8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 28 3 9 3 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 20 1 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 62 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 6 4 7 11 5 16 5 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 63 1 5 4 7 5 1 2 1 2 1 1 0 4 4 4 4 8 5 3 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 21 24 34 26 18 17 6 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 9 7 4 6 2 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 49 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 1 3 7 10 6 5 7 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 5 3 5 5 2 3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 16 23 9 2 4 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 5 5 4 1 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 178 1 0 0 1 4 0 1 6 3 8 1 14 23 32 31 26 15 10 2 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 168 0 0 0 0 0 1 2 5 18 46 50 28 9 4 3 2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 111 0 1 0 0 0 3 1 2 5 14 7 10 5 13 17 23 7 1 2 0 0
Anémie (D50-D64) 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 3 2 4 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 55 0 4 2 1 2 2 4 1 0 3 2 4 2 7 6 3 5 5 1 0 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 203 8 54 26 11 5 1 2 2 5 3 6 3 4 16 10 10 12 13 9 3 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 58 0 0 0 2 7 5 6 6 10 1 7 4 5 2 2 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 8 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 19 0 1 0 0 0 1 3 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 0 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 64 1 5 6 1 1 0 2 2 3 4 3 5 8 2 4 8 3 2 3 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 8 1 1 4 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 50 0 3 3 1 1 4 1 2 4 3 3 0 2 9 4 2 3 3 1 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 3 6 9 10 9 6 8 11 7 2
Angina pectoris (I20) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 11 15 8 12 11 4 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 523 0 0 0 0 0 0 0 1 7 18 27 34 56 73 75 54 58 62 41 16 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 79 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 5 3 9 20 9 12 13 3 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 88 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 4 10 7 8 10 14 15 13 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 567 0 0 1 1 2 6 3 5 12 12 16 24 39 63 82 80 68 84 58 8 3
Selhání srdce (I50) 260 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 7 11 26 36 44 28 51 40 7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 581 0 0 0 0 0 2 2 3 5 7 12 19 34 69 94 89 72 85 66 21 1
Ateroskleróza (I70) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 5 17 11 4 8 4 1 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 261 0 0 0 6 16 4 5 5 5 4 9 9 22 29 48 51 21 15 10 2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 19 0 6 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 108 1 6 2 6 1 2 2 1 1 2 4 6 7 12 6 12 10 11 10 4 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 14 18 13 7 5 7 1 0
Astma (J45-J46) 11 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 147 0 0 0 0 1 3 0 4 2 4 5 3 12 16 26 15 19 23 11 3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 6 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 17 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 0 0 2 1 1 1 3 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 73 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 1 6 5 4 9 13 7 10 8 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 24 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 4 2 3 3 2 1 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 63 0 2 12 20 8 2 0 2 1 1 2 1 2 1 4 2 0 3 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 7 3 6 2 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 54 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 3 4 1 7 10 10 5 5 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 70 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 5 11 8 5 8 11 7 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 3 0 4 0 3 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 1 3 2 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 116 0 0 2 2 1 0 0 3 4 5 10 3 8 15 16 16 10 10 7 4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 3 1 3 3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 112 0 0 0 0 1 3 5 1 9 9 12 7 9 13 16 7 9 3 5 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 62 0 3 0 1 1 0 1 0 3 2 4 0 7 5 4 9 3 8 6 4 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 2 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 293 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 9 18 32 56 47 59 33 22 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 23 29 52 20 11 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 16 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 6 0 2 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 34 0 0 0 1 2 2 0 1 3 1 1 6 4 7 2 1 2 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 