8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 61 0 1 2 1 0 0 2 3 1 0 3 2 7 8 7 9 13 1 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 274 0 10 25 13 30 75 38 18 16 13 4 6 9 7 3 4 0 1 1 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 551 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 19 36 60 105 112 91 58 37 19 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 35 30 19 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 348 0 0 0 1 3 1 4 2 11 11 14 13 24 33 51 45 51 50 28 5 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 557 0 0 0 0 0 0 5 7 26 36 53 52 79 83 84 73 40 17 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 218 0 0 0 0 0 0 6 6 17 14 14 9 25 35 32 29 16 11 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 99 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 11 13 20 9 23 11 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 39 79 106 64 23 11 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 762 0 0 0 0 0 2 2 0 5 4 3 19 55 134 172 154 103 57 45 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 291 0 8 7 3 9 5 30 9 37 47 71 91 150 236 261 152 101 44 25 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 166 0 0 0 0 1 5 15 23 27 19 15 14 9 7 15 10 4 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 30 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 3 6 8 3 2 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 894 0 0 0 0 0 0 6 18 91 225 284 142 56 33 18 17 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 208 5 31 47 50 56 72 64 89 135 174 157 159 228 241 293 190 106 71 31 7 2
Anémie (D50-D64) 14 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 18 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 2 1 2 3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 170 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 13 4 19 37 29 24 16 14 4 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 642 0 0 0 3 8 12 22 32 40 61 71 61 88 78 87 53 21 3 1 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 16 0 0 0 0 2 7 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 22 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 048 4 4 15 9 7 13 22 26 82 90 84 113 133 103 119 79 79 47 15 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 637 1 3 1 1 0 3 3 1 4 11 11 19 41 55 110 103 101 109 48 12 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 638 2 37 33 11 7 7 9 16 15 14 27 34 45 79 98 88 51 46 14 5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 416 2 73 102 42 15 6 17 19 17 11 18 23 23 21 19 5 2 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0
Angina pectoris (I20) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 7 1 2 6 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 96 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 7 13 10 21 7 10 11 6 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 444 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 25 52 86 113 81 38 30 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 118 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 6 11 19 27 16 18 6 4 0
Selhání srdce (I50) 54 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 5 14 11 8 2 6 1 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 476 1 0 0 0 1 3 4 0 8 10 8 27 54 75 114 80 53 25 10 3 0
Ateroskleróza (I70) 729 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 15 40 80 167 151 129 73 40 17 6 0
Varixy dolních končetin (I83) 742 0 0 0 0 3 7 31 65 95 83 98 87 87 92 64 26 4 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 608 0 1 0 7 19 20 15 14 15 12 22 28 39 79 99 92 79 45 19 3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 20 0 0 1 2 1 0 1 2 0 3 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 23 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 1 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 963 0 934 753 106 55 30 16 12 19 13 11 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 864 0 5 11 20 52 51 43 64 96 92 74 66 87 84 61 38 14 2 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 3 0 1 2 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 245 0 0 1 0 4 9 3 10 6 7 17 15 19 39 46 26 21 12 8 2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 235 0 6 33 23 21 30 27 22 24 9 5 7 8 6 8 3 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 189 0 18 23 11 6 9 8 12 14 14 12 9 12 12 12 11 4 0 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 