8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 3 1 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 67 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 5 5 9 12 10 8 9 1 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 251 0 5 14 11 43 62 33 17 18 16 11 8 5 0 2 3 0 2 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 570 0 0 0 0 0 1 3 4 9 12 18 28 50 94 126 107 50 43 19 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 14 15 33 23 7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 410 0 0 0 0 0 1 3 5 8 12 19 21 22 37 78 63 53 40 31 17 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 552 0 0 0 0 1 0 4 8 20 34 49 48 57 93 103 73 39 17 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 201 0 0 0 0 0 1 0 5 5 19 14 18 18 31 47 19 14 8 1 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 69 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 9 6 13 11 9 5 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 363 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 35 67 126 64 31 14 4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 674 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 6 16 43 82 158 137 128 57 32 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 116 7 11 4 6 4 7 9 11 23 56 62 96 117 151 236 171 98 37 9 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 140 0 0 0 0 2 8 17 23 23 23 9 7 3 7 4 10 2 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 33 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 2 3 6 8 1 4 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 776 0 0 0 0 1 2 8 12 88 200 249 113 37 27 17 11 9 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 829 8 31 36 50 51 37 64 64 85 126 110 168 159 214 276 164 101 54 26 4 1
Anémie (D50-D64) 10 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 3 4 2 0 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 149 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6 5 4 20 18 36 17 15 15 4 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 570 0 0 1 0 6 13 17 25 38 57 52 70 48 71 93 49 21 6 3 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 28 0 0 1 0 5 4 1 5 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 19 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 055 6 6 16 9 9 12 27 31 60 128 96 121 119 89 118 84 70 42 8 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 317 0 3 0 1 1 1 0 4 4 10 10 14 25 35 53 48 48 35 21 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 579 1 22 37 15 11 8 13 8 13 10 22 35 45 59 87 88 57 30 16 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 328 0 33 87 37 12 11 14 12 17 25 14 19 10 17 14 1 3 1 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1
Angina pectoris (I20) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 5 4 2 3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 108 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 6 5 12 17 23 17 7 5 4 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 471 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 12 20 40 90 123 87 69 17 5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 1 3 2 2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 249 0 0 1 0 0 1 4 0 12 8 9 15 16 34 39 45 33 17 8 7 0
Selhání srdce (I50) 66 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 7 7 9 14 8 10 3 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 369 0 0 0 0 0 2 3 3 5 6 15 17 26 53 92 66 47 24 9 1 0
Ateroskleróza (I70) 759 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 13 43 83 140 167 140 95 56 10 6 0
Varixy dolních končetin (I83) 794 0 0 0 0 2 4 29 41 102 138 103 97 90 85 75 21 6 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 571 0 1 3 7 26 12 17 16 22 11 28 20 32 66 113 82 61 28 15 11 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 33 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 5 2 2 1 6 3 5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 427 0 656 509 76 39 34 21 23 21 21 6 5 6 8 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 725 0 4 9 13 28 40 47 51 82 84 52 62 73 67 57 41 9 5 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 6 4 0 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 306 0 1 0 1 2 7 10 5 7 14 12 21 29 34 57 42 35 16 9 1 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 191 0 9 17 24 26 21 21 11 11 17 10 8 2 5 4 5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 138 1 14 15 7 7 3 6 9 13 11 6 4 11 10 7 6 4 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 19 1 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1 1 1 1 4 2 0 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 91 0 0 0 0 0 1 1 1 10 5 3 10 8 13 13 12 5 4 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 3 4 4 1 0 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 788 0 2 86 86 130 75 80 50 51 50 31 29 24 23 32 20 11 7 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 168 32 40 43 12 13 21 26 40 71 99 68 86 97 133 152 109 71 38 15 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 209 1 25 56 11 5 10 37 49 76 115 118 91 120 136 167 99 58 20 14 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 112 0 0 0 0 1 14 16 14 21 18 9 