8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 22 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 2 3 6 0 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 48 0 0 1 2 6 11 9 6 2 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 351 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 17 41 61 50 62 49 33 17 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 5 6 5 1 0 0 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 210 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 3 6 10 28 24 29 41 35 18 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 231 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 22 17 21 26 38 46 16 15 11 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 150 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 7 9 26 22 37 14 7 12 2 0 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 45 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 3 6 14 4 7 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 30 47 50 58 26 16 5 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 13 17 42 82 57 64 44 20 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 720 2 3 4 6 8 5 10 16 21 30 42 47 70 109 141 84 71 41 9 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 72 0 0 0 0 0 3 4 7 14 8 5 6 1 4 5 5 4 4 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 50 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 5 6 10 9 10 2 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 378 0 0 0 0 0 2 2 7 47 86 119 76 15 11 5 7 0 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 823 4 11 16 19 22 31 50 40 61 58 56 68 92 84 84 70 34 17 5 1 0
Anémie (D50-D64) 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 13 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 185 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 4 6 18 30 34 34 19 12 15 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 377 0 0 3 2 9 12 14 17 37 36 46 35 44 38 34 36 8 2 3 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 159 2 1 2 2 1 4 6 4 9 8 21 18 15 17 18 12 11 7 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 176 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 5 6 13 15 25 30 23 32 14 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 398 3 21 22 7 4 7 5 6 18 16 21 24 35 43 52 50 24 26 14 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 195 3 40 58 24 8 5 6 6 11 7 3 8 3 2 7 2 2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Angina pectoris (I20) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 7 5 9 4 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 13 31 28 19 21 4 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 120 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 6 12 17 20 25 19 11 1 0
Selhání srdce (I50) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 9 17 14 17 11 4 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 100 0 1 0 1 2 0 1 2 1 3 6 8 9 15 14 21 6 8 2 0 0
Ateroskleróza (I70) 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 24 39 60 57 43 20 7 4 2
Varixy dolních končetin (I83) 597 0 0 0 0 7 7 21 36 81 84 79 87 66 59 40 18 9 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 403 0 0 0 4 27 9 21 7 11 17 16 12 27 46 42 67 45 28 18 6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 7 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 809 1 358 299 34 29 17 22 20 10 8 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 386 1 1 3 11 22 27 19 27 42 39 24 36 44 34 29 19 4 3 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 63 0 1 0 0 5 1 0 6 1 2 11 0 7 10 5 5 5 3 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 51 0 0 0 1 8 9 3 4 4 7 1 2 4 5 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61 1 1 4 3 4 3 0 1 6 2 6 9 4 4 6 4 1 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 19 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 3 0 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 4 2 2 1 3 0 4 0 1 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 1 2 2 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 630 0 2 39 106 98 94 69 49 44 19 23 16 19 15 17 8 6 5 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 896 12 46 33 8 9 20 22 32 47 60 66 61 81 102 106 72 60 40 18 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 690 0 34 44 9 4 8 17 40 65 54 37 71 60 72 66 45 35 17 10 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 59 0 0 0 1 3 12 9 10 10 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 78 1 4 0 0 1 0 1 2 3 6 1 6 4 6 17 4 5 9 6 2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 24 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 5 2 6 1 1 2 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 415 2 5 4 2 6 17 22 31 36 41 44 39 50 42 36 19 8 6 4 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 33 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 0 0 4 2 6 5 2 5 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 069 0 0 1 3 10 27 52 62 94 88 91 88 118 123 128 93 61 25 3 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 27 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 3 5 1 3 2 4 0 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 27 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 4 3 9 2 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 