33 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 5 8 3 2 1 1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 15 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 1 3 1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 31 0 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 3 2 4 7 2 0 1 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 58 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3 3 8 8 5 9 8 8 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 25 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 6 3 3 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 41 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 9 5 9 5 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 11 7 7 3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 37 0 0 0 0 1 2 2 5 6 7 3 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 143 0 0 0 2 2 1 1 2 5 8 13 22 17 13 20 21 9 2 5 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 6 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 100 0 0 0 0 1 13 25 29 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 277 0 0 0 0 3 15 82 103 61 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 88 26 28 13 4 4 7 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 3 7 5 5 2 3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 51 0 0 3 7 2 2 2 0 0 2 3 2 3 3 7 3 5 4 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 160 0 17 6 3 7 1 2 5 3 6 5 10 4 15 14 14 12 12 19 5 0
Nitrolební poranění (S06) 110 0 3 0 4 3 9 1 4 8 7 5 8 7 6 12 4 8 12 3 6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 33 1 2 6 0 1 2 3 0 2 2 1 2 3 3 0 0 0 2 1 1 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 15 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 168 0 0 0 2 2 3 1 2 3 2 0 1 4 10 8 12 23 33 45 12 5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 28 0 0 1 2 2 0 2 2 4 2 2 0 2 3 4 0 0 0 1 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 307 0 4 17 14 12 25 15 9 30 18 11 17 29 33 24 14 6 17 11 1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27 2 12 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 126 0 5 1 1 13 8 6 12 6 13 11 6 13 4 5 3 8 10 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 69 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 4 7 15 16 9 4 3 3 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 0 3 2 0 0 1 3 2 0 4 3 2 1 0 1 0 2 2 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 55 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 5 1 8 7 7 3 3 7 3 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 59 0 2 0 2 1 0 2 2 5 5 9 5 6 10 2 2 2 4 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 8 225 303 198 125 125 135 152 222 265 303 317 345 395 578 865 971 872 680 723 493 141 17
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5,1 54,9 39,4 10,2 8 3,9 3 0 0 0 2,4 0 6 0 0 5,4 0 5,9 7,3 13,2 41,1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,6 18,3 26,3 3,4 4 0 0 0 0 2,2 0 2,8 3 0 2,5 2,7 7,8 5,9 0 26,5 41,1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,2 0 0 3,4 4 0 0 0 2,7 2,2 0 8,4 0 16,2 10 19 43,2 29,6 116,5 66,2 41,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,4 18,3 21,9 13,6 28,1 19,4 3 5,7 2,7 4,3 2,4 2,8 0 10,8 10 10,9 15,7 47,3 36,4 39,7 41,1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,6 20,9 56,8 60 92,3 102 106,5 123,8 79,4 82,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,6 0 13,5 22,5 19 15,7 35,5 14,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,2 4,8 14 3 8,1 17,5 27,1 23,5 29,6 51 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,8 14 6 13,5 7,5 13,6 19,6 11,8 21,8 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 5 2,7 3,9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18,9 40 62,4 35,3 11,8 29,1 13,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 17,5 8,1 19,6 29,6 29,1 13,2 41,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,3 18,3 0 0 4 15,6 0 2,8 16,3 6,5 19 2,8 41,9 62,2 80 84,1 102 88,7 72,8 26,5 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 2,5 0 3,9 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 30,4 0 0 0 0 0 3 5,7 13,6 38,8 109,4 140,3 83,8 24,3 10 8,1 7,8 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 20,1 0 4,4 0 0 0 8,9 2,8 5,4 10,8 33,3 19,6 29,9 13,5 32,5 46,1 90,3 41,4 7,3 26,5 0 0
Anémie (D50-D64) 2,9 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,2 0 0 0 2,7 7,5 0 3,9 17,7 14,6 53 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,6 0 0 3,4 0 0 0 2,8 0 0 4,8 0 6 0 0 0 0 0 7,3 0 82,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10 0 17,5 6,8 4 7,8 5,9 11,3 2,7 0 7,1 5,6 12 5,4 17,5 16,3 11,8 29,6 36,4 13,2 0 354,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 36,8 146,4 236,7 88,4 44,2 19,4 3 5,7 5,4 10,8 7,1 16,8 9 10,8 40 27,1 39,2 71 94,6 119,1 123,4 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,5 0 0 0 8 27,2 14,9 17 16,3 21,6 2,4 19,6 12 13,5 5 5,4 0 5,9 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1,4 0 0 0 0 11,7 0 5,7 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 14,6 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,4 0 4,4 0 0 0 3 8,5 2,7 4,3 2,4 2,8 3 2,7 0 5,4 7,8 0 0 39,7 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 11,6 18,3 21,9 20,4 4 3,9 0 5,7 5,4 6,5 9,5 8,4 15 21,6 5 10,9 31,4 17,7 14,6 39,7 41,1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,8 6 2,7 7,5 21,7 3,9 5,9 29,1 0 41,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 9,1 0 13,1 10,2 4 3,9 11,9 2,8 5,4 8,6 7,1 8,4 0 5,4 22,5 10,9 7,8 17,7 21,8 13,2 41,1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 0 4,4 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2,8 0 0 2,5 5,4 3,9 0 14,6 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 14,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11,9 5,6 9 16,2 22,5 27,1 35,3 35,5 58,2 145,6 287,9 709,2
