8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 38 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 4 1 5 7 5 5 3 2 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 90 0 5 2 2 13 14 18 11 6 2 4 3 0 3 3 2 1 0 0 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 406 0 0 0 0 1 0 1 0 5 6 14 22 36 45 75 66 66 49 17 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 10 12 4 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 206 0 0 0 1 0 1 2 1 5 7 11 12 6 11 19 36 32 33 21 8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 270 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11 23 22 12 42 54 36 41 14 4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 152 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 5 14 23 18 27 12 25 9 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 87 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 10 12 9 24 14 5 2 4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 17 30 37 24 28 26 7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 216 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 7 13 28 35 44 40 30 7 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 790 2 5 0 6 4 7 15 15 24 32 49 61 87 119 128 111 59 48 17 0 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 72 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 4 4 5 12 20 5 11 3 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 8 10 5 11 3 2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 436 0 0 0 0 0 0 3 12 41 101 113 92 33 13 12 9 1 4 2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 980 3 11 27 20 27 27 30 30 63 61 66 92 74 112 120 86 61 40 19 10 1
Anémie (D50-D64) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 21 1 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 4 1 1 0 1 2 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 154 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 13 12 21 43 25 13 13 5 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 508 0 4 0 0 4 8 13 24 29 58 57 54 60 70 52 47 20 6 2 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 11 0 0 0 1 4 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 134 0 1 6 7 3 5 3 2 3 14 12 16 17 11 11 10 6 4 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 63 2 0 1 0 1 0 0 1 6 2 5 2 9 2 7 5 7 4 9 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 309 15 31 27 1 3 4 4 5 14 12 7 15 23 32 34 46 13 16 6 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 345 7 80 73 25 7 8 4 11 21 22 12 23 11 17 9 7 3 4 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 8 16 7 6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 15 17 35 54 66 30 9 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 73 0 0 2 0 0 1 1 4 3 1 0 3 4 5 17 7 12 9 2 2 0
Selhání srdce (I50) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 3 6 13 6 7 1 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 146 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 13 19 45 29 20 5 3 0 0
Ateroskleróza (I70) 366 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 10 17 66 93 60 57 31 22 4 1
Varixy dolních končetin (I83) 577 0 0 0 0 2 4 19 33 59 75 67 71 70 86 61 24 4 0 2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 410 0 1 1 15 33 13 10 12 3 7 10 14 28 47 45 87 41 23 19 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 7 6 6 1 3 3 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 173 0 550 414 51 41 28 16 18 19 11 7 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 475 1 4 6 13 18 24 35 43 51 47 46 43 43 44 25 21 6 5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 70 0 1 1 1 0 1 1 2 5 2 4 4 9 13 7 9 4 5 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 117 0 1 2 2 7 23 10 10 10 9 8 5 2 5 10 8 2 3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 98 0 2 4 2 3 6 7 6 9 3 4 10 12 10 7 4 3 6 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 33 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 1 1 4 3 5 7 1 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 42 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 2 4 5 4 1 1 1 10 5 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 578 0 4 52 85 79 63 53 38 50 32 20 25 18 18 12 12 9 7 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 063 14 37 28 4 8 20 31 40 60 59 71 91 119 135 116 98 87 26 16 2 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 705 0 5 20 4 1 8 18 35 69 89 64 66 48 78 78 59 39 17 6 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 50 0 0 0 2 3 2 11 6 11 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 127 3 2 2 0 2 1 1 0 1 4 5 1 8 10 22 14 16 19 12 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 6 4 4 4 5 2 