8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 46 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 7 10 3 5 4 4 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 52 0 0 2 2 0 7 7 8 1 2 6 4 2 3 2 3 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 335 0 0 0 0 0 1 2 4 1 9 8 18 23 41 71 68 41 28 17 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 12 6 5 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 203 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 5 4 5 18 32 31 36 26 18 15 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 292 0 0 0 0 0 0 3 4 9 12 28 20 21 40 57 40 32 16 8 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 144 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 4 10 15 18 19 26 17 11 8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 3 5 4 4 6 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 16 43 40 32 21 16 3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 253 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 10 25 33 53 47 42 25 10 2 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 702 0 6 6 4 9 10 12 12 21 22 43 47 58 102 137 100 55 40 13 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 90 0 0 0 0 2 7 8 12 17 3 5 2 4 8 7 9 3 1 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 32 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 4 5 3 6 4 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 369 0 0 0 0 0 0 4 5 32 87 110 73 21 13 9 10 4 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 842 2 10 15 27 29 26 36 32 46 65 65 73 74 88 90 86 45 25 8 0 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 234 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 8 13 14 43 49 50 24 10 6 4 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 332 1 0 0 2 4 8 9 16 21 20 39 44 37 33 48 35 7 5 2 0 1
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 146 3 4 5 2 6 0 4 7 6 9 13 14 12 17 14 15 12 2 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 176 1 1 0 0 1 1 0 2 2 3 1 10 5 8 27 47 17 38 9 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 355 6 19 18 4 7 7 12 8 10 8 16 17 38 34 46 51 35 10 7 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 152 1 22 38 23 8 5 2 3 10 8 6 5 6 4 5 1 1 1 3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0
Angina pectoris (I20) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 8 4 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 16 9 4 8 1 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 93 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 12 9 28 23 12 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 119 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 9 5 8 12 24 18 10 16 5 2 1
Selhání srdce (I50) 41 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 5 1 9 8 4 5 1 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 101 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 1 4 7 7 17 23 14 11 2 2 0
Ateroskleróza (I70) 292 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 23 62 52 69 28 21 13 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 646 0 0 0 0 3 10 18 27 78 93 79 88 83 87 53 21 6 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 329 0 0 0 4 15 10 13 11 3 10 11 13 17 35 56 60 38 18 10 2 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 11 0 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 4 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 599 1 260 211 34 20 23 14 10 12 4 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 412 0 0 2 3 20 17 21 29 40 41 40 51 31 45 33 23 11 4 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 58 0 0 1 1 0 1 1 4 7 2 1 1 3 9 6 9 6 3 3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 67 0 0 3 7 17 13 6 6 5 2 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 62 0 3 5 4 0 3 2 2 2 7 5 7 3 5 4 3 4 2 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 3 1 4 2 1 4 1 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 622 0 8 52 116 94 61 47 39 45 27 31 17 19 17 19 19 7 1 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 941 15 41 34 6 8 14 24 26 47 67 55 67 114 105 107 94 63 38 15 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 751 2 27 62 7 4 6 23 36 63 61 67 68 56 75 82 63 27 13 5 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 40 0 0 1 1 2 7 4 6 2 4 1 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 128 1 3 2 1 1 0 2 2 5 3 7 3 4 13 15 20 8 14 13 11 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 33 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 1 4 5 4 1 2 3 4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 376 1 3 1 1 7 11 21 25 41 44 41 37 29 37 46 19 7 5 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 