26 1 0 1 0 1 1 0 0 6 4 2 0 2 2 2 0 1 3 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 102 0 0 0 1 1 7 5 4 3 2 6 7 9 10 15 6 7 9 7 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 5 3 3 3 4 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 771 0 5 52 127 127 102 87 46 52 43 33 14 27 19 16 12 5 4 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 304 56 92 50 6 10 26 20 44 81 92 72 92 106 144 150 133 75 40 14 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 200 5 54 54 16 8 13 34 44 111 100 86 98 116 162 147 88 38 16 8 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 100 0 0 0 2 1 11 11 15 16 13 5 6 4 6 7 3 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 214 9 8 6 3 3 2 6 2 3 12 7 8 15 22 37 21 23 10 15 2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 53 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 5 7 9 10 6 4 3 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 594 6 4 4 6 5 23 33 38 54 95 72 62 55 45 49 21 12 8 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 77 0 1 2 1 3 1 2 0 2 2 4 3 8 13 16 4 6 4 5 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 3 5 2 1 2 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 678 0 0 0 5 17 37 68 104 134 152 138 153 197 224 191 147 77 27 7 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 77 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 7 8 3 13 12 12 3 3 2 0 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 52 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 3 3 6 14 10 2 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 166 0 1 1 1 5 7 6 9 13 11 11 14 15 18 20 12 11 5 5 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 373 7 14 16 17 39 39 28 19 25 18 22 16 20 27 27 18 14 2 5 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 269 3 10 11 43 29 9 9 12 11 11 14 15 11 18 19 16 11 6 8 3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 948 0 0 0 0 0 2 3 9 3 21 32 51 82 175 221 191 103 48 6 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 332 0 0 0 1 0 1 2 4 9 30 47 100 144 239 324 249 142 34 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 076 0 0 1 6 66 79 62 93 128 139 124 96 94 87 62 25 10 3 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 296 0 1 4 65 86 68 60 47 72 93 122 107 168 156 130 77 24 13 2 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 202 0 1 1 4 15 1 1 3 7 20 18 18 29 16 32 22 10 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 615 0 0 0 0 2 5 10 25 52 79 75 75 69 67 75 45 19 16 1 0 0
Dorzalgie (M54) 44 0 0 0 0 0 2 1 0 2 4 6 4 7 3 9 3 3 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 270 0 19 15 9 18 40 19 36 87 137 139 152 182 156 131 78 38 11 1 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 366 0 0 8 35 13 21 11 10 20 23 22 17 34 40 46 36 17 10 2 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 267 0 0 0 0 3 6 6 6 11 26 12 18 30 33 42 36 14 18 4 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 129 0 1 0 0 0 2 8 4 3 7 4 7 16 19 18 13 12 11 4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 389 0 0 1 3 5 34 58 76 88 134 110 114 169 221 171 115 51 27 9 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 940 0 3 7 7 8 16 22 25 40 57 90 79 113 121 131 121 59 28 11 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 171 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 20 50 132 245 335 230 101 46 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 964 5 76 108 58 76 69 43 36 61 50 50 38 63 58 76 38 31 20 6 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 210 0 1 0 1 21 28 16 21 32 25 17 14 11 11 7 0 3 1 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 288 0 0 0 0 11 38 39 42 52 32 27 20 11 5 6 3 0 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 547 0 0 0 1 10 30 55 76 164 260 359 279 119 77 45 37 25 8 1 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 197 1 2 1 4 54 170 338 380 484 418 342 301 329 432 434 309 117 60 17 4 0
