8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 042 117 382 154 57 44 5 3 5 2 3 6 11 19 22 39 49 43 43 33 5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 448 29 150 77 54 30 3 1 4 5 3 4 2 9 15 14 9 9 19 9 2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 21 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 5 2 0 0 0 3 1 3 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 2 716 68 94 56 31 50 16 14 28 33 51 61 94 163 258 345 389 391 339 173 56 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 370 137 251 168 88 113 28 26 17 33 35 32 42 41 71 74 70 64 46 24 10 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 5 255 0 0 1 0 3 2 6 23 46 78 119 246 478 759 1 024 1 020 712 503 187 45 3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 814 0 0 0 0 0 1 1 2 9 11 18 36 91 161 209 166 70 28 10 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 147 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 3 5 12 14 21 34 19 17 11 2 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 730 0 0 0 0 0 0 5 15 46 50 70 58 48 101 121 86 55 44 26 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 147 0 0 0 0 0 1 15 23 80 66 58 97 137 159 205 156 79 55 12 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 576 0 0 0 0 2 4 4 8 16 25 50 54 91 96 106 70 28 19 3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 686 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 20 95 234 408 492 292 82 39 15 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 925 1 1 0 1 1 2 0 0 4 6 14 25 45 131 172 186 138 110 65 21 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 7 734 10 86 64 71 63 57 84 117 200 242 351 597 835 1 217 1 477 1 104 676 353 111 19 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 156 0 0 0 0 0 1 1 4 12 20 18 10 11 21 19 15 16 6 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 297 0 1 0 1 4 1 3 1 3 11 3 21 29 41 63 54 37 18 6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 904 0 0 0 0 0 3 11 47 179 487 560 356 92 72 54 26 9 6 2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 4 388 36 32 31 77 90 62 118 125 248 302 312 365 406 563 634 505 271 140 53 15 3
Anémie (D50-D64) 446 10 15 7 13 15 5 13 4 9 6 22 15 21 33 59 56 50 48 36 9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 459 14 43 39 17 12 10 8 9 11 13 17 12 20 27 38 56 40 43 24 6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 826 3 53 117 139 112 92 60 58 61 69 67 82 99 163 171 149 124 126 66 15 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 6 781 261 1 180 640 236 197 73 131 191 300 381 381 394 434 526 540 399 224 148 100 42 3
Demence (F00-F03) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 16 10 11 6 4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 591 1 0 0 77 319 150 110 144 140 171 129 104 98 70 45 12 11 7 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 557 0 1 0 19 87 68 79 59 56 47 38 25 23 17 14 8 2 7 7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 94 0 0 0 4 14 8 9 4 12 8 6 6 5 5 6 5 0 1 0 0 1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 111 4 4 0 3 8 2 4 7 9 14 5 8 9 9 9 9 5 1 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 790 7 18 16 85 207 61 44 35 50 38 40 28 22 20 30 22 24 23 16 4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 3 6 5 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 31 0 0 0 5 8 3 0 3 3 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 766 51 194 213 142 171 70 77 99 133 140 161 162 181 193 214 174 144 141 84 20 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 974 0 1 0 0 2 3 8 11 14 22 34 40 53 111 163 152 130 130 77 21 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 768 56 78 118 164 135 49 68 68 75 91 80 93 82 119 171 128 91 67 29 4 2
Katarakta (H25-H26, H28) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 565 35 120 55 26 19 9 9 16 18 25 22 26 23 47 39 32 20 15 6 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 808 0 0 3 0 9 0 7 12 18 41 51 50 53 89 107 120 78 101 48 20 1
