8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 39 5 5 5 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 3 2 3 2 3 1 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 16 0 3 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 120 0 1 2 0 1 0 1 0 0 3 3 3 4 8 19 22 18 15 14 5 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 68 3 12 3 9 3 1 0 0 1 3 1 2 1 3 6 7 2 4 4 2 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 264 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 7 11 13 29 47 50 48 28 15 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 13 19 21 12 2 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 7 4 4 4 5 3 6 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 86 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 6 12 18 15 13 9 1 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 8 5 4 3 0 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 6 2 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 8 6 9 6 1 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 401 1 3 2 2 1 3 5 3 14 15 8 24 44 60 72 75 39 21 8 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 144 0 0 0 0 0 0 0 7 6 36 52 22 7 6 5 3 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 166 0 2 0 2 1 5 8 8 8 11 15 17 10 24 25 14 9 5 1 1 0
Anémie (D50-D64) 18 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 2 3 3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 70 0 0 4 4 3 2 3 2 2 6 6 2 3 4 7 9 3 6 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 262 11 73 27 16 4 2 1 4 6 3 4 8 9 14 13 12 18 23 9 5 0
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 60 0 0 0 2 16 5 2 3 4 9 6 4 7 1 0 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 12 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 25 0 0 0 0 1 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 4 0 0 0 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 111 0 8 6 2 3 2 1 6 5 5 10 5 13 10 8 12 2 5 7 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 1 6 6 8 4 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 91 1 2 4 1 6 3 2 5 0 3 5 7 1 9 11 6 13 8 3 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 3 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 2 2 4 6 6 6 2 2 1
Angina pectoris (I20) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 7 8 6 8 8 7 1 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 542 0 0 0 0 0 0 1 4 3 23 20 44 52 72 84 73 64 57 31 14 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 16 14 28 20 12 7 1 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 125 0 0 0 0 0 0 2 1 5 6 7 2 6 18 13 15 15 17 11 6 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 581 0 1 1 0 2 1 3 6 6 15 10 27 28 61 93 99 86 66 57 15 4
Selhání srdce (I50) 259 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 8 19 31 45 36 52 38 18 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 731 0 0 0 0 1 1 0 1 11 18 21 34 27 61 93 130 108 102 87 34 2
Ateroskleróza (I70) 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 15 25 43 34 27 15 10 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 455 0 0 0 11 10 0 5 6 9 10 13 15 40 48 81 88 61 35 14 7 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 51 2 11 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 4 4 5 7 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 143 3 4 2 0 3 1 1 0 4 6 2 2 13 8 18 11 17 24 17 7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 45 8 4 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 6 3 3 3 4 8 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 14 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 15 18 20 12 4 5 1 0
Astma (J45-J46) 14 0 0 1 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 267 0 0 1 0 4 1 6 3 5 10 7 6 19 34 42 50 25 30 20 3 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 19 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 73 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1 7 6 9 8 10 12 6 7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 2 8 4 2 2 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 66 0 4 16 27 5 1 0 1 0 1 1 0 1 3 4 1 0 0 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 4 5 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 80 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 4 3 5 9 16 11 9 6 2 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 18 0 0 1 0 2 5 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 109 2 13 3 0 1 1 0 0 2 2 6 5 2 10 7 10 9 21 12 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 