2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 327 2 0 0 1 7 10 13 28 32 43 33 41 34 23 30 12 16 2 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 52 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 1 2 6 8 7 8 6 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 13 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 3 1 0 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 975 0 0 0 3 13 11 34 52 84 78 71 84 107 125 111 100 55 30 17 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 49 0 0 0 0 1 0 2 1 2 4 1 1 4 3 5 5 9 7 3 0 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 45 0 0 0 1 0 0 2 5 3 0 12 3 1 7 2 0 5 3 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 77 1 1 2 0 2 3 8 1 2 5 3 4 3 7 6 11 8 5 4 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 217 0 3 2 1 17 23 23 16 17 13 11 12 18 15 17 4 12 7 3 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 103 0 0 5 8 3 2 2 2 8 10 7 9 6 2 10 10 6 7 6 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 496 0 0 0 0 0 0 0 5 9 16 20 37 51 82 108 81 61 25 1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 858 0 0 0 0 0 3 0 4 12 32 57 84 123 165 150 144 63 20 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 952 0 0 1 6 49 59 68 74 85 104 102 119 108 77 58 30 10 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 613 0 6 5 17 28 33 34 24 41 39 57 80 67 63 62 32 20 4 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 104 0 0 0 7 4 1 0 1 2 4 10 7 18 16 15 12 4 3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 322 0 0 0 0 0 7 9 19 31 53 35 35 43 31 31 19 7 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 659 0 5 5 5 11 23 14 16 51 61 76 111 90 79 56 29 20 5 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 156 0 1 5 10 12 3 8 5 8 15 7 14 5 19 21 6 11 5 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 364 0 1 1 1 3 8 11 5 7 13 15 22 37 44 48 33 46 39 22 7 1
Selhání ledvin (N17-N19) 86 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 4 1 13 9 20 9 8 4 6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 637 0 0 2 0 3 19 21 17 31 57 27 57 66 115 92 59 32 20 16 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 621 0 2 6 3 4 9 9 12 24 53 48 50 65 76 91 66 58 24 16 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 24 52 84 126 105 59 29 8 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 667 0 40 51 45 56 49 30 19 30 36 34 37 41 56 46 47 24 19 6 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 90 0 0 0 2 2 10 9 8 11 18 6 6 5 5 5 1 0 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 204 0 0 0 0 8 21 26 13 37 32 15 32 6 4 2 2 4 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 724 0 0 0 0 6 5 27 37 80 139 158 151 35 21 22 24 8 5 6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 426 1 0 0 5 35 126 217 226 273 277 225 211 164 190 204 138 88 33 11 2 0
Lékařský potrat (O04) 370 0 0 0 1 14 52 71 72 76 74 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 827 0 0 0 0 6 75 214 254 197 73 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 96 0 0 0 0 3 4 28 36 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 92 0 0 0 0 1 7 28 29 23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 161 0 0 0 0 3 14 45 64 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 060 0 0 0 0 10 102 325 375 204 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 14 0 0 0 0 0 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 400 70 63 154 31 19 7 12 7 7 8 9 3 2 0 6 1 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 119 0 1 1 6 8 13 13 17 17 14 5 8 3 2 3 2 3 2 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 192 1 2 3 1 1 4 4 3 10 7 10 11 16 15 21 30 21 14 16 2 0
Nitrolební poranění (S06) 98 0 0 0 0 1 5 0 1 3 6 13 4 12 6 15 5 12 10 4 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 171 0 10 11 4 18 21 27 14 10 10 9 10 7 5 5 3 4 1 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 432 0 10 46 44 12 11 12 9 20 19 31 26 32 36 46 35 29 8 3 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 630 0 1 2 1 1 2 3 2 8 5 6 16 20 29 49 68 81 135 135 58 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 470 0 1 6 13 11 23 34 23 37 36 40 47 43 70 37 18 15 11 5 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 120 0 19 46 49 115 188 163 161 226 210 165 159 143 142 116 98 58 43 13 5 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 48 1 8 1 1 1 2 3 0 4 2 1 8 4 3 3 1 0 2 2 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 359 0 0 1 3 3 7 6 5 8 14 24 29 34 44 46 45 43 36 10 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 92 0 0 2 0 8 9 7 18 8 10 7 7 5 7 1 2 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 35 2 3 5 0 1 2 3 0 1 3 1 7 1 3 0 2 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 114 0 0 0 0 3 4 7 15 33 38 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 92 0 1 0 2 0 0 2 2 3 3 5 8 9 13 23 14 4 1 1 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 959 4 14 42 53 52 75 75 73 117 126 107 127 154 231 254 219 144 69 20 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 34 460 147 938 1 077 570 824 1 336 1 975 2 152 2 554 2 543 2 243 2 577 2 548 3 164 3 325 2 707 1 864 1 168 582 150 16
