8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 39 5 11 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 1 1 5 0 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 15 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 124 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 8 11 19 24 18 19 12 3 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 82 3 18 10 6 5 0 2 2 1 1 0 2 2 6 3 5 4 6 5 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 247 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 4 11 22 23 41 45 45 33 10 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 74 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 7 15 20 12 6 3 3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 3 10 8 9 1 4 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 100 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 6 6 9 13 18 17 15 4 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 38 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 4 4 4 4 10 3 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 11 9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 6 4 3 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 411 0 3 3 5 3 1 6 6 12 12 31 25 40 65 72 70 30 18 7 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 163 0 0 0 0 0 0 0 6 11 40 51 32 7 10 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 202 1 2 1 1 0 3 3 4 9 14 16 16 27 33 32 22 10 5 3 0 0
Anémie (D50-D64) 28 2 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 4 2 5 4 1 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 23 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 0 3 0 0 2 2 3 2 2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 68 0 2 1 3 4 3 2 5 1 2 1 5 5 10 6 6 4 4 3 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 238 10 39 22 14 10 2 5 5 1 8 6 8 11 17 18 19 9 15 12 7 0
Demence (F00-F03) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 61 0 0 0 3 4 7 7 5 4 8 5 7 4 4 0 3 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 15 0 0 0 0 1 3 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 35 0 0 0 1 2 1 6 2 4 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 114 1 8 5 0 1 2 3 4 2 6 6 6 6 11 14 16 8 8 5 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 6 4 8 8 4 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 82 0 2 2 7 4 1 1 2 4 8 2 9 0 4 7 13 13 3 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 0 1 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 44 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 3 3 4 4 7 5 6 4 0 0
Angina pectoris (I20) 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 7 6 7 12 9 10 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 605 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 29 41 57 69 89 89 74 65 44 17 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 16 20 33 25 13 7 3 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 101 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5 5 4 8 13 16 19 17 6 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 518 1 0 1 0 1 2 3 6 10 5 9 19 39 48 80 91 70 75 44 13 1
Selhání srdce (I50) 278 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 11 20 36 53 37 51 41 15 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 797 0 0 0 0 0 3 5 5 9 17 13 32 44 83 110 121 113 110 90 36 6
Ateroskleróza (I70) 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 14 17 33 30 18 15 7 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 469 0 0 1 9 18 2 7 5 12 12 10 23 32 57 83 84 52 35 19 7 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 48 2 12 8 4 4 0 0 0 0 0 1 2 3 5 3 2 1 0 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 176 5 3 2 2 2 2 2 2 5 1 7 4 7 19 27 23 21 26 8 7 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 2 5 9 5 0 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 18 19 19 14 16 7 0 0