Angina pectoris (I20) 1 075 0 0 0 0 0 0 0 1 14 18 40 71 116 170 212 164 130 98 33 8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8 970 0 0 0 0 1 1 13 38 101 243 470 680 972 1 306 1 468 1 194 965 826 509 167 16
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 784 0 1 0 2 0 0 0 4 3 21 66 134 248 432 641 563 360 204 87 17 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 901 1 0 1 1 10 14 19 29 79 80 84 114 145 193 277 264 224 200 117 44 5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10 734 14 10 18 28 36 37 57 98 130 196 259 450 722 1 240 1 881 1 848 1 524 1 239 718 203 26
Selhání srdce (I50) 6 324 4 1 1 1 2 8 9 20 27 59 76 154 266 578 903 1 088 956 1 107 791 259 14
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 12 630 7 3 5 6 18 25 52 71 153 237 349 498 827 1 275 1 904 1 968 1 795 1 803 1 176 411 47
Ateroskleróza (I70) 2 762 0 0 0 0 0 1 1 2 3 13 45 126 269 512 619 462 302 219 133 46 9
Varixy dolních končetin (I83) 51 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 6 5 5 9 4 3 4 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 6 034 4 16 39 95 130 71 98 85 128 166 211 294 428 710 952 1 020 703 516 268 86 14
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 775 208 706 350 123 119 9 4 9 20 16 26 20 19 24 26 27 22 25 15 7 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 632 213 436 224 99 75 21 25 36 47 56 71 97 153 264 345 360 333 379 262 121 15
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 601 451 574 164 32 18 7 4 3 3 6 4 16 14 30 42 50 50 65 48 17 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 933 1 335 322 63 46 37 28 23 26 11 15 8 6 4 4 4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 814 3 26 38 48 80 32 25 48 63 45 68 62 64 62 53 41 29 14 9 4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 378 2 2 6 3 3 2 2 3 3 5 21 41 93 208 294 282 199 124 60 24 1
Astma (J45-J46) 437 34 74 75 49 34 7 3 12 14 11 10 12 11 15 21 15 13 15 11 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 4 160 43 76 52 29 79 84 61 78 78 105 120 187 237 450 656 608 438 444 261 65 9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 342 5 11 44 51 141 38 16 12 4 11 3 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 395 7 87 143 44 30 3 10 5 5 8 5 7 6 7 5 10 4 1 6 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 550 32 3 6 9 8 5 11 14 24 32 31 34 62 54 73 46 40 37 22 6 1
Peptický vřed (K25-K28) 1 998 0 0 1 2 9 24 33 48 44 75 98 119 187 227 222 236 189 228 157 93 6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 804 31 67 92 71 64 15 14 8 22 16 39 39 25 53 42 59 40 52 39 12 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 2 232 0 55 397 667 407 48 42 45 49 44 38 71 61 70 72 61 38 28 29 8 2
Tříselná kýla (K40) 680 31 19 32 5 5 2 5 3 9 10 12 25 41 51 86 93 97 78 55 18 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 637 1 13 19 5 2 2 17 38 52 79 88 107 137 216 285 217 155 113 60 28 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 719 0 2 10 36 56 71 90 81 81 66 39 40 35 30 34 18 13 9 8 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 154 10 8 7 10 10 2 7 4 2 3 3 4 6 10 15 9 16 15 12 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 2 252 28 85 24 17 11 16 37 13 46 73 73 102 154 213 276 280 238 258 225 75 8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 779 0 1 0 0 1 0 3 6 25 27 29 39 75 89 115 103 74 99 61 28 4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 347 6 8 7 11 8 3 1 1 6 11 10 11 30 33 36 37 41 38 32 16 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 686 4 11 10 13 9 3 11 11 8 26 17 46 40 46 110 83 61 82 69 24 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 388 0 0 0 0 0 2 8 10 19 35 37 63 63 70 53 16 9 2 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 452 4 10 13 9 18 5 10 12 19 25 32 38 43 58 56 47 28 17 6 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 616 1 2 3 33 46 36 60 115 155 188 208 265 309 434 521 481 311 260 135 50 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 648 1 1 1 10 17 1 10 9 15 17 25 21 31 83 85 101 73 73 52 15 7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2 179 0 5 11 15 33 38 71 107 155 186 160 153 191 232 231 201 131 129 89 39 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 903 7 13 21 20 16 30 35 45 53 74 62 104 114 199 211 215 183 251 167 66 17
