8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 58 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 12 12 7 6 4 3 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 199 1 6 10 9 26 58 24 13 9 14 8 3 5 2 5 1 0 4 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 564 0 0 0 0 2 0 3 2 2 12 10 30 48 104 120 110 67 40 9 3 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 25 35 14 8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 418 0 0 0 0 2 1 4 5 9 16 17 17 36 52 57 62 40 48 40 11 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 543 0 0 0 0 1 0 0 6 19 42 48 61 49 92 98 62 39 17 9 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 252 0 0 0 0 0 2 3 10 15 22 15 14 22 42 37 44 18 6 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 68 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 5 12 5 12 12 5 1 6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 365 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 11 30 89 110 64 26 19 8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 682 0 0 0 0 0 0 1 3 8 4 6 20 34 106 147 142 103 68 33 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 050 2 8 3 4 3 7 8 11 27 43 67 86 122 207 193 132 73 42 11 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 167 0 0 0 0 1 12 13 26 21 18 17 9 6 13 14 9 3 4 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 3 6 6 3 0 0 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 786 0 0 0 0 1 2 3 12 71 205 243 135 41 36 21 9 6 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 870 4 33 25 43 32 50 61 65 102 145 128 140 181 249 256 169 88 66 17 14 2
Anémie (D50-D64) 13 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 32 0 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 3 4 2 4 4 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 179 0 0 0 0 0 2 1 3 2 11 6 12 21 22 37 33 18 5 6 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 685 0 1 0 2 6 16 23 26 52 65 66 62 64 93 118 60 29 2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 24 0 1 0 0 2 10 4 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 7 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 993 2 3 13 12 8 12 21 23 89 96 78 132 116 101 101 78 60 37 10 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 367 0 0 0 1 0 0 4 2 4 10 12 20 23 38 57 53 69 41 28 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 605 2 38 34 11 7 9 8 11 11 17 20 34 53 67 79 92 59 34 16 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 365 5 49 90 29 15 6 20 9 15 22 33 11 14 15 15 10 4 3 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 5 2 4 3 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 7 6 4 0 0 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 91 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 7 13 21 17 12 8 4 3 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 481 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 22 53 98 125 86 45 22 10 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 228 0 0 0 0 1 3 3 3 8 4 3 15 12 36 42 42 27 18 8 3 0
Selhání srdce (I50) 75 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 3 3 12 14 12 10 11 4 0 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 422 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 17 13 36 80 100 75 48 25 8 2 0
Ateroskleróza (I70) 725 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 10 35 70 171 165 122 75 44 16 8 0
Varixy dolních končetin (I83) 808 0 0 0 0 2 5 23 35 86 122 117 103 97 97 79 33 7 2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 606 0 1 1 22 17 21 8 12 22 11 18 18 49 83 100 93 65 42 16 5 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 15 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 3 5 1 2 3 3 2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 518 0 719 578 75 33 32 22 10 20 10 4 9 1 3 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 773 2 4 13 21 32 41 46 52 86 98 73 92 51 66 51 30 7 7 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3 4 2 2 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 282 0 0 1 0 4 14 12 9 12 13 11 18 23 27 54 31 20 21 10 2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 230 0 4 24 23 34 33 23 20 13 13 8 4 6 5 11 5 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 155 0 10 22 11 5 5 8 11 10 10 12 4 8 9 9 10 7 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 21 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 2 0 2 2 3 0 1 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 105 0 0 0 0 1 5 5 8 2 8 6 7 14 6 13 12 9 5 2 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 5 0 4 0 3 1 0 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 744 0 9 75 98 124 97 62 42 44 47 26 20 32 19 22 15 5 5 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 232 41 56 50 13 19 33 37 34 62 85 70 81 100 134 161 113 96 30 15 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 070 3 32 44 7 7 15 36 36 95 84 96 71 107 143 139 75 49 24 4 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 112 0 0 0 1 3 17 16 13 14 14 6 7 4 7 7 1 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 170 1 7 0 