8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 764 82 246 120 47 40 1 1 6 1 5 7 5 11 17 36 37 43 36 15 7 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 505 49 107 86 85 64 4 2 3 2 4 5 3 11 7 12 13 17 16 13 1 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 24 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 5 1 1 0 2 2 2 2 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 2 800 45 76 43 30 33 20 27 28 35 58 75 86 171 270 377 484 353 322 200 62 5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 17 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 446 140 279 200 105 106 21 40 21 27 29 27 37 35 73 69 84 58 50 36 8 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 4 930 0 0 0 0 2 3 8 17 50 89 117 254 377 666 918 978 720 451 228 44 8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 750 0 1 0 1 0 6 1 2 4 4 20 39 78 143 179 174 71 17 9 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 188 0 0 0 0 0 0 1 4 0 8 8 14 7 16 31 33 26 25 10 4 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 653 0 0 0 0 0 1 4 12 23 47 62 42 44 85 89 100 59 58 21 6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 115 0 0 0 0 1 3 7 20 47 67 56 90 111 178 209 143 112 38 29 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 512 0 0 1 0 2 1 6 5 11 19 32 37 80 91 84 77 41 17 8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 21 80 219 381 417 271 84 35 13 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 829 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 12 34 41 95 180 174 127 79 62 15 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 7 888 18 72 81 82 78 57 85 106 190 308 375 530 788 1 167 1 547 1 210 721 352 99 18 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 137 0 0 0 0 0 1 0 3 15 20 17 13 9 20 15 15 4 3 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 247 0 0 1 0 2 1 0 1 4 6 6 13 29 34 62 50 21 12 4 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 894 0 0 0 0 0 1 12 45 141 479 590 360 102 67 49 29 9 7 3 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4 606 33 43 51 84 98 100 126 162 235 326 329 356 394 575 653 531 291 144 55 19 1
Anémie (D50-D64) 526 11 29 22 13 15 6 6 3 8 13 19 19 24 35 53 69 45 78 39 15 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 452 16 41 37 20 20 10 9 10 12 12 11 13 12 31 44 52 31 33 28 10 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 757 3 68 110 148 114 77 72 61 55 60 64 74 93 139 184 147 115 97 56 19 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 5 969 179 725 500 239 231 76 129 213 281 360 383 387 401 450 520 367 231 169 92 29 7
Demence (F00-F03) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 8 13 12 6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 563 0 4 0 97 288 121 107 122 162 162 132 125 103 79 34 17 6 2 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 597 2 5 1 12 85 77 68 78 60 43 34 38 21 22 15 14 8 9 5 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 78 0 0 0 6 11 3 11 5 6 9 10 2 4 3 4 1 1 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 95 4 3 1 5 12 6 4 4 6 8 6 7 6 7 4 5 5 1 0 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 810 6 14 20 109 191 52 43 55 49 40 33 24 23 15 32 31 25 22 22 4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 9 7 8 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 30 0 0 0 1 8 0 4 2 3 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 852 45 165 183 199 177 74 78 109 131 165 151 154 162 213 222 188 179 148 86 19 4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 075 1 0 1 2 0 2 4 4 11 16 32 60 80 96 169 181 161 144 81 25 5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 900 53 72 149 176 127 66 74 74 76 121 73 107 96 124 163 170 105 47 22 5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 118 6 17 14 14 8 1 2 2 3 2 3 5 7 6 9 6 7 4 2 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 536 25 98 53 31 13 9 8 12 19 26 23 26 36 35 53 31 18 19 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 704 1 0 1 5 9 1 6 10 26 48 47 45 44 74 84 92 76 73 44 15 3