3 7 5 3 0 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 180 3 4 5 1 1 5 4 4 7 5 4 12 11 16 23 20 29 10 10 6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 60 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 3 4 9 6 9 10 4 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 665 3 1 5 1 13 28 32 33 73 75 79 74 59 56 74 32 19 1 5 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 59 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 6 0 1 13 9 9 8 2 3 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 578 0 0 0 6 11 44 56 70 124 153 143 137 160 185 233 147 70 28 10 0 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 78 0 0 0 0 1 1 2 3 3 7 1 8 5 17 7 9 6 6 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 40 0 0 0 1 0 0 3 1 4 8 4 5 4 2 4 3 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 118 1 0 0 0 1 5 3 6 6 11 9 7 8 15 13 15 7 4 5 1 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 458 7 21 10 23 64 37 27 25 26 41 18 24 26 25 33 22 13 13 1 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 160 2 6 4 18 16 3 10 7 16 10 10 11 4 11 8 11 4 6 3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 474 0 0 0 0 0 1 3 0 9 13 23 35 48 88 97 81 52 16 7 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 852 0 0 0 1 0 2 0 2 11 24 35 70 126 130 198 146 79 24 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 061 0 1 0 7 76 77 91 58 107 143 120 94 105 82 63 26 10 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 204 0 1 8 49 73 58 42 43 75 94 82 138 145 141 141 67 33 9 4 0 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 171 0 0 2 4 2 1 1 7 7 10 19 16 22 25 32 16 6 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 575 0 0 0 0 1 5 14 16 56 73 66 79 65 67 61 38 21 11 2 0 0
Dorzalgie (M54) 28 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0 3 8 4 2 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 074 0 6 6 8 20 20 32 32 73 109 126 165 154 117 103 70 27 6 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 269 0 2 5 25 27 5 12 6 16 15 16 21 19 17 23 27 20 10 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 240 1 0 1 1 3 2 7 4 11 7 16 24 25 31 33 23 24 20 6 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 128 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 6 13 6 28 26 16 15 6 0 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 722 0 1 1 4 16 30 61 69 116 131 132 198 204 222 246 170 66 42 13 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 845 1 1 4 5 5 7 12 16 32 79 71 81 79 104 132 100 60 34 19 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 283 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 26 57 137 232 361 272 116 55 12 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 981 2 66 104 54 68 46 50 36 45 47 46 57 51 76 116 60 36 11 9 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 154 0 0 0 3 9 15 16 7 20 25 18 11 10 10 4 3 0 1 1 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 243 0 1 1 2 11 20 28 41 42 40 17 17 12 4 4 1 1 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 372 0 0 0 0 8 38 39 69 119 274 298 253 95 52 56 34 19 13 4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 616 0 0 2 5 51 144 277 303 388 399 308 302 262 353 386 247 140 42 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 037 0 0 0 4 75 186 214 215 175 158 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 213 0 0 0 0 54 177 291 312 238 125 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 534 0 0 0 0 33 92 142 151 92 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 124 0 0 0 0 6 15 37 43 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 189 0 0 0 0 14 29 63 53 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 128 0 0 0 0 40 175 320 347 196 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 19 0 0 0 0 0 2 9 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 29 0 0 0 0 3 10 2 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 618 79 129 213 61 30 22 10 19 14 14 7 2 7 5 3 1 0 1 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 5 4 0 1 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 406 0 0 2 7 27 42 43 51 53 47 32 14 15 24 14 10 7 9 8 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 70 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 3 6 7 10 13 8 8 4 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 386 2 4 7 2 5 3 7 10 15 18 18 23 31 42 67 33 41 32 18 7 1
