8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 584 44 298 129 36 20 3 1 1 3 1 0 3 2 5 9 5 8 9 6 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 517 42 174 110 69 47 2 2 2 2 1 8 4 4 6 8 8 7 12 6 3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 1 306 62 128 61 22 40 10 9 11 19 29 38 39 59 121 153 146 129 138 64 27 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 836 49 225 133 63 62 11 9 9 17 14 14 18 25 33 47 34 29 25 13 5 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 2 620 0 0 1 2 0 0 3 10 24 40 62 154 279 434 577 441 300 186 81 24 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 285 0 0 0 3 0 0 1 0 4 4 8 11 35 64 72 43 29 8 2 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 75 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 6 11 9 11 12 8 7 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 656 0 0 0 0 0 0 2 18 30 45 66 47 60 90 101 75 55 53 9 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 257 0 0 0 0 0 0 1 6 18 28 19 23 27 37 49 18 17 5 8 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 186 0 0 1 0 0 0 0 3 13 9 16 21 28 27 27 19 13 8 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 63 176 258 336 182 38 23 7 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 398 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 13 25 38 68 98 51 54 28 12 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 383 4 51 35 38 48 32 43 56 100 132 167 253 410 524 574 475 244 142 45 8 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 80 0 0 0 0 0 1 0 4 3 7 11 10 6 11 12 7 4 4 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 189 0 1 0 1 1 4 2 3 2 3 3 9 22 38 37 28 25 7 2 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 516 0 0 0 0 0 2 14 46 145 380 476 262 89 53 26 17 5 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 663 6 24 27 44 53 71 90 115 153 198 190 212 294 309 367 273 127 78 28 4 0
Anémie (D50-D64) 276 4 13 18 13 11 3 3 4 6 12 4 7 15 23 32 21 27 23 25 12 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 232 7 43 35 15 14 3 7 1 4 9 6 8 4 15 15 13 9 13 6 5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 192 0 48 99 117 90 55 44 40 42 46 40 58 76 92 105 65 58 65 41 9 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 4 927 90 591 357 166 179 72 127 157 321 302 315 312 392 427 471 271 165 125 65 22 0
Demence (F00-F03) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 388 1 0 0 101 309 147 104 96 126 117 113 85 82 44 30 22 5 5 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 373 0 3 2 9 52 60 41 44 43 32 16 23 12 10 5 6 5 7 2 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 41 0 0 1 0 8 2 1 4 2 3 5 4 7 1 2 0 0 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 62 2 5 0 2 3 5 5 4 5 7 4 4 3 3 1 2 4 2 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 406 2 11 16 54 97 27 33 16 28 13 19 12 16 11 10 8 9 14 8 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 3 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 28 0 0 0 1 5 2 4 1 2 1 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 794 17 114 152 136 130 73 61 64 92 82 110 93 135 124 111 104 84 63 39 10 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 636 0 0 0 1 0 0 7 4 13 14 23 38 60 72 103 101 86 65 33 15 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 140 16 54 112 135 108 42 34 55 68 47 61 46 59 74 75 68 41 29 12 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 83 1 22 13 10 6 0 1 4 1 1 1 4 2 3 4 2 6 2 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 368 15 67 29 24 11 8 8 15 16 22 15 16 22 35 26 17 14 7 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 729 0 0 0 4 9 5 5 16 14 36 40 56 70 92 98 70 69 78 41 22 4