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 7,3 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,5 0 0 0 0 0 2,8 2,6 0 0 2,2 2,6 2,5 10,2 2,5 13,6 25,7 25,7 34,4 38,2 77,5 330
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 15,4 0 22,2 6,5 7,5 49,3 39,9 46,9 28 12,7 4,3 10,3 7,6 0 7,4 8,2 7,3 5,1 0 0 38,7 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69,4 0 0 0 0 3,8 0 2,6 0 10,5 12,9 36,2 55,7 92,2 110,7 204,6 242,2 339,8 337 216,7 116,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,6 2,5 7,7 24,6 27,3 44 20,6 0 12,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 35,2 0 0 0 3,8 0 2,8 5,2 2,5 10,5 15,1 28,5 30,4 15,4 27,1 51,8 132,1 164,7 227 267,7 309,8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 46,2 0 0 0 0 0 0 0 5,1 19 23,7 59,5 55,7 30,7 103,3 147,3 132,1 211,1 96,3 51 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26 0 0 0 0 0 0 0 15,3 6,3 12,9 12,9 35,4 58,9 44,3 73,7 44 128,7 61,9 51 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 14,9 0 0 0 0 7,6 0 0 0 2,1 8,6 25,9 30,4 23,1 59,1 38,2 18,3 10,3 27,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 30,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 17,7 43,6 73,8 100,9 88,1 144,1 178,8 89,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 36,9 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 8,6 10,3 17,7 33,3 68,9 95,5 161,5 205,9 206,3 89,2 38,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 135,1 35,1 22,2 0 22,6 15,2 19,9 39,1 38,1 50,6 68,9 126,7 154,4 222,9 292,8 349,2 407,4 303,7 330,1 216,7 0 330
Carcinoma in situ (D00-D09) 12,3 0 0 0 0 0 2,8 2,6 10,2 0 2,2 0 10,1 10,2 12,3 32,7 73,4 25,7 75,7 38,2 38,7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,9 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 4,3 2,6 2,5 2,6 19,7 27,3 18,3 56,6 20,6 25,5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 74,6 0 0 0 0 0 0 7,8 30,5 86,5 217,4 292,3 232,9 84,5 32 32,7 33 5,1 27,5 25,5 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 167,6 52,7 48,9 88,2 75,5 102,4 76,9 78,1 76,3 132,9 131,3 170,7 232,9 189,6 275,6 327,4 315,6 314 275,1 242,2 387,3 330
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,6 17,6 0 0 3,8 0 0 2,6 2,5 2,1 8,6 5,2 10,1 2,6 2,5 0 3,7 10,3 0 12,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 8,6 5,2 32,9 30,7 51,7 117,3 91,7 66,9 89,4 63,7 77,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 86,9 0 17,8 0 0 15,2 22,8 33,9 61 61,2 124,9 147,4 136,7 153,7 172,2 141,9 172,5 103 41,3 25,5 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0 0 0 3,8 15,2 2,8 2,6 0 6,3 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,2 0 0 3,3 0 3,8 5,7 0 0 0 0 2,6 2,5 2,6 2,5 8,2 3,7 0 6,9 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 22,9 0 4,4 19,6 26,4 11,4 14,2 7,8 5,1 6,3 30,1 31 40,5 43,6 27,1 30 36,7 30,9 27,5 38,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 10,8 35,1 0 3,3 0 3,8 0 0 2,5 12,7 4,3 12,9 5,1 23,1 4,9 19,1 18,3 36 27,5 114,7 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 52,8 263,4 137,8 88,2 3,8 11,4 11,4 10,4 12,7 29,5 25,8 18,1 38 58,9 78,7 92,8 168,8 66,9 110 76,5 38,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 59 122,9 355,6 238,5 94,4 26,6 22,8 10,4 28 44,3 47,4 31 58,2 28,2 41,8 24,6 25,7 15,4 27,5 12,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 13,8 38,2 0 0
Angina pectoris (I20) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 7,7 17,2 21,8 58,7 36 41,3 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 39,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 7,8 38 43,6 86,1 147,3 242,2 154,4 61,9 12,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 2,7 7,3 0 6,9 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 12,5 0 0 6,5 0 0 2,8 2,6 10,2 6,3 2,2 0 7,6 10,2 12,3 46,4 25,7 61,8 61,9 25,5 77,5 0
Selhání srdce (I50) 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 6,5 5,2 2,5 5,1 7,4 16,4 47,7 30,9 48,1 12,7 38,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 25 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 6,5 7,8 10,1 33,3 46,8 122,8 106,4 103 34,4 38,2 0 0