Nitrolební poranění (S06) 119 0 1 2 2 2 6 4 6 3 6 3 8 13 7 14 10 11 10 8 2 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 160 2 12 6 11 6 22 21 14 10 9 15 11 5 3 2 6 3 1 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 723 0 30 124 106 17 17 22 17 20 34 29 29 45 57 66 47 38 19 5 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 786 0 3 5 4 3 3 3 5 2 9 9 15 27 33 79 73 125 142 157 81 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 650 0 2 10 26 17 25 34 37 51 75 36 63 65 65 65 45 16 15 3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 598 0 26 94 96 146 202 180 180 242 258 209 191 144 176 160 115 78 59 32 10 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 63 2 16 6 2 1 2 4 2 3 5 6 0 4 3 3 2 1 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 497 3 0 2 3 4 10 9 15 18 32 24 29 32 55 98 79 41 28 11 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 34 0 0 1 3 4 3 4 2 4 3 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 47 2 7 2 2 3 1 1 1 3 6 1 2 3 7 3 1 0 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 77 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 7 9 11 18 12 8 3 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 131 0 0 0 0 3 2 8 28 38 43 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 68 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 6 9 6 12 17 5 6 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 371 3 41 125 157 91 91 121 115 163 220 211 225 248 332 428 365 254 118 49 13 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 54 794 182 1 260 1 700 1 072 1 490 2 156 2 922 3 066 3 742 4 348 3 633 3 928 4 052 5 067 6 371 4 489 2 836 1 509 719 230 22
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,5 12,1 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 3,6 0 0 0 3,4 0 12,4 6,6 24,4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 0 0 0 0 2,6 4,1 6,6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,6 0 0 0 0 2,6 2,2 0 0 0 0 1,8 1,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,1 0 0 4,2 0 2,6 0 1,9 1,8 1,5 1,4 0 9,2 10,2 15,9 20,5 26,1 33,1 59,2 12,2 33,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 30,5 0 15,1 29,3 26,6 112,5 133,8 62,3 31,1 27,8 22,5 19,7 14,8 10,2 0 3,4 7,8 0 13,2 12,2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69,3 0 0 0 0 0 2,2 5,7 7,3 13,9 16,8 32,3 51,7 101,5 165,9 215 279,2 206,7 282,7 231,5 169,7 234,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,2 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 7,2 5,5 28,4 26,5 56,3 60 28,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 49,9 0 0 0 0 0 2,2 5,7 9,2 12,4 16,8 34 38,8 44,7 65,3 133,1 164,4 219,1 263 377,7 576,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 67,1 0 0 0 0 2,6 0 7,6 14,6 30,9 47,7 87,8 88,6 115,7 164,1 175,8 190,5 161,2 111,8 60,9 33,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,4 0 0 0 0 0 2,2 0 9,2 7,7 26,7 25,1 33,2 36,6 54,7 80,2 49,6 57,9 52,6 12,2 33,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,4 0 0 0 0 0 0 0 3,7 3,1 7 7,2 16,6 12,2 22,9 18,8 23,5 20,7 19,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 44,1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,8 29,5 71,1 118,2 215 167 128,2 92,1 48,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9,3 4,2 10,8 29,5 87,3 144,7 269,6 357,5 529,1 374,8 389,9 135,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 135,7 84,9 33,2 8,4 14,5 10,5 15,1 17 20,1 35,6 78,6 111,1 177,2 237,6 266,4 402,7 446,3 405,1 243,3 109,6 33,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 17 0 0 0 0 5,2 17,3 32,1 42,1 35,6 32,3 16,1 12,9 6,1 12,4 6,8 26,1 8,3 6,6 12,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4 0 0 0 0 0 0 3,8 1,8 6,2 0 0 3,7 6,1 10,6 13,7 2,6 16,5 13,2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 94,4 0 0 0 0 2,6 4,3 15,1 22 136,1 280,8 446,2 208,6 75,1 47,6 29 28,7 37,2 13,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 222,4 97,1 93,5 75,3 121 133,5 79,8 120,9 117,2 131,5 176,9 197,1 310,1 322,9 377,6 471 428 417,5 355,1 316,8 135,7 234,2
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0 6,3 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 0 2 1,8 1,7 2,6 4,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,3 0 3 0 0 0 2,2 0 0 1,5 1,4 0 0 0 7,1 5,1 10,4 8,3 0 12,2 33,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,1 0 0 0 0 0 0 5,7 3,7 3,1 8,4 9 7,4 40,6 31,8 61,4 44,4 62 98,6 48,7 67,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 69,3 0 0 2,1 0 15,7 28,1 32,1 45,8 58,8 80 93,2 129,2 97,5 125,3 158,7 127,9 86,8 39,5 36,5 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,4 0 0 2,1 0 13,1 8,6 1,9 9,2 3,1 2,8 7,2 3,7 0 0 0 0 0 6,6 0 33,9 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 4,1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,3 0 0 0 0 0 2,2 5,7 3,7 3,1 4,2 3,6 3,7 0 1,8 1,7 2,6 0 6,6 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 128,3 72,8 18,1 33,5 21,8 23,6 25,9 51 56,8 92,8 179,7 172 223,4 241,6 157 201,4 219,2 289,4 276,2 97,5 135,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 38,6 0 9 0 2,4 2,6 2,2 0 7,3 6,2 14 17,9 25,8 50,8 61,8 90,4 125,3 198,4 230,1 255,8 135,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 70,4 12,1 66,4 77,4 36,3 28,8 17,3 24,6 14,6 20,1 14 39,4 64,6 91,4 104,1 148,5 229,7 235,6 197,3 194,9 67,9 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 39,9 0 99,5 182,1 89,5 31,4 23,7 26,4 22 26,3 35,1 25,1 35,1 20,3 30 23,9 2,6 12,4 6,6 12,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,6 1,8 0 1,8 6,8 2,6 4,1 6,6 12,2 0 234,2
Angina pectoris (I20) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,8 0 7,1 8,5 10,4 8,3 19,7 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 13,1 0 0 0 0 0 2,2 0 1,8 6,2 8,4 10,8 9,2 24,4 30 39,2 44,4 28,9 32,9 48,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 57,3 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,5 8,4 21,5 36,9 81,2 158,8 209,9 227,1 285,2 111,8 60,9 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,6 0 0 1,8 6,8 2,6 12,4 13,2 24,4 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 30,3 0 0 2,1 0 0 2,2 7,6 0 18,6 11,2 16,1 27,7 32,5 60 66,5 117,4 136,4 111,8 97,5 237,5 0
