4 3 5 0 1 0 1 1 2 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 323 0 2 5 4 12 8 6 8 10 8 11 11 17 36 49 32 40 36 20 8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 17 0 1 2 1 4 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 41 1 2 0 3 2 1 1 1 3 4 3 4 1 3 2 7 2 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 115 0 0 0 0 1 2 3 3 8 9 5 8 11 7 13 11 13 12 5 4 0
Peptický vřed (K25-K28) 206 0 0 0 0 0 4 0 2 8 11 11 11 17 20 25 30 10 27 16 13 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 170 5 17 34 21 16 1 3 3 3 7 2 4 6 6 7 6 9 4 9 6 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 366 0 5 44 90 60 10 14 8 11 12 15 11 14 17 14 15 11 9 4 2 0
Tříselná kýla (K40) 145 4 0 1 0 0 1 2 2 0 4 7 7 8 10 21 23 23 18 10 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 292 0 0 0 0 0 0 1 9 10 17 19 20 32 28 46 55 25 19 7 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 115 0 0 1 2 8 15 18 16 16 11 3 4 6 3 4 4 2 1 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 4 3 3 1 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 285 1 6 4 1 1 2 5 4 6 9 11 20 20 20 27 53 31 21 27 13 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 123 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 7 12 10 18 13 11 20 8 2 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 58 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 3 3 6 7 3 9 3 6 5 4 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 76 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 3 3 15 11 9 7 9 6 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 43 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 1 5 8 10 10 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 67 1 1 1 3 0 2 1 3 2 1 1 8 10 11 7 6 7 0 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 579 0 0 0 6 12 4 7 14 14 19 25 40 57 63 94 77 63 48 24 12 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 148 0 0 0 0 0 1 1 2 5 6 2 11 4 17 21 20 14 26 10 7 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 253 0 0 1 2 4 4 5 13 25 16 23 22 20 20 21 16 22 17 18 0 4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 243 1 3 2 0 4 2 4 4 8 7 13 17 14 35 23 25 23 23 22 13 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 92 6 10 5 8 4 2 1 1 1 1 5 3 4 8 8 11 4 2 5 1 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 15 2 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 42 1 4 3 2 2 0 2 1 0 3 1 3 1 3 3 4 2 3 2 1 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 966 0 0 0 0 1 0 2 4 7 17 30 54 108 149 220 203 116 47 6 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 123 0 0 0 0 0 2 1 1 4 7 14 43 97 164 268 276 183 56 5 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96 0 0 0 3 12 4 1 0 5 8 16 8 11 13 5 9 1 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 150 1 3 4 16 15 7 4 5 7 5 7 12 17 14 13 7 9 4 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 161 0 0 1 9 8 1 1 0 7 18 9 14 16 16 22 25 8 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 211 0 0 0 0 0 1 1 8 16 29 28 25 24 21 27 18 11 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 61 0 0 0 8 7 0 0 0 2 2 2 3 5 6 6 7 5 5 1 2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 88 0 3 1 1 3 1 2 2 4 10 14 10 11 12 8 4 0 1 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 68 0 0 1 3 3 2 3 2 6 3 3 3 9 8 6 6 6 1 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 190 14 15 10 3 5 7 2 7 4 7 7 6 11 12 12 23 21 14 9 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 255 0 0 2 0 3 3 4 5 4 5 8 8 17 22 31 44 43 33 21 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 183 0 0 0 0 4 0 6 7 10 11 16 10 16 20 30 22 13 13 3 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 