8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 18 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 2 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 22 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3 1 5 1 4 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 63 0 3 1 0 9 14 9 8 1 2 3 2 4 2 2 0 0 2 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 337 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 5 18 24 53 69 75 45 26 12 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 6 9 6 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 189 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 5 1 7 16 21 30 28 39 30 5 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 242 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 23 19 23 26 34 53 24 18 6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 137 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 8 11 20 21 23 26 6 7 4 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 5 1 4 10 6 7 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 35 41 70 53 29 21 5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 302 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 13 21 43 53 54 54 42 16 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 626 0 3 4 3 7 5 10 14 28 27 36 53 76 93 96 91 40 30 10 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 73 0 0 0 0 0 1 7 8 12 9 8 6 5 6 5 5 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6 5 5 9 9 6 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 369 0 0 0 0 1 0 2 19 36 106 95 71 20 8 6 1 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 652 2 9 8 20 36 21 21 33 45 64 42 52 44 80 66 51 34 15 6 2 1
Anémie (D50-D64) 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 11 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 202 0 0 0 0 0 3 1 1 4 3 6 10 21 36 41 32 18 10 15 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 352 0 0 0 1 1 8 16 21 32 45 43 40 38 39 38 22 6 2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 6 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 159 2 2 3 3 2 5 4 3 7 20 15 17 17 18 14 17 7 1 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 185 1 0 5 0 0 0 0 1 1 7 5 7 7 18 20 26 38 28 19 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 378 4 25 18 7 7 5 5 4 13 9 14 19 34 30 60 55 29 28 12 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 198 6 40 54 26 10 8 4 6 4 3 10 6 1 4 7 3 0 3 2 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 3 1 0 0
Angina pectoris (I20) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 13 10 8 5 2 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 20 20 33 30 26 3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 127 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 2 2 5 13 24 25 23 15 8 2 0
Selhání srdce (I50) 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 11 6 13 12 7 5 4 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 93 1 0 1 1 1 0 4 2 3 2 8 4 5 13 18 18 3 9 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 294 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 7 28 55 59 43 40 35 12 6 1
Varixy dolních končetin (I83) 586 0 0 0 0 0 8 20 51 68 90 60 73 77 62 44 22 8 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 369 0 0 2 4 16 14 5 11 6 14 12 16 20 46 59 58 45 29 8 2 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 11 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 817 0 342 309 37 25 24 21 20 12 13 7 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 395 0 3 3 2 24 25 29 36 37 37 37 31 44 31 26 18 7 4 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 59 0 1 0 0 1 2 3 5 3 2 0 3 7 3 10 7 6 5 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 84 0 3 5 3 22 11 5 8 7 7 1 4 4 1 2 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 62 0 6 5 4 1 3 1 3 4 4 0 9 0 5 6 8 0 1 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 27 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 1 1 5 3 3 4 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 31 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 7 3 2 3 1 2 3 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 666 0 9 57 115 98 88 56 45 46 32 21 20 23 21 17 8 3 2 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 920 11 55 34 6 7 19 22 30 49 56 65 71 89 97 105 94 58 36 12 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 730 1 18 53 7 7 7 25 35 55 68 47 63 74 75 72 56 39 21 5 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 45 0 0 0 0 0 6 7 6 8 2 1 5 2 4 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 118 0 2 0 1 2 3 0 2 3 3 0 4 6 10 18 17 9 16 15 