Selhání srdce (I50) 8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 1,4 3,6 1,8 14,2 12,4 15,4 36,5 33,1 65,8 36,5 67,9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 44,9 0 0 0 0 0 4,3 5,7 5,5 7,7 8,4 26,9 31,4 52,8 93,5 157 172,2 194,3 157,8 109,6 33,9 0
Ateroskleróza (I70) 92,3 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 7 23,3 79,4 168,5 247 285 365,4 392,7 368,2 121,8 203,6 0
Varixy dolních končetin (I83) 96,6 0 0 0 0 5,2 8,6 54,8 75,1 157,8 193,7 184,6 179,1 182,8 150 128 54,8 24,8 6,6 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 69,4 0 3 6,3 16,9 68 25,9 32,1 29,3 34 15,4 50,2 36,9 65 116,5 192,8 214 252,2 184,1 182,7 373,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 0 0 2,1 2,4 2,6 2,2 1,9 1,8 1,5 1,4 3,6 3,7 2 3,5 0 0 4,1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4 0 3 2,1 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,8 10,2 8,8 3,4 5,2 4,1 39,5 36,5 169,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 173,5 0 1 978,7 1 065,2 183,9 102,1 73,4 39,7 42,1 32,5 29,5 10,8 9,2 12,2 14,1 1,7 2,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 88,2 0 12,1 18,8 31,4 73,3 86,3 88,8 93,4 126,8 117,9 93,2 114,5 148,2 118,2 97,3 107 37,2 32,9 0 33,9 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,4 0 0 2 3,5 10,2 10,4 0 6,6 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 37,2 0 3 0 2,4 5,2 15,1 18,9 9,2 10,8 19,7 21,5 38,8 58,9 60 97,3 109,6 144,7 105,2 109,6 33,9 702,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 23,2 0 27,1 35,6 58,1 68 45,3 39,7 20,1 17 23,9 17,9 14,8 4,1 8,8 6,8 13 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 16,8 12,1 42,2 31,4 16,9 18,3 6,5 11,3 16,5 20,1 15,4 10,8 7,4 22,3 17,6 11,9 15,7 16,5 13,2 24,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,3 12,1 0 0 0 0 4,3 1,9 1,8 0 4,2 1,8 1,8 2 1,8 6,8 5,2 0 6,6 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11,1 0 0 0 0 0 2,2 1,9 1,8 15,5 7 5,4 18,5 16,2 22,9 22,2 31,3 20,7 26,3 36,5 67,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,6 0 3 0 0 0 0 1,9 0 3,1 1,4 1,8 0 2 5,3 6,8 10,4 4,1 0 24,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 95,8 0 6 180 208 340,2 161,9 151,1 91,6 78,9 70,2 55,6 53,5 48,7 40,6 54,6 52,2 45,5 46 12,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 142 388,3 120,7 90 29 34 45,3 49,1 73,2 109,8 139 121,9 158,8 197 234,7 259,4 284,5 293,5 249,9 182,7 67,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 147 12,1 75,4 117,2 26,6 13,1 21,6 69,9 89,7 117,6 161,4 211,5 168 243,7 240 285 258,4 239,8 131,5 170,6 33,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 13,6 0 0 0 0 2,6 30,2 30,2 25,6 32,5 25,3 16,1 5,5 14,2 8,8 5,1 0 4,1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,2 4,1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,9 36,4 12,1 10,5 2,4 2,6 10,8 7,6 7,3 10,8 7 7,2 22,2 22,3 28,2 39,2 52,2 119,9 65,8 121,8 203,6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,3 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 8,4 10,8 5,5 8,1 15,9 10,2 23,5 41,3 26,3 12,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 80,9 36,4 3 10,5 2,4 34 60,4 60,4 60,4 112,9 105,3 141,6 136,6 119,8 98,8 126,3 83,5 78,5 6,6 60,9 67,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,2 0 6 0 2,4 0 0 0 1,8 0 4,2 10,8 0 2 22,9 15,4 23,5 33,1 13,2 36,5 33,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 2,8 3,6 1,8 4,1 5,3 0 2,6 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 191,9 0 0 0 14,5 28,8 95 105,8 128,2 191,8 214,8 256,3 252,9 324,9 326,4 397,6 383,6 289,4 184,1 121,8 0 234,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,5 0 0 0 0 2,6 2,2 3,8 5,5 4,6 9,8 1,8 14,8 10,2 30 11,9 23,5 24,8 39,5 24,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,9 0 0 0 2,4 0 0 5,7 1,8 6,2 11,2 7,2 9,2 8,1 3,5 6,8 7,8 0 6,6 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,3 12,1 0 0 0 2,6 10,8 5,7 11 9,3 15,4 16,1 12,9 16,2 26,5 22,2 39,1 28,9 26,3 60,9 33,9 234,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 55,7 84,9 63,3 20,9 55,6 167,5 79,8 51 45,8 40,2 57,6 32,3 44,3 52,8 44,1 56,3 57,4 53,7 85,5 12,2 67,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 3,8 0 1,5 0 0 1,8 2 0 1,7 5,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,5 24,3 18,1 8,4 43,5 41,9 6,5 18,9 12,8 24,7 14 17,9 20,3 8,1 19,4 13,7 28,7 16,5 39,5 36,5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 57,6 0 0 0 0 0 2,2 5,7 0 13,9 18,3 41,2 64,6 97,5 155,3 165,5 211,4 215 105,2 85,3 33,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 103,6 0 0 0 2,4 0 4,3 0 3,7 17 33,7 62,7 129,2 255,9 229,4 337,9 381 326,6 157,8 48,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 129 0 3 0 16,9 198,9 166,2 171,9 106,2 165,5 200,8 215 173,5 213,2 144,7 107,5 67,9 41,3 6,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 146,4 0 3 16,7 118,5 191 125,2 79,3 78,7 116 132 146,9 254,8 294,4 248,8 240,6 174,9 136,4 59,2 48,7 0 234,2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 20,8 0 0 4,2 9,7 5,2 2,2 1,9 12,8 10,8 14 34 29,5 44,7 44,1 54,6 41,8 24,8 6,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 69,9 0 0 0 0 2,6 10,8 26,4 29,3 86,6 102,5 118,3 145,8 132 118,2 104,1 99,2 86,8 72,3 24,4 0 0