Angina pectoris (I20) 862 0 0 0 0 0 0 0 3 11 17 31 65 87 137 159 118 114 84 31 5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6 872 0 0 0 0 0 2 5 25 100 185 399 543 801 1 054 1 104 845 662 627 361 143 16
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 006 0 0 0 0 0 1 1 2 15 11 24 44 111 159 189 178 110 95 45 19 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 244 0 1 1 0 7 11 24 26 37 46 68 59 97 135 177 180 151 135 70 19 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 8 193 7 8 12 24 28 46 53 77 145 180 208 352 601 1 014 1 329 1 340 1 127 936 547 145 14
Selhání srdce (I50) 3 996 3 1 1 1 1 4 5 10 17 41 69 107 204 378 590 656 574 658 463 198 15
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9 834 2 1 5 2 11 20 37 46 99 194 284 420 729 1 128 1 578 1 510 1 311 1 350 805 277 25
Ateroskleróza (I70) 1 254 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 22 64 145 259 282 227 104 74 40 14 5
Varixy dolních končetin (I83) 39 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 1 5 1 5 5 3 3 4 3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 882 5 21 30 84 110 41 56 61 92 97 131 132 214 333 402 393 280 223 125 43 9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 300 105 671 256 101 79 8 9 9 6 5 6 7 7 11 1 5 3 5 4 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 360 94 537 241 125 89 16 19 28 24 36 40 57 83 127 162 159 154 177 122 59 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 301 258 646 181 43 29 6 3 5 1 4 6 7 9 7 17 16 12 24 18 9 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 101 0 441 374 80 44 46 27 29 26 13 9 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 628 1 5 30 38 62 26 35 39 47 58 43 44 47 54 45 26 16 9 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 783 11 14 9 3 5 2 0 2 5 7 9 21 67 120 156 131 89 76 51 4 1
Astma (J45-J46) 405 15 80 78 55 39 2 10 12 11 8 9 5 11 12 18 20 9 8 0 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 2 072 10 50 24 18 53 57 42 46 45 57 72 72 146 258 304 251 209 218 97 35 8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 306 0 7 36 63 103 37 20 14 11 8 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 327 4 93 120 46 16 4 3 4 5 4 6 5 1 6 6 2 2 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 332 1 3 2 7 8 8 8 12 20 25 29 33 33 21 35 29 21 15 14 8 0
Peptický vřed (K25-K28) 1 117 0 0 0 2 4 19 24 26 41 39 58 98 100 118 130 111 117 116 84 28 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 735 14 67 75 73 66 12 14 13 23 22 33 29 22 43 53 49 43 46 29 9 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 744 0 44 323 578 303 37 36 44 44 25 35 23 43 48 55 39 20 31 11 4 1
Tříselná kýla (K40) 564 3 29 26 4 9 5 4 2 8 11 18 23 29 50 75 80 66 70 38 14 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 156 2 12 17 5 3 4 14 32 44 66 67 83 122 143 186 156 91 65 32 12 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 475 0 4 8 26 33 45 62 64 52 47 27 20 20 24 20 14 4 3 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 101 2 16 12 10 4 2 2 3 3 5 4 3 2 3 3 4 5 8 8 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 1 153 14 61 12 3 14 11 19 15 24 38 35 54 91 118 152 134 107 127 93 29 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 373 0 1 1 0 0 0 3 6 9 18 20 22 37 44 45 54 35 39 28 8 3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 250 1 3 3 6 9 2 6 5 7 9 6 10 20 24 21 26 25 37 22 7 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 285 3 9 13 7 9 5 3 2 2 9 3 10 17 34 38 25 32 31 24 9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 185 0 0 0 0 0 0 4 5 16 10 18 30 29 34 26 10 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 229 4 2 3 6 9 4 2 6 13 17 18 20 28 30 23 22 11 6 5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 539 0 1 5 22 48 22 50 86 156 152 168 169 256 341 360 295 200 128 56 23 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 345 0 2 2 1 4 3 4 6 5 10 5 14 18 44 41 52 49 42 29 10 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 501 0 5 14 9 18 22 56 65 119 144 125 106 127 142 153 127 89 102 51 26 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 1 557 1 11 25 18 16 23 18 29 51 63 69 84 135 146 170 160 148 179 144 56 11