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 4 4 2 4 1 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 454 1 0 2 1 12 23 27 23 44 64 31 49 50 48 38 22 12 4 2 0 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 32 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 3 4 5 5 2 3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 009 0 0 0 8 8 17 38 58 77 90 88 93 105 127 128 111 39 15 5 1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 40 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 3 4 2 5 3 3 3 2 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 19 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 54 0 0 0 0 1 0 1 4 1 5 0 5 6 8 5 2 4 6 3 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 383 0 8 4 14 42 59 44 19 16 24 18 20 22 17 28 22 11 10 4 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 108 0 4 6 8 3 2 8 6 11 7 9 6 7 4 6 6 2 8 3 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 504 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 17 30 46 86 101 96 69 30 11 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 649 0 0 0 0 0 0 1 1 13 14 31 38 78 88 145 135 77 26 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 856 0 0 0 6 48 85 57 80 107 108 82 93 87 53 33 13 2 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 079 0 3 9 32 81 68 48 49 63 70 92 105 147 129 83 57 30 10 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 89 0 0 2 4 6 2 0 1 2 2 4 3 18 11 14 12 6 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 223 0 0 0 0 1 3 11 13 27 33 30 31 26 19 13 7 6 2 1 0 0
Dorzalgie (M54) 21 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 0 2 5 1 2 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 599 0 4 1 12 9 20 19 33 47 56 69 84 91 71 50 20 9 2 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 166 0 0 3 12 13 7 6 8 6 6 10 5 23 12 16 17 14 5 2 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 354 1 0 1 1 4 5 10 9 14 15 22 39 37 40 48 45 22 28 10 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 95 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9 2 4 5 10 19 15 12 11 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 539 0 0 0 0 2 12 27 25 42 38 58 63 59 67 48 42 26 25 3 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 374 1 2 1 2 1 4 6 5 18 30 19 39 33 43 55 43 31 21 17 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 56 95 143 112 74 17 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 535 3 26 37 30 30 32 28 28 17 29 23 27 25 48 49 48 27 16 8 3 1
Nemoci prsu (N60-N64) 90 0 0 0 0 2 6 9 10 9 17 10 8 4 4 6 1 1 2 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 152 0 0 0 0 8 12 18 21 27 20 13 9 7 5 3 4 3 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 683 0 0 0 0 3 12 14 33 67 86 141 158 57 38 25 21 12 12 4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 888 0 0 4 7 28 79 112 149 146 165 143 175 196 193 228 147 71 35 8 1 1
Lékařský potrat (O04) 280 0 0 0 0 24 55 53 61 33 47 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 626 0 0 0 0 16 62 166 201 128 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 114 0 0 0 0 1 14 34 40 20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 95 0 0 0 0 0 13 36 30 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 714 0 0 0 1 11 87 270 241 85 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 283 0 0 0 0 26 150 409 438 210 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 13 0 0 0 0 0 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 328 43 73 101 36 21 9 11 8 2 5 6 1 3 4 2 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 84 0 0 1 1 3 10 10 11 13 7 2 5 2 5 3 3 3 0 5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 123 4 0 1 5 2 1 5 2 7 7 3 9 14 15 8 16 12 7 4 0 1
Nitrolební poranění (S06) 94 0 0 3 0 0 1 2 1 6 4 3 6 4 2 10 10 16 14 9 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 138 0 14 11 7 16 18 12 11 13 5 11 8 7 0 1 1 0 1 0 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 391 0 7 56 42 19 10 11 8 22 16 14 16 39 39 39 24 14 9 5 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 588 0 8 2 2 3 4 5 2 2 3 1 7 17 31 41 55 80 111 129 70 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 382 0 3 5 16 14 24 23 21 37 34 24 39 30 36 35 23 10 5 2 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 107 2 18 40 37 140 226 178 176 181 207 158 167 143 125 113 91 43 32 25 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28 1 7 1 1 1 2 4 3 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 396 0 4 2 0 7 4 5 10 9 12 10 19 34 52 76 77 43 23 7 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 57 0 0 2 3 3 6 4 6 2 7 6 4 7 3 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 27 0 6 2 0 0 4 0 1 2 2 2 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 24 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 4 1 6 4 1 2 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 98 0 0 0 0 0 2 2 8 26 47 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 32 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2 4 6 2 8 1 2 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 974 2 18 46 50 68 83 108 114 121 101 106 118 129 212 224 213 141 92 23 4 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32 252 95 736 911 580 962 1 527 2 134 2 369 2 219 2 204 1 910 2 228 2 484 2 811 3 067 2 603 1 609 1 084 537 152 30