Dorzalgie (M54) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,1 1,4 3,6 5,5 0 5,3 13,7 10,4 8,3 13,2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 130,6 0 18,1 12,6 19,4 52,3 43,2 60,4 58,6 112,9 153 225,8 304,6 312,7 206,5 175,8 182,7 111,6 39,5 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,7 0 6 10,5 60,5 70,7 10,8 22,7 11 24,7 21,1 28,7 38,8 38,6 30 39,2 70,5 82,7 65,8 36,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 29,2 12,1 0 2,1 2,4 7,9 4,3 13,2 7,3 17 9,8 28,7 44,3 50,8 54,7 56,3 60 99,2 131,5 73,1 33,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15,6 0 0 0 0 0 2,2 1,9 5,5 3,1 5,6 10,8 24 12,2 49,4 44,4 41,8 62 39,5 0 33,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 209,4 0 3 2,1 9,7 41,9 64,7 115,2 126,3 179,4 183,9 236,6 365,5 414,2 391,7 419,8 443,7 272,8 276,2 158,4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 102,8 12,1 3 8,4 12,1 13,1 15,1 22,7 29,3 49,5 110,9 127,2 149,5 160,4 183,5 225,2 261 248 223,6 231,5 101,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 156 0 0 0 0 0 2,2 0 0 4,6 11,2 46,6 105,2 278,2 409,4 616 709,9 479,5 361,6 146,2 101,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 119,3 24,3 199,1 217,6 130,6 177,9 99,3 94,4 65,9 69,6 66 82,4 105,2 103,6 134,1 197,9 156,6 148,8 72,3 109,6 33,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 18,7 0 0 0 7,3 23,6 32,4 30,2 12,8 30,9 35,1 32,3 20,3 20,3 17,6 6,8 7,8 0 6,6 12,2 33,9 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 29,6 0 3 2,1 4,8 28,8 43,2 52,9 75,1 65 56,2 30,5 31,4 24,4 7,1 6,8 2,6 4,1 6,6 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 166,8 0 0 0 0 20,9 82 73,7 126,3 184,1 384,7 534 467,1 192,9 91,8 95,6 88,7 78,5 85,5 48,7 33,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 439,7 0 0 4,2 12,1 133,5 310,8 523,1 554,8 600,2 560,2 552 557,5 532 622,9 658,7 644,6 578,8 276,2 85,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 126,1 0 0 0 9,7 196,3 401,4 404,2 393,7 270,7 221,8 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 147,5 0 0 0 0 141,3 382 549,6 571,3 368,2 175,5 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 64,9 0 0 0 0 86,4 198,5 268,2 276,5 142,3 32,3 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,1 0 0 0 0 15,7 32,4 69,9 78,7 27,8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 23 0 0 0 0 36,6 62,6 119 97 44,9 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 137,2 0 0 0 0 104,7 377,7 604,3 635,4 303,2 67,4 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,3 0 0 0 0 0 4,3 17 3,7 4,6 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 3,5 0 0 0 0 7,9 21,6 3,8 11 6,2 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,1 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 60,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 75,2 958,6 389,1 445,7 147,6 78,5 47,5 18,9 34,8 21,7 19,7 12,5 3,7 14,2 8,8 5,1 2,6 0 6,6 0 0 234,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,1 5,3 11,9 13 16,5 0 12,2 33,9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 49,4 0 0 4,2 16,9 70,7 90,6 81,2 93,4 82 66 57,3 25,8 30,5 42,3 23,9 26,1 28,9 59,2 97,5 33,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,5 0 0 0 0 0 4,3 1,9 3,7 3,1 4,2 5,4 11,1 14,2 17,6 22,2 20,9 33,1 26,3 12,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 46,9 24,3 12,1 14,6 4,8 13,1 6,5 13,2 18,3 23,2 25,3 32,3 42,5 62,9 74,1 114,3 86,1 169,5 210,4 219,3 237,5 234,2
Nitrolební poranění (S06) 14,5 0 3 4,2 4,8 5,2 12,9 7,6 11 4,6 8,4 5,4 14,8 26,4 12,4 23,9 26,1 45,5 65,8 97,5 67,9 234,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19,5 24,3 36,2 12,6 26,6 15,7 47,5 39,7 25,6 15,5 12,6 26,9 20,3 10,2 5,3 3,4 15,7 12,4 6,6 12,2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87,9 0 90,5 259,5 256,4 44,5 36,7 41,5 31,1 30,9 47,7 52 53,5 91,4 100,6 112,6 122,7 157,1 124,9 60,9 0 234,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 95,6 0 9 10,5 9,7 7,9 6,5 5,7 9,2 3,1 12,6 16,1 27,7 54,8 58,2 134,8 190,5 516,7 933,7 1 912,8 2 748,6 1 873,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79 0 6 20,9 62,9 44,5 54 64,2 67,7 78,9 105,3 64,5 116,3 132 114,7 110,9 117,4 66,1 98,6 36,5 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 315,9 0 78,4 196,7 232,2 382,1 435,9 339,9 329,6 374,3 362,2 374,5 352,6 292,4 310,6 273 300,1 322,4 387,9 389,9 339,3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,7 24,3 48,3 12,6 4,8 2,6 4,3 7,6 3,7 4,6 7 10,8 0 8,1 5,3 5,1 5,2 4,1 0 12,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,4 36,4 0 4,2 7,3 10,5 21,6 17 27,5 27,8 44,9 43 53,5 65 97 167,2 206,2 169,5 184,1 134 135,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4,1 0 0 2,1 7,3 10,5 6,5 7,6 3,7 6,2 4,2 3,6 3,7 4,1 1,8 3,4 0 4,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,7 