Angina pectoris (I20) 1 144 0 0 0 0 2 0 0 2 6 22 35 87 123 156 249 194 140 95 31 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8 979 0 0 0 0 0 3 2 27 118 275 469 683 863 1 285 1 461 1 249 978 850 524 176 16
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 218 0 0 0 0 0 1 0 1 8 26 54 110 204 340 489 446 306 165 55 11 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 814 0 0 0 0 14 12 23 38 56 87 104 94 144 182 239 272 231 186 101 31 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10 348 12 10 15 27 38 33 59 86 139 190 304 437 653 1 126 1 770 1 832 1 483 1 207 706 194 27
Selhání srdce (I50) 5 959 1 0 2 0 7 7 6 19 32 51 85 164 270 515 886 968 936 984 757 232 37
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 12 446 10 4 7 7 18 31 51 69 149 258 322 505 726 1 207 1 832 1 973 1 802 1 709 1 221 503 42
Ateroskleróza (I70) 2 835 0 0 0 0 0 1 0 1 5 8 57 129 273 463 639 537 326 217 124 46 9
Varixy dolních končetin (I83) 57 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 3 3 4 8 12 8 6 3 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 5 977 11 17 48 84 127 53 75 104 150 199 203 290 400 669 954 937 788 496 275 86 11
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 712 199 710 319 121 90 13 8 8 26 19 23 14 35 37 25 28 18 12 6 0 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 461 185 465 199 80 69 23 24 33 57 64 80 87 156 239 340 364 307 346 246 82 15
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 645 505 613 154 44 17 3 1 3 4 3 7 8 15 22 42 36 46 57 46 17 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 899 5 327 312 56 43 42 34 18 24 14 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 770 6 14 46 41 54 26 32 39 51 67 53 67 56 80 62 40 19 14 1 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 299 0 6 5 2 2 2 1 4 3 9 14 43 94 219 280 250 164 117 73 11 0
Astma (J45-J46) 438 23 81 83 49 38 3 7 2 11 16 11 9 12 14 22 23 14 10 7 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 4 207 39 68 43 37 86 69 69 56 91 113 143 158 272 479 686 645 469 357 241 77 9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 442 3 17 53 63 188 55 22 12 9 6 4 5 0 2 1 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 395 7 101 101 65 26 8 7 4 7 10 5 7 5 8 7 13 4 3 4 3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 614 29 10 7 8 9 5 15 12 28 47 46 29 50 54 69 64 48 47 24 10 3
Peptický vřed (K25-K28) 1 920 0 0 0 3 5 22 32 41 69 71 86 122 143 201 233 248 207 190 163 74 10
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 774 15 47 78 59 60 9 12 17 22 29 30 30 37 54 61 65 55 39 36 18 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 2 274 0 54 392 645 407 35 52 40 54 53 58 42 62 66 93 77 64 44 24 9 3
Tříselná kýla (K40) 684 26 17 20 4 8 3 4 7 9 14 24 32 36 40 83 94 100 82 53 27 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 639 4 4 8 6 1 4 8 18 45 67 66 114 149 211 289 284 148 112 75 24 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 728 0 2 12 31 59 71 88 72 94 75 41 42 30 30 33 18 16 6 4 3 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 159 10 7 10 11 11 1 6 2 4 5 6 5 8 6 11 20 12 12 11 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 266 25 92 30 14 8 19 32 24 60 70 74 105 151 201 251 302 258 255 195 82 18