Ateroskleróza (I70) 62,6 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 10,3 25,3 43,6 162,4 253,7 220,2 293,4 213,2 280,4 154,9 330
Varixy dolních končetin (I83) 98,7 0 0 0 0 7,6 11,4 49,5 83,9 124,4 161,4 173,3 179,8 179,3 211,6 166,4 88,1 20,6 0 25,5 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 70,1 0 4,4 3,3 56,6 125,2 37 26 30,5 6,3 15,1 25,9 35,4 71,7 115,6 122,8 319,3 211,1 158,2 242,2 38,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 0 0 3,3 0 0 2,8 0 0 6,3 4,3 2,6 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,6 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 2,2 7,8 2,5 2,6 17,2 16,4 22 5,1 20,6 38,2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 200,6 0 2 444,4 1 352,9 192,5 155,5 79,7 41,7 45,8 40,1 23,7 18,1 7,6 12,8 9,8 16,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 81,2 17,6 17,8 19,6 49,1 68,3 68,3 91,2 109,3 107,6 101,2 119 108,9 110,2 108,3 68,2 77,1 30,9 34,4 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,7 14,7 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12 0 4,4 3,3 3,8 0 2,8 2,6 5,1 10,5 4,3 10,3 10,1 23,1 32 19,1 33 20,6 34,4 12,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 20 0 4,4 6,5 7,5 26,6 65,5 26 25,4 21,1 19,4 20,7 12,7 5,1 12,3 27,3 29,4 10,3 20,6 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 16,8 0 8,9 13,1 7,5 11,4 17,1 18,2 15,3 19 6,5 10,3 25,3 30,7 24,6 19,1 14,7 15,4 41,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,6 0 0 0 0 0 2,8 5,2 2,5 2,1 8,6 2,6 2,5 10,2 7,4 13,6 25,7 5,1 13,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,2 0 0 0 0 0 2,8 7,8 0 2,1 4,3 5,2 10,1 12,8 9,8 2,7 3,7 5,1 68,8 63,7 77,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 2,5 0 4,9 0 0 0 6,9 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 98,8 0 17,8 169,9 320,9 299,7 179,4 138,1 96,6 105,5 68,9 51,7 63,3 46,1 44,3 32,7 44 46,3 48,1 12,7 0 0
Tříselná kýla (K40) 181,8 245,8 164,4 91,5 15,1 30,4 56,9 80,7 101,7 126,6 127 183,6 230,4 304,9 332,2 316,5 359,6 447,9 178,8 204 77,5 330
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 120,6 0 22,2 65,4 15,1 3,8 22,8 46,9 89 145,5 191,6 165,5 167,1 123 191,9 212,8 216,5 200,8 116,9 76,5 38,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,6 0 0 0 7,5 11,4 5,7 28,7 15,3 23,2 19,4 10,3 2,5 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 10,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,7 52,7 8,9 6,5 0 7,6 2,8 2,6 0 2,1 8,6 12,9 2,5 20,5 24,6 60 51,4 82,4 130,7 153 154,9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,3 7,8 5,1 15,4 9,8 10,9 14,7 25,7 13,8 25,5 38,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 55,9 35,1 0 0 3,8 26,6 28,5 33,9 71,2 67,5 92,6 85,4 103,8 87,1 56,6 81,8 44 82,4 13,8 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,9 0 4,4 0 0 0 0 0 2,5 2,1 8,6 2,6 10,1 2,6 4,9 16,4 29,4 36 55 76,5 77,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 0 0 0 3,8 0 0 0 2,5 0 0 2,6 0 12,8 7,4 2,7 0 5,1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 166,7 0 0 0 11,3 49,3 31,3 88,6 132,2 177,2 167,9 183,6 212,7 274,1 307,6 302,8 367 283,1 206,3 216,7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,4 0 0 0 0 3,8 0 5,2 2,5 4,2 8,6 2,6 2,5 10,2 7,4 13,6 18,3 46,3 48,1 38,2 0 330
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,7 0 0 0 3,8 0 0 5,2 12,7 6,3 0 31 7,6 2,6 17,2 5,5 0 25,7 20,6 12,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,2 17,6 4,4 6,5 0 7,6 8,5 20,8 2,5 4,2 10,8 7,8 10,1 7,7 17,2 16,4 40,4 41,2 34,4 51 38,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 37,1 0 13,3 6,5 3,8 64,5 65,5 59,9 40,7 35,9 28 28,5 30,4 46,1 36,9 46,4 14,7 61,8 48,1 38,2 116,2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,6 0 0 16,3 30,2 11,4 5,7 5,2 5,1 16,9 21,5 18,1 22,8 15,4 4,9 27,3 36,7 30,9 48,1 76,5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 84,8 0 0 0 0 0 0 0 12,7 19 34,4 51,7 93,7 130,7 201,8 294,6 297,3 314 172 12,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 146,7 0 0 0 0 0 8,5 0 10,2 25,3 68,9 147,4 212,7 315,1 406 409,2 528,5 324,3 137,6 12,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 162,8 0 0 3,3 22,6 185,9 168 177,1 188,1 179,3 223,9 263,8 301,3 276,7 189,5 158,2 110,1 51,5 13,8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 104,8 0 26,7 16,3 64,2 106,2 94 88,6 61 86,5 84 147,4 202,6 171,6 155 169,1 117,4 103 27,5 12,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 17,8 0 0 0 26,4 15,2 2,8 0 2,5 4,2 8,6 25,9 17,7 46,1 39,4 40,9 44 20,6 20,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 55,1 0 0 0 0 0 19,9 23,4 48,3 65,4 114,1 90,5 88,6 110,2 76,3 84,6 69,7 36 6,9 12,7 0 0
