8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 55 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 5 10 11 14 3 2 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 291 0 21 25 10 29 61 44 30 19 10 10 8 5 6 7 3 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 508 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 14 37 41 92 92 96 64 35 15 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 6 19 34 36 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 393 0 1 1 0 0 0 3 9 9 9 24 15 15 34 45 68 62 60 26 11 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 549 0 0 0 0 0 1 3 8 17 38 51 57 44 86 88 85 37 23 9 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 177 0 0 0 0 0 2 1 6 7 12 10 18 20 29 28 26 12 5 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 69 0 0 0 0 0 1 2 1 5 7 2 5 4 11 17 10 2 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 16 24 55 108 84 27 12 6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 638 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 8 17 44 78 126 128 125 71 24 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 088 3 10 3 8 13 7 7 18 23 40 57 87 95 177 213 179 88 45 14 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 105 0 0 0 0 0 4 10 16 15 11 13 5 4 8 10 4 5 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 4 1 1 3 2 1 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 835 0 0 0 0 0 1 3 24 74 229 253 135 24 38 25 12 14 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 828 2 29 29 29 37 43 56 63 83 127 120 147 141 205 263 212 134 60 45 3 0
Anémie (D50-D64) 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 2 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 25 0 1 0 1 0 2 1 5 0 1 1 1 0 1 2 4 4 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 140 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 10 12 17 19 28 14 20 6 6 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 501 0 0 1 0 4 12 20 26 33 58 52 52 57 54 62 53 14 3 0 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 19 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24 1 0 0 0 0 0 4 3 5 5 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 180 5 10 7 15 8 8 25 44 68 125 127 156 149 98 119 104 67 31 13 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 319 0 1 2 0 2 1 1 0 7 6 10 14 18 42 70 49 39 33 18 4 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 555 1 17 31 4 12 9 7 8 13 22 24 24 33 59 94 82 58 38 17 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 345 1 36 66 34 13 8 9 18 23 29 24 14 17 18 18 11 4 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 7 4 3 2 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 11 16 14 12 16 7 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 386 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 27 35 54 80 99 48 19 5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 224 0 0 0 1 1 4 2 2 4 9 10 18 16 29 40 40 27 11 6 3 1
Selhání srdce (I50) 62 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 4 5 6 14 12 4 4 3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 388 1 1 1 0 0 0 2 2 4 9 13 20 35 50 75 97 47 17 12 2 0
Ateroskleróza (I70) 680 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 12 25 77 127 177 113 75 35 17 6 2
Varixy dolních končetin (I83) 748 0 0 0 0 1 6 28 41 106 118 103 95 69 76 67 32 3 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 567 0 1 1 12 24 10 16 12 19 17 17 25 31 66 95 119 62 27 8 5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 25 1 1 2 1 0 1 0 2 1 4 0 5 1 1 4 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 38 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 1 4 7 5 4 4 3 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 355 0 636 479 80 31 32 18 24 18 14 3 4 6 4 3 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 806 0 4 6 13 44 40 58 54 61 99 61 91 75 71 68 34 21 4 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 21 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 5 6 2 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 307 0 2 0 1 7 5 10 7 5 10 17 15 20 29 60 47 33 25 13 0 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 173 0 8 26 21 24 21 15 12 9 15 7 5 3 2 4 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 156 0 14 12 10 9 8 9 11 10 13 11 13 10 9 9 6 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 20 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 3 5 1 1 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 79 0 0 0 0 0 2 1 3 6 7 10 7 8 6 5 8 6 5 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 2 3 3 2 1 3 0 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 671 0 9 46 88 94 80 58 44 39 50 36 33 19 22 24 19 5 3 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 120 31 40 41 12 7 19 29 27 57 61 65 104 105 127 143 120 87 27 17 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 162 0 27 57 15 8 17 21 61 82 113 102 108 112 122 131 109 45 25 4 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 151 0 0 0 0 4 18 25 17 22 25 12 11 1 9 5 2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 9 