24,3 21,1 4,2 4,8 7,9 2,2 1,9 1,8 4,6 8,4 1,8 3,7 6,1 12,4 5,1 2,6 0 13,2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9,4 0 3 2,1 0 0 0 0 5,5 1,5 1,4 1,8 12,9 18,3 19,4 30,7 31,3 33,1 19,7 12,2 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 15,9 0 0 0 0 7,9 4,3 15,1 51,3 58,8 60,4 10,8 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,6 60,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8,3 0 0 0 0 0 2,2 0 3,7 3,1 2,8 10,8 16,6 12,2 21,2 29 13 24,8 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 409,9 36,4 123,7 261,6 379,8 238,1 196,4 228,5 210,6 252,1 308,9 378,1 415,4 503,6 585,8 730,3 952,6 1 050,0 775,9 597 441,1 234,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 663,5 2 208,5 3 800,6 3 557,5 2 593,3 3 899,1 4 652,8 5 518,4 5 613,9 5 788,4 6 104,2 6 510,5 7 251,5 8 228,1 8 940,9 10 871,5 11 715,4 11 723,9 9 921,8 8 759,7 7 804,5 5 152,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,7 2,4 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 18,2 0 0 0 10 0 10,7 6,3 10,5 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,6 0 0 0 0 2 2,3 2,4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10,2 0 0 0 0 33,3 50 0 0 0 0 50 50 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,5 0 0 22,2 0 6,3 0 10 11,1 11,1 7,1 0 23,8 16,1 19,6 14,8 15,4 11,9 16,7 2,6 7,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,7 0 3,5 8,1 10,8 27,7 39 23,7 15,3 16,4 17,4 14,9 8,9 5,7 0 1,3 2,7 0 2,4 1,5 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 50,7 0 0 0 0 0 100 60 66,7 69,2 52,2 64,3 70 54,3 58 53,6 43,1 42 48,9 44,2 33,3 25
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 15,4 11,1 14,1 10,7 11,3 14,6 7,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 86 0 0 0 0 0 100 100 83,3 47,1 63,2 86,4 95,5 81,5 86 83 86,3 91,4 97,6 93,9 100 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72,5 0 0 0 0 100 0 100 88,9 80 75,6 81,7 78,7 71,3 69,9 73,6 75,3 62,9 56,7 45,5 50 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 59,6 0 0 0 0 0 100 0 38,5 45,5 67,9 46,7 72 60 60,8 66,2 59,4 70 72,7 8,3 50 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,9 0 0 0 0 0 0 0 40 40 83,3 40 34,6 24 37,1 52,4 60 33,3 33,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 70,9 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 80 79,5 83,8 77,8 61 59,6 50 30,8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,7 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 85,7 84,2 84,3 83,7 90,3 85,1 88,9 87,7 78 80 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 31,8 26,9 12 11,1 8,6 12,1 30,4 31 44 47,9 45,9 41,3 39,7 37 30,8 32 35 32 20,7 13,2 4,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 93,3 0 0 0 0 100 100 100 95,8 100 100 81,8 87,5 75 87,5 80 90,9 66,7 50 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 23,2 0 0 0 0 0 0 66,7 100 80 0 0 40 18,8 26,1 29,6 3,7 20 18,2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 90,1 0 0 0 0 100 100 100 85,7 90,7 93 91,5 90,4 88,1 79,4 81 84,6 75 40 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 67 23,5 63,3 70,6 70,4 76,1 92,5 84,2 84,2 81 75,9 82,7 80,4 75 65,8 60,1 57,1 52,9 48,2 50 33,3 100
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0 33,3 0 0 0 0 0 6,7 0 3,1 0 2,3 1,4 0,9 0,9 0,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,9 0 3,2 0 0 0 9,1 0 0 50 14,3 0 0 0 11,8 6,8 14,3 7,7 0 6,7 16,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,2 0 0 0 0 0 0 10 4,8 5 11,3 9,6 6 20 13,8 18,7 11,2 10,8 14,2 8 10,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 22 0 0 0,4 0 5,5 29,5 37,8 41,7 60,3 61,3 54,7 50,7 40,7 40,3 44,5 25,3 13,5 4,2 2,7 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 0 0 1,1 0 3,1 3,9 1,1 6,4 2 2,5 6,2 2,4 0 0 0 0 0 2,6 0 8,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 6,7 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,7 0 0 0 0 0 2,3 5,5 3,4 2,8 4,8 3,2 3,4 0 1,3 1,2 1,4 0 2,6 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33,7 31,6 22,2 25,8 10,6 8,9 14 27,6 29 35,3 44,1 37,6 40,3 36,8 30,6 31,4 35,9 39,5 43,8 30,8 50 0
Katarakta (H25-H26, H28) 88,1 0 60 0 100 50 100 0 57,1 100 83,3 83,3 100 86,2 94,6 85,5 85,7 88,9 94,6 95,5 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49,5 5,9 44,9 60,7 44,1 36,7 42,1 61,9 47,1 43,3 26,3 46,8 49,3 55,6 52,2 50,3 58,3 44,9 47,6 69,6 50 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33 0 37,5 71,3 82,2 48 42,3 42,4 40 35,4 35,7 25 31,1 20,4 23 16,9 1,7 5,9 3,6 8,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3 1 0 0,6 1,6 0,4 0,5 0,6 1 0 33,3
Angina pectoris (I20) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1,7 0 3,7 3,1 4,1 2,8 6 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,3 0 0 0 0 0 25 0 16,7 11,1 9,5 5,5 2,8 5,2 5,9 6 6,3 3,4 3,5 4,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 17,8 0 0 0 0 0 0 33,3 0 8,3 13,3 13,2 13,4 16,3 21,6 21,1 19,3 19 9,4 6,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,6 0 0 1,6 4,9 1,1 4,1 3,7 8,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,6 0 0 100 0 0 6,7 22,2 0 25,5 13,3 10,2 10,1 8,1 7,4 5,3 7 5,6 3,9 3,6 10,1 0