84 0 1 0 1 0 2 5 9 6 4 8 4 7 9 6 3 6 9 3 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 422 0 10 5 6 38 58 36 27 24 14 14 27 32 29 30 22 19 17 9 5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 87 0 4 3 4 5 7 2 6 4 6 5 9 4 6 5 5 6 2 2 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 746 0 0 0 1 1 2 2 2 8 16 18 47 76 125 152 122 101 64 7 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 887 0 0 0 0 0 0 0 6 5 10 27 42 109 129 195 182 137 38 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 905 0 0 0 6 41 82 67 89 88 98 109 95 95 65 50 13 6 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 020 1 3 5 29 67 64 54 46 60 81 80 119 138 114 73 47 23 13 2 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 92 0 0 2 8 8 1 0 0 3 5 8 5 12 16 12 7 4 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 253 0 0 0 0 0 6 3 15 21 24 33 28 37 42 27 11 4 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 1 1 0 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 636 0 4 3 11 14 17 17 26 37 56 96 87 100 63 49 28 16 8 3 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 220 0 0 4 11 6 10 7 8 12 10 15 30 25 16 21 19 6 8 12 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 331 1 2 1 1 7 19 13 7 12 12 23 23 40 35 31 36 29 22 10 7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 119 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 6 15 15 18 23 15 9 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 515 0 0 0 0 5 23 12 20 28 39 49 39 85 73 45 44 22 23 6 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 361 0 0 1 2 4 4 4 8 9 21 34 34 47 47 50 32 26 23 12 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 31 73 81 69 45 20 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 506 1 27 38 24 36 41 25 15 24 21 29 23 37 41 47 28 21 15 12 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 103 0 0 0 0 10 7 5 11 13 24 6 8 6 5 2 5 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 136 0 0 0 0 6 15 26 21 16 17 16 6 2 5 1 4 0 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 650 0 0 0 0 3 7 13 28 52 105 165 131 45 26 24 16 19 11 4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 955 0 1 0 1 27 74 136 173 177 165 173 187 150 203 213 154 69 43 8 1 0
Lékařský potrat (O04) 330 0 0 0 1 39 61 37 56 59 71 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 590 0 0 0 0 12 80 147 174 113 59 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 118 0 0 0 0 2 15 32 43 22 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 106 0 0 0 0 5 13 32 35 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 776 0 0 0 0 27 115 251 278 89 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 438 0 0 0 0 22 150 476 514 237 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 33 0 0 0 0 0 6 13 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 350 50 77 96 34 26 10 8 9 5 9 9 4 4 3 2 3 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 194 0 1 7 6 11 9 12 15 6 9 7 9 9 11 19 24 11 18 3 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 3 5 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 137 0 1 0 3 5 3 5 2 3 3 6 10 9 20 15 17 14 10 11 0 0
Nitrolební poranění (S06) 91 0 1 0 1 2 1 2 3 4 3 8 1 6 8 11 7 12 13 7 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 140 0 10 5 4 26 18 17 14 9 8 9 6 6 3 2 1 1 1 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 384 0 13 56 36 16 12 13 10 15 16 11 31 38 41 28 29 7 10 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 669 0 3 2 8 8 0 3 4 3 4 8 17 26 41 52 56 97 139 126 61 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 390 0 1 9 8 26 25 26 20 32 24 31 36 37 35 31 20 11 11 6 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 130 0 26 36 42 151 237 162 169 229 187 163 157 158 121 90 87 61 32 17 5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 24 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 1 2 3 4 1 1 3 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 413 2 2 3 0 2 10 6 4 10 11 26 22 38 45 67 61 46 35 20 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 71 0 1 1 5 4 8 9 5 6 6 10 6 4 2 0 1 1 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 23 2 5 2 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 162 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 25 41 35 31 11 4 2 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 122 0 0 0 0 0 1 5 11 43 54 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 35 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 2 6 2 5 5 5 0 0 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 141 5 17 39 38 60 67 75 71 96 90 84 71 88 85 93 71 45 26 18 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 32 725 106 749 859 545 1 021 1 628 2 163 2 438 2 318 2 093 2 133 2 210 2 607 2 876 2 977 2 431 1 701 1 154 550 151 15