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 551 20 63 40 34 43 6 8 4 17 10 17 22 37 44 61 32 37 26 22 8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 85 7 20 14 11 11 2 2 1 0 1 0 1 0 3 2 4 4 1 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 332 14 44 37 29 31 3 4 8 13 14 14 10 13 18 9 21 15 15 12 6 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 6 791 0 0 0 0 2 6 7 24 50 134 197 442 724 1 115 1 489 1 323 803 390 76 9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 6 356 0 0 0 0 0 1 2 4 12 19 93 214 557 917 1 518 1 672 951 352 43 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 192 0 0 0 11 37 7 9 6 7 12 20 27 17 10 18 9 0 0 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 760 0 12 45 73 72 19 14 12 21 33 33 39 61 79 71 70 55 35 13 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 71 4 18 9 4 0 1 4 2 1 2 2 3 3 4 5 2 3 3 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 1 290 1 4 11 75 67 10 16 33 60 75 93 107 140 162 172 146 79 34 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 870 0 0 0 1 8 6 15 41 92 97 114 112 102 91 82 62 31 10 5 1 0
Dorzalgie (M54) 477 0 0 5 26 58 5 6 7 14 23 27 22 34 37 59 44 34 47 24 5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 317 1 8 22 15 14 7 8 13 21 25 22 38 29 31 28 17 9 4 2 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 651 4 4 18 64 48 15 10 12 26 32 32 51 47 58 87 59 46 24 10 4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 463 236 197 110 48 152 18 33 28 39 33 31 44 60 75 91 95 76 53 30 12 2
Selhání ledvin (N17-N19) 2 000 6 5 9 8 13 22 24 32 35 70 78 99 135 224 299 291 240 238 137 31 4
Urolitiáza (N20-N23) 917 0 2 9 8 18 5 23 21 45 42 49 67 96 130 141 105 76 53 23 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 033 17 20 26 20 30 3 10 16 14 36 36 40 54 105 123 117 127 127 78 31 3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 40 115 254 418 389 240 126 33 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 442 13 68 120 87 30 0 2 4 2 3 5 9 7 17 21 12 17 18 4 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 264 1 0 0 1 15 19 12 20 40 58 28 32 18 11 4 3 1 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 189 0 0 1 6 14 7 14 19 23 34 25 24 3 3 8 2 4 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 561 0 0 0 6 8 9 11 16 74 121 130 97 32 12 20 13 8 3 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 069 2 2 4 31 38 60 119 157 192 243 239 241 268 364 459 331 179 102 34 3 1
Lékařský potrat (O04) 46 0 0 0 0 2 3 7 16 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 431 0 0 0 0 7 40 109 129 104 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 953 0 0 0 1 23 114 266 316 199 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 534 0 0 0 0 15 58 174 163 100 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 284 0 0 0 0 4 35 68 112 54 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 5 911 0 0 0 0 71 460 1 378 2 156 1 479 340 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 26 0 0 0 0 0 4 7 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 45 0 0 0 0 0 6 13 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 877 3 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 906 1 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 995 712 365 288 127 162 57 31 40 31 26 29 22 22 34 28 10 3 1 0 1 6