Lékařský potrat (O04) 1 070 0 0 0 1 69 208 221 235 225 106 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 272 0 0 0 0 63 162 343 323 276 99 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 678 0 0 0 0 26 109 201 160 155 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 118 0 0 0 0 10 24 30 34 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 154 0 0 0 0 5 31 48 51 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 149 0 0 0 0 57 167 361 327 193 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 26 0 0 0 0 0 3 12 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 24 0 0 0 0 1 2 7 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 685 92 158 213 74 46 16 8 10 14 13 10 5 6 4 9 4 2 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 9 3 4 1 0 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 349 0 3 7 20 19 36 24 34 40 30 21 9 17 22 23 17 8 11 8 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 51 0 0 0 0 1 0 1 2 4 7 3 4 13 3 9 2 1 0 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 380 0 13 11 5 6 7 6 12 16 22 25 24 23 42 45 36 33 31 16 6 1
Nitrolební poranění (S06) 120 0 2 0 4 3 3 6 5 3 3 6 8 5 12 15 13 6 17 8 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 216 0 14 3 6 15 32 30 22 19 14 12 11 6 11 8 5 3 3 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 797 0 33 111 131 20 20 17 24 26 29 36 28 63 85 59 52 24 26 11 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 975 0 4 6 6 4 6 4 8 5 17 3 20 35 60 96 113 119 178 192 91 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 695 0 2 7 21 27 34 27 41 72 60 57 59 74 59 62 46 24 10 10 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 985 1 29 77 101 194 250 245 231 290 281 235 173 210 186 165 133 77 54 40 13 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 50 0 14 4 1 1 0 3 3 4 2 8 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 9 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 739 4 3 4 6 8 17 23 18 26 28 29 52 73 101 147 77 72 32 16 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81 0 0 2 3 4 7 7 15 7 12 8 3 3 6 1 0 1 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 41 0 11 2 2 2 1 1 3 4 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 98 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 1 15 19 22 17 7 8 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 238 0 0 0 0 2 11 17 24 70 86 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 157 0 1 0 0 0 0 2 0 6 7 11 15 23 37 39 12 4 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 649 3 34 146 171 93 106 118 113 194 182 177 168 226 248 270 194 99 66 36 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 59 640 230 1 753 1 991 1 281 1 621 2 516 3 234 3 431 4 356 4 224 3 958 3 793 4 811 5 940 6 435 4 638 2 688 1 669 831 226 14
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,5 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 6,5 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,4 0 2,9 4,3 2,5 0 0 3,7 5,2 1,4 0 5,4 4 12,9 13,4 12,8 25,6 59,8 6,5 12,5 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 33,2 0 28,5 53,9 32,8 76,4 147,1 69,8 31,4 22,6 19,9 7,3 11,9 16,6 11,7 5,5 11,4 0 6,5 12,5 35,7 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 66,8 0 0 0 0 0 0 1,8 0 7 12,2 34,5 71,3 111 176 204,7 258,8 267 242,3 237,2 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 5,9 27,7 58,7 54,8 54 13,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 42,2 0 0 0 2,5 7,6 2 7,3 3,5 15,5 16,8 25,4 25,7 44,4 55,3 93,2 128 234,8 327,4 349,6 178,3 348,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 67,5 0 0 0 0 0 0 9,2 12,2 36,7 55 96,3 102,9 146,1 139,1 153,6 207,6 184,1 111,3 25 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26,4 0 0 0 0 0 0 11 10,5 24 21,4 25,4 17,8 46,2 58,7 58,5 82,5 73,7 72 49,9 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12 0 0 0 0 0 0 0 3,5 2,8 7,6 20 25,7 37 15,1 42 31,3 9,2 6,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 12,7 21,8 72,1 132,4 193,8 182 105,9 72 25 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 92,4 0 0 0 0 0 3,9 3,7 0 7 6,1 5,4 37,6 101,7 224,6 314,4 437,9 474,2 373,3 561,9 249,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 156,5 0 22,8 15,1 7,6 22,9 9,8 55,1 15,7 52,2 71,9 128,9 180,1 277,4 395,6 477,1 432,2 464,9 288,1 312,1 178,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 20,1 0 0 0 0 2,5 9,8 27,5 40,2 38,1 29 27,2 27,7 16,6 11,7 27,4 28,4 18,4 6,5 12,5 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,6 0 0 0 0 0 2 1,8 0 2,8 0 1,8 2 5,5 10,1 14,6 8,5 9,2 6,5 12,5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 108,4 0 0 0 0 0 0 11 31,4 128,3 344 515,8 281,1 103,6 55,3 32,9 48,3 18,4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 267,7 61,5 88,4 101,4 126,2 142,6 141,2 117,5 155,4 190,3 266 285,1 314,7 421,7 403,9 535,6 540,3 488 464,9 387,1 249,6 696,9