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 8 0 48,8 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 4,3 0 14,5 0 0 0 0 0 2,9 0 2,6 3 3 0 11,8 6,4 13,3 36,7 0 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,4 0 0 3,8 8,5 23,9 33,2 26,5 17,1 4,8 15,8 3 0 2,9 0 6,4 4,4 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 68,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 4,8 13,1 29,7 51,5 117,7 179,4 159,3 274,5 299,9 265,6 258,4 146,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 9,1 25,8 14,7 19,1 22,1 6,1 0 0 48,8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 41,2 0 0 0 0 0 9 5,9 0 2,4 5,3 8,9 18,2 28,7 82,4 76,5 128,4 250,9 281,7 273,6 341,5 429,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 45,3 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 16,8 23,6 65,3 51,5 60,3 76,5 121,1 203,7 97,9 120,7 167,2 48,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 29,4 0 0 0 0 0 0 0 5,7 9,6 18,4 20,8 27,2 74,7 64,7 117,9 62 42,8 96,6 30,4 0 429,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,8 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 7,9 5,9 9,1 17,2 41,2 12,7 31 18,4 8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 48,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 42,4 86,2 138,2 159,3 256,8 159,1 128,8 76 48,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 68,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 14,9 39,3 48,8 123,5 261,3 252,4 391,7 354,2 304 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 141,2 39,2 14,5 15,1 25,6 31,9 15,1 29,5 45,6 50,3 78,8 124,8 142,3 201 320,6 449,3 371,9 434,5 330 136,8 48,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 14,1 0 0 0 0 0 9 11,8 20 33,5 21 14,9 18,2 2,9 11,8 15,9 22,1 24,5 32,2 30,4 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9,8 0 0 0 0 0 3 0 2,9 0 2,6 3 9,1 14,4 17,6 31,9 39,9 61,2 16,1 15,2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 74,1 0 0 0 0 0 6 5,9 20 112,5 225,8 353,5 230 43,1 32,4 15,9 31 0 8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 161,4 78,4 53,1 60,3 80,9 87,7 93,5 147,3 114,1 146 152,3 166,3 205,8 264,2 247,1 267,7 310 208,1 136,8 76 48,8 0
Anémie (D50-D64) 1,2 0 4,8 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,2 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,5 0 0 0 4,3 4 0 2,9 2,9 2,4 2,6 0 0 2,9 5,9 0 8,9 12,2 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 36,3 0 0 0 0 0 0 2,9 8,6 12 2,6 11,9 18,2 51,7 88,2 108,4 150,5 116,3 96,6 228 146,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 73,9 0 0 11,3 8,5 35,9 36,2 41,2 48,5 88,6 94,5 136,6 105,9 126,4 111,8 108,4 159,4 49 16,1 45,6 48,8 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 0 0 0 0 0 6 0 0 2,4 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 31,2 39,2 4,8 7,5 8,5 4 12,1 17,7 11,4 21,5 21 62,4 54,5 43,1 50 57,4 53,1 67,3 56,3 15,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 34,5 19,6 9,7 3,8 0 4 0 0 8,6 2,4 2,6 14,9 18,2 37,3 44,1 79,7 132,8 140,8 257,6 212,8 146,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 78 58,8 101,4 82,9 29,8 16 21,1 14,7 17,1 43,1 42 62,4 72,6 100,5 126,5 165,7 221,4 146,9 209,3 212,8 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 38,2 58,8 193,2 218,7 102,2 31,9 15,1 17,7 17,1 26,3 18,4 8,9 24,2 8,6 5,9 22,3 8,9 12,2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 2,9 3,2 0 0 0 15,2 0 0
Angina pectoris (I20) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,2 4,4 24,5 8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 6,1 8,6 8,8 22,3 22,1 55,1 32,2 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 14,9 21,2 37,3 91,2 89,2 84,1 128,5 32,2 15,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,4 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 23,5 0 0 0 4,3 0 3 0 2,9 2,4 2,6 5,9 6,1 17,2 35,3 54,2 88,6 153 152,9 167,2 48,8 0
Selhání srdce (I50) 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 18,2 31,6 26,5 54,2 62 104 88,5 60,8 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 19,6 0 4,8 0 4,3 8 0 2,9 5,7 2,4 7,9 17,8 24,2 25,8 44,1 44,6 93 36,7 64,4 30,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 39,3 68,9 114,7 191,2 252,4 263,1 161 106,4 195,1 858,4
Varixy dolních končetin (I83) 117,1 0 0 0 0 27,9 21,1 61,9 102,7 193,9 220,6 234,7 263,3 189,5 173,5 127,5 79,7 55,1 24,1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 79 0 0 0 17 107,7 27,1 61,9 20 26,3 44,6 47,5 36,3 77,5 135,3 133,8 296,7 275,4 225,4 273,6 292,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0 0 3,8 4,3 0 0 2,9 0 2,4 2,6 0 0 0 0 0 8,9 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 8,9 6,1 8 15,2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 158,6 19,6 1 729,5 1 127,2 144,8 115,6 51,3 64,8 57,1 23,9 21 8,9 9,1 2,9 8,8 0 4,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,7 19,6 4,8 11,3 46,9 87,7 81,4 56 77 100,5 102,4 71,3 109 126,4 100 92,4 84,1 24,5 24,1 15,2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,6 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,4 0 4,8 0 0 19,9 3 0 17,1 2,4 5,3 32,7 0 20,1 29,4 15,9 22,1 30,6 24,1 15,2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 10 0 0 0 4,3 31,9 27,1 8,8 11,4 9,6 18,4 3 6,1 11,5 14,7 3,2 4,4 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12 19,6 4,8 15,1 12,8 16 9 0 2,9 14,4 5,3 17,8 27,2 11,5 11,8 19,1 17,7 6,1 16,1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,7 0 0 0 0 0 3 2,9 5,7 2,4 2,6 8,9 6,1 5,7 2,9 3,2 13,3 0 8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 4,7 0 0 0 0 0 3 2,9 8,6 2,4 2,6 11,9 6,1 5,7 2,9 9,6 0 24,5 0 15,2 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2,6 0 0 5,7 5,9 9,6 