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 530 0 5 9 25 43 6 5 10 20 24 33 36 43 60 65 47 36 35 17 10 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 006 2 43 157 262 163 20 25 24 34 26 22 27 13 27 38 26 30 30 22 12 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 79 0 3 7 4 4 0 1 1 1 8 3 4 6 8 8 10 5 3 2 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 382 349 893 318 425 574 60 65 61 107 122 114 139 178 273 331 378 334 332 241 85 3
Nitrolební poranění (S06) 4 609 42 240 358 387 297 115 133 149 177 188 222 233 266 256 304 303 274 328 256 73 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 819 219 379 239 216 171 42 56 45 52 45 52 44 55 45 51 32 13 28 21 12 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 592 1 26 135 150 28 7 8 5 24 16 13 12 9 20 38 18 26 30 14 11 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 7 635 0 27 32 32 25 33 32 31 43 46 67 93 196 336 562 761 979 1 587 1 699 921 133
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 900 0 14 24 69 56 26 32 42 62 65 52 57 77 74 77 59 37 42 26 7 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 476 15 115 321 402 467 385 404 370 461 473 402 476 453 555 560 521 360 393 248 84 11
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 614 40 272 29 15 15 21 8 21 28 20 16 24 16 23 20 18 7 12 6 3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 998 30 204 78 179 349 245 226 193 251 236 190 182 147 133 98 84 51 59 49 13 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 2 281 4 8 19 11 21 11 17 30 33 43 44 112 163 295 420 469 301 179 87 13 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 171 0 3 2 3 11 12 11 13 20 13 5 9 11 17 11 13 6 5 3 2 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 890 38 134 59 54 52 40 34 38 41 43 52 52 48 60 48 42 20 17 14 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 538 53 27 7 5 14 5 3 14 20 18 32 48 53 46 58 49 28 28 19 10 1
Řízení antikoncepce (Z30) 39 0 0 0 0 0 0 2 5 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 755 1 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 401 5 17 16 17 22 7 14 5 19 13 17 24 44 73 54 28 19 6 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 482 21 27 43 30 53 70 187 255 240 241 252 425 704 1 158 1 760 1 815 1 225 671 236 64 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 237 282 11 388 8 637 6 516 5 889 6 616 3 603 5 484 7 039 7 955 8 021 8 642 11 225 15 132 22 452 29 236 27 359 20 232 17 165 10 493 3 757 441
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9,9 106 86,2 26,4 12 9,6 0,8 0,4 0,7 0,2 0,3 0,9 1,6 2,9 3 5,7 10 13,6 18,4 24,8 10,8 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,2 26,3 33,8 13,2 11,4 6,5 0,5 0,1 0,5 0,6 0,3 0,6 0,3 1,4 2,1 2,1 1,8 2,8 8,1 6,8 4,3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,7 0,3 0 0 0 0,6 0,3 1,3 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 25,8 61,6 21,2 9,6 6,5 10,9 2,6 2 3,8 3,7 5,9 8,8 13,9 24,5 35,6 50,6 79,6 123,7 144,8 130 121,1 115,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13 124,1 56,6 28,8 18,5 24,5 4,6 3,7 2,3 3,7 4,1 4,6 6,2 6,2 9,8 10,9 14,3 20,3 19,6 18 21,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 49,8 0 0 0,2 0 0,7 0,3 0,9 3,1 5,1 9,1 17,1 36,4 71,7 104,8 150,2 208,8 225,3 214,8 140,5 97,4 58
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,7 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1 1,3 2,6 5,3 13,7 22,2 30,7 34 22,1 12 7,5 2,2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,4 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0,1 0,4 0,7 1,8 1,9 3,1 7 6 7,3 8,3 4,3 38,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6,9 0 0 0 0 0 0 0,7 2 5,1 5,8 10,1 8,6 7,2 13,9 17,7 17,6 17,4 18,8 19,5 10,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 10,9 0 0 0 0 0 0,2 2,2 3,1 8,9 7,7 8,4 14,3 20,6 22 30,1 31,9 25 23,5 9 8,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,5 