0 1 1 5 1 7 8 5 5 14 24 27 21 18 15 6 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 58 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 1 6 9 11 9 4 3 6 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 593 9 4 4 7 11 16 37 40 65 74 59 76 53 48 41 31 13 2 1 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 57 0 2 1 0 0 3 1 3 1 1 0 3 7 5 7 10 2 7 2 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5 6 2 1 0 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 605 0 1 0 6 18 50 77 101 139 138 146 149 144 205 203 108 69 40 10 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 77 0 0 0 0 1 1 3 1 5 3 4 8 4 14 15 9 3 5 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 34 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 4 1 3 7 3 5 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 95 0 0 0 0 2 3 5 6 8 4 5 6 6 15 8 7 9 9 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 412 8 13 10 14 38 49 34 30 25 33 10 25 24 27 36 14 10 5 4 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 225 2 8 7 29 13 11 12 11 17 15 10 10 11 15 18 11 10 9 2 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 547 0 0 0 0 0 1 1 5 3 10 23 30 60 94 121 101 65 30 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 931 0 0 0 0 2 0 3 4 11 26 36 72 129 166 210 173 69 30 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 053 0 0 1 6 62 68 78 65 132 144 117 113 88 96 58 17 5 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 228 0 1 12 66 80 52 47 49 66 80 94 127 156 141 141 70 35 5 5 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 9 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 160 0 0 1 5 6 3 1 2 9 10 10 13 21 23 24 25 5 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 524 0 0 0 0 4 0 12 23 42 68 55 62 58 62 53 50 23 10 2 0 0
Dorzalgie (M54) 48 0 0 0 0 2 1 2 0 2 7 5 2 5 6 2 8 4 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 193 0 8 8 11 21 31 30 39 66 143 151 133 138 161 152 61 29 7 3 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 323 0 3 6 30 17 18 17 10 11 22 22 26 11 34 41 28 15 7 5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 239 0 0 0 0 0 6 4 6 7 10 9 16 29 33 47 21 27 14 9 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 120 0 0 0 0 0 1 2 6 3 9 9 9 8 21 20 19 12 1 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 655 0 0 0 0 18 41 61 67 117 176 102 142 163 242 229 148 96 39 13 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 926 0 0 7 5 8 11 14 23 42 67 82 79 104 151 122 108 53 34 12 3 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 270 0 0 0 0 0 2 1 0 4 11 19 58 111 243 370 249 144 47 11 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 034 4 55 92 70 68 70 36 39 45 50 48 78 61 75 101 68 45 23 5 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 160 0 0 0 1 19 11 5 13 18 29 18 8 8 15 8 5 0 1 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 208 0 0 0 2 12 28 27 35 30 22 15 15 5 6 5 1 1 3 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 313 0 0 1 0 7 32 47 59 166 235 240 247 76 63 59 36 25 15 3 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 684 0 3 1 4 43 148 300 319 358 384 293 298 307 371 452 233 116 42 11 1 0
Lékařský potrat (O04) 928 0 0 0 2 73 162 169 195 186 136 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 151 0 0 0 1 48 163 262 291 268 111 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 707 0 0 0 2 30 121 209 195 126 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 94 0 0 0 0 2 13 22 33 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 171 0 0 0 0 6 34 52 57 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 256 0 0 0 0 48 187 354 384 228 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 23 0 0 0 0 2 5 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18 0 0 0 0 0 2 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 657 68 143 246 69 35 23 16 16 6 4 8 2 9 4 5 3 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 4 1 7 1 1 2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 349 0 1 3 5 22 45 40 43 55 42 23 9 10 10 14 9 7 6 3 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 46 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 3 4 4 3 4 6 4 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 429 6 5 3 5 8 7 3 21 21 21 31 24 28 53 63 55 30 29 8 7 1
Nitrolební poranění (S06) 114 1 2 0 1 6 4 4 3 7 4 7 5 15 6 8 17 9 10 3 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 205 0 9 18 14 16 23 20 17 17 16 10 14 11 5 5 5 1 3 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 717 1 29 99 123 20 14 23 13 31 28 19 32 55 56 62 46 37 20 6 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 819 0 3 8 3 4 2 6 6 7 9 10 16 26 35 69 84 112 156 162 93 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 635 0 2 8 24 26 26 40 23 61 65 58 52 54 63 56 40 16 12 6 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 755 1 28 67 117 160 208 193 225 261 274 224 211 160 188 156 122 76 52 30 1 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 62 0 12 1 2 1 0 1 4 3 5 6 6 3 5 8 2 1 0 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 