8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 69 4 26 9 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 5 3 3 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 54 4 7 10 18 3 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 3 0 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 172 1 3 0 0 3 1 1 5 4 3 4 7 7 14 23 28 24 19 23 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 73 5 6 8 5 9 0 2 2 2 2 2 3 2 5 7 2 4 4 3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 262 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 16 18 27 48 67 46 18 12 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 7 9 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 82 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 2 12 16 14 12 7 5 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 6 9 13 5 5 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 22 36 48 23 5 4 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 9 9 5 3 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 515 3 2 6 4 0 2 5 8 7 11 21 47 54 74 101 93 50 19 6 1 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 4 5 0 1 3 1 3 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 3 1 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 254 0 0 0 0 0 0 1 6 22 55 88 40 16 7 12 4 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 253 0 4 3 4 3 3 6 9 8 18 15 18 22 27 46 36 21 7 2 1 0
Anémie (D50-D64) 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 3 2 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 21 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 1 2 2 4 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 137 0 4 8 11 18 5 3 4 4 6 4 5 4 14 15 13 11 5 2 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 207 9 38 18 12 6 1 3 4 7 11 11 6 8 11 18 22 11 8 2 1 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 82 0 0 0 9 13 6 10 4 4 10 6 6 5 5 3 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 40 0 0 0 0 9 5 0 5 3 3 5 2 1 2 2 1 0 1 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 6 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 61 0 3 5 7 10 5 1 2 2 2 5 0 2 1 3 2 2 2 4 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 159 1 14 13 15 16 4 3 3 7 7 7 5 5 9 12 8 12 11 6 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 10 5 14 6 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 128 1 1 12 14 9 4 4 8 1 7 0 7 5 11 16 14 8 2 3 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 41 6 11 3 3 1 1 0 2 1 0 0 1 1 3 1 3 2 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 5 2 1 7 5 7 2 4 0 0
Angina pectoris (I20) 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 14 20 20 22 9 12 7 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 627 0 0 0 0 0 0 2 2 9 15 31 34 64 78 94 120 81 52 30 10 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 159 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 21 25 36 35 22 8 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 118 0 0 0 0 2 1 2 2 2 4 8 10 11 9 15 13 15 14 7 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 634 0 1 0 2 3 1 2 4 7 11 22 24 49 90 144 100 82 59 24 8 1
Selhání srdce (I50) 393 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 10 10 40 50 65 58 72 57 17 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 760 0 2 1 0 0 1 3 1 5 18 22 26 38 86 110 145 114 100 53 28 7
Ateroskleróza (I70) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 13 19 30 27 10 4 3 0 1
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 410 0 0 5 9 11 4 3 5 6 13 17 20 23 38 81 66 50 34 18 6 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 112 16 54 11 6 9 1 0 0 1 0 0 0 1 5 3 3 0 2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 211 9 23 10 5 3 1 2 1 2 3 2 9 5 12 24 28 19 26 22 4 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 121 49 44 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 3 2 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 42 0 10 13 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 50 0 0 4 4 3 0 2 6 1 7 1 4 5 7 1 4 0 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 98 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 8 9 21 22 18 5 7 1 0