2 5 4 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 969 0 0 0 5 11 21 40 55 80 89 79 72 98 123 127 85 54 23 6 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 30 0 0 1 0 0 0 0 5 2 2 6 1 1 4 4 1 1 2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 1 4 4 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 45 0 0 0 0 2 0 5 1 3 2 1 2 4 4 7 4 3 6 1 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 348 2 9 4 4 38 46 38 25 20 17 10 17 21 25 21 20 11 6 7 7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 90 1 4 6 5 1 2 4 0 7 8 5 2 9 7 8 3 5 7 4 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 477 0 0 0 0 1 0 1 0 4 10 11 36 48 72 106 101 56 23 8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 643 0 0 0 0 0 0 3 6 6 18 31 48 61 109 127 143 67 21 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 780 0 0 0 0 44 55 77 69 61 105 74 94 71 74 36 15 5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 993 0 3 3 29 59 50 41 47 55 74 78 100 151 111 102 58 24 6 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 99 0 0 2 6 4 1 0 2 3 4 4 14 16 7 10 16 6 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 199 0 0 0 0 0 2 4 12 26 28 24 19 15 32 21 8 6 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 691 1 9 7 5 6 15 19 28 54 80 86 105 95 79 54 31 8 7 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 190 0 0 3 6 8 6 9 10 9 13 13 21 20 9 20 13 11 9 9 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 423 2 1 1 0 2 11 16 14 6 19 28 40 48 47 52 54 37 25 14 5 1
Selhání ledvin (N17-N19) 90 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 7 11 11 14 15 7 7 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 593 0 0 1 0 9 14 20 43 21 49 45 65 69 71 65 53 40 16 8 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 344 1 2 2 0 3 4 8 11 16 41 24 32 21 33 46 40 36 17 5 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 567 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 28 55 107 138 130 62 30 9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 525 1 22 46 24 34 38 25 29 22 20 21 27 42 44 32 40 24 25 7 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 79 0 0 0 0 6 5 8 7 8 8 11 11 8 5 1 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 130 0 0 0 0 7 21 22 12 11 24 13 10 2 2 5 0 0 0 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 645 0 0 0 0 0 11 23 19 42 129 135 145 72 22 18 11 8 8 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 816 0 0 2 4 32 64 127 132 128 168 164 172 167 173 211 166 74 28 2 2 0
Lékařský potrat (O04) 234 0 0 0 0 20 37 42 40 31 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 643 0 0 0 0 10 60 169 186 145 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 97 0 0 0 0 1 13 33 27 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 106 0 0 0 0 2 14 31 40 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 899 0 0 0 0 25 101 335 326 100 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 327 0 0 0 0 18 148 446 448 199 61 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 9 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 321 44 82 103 23 15 7 6 7 7 8 3 2 8 1 3 0 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 84 0 0 0 0 5 15 9 7 13 16 7 3 4 2 2 1 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 59 0 0 0 0 0 3 2 3 4 4 7 5 2 8 12 2 6 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 130 1 1 2 2 2 6 6 5 5 5 7 4 11 13 11 11 10 14 9 3 2
Nitrolební poranění (S06) 82 0 0 1 0 2 3 1 2 5 1 5 7 5 4 4 12 9 10 7 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 113 1 7 11 8 13 15 15 9 5 4 7 6 3 2 2 1 2 2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 383 0 15 69 42 11 11 13 13 17 15 14 19 35 31 39 17 10 7 1 3 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 583 0 2 2 1 2 3 2 1 5 3 5 11 17 25 43 51 82 119 139 59 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 411 0 1 5 10 25 20 28 21 28 42 27 44 35 40 26 34 12 9 1 2 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 021 1 37 51 48 124 164 162 149 155 221 162 157 146 153 108 95 47 23 14 2 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 22 0 9 0 0 1 3 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 443 0 1 2 1 6 6 10 9 23 17 21 21 32 56 75 64 47 26 22 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 28 0 0 0 1 2 2 3 4 2 6 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 18 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 30 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 5 4 2 3 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 72 0 0 0 0 0 1 3 3 15 41 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 27 0 0 2 0 2 0 1 4 1 0 1 2 2 3 3 4 0 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 053 4 8 61 54 48 70 127 114 96 109 90 129 158 197 239 255 151 99 33 8 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31 982 108 629 852 532 865 1 331 2 251 2 304 2 031 2 282 1 998 2 267 2 410 2 829 3 142 2 749 1 616 1 037 535 185 29