12 1 6 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 645 1 1 4 6 8 7 9 19 23 23 39 47 65 82 114 78 73 31 9 6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 51 0 0 0 2 5 4 5 2 10 4 7 1 4 2 1 2 1 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 51 1 7 2 4 4 1 0 5 1 1 2 7 5 4 3 2 1 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 117 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 10 30 30 15 13 4 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 146 0 0 0 0 2 4 8 19 35 57 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 123 0 0 0 0 0 2 1 1 3 7 6 14 15 24 36 11 2 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 521 3 33 116 158 95 99 113 132 184 204 199 227 275 375 510 417 204 116 43 15 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 56 078 183 1 365 1 716 1 183 1 464 2 334 2 941 3 209 3 942 4 206 3 576 3 860 4 162 5 759 6 403 4 523 2 709 1 580 700 239 24
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 3,4 1,7 2,7 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,1 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7 24,2 3 0 0 0 0 0 1,8 0 1,5 1,8 5,7 7,8 20,6 21 19,2 26,3 26,1 37,3 34,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 24,2 12,1 17,8 21,1 22,3 68 118,4 44,7 23,4 13,2 20,3 14,6 5,7 9,7 3,4 8,7 2,7 0 26,1 12,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 68,5 0 0 0 0 5,2 0 5,6 3,6 2,9 17,4 18,2 57 93,3 178,3 209,6 302,4 294,1 261,3 112 103,1 675,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 5,7 29,2 42,9 61,1 38,5 35,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 50,8 0 0 0 0 5,2 2 7,4 9 13,2 23,2 31 32,3 70 89,2 99,6 170,5 175,6 313,5 497,8 378,1 337,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 66 0 0 0 0 2,6 0 0 10,8 27,9 61 87,5 115,9 95,2 157,8 171,2 170,5 171,2 111 112 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 30,6 0 0 0 0 0 4,1 5,6 18 22,1 32 27,3 26,6 42,8 72 64,6 121 79 39,2 24,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,3 0 0 0 0 0 2 0 1,8 2,9 8,7 9,1 22,8 9,7 20,6 21 13,7 4,4 39,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 44,3 0 3 0 0 0 0 1,9 0 0 0 10,9 20,9 58,3 152,6 192,1 175,9 114,1 124,1 99,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82,8 0 0 0 0 0 0 1,9 5,4 11,8 5,8 10,9 38 66,1 181,8 256,8 390,4 452,2 444,2 410,7 240,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 127,5 24,2 23,7 6,3 9,9 7,8 14,3 14,9 19,8 39,7 62,5 122,1 163,4 237,1 355 337,1 362,9 320,5 274,3 136,9 34,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 20,3 0 0 0 0 2,6 24,5 24,2 46,9 30,9 26,2 31 17,1 11,7 22,3 24,5 24,7 13,2 26,1 12,4 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 7,6 3,9 5,1 10,5 16,5 13,2 0 0 34,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,5 0 0 0 0 2,6 4,1 5,6 21,6 104,4 297,9 442,8 256,4 79,7 61,7 36,7 24,7 26,3 6,5 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 227,1 48,5 97,8 52,6 106,5 83,6 102,1 113,6 117,2 150 210,7 233,2 265,9 351,8 427 447,2 464,6 386,3 431,1 211,6 481,3 675,7
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 0 0 0 2 0 5,4 0 2,9 3,6 3,8 0 1,7 1,7 0 4,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,9 0 3 4,2 5 0 4,1 1,9 0 0 1,5 0 1,9 5,8 1,7 5,2 11 8,8 26,1 49,8 34,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21,7 0 0 0 0 0 4,1 1,9 5,4 2,9 16 10,9 22,8 40,8 37,7 64,6 90,7 79 32,7 74,7 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 83,2 0 3 0 5 15,7 32,7 42,8 46,9 76,5 94,4 120,3 117,8 124,4 159,5 206,1 165 127,3 13,1 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,9 0 3 0 0 5,2 20,4 7,4 3,6 0 0 1,8 0 1,9 3,4 0 0 0 0 12,4 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 0 0 0 2,5 2,6 0 0 5,4 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 6,5 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 120,6 24,2 8,9 27,4 29,7 20,9 24,5 39,1 41,5 130,9 139,5 142,1 250,7 225,4 173,2 176,4 214,4 263,4 241,7 124,5 34,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 44,6 0 0 0 2,5 0 0 7,4 3,6 5,9 14,5 21,9 38 44,7 65,2 99,6 145,7 302,9 267,8 348,5 171,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 73,5 24,2 112,6 71,6 27,3 18,3 18,4 14,9 19,8 16,2 24,7 36,4 64,6 103 114,9 138 252,9 259 222,1 199,1 103,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 44,3 60,6 145,2 189,5 71,8 39,2 12,2 37,2 16,2 22,1 32 60,1 20,9 27,2 25,7 26,2 27,5 17,6 19,6 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,9 1,8 7,6 9,7 3,4 7 8,2 4,4 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 3,8 1,9 12 10,5 11 0 0 12,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,5 2,9 1,8 13,3 25,3 36 29,7 33 35,1 26,1 37,3 34,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 58,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 8,7 23,7 41,8 103 168 218,3 236,4 197,5 143,7 124,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,8 3,9 0 0 0 4,4 6,5 0 34,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 27,7 0 0 0 0 2,6 6,1 5,6 5,4 11,8 5,8 5,5 28,5 23,3 61,7 73,4 115,5 118,5 117,6 99,6 103,1 0
