8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 60 7 27 15 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 33 0 13 3 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 187 3 12 5 5 11 0 0 1 3 4 5 7 6 19 22 23 24 22 11 4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 126 7 28 22 13 10 2 0 1 2 2 4 6 5 5 8 5 1 2 2 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 290 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 20 27 41 69 44 32 26 11 3 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 10 8 6 2 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 2 1 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 43 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8 2 2 4 5 3 7 4 1 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 3 3 2 0 2 0 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 30 53 62 34 8 4 0 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 11 16 19 13 9 5 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 482 0 5 4 8 4 6 4 7 7 15 26 47 69 60 88 71 35 18 8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 7 4 7 2 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 56 24 6 7 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 553 0 0 1 5 6 11 7 11 16 45 35 30 82 90 82 61 30 25 15 1 0
Anémie (D50-D64) 35 0 2 3 5 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 31 1 6 7 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 126 0 4 9 20 10 7 4 4 3 2 7 2 8 7 7 8 9 12 2 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 676 7 54 39 25 21 14 26 26 58 54 52 38 58 68 50 31 24 14 12 5 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 124 0 0 0 8 22 10 9 8 12 16 9 6 8 6 5 2 1 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 57 0 1 1 1 6 9 9 3 3 6 2 4 3 1 0 3 2 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 10 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 21 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 4 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 65 0 1 1 4 18 3 5 2 6 0 4 2 2 6 1 2 3 5 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 186 2 9 12 12 14 8 3 4 9 8 13 11 21 17 11 11 8 6 5 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 5 9 9 4 5 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 131 1 5 11 12 9 8 4 5 6 6 12 10 7 10 8 8 6 0 1 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 13 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 99 3 3 4 1 2 5 6 8 10 9 7 6 12 5 7 4 4 2 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 73 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 3 6 7 7 8 9 9 12 3 1 0
Angina pectoris (I20) 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 7 6 7 8 5 0 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 914 0 0 0 0 0 0 0 2 8 25 45 55 102 143 142 134 85 92 60 16 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 18 17 21 23 15 15 2 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 182 0 0 0 0 0 1 6 2 2 5 4 10 11 15 28 27 34 22 11 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 871 1 1 0 5 2 6 4 6 12 11 19 33 66 70 119 142 136 123 87 25 3
Selhání srdce (I50) 468 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 14 20 40 69 71 60 89 56 31 6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 878 1 0 1 0 1 3 3 4 10 14 25 43 55 90 130 122 129 131 80 32 4
Ateroskleróza (I70) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 21 32 47 37 15 13 7 4 3
