8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 3 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 51 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 7 4 5 10 9 0 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 64 0 2 1 0 6 18 9 6 3 4 3 1 3 1 2 2 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 328 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 12 16 33 39 54 62 49 41 10 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 4 12 7 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 206 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 3 3 11 11 27 35 39 32 28 10 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 264 0 0 0 0 0 0 0 1 6 14 16 16 18 45 47 45 32 15 6 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 154 0 0 0 0 0 0 2 3 3 7 7 15 16 24 30 19 10 7 10 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 11 8 4 7 4 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 33 45 49 45 36 10 4 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 256 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 21 40 46 44 42 37 15 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 706 0 4 4 4 5 11 17 9 22 34 37 43 57 90 124 113 84 37 11 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 81 0 0 0 0 0 2 13 6 15 5 5 5 4 9 6 6 5 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 28 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 3 0 5 6 5 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 393 0 0 0 0 1 1 2 8 42 105 121 54 18 17 13 9 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 779 1 16 16 12 22 27 25 38 53 74 51 69 69 82 75 72 45 19 9 3 1
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 13 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 232 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 8 13 23 35 56 36 27 18 9 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 415 2 0 2 0 5 6 16 21 35 41 46 38 49 43 51 35 15 7 3 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 7 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 138 0 2 5 1 1 3 7 6 9 8 11 11 15 21 19 8 7 3 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 191 0 1 0 1 2 1 0 3 3 4 2 4 8 14 31 38 38 18 18 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 370 0 17 16 2 4 6 0 4 14 4 7 20 38 42 51 55 47 29 11 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 176 2 34 63 20 7 7 2 4 3 10 3 8 4 5 2 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0
Angina pectoris (I20) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 17 5 2 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 7 12 9 11 3 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 13 9 23 15 12 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 167 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 3 8 18 15 28 31 21 14 9 4 1
Selhání srdce (I50) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 8 9 8 8 6 6 1 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 103 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 6 14 16 17 23 9 5 3 1 0
Ateroskleróza (I70) 273 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 12 26 41 54 54 28 34 11 1 1
Varixy dolních končetin (I83) 653 0 0 0 0 3 9 26 48 79 92 77 87 78 68 37 36 10 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 324 0 0 0 5 11 6 9 11 9 13 9 13 23 40 45 51 48 17 9 3 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 797 1 352 289 35 21 26 21 15 15 8 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 428 0 1 2 1 20 19 31 23 38 43 39 42 41 43 48 18 12 5 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 55 1 2 1 0 0 2 3 1 5 3 2 3 2 6 7 8 6 1 2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 85 0 4 2 4 16 13 9 9 6 3 5 3 1 3 3 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 70 1 2 2 3 4 1 3 4 8 4 5 5 2 4 11 6 3 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 1 6 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 34 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 5 3 4 4 5 1 1 2 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 585 0 8 55 76 90 79 50 47 36 30 23 15 20 15 12 13 8 2 5 0 1