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2 0 0 3,7 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 11,3 0 16,2 13,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0 0 0 4 0 3,5 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9 0 0 7,4 0 0 0 0 6 0 4,7 0 8,8 6,2 20,5 30,7 11,3 28,2 32,5 55 83,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,2 0 0 7,4 8 0 24,8 21,2 24,2 2,7 4,7 17,4 11,8 6,2 8,8 6,1 11,3 5,6 16,2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 65,9 0 0 0 0 0 3,5 6,1 12,1 2,7 21,3 23,2 52,9 71,4 119,8 218,2 257,1 231 227,2 233,6 124,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,9 15,5 20,5 36,9 22,7 28,2 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 39,9 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 21,3 14,5 11,8 15,5 52,6 98,3 117,2 202,9 211 247,3 623,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 57,4 0 0 0 0 0 0 9,1 12,1 24,3 28,4 81,1 58,8 65,2 116,9 175,2 151,2 180,3 129,8 109,9 83,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 28,3 0 0 0 0 0 0 6,1 9,1 13,5 14,2 11,6 29,4 46,6 52,6 58,4 98,3 95,8 89,3 109,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2,4 11,6 8,8 15,5 11,7 12,3 22,7 16,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 35,3 49,7 125,7 122,9 121 118,3 129,8 41,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 49,7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4,7 5,8 29,4 77,6 96,4 162,9 177,7 236,7 202,9 137,4 83,1 257,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 138 0 29,3 22,3 16 38,2 35,4 36,4 36,3 56,8 52,2 124,6 138,2 180,1 298,1 421 378 309,9 324,6 178,6 207,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 17,7 0 0 0 0 8,5 24,8 24,3 36,3 46 7,1 14,5 5,9 12,4 23,4 21,5 34 16,9 8,1 13,7 41,6 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,3 0 0 0 0 0 3,5 3 0 0 0 2,9 11,8 12,4 14,6 9,2 22,7 22,5 24,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 72,5 0 0 0 0 0 0 12,1 15,1 86,6 206,2 318,7 214,7 65,2 38 27,7 37,8 22,5 0 13,7 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 165,5 37,4 48,8 55,9 108,3 123,2 92,1 109,2 96,7 124,4 154,1 188,3 214,7 229,8 257,2 276,6 325,1 253,6 202,9 109,9 0 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 3,7 0 0 0 0 3 0 2,4 0 0 0 0 3,1 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,4 0 4,9 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 2,9 3,1 2,9 3,1 0 5,6 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 46 0 0 0 0 0 3,5 3 6 10,8 9,5 23,2 38,2 43,5 125,7 150,6 189 135,2 81,1 82,4 166,3 257,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 65,3 18,7 0 0 8 17 28,3 27,3 48,4 56,8 47,4 113 129,4 114,9 96,4 147,5 132,3 39,4 40,6 27,5 0 257,7
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 4,9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 0 0 0 0 4,2 3,5 3 3 0 0 5,8 2,9 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 28,7 56,1 19,5 18,6 8 25,5 0 12,1 21,2 16,2 21,3 37,7 41,2 37,3 49,7 43 56,7 67,6 16,2 13,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 34,6 18,7 4,9 0 0 4,2 3,5 0 6 5,4 7,1 2,9 29,4 15,5 23,4 83 177,7 95,8 308,3 123,7 124,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 69,8 112,2 92,6 67 16 29,7 24,8 36,4 24,2 27,1 19 46,4 50 118 99,4 141,4 192,8 197,2 81,1 96,2 83,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 29,9 18,7 107,3 141,5 92,2 34 17,7 6,1 9,1 27,1 19 17,4 14,7 18,6 11,7 15,4 3,8 5,6 8,1 41,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 3,1 0 5,6 16,2 13,7 0 0
Angina pectoris (I20) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,2 8,8 21,5 30,2 22,5 16,2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 8,8 12,4 14,6 49,2 34 22,5 64,9 13,7 41,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,3 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 0 8,7 2,9 37,3 26,3 86,1 86,9 67,6 24,3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 11,3 5,6 8,1 13,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 23,4 0 0 0 0 4,2 0 6,1 3 8,1 4,7 26,1 14,7 24,8 35,1 73,8 68 56,3 129,8 68,7 83,1 257,7
Selhání srdce (I50) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2,4 2,9 5,9 15,5 2,9 27,7 30,2 22,5 40,6 13,7 83,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 19,9 0 0 0 0 0 3,5 0 3 13,5 14,2 2,9 11,8 21,7 20,5 52,2 86,9 78,9 89,3 27,5 83,1 0