Astma (J45-J46) 16 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 252 0 0 1 0 9 1 3 1 5 10 6 9 12 25 44 37 35 28 22 3 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 21 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 3 2 4 2 1 1 0 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 82 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 5 4 4 6 12 5 9 16 11 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 27 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 6 4 2 1 2 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 58 0 3 14 24 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 4 3 2 0 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 18 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 2 1 2 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 69 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 1 8 8 10 8 11 7 3 4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 16 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 88 1 5 3 0 0 0 1 1 1 2 3 6 3 9 11 8 7 12 12 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 6 3 5 3 4 6 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 6 6 5 3 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 2 3 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 64 1 0 2 3 1 0 1 0 2 0 0 4 0 9 8 9 9 5 9 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 22 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 2 1 2 4 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 110 0 0 0 0 0 1 7 10 4 9 10 5 10 9 18 7 9 5 3 2 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 88 0 0 1 1 0 3 1 0 2 3 1 0 6 8 12 14 12 12 9 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 18 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 3 1 1 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 268 0 0 0 0 0 2 1 0 4 4 9 18 23 41 60 53 36 12 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 23 48 52 38 6 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 17 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 4 0 0 2 2 0 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 59 0 0 0 7 3 0 0 0 2 1 10 7 7 5 8 4 1 2 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 2 4 3 3 5 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 3 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 8 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 20 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 6 2 2 1 1 0 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 26 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 91 0 0 0 1 1 1 0 1 1 4 3 5 5 12 16 10 16 10 3 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 22 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 4 3 3 1 0 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 58 0 6 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 4 5 3 5 10 9 3 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 11 9 5 3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 34 0 0 0 0 0 1 1 3 7 3 4 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 13 8 2 1 1 3 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 211 0 0 0 2 0 1 2 5 15 13 12 23 24 28 31 30 14 7 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 11 0 0 0 0 0 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 224 0 0 0 0 3 24 79 65 44 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 32 0 0 0 0 1 7 10 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 77 0 0 0 0 1 12 23 26 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 268 0 0 0 0 2 23 80 88 48 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 114 48 26 10 6 8 3 2 2 2 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 36 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 0 3 4 2 9 3 4 1 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18 0 1 3 2 3 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 225 5 24 8 8 7 1 7 4 6 3 3 10 8 13 25 20 17 25 23 8 0
Nitrolební poranění (S06) 133 0 3 2 4 5 2 2 5 3 7 5 8 9 14 15 10 13 15 7 2 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 39 1 4 5 2 1 3 2 3 1 2 2 0 4 2 1 1 1 1 2 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 16 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 4 1 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 176 0 1 2 2 0 1 0 1 0 2 2 1 3 6 9 12 23 39 43 25 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 20 0 2 1 2 0 0 3 0 1 2 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 330 0 5 6 17 11 24 12 14 19 16 17 28 20 31 19 31 15 18 18 8 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28 0 18 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 126 0 4 3 2 7 10 13 10 13 16 9 7 6 4 4 4 3 5 6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 110 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 3 3 10 16 23 18 10 14 6 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 30 0 4 1 0 0 2 1 3 4 2 1 1 2 2 1 3 0 2 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 74 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 3 5 5 9 10 11 11 8 5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 357 3 1 2 0 0 3 3 6 5 8 8 16 19 39 73 59 46 42 20 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 10 863 386 230 139 156 144 173 334 341 367 376 404 530 676 1 049 1 371 1 365 1 037 930 621 208 26