Astma (J45-J46) 24 0 6 8 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 245 5 2 0 3 5 4 3 6 6 5 9 5 18 23 39 34 33 28 13 4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 11 1 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13 0 2 3 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 26 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 3 1 5 3 2 4 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 136 0 0 0 0 0 2 0 3 6 2 7 7 9 13 16 13 20 18 15 5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 26 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 2 2 3 1 2 3 3 3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 160 0 3 26 50 34 4 0 4 3 2 1 2 6 7 8 3 2 3 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 30 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 3 3 4 2 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 8 14 16 17 10 11 2 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 35 0 0 0 1 2 5 4 2 2 3 3 2 5 1 1 1 1 1 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 11 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 144 1 2 3 0 2 2 0 2 3 6 11 2 8 13 10 15 16 20 22 5 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 41 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 2 4 3 7 5 2 7 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 34 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 5 7 4 4 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 38 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 4 13 3 8 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 4 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 32 2 1 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 3 4 9 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 260 0 0 0 3 4 6 6 13 10 21 18 20 19 33 33 29 24 12 7 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 50 0 0 0 0 2 1 2 1 3 1 2 3 4 6 7 7 3 4 4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 116 0 0 3 2 5 2 2 6 9 3 10 7 8 14 7 12 12 7 6 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 140 0 0 1 0 4 1 3 3 3 3 6 7 6 12 15 15 18 18 14 10 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 28 2 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 1 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 9 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 486 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 15 26 50 80 116 86 63 22 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 344 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 12 36 50 62 87 66 17 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 53 2 2 1 1 7 0 0 1 1 2 1 7 3 8 5 3 5 3 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 118 0 0 1 6 10 1 2 0 1 9 8 12 11 16 19 15 5 1 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 56 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 5 11 7 5 7 4 1 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 25 0 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 1 2 4 1 2 2 2 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 11 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 45 0 0 1 9 8 0 0 2 0 3 0 3 2 2 4 8 1 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 99 11 14 5 0 4 4 4 0 6 5 1 3 2 9 13 5 6 6 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 119 0 0 1 1 0 0 0 1 5 4 2 5 5 15 12 20 22 14 9 2 1
Urolitiáza (N20-N23) 76 0 1 0 0 0 1 1 3 5 1 4 6 5 13 9 10 5 7 2 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 66 0 0 1 0 0 1 0 1 3 7 6 3 3 10 2 9 10 2 5 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 39 42 38 24 6 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 17 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 16 0 0 0 0 3 1 1 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 81 0 0 0 1 1 10 4 5 9 19 14 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 445 0 0 0 1 10 13 32 33 36 32 25 34 37 49 59 56 17 8 3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 36 0 0 0 0 0 4 5 14 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 111 0 0 0 0 1 15 31 42 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 