Ateroskleróza (I70) 57,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,7 20,3 26,5 71,4 181,2 159,8 260,8 157,8 170,4 178,6 207,8 0
Varixy dolních končetin (I83) 127 0 0 0 0 12,7 35,4 54,6 81,6 211 220,5 228,9 258,8 257,8 254,3 162,9 79,4 33,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 64,7 0 0 0 16 63,7 35,4 39,4 33,2 8,1 23,7 31,9 38,2 52,8 102,3 172,1 226,8 214,1 146,1 137,4 83,1 773,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,2 0 9,8 0 8 4,2 0 3 3 5,4 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,1 0 16,9 16,2 55 41,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 117,8 18,7 1 267,8 785,7 136,3 85 81,5 42,5 30,2 32,5 9,5 11,6 2,9 3,1 5,8 0 3,8 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 81 0 0 7,4 12 85 60,2 63,7 87,6 108,2 97,2 115,9 150 96,3 131,5 101,4 86,9 62 32,5 13,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 0 0 0 27,5 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,4 0 0 3,7 4 0 3,5 3 12,1 18,9 4,7 2,9 2,9 9,3 26,3 18,4 34 33,8 24,3 41,2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13,2 0 0 11,2 28,1 72,2 46,1 18,2 18,1 13,5 4,7 2,9 0 9,3 2,9 6,1 0 0 0 0 41,6 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12,2 0 14,6 18,6 16 0 10,6 6,1 6 5,4 16,6 14,5 20,6 9,3 14,6 12,3 11,3 22,5 16,2 13,7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,5 18,7 4,9 0 0 0 0 3 0 2,7 4,7 2,9 8,8 6,2 5,8 9,2 3,8 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 5,1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,4 11,6 8,8 9,3 2,9 12,3 7,6 5,6 32,5 13,7 0 257,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,4 0 0 3,1 0 3,1 7,6 11,3 8,1 13,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 122,3 0 39 193,6 465,2 399,3 216,2 142,6 117,9 121,7 64 89,8 50 59 49,7 58,4 71,8 39,4 8,1 27,5 41,6 0
Tříselná kýla (K40) 185 280,5 199,9 126,6 24,1 34 49,6 72,8 78,6 127,2 158,8 159,3 197 354,1 306,9 328,8 355,3 355 308,3 206,1 41,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 147,6 37,4 131,7 230,9 28,1 17 21,3 69,8 108,8 170,4 144,6 194,1 200 173,9 219,2 252 238,2 152,1 105,5 68,7 166,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,9 0 0 3,7 4 8,5 24,8 12,1 18,1 5,4 9,5 2,9 14,7 6,2 2,9 9,2 3,8 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,2 18,7 14,6 7,4 4 4,2 0 6,1 6 13,5 7,1 20,3 8,8 12,4 38 46,1 75,6 45,1 113,6 178,6 457,2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,5 0 0 0 0 0 0 3 0 8,1 7,1 5,8 2,9 12,4 14,6 12,3 3,8 11,3 24,3 55 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,9 18,7 14,6 3,7 4 29,7 39 63,7 75,6 110,9 104,3 118,8 108,8 90,1 108,1 141,4 71,8 39,4 40,6 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,1 18,7 0 0 4 0 0 0 0 2,7 2,4 2,9 2,9 3,1 5,8 12,3 7,6 28,2 32,5 13,7 41,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 4,2 0 0 3 0 0 0 0 0 5,8 3,1 0 0 0 27,5 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 190,5 0 0 0 20,1 46,7 74,4 121,4 166,2 216,4 211 228,9 211,7 304,4 359,5 390,3 321,3 304,3 186,6 82,4 41,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,9 0 0 3,7 0 0 0 0 15,1 5,4 4,7 17,4 2,9 3,1 11,7 12,3 3,8 5,6 16,2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,9 0 0 0 0 0 0 3 0 2,7 2,4 5,8 5,9 9,3 2,9 12,3 15,1 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,8 0 0 0 0 8,5 0 15,2 3 8,1 4,7 2,9 5,9 12,4 11,7 21,5 15,1 16,9 48,7 13,7 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 68,4 37,4 43,9 14,9 16 161,4 163 115,3 75,6 54,1 40,3 29 50 65,2 73,1 64,5 75,6 62 48,7 96,2 290,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,7 18,7 19,5 22,3 20,1 4,2 7,1 12,1 0 18,9 19 14,5 5,9 28 20,5 24,6 11,3 28,2 56,8 55 83,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 93,8 0 0 0 0 4,2 0 3 0 10,8 23,7 31,9 105,9 149,1 210,4 325,8 381,8 315,5 186,6 109,9 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 126,4 0 0 0 0 0 0 9,1 18,1 16,2 42,7 89,8 141,2 189,5 318,5 390,3 540,6 377,5 170,4 41,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 153,3 0 0 0 0 186,9 194,9 233,7 208,5 165 248,9 214,4 276,4 220,5 216,3 110,6 56,7 28,2 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 195,2 0 14,6 11,2 116,3 250,6 177,2 124,4 142 148,8 175,4 226 294,1 469 324,4 313,5 219,3 135,2 48,7 27,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 19,5 0 0 7,4 24,1 17 3,5 0 6 8,1 9,5 11,6 41,2 49,7 20,5 30,7 60,5 33,8 32,5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,1 0 0 0 0 0 7,1 12,1 36,3 70,3 66,4 69,5 55,9 46,6 93,5 64,5 30,2 33,8 8,1 13,7 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 0 6,2 2,9 6,1 7,6 11,3 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 135,8 18,7 43,9 26,1 20,1 25,5 53,2 57,7 84,6 146,1 189,6 249,1 308,8 295,1 230,9 166 117,2 45,1 56,8 27,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 37,4 0 0 11,2 24,1 34 21,3 27,3 30,2 24,3 30,8 37,7 61,8 62,1 26,3 61,5 49,1 62 73 123,7 41,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 83,2 37,4 4,9 3,7 0 8,5 39 48,6 42,3 16,2 45 81,1 117,6 149,1 137,4 159,8 204,1 208,5 202,9 192,4 207,8 257,7
