8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 762 81 233 95 69 40 5 3 3 0 3 7 7 8 19 29 37 38 41 35 8 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 445 39 97 85 78 52 3 2 5 3 2 8 2 5 7 17 10 11 12 4 3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 22 0 0 0 0 2 0 1 4 0 3 1 3 0 2 1 0 1 3 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 2 882 50 75 32 19 34 9 22 21 53 69 74 110 166 260 406 464 396 312 237 66 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 15 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 450 143 227 166 120 109 20 23 36 23 34 37 35 47 59 93 102 63 62 37 12 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 4 842 0 0 0 0 0 3 3 15 41 86 132 266 345 631 888 967 708 473 214 65 5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 803 0 0 1 0 0 1 2 4 4 8 19 31 56 151 199 204 92 25 6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 147 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 7 9 12 16 31 26 19 12 5 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 646 0 0 0 0 0 0 6 14 23 36 61 48 41 73 90 115 70 46 19 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 091 0 0 0 0 0 1 6 22 36 65 76 100 108 171 172 157 97 53 27 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 537 0 0 0 1 2 2 6 10 15 21 30 51 57 96 107 82 40 10 6 0 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 252 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11 85 146 279 360 236 79 39 10 1 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 885 0 2 1 2 0 0 1 3 2 4 8 26 49 105 177 202 135 82 64 20 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 7 547 21 87 78 77 68 46 78 101 176 273 329 508 747 1 134 1 390 1 254 712 318 116 30 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 163 0 0 0 0 0 1 4 5 19 25 12 14 7 19 18 15 17 6 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 239 0 0 1 1 1 1 1 1 2 4 7 11 17 28 56 59 32 15 1 0 1
Leiomyom dělohy (D25) 1 963 0 0 0 0 0 4 10 54 146 500 634 357 94 60 51 30 20 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4 532 29 52 47 65 87 76 100 181 220 319 345 373 356 527 625 579 333 144 57 11 6
Anémie (D50-D64) 488 10 18 25 18 12 3 11 4 11 15 17 19 16 39 53 53 55 55 38 15 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 435 11 36 33 21 17 8 4 9 8 14 8 16 19 30 35 44 51 33 29 8 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 674 2 58 95 136 114 74 72 42 48 52 71 81 89 130 147 165 120 97 57 22 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 419 220 808 393 226 163 71 126 176 238 310 315 347 330 369 445 401 216 124 97 37 7
Demence (F00-F03) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 11 16 11 10 3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 608 2 0 1 103 316 133 99 116 144 190 137 104 106 69 47 19 16 4 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 613 0 0 3 10 89 67 70 84 62 50 40 30 22 26 18 16 10 10 4 2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 76 0 0 1 4 6 5 4 10 9 3 6 4 4 8 2 5 2 3 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 94 2 2 1 4 22 4 1 3 8 5 11 5 5 5 5 4 5 1 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 763 5 14 15 97 175 55 39 30 37 57 32 20 27 30 35 34 17 17 17 10 0
Alzheimerova nemoc (G30) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 7 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 39 0 0 0 4 7 3 4 1 4 1 3 2 0 0 1 4 4 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 844 46 188 210 170 148 68 88 129 127 163 144 157 180 200 213 179 159 142 103 28 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 012 0 0 0 1 1 4 6 9 9 30 41 40 68 103 131 181 144 117 90 33 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 826 46 68 123 160 132 41 63 81 89 91 80 110 82 125 149 174 126 51 26 5 4