25 0 0 0 0 0 6 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 10 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 126 0 0 0 0 3 12 38 43 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 644 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 327 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 93 37 11 13 8 7 0 1 1 1 3 2 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 45 0 0 1 1 4 0 0 3 0 3 1 3 7 3 4 4 6 3 2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 42 0 1 4 6 5 3 3 2 1 3 3 1 2 1 3 1 0 0 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 419 13 89 27 39 45 4 7 5 4 3 8 11 9 30 24 24 23 24 23 5 2
Nitrolební poranění (S06) 495 4 25 31 54 28 17 12 16 14 15 20 17 24 31 28 37 38 40 33 10 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 231 22 42 25 28 24 6 7 3 4 4 11 7 9 11 6 2 5 8 5 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 28 0 0 7 8 3 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 436 0 2 5 4 2 3 1 2 3 4 2 4 10 16 41 50 49 86 91 49 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 48 0 1 3 8 7 0 6 1 3 2 3 3 2 2 0 2 1 3 1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 600 0 13 28 51 48 35 32 40 28 38 28 30 34 42 40 35 18 27 22 9 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 33 1 12 3 4 3 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 218 1 16 6 17 38 24 15 10 17 12 9 11 10 8 6 8 5 1 4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 145 0 1 1 1 0 0 2 1 4 2 2 5 9 22 21 34 16 14 9 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 70 0 7 4 7 10 2 3 3 4 2 5 3 9 2 2 2 2 1 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 65 27 2 1 4 2 0 1 1 0 0 2 3 4 2 7 2 4 3 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 72 0 5 2 1 2 4 2 5 2 2 1 7 8 7 14 6 2 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 869 3 1 3 3 6 6 14 20 23 19 23 48 48 112 163 181 113 62 20 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 16 261 1 261 529 380 485 517 256 319 416 432 547 606 727 948 1 506 1 965 1 957 1 412 1 061 675 224 38
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10,8 59 98,8 25,6 19,1 7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 6,7 7 6 23,8 20,7 34,9 69,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8,4 59 26,6 28,4 57,4 10,4 0 0 2,4 2,1 0 4,6 0 0 2,2 4,7 3 0 20,7 0 34,8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 26,9 14,8 11,4 0 0 10,4 3 2,5 12,1 8,3 5,6 9,2 16,6 17,7 31,1 54 83,6 114,4 131,2 267,3 69,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,4 73,8 22,8 22,7 15,9 31,3 0 4,9 4,8 4,2 3,7 4,6 7,1 5,1 11,1 16,4 6 19,1 27,6 34,9 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 5,6 11,5 38 45,6 59,9 112,8 200 219,4 124,3 139,5 34,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,5 6,7 16,4 26,9 4,8 6,9 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 4,7 3 4,8 13,8 11,6 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 7,4 2,3 0 0 0 4,7 6 4,8 0 11,6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 12,8 0 0 0 0 0 0 4,9 0 6,2 5,6 6,9 4,8 30,4 35,5 32,9 35,8 33,4 34,5 34,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,7 2,3 14,3 15,2 20 30,5 14,9 23,8 6,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 6,9 7,1 55,7 79,9 112,8 68,7 23,8 27,6 11,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 17,8 18,8 26,9 42,9 34,5 34,9 69,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 80,6 44,3 7,6 17,1 12,8 0 6 12,3 19,3 14,6 20,4 48,4 111,8 136,7 164,2 237,3 277,6 238,4 131,2 69,7 34,8 200,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 18,7 18,5 9,2 11,9 0 2,2 7 3 14,3 6,9 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5,1 6,7 9,4 9 4,8 13,8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 39,7 0 0 0 0 0 0 2,5 14,5 45,8 102 202,7 95,1 40,5 15,5 28,2 11,9 14,3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 39,6 0 15,2 8,5 12,8 10,4 9 14,7 21,7 16,6 33,4 34,5 42,8 55,7 59,9 108,1 107,5 100,1 48,3 23,2 34,8 0
