8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 96 10 22 24 4 11 0 0 1 0 1 0 1 3 2 5 2 2 7 0 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 67 4 22 14 13 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 137 0 2 1 2 2 1 0 2 2 3 1 6 14 7 18 20 20 14 17 5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 78 7 7 8 6 3 1 0 1 1 1 4 1 4 7 6 9 7 4 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 314 0 0 0 0 1 0 3 0 1 10 6 22 30 39 60 67 36 28 10 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 6 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 18 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 0 1 0 3 2 2 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 89 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 7 13 20 17 11 8 5 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 15 7 6 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 24 42 42 19 6 7 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2 10 8 9 4 4 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 570 1 1 2 7 3 3 3 9 15 22 19 38 71 87 130 90 36 29 4 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 45 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 6 5 3 5 2 2 3 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 10 3 0 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 254 0 0 0 0 0 0 0 4 9 68 80 49 14 13 9 6 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 295 3 1 1 3 8 12 6 15 16 13 20 24 28 35 48 30 16 9 4 3 0
Anémie (D50-D64) 30 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 1 4 4 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 17 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 1 1 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 119 0 2 8 14 10 3 6 3 8 4 5 3 3 8 10 9 9 8 5 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 204 5 16 13 6 7 3 3 6 11 10 8 10 12 25 19 16 14 9 8 3 0
Demence (F00-F03) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 96 0 0 0 10 23 10 7 5 3 7 6 5 8 7 5 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 49 0 1 0 1 8 4 3 4 5 3 2 7 2 4 0 3 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 65 0 1 0 13 20 2 0 5 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 156 3 12 19 17 15 5 1 4 9 5 7 4 7 8 11 15 4 7 2 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 8 12 13 9 16 5 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 105 4 6 10 15 8 4 5 1 1 7 2 9 10 3 7 6 3 2 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 9 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 38 2 18 1 4 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 43 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 2 6 0 4 7 6 6 2 2 0 0
Angina pectoris (I20) 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 13 11 25 27 13 6 8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 602 0 0 0 0 0 0 0 3 8 16 32 46 66 89 97 87 66 51 26 15 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15 26 33 33 18 12 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 129 0 0 0 0 2 1 2 5 3 4 6 6 9 18 24 13 13 10 10 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 604 0 1 3 1 6 3 3 2 10 17 13 31 40 86 114 95 88 61 22 8 0
Selhání srdce (I50) 400 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 10 16 34 48 68 69 74 54 14 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 795 0 0 0 0 1 2 3 6 7 13 18 33 48 74 106 153 116 110 74 29 2
Ateroskleróza (I70) 138 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 10 8 21 33 24 16 7 8 1 1
Varixy dolních končetin (I83) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 339 1 1 6 3 12 2 3 2 6 12 19 21 21 32 55 56 47 34 5 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 139 14 68 24 3 7 1 0 1 4 1 2 0 2 1 3 4 3 0 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 202 3 24 10 7 5 2 2 1 5 9 1 5 11 15 22 16 20 27 11 6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 118 39 50 8 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 1 3 3 2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 28 0 7 13 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 46 1 3 5 1 3 1 0 1 2 1 5 3 3 6 3 5 1 2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 6 9 13 18 8 10 5 1 0
