8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 57 0 2 1 1 0 2 0 0 1 3 2 4 5 4 7 9 8 4 2 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 93 0 4 2 2 13 12 16 12 9 1 7 4 2 4 2 1 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 363 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 15 30 52 80 68 46 51 10 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 59 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 6 5 9 19 7 6 2 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 168 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 6 7 9 20 18 20 23 23 27 3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 330 0 0 0 0 0 0 0 6 6 13 21 24 38 52 65 45 18 30 10 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 150 0 0 0 0 0 0 2 8 5 8 5 7 26 19 15 24 21 1 8 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 61 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 8 7 4 11 13 6 4 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 21 38 65 39 21 19 9 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 218 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 5 11 34 40 48 26 27 10 2 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 685 0 5 2 7 6 8 7 18 11 21 34 55 74 115 116 104 58 34 10 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 45 0 0 0 0 0 0 2 5 2 2 5 2 4 4 8 5 2 3 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 9 7 6 7 5 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 424 0 0 0 0 0 1 4 15 44 102 118 80 16 25 10 3 3 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 950 2 11 12 19 27 41 32 43 50 58 73 73 87 88 117 103 69 27 17 1 0
Anémie (D50-D64) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 20 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 3 3 3 3 1 0 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 90 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 10 14 17 11 13 4 4 0 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 559 0 1 1 1 6 8 15 24 52 47 51 64 71 78 75 37 20 6 2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 16 1 0 0 2 0 2 1 1 3 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 136 3 1 5 3 5 5 3 6 13 10 6 17 10 11 11 15 4 6 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 54 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 10 3 5 7 6 8 7 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 296 15 17 24 5 4 2 7 9 7 8 11 15 26 34 35 31 23 12 10 0 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 310 14 60 80 25 10 7 3 14 13 8 11 12 18 17 5 8 2 1 1 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 7 4 3 2 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 11 34 41 60 46 37 11 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 81 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2 5 14 11 8 13 14 6 1 0
Selhání srdce (I50) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 9 11 7 3 3 1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 107 0 0 0 0 1 1 0 2 3 4 2 8 7 21 22 19 16 1 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 342 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 12 28 67 87 59 31 30 14 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 562 0 0 0 0 3 10 10 38 66 52 72 56 91 85 39 29 7 4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 396 0 0 2 16 22 12 15 8 10 12 3 9 30 43 57 59 43 34 16 4 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 14 1 2 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 3 3 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 253 0 609 451 43 28 33 17 18 18 12 4 7 8 3 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 471 0 3 6 5 33 28 32 37 60 38 39 37 48 57 29 12 7 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 72 1 0 1 5 0 0 2 2 1 3 2 6 4 13 7 12 7 5 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 137 0 0 3 3 15 17 13 5 4 11 5 3 14 14 12 11 2 5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 100 0 1 1 0 7 9 9 7 4 7 10 15 6 6 7 6 4 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 22 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 3 2 1 4 4 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 53 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 4 3 10 2 5 2 7 4 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 18 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 535 0 10 35 72 79 69 58 42 47 22 15 17 19 11 14 7 9 6 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 941 16 31 26 3 15 22 29 22 55 69 55 83 92 107 102 100 54 38 19 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 572 3 10 14 1 3 8 13 26 63 47 45 59 60 64 68 39 24 18 3 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 49 0 0 0 0 2 12 7 6 6 9 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 160 2 3 2 0 1 1 0 4 4 4 6 8 14 16 24 19 13 25 9 4 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 9 6 5 6 5 2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 315 1 0 1 3 5 9 16 20 27 39 32 32 44 32 18 17 11 7 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 38 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 3 4 0 3 5 7 4 2 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 16 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 1 1 1 2 3 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 989 0 0 1 6 12 16 25 