Varixy dolních končetin (I83) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 435 1 1 0 9 15 8 10 8 11 13 22 20 23 48 65 68 49 31 20 11 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 254 19 129 51 23 8 3 2 2 2 2 0 2 3 3 0 2 0 1 1 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 318 12 47 25 25 16 4 3 3 4 5 9 5 12 11 23 28 21 31 22 10 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 161 28 67 30 8 5 1 1 1 0 1 1 1 2 2 3 1 1 4 2 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 177 0 9 17 4 21 36 18 23 22 11 9 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 346 0 2 7 7 25 16 22 25 25 38 30 30 27 37 27 13 9 4 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 127 7 7 6 2 3 0 0 0 0 1 0 3 10 18 17 16 9 16 11 1 0
Astma (J45-J46) 24 0 0 3 3 3 0 1 0 1 2 0 0 0 4 2 2 1 1 0 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 198 1 4 2 2 6 6 5 6 7 8 6 11 13 24 19 26 21 20 8 3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 22 0 3 2 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 3 2 0 2 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 83 0 1 0 2 0 2 0 1 7 9 4 12 13 5 9 7 4 2 4 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 129 0 0 0 1 0 4 3 0 5 10 9 9 12 13 10 11 16 12 10 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 210 4 16 37 38 18 3 5 3 4 8 6 6 5 7 9 7 6 11 15 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 293 0 7 35 96 46 5 4 9 10 9 10 6 10 10 12 10 2 6 3 2 1
Tříselná kýla (K40) 72 0 1 0 0 1 2 1 1 4 1 2 6 5 6 4 5 13 11 6 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 227 0 1 0 0 0 1 6 13 24 21 15 17 27 23 25 23 16 10 4 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 70 0 0 0 3 2 5 9 8 9 10 3 4 2 5 3 4 3 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 4 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 181 2 3 0 0 3 1 0 2 4 2 6 16 15 16 26 20 24 15 22 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 69 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 3 9 5 12 6 6 6 3 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 38 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 5 3 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 40 1 2 1 0 4 1 0 0 0 1 0 3 3 4 3 3 5 6 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 28 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 3 3 6 5 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 43 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 5 5 3 9 5 3 1 1 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 471 0 0 0 4 9 1 13 19 34 30 29 33 38 64 56 64 40 23 11 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 93 0 1 1 0 1 3 1 3 2 4 2 3 4 9 9 19 12 9 6 3 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 189 0 0 2 0 1 2 7 8 18 14 15 8 16 20 18 12 11 21 9 7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 161 0 0 4 2 2 1 2 7 8 9 9 12 9 18 10 19 13 11 16 8 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 74 2 8 3 5 3 1 2 0 3 2 2 4 7 5 6 11 5 1 4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 14 1 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 48 0 8 5 2 2 2 0 3 3 1 4 2 0 2 2 3 2 2 4 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 091 0 0 0 0 1 3 1 3 13 19 36 54 117 175 253 225 131 54 6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 18 35 86 183 290 314 177 67 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 73 0 0 0 1 2 3 3 0 7 8 7 14 7 5 8 8 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 111 1 1 7 13 8 2 6 3 5 6 4 7 11 11 9 11 3 2 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 87 0 0 1 3 4 0 0 1 8 4 4 8 4 19 13 10 5 2 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 109 0 0 0 0 0 0 1 4 8 12 21 12 17 12 14 4 3 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 55 0 1 1 10 17 0 0 1 2 2 1 3 3 4 4 5 0 