8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 60 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 6 8 4 6 17 5 5 2 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 99 0 1 3 3 13 20 19 10 4 12 6 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 379 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 12 16 41 43 70 79 54 33 18 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 10 15 8 1 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 178 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 7 6 8 15 15 22 29 43 18 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 313 0 0 0 0 0 0 1 4 11 19 23 26 32 28 59 41 33 26 7 2 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 152 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 10 10 8 29 29 14 16 7 9 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 65 0 0 0 1 0 0 3 0 0 6 3 4 4 15 9 12 6 0 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 18 46 49 32 21 21 8 0 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 262 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 3 20 42 39 50 39 36 21 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 828 1 9 5 3 6 8 12 11 19 35 33 50 107 141 123 123 76 49 15 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 44 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 1 2 4 6 7 4 7 1 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 48 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 2 2 4 4 12 10 3 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 485 0 0 0 0 0 2 6 15 39 111 155 69 31 19 22 8 6 1 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 175 4 14 17 12 36 36 42 55 53 75 83 90 116 137 127 122 85 43 22 5 1
Anémie (D50-D64) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 28 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 4 1 6 2 3 4 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 166 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 8 12 12 35 17 33 21 13 7 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 546 0 1 1 3 5 12 22 30 32 49 53 60 62 63 67 53 22 9 1 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 13 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 20 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 2 3 1 0 4 2 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 157 4 3 0 4 3 3 4 8 14 13 19 15 15 14 9 18 8 2 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 62 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 4 1 7 6 11 9 5 6 2 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 334 0 26 20 4 5 3 5 3 7 13 11 18 40 28 40 50 34 13 10 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 264 3 62 55 16 10 8 5 9 14 17 10 11 9 15 12 7 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 10 11 6 5 2 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 7 7 9 6 3 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 18 30 60 42 39 16 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 197 1 2 0 0 0 5 1 9 7 5 15 9 21 27 39 27 13 9 5 2 0
Selhání srdce (I50) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 1 4 8 6 9 4 5 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 140 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 8 9 23 28 26 21 11 4 1 0
Ateroskleróza (I70) 384 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 32 68 85 69 37 26 34 13 1
Varixy dolních končetin (I83) 897 0 0 0 0 1 12 36 35 102 119 117 107 141 102 69 37 17 2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 406 0 0 0 8 18 8 10 14 9 10 13 12 25 34 56 71 52 35 17 12 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 14 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 30 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 6 3 5 2 3 3 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 088 0 539 339 49 34 26 24 14 20 11 7 7 7 6 3 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 521 0 3 5 7 18 25 48 46 52 58 49 41 37 47 48 23 11 2 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 4 2 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 89 0 1 0 0 2 0 5 1 1 7 5 6 2 12 10 15 6 12 4 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 162 0 2 11 9 16 12 8 6 13 10 6 7 9 13 13 12 8 6 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 89 0 3 3 1 5 7 7 5 8 9 7 7 6 5 4 6 3 2 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 4 2 2 3 2 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 59 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 6 5 2 5 9 5 4 5 5 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 4 2 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 674 0 6 60 94 69 79 66 47 34 43 24 26 24 35 28 15 15 6 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 052 11 51 16 9 12 25 21 25 42 91 60 86 100 125 127 107 88 42 12 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 776 0 5 8 5 2 10 22 32 83 77 78 82 