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7,1 89,7 50,2 9,8 11,6 4 0 0 2,8 0 0 2,7 0 6 2,6 7,8 3,5 5,5 38 0 36,6 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,7 17,9 27,4 0 3,9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 11,1 0 24,6 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 3,5 0 7,6 12,3 0 0
Septikémie (A40-A41) 22,5 17,9 0 0 3,9 4 3,3 2,9 0 0 2,2 5,5 2,8 24 28,1 49,4 83,8 99,5 144,3 147,4 109,8 243,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,9 53,8 82,2 32,8 23,2 19,9 0 5,8 5,7 2,4 2,2 0 5,7 6 15,3 7,8 17,5 22,1 45,6 61,4 36,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 44,8 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,1 10,9 11 31,3 66 58,7 106,7 157,1 248,7 250,6 122,8 146,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,4 0 0 0 0 0 6,6 0 0 2,4 0 0 14,2 21 38,3 52 41,9 33,2 22,8 36,9 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,6 5,2 0 0 15,2 12,3 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 4,4 13,7 11,4 9 25,5 20,8 31,4 5,5 30,4 24,6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 18,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 14,2 6,6 16,5 17,1 27 33,2 46,8 59,4 82,9 30,4 24,6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,9 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 2,2 11 11,4 12 10,2 10,4 34,9 16,6 15,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 15 35,7 28,6 31,4 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 2,8 3 10,2 13 21 22,1 22,8 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 74,6 0 13,7 9,8 19,3 12 3,3 17,4 17 28,3 26,2 85 71,2 119,9 165,8 187,3 244,4 165,8 136,7 86 73,2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,7 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 29,6 0 0 0 0 0 0 0 17 26 87,5 139,9 91,1 21 25,5 10,4 7 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 36,6 17,9 9,1 3,3 3,9 0 9,8 8,7 11,3 21,2 30,6 43,9 45,5 81 84,2 83,2 76,8 55,3 38 36,9 0 0
Anémie (D50-D64) 5,1 35,9 9,1 3,3 0 4 0 5,8 0 0 2,2 0 2,8 0 2,6 0 14 11,1 38 49,1 36,6 243,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 0 4,6 3,3 7,7 0 3,3 5,8 0 2,4 2,2 0 8,5 0 0 5,2 7 16,6 15,2 24,6 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,3 0 9,1 3,3 11,6 16 9,8 5,8 14,2 2,4 4,4 2,7 14,2 15 25,5 15,6 21 22,1 30,4 36,9 36,6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 43,2 179,5 178 72,1 54,1 39,9 6,6 14,5 14,2 2,4 17,5 16,5 22,8 33 43,4 46,8 66,4 49,7 113,9 147,4 256,3 0
Demence (F00-F03) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 15,2 24,6 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 11,1 0 0 0 11,6 16 23 20,3 14,2 9,4 17,5 13,7 19,9 12 10,2 0 10,5 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2,7 0 0 0 0 4 9,8 11,6 2,8 2,4 4,4 0 0 3 0 0 0 0 7,6 12,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 2,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,8 0 0 0 0 0 3,3 2,9 0 0 0 5,5 0 6 2,6 0 3,5 11,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6,4 0 0 0 3,9 8 3,3 17,4 5,7 9,4 6,6 5,5 8,5 6 7,7 2,6 7 5,5 7,6 12,3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,5 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 20,7 17,9 36,5 16,4 0 4 6,6 8,7 11,3 4,7 13,1 16,5 17,1 18 28,1 36,4 55,9 44,2 60,8 61,4 73,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 9 7,7 15,6 14 44,2 60,8 49,1 109,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14,9 0 9,1 6,6 27 16 3,3 2,9 5,7 9,4 17,5 5,5 25,6 0 10,2 18,2 45,4 71,8 22,8 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 17,9 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 11,1 7,6 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,9 17,9 4,6 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 2,8 3 5,1 13 0 5,5 15,2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8 0 0 0 0 4 0 0 0 7,1 4,4 5,5 8,5 9 10,2 10,4 24,4 27,6 45,6 49,1 0 0
Angina pectoris (I20) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,4 5,5 17,1 21 15,3 18,2 41,9 49,7 75,9 36,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 109,8 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 50,3 79,5 116,7 170,9 176 231,5 310,8 409 493,7 540,5 622,5 243,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 22,8 48 51 85,8 87,3 71,8 53,2 36,9 73,2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18,3 0 0 0 0 0 3,3 0 5,7 4,7 0 13,7 14,2 12 20,4 33,8 55,9 105 129,1 73,7 109,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 94 17,9 0 3,3 0 4 6,6 8,7 17 23,6 10,9 24,7 54,1 116,9 122,4 208,1 317,8 386,9 569,6 540,5 476 243,3
