8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 50 1 6 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 4 5 5 7 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 16 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 102 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 12 11 26 12 20 9 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 57 5 9 5 2 3 1 0 1 1 2 0 0 1 1 5 7 4 6 2 2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 269 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 1 10 26 34 52 54 37 31 12 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7 14 11 14 8 4 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 56 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 3 3 4 9 12 5 3 6 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 83 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 5 9 10 7 13 8 16 4 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 37 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 7 4 9 9 0 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 15 14 10 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 14 5 7 5 6 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 437 0 4 2 2 2 4 3 5 15 11 14 26 47 66 89 75 39 20 11 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 163 0 0 0 0 0 0 2 6 10 52 57 26 1 5 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 222 3 0 1 2 10 1 3 7 6 13 20 22 24 22 35 30 14 6 3 0 0
Anémie (D50-D64) 31 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 6 2 3 5 3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 16 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6 0 1 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 76 0 2 2 1 2 1 8 2 3 6 6 2 4 8 6 7 4 8 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 329 24 115 49 14 10 2 1 1 7 5 5 7 11 14 9 20 8 7 15 5 0
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 51 0 0 0 2 8 8 2 5 3 7 5 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 11 0 0 0 0 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 33 0 0 0 2 2 5 0 0 3 2 2 2 1 1 2 3 0 5 1 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 92 1 2 4 1 2 1 4 1 8 5 8 5 4 10 8 11 10 1 5 0 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 6 6 4 3 7 8 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 76 3 1 4 2 8 1 2 4 1 4 2 1 4 8 11 8 4 6 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 2 2 5 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 101 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 6 5 6 10 10 9 9 22 9 8 1
Angina pectoris (I20) 72 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 3 15 11 8 12 8 2 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 557 0 0 0 0 0 0 3 4 8 13 23 38 59 68 87 75 61 70 37 8 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 14 23 25 36 21 14 4 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 134 0 0 0 0 1 2 1 1 4 3 6 3 10 9 24 16 17 17 15 5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 586 1 1 1 1 2 1 3 4 10 7 17 23 42 73 92 102 64 79 42 19 2
Selhání srdce (I50) 281 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 4 10 26 47 44 37 57 34 10 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 713 1 0 0 0 1 2 2 3 5 17 14 23 42 64 100 113 109 112 78 20 7
Ateroskleróza (I70) 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 11 29 34 21 15 16 9 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 449 0 0 1 16 11 2 5 7 11 13 15 18 38 55 67 78 40 40 25 4 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 51 3 11 3 2 0 0 1 0 1 2 2 1 3 0 2 5 3 7 4 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 208 2 3 1 1 2 2 0 3 5 4 3 11 7 22 22 27 24 31 24 13 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 35 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 8 9 3 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 18 20 18 16 6 7 2 0
Astma (J45-J46) 12 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 242 1 2 1 1 5 7 5 6 4 4 8 7 14 33 33 36 27 21 20 7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 6 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 24 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 5 3 2 2 2 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 77 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 6 9 14 10 6 9 10 6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 2 2 1 4 4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 44 0 2 8 20 4 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 33 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 4 9 5 2 2 3 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 78 