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 84 0 1 1 1 1 3 5 2 4 5 6 10 22 7 7 4 2 2 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 34 0 1 4 3 4 1 0 0 2 3 2 2 2 4 1 1 0 2 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 126 13 22 11 3 10 2 1 1 0 5 6 8 8 4 9 6 3 7 4 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 130 0 0 1 0 1 2 4 1 2 5 5 14 12 20 20 12 11 11 8 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 161 0 1 0 0 1 1 2 6 6 8 12 17 15 25 27 18 10 9 3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 99 1 4 4 2 3 1 3 1 1 0 2 4 8 4 12 12 12 9 12 4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 22 38 43 47 31 20 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 56 2 5 14 10 3 0 1 2 0 0 1 0 4 1 4 3 4 1 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 46 0 0 0 0 2 1 3 5 8 11 2 3 5 4 0 2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 11 0 0 0 0 3 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 25 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 12 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 272 0 2 1 2 5 0 4 8 14 13 25 23 34 37 43 34 19 7 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 8 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19 0 0 0 0 1 2 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 181 0 0 0 0 7 18 49 76 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 155 39 28 14 13 12 8 6 9 5 9 1 3 4 1 1 0 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 35 0 0 1 0 5 0 0 0 1 4 3 2 1 2 4 2 7 2 0 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 73 0 2 8 10 16 1 1 1 3 2 3 1 4 3 3 3 5 4 1 1 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 461 17 54 22 27 38 4 8 6 16 11 18 13 26 20 37 45 34 28 26 11 0
Nitrolební poranění (S06) 500 7 30 26 28 26 19 18 15 19 24 20 24 33 37 39 33 25 30 39 8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 146 7 14 13 16 14 3 7 8 3 4 5 13 5 7 5 5 6 4 5 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 41 0 3 7 10 3 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 2 6 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 788 0 0 7 6 6 5 2 3 2 3 7 14 17 43 53 79 96 163 169 106 7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82 0 0 3 3 3 2 4 3 4 8 3 2 6 7 7 11 5 4 5 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 851 0 12 25 29 46 52 50 49 59 61 70 50 58 63 59 49 30 49 28 12 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 43 0 10 0 0 1 1 1 2 3 3 2 1 4 2 1 3 5 2 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 283 4 26 13 26 45 17 15 13 16 15 16 16 10 13 16 4 6 6 3 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 214 0 4 1 6 3 0 0 2 2 3 4 8 14 27 41 45 21 26 4 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 9 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 89 0 16 6 3 3 1 5 4 2 2 5 3 6 7 8 4 6 4 3 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 23 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 3 4 0 3 2 1 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 13 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 137 0 5 4 0 1 3 4 6 12 15 8 16 8 19 12 14 5 2 2 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 21 114 851 742 572 606 645 372 426 514 686 783 911 1 066 1 532 2 055 2 485 2 344 1 697 1 473 934 380 40
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5,1 55,5 53,1 24,6 4 5,9 1,4 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,4 0 2,8 0 6,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,8 0 25,5 4,9 18,1 3,9 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1,4 1,9 2,8 7,3 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,7 0