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,5 0 4,9 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,2 12,7 12 32,2 29,4 91,1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 4,3 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 0 5,9 8,8 8,8 3,1 21,2 6 32,2 14,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,4 0 14,7 3,7 0 37,2 44,1 26,8 23,5 2,5 5 9 5,9 11,8 5,9 6,2 0 0 16,1 14,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 66,1 0 0 0 0 4,1 0 3 0 7,4 10 15 53,5 70,8 155,3 214,5 318,7 269,9 209 176,1 45,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6 11,9 11,8 17,6 28 25,5 24 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 37,1 0 0 0 0 4,1 0 3 0 2,5 5 15 3 20,6 46,9 65,3 127,5 167,9 313,5 440,3 227,7 800
Zhoubný novotvar prsu (C50) 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 27,2 12,5 68,9 56,4 67,8 76,2 105,7 225,2 143,9 144,7 88,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26,9 0 0 0 0 0 0 0 5,9 9,9 7,5 24 32,7 59 61,5 71,5 110,5 36 56,3 58,7 91,1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8 0 0 0 4,2 0 3,1 0 2,9 2,5 7,5 15 3 11,8 29,3 18,7 29,7 0 8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14,9 103,2 120,2 217,6 225,2 173,9 168,8 73,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 59,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,5 9 38,6 61,9 126 164,8 229,5 323,9 337,6 234,8 45,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 122,9 0 14,7 14,8 12,6 28,9 15,7 29,8 41 69,3 67,7 107,8 157,4 224 272,6 298,5 386,7 239,9 241,2 146,8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 14,3 0 0 0 0 0 3,1 20,9 23,5 29,7 22,6 24 17,8 14,7 17,6 15,5 21,2 6 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 10 0 17,8 14,7 14,7 28 38,2 36 32,2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 72,4 0 0 0 0 4,1 0 6 55,7 89,1 265,9 284,5 210,9 59 23,4 18,7 4,2 24 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 128 37,7 44,2 29,6 84,2 148,8 66,1 62,6 96,7 111,4 160,5 125,8 154,4 129,7 234,5 205,2 216,7 203,9 120,6 88,1 91,1 400
Anémie (D50-D64) 1,2 0 4,9 3,7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 0 0 0 0 0 0 6 2,9 2,5 2,5 3 0 0 5,9 0 4,2 0 16,1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 39,6 0 0 0 0 0 9,4 3 2,9 9,9 7,5 18 29,7 61,9 105,5 127,5 136 108 80,4 220,1 45,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 69,1 0 0 0 4,2 4,1 25,2 47,7 61,6 79,2 112,9 128,8 118,8 112 114,3 118,2 93,5 36 16,1 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 0 0 0 4,2 0 0 6 0 2,5 0 0 3 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 31,2 37,7 9,8 11,1 12,6 8,3 15,7 11,9 8,8 17,3 50,2 44,9 50,5 50,1 52,8 43,5 72,2 42 8 29,4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 36,3 18,8 0 18,5 0 0 0 0 2,9 2,5 17,6 15 20,8 20,6 52,8 62,2 110,5 227,9 225,1 278,8 91,1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 74,2 75,3 122,8 66,7 29,5 28,9 15,7 14,9 11,7 32,2 22,6 41,9 56,4 100,2 87,9 186,6 233,7 173,9 225,1 176,1 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 38,9 113 196,5 200 109,5 41,3 25,2 11,9 17,6 9,9 7,5 29,9 17,8 2,9 11,7 21,8 12,7 0 24,1 29,4 45,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 11,7 3,1 0 0 24,1 14,7 0 0
Angina pectoris (I20) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 4,2 12 8 29,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3 8,9 5,9 20,5 40,4 42,5 48 40,2 29,4 91,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 20,8 59 58,6 102,6 127,5 155,9 24,1 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3 0 2,9 3,1 8,5 0 8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 24,9 0 0 3,7 0 0 3,1 3 2,9 2,5 7,5 6 5,9 14,7 38,1 74,6 106,2 137,9 120,6 117,4 91,1 0