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 356 10 37 35 27 32 3 6 4 8 7 10 15 26 29 24 27 26 13 13 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 67 2 26 16 9 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 229 4 43 36 29 17 3 3 4 8 9 10 5 9 6 11 9 7 7 6 3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 7 506 0 0 0 0 4 13 12 33 86 145 223 446 839 1 281 1 690 1 374 880 407 67 6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 6 836 0 0 0 0 0 0 1 4 10 27 93 216 524 1 063 1 704 1 706 1 023 411 53 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 139 0 0 0 10 24 4 5 3 9 13 10 15 12 8 11 10 5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 533 2 9 28 71 51 11 13 8 18 14 18 32 43 50 60 45 30 23 5 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 22 1 5 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 810 0 5 7 58 59 8 6 18 46 66 49 83 96 98 95 58 43 13 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 525 0 0 0 0 2 2 8 21 47 58 73 69 84 54 60 28 12 4 3 0 0
Dorzalgie (M54) 360 0 3 5 38 68 1 4 4 18 22 11 30 24 31 38 29 15 10 7 0 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 252 0 7 7 7 13 4 10 12 20 15 20 23 36 26 24 10 13 3 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 392 0 3 11 34 32 5 9 10 20 18 28 28 34 58 44 27 12 11 8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 849 100 176 93 39 119 14 11 8 17 18 15 22 31 39 43 33 24 25 16 6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 995 2 6 4 6 14 8 21 17 26 36 49 56 83 110 134 137 93 97 74 20 2
Urolitiáza (N20-N23) 605 0 1 6 6 20 5 5 21 26 33 44 45 63 94 81 70 39 31 12 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 582 5 24 22 18 27 4 5 7 16 21 17 37 46 51 74 63 49 54 36 5 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 83 198 299 271 185 84 16 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 345 5 57 98 72 38 0 3 3 3 1 5 4 9 10 7 12 8 7 3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 268 0 0 0 5 18 15 18 24 48 47 17 27 25 12 6 5 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 80 0 0 0 2 12 8 8 9 10 13 9 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 327 1 0 0 5 9 9 6 16 39 81 76 34 8 8 14 10 8 2 0 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 102 0 3 3 17 24 34 78 128 172 131 144 162 207 251 321 228 117 61 18 3 0
Lékařský potrat (O04) 14 0 0 0 0 0 1 4 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 203 0 0 0 0 6 15 53 68 46 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 509 0 0 0 1 23 158 370 551 335 63 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 379 0 0 0 0 9 41 115 131 72 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 262 0 0 0 0 10 24 76 108 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 4 430 0 0 0 1 45 331 1 075 1 707 1 059 204 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 7 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 0 0 0 0 0 2 11 16 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 714 3 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 980 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 302 361 261 204 125 124 49 31 27 22 26 9 20 7 13 12 6 4 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 750 0 1 13 22 70 3 3 8 17 44 41 48 70 78 78 79 72 64 28 11 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 974 3 61 245 402 289 40 33 35 57 61 63 59 72 105 98 98 95 85 46 24 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 178 2 5 1 7 7 6 5 4 2 7 8 9 18 18 30 20 11 13 5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 730 208 1 063 439 476 639 58 65 74 106 110 129 171 203 289 362 357 324 336 230 81 10