Selhání srdce (I50) 2 0 0 0 0 0 0 40 0 0 3,7 5,1 1,4 4,1 2,4 1,7 2,6 1,6 2 0,8 1,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9,9 0 0 0 0 0 25 42,9 18,8 14,3 9,4 15,2 13,5 13,3 13,3 15,6 11,1 8 4,6 2,9 0,6 0
Ateroskleróza (I70) 35,2 0 0 0 0 0 0 0 100 0 31,3 40,6 36,4 36,9 35,3 38,3 34,9 36,5 33,9 14,7 20,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 78,8 0 0 0 0 100 80 93,5 85,4 87,2 91,4 78,6 86,6 84,1 79,4 70,8 56,8 23,1 5,3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 21,7 0 14,3 12,5 14,6 41,9 27,9 31,5 23,9 26,8 10,6 26,4 15,6 20,6 22,4 27 22,7 22 13,3 11,4 22,9 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 0 0 0,3 0,9 1,3 2,4 2,9 2,8 2,9 5 12,5 8,7 4,5 5 0 0 5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,7 0 0,6 1,3 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1,6 4,4 2,9 0,9 0,9 0,6 3 2,3 6,2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,2 0 95,9 96 98,7 95,1 97,1 100 92 95,5 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 74,4 0 50 47,4 61,9 57,1 70,2 60,3 69,9 71,9 80,8 82,5 81,6 80,2 82,7 80,3 83,7 90 71,4 0 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 50 0 9,1 0 0 0,8 0,8 1,7 1,3 0 0,7 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17,8 0 14,3 0 12,5 40 31,8 43,5 21,7 22,6 29,8 19 23,9 21,6 15,3 16,8 16,3 16,7 12,4 12,7 5,9 33,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 62,8 0 42,9 43,6 64,9 81,3 77,8 70 64,7 57,9 81 71,4 66,7 25 45,5 80 62,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 39,9 10 27,5 53,6 41,2 53,8 21,4 33,3 37,5 68,4 45,8 27,3 26,7 52,4 62,5 29,2 66,7 50 28,6 50 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6 7,1 0 0 0 0 33,3 33,3 16,7 0 14,3 5,9 11,1 3 5 11,8 6,3 0 3,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,9 0 0 0 0 0 12,5 5 6,7 50 22,7 16,7 29,4 17 21,3 16,3 19,7 9,1 11,4 13,6 22,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 3,1 0 0 0 0 1,1 0 2,5 1,1 0,9 0 0,8 1,8 1,7 1,7 0,5 0 1,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,4 0 100 89,6 84,3 89,7 92,6 90,9 96,2 98,1 89,3 96,9 96,7 96 88,5 91,4 100 91,7 100 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 91,7 84,2 88,9 97,7 100 100 95,5 92,9 93 95,9 97,1 93,2 93,5 95,1 89,9 89,9 90,1 87,7 84,4 75 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 89,6 100 96,2 96,6 91,7 100 90,9 88,1 89,1 93,8 91,3 90,8 85,8 91,6 87,2 92,3 90 81,7 90,9 63,6 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 22,5 0 0 0 0 1,1 23,7 34 50 52,5 43,9 31 23,1 46,7 17,9 21,4 0 12,5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,4 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 9,5 3,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 45,2 30 40 50 20 50 71,4 40 66,7 58,3 38,5 30,8 70,6 50 40 47,9 40 58 27,8 45,5 54,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,5 0 0 0 0 0 0 0 20 16,7 33,3 35,3 15,8 14,8 16,4 8 17 22,2 8,2 7,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 67,9 37,5 20 45,5 10 46,4 87,5 88,9 78,6 85,9 82,4 90,8 88,1 70,2 72,7 67,9 48,5 35,8 3 20 15,4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,1 0 5,1 0 4,3 0 0 0 12,5 0 23,1 33,3 0 3,1 24,5 11,1 11,1 11 3,1 9,1 9,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 2,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 11,1 5,9 4,8 8 4 5,4 4,9 0 2,7 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 60,8 0 0 0 54,5 64,7 67,7 65,1 67,3 77,5 72,5 68,8 71,7 70,5 63,8 60,7 54,2 40,5 25,7 14,7 0 25
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,3 0 0 0 0 50 11,1 16,7 60 25 23,3 4,5 30,8 11,1 22,1 8,8 11,1 9,5 9,2 5,6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,6 0 0 0 33,3 0 0 15,8 3,6 6,9 9,6 6,1 9,3 6,5 2,9 4,4 4,8 0 4,5 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,3 20 0 0 0 8,3 29,4 16,7 35,3 27,3 50 39,1 24,1 30,8 22,4 17,8 23,1 11,5 9,1 11,9 5 100
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46,5 25 32,8 25 56,1 68,1 69,8 62,8 67,6 60,5 65,1 42,9 42,9 39,4 43,1 42,9 34,4 29,5 28,3 8,3 13,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,2 0 0 0 0 0 0 6,7 0 2,9 0 0 1,9 1,8 0 1,7 4,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24,4 18,2 14,6 14,8 47,4 44,4 18,8 34,5 33,3 51,6 31,3 29,4 35,5 14,8 23,9 13,1 19 10 17,1 12,5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68 0 0 0 0 0 100 100 0 81,8 72,2 82,1 76,1 71,6 74,6 71,9 62,8 65 43,2 33,3 33,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 71,4 0 0 0 100 0 66,7 0 100 91,7 85,7 62,5 82,4 72,8 66 72 75,3 66,4 64,9 40 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 66,5 0 100 0 43,8 67,9 74 81,3 66,7 78,1 70,8 67,4 58 63,3 59 55,8 57,8 55,6 25 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 68,3 0 3,8 24,2 68,1 60,8 84,1 62,7 71,7 73,5 74 63,1 76,7 78,4 78,8 75 60,4 47,1 30 36,4 0 100
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 38,3 0 0 20 13,3 16,7 33,3 33,3 70 50 45,5 63,3 69,6 48,9 46,3 46,4 36,4 15,8 5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 30 0 0 0 0 12,5 45,5 51,9 32,7 40 37,6 32,7 33,2 31,6 28,3 28,6 20,8 19,3 16,9 7,4 0 0