Anémie (D50-D64) 1,7 0 0 2,2 0 0 0 0 1,7 0 4,6 1,8 2 0 0 0 5,7 9,2 6,5 25 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 0 0 0 2,5 5,1 0 0 1,7 0 1,5 3,6 2 0 0 3,7 5,7 4,6 13,1 37,5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,6 0 0 0 0 0 0 1,8 3,5 2,8 4,6 23,6 7,9 35,1 62 53 68,2 73,7 91,7 49,9 71,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 77,8 0 0 0 7,6 20,4 23,5 40,4 55,9 56,4 93,3 128,9 120,7 162,8 130,7 159 150,7 96,7 19,6 12,5 35,7 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0 0 0 0 5,1 13,7 3,7 1,7 0 1,5 3,6 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,7 0 5,7 0 2,5 0 2 1,8 1,7 2,8 3,1 3,6 4 3,7 3,4 1,8 2,8 9,2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 127,1 49,2 11,4 32,4 22,7 17,8 25,5 40,4 45,4 115,6 137,6 152,6 223,7 246 172,6 217,5 224,6 363,7 307,8 187,3 142,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 77,2 12,3 8,6 2,2 2,5 0 5,9 5,5 1,7 5,6 16,8 20 37,6 75,8 92,2 201,1 292,9 464,9 713,8 599,3 428 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 77,4 24,6 105,5 71,2 27,8 17,8 13,7 16,5 27,9 21,1 21,4 49 67,3 83,2 132,4 179,1 250,2 234,8 301,2 174,8 178,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 50,4 24,6 208,1 220 106 38,2 11,8 31,2 33,2 24 16,8 32,7 45,5 42,5 35,2 34,7 14,2 9,2 6,5 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 3,6 0 0 0 1,8 5,7 4,6 13,1 12,5 0 0
Angina pectoris (I20) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 4 3,7 10,1 12,8 2,8 9,2 39,3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 7,6 7,3 13,9 24 16,8 38,4 19,9 46 72 74,9 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 53,8 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6,1 16,3 49,5 96,2 144,1 206,6 230,3 174,9 196,5 12,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,8 0 3,7 2,8 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 14,3 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,4 3,1 3,6 9,9 11,1 18,4 34,7 76,8 73,7 117,9 74,9 142,7 0
Selhání srdce (I50) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,5 1,8 2 3,7 8,4 25,6 31,3 36,8 13,1 74,9 35,7 348,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 57,7 12,3 0 0 0 2,5 5,9 7,3 0 11,3 15,3 14,5 53,4 99,9 125,7 208,4 227,5 244 163,7 124,9 107 0
Ateroskleróza (I70) 88,4 0 0 0 0 0 2 0 1,7 2,8 10,7 27,2 79,2 148 279,9 276 366,8 336 261,9 212,3 214 0
Varixy dolních končetin (I83) 90 0 0 0 0 7,6 13,7 56,9 113,5 133,9 126,9 178 172,2 160,9 154,2 117 73,9 18,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 73,7 0 2,9 0 17,7 48,4 39,2 27,5 24,4 21,1 18,3 40 55,4 72,1 132,4 181 261,6 363,7 294,7 237,2 107 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 0 0 2,2 5 2,5 0 1,8 3,5 0 4,6 1,8 2 5,5 5 1,8 0 0 6,5 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 0 2,9 0 2,5 5,1 2 0 0 0 0 1,8 4 3,7 5 5,5 11,4 4,6 6,5 12,5 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 238 0 2 662,6 1 624,0 267,6 140 58,8 29,4 21 26,8 19,9 20 11,9 5,5 5 3,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 104,8 0 14,3 23,7 50,5 132,4 100 78,9 111,8 135,4 140,7 134,4 130,6 160,9 140,8 111,5 108,1 64,4 13,1 49,9 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 5 11 8,5 0 6,5 25 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 29,7 0 0 2,2 0 10,2 17,6 5,5 17,5 8,5 10,7 30,9 29,7 35,1 65,4 84,1 73,9 96,7 78,6 99,9 71,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 28,5 0 17,1 71,2 58,1 53,5 58,8 49,6 38,4 33,8 13,8 9,1 13,9 14,8 10,1 14,6 8,5 13,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 22,9 0 51,3 49,6 27,8 15,3 17,6 14,7 21 19,7 21,4 21,8 17,8 22,2 20,1 21,9 31,3 18,4 0 25 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,2 12,3 0 2,2 0 2,5 2 0 0 8,5 6,1 3,6 0 3,7 3,4 3,7 0 4,6 19,6 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,4 0 0 0 2,5 2,5 13,7 9,2 7 4,2 3,1 10,9 13,9 16,6 16,8 27,4 17,1 32,2 58,9 87,4 107 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,3 12,3 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1,8 4 5,5 8,4 5,5 8,5 13,8 26,2 12,5 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 93,5 0 14,3 112,1 320,7 323,4 200 159,7 80,3 73,3 65,7 59,9 27,7 49,9 31,8 29,2 34,1 23 26,2 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 158,1 689,1 262,3 107,8 15,1 25,5 51 36,7 76,8 114,2 140,7 130,8 182,1 196,1 241,4 274,2 378,2 345,3 261,9 174,8 35,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 