Divertikulární nemoc střeva (K57) 761 0 0 0 0 0 0 2 6 17 32 41 43 66 80 119 111 84 80 61 17 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 365 3 4 1 7 6 2 5 2 11 14 11 13 27 36 35 52 34 42 36 21 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 608 3 12 5 11 9 4 6 4 10 19 19 20 34 54 87 83 78 63 66 18 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 341 0 0 0 0 0 1 2 10 19 26 47 46 62 66 43 17 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 447 6 4 8 12 2 4 6 14 17 28 28 31 65 66 61 42 29 14 10 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 730 2 1 6 32 51 28 58 105 150 183 207 266 328 424 565 461 402 250 145 59 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 663 0 0 2 6 2 6 8 14 15 31 16 34 33 78 87 93 73 96 43 23 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2 111 0 3 11 16 33 31 64 94 156 169 168 156 187 197 257 181 143 121 91 27 6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 792 9 9 10 6 18 27 32 37 53 66 67 115 120 177 207 208 208 185 155 73 10
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 481 16 64 33 31 35 7 4 5 8 12 12 21 22 43 44 51 25 22 16 7 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 76 13 14 15 9 10 1 0 1 0 1 2 1 2 0 1 2 1 0 3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 307 9 27 35 33 26 1 4 9 8 14 10 13 9 18 19 22 17 17 12 3 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 6 957 0 0 0 1 3 8 13 20 66 122 236 464 715 1 076 1 565 1 323 884 379 74 8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 6 445 0 0 0 0 2 2 1 4 10 31 75 231 528 975 1 568 1 595 1 025 350 45 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 154 0 1 1 11 34 6 5 4 5 9 19 13 11 16 7 10 1 0 0 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 787 5 13 33 84 79 20 14 16 23 20 22 46 63 70 97 75 57 34 14 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 89 4 17 5 5 1 0 5 2 3 1 4 4 6 11 10 5 4 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 1 352 0 3 11 95 70 11 15 21 44 76 102 155 129 171 186 145 77 36 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 859 0 0 0 2 4 7 11 26 81 105 93 127 106 78 99 65 38 11 6 0 0
Dorzalgie (M54) 429 0 2 10 33 41 4 3 6 9 18 33 24 32 49 35 41 42 32 10 5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 284 0 11 31 20 11 2 6 11 13 20 26 21 21 32 26 17 7 3 5 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 627 2 3 17 51 39 6 11 12 25 24 31 33 59 80 77 76 40 18 19 3 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 445 213 180 103 43 134 19 27 24 27 39 38 43 56 71 95 118 79 76 46 13 1
Selhání ledvin (N17-N19) 1 820 1 6 6 10 18 16 23 28 36 62 64 102 111 185 275 255 253 198 130 38 3
Urolitiáza (N20-N23) 877 0 1 1 9 35 9 19 27 36 45 53 48 93 115 142 97 68 46 24 8 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 128 22 21 12 19 37 5 13 14 28 33 45 51 54 103 146 152 131 118 89 32 3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 34 123 250 416 368 261 120 34 4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 375 17 54 106 56 25 0 2 3 6 3 2 7 10 13 18 14 15 21 3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 238 0 0 0 5 10 12 15 18 35 31 32 29 28 14 9 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 221 0 2 1 2 14 17 19 12 29 43 35 18 7 8 5 6 1 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 599 0 0 0 7 6 13 16 22 62 157 131 99 31 16 17 12 3 5 1 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 206 4 3 5 21 30 74 141 202 208 219 250 256 275 347 482 367 207 82 29 4 0
Lékařský potrat (O04) 19 0 0 0 1 1 0 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 358 0 0 0 0 2 25 86 106 109 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 193 0 0 0 0 26 144 349 365 245 59 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 671 0 0 0 0 33 103 184 202 121 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 417 0 0 0 0 9 49 122 143 74 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 4 965 0 0 0 1 69 362 1 189 1 765 1 219 337 21 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 28 0 0 0 0 0 2 12 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 29 0 0 0 0 1 3 4 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 072 3 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 793 1 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 945 709 350 264 134 169 41 29 32 27 34 19 24 24 32 15 15 4 3 0 0 20