Selhání srdce (I50) 9,1 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 2,9 1,8 5,7 5,8 20,6 24,5 33 43,9 71,8 49,8 0 337,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 51,3 0 0 0 0 0 0 0 5,4 10,3 11,6 31 24,7 70 137,2 174,7 206,2 210,7 163,3 99,6 68,8 0
Ateroskleróza (I70) 88,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,5 10,2 18,2 66,5 136 293,2 288,2 335,4 329,2 287,4 199,1 275 0
Varixy dolních končetin (I83) 98,1 0 0 0 0 5,2 10,2 42,8 63,1 126,5 177,3 213,2 195,7 188,5 166,3 138 90,7 30,7 13,1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 73,6 0 3 2,1 54,5 44,4 42,9 14,9 21,6 32,4 16 32,8 34,2 95,2 142,3 174,7 255,7 285,3 274,3 199,1 171,9 675,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 0 0 0 0 0 0 1,9 3,6 0 1,5 9,1 1,9 3,9 1,7 3,5 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,2 0 3 0 5 0 2 0 1,8 0 1,5 1,8 0 5,8 8,6 1,7 5,5 13,2 19,6 24,9 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 12,4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 184,4 0 2 130,6 1 217,1 185,8 86,2 65,3 41 18 29,4 14,5 7,3 17,1 1,9 5,1 3,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 93,9 24,2 11,9 27,4 52 83,6 83,7 85,7 93,7 126,5 142,4 133 174,8 99,1 113,2 89,1 82,5 30,7 45,7 12,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,2 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,5 0 0 1,9 1,9 5,1 5,2 11 8,8 13,1 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 34,3 0 0 2,1 0 10,5 28,6 22,3 16,2 17,7 18,9 20 34,2 44,7 46,3 94,3 85,2 87,8 137,2 124,5 68,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 27,9 0 11,9 50,5 57 88,9 67,4 42,8 36,1 19,1 18,9 14,6 7,6 11,7 8,6 19,2 13,7 13,2 6,5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 18,8 0 29,6 46,3 27,3 13,1 10,2 14,9 19,8 14,7 14,5 21,9 7,6 15,5 15,4 15,7 27,5 30,7 13,1 24,9 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,6 0 0 4,2 0 0 0 3,7 3,6 1,5 2,9 3,6 0 3,9 3,4 5,2 0 4,4 6,5 12,4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,8 0 0 0 0 2,6 10,2 9,3 14,4 2,9 11,6 10,9 13,3 27,2 10,3 22,7 33 39,5 32,7 24,9 68,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,8 1,9 3,9 8,6 0 11 0 19,6 12,4 0 337,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 90,4 0 26,7 157,9 242,8 324,1 198 115,5 75,7 64,7 68,3 47,4 38 62,2 32,6 38,4 41,2 21,9 32,7 24,9 0 0
Tříselná kýla (K40) 149,6 497 165,9 105,3 32,2 49,7 67,4 68,9 61,3 91,2 123,5 127,6 153,9 194,3 229,8 281,2 310,7 421,4 196 186,7 68,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 130 36,4 94,8 92,7 17,3 18,3 30,6 67 64,9 139,7 122,1 174,9 134,9 207,9 245,2 242,8 206,2 215,1 156,8 49,8 103,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 13,6 0 0 0 2,5 7,8 34,7 29,8 23,4 20,6 20,3 10,9 13,3 7,8 12 12,2 2,7 4,4 6,5 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1,9 1,9 1,7 0 0 4,4 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 20,6 12,1 20,7 0 0 2,6 2 9,3 1,8 10,3 11,6 9,1 9,5 27,2 41,2 47,2 57,7 79 98 74,7 137,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,9 5,8 0 1,9 11,7 15,4 19,2 24,7 17,6 19,6 74,7 68,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 72 109,1 11,9 8,4 17,3 28,7 32,7 68,9 72,1 95,6 107,5 107,5 144,4 103 82,3 71,6 85,2 57,1 13,1 12,4 68,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,9 0 5,9 2,1 0 0 6,1 1,9 5,4 1,5 1,5 0 5,7 13,6 8,6 12,2 27,5 8,8 45,7 24,9 34,4 337,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,8 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,3 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,5 1,5 1,8 0 9,7 10,3 3,5 2,7 0 6,5 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 194,9 0 3 0 14,9 47 102,1 143,4 182,1 204,5 200,5 266 283 279,9 351,5 354,6 296,9 302,9 261,3 124,5 34,4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,4 0 0 0 0 2,6 2 5,6 1,8 7,4 4,4 7,3 15,2 7,8 24 26,2 24,7 13,2 32,7 12,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,1 0 0 0 0 0 4,1 0 5,4 2,9 4,4 7,3 1,9 5,8 12 5,2 13,7 0 0 12,4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,5 0 0 0 0 5,2 6,1 9,3 10,8 11,8 5,8 9,1 11,4 11,7 25,7 14 19,2 39,5 58,8 24,9 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50 97 38,5 21,1 34,7 99,3 100 63,3 54,1 36,8 47,9 18,2 47,5 46,6 46,3 62,9 38,5 43,9 32,7 49,8 103,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 3,5 5,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 27,3 24,2 23,7 14,7 71,8 34 22,5 22,3 19,8 25 21,8 18,2 19 21,4 25,7 31,4 30,2 43,9 58,8 24,9 137,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 66,4 0 0 0 0 0 2 1,9 9 4,4 14,5 41,9 57 116,6 161,2 211,4 277,7 285,3 196 37,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 113,1 0 0 0 0 5,2 0 5,6 7,2 16,2 37,8 65,6 136,8 250,7 284,7 366,8 475,6 302,9 196 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 127,9 0 0 2,1 14,9 162 138,8 145,3 117,2 194,2 209,2 213,2 214,6 171 164,6 101,3 46,7 21,9 19,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 149,2 0 3 25,3 163,5 209,1 106,1 87,5 88,3 97,1 116,2 171,3 241,2 303,2 241,8 246,3 192,4 153,6 32,7 62,2 34,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,1 0 0 0 0 0 0 3,7 1,8 0 0 1,8 0 1,9 1,7 1,7 5,5 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 19,4 0 0 2,1 12,4 15,7 6,1 1,9 3,6 13,2 14,5 18,2 24,7 40,8 39,4 41,9 68,7 21,9 13,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 63,6 0 0 0 0 10,5 0 22,3 41,5 61,8 98,8 100,2 117,8 112,7 106,3 92,6 137,5 101 65,3 24,9 0 0