Astma (J45-J46) 23 0 2 4 8 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 251 3 5 1 2 4 3 3 4 8 4 7 10 24 30 40 40 30 15 13 4 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 7 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 36 0 1 1 0 0 0 1 0 2 6 0 4 2 2 4 5 3 2 2 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 129 0 0 0 0 0 1 3 2 6 1 8 9 9 12 20 15 16 8 14 5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 34 0 0 4 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 4 2 6 4 4 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 144 0 3 18 39 35 3 6 1 5 3 2 3 3 5 4 2 2 6 4 0 0
Tříselná kýla (K40) 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 4 2 6 3 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 8 9 13 20 13 10 8 6 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 40 0 0 0 1 2 5 4 8 5 4 3 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 177 1 6 1 1 0 1 3 2 2 5 8 10 4 19 23 21 20 27 14 9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 5 10 4 2 2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 26 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 6 3 2 3 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 45 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3 3 3 7 6 5 7 4 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 29 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 2 3 2 7 3 1 2 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 279 0 0 0 3 3 7 2 10 16 13 18 22 22 32 38 35 19 18 16 3 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 53 0 0 0 2 0 2 0 1 2 7 2 5 2 5 5 6 2 9 1 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 159 0 0 0 0 5 2 4 3 10 12 15 10 11 17 26 9 12 14 5 4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 121 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 5 7 9 9 16 16 19 14 9 6 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 18 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 3 2 1 0 1 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 7 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13 0 1 5 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 506 0 0 0 0 0 2 1 0 8 12 13 35 63 91 101 79 53 39 8 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 321 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 8 32 47 81 72 50 20 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 60 2 0 2 3 3 0 0 1 1 1 3 5 7 8 7 5 6 3 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 99 0 0 0 4 3 1 2 0 1 5 12 12 13 14 15 11 4 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 48 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 5 8 11 9 2 1 1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 31 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 5 2 6 6 1 0 0 3 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 17 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 1 0 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 46 0 2 1 4 6 0 0 0 0 2 3 2 2 8 6 5 1 1 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 73 5 4 4 3 6 2 1 4 3 2 1 4 2 6 6 6 6 5 2 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 117 0 0 0 1 3 0 0 2 4 4 3 8 4 8 21 21 20 8 9 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 94 0 0 1 1 0 0 2 1 3 5 4 7 5 16 25 8 9 4 1 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 100 1 0 0 0 1 1 1 1 4 5 4 7 8 11 18 15 9 3 9 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 27 49 51 25 11 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23 0 0 1 0 2 1 3 0 3 3 5 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 89 0 0 0 0 3 5 11 5 14 26 14 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 477 0 0 0 0 9 19 28 50 31 26 36 33 46 43 67 48 29 9 2 1 0
Lékařský potrat (O04) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 61 0 0 0 0 1 8 13 13 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 120 0 0 0 0 0 11 36 43 24 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 21 0 0 0 0 1 4 6 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 113 0 0 0 0 4 9 40 36 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 491 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 110 32 15 14 13 15 2 1 4 3 1 3 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 42 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 3 2 7 10 7 2 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 49 0 0 3 5 6 1 2 3 0 3 3 1 1 3 2 3 2 4 4 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 411 28 69 28 32 45 8 7 2 5 14 8 13 9 18 20 29 29 24 11 12 0