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 545 0 1 4 31 45 6 3 7 23 20 32 30 45 53 67 55 48 46 22 7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 960 3 26 148 239 166 11 17 28 35 32 29 16 17 30 29 40 30 34 20 10 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 135 2 6 24 9 4 4 1 3 3 4 6 7 11 14 10 7 11 5 2 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 386 345 949 350 454 599 58 66 62 105 100 110 142 150 256 331 345 333 319 222 85 5
Nitrolební poranění (S06) 4 704 50 269 351 372 301 137 130 139 157 200 180 227 258 321 302 340 292 334 217 110 17
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 784 225 375 207 189 155 52 62 39 55 57 50 46 54 48 34 42 31 22 19 19 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 604 0 25 134 137 28 6 13 11 19 18 15 19 20 21 26 38 29 23 14 6 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 7 794 5 16 43 33 28 31 18 39 44 57 57 117 195 367 566 834 1 060 1 549 1 680 896 159
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 903 0 18 30 81 52 30 40 50 43 48 69 59 55 71 76 59 42 42 30 8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 195 15 107 321 385 432 368 361 366 394 460 407 455 433 540 521 486 403 366 253 105 17
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 603 41 260 24 27 26 18 14 15 23 26 15 17 15 21 17 18 9 8 6 3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 755 11 192 72 150 352 219 211 180 216 234 171 156 139 115 106 74 64 46 36 9 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 2 380 5 10 24 15 17 11 21 25 41 58 60 109 156 274 442 435 349 216 93 14 5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 153 1 3 4 3 10 2 8 11 12 12 10 15 10 18 14 6 5 4 5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 789 36 121 43 54 66 24 23 37 35 49 32 44 37 43 41 37 31 20 10 4 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 446 43 44 12 20 16 6 4 6 6 18 17 21 30 43 46 38 31 25 17 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 34 0 0 0 0 0 0 1 6 13 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 931 2 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 385 3 22 7 10 12 9 6 9 12 20 21 32 45 58 59 36 20 4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 940 21 39 51 33 59 87 167 225 281 278 293 444 730 1 255 1 783 1 885 1 254 711 267 69 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 234 191 11 474 8 020 6 200 5 984 6 585 3 507 5 319 6 620 7 584 8 307 8 751 11 061 14 438 21 638 28 930 27 627 21 070 16 346 10 399 3 787 544
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7,2 73,4 55,8 20,3 9,6 8,7 0,2 0,1 0,8 0,1 0,6 1 0,7 1,7 2,4 5,2 7,2 13 15,6 11 14,6 13,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,8 43,9 24,3 14,5 17,3 14 0,7 0,3 0,4 0,2 0,4 0,7 0,4 1,7 1 1,7 2,5 5,1 6,9 9,5 2,1 13,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,4 0,7 0,1 0,2 0 0,3 0,4 0,6 0,9 0,7 0 0
Septikémie (A40-A41) 26,5 40,3 17,2 7,3 6,1 7,2 3,5 3,9 3,8 4 6,5 10,6 12,5 26,6 37,7 54,5 94,2 106,4 139,6 146,2 129 69,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,7 125,4 63,3 33,8 21,4 23,1 3,7 5,8 2,9 3,1 3,2 3,8 5,4 5,4 10,2 10 16,3 17,5 21,7 26,3 16,6 13,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 46,7 0 0 0 0 0,4 0,5 1,2 2,3 5,8 9,9 16,6 36,8 58,7 92,9 132,6 190,3 217 195,6 166,6 91,6 111,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,1 0 0,2 0 0,2 0 1 0,1 0,3 0,5 0,4 2,8 5,7 12,1 20 25,9 33,9 21,4 7,4 6,6 2,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0,9 1,1 2 1,1 2,2 4,5 6,4 7,8 10,8 7,3 8,3 13,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6,2 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,6 2,7 5,2 8,8 6,1 6,8 11,9 12,9 19,5 17,8 25,2 15,3 12,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 10,6 0 0 0 0 0,2 0,5 1 2,7 5,4 7,5 7,9 13 17,3 24,8 30,2 27,8 33,8 16,5 21,2 8,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,8 0 0 0,2 0 0,4 0,2 0,9 0,7 1,3 2,1 4,5 5,4 12,5 12,7 12,1 15 12,4 7,4 5,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 3 11,6 34,1 53,2 60,3 52,7 25,3 15,2 9,5 4,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,8 0,9 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,7 4,9 6,4 13,3 26 33,9 38,3 34,3 45,3 31,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 74,7 16,1 16,3 13,7 16,7 17 10 12,4 14,5 21,9 34,3 53,2 76,8 122,7 162,9 223,5 235,5 217,3 152,6 72,3 37,5 55,7