Dorzalgie (M54) 5,8 0 0 0 0 5,2 2 3,7 0 2,9 10,2 9,1 3,8 9,7 10,3 3,5 22 17,6 13,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 144,9 0 23,7 16,8 27,3 54,9 63,3 55,9 70,3 97,1 207,8 275,1 252,6 268,2 276,1 265,5 167,7 127,3 45,7 37,3 34,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 39,2 0 8,9 12,6 74,3 44,4 36,7 31,7 18 16,2 32 40,1 49,4 21,4 58,3 71,6 77 65,8 45,7 62,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 29 0 0 0 0 0 12,2 7,4 10,8 10,3 14,5 16,4 30,4 56,4 56,6 82,1 57,7 118,5 91,4 112 34,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,6 0 0 0 0 0 2 3,7 10,8 4,4 13,1 16,4 17,1 15,5 36 34,9 52,2 52,7 6,5 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 201 0 0 0 0 47 83,7 113,6 120,8 172,1 255,7 185,9 269,7 316,8 415 400 406,9 421,4 254,7 161,8 34,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 112,5 0 0 14,7 12,4 20,9 22,5 26,1 41,5 61,8 97,4 149,4 150,1 202,1 258,9 213,1 296,9 232,7 222,1 149,3 103,1 337,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 154,3 0 0 0 0 0 4,1 1,9 0 5,9 16 34,6 110,2 215,7 416,7 646,3 684,6 632,1 307 136,9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 125,6 48,5 163 193,7 173,4 177,7 142,9 67 70,3 66,2 72,7 87,5 148,2 118,5 128,6 176,4 186,9 197,5 150,2 62,2 34,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 19,4 0 0 0 2,5 49,7 22,5 9,3 23,4 26,5 42,1 32,8 15,2 15,5 25,7 14 13,7 0 6,5 12,4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 25,3 0 0 0 5 31,4 57,2 50,3 63,1 44,1 32 27,3 28,5 9,7 10,3 8,7 2,7 4,4 19,6 0 34,4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 159,5 0 0 2,1 0 18,3 65,3 87,5 106,4 244,2 341,5 437,3 469,2 147,7 108 103,1 99 109,7 98 37,3 68,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 447,5 0 8,9 2,1 9,9 112,4 302,1 558,7 575,1 526,6 558 533,9 566,1 596,6 636,2 789,5 640,6 509,2 274,3 136,9 34,4 0
Lékařský potrat (O04) 112,7 0 0 0 5 190,8 330,7 314,8 351,5 273,6 197,6 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 139,8 0 0 0 2,5 125,4 332,7 488 524,6 394,2 161,3 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 85,9 0 0 0 5 78,4 247 389,2 351,5 185,3 34,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11,4 0 0 0 0 5,2 26,5 41 59,5 30,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 20,8 0 0 0 0 15,7 69,4 96,8 102,8 30,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 152,6 0 0 0 0 125,4 381,7 659,3 692,3 335,4 79,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,8 0 0 0 0 5,2 10,2 13 5,4 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,2 0 0 0 0 0 4,1 9,3 9 4,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 60,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 48,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 79,8 824,3 423,8 518 170,9 91,5 46,9 29,8 28,8 8,8 5,8 14,6 3,8 17,5 6,9 8,7 8,2 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,8 5,7 3,9 6,9 1,7 19,2 4,4 6,5 24,9 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 42,4 0 3 6,3 12,4 57,5 91,8 74,5 77,5 80,9 61 41,9 17,1 19,4 17,1 24,5 24,7 30,7 39,2 37,3 68,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5,6 0 0 0 0 0 2 5,6 7,2 5,9 7,3 5,5 7,6 7,8 5,1 7 16,5 17,6 6,5 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 52,1 72,7 14,8 6,3 12,4 20,9 14,3 5,6 37,9 30,9 30,5 56,5 45,6 54,4 90,9 110 151,2 131,7 189,4 99,6 240,6 337,8
Nitrolební poranění (S06) 13,8 12,1 5,9 0 2,5 15,7 8,2 7,4 5,4 10,3 5,8 12,8 9,5 29,2 10,3 14 46,7 39,5 65,3 37,3 68,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 24,9 0 26,7 37,9 34,7 41,8 46,9 37,2 30,6 25 23,2 18,2 26,6 21,4 8,6 8,7 13,7 4,4 19,6 12,4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87,1 12,1 85,9 208,5 304,7 52,3 28,6 42,8 23,4 45,6 40,7 34,6 60,8 106,9 96 108,3 126,5 162,4 130,6 74,7 103,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 99,5 0 8,9 16,8 7,4 10,5 4,1 11,2 10,8 10,3 13,1 18,2 30,4 50,5 60 120,5 230,9 491,7 1 018,9 2 016,2 3 197,0 2 702,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 77,1 0 5,9 16,8 59,5 68 53,1 74,5 41,5 89,7 94,4 105,7 98,8 104,9 108 97,8 110 70,2 78,4 74,7 103,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 334,6 12,1 83 141,1 289,9 418,2 424,6 359,5 405,6 383,9 398,1 408,2 400,8 310,9 322,4 272,5 335,4 333,6 339,6 373,4 34,4 337,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,5 0 35,6 2,1 5 2,6 0 1,9 7,2 4,4 7,3 10,9 11,4 5,8 8,6 14 5,5 4,4 0 12,4 34,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,5 12,1 17,8 4,2 0 2,6 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 78,3 12,1 3 8,4 14,9 20,9 14,3 16,8 34,3 33,8 33,4 71,1 89,3 126,3 140,6 199,1 214,4 320,5 202,5 112 206,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6,2 0 0 0 5 13,1 8,2 9,3 3,6 14,7 5,8 12,8 1,9 