73 93 69 80 39 14 4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 38 0 0 0 1 2 1 7 6 3 6 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 149 1 0 2 0 1 1 3 2 2 10 5 8 12 10 14 23 22 16 11 5 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 44 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 1 2 0 5 13 7 4 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 356 4 2 2 1 9 15 12 32 36 47 42 34 36 27 23 16 12 5 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 43 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 4 3 6 2 3 10 4 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 164 0 1 1 4 8 22 30 50 80 95 94 119 117 139 149 132 79 34 8 1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 64 0 0 1 0 0 0 4 4 4 0 5 5 7 5 8 5 9 4 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15 0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 93 0 0 0 0 6 3 5 9 6 8 6 5 6 10 5 2 11 5 3 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 264 1 6 5 4 21 34 21 18 20 10 16 13 13 26 20 14 15 3 2 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 104 0 1 3 12 8 3 2 5 8 4 10 9 5 7 11 6 2 4 2 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 491 0 0 0 0 0 0 1 3 4 16 17 28 49 87 98 104 56 23 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 929 0 0 0 0 0 1 7 3 9 28 34 73 132 154 168 178 123 15 3 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 138 0 0 1 7 59 52 65 77 87 114 155 146 148 115 60 40 10 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 715 1 4 7 15 38 37 32 25 36 45 63 83 90 86 68 56 22 4 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 123 0 0 0 1 3 1 1 0 4 12 10 10 10 15 18 19 13 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 321 0 0 0 0 0 7 5 20 20 36 30 50 48 46 28 19 7 4 1 0 0
Dorzalgie (M54) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 740 0 7 1 10 15 9 17 28 37 63 88 125 106 108 71 32 17 4 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 191 0 1 4 6 16 7 8 11 8 15 13 19 15 16 16 11 13 6 4 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 426 1 0 1 3 2 8 6 7 17 19 21 22 34 49 52 54 44 44 35 6 1
Selhání ledvin (N17-N19) 85 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 5 5 15 14 15 10 3 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 711 0 0 0 1 5 11 24 23 33 50 55 48 80 100 96 82 45 39 8 10 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 611 1 8 4 2 1 8 5 6 18 54 50 56 64 67 86 82 56 22 16 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 491 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 18 35 84 117 123 65 30 10 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 603 3 30 51 43 55 29 26 27 22 44 28 33 30 46 52 39 21 20 4 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 58 0 0 0 0 7 3 6 9 6 7 5 6 1 4 2 0 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 236 0 0 0 2 13 22 37 30 39 40 17 17 8 4 4 1 0 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 619 0 0 0 0 7 8 25 34 66 107 151 120 42 14 18 9 8 5 3 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 306 0 0 0 5 42 73 206 227 192 278 207 215 190 178 210 154 87 37 5 0 0
Lékařský potrat (O04) 352 0 0 0 0 20 49 69 73 66 72 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 777 0 0 0 0 13 66 180 248 165 88 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 314 0 0 0 1 3 27 71 128 64 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 186 0 0 0 0 3 16 52 64 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 204 0 0 0 0 3 21 66 74 31 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 974 0 0 0 0 6 105 282 344 184 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 20 0 0 0 0 0 5 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 13 0 0 0 0 0 2 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 414 55 80 161 29 20 17 5 11 6 2 11 3 3 5 3 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 107 1 0 0 1 5 17 9 13 12 14 5 2 5 5 8 3 2 2 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 28 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 4 2 3 4 3 1 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 135 0 1 0 1 2 3 5 5 6 7 7 6 18 8 16 9 18 10 12 1 0