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 1,7 2,2 2,4 1,9 1,4 2,8 2,2 2,9 1,2 1,3 1,5 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,3 0 0 0,2 0 0,4 0,2 0 0,1 0,5 0,7 0,9 1,9 4,5 4,7 9 9,7 6,3 5,2 2,9 2,1 0
Leiomyom dělohy (D25) 17,9 0 0 0 0 0 0,2 1,7 6,1 16,3 53,4 83,7 52,2 15,9 9,4 7,1 5,6 2,7 3 2,2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 43,6 29,6 9,8 8,6 17,1 21,4 17,5 18,3 22,1 27,1 36,3 46,7 51,6 61,3 80,2 94,4 103,3 87,7 62,4 40,2 39,5 13,9
Anémie (D50-D64) 5 9,9 6,6 3,7 2,7 3,3 1 0,9 0,4 0,9 1,4 2,7 2,8 3,7 4,9 7,7 13,4 13,6 33,8 28,5 31,2 55,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 14,3 9,3 6,2 4,1 4,4 1,7 1,3 1,4 1,4 1,3 1,6 1,9 1,9 4,3 6,4 10,1 9,3 14,3 20,5 20,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,6 2,7 15,4 18,6 30,2 24,9 13,5 10,5 8,3 6,3 6,7 9,1 10,7 14,5 19,4 26,6 28,6 34,7 42,1 40,9 39,5 13,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 56,5 160,3 164,5 84,4 48,7 50,4 13,3 18,8 29 32,4 40,1 54,3 56,1 62,4 62,8 75,1 71,4 69,6 73,3 67,2 60,4 97,5
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 1 2,4 5,6 8,8 12,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 14,8 0 0,9 0 19,8 62,8 21,2 15,6 16,6 18,7 18,1 18,7 18,1 16 11 4,9 3,3 1,8 0,9 0,7 2,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,7 1,8 1,1 0,2 2,4 18,5 13,5 9,9 10,6 6,9 4,8 4,8 5,5 3,3 3,1 2,2 2,7 2,4 3,9 3,7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 1,2 2,4 0,5 1,6 0,7 0,7 1 1,4 0,3 0,6 0,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 3,6 0,7 0,2 1 2,6 1 0,6 0,5 0,7 0,9 0,9 1 0,9 1 0,6 1 1,5 0,4 0 2,1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,7 5,4 3,2 3,4 22,2 41,7 9,1 6,3 7,5 5,7 4,5 4,7 3,5 3,6 2,1 4,6 6 7,5 9,5 16,1 8,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 1 2,7 3 5,8 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0,2 1,7 0 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,6 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 27 40,3 37,4 30,9 40,6 38,6 12,9 11,3 14,9 15,1 18,4 21,4 22,3 25,2 29,7 32,1 36,6 53,9 64,2 62,8 39,5 55,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 10,2 0,9 0 0,2 0,4 0 0,3 0,6 0,5 1,3 1,8 4,5 8,7 12,5 13,4 24,4 35,2 48,5 62,4 59,2 52 69,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 18 47,5 16,3 25,1 35,9 27,7 11,5 10,8 10,1 8,8 13,5 10,4 15,5 14,9 17,3 23,6 33,1 31,6 20,4 16,1 10,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 5,4 3,9 2,4 2,9 1,7 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 1,1 0,8 1,3 1,2 2,1 1,7 1,5 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,1 22,4 22,2 8,9 6,3 2,8 1,6 1,2 1,6 2,2 2,9 3,3 3,8 5,6 4,9 7,7 6 5,4 8,2 0,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,7 0,9 0 0,2 1 2 0,2 0,9 1,4 3 5,3 6,7 6,5 6,8 10,3 12,1 17,9 22,9 31,7 32,2 31,2 41,8
Angina pectoris (I20) 10,8 0 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0,7 2,5 5 12,6 19,1 21,8 36 37,8 42,2 41,2 22,7 4,2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 85 0 0 0 0 0 0,5 0,3 3,7 13,6 30,6 66,5 99 134,3 179,3 211,1 243,1 294,7 368,6 382,9 366,3 222,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 21 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,9 2,9 7,7 15,9 31,8 47,5 70,7 86,8 92,2 71,5 40,2 22,9 27,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 17,2 0 0 0 0 3,1 2,1 3,3 5,2 6,5 9,7 14,8 13,6 22,4 25,4 34,5 52,9 69,6 80,7 73,8 64,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 97,9 10,7 2,3 2,5 5,5 8,3 5,8 8,6 11,7 16 21,2 43,1 63,3 101,7 157,1 255,8 356,5 446,9 523,4 515,9 403,7 376