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 194 1 5 4 3 2 5 0 3 9 9 3 12 11 19 24 22 29 16 10 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 1 3 6 11 13 6 4 4 4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 581 2 3 1 1 11 26 38 34 58 79 68 45 61 60 49 26 10 3 3 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 56 0 0 1 2 2 0 0 0 2 4 2 2 4 6 13 10 4 2 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 558 0 0 3 2 25 30 66 92 120 150 151 136 148 180 199 150 80 19 6 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 71 0 0 0 0 1 1 1 2 4 6 3 3 5 6 15 10 9 2 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 32 0 0 0 0 0 2 0 0 3 4 4 5 6 2 2 2 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 103 0 1 1 4 6 3 3 5 3 9 9 4 6 10 9 11 9 3 4 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 449 10 15 7 17 48 44 57 28 28 27 25 20 23 19 38 19 12 10 0 1 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 172 1 4 6 20 12 5 3 8 15 16 10 12 8 14 10 13 8 3 2 1 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 510 0 0 0 0 0 0 1 2 8 16 21 41 60 83 113 85 62 16 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 851 0 0 0 0 1 1 1 2 6 16 30 74 105 150 193 167 91 11 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 049 0 0 0 7 72 68 74 77 111 141 138 117 81 77 57 20 5 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 225 0 0 10 50 92 46 50 50 76 92 100 114 139 136 130 88 40 10 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 180 0 0 1 6 8 0 3 5 4 10 11 17 23 30 30 18 10 3 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 556 0 1 0 0 1 4 9 12 36 50 81 77 69 55 71 53 24 11 1 1 0
Dorzalgie (M54) 43 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 2 4 5 8 10 2 1 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 144 0 5 9 8 23 24 41 34 67 151 134 133 152 129 116 82 27 6 2 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 295 0 1 7 26 16 9 11 10 17 24 22 23 29 27 27 16 22 6 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 224 0 1 0 0 2 5 4 8 10 12 10 28 17 22 32 26 18 21 7 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 148 0 0 0 0 1 1 3 4 1 7 13 10 17 16 29 23 12 8 3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 744 0 0 9 0 13 30 66 111 125 175 155 146 188 193 229 173 74 38 17 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 900 0 0 4 3 9 7 12 19 33 74 81 81 66 122 133 120 79 36 20 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 444 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 26 76 122 276 383 313 166 56 9 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 882 3 60 92 56 61 49 49 27 33 63 52 44 49 51 77 64 29 13 7 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 144 0 0 0 1 10 10 9 7 10 27 16 20 8 12 8 3 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 258 0 0 0 1 22 34 32 41 25 36 24 16 7 5 8 2 2 1 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 531 0 0 0 1 16 39 73 90 160 279 346 257 95 49 54 34 22 12 3 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 774 0 0 1 5 46 161 291 320 346 403 392 276 287 357 411 288 132 48 9 1 0
Lékařský potrat (O04) 1 103 0 0 0 2 71 220 230 226 165 175 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 241 0 0 0 0 54 214 319 292 236 110 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 492 0 0 0 0 27 83 142 134 89 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 100 0 0 0 0 8 14 23 31 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 198 0 0 0 0 7 36 63 47 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 157 0 0 0 0 48 175 326 335 214 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 32 0 0 0 0 2 6 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18 0 0 0 0 2 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 619 77 133 200 78 48 13 10 8 5 8 4 9 8 4 5 5 2 1 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 1 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 321 0 1 2 5 22 31 28 34 35 30 21 12 15 18 21 21 13 6 3 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 70 0 0 1 0 1 0 1 3 7 7 5 2 4 12 8 14 4 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 395 3 5 8 3 4 7 7 12 9 25 19 30 19 36 68 53 40 27 15 4 1
Nitrolební poranění (S06) 100 0 0 1 3 1 1 3 3 4 7 4 3 4 9 10 20 12 5 5 5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 162 0 8 8 7 10 17 19 16 7 16 11 11 6 7 8 5 3 2 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 818 1 20 147 130 20 14 23 13 29 43 21 41 52 54 86 55 45 15 6 2 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 756 0 1 6 5 2 4 7 3 5 8 10 11 20 46 50 81 118 133 142 93 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 681 0 1 13 27 26 24 32 43 58 62 62 62 59 67 68 35 23 10 7 1 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 637 0 22 89 117 153 172 208 177 198 292 187 211 167 184 179 121 82 49 23 6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 34 2 12 2 2 0 1 2 3 3 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 458 0 0 3 4 5 7 9 19 16 14 17 35 31 54 82 61 49 39 8 4 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 98 0 0 4 3 7 5 3 8 11 8 11 9 8 13 6 2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 52 0 6 9 2 1 2 2 7 4 3 2 1 2 4 2 2 1 0 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 85 0 1 1 0 1 0 2 1 3 2 5 6 5 8 12 16 12 6 2 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 130 0 0 0 0 1 3 8 19 42 40 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 103 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 11 10 11 23 27 13 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 556 1 31 145 162 91 101 140 131 165 234 235 230 262 324 462 425 222 125 54 16 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 55 119 169 1 210 1 638 1 121 1 486 2 190 3 019 3 182 3 558 4 423 3 944 3 949 3 894 4 967 6 084 4 966 2 920 1 445 695 230 29