158 2 4 2 3 2 1 3 1 4 3 6 6 4 8 21 24 20 18 21 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 23 46 79 70 55 24 8 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 54 2 4 12 6 1 0 1 0 1 1 1 1 3 3 4 3 7 4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 35 0 0 0 0 2 1 4 1 3 6 7 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 29 0 0 0 0 2 1 3 2 6 3 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 53 0 0 0 0 1 0 0 1 2 19 13 10 1 2 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 402 1 1 2 4 2 4 8 12 10 27 24 26 38 53 86 55 32 15 2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 86 0 0 0 0 1 9 25 28 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 83 0 0 0 0 4 18 22 24 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 80 0 0 0 0 1 7 27 24 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 358 0 0 0 0 4 22 106 120 80 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 234 84 30 26 10 18 7 5 5 6 5 5 9 4 9 4 7 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 50 0 0 0 4 2 0 1 0 2 2 2 3 5 5 7 3 5 4 4 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 38 1 2 8 4 4 0 1 0 4 2 1 1 2 2 0 2 0 1 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 461 12 51 18 35 39 3 8 13 16 14 14 16 19 25 36 29 38 42 23 8 2
Nitrolební poranění (S06) 561 10 24 26 26 18 16 18 15 17 23 24 29 28 39 53 53 40 53 27 20 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 143 15 26 6 7 10 7 8 7 8 6 3 2 6 7 6 6 6 0 1 6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 53 0 1 7 7 1 1 3 0 3 2 1 2 1 3 3 3 4 5 1 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 051 0 3 8 5 4 2 0 1 2 2 7 8 26 54 68 111 151 223 231 126 19
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 94 0 2 1 5 7 4 3 5 7 1 5 5 5 14 5 9 4 6 4 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 973 2 10 30 39 41 46 43 65 60 61 50 73 58 72 75 66 56 56 48 20 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 52 2 9 3 2 3 4 4 2 3 5 0 4 1 3 1 3 1 1 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 304 1 15 4 15 47 23 20 18 26 34 16 12 15 16 15 9 6 6 6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 343 0 1 8 3 6 3 4 8 5 3 9 17 29 42 51 75 41 25 10 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 10 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 106 5 9 3 1 5 2 3 5 3 5 7 6 6 5 10 10 9 8 1 1 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 20 3 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 21 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0 3 2 4 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 500 1 3 6 4 6 5 5 13 26 42 43 78 113 200 289 303 195 112 40 12 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 29 611 950 621 548 560 695 434 620 772 956 1 077 1 168 1 510 1 991 2 847 3 690 3 840 2 882 2 254 1 510 606 80
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7,4 53,9 41,7 29,5 13,2 10,2 0 0 2,3 0 1 0 0 0 3,8 4 3,4 13,1 30 12 32,7 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,9 61,5 7,9 6,2 18,9 10,2 0 1,3 0 1 0 2,6 0 2,8 1,3 0 1,7 5,2 11,2 12 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 31 23,1 11,9 14 3,8 12,2 3,2 3,9 5,8 5,1 6,1 14,2 10,5 27,8 43,4 62 134 96,6 172,2 155,6 179,9 98,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,4 38,5 65,5 35,7 28,4 38,8 4,7 1,3 0 1 2 5,2 7,9 8,3 8,9 13,5 13,7 23,5 33,7 35,9 49,1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,2 0 0 0 0 0 0 0 7 5,1 10,2 19,4 42,2 70,9 95,8 126,8 240,6 222 194,7 185,5 114,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,3 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 1 2,6 5,3 7 31,9 25,6 32,6 15,7 3,7 