Selhání srdce (I50) 50,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 8,7 13,7 8,5 33 51 93,6 185,1 204,5 387,3 503,6 549,2 243,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 144,6 0 0 0 0 0 9,8 14,5 14,2 21,2 37,2 35,6 91,1 131,9 211,7 286,1 422,5 624,5 835,4 1 105,5 1 318,2 1 459,9
Ateroskleróza (I70) 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 17,1 42 43,4 85,8 104,8 99,5 113,9 86 73,2 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 85,1 0 0 3,3 34,8 71,8 6,6 20,3 14,2 28,3 26,2 27,4 65,5 96 145,4 215,9 293,3 287,4 265,8 233,4 256,3 243,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8,7 35,9 54,8 26,2 15,4 16 0 0 0 0 0 2,7 5,7 9 12,8 7,8 7 5,5 0 12,3 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31,9 89,7 13,7 6,6 7,7 8 6,6 5,8 5,7 11,8 2,2 19,2 11,4 21 48,5 70,2 80,3 116,1 197,5 98,3 256,3 243,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5,6 17,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 0 2,8 3 2,6 7,8 7 27,6 68,4 61,4 0 243,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,4 0 4,6 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 5,1 2,6 3,5 0 0 12,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 15 45,9 49,4 66,4 77,4 121,5 86 0 0
Astma (J45-J46) 2,9 17,9 9,1 3,3 0 0 3,3 2,9 0 2,4 2,2 2,7 0 3 5,1 5,2 0 11,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 45,7 0 0 3,3 0 35,9 3,3 8,7 2,8 11,8 21,9 16,5 25,6 36 63,8 114,5 129,2 193,4 212,7 270,2 109,8 243,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,5 0 0 3,3 0 0 3,3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 17,9 4,6 3,3 3,9 4 3,3 0 0 0 2,2 2,7 0 0 0 2,6 0 0 7,6 0 36,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,8 0 0 0 0 4 0 0 0 2,4 6,6 2,7 2,8 9 5,1 10,4 7 5,5 7,6 0 0 243,3
Peptický vřed (K25-K28) 14,9 0 0 0 0 4 0 2,9 0 9,4 4,4 13,7 11,4 12 15,3 31,2 17,5 49,7 121,5 135,1 73,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,9 0 0 0 0 0 3,3 2,9 2,8 0 0 2,7 5,7 6 5,1 15,6 14 11,1 7,6 24,6 73,2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 10,5 0 13,7 45,9 92,7 4 0 0 0 2,4 2,2 2,7 0 6 0 10,4 10,5 11,1 0 24,6 0 0
Tříselná kýla (K40) 3,3 0 4,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,8 3 2,6 5,2 10,5 11,1 7,6 24,6 109,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 12,5 0 0 0 0 0 0 5,8 2,8 11,8 2,2 2,7 22,8 24 25,5 20,8 38,4 38,7 22,8 49,1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 2,9 0 0 3,3 0 4 3,3 2,9 2,8 4,7 4,4 2,7 2,8 3 5,1 5,2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 16 17,9 22,8 9,8 0 0 0 2,9 2,8 2,4 4,4 8,2 17,1 9 23 28,6 27,9 38,7 91,1 147,4 109,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 8,2 2,8 9 15,3 7,8 17,5 16,6 30,4 73,7 73,2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0 0 0 3,9 0 0 0 0 4,7 2,2 0 0 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,4 0 4,6 0 0 0 0 2,9 0 0 4,4 0 0 0 7,7 2,6 21 33,2 38 36,9 73,2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 2,7 8,5 9 2,6 0 3,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,7 6 2,6 7,8 7 16,6 0 12,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 11,6 17,9 0 6,6 11,6 4 0 2,9 0 4,7 0 0 11,4 0 23 20,8 31,4 49,7 38 110,6 36,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4 0 0 0 3,9 0 0 0 5,7 2,4 0 0 5,7 3 5,1 5,2 3,5 11,1 30,4 36,9 36,6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20 0 0 0 0 0 3,3 20,3 28,3 9,4 19,7 27,4 14,2 30 23 46,8 24,4 49,7 38 36,9 73,2 243,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16 0 0 3,3 3,9 0 9,8 2,9 0 4,7 6,6 2,7 0 18 20,4 31,2 48,9 66,3 91,1 110,6 73,2 243,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,3 35,9 4,6 3,3 3,9 0 0 0 0 0 2,2 0 2,8 3 12,8 0 10,5 5,5 7,6 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,2 5,5 0 0 2,6 2,6 0 11,1 0 12,3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 48,6 0 0 0 0 0 6,6 2,9 0 9,4 8,7 24,7 51,2 69 104,6 156,1 185,1 199 91,1 61,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 8,5 42 58,7 124,9 181,6 210 45,6 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,1 0 0 0 3,9 0 3,3 0 0 2,4 2,2 5,5 2,8 12 0 0 7 11,1 0 24,6 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 7,6 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 10,7 0 0 0 27 12 0 0 0 4,7 2,2 27,4 19,9 21 12,8 20,8 14 5,5 15,2 24,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 8,2 17,1 6 10,2 7,8 10,5 27,6 7,6 12,3 