8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 22 1 10 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 73 8 31 13 10 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 40 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 3 1 1 5 5 3 3 7 2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 36 1 5 4 1 2 0 0 0 2 0 2 2 2 1 6 3 0 3 1 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 193 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 13 31 29 37 32 28 7 1 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 4 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 5 2 3 2 1 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 3 2 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 5 2 2 3 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 16 17 26 8 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 5 3 4 2 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 288 2 2 3 0 3 1 4 0 8 14 19 21 24 47 52 38 28 14 6 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 5 2 3 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 277 0 0 0 0 0 0 1 3 19 68 84 56 23 12 8 2 0 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 136 0 0 3 6 0 7 4 4 10 10 11 16 14 16 17 8 5 4 1 0 0
Anémie (D50-D64) 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 79 0 4 6 7 9 4 3 2 3 2 4 3 3 2 12 5 4 3 3 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 155 2 14 3 3 2 3 6 3 7 9 3 15 14 15 12 12 16 9 6 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 69 0 0 0 5 13 10 5 4 4 7 3 6 5 1 3 1 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 12 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 17 0 1 1 1 6 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 89 1 8 8 7 8 3 3 4 1 3 7 6 5 4 6 3 4 8 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 22 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 5 7 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 53 0 0 6 8 8 4 2 1 2 1 2 2 4 1 2 5 3 1 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 14 2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 37 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 1 5 6 5 2 4 4 1 0 1
Angina pectoris (I20) 88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 9 19 17 7 8 9 2 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 413 0 0 0 0 0 0 0 1 8 13 25 27 63 65 61 51 38 34 17 9 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 1 11 3 4 3 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 68 0 0 0 0 1 0 1 2 7 0 7 4 2 3 9 11 12 7 1 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 441 1 2 1 0 2 1 2 4 7 21 9 18 39 66 103 65 49 25 24 2 0
Selhání srdce (I50) 211 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 6 15 15 36 30 35 33 18 10 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 597 0 0 0 0 1 0 1 3 9 15 12 26 53 69 95 83 82 87 45 12 4
Ateroskleróza (I70) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 9 10 22 13 8 1 2 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 115 0 0 2 3 6 1 2 3 3 2 6 5 10 13 14 15 12 8 7 2 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 84 9 51 11 6 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 110 2 31 8 5 3 0 0 2 0 0 1 2 8 4 5 10 6 13 8 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 75 19 31 11 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 3 1 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 29 0 4 11 6 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 28 0 1 2 3 4 1 0 1 3 2 0 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 38 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 4 3 4 7 0 0
Astma (J45-J46) 20 1 4 4 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 93 0 3 0 0 1 4 3 5 0 1 2 3 4 19 16 9 9 7 4 3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 9 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 58 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 3 9 6 8 6 4 4 6 1 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 2 1 1 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 69 0 0 13 20 13 0 1 0 4 2 2 0 0 2 5 4 1 2 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 3 0 3 3 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 47 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 5 1 10 7 6 5 2 1 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 26 0 0 0 0 1 4 3 6 2 3 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 85 1 0 0 0 0 1 1 1 2 4 2 2 5 11 12 18 10 7 4 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 4 3 2 0 0 