7 9 4 6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 6 0 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 20 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 2 2 1 5 2 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 75 0 0 0 5 3 1 2 1 0 0 0 3 5 8 15 10 8 9 4 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 3 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 115 0 0 0 0 0 1 4 11 5 11 5 5 8 13 7 20 12 9 3 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 104 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 3 4 6 16 16 11 15 17 4 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 17 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 2 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 5 2 1 0 2 0 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 252 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 16 30 43 61 48 25 15 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13 12 22 39 55 26 13 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 29 0 0 1 2 2 3 1 0 1 5 1 1 2 1 3 3 2 0 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 8 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 65 0 1 0 6 4 2 0 2 0 6 2 7 8 6 9 6 4 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 7 6 3 5 4 1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 3 1 2 2 1 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 19 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 3 4 2 0 2 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 89 0 1 1 1 1 0 1 2 3 2 3 5 2 12 12 9 12 12 7 3 0
Urolitiáza (N20-N23) 34 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 4 5 4 2 2 2 2 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 46 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 3 0 1 4 6 7 10 5 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 10 14 6 2 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 23 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 9 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 214 0 0 0 0 1 0 6 11 15 11 12 11 25 30 36 34 15 6 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 10 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 173 0 0 0 0 4 19 51 53 37 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 29 0 0 0 0 2 6 8 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 162 0 0 0 0 4 27 45 49 32 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 338 0 0 0 0 5 21 91 127 75 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 212 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 134 45 45 7 12 9 2 2 0 1 1 2 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 2 4 1 1 1 1 2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 22 0 0 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 253 5 22 10 4 4 4 2 7 6 3 8 5 9 13 33 33 29 25 20 9 2
Nitrolební poranění (S06) 137 1 3 2 5 7 2 5 3 3 6 8 4 11 12 10 12 19 7 12 5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 35 2 0 3 4 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 3 0 0 1 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 10 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 171 0 0 3 6 0 1 0 1 0 1 1 5 4 7 6 9 22 35 44 22 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 21 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 3 2 0 2 1 3 1 0 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 326 0 4 8 14 18 16 10 20 12 11 23 27 25 23 33 19 22 14 21 5 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 21 6 8 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 81 1 6 1 1 10 5 7 5 7 8 3 7 6 4 7 2 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 85 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 2 6 7 11 18 15 15 0 2 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 33 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 0 1 3 4 1 3 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 73 0 1 0 0 0 2 5 0 2 6 1 5 8 1 6 9 9 8 7 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 324 0 3 1 2 4 3 1 4 6 15 8 12 22 31 50 78 50 23 10 0 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 10 765 393 255 138 166 171 175 317 414 362 385 394 491 638 971 1 317 1 380 1 068 869 620 211 30