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 2,7 2,8 6 5,1 2,6 3,5 16,6 0 12,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0 3,3 0 4 0 0 2,8 4,7 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 12,3 36,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,6 0 0 0 3,9 4 0 0 0 0 0 2,7 2,8 9 15,3 5,2 7 5,5 7,6 0 36,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 4,7 0 0 0 7,7 8 0 0 0 2,4 4,4 2,7 8,5 3 7,7 5,2 10,5 5,5 15,2 24,6 36,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16,5 0 0 0 3,9 4 3,3 0 2,8 2,4 8,7 8,2 14,2 15 30,6 41,6 34,9 88,4 75,9 36,9 73,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,4 2,2 2,7 5,7 9 10,2 7,8 10,5 5,5 0 24,6 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,5 0 27,4 3,3 3,9 4 3,3 2,9 2,8 2,4 0 5,5 5,7 3 10,2 13 10,5 27,6 75,9 110,6 109,8 243,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 28,1 28,6 31,4 27,6 22,8 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,5 17,9 13,7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 3,5 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 6,2 0 0 0 0 0 3,3 2,9 8,5 16,5 6,6 11 8,5 15 12,8 5,2 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 10,9 35,6 22,8 6 2,6 2,6 10,5 0 7,6 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 38,3 0 0 0 7,7 0 3,3 5,8 14,2 35,4 28,4 32,9 65,5 72 71,4 80,6 104,8 77,4 53,2 49,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 0 0 5,8 14,2 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 40,6 0 0 0 0 12 78,8 228,6 184,3 103,8 17,5 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,8 0 0 0 0 4 23 28,9 14,2 11,8 6,6 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 14 0 0 0 0 4 39,4 66,6 73,7 33 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 48,6 0 0 0 0 8 75,5 231,5 249,5 113,3 56,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 39 3 858,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9,4 933,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,7 861,5 118,7 32,8 23,2 31,9 9,8 5,8 5,7 4,7 2,2 2,7 0 9 2,6 0 3,5 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6,5 0 0 0 0 0 3,3 0 2,8 4,7 4,4 8,2 0 9 10,2 5,2 31,4 16,6 30,4 12,3 36,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,3 0 4,6 9,8 7,7 12 0 0 2,8 7,1 2,2 5,5 0 0 0 2,6 3,5 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 0 2,8 3 2,6 0 7 5,5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 40,8 89,7 109,5 26,2 30,9 27,9 3,3 20,3 11,3 14,2 6,6 8,2 28,5 24 33,2 65 69,8 94 189,9 282,5 292,9 0
Nitrolební poranění (S06) 24,1 0 13,7 6,6 15,4 19,9 6,6 5,8 14,2 7,1 15,3 13,7 22,8 27 35,7 39 34,9 71,8 113,9 86 73,2 486,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 7,1 17,9 18,3 16,4 7,7 4 9,8 5,8 8,5 2,4 4,4 5,5 0 12 5,1 2,6 3,5 5,5 7,6 24,6 36,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 2,9 0 0 0 3,9 0 0 2,9 2,8 4,7 2,2 0 0 0 2,6 2,6 3,5 22,1 7,6 24,6 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 31,9 0 4,6 6,6 7,7 0 3,3 0 2,8 0 4,4 5,5 2,8 9 15,3 23,4 41,9 127,1 296,2 528,2 915,4 973,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,6 0 9,1 3,3 7,7 0 0 8,7 0 2,4 4,4 5,5 2,8 3 7,7 0 0 5,5 7,6 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,9 0 22,8 19,7 65,6 43,9 78,8 34,7 39,7 44,8 35 46,6 79,7 60 79,1 49,4 108,3 82,9 136,7 221,1 292,9 243,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,1 0 82,2 6,6 0 4 3,3 0 0 2,4 0 2,7 0 6 0 2,6 3,5 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 22,9 0 18,3 9,8 7,7 27,9 32,8 37,6 28,3 30,7 35 24,7 19,9 18 10,2 10,4 14 16,6 38 73,7 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 20 0 4,6 6,6 0 4 0 0 0 0 6,6 8,2 8,5 30 40,8 59,8 62,9 55,3 106,3 73,7 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 2,2 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,4 0 18,3 3,3 0 0 6,6 2,9 8,5 9,4 4,4 2,7 2,8 6 5,1 2,6 10,5 0 15,2 12,3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13,4 17,9 4,6 0 0 8 3,3 0 0 2,4 2,2 8,2 14,2 15 23 26 38,4 60,8 60,8 61,4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3,4 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,5 0 0 0 3,9 0 0 0 2,8 0 2,2 2,7 0 3 2,6 0 0 11,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 64,8 53,8 4,6 6,6 0 0 9,8 8,7 17 11,8 17,5 21,9 45,5 57 99,5 189,9 206 254,2 319 245,7 146,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 970,9 6 927,5 1 049,8 455,3 602,4 574,3 568 966,4 966,7 865,9 822 1 107,9 1 508,6 2 027,1 2 675 3 566,4 4 766,7 5 731,2 7 063,1 7 628,1 7 616,3 6 326

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)