4,4 12,2 16,1 30,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 123,5 0 9,7 147 451,6 390,8 283,5 203,3 139,8 105,3 49,9 68,3 48,4 54,6 44,1 54,2 35,4 36,7 40,2 15,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 175,7 235,3 222,2 124,4 34,1 35,9 60,3 64,8 91,3 112,5 157,5 196 184,6 232,6 300 337,8 318,8 367,2 322 273,6 48,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 135,3 0 164,3 165,9 38,3 16 24,1 50,1 114,1 155,6 141,8 109,9 214,9 172,3 211,8 210,3 199,3 214,2 136,8 152 97,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,6 0 0 0 4,3 12 36,2 26,5 28,5 23,9 5,3 11,9 12,1 5,7 2,9 3,2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,8 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 2,4 0 0 0 0 5,9 0 13,3 6,1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 15,3 19,6 19,3 0 0 4 0 2,9 5,7 7,2 15,8 3 18,2 11,5 17,6 54,2 17,7 30,6 72,4 91,2 97,6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4,7 0 4,8 0 0 0 0 0 5,7 0 2,6 3 3 14,4 5,9 19,1 4,4 6,1 16,1 15,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 81,4 39,2 24,2 15,1 8,5 23,9 51,3 64,8 88,4 86,2 107,7 130,7 118 143,6 123,5 114,7 84,1 49 48,3 60,8 48,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,5 0 0 0 4,3 8 3 2,9 2,9 4,8 2,6 0 0 11,5 5,9 19,1 22,1 12,2 40,2 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 3,8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5,9 3,2 8,9 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 209,6 0 0 3,8 12,8 39,9 81,4 153,2 176,9 225 231,1 270,3 266,4 338,9 361,8 407,9 411,8 373,3 201,2 45,6 97,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,3 0 0 0 0 0 0 11,8 5,7 2,4 0 0 9,1 14,4 2,9 9,6 8,9 24,5 0 30,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,3 0 0 0 0 4 0 0 2,9 2,4 2,6 5,9 6,1 11,5 8,8 28,7 8,9 0 0 0 48,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,5 0 4,8 0 4,3 0 6 14,7 25,7 14,4 10,5 23,8 12,1 20,1 26,5 19,1 13,3 36,7 72,4 45,6 48,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 82,7 0 48,3 18,9 25,6 151,5 174,9 106,1 77 57,4 36,8 41,6 81,7 91,9 85,3 95,6 97,4 116,3 136,8 136,8 243,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 4,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,1 0 19,3 11,3 17 19,9 21,1 5,9 17,1 9,6 15,8 14,9 27,2 11,5 17,6 15,9 22,1 36,7 16,1 30,4 97,6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 146,3 0 0 0 4,3 4 6 5,9 5,7 19,1 42 53,5 142,3 218,3 367,6 484,4 540,2 618,1 515,1 106,4 97,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 173,9 0 0 0 0 0 0 0 17,1 12 26,3 80,2 127,1 313 379,4 621,4 805,9 838,4 305,9 106,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 177,4 0 0 0 25,6 163,5 247,3 197,4 253,9 210,6 257,3 323,8 287,6 272,8 191,2 159,3 57,6 36,7 0 15,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 200 19,6 14,5 18,9 123,5 267,2 193 159,1 131,2 143,6 212,7 237,6 360,2 396,3 335,3 232,6 208,1 140,8 104,6 30,4 48,8 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 18 0 0 7,5 34,1 31,9 3 0 0 7,2 13,1 23,8 15,1 34,5 47,1 38,2 31 24,5 8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 49,6 0 0 0 0 0 18,1 8,8 42,8 50,3 63 98 84,8 106,3 123,5 86 48,7 24,5 16,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 9,1 2,9 11,8 3,2 4,4 0 8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 124,7 0 19,3 11,3 46,9 55,8 51,3 50,1 74,2 88,6 147 285,2 263,3 287,2 185,3 156,2 124 97,9 64,4 45,6 48,8 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 43,1 0 0 15,1 46,9 23,9 30,2 20,6 22,8 28,7 26,3 44,6 90,8 71,8 47,1 66,9 84,1 36,7 64,4 182,4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 64,9 19,6 9,7 3,8 4,3 27,9 57,3 38,3 20 28,7 31,5 68,3 69,6 114,9 102,9 98,8 159,4 177,5 177,1 152 341,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 23,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 4,8 15,8 20,8 18,2 43,1 44,1 57,4 101,8 91,8 72,4 30,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 101 0 0 0 0 19,9 69,4 35,4 57,1 67 102,4 145,5 118 244,1 214,7 143,4 194,8 134,6 185,1 91,2 97,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 70,8 0 0 3,8 8,5 16 12,1 11,8 22,8 21,5 55,1 101 102,9 135 138,2 159,3 141,7 159,1 185,1 182,4 146,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 65,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,9 18,2 89 214,7 258,1 305,5 275,4 161 45,6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 99,2 19,6 130,4 143,3 102,2 143,6 123,7 73,7 42,8 57,4 55,1 86,1 69,6 106,3 120,6 149,8 124 128,5 120,7 182,4 48,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 20,2 0 0 0 0 39,9 21,1 14,7 31,4 31,1 63 17,8 24,2 17,2 14,7 6,4 22,1 6,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 26,7 0 0 0 0 23,9 45,2 76,6 59,9 38,3 44,6 47,5 18,2 5,7 14,7 3,2 17,7 0 8 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 127,4 0 0 0 0 12 21,1 38,3 79,9 124,5 275,7 490,1 396,5 129,2 76,5 76,5 70,8 116,3 88,5 60,8 48,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 383,3 0 4,8 0 4,3 107,7 223,2 400,7 493,5 423,6 433,3 513,9 566 430,8 597 678,8 681,9 422,3 346,1 121,6 48,8 0