Septikémie (A40-A41) 16 23,8 23,6 8,2 10 21,5 0 0 1,1 2,9 4,5 6,5 9,7 7,8 24,3 30,5 43 68,3 79,9 69,3 70,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,8 55,5 55 36,1 26,1 19,6 2,8 0 1,1 1,9 2,3 5,2 8,3 6,5 6,4 11,1 9,4 2,8 7,3 12,6 17,7 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 24,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,9 6,8 6,5 27,6 34,9 52,4 95,8 82,3 91,1 94,4 69,3 53,2 278,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 5,2 12,8 13,9 15 17,1 7,3 6,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 1,4 0 1,3 5,6 3,7 2,8 10,9 6,3 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,7 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 0 2,3 10,4 2,8 2,6 5,1 6,9 5,6 19,9 14,5 6,3 17,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 2,3 1,3 4,1 3,9 3,8 2,8 0 5,7 0 6,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,8 1,3 1,3 0 0 0 10,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 26,3 38,8 67,7 86,1 63,6 22,8 14,5 0 17,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,8 6,5 14 22,2 35,5 37 32,7 31,5 53,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 41,2 0 9,8 6,6 16,1 7,8 8,5 5,1 7,9 6,8 16,9 33,9 64,9 89,3 76,6 122,2 132,8 99,7 65,3 50,4 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,6 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 2,6 2,8 0 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1,4 2,6 5,1 9,7 7,5 19,9 7,3 6,3 17,7 0
Leiomyom dělohy (D25) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 35 73,1 33,2 7,8 8,9 1,4 1,9 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 47,2 0 0 1,6 10 11,7 15,6 8,8 12,4 15,5 50,8 45,7 41,4 106,1 114,9 113,8 114,1 85,4 90,8 94,5 17,7 0
Anémie (D50-D64) 3 0 3,9 4,9 10 2 1,4 0 1,1 1 1,1 1,3 1,4 2,6 3,8 5,6 1,9 5,7 10,9 18,9 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 7,9 11,8 11,5 8 5,9 0 1,3 1,1 0 0 0 0 1,3 0 4,2 1,9 0 3,6 6,3 17,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,8 0 7,9 14,8 40,1 19,6 9,9 5,1 4,5 2,9 2,3 9,1 2,8 10,3 8,9 9,7 15 25,6 43,6 12,6 17,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 57,7 55,5 106,1 64 50,2 41,1 19,9 32,8 29,3 56,1 60,9 67,8 52,5 75 86,8 69,4 58 68,3 50,8 75,6 88,6 0
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 3,6 6,3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,6 0 0 0 16,1 43 14,2 11,4 9 11,6 18,1 11,7 8,3 10,3 7,7 6,9 3,7 2,8 7,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,9 0 2 1,6 2 11,7 12,8 11,4 3,4 2,9 6,8 2,6 5,5 3,9 1,3 0 5,6 5,7 7,3 6,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0 3,9 1,4 0 0 1 1,1 1,3 2,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,8 0 2 0 0 0 1,4 2,5 2,3 1 1,1 1,3 2,8 1,3 2,6 1,4 3,7 11,4 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,6 0 2 1,6 8 35,2 4,3 6,3 2,3 5,8 0 5,2 2,8 2,6 7,7 1,4 3,7 8,5 18,2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,6 0 0 1,3 1,4 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15,9 15,9 17,7 19,7 24,1 27,4 11,4 3,8 4,5 8,7 9 17 15,2 27,2 21,7 15,3 20,6 22,8 21,8 31,5 35,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1 1,1 2,6 1,4 3,9 0 6,9 16,8 25,6 14,5 31,5 35,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,2 7,9 9,8 18 24,1 17,6 11,4 5,1 5,6 5,8 6,8 15,7 13,8 9,1 12,8 11,1 15 17,1 0 6,3 35,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 0 3,9 3,3 2 2 0 0 0 1 0 0 4,1 1,3 0 1,4 0 2,8 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 8,5 23,8 5,9 6,6 2 3,9 7,1 7,6 9 9,7 10,2 9,1 8,3 15,5 6,4 9,7 7,5 11,4 7,3 6,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,2 0 0 0 0 2 2,8 0 3,4 0 2,3 3,9 8,3 9,1 8,9 11,1 16,8 25,6 43,6 18,9 17,7 0