Nitrolební poranění (S06) 3 836 33 268 346 392 349 122 127 118 132 166 171 191 201 239 223 183 164 176 163 67 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 553 78 370 220 175 169 41 49 37 51 50 32 48 41 46 42 30 19 23 22 9 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 550 0 33 127 143 29 13 11 7 11 10 7 18 28 19 19 16 22 21 13 2 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 5 270 2 15 29 36 32 33 30 34 42 40 57 87 153 272 369 474 661 1 080 1 147 603 74
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 797 0 5 28 43 50 17 51 38 48 57 44 47 64 69 67 54 46 34 23 11 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 035 10 120 327 378 404 374 317 312 400 367 379 371 422 399 375 321 251 267 177 56 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 594 39 257 37 19 9 13 20 20 21 22 30 16 14 18 17 15 13 6 6 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 439 18 240 60 165 327 186 171 157 194 192 150 130 129 78 76 41 39 53 24 8 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1 369 1 6 9 9 8 2 8 11 17 25 32 64 102 196 251 278 178 121 42 9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 124 1 2 2 3 5 8 10 8 14 14 9 10 10 4 10 8 3 1 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 644 10 109 55 51 43 18 25 26 41 35 29 31 30 37 34 18 19 15 13 3 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 435 91 20 11 14 17 7 5 6 19 21 18 25 29 36 38 16 21 28 9 4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 30 0 0 0 0 0 0 5 6 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 787 1 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 95 0 3 5 3 2 3 2 1 3 4 7 6 11 18 14 9 3 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 075 6 16 20 18 27 30 61 93 96 62 57 70 72 107 99 97 69 39 22 14 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 165 211 8 398 7 978 5 821 5 464 5 818 2 944 4 312 5 634 6 184 5 729 6 269 7 555 10 964 15 221 18 629 16 379 12 278 10 642 6 353 2 382 257
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5,5 40,6 65,7 22,9 7,8 4,2 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0,5 0,3 0,7 1,4 1,1 2,6 3,8 4,6 2,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,9 38,8 38,4 19,5 14,9 10 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 1,1 0,6 0,6 0,8 1,2 1,7 2,3 5,1 4,6 6,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 2,3 0
Septikémie (A40-A41) 12,4 57,2 28,2 10,8 4,7 8,5 1,6 1,3 1,4 2,1 3,6 5,5 6 8,5 16,6 23 31,2 42,2 58,3 49,3 61,8 19,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,9 45,2 49,6 23,6 13,6 13,2 1,7 1,3 1,2 1,8 1,7 2 2,7 3,6 4,5 7,1 7,3 9,5 10,6 10 11,4 19,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 24,9 0 0 0,2 0,4 0 0 0,4 1,3 2,6 4,9 8,9 23,5 40,2 59,6 86,9 94,4 98 78,5 62,4 54,9 39,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 2,7 0 0 0 0,6 0 0 0,1 0 0,4 0,5 1,1 1,7 5 8,8 10,8 9,2 9,5 3,4 1,5 2,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 0,9 1,5 1,4 2,4 3,9 3,4 5,4 2,3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6,2 0 0 0 0 0 0 0,3 2,4 3,2 5,5 9,5 7,2 8,6 12,4 15,2 16 18 22,4 6,9 11,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,9 3,4 2,7 3,5 3,9 5,1 7,4 3,9 5,6 2,1 6,2 2,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,8 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 1,4 1,1 2,3 3,2 4 3,7 4,1 4,1 4,2 3,4 0,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,9 9,6 25,3 35,4 50,6 38,9 12,4 9,7 5,4 4,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 3,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,6 2 3,6 5,2 10,2 21 16,7 22,8 21,6 27,5 19,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,1 3,7 11,3 6,2 8,2 10,2 5 6,1 7,3 10,8 16,2 24 38,6 59 72 86,4 101,6 79,7 59,9 34,7 18,3 39,5