0 0 0 0 0,4 0,7 0,6 1,1 1,8 2,9 7,2 8 13,7 13,3 15,5 14,3 8,9 8,1 2,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 2,9 14 35,1 56,3 72,2 59,8 25,9 16,7 11,3 6,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8,8 0,9 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0 0 0,4 0,7 2 3,7 6,8 18,1 25,2 38,1 43,7 47 48,8 45,4 38,6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 73,4 9,1 19,4 11 14,9 13,7 9,4 12,1 15,8 22,2 28,2 50,6 88,3 125,3 168,1 216,6 226 213,9 150,7 83,4 41,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 1,3 2,3 2,6 1,5 1,7 2,9 2,8 3,1 5,1 2,6 1,5 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,8 0 0,2 0 0,2 0,9 0,2 0,4 0,1 0,3 1,3 0,4 3,1 4,4 5,7 9,2 11,1 11,7 7,7 4,5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 18,1 0 0 0 0 0 0,5 1,6 6,3 19,9 56,7 80,7 52,6 13,8 9,9 7,9 5,3 2,8 2,6 1,5 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 41,6 32,6 7,2 5,3 16,2 19,5 10,2 17 16,8 27,5 35,1 44,9 54 60,9 77,7 93 103,4 85,7 59,8 39,8 32,5 58
Anémie (D50-D64) 4,2 9,1 3,4 1,2 2,7 3,3 0,8 1,9 0,5 1 0,7 3,2 2,2 3,2 4,6 8,7 11,5 15,8 20,5 27 19,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,4 12,7 9,7 6,7 3,6 2,6 1,6 1,2 1,2 1,2 1,5 2,4 1,8 3 3,7 5,6 11,5 12,7 18,4 18 13 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,3 2,7 12 20,1 29,2 24,3 15,2 8,7 7,8 6,8 8 9,7 12,1 14,9 22,5 25,1 30,5 39,2 53,8 49,6 32,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 64,3 236,5 266,2 109,7 49,7 42,8 12 18,9 25,7 33,3 44,3 54,9 58,3 65,1 72,6 79,2 81,7 70,9 63,2 75,1 90,9 58
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,6 3,3 3,2 4,7 4,5 8,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 15,1 0,9 0 0 16,2 69,3 24,7 15,9 19,4 15,5 19,9 18,6 15,4 14,7 9,7 6,6 2,5 3,5 3 1,5 2,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,3 0 0,2 0 4 18,9 11,2 11,4 7,9 6,2 5,5 5,5 3,7 3,5 2,3 2,1 1,6 0,6 3 5,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0,8 3 1,3 1,3 0,5 1,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 1 0 0,4 0 0 19,3
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,1 3,6 0,9 0 0,6 1,7 0,3 0,6 0,9 1 1,6 0,7 1,2 1,4 1,2 1,3 1,8 1,6 0,4 0,8 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,5 6,3 4,1 2,7 17,9 44,9 10 6,3 4,7 5,6 4,4 5,8 4,1 3,3 2,8 4,4 4,5 7,6 9,8 12 8,7 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,6 0,9 2,6 3,8 2,2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 1,1 1,7 0,5 0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 26,2 46,2 43,8 36,5 29,9 37,1 11,5 11,1 13,3 14,8 16,3 23,2 24 27,2 26,7 31,4 35,6 45,6 60,2 63,1 43,3 38,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 9,2 0 0,2 0 0 0,4 0,5 1,2 1,5 1,6 2,6 4,9 5,9 8 15,3 23,9 31,1 41,1 55,5 57,9 45,4 38,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 16,8 50,7 17,6 20,2 34,5 29,3 8,1 9,8 9,2 8,3 10,6 11,5 13,8 12,3 16,4 25,1 26,2 28,8 28,6 21,8 8,7 38,6
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,4 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,4 31,7 27,1 9,4 5,5 4,1 1,5 1,3 2,2 2 2,9 3,2 3,8 3,5 6,5 5,7 6,6 6,3 6,4 4,5 6,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7,7 0 0 0,5 0 2 0 1 1,6 2 4,8 7,3 7,4 8 12,3 15,7 24,6 24,7 43,1 36,1 43,3 19,3
Angina pectoris (I20) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,6 2,1 5,8 10,5 17,4 23,5 31,1 33,6 41,1 41,8 24,8 17,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 85,1 0 0 0 0 0,2 0,2 1,9 5,1 11,2 28,3 67,7 100,5 145,8 180,4 215,3 244,4 305,3 352,7 382,4 361,3 309,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 26,4 0 0,2 0 0,4 0 0 0 0,5 0,3 2,4 9,5 19,8 37,2 59,7 94 115,3 113,9 87,1 65,4 36,8 19,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18 0,9 0 0,2 0,2 2,2 2,3 2,7 3,9 8,8 9,3 12,1 16,9 21,8 26,7 40,6 54 70,9 85,4 87,9 95,2 96,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 101,8 12,7 2,3 3,1 5,9 7,8 6,1 8,2 13,2 14,4 22,8 37,3 66,5 108,3 171,2 275,9 378,3 482,2 529,1 539,5 439,2 502,3