Nitrolební poranění (S06) 128 0 0 1 0 2 1 4 5 3 8 2 7 14 13 9 14 21 11 12 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 169 0 7 9 9 10 20 22 14 14 12 4 11 8 7 6 10 2 3 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 489 0 10 65 72 17 12 16 12 21 28 28 23 33 45 32 33 21 14 5 1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 641 0 1 0 4 2 1 2 1 3 7 4 12 24 34 51 76 97 109 135 63 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 531 0 1 4 13 22 19 26 38 30 52 44 52 51 62 40 42 12 18 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 256 0 24 49 71 124 174 174 172 205 242 176 165 152 135 147 105 64 40 31 5 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 51 3 12 2 0 1 1 4 2 2 4 1 2 3 3 6 1 3 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 401 0 0 0 3 8 3 12 9 15 20 14 29 29 46 58 61 50 26 15 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 75 0 2 2 4 2 5 7 7 6 6 8 9 3 4 5 2 1 1 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 31 1 2 2 3 1 0 1 0 2 3 1 4 3 3 2 0 1 1 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 102 0 0 0 0 0 4 5 9 28 37 9 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 89 0 0 2 1 2 0 1 0 3 3 6 5 9 12 17 19 7 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 110 0 10 49 63 42 62 99 102 101 103 105 139 170 214 315 263 173 72 23 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 36 735 111 942 977 629 889 1 299 2 068 2 400 2 386 2 763 2 456 2 612 2 900 3 389 3 573 3 187 2 102 1 186 637 201 28
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,2 33,6 0 3,3 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 0 0 12 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,3 0 0 0 0 0 0 2,7 2,6 2,3 0 5 15,1 21,6 9,9 16 56,5 24 35 24 70,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 17 0 4,4 9,9 10,8 49,8 65,4 50,4 26,2 9,2 24,4 15 7,6 2,7 0 2,7 10 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 65 0 0 0 0 0 3,3 0 2,6 9,2 6,1 30,1 40,4 110,7 106,6 186,4 262,5 259 230,8 216 141,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5 10,8 14,9 26,6 49,8 38,4 7 12 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 30,5 0 0 0 0 0 0 10,6 0 0 6,1 17,5 15,1 21,6 37,2 39,9 73,1 139,1 300,7 216 248 202,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 53,7 0 0 0 0 0 0 2,7 10,5 25,4 38,6 57,6 65,6 86,4 69,4 157,1 136,2 158,3 181,8 84 70,8 202,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26,1 0 0 0 0 0 0 5,3 13,1 11,5 12,2 25 25,2 21,6 71,9 77,2 46,5 76,7 49 108 70,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 11,1 0 0 0 3,6 0 0 8 0 0 12,2 7,5 10,1 10,8 37,2 24 39,9 28,8 0 24 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,7 48,6 114 130,5 106,3 100,7 146,9 96 0 202,8
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 44,9 0 0 0 3,6 0 0 0 0 4,6 4,1 7,5 7,6 54 104,1 103,9 166,1 187,1 251,8 252 141,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 142 16,8 39,7 16,5 10,8 23 26,2 31,8 28,9 43,8 71,2 82,7 126,2 288,9 349,5 327,6 408,7 364,6 342,7 180 70,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 7,5 0 0 0 0 0 0 2,7 5,2 2,3 12,2 2,5 5 10,8 14,9 18,6 13,3 33,6 7 24 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8,2 0 0 0 0 3,8 3,3 2,7 0 2,3 6,1 5 5 10,8 9,9 32 33,2 14,4 28 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 83,2 0 0 0 0 0 6,5 15,9 39,4 90 225,8 388,3 174,1 83,7 47,1 58,6 26,6 28,8 7 12 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 201,5 67,3 61,7 56,2 43,2 138 117,7 111,5 144,3 122,2 152,5 207,9 227,1 313,2 339,5 338,2 405,3 407,7 300,7 264 177,1 202,8
Anémie (D50-D64) 0,7 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,8 0 0 0 0 3,8 6,5 0 5,2 2,3 0 2,5 2,5 0 9,9 2,7 19,9 9,6 21 48 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 28,5 0 0 0 0 0 0 5,3 0 2,3 4,1 20 30,3 32,4 86,7 45,3 109,6 100,7 90,9 84 106,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 93,6 0 4,4 3,3 10,8 19,2 39,2 58,4 78,7 73,8 99,7 132,8 151,4 167,4 156,1 178,4 176,1 105,5 62,9 12 35,4 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 2,5 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,2 0 0 0 0 7,7 13,1 8 0 0 0 2,5 2,5 2,7 0 0 0 0 7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3,4 0 0 0 3,6 0 6,5 2,7 2,6 4,6 2 5 7,6 2,7 0 10,7 6,6 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 26,9 67,3 13,2 0 14,4 11,5 9,8 10,6 21 32,3 26,4 47,6 37,9 40,5 34,7 24 59,8 38,4 14 12 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 10,6 0 0 0 7,2 3,8 0 0 0 2,3 8,1 10 2,5 18,9 14,9 29,3 29,9 24 42 24 106,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 57,3 0 114,6 66,1 14,4 19,2 9,8 13,3 7,9 16,1 26,4 27,6 45,4 108 69,4 106,5 166,1 163,1 90,9 120 141,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 45,3 50,5 273,2 181,7 57,6 38,3 26,2 13,3 23,6 32,3 34,6 25 27,8 24,3 37,2 32 23,3 4,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 2,5 0 0 4,8 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 7,6 13,5 24,8 29,3 19,9 24 14 12 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 2,5 8,1 17,3 18,6 29,9 28,8 21 12 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 37,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,5 22,7 48,6 74,4 159,8 139,5 187,1 111,9 24 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,7 0 5,3 3,3 0 28 12 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 33,8 16,8 8,8 0 0 0 16,4 2,7 23,6 16,1 10,2 37,6 22,7 56,7 66,9 103,9 89,7 62,4 62,9 60 70,8 0