Selhání srdce (I50) 56,4 0,9 0 0,3 0 1,5 1,2 0,9 2,6 3,7 5,7 12,1 23,8 42 71,9 128 188,4 282,1 426,7 553,2 482,8 515,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 117,8 9 0,9 1,2 1,4 3,9 5,4 7,4 9,4 17,2 28,7 45,7 73,2 113 168,4 264,7 384 543 741,1 892,3 1 046,8 584,9
Ateroskleróza (I70) 26,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,6 0,9 8,1 18,7 42,5 64,6 92,3 104,5 98,2 94,1 90,6 95,7 125,3
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,2 0,4 0,4 0,6 1,1 1,7 1,6 1,8 1,3 0,7 2,1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 56,6 9,9 3,9 8,1 17,1 27,7 9,3 10,9 14,2 17,3 22,2 28,8 42 62,3 93,4 137,8 182,4 237,5 215,1 201 179 153,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16,2 178,2 161,1 53,8 24,7 19,6 2,3 1,2 1,1 3 2,1 3,3 2 5,4 5,2 3,6 5,4 5,4 5,2 4,4 0 13,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 32,8 165,7 105,5 33,6 16,3 15,1 4 3,5 4,5 6,6 7,1 11,4 12,6 24,3 33,4 49,1 70,8 92,5 150 179,8 170,7 208,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 15,6 452,3 139,1 26 9 3,7 0,5 0,1 0,4 0,5 0,3 1 1,2 2,3 3,1 6,1 7 13,9 24,7 33,6 35,4 27,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 8,5 4,5 74,2 52,7 11,4 9,4 7,3 4,9 2,5 2,8 1,6 1,1 1,2 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,3 5,4 3,2 7,8 8,4 11,8 4,5 4,7 5,3 5,9 7,5 7,5 9,7 8,7 11,2 9 7,8 5,7 6,1 0,7 4,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 12,3 0 1,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,1 0,5 0,3 1 2 6,2 14,6 30,6 40,5 48,7 49,4 50,7 53,3 22,9 0
Astma (J45-J46) 4,1 20,6 18,4 14 10 8,3 0,5 1 0,3 1,3 1,8 1,6 1,3 1,9 2 3,2 4,5 4,2 4,3 5,1 6,2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 39,8 34,9 15,4 7,3 7,5 18,8 12,1 10 7,6 10,5 12,6 20,3 22,9 42,3 66,8 99,1 125,5 141,3 154,8 176,1 160,2 125,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4,2 2,7 3,9 8,9 12,8 41 9,6 3,2 1,6 1 0,7 0,6 0,7 0 0,3 0,1 0 0,3 0 0,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,7 6,3 22,9 17 13,3 5,7 1,4 1 0,5 0,8 1,1 0,7 1 0,8 1,1 1 2,5 1,2 1,3 2,9 6,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,8 26 2,3 1,2 1,6 2 0,9 2,2 1,6 3,2 5,2 6,5 4,2 7,8 7,5 10 12,5 14,5 20,4 17,5 20,8 41,8
Peptický vřed (K25-K28) 18,2 0 0 0 0,6 1,1 3,8 4,7 5,6 8 7,9 12,2 17,7 22,3 28,1 33,7 48,3 62,4 82,4 119,1 154 139,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 7,3 13,4 10,7 13,2 12 13,1 1,6 1,7 2,3 2,5 3,2 4,3 4,3 5,8 7,5 8,8 12,7 16,6 16,9 26,3 37,5 13,9
Nemoci appendixu (K35-K38) 21,5 0 12,3 66,2 131,5 88,8 6,1 7,6 5,5 6,2 5,9 8,2 6,1 9,7 9,2 13,4 15 19,3 19,1 17,5 18,7 41,8
Tříselná kýla (K40) 6,5 23,3 3,9 3,4 0,8 1,7 0,5 0,6 1 1 1,6 3,4 4,6 5,6 5,6 12 18,3 30,1 35,6 38,7 56,2 13,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,5 3,6 0,9 1,4 1,2 0,2 0,7 1,2 2,5 5,2 7,5 9,4 16,5 23,2 29,4 41,8 55,3 44,6 48,6 54,8 49,9 27,9
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,9 0 0,5 2 6,3 12,9 12,4 12,8 9,8 10,8 8,4 5,8 6,1 4,7 4,2 4,8 3,5 4,8 2,6 2,9 6,2 13,9
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,5 9 1,6 1,7 2,2 2,4 0,2 0,9 0,3 0,5 0,6 0,9 0,7 1,2 0,8 1,6 3,9 3,6 5,2 8 2,1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,4 22,4 20,9 5,1 2,9 1,7 3,3 4,7 3,3 6,9 7,8 10,5 15,2 23,5 28,1 36,3 58,8 77,7 110,6 142,5 170,7 250,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 2 3,6 5,8 6,2 10,3 11,2 17,2 21,6 25,3 34,7 44,6 35,4 27,9