Selhání srdce (I50) 12,6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,5 3 3 32,4 17,6 40,4 51 42 40,2 58,7 91,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 18,3 18,8 0 3,7 4,2 4,1 0 11,9 5,9 7,4 5 24 11,9 14,7 38,1 56 76,5 18 72,3 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 57,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,5 12 20,8 82,5 161,2 183,4 182,7 239,9 281,4 176,1 273,2 400
Varixy dolních končetin (I83) 115 0 0 0 0 0 25,2 59,6 149,5 168,4 225,8 179,7 216,8 227 181,7 136,8 93,5 48 24,1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 72,4 0 0 7,4 16,8 66,1 44,1 14,9 32,2 14,9 35,1 35,9 47,5 59 134,8 183,4 246,5 269,9 233,1 117,4 91,1 800
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,2 0 19,6 3,7 0 0 3,1 0 0 0 2,5 0 0 0 5,9 0 8,5 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,2 12 16,1 29,4 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 160,4 0 1 680,0 1 144,5 155,8 103,3 75,5 62,6 58,6 29,7 32,6 21 5,9 2,9 2,9 0 12,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77,5 0 14,7 11,1 8,4 99,2 78,7 86,4 105,5 91,6 92,8 110,8 92,1 129,7 90,9 80,8 76,5 42 32,2 14,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3,1 4,2 0 8 0 45,5 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,6 0 4,9 0 0 4,1 6,3 8,9 14,7 7,4 5 0 8,9 20,6 8,8 31,1 29,7 36 40,2 14,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 16,5 0 14,7 18,5 12,6 90,9 34,6 14,9 23,5 17,3 17,6 3 11,9 11,8 2,9 6,2 0 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12,2 0 29,5 18,5 16,8 4,1 9,4 3 8,8 9,9 10 0 26,7 0 14,7 18,7 34 0 8 29,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,3 0 0 0 0 4,1 3,1 0 5,9 2,5 10 3 3 14,7 8,8 9,3 17 6 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,4 10 3 3 20,6 8,8 6,2 12,7 6 16,1 44 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 3 3 11,8 0 3,1 0 6 8 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 130,7 0 44,2 211,1 484,2 405 277 166,8 131,9 113,9 80,3 62,9 59,4 67,8 61,5 52,9 34 18 16,1 58,7 45,5 0
Tříselná kýla (K40) 180,6 207,2 270,2 125,9 25,3 28,9 59,8 65,5 88 121,3 140,5 194,7 210,9 262,4 284,3 326,5 399,4 347,9 289,4 176,1 182,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 143,3 18,8 88,4 196,3 29,5 28,9 22 74,5 102,6 136,2 170,6 140,8 187,1 218,2 219,8 223,9 238 233,9 168,8 73,4 91,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,8 0 0 0 0 0 18,9 20,9 17,6 19,8 5 3 14,9 5,9 11,7 9,3 4,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 4,9 0 0 0 3,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,2 0 9,8 0 4,2 8,3 9,4 0 5,9 7,4 7,5 0 11,9 17,7 29,3 56 72,2 54 128,6 220,1 273,2 400
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4,9 0 0 0 0 0 0 3 0 2,5 0 3 8,9 8,8 11,7 12,4 8,5 24 8 14,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 89,1 18,8 0 7,4 4,2 49,6 72,4 80,4 67,4 108,9 160,5 92,8 145,5 147,4 140,7 118,2 93,5 72 32,2 29,4 0 400
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,3 0 0 3,7 0 8,3 0 3 2,9 0 0 0 0 14,7 8,8 12,4 21,2 30 16,1 44 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 0 3,1 0 2,9 0 0 0 3 0 0 0 0 6 8 29,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 198 0 0 0 33,7 33,1 53,5 113,2 170 190,6 225,8 263,6 276,2 309,5 372,2 398 471,7 233,9 120,6 73,4 45,5 400
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 7,9 0 0 0 0 4,1 3,1 8,9 5,9 7,4 7,5 9 11,9 5,9 14,7 9,3 12,7 18 16,1 29,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,7 0 0 0 0 0 0 3 2,9 2,5 2,5 3 5,9 5,9 5,9 15,5 8,5 0 0 14,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 10,6 0 0 0 0 4,1 0 3 11,7 2,5 12,5 0 14,9 17,7 23,4 15,5 8,5 24 48,2 44 91,1 400
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 75,2 0 39,3 14,8 58,9 173,6 185,7 131,1 55,7 39,6 60,2 53,9 59,4 64,9 49,8 87,1 93,5 66 80,4 58,7 45,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 21,2 0 19,6 22,2 33,7 12,4 6,3 23,8 17,6 27,2 17,6 27 17,8 20,6 11,7 18,7 25,5 12 64,3 44 91,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 98,9 0 0 0 0 0 0 6 8,8 12,4 20,1 50,9 89,1 135,6 252,1 314 407,9 413,8 241,2 161,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 127,4 0 0 0 0 0 0 3 2,9 32,2 35,1 92,8 112,9 229,9 257,9 450,8 573,6 461,8 209 29,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 168 0 0 0 25,3 198,3 267,6 169,8 234,5 264,9 270,9 245,6 276,2 256,5 155,3 102,6 55,2 12 16,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 211,8 0 14,7 33,3 134,7 334,7 214,1 143 143,7 156 175,6 275,5 311,9 433,4 378,1 258,1 242,2 179,9 80,4 44 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 17,5 0 0 7,4 16,8 24,8 6,3 0 2,9 5 5 12 8,9 53,1 32,2 43,5 51 36 16,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 43,8 0 0 0 0 4,1 9,4 32,8 38,1 66,8 82,8 89,8 92,1 76,6 55,7 40,4 29,7 36 16,1 14,7 0 0