Selhání srdce (I50) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 15 7,6 2,7 9,9 21,3 19,9 43,2 28 60 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 24 0 0 0 0 0 3,3 2,7 0 6,9 6,1 2,5 20,2 24,3 57 74,6 86,4 100,7 76,9 48 35,4 0
Ateroskleróza (I70) 65,9 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 4,1 15 22,7 86,4 168,5 226,4 229,2 177,5 181,8 408 460,5 202,8
Varixy dolních končetin (I83) 153,8 0 0 0 0 3,8 39,2 95,5 91,8 235,3 242 293,1 270 380,7 252,8 183,8 122,9 81,5 14 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 69,6 0 0 0 28,8 69 26,2 26,5 36,7 20,8 20,3 32,6 30,3 67,5 84,3 149,1 235,9 249,4 244,8 204 425,1 405,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 16,8 0 0 0 0 0 2,7 0 4,6 6,1 0 5 0 0 0 13,3 4,8 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,1 0 0 0 0 0 6,5 2,7 0 0 2 0 0 8,1 14,9 8 16,6 9,6 21 36 35,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,2 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,3 4,8 7 24 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 186,6 0 2 374,8 1 120,1 176,4 130,3 85 63,7 36,7 46,1 22,4 17,5 17,7 18,9 14,9 8 3,3 4,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 89,4 0 13,2 16,5 25,2 69 81,8 127,4 120,7 119,9 118 122,7 103,5 99,9 116,5 127,8 76,4 52,8 14 0 35,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,9 2,7 19,9 19,2 14 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,3 0 4,4 0 0 7,7 0 13,3 2,6 2,3 14,2 12,5 15,1 5,4 29,7 26,6 49,8 28,8 83,9 48 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 27,8 0 8,8 36,3 32,4 61,3 39,2 21,2 15,7 30 20,3 15 17,7 24,3 32,2 34,6 39,9 38,4 42 12 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,3 0 13,2 9,9 3,6 19,2 22,9 18,6 13,1 18,5 18,3 17,5 17,7 16,2 12,4 10,7 19,9 14,4 14 0 35,4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,3 0 0 0 0 3,8 0 0 2,6 0 2 5 2,5 10,8 5 5,3 10 9,6 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,1 0 0 0 0 0 0 8 0 4,6 8,1 15 12,6 5,4 12,4 24 16,6 19,2 35 60 141,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 2,5 10,1 0 0 10,7 6,6 4,8 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 115,6 0 26,4 198,2 338,4 264,5 258,3 175,2 123,3 78,4 87,5 60,1 65,6 64,8 86,7 74,6 49,8 72 42 36 0 0
Tříselná kýla (K40) 180,4 185,1 224,7 52,9 32,4 46 81,8 55,7 65,6 96,9 185,1 150,3 217 270 309,8 338,2 355,5 422,1 293,7 144 70,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 133,1 0 22 26,4 18 7,7 32,7 58,4 84 191,4 156,6 195,4 206,9 197,1 230,5 183,8 265,8 187,1 97,9 48 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,5 0 0 0 3,6 7,7 3,3 18,6 15,7 6,9 12,2 7,5 7,6 2,7 9,9 2,7 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 2,5 0 2,7 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,6 16,8 0 6,6 0 3,8 3,3 8 5,2 4,6 20,3 12,5 20,2 32,4 24,8 37,3 76,4 105,5 111,9 132 177,1 202,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,5 6,1 2,5 2,5 5,4 0 13,3 43,2 33,6 28 12 35,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 61,1 67,3 8,8 6,6 3,6 34,5 49,1 31,8 84 83 95,6 105,2 85,8 97,2 66,9 61,3 53,2 57,6 35 12 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,4 0 4,4 6,6 0 0 0 0 2,6 4,6 6,1 0 0 10,8 7,4 16 6,6 14,4 69,9 48 70,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,1 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2,5 5,4 5 5,3 0 0 0 12 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 199,6 0 4,4 3,3 14,4 30,7 71,9 79,6 131,2 184,5 193,2 235,5 300,3 315,9 344,5 396,8 438,6 379 237,8 96 35,4 202,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11 0 0 3,3 0 0 0 10,6 10,5 9,2 0 12,5 12,6 18,9 12,4 21,3 16,6 43,2 28 24 35,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,6 0 4,4 0 3,6 0 0 0 0 6,9 4,1 0 0 0 5 5,3 6,6 9,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16 0 0 0 0 23 9,8 13,3 23,6 13,8 16,3 15 12,6 16,2 24,8 13,3 6,6 52,8 35 36 106,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 45,3 16,8 26,4 16,5 14,4 80,5 111,2 55,7 47,2 46,1 20,3 40,1 32,8 35,1 64,4 53,3 46,5 72 21 24 70,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,8 0 4,4 9,9 43,2 30,7 9,8 5,3 13,1 18,5 8,1 25 22,7 13,5 17,3 29,3 19,9 9,6 28 24 70,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 84,2 0 0 0 0 0 0 2,7 7,9 9,2 32,5 42,6 70,7 132,3 215,6 261 345,5 268,6 160,9 60 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 159,3 0 0 0 0 0 3,3 18,6 7,9 20,8 56,9 85,2 184,2 356,4 381,7 447,4 591,4 590 104,9 36 35,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 195,2 0 0 3,3 25,2 226,2 170,1 172,5 202 200,7 231,9 388,3 368,4 399,6 285 159,8 132,9 48 14 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 122,6 16,8 17,6 23,1 54 145,7 121 84,9 65,6 83 91,5 157,8 209,5 243 213,1 181,1 186,1 105,5 28 36 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 2,5 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 21,1 0 0 0 3,6 11,5 3,3 2,7 0 9,2 24,4 25 25,2 27 37,2 47,9 63,1 62,4 35 12 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 55,1 0 0 0 0 0 22,9 13,3 52,5 46,1 73,2 75,1 126,2 129,6 114 74,6 63,1 33,6 28 12 0 0