Selhání ledvin (N17-N19) 17,7 0 0 0 0 0 3,5 6,1 6 5,4 7,1 11,6 11,8 21,7 32,1 33,8 52,9 84,5 56,8 96,2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 116,6 0 0 3,7 0 38,2 49,6 60,7 130 56,8 116,2 130,4 191,2 214,3 207,5 199,8 200,4 225,4 129,8 109,9 166,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 67,6 18,7 9,8 7,4 0 12,7 14,2 24,3 33,2 43,3 97,2 69,5 94,1 65,2 96,4 141,4 151,2 202,9 137,9 68,7 83,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 111,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 9,5 8,7 82,3 170,8 312,7 424,1 491,4 349,4 243,4 123,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 103,2 18,7 107,3 171,3 96,2 144,4 134,7 75,9 87,6 59,5 47,4 60,8 79,4 130,5 128,6 98,3 151,2 135,2 202,9 96,2 83,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 15,5 0 0 0 0 25,5 17,7 24,3 21,2 21,6 19 31,9 32,4 24,8 14,6 3,1 3,8 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 25,6 0 0 0 0 29,7 74,4 66,8 36,3 29,8 56,9 37,7 29,4 6,2 5,8 15,4 0 0 0 0 41,6 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 126,8 0 0 0 0 0 39 69,8 57,4 113,6 305,8 391,1 426,4 223,6 64,3 55,3 41,6 45,1 64,9 27,5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 357 0 0 7,4 16 135,9 226,8 385,4 398,9 346,3 398,3 475,1 505,8 518,7 505,6 648,5 627,5 417 227,2 27,5 83,1 0
Lékařský potrat (O04) 46 0 0 0 0 85 131,1 127,4 120,9 83,9 144,6 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 126,4 0 0 0 0 42,5 212,6 512,8 562,1 392,3 158,8 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19,1 0 0 0 0 4,2 46,1 100,1 81,6 40,6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20,8 0 0 0 0 8,5 49,6 94,1 120,9 40,6 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 176,7 0 0 0 0 106,2 357,9 1 016,5 985,3 270,5 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 260,9 0 0 0 0 76,5 524,5 1 353,4 1 354,0 538,4 144,6 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1,8 0 0 0 0 0 21,3 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 74,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 56,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 63,1 822,9 399,8 383,5 92,2 63,7 24,8 18,2 21,2 18,9 19 8,7 5,9 24,8 2,9 9,2 0 5,6 8,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,6 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,5 0 0 0 0 21,2 53,2 27,3 21,2 35,2 37,9 20,3 8,8 12,4 5,8 6,1 3,8 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,6 0 0 0 0 0 10,6 6,1 9,1 10,8 9,5 20,3 14,7 6,2 23,4 36,9 7,6 33,8 8,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 25,6 18,7 4,9 7,4 8 8,5 21,3 18,2 15,1 13,5 11,9 20,3 11,8 34,2 38 33,8 41,6 56,3 113,6 123,7 124,7 515,5
Nitrolební poranění (S06) 16,1 0 0 3,7 0 8,5 10,6 3 6 13,5 2,4 14,5 20,6 15,5 11,7 12,3 45,4 50,7 81,1 96,2 166,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22,2 18,7 34,1 41 32,1 55,2 53,2 45,5 27,2 13,5 9,5 20,3 17,6 9,3 5,8 6,1 3,8 11,3 16,2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75,3 0 73,1 256,9 168,4 46,7 39 39,4 39,3 46 35,6 40,6 55,9 108,7 90,6 119,9 64,3 56,3 56,8 13,7 124,7 257,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 114,6 0 9,8 7,4 4 8,5 10,6 6,1 3 13,5 7,1 14,5 32,4 52,8 73,1 132,1 192,8 462 965,6 1 909,9 2 452,2 2 835,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,8 0 4,9 18,6 40,1 106,2 70,9 85 63,5 75,8 99,6 78,2 129,4 108,7 116,9 79,9 128,5 67,6 73 13,7 83,1 257,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 397,3 18,7 180,4 189,9 192,5 526,8 581,2 491,6 450,3 419,3 523,9 469,3 461,7 453,5 447,1 331,9 359,1 264,8 186,6 192,4 83,1 515,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,3 0 43,9 0 0 4,2 10,6 3 0 0 2,4 2,9 8,8 3,1 2,9 0 0 5,6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 87,1 0 4,9 7,4 4 25,5 21,3 30,3 27,2 62,2 40,3 60,8 61,8 99,4 163,7 230,5 241,9 264,8 211 302,3 166,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5,5 0 0 0 4 8,5 7,1 9,1 12,1 5,4 14,2 11,6 0 3,1 0 9,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,5 18,7 9,8 11,2 4 12,7 0 0 0 0 0 0 2,9 9,3 8,8 0 3,8 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,9 0 4,9 0 0 0 0 3 6 5,4 2,4 2,9 5,9 9,3 5,8 15,4 15,1 11,3 24,3 13,7 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 14,2 0 0 0 0 0 3,5 9,1 9,1 40,6 97,2 14,5 5,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,3 0 0 7,4 0 8,5 0 3 12,1 2,7 0 