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,5 2,7 0,9 0,2 1,4 1,3 0,3 0,7 0,3 1,3 1,6 1,6 1,9 4,2 5 5,1 10,1 10,2 18,2 26,3 43,7 41,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,8 2,7 2,7 0,8 2,2 2 0,7 0,9 0,5 1,2 2,1 2,7 2,9 5,3 7,5 12,6 16,2 23,5 27,3 48,2 37,5 41,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,4 2,2 2,9 6,7 6,7 9,7 9,2 6,2 3,3 0,3 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,2 5,4 0,9 1,4 2,4 0,4 0,7 0,9 1,9 2 3,1 4 4,5 10,1 9,2 8,8 8,2 8,7 6,1 7,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 35,3 1,8 0,2 1 6,5 11,1 4,9 8,4 14,3 17,3 20,4 29,4 38,6 51,1 59,2 81,6 89,7 121,1 108,4 106 122,8 97,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,3 0 0 0,3 1,2 0,4 1 1,2 1,9 1,7 3,5 2,3 4,9 5,1 10,9 12,6 18,1 22 41,6 31,4 47,9 41,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20 0 0,7 1,9 3,3 7,2 5,4 9,3 12,8 18 18,8 23,8 22,6 29,1 27,5 37,1 35,2 43,1 52,5 66,5 56,2 83,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17 8,1 2 1,7 1,2 3,9 4,7 4,7 5 6,1 7,4 9,5 16,7 18,7 24,7 29,9 40,5 62,7 80,2 113,3 151,9 139,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,6 14,3 14,5 5,6 6,3 7,6 1,2 0,6 0,7 0,9 1,3 1,7 3 3,4 6 6,4 9,9 7,5 9,5 11,7 14,6 41,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 11,6 3,2 2,5 1,8 2,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0 0,1 0,4 0,3 0 2,2 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,9 8,1 6,1 5,9 6,7 5,7 0,2 0,6 1,2 0,9 1,6 1,4 1,9 1,4 2,5 2,7 4,3 5,1 7,4 8,8 6,2 13,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 65,8 0 0 0 0,2 0,7 1,4 1,9 2,7 7,6 13,6 33,5 67,3 111,3 150,2 226,1 257,5 266,4 164,3 54,1 16,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 61 0 0 0 0 0,4 0,3 0,1 0,5 1,2 3,5 10,6 33,5 82,2 136,1 226,6 310,4 308,9 151,8 32,9 6,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 0 0,2 0,2 2,2 7,4 1 0,7 0,5 0,6 1 2,7 1,9 1,7 2,2 1 1,9 0,3 0 0 2,1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,4 4,5 2,9 5,6 17,1 17,2 3,5 2 2,2 2,7 2,2 3,1 6,7 9,8 9,8 14 14,6 17,2 14,7 10,2 4,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,8 3,6 3,9 0,8 1 0,2 0 0,7 0,3 0,3 0,1 0,6 0,6 0,9 1,5 1,4 1 1,2 0,9 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 12,8 0 0,7 1,9 19,4 15,3 1,9 2,2 2,9 5,1 8,5 14,5 22,5 20,1 23,9 26,9 28,2 23,2 15,6 3,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,1 0 0 0 0,4 0,9 1,2 1,6 3,5 9,3 11,7 13,2 18,4 16,5 10,9 14,3 12,7 11,5 4,8 4,4 0 0
Dorzalgie (M54) 4,1 0 0,5 1,7 6,7 8,9 0,7 0,4 0,8 1 2 4,7 3,5 5 6,8 5,1 8 12,7 13,9 7,3 10,4 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,7 0 2,5 5,2 4,1 2,4 0,3 0,9 1,5 1,5 2,2 3,7 3 3,3 4,5 3,8 3,3 2,1 1,3 3,7 2,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,9 1,8 0,7 2,9 10,4 8,5 1 1,6 1,6 2,9 2,7 4,4 4,8 9,2 11,2 11,1 14,8 12,1 7,8 13,9 6,2 13,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,7 190,8 40,8 17,4 8,8 29,2 3,3 3,9 3,3 3,1 4,3 5,4 6,2 8,7 9,9 13,7 23 23,8 33 33,6 27,1 13,9
Selhání ledvin (N17-N19) 17,2 0,9 1,4 1 2 3,9 2,8 3,3 3,8 4,2 6,9 9,1 14,8 17,3 25,8 39,7 49,6 76,2 85,9 95 79,1 41,8
Urolitiáza (N20-N23) 8,3 0 0,2 0,2 1,8 7,6 1,6 2,8 3,7 4,2 5 7,5 7 14,5 16 20,5 18,9 20,5 19,9 17,5 16,6 13,9
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,7 19,7 4,8 2 3,9 8,1 0,9 1,9 1,9 3,2 3,7 6,4 7,4 8,4 14,4 21,1 29,6 39,5 51,2 65 66,6 41,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,9 19,1 34,9 60,1 71,6 78,7 52 24,8 8,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,5 15,2 12,3 17,9 11,4 5,5 0 0,3 0,4 0,7 0,3 0,3 1 1,6 1,8 2,6 2,7 4,5 9,1 2,2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,3 0 0 0 1 2,2 2,1 2,2 2,5 4 3,5 4,5 4,2 4,4 2 1,3 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,1 0 0,5 0,2 0,4 3,1 3 2,8 1,6 3,3 4,8 5 2,6 1,1 1,1 0,7 1,2 0,3 0,4 0,7 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,7 0 0 0 1,4 1,3 2,3 2,3 3 7,2 17,5 18,6 14,3 4,8 2,2 2,5 2,3 0,9 2,2 0,7 2,1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 30,3 3,6 0,7 0,8 4,3 6,5 12,9 20,5 27,5 24 24,4 35,5 37,1 42,8 48,4 69,6 71,4 62,4 35,6 21,2 8,3 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0 