Anémie (D50-D64) 2,3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,2 0 6 14,3 20,7 23,2 34,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,3 0 3,8 2,8 3,2 0 0 0 0 2,1 1,9 0 4,8 2,5 6,7 2,3 6 9,5 27,6 11,6 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21,4 0 15,2 22,7 35,1 62,7 15,1 7,4 9,7 8,3 11,1 9,2 11,9 10,1 31,1 35,2 38,8 52,5 34,5 23,2 34,8 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 32,4 132,8 144,3 51,2 38,3 20,9 3 7,4 9,7 14,6 20,4 25,3 14,3 20,3 24,4 42,3 65,7 52,5 55,2 23,2 34,8 0
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 12,8 0 0 0 28,7 45,3 18,1 24,6 9,7 8,3 18,5 13,8 14,3 12,7 11,1 7 0 0 6,9 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 6,3 0 0 0 0 31,3 15,1 0 12,1 6,2 5,6 11,5 4,8 2,5 4,4 4,7 3 0 6,9 0 34,8 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 6,4 0 0 4,9 0 2,1 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 14,8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9,5 0 11,4 14,2 22,3 34,8 15,1 2,5 4,8 4,2 3,7 11,5 0 5,1 2,2 7 6 9,5 13,8 46,5 104,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24,9 14,8 53,2 37 47,8 55,7 12,1 7,4 7,2 14,6 13 16,1 11,9 12,7 20 28,2 23,9 57,2 75,9 69,7 34,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 10,1 8,9 11,7 29,9 23,8 96,7 69,7 69,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 20 14,8 3,8 34,1 44,7 31,3 12,1 9,8 19,3 2,1 13 0 16,6 12,7 24,4 37,6 41,8 38,1 13,8 34,9 34,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,3 9 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 6,4 88,5 41,8 8,5 9,6 3,5 3 0 4,8 2,1 0 0 2,4 2,5 6,7 2,3 9 9,5 13,8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,1 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 1,9 9,2 11,9 5,1 2,2 16,4 14,9 33,4 13,8 46,5 0 0
Angina pectoris (I20) 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 16,1 16,6 35,4 44,4 47 65,7 42,9 82,8 81,4 69,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 98,1 0 0 0 0 0 0 4,9 4,8 18,7 27,8 71,4 80,9 162 173,1 220,8 358,2 386,3 359 348,7 347,7 1 002,0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 0 21,4 53,2 55,5 84,6 104,5 104,9 55,2 11,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18,5 0 0 0 0 7 3 4,9 4,8 4,2 7,4 18,4 23,8 27,8 20 35,2 38,8 71,5 96,7 81,4 104,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 99,2 0 3,8 0 6,4 10,4 3 4,9 9,7 14,6 20,4 50,7 57,1 124 199,8 338,3 298,5 391 407,3 279 278,2 200,4
Selhání srdce (I50) 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 11,1 11,5 23,8 25,3 88,8 117,5 194 276,6 497,1 662,6 591,1 200,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 118,9 0 7,6 2,8 0 0 3 7,4 2,4 10,4 33,4 50,7 61,8 96,2 190,9 258,4 432,8 543,6 690,4 616,1 973,6 1 402,8
Ateroskleróza (I70) 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,6 16,6 32,9 42,2 70,5 80,6 47,7 27,6 34,9 0 200,4
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 0 0 0 0 11,6 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 64,1 0 0 14,2 28,7 38,3 12,1 7,4 12,1 12,5 24,1 39,2 47,6 58,2 84,3 190,3 197 238,4 234,7 209,2 208,6 200,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17,5 236,1 205,1 31,3 19,1 31,3 3 0 0 2,1 0 0 0 2,5 11,1 7 9 0 13,8 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 33 132,8 87,4 28,4 15,9 10,4 3 4,9 2,4 4,2 5,6 4,6 21,4 12,7 26,6 56,4 83,6 90,6 179,5 255,7 139,1 200,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 18,9 723 167,1 25,6 3,2 3,5 0 0 0 0 0 0 0 5,1 4,4 4,7 9 9,5 20,7 23,2 34,8 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 6,6 0 38 37 22,3 34,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,8 0 0 11,4 12,8 10,4 0 4,9 14,5 2,1 13 2,3 9,5 12,7 15,5 2,3 11,9 0 6,9 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15,3 0 3,8 0 3,2 10,4 3 0 0 0 0 0 2,4 20,3 20 49,3 65,7 85,8 34,5 81,4 34,8 0