Nitrolební poranění (S06) 433 1 18 24 36 29 19 13 14 22 22 15 19 25 16 28 25 31 27 34 13 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 197 26 20 17 26 15 7 10 5 8 8 6 9 5 6 6 2 3 6 9 2 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 30 0 2 5 8 3 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 404 0 1 3 3 0 5 5 2 6 4 2 8 11 18 25 46 49 88 81 37 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 42 0 1 0 9 4 2 1 1 2 3 2 1 2 3 4 2 1 3 1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 571 3 5 29 33 45 31 28 26 38 24 32 40 44 44 30 34 29 27 19 8 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 45 4 22 4 3 2 0 0 1 1 2 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 201 2 14 6 16 29 21 17 9 9 16 13 12 11 11 6 2 3 0 4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 154 1 1 0 2 1 0 1 0 1 4 6 11 14 23 18 30 22 13 4 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 48 3 6 2 2 7 0 1 3 5 4 1 5 0 2 2 2 2 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 41 15 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 12 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 52 0 3 0 0 3 2 1 1 1 4 5 4 8 10 5 4 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 836 0 0 0 1 3 3 17 13 19 20 29 31 55 95 153 192 133 56 14 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 16 254 1 222 477 364 415 486 263 340 388 476 580 637 826 1 051 1 511 1 978 1 878 1 374 1 089 639 235 25
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 15 150,4 84,1 67,6 13,2 38,5 0 0 2,4 0 1,9 0 2,4 7,3 4,4 11,7 6,5 10 47,7 0 36,2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 10,5 60,2 84,1 39,5 43 17,5 2,8 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,7 3,2 15 6,8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 21,5 0 7,6 2,8 6,6 7 2,8 0 4,8 4 5,7 2,4 14,3 34,1 15,5 42,1 64,6 99,8 95,4 205,3 181,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,2 105,3 26,8 22,5 19,8 10,5 2,8 0 2,4 2 1,9 9,5 2,4 9,7 15,5 14 29,1 34,9 27,3 12,1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 49,2 0 0 0 0 3,5 0 7,3 0 2 19 14,2 52,6 73,1 86,1 140,3 216,4 179,6 190,9 120,7 36,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,1 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,7 11 2,3 19,4 10 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 2,4 0 0 4,7 0 5 20,5 12,1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4 1,9 7,1 2,4 0 2,2 0 9,7 10 13,6 12,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,9 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 1,9 9,5 16,7 31,7 44,2 39,8 35,5 39,9 34,1 12,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,6 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,8 12,2 33,1 16,4 19,4 15 6,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 23,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 14,3 58,5 92,7 98,2 61,4 29,9 47,7 12,1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 4,8 12,2 4,4 23,4 25,8 44,9 27,3 48,3 36,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 89,3 15 3,8 5,6 23,1 10,5 8,5 7,3 21,5 29,9 41,9 45 90,9 173 192,1 304 290,7 179,6 197,7 48,3 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 7 0 0 0 0 0 0 0 4,8 8 20,9 14,2 12 7,3 11 4,7 6,5 15 6,8 12,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 2,4 4,9 2,2 23,4 9,7 0 6,8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 39,8 0 0 0 0 0 0 0 9,5 17,9 129,4 189,4 117,1 34,1 28,7 21 19,4 10 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 46,2 45,1 3,8 2,8 9,9 28 34,1 14,6 35,8 31,9 24,7 47,4 57,4 68,2 77,3 112,2 96,9 79,8 61,4 48,3 108,7 0