7,8 3,4 1,7 5,5 4,4 6,5 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,2 12,1 20,7 4,2 9,9 10,5 2 0 9 1,5 1,5 3,6 13,3 9,7 6,9 5,2 5,5 4,4 0 12,4 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 14,2 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 4,4 9,1 7,6 19,4 51,4 52,4 41,2 57,1 26,1 12,4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 17,7 0 0 0 0 5,2 8,2 14,9 34,3 51,5 82,8 29,2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14,9 0 0 0 0 0 4,1 1,9 1,8 4,4 10,2 10,9 26,6 29,2 41,2 62,9 30,2 8,8 6,5 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 427,7 36,4 97,8 244,3 391,4 248,3 202,1 210,5 238 270,6 296,4 362,6 431,2 534,4 643 890,9 1 146,4 895,5 757,7 535,2 515,6 1 013,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 811,2 2 218,5 4 044,9 3 613,5 2 930,8 3 826,2 4 763,9 5 477,4 5 785,2 5 798,2 6 111,4 6 516,0 7 332,3 8 088,5 9 875,3 11 184,7 12 434,7 11 892,0 10 320,1 8 711,9 8 215,9 8 108,1
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 8,3 3,2 3,4 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,1 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,4 28,6 8,3 0 0 0 0 0 33,3 0 16,7 10 12 13,8 22,6 15,2 11,5 11,1 8,2 12 6,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9 1 2,9 5 8 17,9 33 19,8 13,4 8,3 16,3 12,5 3,1 5,8 1,6 3,5 0,8 0 6,2 1,6 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 50,1 0 0 0 0 66,7 0 60 50 33,3 41,4 43,5 52,6 52,2 54,7 48,4 50,5 45,3 56,3 39,1 50 66,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 10,7 17,2 12,8 12,8 8,5 8,4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 83,4 0 0 0 0 100 100 66,7 83,3 50 80 81 81 92,3 86,7 89,1 80,5 83,3 94,1 81,6 68,8 50
Zhoubný novotvar prsu (C50) 69,3 0 0 0 0 20 0 0 85,7 76 80,8 78,7 75,3 63,6 67,6 65,3 71,3 70,9 63 56,3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 62,4 0 0 0 0 0 100 100 71,4 55,6 68,8 62,5 53,8 55 65,6 57,8 71 62,1 60 50 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 35,8 0 0 0 0 0 50 0 100 40 66,7 45,5 57,1 22,7 35,3 28,6 25 16,7 37,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 62,6 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 75 84,6 78,9 65,4 65,9 52,9 51 54,3 66,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 82,6 0 0 0 0 0 0 100 75 88,9 66,7 85,7 100 85 83,5 84 87,1 80,5 79,1 68,8 70 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,6 40 12,9 3,8 16 12 43,8 32 37,9 40,9 34,4 49,6 36,9 29,3 32,2 31 29,4 23 24,1 12,9 5,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 93,3 0 0 0 0 100 92,3 100 96,3 95,5 100 94,4 100 85,7 92,9 87,5 81,8 75 80 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 57,1 15,4 11,1 14 12,8 12 0 0 33,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 86,8 0 0 0 0 100 100 75 92,3 84,5 87,6 88 88,2 85,4 83,7 75 81,8 85,7 50 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64,3 25 75 64,1 74,1 66,7 76,9 83,6 79,3 85,7 80,6 74 70,4 67,8 62,1 57,4 53 50,6 52 31,5 63,6 50
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 0 0 0 10 0 37,5 0 6,9 4,2 8,3 0 1,7 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8,1 0 3,4 5,6 11,8 0 28,6 10 0 0 8,3 0 8,3 17,6 3,3 6,8 9,1 4,8 11,8 36,4 9,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,6 0 0 0 0 0 4,9 3,8 7,9 3,6 19,6 8,8 13,3 18,1 13,3 16 19,9 11,1 4,7 10 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 23,9 0 0,2 0 1,6 6,3 55,2 47,9 53,1 61,9 60,7 61,7 57,4 59,3 42,9 44,7 29,6 18,4 1,4 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 2,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 0 2,4 0 0 1,4 9 4,3 2,1 0 0 1,7 0 2,4 3,2 0 0 0 0 3,1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,6 0 0 0 1,4 1,6 0 0 4,5 1,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 32,9 6,5 8,8 22 14 10,4 17,6 22,3 20,5 41 36,8 32,9 43,9 38,3 34,8 32,3 31,8 36,8 39,8 37 25 0
Katarakta (H25-H26, H28) 88,2 0 0 0 100 0 0 100 66,7 80 83,3 92,3 90,9 85,2 82,6 81,4 88,3 94,5 100 93,3 71,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 48,4 20 64,4 57,6 44 21,2 34,6 38,1 55 37,9 47,2 40,8 50,7 51,5 48,9 45,7 50,8 51,8 46,6 55,2 50 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34,6 17,9 44,5 73,8 67,4 50 26,1 60,6 40,9 23,8 40 45,2 20,8 20,3 16,7 18,8 13,7 7,8 10,3 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 4,8 1,8 4,3 3,9 1,1 1,5 1,3 0,5 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 4,5 0 3,2 1,2 5,5 4,1 3,7 0 0 2,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,5 0 0 0 0 0 0 25 0 3,4 3,7 0,8 4,4 5,6 6 5,4 5,3 4,1 2,5 2,7 3,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 16,2 19,4 17,5 22,3 25,1 23,7 23,4 15,2 10,9 10,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 7,1 5,9 0 0 0 1,6 1,9 0 6,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,8 0 0 0 0 5,6 15 15,8 8,6 18,2 6,2 3,6 9,4 4,8 7,5 5,3 6,1 5,2 4,1 3,5 4,2 0
Selhání srdce (I50) 2,2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 8,3 2,9 3,5 1,8 3,2 2,6 2,2 1,9 2 1 0 4,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 17,6 17,5 10,8 17,5 9,7 15,9 19,9 15,7 13,2 10 5,2 2,4 1,5 0