Dorzalgie (M54) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 4,1 0 0 0 7,4 5,3 3,3 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 126,9 0 30,8 3,3 36 57,5 29,4 45,1 73,5 85,3 128,1 220,4 315,4 286,2 267,7 189,1 106,3 81,5 28 12 35,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,8 0 4,4 13,2 21,6 61,3 22,9 21,2 28,9 18,5 30,5 32,6 47,9 40,5 39,7 42,6 36,5 62,4 42 48 70,8 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 73,1 16,8 0 3,3 10,8 7,7 26,2 15,9 18,4 39,2 38,6 52,6 55,5 91,8 121,4 138,5 179,4 211,1 307,7 420 212,5 202,8
Selhání ledvin (N17-N19) 14,6 0 0 0 0 0 0 0 2,6 9,2 10,2 15 12,6 13,5 37,2 37,3 49,8 48 21 24 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 121,9 0 0 0 3,6 19,2 36 63,7 60,3 76,1 101,7 137,8 121,1 216 247,8 255,7 272,4 215,9 272,8 96 354,2 202,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 104,8 16,8 35,2 13,2 7,2 3,8 26,2 13,3 15,7 41,5 109,8 125,2 141,3 172,8 166,1 229 272,4 268,6 153,9 192 177,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 84,2 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 4,1 12,5 45,4 94,5 208,2 311,6 408,7 311,8 209,8 120 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 103,4 50,5 132,2 168,5 154,8 210,8 94,8 69 70,8 50,7 89,5 70,1 83,3 81 114 138,5 129,6 100,7 139,9 48 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 9,9 0 0 0 0 26,8 9,8 15,9 23,6 13,8 14,2 12,5 15,1 2,7 9,9 5,3 0 4,8 7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 40,5 0 0 0 7,2 49,8 71,9 98,2 78,7 90 81,4 42,6 42,9 21,6 9,9 10,7 3,3 0 7 12 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 106,2 0 0 0 0 26,8 26,2 66,3 89,2 152,2 217,6 378,2 302,8 113,4 34,7 47,9 29,9 38,4 35 36 70,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 395,5 0 0 0 18 161 238,7 546,7 595,6 442,9 565,4 518,5 542,6 513 441,2 559,3 511,6 417,3 258,8 60 0 0
Lékařský potrat (O04) 60,4 0 0 0 0 76,7 160,2 183,1 191,5 152,2 146,4 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 133,3 0 0 0 0 49,8 215,8 477,7 650,7 380,6 179 42,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 53,9 0 0 0 3,6 11,5 88,3 188,4 335,8 147,6 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 31,9 0 0 0 0 11,5 52,3 138 167,9 101,5 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 35 0 0 0 0 11,5 68,7 175,2 194,2 71,5 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 167,1 0 0 0 0 23 343,4 748,4 902,6 424,4 103,7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,4 0 0 0 0 0 16,4 18,6 15,7 2,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,2 0 0 0 0 0 6,5 2,7 15,7 6,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,5 151,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71 925,3 352,5 532 104,4 76,7 55,6 13,3 28,9 13,8 4,1 27,6 7,6 8,1 12,4 8 6,6 4,8 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,4 16,8 0 0 3,6 19,2 55,6 23,9 34,1 27,7 28,5 12,5 5 13,5 12,4 21,3 10 9,6 14 36 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,8 0 0 0 3,6 0 0 2,7 5,2 6,9 4,1 10 5 8,1 9,9 8 3,3 4,8 7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 23,2 0 4,4 0 3,6 7,7 9,8 13,3 13,1 13,8 14,2 17,5 15,1 48,6 19,8 42,6 29,9 86,3 69,9 144 35,4 0
Nitrolební poranění (S06) 22 0 0 3,3 0 7,7 3,3 10,6 13,1 6,9 16,3 5 17,7 37,8 32,2 24 46,5 100,7 76,9 144 35,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 29 0 30,8 29,7 32,4 38,3 65,4 58,4 36,7 32,3 24,4 10 27,8 21,6 17,3 16 33,2 9,6 21 12 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 83,9 0 44,1 214,8 259,2 65,2 39,2 42,5 31,5 48,4 56,9 70,1 58 89,1 111,5 85,2 109,6 100,7 97,9 60 35,4 202,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 109,9 0 4,4 0 14,4 7,7 3,3 5,3 2,6 6,9 14,2 10 30,3 64,8 84,3 135,8 252,5 465,3 762,3 1 619,9 2 231,7 3 042,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 91,1 0 4,4 13,2 46,8 84,3 62,1 69 99,7 69,2 105,8 110,2 131,2 137,7 153,7 106,5 139,5 57,6 125,9 48 35,4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 386,9 0 105,7 161,9 255,6 475,3 569 461,8 451,3 472,8 492,2 440,9 416,4 410,4 334,6 391,5 348,8 307 279,8 372 177,1 202,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,7 50,5 52,9 6,6 0 3,8 3,3 10,6 5,2 4,6 8,1 2,5 5 8,1 7,4 16 3,3 14,4 0 12 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 68,8 0 0 0 10,8 30,7 9,8 31,8 23,6 34,6 40,7 35,1 73,2 78,3 114 154,5 202,7 239,8 181,8 180 106,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 12,9 0 8,8 6,6 14,4 7,7 16,4 18,6 18,4 13,8 12,2 20 22,7 8,1 9,9 13,3 6,6 4,8 7 0 35,4 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,3 16,8 8,8 6,6 10,8 3,8 0 2,7 0 4,6 6,1 2,5 10,1 8,1 7,4 5,3 0 4,8 7 12 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,7 0 0 6,6 3,6 7,7 0 0 0 4,6 0 2,5 0 2,7 0 0 0 0 