Dorzalgie (M54) 4,1 0 0 0 0 0 0 3 0 2,5 2,5 12 5,9 0 5,9 15,5 4,2 12 16,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 117,6 0 19,6 3,7 50,5 37,2 63 56,6 96,7 116,4 140,5 206,6 249,5 268,3 208,1 155,5 85 54 16,1 29,4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,6 0 0 11,1 50,5 53,7 22 17,9 23,5 14,9 15,1 29,9 14,9 67,8 35,2 49,7 72,2 84 40,2 29,4 45,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 69,5 18,8 0 3,7 4,2 16,5 15,7 29,8 26,4 34,7 37,6 65,9 115,8 109,1 117,2 149,2 191,2 131,9 225,1 146,8 136,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,6 0 0 0 0 0 3,1 0 8,8 0 22,6 6 11,9 14,7 29,3 59,1 63,7 72 88,4 44 45,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 105,8 0 0 0 0 8,3 37,8 80,4 73,3 104 95,3 173,7 187,1 173,9 196,4 149,2 178,5 155,9 201 44 91,1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 73,4 18,8 9,8 3,7 8,4 4,1 12,6 17,9 14,7 44,6 75,3 56,9 115,8 97,3 126 171 182,7 185,9 168,8 249,5 136,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 102,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 56,4 165,1 278,4 444,6 475,9 443,8 136,7 29,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 105 56,5 127,7 137 126,3 124 100,7 83,4 82,1 42,1 72,7 68,9 80,2 73,7 140,7 152,4 204 161,9 128,6 117,4 136,6 400
Nemoci prsu (N60-N64) 17,7 0 0 0 0 8,3 18,9 26,8 29,3 22,3 42,6 29,9 23,8 11,8 11,7 18,7 4,2 6 16,1 14,7 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 29,8 0 0 0 0 33,1 37,8 53,6 61,6 66,8 50,2 38,9 26,7 20,6 14,7 9,3 17 18 16,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 134,1 0 0 0 0 12,4 37,8 41,7 96,7 165,9 215,7 422,3 469,3 168 111,4 77,7 89,2 72 96,5 58,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 370,6 0 0 14,8 29,5 115,7 248,7 333,7 436,8 361,5 413,9 428,3 519,8 577,8 565,7 708,9 624,6 425,8 281,4 117,4 45,5 400
Lékařský potrat (O04) 55 0 0 0 0 99,2 173,1 157,9 178,8 81,7 117,9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 122,9 0 0 0 0 66,1 195,2 494,6 589,3 316,9 117,9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 22,4 0 0 0 0 4,1 44,1 101,3 117,3 49,5 7,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,6 0 0 0 0 0 40,9 107,3 88 29,7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 140,1 0 0 0 4,2 45,5 273,9 804,4 706,5 210,4 47,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 251,8 0 0 0 0 107,4 472,2 1 218,6 1 284,1 519,9 122,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,6 0 0 0 0 0 6,3 8,9 11,7 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,8 0 0 0 0 0 6,3 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64,4 809,9 358,6 374,1 151,6 86,8 28,3 32,8 23,5 5 12,5 18 3 8,8 11,7 6,2 8,5 6 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,5 0 0 3,7 4,2 12,4 31,5 29,8 32,2 32,2 17,6 6 14,9 5,9 14,7 9,3 12,7 18 0 73,4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,5 0 3 0 0 12,4 4,2 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 24,1 75,3 0 3,7 21,1 8,3 3,1 14,9 5,9 17,3 17,6 9 26,7 41,3 44 24,9 68 72 56,3 58,7 0 400
Nitrolební poranění (S06) 18,5 0 0 11,1 0 0 3,1 6 2,9 14,9 10 9 17,8 11,8 5,9 31,1 42,5 96 112,5 132,1 136,6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,1 0 68,8 40,7 29,5 66,1 56,7 35,8 32,2 32,2 12,5 32,9 23,8 20,6 0 3,1 4,2 0 8 0 91,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 76,7 0 34,4 207,4 176,8 78,5 31,5 32,8 23,5 54,5 40,1 41,9 47,5 115 114,3 121,3 102 84 72,3 73,4 45,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 115,4 0 39,3 7,4 8,4 12,4 12,6 14,9 5,9 5 7,5 3 20,8 50,1 90,9 127,5 233,7 479,8 892,3 1 893,2 3 187,6 6 000,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 75 0 14,7 18,5 67,4 57,9 75,5 68,5 61,6 91,6 85,3 71,9 115,8 88,4 105,5 108,8 97,7 60 40,2 29,4 45,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 413,6 37,7 88,4 148,2 155,8 578,5 711,4 530,3 516 448,1 519,3 473,2 496 421,6 366,4 351,3 386,7 257,9 257,2 366,9 182,1 400
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,5 18,8 34,4 3,7 4,2 4,1 6,3 11,9 8,8 0 0 6 3 5,9 2,9 3,1 0 6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 77,7 0 19,6 7,4 0 28,9 12,6 14,9 29,3 22,3 30,1 29,9 56,4 100,2 152,4 236,3 327,2 257,9 184,9 102,7 91,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11,2 0 0 7,4 12,6 12,4 18,9 11,9 17,6 5 17,6 18 11,9 20,6 8,8 9,3 4,2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,3 0 29,5 7,4 0 0 12,6 0 2,9 5 5 6 11,9 0 5,9 6,2 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,7 0 0 3,7 0 0 3,1 0 2,9 5 0 3 11,9 2,9 17,6 12,4 4,2 12 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 19,2 0 0 0 0 0 6,3 6 23,5 64,4 117,9 32,9 0 2,9 0 0 4,2 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,3 0 0 3,7 0 4,1 0 0 0 7,4 2,5 6 11,9 17,7 5,9 24,9 4,2 12 8 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 387,5 37,7 88,4 170,4 210,5 281 261,3 321,8 334,2 299,6 253,4 317,5 350,5 380,3 621,3 696,5 905,1 845,7 739,5 337,5 182,1 400