Dorzalgie (M54) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 0 0 5,1 13,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 112,7 0 22,2 16,3 18,9 41,7 65,5 36,5 40,7 107,6 131,3 196,6 281 230,6 194,4 152,8 106,4 103 34,4 25,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,7 0 4,4 16,3 37,7 45,5 8,5 20,8 12,7 16,9 32,3 18,1 35,4 12,8 46,8 57,3 22 56,6 34,4 12,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 62,2 0 4,4 3,3 3,8 11,4 22,8 28,7 12,7 14,8 28 38,8 55,7 94,8 108,3 130,9 121,1 236,8 268,2 280,4 271,1 330
Selhání ledvin (N17-N19) 14,7 0 0 0 0 0 5,7 2,6 2,5 6,3 10,8 10,3 2,5 33,3 22,1 54,6 33 41,2 27,5 76,5 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 108,9 0 0 6,5 0 11,4 54,1 54,7 43,2 65,4 122,7 69,8 144,3 169,1 283 251 216,5 164,7 137,6 204 116,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 106,2 0 8,9 19,6 11,3 15,2 25,6 23,4 30,5 50,6 114,1 124,2 126,6 166,5 187 248,3 242,2 298,6 165,1 204 193,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 84,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 12,9 60,8 133,2 206,7 343,7 385,3 303,7 199,5 102 38,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 114,1 0 177,8 166,7 169,9 212,5 139,5 78,1 48,3 63,3 77,5 87,9 93,7 105 137,8 125,5 172,5 123,5 130,7 76,5 38,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 15,4 0 0 0 7,5 7,6 28,5 23,4 20,3 23,2 38,7 15,5 15,2 12,8 12,3 13,6 3,7 0 13,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 34,9 0 0 0 0 30,4 59,8 67,7 33,1 78 68,9 38,8 81 15,4 9,8 5,5 7,3 20,6 6,9 12,7 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 123,8 0 0 0 0 22,8 14,2 70,3 94,1 168,7 299,2 408,7 382,3 89,7 51,7 60 88,1 41,2 34,4 76,5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 414,9 17,6 0 0 18,9 132,8 358,8 565,2 574,6 575,8 596,3 582 534,2 420,1 467,5 556,5 506,4 453 227 140,2 77,5 0
Lékařský potrat (O04) 63,3 0 0 0 3,8 53,1 148,1 184,9 183,1 160,3 159,3 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 141,4 0 0 0 0 22,8 213,6 557,4 645,8 415,5 157,1 12,9 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16,4 0 0 0 0 11,4 11,4 72,9 91,5 46,4 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,7 0 0 0 0 3,8 19,9 72,9 73,7 48,5 6,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 27,5 0 0 0 0 11,4 39,9 117,2 162,7 69,6 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 181,3 0 0 0 0 37,9 290,4 846,6 953,4 430,3 84 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,4 0 0 0 0 0 8,5 15,6 5,1 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 2,8 7,8 2,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,7 175,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 122,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,4 1 229,1 280 503,2 117 72,1 19,9 31,3 17,8 14,8 17,2 23,3 7,6 5,1 0 16,4 3,7 0 6,9 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,7 3,7 0 0 0 38,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 20,3 0 4,4 3,3 22,6 30,4 37 33,9 43,2 35,9 30,1 12,9 20,3 7,7 4,9 8,2 7,3 15,4 13,8 0 38,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 5,2 2,5 0 2,5 2,7 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 32,8 17,6 8,9 9,8 3,8 3,8 11,4 10,4 7,6 21,1 15,1 25,9 27,9 41 36,9 57,3 110,1 108,1 96,3 204 77,5 0
Nitrolební poranění (S06) 16,8 0 0 0 0 3,8 14,2 0 2,5 6,3 12,9 33,6 10,1 30,7 14,8 40,9 18,3 61,8 68,8 51 38,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 29,2 0 44,4 35,9 15,1 68,3 59,8 70,3 35,6 21,1 21,5 23,3 25,3 17,9 12,3 13,6 11 20,6 6,9 12,7 38,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 73,9 0 44,4 150,3 166,1 45,5 31,3 31,3 22,9 42,2 40,9 80,2 65,8 82 88,6 125,5 128,4 149,3 55 38,2 116,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 107,7 0 4,4 6,5 3,8 3,8 5,7 7,8 5,1 16,9 10,8 15,5 40,5 51,2 71,4 133,7 249,6 417 928,5 1 720,8 2 246,3 2 640,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,4 0 4,4 19,6 49,1 41,7 65,5 88,6 58,5 78 77,5 103,5 119 110,2 172,2 100,9 66,1 77,2 75,7 63,7 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 362,5 0 84,4 150,3 185 436,3 535,3 424,6 409,3 476,7 452,1 426,8 402,6 366,3 349,4 316,5 359,6 298,6 295,8 165,7 193,6 330