145,5 61,5 153,9 116,5 40,4 20,4 25,5 62,4 76,8 156,5 152,9 156,2 194 214,6 271,5 268,7 250,2 174,9 104,8 99,9 71,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 12,1 0 0 0 5 2,5 21,6 20,2 26,2 22,6 19,9 9,1 11,9 7,4 10,1 12,8 8,5 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 2,5 0 0 1,7 0 1,5 0 0 1,8 0 1,8 2,8 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,9 110,8 22,8 12,9 7,6 7,6 3,9 11 3,5 4,2 18,3 12,7 15,8 27,7 36,9 67,6 59,7 105,9 65,5 187,3 71,3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,8 1,5 0 7,9 9,2 11,7 16,5 28,4 27,6 26,2 37,5 35,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 72 73,8 11,4 8,6 15,1 12,7 45,1 60,6 66,4 76,1 145,2 130,8 122,7 101,7 75,4 89,6 59,7 55,2 52,4 25 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,3 0 2,9 4,3 2,5 7,6 2 3,7 0 2,8 3,1 7,3 5,9 14,8 21,8 29,2 11,4 27,6 26,2 62,4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,8 2 0 1,7 1,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 1,5 5,4 0 5,5 8,4 3,7 2,8 9,2 6,5 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 203,4 0 0 0 12,6 43,3 72,6 124,8 181,6 188,9 232,4 250,6 302,9 364,4 375,4 349,1 418 354,5 176,8 87,4 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,3 0 0 0 0 0 0 5,5 5,2 4,2 6,1 12,7 15,8 5,5 21,8 21,9 34,1 13,8 19,6 25 0 348,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,3 0 0 0 2,5 0 0 0 1,7 5,6 6,1 5,4 5,9 11,1 23,5 18,3 5,7 13,8 6,5 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,1 0 2,9 2,2 2,5 12,7 13,7 11 15,7 18,3 16,8 20 27,7 27,7 30,2 36,6 34,1 50,6 32,7 62,4 35,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 45,2 86,1 39,9 34,5 42,9 99,3 76,5 51,4 33,2 35,2 27,5 40 31,7 37 45,3 49,4 51,2 64,4 13,1 62,4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1,4 0 0 0 1,8 0 5,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 32,6 36,9 28,5 23,7 108,6 73,8 17,6 16,5 21 15,5 16,8 25,4 29,7 20,3 30,2 34,7 45,5 50,6 39,3 99,9 107 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 114,9 0 0 0 0 0 3,9 5,5 15,7 4,2 32,1 58,1 101 151,7 293,3 404 543,1 474,2 314,3 74,9 35,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 161,5 0 0 0 2,5 0 2 3,7 7 12,7 45,9 85,4 197,9 266,3 400,6 592,3 708,1 653,7 222,6 74,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 130,5 0 0 2,2 15,1 168,1 154,9 113,8 162,4 180,5 212,5 225,2 190 173,9 145,8 113,3 71,1 46 19,6 12,5 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 157,1 0 2,9 8,6 164,1 219 133,3 110,2 82,1 101,5 142,2 221,6 211,8 310,7 261,5 237,6 219 110,5 85,1 25 35,7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 24,5 0 2,9 2,2 10,1 38,2 2 1,8 5,2 9,9 30,6 32,7 35,6 53,6 26,8 58,5 62,6 46 26,2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 74,6 0 0 0 0 5,1 9,8 18,4 43,7 73,3 120,8 136,2 148,5 127,6 112,3 137,1 128 87,5 104,8 12,5 0 0
Dorzalgie (M54) 5,3 0 0 0 0 0 3,9 1,8 0 2,8 6,1 10,9 7,9 12,9 5 16,5 8,5 13,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 154 0 54,2 32,4 22,7 45,8 78,4 34,9 62,9 122,7 209,5 252,4 300,9 336,6 261,5 239,5 221,8 174,9 72 12,5 71,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 44,4 0 0 17,3 88,4 33,1 41,2 20,2 17,5 28,2 35,2 40 33,7 62,9 67 84,1 102,4 78,3 65,5 25 35,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 32,4 0 0 0 0 7,6 11,8 11 10,5 15,5 39,8 21,8 35,6 55,5 55,3 76,8 102,4 64,4 117,9 49,9 71,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15,6 0 2,9 0 0 0 3,9 14,7 7 4,2 10,7 7,3 13,9 29,6 31,8 32,9 37 55,2 72 49,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 168,4 0 0 2,2 7,6 12,7 66,7 106,5 132,7 124,1 204,9 199,8 225,7 312,6 370,4 312,6 327 234,8 176,8 112,4 107 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 114 0 8,6 15,1 17,7 20,4 31,4 40,4 43,7 56,4 87,1 163,5 156,4 209 202,8 239,5 344,1 271,6 183,4 137,3 71,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 142 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 9,2 36,3 99 244,1 410,6 612,4 654 464,9 301,2 49,9 35,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 116,9 61,5 216,7 232,9 146,4 193,5 135,3 78,9 62,9 86 76,4 90,8 75,2 116,5 97,2 138,9 108,1 142,7 131 74,9 71,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 25,5 0 2,9 0 2,5 53,5 54,9 29,4 36,7 45,1 38,2 30,9 27,7 20,3 18,4 12,8 0 13,8 6,5 0 35,7 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 34,9 0 0 0 0 28 74,5 71,6 73,3 73,3 48,9 49 39,6 20,3 8,4 11 8,5 0 6,5 12,5 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 187,6 0 0 0 2,5 25,5 58,8 101 132,7 231,2 397,5 652 552,3 220,1 129,1 82,3 105,2 115,1 52,4 12,5 35,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 508,9 12,3 5,7 2,2 10,1 137,5 333,3 620,5 663,6 682,4 639,1 621,1 595,8 608,5 724,1 793,3 878,7 538,6 392,9 212,3 142,7 0