0 12 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 17,5 0 0 0 0 0 13,1 13,3 23,6 64,6 75,3 22,5 22,7 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15,3 0 0 6,6 3,6 7,7 0 2,7 0 6,9 6,1 15 12,6 24,3 29,7 45,3 63,1 33,6 14 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 361,9 0 44,1 161,9 226,8 161 202,8 262,7 267,6 233 209,5 263 350,8 459 530,4 838,9 873,8 829,9 503,6 276 177,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 300,6 1 867,4 4 150,3 3 228,0 2 264,6 3 407,7 4 248,0 5 488,5 6 297,1 5 503,4 5 619,7 6 152,2 6 591,5 7 829,8 8 399,4 9 515,6 10 588,4 10 083,0 8 294,9 7 643,4 7 120,1 5 679,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 2,6 0 1,4 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 4,3 3,6 0 0 0 0 2,9 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 12,5 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,1 0 0 0 0 0 0 12,5 33,3 12,5 0 16,7 35,3 26,7 19 12,8 20,7 7,6 7,6 4,9 8,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,3 0 0,7 2,9 5 12,3 40,8 35,8 20 8,2 20,3 12 5 1,6 0 1,1 3,2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58 0 0 0 0 0 100 0 100 66,7 75 54,5 80 56,9 59,7 60,9 61,7 56,3 50 45 66,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 11,1 11,1 6,7 14,3 16,7 12,1 4,2 9,1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77,4 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 70 66,7 80 68,2 68,2 66,7 82,9 87,8 75 87,5 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74,2 0 0 0 0 0 0 33,3 66,7 55 79,2 76,7 74,3 76,2 70 77,6 69,5 86,8 72,2 77,8 66,7 100
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 69,1 0 0 0 0 0 0 100 71,4 100 75 45,5 71,4 57,1 74,4 67,4 70 69,6 63,6 90 100 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 45,5 0 0 0 50 0 0 100 0 0 100 37,5 40 30,8 65,2 32,1 54,5 33,3 0 33,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 70,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 90 72 79,3 73,1 62,7 58,3 67,7 80 0 100
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82,9 0 0 0 50 0 0 0 0 66,7 100 100 100 100 79,2 79,6 79,4 86,7 90 72,4 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34 25 40,9 25 27,3 54,5 80 54,5 34,4 40,4 51,5 37,5 32,5 37,5 37,3 31,1 34,5 27,2 30,2 20,8 14,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 68,8 0 0 0 0 0 0 50 66,7 16,7 85,7 50 100 80 66,7 87,5 66,7 87,5 33,3 66,7 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18,6 0 0 0 0 50 100 50 0 100 42,9 40 15,4 14,8 13,8 25 19,2 7,1 20 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 97,4 0 0 0 0 0 100 85,7 93,8 97,5 95,7 97,5 100 100 100 100 88,9 100 100 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64,6 20 70 54,8 63,2 90 92,3 79,2 84,6 84,1 77,3 83 71,4 74,4 62,3 59,1 57,8 46,4 44,3 43,1 45,5 33,3
Anémie (D50-D64) 0,7 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 9,4 0 0 0 0 12,5 50 0 13,3 9,1 0 8,3 7,7 0 18,2 4,3 18,8 7,7 12,5 28,6 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,5 0 0 0 0 0 0 9,5 0 4,8 7,1 16 23,5 19,7 30,4 13 22,3 15,1 10,6 12,3 12 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 30,1 0 0,6 0,8 4,1 11,1 50 57,9 75 61,5 76,6 69,7 65,9 61,4 47 46,9 37,6 17,6 7 0,8 2 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 1,3 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,4 0 0 0 0 2,9 11,1 12,5 0 0 0 3,8 3,8 3,6 0 0 0 0 4 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,3 0 0 0 2,6 0 5,4 4,3 1,9 4 1,2 3 4,9 1,6 0 7,1 5,3 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8,5 25 13 0 7,7 4,6 6,7 7,7 16,3 12,8 10,9 10,9 8,1 8,9 6,4 4,6 10,1 6,8 5,1 6,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 39,2 0 0 0 100 100 0 0 0 100 80 66,7 100 87,5 54,5 57,9 30 18,5 22,2 14,3 50 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 53,9 0 68,4 52,6 30,8 50 27,3 41,7 33,3 35 56,5 47,8 51,4 60,6 53,8 61,5 55,6 61,8 46,4 47,6 100 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25,2 16,7 65,3 69,6 69,6 50 38,1 21,7 29 25 21,5 13,7 13,8 11,1 14,7 13,3 8,3 1,9 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3 0 1,7 0 0 0,8 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 10 15,8 13,5 24,4 17,2 10,2 10,2 5,4 4,2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 1,3 3,2 4,8 4,3 5,2 3,9 2,4 1,2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 10,7 13 18,9 14,6 22,9 14 16,7 10,8 3,4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3,3 0 3,5 1,3 0 7,1 2,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,2 20 66,7 0 0 0 41,7 7,1 29 21,2 11,4 18,5 6,3 11,6 9,6 7,7 4,3 2,5 2,3 2,3 3,3 0
Selhání srdce (I50) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 17,1 5,9 1,4 3,3 3,7 1,7 2,6 1 1,4 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,5 0 0 0 0 0 7,1 10 0 18,8 13 2,8 12,3 9 14,6 10,4 6,7 6 3,1 1,5 1,2 0