2,9 5,9 6,2 8,8 9,2 15,1 0 16,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 403,6 74,8 39 227,1 216,6 203,9 248,1 385,4 344,5 259,7 258,4 260,7 379,4 490,7 575,7 734,5 964 850,8 803,3 453,4 332,5 773,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 287,5 2 019,8 3 067,1 3 172,6 2 133,5 3 674,8 4 716,7 6 830,5 6 963,2 5 494,7 5 409,8 5 788,1 6 667,1 7 485,4 8 267,6 9 656,1 10 392,0 9 105,8 8 414,5 7 350,9 7 689,1 7 474,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,4 0 0 1,3 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2,4 5,5 0 4,4 2,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 0 0 0 1,9 0 3,8 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 3,4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,8 0 0 33,3 0 0 0 0 33,3 0 25 0 23,1 7,7 15,6 17,2 4,6 6,8 7,1 8,2 10 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,8 0 0 2,8 4,1 0 15,2 12,3 17,8 2,3 4,2 11,8 5,1 2,8 3,4 2 2,2 1,4 2,1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,3 0 0 0 0 0 100 100 100 33,3 75 50 66,7 63,9 60,3 68,9 62,4 48,8 50,9 58,6 50 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 7,7 21,7 10 17,1 8,1 15,6 4,5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 67,9 0 0 0 0 0 0 25 0 37,5 64,3 62,5 66,7 83,3 62,1 76,2 59,6 80 65 66,7 83,3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 64,2 0 0 0 0 0 0 75 80 56,3 60 63,6 60,6 63,6 71,4 67,1 58 69,6 76,2 44,4 50 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 67 0 0 0 0 0 0 100 75 55,6 75 80 83,3 75 75 63,3 70,3 54,8 68,8 50 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 34,8 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 100 57,1 50 62,5 19 23,5 28,6 60 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 60,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 72,7 64,2 69 57,1 55,3 43,2 37,5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,3 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 76,9 86,2 84,6 88,3 83,9 89,4 86,2 100 66,7 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 33,9 0 40 28,6 36,4 33,3 45,5 60 57,1 55,3 40,7 43 39,2 33 35,2 38,9 29,2 26,3 26 18,8 20 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 79,6 0 0 0 0 100 87,5 100 100 85 100 100 66,7 50 50 58,3 90 100 100 100 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 19,2 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 50 33,3 22,2 26,3 13,6 18,2 14,8 16,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,1 0 0 0 0 0 0 100 100 97 98,9 96,5 91,3 100 92,9 100 90,9 100 0 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 67,3 10,5 66,7 71,4 84,4 93,5 86,7 81,8 84,2 79,3 82,3 80,2 72,3 75,5 59,5 59,6 57 52,9 52,1 44,4 0 0
Anémie (D50-D64) 1,5 0 0 9,1 0 0 0 0 100 0 9,1 0 0 0 0 2,9 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,2 0 3,6 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0 10 12,5 3,8 5,6 0 5,6 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 23,7 0 0 0 0 0 4,5 7,1 14,3 20 13,3 25 35,1 24,6 45,3 37,1 31,4 19,7 12 7,8 17,4 16,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20 2,6 0 0 4,4 11,8 25 31 43,2 60 42,6 58,2 57,9 42,5 34,7 36,4 26,3 4,8 3,4 1,3 0 6,7
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 0 7,7 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 6,7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 0 0 0 0 3,7 3 3 4,8 0 0 4,2 2,4 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10 37,5 20 16,7 4,8 11,5 0 10 12,1 9 12,5 13,3 11,5 8,5 11,2 8 9,7 11,8 3,3 4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 48,6 100 100 0 0 100 100 0 100 100 100 20 76,9 50 50 79,4 54,7 33,3 44,7 24,3 23,1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 32,7 42,9 43,2 50 22,2 41,2 35 48 44,4 38,5 27,6 36,4 51,5 46,3 34,7 32,4 30 29,2 12,2 12,7 16,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 13,4 5,9 41,5 60,3 59 42,1 33,3 10 9,1 24,4 17 9,8 6,9 8,8 3,7 4,3 0,8 1,1 1,3 6,1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 1,9 1 0 0,8 1,5 1,2 0 0
Angina pectoris (I20) 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,8 5,2 9,7 9,3 7,3 4,4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 5,1 3,9 9,1 5 2,7 5,4 1,2 4,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 100 33,3 0 12 1,6 14,3 7,1 13,7 12,4 9,4 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 4,2 1,4 1,5 2,2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,7 0 0 0 0 5,6 0 13,3 5,6 10,3 4,7 13,4 6,1 6,6 5,3 7,3 4,9 3,4 6 3,4 3,4 10
Selhání srdce (I50) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 10 6,7 4,3 4,8 0,7 3,4 2,2 1 1,1 0,3 1,2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,9 0 0 0 0 0 25 0 14,3 29,4 28,6 2,7 6,8 9,9 5 9,2 8 4,7 3,9 1 2,4 0