Angina pectoris (I20) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,1 0 2,8 9,1 8,9 8,3 13,1 22,8 18,2 0 17,7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 78,1 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7,7 28,2 58,7 76 131,9 182,6 197,1 250,7 242,1 334 378,1 283,5 696,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,9 11,1 23,3 21,7 29,2 43 42,7 54,5 12,6 17,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 15,5 0 0 0 0 0 1,4 7,6 2,3 1,9 5,6 5,2 13,8 14,2 19,2 38,9 50,5 96,8 79,9 69,3 70,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 74,4 7,9 2 0 10 3,9 8,5 5,1 6,8 11,6 12,4 24,8 45,6 85,4 89,4 165,2 265,7 387,3 446,6 548,3 443 417,8
Selhání srdce (I50) 40 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4,5 7,8 19,3 25,9 51,1 95,8 132,8 170,9 323,1 352,9 549,4 835,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 75 7,9 0 1,6 0 2 4,3 3,8 4,5 9,7 15,8 32,6 59,4 71,1 114,9 180,5 228,2 367,4 475,6 504,2 567,1 557,1
Ateroskleróza (I70) 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 2,6 9,7 27,2 40,9 65,2 69,2 42,7 47,2 44,1 70,9 417,8
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,4 0 1,3 1,4 0 2,8 7,3 6,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 37,2 7,9 2 0 18,1 29,3 11,4 12,6 9 10,6 14,7 28,7 27,6 29,8 61,3 90,2 127,2 139,5 112,5 126 194,9 278,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 21,7 150,7 253,5 83,7 46,2 15,7 4,3 2,5 2,3 1,9 2,3 0 2,8 3,9 3,8 0 3,7 0 3,6 6,3 17,7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 27,2 95,1 92,4 41 50,2 31,3 5,7 3,8 3,4 3,9 5,6 11,7 6,9 15,5 14 31,9 52,4 59,8 112,5 138,6 177,2 278,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 13,8 222 131,7 49,2 16,1 9,8 1,4 1,3 1,1 0 1,1 1,3 1,4 2,6 2,6 4,2 1,9 2,8 14,5 12,6 35,4 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 15,1 0 17,7 27,9 8 41,1 51,2 22,7 25,9 21,3 12,4 11,7 4,1 1,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 29,6 0 3,9 11,5 14 48,9 22,7 27,8 28,2 24,2 42,9 39,1 41,4 34,9 47,3 37,5 24,3 25,6 14,5 12,6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10,8 55,5 13,8 9,8 4 5,9 0 0 0 0 1,1 0 4,1 12,9 23 23,6 29,9 25,6 58,1 69,3 17,7 0
Astma (J45-J46) 2,1 0 0 4,9 6 5,9 0 1,3 0 1 2,3 0 0 0 5,1 2,8 3,7 2,8 3,6 0 17,7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,9 7,9 7,9 3,3 4 11,7 8,5 6,3 6,8 6,8 9 7,8 15,2 16,8 30,7 26,4 48,6 59,8 72,6 50,4 53,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,9 0 5,9 3,3 2 3,9 0 1,3 2,3 1 1,1 0 1,4 1,3 3,8 2,8 0 5,7 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,1 0 2 0 4 0 2,8 0 1,1 6,8 10,2 5,2 16,6 16,8 6,4 12,5 13,1 11,4 7,3 25,2 17,7 0
Peptický vřed (K25-K28) 11 0 0 0 2 0 5,7 3,8 0 4,8 11,3 11,7 12,4 15,5 16,6 13,9 20,6 45,6 43,6 63 70,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 17,9 31,7 31,4 60,7 76,3 35,2 4,3 6,3 3,4 3,9 9 7,8 8,3 6,5 8,9 12,5 13,1 17,1 39,9 94,5 35,4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 25 0 13,8 57,4 192,6 90 7,1 5,1 10,1 9,7 10,2 13 8,3 12,9 12,8 16,7 18,7 5,7 21,8 18,9 35,4 139,3