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 330,4 1 789,4 3 615,5 3 374,2 2 442,2 3 975,2 4 806,7 6 358,0 6 945,2 5 493,9 5 528,9 5 720,3 6 617,6 7 322,9 8 238,6 9 536,1 11 060,6 9 650,3 8 713,8 7 880,8 6 921,7 12 000,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,8 0 0,4 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,7 4,9 2,5 6,6 4,8 8,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 11,1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 5 0 0 0 0 0 0 20 14,3 0 0 0 10,5 9,1 9,1 2 7,7 1,9 5,9 2,5 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,3 0 2,9 1,6 0 9,3 17,5 17,6 14,8 2,1 4,2 5,2 3,3 3,9 2 1,9 0 0 1,9 1,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,3 0 0 0 0 100 0 100 0 100 50 33,3 69,2 60 57,6 68,3 61,5 65,2 50 44,4 100 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 33,3 28,6 10 13,6 16,1 9 10,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 65,4 0 0 0 0 100 0 100 0 16,7 33,3 71,4 33,3 58,3 47,1 63,6 61,2 75,7 78 76,9 55,6 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63 0 0 0 0 0 0 0 0 73,3 27,8 60,5 65,5 62,2 61,9 55,7 81,5 75 62,1 60 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 62,6 0 0 0 0 0 0 0 100 36,4 60 44,4 100 62,5 61,8 65,7 66,7 66,7 50 80 100 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 42,7 0 0 0 100 0 100 0 100 25 60 55,6 33,3 26,7 62,5 40 41,2 0 50 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 50 79,5 74,5 80,5 74,6 63 58,3 45,5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,3 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 86,7 87,5 86 89,8 84,4 87,1 89,4 72,7 50 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 31,8 0 8,1 23,5 7 29,2 41,7 45,5 58,3 59,6 45 48 43,8 38,6 35,6 34,3 28,4 19 22,7 14,3 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 75,3 0 0 0 0 0 100 100 100 100 81,8 72,7 100 55,6 75 55,6 38,5 50 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 24,7 0 0 0 0 0 0 0 100 0 44,4 0 54,5 38,5 23,8 22 23,7 27,3 17,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,8 0 0 0 0 100 0 100 100 94,7 95,5 96,9 100 95,2 100 85,7 100 66,7 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 59,1 33,3 75 53,3 83,3 92,3 70 87,5 70,2 72,6 74,4 76,4 60,5 50,6 67,2 54,5 46,4 38,2 25 27,3 22,2 100
Anémie (D50-D64) 1,5 0 14,3 20 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 1,4 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 0 0 0 0 0 0 16,7 16,7 11,1 11,1 16,7 0 0 7,7 0 3,6 0 7,1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 19,1 0 0 0 0 0 15 8,3 10 19 11,5 18,2 17,5 30,4 32,7 28,1 20 17,3 10,9 16,5 4,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20,1 0 0 0 2,4 2,6 21,1 51,6 65,6 57,1 70,3 62,3 51,9 52,1 42,9 29 16,5 4,4 1,1 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 0 0 0 3,4 0 0 6,1 0 3,6 0 0 2,5 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11 18,2 9,1 11,5 6,1 4,7 12,5 11,4 7,3 9,5 18,7 13,3 16,2 13,7 10,7 9,8 12,1 7 1,5 6,5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 49,7 100 0 100 0 0 0 0 50 50 87,5 62,5 77,8 63,6 62,1 51,3 51 45,8 36,8 51,4 25 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 35,1 33,3 67,6 62,1 38,9 38,9 31,3 26,3 30,8 43,3 28,1 41,2 36,5 40 33,3 38,7 37,7 26,6 25,7 18,8 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 16,7 30 52,6 60 63,4 66,7 34,8 21,1 21,4 11,1 6,5 13,2 10,2 1,3 3,4 6 2,4 0 3,3 5,6 10 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4,3 0 5 0,8 0 0 2 1,2 0 0
Angina pectoris (I20) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 1,7 0 0 1,3 2,4 1,4 7,7 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 1,7 3,9 2,3 5,1 8,7 7,3 4,7 3,8 2,5 5,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 14,3 12,1 22,5 12,2 15,4 14,7 14 2,4 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 4,2 0 2 1,6 2,2 0 1,9 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,2 0 0 50 0 0 8,3 6,7 7,1 4,2 6 4,3 2,2 4,6 5,7 7,2 8,4 7,8 5 4,9 4,2 0
Selhání srdce (I50) 3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 9,1 4,2 2,7 12,2 3,9 5,9 3,4 1,9 1,2 1,2 1,6 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,5 33,3 0 33,3 50 20 0 26,7 18,2 15,8 10,5 18,6 7,5 7,1 10 8,2 7,1 1,3 3 0 0 0
Ateroskleróza (I70) 30,1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 25 40 23,3 28,6 39 29,9 26,1 30,3 29,4 26,1 31,6 20