Ateroskleróza (I70) 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 35 33,3 42,6 44,6 29,5 37,7 28,3 26,6 32,5 31,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 72,6 0 0 0 0 100 76,9 94,7 79,4 86,7 83,8 80,6 79,3 83,8 78,4 60,9 45,7 22,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18,9 0 0 0 8,3 38,5 32,3 34,2 25,6 11,1 17,9 23,4 15,1 13,5 23,2 26 22,2 17,8 10,5 10,5 10 37,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,7 0 0,3 0 2,7 2 0 4,3 4,5 15,4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0,8 0 2 1,1 2 1,3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 71,1 100 62,5 74,8 75,6 83,3 95,8 100 100 92,3 100 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 72,7 0 0 40 33,3 55,6 65,4 63,6 65,9 76,9 82 74,1 85 75,6 81,8 86,8 71,9 64,7 80 33,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0,9 0 0 0 3,4 0 0
Astma (J45-J46) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,1 0 0 20 25 0 12,5 14,3 36,4 30,4 14,3 10 4,3 7,9 11,5 5,6 7 6,9 3,8 5,4 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 69,1 0 0 75 87,5 85 76,5 85,7 85,7 62,5 50 100 0 60 100 40 0 0 0 0 50 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56,4 0 42,9 55,6 80 0 50 40 50 66,7 77,8 83,3 87,5 60 71,4 40 60 50 25 50 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,2 10 100 0 0 0 0 33,3 0 14,3 40 16,7 42,9 22,2 9,1 13 5,3 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,7 0 0 0 0 0 25 0 0 0 12,5 44,4 30 30 4,5 19 10 5,3 14,8 6,3 0 50
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,9 0 0 2 0 1,2 2,2 2,5 1,5 2,3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 87,6 0 80 82,5 86,6 84,7 91 94 86,7 91,8 81,8 96,9 94,4 100 85 90,5 90,5 63,6 50 66,7 100 0
Tříselná kýla (K40) 96,8 78,9 97,6 94,4 85,7 88,9 93,3 96 100 100 100 98,2 100 96,6 100 98,2 96,9 95,5 95 78,9 50 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 93,6 66,7 90 98,4 100 100 85,7 100 100 98,4 95,3 90,5 94,4 93,3 97,4 98,8 96,9 81,8 65 50 57,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 18,2 0 0 50 3,4 6,7 43,8 19 27,3 15,4 36,4 12,5 55,6 28,6 7,7 15,8 10 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 42,4 25 37,5 16,7 100 100 0 33,3 40 62,5 30 53,8 50 21,1 44,8 41,7 55,6 25,8 40 56,5 64,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13,6 0 0 0 0 0 0 50 0 33,3 25 18,2 9,1 16,7 17,9 11,4 2,8 7,7 15 16,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 66,8 50 42,9 33,3 33,3 77,8 84,6 95,5 80,6 85,4 84,6 93,2 75,5 74,4 78,7 67,6 41,3 25,9 13,9 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,2 12,5 0 0 1,9 0 0 0 0 9,1 11,1 14,3 7,7 6,3 7,1 9,5 4,4 10,4 8,2 2,5 5,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 0 0 0 0 33,3 0 0 11,1 0 0 0 0 0 7,1 4 0 0 0 33,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,9 0 0 0 62,5 64,7 50 70,2 71,4 66,1 71,8 67,5 70,6 69,5 65,1 62 51,8 41,9 24,7 9,5 5,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,8 0 0 100 0 0 0 0 29,4 50 18,2 42,9 14,3 6,7 11,1 10 1,9 3,7 5,7 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,3 0 0 0 0 0 0 5 0 3,4 3,1 7,4 9,5 7,7 3,2 9,5 10,5 3,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,8 0 0 0 0 40 0 62,5 11,1 30 18,2 11,1 14,3 28,6 19 17,1 13,8 9,1 20 3,2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 55,2 22,2 37,5 25 26,7 79,2 79,3 86,4 83,3 69 58,6 38,5 63 51,2 51 44,7 42,6 36,7 23,1 33,3 58,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 22,7 25 23,5 40 29,4 5,9 33,3 33,3 0 43,8 50 26,3 11,8 33,3 29,2 27,6 7,3 17,9 17,5 14,8 20 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 90,9 0 0 0 0 100 0 100 0 100 76,9 100 97,3 94,1 96 89,8 95,3 86,2 79,3 61,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 92,1 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 93,9 90,6 96,8 97,3 92 94,7 82,7 87,5 50 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,4 0 0 0 0 88 94,8 98,7 98,6 98,4 99,1 94,9 100 98,6 100 100 93,8 100 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 80 0 20 15,8 80,6 92,2 94,3 82 95,9 85,9 89,2 85,7 90,9 91 88,8 78,5 62,4 49 23,1 13,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 41,8 0 0 28,6 28,6 44,4 33,3 0 50 60 40 40 51,9 59,3 41,2 41,7 51,6 27,3 44,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 37,7 0 0 0 0 0 50 40 52,2 47,3 37,8 38,1 33,9 28,3 57,1 38,9 20,5 22,2 14,3 14,3 0 0
Dorzalgie (M54) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 1 0,5 0,9 0,7 0,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 87 100 50 41,2 29,4 46,2 100 95 90,3 93,1 96,4 93,5 94,6 94,1 88,8 87,1 88,6 88,9 53,8 25 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,6 0 0 100 33,3 44,4 54,5 64,3 58,8 30 31 27,7 30 30,3 21,4 27,8 18,1 17,2 21,4 30 16,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 39,2 3,4 2,1 2,8 0 5,7 26,8 33,3 42,4 23,1 45,2 57,1 59,7 61,5 58 61,2 51,9 41,6 37,3 23,3 22,7 100