Lékařský potrat (O04) 64,7 0 0 0 4,3 155,5 184 109 159,8 141,2 186,4 14,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 115,7 0 0 0 0 47,9 241,3 433,1 496,4 270,5 154,9 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 23,1 0 0 0 0 8 45,2 94,3 122,7 52,7 7,9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20,8 0 0 0 0 19,9 39,2 94,3 99,8 43,1 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 152,2 0 0 0 0 107,7 346,8 739,5 793,1 213 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 282 0 0 0 0 87,7 452,4 1 402,5 1 466,4 567,3 91,9 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6,5 0 0 0 0 0 18,1 38,3 34,2 2,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,8 0 0 0 0 0 3 5,9 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,4 137,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,6 980,4 372 361,9 144,8 103,7 30,2 23,6 25,7 12 23,6 26,7 12,1 11,5 8,8 6,4 13,3 6,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 13,3 12,2 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 38 0 4,8 26,4 25,6 43,9 27,1 35,4 42,8 14,4 23,6 20,8 27,2 25,8 32,4 60,6 106,3 67,3 144,9 45,6 341,5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 8,9 0 8,6 14,7 12,7 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 26,9 0 4,8 0 12,8 19,9 9 14,7 5,7 7,2 7,9 17,8 30,3 25,8 58,8 47,8 75,3 85,7 80,5 167,2 0 0
Nitrolební poranění (S06) 17,8 0 4,8 0 4,3 8 3 5,9 8,6 9,6 7,9 23,8 3 17,2 23,5 35,1 31 73,4 104,6 106,4 48,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,5 0 48,3 18,9 17 103,7 54,3 50,1 39,9 21,5 21 26,7 18,2 17,2 8,8 6,4 4,4 6,1 8 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 75,3 0 62,8 211,1 153,4 63,8 36,2 38,3 28,5 35,9 42 32,7 93,8 109,1 120,6 89,2 128,4 42,8 80,5 30,4 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 131,2 0 14,5 7,5 34,1 31,9 0 8,8 11,4 7,2 10,5 23,8 51,5 74,7 120,6 165,7 248 593,6 1 118,8 1 914,9 2 975,6 4 721,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 76,5 0 4,8 33,9 34,1 103,7 75,4 76,6 57,1 76,6 63 92,1 109 106,3 102,9 98,8 88,6 67,3 88,5 91,2 48,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 417,6 0 125,6 135,7 178,9 602,1 714,8 477,3 482,1 548,1 491 484,2 475,2 453,7 355,9 286,8 385,2 373,3 257,6 258,4 243,9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,7 0 4,8 7,5 0 0 3 0 0 4,8 2,6 3 6,1 8,6 11,8 3,2 4,4 18,4 16,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 81 39,2 9,7 11,3 0 8 30,2 17,7 11,4 23,9 28,9 77,2 66,6 109,1 132,3 213,5 270,1 281,5 281,7 304 146,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 13,9 0 4,8 3,8 21,3 16 24,1 26,5 14,3 14,4 15,8 29,7 18,2 11,5 5,9 0 4,4 6,1 8 15,2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,5 39,2 24,2 7,5 0 0 0 2,9 2,9 4,8 5,3 3 0 5,7 2,9 3,2 4,4 0 8 15,2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 7,9 5,9 18,2 71,8 120,6 111,5 137,3 67,3 32,2 30,4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 23,9 0 0 0 0 0 3 14,7 31,4 102,9 141,8 17,8 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,9 0 9,7 3,8 8,5 0 6 2,9 2,9 0 0 5,9 18,2 5,7 14,7 15,9 22,1 0 0 15,2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 223,7 98 82,1 147 161,9 239,3 202,1 221 202,6 229,8 236,3 249,5 214,9 252,7 250 296,4 314,4 275,4 209,3 273,6 97,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 416,6 2 078,4 3 618,4 3 238,5 2 321,7 4 071,5 4 910,1 6 373,0 6 955,2 5 548,1 5 495,7 6 335,8 6 689,5 7 486,6 8 458,6 9 487,2 10 764,3 10 409,4 9 288,5 8 358,7 7 365,9 6 437,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 3,8 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 4,2 % 0,0 % 21,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 11,1 % 0,0 % 8,5 % 2,8 % 5,4 % 7,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 4,1 % 5,8 % 13,1 % 10,6 % 9,7 % 2,7 % 9,4 % 1,8 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1,5 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 44,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 71,4 % 62,5 % 40,5 % 46,6 % 46,9 % 33,8 % 53,4 % 53,8 % 40,7 % 34,0 % 37,5 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 20,5 % 6,9 % 7,1 % 9,1 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 65,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 100,0 % 0,0 % 25,0 % 40,0 % 42,9 % 54,5 % 38,5 % 73,7 % 63,2 % 70,7 % 75,9 % 77,8 % 58,1 % 100,0 % 100,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 54,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 50,0 % 37,5 % 55,0 % 41,5 % 43,8 % 56,5 % 63,3 % 64,8 % 59,3 % 53,6 % 68,8 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 45,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 53,8 % 50,0 % 34,6 % 50,0 % 40,0 % 56,9 % 42,4 % 24,1 % 52,2 % 25,0 % 0,0 % 100,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 29,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 20,0 % 22,2 % 33,3 % 40,0 % 36,8 % 25,0 % 38,9 % 30,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 58,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 51,9 % 66,7 % 61,0 % 53,2 % 61,7 % 60,5 % 51,6 % 55,6 % 100,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 71,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 71,4 % 76,5 % 89,5 % 58,3 % 70,7 % 74,0 % 74,4 % 73,3 % 74,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 24,8 % 25,0 % 7,1 % 14,8 % 9,7 % 24,2 % 31,3 % 41,7 % 34,8 % 31,8 % 25,9 % 35,6 % 28,8 % 25,3 % 26,7 % 29,3 % 22,7 % 22,0 % 18,8 % 11,7 % 4,8 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 74,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 62,5 % 66,7 % 25,0 % 50,0 % 45,5 % 55,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 24,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 20,0 % 50,0 % 23,1 % 38,5 % 26,1 % 31,3 % 20,5 % 32,3 % 7,7 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 89,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 85,5 % 87,8 % 92,2 % 91,6 % 100,0 % 100,0 % 71,4 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 56,1 % 28,6 % 55,0 % 64,0 % 59,4 % 64,7 % 83,8 % 83,3 % 80,0 % 69,3 % 59,8 % 64,4 % 64,2 % 62,6 % 59,6 % 42,9 % 47,9 % 34,7 % 25,8 % 33,3 % 16,7 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 1,5 % 0,0 % 8,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 6,3 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 11,1 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 6,9 % 0,0 % 9,1 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 14,3 % 17,2 % 3,3 % 16,0 % 11,3 % 20,0 % 24,0 % 20,9 % 21,1 % 13,4 % 8,3 % 14,2 % 12,5 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 23,2 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,1 % 19,6 % 44,4 % 46,7 % 53,1 % 61,7 % 60,0 % 69,7 % 49,3 % 50,0 % 36,9 % 28,8 % 32,7 % 6,0 % 1,3 % 2,4 % 1,7 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 12,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8,1 % 16,7 % 4,2 % 6,9 % 4,2 % 2,0 % 7,4 % 11,3 % 5,4 % 9,5 % 5,8 % 14,9 % 10,4 % 8,0 % 8,6 % 8,4 % 7,1 % 7,9 % 6,7 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 44,7 % 50,0 % 100,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 61,9 % 50,0 % 61,0 % 39,5 % 36,5 % 36,8 % 38,9 % 33,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 33,3 % 20,0 % 56,8 % 62,9 % 29,2 % 16,7 % 33,3 % 26,3 % 28,6 % 43,9 % 36,4 % 41,2 % 40,7 % 41,2 % 34,4 % 35,6 % 33,8 % 21,1 % 21,8 % 23,7 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 17,6 % 30,0 % 48,8 % 58,6 % 72,7 % 42,1 % 20,8 % 23,1 % 20,7 % 21,2 % 14,0 % 7,0 % 10,4 % 4,8 % 2,2 % 6,2 % 1,7 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,3 % 1,1 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 1,0 % 1,5 % 4,2 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 2,4 % 2,7 % 2,1 % 4,5 % 2,9 % 5,5 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 19,2 % 11,5 % 13,1 % 20,0 % 13,1 % 10,4 % 12,1 % 2,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 3,8 % 3,0 % 2,5 % 3,8 % 2,2 % 4,8 % 5,3 % 5,8 % 5,5 % 6,9 % 6,0 % 6,8 % 1,9 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 12,8 % 13,9 % 6,0 % 6,8 % 3,9 % 4,2 % 2,2 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,4 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 33,3 % 40,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 6,7 % 7,9 % 12,0 % 9,9 % 7,7 % 8,3 % 4,8 % 6,0 % 1,7 % 2,1 % 0,7 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 28,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 35,1 % 30,4 % 25,0 % 30,9 % 31,5 % 30,5 % 20,0 % 17,1 % 28,6 % 50,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 66,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 63,6 % 84,0 % 81,8 % 81,8 % 80,8 % 82,3 % 85,3 % 73,3 % 62,8 % 57,1 % 42,9 % 23,7 % 5,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 17,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,5 % 48,2 % 24,3 % 32,8 % 21,2 % 20,8 % 30,4 % 25,0 % 11,9 % 17,1 % 21,2 % 14,7 % 21,8 % 15,4 % 11,2 % 10,8 % 14,6 % 0,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 3,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,1 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 70,9 % 100,0 % 67,5 % 69,2 % 70,8 % 87,9 % 100,0 % 88,0 % 90,9 % 90,9 % 80,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 69,4 % 25,0 % 25,0 % 27,3 % 61,1 % 51,2 % 60,0 % 63,3 % 62,8 % 73,7 % 84,8 % 72,7 % 80,0 % 78,6 % 79,1 % 74,4 % 86,4 % 44,4 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,2 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 55,6 % 12,5 % 0,0 % 27,3 % 5,9 % 10,0 % 32,4 % 0,0 % 10,8 % 10,5 % 5,4 % 4,8 % 4,8 % 3,4 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 65,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 88,9 % 81,8 % 50,0 % 66,7 % 80,0 % 87,5 % 100,0 % 66,7 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,0 % 100,0 % 10,0 % 66,7 % 60,0 % 80,0 % 60,0 % 0,0 % 33,3 % 85,7 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 50,0 % 66,7 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 11,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 20,0 % 33,3 % 20,0 % 16,7 % 30,0 % 25,0 % 22,2 % 8,3 % 5,0 % 16,7 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 10,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 14,3 % 25,0 % 40,0 % 16,7 % 11,1 % 4,3 % 7,9 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 2,4 % 3,4 % 1,0 % 1,8 % 2,2 % 2,6 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 81,5 % 0,0 % 66,7 % 65,0 % 74,6 % 77,8 % 90,4 % 94,5 % 94,2 % 84,6 % 90,5 % 88,5 % 88,9 % 70,4 % 83,3 % 65,4 % 100,0 % 85,7 % 62,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 93,9 % 70,6 % 80,7 % 89,2 % 66,7 % 100,0 % 90,9 % 95,7 % 94,1 % 95,9 % 100,0 % 97,1 % 96,8 % 98,8 % 99,0 % 99,1 % 96,0 % 92,3 % 83,3 % 81,8 