49 72 77 60 75 120 121 125 94 79 38 15 4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 35 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 1 4 4 1 4 7 4 2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 47 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 3 7 1 9 7 2 2 2 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 77 0 1 2 2 4 2 5 4 2 10 2 4 4 6 6 6 6 4 4 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 252 3 5 2 6 20 32 22 18 7 15 16 10 22 15 22 12 13 7 3 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 116 0 3 10 10 5 3 2 4 13 9 10 14 9 9 5 4 1 2 2 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 635 1 0 0 0 0 2 1 3 8 11 20 43 72 113 147 118 69 25 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 048 0 0 0 0 0 3 0 2 12 26 33 76 135 168 252 199 107 31 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 936 0 0 1 5 63 66 72 83 108 87 109 106 99 67 49 16 5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 562 0 1 10 22 35 25 31 15 28 38 42 63 89 70 42 31 14 6 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 72 0 0 0 5 5 0 0 0 0 4 6 12 13 10 13 2 2 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 277 0 0 0 0 2 2 11 10 29 28 26 40 44 30 22 22 8 3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 2 0 3 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 588 0 3 5 8 11 13 16 13 31 63 71 73 103 61 51 34 23 8 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 158 0 0 6 8 7 11 7 9 6 12 9 11 12 16 16 15 9 2 1 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 279 0 4 0 0 2 4 8 3 5 5 13 12 30 37 35 45 27 37 6 6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 85 0 0 1 0 0 0 1 2 8 8 2 3 15 8 17 8 7 3 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 565 0 1 1 0 7 8 18 17 29 33 39 47 57 91 68 63 31 39 13 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 548 0 1 4 2 1 7 14 12 30 30 43 58 58 65 75 63 45 29 7 4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 348 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 16 34 58 87 80 47 15 6 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 531 0 31 71 43 42 34 18 17 26 24 24 26 30 37 42 29 21 13 3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 85 0 0 0 0 3 7 8 11 19 13 10 4 4 0 2 1 1 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 206 0 0 0 0 7 22 29 25 36 24 15 11 11 7 6 3 5 2 3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 820 0 0 0 0 3 15 27 53 97 135 187 151 59 25 30 7 17 8 5 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 443 1 0 0 9 38 108 192 232 294 229 228 233 170 181 224 161 94 35 12 2 0
Lékařský potrat (O04) 475 0 0 0 0 27 68 95 114 108 57 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 658 0 0 0 0 12 54 163 213 151 63 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 75 0 0 0 0 0 10 20 25 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 69 0 0 0 0 0 2 21 29 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 109 0 0 0 0 5 13 40 32 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 799 0 0 0 0 7 66 260 291 142 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 18 0 0 0 0 0 1 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 406 61 62 136 36 28 19 17 10 11 6 4 4 5 1 2 3 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 141 0 0 0 5 13 17 19 15 17 20 8 10 4 0 4 2 1 2 2 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 5 0 0 0 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 172 0 2 1 2 4 7 6 5 6 7 13 8 11 16 22 20 15 16 9 2 0
Nitrolební poranění (S06) 119 0 0 0 0 3 2 7 4 3 3 6 13 10 13 12 9 13 16 5 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 136 0 6 8 3 14 28 17 9 6 9 8 8 5 5 5 0 1 1 2 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 328 0 7 53 29 8 9 3 12 15 12 14 27 33 21 30 23 14 17 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 614 0 0 2 3 3 3 0 1 5 3 6 12 34 41 43 67 85 132 111 59 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 384 0 1 6 11 11 13 24 25 27 31 34 26 32 54 36 23 13 12 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 885 1 8 39 48 126 169 145 151 171 182 157 146 155 117 107 66 52 26 15 4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 52 3 16 2 0 1 4 6 1 1 3 1 1 2 2 4 4 0 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 339 1 2 3 4 0 4 4 2 12 17 10 21 36 58 56 40 46 13 7 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 106 0 0 3 1 6 5 12 14 11 9 11 11 7 7 3 3 1 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 30 0 2 1 1 0 0 2 3 3 2 1 0 7 3 0 3 0 1 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 124 0 0 0 0 2 9 6 20 38 36 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 63 0 2 2 0 4 1 0 0 2 3 4 5 6 7 14 7 4 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 011 3 5 42 33 50 73 62 71 81 71 79 87 85 75 61 57 42 27 7 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 31 907 143 936 1 087 527 883 1 286 1 776 2 057 2 334 2 118 2 056 2 290 2 649 2 917 3 086 2 437 1 623 1 078 473 141 10