Tříselná kýla (K40) 6,2 0 2 0 0 2 2,8 1,3 1,1 3,9 1,1 2,6 8,3 6,5 7,7 5,6 9,4 37 39,9 37,8 53,2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 19,4 0 2 0 0 0 1,4 7,6 14,6 23,2 23,7 19,6 23,5 34,9 29,4 34,7 43 45,6 36,3 25,2 17,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6 0 0 0 6 3,9 7,1 11,4 9 8,7 11,3 3,9 5,5 2,6 6,4 4,2 7,5 8,5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 2,3 1,3 1,4 1,3 0 1,4 1,9 0 14,5 12,6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 15,5 15,9 5,9 0 0 5,9 1,4 0 2,3 3,9 2,3 7,8 22,1 19,4 20,4 36,1 37,4 68,3 54,5 138,6 70,9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 6,5 5,5 3,9 11,5 6,9 22,4 17,1 21,8 37,8 53,2 139,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,2 0 0 0 2 0 0 0 1,1 2,9 3,4 3,9 4,1 5,2 2,6 2,8 3,7 8,5 18,2 18,9 53,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,4 7,9 3,9 1,6 0 7,8 1,4 0 0 0 1,1 0 4,1 3,9 5,1 4,2 5,6 14,2 21,8 12,6 17,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1 1,1 2,6 5,5 3,9 3,8 8,3 9,4 0 3,6 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,7 7,9 0 0 2 2 1,4 0 1,1 1 3,4 6,5 6,9 3,9 11,5 6,9 5,6 2,8 3,6 12,6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 40,2 0 0 0 8 17,6 1,4 16,4 21,4 32,9 33,8 37,8 45,6 49,2 81,7 77,7 119,7 113,9 83,5 69,3 53,2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,9 0 2 1,6 0 2 4,3 1,3 3,4 1,9 4,5 2,6 4,1 5,2 11,5 12,5 35,5 34,2 32,7 37,8 53,2 139,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 16,1 0 0 3,3 0 2 2,8 8,8 9 17,4 15,8 19,6 11,1 20,7 25,5 25 22,4 31,3 76,2 56,7 124 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,8 0 0 6,6 4 3,9 1,4 2,5 7,9 7,7 10,2 11,7 16,6 11,6 23 13,9 35,5 37 39,9 100,8 141,8 139,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 6,3 15,9 15,7 4,9 10 5,9 1,4 2,5 0 2,9 2,3 2,6 5,5 9,1 6,4 8,3 20,6 14,2 3,6 25,2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,2 7,9 11,8 6,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 6,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,1 0 15,7 8,2 4 3,9 2,8 0 3,4 2,9 1,1 5,2 2,8 0 2,6 2,8 5,6 5,7 7,3 25,2 17,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 93,2 0 0 0 0 2 4,3 1,3 3,4 12,6 21,4 47 74,6 151,3 223,5 351,2 420,9 373,1 196 37,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 101,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 23,5 48,4 111,2 233,7 402,6 587,4 504,1 243,2 44,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6,2 0 0 0 2 3,9 4,3 3,8 0 6,8 9 9,1 19,3 9,1 6,4 11,1 15 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 9,5 7,9 2 11,5 26,1 15,7 2,8 7,6 3,4 4,8 6,8 5,2 9,7 14,2 14 12,5 20,6 8,5 7,3 6,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 2 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 0 0 2,6 0 1,9 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,4 0 0 1,6 6 7,8 0 0 1,1 7,7 4,5 5,2 11,1 5,2 24,3 18 18,7 14,2 7,3 6,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 9,3 0 0 0 0 0 0 1,3 4,5 7,7 13,5 27,4 16,6 22 15,3 19,4 7,5 8,5 3,6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,7 0 2 1,6 20,1 33,3 0 0 1,1 1,9 2,3 1,3 4,1 3,9 5,1 5,6 9,4 0 0 6,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 7,2 0 2 1,6 2 2 4,3 6,3 2,3 3,9 5,6 7,8 13,8 28,5 8,9 9,7 7,5 5,7 7,3 6,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,9 0 2 6,6 6 7,8 1,4 0 0 1,9 3,4 2,6 2,8 2,6 5,1 1,4 1,9 0 7,3 12,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10,8 103,1 43,2 18 6 19,6 2,8 1,3 1,1 0 5,6 7,8 11,1 10,3 5,1 12,5 11,2 8,5 25,4 25,2 53,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 11,1 0 0 1,6 0 2 2,8 5,1 1,1 1,9 5,6 6,5 19,3 15,5 25,5 27,8 22,4 31,3 39,9 50,4 17,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 13,8 0 2 0 0 2 1,4 2,5 6,8 5,8 9 15,7 23,5 19,4 31,9 37,5 33,7 28,5 32,7 18,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,5 7,9 7,9 6,6 4 5,9 1,4 3,8 1,1 1 0 2,6 5,5 10,3 5,1 16,7 22,4 34,2 32,7 75,6 70,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 8,3 28,5 48,5 59,7 87,9 88,3 72,6 25,2 17,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,8 