Varixy dolních končetin (I83) 68,9 0 0 0 0 0 80 87 92,7 81 79,6 85,7 85,9 75,5 74,7 51,8 47,8 22,9 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 19,8 0 0 3,8 8,2 35,6 36,8 20 31,4 13,3 20 19 18,2 15,6 24,3 22,5 24,5 21,4 17 8 5,9 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 0 0,8 0,5 0 0 3,8 0 0 0 5,6 0 0 0 6,9 0 5,1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0,6 1 1 1,2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 73,1 0 66,4 74,6 75,5 80,6 100 95,5 95,2 100 100 100 100 100 100 0 75 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 68,3 0 42,9 30 12,5 61,5 78,1 82,9 66,7 74 68,5 71,2 77,5 80 63,3 72,2 69,2 63,6 66,7 50 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0,9 0,6 0 0,7 0 4,5 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,8 0 25 0 0 11,1 18,2 33,3 21,7 20 15,4 0 11,5 17,1 4,2 10,4 6,7 6,7 6,3 2,4 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 84 0 50 83,3 75 88 84,6 83,3 88,9 100 100 50 80 80 100 66,7 0 0 100 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 57,4 0 40 62,5 66,7 33,3 75 33,3 75 66,7 66,7 0 100 0 62,5 50 80 0 50 40 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 16,9 0 0 0 0 11,1 25 0 40 25 44,4 12,5 10 31,3 23,1 18,8 25 7,7 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 15 0 0 0 0 0 0 0 16,7 33,3 44,4 14,3 8,3 31,8 21,4 9,5 15 2,8 8,7 25 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 4,5 2,4 2 6,5 0 1,4 0 0,9 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,2 0 90 83,8 86,5 83,1 92,6 94,9 95,7 97,9 86,5 100 90,9 92 84 100 80 100 40 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 95,2 84,6 94,8 87,2 85,7 100 100 95,7 93,8 96,1 100 97 94,7 97,8 96 94,6 95,9 93,5 97,3 92,3 66,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,1 100 94,7 94,6 100 87,5 100 100 92,1 93,2 94,4 90,4 96,9 90,2 90,4 96 82,4 84,8 84 62,5 40 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19,1 0 0 0 0 0 28,6 31,8 22,2 44,4 16,7 33,3 33,3 22,2 25 25 12,5 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 14,3 0 0 0 3,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 42,3 0 33,3 0 50 100 100 0 40 50 18,8 0 66,7 31,6 62,5 52,9 44,7 39,1 38,1 40,5 54,5 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,8 0 0 0 0 0 0 100 0 16,7 0 5,9 15,8 15,8 13,8 12,5 5,9 8,3 2 5,9 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 68,5 50 0 50 20 70,6 82,1 93,1 85,2 81,5 90,1 81,6 83,1 79,4 73,8 61,3 51,2 36,4 12,1 11,8 0 50
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,6 0 0 2,2 0 8,7 0 20 10 0 0 0 0 23,8 10 9,8 9,6 8,9 2,9 6,1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 18,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,4 0 0 0 0 0 33,3 0 20 0 0 0 7,1 0 0 0 0 7,1 16,7 25 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,6 0 0 0 53,3 47,1 65,4 62,3 73,4 67,5 66,2 68,2 71,5 68,2 62,6 58,4 58,7 41,9 19 9,1 5 33,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11 0 0 0 0 25 50 75 20 27,3 23,1 16,7 21,1 8,7 11,4 6 6,5 6 6,7 10,5 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,1 0 0 0 0 0 0 8,3 5,3 3,6 3,2 4,5 6,3 4,1 6,1 12,2 5,4 0 0 7,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,5 0 0 0 0 12,5 0 9,1 33,3 8,3 27,8 0 33,3 27,3 29,6 12,8 8,7 12,9 15 11,5 15,4 100
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 54,1 0 24,2 23,5 53,8 65,6 86,8 73,3 65,5 59,3 64,9 62,1 62,5 42,3 41,5 56 46,8 37,9 31,3 18,2 11,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 21,7 0 17,4 20 29,6 13,6 12,5 40 50 50 30,4 33,3 30 25,9 14,8 16,7 14 6,9 16,3 12,5 15,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,9 0 0 0 0 0 0 66,7 100 100 80 100 76,9 86,8 97,7 96,2 89,7 87,3 73,2 78,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,8 0 0 0 0 0 0 100 100 92,9 100 96,9 97,4 89,7 91,7 92,4 94,4 85,6 92,9 40 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,5 0 0 0 100 94,1 96,6 98,3 96,4 95,5 97,3 100 96,9 93,5 96,4 100 86,7 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 79,3 0 33,3 37,5 76,2 91 93,2 80 90,7 91,3 86,4 85,2 85,4 87 86,6 70,9 69,5 52,6 34,5 16,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 38,4 0 0 50 21,1 27,3 66,7 0 100 50 33,3 44,4 25 47,4 42,3 46,7 44,4 33,3 25 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 37,7 0 0 0 0 33,3 60 55 40,6 41,5 44,6 41,1 44,3 36,1 30,2 31 21,2 30 15,4 20 0 0