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,3 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 2,1 1,8 5,2 2,4 3,9 0 11,9 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 4,2 1,7 1,8 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,7 0 0 2,1 0 0 0 0 1,9 0 1,4 3,5 0 8,4 9,1 17,3 26,1 54,6 19,8 23,8 33,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 35,4 0 63,3 53,4 23,3 75,4 139,8 84,4 55,8 30,8 13,8 17,3 14,5 10,5 10,9 12,1 7,1 7,8 6,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 61,9 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,9 18 24,3 67,2 86,3 167,1 159,5 228,2 249,7 230,9 178,6 167,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 10,4 9,1 12,6 34,5 58,9 85,6 15,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 47,9 0 3 2,1 0 0 0 5,8 16,7 14,6 12,5 41,6 27,3 31,6 61,8 78 161,7 241,9 395,8 309,6 368,5 197,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 66,9 0 0 0 0 0 2,3 5,8 14,9 27,5 52,6 88,4 103,6 92,6 156,2 152,6 202,1 144,4 151,7 107,2 67 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 21,6 0 0 0 0 0 4,6 1,9 11,2 11,3 16,6 17,3 32,7 42,1 52,7 48,5 61,8 46,8 33 11,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,4 0 0 0 0 0 2,3 3,8 1,9 8,1 9,7 3,5 9,1 8,4 20 29,5 23,8 7,8 13,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 6,9 29,1 50,5 99,9 187,2 199,7 105,3 79,2 71,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 77,7 0 0 0 0 0 0 3,8 3,7 3,2 9,7 13,9 30,9 92,6 141,7 218,4 304,3 487,7 468,3 285,8 134 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 132,5 36,2 30,1 6,4 18,7 33,8 16 13,4 33,5 37,3 55,4 98,8 158,1 199,9 321,5 369,2 425,5 343,3 296,8 166,7 33,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 12,8 0 0 0 0 0 9,2 19,2 29,7 24,3 15,2 22,5 9,1 8,4 14,5 17,3 9,5 19,5 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,6 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 8,1 0 1,7 7,3 2,1 1,8 5,2 4,8 3,9 6,6 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 101,7 0 0 0 0 0 2,3 5,8 44,6 119,9 317 438,4 245,3 50,5 69 43,3 28,5 54,6 19,8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 222,7 24,1 87,4 61,9 67,7 96,2 98,5 107,4 117,1 134,5 175,8 207,9 267,1 296,6 372,4 455,9 504 522,8 395,8 535,8 100,5 0
Anémie (D50-D64) 1,5 0 0 2,1 0 0 0 0 1,9 0 1,4 1,7 0 2,1 1,8 0 7,1 0 13,2 11,9 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 3 0 2,3 0 4,6 1,9 9,3 0 1,4 1,7 1,8 0 1,8 3,5 9,5 15,6 0 11,9 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,1 0 0 0 0 0 2,3 0 1,9 0 8,3 17,3 21,8 35,8 34,5 48,5 33,3 78 39,6 71,4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 61 0 0 2,1 0 10,4 27,5 38,4 48,3 53,5 80,3 90,1 94,5 119,9 98,1 107,5 126 54,6 19,8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,3 0 0 0 0 0 11,5 5,8 3,7 0 0 1,7 3,6 2,1 0 5,2 2,4 3,9 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,9 12,1 0 0 0 0 0 7,7 5,6 8,1 6,9 3,5 0 0 1,8 0 4,8 0 0 0 33,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 4,8 0 6,6 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 143,7 60,3 30,1 14,9 35 20,8 18,3 48 81,8 110,2 173 220,1 283,5 313,5 178 206,3 247,2 261,4 204,5 154,8 33,5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 38,9 0 3 4,3 0 5,2 2,3 1,9 0 11,3 8,3 17,3 25,4 37,9 76,3 121,3 116,5 152,2 217,7 214,3 134 394,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 67,6 12,1 51,2 66,2 9,3 31,2 20,6 13,4 14,9 21,1 30,5 41,6 43,6 69,4 107,2 163 194,9 226,3 250,6 202,4 67 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 42 12,1 108,5 140,9 79,3 33,8 18,3 17,3 33,5 37,3 40,1 41,6 25,4 35,8 32,7 31,2 26,1 15,6 13,2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,8 0 1,8 0 1,8 0 0 7,8 6,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 3,6 0 3,6 12,1 9,5 11,7 13,2 11,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,9 14,5 23,1 29,1 24,3 28,5 62,4 46,2 23,8 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,3 19,1 49,1 73,6 98,1 138,7 235,3 187,3 125,3 59,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 3,6 4,2 0 3,5 2,4 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 27,3 0 0 0 2,3 2,6 9,2 3,8 3,7 6,5 12,5 17,3 32,7 33,7 52,7 69,3 95,1 105,3 72,6 71,4 100,5 197,2
Selhání srdce (I50) 7,6 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,8 3,5 9,1 8,4 9,1 10,4 33,3 46,8 26,4 47,6 100,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 47,3 12,1 3 2,1 0 0 0 3,8 3,7 6,5 12,5 22,5 36,3 73,6 90,8 130 230,6 183,4 112,1 142,9 67 0