Katarakta (H25-H26, H28) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 119 13 15 5 6 2 2 3 3 7 1 3 3 2 8 12 13 11 5 2 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 551 34 102 50 25 16 3 11 12 17 29 23 25 31 42 37 44 20 21 7 1 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 605 0 1 1 3 14 2 2 6 21 29 36 46 43 44 86 88 75 48 47 11 2
Angina pectoris (I20) 1 066 0 0 0 0 0 0 1 0 6 26 41 64 109 153 186 189 137 99 46 7 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8 811 0 0 0 0 1 2 9 37 107 280 439 657 862 1 219 1 427 1 307 989 785 513 163 14
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 262 0 0 0 0 0 0 0 3 6 23 49 110 213 331 504 485 332 141 50 14 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 777 1 0 1 0 9 21 20 26 57 94 89 99 134 208 238 250 205 185 103 35 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10 251 20 11 21 26 33 35 43 82 125 222 264 429 625 1 135 1 676 1 907 1 528 1 114 707 220 28
Selhání srdce (I50) 5 487 1 1 0 0 3 9 8 15 29 61 81 154 240 438 769 985 889 905 642 227 30
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 12 527 6 13 3 9 13 22 42 73 134 258 333 554 692 1 244 1 710 2 178 1 902 1 609 1 220 455 57
Ateroskleróza (I70) 2 885 0 0 0 0 0 0 0 4 5 18 42 111 229 479 664 585 351 203 133 53 8
Varixy dolních končetin (I83) 48 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 2 7 4 5 6 4 5 3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 5 887 5 17 39 91 115 57 76 105 128 178 197 264 362 626 953 1 027 824 496 234 80 13
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 602 225 689 223 111 90 11 7 9 6 9 7 9 19 25 37 45 25 30 19 6 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 337 224 428 161 64 71 20 25 27 43 72 71 82 124 213 312 374 320 332 268 88 18
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 670 595 558 127 21 18 4 6 7 7 4 3 9 9 27 49 56 47 42 56 18 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 824 1 278 271 71 54 39 33 16 21 15 8 4 6 4 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 766 2 16 35 33 68 32 41 52 53 66 56 62 54 68 49 41 21 13 2 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 457 1 4 6 5 6 3 2 1 7 8 17 38 85 230 319 296 224 111 74 19 1
Astma (J45-J46) 293 14 43 57 21 23 3 5 4 6 8 8 11 11 18 8 18 17 12 5 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 4 308 36 56 31 22 68 64 80 66 96 101 129 135 244 466 689 710 516 422 276 83 18
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 426 2 5 48 65 160 57 28 15 18 14 2 4 2 1 2 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 367 6 81 92 41 29 11 6 4 7 13 8 14 11 9 8 6 12 4 5 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 533 31 6 7 5 9 6 14 18 26 40 34 42 38 43 56 42 49 30 28 8 1
Peptický vřed (K25-K28) 1 921 0 0 0 2 8 15 23 33 52 80 114 136 165 182 229 217 208 215 158 68 16
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 697 17 28 53 59 55 12 8 20 24 23 24 32 34 37 46 76 46 53 39 11 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 2 238 0 54 376 642 390 41 40 39 44 54 47 69 66 69 92 90 56 36 22 8 3
Tříselná kýla (K40) 647 27 11 15 5 7 3 2 4 9 8 15 19 23 51 90 100 96 76 68 17 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 588 3 3 9 2 1 3 4 24 49 67 89 104 133 204 260 271 158 116 64 23 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 718 0 1 14 31 55 65 78 95 65 79 46 45 30 30 32 24 12 9 4 3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 142 4 10 9 6 9 1 2 4 3 6 1 5 8 11 11 18 16 9 8 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 227 25 103 34 16 17 20 15 25 43 75 82 106 120 177 255 292 243 253 220 87 19