6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,9 1,3 0 3,8 5,4 8,6 10,4 22,5 18 49,1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7,3 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,1 6,1 9 9,2 7 23 14,8 20,6 10,4 18,7 23,9 32,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 8,1 5,2 14,5 26,4 33,2 36,4 41,2 47 15 35,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7 0 0 0 0 0 0 3,9 2,3 3,1 1 3,9 7,9 5,6 20,4 29,7 20,6 18,3 7,5 6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11,6 22,4 54,2 80,4 82,3 82,5 39,2 26,2 12 16,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1 0 1,3 4 9,7 16,6 41,8 49,8 54,8 52,4 83,8 32,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 100,5 15,4 17,9 20,2 5,7 16,3 15,8 20,8 24,4 34,7 40,7 87,9 88,4 168,2 205,6 291,3 321,3 302,9 243,4 131,7 49,1 98,1
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2,6 1,3 2,8 5,1 4 6,9 0 3,7 6 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 1 0 1,3 8,3 6,4 12,1 17,2 23,5 11,2 6 16,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 18,7 0 0 0 0 0 1,6 1,3 3,5 12,2 56 97 52,7 15,3 7,7 9,4 12 2,6 0 6 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 76,6 15,4 4 7,8 7,6 22,4 9,5 20,8 25,5 36,7 49,9 68,5 94,9 111,2 169,8 165,9 225,1 240,2 164,8 59,8 147,2 98,1
Anémie (D50-D64) 4,8 0 2 1,6 5,7 10,2 0 0 0 3,1 1 5,2 1,3 2,8 6,4 8,1 8,6 13,1 26,2 35,9 16,4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,6 7,7 7,9 6,2 1,9 6,1 1,6 1,3 3,5 1 6,1 3,9 1,3 1,4 5,1 5,4 13,7 2,6 11,2 18 16,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,5 0 15,9 12,4 37,8 20,4 6,3 19,5 3,5 5,1 8,1 6,5 6,6 8,3 24,3 25,6 20,6 39,2 44,9 41,9 32,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 61,7 115,4 73,5 40,4 26,5 53 14,2 18,2 49,9 60,2 64,2 81,4 85,7 80,6 84,3 89 79 70,5 59,9 47,9 65,4 98,1
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 3,7 18 16,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 14,1 0 0 0 9,5 46,9 14,2 13 22,1 25,5 20,4 14,2 22,4 16,7 8,9 4 6,9 2,6 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,3 0 0 0 3,8 14,3 14,2 11,7 9,3 8,2 2 0 7,9 2,8 5,1 0 3,4 0 11,2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,2 0 0 0 1,9 4,1 3,2 0 0 0 4,1 2,6 1,3 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,1 0 2,6 0 3,8 4 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7 0 2 0 24,6 22,4 7,9 6,5 10,5 4,1 1 5,2 4 5,6 1,3 5,4 6,9 13,1 11,2 29,9 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,2 3,7 29,9 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2,6 1,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 23,1 38,5 25,8 28 34 38,8 15,8 10,4 11,6 15,3 17,3 11,6 25,1 13,9 24,3 20,2 32,6 47 67,4 47,9 65,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,3 0 2,8 6,4 12,1 22,3 26,1 37,4 29,9 16,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 18,4 15,4 9,9 14 24,6 18,4 12,6 6,5 13,9 11,2 18,3 15,5 22,4 25 25,5 25,6 27,5 36,6 18,7 18 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,3 0 4 1,6 3,8 4,1 0 1,3 2,3 0 1 2,6 2,6 1,4 1,3 5,4 6,9 0 7,5 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 9,7 15,4 15,9 1,6 5,7 8,2 1,6 5,2 3,5 9,2 6,1 10,3 11,9 22,2 10,2 17,5 15,5 13,1 18,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,8 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2 2 6,5 4 5,6 2,6 5,4 24,1 20,9 11,2 35,9 32,7 98,1
Angina pectoris (I20) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,9 11,1 26,8 33,7 20,6 62,7 33,7 12 16,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 93,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 9,2 24,4 62,1 117,4 148,8 199,2 201 280,1 347,3 438,1 454,8 458 294,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,9 12,5 21,7 24,3 53,3 41,8 44,9 53,9 16,4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18,9 0 0 0 0 2 1,6 2,6 3,5 12,2 10,2 15,5 17,1 18,1 19,2 37,8 55 52,2 131,1 107,7 114,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 93,5 23,1 0 0 3,8 12,2 1,6 6,5 9,3 11,2 20,4 36,2 62 90,4 104,7 225,3 299 488,3 554,2 688,2 441,6 392,5