Lékařský potrat (O04) 129,7 0 0 0 2,5 175,7 407,9 405,7 410,4 317,2 162,1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 154,2 0 0 0 0 160,4 317,7 629,7 564 389,1 151,4 9,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 82,2 0 0 0 0 66,2 213,7 369 279,4 218,5 39,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,3 0 0 0 0 25,5 47,1 55,1 59,4 22,6 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18,7 0 0 0 0 12,7 60,8 88,1 89,1 25,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 139,3 0 0 0 0 145,1 327,5 662,8 571 272,1 59,6 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,2 0 0 0 0 0 5,9 22 14 2,8 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,9 0 0 0 0 2,5 3,9 12,9 12,2 5,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 135,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 83,1 1 132,2 450,4 459,4 186,8 117,1 31,4 14,7 17,5 19,7 19,9 18,2 9,9 11,1 6,7 16,5 11,4 9,2 6,5 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,5 1,8 2 3,7 15,1 5,5 11,4 4,6 0 12,5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 42,3 0 8,6 15,1 50,5 48,4 70,6 44,1 59,4 56,4 45,9 38,1 17,8 31,4 36,9 42 48,3 36,8 72 99,9 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 6,2 0 0 0 0 2,5 0 1,8 3,5 5,6 10,7 5,4 7,9 24 5 16,5 5,7 4,6 0 12,5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 46,1 0 37,1 23,7 12,6 15,3 13,7 11 21 22,6 33,6 45,4 47,5 42,5 70,4 82,3 102,4 151,9 203 199,8 214 348,4
Nitrolební poranění (S06) 14,5 0 5,7 0 10,1 7,6 5,9 11 8,7 4,2 4,6 10,9 15,8 9,2 20,1 27,4 37 27,6 111,3 99,9 35,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 26,2 0 39,9 6,5 15,1 38,2 62,7 55,1 38,4 26,8 21,4 21,8 21,8 11,1 18,4 14,6 14,2 13,8 19,6 25 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 96,6 0 94,1 239,4 330,8 50,9 39,2 31,2 41,9 36,7 44,3 65,4 55,4 116,5 142,5 107,9 147,9 110,5 170,3 137,3 71,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 118,2 0 11,4 12,9 15,1 10,2 11,8 7,3 14 7 26 5,4 39,6 64,7 100,6 175,5 321,3 547,8 1 165,6 2 397,3 3 245,4 2 787,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 84,3 0 5,7 15,1 53 68,7 66,7 49,6 71,6 101,5 91,7 103,5 116,8 136,9 98,9 113,3 130,8 110,5 65,5 124,9 107 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 361,9 12,3 82,7 166,1 255 494 490,2 449,8 403,4 408,9 429,6 426,8 342,4 388,4 311,8 301,6 378,2 354,5 353,6 499,4 463,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,1 0 39,9 8,6 2,5 2,5 0 5,5 5,2 5,6 3,1 14,5 0 0 6,7 5,5 5,7 4,6 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,1 0 14,3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 1,8 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 89,6 49,2 8,6 8,6 15,1 20,4 33,3 42,2 31,4 36,7 42,8 52,7 102,9 135 169,3 268,7 219 331,4 209,5 199,8 107 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 9,8 0 0 4,3 7,6 10,2 13,7 12,9 26,2 9,9 18,3 14,5 5,9 5,5 10,1 1,8 0 4,6 6,5 12,5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 0 31,4 4,3 5 5,1 2 1,8 5,2 5,6 3,1 1,8 2 7,4 1,7 1,8 5,7 4,6 6,5 12,5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 11,9 0 0 0 0 2,5 2 1,8 0 2,8 4,6 1,8 2 27,7 31,8 40,2 48,3 32,2 52,4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 28,9 0 0 0 0 5,1 21,6 31,2 41,9 98,7 131,5 40 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,6 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 19 0 2,9 0 0 0 0 3,7 0 8,5 10,7 20 29,7 42,5 62 71,3 34,1 18,4 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 321,2 36,9 96,9 314,9 431,8 236,8 207,8 216,6 197,3 273,5 278,3 321,5 332,5 418 415,7 493,6 551,7 455,7 432,2 449,5 178,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 7 230,9 2 830,4 4 997,4 4 294,0 3 234,4 4 127,4 4 933,4 5 937,2 5 991,4 6 141,6 6 458,2 7 188,4 7 507,9 8 898,4 9 956,1 11 763,1 13 188,9 12 374,0 10 929,2 10 375,8 8 059,9 4 878,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 9,6 % 0,0 % 4,5 % 10,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 15,0 % 7,1 % 0,0 % 16,7 % 8,0 % 22,6 % 12,9 % 9,3 % 10,6 % 16,3 % 1,7 % 2,1 