Divertikulární nemoc střeva (K57) 780 0 0 0 0 0 0 7 8 24 38 29 42 67 82 136 121 81 60 69 13 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 370 12 6 6 6 8 4 3 5 9 13 12 10 14 28 36 45 43 45 43 18 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 641 4 8 14 11 7 7 3 9 12 23 18 21 29 52 82 104 78 81 53 16 9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 388 0 0 0 0 0 0 6 16 19 36 54 52 50 70 46 30 6 3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 504 6 5 12 15 15 4 4 17 14 30 38 43 48 67 71 43 37 19 11 5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 590 0 0 9 41 69 50 73 103 151 207 211 236 271 416 516 511 329 224 121 46 6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 589 0 3 3 2 11 2 10 10 21 24 18 23 39 59 76 90 78 60 45 15 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2 083 0 3 14 25 31 22 71 106 137 180 159 157 165 217 216 184 155 122 78 38 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 699 8 5 13 15 22 18 32 31 45 63 70 77 109 155 209 184 187 191 168 82 15
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 481 31 56 35 29 41 4 5 5 6 21 16 22 20 41 47 43 21 15 14 6 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 66 11 12 5 8 8 0 0 0 1 0 0 2 2 0 3 4 2 3 4 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 322 8 39 35 32 24 0 4 6 12 16 5 9 11 16 31 20 25 12 11 4 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 7 307 0 0 0 0 3 3 11 26 61 144 207 470 685 1 163 1 627 1 504 907 395 99 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 6 647 0 0 0 1 1 0 3 6 7 31 96 262 555 1 003 1 487 1 692 1 135 310 55 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 152 0 0 2 8 25 8 9 5 5 7 20 15 12 15 11 7 3 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 829 2 14 27 72 86 19 21 21 33 39 40 49 62 78 90 78 55 23 19 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 78 7 14 4 3 3 1 2 1 1 3 3 5 6 7 4 8 4 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 1 448 0 9 19 73 69 10 15 19 45 100 86 134 164 178 219 181 83 39 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 938 0 1 0 2 4 3 15 25 72 131 134 125 108 106 103 53 37 10 6 2 1
Dorzalgie (M54) 428 0 1 3 23 50 1 3 5 8 28 31 34 23 46 42 47 45 22 15 0 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 376 1 5 29 16 17 8 11 28 33 34 33 27 32 32 30 18 12 9 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 692 1 5 22 60 39 12 11 16 17 27 25 43 48 72 72 90 54 48 25 5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 397 220 186 80 46 106 23 28 20 25 35 34 44 50 79 107 111 77 66 49 9 2
Selhání ledvin (N17-N19) 1 832 6 6 6 15 11 7 25 29 32 61 80 108 107 210 246 283 235 181 139 42 3
Urolitiáza (N20-N23) 839 0 2 3 17 27 9 19 25 30 40 53 65 83 103 102 107 70 42 34 7 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 101 26 18 15 17 31 5 8 10 19 43 56 51 55 82 126 161 138 108 91 36 5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 85 232 368 384 232 107 36 8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 368 7 63 105 45 23 0 4 1 2 6 6 6 11 19 12 26 16 7 7 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 218 0 0 0 0 7 8 8 8 38 37 38 30 15 17 5 4 3 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 198 0 0 0 3 14 9 16 19 25 41 31 17 4 5 6 5 2 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 578 0 0 0 10 6 20 16 18 71 113 182 78 24 15 14 5 2 1 3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 353 2 0 3 27 38 57 177 187 238 272 251 253 272 347 495 421 203 85 22 2 1
Lékařský potrat (O04) 12 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 317 0 0 0 0 2 26 77 99 91 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 086 0 0 0 0 30 126 305 349 221 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 603 0 0 0 1 24 90 181 166 117 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 520 0 0 0 0 14 72 146 164 102 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 5 376 0 0 0 0 70 412 1 243 1 932 1 325 366 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 21 0 0 0 0 2 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 27 0 0 0 0 2 4 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 351 3 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 796 1 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 884 685 340 250 156 146 38 31 24 29 42 22 22 20 27 12 10 9 2 0 0 19