Selhání srdce (I50) 64,7 7,7 0 0 0 2 0 0 2,3 3,1 6,1 9 29 44,5 57,5 125,4 218,2 334,3 494,3 706,2 605,2 785,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 105 7,7 2 3,1 1,9 2 3,2 5,2 7 9,2 23,4 38,8 55,4 93,2 131,5 207,7 324,8 501,4 674 915,6 1 177,6 392,5
Ateroskleróza (I70) 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5,2 15,8 37,5 54,9 99,8 125,4 117,5 112,3 179,5 114,5 294,4
Varixy dolních končetin (I83) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 1,3 0 0 1,3 1,7 2,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 61,9 7,7 0 0 9,5 28,6 11 11,7 20,9 18,4 14,3 23,3 36,9 76,5 111,1 140,3 223,4 245,5 250,9 215,4 359,8 196,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16,3 130,8 164,8 51,3 22,7 22,4 4,7 0 2,3 5,1 3,1 7,8 0 7 5,1 4 1,7 5,2 7,5 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 35,9 146,2 65,5 20,2 17 26,5 4,7 3,9 5,8 5,1 4,1 12,9 15,8 33,4 31,9 55,3 68,7 114,9 194,7 299,2 245,3 196,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 9,6 146,2 93,3 18,6 5,7 2 1,6 0 1,2 1 0 1,3 0 1,4 1,3 2,7 5,2 18,3 18,7 35,9 32,7 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 16,2 0 35,7 54,4 7,6 36,7 52,1 33,8 13,9 21,4 12,2 5,2 5,3 4,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 33,4 15,4 7,9 17,1 26,5 36,7 25,2 22,1 25,5 33,7 40,7 40,1 59,3 43,1 57,5 45,9 32,6 15,7 18,7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15,8 0 2 0 0 0 0 1,3 0 1 0 2,6 6,6 23,6 44,7 41,8 73,9 49,6 44,9 101,7 32,7 0
Astma (J45-J46) 2,4 0 7,9 6,2 5,7 10,2 0 1,3 0 1 1 2,6 0 0 1,3 4 1,7 0 3,7 0 16,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 27,4 0 4 7,8 7,6 24,5 12,6 7,8 9,3 10,2 8,1 14,2 14,5 23,6 46 66,1 55 104,5 134,8 119,7 130,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,4 0 2 3,1 1,9 8,2 6,3 2,6 0 0 1 0 1,3 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,5 7,7 4 0 5,7 4,1 1,6 1,3 1,2 3,1 4,1 3,9 5,3 1,4 3,8 2,7 12 5,2 3,7 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9,8 0 0 0 0 2 3,2 3,9 3,5 8,2 9,2 6,5 10,5 15,3 8,9 17,5 18,9 33,9 44,9 29,9 65,4 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,5 0 0 0 0 0 6,3 0 2,3 8,2 11,2 14,2 14,5 23,6 25,5 33,7 51,6 26,1 101,1 95,8 212,6 98,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 14,4 38,5 33,8 52,8 39,7 32,6 1,6 3,9 3,5 3,1 7,1 2,6 5,3 8,3 7,7 9,4 10,3 23,5 15 53,9 98,1 98,1
Nemoci appendixu (K35-K38) 31,1 0 9,9 68,3 170,2 122,4 15,8 18,2 9,3 11,2 12,2 19,4 14,5 19,5 21,7 18,9 25,8 28,7 33,7 23,9 32,7 0
Tříselná kýla (K40) 12,3 30,8 0 1,6 0 0 1,6 2,6 2,3 0 4,1 9 9,2 11,1 12,8 28,3 39,5 60,1 67,4 59,8 65,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 24,8 0 0 0 0 0 0 1,3 10,5 10,2 17,3 24,6 26,4 44,5 35,8 62 94,5 65,3 71,1 41,9 65,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,8 0 0 1,6 3,8 16,3 23,7 23,4 18,6 16,3 11,2 3,9 5,3 8,3 3,8 5,4 6,9 5,2 3,7 6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,6 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 1,3 1,3 2,8 1,3 5,4 5,2 7,8 3,7 12 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,2 7,7 11,9 6,2 1,9 2 3,2 6,5 4,6 6,1 9,2 14,2 26,4 27,8 25,5 36,4 91,1 81 78,6 161,6 212,6 294,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 8,1 10,3 9,2 16,7 12,8 24,3 22,3 28,7 74,9 47,9 32,7 196,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4,9 0 2 0 0 4,1 1,6 1,3 1,2 