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 88,7 % 0,0 % 97,1 % 88,0 % 81,8 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 90,9 % 98,5 % 93,1 % 90,2 % 94,7 % 90,9 % 90,0 % 88,0 % 90,0 % 71,4 % 65,4 % 71,4 % 50,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 6,5 % 33,3 % 28,1 % 26,3 % 37,0 % 10,5 % 28,6 % 25,0 % 33,3 % 6,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 7,1 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 0,0 % 11,1 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,4 % 33,3 % 30,8 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 11,1 % 50,0 % 21,4 % 33,3 % 16,7 % 40,0 % 14,8 % 23,1 % 35,4 % 13,3 % 21,7 % 24,3 % 25,0 % 20,0 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,9 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 14,3 % 20,0 % 10,0 % 23,8 % 7,7 % 12,2 % 2,4 % 2,6 % 5,3 % 4,8 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 69,5 % 28,6 % 45,5 % 57,1 % 100,0 % 54,5 % 85,0 % 91,7 % 91,2 % 92,3 % 87,2 % 89,8 % 83,0 % 84,7 % 71,2 % 69,2 % 54,3 % 29,6 % 15,4 % 23,5 % 10,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 6,9 % 10,0 % 9,1 % 14,3 % 40,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 8,3 % 14,6 % 10,4 % 3,3 % 7,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,7 % 4,2 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 60,0 % 76,9 % 64,3 % 64,2 % 65,3 % 78,3 % 72,7 % 70,0 % 65,7 % 69,0 % 64,4 % 62,1 % 55,4 % 41,5 % 21,0 % 6,8 % 11,8 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 13,2 % 2,0 % 7,1 % 3,9 % 9,1 % 0,0 % 7,4 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 4,5 % 4,3 % 6,5 % 6,5 % 7,0 % 5,6 % 28,1 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,6 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 20,0 % 38,5 % 39,1 % 33,3 % 23,5 % 36,4 % 26,7 % 33,3 % 25,0 % 10,3 % 5,9 % 13,0 % 18,4 % 10,0 % 7,1 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53,6 % 0,0 % 31,3 % 31,3 % 30,0 % 66,7 % 77,3 % 72,0 % 71,1 % 55,8 % 60,9 % 48,3 % 61,4 % 56,1 % 50,9 % 44,8 % 46,8 % 35,8 % 39,5 % 45,0 % 50,0 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,2 % 0,0 % 19,0 % 9,1 % 26,7 % 29,4 % 33,3 % 20,0 % 31,6 % 16,0 % 40,0 % 26,3 % 31,0 % 15,4 % 13,6 % 15,2 % 15,2 % 15,0 % 4,3 % 5,6 % 12,5 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 56,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 28,6 % 66,7 % 66,7 % 50,0 % 68,1 % 61,8 % 56,1 % 58,5 % 61,3 % 50,8 % 48,5 % 25,0 % 40,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 63,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 76,9 % 90,0 % 77,8 % 77,3 % 70,1 % 60,4 % 60,9 % 57,1 % 48,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 93,2 % 98,8 % 98,5 % 95,7 % 96,7 % 98,0 % 94,8 % 100,0 % 96,0 % 98,5 % 94,3 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 73,9 % 100,0 % 23,1 % 16,1 % 60,4 % 82,7 % 87,7 % 93,1 % 78,0 % 90,9 % 88,0 % 86,0 % 88,8 % 82,1 % 82,6 % 70,2 % 58,0 % 34,8 % 30,2 % 8,0 % 14,3 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 35,9 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 47,1 % 36,4 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 38,5 % 50,0 % 38,5 % 50,0 % 42,1 % 41,4 % 35,0 % 13,8 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 35,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 27,3 % 41,7 % 36,2 % 30,8 % 40,7 % 37,3 % 39,8 % 39,6 % 34,2 % 28,9 % 14,8 % 11,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,5 % 0,4 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 83,7 % 0,0 % 36,4 % 25,0 % 64,7 % 58,3 % 85,0 % 89,5 % 89,7 % 88,1 % 91,8 % 93,2 % 95,6 % 89,3 % 82,9 % 87,5 % 82,4 % 64,0 % 50,0 % 27,3 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,0 % 0,0 % 0,0 % 44,4 % 44,0 % 28,6 % 58,8 % 58,3 % 28,6 % 33,3 % 25,6 % 29,4 % 33,3 % 30,5 % 34,8 % 25,6 % 26,8 % 10,7 % 12,1 % 26,1 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 28,2 % 1,7 % 3,0 % 2,7 % 5,3 % 13,7 % 19,8 % 23,6 % 16,3 % 24,5 % 27,3 % 31,1 % 40,4 % 46,5 % 37,6 % 44,9 % 38,7 % 45,3 % 29,3 % 40,0 % 41,2 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 26,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 18,2 % 40,0 % 58,3 % 31,6 % 38,5 % 30,6 % 31,6 % 34,3 % 22,1 % 19,1 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 59,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 35,7 % 59,0 % 37,5 % 54,1 % 56,0 % 53,4 % 62,0 % 59,1 % 65,9 % 64,0 % 57,0 % 63,8 % 61,1 % 69,7 % 75,0 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23,2 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 10,5 % 9,8 % 15,4 % 23,5 % 44,4 % 31,0 % 52,5 % 54,0 % 58,6 % 49,5 % 37,3 % 32,1 % 21,1 % 12,7 % 9,9 % 7,4 % 4,0 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 65,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 66,7 % 67,4 % 72,3 % 66,9 % 61,1 % 69,2 % 55,6 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 70,3 % 33,3 % 61,4 % 62,3 % 57,1 % 72,0 % 74,5 % 80,6 % 68,2 % 75,0 % 84,0 % 87,9 % 79,3 % 77,1 % 67,2 % 74,6 % 59,6 % 75,0 % 55,6 % 66,7 % 100,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 80,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 70,0 % 83,3 % 64,7 % 76,5 % 88,9 % 75,0 % 80,0 % 85,7 % 83,3 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 63,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 