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 461 0 3 6 14 43 7 8 7 19 33 35 39 37 52 50 44 23 21 13 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 955 5 24 131 244 156 20 22 28 26 39 25 25 28 21 45 35 30 23 22 6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 205 0 6 18 10 6 4 3 5 11 3 15 9 9 19 21 27 7 20 8 3 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 275 355 879 304 453 566 58 66 82 87 111 123 142 148 253 328 361 325 312 233 76 13
Nitrolební poranění (S06) 4 698 56 243 348 395 319 94 116 134 160 185 173 228 222 332 280 363 315 330 282 109 14
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 691 200 323 205 218 142 45 41 37 49 45 49 48 43 58 47 32 31 29 36 10 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 659 0 25 157 185 32 12 11 11 16 10 12 13 15 21 27 35 26 23 18 7 3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 7 606 1 15 41 52 22 29 30 28 26 52 59 99 183 326 589 838 1 062 1 429 1 646 903 176
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 902 0 4 35 71 44 24 32 44 49 60 53 70 50 87 81 75 47 38 25 12 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 145 10 113 302 459 397 326 324 336 371 452 399 452 457 478 548 512 416 368 296 106 23
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 458 50 167 23 22 15 12 17 17 15 23 10 17 7 13 12 7 8 11 10 1 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 697 16 214 73 184 371 221 190 172 192 217 145 162 116 94 92 76 55 47 47 11 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 2 341 2 9 17 22 21 8 12 25 33 58 62 102 148 270 391 471 358 184 126 21 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 163 0 2 3 4 4 9 19 11 14 15 10 14 10 11 14 10 4 7 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 788 31 105 66 59 66 29 19 32 29 44 33 47 49 40 44 40 21 16 10 6 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 495 71 31 17 12 15 4 13 10 16 25 14 34 31 32 48 44 39 23 11 4 1
Řízení antikoncepce (Z30) 36 0 0 0 0 0 0 2 13 11 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 576 2 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 424 1 24 11 15 22 11 7 12 8 22 21 30 45 43 70 48 21 11 2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 355 23 37 51 42 67 86 203 295 275 257 316 489 739 1 229 1 787 2 038 1 377 709 270 53 12
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 231 944 11 581 7 525 5 616 6 009 6 336 3 356 5 241 6 838 7 301 8 437 8 715 10 996 13 520 20 989 27 919 29 214 21 683 15 610 10 632 3 799 627
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7,2 71,4 52,4 16,1 13,5 8,7 0,9 0,4 0,4 0 0,3 1 1 1,3 2,7 4,2 6,7 10,9 18 25 16,2 11,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,2 34,4 21,8 14,4 15,2 11,3 0,6 0,3 0,7 0,4 0,2 1,1 0,3 0,8 1 2,5 1,8 3,2 5,3 2,9 6,1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,6 0 0,3 0,1 0,4 0 0,3 0,1 0 0,3 1,3 0,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 27,2 44,1 16,9 5,4 3,7 7,4 1,7 3,2 2,9 6,4 7,5 10,2 15,8 26,6 36,9 59 84,2 113,4 136,9 169 133,5 81,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0 0 0,4 0,1 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,7 126,1 51,1 28,2 23,4 23,7 3,7 3,4 5 2,8 3,7 5,1 5 7,5 8,4 13,5 18,5 18 27,2 26,4 24,3 23,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 45,7 0 0 0 0 0 0,6 0,4 2,1 4,9 9,3 18,2 38,2 55,3 89,5 129,1 175,5 202,8 207,5 152,6 131,5 58,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,6 0 0 0,2 0 0 0,2 0,3 0,6 0,5 0,9 2,6 4,4 9 21,4 28,9 37 26,3 11 4,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 1 1,4 1,7 2,3 5,6 7,4 8,3 8,6 10,1 11,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6,1 0 0 0 0 0 0 0,9 1,9 2,8 3,9 8,4 6,9 6,6 10,4 13,1 20,9 20 20,2 13,5 8,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 10,3 0 0 0 0 0 0,2 0,9 3 4,3 7 10,5 14,3 17,3 24,3 25 28,5 27,8 23,3 19,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,1 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,9 1,4 1,8 2,3 4,1 7,3 9,1 13,6 15,6 14,9 11,5 4,4 4,3 0 11,7