1 1 3,9 4 8,3 8,9 4 15,5 7,8 22,5 29,9 65,4 98,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,5 15,4 0 0 0 0 0 0 2,3 2 1 0 5,3 4,2 3,8 20,2 18,9 23,5 26,2 53,9 98,1 196,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,7 0 0 0 0 0 0 1,3 3,5 4,1 0 1,3 6,6 11,1 12,8 13,5 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,7 7,7 2 1,6 5,7 0 3,2 1,3 3,5 2 1 1,3 10,5 13,9 14 9,4 10,3 18,3 0 12 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 49,2 0 0 0 11,3 24,5 6,3 9,1 16,3 14,3 19,3 32,3 52,7 79,3 80,4 126,8 132,3 164,5 179,7 143,6 196,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,6 0 0 0 0 0 1,6 1,3 2,3 5,1 6,1 2,6 14,5 5,6 21,7 28,3 34,4 36,6 97,4 59,8 114,5 98,1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 21,5 0 0 1,6 3,8 8,2 6,3 6,5 15,1 25,5 16,3 29,7 29 27,8 25,5 28,3 27,5 57,5 63,7 107,7 0 392,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,6 7,7 6 3,1 0 8,2 3,2 5,2 4,6 8,2 7,1 16,8 22,4 19,5 44,7 31 43 60,1 86,1 131,7 212,6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 7,8 46,2 19,9 7,8 15,1 8,2 3,2 1,3 1,2 1 1 6,5 4 5,6 10,2 10,8 18,9 10,4 7,5 29,9 16,4 196,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 15,4 4 6,2 1,9 4,1 1,6 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 0 0 0 0 6 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,6 7,7 7,9 4,7 3,8 4,1 0 2,6 1,2 0 3,1 1,3 4 1,4 3,8 4 6,9 5,2 11,2 12 16,4 98,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 82,1 0 0 0 0 2 0 2,6 4,6 7,1 17,3 38,8 71,2 150,2 190,2 296,7 348,8 302,9 176 35,9 32,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 95,4 0 0 0 0 0 3,2 1,3 1,2 4,1 7,1 18,1 56,7 134,9 209,4 361,5 474,3 477,9 209,7 29,9 32,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 8,2 0 0 0 5,7 24,5 6,3 1,3 0 5,1 8,1 20,7 10,5 15,3 16,6 6,7 15,5 2,6 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 12,7 7,7 6 6,2 30,3 30,6 11 5,2 5,8 7,1 5,1 9 15,8 23,6 17,9 17,5 12 23,5 15 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 2 0 0 2 0 0 1,2 0 0 0 0 0 1,3 0 1,7 5,2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,7 0 0 1,6 17 16,3 1,6 1,3 0 7,1 18,3 11,6 18,5 22,2 20,4 29,7 43 20,9 18,7 6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 17,9 0 0 0 0 0 1,6 1,3 9,3 16,3 29,5 36,2 33 33,4 26,8 36,4 30,9 28,7 7,5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,2 0 0 0 15,1 14,3 0 0 0 2 2 2,6 4 7 7,7 8,1 12 13,1 18,7 6 32,7 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 7,5 0 6 1,6 1,9 6,1 1,6 2,6 2,3 4,1 10,2 18,1 13,2 15,3 15,3 10,8 6,9 0 3,7 6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,8 0 0 1,6 5,7 6,1 3,2 3,9 2,3 6,1 3,1 3,9 4 12,5 10,2 8,1 10,3 15,7 3,7 18 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16,1 107,7 29,8 15,5 5,7 10,2 11 2,6 8,1 4,1 7,1 9 7,9 15,3 15,3 16,2 39,5 54,8 52,4 53,9 16,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 21,7 0 0 3,1 0 6,1 4,7 5,2 5,8 4,1 5,1 10,3 10,5 23,6 28,1 41,8 75,6 112,3 123,6 125,7 32,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 15,5 0 0 0 0 8,2 0 7,8 8,1 10,2 11,2 20,7 13,2 22,2 25,5 40,5 37,8 33,9 48,7 18 32,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 13,4 15,4 7,9 3,1 5,7 4,1 1,6 3,9 1,2 4,1 3,1 7,8 7,9 5,6 10,2 28,3 41,2 52,2 67,4 125,7 81,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 6,6 32 58,7 106,6 120,3 143,6 89,9 47,9 32,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,6 15,4 7,9 18,6 11,3 2 0 1,3 0 1 1 1,3 1,3 4,2 3,8 5,4 5,2 18,3 15 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 4,1 1,6 5,2 1,2 3,1 6,1 9 6,6 7 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,5 0 0 0 0 4,1 1,6 3,9 2,3 6,1 3,1 5,2 5,3 2,8 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4,5 