Astma (J45-J46) 3,8 0 22,8 22,7 3,2 10,4 0 0 0 2,1 1,9 0 0 2,5 2,2 0 0 4,8 0 11,6 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 38,3 73,8 7,6 0 9,6 17,4 12,1 7,4 14,5 12,5 9,3 20,7 11,9 45,6 51 91,6 101,5 157,4 193,3 151,1 139,1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,7 14,8 0 5,7 0 17,4 6 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 0 7,6 8,5 0 13,9 3 0 0 2,1 0 0 2,4 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,1 0 0 0 0 0 3 0 2,4 0 3,7 2,3 4,8 7,6 2,2 11,7 9 9,5 27,6 11,6 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 21,3 0 0 0 0 0 6 0 7,2 12,5 3,7 16,1 16,6 22,8 28,9 37,6 38,8 95,4 124,3 174,4 173,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,1 0 3,8 0 9,6 0 0 0 4,8 0 1,9 0 4,8 5,1 6,7 2,3 6 14,3 20,7 34,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 25 0 11,4 73,9 159,5 118,4 12,1 0 9,7 6,2 3,7 2,3 4,8 15,2 15,5 18,8 9 9,5 20,7 23,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 4,7 44,3 11,4 2,8 3,2 0 0 0 0 0 0 2,3 7,1 5,1 2,2 2,3 9 14,3 27,6 23,2 69,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,7 0 3,8 0 0 0 0 0 2,4 2,1 7,4 2,3 9,5 20,3 31,1 37,6 50,7 47,7 75,9 23,2 139,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5,5 0 0 0 3,2 7 15,1 9,8 4,8 4,2 5,6 6,9 4,8 12,7 2,2 2,3 3 4,8 6,9 0 34,8 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 14,8 0 2,8 0 0 3 0 4,8 0 0 0 2,4 0 0 0 0 14,3 6,9 11,6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 22,5 14,8 7,6 8,5 0 7 6 0 4,8 6,2 11,1 25,3 4,8 20,3 28,9 23,5 44,8 76,3 138,1 255,7 173,9 200,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,2 5,6 2,3 4,8 10,1 6,7 16,4 14,9 9,5 48,3 34,9 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5,3 14,8 0 2,8 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,5 11,1 9,4 14,9 33,4 27,6 46,5 34,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,9 0 3,8 2,8 0 0 0 0 4,8 0 1,9 2,3 0 2,5 2,2 9,4 38,8 14,3 55,2 23,2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 6,9 2,4 10,1 8,9 4,7 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5 29,5 3,8 2,8 3,2 3,5 3 0 2,4 0 9,3 2,3 2,4 7,6 8,9 21,1 3 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 40,7 0 0 0 9,6 13,9 18,1 14,7 31,4 20,8 38,9 41,5 47,6 48,1 73,2 77,5 86,6 114,4 82,8 81,4 69,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,8 0 0 0 0 7 3 4,9 2,4 6,2 1,9 4,6 7,1 10,1 13,3 16,4 20,9 14,3 27,6 46,5 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18,1 0 0 8,5 6,4 17,4 6 4,9 14,5 18,7 5,6 23 16,6 20,3 31,1 16,4 35,8 57,2 48,3 69,7 34,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 21,9 0 0 2,8 0 13,9 3 7,4 7,2 6,2 5,6 13,8 16,6 15,2 26,6 35,2 44,8 85,8 124,3 162,7 347,7 200,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,4 29,5 15,2 0 6,4 3,5 0 0 2,4 0 0 0 2,4 5,1 6,7 9,4 14,9 0 6,9 11,6 34,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 2,8 0 3,5 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,4 0 7,6 0 6,4 3,5 0 0 0 0 0 2,3 2,4 0 0 0 0 0 6,9 11,6 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 76 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 20,4 34,5 61,8 126,6 177,6 272,5 256,7 300,4 151,9 81,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 53,8 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,7 18,4 28,5 91,1 111 145,7 259,7 314,7 117,4 34,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,3 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 8,3 29,5 7,6 2,8 3,2 24,4 0 0 2,4 2,1 3,7 2,3 16,6 7,6 17,8 11,7 9 23,8 20,7 11,6 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 18,5 0 0 2,8 19,1 34,8 3 4,9 0 2,1 16,7 18,4 28,5 27,8 35,5 44,6 44,8 23,8 6,9 11,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,8 0 0 0 0 0 0 2,5 4,8 6,2 16,7 11,5 26,2 17,7 11,1 16,4 11,9 4,8 6,9 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,9 0 0 2,8 3,2 13,9 0 0 0 0 3,7 4,6 2,4 5,1 8,9 2,3 6 9,5 13,8 11,6 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,7 0 0 0 3,2 0 0 0 2,4 2,1 0 6,9 2,4 2,5 0 0 6 4,8 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7 0 0 2,8 28,7 27,9 0 0 4,8 0 5,6 0 7,1 5,1 4,4 9,4 23,9 4,8 6,9 11,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15,5 162,3 53,2 14,2 0 13,9 12,1 9,8 0 12,5 9,3 2,3 7,1 5,1 20 30,5 14,9 28,6 41,4 11,6 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,6 0 0 2,8 3,2 0 0 0 2,4 10,4 7,4 4,6 11,9 12,7 33,3 28,2 59,7 104,9 96,7 104,6 69,5 200,4