Ateroskleróza (I70) 82,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 15,2 20,8 45,4 162 230,7 306,8 268,6 292,6 230,9 202,4 201 394,5
Varixy dolních končetin (I83) 91,1 0 0 0 0 2,6 13,7 53,7 76,2 171,7 163,4 178,5 172,6 145,2 138 116,1 76,1 11,7 19,8 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 69,1 0 3 2,1 28 62,4 22,9 30,7 22,3 30,8 23,5 29,5 45,4 65,2 119,9 164,7 282,9 241,9 178,1 95,3 167,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 12,1 3 4,3 2,3 0 2,3 0 3,7 1,6 5,5 0 9,1 2,1 1,8 6,9 0 3,9 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,6 0 0 2,1 0 0 0 0 1,9 0 2,8 3,5 1,8 4,2 1,8 6,9 16,6 19,5 26,4 47,6 100,5 197,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 165,1 0 1 917,2 1 022,5 186,7 80,6 73,3 34,5 44,6 29,2 19,4 5,2 7,3 12,6 7,3 5,2 7,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 98,2 0 12,1 12,8 30,3 114,4 91,6 111,3 100,4 98,8 137 105,7 165,4 157,8 129 117,9 80,8 81,9 26,4 23,8 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,6 0 0 0 2,3 0 2,3 0 1,9 0 0 0 1,8 0 5,4 8,7 14,3 7,8 0 11,9 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 37,4 0 6 0 2,3 18,2 11,5 19,2 13 8,1 13,8 29,5 27,3 42,1 52,7 104 111,7 128,7 164,9 154,8 0 197,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 21,1 0 24,1 55,5 49 62,4 48,1 28,8 22,3 14,6 20,8 12,1 9,1 6,3 3,6 6,9 2,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 19 0 42,2 25,6 23,3 23,4 18,3 17,3 20,4 16,2 18 19,1 23,6 21 16,3 15,6 14,3 3,9 0 11,9 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,4 0 0 0 0 0 2,3 0 3,7 0 4,2 1,7 0 2,1 5,4 8,7 2,4 3,9 6,6 11,9 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9,6 0 0 0 0 0 4,6 1,9 5,6 9,7 9,7 17,3 12,7 16,8 10,9 8,7 19 23,4 33 35,7 67 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 5,2 0 8,4 3,6 5,2 7,1 7,8 6,6 35,7 0 197,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 81,7 0 27,1 98,2 205,4 244,3 183,3 111,3 81,8 63,2 69,2 62,4 60 40 40 41,6 45,2 19,5 19,8 23,8 0 0
Tříselná kýla (K40) 136,4 373,7 120,6 87,5 28 18,2 43,5 55,6 50,2 92,4 84,4 112,6 189 220,9 230,7 247,9 285,3 339,4 178,1 202,4 33,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 141,5 0 81,4 121,7 35 20,8 39 40,3 113,4 132,9 156,4 176,7 196,2 235,6 221,6 227,1 259,1 175,6 164,9 47,6 100,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 18,4 0 0 0 0 10,4 41,2 48 31,6 35,6 34,6 20,8 20 2,1 16,3 8,7 4,8 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 0 0 2,1 0 0 2,3 1,9 0 1,6 1,4 1,7 0 0 3,6 1,7 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,6 12,1 15,1 8,5 7 5,2 11,5 0 5,6 14,6 12,5 5,2 21,8 23,1 34,5 41,6 52,3 113,1 105,5 119,1 201 197,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,7 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,6 12,5 1,7 5,5 12,6 20 22,5 14,3 15,6 26,4 47,6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,8 24,1 9 2,1 2,3 28,6 59,6 72,9 63,2 94 109,4 117,8 81,8 128,3 109 84,9 61,8 39 19,8 35,7 100,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,8 0 0 2,1 4,7 5,2 0 0 0 3,2 5,5 3,5 3,6 8,4 10,9 22,5 23,8 15,6 13,2 11,9 33,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,3 0 0 0 0 2,6 0 0 0 1,6 0 5,2 1,8 4,2 1,8 0 0 7,8 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 189,8 0 0 6,4 4,7 65 68,7 126,6 171 194,4 207,6 261,6 247,1 311,3 326,9 345 356,6 312,1 125,3 71,4 33,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,6 0 0 0 0 2,6 2,3 1,9 3,7 6,5 8,3 5,2 5,5 10,5 10,9 26 23,8 35,1 13,2 23,8 33,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,9 0 0 0 0 0 4,6 0 0 4,9 5,5 6,9 9,1 12,6 3,6 3,5 4,8 3,9 6,6 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,5 0 3 2,1 9,3 15,6 6,9 5,8 9,3 4,9 12,5 15,6 7,3 12,6 18,2 15,6 26,1 35,1 19,8 47,6 67 197,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 54,7 120,6 45,2 14,9 39,7 124,8 100,8 109,4 52 45,4 37,4 43,3 36,3 48,4 34,5 65,9 45,2 46,8 66 0 33,5 197,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 0 2,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 21 12,1 12,1 12,8 46,7 31,2 11,5 5,8 14,9 24,3 22,1 17,3 21,8 16,8 25,4 17,3 30,9 31,2 19,8 23,8 33,5 197,2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 62,1 0 0 0 0 0 0 1,9 3,7 13 22,1 36,4 74,5 126,2 150,8 195,9 202,1 241,9 105,5 23,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 103,7 0 0 0 0 2,6 2,3 1,9 3,7 9,7 22,1 52 134,5 220,9 272,5 334,6 397 355 72,6 35,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 127,8 0 0 0 16,3 187,2 155,8 142 143,1 179,8 195,2 239,1 212,6 170,4 139,9 98,8 47,5 19,5 26,4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 149,2 0 0 21,3 116,7 239,1 105,4 95,9 92,9 123,1 127,4 173,3 207,1 292,4 247 225,4 209,2 156,1 66 23,8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 2,3 0 0 0 0 1,6 0 0 0 2,1 0 0 0 3,9 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 21,9 0 0 2,1 14 20,8 0 5,8 9,3 6,5 13,8 19,1 30,9 48,4 54,5 52 42,8 39 19,8 11,9 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 67,7 0 3 0 0 2,6 9,2 17,3 22,3 58,3 69,2 140,3 139,9 145,2 99,9 123,1 126 93,6 72,6 11,9 33,5 0