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,1 % 0,0 % 4,7 % 11,8 % 11,3 % 17,9 % 41,0 % 30,9 % 13,4 % 11,8 % 11,7 % 4,2 % 6,9 % 8,8 % 4,9 % 2,2 % 3,4 % 0,0 % 1,1 % 1,7 % 4,5 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 41,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 55,6 % 33,3 % 47,5 % 50,0 % 50,8 % 43,6 % 41,3 % 40,6 % 39,5 % 32,5 % 30,6 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 5,4 % 10,1 % 12,1 % 8,9 % 7,8 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 82,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 66,7 % 73,3 % 100,0 % 87,5 % 92,9 % 88,9 % 75,0 % 83,6 % 73,8 % 87,9 % 79,4 % 82,4 % 83,3 % 100,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 70,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 100,0 % 86,7 % 87,8 % 82,8 % 82,5 % 70,5 % 70,3 % 61,3 % 67,6 % 61,5 % 73,9 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 48,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 60,0 % 47,2 % 40,0 % 51,9 % 50,0 % 55,6 % 45,5 % 45,1 % 48,3 % 51,6 % 55,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 55,6 % 37,9 % 46,4 % 54,1 % 31,0 % 39,7 % 50,0 % 40,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 65,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 87,5 % 52,4 % 83,0 % 79,0 % 72,6 % 64,0 % 41,1 % 35,5 % 15,4 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 77,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 83,3 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 73,3 % 77,5 % 77,5 % 79,4 % 83,7 % 67,1 % 80,4 % 46,7 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 26,1 % 0,0 % 6,6 % 7,6 % 8,6 % 23,1 % 15,2 % 44,1 % 25,7 % 37,0 % 33,6 % 36,8 % 33,8 % 26,5 % 28,5 % 27,2 % 21,7 % 27,3 % 16,9 % 25,8 % 13,5 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 86,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,2 % 84,4 % 90,5 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 77,8 % 71,4 % 62,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 20,0 % 5,3 % 11,1 % 12,0 % 10,5 % 6,5 % 8,3 % 4,5 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 89,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 81,8 % 88,3 % 88,6 % 89,9 % 92,8 % 90,3 % 86,8 % 78,3 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 57,5 % 25,0 % 68,9 % 70,1 % 71,4 % 66,7 % 81,8 % 78,0 % 80,9 % 76,7 % 71,9 % 72,4 % 64,4 % 58,3 % 48,4 % 49,7 % 44,1 % 48,0 % 41,0 % 44,3 % 41,2 % 100,0 %
Anémie (D50-D64) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 8,8 % 2,8 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,7 % 0,7 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 11,1 % 16,7 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 4,3 % 3,6 % 6,1 % 21,4 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,1 % 3,5 % 6,1 % 17,3 % 4,7 % 13,0 % 19,6 % 12,2 % 10,8 % 10,4 % 12,2 % 4,8 % 5,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 23,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 7,7 % 20,3 % 36,1 % 50,0 % 51,3 % 54,5 % 52,2 % 47,7 % 47,6 % 38,8 % 33,6 % 25,7 % 13,5 % 1,9 % 0,9 % 1,9 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 5,9 % 2,3 % 1,0 % 0,0 % 1,1 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,7 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 2,7 % 2,3 % 2,2 % 2,4 % 1,8 % 2,6 % 1,3 % 1,4 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 30,4 % 22,2 % 8,9 % 18,3 % 7,9 % 7,4 % 14,6 % 20,8 % 19,8 % 32,4 % 34,0 % 33,1 % 40,2 % 34,6 % 31,1 % 31,5 % 28,8 % 39,3 % 48,0 % 36,6 % 36,4 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 94,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 50,0 % 80,0 % 91,7 % 84,6 % 95,0 % 97,6 % 93,2 % 94,8 % 96,3 % 92,7 % 95,6 % 90,6 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 45,4 % 13,3 % 66,1 % 50,0 % 31,4 % 26,9 % 25,9 % 36,0 % 39,0 % 39,5 % 29,2 % 50,0 % 43,6 % 49,5 % 42,9 % 46,7 % 51,8 % 41,8 % 58,2 % 50,0 % 45,5 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34,4 % 7,4 % 47,7 % 78,5 % 67,7 % 45,5 % 23,1 % 53,1 % 48,7 % 29,8 % 21,6 % 23,7 % 30,3 % 25,3 % 20,6 % 17,4 % 10,4 % 4,2 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 2,3 % 2,9 % 1,9 % 4,3 % 4,9 % 0,8 % 2,7 % 8,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 3,1 % 7,0 % 3,8 % 3,7 % 5,3 % 3,1 % 5,8 % 2,7 % 5,0 % 6,6 % 6,9 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,8 % 11,8 % 11,4 % 19,5 % 23,6 % 24,2 % 23,3 % 20,2 % 13,5 % 13,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 