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,8 0 0 13,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 13,2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,7 0 8,7 3,3 3,8 0 5,4 0 0 2 6,8 5,1 10,3 12,4 9,9 19,6 34 42,1 27,5 26,3 81,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 15,9 0 17,3 6,7 7,6 48 32,7 41,1 29,6 18,4 2,3 17,9 10,3 5 9,9 5,6 3,8 5,3 0 13,2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 62 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 9 12,8 38,8 74,4 128,2 224,5 257 242,3 351,1 131,5 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,1 0 2,6 15,5 12,4 22,2 53,3 26,5 31,6 13,8 13,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 28,7 0 0 0 0 0 0 0 9,9 10,2 6,8 15,4 18,1 22,3 49,3 50,5 75,6 121,2 158,4 355,1 122,8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 56,3 0 0 0 0 0 0 0 14,8 12,2 29,4 53,8 62 94,3 128,2 182,4 170,1 94,8 206,6 131,5 81,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 25,6 0 0 0 0 0 0 5,1 19,7 10,2 18,1 12,8 18,1 64,5 46,9 42,1 90,7 110,6 6,9 105,2 40,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,4 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 9 20,5 18,1 9,9 27,1 36,5 22,7 21,1 20,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 15,5 52,1 93,7 182,4 147,4 110,6 130,8 118,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 37,2 0 0 0 0 0 0 2,6 4,9 4,1 9 12,8 12,9 27,3 83,8 112,3 181,4 137 185,9 131,5 81,9 349,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 116,9 0 21,7 6,7 26,7 22,1 21,8 18 44,4 22,4 47,4 87,1 142,1 183,6 283,6 325,6 393,1 305,6 234,1 131,5 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 7,7 0 0 0 0 0 0 5,1 12,3 4,1 4,5 12,8 5,2 9,9 9,9 22,5 18,9 10,5 20,7 13,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 6,8 12,8 12,9 22,3 17,3 16,8 26,5 26,3 20,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 72,4 0 0 0 0 0 2,7 10,3 37 89,8 230,3 302,2 206,7 39,7 61,7 28,1 11,3 15,8 20,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 162,2 36 47,7 40,1 72,5 99,6 111,6 82,3 106,1 102 131 187 188,6 215,8 217 328,4 389,3 363,5 185,9 223,6 40,9 0
Anémie (D50-D64) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,6 0 0 2,8 0 0 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,4 0 0 0 0 0 5,4 5,1 0 2 0 0 2,6 0 7,4 8,4 11,3 15,8 6,9 0 40,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,1 4,5 7,7 20,7 24,8 34,5 47,7 41,6 68,5 27,5 52,6 0 349,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 95,4 0 4,3 3,3 3,8 22,1 21,8 38,6 59,2 106,1 106,1 130,6 165,3 176,1 192,4 210,5 139,9 105,4 41,3 26,3 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 0 0 0 3,8 0 5,4 2,6 0 4,1 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,7 18 0 0 7,6 0 5,4 2,6 2,5 6,1 2,3 2,6 0 0 2,5 0 7,6 5,3 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 23,2 53,9 4,3 16,7 11,4 18,4 13,6 7,7 14,8 26,5 22,6 15,4 43,9 24,8 27,1 30,9 56,7 21,1 41,3 26,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 9,2 0 4,3 3,3 0 0 5,4 0 0 0 0 5,1 2,6 24,8 7,4 14 26,5 31,6 55,1 92,1 40,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 50,5 269,7 73,7 80,2 19,1 14,8 5,4 18 22,2 14,3 18,1 28,2 38,8 64,5 83,8 98,2 117,2 121,2 82,6 131,5 0 349,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 52,9 251,8 260 267,5 95,4 36,9 19,1 7,7 34,5 26,5 18,1 28,2 31 44,7 41,9 14 30,2 10,5 6,9 13,2 40,9 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 5,2 2,5 9,9 19,6 15,1 15,8 13,8 13,2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,5 12,8 28,4 84,4 101,1 168,4 173,9 194,9 75,7 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,5 0 2,8 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 13,8 0 0 3,3 3,8 0 0 0 2,5 6,1 0 2,6 5,2 12,4 34,5 30,9 30,2 68,5 96,4 78,9 40,9 0
Selhání srdce (I50) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 9,9 22,2 30,9 26,5 15,8 20,7 13,2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 18,3 0 0 0 0 3,7 2,7 0 4,9 6,1 9 5,1 20,7 17,4 51,8 61,7 71,8 84,3 6,9 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 58,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 15,4 31 69,5 165,2 244,2 223 163,3 206,6 184,1 204,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 95,9 0 0 0 0 11,1 27,2 25,7 93,8 134,7 117,4 184,4 144,7 225,8 209,6 109,5 109,6 36,9 27,5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 67,6 0 0 6,7 61,1 81,2 32,7 38,6 19,7 20,4 27,1 7,7 23,3 74,4 106 160 223 226,5 234,1 210,4 163,7 349,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 18 8,7 0 3,8 3,7 2,7 5,1 4,9 0 0 2,6 0 0 2,5 0 3,8 5,3 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,2 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5 9,9 14 11,3 15,8 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,7 18 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 6,9 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 213,9 0 2 638,5 1 507,8 164,1 103,3 89,8 43,7 44,4 36,7 27,1 10,2 18,1 19,8 7,4 5,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 80,4 0 13 20,1 19,1 121,8 76,2 82,3 91,3 122,5 85,8 99,9 95,6 119,1 140,6 81,4 45,4 36,9 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,8 3,8 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,3 18 0 3,3 19,1 0 0 5,1 4,9 2 6,8 5,1 15,5 9,9 32,1 19,6 45,4 36,9 34,4 13,2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 23,4 0 0 10 11,4 55,3 46,3 33,4 12,3 8,2 24,8 12,8 7,8 34,7 34,5 33,7 41,6 10,5 34,4 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,1 0 4,3 3,3 0 25,8 24,5 23,1 17,3 8,2 15,8 25,6 38,8 14,9 14,8 19,6 22,7 21,1 6,9 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,1 6,8 0 2,6 7,4 4,9 2,8 15,1 21,1 6,9 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9 0 0 0 0 0 2,7 2,6 4,9 6,1 4,5 12,8 10,3 7,4 24,7 5,6 18,9 10,5 48,2 52,6 81,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,1 0 0 0 0 3,7 2,7 5,1 0 0 2,3 2,6 0 0 2,5 2,8 7,6 10,5 13,8 13,2 122,8 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,3 0 43,3 117 274,8 291,5 187,9 149,1 103,6 95,9 49,7 38,4 43,9 47,1 27,1 39,3 26,5 47,4 41,3 39,5 0 0