Ateroskleróza (I70) 35,4 0 0 0 0 0 0 50 0 25 46,7 23,8 34,3 30,8 44 34,3 35,3 39,5 34,9 18,8 30,8 0
Varixy dolních končetin (I83) 82,6 0 0 0 0 66,7 100 92 79,5 87,8 91 90,7 88,8 84,3 89 74,5 67,3 33,3 15,4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,5 0 14,3 2,3 37,3 32,1 34,4 18,2 23,5 23,2 9,3 12,5 14,2 24,9 29 28,7 26,5 23,7 17,4 11,2 13,5 28,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,8 0 0 0 0 0 0 4,3 7,4 0 3,4 29,4 4,5 5,9 5,3 8 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,3 0 0,7 0 7,4 0 5 0 3,8 0 1,9 2,9 0 3 2,8 0,5 0,9 1,3 1,3 1,1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0 0,2 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 1,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 95,8 0 96,6 95,4 91,5 97,1 97 100 90,9 95,2 100 57,1 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77,5 50 36,4 68,4 72,4 62,7 67,2 66,7 76,5 79,6 81 80,2 91,1 76,1 83,5 78,5 83,3 87,5 77,8 100 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 50 0 14,3 0 0 1,4 0,7 0,9 0,8 1,2 0,8 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,7 0 0 14,3 0 23,5 41,2 36,4 37,5 41,4 33,3 16,2 23,7 13,9 10,6 17,3 12,4 10,6 12,5 13 7,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 77,7 0 18,2 66,7 76,7 97,1 94,3 95,8 90,9 92,9 81,3 100 100 66,7 45,5 68,8 83,3 75 100 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 49,7 0 22,7 81,5 68,8 55,6 62,5 42,1 55 47,6 47,6 54,5 30,8 44,4 56,3 56,3 76,9 63,6 33,3 28,6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,9 0 0 40 0 0 0 22,2 28,6 11,1 14,3 11,1 0 13,3 7,4 5,7 0 2,3 3,8 5 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 19,4 0 0 0 0 100 45,5 27,8 42,1 16,7 22,9 37,5 20,6 25,5 10,7 18,1 22,6 14,3 10,6 4,8 28,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1 0,9 1,5 2,8 0 1,7 0 1,7 0,7 0 20
Nemoci appendixu (K35-K38) 90,1 0 75 87,2 84,5 89,9 97 91,2 100 95,7 87 92,9 87 94,1 86,4 95,7 75 71,4 100 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 94,6 82 86,2 96,2 100 90,5 94,3 94,9 94,4 93,9 96,6 92,1 98,8 98 97,1 94,7 96,6 97 90,9 78,9 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 90,1 75 94,1 93,6 87,5 87,5 83,3 97,3 92,3 88 92,3 96 94,7 93,9 92,9 90,3 90,4 84,5 70,6 33,3 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 22,9 0 0 0 2,4 3,6 37 41 32,5 48,3 35 17,1 22,6 28,6 41,2 25,9 5,6 12,5 11,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 3,7 5 3,8 0 0 2,2 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 43,9 33,3 31,8 0 0 33,3 50 62,5 14,3 50 47,1 35,7 35,7 40 54,5 56,3 50 41,9 36,6 40 50 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,2 0 0 0 100 0 0 0 0 25 25 0 4,8 20 16,4 19,3 16,1 7,4 6 20,7 33,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 65,6 56,3 33,3 44,4 25 39,3 61,5 97,4 78,4 87,8 84,1 81,9 80 72,6 66,7 56,9 56,4 31 9,5 3,8 33,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,5 0 4,3 2,2 0 0 23,1 14,3 25 12,5 5 0 12 16,3 8,9 9,2 12 3 12,1 6,5 6,3 50
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,3 0 2,1 3,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,6 0 0 0 0 0 0 11,1 0 5,9 4,2 4,5 0 12,5 10,9 4,2 2,9 0 6,7 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,8 0 50 0 46,2 75 63,3 67 75,9 72,8 68,3 74,9 78,8 65,8 70,2 63,8 48,2 39,9 27,4 16,9 4,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,9 0 0 0 0 33,3 20 50 7,1 35,7 20 16 19 8,7 21,9 18,8 10,6 6 9,3 3,2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,4 0 0 0 0 0 14,3 0 9,4 4,3 3,9 6,9 1,5 3,2 8,5 3,1 7,4 0 0 6,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,7 0 0 0 0 11,8 21,4 35,7 33,3 42,1 20 20,8 24 16,7 28,3 11,9 13 17 18 6,9 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 43 36,4 24,5 25,6 37,8 67,9 80,3 68 65,2 56,8 53,2 28,6 38,5 34,3 35,1 37,9 27,5 22,7 17,9 36,4 30 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 2,8 4,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 31,2 40 25 20 63 30,2 47,8 57,1 52,4 51,5 53,6 28,6 25 24,4 25,9 28,6 19 17,9 25,7 7,1 26,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 76,8 0 0 0 0 0 33,3 100 100 100 90,9 71,9 75 78,9 83,2 81,8 79,5 69,1 62,5 33,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 80,2 0 0 0 0 100 0 75 80 91,7 83,9 76,6 80 90,2 80,6 82,7 82,8 79,3 53,6 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 69,3 0 0 100 54,5 66 74,7 82,1 72,2 81 72 69,6 68,5 61,1 69,6 56,3 43,6 50 50 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,5 0 3,1 26,7 69,5 66,1 78,8 79,7 73,1 70,2 67,8 72,3 79,4 75 75 73,1 59,3 50,7 13,5 35,7 50 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6,4 0 0 0 0 0 0 25 20 0 0 8,3 0 20 5 4,3 12,5 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 36,6 0 0 7,7 15,2 17,6 60 25 40 60 47,6 50 52 61,8 53,5 40,7 45,5 12,8 10,5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 27,5 0 0 0 0 44,4 0 36,4 35,4 31,3 32,9 27,6 30,7 25,9 26,8 24,2 26 20,7 17,2 11,1 0 0