Tříselná kýla (K40) 1 022 16 46 32 5 13 25 29 35 48 64 46 92 102 113 129 89 71 49 13 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 777 1 26 47 18 4 11 22 36 59 71 61 67 78 82 72 66 34 10 10 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 38 0 0 0 0 3 4 5 2 10 6 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 121 1 5 5 2 1 3 1 2 5 4 2 4 11 10 12 16 13 12 7 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 31 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 2 6 6 4 0 1 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 407 2 2 2 3 6 22 14 37 40 44 40 40 42 44 36 14 12 5 1 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 35 0 1 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 4 3 4 2 5 5 0 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 052 0 0 0 1 9 20 46 69 85 86 85 109 98 131 130 91 60 24 4 3 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 28 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 2 3 5 3 3 4 0 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 3 2 3 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 47 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3 4 1 5 1 4 6 3 6 6 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 337 1 4 5 4 30 52 42 30 20 11 19 19 12 25 19 17 8 11 6 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 81 0 2 4 9 5 1 2 4 8 8 3 6 10 5 2 5 2 1 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 456 0 0 0 0 1 2 2 2 8 6 16 35 52 64 105 94 38 24 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 632 0 0 0 0 1 0 1 5 2 20 30 58 70 100 135 109 68 26 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 898 0 0 1 4 42 78 91 55 82 118 92 118 83 78 39 13 3 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 178 0 2 5 36 88 68 51 54 68 74 98 130 138 137 116 77 21 10 4 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 86 0 0 0 11 2 0 2 1 3 3 4 16 7 16 14 5 1 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 199 0 0 0 0 0 2 6 15 18 28 22 29 27 21 14 8 7 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 673 1 4 5 5 9 17 17 22 56 73 84 96 91 87 52 34 17 3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 184 0 0 2 5 4 14 7 11 11 11 9 11 15 18 27 19 12 4 2 1 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 441 0 2 1 0 6 4 14 9 13 25 37 33 44 55 65 44 38 21 25 4 1
Selhání ledvin (N17-N19) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 6 6 20 20 10 5 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 494 0 0 0 0 1 9 24 16 36 36 40 50 42 85 68 37 23 17 7 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 342 0 2 2 2 3 2 3 12 25 18 20 22 37 34 47 44 30 23 11 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 519 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 22 45 109 124 102 81 26 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 513 1 31 26 21 31 39 19 23 22 29 18 25 39 54 46 39 23 22 5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 88 0 0 1 0 7 8 7 6 17 11 6 6 8 6 3 2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 117 0 0 0 0 10 10 21 13 18 15 12 6 8 2 1 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 644 0 0 0 0 2 9 15 27 62 123 133 155 49 17 17 13 12 7 2 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 888 0 0 0 7 30 48 126 136 182 164 158 165 183 188 222 178 68 25 8 0 0
Lékařský potrat (O04) 239 0 0 0 0 24 36 34 48 36 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 634 0 0 0 0 12 62 158 196 138 60 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 123 0 0 0 0 3 17 39 42 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 112 0 0 0 0 2 12 35 38 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 805 0 0 0 0 18 107 249 270 138 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 288 0 0 0 0 16 157 408 446 208 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 11 0 0 0 0 0 1 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 410 40 106 124 48 24 11 9 7 7 7 3 6 2 10 1 3 0 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 84 0 0 0 2 8 12 11 12 12 10 6 1 1 1 2 3 0 2 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2 3 3 4 4 2 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 139 0 0 2 1 2 4 3 2 8 7 9 7 10 11 26 19 14 10 3 1 0
Nitrolební poranění (S06) 97 0 0 0 0 1 3 2 2 1 4 4 6 6 12 11 16 11 10 7 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 138 2 11 7 6 15 15 12 8 10 13 8 4 10 3 4 6 0 2 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 361 0 13 54 57 11 5 10 17 15 20 12 18 20 41 27 22 10 8 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 585 0 3 6 4 4 2 0 3 1 8 3 14 10 24 39 67 86 128 120 55 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 327 0 0 9 25 12 15 18 27 27 11 33 31 32 27 22 22 9 3 4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 122 0 29 46 68 130 191 181 182 191 205 162 195 144 122 94 82 52 30 15 3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 32 0 4 0 0 3 1 0 2 1 5 5 3 2 0 0 2 2 0 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 430 2 3 1 6 5 9 5 16 14 14 22 19 36 45 76 58 50 36 10 1 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 47 0 0 1 3 4 4 3 4 4 1 5 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 24 0 8 0 0 1 3 0 0 2 0 3 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 26 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 3 2 6 1 4 3 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 78 0 0 0 0 0 3 1 14 13 37 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 72 0 1 3 0 1 0 0 1 2 5 4 5 11 10 15 11 3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 103 1 17 49 56 46 88 139 116 118 94 107 120 146 234 247 252 146 89 32 6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32 849 88 771 904 574 880 1 462 2 151 2 370 2 329 2 233 2 001 2 338 2 451 2 946 3 151 2 684 1 755 1 058 524 157 22