Angina pectoris (I20) 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 12 27 27,5 40,7 31,4 71 80,1 53 41,1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 94,8 0 0 0 0 0 0 0 2,7 15,1 42,8 75,7 101,7 151,5 182,6 203,6 211,9 343,1 451,3 542,8 658,2 354,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 14,3 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,2 2,4 14 9 24,3 50 24,4 47,1 76,9 21,8 13,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 15,9 0 0 0 0 0 0 2,8 0 4,3 7,1 2,8 12 27 17,5 21,7 39,2 82,8 109,2 172,1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 102,8 0 0 3,4 4 7,8 17,8 8,5 13,6 25,9 28,5 44,9 71,8 105,5 157,6 222,6 314 402,3 611,5 767,8 329,1 1 063,8
Selhání srdce (I50) 47,1 0 0 0 0 0 0 2,8 5,4 4,3 4,8 8,4 20,9 29,8 65 97,7 172,7 165,6 371,3 529,5 287,9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 105,3 0 0 0 0 0 5,9 5,7 8,2 10,8 16,6 33,7 56,8 92 172,6 255,1 349,3 425,9 618,8 873,7 863,8 354,6
Ateroskleróza (I70) 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,4 11,2 9 13,5 42,5 29,9 15,7 47,3 29,1 13,2 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,7 0 0 7,3 13,2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 47,3 0 0 0 24,1 62,2 11,9 14,2 13,6 10,8 9,5 25,2 26,9 59,5 72,5 130,3 200,1 124,2 109,2 132,4 82,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,4 0 26,3 17 4 7,8 3 2,8 0 0 0 0 0 2,7 0 0 3,9 0 7,3 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 19,6 18,3 26,3 6,8 24,1 3,9 5,9 5,7 2,7 2,2 4,8 11,2 17,9 18,9 30 16,3 47,1 59,2 80,1 132,4 164,5 709,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2,2 18,3 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 3 2,7 5 2,7 0 11,8 7,3 13,2 41,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,5 0 0 0 4 0 3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,7 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2,4 2,8 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 13 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 2,4 2,8 3 8,1 35 48,9 51 41,4 36,4 92,7 41,1 0
Astma (J45-J46) 2 18,3 4,4 0 0 0 0 2,8 2,7 0 0 2,8 0 0 2,5 2,7 7,8 11,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 26,6 0 0 0 0 3,9 8,9 0 10,9 4,3 9,5 14 9 32,5 40 70,6 58,9 112,4 167,4 145,6 123,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,1 0 0 0 0 0 3 2,8 5,4 2,2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,7 0 8,8 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,1 0 0 0 0 3,9 3 0 2,7 0 2,4 11,2 0 0 5 2,7 3,9 5,9 21,8 13,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 13,2 0 0 0 0 0 5,9 0 5,4 2,2 7,1 2,8 17,9 13,5 10 24,4 51 41,4 72,8 105,9 82,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,3 0 4,4 0 4 0 3 0 2,7 2,2 0 2,8 3 0 10 5,4 11,8 17,7 14,6 13,2 82,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 11,4 0 8,8 40,8 80,4 31,1 5,9 0 5,4 2,2 2,4 5,6 3 5,4 2,5 10,9 7,8 0 21,8 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,4 12,5 5,4 27,5 17,7 43,7 26,5 41,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 9,8 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,2 11,9 8,4 12 2,7 17,5 27,1 39,2 29,6 36,4 13,2 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 2 0 4,4 0 0 3,9 5,9 0 5,4 2,2 0 2,8 0 5,4 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,3 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 11,8 0 26,5 41,1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 12,7 0 13,1 0 0 0 3 2,8 0 0 4,8 5,6 6 13,5 27,5 21,7 19,6 47,3 80,1 92,7 164,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,2 2,4 0 3 5,4 5 8,1 0 23,7 0 39,7 41,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,6 0 0 0 4 0 0 0 0 2,2 0 0 6 2,7 5 0 3,9 0 0 13,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,6 0 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 0 2,5 13,6 3,9 17,7 14,6 26,5 41,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,6 6 2,7 0 8,1 3,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,1 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,5 2,7 3,9 5,9 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 21 0 0 6,8 8 3,9 0 0 8,2 8,6 11,9 28,1 9 21,6 37,5 43,4 62,8 59,2 72,8 92,7 164,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,1 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 2,7 2,5 10,9 11,8 5,9 21,8 39,7 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20,3 0 0 0 0 3,9 8,9 14,2 2,7 19,4 21,4 33,7 20,9 24,3 32,5 43,4 27,5 53,2 21,8 