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 5 6 6 8 11 10 9 4 3 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20 0 0 0 1 0 3 3 4 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 99 1 4 0 0 0 1 2 0 2 4 6 8 12 11 8 11 11 8 6 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 9 1 5 0 6 3 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 43 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 4 2 7 5 2 8 4 4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 23 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 4 7 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 110 0 0 1 1 0 0 4 2 4 8 4 10 8 12 11 14 7 16 7 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 25 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 5 3 3 2 1 3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 131 0 1 0 1 2 4 5 6 7 11 12 9 12 15 9 12 5 11 4 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 94 0 0 0 0 0 2 1 4 5 8 1 3 0 9 6 9 13 14 11 7 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 260 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 11 21 41 59 53 35 20 1 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 179 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 7 9 24 45 44 29 10 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 18 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 2 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 11 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 62 0 0 0 1 1 2 2 2 3 7 9 7 5 5 9 4 3 1 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 1 3 2 2 1 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 3 3 2 3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 8 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 3 5 5 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 38 1 1 0 3 0 1 1 3 1 1 3 4 2 1 5 5 3 2 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 110 0 2 0 1 0 0 1 2 2 4 3 7 7 17 17 8 11 17 10 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 25 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 6 1 2 2 2 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 61 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3 6 5 9 6 10 7 6 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 12 10 3 3 0 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 41 0 0 0 0 0 5 4 3 9 3 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 24 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 233 0 0 0 1 1 1 3 8 8 23 17 20 25 33 33 39 17 4 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 27 0 0 0 0 2 2 8 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 10 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 13 0 0 0 0 0 2 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 349 0 0 0 0 4 28 78 124 94 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 115 45 27 11 3 8 6 2 2 2 1 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 45 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 3 3 5 5 4 4 3 6 3 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 25 0 1 3 9 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 222 4 25 6 5 7 4 1 1 4 5 5 7 10 16 29 20 21 21 18 13 0
Nitrolební poranění (S06) 139 2 3 3 4 4 5 5 3 6 8 5 6 11 12 22 10 12 7 10 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 35 1 5 4 4 2 1 1 2 1 2 2 1 3 3 1 0 1 0 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 205 0 1 4 2 2 2 2 2 0 2 0 3 4 8 13 15 32 41 41 25 6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 23 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 3 3 1 2 3 0 3 0 0 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 347 1 9 12 9 24 16 18 12 25 23 23 26 20 27 24 26 15 24 9 4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 40 2 21 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 3 1 1 2 0 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 134 2 2 1 6 11 9 6 8 11 15 18 11 9 6 4 6 0 6 1 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 115 0 1 0 0 0 3 2 1 0 4 3 4 7 18 23 26 14 6 3 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 45 0 3 3 1 1 3 1 3 2 3 4 2 2 5 4 1 0 3 3 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 107 0 0 0 0 0 2 0 3 4 5 5 4 13 15 11 13 7 7 9 8 1
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 11 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 323 2 1 1 1 2 2 1 6 2 6 10 13 22 42 51 62 48 32 18 0 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 11 118 437 289 156 138 167 169 240 308 369 402 449 497 708 1 116 1 397 1 399 993 994 625 232 33