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,3 0 0 3,7 0 0 0 0 0 2,6 0 3 0 3 5,8 3,1 8,1 5,8 16,1 42,8 86,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10 0 9,8 3,7 0 0 0 0 0 0 2,4 5,9 11,8 12,1 20,4 12,3 20,2 58,2 72,7 0 86,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,6 0 9,8 3,7 0 25,2 60,2 27,1 17,8 7,8 9,7 8,9 2,9 9,1 2,9 6,1 8,1 5,8 16,1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 64,4 0 0 0 0 0 0 0 5,9 7,8 7,3 35,6 47,1 100,1 113,7 165,6 250,5 285 331 142,6 129,5 289,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,9 8,8 15,2 11,7 36,8 28,3 11,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 40,5 0 0 0 0 4,2 0 0 3 10,3 2,4 8,9 8,8 33,4 32,1 82,8 141,4 226,9 258,4 399,2 431,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 51,8 0 0 0 0 0 0 0 3 15,5 33,8 47,5 47,1 54,6 131,2 144,1 181,8 186,2 121,1 85,5 129,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 30,2 0 0 0 0 0 0 6 8,9 7,8 16,9 20,8 44,2 48,5 70 92 76,8 58,2 56,5 142,6 43,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,1 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 11,9 0 33,4 23,3 12,3 28,3 23,3 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 46,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 35,3 100,1 131,2 150,2 181,8 209,4 80,7 57 43,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 50,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 3 14,7 63,7 116,6 141 177,8 244,3 298,7 213,9 129,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 138,7 0 19,6 14,8 16,5 21 36,8 51,1 26,8 56,9 82,2 109,8 126,6 173 262,4 380,2 456,5 488,7 298,7 156,8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 15,9 0 0 0 0 0 6,7 39,1 17,8 38,8 12,1 14,8 14,7 12,1 26,2 18,4 24,2 29,1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,5 0 0 0 0 4,2 6,7 3 0 0 2,4 5,9 8,8 0 14,6 18,4 20,2 11,6 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 77,2 0 0 0 0 4,2 3,3 6 23,8 108,6 253,8 359,1 159 54,6 49,6 39,9 36,4 11,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 153 18,9 78,5 59 49,5 92,5 90,2 75,2 113 137,1 178,9 151,4 203,2 209,4 239 230 290,9 261,8 153,4 128,3 129,5 289,9
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 0 0 3,7 0 0 0 0 0 5,2 0 3 2,9 3 0 3,1 0 17,5 8,1 14,3 43,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 45,6 0 0 0 0 0 3,3 0 3 0 7,3 23,7 38,3 69,8 102 171,7 145,4 157,1 145,3 128,3 86,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 81,5 37,8 0 7,4 0 21 20,1 48,1 62,4 90,5 99,1 136,5 111,9 148,7 125,3 156,4 141,4 87,3 56,5 42,8 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 0 0 0 4,2 6,7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0 0 0 4,2 6,7 3 5,9 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 27,1 0 9,8 18,4 4,1 4,2 10 21 17,8 23,3 19,3 32,6 32,4 45,5 61,2 58,3 32,3 40,7 24,2 14,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 37,5 0 4,9 0 4,1 8,4 3,3 0 8,9 7,8 9,7 5,9 11,8 24,3 40,8 95,1 153,5 221,1 145,3 256,6 215,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 72,7 0 83,4 59 8,3 16,8 20,1 0 11,9 36,2 9,7 20,8 58,9 115,3 122,4 156,4 222,2 273,4 234,1 156,8 129,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34,6 37,8 166,8 232,4 82,5 29,4 23,4 6 11,9 7,8 24,2 8,9 23,6 12,1 14,6 6,1 4 5,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3,1 8,1 11,6 0 14,3 43,2 0
Angina pectoris (I20) 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,1 17,5 18,4 68,7 29,1 16,1 14,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 12,1 20,4 36,8 36,4 64 24,2 14,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 3 2,9 39,4 26,2 70,5 60,6 69,8 24,2 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 4 23,3 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 32,8 0 0 0 0 0 0 0 5,9 18,1 14,5 8,9 23,6 54,6 43,7 85,9 125,2 122,2 113 128,3 172,6 289,9
Selhání srdce (I50) 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5,9 2,9 9,1 23,3 27,6 32,3 46,5 48,4 85,5 43,2 289,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 20,2 0 0 0 0 4,2 3,3 3 8,9 0 2,4 5,9 17,7 42,5 46,6 52,1 92,9 52,4 40,4 42,8 43,2 0
Ateroskleróza (I70) 53,6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7,3 17,8 35,3 78,9 119,5 165,6 218,2 162,9 274,5 156,8 43,2 289,9