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,2 17,6 35,6 3,3 3,8 3,8 5,7 7,8 0 8,4 4,3 2,6 20,3 10,2 7,4 8,2 3,7 0 13,8 25,5 38,7 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,4 0 0 3,3 11,3 11,4 19,9 15,6 12,7 16,9 30,1 62,1 73,4 87,1 108,3 125,5 165,1 221,4 247,6 127,5 38,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 15,7 0 0 6,5 0 30,4 25,6 18,2 45,8 16,9 21,5 18,1 17,7 12,8 17,2 2,7 7,3 5,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6 35,1 13,3 16,3 0 3,8 5,7 7,8 0 2,1 6,5 2,6 17,7 2,6 7,4 0 7,3 5,1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 19,5 0 0 0 0 11,4 11,4 18,2 38,1 69,6 81,8 23,3 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15,7 0 4,4 0 7,5 0 0 5,2 5,1 6,3 6,5 12,9 20,3 23,1 32 62,7 51,4 20,6 6,9 12,7 38,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 335 70,2 62,2 137,2 200,1 197,3 213,6 195,4 185,6 246,8 271,2 276,8 321,6 394,5 568,4 692,9 803,7 741,3 474,6 254,9 116,2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 892,7 2 581,2 4 168,9 3 519,4 2 151,7 3 126,1 3 804,1 5 144,4 5 471,4 5 387,0 5 474,1 5 801,7 6 524,7 6 527,5 7 785,2 9 070,8 9 934,3 9 595,4 8 033,6 7 418,7 5 809,5 5 280,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 4,2 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,8 0 0 0 0 0 50 20 0 0 10 7,1 7,7 12,1 2,5 9,8 12,7 6,7 8,3 5 11,8 50
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,9 0 2,9 2 2,7 15,1 31,8 34 34,4 10,5 5 10,3 5,5 0 4,4 3,2 2,9 1,3 0 0 5,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 48 0 0 0 0 100 0 50 0 45,5 25 46,7 66,7 50 45,9 48,4 44,6 53,2 47,1 51,5 42,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 16,7 7,9 14,9 10,6 15,4 7,8 0 6,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 71,8 0 0 0 50 0 100 100 100 71,4 70 73,3 70,6 46,2 52,4 55,9 78,3 78 84,6 75 80 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 61,8 0 0 0 0 0 0 0 33,3 50 45,8 67,6 59,5 41,4 66,7 65,1 64,3 73,2 73,7 36,4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 59,4 0 0 0 0 0 0 0 100 50 66,7 38,5 82,4 65,7 52,9 56,3 48 62,5 64,3 66,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41 0 0 0 0 100 0 0 0 50 57,1 71,4 52,2 32,1 66,7 34,1 31,3 16,7 17,4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 54,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 63,6 53,1 56,6 50 44,4 70 59,1 43,8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 80,6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 57,1 58,3 86,7 90,3 77,8 81,5 83,3 85,7 70 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32 66,7 33,3 0 60 36,4 53,8 53,6 29,4 41,4 43,8 52,7 32,3 32,2 32,8 32,1 35,9 21,4 23,1 21,5 0 50
Carcinoma in situ (D00-D09) 78,3 0 0 0 0 0 100 50 100 0 50 0 66,7 66,7 71,4 75 87 83,3 78,6 100 50 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 16,8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 33,3 9,1 5,6 16,3 16,1 11,1 26,2 12,5 16,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 87,7 0 0 0 0 0 0 75 92,3 85,4 90,2 85,6 89,3 86,8 68,4 100 100 100 100 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 57,9 30 73,3 79,4 83,3 62,8 84,4 75 65,2 76,8 70,1 70,2 68,7 57,8 58,3 55 48,6 40,1 36,7 35,8 47,6 100
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,7 10 0 0 5,9 0 0 16,7 6,3 11,1 22,2 20 23,5 5,6 5,3 0 3,2 5,3 0 7,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9,1 5,3 22 12,9 16,2 26,9 15,7 10,8 11,1 8,8 9,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 27,3 0 1,5 0 0 10,8 44,4 44,8 55,8 63 79,5 80,3 60,7 59,4 47,9 42,3 37 16,5 4,5 1,4 0 0
Demence (F00-F03) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,2 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 0 0 0 1,6 4,6 3,8 4,2 0 7,5 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0 1,7 0 2,2 7,4 0 0 0 0 1,5 1,4 1,4 1,2 5,9 2,4 0 4,5 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 7,8 0 6,3 17,1 11,3 4,7 10,9 7,9 3,8 3,4 12,6 11 11 9,2 6 6,1 5,9 4,4 6,7 9,1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 39,1 100 0 100 0 100 0 0 33,3 100 100 100 100 69,2 28,6 36,8 25 35 13,8 32,1 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 51,4 71,4 77,5 62,8 11,1 75 30,8 36,4 62,5 70 44,4 33,3 51,7 46 47,8 50 61,3 36,1 43,2 37,5 20 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 31,3 19,4 66,7 83 73,5 36,8 36,4 19 36,7 42 30,1 18,8 26,7 12,4 20 8 9,1 5,8 14,3 7,1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 1,3 3,8 0 0
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 3,1 4,9 4,9 7,2 4,4 4,4 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 8,8 21,4 15,7 17,7 17,7 20,2 16,3 5,6 2,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 1,5 2,9 0 1,5 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,4 0 0 100 0 0 7,7 4,5 13,3 7,5 2 0 2,4 2,1 1,6 3,1 1,5 2,7 2,3 1 3,7 0
Selhání srdce (I50) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 20 10 2,2 3,6 1,8 2,3 3,9 1,4 1,4 0,3 0,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 14,3 10 10 8,1 5,5 10,7 8,7 13,8 7,8 5 1,3 1 0 0
Ateroskleróza (I70) 29,3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 16 32,3 22,1 36,1 32,7 28,2 31,8 23,1 24,7 13,8 25