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 14 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 3 1 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 23 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 4 5 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 149 0 0 0 0 2 1 3 5 10 6 11 10 14 22 26 18 15 2 3 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 18 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 3 3 1 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 71 0 0 1 0 2 1 2 3 9 5 5 9 7 2 9 7 2 3 4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 115 0 0 1 1 1 1 1 2 8 4 2 5 10 11 12 9 7 19 17 3 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 2 1 3 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 11 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 493 0 0 0 0 0 3 3 5 6 2 6 31 52 92 111 84 58 35 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 36 66 100 98 85 30 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 44 0 0 2 3 3 0 1 0 4 1 0 3 4 6 5 3 2 3 3 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 69 0 1 1 4 2 1 0 1 3 4 9 6 11 12 9 3 2 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 27 0 0 0 0 1 0 1 0 1 8 2 2 6 2 3 1 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 21 0 0 1 3 5 0 0 0 0 2 0 2 1 3 1 0 0 2 0 0 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 9 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 43 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 4 9 4 7 2 3 0 2 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 47 4 6 5 2 5 2 1 0 1 1 0 3 2 3 4 4 3 0 0 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 46 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 2 3 1 6 7 7 5 2 4 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 3 6 7 7 5 7 5 1 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 53 0 0 2 1 0 0 1 1 1 2 3 2 4 11 8 8 1 6 1 0 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 20 33 22 23 12 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 10 0 0 0 0 3 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 59 0 0 0 1 2 6 3 5 9 12 11 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 415 0 0 1 1 7 8 21 42 46 20 39 25 38 46 62 32 16 10 0 1 0
Lékařský potrat (O04) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 42 0 0 0 0 1 4 7 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 536 0 0 0 1 8 51 135 219 103 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 30 0 0 0 0 0 9 9 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 33 0 0 0 0 1 0 12 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 142 0 0 0 0 2 10 38 54 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 26 0 0 0 0 0 2 7 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 559 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 66 22 13 5 7 8 3 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 53 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 1 4 2 6 9 7 7 5 4 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 249 1 7 25 30 14 3 8 8 9 9 9 13 10 21 20 15 9 19 12 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 489 11 89 38 55 61 2 3 2 6 10 8 11 12 22 30 34 31 36 23 5 0
Nitrolební poranění (S06) 296 0 10 30 31 31 8 11 11 8 17 15 11 21 17 15 7 20 20 7 5 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 163 8 36 22 18 21 3 1 6 3 8 2 4 6 5 5 6 3 2 4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 20 0 1 3 6 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 302 0 2 4 1 3 2 3 1 4 1 3 7 11 14 21 23 39 63 68 31 1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 38 0 1 0 3 1 1 1 1 0 3 3 2 3 5 5 3 2 2 2 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 455 0 9 18 31 44 30 26 24 29 26 26 29 34 29 17 31 20 16 11 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 41 2 22 2 3 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 197 1 22 5 17 22 18 11 13 20 6 12 13 12 3 6 4 3 6 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 74 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 8 9 11 14 15 7 4 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 42 0 4 3 1 2 1 3 2 6 2 1 5 0 2 4 0 2 2 1 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 105 82 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 16 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 47 1 1 0 1 2 1 1 5 6 2 5 3 6 3 3 4 1 1 1 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 11 385 933 446 301 341 377 235 382 533 499 426 464 542 765 987 1 236 959 799 651 368 126 15