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7,1 88,8 22,7 16,7 11,1 0 3,5 0 2,9 0 2,1 0 5,6 0 2,6 7,9 6,5 15,8 15,4 36,2 35,1 200,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,9 0 13,6 6,7 3,7 8 0 0 2,9 0 0 2,7 0 0 2,6 2,6 6,5 5,3 7,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 21,8 0 4,5 6,7 0 4 0 2,9 0 0 6,4 8 8,4 12,4 20,8 49,7 71,2 94,7 115,8 168,9 175,7 200,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,3 53,3 54,5 10 33,4 12 3,5 0 0 2,5 6,4 2,7 5,6 3,1 7,8 15,7 22,7 10,5 30,9 48,2 70,3 200,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 47,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 15 18,6 31 40,4 75,4 123 161,8 252,6 216,2 180,9 175,7 200,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 8,4 12,4 33,8 49,7 68 63,1 15,4 12,1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 3,2 5,3 7,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,4 18,6 19,7 12,4 10,4 10,5 16,2 15,8 46,3 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 15,6 0 0 0 0 0 0 0 8,6 2,5 4,3 8 16,9 37,3 46,8 39,3 42,1 47,4 7,7 36,2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,3 5,3 8,4 3,1 20,8 13,1 12,9 15,8 0 24,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3,1 7,8 15,7 19,4 10,5 15,4 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,8 15,6 13 20,9 19,4 47,4 46,3 12,1 35,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 72,8 17,8 13,6 6,7 7,4 4 10,5 14,5 8,6 34,9 32,1 21,2 67,6 136,9 156,1 188,5 242,7 205,2 162,1 96,5 35,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 2,6 0 0 5,3 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 5,2 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 26,1 0 0 0 0 0 0 0 20,1 15 77 137,9 62 21,8 15,6 13,1 9,7 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 30,1 0 9,1 0 7,4 4 17,4 23,3 22,9 20 23,5 39,8 47,9 31,1 62,4 65,4 45,3 47,4 38,6 12,1 35,1 0
Anémie (D50-D64) 3,3 0 4,5 6,7 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 2,6 7,9 3,2 15,8 38,6 12,1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,3 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 2,1 0 2,8 3,1 0 7,9 9,7 10,5 23,2 36,2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,7 0 0 13,3 14,8 12 7 8,7 5,7 5 12,8 15,9 5,6 9,3 10,4 18,3 29,1 15,8 46,3 48,2 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 47,6 195,4 331,7 90 59,4 16 7 2,9 11,5 15 6,4 10,6 22,5 28 36,4 34 38,8 94,7 177,6 108,6 175,7 0
Demence (F00-F03) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,2 5,3 0 12,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,9 0 0 0 7,4 64,2 17,4 5,8 8,6 10 19,2 15,9 11,3 21,8 2,6 0 3,2 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2,2 0 0 0 0 0 10,5 8,7 5,7 5 0 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,5 0 2,7 2,8 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4,5 0 0 0 0 4 7 5,8 5,7 2,5 8,6 5,3 2,8 0 5,2 5,2 12,9 0 0 0 70,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 15,4 12,1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 4 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 20,2 0 36,4 20 7,4 12 7 2,9 17,2 12,5 10,7 26,5 14,1 40,4 26 20,9 38,8 10,5 38,6 84,4 35,1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6,2 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 12,4 7,8 2,6 19,4 31,6 61,8 48,2 35,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 16,5 17,8 9,1 13,3 3,7 24,1 10,5 5,8 14,3 0 6,4 13,3 19,7 3,1 23,4 28,8 19,4 68,4 61,8 36,2 35,1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,4 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,9 17,8 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3,1 2,6 5,2 12,9 15,8 7,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7,3 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 5,3 16,9 6,2 5,2 10,5 19,4 31,6 46,3 24,1 70,3 200,8
Angina pectoris (I20) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 8 11,3 31,1 18,2 20,9 19,4 42,1 61,8 84,4 35,1 200,8
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 98,4 0 0 0 0 0 0 2,9 11,5 7,5 49,2 53,1 123,9 161,8 187,3 219,9 236,3 336,8 440,1 373,9 492,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 18,6 25,3 49,8 36,4 73,3 64,7 63,1 54 12,1 35,1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 22,7 0 0 0 0 0 0 5,8 2,9 12,5 12,8 18,6 5,6 18,7 46,8 34 48,5 78,9 131,3 132,7 210,9 200,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 105,5 0 4,5 3,3 0 8 3,5 8,7 17,2 15 32,1 26,5 76 87,1 158,7 243,4 320,4 452,5 509,6 687,5 527,2 803,2
Selhání srdce (I50) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,1 5,3 19,7 24,9 49,4 81,1 145,6 189,4 401,5 458,3 632,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 132,7 0 0 0 0 4 3,5 0 2,9 27,4 38,5 55,7 95,7 84 158,7 243,4 420,7 568,3 787,5 1 049,3 1 195,1 401,6