66,2 123,4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,2 0 13,1 0 4 3,9 0 2,8 0 6,5 4,8 11,2 0 18,9 12,5 10,9 35,3 17,7 58,2 79,4 164,5 354,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,2 0 0 0 4 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 8,1 3,9 0 14,6 0 41,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,4 0 0 3,4 4 0 0 0 0 0 0 5,6 3 2,7 0 0 0 0 7,3 0 41,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 53,1 0 0 0 0 7,8 0 0 0 8,6 9,5 25,2 53,8 86,6 140,1 127,6 231,5 195,2 160,2 92,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 15 46 57,5 78,7 204,1 118,3 80,1 53 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,9 0 0 0 0 11,7 0 2,8 0 0 0 0 3 5,4 2,5 16,3 0 11,8 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,2 0 0 0 4 7,8 5,9 0 2,7 6,5 2,4 2,8 17,9 10,8 17,5 5,4 3,9 11,8 7,3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6 0 0 0 0 0 0 0 8,2 2,2 11,9 11,2 15 21,6 7,5 5,4 3,9 5,9 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 0 0 11,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,4 0 0 0 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,7 0 0 0 0 3,9 3 0 0 2,2 0 0 3 2,7 5 8,1 3,9 17,7 7,3 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5,6 0 4,4 3,4 4 7,8 3 0 5,4 2,2 2,4 2,8 9 5,4 10 19 7,8 0 7,3 13,2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 10,5 0 0 0 4 0 0 0 2,7 0 2,4 8,4 9 8,1 20 21,7 19,6 53,2 58,2 105,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,3 4,8 2,8 3 2,7 15 8,1 11,8 17,7 14,6 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 7,4 0 0 0 12,1 0 0 0 0 0 4,8 0 6 5,4 5 2,7 35,3 29,6 65,5 66,2 41,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8,1 12,5 29,9 27,5 41,4 21,8 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0 13,1 3,4 12,1 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 6,7 0 0 0 0 3,9 5,9 5,7 13,6 12,9 16,6 8,4 15 10,8 2,5 2,7 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 0 3 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 11,9 19,6 12 0 2,5 2,7 3,9 5,9 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 25,9 0 0 0 8 7,8 3 2,8 5,4 10,8 19 36,5 65,8 46 32,5 54,3 82,4 53,2 14,6 66,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,1 0 0 0 0 0 0 11,3 2,7 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 18,1 0 0 0 0 3,9 38,7 70,8 78,9 51,7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,1 0 0 0 0 0 3 8,5 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,3 0 0 0 0 0 3 5,7 8,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 50,2 0 0 0 0 11,7 44,6 232,2 280,1 131,5 28,5 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 37,7 3 807,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,5 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 15,9 475,9 122,7 44,2 16,1 15,6 20,8 0 2,7 2,2 2,4 0 3 0 0 2,7 0 5,9 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,8 12 2,7 7,5 19 19,6 29,6 14,6 39,7 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,2 0 0 10,2 28,1 7,8 5,9 5,7 0 0 4,8 8,4 6 8,1 7,5 19 11,8 29,6 29,1 26,5 41,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 29 0 74,5 20,4 12,1 27,2 3 5,7 13,6 6,5 14,3 14 29,9 10,8 37,5 38 54,9 71 87,4 251,5 205,7 0
Nitrolební poranění (S06) 19,9 0 13,1 0 16,1 11,7 26,8 2,8 10,9 17,2 16,6 14 23,9 18,9 15 32,6 15,7 47,3 87,4 39,7 246,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 6 18,3 8,8 20,4 0 3,9 5,9 8,5 0 4,3 4,8 2,8 6 8,1 7,5 0 0 0 14,6 13,2 41,1 354,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 2,7 0 8,8 3,4 12,1 0 0 0 0 0 2,4 2,8 0 2,7 0 2,7 7,8 0 7,3 13,2 41,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 30,4 0 0 0 8 7,8 8,9 2,8 5,4 6,5 4,8 0 3 10,8 25 21,7 47,1 136,1 240,2 595,7 493,6 1 773,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,1 0 0 3,4 8 7,8 0 5,7 5,4 8,6 4,8 5,6 0 5,4 7,5 10,9 0 0 0 13,2 41,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,6 0 17,5 57,8 56,3 46,7 74,3 42,5 24,5 64,7 42,8 30,9 50,9 78,4 82,5 65,1 54,9 35,5 123,8 145,6 41,1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,9 36,6 52,6 10,2 4 0 0 2,8 0 0 2,4 0 3 2,7 5 2,7 0 5,9 7,3 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 22,8 0 21,9 3,4 4 50,6 23,8 17 32,6 12,9 30,9 30,9 17,9 35,2 10 13,6 11,8 47,3 72,8 13,2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 12,5 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,2 9,5 5,6 12 18,9 37,5 43,4 35,3 23,7 21,8 39,7 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,8 2,8 6 2,7 0 0 3,9 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,1 0 13,1 6,8 0 0 3 8,5 5,4 0 9,5 8,4 6 2,7 0 2,7 0 11,8 14,6 26,5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 0 0 0 0 0 0 5,7 2,7 8,6 7,1 14 3 21,6 17,5 19 11,8 17,7 51 39,7 41,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 201,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,7 0 8,8 0 8 3,9 0 5,7 5,4 10,8 11,9 25,2 15 16,2 25 5,4 7,8 11,8 29,1 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 490,8 5 546,4 867,8 424,8 502,4 525,1 452 628,6 720,6 653,2 753,8 967,8 1 181,6 1 563,4 2 163,3 2 635,4 3 422,2 4 022,7 5 263,2 6 526,3 5 800,1 6 028,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)