Varixy dolních končetin (I83) 128,2 0 0 0 0 12,6 30,1 78,2 142,7 204,3 222,4 228,5 256,2 236,7 198,2 113,4 145,4 58,2 24,2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 63,6 0 0 0 20,6 46,2 20,1 27,1 32,7 23,3 31,4 26,7 38,3 69,8 116,6 138 206 279,2 137,3 128,3 129,5 579,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,6 0 4,9 0 0 4,2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5,8 6,1 4 11,6 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 156,5 18,9 1 727,3 1 066,2 144,4 88,3 86,9 63,1 44,6 38,8 19,3 14,8 11,8 6,1 0 3,1 4 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 84,1 0 4,9 7,4 4,1 84,1 63,5 93,2 68,4 98,3 103,9 115,8 123,7 124,4 125,3 147,2 72,7 69,8 40,4 28,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 0 0 3,7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14,3 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,8 18,9 9,8 3,7 0 0 6,7 9 3 12,9 7,3 5,9 8,8 6,1 17,5 21,5 32,3 34,9 8,1 28,5 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 16,7 0 19,6 7,4 16,5 67,3 43,4 27,1 26,8 15,5 7,3 14,8 8,8 3 8,7 9,2 4 17,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13,7 18,9 9,8 7,4 12,4 16,8 3,3 9 11,9 20,7 9,7 14,8 14,7 6,1 11,7 33,7 24,2 17,5 16,1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 2,9 6,1 8,7 3,1 24,2 5,8 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6,7 0 0 0 0 0 0 3 0 7,8 4,8 3 14,7 9,1 11,7 12,3 20,2 5,8 8,1 28,5 86,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 0 0 0 0 8,4 0 0 0 2,6 2,4 3 2,9 0 0 9,2 0 5,8 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 114,9 0 39,3 202,9 313,5 378,4 264 150,4 139,7 93,1 72,5 68,3 44,2 60,7 43,7 36,8 52,5 46,5 16,1 71,3 0 289,9
Tříselná kýla (K40) 200,7 302,2 225,7 118,1 20,6 54,7 83,6 87,2 104,1 124,1 154,7 136,5 270,9 309,5 329,4 395,5 359,6 413 395,6 185,3 215,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 152,6 18,9 127,6 173,4 74,3 16,8 36,8 66,2 107 152,6 171,6 181,1 197,3 236,7 239 220,8 266,6 197,8 80,7 142,6 86,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,5 0 0 0 0 12,6 13,4 15 5,9 25,9 14,5 0 8,8 0 8,7 6,1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 3,3 3 0 0 2,4 0 0 0 0 0 4 0 8,1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,8 18,9 24,5 18,4 8,3 4,2 10 3 5,9 12,9 9,7 5,9 11,8 33,4 29,2 36,8 64,6 75,6 96,9 99,8 215,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,1 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 2,4 5,9 14,7 6,1 17,5 18,4 16,2 0 8,1 14,3 43,2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 79,9 37,8 9,8 7,4 12,4 25,2 73,5 42,1 110 103,4 106,3 118,7 117,8 127,4 128,3 110,4 56,6 69,8 40,4 14,3 43,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,9 0 4,9 3,7 0 0 6,7 3 0 0 4,8 5,9 2,9 12,1 8,7 12,3 8,1 29,1 40,4 0 43,2 289,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,2 2,4 5,9 0 0 2,9 3,1 0 11,6 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 206,6 0 0 0 4,1 37,8 66,8 138,3 205,1 219,8 207,9 252,3 321 297,4 381,9 398,6 367,6 349 193,8 57 129,5 289,9
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,5 0 0 0 0 0 0 3 5,9 0 4,8 5,9 0 6,1 8,7 15,3 12,1 17,5 32,3 0 43,2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7,3 3 0 9,1 5,8 9,2 4 11,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9,2 0 0 0 0 8,4 6,7 3 3 2,6 7,3 11,9 2,9 15,2 2,9 12,3 24,2 17,5 48,4 85,5 43,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 66,2 18,9 19,6 18,4 16,5 126,1 173,8 126,3 89,2 51,7 26,6 56,4 56 36,4 72,9 58,3 68,7 46,5 88,8 85,5 86,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 15,9 0 9,8 14,8 37,1 21 3,3 6 11,9 20,7 19,3 8,9 17,7 30,3 14,6 6,1 20,2 11,6 8,1 42,8 43,2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 89,6 0 0 0 0 4,2 6,7 6 5,9 20,7 14,5 47,5 103,1 157,8 186,6 321,9 379,8 221,1 193,8 99,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 124,1 0 0 0 0 4,2 0 3 14,9 5,2 48,3 89 170,8 212,4 291,5 413,9 440,4 395,6 209,9 99,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 176,4 0 0 3,7 16,5 176,6 260,7 273,6 163,5 212,1 285,2 273,1 347,5 251,8 227,4 119,6 52,5 17,5 8,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 231,3 0 9,8 18,4 148,5 369,9 227,3 153,4 160,5 175,9 178,9 290,9 382,8 418,7 399,4 355,7 311,1 122,2 80,7 57 43,2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 16,9 0 0 0 45,4 8,4 0 6 3 7,8 7,3 11,9 47,1 21,2 46,6 42,9 20,2 5,8 8,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,1 0 0 0 0 0 6,7 18 44,6 46,5 67,7 65,3 85,4 81,9 61,2 42,9 32,3 40,7 16,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 2,4 3 2,9 0 5,8 6,1 4 5,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 132,2 18,9 19,6 18,4 20,6 37,8 56,8 51,1 65,4 144,8 176,4 249,3 282,7 276,1 253,6 159,4 137,4 98,9 24,2 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 36,1 0 0 7,4 20,6 16,8 46,8 21 32,7 28,4 26,6 26,7 32,4 45,5 52,5 82,8 76,8 69,8 32,3 28,5 43,2 289,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 86,6 0 9,8 3,7 0 25,2 13,4 42,1 26,8 33,6 60,4 109,8 97,2 133,5 160,3 199,3 177,8 221,1 169,5 356,4 172,6 289,9