Tříselná kýla (K40) 160,6 287,7 134,3 86,9 11,4 55,3 59,9 74,6 54,3 112,2 155,8 140,9 214,4 228,2 263,9 286,3 378 284,5 261,6 249,9 122,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 97,6 53,9 43,3 46,8 3,8 11,1 21,8 33,4 64,1 128,6 106,1 115,2 152,4 148,9 157,8 190,9 147,4 126,4 123,9 39,5 122,8 349,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,4 0 0 0 0 7,4 32,7 18 14,8 12,2 20,3 10,2 2,6 0 0 2,8 3,8 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 3,8 0 0 2,6 0 0 2,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,3 36 13 6,7 0 3,7 2,7 0 9,9 8,2 9 15,4 20,7 34,7 39,5 67,4 71,8 68,5 172,1 118,4 163,7 349,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,1 12,9 12,4 22,2 16,8 18,9 31,6 34,4 26,3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 53,8 18 0 3,3 11,4 18,4 24,5 41,1 49,3 55,1 88,1 82 82,7 109,2 78,9 50,5 64,3 57,9 48,2 13,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,5 0 0 3,3 3,8 7,4 0 5,1 0 2 2,3 0 7,8 9,9 0 8,4 18,9 36,9 27,5 26,3 81,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,7 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 0 0 2,6 7,8 2,5 2,5 2,8 7,6 15,8 0 13,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 168,8 0 0 3,3 22,9 44,3 43,6 64,3 120,9 146,9 173,9 153,7 193,8 297,7 298,4 350,8 355,3 416,2 261,6 197,3 163,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 0 11,3 2,6 10,3 9,9 2,5 11,2 26,5 21,1 13,8 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 8 0 0 0 0 0 0 2,6 7,4 6,1 13,5 7,7 18,1 2,5 22,2 19,6 7,6 10,5 13,8 13,2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,1 0 4,3 6,7 7,6 14,8 5,4 12,9 9,9 4,1 22,6 5,1 10,3 9,9 14,8 16,8 22,7 31,6 27,5 52,6 122,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 43 53,9 21,7 6,7 22,9 73,8 87,1 56,6 44,4 14,3 33,9 41 25,8 54,6 37 61,7 45,4 68,5 48,2 39,5 81,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,8 0 13 33,4 38,2 18,4 8,2 5,1 9,9 26,5 20,3 25,6 36,2 22,3 22,2 14 15,1 5,3 13,8 26,3 40,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 108,4 18 0 0 0 0 5,4 2,6 7,4 16,3 24,8 51,2 111,1 178,6 278,7 412,6 446 363,5 172,1 26,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 178,9 0 0 0 0 0 8,2 0 4,9 24,5 58,7 84,5 196,3 334,9 414,3 707,3 752,2 563,7 213,4 52,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 159,8 0 0 3,3 19,1 232,5 179,7 185,1 204,8 220,4 196,4 279,2 273,9 245,6 165,2 137,5 60,5 26,3 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 95,9 0 4,3 33,4 84 129,1 68,1 79,7 37 57,1 85,8 107,6 162,8 220,8 172,6 117,9 117,2 73,8 41,3 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 12,3 0 0 0 19,1 18,4 0 0 0 0 9 15,4 31 32,3 24,7 36,5 7,6 10,5 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 47,3 0 0 0 0 7,4 5,4 28,3 24,7 59,2 63,2 66,6 103,3 109,2 74 61,7 83,2 42,1 20,7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 7,4 14,8 5,6 0 15,8 13,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 100,4 0 13 16,7 30,5 40,6 35,4 41,1 32,1 63,3 142,3 181,8 188,6 255,5 150,4 143,1 128,5 121,2 55,1 13,2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27 0 0 20,1 30,5 25,8 29,9 18 22,2 12,2 27,1 23 28,4 29,8 39,5 44,9 56,7 47,4 13,8 13,2 40,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 47,6 0 17,3 0 0 7,4 10,9 20,6 7,4 10,2 11,3 33,3 31 74,4 91,2 98,2 170,1 142,2 254,8 78,9 245,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,5 0 0 3,3 0 0 0 2,6 4,9 16,3 18,1 5,1 7,8 37,2 19,7 47,7 30,2 36,9 20,7 26,3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 96,4 0 4,3 3,3 0 25,8 21,8 46,3 41,9 59,2 74,5 99,9 121,4 141,4 224,4 190,9 238,1 163,3 268,5 171 122,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 93,5 0 4,3 13,4 7,6 3,7 19,1 36 29,6 61,2 67,7 110,1 149,8 143,9 160,3 210,5 238,1 237,1 199,7 92,1 163,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 59,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,7 41,3 84,4 143 244,2 302,4 247,6 103,3 78,9 40,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 90,6 0 134,3 237,4 164,1 155 92,6 46,3 41,9 53,1 54,2 61,5 67,2 74,4 91,2 117,9 109,6 110,6 89,5 39,5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 14,5 0 0 0 0 11,1 19,1 20,6 27,1 38,8 29,4 25,6 10,3 9,9 0 5,6 3,8 5,3 13,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 35,2 0 0 0 0 25,8 59,9 74,6 61,7 73,5 54,2 38,4 28,4 27,3 17,3 16,8 11,3 26,3 13,8 39,5 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 140 0 0 0 0 11,1 40,8 69,4 130,8 198 304,8 478,9 390,1 146,4 61,7 84,2 26,5 89,6 55,1 65,8 40,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 417 18 0 0 34,3 140,2 294 493,7 572,4 600 517,1 583,9 602 421,8 446,4 628,7 608,6 495,2 241 157,8 81,9 0