Varixy dolních končetin (I83) 64,5 0 0 0 0 50 50 76 76,7 67 73,5 62 70,3 62,5 77,5 67 43,6 22,2 0 18,2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 20,6 0 20 7,1 45,5 57,9 30,2 41,7 32,4 5,3 9,1 11,8 15,7 19 23,6 18,9 26,1 18,7 11,6 17,6 4,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,9 0 0 0,6 0 0 4,2 0 0 13,6 11,8 4,5 0 0 0 0 9,5 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 1,9 8,3 2,3 1,4 5,6 4 3,7 0,5 1,3 1,7 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,9 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 91,1 0 92 88,1 87,9 97,6 100 94,1 100 95 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77 33,3 50 50 68,4 72 75 72,9 78,2 77,3 88,7 92 89,6 75,4 75,9 83,3 70 66,7 41,7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,7 2,1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,1 0 16,7 10 16,7 0 11,1 8,3 16,7 29,4 12,5 16 14,8 20,5 16,7 7,4 10,1 5,7 7,9 2,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 62,9 0 25 10,5 10,5 38,9 88,5 71,4 83,3 100 90 100 83,3 50 55,6 90,9 100 66,7 60 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,6 0 22,2 50 100 75 75 77,8 100 81,8 50 66,7 90,9 70,6 58,8 58,3 66,7 50 42,9 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,9 0 0 0 0 0 14,3 11,8 9,1 5,9 50 10 5 13,3 13,6 15,2 20,6 5 7,7 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,3 0 0 0 0 0 25 60 0 25 15,4 13,3 22,2 18,5 16,7 3,2 3,1 3 26,3 17,2 12,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,4 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 1,8 0 2,3 0 0 0 0,7 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 75,6 0 66,7 74,3 64,9 65,8 76,8 86,9 80,9 87,7 84,2 87 89,3 69,2 72 66,7 92,3 100 77,8 50 0 0
Tříselná kýla (K40) 85,5 93,3 88,1 77,8 80 80 83,3 75,6 83,3 84,5 88,1 88,8 91 85,6 86,5 82,3 82,4 89,7 86,7 88,9 50 100
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 80,8 0 100 87 80 100 88,9 85,7 89,7 89,6 91,8 85,3 79,5 76,2 80,4 76,5 78,7 67,2 70,8 66,7 11,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 13,4 0 0 0 2,9 8,1 8,3 28,9 23,1 28,2 21,4 15,4 8,3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 33 42,9 18,2 28,6 0 100 14,3 14,3 0 16,7 19 38,5 7,1 38,1 28,6 45,8 38,9 34,8 36,5 36,4 30,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15,4 30 9,5 15,4 8 8,5 9,1 9,8 4,3 6,5 12,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 52,3 66,7 0 0 11,1 70 62,5 86,7 73,7 80 76,8 82,5 66,1 65,4 43,4 46,2 27,9 31,4 6,3 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,9 0 4,3 0 0 0 0 0 33,3 20 40 8,3 18,2 3,8 5,9 10 14,5 11,9 11,1 17,1 20 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,7 0 0 0 14,3 0 0 0 10 0 0 7,1 0 17,9 6,8 2,8 0 7,1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,5 0 0 0 50 76,5 57,9 66,7 68,4 70 69 68,3 69,4 66,5 60,1 56,9 51,8 50,5 25,4 27,4 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19,1 0 0 0 0 100 0 33,3 50 15,4 66,7 25 7,1 28,6 13,6 21,7 16,1 20,9 17,9 15,8 0 14,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,8 0 0 0 33,3 0 0 9,1 15,2 6,4 0 18,2 5,8 2,3 11,9 3,8 0 12,2 10,7 5,6 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,1 20 5,9 6,3 0 13,3 18,8 47,1 9,1 15,4 21,7 20 22,2 16,7 20 12,8 26,2 14,5 10,6 13,3 12,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 40,9 0 15 14,3 10 70,8 63,9 71,9 61,5 51,5 56,5 40,7 27,9 52,9 28,8 41,5 13,8 34,3 33,3 27,3 30 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 21,6 0 0 38,5 42,1 12 18,2 20 22,2 34,8 41,7 36,8 28,1 22,2 6,9 26,3 25 13 17,5 18,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 69,7 0 0 0 0 0 0 0 100 90 80 69 80,4 71,8 74,5 74 67,5 66,3 56,8 7,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 75,4 0 0 0 0 0 100 0 100 100 94,1 90,5 85,7 83,1 82,9 75,8 70,6 54,8 46,5 7,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 78,9 0 0 100 100 81,7 83,1 82,9 89,2 80,2 78,8 81 75,3 78,3 73,3 70,7 73,2 76,9 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 62,6 0 33,3 31,3 70,8 68,3 80,5 87,2 82,8 87,2 76,5 79,2 78,4 65 65,6 58,5 39,5 33,9 11,8 6,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 44,1 0 0 0 29,2 21,1 50 0 20 33,3 44,4 83,3 53,8 60 59,3 46,9 52,2 26,7 60 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 30,8 0 0 0 0 0 53,8 39,1 50 35,2 46,1 39,8 29,2 32,1 23,8 25,2 21,1 13,2 5 14,3 0 0
Dorzalgie (M54) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,7 0 0 0,4 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 75,3 0 62,5 31,3 50 68,8 82,1 82,4 69,6 91,1 84,7 84,4 80,4 74,4 80,6 69,1 56,9 60,6 55,6 25 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25,1 0 50 62,5 55,6 35,3 60 50 29,4 30,8 39,5 21,2 28,6 12,8 29,7 28,4 14,6 19,3 8,5 3,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 34,2 0 1,7 3,3 5,9 7,9 16 25 20,8 33,3 28,9 34,9 39,3 53,6 48,9 50 35,9 56,8 52,7 56,4 43,8 100