Ateroskleróza (I70) 34,5 0 0 0 0 0 0 0 33,3 25 33,3 30 33,3 51,6 42,2 35,1 36,7 22,7 21,8 37 59,1 25
Varixy dolních končetin (I83) 88,6 0 0 0 0 100 100 94,7 94,6 95,3 97,5 95,1 96,4 92,2 91,1 85,2 71,2 51,5 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 23,6 0 0 0 23,5 47,4 40 38,5 41,2 20 22,7 19,1 14,5 22,9 21,7 25,5 27,3 24 17,6 16,2 27,9 40
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0,6 0 0 0 0 0 12,5 0 11,1 20 0 25 0 0 0 18,2 7,1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 0 0 0 0 0 14,3 12,5 0 0 3,6 0 0 4,5 4,8 2,3 3 1,1 1,3 1,6 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 0,7 0,6 1,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,2 0 95,7 97,7 90,7 94,4 100 96 100 95,2 91,7 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,3 0 37,5 45,5 63,6 60 71,4 84,2 82,1 82,5 81,7 79 77,4 80,4 78,3 80 67,6 52,4 66,7 0 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0,8 2,7 2,6 1,6 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14 0 20 0 0 33,3 0 35,7 11,1 10 35 22,7 28,6 4,9 16,2 10,4 14,7 8,3 19,7 8 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 78,6 0 33,3 64,7 90 84,2 85,7 100 100 86,7 90,9 66,7 77,8 75 86,7 76,5 66,7 88,9 75 33,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 58,9 0 27,3 50 33,3 55,6 70 77,8 50 88,9 75 63,6 70 66,7 71,4 50 75 42,9 33,3 0 50 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,2 0 0 0 0 9,1 0 0 14,3 0 9,1 16,7 8,3 16 11,8 8,3 14,3 11,1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 20,7 0 0 0 0 0 0 50 0 22,2 33,3 46,2 27,8 8,3 17,2 25 16,7 11,4 17,2 19,2 40 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2,7 2 10,5 0 0 4 2 0,9 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 92,5 0 75 93,8 87 92 92,9 93 97,9 91,9 97,7 92,3 96,3 96 92,1 93,3 88,2 100 100 75 0 0
Tříselná kýla (K40) 95,6 68,8 94,4 88,9 90 100 100 95,5 100 100 94,8 95,2 95,6 97,1 97,7 94,1 97,3 94,6 100 85,7 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,4 0 83,3 88,9 83,3 100 100 91,7 100 100 96,3 98,7 96,5 92,4 93,9 94,5 92 83 100 57,1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,1 0 0 0 3,4 4,1 5 19,4 22,2 12,5 15,4 30 18,8 5,9 23,5 8,3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,9 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 12,5 0 12,5 0 6,7 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 44,5 25 0 66,7 0 25 33,3 100 50 40 71,4 33,3 53,3 34,3 47,6 37,8 50 50 45,7 44 35,7 33,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,9 0 0 0 0 0 0 0 20 35,7 25 11,1 3,7 7,4 0 13,2 23,2 14,6 10 4,5 16,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 59 80 20 33,3 20 64,3 88,2 80 91,4 87,8 75,8 80,8 82,9 76,6 58,7 44,2 33,3 26,7 15,2 5,9 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,6 0 4,3 6,5 0 0 0 0 100 20 27,3 0 0 20 13,6 15,4 4,3 6,7 20,8 13,3 13,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 4,3 10,5 3,7 6,9 5 5,7 0 0 0 20 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 66,6 0 100 100 100 72,7 73,3 68,2 75,8 76,2 77,9 81 79,9 79,6 73,9 73 64,4 49,7 29,6 12,7 6,7 33,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 16,7 0 0 100 0 0 0 80 57,1 30,8 0 38,5 19,2 33,3 11,4 18,2 10 14,5 7,8 9,1 9,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,5 0 100 0 25 0 0 0 0 4,5 3,9 0 0 0 4,3 3,2 4,3 5,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 21,6 0 0 0 0 46,2 33,3 38,5 47,4 54,5 38,1 33,3 26,3 24 29,4 12,2 6,5 18,3 13,5 15 27,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50,2 14,3 23,1 41,7 28,6 60 79,1 72,4 90 60,6 50 51,6 65 44,8 54,2 40 41,2 37,5 23,1 14,3 33,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 23 0 4,8 18,8 52,2 34,8 21,4 18,2 38,5 32 30,8 32,3 42,9 19,2 33,3 32,4 18,2 5,7 11,4 11,8 9,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 82,5 0 0 0 0 0 0 100 100 100 94,1 89,5 93,3 86 87,9 86,7 84,6 75,7 57,5 35,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 88,3 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 97,1 92,4 91,7 91,1 92,3 85,6 87,9 57,7 18,8 20 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,3 0 0 100 100 98,3 98,1 98,5 100 94,6 97,4 100 97,3 96,1 96,6 93,8 95,2 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 73,3 50 30,8 38,9 42,9 86,4 88,1 91,4 83,3 87,8 76,3 86,3 83 83,3 80,4 76,4 69,1 42,3 13,3 20 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,3 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 7,7 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 46,6 0 0 0 8,3 18,8 100 50 0 44,4 60 58,8 55,6 52,6 40,5 54,5 63,3 50 33,3 33,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 36,1 0 0 0 0 0 87,5 45,5 57,1 37,7 40,4 38 41,3 41,4 35,7 29,8 27,9 15,6 13,8 11,1 0 0