Dorzalgie (M54) 5,2 0 0 0 0 2,6 2,3 0 0 1,6 4,2 5,2 3,6 8,4 9,1 13,9 23,8 7,8 6,6 23,8 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 139,4 0 15,1 19,2 18,7 59,8 55 78,7 63,2 108,6 209 232,2 241,7 319,8 234,3 201,1 194,9 105,3 39,6 23,8 33,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35,9 0 3 14,9 60,7 41,6 20,6 21,1 18,6 27,5 33,2 38,1 41,8 61 49 46,8 38 85,8 39,6 23,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 27,3 0 3 0 0 5,2 11,5 7,7 14,9 16,2 16,6 17,3 50,9 35,8 40 55,5 61,8 70,2 138,5 83,4 33,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18 0 0 0 0 2,6 2,3 5,8 7,4 1,6 9,7 22,5 18,2 35,8 29,1 50,3 54,7 46,8 52,8 35,7 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 212,4 0 0 19,2 0 33,8 68,7 126,6 206,3 202,5 242,3 268,6 265,3 395,5 350,6 397 411,3 288,7 250,6 202,4 67 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 109,6 0 0 8,5 7 23,4 16 23 35,3 53,5 102,4 140,3 147,2 138,8 221,6 230,6 285,3 308,2 237,5 238,2 33,5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 175,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 13,8 45 138,1 256,7 501,3 663,9 744,1 647,6 369,4 107,2 67 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 107,4 36,2 180,9 196,4 130,7 158,6 112,3 94 50,2 53,5 87,2 90,1 80 103,1 92,6 133,5 152,1 113,1 85,7 83,4 100,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 17,5 0 0 0 2,3 26 22,9 17,3 13 16,2 37,4 27,7 36,3 16,8 21,8 13,9 7,1 7,8 6,6 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 31,4 0 0 0 2,3 57,2 77,9 61,4 76,2 40,5 49,8 41,6 29,1 14,7 9,1 13,9 4,8 7,8 6,6 11,9 33,5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 186,5 0 0 0 2,3 41,6 89,4 140,1 167,3 259,2 386,2 599,5 467 199,9 89 93,6 80,8 85,8 79,2 35,7 33,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 459,7 0 0 2,1 11,7 119,6 368,9 558,3 594,7 560,6 557,9 679,2 501,5 603,8 648,4 712,5 684,6 515 316,6 107,2 33,5 0
Lékařský potrat (O04) 134,4 0 0 0 4,7 184,6 504,1 441,3 420 267,3 242,3 22,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 151,2 0 0 0 0 140,4 490,3 612 542,7 382,4 152,3 26 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 59,9 0 0 0 0 70,2 190,2 272,4 249 144,2 16,6 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12,2 0 0 0 0 20,8 32,1 44,1 57,6 32,4 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 24,1 0 0 0 0 18,2 82,5 120,9 87,4 66,4 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 140,9 0 0 0 0 124,8 401 625,4 622,6 346,7 76,1 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,9 0 0 0 0 5,2 13,7 19,2 18,6 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,2 0 0 0 0 5,2 6,9 11,5 5,6 4,9 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 48,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 108,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 75,4 928,3 400,9 426,9 182 124,8 29,8 19,2 14,9 8,1 11,1 6,9 16,4 16,8 7,3 8,7 11,9 7,8 6,6 0 0 197,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,6 4,2 3,6 1,7 7,1 3,9 6,6 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 39,1 0 3 4,3 11,7 57,2 71 53,7 63,2 56,7 41,5 36,4 21,8 31,6 32,7 36,4 49,9 50,7 39,6 35,7 100,5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,5 0 0 2,1 0 2,6 0 1,9 5,6 11,3 9,7 8,7 3,6 8,4 21,8 13,9 33,3 15,6 6,6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 48,1 36,2 15,1 17,1 7 10,4 16 13,4 22,3 14,6 34,6 32,9 54,5 40 65,4 117,9 126 156,1 178,1 178,6 134 197,2
Nitrolební poranění (S06) 12,2 0 0 2,1 7 2,6 2,3 5,8 5,6 6,5 9,7 6,9 5,5 8,4 16,3 17,3 47,5 46,8 33 59,5 167,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19,7 0 24,1 17,1 16,3 26 39 36,5 29,7 11,3 22,1 19,1 20 12,6 12,7 13,9 11,9 11,7 13,2 0 33,5 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 99,6 12,1 60,3 313,8 303,4 52 32,1 44,1 24,2 47 59,5 36,4 74,5 109,4 98,1 149,1 130,7 175,6 98,9 71,4 67 197,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 92,1 0 3 12,8 11,7 5,2 9,2 13,4 5,6 8,1 11,1 17,3 20 42,1 83,6 86,7 192,6 460,4 877,3 1 690,9 3 115,6 2 169,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83 0 3 27,8 63 67,6 55 61,4 79,9 94 85,8 107,4 112,7 124,1 121,7 117,9 83,2 89,7 66 83,4 33,5 197,2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 321,2 0 66,3 190 273,1 397,7 394,1 399 329 320,8 404,2 324 383,4 351,3 334,2 310,3 287,6 319,9 323,2 273,9 201 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,1 24,1 36,2 4,3 4,7 0 2,3 3,8 5,6 4,9 0 1,7 3,6 4,2 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,9 12,1 9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 3,9 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 55,8 0 0 6,4 9,3 13 16 17,3 35,3 25,9 19,4 29,5 63,6 65,2 98,1 142,1 145 191,2 257,2 95,3 134 197,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11,9 0 0 8,5 7 18,2 11,5 5,8 14,9 17,8 11,1 19,1 16,4 16,8 23,6 10,4 4,8 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,3 0 18,1 19,2 4,7 2,6 4,6 3,8 13 6,5 4,2 3,5 1,8 4,2 7,3 3,5 4,8 3,9 0 23,8 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10,4 0 3 2,1 0 2,6 0 3,8 1,9 4,9 2,8 8,7 10,9 10,5 14,5 20,8 38 46,8 39,6 23,8 67 0