0 0 0 0 2 0 0 1,2 2 19,3 16,8 13,2 1,4 2,6 2,7 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 34,2 7,7 2 3,1 7,6 4,1 6,3 10,4 13,9 10,2 27,5 31 34,3 52,8 67,7 116 94,5 83,6 56,2 12 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,3 0 0 0 0 2 14,2 32,5 32,5 17,3 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,1 0 0 0 0 8,2 28,4 28,6 27,9 14,3 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,8 0 0 0 0 2 11 35 27,9 18,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 30,4 0 0 0 0 8,2 34,7 137,6 139,3 81,6 24,4 1,3 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,6 0 0 0 0 0 1,6 2,6 1,2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6,4 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,8 615,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 19,9 646,3 59,6 40,4 18,9 36,7 11 6,5 5,8 6,1 5,1 6,5 11,9 5,6 11,5 5,4 12 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4,2 0 0 0 7,6 4,1 0 1,3 0 2 2 2,6 4 7 6,4 9,4 5,2 13,1 15 23,9 16,4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,2 7,7 4 12,4 7,6 8,2 0 1,3 0 4,1 2 1,3 1,3 2,8 2,6 0 3,4 0 3,7 12 16,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,6 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 1,4 1,3 0 0 2,6 3,7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 39,2 92,3 101,3 28 66,2 79,6 4,7 10,4 15,1 16,3 14,3 18,1 21,1 26,4 31,9 48,6 49,8 99,2 157,3 137,6 130,8 196,3
Nitrolební poranění (S06) 47,7 76,9 47,7 40,4 49,2 36,7 25,2 23,4 17,4 17,3 23,4 31 38,2 38,9 49,8 71,5 91,1 104,5 198,4 161,6 327,1 196,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,1 115,4 51,6 9,3 13,2 20,4 11 10,4 8,1 8,2 6,1 3,9 2,6 8,3 8,9 8,1 10,3 15,7 0 6 98,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,5 0 2 10,9 13,2 2 1,6 3,9 0 3,1 2 1,3 2,6 1,4 3,8 4 5,2 10,4 18,7 6 81,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 89,3 0 6 12,4 9,5 8,2 3,2 0 1,2 2 2 9 10,5 36,1 68,9 91,7 190,7 394,3 835 1 382,4 2 060,8 1 864,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8 0 4 1,6 9,5 14,3 6,3 3,9 5,8 7,1 1 6,5 6,6 7 17,9 6,7 15,5 10,4 22,5 23,9 32,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 82,7 15,4 19,9 46,6 73,8 83,6 72,6 55,8 75,5 61,2 62,1 64,6 96,3 80,6 91,9 101,2 113,4 146,2 209,7 287,3 327,1 196,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,4 15,4 17,9 4,7 3,8 6,1 6,3 5,2 2,3 3,1 5,1 0 5,3 1,4 3,8 1,3 5,2 2,6 3,7 0 16,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 25,8 7,7 29,8 6,2 28,4 95,9 36,3 26 20,9 26,5 34,6 20,7 15,8 20,9 20,4 20,2 15,5 15,7 22,5 35,9 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 29,1 0 2 12,4 5,7 12,2 4,7 5,2 9,3 5,1 3,1 11,6 22,4 40,3 53,6 68,8 128,9 107,1 93,6 59,8 49,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,8 0 2 0 0 4,1 0 0 1,2 1 0 1,3 0 0 2,6 0 1,7 0 3,7 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9 38,5 17,9 4,7 1,9 10,2 3,2 3,9 5,8 3,1 5,1 9 7,9 8,3 6,4 13,5 17,2 23,5 30 6 16,4 196,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,7 23,1 6 0 3,8 0 1,6 1,3 0 0 0 0 1,3 1,4 1,3 4 0 5,2 3,7 6 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 42,5 3 846,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,8 0 2 0 3,8 2 1,6 0 1,2 0 0 2,6 5,3 0 0 4 3,4 10,4 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 127,4 7,7 6 9,3 7,6 12,2 7,9 6,5 15,1 26,5 42,8 55,6 102,9 157,1 255,4 389,8 520,7 509,2 419,4 239,4 196,3 392,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 515,9 7 308,8 1 233,1 851,2 1 059,2 1 417,9 684,7 804,8 896,4 975,4 1 096,8 1 510 1 991,3 2 768,2 3 635,1 4 977,1 6 598,5 7 526 8 439,7 9 036,5 9 911,7 7 850,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)