Selhání ledvin (N17-N19) 16,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4,8 8,9 26,5 18,2 17,5 61,3 80,8 58,2 40,4 14,3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 97 0 0 0 0 4,2 30,1 72,2 47,6 93,1 87 118,7 147,2 127,4 247,8 208,5 149,5 133,8 137,3 99,8 129,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 67,2 0 9,8 7,4 8,3 12,6 6,7 9 35,7 64,7 43,5 59,4 64,8 112,3 99,1 144,1 177,8 174,5 185,7 156,8 215,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 101,9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,4 11,9 64,8 136,5 317,7 380,2 412,1 471,2 209,9 57 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 100,7 18,9 152,1 95,9 86,6 130,3 130,3 57,1 68,4 56,9 70,1 53,4 73,6 118,3 157,4 141 157,6 133,8 177,6 71,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 17,3 0 0 3,7 0 29,4 26,7 21 17,8 44 26,6 17,8 17,7 24,3 17,5 9,2 8,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23 0 0 0 0 42 33,4 63,1 38,6 46,5 36,3 35,6 17,7 24,3 5,8 3,1 0 5,8 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 126,5 0 0 0 0 8,4 30,1 45,1 80,3 160,3 297,3 394,8 456,5 148,7 49,6 52,1 52,5 69,8 56,5 28,5 43,2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 370,8 0 0 0 28,9 126,1 160,4 378,9 404,3 470,7 396,4 469 485,9 555,3 548 680,7 719,1 395,6 201,8 114,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 46,9 0 0 0 0 100,9 120,3 102,2 142,7 93,1 145 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 124,5 0 0 0 0 50,4 207,2 475,1 582,7 356,9 145 20,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 24,2 0 0 0 0 12,6 56,8 117,3 124,9 46,5 7,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 22 0 0 0 0 8,4 40,1 105,2 113 64,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 158,1 0 0 0 0 75,7 357,6 748,8 802,7 356,9 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 253 0 0 0 0 67,3 524,7 1 226,9 1 326,0 537,9 111,2 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,2 0 0 0 0 0 3,3 12 11,9 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,4 0 0 0 0 0 3,3 12 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 113,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 75,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 80,5 755,4 520,1 457,5 198 100,9 36,8 27,1 20,8 18,1 16,9 8,9 17,7 6,1 29,2 3,1 12,1 0 16,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 2,9 0 4 0 0 14,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,5 0 0 0 8,3 33,6 40,1 33,1 35,7 31 24,2 17,8 2,9 3 2,9 6,1 12,1 0 16,1 14,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 8,9 10,3 0 5,9 8,8 9,1 11,7 12,3 8,1 5,8 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 27,3 0 0 7,4 4,1 8,4 13,4 9 5,9 20,7 16,9 26,7 20,6 30,3 32,1 79,7 76,8 81,4 80,7 42,8 43,2 0
Nitrolební poranění (S06) 19 0 0 0 0 4,2 10 6 5,9 2,6 9,7 11,9 17,7 18,2 35 33,7 64,6 64 80,7 99,8 43,2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,1 37,8 54 25,8 24,8 63,1 50,1 36,1 23,8 25,9 31,4 23,7 11,8 30,3 8,7 12,3 24,2 0 16,1 28,5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 70,9 0 63,8 199,2 235,1 46,2 16,7 30,1 50,5 38,8 48,3 35,6 53 60,7 119,5 82,8 88,9 58,2 64,6 14,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 114,9 0 14,7 22,1 16,5 16,8 6,7 0 8,9 2,6 19,3 8,9 41,2 30,3 70 119,6 270,7 500,3 1 033,4 1 710,9 2 373,8 2 318,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 64,2 0 0 33,2 103,1 50,4 50,1 54,1 80,3 69,8 26,6 97,9 91,3 97,1 78,7 67,5 88,9 52,4 24,2 57 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 416,7 0 142,3 169,7 280,5 546,5 638,4 544,3 541,1 493,9 495,5 480,8 574,3 436,9 355,6 288,2 331,3 302,5 242,2 213,9 129,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,3 0 19,6 0 0 12,6 3,3 0 5,9 2,6 12,1 14,8 8,8 6,1 0 0 8,1 11,6 0 28,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 84,4 37,8 14,7 3,7 24,8 21 30,1 15 47,6 36,2 33,8 65,3 56 109,2 131,2 233 234,3 290,9 290,7 142,6 43,2 579,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 9,2 0 0 3,7 12,4 16,8 13,4 9 11,9 10,3 2,4 14,8 11,8 12,1 11,7 12,3 8,1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,7 0 39,3 0 0 4,2 10 0 0 5,2 0 8,9 2,9 3 11,7 0 4 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,1 0 0 0 0 8,4 3,3 3 3 0 4,8 0 8,8 6,1 17,5 3,1 16,2 