Anémie (D50-D64) 4,7 0 11,5 0 3,3 3,5 2,8 0 0 0 0 0 0 0 8,8 7 19,4 5 27,3 48,3 72,4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,7 0 0 2,8 3,3 10,5 2,8 0 0 0 1,9 0 2,4 0 0 7 6,5 5 6,8 12,1 36,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,6 0 7,6 22,5 46,3 35 8,5 14,6 7,2 15,9 7,6 11,8 7,2 7,3 17,7 23,4 29,1 44,9 54,5 60,4 36,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 32 75,2 61,2 36,6 19,8 24,5 8,5 7,3 14,3 21,9 19 18,9 23,9 29,2 55,2 44,4 51,7 69,8 61,4 96,6 108,7 0
Demence (F00-F03) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 6,5 5 0 12,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 15 0 0 0 33 80,5 28,4 17,1 11,9 6 13,3 14,2 12 19,5 15,5 11,7 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 7,7 0 3,8 0 3,3 28 11,4 7,3 9,5 10 5,7 4,7 16,7 4,9 8,8 0 9,7 5 6,8 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 3,5 0 4,9 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1,9 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10,2 0 3,8 0 43 70 5,7 0 11,9 6 3,8 4,7 7,2 2,4 2,2 7 6,5 10 13,6 36,2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 3,3 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24,4 45,1 45,9 53,5 56,2 52,5 14,2 2,4 9,5 17,9 9,5 16,6 9,6 17,1 17,7 25,7 48,4 20 47,7 24,1 36,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 12 9,7 17,7 28,1 42 44,9 109,1 60,4 36,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 16,4 60,2 22,9 28,2 49,6 28 11,4 12,2 2,4 2 13,3 4,7 21,5 24,4 6,6 16,4 19,4 15 13,6 24,1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 0 7,6 5,6 3,3 0 2,8 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 0 3,2 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 6 30,1 68,8 2,8 13,2 3,5 0 0 0 0 1,9 4,7 2,4 4,9 4,4 7 3,2 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,7 0 0 0 3,3 0 0 0 2,4 2 9,5 4,7 14,3 0 8,8 16,4 19,4 29,9 13,6 24,1 0 0
Angina pectoris (I20) 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 16,6 7,2 31,7 24,3 58,5 87,2 64,8 40,9 96,6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 94,3 0 0 0 0 0 0 0 7,2 15,9 30,4 75,8 110 160,8 196,5 226,8 281 329,2 347,7 313,9 543,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,6 36,6 57,4 77,2 106,6 89,8 81,8 36,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 20,2 0 0 0 0 7 2,8 4,9 11,9 6 7,6 14,2 14,3 21,9 39,7 56,1 42 64,8 68,2 120,7 108,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 94,6 0 3,8 8,5 3,3 21 8,5 7,3 4,8 19,9 32,3 30,8 74,1 97,5 189,9 266,6 306,8 438,9 415,9 265,6 289,8 0
Selhání srdce (I50) 62,7 0 0 0 0 0 0 0 7,2 4 5,7 9,5 23,9 39 75,1 112,2 219,6 344,2 504,5 652 507,1 238,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 124,5 0 0 0 0 3,5 5,7 7,3 14,3 13,9 24,7 42,6 78,9 117 163,4 247,9 494,2 578,6 749,9 893,5 1 050,3 476,2
Ateroskleróza (I70) 21,6 0 0 0 0 0 2,8 0 2,4 0 0 16,6 23,9 19,5 46,4 77,2 77,5 79,8 47,7 96,6 36,2 238,1
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,7 0 0 6,8 0 36,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 53,1 15 3,8 16,9 9,9 42 5,7 7,3 4,8 11,9 22,8 45 50,2 51,2 70,7 128,6 180,9 234,4 231,8 60,4 36,2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 21,8 210,6 260 67,6 9,9 24,5 2,8 0 2,4 8 1,9 4,7 0 4,9 2,2 7 12,9 15 0 12,1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31,6 45,1 91,8 28,2 23,1 17,5 5,7 4,9 2,4 10 17,1 2,4 12 26,8 33,1 51,4 51,7 99,8 184,1 132,8 217,3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 18,5 586,6 191,2 22,5 3,3 10,5 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 4,4 9,4 3,2 15 20,5 24,1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4,4 0 26,8 36,6 6,6 10,5 0 2,4 0 0 0 0 2,4 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,2 15 11,5 14,1 3,3 10,5 2,8 0 2,4 4 1,9 11,8 7,2 7,3 13,2 7 16,1 5 13,6 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 12,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 2,4 19,1 14,6 19,9 30,4 58,1 39,9 68,2 60,4 36,2 0
Astma (J45-J46) 3,6 0 7,6 11,3 26,4 3,5 2,8 2,4 0 0 1,9 2,4 0 2,4 0 0 3,2 5 0 12,1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 39,3 45,1 19,1 2,8 6,6 14 8,5 7,3 9,5 15,9 7,6 16,6 23,9 58,5 66,2 93,5 129,2 149,6 102,3 157 144,9 238,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,8 15 0 0 6,6 0 0 0 0 2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,1 0 0 11,3 3,3 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,6 0 3,8 2,8 0 0 0 2,4 0 4 11,4 0 9,6 4,9 4,4 9,4 16,1 15 13,6 24,1 36,2 0