Dorzalgie (M54) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 3,2 0 0 0 2,2 1,1 0,5 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 86,2 0 36,8 5,9 66,7 68,2 90 89,5 96,6 92,5 96,9 88,9 96,9 90,6 91,5 94,7 76,2 73,9 36,4 16,7 100 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,3 0 50 44,4 50 45,7 63,6 57,1 45,8 38,1 38,5 28,3 34,5 31,9 32,7 27,1 21,6 22,4 15,8 13,3 22,2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 41,4 1,6 0 5 21,4 5,3 17,4 22,2 21,9 48,6 45,2 63,6 47,8 57,6 57 54,2 52,4 48,9 57,1 61,4 42,9 100
Selhání ledvin (N17-N19) 18,3 0 0 0 0 0 0 0 100 30,8 31,3 20 13,9 33,3 34,9 22,2 22,1 15,6 6 5,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 68,4 0 0 0 7,7 38,5 47,8 61,5 59 57,9 55,6 69,6 63,2 76,2 71,9 69,6 82 76,3 90,7 61,5 100 50
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 31,2 7,7 29,6 33,3 16,7 3,4 30,8 27,8 46,2 62,1 72 67,6 69,1 71,1 41,9 42,8 30,5 21,8 9,5 6,8 5,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 95 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 94,7 94,6 97,7 97,5 95,3 91,5 93,8 76,9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 84,5 60 88,2 89,5 82,7 88,7 96,7 76,5 90 88 81,5 93,3 82,5 81,1 80,7 85,2 76,5 80,8 87 66,7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 87,9 0 0 0 0 100 100 85,7 100 100 70 83,3 85,7 100 100 66,7 0 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 80,3 0 0 0 50 86,7 68,8 78,7 85,7 83 87 85 81 100 80 80 100 0 50 50 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 82,5 0 0 0 0 29,2 42,1 59,5 72,3 90,4 81,1 93,8 94,5 93,3 82,4 75 81,8 88,9 83,3 75 100 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 92,6 0 0 0 38,5 72,4 77,7 89,6 88,7 91,9 94,9 95,4 97,3 96,9 96,7 97,2 96,9 88,8 90,2 100 0 0
Lékařský potrat (O04) 76,5 0 0 0 0 83,3 71 73,4 76 70,2 92,3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 92,1 0 0 0 0 81,3 91,7 89,6 93,6 92,7 92,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 21,5 0 0 0 100 7,1 12,6 16,9 27,6 24,2 39,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 50,5 0 0 0 0 30 39 47,7 51,6 62,9 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 4,1 4,8 5 5,2 4,7 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 92,6 0 0 0 0 100 89,7 91,6 93,2 92,9 100 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 52,6 0 0 0 0 0 83,3 38,9 66,7 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 14,8 0 0 0 0 0 15,4 4,2 20,7 18,8 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4,9 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,1 50 70,2 86,6 80,6 87 68 83,3 73,3 85,7 25 73,3 50 42,9 83,3 60 50 12,5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,2 12,5 0 0 0,9 7,7 26,6 24,3 28,3 29,3 29,8 17,9 8 18,5 12,8 18,6 6,5 5,9 6,3 10,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 0 0 33,3 0 0 50 50 33,3 28,6 40 16,7 14,3 12,5 8,3 5 3,7 6,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 0 0,7 0 0,7 1,2 6,1 11,1 13,2 9,8 8,8 7,1 5,7 13,5 3,9 6,5 2,8 5,9 3,2 4,9 1,2 0
Nitrolební poranění (S06) 7,2 0 0 1,4 0 2 1 4,5 6,6 3,5 7,2 2,7 5,8 13 9 9,3 12,4 17,8 11,8 14,3 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19,9 0 4 10 13,4 25,6 43,5 59,5 56 45,2 44,4 26,7 34,4 36,4 25 26,1 27 11,1 15,8 5,9 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 81,8 0 55,6 62,5 73,5 73,9 92,3 94,1 85,7 95,5 87,5 93,3 100 94,3 93,8 88,9 97,1 80,8 82,4 83,3 100 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 76,8 0 20 0 100 66,7 25 100 50 60 53,8 50 85,7 77,4 77,3 79,7 78,4 87,4 79,6 75,4 72,4 65,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 77 0 14,3 25 48,1 81,5 82,6 81,3 80,9 93,8 88,1 86,3 77,6 70,8 83,8 75,5 84 60 75 66,7 33,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56,9 0 42,9 45,8 47,3 62,3 77 75 74,1 79,2 73,1 71,8 68,5 61,3 49,6 53,6 42,5 30,9 18,9 22 7,1 11,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 40,5 75 34,3 28,6 0 20 100 66,7 50 28,6 36,4 14,3 40 60 42,9 60 33,3 100 0 25 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57,9 0 0 0 37,5 80 33,3 70,6 60 62,5 69 42,4 56,9 61,7 60,5 59,2 61 60,2 56,5 41,7 75 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 94,9 0 100 100 100 66,7 100 100 100 100 100 88,9 100 100 100 100 50 100 100 0 100 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11,2 20 5,7 13,3 21,4 5,6 0 16,7 0 22,2 14,3 7,7 25 21,4 12 9,5 0 6,7 7,7 14,3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,6 0 0 10,5 4,8 12,5 0 0 0 50 0 5,9 0 4,5 0 0 0 0 0 14,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 85,7 0 0 0 0 0 100 100 81,8 80 84,1 90 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,5 0 0 7,4 3,2 8,7 0 3,6 0 7,3 4,8 5,9 6,1 4 3,5 5,6 6,3 3,2 3,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,6 0 12,8 47,1 66,3 29,2 14,4 7,7 4,9 5,6 10,5 25,1 37,4 38,9 41,9 48,3 46,5 42,2 35,6 27,7 26,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,4 1,5 27 37,9 28 32 38,1 34 32,6 36,2 47 48,1 45,7 42,8 38,6 35,4 30,2 24 17,3 13,7 12,4 10,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)