Lékařský potrat (O04) 81,1 0 0 0 0 99,6 185,1 244,3 281,3 220,4 128,7 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 112,3 0 0 0 0 44,3 147 419,1 525,5 308,2 142,3 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,8 0 0 0 0 0 27,2 51,4 61,7 28,6 9 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11,8 0 0 0 0 0 5,4 54 71,5 28,6 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18,6 0 0 0 0 18,4 35,4 102,9 78,9 34,7 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 136,4 0 0 0 0 25,8 179,7 668,6 718 289,8 65,5 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,1 0 0 0 0 0 2,7 20,6 17,3 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,2 0 0 0 0 7,4 0 5,1 2,5 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 71,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 89,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,3 1 096,9 268,6 454,7 137,4 103,3 51,7 43,7 24,7 22,4 13,5 10,2 10,3 12,4 2,5 5,6 11,3 0 6,9 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 24,1 0 0 0 19,1 48 46,3 48,9 37 34,7 45,2 20,5 25,8 9,9 0 11,2 7,6 5,3 13,8 26,3 81,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,6 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 9,9 14 0 0 0 13,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 29,4 0 8,7 3,3 7,6 14,8 19,1 15,4 12,3 12,2 15,8 33,3 20,7 27,3 39,5 61,7 75,6 79 110,2 118,4 81,9 0
Nitrolební poranění (S06) 20,3 0 0 0 0 11,1 5,4 18 9,9 6,1 6,8 15,4 33,6 24,8 32,1 33,7 34 68,5 110,2 65,8 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,2 0 26 26,7 11,4 51,7 76,2 43,7 22,2 12,2 20,3 20,5 20,7 12,4 12,3 14 0 5,3 6,9 26,3 40,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 56 0 30,3 177,2 110,7 29,5 24,5 7,7 29,6 30,6 27,1 35,9 69,8 81,9 51,8 84,2 86,9 73,8 117 13,2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 104,8 0 0 6,7 11,4 11,1 8,2 0 2,5 10,2 6,8 15,4 31 84,4 101,1 120,7 253,3 447,8 908,8 1 459,8 2 415,1 1 398,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 65,5 0 4,3 20,1 42 40,6 35,4 61,7 61,7 55,1 70 87,1 67,2 79,4 133,2 101 86,9 68,5 82,6 52,6 40,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 321,8 18 34,7 130,4 183,2 464,9 460,1 372,8 372,5 349 410,9 402,1 377,2 384,5 288,5 300,3 249,5 273,9 179 197,3 163,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,9 53,9 69,3 6,7 0 3,7 10,9 15,4 2,5 2 6,8 2,6 2,6 5 4,9 11,2 15,1 0 6,9 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57,9 18 8,7 10 15,3 0 10,9 10,3 4,9 24,5 38,4 25,6 54,3 89,3 143 157,2 151,2 242,3 89,5 92,1 122,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 18,1 0 0 10 3,8 22,1 13,6 30,9 34,5 22,4 20,3 28,2 28,4 17,4 17,3 8,4 11,3 5,3 13,8 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,1 0 8,7 3,3 3,8 0 0 5,1 7,4 6,1 4,5 2,6 0 17,4 7,4 0 11,3 0 6,9 13,2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0 0 3,3 3,8 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 21,2 0 0 0 0 7,4 24,5 15,4 49,3 77,6 81,3 23 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 10,8 0 8,7 6,7 0 14,8 2,7 0 0 4,1 6,8 10,2 12,9 14,9 17,3 39,3 26,5 21,1 13,8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 172,6 53,9 21,7 140,4 125,9 184,5 198,7 159,4 175,2 165,3 160,3 202,3 224,8 210,9 185 171,2 215,5 221,3 185,9 92,1 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 5 446,5 2 571,5 4 055,3 3 634,1 2 011,4 3 258,2 3 501,1 4 566,7 5 075,0 4 763,4 4 782,3 5 265,6 5 916,2 6 572,1 7 193,8 8 661,2 9 211,5 8 550,2 7 422,2 6 220,4 5 771,6 3 496,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 9,0 % 0,0 % 8,0 % 5,6 % 16,7 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 15,8 % 15,4 % 17,4 % 12,2 % 7,4 % 10,6 % 10,3 % 9,6 % 4,3 % 4,5 % 10,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,0 % 0,0 % 2,3 % 1,7 % 2,7 % 12,7 % 22,6 % 33,3 % 30,8 % 23,7 % 3,2 % 14,3 % 6,9 % 3,3 % 6,3 % 2,3 % 1,1 % 1,4 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 33,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 26,7 % 31,3 % 30,6 % 32,3 % 37,1 % 37,9 % 33,0 % 29,1 % 34,0 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 14,3 % 20,0 % 11,4 % 11,0 % 13,3 % 7,5 % 8,7 % 5,9 % 5,9 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 72,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 60,0 % 63,6 % 52,9 % 69,0 % 75,0 % 80,0 % 79,3 % 76,7 % 73,0 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 50,0 % 59,1 % 58,3 % 58,5 % 64,4 % 66,7 % 63,7 % 68,2 % 48,6 % 81,1 % 76,9 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 72,7 % 41,7 % 50,0 % 22,7 % 58,3 % 50,0 % 44,2 % 42,9 % 40,0 % 45,7 % 5,6 % 42,1 % 100,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 27,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 34,8 % 23,3 % 11,8 % 28,9 % 50,0 % 19,4 % 18,2 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 44,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 40,4 % 43,7 % 42,8 % 52,7 % 42,9 % 54,3 % 42,9 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 65,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 71,4 % 55,0 % 57,6 % 70,2 % 60,8 % 61,9 % 75,0 % 83,3 % 66,7 % 100,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 22,1 % 0,0 % 16,7 % 8,7 % 38,9 % 20,0 % 23,5 % 14,0 % 30,5 % 20,4 % 26,3 % 23,1 % 30,9 % 22,2 % 26,9 % 21,9 % 21,8 % 16,5 % 18,1 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 