Selhání srdce (I50) 60 3,6 0,2 0,2 0,2 0,4 1,3 1,3 2,7 3 6,9 10,9 22,8 39,9 79,8 132,4 222,7 302,5 472,7 594,3 560,3 270,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 119,8 6,3 0,7 0,9 1,3 3,9 4,1 7,5 9,6 17 27,6 50,3 73,6 124,1 176,1 279,3 402,9 568 769,9 883,6 889,1 908
Ateroskleróza (I70) 26,2 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,3 1,5 6,5 18,6 40,4 70,7 90,8 94,6 95,6 93,5 99,9 99,5 173,9
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,5 0,6 0,9 0,8 0,7 1,3 0,8 0,9 1,7 0,8 2,2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 57,2 3,6 3,6 6,7 20 28,2 11,7 14,1 11,4 14,2 19,3 30,4 43,5 64,2 98 139,6 208,8 222,4 220,3 201,4 186,1 270,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16,8 188,5 159,3 60 25,9 25,8 1,5 0,6 1,2 2,2 1,9 3,7 3 2,9 3,3 3,8 5,5 7 10,7 11,3 15,1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 34,5 193 98,4 38,4 20,8 16,3 3,5 3,6 4,8 5,2 6,5 10,2 14,3 23 36,5 50,6 73,7 105,4 161,8 196,9 261,8 289,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 15,2 408,7 129,5 28,1 6,7 3,9 1,2 0,6 0,4 0,3 0,7 0,6 2,4 2,1 4,1 6,2 10,2 15,8 27,8 36,1 36,8 58
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 8,9 0,9 75,6 55,2 13,3 10 6,1 4 3,1 2,9 1,3 2,2 1,2 0,9 0,6 0,6 0,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 7,7 2,7 5,9 6,5 10,1 17,4 5,3 3,6 6,5 7 5,2 9,8 9,2 9,6 8,6 7,8 8,4 9,2 6 6,8 8,7 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 13,1 1,8 0,5 1 0,6 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 3 6,1 14 28,7 43,1 57,7 63 52,9 45,1 51,9 19,3
Astma (J45-J46) 4,1 30,8 16,7 12,9 10,3 7,4 1,2 0,4 1,6 1,6 1,3 1,4 1,8 1,7 2,1 3,1 3,1 4,1 6,4 8,3 2,2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 39,5 39 17,1 8,9 6,1 17,2 13,8 8,8 10,5 8,7 12,2 17,3 27,6 35,6 62,1 96,2 124,5 138,6 189,6 196,1 140,6 173,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3,2 4,5 2,5 7,5 10,7 30,6 6,3 2,3 1,6 0,4 1,3 0,4 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,4 0,8 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,7 6,3 19,6 24,5 9,3 6,5 0,5 1,4 0,7 0,6 0,9 0,7 1 0,9 1 0,7 2 1,3 0,4 4,5 4,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,2 29 0,7 1 1,9 1,7 0,8 1,6 1,9 2,7 3,7 4,5 5 9,3 7,5 10,7 9,4 12,7 15,8 16,5 13 19,3
Peptický vřed (K25-K28) 19 0 0 0,2 0,4 2 4 4,8 6,5 4,9 8,7 14,1 17,6 28,1 31,3 32,6 48,3 59,8 97,4 118 201,2 115,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 7,6 28,1 15,1 15,8 14,9 13,9 2,5 2 1,1 2,4 1,9 5,6 5,8 3,8 7,3 6,2 12,1 12,7 22,2 29,3 26 77,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 21,2 0 12,4 68,1 140,3 88,4 7,9 6,1 6,1 5,4 5,1 5,5 10,5 9,2 9,7 10,6 12,5 12 12 21,8 17,3 38,6
Tříselná kýla (K40) 6,5 28,1 4,3 5,5 1,1 1,1 0,3 0,7 0,4 1 1,2 1,7 3,7 6,2 7 12,6 19 30,7 33,3 41,3 38,9 58
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,5 0,9 2,9 3,3 1,1 0,4 0,3 2,5 5,1 5,8 9,2 12,7 15,8 20,6 29,8 41,8 44,4 49 48,3 45,1 60,6 58
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,8 0 0,5 1,7 7,6 12,2 11,7 13 10,9 9 7,7 5,6 5,9 5,3 4,1 5 3,7 4,1 3,8 6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,5 9,1 1,8 1,2 2,1 2,2 0,3 1 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 2,2 1,8 5,1 6,4 9 2,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,4 25,4 19,2 4,1 3,6 2,4 2,6 5,3 1,8 5,1 8,5 10,5 15,1 23,1 29,4 40,5 57,3 75,3 110,2 169,1 162,3 154,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,4 0 0,2 0 0 0,2 0 0,4 0,8 2,8 3,1 4,2 5,8 11,3 12,3 16,9 21,1 23,4 42,3 45,8 60,6 77,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,3 5,4 1,8 1,2 2,3 1,7 0,5 0,1 0,1 0,7 1,3 1,4 1,6 4,5 4,6 5,3 7,6 13 16,2 24 34,6 19,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,5 3,6 2,5 1,7 2,7 2 0,5 1,6 1,5 0,9 3 2,4 6,8 6 6,4 16,1 17 19,3 35 51,8 51,9 38,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,7 0 0 0 0 0 0,3 1,2 1,3 2,1 4,1 5,3 9,3 9,5 9,7 7,8 3,3 2,8 0,9 0,8 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,3 3,6 2,3 2,2 1,9 3,9 0,8 1,4 1,6 2,1 2,9 4,6 5,6 6,5 8 8,2 9,6 8,9 7,3 4,5 4,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 34,3 0,9 0,5 0,5 6,9 10 5,9 8,7 15,5 17,2 21,9 30 39,2 46,4 59,9 76,4 98,5 98,4 111 101,4 108,2 58