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0,3 0,9 1,6 1,5 0,9 1,5 1,8 1,5 1,3 1,7 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,8 0 0,2 0 0,2 0,2 0,6 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 1,4 3,2 5,2 5,6 6 8,2 3 1,5 2,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 14,4 0 0 0 0 0 0,3 2 6 15,7 46,7 68,4 40 12,8 7,3 3,9 3,6 1,6 0,4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 25,3 5,5 5,3 4,8 9,5 11,2 11,2 12,8 15,1 16,5 24,3 27,3 32,3 42,3 42,4 55,3 58,4 41,5 32,9 21,6 9,2 0
Anémie (D50-D64) 2,6 3,7 2,9 3,2 2,8 2,3 0,5 0,4 0,5 0,6 1,5 0,6 1,1 2,2 3,2 4,8 4,5 8,8 9,7 19,3 27,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 6,5 9,5 6,2 3,2 3 0,5 1 0,1 0,4 1,1 0,9 1,2 0,6 2,1 2,3 2,8 2,9 5,5 4,6 11,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,3 0 10,6 17,6 25,2 19,1 8,7 6,3 5,2 4,5 5,7 5,7 8,8 10,9 12,6 15,8 13,9 19 27,4 31,6 20,6 39,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 46,8 83 130,4 63,4 35,7 38 11,3 18,1 20,6 34,7 37,1 45,3 47,6 56,4 58,6 70,9 58 53,9 52,8 50,1 50,3 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 0,4 1,5 4,6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 13,2 0,9 0 0 21,7 65,5 23,2 14,8 12,6 13,6 14,4 16,2 13 11,8 6 4,5 4,7 1,6 2,1 0 2,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,5 0 0,7 0,4 1,9 11 9,5 5,9 5,8 4,6 3,9 2,3 3,5 1,7 1,4 0,8 1,3 1,6 3 1,5 2,3 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0,2 0 1,7 0,3 0,1 0,5 0,2 0,4 0,7 0,6 1 0,1 0,3 0 0 0 0,8 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 1,8 1,1 0 0,4 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,9 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 1,3 0,8 0,8 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,9 1,8 2,4 2,8 11,6 20,6 4,3 4,7 2,1 3 1,6 2,7 1,8 2,3 1,5 1,5 1,7 2,9 5,9 6,2 4,6 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0 1 1,3 0,8 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0,2 1,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 17 15,7 25,2 27 29,3 27,6 11,5 8,7 8,4 9,9 10,1 15,8 14,2 19,4 17 16,7 22,3 27,4 26,6 30,1 22,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6 0 0 0 0,2 0 0 1 0,5 1,4 1,7 3,3 5,8 8,6 9,9 15,5 21,6 28,1 27,4 25,4 34,3 19,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,8 14,8 11,9 19,9 29,1 22,9 6,6 4,9 7,2 7,3 5,8 8,8 7 8,5 10,2 11,3 14,5 13,4 12,2 9,3 9,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 0,9 4,9 2,3 2,2 1,3 0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 0,4 0,6 0,4 2 0,8 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,5 13,8 14,8 5,2 5,2 2,3 1,3 1,1 2 1,7 2,7 2,2 2,4 3,2 4,8 3,9 3,6 4,6 3 0,8 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,9 0 0 0 0,9 1,9 0,8 0,7 2,1 1,5 4,4 5,7 8,5 10,1 12,6 14,8 15 22,5 32,9 31,6 50,3 79
Angina pectoris (I20) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 2,1 4,5 9,9 12,5 18,8 23,9 25,2 37,2 35,5 23,9 11,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 65,3 0 0 0 0 0 0,3 0,7 3,3 10,8 22,7 57,3 82,9 115,3 144,8 166,2 180,8 216,3 264,7 278,3 327,2 316,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 9,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1,6 1,4 3,4 6,7 16 21,8 28,5 38,1 35,9 40,1 34,7 43,5 39,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11,8 0 0,2 0,2 0 1,5 1,7 3,4 3,4 4 5,7 9,8 9 14 18,5 26,7 38,5 49,3 57 54 43,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 77,8 6,5 1,8 2,1 5,2 5,9 7,3 7,6 10,1 15,7 22,1 29,9 53,7 86,5 139,3 200,1 286,7 368,2 395,1 421,7 331,7 276,6