Selhání ledvin (N17-N19) 15,4 0 0 0 0 0 66,7 50 50 17,6 33,3 18,2 5,9 29,5 18,4 21,7 11,7 10,4 6,3 12 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 65,1 0 0 50 0 33,3 54,3 63,6 50 46,3 58,2 49,1 67,1 78,6 71,9 74,2 75,6 60,4 71,4 72,7 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 31,4 0 7,7 23,1 15,8 8,2 31 40,9 40 45,3 67,1 64 58,8 67 48,7 41,9 30,6 24,7 9,9 8,3 5,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 93,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 94,5 92,3 95,5 94,6 95,2 87,9 61,5 50 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 83,6 0 90,9 83,6 90 93,3 92,5 100 76 85,7 87,8 85 74 80,4 82,4 82,1 81 66,7 76 75 33,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 89,1 0 0 0 100 100 100 100 88,9 100 90 75 85,7 83,3 100 100 20 0 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 72,3 0 0 0 0 50 65,6 78,8 61,9 86 72,7 78,9 88,9 75 80 66,7 40 80 25 100 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 79 0 0 0 0 31,6 25 64,3 72,5 76,9 88 84,5 85,3 92,1 75 73,3 77,4 57,1 83,3 100 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 86,2 100 0 0 45,5 68,6 86,3 87,5 81,9 88,1 91,1 91,1 88,7 82,8 87,2 87,2 84,7 83,8 75 78,6 50 0
Lékařský potrat (O04) 82,4 0 0 0 100 70 78,8 81,6 77,4 85,4 91,4 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 86,1 0 0 0 0 100 91,5 82,9 86,7 84,9 91,3 83,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,9 0 0 0 0 7,1 2 7,1 10,3 11,8 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 35,2 0 0 0 0 12,5 22,6 37,3 33,7 46 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,3 0 0 0 0 5,4 3,5 3,7 4,7 5,3 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 75,9 0 0 0 0 58,8 75 76,1 74,6 78,5 83 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 48,3 0 0 0 0 0 50 85,7 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 16,2 0 0 0 0 0 14,3 25 6,7 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3,1 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 73,1 58,8 68,5 90,1 79,5 82,6 63,6 80 100 53,8 72,7 52,9 25 40 0 100 100 0 100 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0,8 1,1 0 0 0 6,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,7 0 3,3 1,4 5 9 19,1 21,7 25,8 34 26,9 15,6 28,6 13,6 8,3 8,1 6,5 11,1 7,1 0 10 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 28,6 20 0 12,5 7,1 14,3 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,5 0,9 1,2 3,9 0,8 0,6 6,8 6,7 5,5 15,4 9,6 12,7 9 9,3 6,9 8,1 11,2 6,9 4,5 8,5 3,1 0
Nitrolební poranění (S06) 4,9 0 0 0 0 0,8 2,8 0 1,1 2,7 5,6 10,5 2,9 7,5 4,3 12 5,8 13,2 9,9 5,7 5,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18 0 5,6 12 6,3 30 48,8 49,1 38,9 33,3 25 30 26,3 29,2 17,9 13,9 15,8 21,1 3,6 5,6 16,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75,5 0 50 61,3 53,7 85,7 100 75 90 87 86,4 83,8 81,3 76,2 81,8 86,8 92,1 87,9 80 60 60 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72,3 0 20 100 100 50 50 75 100 88,9 83,3 75 69,6 69 64,4 72,1 70,8 79,4 71,8 74,2 73,4 53,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,2 0 8,3 28,6 52 68,8 76,7 82,9 79,3 84,1 81,8 87 79,7 81,1 83,3 77,1 66,7 75 50 62,5 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,9 0 44,2 45,1 43,4 56,9 70,9 71,8 71,6 74,6 66,7 68,5 62,1 56,7 52 51,6 39,7 30,1 22,3 11,5 8,3 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 35,3 14,3 18,6 100 16,7 50 66,7 50 0 33,3 33,3 11,1 61,5 44,4 60 100 100 0 100 50 100 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 5,3 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57,3 0 0 12,5 50 42,9 58,3 66,7 45,5 61,5 58,3 75 65,9 69,4 57,1 58,2 51,7 51,8 60 55,6 33,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 89,3 0 0 100 0 88,9 90 87,5 100 100 90,9 87,5 87,5 100 100 33,3 100 100 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11,2 11,8 8,6 33,3 0 14,3 15,4 18,8 0 5 15,8 8,3 31,8 3,8 13,6 0 10,5 5 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 6,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 86,4 0 0 0 0 100 100 100 93,8 86,8 80,9 81,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,4 0 4,3 0 16,7 0 0 5,4 9,5 3,8 4,6 4,5 4,8 4,8 4,2 5,6 4,4 2 2,2 4,3 14,3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,2 2,9 14,9 35,3 65,4 42,6 15,9 6,6 3,4 5,8 14,1 28,9 33,2 34,6 42,9 43,7 43,9 37,6 30,8 22,2 21,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 28,7 2,1 26,3 36,3 26 29,7 35,7 31,9 28,6 34,5 43,3 44,9 41,8 35,7 34,2 30,8 26,9 21,5 15,6 13 9,8 8,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)