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,1 0,9 0,2 0,2 2,1 3,7 0,2 1,4 1,2 1,7 2 3,6 3,1 4,7 11,5 12,5 20,7 23,1 31,2 39,1 32,5 135,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20,7 0 1,1 1,9 3,2 7,2 6,3 10,2 14,4 17,2 21,6 23 22,6 28,7 32 33,9 41,1 41,5 55,1 66,9 84,4 38,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,1 6,3 2,9 3,6 4,2 3,5 4,9 5 6,1 5,9 8,6 8,9 15,4 17,1 27,5 30,9 44 57,9 107,2 125,5 142,8 328,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,2 18,1 14,2 6,9 7,2 9,3 1 1,2 0,5 1,9 1,2 2,4 3,3 5,6 6,1 8,9 6,6 11,7 11,1 16,5 17,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 6,3 4,5 2,4 2,3 2,4 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,4 0,3 0,8 1,3 0,4 0,8 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,1 12,7 9,9 6,3 6,1 6,7 0,5 0,6 1,1 1,4 1,6 2 1,5 2 2,5 1,3 4,3 4,7 6,4 9 13 38,6
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 64,4 0 0 0 0 0,4 1 1 3,2 5,6 15,6 28,4 65,4 108,6 154 218,4 270,8 254,1 166,5 57,1 19,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 60,3 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,3 2,2 13,4 31,6 83,6 126,6 222,6 342,3 300,9 150,3 32,3 2,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 0 0 0 2,3 8 1,2 1,3 0,8 0,8 1,4 2,9 4 2,6 1,4 2,6 1,8 0 0 1,5 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,2 0 2,7 7,7 15,4 15,6 3,1 2 1,6 2,3 3,8 4,8 5,8 9,2 10,9 10,4 14,3 17,4 14,9 9,8 6,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 3,6 4,1 1,5 0,8 0 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,9 1,3 0,8 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 12,2 0,9 0,9 1,9 15,8 14,5 1,6 2,3 4,4 6,7 8,7 13,4 15,8 21 22,4 25,2 29,9 25 14,5 3,8 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,3 0 0 0 0,2 1,7 1 2,2 5,5 10,2 11,3 16,4 16,6 15,3 12,6 12 12,7 9,8 4,3 3,8 2,2 0
Dorzalgie (M54) 4,5 0 0 0,9 5,5 12,6 0,8 0,9 0,9 1,6 2,7 3,9 3,3 5,1 5,1 8,7 9 10,8 20,1 18 10,8 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3 0,9 1,8 3,8 3,2 3 1,2 1,2 1,8 2,3 2,9 3,2 5,6 4,4 4,3 4,1 3,5 2,8 1,7 1,5 6,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,2 3,6 0,9 3,1 13,5 10,4 2,5 1,4 1,6 2,9 3,7 4,6 7,5 7,1 8 12,8 12,1 14,6 10,2 7,5 8,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,9 213,9 44,4 18,9 10,1 33 3 4,8 3,8 4,3 3,8 4,5 6,5 9 10,4 13,3 19,4 24 22,6 22,5 26 38,6
Selhání ledvin (N17-N19) 19 5,4 1,1 1,5 1,7 2,8 3,6 3,5 4,3 3,9 8,1 11,2 14,6 20,3 30,9 43,9 59,6 75,9 101,6 102,9 67,1 77,3
Urolitiáza (N20-N23) 8,7 0 0,5 1,5 1,7 3,9 0,8 3,3 2,8 5 4,9 7,1 9,9 14,4 18 20,7 21,5 24 22,6 17,3 8,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9,8 15,4 4,5 4,5 4,2 6,5 0,5 1,4 2,2 1,6 4,2 5,2 5,9 8,1 14,5 18 24 40,2 54,2 58,6 67,1 58
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 5,9 17,3 35,1 61,3 79,6 75,9 53,8 24,8 10,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,2 11,8 15,3 20,6 18,3 6,5 0 0,3 0,5 0,2 0,3 0,7 1,3 1,1 2,3 3,1 2,5 5,4 7,7 3 6,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,5 0,9 0 0 0,2 3,3 3,1 1,7 2,7 4,4 6,7 4 4,7 2,7 1,5 0,6 0,6 0,3 0 0,8 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,8 0 0 0,2 1,3 3 1,2 2 2,6 2,6 4 3,6 3,5 0,5 0,4 1,2 0,4 1,3 0,4 0,8 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,3 0 0 0 1,3 1,7 1,5 1,6 2,2 8,2 14,1 18,7 14,3 4,8 1,7 2,9 2,7 2,5 1,3 0,8 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 29,1 1,8 0,5 0,7 6,5 8,3 9,9 17,2 21,1 21,3 28,3 34,4 35,6 40,2 50,3 67,3 67,8 56,6 43,6 25,5 6,5 19,3