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,5 15,6 37,1 23,5 3,5 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 11,5 124,9 115 38,2 34,5 17 0 0 0 0 0 2,4 0 2,2 0 0 7,2 5,2 6,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,3 0 3,7 2,9 3,5 0 2,6 2,4 2,3 3,7 4,1 7,2 2,5 2,2 11,1 12,3 10,8 15,7 47,1 26 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,7 15,6 18,6 11,7 3,5 6,8 0 0 0 3,7 0 4,8 5 4,5 2,2 14,8 10,8 0 20,2 13 39,7 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 30,3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,7 14,5 9,6 32,2 69,6 64,3 91 114,7 146,8 47,1 13 39,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5 9 6,6 9,8 3,6 5,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,5 0 5,2 13,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 12,4 9,6 12,4 4,5 6,6 4,9 3,6 15,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 2,1 0 0 2,2 6,6 7,4 7,2 5,2 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 9,6 7,4 11,2 4,4 4,9 10,8 10,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,4 9,9 35,9 37,7 63,9 28,7 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,2 4,4 12,3 17,9 15,7 26,9 26 39,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 45,2 31,2 7,4 8,8 0 10,2 2,6 9,7 0 14,9 29 45,6 52 53,9 104,1 127,9 136,2 146,8 94,3 78 79,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,7 4,1 4,8 2,5 4,5 2,2 2,5 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,4 0 6,7 6,6 12,3 7,2 15,7 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 43,5 0 0 0 0 0 0 2,4 6,8 35,4 140,9 201,7 138,7 51,7 26,6 19,7 7,2 0 6,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 21,4 0 0 8,8 20,7 0 17,9 9,7 9 18,6 20,7 26,4 39,6 31,5 35,5 41,8 28,7 26,2 26,9 13 0 0
Anémie (D50-D64) 1,7 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 3,6 10,5 13,5 0 79,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,3 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 4,8 0 0 2,2 2,5 10,8 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,4 0 14,8 17,6 24,2 30,6 10,2 7,3 4,5 5,6 4,1 9,6 7,4 6,7 4,4 29,5 17,9 21 20,2 39 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 24,3 31,2 52 8,8 10,4 6,8 7,7 14,5 6,8 13 18,7 7,2 37,1 31,5 33,2 29,5 43 83,9 60,6 78 39,7 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,8 0 0 0 17,3 44,2 25,6 12,1 9 7,5 14,5 7,2 14,9 11,2 2,2 7,4 3,6 5,2 6,7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1,9 0 0 0 10,4 3,4 0 0 4,5 1,9 2,1 4,8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 3,4 0 0 2,3 1,9 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,7 0 3,7 2,9 3,5 20,4 5,1 2,4 0 0 0 7,2 0 0 0 2,5 0 5,2 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 14 15,6 29,7 23,5 24,2 27,2 7,7 7,3 9 1,9 6,2 16,8 14,9 11,2 8,9 14,8 10,8 21 53,9 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3,5 0 0 0 3,5 0 0 0 0 1,9 2,1 0 2,5 2,2 4,4 12,3 25,1 15,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8,3 0 0 17,6 27,6 27,2 10,2 4,8 2,3 3,7 2,1 4,8 5 9 2,2 4,9 17,9 15,7 6,7 13 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 15,6 0 2,9 6,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,2 31,2 11,1 2,9 3,5 3,4 0 0 0 1,9 0 0 0 0 4,4 2,5 3,6 5,2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,8 0 0 0 3,5 0 0 2,4 0 0 6,2 7,2 2,5 11,2 13,3 12,3 7,2 21 26,9 13 0 331,1
Angina pectoris (I20) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 8,3 12 14,9 20,2 42,1 41,8 25,1 41,9 60,6 26 39,7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 64,8 0 0 0 0 0 0 0 2,3 14,9 26,9 60 66,9 141,5 144 150 182,8 199,2 229 220,9 357,6 331,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 7,4 13,5 2,2 27 10,8 21 20,2 26 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 10,7 0 0 0 0 3,4 0 2,4 4,5 13 0 16,8 9,9 4,5 6,6 22,1 39,4 62,9 47,1 13 39,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 69,2 15,6 7,4 2,9 0 6,8 2,6 4,8 9 13 43,5 21,6 44,6 87,6 146,2 253,3 233 256,8 168,4 311,9 79,5 0
Selhání srdce (I50) 33,1 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,6 8,3 9,6 14,9 33,7 33,2 88,5 107,6 183,5 222,2 233,9 397,3 331,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 93,7 0 0 0 0 3,4 0 2,4 6,8 16,8 31,1 28,8 64,4 119,1 152,9 233,6 297,6 429,8 585,9 584,8 476,8 1 324,5