Dorzalgie (M54) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,4 0,5 1 1,3 0 1 2 1,1 0,6 0,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 67,5 0 24 14,3 32 36,4 62,5 72,7 80 64 76,8 74,1 77,5 73,7 68,4 69,1 71,4 61,4 46,2 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,6 0 40 45,5 39,7 33,8 41,7 60 25 41 25,9 25 29,2 20,7 23,9 24 30 23,8 17,5 11,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 23,2 1,2 0 2,3 4 3,5 4,1 15,2 10,3 25,6 15,2 32,7 44,4 56,8 43,7 37,5 34,3 42,1 43,5 40 33,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 17,1 0 0 0 0 0 12,5 50 21,4 66,7 17,4 25 28,9 14 26,9 19,4 14,8 15 7,8 0 5,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 65,7 0 33,3 50 36,4 40 41,7 48,4 51,1 55,8 61,8 65 72,8 71,1 68,3 75,7 74,6 68 77,8 65 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 35 5,6 4,2 13,8 19,2 6,4 14,9 32,4 29,1 54,2 72,5 64,5 59,6 60,3 49,3 45,8 32,4 22,6 15,7 11,4 3,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 94,1 0 0 0 0 0 100 0 0 100 80 92,9 95 99,3 94,7 95,3 93,5 95,1 84,6 75 60 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 77,6 40 81,5 87,4 71,1 84 85,2 84,7 81,8 73,8 85,5 83,6 79,2 77,3 67,3 74,4 71,4 70,6 57,9 75 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 88,5 0 0 0 60 90 88,2 100 77,8 90,9 92,6 94,7 78,6 76,9 90,9 100 100 0 100 50 100 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 65,3 0 33,3 33,3 50 44 45,5 65,1 77,4 72,4 70,2 60,7 63 100 80 80 100 33,3 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 70 0 0 0 0 15,1 39,6 43,3 62,2 62,6 82,8 77,6 76,7 79,2 68,4 80 87,2 76 81,3 100 50 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 85,6 0 0 40 27,8 69,9 73,5 84,5 83,2 87 86,4 85,6 87,8 87,9 89,8 89,8 88,5 83,8 80,8 87,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 71,8 0 0 0 57,1 76,5 66,7 70,4 68,9 75,4 79,8 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 73,1 0 0 0 0 63,5 73,4 72,9 75,2 72,8 72,3 84,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 13,8 0 0 0 0 10,3 10,5 12,7 15,8 19,2 19,2 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,4 0 0 0 0 7,5 9,6 19,1 26,7 26,1 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,1 0 0 0 0 4,7 3 4,6 4,2 5,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 82,3 0 0 0 0 76,9 81,8 80 86,3 80,7 84,2 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 37,3 0 0 0 0 0 20 42,9 22,2 50 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 13,8 0 0 0 0 20 20,4 3,3 12,2 16 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,4 54,5 74,1 81,3 77,2 71,4 75,9 71,4 82,6 77,8 60,9 58,3 20 63,6 55,6 42,9 100 0 50 0 0 100
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2 2,8 3,9 5,8 6,6 0 2,6 6,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,2 0 0 1 2,3 8,4 21,5 25,6 33,8 39,3 36,4 28,1 15,7 17,2 21,6 10,7 9,8 8,2 13,8 19,5 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,6 0 0 0 0 0 28,6 9,1 20 8,3 6 5,5 11,3 14 16,1 15,5 10,8 16 11,4 5,3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,8 0,5 1 2,4 0,5 1,2 3 6,4 9,1 10,9 9,4 10,9 11 12,2 11,7 12,7 7,2 9,5 8,8 7 6,4 3,8
Nitrolební poranění (S06) 5,8 0 1,2 2,1 1,7 1,2 3,3 3,3 5,2 2,6 4,5 2,9 7,5 14,9 6,7 11,2 9,8 12,9 10 13,1 6,7 20
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11,5 1,7 6,4 5,3 9,6 7 25 30,4 19,4 17,2 17,6 22,1 15,9 11,6 7,7 4 16,2 7,1 3 2,9 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78 0 90,9 78,5 78,5 68 77,3 84,6 77,3 62,5 87,2 87,9 80,6 78,9 86,4 85,7 83,9 71,7 47,5 33,3 0 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74 0 50 83,3 66,7 100 60 37,5 62,5 100 90 75 68,2 60 66 69,9 72,3 76,2 76,8 81,3 74,3 61,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,7 0 28,6 55,6 70,3 60,7 75,8 91,9 82,2 78,5 85,2 67,9 75 87,8 73 73 81,8 55,2 65,2 27,3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,1 0 40,6 56,3 41,9 55,1 64,1 63,4 63,8 68,4 68,3 63,1 61 53,7 52,2 40,8 37,1 30,4 23,7 16,4 12 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 26 20 18,6 31,6 22,2 14,3 22,2 33,3 28,6 30 38,5 40 0 57,1 30 42,9 40 25 0 20 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,2 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 55 37,5 0 14,3 42,9 26,7 62,5 42,9 53,6 64,3 55,2 48 61,7 46,4 50 61,6 63,2 55,4 68,3 57,9 44,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 63 0 0 50 60 80 100 80 66,7 100 50 50 40 33,3 100 100 0 50 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15,9 22,2 14,3 10 13,3 11,1 14,3 7,1 6,3 20 35,3 5,9 20 16,7 33,3 23,1 7,1 0 28,6 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9,2 0 1,6 2,9 0 0 0 0 16,7 7,7 3,8 4,5 16,7 20,9 17,7 18,8 14,6 14 6,4 4,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 73,6 0 0 0 0 50 33,3 53,3 82,4 84,4 84,3 46,2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,3 0 0 0 0 0 5,9 0 4,4 2,3 1,7 4,2 3,3 2,1 2,4 2,9 1,2 3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,3 2,8 23,3 56,6 59,7 22,2 8,5 6,3 5,3 8 18 30,8 35,9 37,5 38,3 37,5 37,6 35,7 31,1 31,2 34,2 20
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 1,7 23,3 35,6 25,7 24,8 28,4 29,7 30,6 37,6 44,8 43,8 41,8 38 34,7 33,2 29,5 24,3 18,1 14,8 12,1 7,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)