Peptický vřed (K25-K28) 20,2 0 0 0 0 0 2,8 7,3 4,8 11,9 1,9 18,9 21,5 21,9 26,5 46,8 48,4 79,8 54,5 169 181,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,3 0 0 11,3 0 3,5 2,8 2,4 0 0 1,9 4,7 4,8 2,4 8,8 4,7 19,4 20 27,3 12,1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 22,6 0 11,5 50,7 128,9 122,4 8,5 14,6 2,4 10 5,7 4,7 7,2 7,3 11 9,4 6,5 10 40,9 48,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 4,5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 7,3 0 7 12,9 10 40,9 36,2 144,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,9 11,8 19,1 21,9 28,7 46,8 42 49,9 54,5 72,4 108,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,3 0 0 0 3,3 7 14,2 9,8 19,1 10 7,6 7,1 12 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,6 30,1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 3,2 0 6,8 24,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,7 15 22,9 2,8 3,3 0 2,8 7,3 4,8 4 9,5 18,9 23,9 9,7 42 53,8 67,8 99,8 184,1 169 326 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 4,7 4,8 9,7 8,8 11,7 32,3 20 13,6 24,1 36,2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4,1 15 0 2,8 3,3 0 0 2,4 0 0 1,9 0 0 2,4 0 7 19,4 15 13,6 36,2 108,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7 0 3,8 0 3,3 0 0 0 0 4 0 4,7 7,2 7,3 6,6 16,4 19,4 24,9 47,7 48,3 36,2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,3 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2 1,9 4,7 7,2 2,4 11 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,5 0 0 2,8 6,6 0 0 0 0 0 5,7 4,7 4,8 7,3 4,4 16,4 9,7 5 13,6 12,1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 43,7 0 0 0 9,9 10,5 19,9 4,9 23,9 31,9 24,7 42,6 52,6 53,6 70,7 88,9 113 94,8 122,7 193,2 108,7 476,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,3 0 0 0 6,6 0 5,7 0 2,4 4 13,3 4,7 12 4,9 11 11,7 19,4 10 61,4 12,1 72,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 24,9 0 0 0 0 17,5 5,7 9,8 7,2 19,9 22,8 35,5 23,9 26,8 37,5 60,8 29,1 59,9 95,4 60,4 144,9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19 0 0 0 0 0 2,8 2,4 9,5 0 3,8 11,8 16,7 21,9 19,9 37,4 51,7 94,8 95,4 108,7 217,3 714,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,8 0 3,8 2,8 0 0 2,8 2,4 0 2 1,9 4,7 2,4 2,4 6,6 4,7 3,2 0 6,8 0 36,2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 15 3,8 2,8 3,3 3,5 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2 0 3,8 14,1 3,3 10,5 0 0 2,4 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 79,3 0 0 0 0 0 5,7 2,4 0 15,9 22,8 30,8 83,7 153,5 200,9 236,2 255,2 264,4 265,9 96,6 36,2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 50,3 0 0 0 0 3,5 0 0 2,4 2 3,8 9,5 19,1 78 103,8 189,4 232,5 249,4 136,4 24,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 9,4 30,1 0 5,6 9,9 10,5 0 0 2,4 2 1,9 7,1 12 17,1 17,7 16,4 16,1 29,9 20,5 36,2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,5 0 0 0 13,2 10,5 2,8 4,9 0 2 9,5 28,4 28,7 31,7 30,9 35,1 35,5 20 13,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 7,5 0 0 0 0 0 2,8 0 7,2 6 7,6 11,8 19,1 26,8 19,9 4,7 3,2 5 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,9 0 0 2,8 0 3,5 2,8 2,4 2,4 0 3,8 11,8 4,8 14,6 13,2 2,3 0 0 20,5 12,1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,7 0 0 2,8 6,6 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,9 6,6 4,7 9,7 5 0 12,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,2 0 7,6 2,8 13,2 21 0 0 0 0 3,8 7,1 4,8 4,9 17,7 14 16,1 5 6,8 36,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 11,4 75,2 15,3 11,3 9,9 21 5,7 2,4 9,5 6 3,8 2,4 9,6 4,9 13,2 14 19,4 29,9 34,1 24,1 36,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,3 0 0 0 3,3 10,5 0 0 4,8 8 7,6 7,1 19,1 9,7 17,7 49,1 67,8 99,8 54,5 108,7 36,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 14,7 0 0 2,8 3,3 0 0 4,9 2,4 6 9,5 9,5 16,7 12,2 35,3 58,5 25,8 44,9 27,3 12,1 72,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 15,7 15 0 0 0 3,5 2,8 2,4 2,4 8 9,5 9,5 16,7 19,5 24,3 42,1 48,4 44,9 20,5 108,7 72,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 