17,5 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 15,3 0 0 0 0 0 10 3 41,6 33,6 89,4 20,8 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 37,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14,1 0 4,9 11,1 0 4,2 0 0 3 5,2 12,1 11,9 14,7 33,4 29,2 46 44,4 17,5 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 413 18,9 83,4 180,8 231 193,4 294,1 418 344,9 305,2 227,2 317,6 353,4 443 682,1 757,3 1 018,1 849,3 718,6 456,2 259 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 451,3 1 661,9 3 783,3 3 335,2 2 367,9 3 699,5 4 886,4 6 468,2 7 046,0 6 022,9 5 397,2 5 939,3 6 885,2 7 437,0 8 587,9 9 661,5 10 843,6 10 209,4 8 541,9 7 470,8 6 776,0 6 376,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,3 0 0 1,7 0 0 0 0 0 7,7 0 4,5 0 4,8 8,3 2,5 3,9 1,9 4,3 6,1 9,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,4 0 11,8 8,3 0 0 0 0 0 0 16,7 28,6 23,5 13,3 20,6 9,5 8,8 16,4 15,8 0 15,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,6 0 2,5 1,4 0 6,4 22,8 15,8 9,7 4,8 8,2 6 1,4 4,2 1,2 1,9 1,8 1 2,2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,6 0 0 0 0 0 0 0 50 100 75 63,2 59,3 70,2 57,4 60 64,6 61,3 56,2 45,5 50 100
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 22,2 42,9 16,1 6,3 14,3 7,5 4,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 68,9 0 0 0 0 100 0 0 50 100 25 42,9 25 57,9 47,8 62,8 70 92,9 72,7 93,3 62,5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 62 0 0 0 0 0 0 0 16,7 46,2 50 66,7 59,3 50 66,2 72,3 62,5 61,5 68,2 85,7 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 63,4 0 0 0 0 0 0 100 100 50 70 58,3 75 64 66,7 56,6 65,5 47,6 53,8 83,3 100 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 44,6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 57,1 0 57,9 50 33,3 46,7 36,4 16,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 70,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 66,7 80,5 67,2 75,4 76,3 75 40 44,4 33,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82,6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 83,3 84 81,6 90,2 78,6 85,7 78,7 75 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 33,8 0 15,4 14,8 10,8 41,7 61,1 65,4 75 43,1 47,2 44 33,6 35 32,3 35,9 34,5 32,4 26,1 14,9 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 84,4 0 0 0 0 0 100 100 100 93,8 100 71,4 71,4 100 69,2 75 75 100 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 15,6 0 0 0 0 50 100 33,3 0 0 100 66,7 33,3 0 35,7 16,7 13,5 7,4 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 98,3 0 0 0 0 100 100 100 80 100 98,1 98,4 98,2 100 100 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 63 12,5 64 76,2 75 91,7 96,4 80,6 82,6 89,8 79,6 69,9 80,2 61,6 64,1 49,3 49,7 51,1 35,8 22,5 50 33,3
Anémie (D50-D64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,5 0 0 5,9 0 0 0 0 0 15,4 0 20 8,3 10 0 7,7 0 15,8 5,3 9,1 16,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21 0 0 0 0 0 4 0 10 0 6,7 19 26,5 31,5 25,5 36,1 23,4 25,7 17 13,2 7,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21,7 4,3 0 1,8 0 11,6 14 26,2 42,9 63,6 46,1 63,9 54,3 45,8 42,2 40,2 22,6 9,6 4,1 1,8 0 0
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 0 0 0 0 2,2 7,1 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 0 0 0 0 2,4 6,9 4 7,1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 9,4 0 8,3 11,9 2,1 2 7 10,6 8,8 14,3 7,5 10,7 9,6 13,5 13,5 10,7 6 7,3 7,5 4,5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 53,4 0 50 0 100 100 100 0 100 75 100 40 100 53,3 60,9 67,4 58,5 64,4 26,1 41,9 50 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 33,7 0 51,5 37,2 12,5 50 30 0 30,8 56 18,2 18,9 43,5 44,7 40,8 32,1 42 30,9 24,4 17,5 37,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 15 16,7 51,5 71,6 71,4 36,8 29,2 12,5 13,8 6,4 14,3 5 11,4 4,1 4,8 1,6 1 1,1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,8 1,4 1,4 0 0,9 2,6 0
Angina pectoris (I20) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 7,1 9,4 7,1 15,3 6,4 4,2 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 3,9 7 6,8 5,5 7,5 2,3 1,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 6,3 2,1 14,6 6,9 11 8,9 8,8 3,1 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,4 5,9 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 8 0 0 0 0 0 0 0 13,3 25,9 14,3 4,6 10,4 14 6,5 9,2 9,1 6,4 5,5 5,8 7,5 16,7
Selhání srdce (I50) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 7,7 2,4 3,2 6,7 3,4 2,5 2,2 1,5 1,6 0,7 3,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6 0 0 0 0 25 20 9,1 21,4 0 3,7 4,2 15,4 18,7 13,2 8,3 8,9 3,6 1,6 1,3 1,2 0
Ateroskleróza (I70) 29,5 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 33,3 31,6 32,4 36,6 31,1 31,4 26,2 25,9 35,4 21,6 8,3 20