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 11,8 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,5 12,2 23,4 39,6 52,3 42,8 22,6 17,1 7,1 2 23,4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8,4 0 0,5 0,2 0,4 0 0 0,1 0,4 0,2 0,4 1,1 3,7 7,8 14,9 25,7 36,7 38,7 36 45,6 40,5 23,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 71,3 18,5 19,6 13,2 15 14,8 8,5 11,5 13,9 21,1 29,5 45,3 72,9 119,7 160,9 202,1 227,6 203,9 139,5 82,7 60,7 46,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,7 2,3 2,7 1,7 2 1,1 2,7 2,6 2,7 4,9 2,6 0,7 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,3 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,6 2,7 4 8,1 10,7 9,2 6,6 0,7 0 11,7
Leiomyom dělohy (D25) 18,5 0 0 0 0 0 0,7 1,5 7,4 17,5 54,1 87,3 51,2 15,1 8,5 7,4 5,4 5,7 1,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 42,8 25,6 11,7 8 12,7 18,9 14,1 14,7 24,9 26,4 34,5 47,5 53,5 57 74,8 90,9 105,1 95,4 63,2 40,6 22,3 70,2
Anémie (D50-D64) 4,6 8,8 4,1 4,2 3,5 2,6 0,6 1,6 0,6 1,3 1,6 2,3 2,7 2,6 5,5 7,7 9,6 15,8 24,1 27,1 30,3 11,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,1 9,7 8,1 5,6 4,1 3,7 1,5 0,6 1,2 1 1,5 1,1 2,3 3 4,3 5,1 8 14,6 14,5 20,7 16,2 11,7
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,8 1,8 13,1 16,1 26,6 24,8 13,7 10,6 5,8 5,8 5,6 9,8 11,6 14,3 18,4 21,4 29,9 34,4 42,6 40,6 44,5 23,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 51,2 194 181,8 66,7 44,2 35,4 13,2 18,5 24,2 28,6 33,5 43,4 49,8 52,9 52,3 64,7 72,8 61,9 54,4 69,2 74,9 81,9
Demence (F00-F03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 2 4,6 4,8 7,1 6,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 15,2 1,8 0 0,2 20,1 68,7 24,7 14,5 16 17,3 20,6 18,9 14,9 17 9,8 6,8 3,4 4,6 1,8 1,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,8 0 0 0,5 2 19,3 12,4 10,3 11,6 7,4 5,4 5,5 4,3 3,5 3,7 2,6 2,9 2,9 4,4 2,9 4 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0,2 0,8 1,3 0,9 0,6 1,4 1,1 0,3 0,8 0,6 0,6 1,1 0,3 0,9 0,6 1,3 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 1,8 0,5 0,2 0,8 4,8 0,7 0,1 0,4 1 0,5 1,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 1,4 0,4 0,7 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,2 4,4 3,2 2,5 19 38 10,2 5,7 4,1 4,4 6,2 4,4 2,9 4,3 4,3 5,1 6,2 4,9 7,5 12,1 20,2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 2 3,5 5 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0,8 1,5 0,6 0,6 0,1 0,5 0,1 0,4 0,3 0 0 0,1 0,7 1,1 0,4 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 26,9 40,6 42,3 35,7 33,2 32,2 12,6 12,9 17,7 15,3 17,6 19,8 22,5 28,8 28,4 31 32,5 45,5 62,3 73,4 56,6 23,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 9,6 0 0 0 0,2 0,2 0,7 0,9 1,2 1,1 3,2 5,6 5,7 10,9 14,6 19 32,9 41,2 51,3 64,2 66,8 46,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,2 40,6 15,3 20,9 31,3 28,7 7,6 9,2 11,1 10,7 9,8 11 15,8 13,1 17,7 21,7 31,6 36,1 22,4 18,5 10,1 46,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 11,5 3,4 0,8 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,1 0,4 0,4 0,3 1,1 1,7 2,4 3,2 2,2 1,4 6,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,2 30 23 8,5 4,9 3,5 0,6 1,6 1,7 2 3,1 3,2 3,6 5 6 5,4 8 5,7 9,2 5 2 11,7
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,7 0 0,2 0,2 0,6 3 0,4 0,3 0,8 2,5 3,1 5 6,6 6,9 6,2 12,5 16 21,5 21,1 33,5 22,3 23,4
Angina pectoris (I20) 10,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 2,8 5,6 9,2 17,5 21,7 27 34,3 39,2 43,4 32,8 14,2 23,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 83,2 0 0 0 0 0,2 0,4 1,3 5,1 12,9 30,3 60,4 94,3 138,1 172,9 207,5 237,2 283,2 344,4 365,8 329,8 163,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 2,5 6,7 15,8 34,1 47 73,3 88 95,1 61,9 35,7 28,3 11,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16,8 0,9 0 0,2 0 2 3,9 2,9 3,6 6,8 10,2 12,3 14,2 21,5 29,5 34,6 45,4 58,7 81,2 73,4 70,8 23,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 96,8 17,6 2,5 3,6 5,1 7,2 6,5 6,3 11,3 15 24 36,3 61,5 100,1 161 243,7 346,1 437,6 488,8 504,1 445,1 327,7