Ateroskleróza (I70) 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,1 4,8 24,8 20,2 22,2 54,1 46,6 41,9 6,7 26 39,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 2,2 0 0 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18,1 0 0 5,9 10,4 20,4 2,6 4,8 6,8 5,6 4,1 14,4 12,4 22,5 28,8 34,4 53,8 62,9 53,9 91 79,5 331,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13,2 140,6 189,3 32,3 20,7 13,6 2,6 2,4 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 17,3 31,2 115 23,5 17,3 10,2 0 0 4,5 0 0 2,4 5 18 8,9 12,3 35,9 31,4 87,5 104 79,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 11,8 296,7 115 32,3 6,9 6,8 0 0 2,3 0 0 2,4 0 0 0 4,9 0 5,2 20,2 13 39,7 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4,6 0 14,8 32,3 20,7 23,8 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4,4 0 3,7 5,9 10,4 13,6 2,6 0 2,3 5,6 4,1 0 5 6,7 4,4 9,8 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 6 0 3,7 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9 11,1 19,7 14,3 15,7 26,9 91 0 0
Astma (J45-J46) 3,1 15,6 14,8 11,7 17,3 3,4 0 0 2,3 0 0 2,4 0 0 0 4,9 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,6 0 11,1 0 0 3,4 10,2 7,3 11,3 0 2,1 4,8 7,4 9 42,1 39,3 32,3 47,2 47,1 52 119,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,4 0 3,7 5,9 3,5 0 5,1 2,4 0 1,9 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,9 0 14,8 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,7 4,1 0 2,5 2,2 0 2,5 3,6 0 0 13 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9,1 0 0 0 0 3,4 7,7 0 4,5 0 4,1 7,2 22,3 13,5 17,7 14,8 14,3 21 40,4 13 119,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,3 0 11,1 0 0 6,8 0 0 0 1,9 0 2,4 0 2,2 6,6 9,8 7,2 5,2 6,7 26 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 10,8 0 0 38,2 69 44,2 0 2,4 0 7,5 4,1 4,8 0 0 4,4 12,3 14,3 5,2 13,5 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 4,5 8,9 12,3 10,8 0 20,2 39 39,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 7,4 0 0 0 0 3,4 0 0 2,3 1,9 0 14,4 12,4 2,2 22,2 17,2 21,5 26,2 13,5 13 39,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,1 0 0 0 0 3,4 10,2 7,3 13,6 3,7 6,2 7,2 2,5 0 2,2 0 7,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 13,3 15,6 0 0 0 0 2,6 2,4 2,3 3,7 8,3 4,8 5 11,2 24,4 29,5 64,5 52,4 47,1 52 158,9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,7 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 4,1 4,8 0 4,5 8,9 7,4 7,2 0 0 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,7 2,1 0 0 2,2 4,4 2,5 0 15,7 6,7 26 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,6 0 0 0 0 3,4 2,6 2,4 0 0 2,1 0 5 2,2 2,2 4,9 7,2 10,5 26,9 65 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,1 0 2,5 4,5 4,4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 3,4 2,6 0 0 0 0 2,4 7,4 2,2 2,2 0 3,6 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 23,4 0 0 0 0 6,8 2,6 7,3 11,3 18,6 12,4 26,4 24,8 31,5 48,7 63,9 64,5 78,6 13,5 39 39,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2,8 0 0 0 3,5 3,4 0 0 2,3 0 2,1 0 0 0 6,6 4,9 3,6 15,7 20,2 13 39,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 11,1 0 0 2,9 0 6,8 2,6 4,8 6,8 16,8 10,4 12 22,3 15,7 4,4 22,1 25,1 10,5 20,2 52 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,1 0 0 2,9 3,5 3,4 2,6 2,4 4,5 14,9 8,3 4,8 12,4 22,5 24,4 29,5 32,3 36,7 127,9 220,9 119,2 331,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,7 15,6 0 2,9 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 2,5 4,5 8,9 4,9 3,6 15,7 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 3,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,7 0 7,4 5,9 6,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,5 3,6 0 6,7 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 77,4 0 0 0 0 0 7,7 7,3 11,3 11,2 4,1 14,4 76,8 116,8 203,9 272,9 301,1 304 235,7 65 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 68,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,8 32,2 80,9 146,2 245,9 351,3 445,5 202 39 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 6,9 0 0 5,9 10,4 10,2 0 2,4 0 7,5 2,1 0 7,4 9 13,3 12,3 10,8 10,5 20,2 39 39,7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 10,8 0 3,7 2,9 13,8 6,8 2,6 0 2,3 5,6 8,3 21,6 14,9 24,7 26,6 22,1 10,8 10,5 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 4,2 0 0 0 0 3,4 0 2,4 0 1,9 16,6 4,8 5 13,5 4,4 7,4 3,6 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,3 0 0 2,9 10,4 17 0 0 0 0 4,1 0 5 2,2 6,6 2,5 0 0 13,5 0 0 331,1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0 0 3,5 0 0 2,4 2,3 1,9 4,1 0 0 2,2 0 0 0 5,2 0 13 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,8 0 0 0 6,9 6,8 0 4,8 2,3 3,7 4,1 9,6 22,3 9 15,5 4,9 10,8 0 13,5 13 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 7,4 62,5 22,3 14,7 6,9 