Varixy dolních končetin (I83) 71,8 0 0 0 0 100 69,2 92,9 87,3 91,9 80,7 79,4 79,1 75 66 60,7 65,5 23,8 13,6 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18,2 0 0 0 12,8 23,9 33,3 30 25,6 20,9 18,8 14,3 15,1 19,7 23,5 17,6 21,1 19,8 12,5 8,5 10,3 50
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,2 0 0,2 0 0 1,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,7 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 2,2 1,5 0,7 1,3 0 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 72,9 100 65,9 75,7 79,5 72,4 100 95,5 100 100 100 100 80 100 0 50 100 50 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 68,9 0 16,7 15,4 12,5 47,6 61,3 73,8 51,1 66,7 72,9 75 80,8 74,5 89,6 85,7 78,3 60 71,4 100 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,6 0 0 33,3 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1,5 0 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8 25 50 25 0 0 22,2 50 12,5 50 13 8,7 13,6 4,7 9,1 7,3 5,8 6,6 1,2 6,3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 74,6 0 33,3 33,3 80 94,1 92,9 90 100 75 75 83,3 75 33,3 75 60 100 75 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,9 50 12,5 50 75 66,7 25 100 80 88,9 80 100 71,4 100 66,7 91,7 60 100 50 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 11,1 22,2 14,3 4,2 27,3 6,3 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 19,2 0 0 0 0 0 0 33,3 0 100 33,3 16,7 35,7 25 25 17,4 15,2 5,9 4,8 15,4 40 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,5 1,8 1,8 1,8 0 0 3,8 0 1,1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 88 0 100 77,5 82,6 88,2 92,9 94,3 92,2 92,3 88,2 88,5 83,3 90,9 78,9 100 81,3 88,9 100 100 0 100
Tříselná kýla (K40) 95,2 88,9 95,8 86,5 83,3 81,3 100 100 100 96 100 97,9 98,9 96,2 96,6 94,2 95,7 93,4 90,7 81,3 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 93,8 25 96,3 100 94,7 100 91,7 95,7 97,3 95,2 95,9 98,4 94,4 92,9 96,5 91,1 91,7 89,5 76,9 90,9 50 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 15,5 0 0 0 0 7,3 22,2 27,8 14,3 38,5 30 0 27,3 0 30 13,3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,6 0 0 0 0 0 4,2 6,3 0 0 6,7 0 0 0 0 0 5 0 7,7 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 41,7 16,7 50 55,6 50 50 100 20 66,7 55,6 23,5 22,2 33,3 37,9 37 46,2 51,6 72,2 35,3 31,8 35,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,9 0 0 0 0 0 0 25 0 12,5 8,3 16,7 41,7 10 23,1 18,8 10,3 0 3,4 7,1 33,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,9 66,7 33,3 40 37,5 66,7 78,6 87,5 94,9 88,9 86,3 93 87 76,4 69,8 78,3 45,2 40 17,2 6,7 20 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,7 0 3,6 1,9 0 0 22,2 8,3 0 0 33,3 33,3 11,1 23,5 7,5 10,5 4,3 8,3 9,3 0 5 33,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 25 20 10 15,4 0 0 5,9 3,7 0 10 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,9 0 0 0 33,3 60 62,5 68,7 69,7 71,4 71,1 69,1 75,2 65,8 70,4 62,5 53,5 44,1 24 7,4 12,5 20
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8 0 0 0 0 0 0 16,7 15,4 0 15,4 11,1 0 10 8,6 12,5 6,8 5,3 9,3 0 11,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,6 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 12 3,6 0 7,5 8,7 6,8 2,6 8 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,1 0 0 0 0 22,2 33,3 20 20 11,1 30 26,7 6,7 23,8 4 12,5 21,4 14,3 19,4 24 9,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,3 16,7 17,4 20 25 68,2 76,5 82,4 71,4 62,5 57,9 65,5 48,7 41,4 48,1 41,3 53,1 25 26,8 27,3 28,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20 0 11,1 25 50 41,7 5,6 16,7 25 47,1 32 18,8 31,6 34,5 19,2 5,7 12,8 10,5 4,8 8,8 10 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 91,6 0 0 0 0 100 100 100 100 100 60 88,9 97,2 96,3 95,5 92,1 94 86,4 82,8 70 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,5 0 0 0 0 100 0 100 100 66,7 95,2 96,8 93,5 93,3 96,2 91,8 92,4 86,1 83,9 58,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,5 0 0 50 66,7 97,7 94 100 94,8 97,6 95,2 94,8 100 97,6 95,1 97,5 92,9 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 80,6 0 18,2 19,2 76,6 86,3 94,4 96,2 90 90,7 89,2 85,2 92,2 90,2 83 81,7 67,5 50 29,4 19 25 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 31,9 0 0 0 36,7 8 0 40 33,3 100 37,5 26,7 69,6 25 40 41,2 20 7,1 14,3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 35,9 0 0 0 0 0 33,3 66,7 44,1 34,6 46,7 40,7 42,6 45 28,8 30,4 15,4 29,2 16,7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,4 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0,7 0,8 0,6 0 1 0,8 0,4 0,4 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 87,4 100 40 20,8 38,5 64,3 89,5 89,5 84,6 93,3 97,3 95,5 97 96,8 93,5 91,2 75,6 85 37,5 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,1 0 0 100 31,3 36,4 82,4 41,2 50 31,4 25,6 17,6 12,8 23,4 36 32,1 25,7 18,5 9,1 11,1 25 100