Selhání srdce (I50) 38 2,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 1,3 1,8 5 9,9 16,3 29,4 51,9 88,8 140,4 187,6 277,7 356,9 453 296,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 93,4 1,8 0,2 0,9 0,4 2,3 3,2 5,3 6 10,7 23,8 40,8 64,1 105 154,9 237,6 323,1 428,4 569,8 620,6 633,7 494
Ateroskleróza (I70) 11,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,1 3,2 9,8 20,9 35,6 42,5 48,6 34 31,2 30,8 32 98,8
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,8 0,1 0,7 0,8 0,6 1 1,7 2,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,4 4,6 4,6 5,3 18,1 23,3 6,5 8 8 9,9 11,9 18,8 20,1 30,8 45,7 60,5 84,1 91,5 94,1 96,4 98,4 177,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 12,4 96,9 148 45,5 21,7 16,8 1,3 1,3 1,2 0,6 0,6 0,9 1,1 1 1,5 0,2 1,1 1 2,1 3,1 4,6 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 22,4 86,7 118,5 42,8 26,9 18,9 2,5 2,7 3,7 2,6 4,4 5,7 8,7 12 17,4 24,4 34 50,3 74,7 94 135 217,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12,4 238 142,5 32,1 9,3 6,2 0,9 0,4 0,7 0,1 0,5 0,9 1,1 1,3 1 2,6 3,4 3,9 10,1 13,9 20,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 10,5 0 97,3 66,4 17,2 9,3 7,3 3,9 3,8 2,8 1,6 1,3 0,8 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 6 0,9 1,1 5,3 8,2 13,2 4,1 5 5,1 5,1 7,1 6,2 6,7 6,8 7,4 6,8 5,6 5,2 3,8 2,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7,4 10,1 3,1 1,6 0,6 1,1 0,3 0 0,3 0,5 0,9 1,3 3,2 9,6 16,5 23,5 28 29,1 32,1 39,3 9,2 19,8
Astma (J45-J46) 3,8 13,8 17,6 13,9 11,8 8,3 0,3 1,4 1,6 1,2 1 1,3 0,8 1,6 1,6 2,7 4,3 2,9 3,4 0 6,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 19,7 9,2 11 4,3 3,9 11,2 9 6 6 4,9 7 10,3 11 21 35,4 45,8 53,7 68,3 92 74,8 80,1 158,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2,9 0 1,5 6,4 13,6 21,8 5,8 2,9 1,8 1,2 1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,1 3,7 20,5 21,3 9,9 3,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,1 0,8 0,9 0,4 0,7 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,2 0,9 0,7 0,4 1,5 1,7 1,3 1,1 1,6 2,2 3,1 4,2 5 4,8 2,9 5,3 6,2 6,9 6,3 10,8 18,3 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,6 0 0 0 0,4 0,8 3 3,4 3,4 4,4 4,8 8,3 15 14,4 16,2 19,6 23,8 38,2 49 64,8 64,1 39,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 7 12,9 14,8 13,3 15,7 14 1,9 2 1,7 2,5 2,7 4,7 4,4 3,2 5,9 8 10,5 14,1 19,4 22,4 20,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 16,6 0 9,7 57,4 124,4 64,3 5,8 5,1 5,8 4,8 3,1 5 3,5 6,2 6,6 8,3 8,3 6,5 13,1 8,5 9,2 19,8
Tříselná kýla (K40) 5,4 2,8 6,4 4,6 0,9 1,9 0,8 0,6 0,3 0,9 1,4 2,6 3,5 4,2 6,9 11,3 17,1 21,6 29,5 29,3 32 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11 1,8 2,6 3 1,1 0,6 0,6 2 4,2 4,8 8,1 9,6 12,7 17,6 19,6 28 33,4 29,7 27,4 24,7 27,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,5 0 0,9 1,4 5,6 7 7,1 8,8 8,4 5,6 5,8 3,9 3,1 2,9 3,3 3 3 1,3 1,3 0,8 2,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 1,8 3,5 2,1 2,2 0,8 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 1,6 3,4 6,2 4,6 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 11 12,9 13,5 2,1 0,6 3 1,7 2,7 2 2,6 4,7 5 8,2 13,1 16,2 22,9 28,7 35 53,6 71,7 66,3 39,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 3,5 0 0,2 0,2 0 0 0 0,4 0,8 1 2,2 2,9 3,4 5,3 6 6,8 11,6 11,4 16,5 21,6 18,3 59,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,4 0,9 0,7 0,5 1,3 1,9 0,3 0,9 0,7 0,8 1,1 0,9 1,5 2,9 3,3 3,2 5,6 8,2 15,6 17 16 19,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 2,7 2,8 2 2,3 1,5 1,9 0,8 0,4 0,3 0,2 1,1 0,4 1,5 2,4 4,7 5,7 5,3 10,5 13,1 18,5 20,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 1,7 1,2 2,6 4,6 4,2 4,7 3,9 2,1 0,3 0,8 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 3,7 0,4 0,5 1,3 1,9 0,6 0,3 0,8 1,4 2,1 2,6 3,1 4 4,1 3,5 4,7 3,6 2,5 3,9 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 24,1 0 0,2 0,9 4,7 10,2 3,5 7,1 11,3 16,9 18,7 24,1 25,8 36,9 46,8 54,2 63,1 65,3 54 43,2 52,6 19,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,3 0 0,4 0,4 0,2 0,8 0,5 0,6 0,8 0,5 1,2 0,7 2,1 2,6 6 6,2 11,1 16 17,7 22,4 22,9 79