Dorzalgie (M54) 1,5 0 0 0 0 2,1 3,6 5,3 0 1,3 3,6 2,2 0,8 1,7 2 0,5 2,2 1,3 0,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 77,4 0 33,3 23,5 36,7 53,8 79,5 83,3 79,6 77,6 88,8 85,8 78,2 80,2 82,6 79,6 81,3 72,5 50 42,9 25 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,3 0 100 37,5 46,9 26,2 69,2 60,7 34,5 26,2 29,3 31,4 29,2 14,5 34 29,7 25,7 22,7 11,7 15,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 21,8 0 0 0 0 0 7,1 8,2 18,8 15,6 24,4 22 32,7 56,9 42,9 44,8 40,4 46,6 34,1 60 50 0
Selhání ledvin (N17-N19) 17,4 0 0 0 0 0 25 28,6 42,9 42,9 52,9 29 30 18,6 22,3 17,5 19,2 16,2 1,3 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 61,7 0 0 0 0 34 45,6 46,9 44,1 57,4 59,9 56,4 61,7 70,3 68,9 70,5 66,7 73,3 66,1 76,5 20 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 35,3 0 0 17,9 18,5 6,8 22,9 33,3 36,5 56,8 63,2 66,7 66,9 59,8 56,3 41,2 36,1 19,8 14,9 6,3 4,2 6,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 93,5 0 0 0 0 0 100 100 0 100 91,7 95 92,1 94,9 94,9 94,4 94,3 92,9 87 61,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,2 57,1 80,9 84,4 79,5 85 85,4 75 72,2 76,3 72,5 82,8 86,7 82,4 75,8 76,5 69,4 75 62,2 55,6 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 89,9 0 0 0 100 95 91,7 71,4 92,9 81,8 93,5 94,7 100 88,9 88,2 88,9 83,3 0 100 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 56,8 0 0 0 66,7 42,9 52,8 60 66 50 56,4 55,6 71,4 62,5 66,7 71,4 25 33,3 100 0 100 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 65,3 0 0 100 0 11,5 35,6 48,5 49,6 68,3 70,1 71,6 71,8 80,9 68,5 77,6 66,7 75,8 78,9 75 100 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 85,7 0 100 50 44,4 68,3 76,7 85,2 84,2 85,4 86,5 86,7 86,4 88,5 89 87,1 86,3 87,9 80,8 84,6 50 0
Lékařský potrat (O04) 59,1 0 0 0 100 54,9 58,5 56,5 61,9 58,5 63,3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 69,6 0 0 0 50 62,3 63,9 69,1 69,5 75,9 71,2 58,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 17,1 0 0 0 28,6 9,8 13,5 17,1 19,1 21,8 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,9 0 0 0 0 2,9 8,8 12,9 22,1 26,9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,8 0 0 0 0 2,2 3,8 3,9 4,6 3,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 87,7 0 0 0 0 85,7 82,7 87,6 87,9 91,2 93,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 37,1 0 0 0 0 66,7 41,7 36,8 21,4 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 10,9 0 0 0 0 0 5,4 10 12,5 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,2 43 75,7 80,7 77,5 72,9 71,9 88,9 72,7 100 33,3 44,4 33,3 56,3 57,1 33,3 60 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,1 1,6 4,4 2,4 4,3 0,8 6,3 1,4 1,4 4,8 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,5 0 2,2 1,3 1,6 7,1 26,9 31,3 33,6 39 35,6 29,5 12,5 14,1 10,5 14 12,9 10,6 10,7 10,7 10,5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9,8 0 0 0 0 0 33,3 30 21,1 14,8 25 11,5 10,8 9,5 5,5 6 10,3 9,8 3,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,9 1,4 1,2 1,2 1,3 2 6,3 3,7 16,7 13,6 11,1 16,1 12,2 11,9 14,2 12,9 12,4 8,6 8,7 3,7 8 11,1
Nitrolební poranění (S06) 5,4 10 2,6 0 0,7 3,3 2,1 3,1 2,8 4,6 3,1 5,9 4,7 12,3 6,2 7,1 20,5 10 12,7 4,8 8,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,6 0 4,1 15 11,7 13,6 26,1 25,6 27,4 24,6 23,2 23,8 26,9 16,7 10,6 8,5 12,2 2,7 9,4 4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 81 100 80,6 76,7 77,4 80 87,5 92 92,9 81,6 80 86,4 91,4 90,2 96,6 86,1 86,8 74 66,7 42,9 25 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74 0 37,5 88,9 42,9 100 66,7 66,7 85,7 70 81,8 76,9 88,9 61,9 71,4 69 77,1 75,2 76,1 78,6 71,5 47,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,8 0 22,2 50 77,4 76,5 96,3 80 71,9 83,6 85,5 87,9 83,9 78,3 87,5 75,7 81,6 61,5 60 46,2 50 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 52,5 20 40,6 48,2 45,7 53,2 63,6 64,5 70,5 71,1 68,2 64 62,2 53,7 56,8 44,2 42,1 32,2 19,8 15,3 1 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 26,2 0 14,6 8,3 28,6 16,7 0 20 40 21,4 55,6 33,3 31,6 30 83,3 53,3 40 50 0 100 100 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,7 7,7 7,1 6,9 0 1,2 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 53,6 33,3 9,1 33,3 50 38,1 46,7 45 51,4 45,1 39,7 60 67,1 60,2 56,6 63,3 49,4 54,5 49,2 33,3 46,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 71,8 0 0 0 50 100 100 100 66,7 100 100 87,5 50 80 50 25 50 50 25 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15,1 7,1 14,9 8 18,2 14,8 9,1 0 27,8 6,3 7,1 12,5 28 23,8 17,4 18,8 15,4 12,5 0 25 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 14,3 0 0 0 0 0 0 0 5,3 4,5 13 13,9 13,8 22,7 37 26,1 22,4 23,6 9,1 5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 69,2 0 0 0 0 22,2 66,7 61,5 82,6 70 77 66,7 45,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,2 0 0 0 0 0 8,3 4,5 3,8 3,8 6,2 3,4 6,9 5 5,2 5,2 2,6 1,4 1,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 25,2 2,5 14,3 44,6 62,5 32,2 12,4 7,7 7,2 11,1 21,9 36,1 40,2 38,4 39,3 42,6 42,3 34,5 31,3 29,5 28,8 75
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,6 1,7 22,5 34,3 27,9 24,8 31,3 31,6 32,6 39,2 45,1 43,6 42 37,3 36,8 33,7 30 24,4 18 13,7 12,8 9,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)