16,7 31,7 59,6 114,6 164,7 124,7 75 24,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0 0 2,8 3,3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,2 2,3 0 0 13,6 12,1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,6 0 0 0 0 0 2,8 0 2,4 2 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3,6 0 0 2,8 0 7 2,8 7,3 0 6 5,7 11,8 2,4 0 4,4 2,3 0 0 0 12,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 13,9 0 0 0 0 10,5 14,2 26,8 11,9 27,9 49,5 33,1 9,6 7,3 4,4 2,3 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 74,7 0 0 0 0 31,5 54 68,3 119,3 61,7 49,5 85,2 78,9 112,1 94,9 156,7 155 144,7 61,4 24,1 36,2 0
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 9,6 0 0 0 0 3,5 22,7 31,7 31 45,8 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 18,8 0 0 0 0 0 31,3 87,8 102,6 47,8 9,5 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3,3 0 0 0 0 3,5 11,4 14,6 16,7 4 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,1 0 0 0 0 0 2,8 7,3 2,4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 17,7 0 0 0 0 14 25,6 97,5 85,9 33,9 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 76,9 7 385,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 45,1 4 332,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 17,2 481,3 57,4 39,5 43 52,5 5,7 2,4 9,5 6 1,9 7,1 4,8 0 6,6 0 3,2 5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6,6 0 3,8 0 0 3,5 0 2,4 0 0 3,8 7,1 4,8 7,3 4,4 16,4 32,3 34,9 13,6 12,1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 7,7 0 0 8,5 16,5 21 2,8 4,9 7,2 0 5,7 7,1 2,4 2,4 6,6 4,7 9,7 10 27,3 48,3 108,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,1 15 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,4 0 0 5 0 0 36,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 64,4 421,2 263,9 78,9 105,8 157,4 22,7 17,1 4,8 10 26,6 18,9 31,1 21,9 39,7 46,8 93,7 144,7 163,6 132,8 434,6 0
Nitrolební poranění (S06) 67,8 15 68,8 67,6 119 101,5 54 31,7 33,4 43,8 41,9 35,5 45,4 60,9 35,3 65,5 80,7 154,6 184,1 410,5 470,8 476,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 30,9 391,1 76,5 47,9 85,9 52,5 19,9 24,4 11,9 15,9 15,2 14,2 21,5 12,2 13,2 14 6,5 15 40,9 108,7 72,4 238,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,7 0 7,6 14,1 26,4 10,5 0 0 0 2 0 4,7 4,8 2,4 4,4 0 3,2 10 6,8 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 63,3 0 3,8 8,5 9,9 0 14,2 12,2 4,8 11,9 7,6 4,7 19,1 26,8 39,7 58,5 148,6 244,4 599,9 978 1 340,1 2 381
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 6,6 0 3,8 0 29,7 14 5,7 2,4 2,4 4 5,7 4,7 2,4 4,9 6,6 9,4 6,5 5 20,5 12,1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 89,5 45,1 19,1 81,7 109,1 157,4 88,1 68,3 62 75,7 45,7 75,8 95,6 107,2 97,2 70,1 109,8 144,7 184,1 229,4 289,8 476,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7 60,2 84,1 11,3 9,9 7 0 0 2,4 2 3,8 0 7,2 0 0 4,7 3,2 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 31,5 30,1 53,5 16,9 52,9 101,5 59,7 41,4 21,5 17,9 30,4 30,8 28,7 26,8 24,3 14 6,5 15 0 48,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 24,1 15 3,8 0 6,6 3,5 0 2,4 0 2 7,6 14,2 26,3 34,1 50,8 42,1 96,9 109,7 88,6 48,3 72,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 15 0 0 0 0 2,8 0 0 0 1,9 2,4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,5 45,1 22,9 5,6 6,6 24,5 0 2,4 7,2 10 7,6 2,4 12 0 4,4 4,7 6,5 10 6,8 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6,4 225,6 3,8 0 6,6 3,5 0 0 2,4 2 1,9 2,4 4,8 2,4 4,4 7 6,5 5 20,5 36,2 36,2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1,9 0 0 0 0 0 0 2,4 7,2 6 7,6 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 33,1 3 173,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8,1 0 11,5 0 0 10,5 5,7 2,4 2,4 2 7,6 11,8 9,6 19,5 22,1 11,7 12,9 5 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 131 0 0 0 3,3 10,5 8,5 41,4 31 37,8 38 68,7 74,1 134 209,8 357,8 620,1 663,4 381,8 169 72,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 546,4 18 381,5 1 824,2 1 025,7 1 371,4 1 700,2 747,7 828,9 925,7 948 1 103,4 1 508,3 1 974,8 2 561,1 3 336,4 4 625,2 6 065,5 6 853,6 7 424,3 7 715,5 8 511,4 5 952,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)