Řízení antikoncepce (Z30) 15,8 0 0 0 0 2,6 6,9 15,3 35,3 68 55,4 19,1 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,9 84,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 12,5 0 3 0 0 0 0 1,9 1,9 0 5,5 19,1 18,2 23,1 41,8 46,8 30,9 3,9 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 433,2 12,1 93,4 309,5 378,1 236,5 231,4 268,6 243,5 267,3 323,9 407,2 417,9 551,2 588,5 800,9 1 010,3 866,1 824,5 643 536 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 714,2 2 037,4 3 647,4 3 496,6 2 616,2 3 862,8 5 017,8 5 792,0 5 913,9 5 764,7 6 122,9 6 833,7 7 175,7 8 191,9 9 021,9 10 546,8 11 805,3 11 392,0 9 531,0 8 275,8 7 705,2 5 719,9
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,1 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 25 0 0 6,7 4,3 9,7 4,3 4,2 0 4,8 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 13,7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 37,5 50 16,7 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,1 0 0 14,3 0 0 0 0 11,1 0 9,1 16,7 0 14,8 11,1 11,9 13,9 16,3 5,3 5 5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,8 0 8,8 12 5,9 18,5 33,2 29,7 27,5 16 8,3 11,5 8,4 6,3 5 5,3 2,1 2,2 1,4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,8 0 0 0 0 0 0 0 33,3 75 76,5 56 56,1 51,3 60,5 53,5 52,2 50,4 52,2 41,7 45,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 42,9 15,6 8 11,9 12,7 21,1 4,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 83,1 0 100 100 0 0 0 100 100 45 69,2 82,8 83,3 78,9 82,9 93,8 85 86,1 82,2 81,3 91,7 50
Zhoubný novotvar prsu (C50) 80 0 0 0 0 0 100 100 88,9 89,5 80,9 85 93,4 68,8 74,8 77,2 84,2 80,4 79,3 69,2 50 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 58 0 0 0 0 0 100 100 66,7 53,8 75 50 60 80 48,3 57,1 57,8 66,7 50 14,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39 0 0 0 0 0 100 100 100 62,5 70 33,3 21,7 23,5 50 39,5 45,5 18,2 33,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 71,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 80 66,7 73,3 73,5 74,3 62,8 52,2 66,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,4 0 0 0 0 0 0 50 100 100 100 88,9 73,9 86,3 85,7 84 90,1 91,9 87,7 72,7 57,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,3 14,3 13,5 6,7 11,3 28,9 35 63,6 52,9 39,7 39,2 44,5 36,9 34,9 37,1 30,5 35,7 27,4 28,7 18,7 6,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 92,1 0 0 0 0 0 100 90,9 94,1 93,8 100 100 100 100 88,9 83,3 80 71,4 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18,9 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 44,4 20 5,9 16,7 8,3 5 11,1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 92,7 0 0 0 0 0 100 75 82,8 94,9 94,2 91,3 93,1 92,3 97,4 96,2 92,3 93,3 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 67,4 6,9 67,4 55,8 80,6 84,1 86 87,5 84 86,5 73 73,6 77,8 66,5 66,8 65,3 60,2 60,9 50,4 62,5 23,1 0
Anémie (D50-D64) 1,4 0 0 14,3 0 0 0 0 11,1 0 5,3 3,2 0 1,9 2 0 2,2 0 1,9 1,2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8 0 2,4 0 5,3 0 33,3 25 45,5 0 7,7 16,7 7,7 0 8,3 6,1 11,4 13,8 0 10 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,6 0 0 0 0 0 3,7 0 3,7 0 13 13,9 14 16,7 14,1 14,9 7,7 15,4 6,3 12,5 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21,6 0 0 0,5 0 4,7 32,4 42,6 57,8 52,4 61,7 56,5 48,6 47,1 35,1 37,6 29,8 10,1 2,2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 0 0 0 0 5,2 3,9 2,9 0 0 1,4 2,1 1,5 0 4,8 1,4 1,8 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,8 7,1 0 0 0 0 0 5,7 3,7 6,5 6,8 2,7 0 0 1,1 0 2,2 0 0 0 10 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 1,3 0 1,5 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 35,9 20,8 25 10,9 13,4 9 9,9 30,5 35,5 34,3 41,4 46,5 43,8 49 33,6 34,3 35,6 38,3 33,7 39,4 20 0
Katarakta (H25-H26, H28) 93,3 0 33,3 66,7 0 100 50 100 0 100 75 100 77,8 100 95,5 94,6 96,1 92,9 100 94,7 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 47,9 9,1 35,4 45,6 20 41,4 37,5 46,7 30,8 30,2 42,3 54,5 50 53,2 51,8 54,7 50 50,4 61,3 47,2 40 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 32,6 3,6 35,3 79,5 69,4 44,8 40 33,3 54,5 41,8 40,3 44,4 21,2 27,9 22 18,4 13,3 7,3 5,9 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 4,4 0 1 0 0,7 0 0 1,1 0,7 0 0 0
Angina pectoris (I20) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 3,7 0 2,2 5,8 4,8 5 3,9 5,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,5 4,8 5,7 4,9 4 4,1 7,2 4,4 2,1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 11,1 11,2 19 16,1 16 15,9 21,7 15,3 10,1 6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8,7 4,2 0 2,2 1,1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6 0 0 0 11,1 9,1 25 11,8 8,7 8,5 15 8,7 12,9 8,2 7,2 5,6 5,7 4,5 2,9 2,8 4,3 14,3
Selhání srdce (I50) 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 9,5 5,1 7,1 2,9 2 1,3 2,6 2,3 0,8 1,2 1,9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 10,6 33,3 12,5 100 0 0 0 14,3 8,7 11,1 15 14,4 12,7 18,2 13,9 12,3 14,8 8,8 4 3,7 1,3 0