Selhání ledvin (N17-N19) 21,5 0 0 0 0 0 100 28,6 28,6 11,8 25 30,8 18,2 36,8 26,2 25 23,7 25 13,2 15,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 64,9 0 0 100 0 47,4 51,9 66,7 68,3 46,7 54,4 52,9 68,4 77,5 67 71,4 69,7 76,9 66,7 66,7 66,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 21,4 16,7 20 15,4 0 10,7 16,7 36,4 73,3 53,3 66,1 53,3 52,5 31,8 32,7 30,3 21,5 16,7 7,4 2,4 2,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 92,2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 80 75 93,3 96,5 93 94,5 92,2 93,9 88,2 69,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 71,9 50 62,9 65,7 60 77,3 84,4 80,6 82,9 78,6 95,2 72,4 67,5 70 73,3 74,4 65,6 70,6 64,1 70 66,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 82,3 0 0 0 0 100 71,4 100 63,6 66,7 66,7 100 100 100 62,5 100 100 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 68,8 0 0 0 0 41,2 65,6 81,5 70,6 68,8 75 76,5 100 100 33,3 83,3 0 0 0 0 100 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 83,2 0 0 0 0 0 44 69,7 63,3 91,3 90,8 90,6 90,6 91,1 95,7 72 64,7 88,9 61,5 66,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 89,9 0 0 100 36,4 61,5 82,1 83,6 89,2 84,8 90,8 91,1 92,5 95,4 96,6 95,5 92,2 92,5 77,8 100 66,7 0
Lékařský potrat (O04) 88,6 0 0 0 0 95,2 100 84 95,2 83,8 83,6 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 84,8 0 0 0 0 71,4 83,3 84,9 84,5 87,3 82,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8,4 0 0 0 0 1,9 6,5 8,4 8,8 9,8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 29,4 0 0 0 0 22,2 21,2 25 33,9 45,5 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 26,9 0 0 0 0 36,2 22,9 29 27,7 23,1 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 95,5 0 0 0 0 85,7 93,7 94,7 95,9 97,5 98,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 40,9 0 0 0 0 0 60 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 3,1 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 59 57,9 71,9 58,2 60,5 71,4 87,5 54,5 87,5 87,5 50 20 16,7 53,3 7,7 50 0 100 33,3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 4,7 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 14,5 0 0 0 0 6,5 24,6 20,9 20 35,1 43,2 26,9 17,6 36,4 18,2 7,4 5,9 0 0 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 47,6 0 0 0 0 0 37,5 100 50 80 80 77,8 50 22,2 50 66,7 18,2 60 16,7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,2 0,6 0,5 2,4 1,2 1 14,3 11,1 12,8 9,4 8,1 10,1 5,9 9,4 8,8 7 5 4,7 7,2 5,8 5,3 22,2
Nitrolební poranění (S06) 6,1 0 0 1,2 0 2 3,2 1,6 4 6,5 1,4 8,3 9 8,8 5,3 5,6 16,2 14,3 11,2 10,8 16 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,7 1,1 5,8 14,9 10,3 19,4 36,6 35,7 27,3 18,5 9,5 25,9 20,7 13 9,1 6,9 3,8 6,9 5,4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 82,9 0 83,3 78,4 63,6 91,7 84,6 100 81,3 100 88,2 100 95 94,6 96,9 95,1 85 66,7 58,3 25 50 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 82 0 100 100 100 100 75 66,7 100 71,4 37,5 83,3 73,3 89,5 80,6 84,3 77,3 82,8 86,2 81,8 81,9 84,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78 0 16,7 31,3 33,3 92,6 90,9 93,3 77,8 87,5 87,5 84,4 91,7 94,6 78,4 83,9 77,3 60 64,3 12,5 66,7 100
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,7 25 61,7 46,4 38,1 57,1 65,6 69,5 75,3 70,5 72,7 72,3 66,2 68,5 63 51,2 46,1 21,5 14 9,9 4,8 25
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 23,4 0 25 0 0 50 37,5 20 0 0 50 50 75 25 33,3 0 0 100 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,5 0 16,7 25 33,3 54,5 66,7 45,5 56,3 71,9 58,6 60 65,6 54,2 62,9 68,2 67,4 57,3 59,1 59,5 33,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 80 0 0 0 100 100 66,7 100 100 100 100 66,7 0 50 0 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,5 10 5,4 15,8 10 13 0 0 0 0 0 0 10 17,6 16,7 0 9,1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9,3 0 7,1 0 0 0 0 9,1 100 18,2 10 11,1 12,5 18,8 9,5 16,1 10,5 5,9 11,5 5,6 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 94,7 0 0 0 0 0 50 60 100 100 97,6 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,4 0 0 11,1 0 7,7 0 5,3 9,1 1,7 0 1 1,5 1,1 1 1 1,2 0 3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,1 6,1 23,5 62,9 83,1 38,4 15,2 10 5,7 6,3 13,4 25,9 34,9 37,4 42,1 46,2 51,1 44,4 44,2 35,9 38,1 60
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,8 1,6 20 32,5 25,7 31,9 38,3 38,3 35,2 37,7 46,1 47,9 45,7 41,6 37,7 35,2 29,1 22,3 16,7 12,2 11,9 12,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)