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9,1 18,1 27,1 23,1 7,9 7,9 0 0 0 0 0 0 2,9 11,4 5 7,9 14,8 28,9 37,1 89,1 38,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,9 0 9 3,3 4 0 0 0 0 2,2 0 0 2,9 2,9 2,5 2,6 0 0 22,2 38,2 38,5 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 18,5 0 4,5 3,3 4 4 0 0 2,8 0 0 2,8 5,8 5,7 30,2 29,1 96,4 69,3 148,3 114,6 77 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,3 90,5 40,7 16,5 7,9 11,9 3,1 0 2,8 2,2 4,5 0 0 2,9 2,5 13,2 26 23,1 44,5 25,5 77 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 48,8 0 0 0 0 0 0 5,7 2,8 2,2 9,1 2,8 29,1 74,1 85,6 137,5 200,2 213,6 229,9 152,8 154 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,6 14,5 20 35,3 29,1 51,9 46,2 29,7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 2,9 0 2,6 7,4 0 22,2 12,7 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,2 4,5 14 8,7 8,6 10,1 23,8 44,5 28,9 22,2 76,4 77 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 15,1 0 0 0 0 0 0 8,6 2,8 9 2,3 14 26,2 28,5 17,6 34,4 29,7 92,4 29,7 25,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,2 0 5,6 5,8 20 10,1 23,8 33,4 0 14,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,8 11,4 37,8 37 37,1 5,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,9 2,9 5 37 18,5 40,4 37,1 76,4 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 79,3 0 18,1 6,6 7,9 7,9 12,4 8,6 14 33,6 24,9 39,2 75,6 134 166,2 235,4 278,1 225,1 148,3 140 77 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,5 7,9 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,5 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 2,5 5,3 3,7 11,5 7,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 29,6 0 0 0 0 0 0 5,7 16,8 22,4 117,9 159,5 75,6 2,9 12,6 7,9 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 40,3 54,3 0 3,3 7,9 39,7 3,1 8,6 19,6 13,5 29,5 56 63,9 68,4 55,4 92,6 111,2 80,8 44,5 38,2 0 0
Anémie (D50-D64) 5,6 18,1 4,5 0 0 4 0 5,7 0 0 0 2,8 0 5,7 5 5,3 22,2 11,5 22,2 63,7 115,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,9 0 0 6,6 0 4 0 2,9 2,8 0 0 0 0 0 5 0 22,2 0 7,4 12,7 38,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,8 0 9 6,6 4 7,9 3,1 23 5,6 6,7 13,6 16,8 5,8 11,4 20,1 15,9 26 23,1 59,3 50,9 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 59,7 434,4 519,8 161,6 55,4 39,7 6,2 2,9 2,8 15,7 11,3 14 20,3 31,4 35,3 23,8 74,2 46,2 51,9 191 192,5 0
Demence (F00-F03) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 7,4 12,7 38,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9,3 0 0 0 7,9 31,7 24,8 5,7 14 6,7 15,9 14 5,8 14,3 5 2,6 0 5,8 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2 0 0 0 0 11,9 15,5 2,9 2,8 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 0 3,1 0 0 4,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6 0 0 0 7,9 7,9 15,5 0 0 6,7 4,5 5,6 5,8 2,9 2,5 5,3 11,1 0 37,1 12,7 77 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 16,7 18,1 9 13,2 4 7,9 3,1 11,5 2,8 17,9 11,3 22,4 14,5 11,4 25,2 21,2 40,8 57,7 7,4 63,7 0 355,9
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,5 5,6 8,7 0 15,1 15,9 14,8 17,3 51,9 101,8 77 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 13,8 54,3 4,5 13,2 7,9 31,7 3,1 5,7 11,2 2,2 9,1 5,6 2,9 11,4 20,1 29,1 29,7 23,1 44,5 25,5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,8 0 9 6,6 0 0 3,1 0 0 0 2,3 0 0 8,6 5 5,3 7,4 28,9 7,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 18,3 0 0 0 0 4 0 0 0 2,2 9,1 16,8 14,5 17,1 25,2 26,4 33,4 52 163,1 114,6 307,9 355,9
Angina pectoris (I20) 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 6,8 8,4 14,5 8,6 37,8 29,1 29,7 69,3 59,3 25,5 38,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 101 0 0 0 0 0 0 8,6 11,2 17,9 29,5 64,4 110,4 168,2 171,2 230,1 278,1 352,2 519,1 471 307,9 1 067,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 22,4 20,3 39,9 57,9 66,1 133,5 121,2 103,8 50,9 38,5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 24,3 0 0 0 0 4 6,2 2,9 2,8 9 6,8 16,8 8,7 28,5 22,7 63,5 59,3 98,1 126,1 191 192,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 106,3 18,1 4,5 3,3 4 7,9 3,1 8,6 11,2 22,4 15,9 47,6 66,8 119,7 183,8 243,3 378,2 369,5 585,8 534,7 731,3 711,7
Selhání srdce (I50) 51 18,1 0 0 0 0 3,1 0 0 0 4,5 16,8 11,6 28,5 65,5 124,3 163,1 213,6 422,7 432,8 384,9 711,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 129,4 18,1 0 0 0 4 6,2 5,7 8,4 11,2 38,5 39,2 66,8 119,7 161,2 264,5 419 629,3 830,6 993 769,8 2 491,1