57,7 % 70,3 % 84,0 % 72,7 % 60,7 % 66,7 % 100,0 % 40,0 % 62,5 % 50,0 % 66,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 75,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,6 % 26,9 % 52,0 % 63,6 % 75,4 % 79,5 % 88,7 % 91,0 % 90,0 % 86,7 % 70,6 % 69,6 % 76,0 % 61,1 % 40,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 85,6 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 6,3 % 57,4 % 73,3 % 80,0 % 91,5 % 85,9 % 90,7 % 91,5 % 91,2 % 90,9 % 88,6 % 87,7 % 87,5 % 78,4 % 74,1 % 53,3 % 33,3 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 82,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 88,6 % 82,4 % 88,1 % 77,8 % 86,8 % 78,0 % 62,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 83,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 82,5 % 81,2 % 84,5 % 83,1 % 85,5 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 6,8 % 7,5 % 11,6 % 14,3 % 9,1 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 27,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,7 % 18,1 % 25,0 % 36,8 % 32,7 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 23,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,8 % 25,1 % 21,8 % 24,4 % 19,3 % 23,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 94,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 84,6 % 92,0 % 93,3 % 96,1 % 96,7 % 97,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 55,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 65,0 % 60,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 8,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,5 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 56,1 % 46,3 % 66,4 % 58,5 % 60,7 % 68,4 % 58,8 % 53,3 % 69,2 % 55,6 % 69,2 % 47,4 % 30,8 % 36,4 % 33,3 % 33,3 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 3,6 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 21,0 % 0,0 % 4,2 % 12,3 % 5,7 % 11,3 % 13,8 % 18,5 % 28,8 % 15,4 % 34,6 % 19,4 % 31,0 % 30,0 % 26,2 % 32,2 % 36,9 % 23,9 % 40,0 % 15,0 % 43,8 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 55,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 57,1 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,3 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 2,1 % 3,0 % 4,8 % 7,9 % 4,3 % 6,1 % 4,8 % 10,0 % 11,5 % 7,0 % 11,8 % 7,5 % 7,8 % 6,3 % 4,2 % 6,0 % 0,0 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 5,4 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,3 % 1,3 % 0,6 % 1,9 % 2,9 % 5,0 % 4,6 % 8,9 % 1,4 % 6,4 % 10,3 % 11,5 % 10,0 % 12,8 % 14,4 % 8,9 % 4,8 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14,5 % 0,0 % 9,3 % 9,6 % 8,7 % 27,1 % 21,4 % 27,0 % 32,6 % 23,7 % 20,5 % 25,0 % 16,2 % 17,6 % 7,0 % 6,5 % 3,6 % 4,5 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78,7 % 0,0 % 72,2 % 74,7 % 64,3 % 76,2 % 92,3 % 92,9 % 76,9 % 88,2 % 88,9 % 73,3 % 96,9 % 90,5 % 95,3 % 90,3 % 76,3 % 77,8 % 45,5 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 50,1 % 0,0 % 37,5 % 66,7 % 88,9 % 72,7 % 0,0 % 60,0 % 57,1 % 75,0 % 80,0 % 80,0 % 54,8 % 65,0 % 55,4 % 56,5 % 49,6 % 50,0 % 44,1 % 46,3 % 50,8 % 50,0 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,9 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 47,1 % 83,9 % 92,6 % 89,7 % 87,0 % 82,1 % 80,0 % 86,1 % 83,7 % 77,1 % 79,5 % 81,6 % 74,1 % 57,9 % 47,8 % 40,0 % 14,3 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 50,7 % 0,0 % 46,4 % 38,7 % 36,5 % 59,2 % 64,4 % 68,6 % 61,5 % 71,6 % 69,0 % 64,2 % 59,7 % 57,2 % 56,5 % 44,3 % 37,3 % 28,9 % 11,9 % 7,6 % 8,6 % 0,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 18,8 % 0,0 % 3,2 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 20,0 % 14,3 % 66,7 % 37,5 % 57,1 % 25,0 % 50,0 % 60,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 49,6 % 66,7 % 33,3 % 37,5 % 0,0 % 25,0 % 62,5 % 75,0 % 33,3 % 58,8 % 50,0 % 74,3 % 53,7 % 48,7 % 53,6 % 53,6 % 44,5 % 44,2 % 42,7 % 55,6 % 37,5 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 88,8 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 88,9 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 75,0 % 90,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,3 % 11,8 % 12,2 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 9,1 % 10,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 7,7 % 10,0 % 6,3 % 6,3 % 0,0 % 11,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 28,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 23,1 % 9,5 % 26,1 % 42,4 % 50,6 % 40,2 % 43,7 % 25,0 % 13,3 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 93,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 91,7 % 89,6 % 98,2 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,7 % 0,0 % 9,5 % 9,1 % 11,8 % 0,0 % 10,0 % 4,8 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 3,4 % 0,9 % 1,5 % 1,1 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,8 % 8,5 % 30,4 % 50,6 % 70,4 % 44,8 % 13,1 % 5,7 % 3,4 % 5,3 % 12,8 % 24,1 % 21,6 % 18,8 % 15,9 % 15,2 % 13,8 % 10,1 % 7,0 % 12,5 % 4,7 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 27,6 % 1,6 % 21,4 % 29,4 % 24,9 % 31,9 % 37,1 % 34,4 % 33,4 % 35,9 % 42,7 % 45,4 % 39,3 % 35,5 % 32,3 % 28,3 % 25,0 % 19,1 % 14,0 % 11,2 % 9,6 % 8,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)