Selhání srdce (I50) 51,8 0,9 0,2 0 0 0,7 1,7 1,2 2,1 3,5 6,6 11,1 22,1 38,4 62,1 111,8 178,8 254,6 397,1 457,8 459,3 351,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 118,3 5,3 2,9 0,5 1,8 2,8 4,1 6,2 10 16,1 27,9 45,8 79,5 110,9 176,5 248,6 395,3 544,7 706 869,9 920,5 667,1
Ateroskleróza (I70) 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,9 5,8 15,9 36,7 67,9 96,5 106,2 100,5 89,1 94,8 107,2 93,6
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,3 1,1 0,6 0,7 1,1 1,1 2,2 2,1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 55,6 4,4 3,8 6,6 17,8 25 10,6 11,2 14,4 15,4 19,3 27,1 37,9 58 88,8 138,6 186,4 236 217,6 166,8 161,9 152,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 15,1 198,4 155 37,9 21,7 19,6 2 1 1,2 0,7 1 1 1,3 3 3,5 5,4 8,2 7,2 13,2 13,5 12,1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31,5 197,6 96,3 27,3 12,5 15,4 3,7 3,7 3,7 5,2 7,8 9,8 11,8 19,9 30,2 45,4 67,9 91,6 145,7 191,1 178 210,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 15,8 524,8 125,6 21,6 4,1 3,9 0,7 0,9 1 0,8 0,4 0,4 1,3 1,4 3,8 7,1 10,2 13,5 18,4 39,9 36,4 81,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 7,8 0,9 62,6 46 13,9 11,7 7,2 4,8 2,2 2,5 1,6 1,1 0,6 1 0,6 0,1 0,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,2 1,8 3,6 5,9 6,4 14,8 5,9 6 7,2 6,4 7,1 7,7 8,9 8,7 9,6 7,1 7,4 6 5,7 1,4 4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 13,8 0,9 0,9 1 1 1,3 0,6 0,3 0,1 0,8 0,9 2,3 5,5 13,6 32,6 46,4 53,7 64,2 48,7 52,8 38,4 11,7
Astma (J45-J46) 2,8 12,3 9,7 9,7 4,1 5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 1,6 1,8 2,6 1,2 3,3 4,9 5,3 3,6 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 40,7 31,8 12,6 5,3 4,3 14,8 11,9 11,7 9,1 11,5 10,9 17,8 19,4 39,1 66,1 100,2 128,9 147,8 185,2 196,8 167,9 210,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4 1,8 1,1 8,1 12,7 34,8 10,6 4,1 2,1 2,2 1,5 0,3 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,5 5,3 18,2 15,6 8 6,3 2 0,9 0,6 0,8 1,4 1,1 2 1,8 1,3 1,2 1,1 3,4 1,8 3,6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5 27,3 1,4 1,2 1 2 1,1 2,1 2,5 3,1 4,3 4,7 6 6,1 6,1 8,1 7,6 14 13,2 20 16,2 11,7
Peptický vřed (K25-K28) 18,1 0 0 0 0,4 1,7 2,8 3,4 4,5 6,2 8,7 15,7 19,5 26,4 25,8 33,3 39,4 59,6 94,3 112,7 137,6 187,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,6 15 6,3 9 11,5 12 2,2 1,2 2,8 2,9 2,5 3,3 4,6 5,4 5,2 6,7 13,8 13,2 23,3 27,8 22,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 21,1 0 12,2 63,8 125,4 84,7 7,6 5,9 5,4 5,3 5,8 6,5 9,9 10,6 9,8 13,4 16,3 16 15,8 15,7 16,2 35,1
Tříselná kýla (K40) 6,1 23,8 2,5 2,5 1 1,5 0,6 0,3 0,6 1,1 0,9 2,1 2,7 3,7 7,2 13,1 18,1 27,5 33,3 48,5 34,4 11,7
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15 2,6 0,7 1,5 0,4 0,2 0,6 0,6 3,3 5,9 7,3 12,3 14,9 21,3 28,9 37,8 49,2 45,2 50,9 45,6 46,5 11,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,8 0 0,2 2,4 6,1 12 12,1 11,5 13,1 7,8 8,5 6,3 6,5 4,8 4,3 4,7 4,4 3,4 3,9 2,9 6,1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,3 3,5 2,3 1,5 1,2 2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,1 0,7 1,3 1,6 1,6 3,3 4,6 3,9 5,7 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21 22 23,2 5,8 3,1 3,7 3,7 2,2 3,4 5,2 8,1 11,3 15,2 19,2 25,1 37,1 53 69,6 111 156,9 176 222,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,4 0 0 0 0 0 0 1 1,1 2,9 4,1 4 6 10,7 11,6 19,8 22 23,2 26,3 49,2 26,3 35,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,5 10,6 1,4 1 1,2 1,7 0,7 0,4 0,7 1,1 1,4 1,7 1,4 2,2 4 5,2 8,2 12,3 19,7 30,7 36,4 