68,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 57,1 % 61,5 % 38,5 % 66,7 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 17,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 71,4 % 17,9 % 24,3 % 15,9 % 9,8 % 15,6 % 13,5 % 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 79,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 68,2 % 88,0 % 79,7 % 80,8 % 82,5 % 76,2 % 78,1 % 71,4 % 50,0 % 60,0 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 51,0 % 18,2 % 55,0 % 46,2 % 86,4 % 75,0 % 78,8 % 68,1 % 82,7 % 78,1 % 71,6 % 64,6 % 58,9 % 53,7 % 43,8 % 40,6 % 44,8 % 39,0 % 26,5 % 39,5 % 11,1 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 40,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 13,0 % 9,4 % 9,7 % 5,6 % 3,6 % 0,0 % 12,5 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 11,1 % 6,1 % 8,1 % 15,7 % 10,0 % 12,8 % 11,5 % 7,7 % 10,6 % 3,4 % 7,0 % 0,0 % 50,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 29,2 % 0,0 % 0,4 % 0,8 % 1,6 % 10,3 % 40,0 % 48,4 % 54,5 % 67,5 % 66,2 % 59,3 % 50,0 % 58,2 % 51,7 % 47,5 % 33,6 % 18,0 % 5,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 8,7 % 3,7 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,7 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % 0,0 % 4,2 % 2,5 % 1,5 % 3,4 % 1,3 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 5,1 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8,5 % 30,0 % 4,8 % 9,6 % 5,6 % 8,2 % 11,4 % 6,0 % 10,0 % 14,3 % 10,1 % 6,1 % 12,1 % 6,3 % 6,8 % 7,1 % 9,9 % 4,0 % 9,2 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 73,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 60,0 % 50,0 % 63,6 % 100,0 % 66,7 % 70,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 54,3 % 83,3 % 77,3 % 54,5 % 50,0 % 33,3 % 50,0 % 50,0 % 64,3 % 50,0 % 53,3 % 68,8 % 62,5 % 57,8 % 54,0 % 49,3 % 53,4 % 52,3 % 35,3 % 47,6 % 0,0 % 100,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34,1 % 38,9 % 61,2 % 86,0 % 75,8 % 50,0 % 38,9 % 21,4 % 46,7 % 30,2 % 16,7 % 19,6 % 17,9 % 23,4 % 17,0 % 7,4 % 15,7 % 7,1 % 5,6 % 12,5 % 50,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 0,0 % 2,7 % 1,0 % 3,1 % 3,8 % 2,6 % 2,0 % 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 20,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 15,4 % 20,0 % 21,6 % 31,8 % 24,3 % 30,5 % 19,9 % 18,8 % 8,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,8 % 0,0 % 1,7 % 1,6 % 2,6 % 4,2 % 2,4 % 1,7 % 2,9 % 3,8 % 2,4 % 1,8 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,6 % 0,0 % 4,0 % 4,6 % 4,7 % 2,0 % 0,8 % 0,6 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 15,8 % 10,5 % 5,0 % 9,9 % 4,9 % 8,1 % 6,1 % 4,8 % 3,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 25,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 28,6 % 30,4 % 33,3 % 30,4 % 29,2 % 17,4 % 16,2 % 13,7 % 19,2 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 63,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 62,5 % 80,9 % 62,3 % 63,4 % 75,8 % 60,9 % 64,5 % 74,6 % 50,6 % 59,2 % 30,4 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 21,1 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 38,1 % 51,2 % 46,2 % 46,9 % 25,0 % 17,2 % 17,6 % 4,0 % 9,6 % 18,9 % 21,8 % 27,5 % 28,0 % 18,8 % 15,4 % 13,9 % 12,5 % 25,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % 2,0 % 2,2 % 3,7 % 10,0 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 5,6 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,2 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 2,7 % 2,9 % 3,4 % 2,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 88,3 % 0,0 % 88,0 % 87,4 % 82,7 % 96,6 % 91,7 % 89,5 % 100,0 % 94,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,6 % 0,0 % 60,0 % 60,0 % 50,0 % 62,3 % 65,1 % 78,0 % 77,1 % 81,1 % 74,5 % 88,6 % 80,4 % 84,2 % 82,6 % 80,6 % 63,2 % 70,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,8 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,7 % 16,7 % 0,0 % 14,3 % 38,5 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 16,7 % 4,8 % 9,7 % 9,5 % 16,7 % 6,9 % 11,0 % 7,6 % 11,2 % 7,8 % 5,4 % 2,4 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 73,7 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 93,8 % 89,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 84,6 % 83,3 % 60,0 % 93,3 % 100,0 % 85,7 % 84,6 % 40,0 % 62,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 60,2 % 0,0 % 14,3 % 10,0 % 0,0 % 70,0 % 60,0 % 64,3 % 70,0 % 66,7 % 87,5 % 83,3 % 88,2 % 60,0 % 66,7 % 63,6 % 54,5 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 20,0 % 23,1 % 0,0 % 5,9 % 9,7 % 14,3 % 5,3 % 18,2 % 13,3 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 16,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 16,7 % 50,0 % 27,3 % 25,0 % 38,5 % 23,5 % 16,7 % 19,2 % 5,0 % 15,2 % 7,1 % 13,5 % 16,0 % 22,2 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 1,8 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 8,6 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 73,0 % 0,0 % 83,3 % 71,4 % 66,7 % 76,0 % 71,1 % 76,3 % 75,0 % 81,0 % 75,9 % 65,2 % 77,3 % 79,2 % 61,1 % 58,3 % 70,0 % 81,8 % 85,7 % 75,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 82,0 % 84,2 % 86,1 % 76,5 % 100,0 % 93,8 % 81,5 % 85,3 % 73,3 % 82,1 % 75,8 % 83,3 % 88,3 % 79,3 % 80,5 % 85,7 % 87,7 % 73,0 % 84,4 % 79,2 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 74,0 % 75,0 % 100,0 % 87,5 % 50,0 % 37,5 % 88,9 % 81,3 % 74,3 % 84,0 % 75,8 % 83,3 % 81,9 % 80,0 % 71,9 % 75,6 % 63,9 % 61,5 % 60,0 % 25,0 % 27,3 % 33,3 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 13,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 35,3 % 15,9 % 24,0 % 28,6 % 29,0 % 20,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 35,0 % 28,6 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 0,0 % 30,8 % 36,4 % 40,0 % 37,5 % 33,3 % 43,8 % 34,0 % 42,9 % 33,3 % 21,7 % 42,4 % 29,0 % 36,4 % 33,3 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 11,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 15,4 % 20,8 % 17,2 % 17,6 % 12,2 % 7,8 % 10,5 % 8,5 % 5,9 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 50,7 % 25,0 % 0,0 % 50,0 % 30,0 % 38,5 % 52,9 % 84,2 % 76,9 % 69,2 % 72,2 % 76,2 % 56,1 % 65,7 % 50,0 % 39,1 % 44,7 % 18,6 % 20,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,1 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 4,3 % 10,5 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 14,3 % 16,7 % 0,0 % 17,6 % 21,1 % 0,0 % 6,4 % 11,9 % 17,1 % 8,2 % 4,4 % 12,5 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 2,6 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 9,7 % 2,9 % 4,0 % 3,2 % 8,0 % 20,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 56,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 60,0 % 42,9 % 64,0 % 62,5 % 68,1 % 67,9 % 67,5 % 67,4 % 62,0 % 67,8 % 63,7 % 56,8 % 55,3 % 47,9 % 29,0 % 17,6 % 20,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 20,0 % 0,0 % 31,3 % 11,1 % 36,4 % 12,1 % 2,9 % 11,4 % 18,4 % 12,1 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 8,8 % 5,7 % 10,5 % 4,7 % 11,3 % 2,0 % 13,2 % 11,3 % 6,1 % 5,0 % 3,4 % 4,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,9 % 0,0 % 5,6 % 7,7 % 11,1 % 18,2 % 22,2 % 35,7 % 30,8 % 8,7 % 37,0 % 10,0 % 19,0 % 11,4 % 16,7 % 13,0 % 13,3 % 13,3 % 8,7 % 11,1 % 27,3 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 39,4 % 30,0 % 17,9 % 9,5 % 31,6 % 52,6 % 57,1 % 71,0 % 72,0 % 41,2 % 44,1 % 43,2 % 29,4 % 51,2 % 36,6 % 31,0 % 30,0 % 34,2 % 20,0 % 33,3 % 16,7 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 26,2 % 0,0 % 15,8 % 33,3 % 38,5 % 26,3 % 30,0 % 15,4 % 66,7 % 44,8 % 37,5 % 41,7 % 56,0 % 45,0 % 34,6 % 11,9 % 12,5 % 3,3 % 6,9 % 10,0 % 6,7 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 57,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 57,1 % 57,9 % 66,7 % 66,2 % 59,5 % 59,2 % 64,8 % 55,7 % 45,7 % 43,1 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 70,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 92,3 % 81,3 % 86,8 % 79,2 % 78,9 % 75,0 % 72,8 % 62,2 % 64,5 % 43,7 % 30,8 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 74,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 83,3 % 85,1 % 81,5 % 87,8 % 83,0 % 82,4 % 69,0 % 72,7 % 72,6 % 68,8 % 67,0 % 66,2 % 51,6 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 58,1 % 0,0 % 6,3 % 38,5 % 66,7 % 72,9 % 65,8 % 77,5 % 62,5 % 66,7 % 80,9 % 60,9 % 74,1 % 65,9 % 61,9 % 48,3 % 49,2 % 30,4 % 14,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 31,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,8 % 26,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 30,8 % 42,9 % 46,2 % 34,2 % 47,6 % 61,9 % 15,4 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 28,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 100,0 % 44,0 % 28,6 % 36,3 % 34,1 % 28,0 % 33,3 % 32,4 % 28,3 % 21,2 % 22,0 % 15,1 % 10,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 4,0 % 1,1 % 0,0 % 1,3 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 74,2 % 0,0 % 37,5 % 41,7 % 57,1 % 64,7 % 81,3 % 94,1 % 61,9 % 70,5 % 82,9 % 85,5 % 80,2 % 81,7 % 72,6 % 71,8 % 69,4 % 63,9 % 50,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 22,3 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 47,1 % 43,8 % 61,1 % 38,9 % 34,6 % 20,0 % 33,3 % 20,0 % 20,4 % 14,0 % 22,9 % 22,9 % 20,3 % 15,8 % 4,4 % 4,5 % 7,1 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 28,3 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 5,4 % 10,3 % 20,0 % 9,7 % 18,5 % 21,7 % 38,2 % 35,3 % 44,1 % 47,4 % 37,6 % 45,5 % 35,1 % 44,0 % 22,2 % 33,3 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 16,3 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 28,6 % 38,1 % 38,1 % 14,3 % 17,6 % 25,9 % 16,0 % 17,7 % 11,8 % 9,6 % 7,1 % 6,1 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 57,5 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 36,8 % 40,0 % 41,9 % 38,6 % 46,0 % 53,2 % 66,1 % 61,0 % 55,9 % 65,5 % 63,0 % 61,2 % 58,5 % 65,0 % 56,5 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 29,4 % 0,0 % 4,3 % 18,2 % 16,7 % 2,3 % 21,2 % 51,9 % 35,3 % 68,2 % 55,6 % 56,6 % 76,3 % 53,2 % 41,7 % 38,9 % 31,7 % 20,7 % 10,3 % 4,2 % 5,9 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 71,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 88,9 % 77,3 % 75,3 % 72,5 % 66,7 % 65,3 % 75,0 % 54,5 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,4 % 0,0 % 81,6 % 86,6 % 78,2 % 91,3 % 94,4 % 78,3 % 77,3 % 81,3 % 80,0 % 77,4 % 92,9 % 78,9 % 69,8 % 77,8 % 65,9 % 51,2 % 76,5 % 