Ateroskleróza (I70) 36,9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 44 27,9 27,8 42,8 40,4 39,5 35,6 37,7 34 23,6 15,8 33,3
Varixy dolních končetin (I83) 75,4 0 0 0 0 100 75 87,5 80,4 86,9 77,6 75,7 84,8 77,5 78,4 72 71,1 15,8 12,5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,2 0 16,7 4 24,5 54,5 32,3 38,1 24 22,6 18,7 14,4 18,8 21,7 22,1 25,4 30,1 20,5 11,9 8,6 13,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 0,3 0,1 0,8 1,2 0 4,3 0 8,7 5,3 17,4 0 20,8 4,5 6,3 11,1 0 3,8 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 0 0 1,4 0 0 0 0 3,4 0 4,5 4,8 1,5 2,6 0,7 1,7 2,6 2,3 1,9 1,9 3,7 6,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 97,1 0 98,1 96,2 93 100 97 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 79,6 0 30,8 46,2 54,2 67,7 78,4 86,6 74 84,7 81,1 80,3 85,8 88,2 82,6 82,9 77,3 95,5 80 66,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 100 0 50 0 25 0 0 0 1,3 0 1,2 1,2 1,9 0,7 0 1,2 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,9 0 22,2 0 50 53,8 25 40 24,1 17,9 22,2 23,3 17,2 15,3 12,8 17,9 15,8 14,7 18,4 17,1 0 11,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 60,9 0 36,4 55,3 80,8 75 72,4 71,4 70,6 60 68,2 70 50 33,3 28,6 44,4 25 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 45,3 0 29,2 60 71,4 50 40 34,6 55 47,6 72,2 45,8 52 52,6 45 42,9 54,5 50 0 25 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,3 0 0 0 0 0 10 0 16,7 0 13,6 16,7 0 5,3 10 13,9 2,9 3,3 4,8 4,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 18,9 0 0 0 0 0 40 16,7 25 46,2 41,2 38,5 23,3 21,6 14 11,9 16,7 13,3 9,6 10,7 18,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 3,7 0 4,7 1,4 1,5 1,3 1 0,6 3 0 14,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 92,2 0 81,8 88,5 88,9 93,1 94,1 90,6 93,6 97,5 98 94,7 91,7 95 100 100 73,1 83,3 75 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 91,1 93,9 97,6 100 92,3 100 90,5 90,6 84,4 96,6 91 83,3 89,7 93,8 92 89,4 90,2 91,6 87,1 94,4 50 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 88,4 0 100 95 100 80 89,5 91,3 92,4 87,2 88,3 87,9 92,3 88,2 84,7 89,1 93,2 80,4 73,5 57,1 75 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 26,6 0 0 0 0 4,5 39,1 43,9 44,7 40,7 52,1 34,3 34,4 11,1 27,3 31,3 10,5 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,8 0 0 6,7 0 0 5,9 9,1 0 7,7 4,5 7,7 0 0 10 3,1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 48,4 33,3 38,5 50 50 28,6 83,3 0 23,1 45 50 42,9 60 47,8 47,5 55,8 43,1 49,2 50 52,6 75 33,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 18,4 0 0 0 0 0 0 33,3 0 20 37,5 8,3 11,5 18,2 30,6 21,7 10,5 11,8 14,8 20 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 68,1 25 60 8,3 12,5 52,4 89,7 84,4 87,2 86,6 81,4 84 78,9 76,3 78,9 60,5 44,1 27 13,6 16,7 27,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,5 0 0 2,2 6,9 9,1 0 0 0 15,4 20 14,3 6,9 11,4 10,9 13,4 13,7 6,9 3,7 3,2 7,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,9 0 0 0 0 5,3 0 0 0 5 0 13,6 3,3 6,3 2,3 0 0 6,9 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,8 0 0 100 50 61 62,5 75 71,9 69,8 68,5 66,8 68 69,8 65,2 57,8 52,4 45,7 18,8 9,7 6,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,8 0 0 0 0 50 33,3 16,7 28,6 22,2 28,6 8,8 14,3 13,2 12,2 15,6 9,5 15 4,3 6,9 7,1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,6 0 0 0 0 0 12,5 0 0 7,3 6,8 6,3 6,2 10,2 2,2 2,3 2,6 3,4 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19 0 20 14,3 36,4 33,3 27,3 20 41,7 27,3 32,1 34,6 18,2 20,7 20,4 15,8 19 14,5 5,3 10 13,3 16,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46,3 47,6 25,9 21,2 44,7 61,5 74,6 81,4 58,3 68,3 57,4 59,5 40 28,8 31,7 42,7 29,7 35,3 27 0 33,3 50
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,9 0 2,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24,4 9,1 9,3 14,3 47,6 30 38,5 25 29,6 55,6 42,1 35,7 27,3 19,5 29,8 15,2 20 15,7 12,5 6,9 9,1 33,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 66,8 0 0 0 0 0 0 100 100 80 80 60 73,2 71,4 74,8 70,2 68 55,9 53,3 14,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 67,3 0 0 0 0 100 25 33,3 40 60 57,1 62,5 67,3 68,2 76,5 71,7 67,1 67,4 33,3 18,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 68,7 0 0 0 43,8 69,9 70,8 82,2 77 76,6 73,8 70,4 68 57,4 64,2 68,7 40 31,3 66,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 68,1 0 0 27 61 74,8 86,8 78,1 75,8 77,6 80 66,2 71,3 72,8 72,3 66,7 67,2 54,8 32,3 15,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,5 0 0 0 25 0 0 0 0 14,3 0 0 0 16,7 0 0 0 11,1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 41,8 0 0 8,3 16,2 29,6 0 42,9 35,7 66,7 43,5 57,9 54,8 56,1 65,2 61,2 37,5 24,4 16,7 25 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 33,7 0 100 0 0 20 80 42,9 40 34 29,2 40,9 37,9 40,4 29,9 35,3 30,5 23,5 22 4,8 12,5 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0 0,8 5,6 0 0 0,8 1,8 1,5 0,7 1,6 1,8 1,9 2,3 0,6 0,4 1,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 71,6 0 26,3 33,3 25,8 56,1 80 80,4 77,3 78,8 75,1 74,9 72,3 77,9 76,8 75,3 68,9 58,7 42,9 28,6 50 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,1 0 33,3 35 46,4 29,6 75 64,7 38,5 36,2 36,9 37,9 30,3 37,7 31,8 30 19,5 25,9 15,8 9,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 21,6 0 1,1 0 0 2,2 11,1 12,5 20 20 22,6 28,6 63,6 42,5 32,8 36 40,6 35,3 52,5 33,3 100 0