15,9 9,8 23 20,1 5,9 0 1,3 2,3 0 0 1,3 0 5,2 1,3 5,6 5,6 11,4 3,6 6,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3,9 0 0 0 0 3,9 1,4 3,8 5,6 7,7 12,4 2,6 4,1 6,5 5,1 0 3,7 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,9 0 0 0 0 5,9 1,4 1,3 1,1 1 2,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,1 0 0 0 0 3,9 0 0 0 1,9 2,3 15,7 5,5 1,3 1,3 0 0 0 3,6 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 23,2 0 3,9 1,6 4 9,8 0 5,1 9 13,6 14,7 32,6 31,8 44 47,3 59,7 63,6 54,1 25,4 6,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 7,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,6 0 0 0 0 2 2,8 5,1 6,8 4,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 15,5 0 0 0 0 13,7 25,6 61,9 85,6 28,1 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 34,6 3 211,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7,1 658,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 13,2 309,2 55 23 26,1 23,5 11,4 7,6 10,1 4,8 10,2 1,3 4,1 5,2 1,3 1,4 0 5,7 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 1,6 0 9,8 0 0 0 1 4,5 3,9 2,8 1,3 2,6 5,6 3,7 19,9 7,3 0 17,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 6,2 0 3,9 13,1 20,1 31,3 1,4 1,3 1,1 2,9 2,3 3,9 1,4 5,2 3,8 4,2 5,6 14,2 14,5 6,3 17,7 139,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 39,4 134,8 106,1 36,1 54,2 74,3 5,7 10,1 6,8 15,5 12,4 23,5 18 33,6 25,5 51,4 84,2 96,8 101,7 163,9 194,9 0
Nitrolební poranění (S06) 42,7 55,5 58,9 42,7 56,2 50,9 27 22,7 16,9 18,4 27,1 26,1 33,2 42,7 47,3 54,1 61,7 71,2 108,9 245,8 141,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,5 55,5 27,5 21,3 32,1 27,4 4,3 8,8 9 2,9 4,5 6,5 18 6,5 8,9 6,9 9,4 17,1 14,5 31,5 35,4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 3,5 0 5,9 11,5 20,1 5,9 1,4 1,3 0 1,9 0 0 1,4 1,3 1,3 1,4 0 5,7 21,8 12,6 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 67,3 0 0 11,5 12 11,7 7,1 2,5 3,4 1,9 3,4 9,1 19,3 22 54,9 73,6 147,8 273,4 591,8 1 065,0 1 878,4 974,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7 0 0 4,9 6 5,9 2,8 5,1 3,4 3,9 9 3,9 2,8 7,8 8,9 9,7 20,6 14,2 14,5 31,5 35,4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 72,7 0 23,6 41 58,2 90 73,9 63,2 55,2 57,1 68,8 91,3 69,1 75 80,5 81,9 91,7 85,4 177,9 176,5 212,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,7 0 19,6 0 0 2 1,4 1,3 2,3 2,9 3,4 2,6 1,4 5,2 2,6 1,4 5,6 14,2 7,3 6,3 17,7 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 24,2 31,7 51,1 21,3 52,2 88 24,2 18,9 14,6 15,5 16,9 20,9 22,1 12,9 16,6 22,2 7,5 17,1 21,8 18,9 53,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 18,3 0 7,9 1,6 12 5,9 0 0 2,3 1,9 3,4 5,2 11,1 18,1 34,5 56,9 84,2 59,8 94,4 25,2 53,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,8 0 0 0 0 0 1,4 1,3 0 1 1,1 2,6 1,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,6 0 31,4 9,8 6 5,9 1,4 6,3 4,5 1,9 2,3 6,5 4,1 7,8 8,9 11,1 7,5 17,1 14,5 18,9 0 139,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 0 2 0 2 2 1,4 0 0 1,9 1,1 0 2,8 0 3,8 5,6 0 8,5 7,3 6,3 17,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 13,7 1 268,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 0 3,3 0 0 1,4 0 0 0 0 0 1,4 2,6 2,6 2,8 3,7 0 3,6 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,7 0 9,8 6,6 0 2 4,3 5,1 6,8 11,6 16,9 10,4 22,1 10,3 24,3 16,7 26,2 14,2 7,3 12,6 17,7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 803,6 6 747,5 1 458,0 938,4 1 216,0 1 261,9 528,6 538,2 579,1 664 883,4 1 188,4 1 472,8 1 981,7 2 624,5 3 449,6 4 385,2 4 832,7 5 347,8 5 886,1 6 734,0 5 571,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)