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 14,3 0 1,1 2,5 1,9 3,8 3,5 8 8,5 12,9 17,7 18 16,2 18,3 19,5 23 27,2 29,1 43,1 39,3 59,5 19,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,8 0,9 2,4 4,4 3,9 3,4 3,6 2,6 3,8 5,5 7,7 9,9 12,8 19,4 20,1 25,6 34,2 48,4 75,6 111 128,1 217,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,4 9,2 8,2 6,2 5,8 6,8 0,5 0,9 0,5 0,9 0,9 1,4 2,3 3,7 4 3,6 5,8 8,5 5,5 10 9,2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 1,8 5,7 2,8 1,9 1,3 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0,4 0,8 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,2 3,7 9,5 6,4 6,2 3,6 0,5 0,4 0,5 0,9 1,1 1,4 0,8 1,3 0,8 1,7 1,9 2,3 3 4,6 6,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 71,3 0 0 0 0 0,8 2 1,7 4,3 9,3 17,8 32 68,1 120,8 175,9 254,5 294 287,5 171,8 51,7 13,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 65 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 3,3 13,4 33 75,4 146 256,6 365 334,3 173,5 40,9 2,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,3 0 0 0 2,2 5,1 0,6 0,7 0,4 1 1,6 1,4 2,3 1,7 1,1 1,7 2,1 1,6 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,1 1,8 2 5 15,3 10,8 1,7 1,9 1 1,9 1,7 2,6 4,9 6,2 6,9 9 9,6 9,8 9,7 3,9 4,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,9 1,1 0,2 0,4 0 0,2 0,3 0,1 0 0 0,3 0 0,1 0,3 0 0,6 0,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,7 0 1,1 1,2 12,5 12,5 1,3 0,9 2,4 5 8,1 7 12,7 13,8 13,5 14,3 12,4 14,1 5,5 1,5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 0 0 0 0 0,4 0,3 1,1 2,8 5,1 7,1 10,5 10,5 12,1 7,4 9 6 3,9 1,7 2,3 0 0
Dorzalgie (M54) 3,4 0 0,7 0,9 8,2 14,4 0,2 0,6 0,5 1,9 2,7 1,6 4,6 3,5 4,3 5,7 6,2 4,9 4,2 5,4 0 39,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,4 0 1,5 1,2 1,5 2,8 0,6 1,4 1,6 2,2 1,8 2,9 3,5 5,2 3,6 3,6 2,1 4,2 1,3 1,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,7 0 0,7 2 7,3 6,8 0,8 1,3 1,3 2,2 2,2 4 4,3 4,9 8 6,6 5,8 3,9 4,6 6,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 8,1 92,3 38,8 16,5 8,4 25,2 2,2 1,6 1 1,8 2,2 2,2 3,4 4,5 5,4 6,5 7,1 7,8 10,6 12,3 13,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 9,5 1,8 1,3 0,7 1,3 3 1,3 3 2,2 2,8 4,4 7 8,5 12 15,1 20,2 29,3 30,4 40,9 57 45,8 39,5
Urolitiáza (N20-N23) 5,7 0 0,2 1,1 1,3 4,2 0,8 0,7 2,8 2,8 4,1 6,3 6,9 9,1 12,9 12,2 15 12,7 13,1 9,3 6,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 5,5 4,6 5,3 3,9 3,9 5,7 0,6 0,7 0,9 1,7 2,6 2,4 5,6 6,6 7 11,1 13,5 16 22,8 27,8 11,4 19,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,7 12 27,2 45 58 60,4 35,5 12,3 4,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,3 4,6 12,6 17,4 15,5 8,1 0 0,4 0,4 0,3 0,1 0,7 0,6 1,3 1,4 1,1 2,6 2,6 3 2,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,5 0 0 0 1,1 3,8 2,4 2,6 3,1 5,2 5,8 2,4 4,1 3,6 1,6 0,9 1,1 0 0,4 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,8 0 0 0 0,4 2,5 1,3 1,1 1,2 1,1 1,6 1,3 0,5 0,4 0,3 0 0,2 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3,1 0,9 0 0 1,1 1,9 1,4 0,9 2,1 4,2 10 10,9 5,2 1,2 1,1 2,1 2,1 2,6 0,8 0 2,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 20 0 0,7 0,5 3,7 5,1 5,4 11,1 16,8 18,6 16,1 20,7 24,7 29,8 34,5 48,3 48,8 38,2 25,7 13,9 6,9 0