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 40,5 0 3,8 4,2 0 12,8 11,8 33,3 32,1 36,1 53,2 59,7 52,4 57,1 64 51,6 41,5 49,4 37,5 42,4 30,8 50
Selhání ledvin (N17-N19) 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 22,2 33,3 29 26,1 17,6 36,4 31,3 18,2 9,6 2,8 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 61,4 0 0 0 0 7,1 39,1 53,3 44,4 69,2 51,4 57,1 68,5 63,6 72,6 68,7 62,7 56,1 85 70 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 20,6 0 14,3 8,3 14,3 7,7 7,1 30 37,5 54,3 36 48,8 39,3 52,9 33,7 31,5 20,5 13,1 9,7 5,5 6,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 92 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 80 95,7 91,8 92,4 93,2 93,6 91 92,9 57,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 76,1 100 70,5 56,5 56,8 79,5 95,1 76 92 84,6 96,7 90 83,3 78 84,4 74,2 72,2 69,7 68,8 38,5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 80,7 0 0 100 0 100 100 87,5 60 73,9 64,7 85,7 75 100 100 100 66,7 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 61,9 0 0 0 0 52,6 58,8 70 65 69,2 75 70,6 75 80 28,6 33,3 0 100 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 82,4 0 0 0 0 13,3 42,9 68,2 73 83,8 93,2 86,9 90,6 94,2 89,5 68 81,3 66,7 63,6 40 33,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 90,4 0 0 0 58,3 63,8 78,7 85,1 85 92,9 89,1 91,9 95,9 96,3 96,4 92,9 92,7 89,5 78,1 72,7 0 0
Lékařský potrat (O04) 86,9 0 0 0 0 100 87,8 89,5 85,7 90 82,2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 81,7 0 0 0 0 85,7 78,5 86,8 77,8 82,6 84,5 77,8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10,8 0 0 0 0 8,1 8,6 10,3 12,2 11,5 13,6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 30,2 0 0 0 0 25 19,7 30,7 31,9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 24,4 0 0 0 0 30 28,2 22 23,7 27,8 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 95,9 0 0 0 0 88,9 94 96,7 95,1 98,1 97,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 31,4 0 0 0 0 0 25 25 33,3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18,9 0 0 0 0 0 14,3 44,4 9,1 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,7 55,6 79,7 64,6 77,4 72,7 68,8 100 63,6 53,8 58,3 60 54,5 40 58,8 25 60 0 66,7 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1,6 0 1,4 0 0 4,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 11,9 0 0 0 1,7 7,1 20,7 20,8 33,3 32,4 33,3 31,6 5,9 7,1 6,3 8,3 12,5 0 9,1 5,9 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 45,6 0 0 0 0 0 0 0 75 80 0 100 60 37,5 57,1 50 33,3 50 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 0 0 2,1 0,6 1,1 8 6,8 5,6 12,7 10,3 12,5 8,8 8,4 8,6 15,6 10,7 9,1 4,8 2,5 2,5 0
Nitrolební poranění (S06) 6,8 0 0 0 0 0,8 2,6 2,6 3,2 1,7 5,5 6,3 9,5 9,1 14,3 16,9 18 16,4 11,9 11,3 4,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15,5 2,3 9 12,7 11,1 22,4 24,2 26,7 21,1 27 33,3 20,5 12,1 27,8 11,5 17,4 16,2 0 5,6 6,9 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 79,9 0 76,5 73 78,1 61,1 71,4 83,3 94,4 93,8 95,2 92,3 94,7 95,2 91,1 87,1 88 71,4 50 14,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 82,4 0 37,5 60 100 80 100 0 100 100 100 60 93,3 71,4 77,4 88,6 77,9 83,5 87,1 81,6 82,1 80
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79 0 0 52,9 73,5 75 88,2 94,7 93,1 79,4 84,6 89,2 93,9 84,2 87,1 78,6 73,3 81,8 50 50 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,2 0 52,7 48,4 43,6 56,3 65,6 73,3 71,7 78 71,9 65,9 69,6 63,7 57,8 45,9 45,6 25,9 14,2 9,6 5,8 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 32 0 15,4 0 0 75 50 0 100 14,3 38,5 55,6 60 40 0 0 33,3 66,7 0 50 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 62 66,7 75 50 60 62,5 90 71,4 69,6 63,6 45,2 61,1 59,4 55,4 70,3 67,3 52,7 71,4 72 41,7 14,3 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81 0 0 100 100 100 100 100 57,1 80 100 100 100 80 80 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,2 0 13,6 0 0 6,3 16,7 0 0 14,3 0 21,4 14,3 5 19 0 7,7 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 0 0 0 0 13,3 25 11,1 11,1 0 15,4 0 16,7 8,7 19,4 2,9 10,8 8,1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,5 0 6,3 21,4 0 6,7 0 0 4,8 4,3 6 3,8 4,2 4,7 2,6 3,7 3,6 1,6 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,1 2 30,9 52,7 84,8 47,4 18,1 11,1 5,7 7 12 30,7 36 36 42,1 48,4 48,7 38,6 41,6 38,1 40 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,9 1,3 23,6 32,7 25 31 40 37 34,3 39,1 44,4 46 46 40,7 38,2 34,1 29,4 23,3 16,7 12,5 10,6 9,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)