1 0,3 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3,4 0 0 0 0 0,4 4,4 12,5 14,5 12,6 3,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,3 0 0 0 0 5,7 25,2 50,7 49,8 28,3 6,6 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,4 0 0 0 0 7,2 18 26,8 27,5 14 2,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,9 0 0 0 0 2 8,6 17,7 19,5 8,5 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 47 0 0 0 0,2 15,1 63,3 172,9 240,7 140,6 37,5 3 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3 0 0 0 0 0 0,3 1,7 0,8 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 1 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 29,1 2 751,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 17 1 604,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 18,4 635 79,4 44,6 27,3 36,9 7,2 4,2 4,4 3,1 3,8 2,7 3,5 3,7 4,5 2,2 2,9 1,2 1,3 0 0 278,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,2 0 0,2 0,7 6,3 9,8 1 0,4 1 2,7 2,2 4,5 4,3 7 7,4 9,7 10,7 14,5 19,9 16,1 14,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,1 2,7 5,9 25 48,7 36,2 1,9 2,5 3,8 4 3,6 4,1 2,3 2,6 4,2 4,2 7,8 9 14,7 14,6 20,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,3 1,8 1,4 4,1 1,8 0,9 0,7 0,1 0,4 0,3 0,4 0,9 1 1,7 2 1,4 1,4 3,3 2,2 1,5 4,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 51 309 215,3 59,1 92,6 130,7 10,1 9,6 8,5 12,1 11,1 15,6 20,6 23,4 35,7 47,8 67,1 100,4 138,3 162,2 176,9 69,6
Nitrolební poranění (S06) 44,5 44,8 61 59,2 75,9 65,7 23,9 18,9 19 18,1 22,3 25,5 32,9 40,2 44,8 43,6 66,2 88 144,8 158,6 228,9 236,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16,9 201,5 85,1 34,9 38,5 33,8 9,1 9 5,3 6,3 6,4 7,1 6,7 8,4 6,7 4,9 8,2 9,3 9,5 13,9 39,5 41,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,7 0 5,7 22,6 27,9 6,1 1 1,9 1,5 2,2 2 2,1 2,8 3,1 2,9 3,8 7,4 8,7 10 10,2 12,5 27,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,8 4,5 3,6 7,3 6,7 6,1 5,4 2,6 5,3 5,1 6,4 8,1 17 30,4 51,2 81,8 162,3 319,4 671,7 1 227,7 1 864,7 2 214,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,5 0 4,1 5,1 16,5 11,3 5,2 5,8 6,8 5 5,3 9,8 8,6 8,6 9,9 11 11,5 12,7 18,2 21,9 16,6 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 68,1 13,4 24,3 54,2 78,5 94,2 64,3 52,5 49,9 45,5 51,3 57,7 66 67,4 75,4 75,3 94,6 121,4 158,7 184,9 218,5 236,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,7 36,7 59 4,1 5,5 5,7 3,1 2 2 2,7 2,9 2,1 2,5 2,3 2,9 2,5 3,5 2,7 3,5 4,4 6,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 26,1 9,9 43,6 12,2 30,6 76,8 38,3 30,7 24,5 24,9 26,1 24,3 22,6 21,6 16 15,3 14,4 19,3 19,9 26,3 18,7 27,9
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 22,5 4,5 2,3 4,1 3,1 3,7 1,9 3,1 3,4 4,7 6,5 8,5 15,8 24,3 38,2 63,9 84,7 105,2 93,7 68 29,1 69,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,4 0,9 0,7 0,7 0,6 2,2 0,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,4 2,2 1,6 2,5 2 1,2 1,5 1,7 3,7 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,5 32,2 27,5 7,3 11 14,4 4,2 3,3 5 4 5,5 4,5 6,4 5,8 6 5,9 7,2 9,3 8,7 7,3 8,3 27,9
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,2 38,5 10 2 4,1 3,5 1 0,6 0,8 0,7 2 2,4 3 4,7 6 6,6 7,4 9,3 10,8 12,4 6,2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,5 1,3 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 27,7 2 624,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 2,7 5 1,2 2 2,6 1,6 0,9 1,2 1,4 2,2 3 4,6 7 8,1 8,5 7 6 1,7 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 94,1 18,8 8,8 8,6 6,7 12,9 15,2 24,3 30,7 32,4 31 41,6 64,4 113,6 175,1 257,6 366,9 377,9 308,3 195,1 143,6 111,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 216,6 10 275,8 1 819,4 1 046,5 1 220,2 1 436,6 613 773,3 902,7 875 925,6 1 241,6 1 603,2 2 247,7 3 019,8 4 180,2 5 376,8 6 349,6 7 088 7 599,4 7 881,2 7 575,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)