17 5,1 2,4 0 1,9 2,1 0 7,4 4,5 6,6 9,8 14,3 15,7 0 0 39,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 7,2 0 3,7 0 0 0 0 4,8 0 1,9 6,2 4,8 7,4 2,2 13,3 17,2 25,1 26,2 13,5 52 79,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 7,9 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 6,2 7,2 7,4 13,5 15,5 17,2 17,9 36,7 33,7 13 39,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,3 0 0 5,9 3,5 0 0 2,4 2,3 1,9 4,1 7,2 5 9 24,4 19,7 28,7 5,2 40,4 13 0 331,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,5 44,3 81,1 78,9 120,6 80,8 39 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0 0 5,9 6,9 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 0 2,2 0 7,2 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,6 0 0 0 0 10,2 5,1 0 2,3 1,9 4,1 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 9,3 0 0 0 3,5 6,8 15,4 7,3 11,3 16,8 24,9 26,4 7,4 4,5 2,2 7,4 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 65,2 0 0 2,9 3,5 23,8 20,5 50,9 95 85,7 41,4 93,6 61,9 85,4 101,9 152,5 114,7 83,9 67,3 0 39,7 0
Lékařský potrat (O04) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 6,6 0 0 0 0 3,4 10,2 17 33,9 26,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 84,2 0 0 0 3,5 27,2 130,6 327,3 495,4 191,9 37,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4,7 0 0 0 0 0 23 21,8 9 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,2 0 0 0 0 3,4 0 29,1 29,4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22,3 0 0 0 0 6,8 25,6 92,1 122,2 61,5 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4,1 0 0 0 0 0 5,1 17 24,9 7,5 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 87,8 8 730,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 16,8 1 671,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10,4 343,6 48,2 14,7 24,2 27,2 7,7 2,4 4,5 1,9 6,2 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 8,3 0 0 0 3,5 13,6 0 0 2,3 0 2,1 2,4 9,9 4,5 13,3 22,1 25,1 36,7 33,7 52 39,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 39,1 15,6 26 73,4 103,6 47,6 7,7 19,4 18,1 16,8 18,7 21,6 32,2 22,5 46,5 49,2 53,8 47,2 127,9 155,9 278,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 76,8 171,8 330,3 111,6 189,9 207,5 5,1 7,3 4,5 11,2 20,7 19,2 27,2 27 48,7 73,8 121,9 162,5 242,4 298,9 198,6 0
Nitrolební poranění (S06) 46,5 0 37,1 88,1 107 105,4 20,5 26,7 24,9 14,9 35,2 36 27,2 47,2 37,7 36,9 25,1 104,8 134,7 91 198,6 331,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,6 124,9 133,6 64,6 62,1 71,4 7,7 2,4 13,6 5,6 16,6 4,8 9,9 13,5 11,1 12,3 21,5 15,7 13,5 52 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 3,1 0 3,7 8,8 20,7 6,8 2,6 0 0 0 0 2,4 5 4,5 0 0 0 5,2 6,7 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 47,4 0 7,4 11,7 3,5 10,2 5,1 7,3 2,3 7,5 2,1 7,2 17,3 24,7 31 51,6 82,5 204,4 424,2 883,7 1 231,6 331,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 6 0 3,7 0 10,4 3,4 2,6 2,4 2,3 0 6,2 7,2 5 6,7 11,1 12,3 10,8 10,5 13,5 26 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 71,4 0 33,4 52,8 107 149,7 76,8 63 54,3 54 53,9 62,4 71,8 76,4 64,3 41,8 111,1 104,8 107,7 142,9 158,9 331,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,4 31,2 81,6 5,9 10,4 3,4 5,1 4,8 2,3 0 2,1 2,4 0 0 2,2 7,4 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 30,9 15,6 81,6 14,7 58,7 74,8 46,1 26,7 29,4 37,3 12,4 28,8 32,2 27 6,6 14,8 14,3 15,7 40,4 26 39,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 0 7,2 2,5 18 19,9 27 50,2 78,6 47,1 52 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 0 0 0 0 0 5,1 2,4 0 0 2,1 2,4 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,6 0 14,8 8,8 3,5 6,8 2,6 7,3 4,5 11,2 4,1 2,4 12,4 0 4,4 9,8 0 10,5 13,5 13 0 331,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 16,5 1 280,6 3,7 2,9 0 0 0 2,4 0 1,9 2,1 4,8 2,5 4,5 6,6 4,9 7,2 10,5 26,9 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1,7 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 7,5 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12,9 1 280,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 0 0 0 3,5 0 2,6 2,4 2,3 0 4,1 2,4 5 6,7 6,6 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7,4 15,6 3,7 0 3,5 6,8 2,6 2,4 11,3 11,2 4,1 12 7,4 13,5 6,6 7,4 14,3 5,2 6,7 13 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 787,5 14 571,3 1 655,0 883,6 1 177,1 1 282,3 601,6 926 1 205,7 929,6 882,9 1 114,0 1 342,2 1 718,8 2 187,1 3 039,3 3 438,0 4 188,1 4 383,8 4 782,3 5 006,0 4 966,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)