46,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,1 3,5 1,8 2,4 2,1 1,5 1,3 0,4 1,2 1,4 2,5 2,5 3 4,6 7,4 11,9 18,9 22,3 35,5 37,8 32,4 105,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,7 0 0 0 0 0 0 0,9 2,2 2,3 3,9 7,4 7,5 8 9,9 6,7 5,4 1,7 1,3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,8 5,3 1,1 2 2,9 3,3 0,7 0,6 2,3 1,7 3,2 5,2 6,2 7,7 9,5 10,3 7,8 10,6 8,3 7,8 10,1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 33,9 0 0 1,5 8 15 9,3 10,7 14,2 18,1 22,4 29 33,9 43,4 59 75 92,7 94,2 98,3 86,3 93,1 70,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,6 0 0,7 0,5 0,4 2,4 0,4 1,5 1,4 2,5 2,6 2,5 3,3 6,2 8,4 11,1 16,3 22,3 26,3 32,1 30,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 19,7 0 0,7 2,4 4,9 6,7 4,1 10,4 14,6 16,5 19,5 21,9 22,5 26,4 30,8 31,4 33,4 44,4 53,5 55,6 76,9 35,1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16 7,1 1,1 2,2 2,9 4,8 3,3 4,7 4,3 5,4 6,8 9,6 11 17,5 22 30,4 33,4 53,6 83,8 119,8 165,9 175,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,5 27,3 12,6 5,9 5,7 8,9 0,7 0,7 0,7 0,7 2,3 2,2 3,2 3,2 5,8 6,8 7,8 6 6,6 10 12,1 35,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 9,7 2,7 0,8 1,6 1,7 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 0 0,4 0,7 0,6 1,3 2,9 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3 7,1 8,8 5,9 6,3 5,2 0 0,6 0,8 1,4 1,7 0,7 1,3 1,8 2,3 4,5 3,6 7,2 5,3 7,8 8,1 23,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 69 0 0 0 0 0,7 0,6 1,6 3,6 7,3 15,6 28,5 67,4 109,7 165 236,6 273 259,8 173,3 70,6 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 62,8 0 0 0 0,2 0,2 0 0,4 0,8 0,8 3,4 13,2 37,6 88,9 142,3 216,2 307,1 325,1 136 39,2 6,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 0,3 1,6 5,4 1,5 1,3 0,7 0,6 0,8 2,8 2,2 1,9 2,1 1,6 1,3 0,9 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,8 1,8 3,2 4,6 14,1 18,7 3,5 3,1 2,9 4 4,2 5,5 7 9,9 11,1 13,1 14,2 15,8 10,1 13,5 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 6,2 3,2 0,7 0,6 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1 1 0,6 1,5 1,1 0,4 0,7 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,7 0 2 3,2 14,3 15 1,9 2,2 2,6 5,4 10,8 11,8 19,2 26,3 25,2 31,8 32,9 23,8 17,1 3,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,9 0 0,2 0 0,4 0,9 0,6 2,2 3,4 8,6 14,2 18,4 17,9 17,3 15 15 9,6 10,6 4,4 4,3 4 11,7
Dorzalgie (M54) 4 0 0,2 0,5 4,5 10,9 0,2 0,4 0,7 1 3 4,3 4,9 3,7 6,5 6,1 8,5 12,9 9,7 10,7 0 11,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,6 0,9 1,1 4,9 3,1 3,7 1,5 1,6 3,9 4 3,7 4,5 3,9 5,1 4,5 4,4 3,3 3,4 3,9 0,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,5 0,9 1,1 3,7 11,7 8,5 2,2 1,6 2,2 2 2,9 3,4 6,2 7,7 10,2 10,5 16,3 15,5 21,1 17,8 10,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,2 194 41,9 13,6 9 23 4,3 4,1 2,8 3 3,8 4,7 6,3 8 11,2 15,6 20,1 22,1 29 34,9 18,2 23,4
Selhání ledvin (N17-N19) 17,3 5,3 1,4 1 2,9 2,4 1,3 3,7 4 3,8 6,6 11 15,5 17,1 29,8 35,8 51,4 67,3 79,4 99,1 85 35,1
Urolitiáza (N20-N23) 7,9 0 0,5 0,5 3,3 5,9 1,7 2,8 3,4 3,6 4,3 7,3 9,3 13,3 14,6 14,8 19,4 20 18,4 24,2 14,2 11,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,4 22,9 4,1 2,5 3,3 6,7 0,9 1,2 1,4 2,3 4,7 7,7 7,3 8,8 11,6 18,3 29,2 39,5 47,4 64,9 72,8 58,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 4,2 13,6 32,9 53,5 69,7 66,4 46,9 25,7 16,2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,5 6,2 14,2 17,8 8,8 5 0 0,6 0,1 0,2 0,6 0,8 0,9 1,8 2,7 1,7 4,7 4,6 3,1 5 4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,1 0 0 0 0 1,5 1,5 1,2 1,1 4,6 4 5,2 4,3 2,4 2,4 0,7 0,7 0,9 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,9 0 0 0 0,6 3 1,7 2,3 2,6 3 4,4 4,3 2,4 0,6 0,7 0,9 0,9 0,6 0,4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,5 0 0 0 2 1,3 3,7 2,3 2,5 8,5 12,2 25,1 11,2 3,8 2,1 2 0,9 0,6 0,4 2,1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 31,7 1,8 0 0,5 5,3 8,3 10,6 26 25,7 28,6 29,4 34,5 36,3 43,6 49,2 72 76,4 58,1 37,3 15,7 4 11,7