Ateroskleróza (I70) 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 14,1 46,7 65 112,6 110 142,1 115,8 120,6 105,4 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 3,2 5,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 82,6 0 0 0 40,8 40,1 0 14,5 17,2 22,5 21,4 34,5 42,2 124,4 124,9 212 284,8 321 270,2 168,9 246 401,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 9,3 35,5 50 10 3,7 12 3,5 0 0 0 0 0 0 9,3 10,4 2,6 12,9 21 38,6 84,4 70,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26 53,3 18,2 6,7 0 12 3,5 2,9 0 10 12,8 5,3 5,6 40,4 20,8 47,1 35,6 89,5 185,3 205 246 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 8,2 142,1 18,2 3,3 3,7 0 3,5 2,9 0 0 0 2,7 0 3,1 15,6 7,9 9,7 15,8 30,9 96,5 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,5 0 9,1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,5 0 0 0 3,7 4 7 0 2,9 0 0 0 2,8 9,3 5,2 0 0 0 15,4 0 35,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 5,6 15,6 39 47,1 64,7 63,1 30,9 60,3 35,1 0
Astma (J45-J46) 2,5 0 0 3,3 3,7 0 3,5 2,9 0 7,5 2,1 0 0 0 2,6 2,6 3,2 15,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 48,5 0 0 3,3 0 16 3,5 17,5 8,6 12,5 21,4 18,6 16,9 59,1 88,4 109,9 161,8 131,6 231,6 241,2 105,4 200,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0 0 0 3,7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,6 0 0 0 0 8 7 2,9 0 0 0 0 0 3,1 0 0 3,2 5,3 0 12,1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,4 35,5 0 3,3 0 0 0 0 2,9 2,5 2,1 2,7 8,4 3,1 2,6 5,2 6,5 5,3 15,4 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 13,3 0 0 0 3,7 0 0 2,9 0 0 6,4 5,3 2,8 21,8 15,6 23,6 25,9 52,6 92,6 72,4 246 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 2,7 2,8 9,3 5,2 5,2 25,9 21 15,4 24,1 35,1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 12 0 18,2 53,3 100,2 20 3,5 0 2,9 0 2,1 2,7 0 3,1 7,8 10,5 3,2 0 0 12,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 3,3 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 5,2 0 12,9 5,3 30,9 60,3 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,5 0 0 0 0 0 0 0 5,7 10 19,2 10,6 8,4 15,6 23,4 41,9 35,6 47,4 46,3 24,1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3,3 0 0 3,3 0 8 17,4 8,7 5,7 2,5 0 2,7 5,6 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 0 0 0 0 4 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 0 7,7 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 19,8 35,5 59,1 10 0 4 3,5 0 0 5 4,3 15,9 14,1 6,2 26 18,3 32,4 47,4 162,1 144,7 105,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 2,8 6,2 7,8 10,5 22,7 47,4 30,9 72,4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2,6 0 0 0 15,4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 5,2 5,2 3,2 10,5 7,7 72,4 0 602,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,2 0 0 0 0 0 0 2,9 5,7 0 0 2,7 0 0 13 0 6,5 5,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,6 0 0 0 3,7 0 0 2,9 2,9 0 2,1 8 5,6 6,2 2,6 13,1 6,5 5,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 13,6 0 0 0 18,6 12 3,5 5,8 2,9 0 0 0 8,4 15,6 20,8 39,3 32,4 42,1 69,5 48,2 35,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,6 5,2 3,2 26,3 23,2 36,2 35,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20,9 0 0 0 0 0 3,5 11,6 31,5 12,5 23,5 13,3 14,1 24,9 33,8 18,3 64,7 63,1 69,5 36,2 35,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,9 0 0 0 0 4 0 2,9 0 2,5 6,4 10,6 8,4 12,4 15,6 41,9 51,8 57,9 115,8 205 140,6 401,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,1 17,8 9,1 0 3,7 12 0 0 0 0 0 0 0 6,2 5,2 7,9 0 5,3 15,4 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 17,8 4,5 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 12,1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,1 0 0 3,3 0 0 0 0 2,9 5 0 0 2,8 0 2,6 13,1 6,5 5,3 0 24,1 0 200,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 45,7 0 0 0 0 0 3,5 0 2,9 2,5 6,4 13,3 45,1 93,3 111,8 159,7 155,3 131,6 115,8 36,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 35,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 23,9 36,6 37,3 57,2 102,1 178 136,8 100,4 12,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,3 0 0 3,3 7,4 8 10,5 2,9 0 2,5 10,7 2,7 2,8 6,2 2,6 7,9 9,7 10,5 0 12,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,5 17,8 13,6 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 11,8 0 4,5 0 22,3 16 7 0 5,7 0 12,8 5,3 19,7 24,9 15,6 23,6 19,4 21 15,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12,8 5,3 19,7 18,7 7,8 13,1 12,9 5,3 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 5,2 2,6 3,2 10,5 7,7 36,2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,3 