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0 0,4 0,5 1 2,2 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 4,1 0 0 0 0 1,5 6,6 15,7 17,4 11,5 4,7 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9 0 0 0 0,2 5 18,8 38,4 42,6 22,1 3,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,1 0 0 0 0 3,3 9,6 25,1 22 11,1 2,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,7 0 0 0 0 0,9 5,8 9,8 15,1 6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 56,1 0 0 0 0 15,4 75,8 198,7 290,4 164,2 39,6 3,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0,7 1 1,5 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 1 1,9 1,8 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 36,8 3 513,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 18,1 1 727,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 18,9 645,2 82,3 49,4 26,7 35,2 9,4 4,5 5,4 3,4 3 4,2 3,3 3,3 4,7 4,1 2 0,9 0,4 0 2,2 115,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 1,1 1,5 5,3 9,3 1 0,7 1,3 2,2 2,8 4,8 5,3 6,5 8,3 9,5 9,6 11,4 14,9 12,8 21,6 19,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,5 1,8 9,7 26,9 55,1 35,4 3,3 3,6 3,2 3,8 3 3,2 4 2 3,7 5,6 5,3 9,5 12,8 16,5 26 58
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0,7 1,2 0,8 0,9 0 0,1 0,1 0,1 0,9 0,4 0,6 0,9 1,1 1,2 2 1,6 1,3 1,5 2,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 51,1 316,2 201,5 54,5 89,4 124,6 9,9 9,4 8,2 11,9 14,2 16,4 20,6 26,7 37,7 48,5 77,4 105,7 141,8 181,1 183,9 58
Nitrolební poranění (S06) 43,7 38,1 54,1 61,4 81,4 64,5 18,9 19,2 20,1 19,6 21,9 32 34,5 39,9 35,4 44,6 62 86,7 140,1 192,3 157,9 154,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 17,3 198,4 85,5 41 45,4 37,1 6,9 8,1 6,1 5,8 5,2 7,5 6,5 8,3 6,2 7,5 6,6 4,1 12 15,8 26 38,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,6 0,9 5,9 23,1 31,6 6,1 1,2 1,2 0,7 2,7 1,9 1,9 1,8 1,4 2,8 5,6 3,7 8,2 12,8 10,5 23,8 19,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72,4 0 6,1 5,5 6,7 5,4 5,4 4,6 4,2 4,8 5,4 9,7 13,8 29,4 46,4 82,4 155,8 309,8 677,7 1 276,6 1 992,5 2 569,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8,5 0 3,2 4,1 14,5 12,2 4,3 4,6 5,7 6,9 7,6 7,5 8,4 11,6 10,2 11,3 12,1 11,7 17,9 19,5 15,1 38,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 70,9 13,6 25,9 55 84,6 101,4 63,4 58,3 49,8 51,2 55 57,9 70,4 68 76,6 82,1 106,7 113,9 167,8 186,3 181,7 212,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,8 36,2 61,4 5 3,2 3,3 3,5 1,2 2,8 3,1 2,3 2,3 3,5 2,4 3,2 2,9 3,7 2,2 5,1 4,5 6,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 28,4 27,2 46 13,4 37,7 75,8 40,4 32,6 26 27,9 27,5 27,4 26,9 22,1 18,4 14,4 17,2 16,1 25,2 36,8 28,1 19,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 21,6 3,6 1,8 3,3 2,3 4,6 1,8 2,5 4 3,7 5 6,3 16,6 24,5 40,7 61,6 96 95,2 76,4 65,4 28,1 19,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,6 0 0,7 0,3 0,6 2,4 2 1,6 1,8 2,2 1,5 0,7 1,3 1,7 2,3 1,6 2,7 1,9 2,1 2,3 4,3 19,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,4 34,4 30,2 10,1 11,4 11,3 6,6 4,9 5,1 4,6 5 7,5 7,7 7,2 8,3 7 8,6 6,3 7,3 10,5 8,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,1 48 6,1 1,2 1,1 3 0,8 0,4 1,9 2,2 2,1 4,6 7,1 8 6,4 8,5 10 8,9 12 14,3 21,6 19,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 16,6 1 590,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,8 4,5 3,8 2,7 3,6 4,8 1,2 2 0,7 2,1 1,5 2,4 3,5 6,6 10,1 7,9 5,7 6 2,6 0,8 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 89,9 19 6,1 7,4 6,3 11,5 11,5 27 34,3 26,6 28 36,3 62,8 105,6 159,9 258,1 371,6 387,6 286,5 177,3 138,5 96,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 250,8 10 319,3 1 948,5 1 117,0 1 239,1 1 436,6 593,4 791 948,1 883,1 933,3 1 244,8 1 659,7 2 270,2 3 100,5 4 288,0 5 601,0 6 401,7 7 329,5 7 884,0 8 127,8 8 520,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)