Urolitiáza (N20-N23) 11,9 0 3,8 0 0 0 3 2,5 7,2 10,4 1,9 9,2 14,3 12,7 28,9 21,1 29,9 23,8 48,3 23,2 104,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,3 0 0 2,8 0 0 3 0 2,4 6,2 13 13,8 7,1 7,6 22,2 4,7 26,9 47,7 13,8 58,1 104,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 26,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 27,8 86,6 98,7 113,4 114,4 41,4 23,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,7 0 0 11,4 12,8 10,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,4 0 0 9,5 0 0 34,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,5 0 0 0 0 10,4 3 2,5 2,4 4,2 3,7 9,2 2,4 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 12,7 0 0 0 3,2 3,5 30,2 9,8 12,1 18,7 35,2 32,2 19 12,7 8,9 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 69,6 0 0 0 3,2 34,8 39,2 78,6 79,7 74,9 59,3 57,6 80,9 93,7 108,8 138,6 167,2 81,1 55,2 34,9 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5,6 0 0 0 0 0 12,1 12,3 33,8 20,8 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 17,4 0 0 0 0 3,5 45,2 76,1 101,4 35,4 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3,9 0 0 0 0 0 18,1 17,2 14,5 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,6 0 0 0 0 0 6 9,8 7,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 19,7 0 0 0 0 10,4 36,2 93,3 103,8 49,9 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 100,8 9 502,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 51,2 4 825,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 14,5 546 41,8 37 25,5 24,4 0 2,5 2,4 2,1 5,6 4,6 2,4 0 6,7 4,7 6 4,8 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 0 0 2,8 3,2 13,9 0 0 7,2 0 5,6 2,3 7,1 17,7 6,7 9,4 11,9 28,6 20,7 23,2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 6,6 0 3,8 11,4 19,1 17,4 9 7,4 4,8 2,1 5,6 6,9 2,4 5,1 2,2 7 3 0 0 23,2 34,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 65,6 191,8 338 76,8 124,4 156,7 12,1 17,2 12,1 8,3 5,6 18,4 26,2 22,8 66,6 56,4 71,6 109,7 165,7 267,3 173,9 400,8
Nitrolební poranění (S06) 77,4 59 95 88,1 172,3 97,5 51,3 29,5 38,6 29,1 27,8 46,1 40,4 60,8 68,8 65,8 110,4 181,2 276,1 383,6 347,7 200,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 36,1 324,6 159,5 71,1 89,3 83,6 18,1 17,2 7,2 8,3 7,4 25,3 16,6 22,8 24,4 14,1 6 23,8 55,2 58,1 69,5 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,4 0 0 19,9 25,5 10,4 3 2,5 2,4 0 3,7 0 2,4 0 4,4 2,3 0 4,8 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 68,2 0 7,6 14,2 12,8 7 9 2,5 4,8 6,2 7,4 4,6 9,5 25,3 35,5 96,3 149,3 233,7 593,7 1 057,8 1 703,8 2 404,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,5 0 3,8 8,5 25,5 24,4 0 14,7 2,4 6,2 3,7 6,9 7,1 5,1 4,4 0 6 4,8 20,7 11,6 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 93,9 0 49,4 79,6 162,7 167,1 105,6 78,6 96,6 58,2 70,5 64,5 71,3 86,1 93,2 94 104,5 85,8 186,4 255,7 312,9 400,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,2 14,8 45,6 8,5 12,8 10,4 0 2,5 4,8 2,1 0 0 2,4 0 2,2 0 3 9,5 0 11,6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 34,1 14,8 60,8 17,1 54,2 132,3 72,4 36,8 24,1 35,4 22,2 20,7 26,2 25,3 17,8 14,1 23,9 23,8 6,9 46,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 22,7 0 3,8 2,8 3,2 0 0 4,9 2,4 8,3 3,7 4,6 11,9 22,8 48,8 49,3 101,5 76,3 96,7 104,6 34,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,1 0 0 0 3,2 0 0 0 2,4 2,1 1,9 0 2,4 0 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11 0 26,6 11,4 22,3 34,8 6 7,4 7,2 8,3 3,7 11,5 7,1 22,8 4,4 4,7 6 9,5 6,9 23,2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10,2 398,4 7,6 2,8 12,8 7 0 2,5 2,4 0 0 4,6 7,1 10,1 4,4 16,4 6 19,1 20,7 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1,7 0 0 0 0 0 0 2,5 9,7 8,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 6,7 634,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 11,3 0 19 5,7 3,2 7 12,1 4,9 12,1 4,2 3,7 2,3 16,6 20,3 15,5 32,9 17,9 9,5 13,8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 136 44,3 3,8 8,5 9,6 20,9 18,1 34,4 48,3 47,8 35,2 53 114,1 121,5 248,6 382,9 540,3 538,9 428 232,5 34,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 544,0 18 607,1 2 009,3 1 080,2 1 547,1 1 800,3 772,2 783,5 1 004,6 898,4 1 014,2 1 395,6 1 728,8 2 399,9 3 342,7 4 616,4 5 841,8 6 733,4 7 324,8 7 846,1 7 788,6 7 615,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)