Lékařský potrat (O04) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,9 0 0 0 0 1,3 2,4 7,6 8,9 5 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14,3 0 0 0 0,2 4,9 24,9 52,8 72,2 36,2 7,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3,6 0 0 0 0 1,9 6,5 16,4 17,2 7,8 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,5 0 0 0 0 2,1 3,8 10,8 14,2 4,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 42,1 0 0 0 0,2 9,5 52,2 153,4 223,7 114,4 25,1 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 0,3 1,6 2,1 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 35,3 3 426,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9,3 904,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 12,4 333,1 57,6 36,2 26,9 26,3 7,7 4,4 3,5 2,4 3,2 1,3 3,1 1 1,8 1,8 1,3 1,3 0,4 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,1 0 0,2 2,3 4,7 14,8 0,5 0,4 1 1,8 5,4 5,9 7,3 10,1 10,7 11,7 16,9 23,5 27 21,6 25,2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,8 2,8 13,5 43,5 86,6 61,3 6,3 4,7 4,6 6,2 7,5 9,1 9 10,4 14,4 14,8 21 31 35,9 35,5 54,9 59,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,7 1,8 1,1 0,2 1,5 1,5 0,9 0,7 0,5 0,2 0,9 1,1 1,4 2,6 2,5 4,5 4,3 3,6 5,5 3,9 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 54,4 191,9 234,5 78 102,5 135,5 9,1 9,3 9,7 11,5 13,5 18,5 26,1 29,2 39,7 54,5 76,4 105,9 141,8 177,3 185,3 197,6
Nitrolební poranění (S06) 36,4 30,4 59,1 61,4 84,4 74 19,2 18,1 15,5 14,3 20,4 24,6 29,1 28,9 32,8 33,6 39,2 53,6 74,3 125,7 153,3 98,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14,8 72 81,6 39,1 37,7 35,8 6,5 7 4,8 5,5 6,1 4,6 7,3 5,9 6,3 6,3 6,4 6,2 9,7 17 20,6 19,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,2 0 7,3 22,6 30,8 6,2 2 1,6 0,9 1,2 1,2 1 2,7 4 2,6 2,9 3,4 7,2 8,9 10 4,6 19,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 50,1 1,8 3,3 5,2 7,8 6,8 5,2 4,3 4,5 4,5 4,9 8,2 13,3 22 37,4 55,6 101,4 216 455,9 884,2 1 379,5 1 462,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,6 0 1,1 5 9,3 10,6 2,7 7,3 5 5,2 7 6,3 7,2 9,2 9,5 10,1 11,6 15 14,4 17,7 25,2 19,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 57,3 9,2 26,5 58,1 81,4 85,7 58,9 45,2 40,9 43,2 45,1 54,5 56,6 60,8 54,8 56,5 68,7 82 112,7 136,4 128,1 158,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,6 36 56,7 6,6 4,1 1,9 2 2,9 2,6 2,3 2,7 4,3 2,4 2 2,5 2,6 3,2 4,2 2,5 4,6 4,6 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 23,2 16,6 52,9 10,7 35,5 69,4 29,3 24,4 20,6 21 23,6 21,6 19,8 18,6 10,7 11,4 8,8 12,7 22,4 18,5 18,3 19,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 13 0,9 1,3 1,6 1,9 1,7 0,3 1,1 1,4 1,8 3,1 4,6 9,8 14,7 26,9 37,8 59,5 58,2 51,1 32,4 20,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,2 0,9 0,4 0,4 0,6 1,1 1,3 1,4 1 1,5 1,7 1,3 1,5 1,4 0,5 1,5 1,7 1 0,4 1,5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,1 9,2 24 9,8 11 9,1 2,8 3,6 3,4 4,4 4,3 4,2 4,7 4,3 5,1 5,1 3,9 6,2 6,3 10 6,9 39,5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,1 84 4,4 2 3 3,6 1,1 0,7 0,8 2,1 2,6 2,6 3,8 4,2 4,9 5,7 3,4 6,9 11,8 6,9 9,2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,8 0,9 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 17 1 648,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,9 0 0,7 0,9 0,6 0,4 0,5 0,3 0,1 0,3 0,5 1 0,9 1,6 2,5 2,1 1,9 1 0,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,2 5,5 3,5 3,6 3,9 5,7 4,7 8,7 12,2 10,4 7,6 8,2 10,7 10,4 14,7 14,9 20,8 22,5 16,5 17 32 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 569,7 7 748,4 1 760,1 1 033,7 1 176,4 1 234,1 464 615,3 738,5 668 704,3 901 1 152,7 1 578,6 2 090,4 2 805,2 3 504,6 4 011,8 4 492,1 4 897,5 5 449,6 5 078,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)