Ateroskleróza (I70) 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,8 8,7 31,4 73 89,9 77,9 86,6 118,7 114,6 38,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,9 0 2,6 0 5,8 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 81,5 0 0 3,3 63,4 43,6 6,2 14,3 19,6 24,7 29,5 42 52,3 108,3 138,5 177,2 289,2 230,9 296,6 318,3 154 1 067,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 9,3 54,3 49,7 9,9 7,9 0 0 2,9 0 2,2 4,5 5,6 2,9 8,6 0 5,3 18,5 17,3 51,9 50,9 38,5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 37,7 36,2 13,6 3,3 4 7,9 6,2 0 8,4 11,2 9,1 8,4 32 20 55,4 58,2 100,1 138,6 229,9 305,5 500,4 355,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6,3 54,3 4,5 3,3 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 5 7,9 11,1 0 59,3 114,6 115,5 355,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,5 0 4,5 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,2 0 4,5 0 0 4 6,2 2,9 0 2,2 0 0 2,9 2,9 5 0 3,7 0 7,4 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,8 2,9 22,8 45,3 52,9 66,7 92,4 44,5 89,1 77 0
Astma (J45-J46) 2,2 0 9 0 0 0 0 0 2,8 4,5 0 0 2,9 0 2,5 5,3 7,4 0 0 12,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 43,9 18,1 9 3,3 4 19,8 21,7 14,3 16,8 9 9,1 22,4 20,3 39,9 83,1 87,3 133,5 155,9 155,7 254,6 269,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,1 18,1 0 3,3 0 7,9 3,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,4 0 0 0 4 0 0 2,9 0 2,2 2,3 2,8 5,8 0 5 13,2 11,1 11,5 14,8 25,5 38,5 0
Peptický vřed (K25-K28) 14 0 0 0 0 4 0 0 0 2,2 4,5 2,8 5,8 17,1 22,7 37 37,1 34,6 66,7 127,3 230,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,8 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 2,8 5,8 2,9 5 5,3 7,4 5,8 29,7 50,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 8 0 9 26,4 79,2 15,9 0 8,6 2,8 4,5 0 2,8 0 0 0 0 3,7 5,8 7,4 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 6 0 0 3,3 0 0 3,1 0 0 2,2 0 0 2,9 8,6 10,1 23,8 18,5 11,5 14,8 38,2 38,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,2 0 0 0 0 0 0 8,6 8,4 9 11,3 14 17,4 17,1 20,1 29,1 37,1 52 29,7 38,2 38,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3,6 0 0 0 4 0 9,3 8,6 11,2 2,2 0 8,4 2,9 2,9 2,5 2,6 0 5,8 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,6 3,7 5,8 14,8 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18 18,1 18,1 0 0 0 3,1 5,7 0 4,5 9,1 16,8 23,3 34,2 27,7 21,2 40,8 63,5 59,3 76,4 154 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 4,5 2,8 0 14,3 22,7 2,6 18,5 0 44,5 38,2 77 355,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 10,6 3,7 5,8 14,8 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,8 0 0 0 4 0 0 2,9 2,8 0 0 2,8 8,7 11,4 5 18,5 18,5 11,5 59,3 50,9 154 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 5,6 2,2 2,3 2,8 5,8 5,7 10,1 18,5 11,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,5 5,6 2,9 0 7,6 0 3,7 0 14,8 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 20 0 0 3,3 4 0 0 11,5 5,6 9 18,1 11,2 29,1 22,8 30,2 29,1 51,9 40,4 118,7 89,1 38,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,5 0 0 0 4 7,9 0 2,9 0 0 0 2,8 0 5,7 2,5 13,2 11,1 17,3 14,8 12,7 115,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,8 0 4,5 0 4 7,9 12,4 14,3 16,8 15,7 24,9 33,6 26,2 34,2 37,8 23,8 44,5 28,9 81,6 50,9 192,5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,1 0 0 0 0 0 6,2 2,9 11,2 11,2 18,1 2,8 8,7 0 22,7 15,9 33,4 75 103,8 140 269,4 355,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2 0 0 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 3,7 17,3 14,8 12,7 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 11,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 0 0 3,3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,7 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 47,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,7 13,6 22,4 32 59,9 103,3 156 196,5 202,1 148,3 12,7 38,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 32,5 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,5 2,3 16,8 20,3 25,7 60,4 119 163,1 167,4 74,2 12,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,3 0 4,5 3,3 11,9 0 6,2 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 10,6 11,1 11,5 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 9 3,3 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 0 7,6 2,6 0 0 14,8 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 11,2 0 0 0 4 4 6,2 5,7 5,6 6,7 15,9 25,2 20,3 14,3 12,6 23,8 14,8 17,3 7,4 12,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 4,5 8,4 8,7 2,9 7,6 5,3 7,4 5,8 7,4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4,5 0 0 2,9 0 13,2 11,1 17,3 14,8 38,2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 4,5 0 0 0 6,2 2,9 0 2,2 0 2,8 0 0 0 0 0 