Dorzalgie (M54) 0,9 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0,9 0,6 2,4 1 0 1 1,8 0,4 0,8 0,9 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 85,8 0 66,7 11,1 50 45 95,2 95 89,2 88,7 94,9 93,2 94,4 93,8 94,7 82 80 81,8 20 33,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 24,4 0 0 60 48 50 50 42,9 29,6 35,3 12 19,6 8,5 31,5 21,1 24,6 24,6 24,1 11,6 10 25 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,7 2 0 5,3 7,1 6,8 14,7 20,8 31 43,8 39,5 45,8 65 56,9 51,3 51,6 50 39,3 36,4 26,3 42,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 21,2 0 0 0 0 0 50 0 30 0 45 16,7 26,7 16,7 27,8 27,9 23,8 19,4 17,5 7,5 7,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 63,3 0 0 0 0 20 44,4 55,1 64,1 60 55,1 62,4 62,4 66,3 70,5 67,6 71,2 81,3 69,4 100 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 22,3 10 13,3 7,1 9,1 4 14,3 35,3 25 58,1 50,8 36,5 56,5 39,8 38,7 33,3 22,4 15,3 8,4 7,7 3,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 91,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 95 91,8 93,1 94,7 94,9 86 73,9 50 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 72,5 75 60,5 58,7 57,7 69,8 84,2 93,3 82,4 77,3 87,9 79,3 81,8 71,4 76,2 75,4 80 71,1 47,1 61,5 60 100
Nemoci prsu (N60-N64) 80,4 0 0 0 0 66,7 100 100 52,6 69,2 94,4 83,3 80 80 80 100 100 100 100 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 64,4 0 0 0 0 44,4 48 66,7 63,6 65,9 69 68,4 75 100 100 100 66,7 60 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 80,8 0 0 0 0 17,6 33,3 53,8 86,8 80,7 87,8 87,6 88,8 87,7 88,4 96,2 70 66,7 80 100 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 89,1 0 0 100 46,7 63,6 77,5 76,7 85,1 87,4 92,2 91,7 97,2 97 95,1 91,6 91,3 88,8 79,5 72,7 100 100
Lékařský potrat (O04) 89,5 0 0 0 0 96 91,7 93 91 89,2 79,7 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 84,5 0 0 0 0 84,2 82,7 85,1 87,8 83,1 79,7 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10 0 0 0 0 2,9 6,3 8,9 12,4 13,1 12,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 27,7 0 0 0 0 0 18,8 33 34,1 25,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 21,8 0 0 0 50 22,9 20,2 24 21,3 18,8 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 95,4 0 0 0 0 96,3 89,3 95,3 96,5 97,7 96,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 48,1 0 0 0 0 0 50 33,3 40 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 14,3 0 0 0 0 0 25 7,7 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64,1 57,3 81,1 63,5 73,5 70 75 68,8 57,1 33,3 50 50 16,7 20 80 33,3 66,7 33,3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,8 0 0 1,4 1 3,3 19,6 23,3 27,5 35,1 29,2 13,3 29,4 12,5 21,7 13 14,3 14,3 0 35,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 60 0 25 0 0 57,1 33,3 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,5 2,9 0 1 3,2 1,1 2,6 10 5 14,6 12,1 6,8 12 14 10,9 4,8 8,3 6,7 4,1 3,1 0 33,3
Nitrolební poranění (S06) 5,8 0 0 3,8 0 0 0,7 1,9 1,3 7,5 5,2 4,1 7,6 5,1 3,1 11,8 11,9 16,5 13,3 12,3 13,6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15,4 0 10,5 16,2 11,1 22,2 27,7 25,5 32,4 35,1 19,2 27,5 25 21,9 0 4,5 4,5 0 3,8 0 14,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 83,4 0 87,5 81,2 60,9 90,5 83,3 73,3 88,9 81,5 94,1 93,3 94,1 97,5 97,5 90,7 85,7 93,3 69,2 62,5 50 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 82,1 0 66,7 100 50 100 100 83,3 100 100 75 100 87,5 85 93,9 89,1 85,9 81,6 82,8 80,6 76,9 75
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 77,3 0 27,3 31,3 59,3 87,5 80 95,8 91,3 92,5 87,2 92,3 92,9 78,9 81,8 85,4 79,3 66,7 33,3 15,4 20 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,5 33,3 51,4 40,4 32,7 57,9 67,9 65,7 73,6 69,6 70,6 65,6 64 56,3 57,6 53,6 44 21,5 17,3 17,9 7,5 20
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 24,3 20 20,6 14,3 33,3 33,3 33,3 44,4 37,5 0 0 18,2 50 25 33,3 100 0 100 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,8 0 57,1 40 0 77,8 44,4 41,7 38,5 45 42,9 52,6 76 63 69,3 70,4 68,8 59,7 56,1 46,7 66,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 83,8 0 0 66,7 100 100 100 80 85,7 66,7 100 100 80 87,5 100 75 100 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,5 0 12 10 0 0 25 0 7,7 22,2 11,1 18,2 23,5 0 13,3 11,8 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6,2 0 0 4,3 0 0 20 0 10 15,4 0 6,7 18,2 5 21,4 9,3 3,2 5,9 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 92,5 0 0 0 0 0 66,7 100 80 86,7 97,9 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,6 0 0 5 0 4,3 0 0 0 7,7 1,2 1,7 2,8 2,2 0,6 2,1 0,3 1,5 1,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,3 3,6 26,9 52,9 86,2 47,9 14,9 8,7 5,7 6,8 11,8 29,8 31,9 31,5 40,8 41,6 43 41,6 39,8 29,5 13,3 50
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 1,5 21,1 33 25,7 32 37,8 36,4 34,9 36,7 43,7 44,5 43,8 38,9 36,4 33,4 29 21,5 15,8 13,2 10 15,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)