75,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 91,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 78,6 % 100,0 % 92,9 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 68,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 41,2 % 88,0 % 70,7 % 73,5 % 75,0 % 61,5 % 60,0 % 52,4 % 68,8 % 87,5 % 100,0 % 60,0 % 50,0 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 78,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 57,7 % 60,0 % 81,5 % 80,8 % 79,9 % 82,7 % 80,3 % 85,5 % 75,8 % 76,9 % 70,0 % 68,0 % 88,9 % 83,3 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 83,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 81,8 % 64,4 % 80,0 % 83,5 % 85,3 % 87,5 % 87,4 % 82,6 % 83,2 % 86,3 % 84,6 % 83,0 % 85,6 % 74,6 % 74,5 % 85,7 % 100,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 77,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,1 % 77,3 % 77,9 % 79,7 % 77,1 % 79,2 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 78,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 63,2 % 78,3 % 78,7 % 78,3 % 79,1 % 81,8 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % 5,9 % 7,4 % 8,9 % 13,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 29,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 28,0 % 33,0 % 43,8 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 3,9 % 3,7 % 2,9 % 3,3 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 70,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 77,8 % 57,9 % 69,0 % 73,3 % 72,1 % 70,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 45,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 57,1 % 35,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 19,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 14,3 % 11,1 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,6 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,1 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,1 % 48,8 % 69,7 % 79,1 % 80,0 % 73,7 % 82,6 % 94,4 % 66,7 % 73,3 % 60,0 % 80,0 % 40,0 % 35,7 % 25,0 % 50,0 % 60,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 9,9 % 20,2 % 30,2 % 26,3 % 34,0 % 44,4 % 28,6 % 30,3 % 12,9 % 0,0 % 11,4 % 4,1 % 3,4 % 4,7 % 8,0 % 18,2 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 28,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 30,8 % 31,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,1 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,9 % 9,6 % 10,5 % 6,5 % 7,5 % 7,2 % 10,9 % 7,0 % 6,5 % 6,4 % 7,3 % 6,1 % 4,3 % 4,4 % 4,6 % 3,0 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,3 % 5,1 % 3,5 % 2,4 % 2,4 % 4,4 % 7,6 % 6,6 % 8,7 % 9,6 % 9,0 % 12,5 % 14,5 % 7,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14,1 % 0,0 % 3,8 % 10,1 % 4,7 % 18,9 % 39,4 % 33,3 % 32,1 % 19,4 % 25,7 % 22,9 % 16,7 % 15,6 % 13,2 % 14,7 % 0,0 % 5,0 % 5,3 % 9,5 % 10,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 69,1 % 0,0 % 53,8 % 60,2 % 56,9 % 53,3 % 75,0 % 75,0 % 85,7 % 65,2 % 80,0 % 70,0 % 73,0 % 70,2 % 87,5 % 76,9 % 88,5 % 87,5 % 70,8 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 43,5 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 60,0 % 75,0 % 42,9 % 0,0 % 50,0 % 45,5 % 60,0 % 46,2 % 46,2 % 57,6 % 42,3 % 44,3 % 44,1 % 44,5 % 42,4 % 41,6 % 42,1 % 36,4 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 67,1 % 0,0 % 11,1 % 26,1 % 64,7 % 52,4 % 72,2 % 80,0 % 89,3 % 77,1 % 73,8 % 65,4 % 81,3 % 74,4 % 76,1 % 62,1 % 71,9 % 56,5 % 46,2 % 44,4 % 33,3 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 48,7 % 10,0 % 24,2 % 46,4 % 42,5 % 56,3 % 66,8 % 59,9 % 68,3 % 68,1 % 66,2 % 59,7 % 55,7 % 54,4 % 47,0 % 39,9 % 30,3 % 22,9 % 11,7 % 11,6 % 9,8 % 0,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47,7 % 33,3 % 42,1 % 66,7 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 66,7 % 50,0 % 50,0 % 60,0 % 33,3 % 20,0 % 28,6 % 50,0 % 80,0 % 80,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 50,7 % 50,0 % 33,3 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 80,0 % 66,7 % 40,0 % 57,1 % 60,7 % 40,0 % 56,8 % 59,0 % 56,9 % 54,4 % 44,4 % 47,9 % 34,2 % 46,7 % 75,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 73,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 85,7 % 100,0 % 92,3 % 77,8 % 84,6 % 75,0 % 84,6 % 61,1 % 100,0 % 43,8 % 60,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10,3 % 0,0 % 5,7 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 25,0 % 13,6 % 18,2 % 7,1 % 0,0 % 25,9 % 15,8 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 14,3 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 86,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 85,7 % 95,2 % 92,7 % 78,3 % 90,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,3 % 0,0 % 6,9 % 10,5 % 0,0 % 12,9 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 4,5 % 5,4 % 2,8 % 2,8 % 2,3 % 4,2 % 2,9 % 2,7 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9,8 % 2,5 % 6,3 % 41,6 % 54,1 % 34,7 % 16,9 % 5,1 % 3,4 % 4,2 % 9,6 % 23,9 % 25,1 % 21,8 % 13,9 % 10,4 % 11,3 % 11,4 % 11,6 % 8,9 % 0,0 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 26,4 % 2,4 % 25,1 % 36,8 % 23,9 % 27,8 % 35,1 % 29,5 % 28,1 % 32,6 % 39,6 % 40,9 % 37,8 % 34,0 % 30,1 % 27,5 % 23,8 % 18,3 % 13,6 % 10,3 % 9,4 % 7,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)