Selhání ledvin (N17-N19) 19,2 0 0 0 0 11,1 12,5 25 50 16,7 25 38,2 23,8 31,5 20,3 26,4 19,7 13,3 9,8 4,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 68,1 0 0 75 0 32,5 44,1 54,5 65,3 64,8 66,3 68,6 67,6 74,3 70,7 72,5 76,9 77,1 74,5 81 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 36,6 0 0 13,3 9,1 9,7 14,6 29,3 42,2 62,3 69,2 65,3 63,3 52,8 63,9 43,6 37,7 27,6 16,1 11,2 1,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 95 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 96,3 97,4 95,3 96,8 95,5 94,3 93,8 90,3 69,2 100 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 77,6 60 75 80 74,7 81,3 92,5 86 67,5 78,6 85,1 78,8 80 79 65,4 74,8 80 70,7 59,1 63,6 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 87,3 0 0 0 50 83,3 76,9 100 87,5 76,9 90 80 100 100 92,3 88,9 60 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 65 0 0 0 25 52,4 55,7 57,1 73,2 69,4 78,3 85,7 76,2 63,6 71,4 80 50 40 25 100 25 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 77,6 0 0 0 5,3 28,1 53,4 62,9 73,2 81,2 82,3 81,8 86,5 84,8 86 85,7 81 75,9 60 100 33,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,8 0 0 50 45,5 62,2 78,2 83,9 84,9 86,9 89,2 89,9 89 91,1 89,3 92,8 90 94,3 90,6 100 50 0
Lékařský potrat (O04) 80,6 0 0 0 100 84,5 83 82,1 78,5 75,3 82,2 81,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 80,1 0 0 0 0 70,1 82 82 80,4 78,1 80,9 78,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,7 0 0 0 0 8,7 10,3 11,8 14,6 17,6 11,4 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,7 0 0 0 0 10,7 10,7 12,9 18,5 33,3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,1 0 0 0 0 2,5 3,7 4,2 3,6 6,3 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 80,9 0 0 0 0 73,8 78,5 81,9 80,5 82,6 83,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50,8 0 0 0 0 50 66,7 50 47,6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 9 0 0 0 0 13,3 7,5 10,2 5,6 10,3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,6 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 66,6 44 69,6 71,4 84,8 84,2 81,3 62,5 50 50 61,5 33,3 60 80 50 100 83,3 50 33,3 0 0 100
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,5 2,3 2,1 0,7 2,5 1,4 1,5 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,8 0 1,9 0,9 1,6 7,4 22,5 23,5 25,6 27,1 25,6 23,3 17,4 20,8 17,5 16,7 16,2 15,9 11,1 8,1 14,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,7 0 0 25 0 20 0 16,7 21,4 33,3 19,4 11,9 3,8 7,3 13 7 13,9 9,3 2,8 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,4 0,8 1,1 3,1 0,8 0,9 7,8 10,1 13,3 7,3 15 11,5 16 9,7 11,2 13,2 11,5 9,7 8,3 6,6 5,1 4,8
Nitrolební poranění (S06) 5,3 0 0 1,2 2,5 0,7 0,8 2,9 3,2 3,5 6 4,5 2,1 4,8 9,2 8,5 19,2 13 6,1 7,8 14,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,1 0 4,6 9,4 6,7 11,6 26,6 28,8 34 15,2 34,8 21,6 20,8 20 14,9 16,7 11,1 7,3 4,5 0 10 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 79,6 50 69 81,7 82,3 80 93,3 85,2 81,3 78,4 84,3 77,8 85,4 80 78,3 86 77,5 77,6 48,4 46,2 50 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 69,3 0 20 85,7 100 100 66,7 53,8 60 55,6 80 71,4 61,1 48,8 70,8 57,5 73 69,8 68,6 73,6 78,2 73,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,1 0 16,7 59,1 73 81,3 72,7 74,4 86 84,1 76,5 83,8 80,5 72 77,9 70,1 63,6 67,6 58,8 50 11,1 100
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51 0 51,2 53,3 46,8 55 61,9 70,3 66,8 62,3 68,5 59,9 59,4 53,5 52,9 46,1 37 27,2 21,1 13 8,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 17,5 20 15,8 18,2 50 0 20 22,2 37,5 30 0 14,3 28,6 22,2 33,3 25 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,2 25 4,3 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 6,7 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 50,9 0 0 33,3 40 38,5 46,7 56,3 52,8 53,3 48,3 38,6 60,3 50,8 52,9 51,9 55 50,5 55,7 44,4 50 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 70,5 0 0 100 75 77,8 71,4 75 80 84,6 80 73,3 75 72,7 86,7 60 50 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 13,1 0 8,5 22,5 9,1 4,5 7,1 15,4 38,9 23,5 10,7 13,3 5,3 11,8 26,7 11,1 9,5 25 0 28,6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 11,2 0 2,1 3,6 0 2,3 0 15,4 12,5 15,8 6,9 18,5 12,5 11,6 11,3 16 25,8 19,7 19,4 8,3 22,2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 92,9 0 0 0 0 100 60 100 100 95,5 95,2 84,6 85,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,1 0 3,7 0 0 0 0 5,9 2,3 0 3,6 8,7 4,3 3,9 5,3 4,7 4,2 0,7 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,8 1,1 27,4 65,6 70,1 21,1 8,4 6,7 5,6 8,2 18,4 35,3 35,1 37,2 39,7 40,8 40,9 33,2 32,4 27,8 33,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,5 1,5 21,5 36 26,9 25,5 30,1 30,5 31,7 36,9 46 46,3 41,4 39,2 36,4 33,3 30,8 25 18,2 14,2 12,6 9,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)