0 0 0 2,6 0 0 7,7 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,6 0 0 3,3 0 0 0 0 2,9 0 2,1 2,7 0 6,2 7,8 7,9 3,2 10,5 15,4 12,1 70,3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 3,4 35,5 0 0 0 0 0 2,9 0 2,5 0 8 0 0 7,8 10,5 6,5 0 15,4 12,1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16,2 0 4,5 3,3 3,7 4 0 2,9 5,7 7,5 4,3 8 14,1 6,2 31,2 31,4 29,1 63,1 92,6 84,4 105,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,2 0 0 0 3,7 4 3,5 0 5,7 5 4,3 5,3 11,3 15,6 10,4 5,2 6,5 10,5 15,4 24,1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,4 35,5 0 3,3 3,7 4 0 2,9 0 0 0 5,3 8,4 0 2,6 10,5 19,4 36,8 77,2 60,3 70,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 9,3 31,2 26,2 45,3 31,6 15,4 24,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 0 4,5 0 3,7 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 6,5 0 0 12,1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 4,2 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 12,5 10,7 8 8,4 3,1 7,8 2,6 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,9 8,6 2,5 2,1 5,3 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 15 21,2 22,5 3,1 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 38,8 0 0 0 0 4 0 17,5 31,5 37,4 23,5 31,8 31 77,8 78 94,2 110 78,9 46,3 12,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,8 0 0 0 0 0 3,5 5,8 5,7 10 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 31,4 0 0 0 0 16 66,2 148,4 151,9 92,3 17,1 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,3 0 0 0 0 8 20,9 23,3 20,1 12,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 29,4 0 0 0 0 16 94,1 130,9 140,4 79,8 6,4 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 61,4 0 0 0 0 20 73,2 264,7 364 187,1 34,2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,5 0 0 0 0 0 3,5 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 38,5 3 766,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10,9 1 065,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 24,3 799,4 204,5 23,3 44,5 36,1 7 5,8 0 2,5 2,1 5,3 8,4 3,1 2,6 2,6 0 10,5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,1 8 11,3 6,2 10,4 2,6 3,2 5,3 7,7 24,1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 4 0 0 6,7 7,4 8 7 8,7 2,9 2,5 4,3 2,7 2,8 0 2,6 0 6,5 5,3 0 12,1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,5 0 0 5,6 3,1 0 2,6 3,2 0 15,4 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 45,9 88,8 100 33,3 14,8 16 13,9 5,8 20,1 15 6,4 21,2 14,1 28 33,8 86,4 106,8 152,6 193 241,2 316,3 401,6
Nitrolební poranění (S06) 24,9 17,8 13,6 6,7 18,6 28,1 7 14,5 8,6 7,5 12,8 21,2 11,3 34,2 31,2 26,2 38,8 100 54 144,7 175,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 6,4 35,5 0 10 14,8 12 10,5 5,8 5,7 5 2,1 5,3 2,8 6,2 7,8 7,9 0 0 7,7 12,1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,8 0 0 3,3 11,1 4 0 0 0 5 0 0 0 3,1 0 2,6 0 0 0 12,1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 31 0 0 10 22,3 0 3,5 0 2,9 0 2,1 2,7 14,1 12,4 18,2 15,7 29,1 115,8 270,2 530,7 773,3 803,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,8 0 4,5 3,3 3,7 0 3,5 0 8,6 2,5 2,1 8 5,6 0 5,2 2,6 9,7 5,3 0 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,2 0 18,2 26,7 51,9 72,2 55,8 29,1 57,3 29,9 23,5 61 76 77,8 59,8 86,4 61,5 115,8 108,1 253,3 175,7 200,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,8 106,6 36,4 6,7 7,4 4 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 14,7 17,8 27,3 3,3 3,7 40,1 17,4 20,4 14,3 17,5 17,1 8 19,7 18,7 10,4 18,3 6,5 0 7,7 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 15,4 0 4,5 3,3 3,7 0 0 2,9 2,9 0 6,4 5,3 16,9 21,8 28,6 47,1 48,5 78,9 0 24,1 35,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6 35,5 13,6 6,7 3,7 8 7 2,9 5,7 2,5 6,4 2,7 0 3,1 7,8 10,5 3,2 15,8 7,7 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13,3 0 4,5 0 0 0 7 14,5 0 5 12,8 2,7 14,1 24,9 2,6 15,7 29,1 47,4 61,8 84,4 105,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 195,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,9 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 15,8 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 58,8 0 13,6 3,3 7,4 16 10,5 2,9 11,5 15 32,1 21,2 33,8 68,4 80,6 130,9 252,4 263,1 177,6 120,6 0 200,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 954,3 6 981,7 1 158,7 459,8 615,9 685,6 609,8 922,2 1 186,7 903,2 823,1 1 045,1 1 382,7 1 984,6 2 525,6 3 447,4 4 466,2 5 619,9 6 709,4 7 478,0 7 416,5 6 024,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)