Lékařský potrat (O04) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0,4 4,8 11,3 13,6 10,9 2,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10,3 0 0 0 0 6,5 23,4 44,8 48 26,5 5,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,7 0 0 0 0,2 5,2 16,7 26,6 22,8 14,1 2,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,9 0 0 0 0 3 13,4 21,4 22,6 12,3 2,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 50,8 0 0 0 0 15,2 76,4 182,5 265,8 159,2 39,6 3,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,7 1 1 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 31,6 2 955,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 17 1 584,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 17,8 604,2 76,5 42,4 30,5 31,7 7 4,6 3,3 3,5 4,5 3 3,2 3,2 3,8 1,7 1,8 2,6 0,9 0 0 222,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4,4 0 0,7 1 2,7 9,3 1,3 1,2 1 2,3 3,6 4,8 5,6 5,9 7,4 7,3 8 6,6 9,2 9,3 14,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9 4,4 5,4 22,2 47,7 33,9 3,7 3,2 3,9 3,1 4,2 3,4 3,6 4,5 3 6,5 6,4 8,6 10,1 15,7 12,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,9 0 1,4 3,1 2 1,3 0,7 0,4 0,7 1,3 0,3 2,1 1,3 1,4 2,7 3,1 4,9 2 8,8 5,7 6,1 11,7
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 49,8 313,1 197,8 51,6 88,5 123 10,8 9,7 11,3 10,5 12 16,9 20,4 23,7 35,9 47,7 65,5 93,1 136,9 166,1 153,8 152,2
Nitrolební poranění (S06) 44,4 49,4 54,7 59,1 77,2 69,3 17,4 17 18,4 19,2 20 23,8 32,7 35,6 47,1 40,7 65,9 90,2 144,8 201,1 220,5 163,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16 176,4 72,7 34,8 42,6 30,9 8,3 6 5,1 5,9 4,9 6,7 6,9 6,9 8,2 6,8 5,8 8,9 12,7 25,7 20,2 35,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,2 0 5,6 26,7 36,1 7 2,2 1,6 1,5 1,9 1,1 1,7 1,9 2,4 3 3,9 6,4 7,4 10,1 12,8 14,2 35,1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 71,8 0,9 3,4 7 10,2 4,8 5,4 4,4 3,9 3,1 5,6 8,1 14,2 29,3 46,2 85,6 152,1 304,1 627 1 173,6 1 826,9 2 059,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,5 0 0,9 5,9 13,9 9,6 4,5 4,7 6,1 5,9 6,5 7,3 10 8 12,3 11,8 13,6 13,5 16,7 17,8 24,3 11,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 67,5 8,8 25,4 51,3 89,7 86,3 60,5 47,6 46,2 44,6 48,9 54,9 64,8 73,2 67,8 79,7 92,9 119,1 161,5 211,1 214,5 269,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,3 44,1 37,6 3,9 4,3 3,3 2,2 2,5 2,3 1,8 2,5 1,4 2,4 1,1 1,8 1,7 1,3 2,3 4,8 7,1 2 11,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 25,5 14,1 48,2 12,4 35,9 80,6 41 27,9 23,7 23,1 23,5 20 23,2 18,6 13,3 13,4 13,8 15,8 20,6 33,5 22,3 23,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 22,1 1,8 2 2,9 4,3 4,6 1,5 1,8 3,4 4 6,3 8,5 14,6 23,7 38,3 56,9 85,5 102,5 80,7 89,8 42,5 11,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,5 0 0,5 0,5 0,8 0,9 1,7 2,8 1,5 1,7 1,6 1,4 2 1,6 1,6 2 1,8 1,1 3,1 1,4 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,4 27,3 23,6 11,2 11,5 14,3 5,4 2,8 4,4 3,5 4,8 4,5 6,7 7,8 5,7 6,4 7,3 6 7 7,1 12,1 23,4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,7 62,6 7 2,9 2,3 3,3 0,7 1,9 1,4 1,9 2,7 1,9 4,9 5 4,5 7 8 11,2 10,1 7,8 8,1 11,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3 1,8 1,3 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 24,3 2 272,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 0,9 5,4 1,9 2,9 4,8 2 1 1,7 1 2,4 2,9 4,3 7,2 6,1 10,2 8,7 6 4,8 1,4 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 97,8 20,3 8,3 8,7 8,2 14,6 16 29,8 40,6 33 27,8 43,5 70,2 118,4 174,3 259,8 369,9 394,4 311,1 192,5 107,2 140,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 190,3 10 214,4 1 693,2 953,4 1 174,0 1 376,7 622,4 769,4 940,6 877 913 1 199,6 1 577,6 2 165,8 2 977,2 4 059,6 5 302,3 6 209,8 6 849,4 7 580,8 7 686,1 7 338,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)