5,8 7,4 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,5 0 4,5 0 0 4 0 5,7 0 2,2 2,3 2,8 2,9 2,9 2,5 7,9 18,5 28,9 7,4 12,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 6,9 18,1 4,5 0 11,9 0 3,1 2,9 8,4 2,2 2,3 8,4 11,6 5,7 2,5 13,2 18,5 17,3 14,8 12,7 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 20 0 9 0 4 0 0 2,9 5,6 4,5 9,1 8,4 20,3 20 42,8 45 29,7 63,5 126,1 127,3 38,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 4,5 0 0 3,3 4 0 0 0 2,8 11,2 0 16,8 2,9 5,7 5 5,3 3,7 17,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 11,1 0 9 0 4 0 0 2,9 0 2,2 2,3 2,8 2,9 8,6 15,1 13,2 33,4 34,6 74,2 89,1 230,9 355,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 35,3 31,7 37,1 17,3 22,2 0 38,5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,6 18,1 9 0 4 4 0 0 2,8 0 0 0 0 0 2,5 0 3,7 0 7,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 7,4 0 0 0 0 0 15,5 11,5 8,4 20,2 6,8 14 14,5 8,6 10,1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 5,6 2,2 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 9 13,6 16,8 8,7 5,7 5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 42,3 0 0 0 4 4 3,1 8,6 22,4 17,9 52,2 47,6 58,1 71,3 83,1 87,3 144,6 98,1 29,7 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,9 0 0 0 0 0 6,2 0 2,8 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,9 0 0 0 0 7,9 6,2 23 19,6 15,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,8 0 0 0 0 0 0 11,5 14 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,4 0 0 0 0 0 6,2 2,9 19,6 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 63,3 0 0 0 0 15,9 86,8 223,8 346,8 210,8 45,4 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,9 0 0 0 0 0 0 8,6 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 44,4 4 434,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 13,4 1 339,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,9 814,5 122,1 36,3 11,9 31,7 18,6 5,7 5,6 4,5 2,3 2,8 8,7 0 7,6 0 0 0 0 0 38,5 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 8,2 0 0 0 0 0 6,2 0 2,8 0 9,1 8,4 8,7 14,3 12,6 10,6 14,8 17,3 44,5 38,2 77 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 4,5 0 4,5 9,9 35,6 4 0 5,7 0 2,2 2,3 2,8 2,9 0 2,5 0 3,7 5,8 14,8 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,8 5,8 2,9 5 2,6 7,4 5,8 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 40,3 72,4 113 19,8 19,8 27,8 12,4 2,9 2,8 9 11,3 14 20,3 28,5 40,3 76,7 74,2 121,2 155,7 229,2 500,4 0
Nitrolební poranění (S06) 25,2 36,2 13,6 9,9 15,8 15,9 15,5 14,3 8,4 13,5 18,1 14 17,4 31,4 30,2 58,2 37,1 69,3 51,9 127,3 38,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 6,3 18,1 22,6 13,2 15,8 7,9 3,1 2,9 5,6 2,2 4,5 5,6 2,9 8,6 7,6 2,6 0 5,8 0 12,7 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,3 0 0 0 4 4 0 0 0 2,2 2,3 0 0 0 0 0 3,7 0 7,4 12,7 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 37,2 0 4,5 13,2 7,9 7,9 6,2 5,7 5,6 0 4,5 0 8,7 11,4 20,1 34,4 55,6 184,7 304 522 962,3 2 135,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 4,2 0 0 0 0 4 3,1 0 2,8 0 4,5 5,6 8,7 8,6 2,5 5,3 11,1 0 22,2 0 0 355,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 63 18,1 40,7 39,6 35,6 95,2 49,6 51,7 33,6 56,1 52,2 64,4 75,6 57 68 63,5 96,4 86,6 178 114,6 154 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,3 36,2 94,9 6,6 0 0 6,2 0 2,8 4,5 0 2,8 2,9 8,6 2,5 2,6 7,4 0 7,4 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 24,3 36,2 9 3,3 23,8 43,6 27,9 17,2 22,4 24,7 34 50,4 32 25,7 15,1 10,6 22,2 0 44,5 12,7 77 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 20,9 0 4,5 0 0 0 9,3 5,7 2,8 0 9,1 8,4 11,6 20 45,3 60,8 96,4 80,8 44,5 38,2 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,4 0 0 0 0 0 3,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,2 0 13,6 9,9 4 4 9,3 2,9 8,4 4,5 6,8 11,2 5,8 5,7 12,6 10,6 3,7 0 22,2 38,2 38,5 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 19,4 0 0 0 0 0 6,2 0 8,4 9 11,3 14 11,6 37,1 37,8 29,1 48,2 40,4 51,9 114,6 307,9 355,9
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,9 90,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0 13,6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,6 3,7 5,8 7,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 58,6 36,2 4,5 3,3 4 7,9 6,2 2,9 16,8 4,5 13,6 28 37,8 62,7 105,8 134,9 229,9 277,1 237,3 229,2 0 355,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 017,0 7 909,5 1 306,4 514,4 546,5 662,6 524 688,8 861,3 827,6 911,5 1 256,6 1 444,5 2 018,5 2 810,4 3 694,6 5 187,2 5 732,6 7 371,2 7 956,7 8 929,9 11 743,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)