2,9 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 2,6 % 2,5 % 2,0 % 3,1 % 2,4 % 2,2 % 2,5 % 3,8 % 2,8 % 4,0 % 2,5 % 4,7 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 5,0 % 1,8 % 1,1 % 1,0 % 1,5 % 2,6 % 1,8 % 1,3 % 0,3 % 1,3 % 0,5 % 4,3 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 30,0 % 36,4 % 0,0 % 19,5 % 13,3 % 8,5 % 13,2 % 14,0 % 13,1 % 14,2 % 11,0 % 8,1 % 3,8 % 2,3 % 1,8 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 29,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 25,0 % 28,6 % 30,4 % 24,2 % 31,0 % 32,3 % 34,9 % 31,4 % 31,5 % 27,2 % 22,3 % 15,7 % 16,7 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 73,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 77,8 % 83,8 % 83,3 % 77,2 % 83,0 % 83,1 % 79,8 % 72,5 % 80,0 % 71,9 % 56,5 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 19,1 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 10,3 % 26,8 % 39,2 % 25,4 % 24,1 % 18,1 % 10,9 % 16,1 % 19,4 % 16,7 % 19,8 % 21,9 % 20,2 % 22,7 % 15,6 % 14,1 % 7,5 % 0,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,5 % 0,9 % 0,0 % 2,4 % 8,3 % 0,0 % 11,1 % 6,7 % 6,3 % 21,4 % 12,5 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 1,8 % 4,5 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,8 % 1,3 % 1,8 % 1,3 % 1,6 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,4 % 0,0 % 96,6 % 97,4 % 96,4 % 93,2 % 90,9 % 100,0 % 92,3 % 90,5 % 92,9 % 78,6 % 85,7 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 74,6 % 0,0 % 83,3 % 55,0 % 66,7 % 65,0 % 62,2 % 62,3 % 72,7 % 75,6 % 71,9 % 85,1 % 81,5 % 85,3 % 84,8 % 79,2 % 74,5 % 66,7 % 40,0 % 80,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,8 % 1,8 % 0,9 % 0,0 % 0,5 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,8 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 21,1 % 22,5 % 12,5 % 30,3 % 16,2 % 17,5 % 17,5 % 13,9 % 11,2 % 13,1 % 11,6 % 8,5 % 10,3 % 7,9 % 8,9 % 6,3 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 73,4 % 0,0 % 30,0 % 68,8 % 79,3 % 67,7 % 90,9 % 84,4 % 81,5 % 85,7 % 69,2 % 83,3 % 58,3 % 80,0 % 66,7 % 88,9 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 52,4 % 0,0 % 36,7 % 85,2 % 50,0 % 60,0 % 52,9 % 40,0 % 70,6 % 50,0 % 73,7 % 60,0 % 52,9 % 66,7 % 44,4 % 57,1 % 68,8 % 33,3 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,2 % 6,7 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 5,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 35,3 % 26,7 % 9,1 % 0,0 % 9,1 % 6,1 % 4,9 % 0,0 % 6,7 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 16,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 58,3 % 38,5 % 25,0 % 14,3 % 9,1 % 22,2 % 19,4 % 17,3 % 18,5 % 16,5 % 12,2 % 8,5 % 15,0 % 14,3 % 14,3 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,8 % 2,3 % 2,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 3,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 84,1 % 0,0 % 83,3 % 70,3 % 81,4 % 85,2 % 93,6 % 95,6 % 93,9 % 94,5 % 91,5 % 91,7 % 82,4 % 81,8 % 67,9 % 61,5 % 54,5 % 55,6 % 57,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 93,9 % 88,9 % 92,9 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 93,1 % 96,8 % 91,1 % 95,8 % 98,1 % 95,4 % 90,9 % 95,0 % 89,3 % 90,9 % 87,5 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 87,7 % 71,4 % 96,4 % 98,2 % 100,0 % 88,9 % 86,7 % 91,9 % 95,7 % 90,2 % 90,1 % 90,5 % 91,6 % 84,7 % 87,6 % 87,5 % 79,3 % 74,5 % 76,2 % 66,7 % 40,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 15,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 1,1 % 17,5 % 23,4 % 26,8 % 30,2 % 22,8 % 12,8 % 19,4 % 16,7 % 17,1 % 26,9 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 3,1 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 34,3 % 50,0 % 42,1 % 33,3 % 50,0 % 60,0 % 25,0 % 40,0 % 28,6 % 33,3 % 36,4 % 35,0 % 28,6 % 37,5 % 28,6 % 41,1 % 28,4 % 41,1 % 27,0 % 35,7 % 9,1 % 0,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 11,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 20,0 % 6,3 % 0,0 % 15,4 % 13,2 % 14,3 % 11,7 % 17,2 % 16,2 % 6,3 % 9,1 % 8,3 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 58,9 % 42,9 % 40,0 % 57,1 % 37,5 % 27,8 % 76,7 % 73,3 % 70,4 % 78,3 % 80,5 % 74,2 % 68,9 % 67,9 % 44,6 % 51,0 % 41,2 % 32,4 % 18,6 % 8,7 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,7 % 0,0 % 2,1 % 6,1 % 4,0 % 12,5 % 6,7 % 9,1 % 0,0 % 16,7 % 9,5 % 19,0 % 9,1 % 13,8 % 13,5 % 16,0 % 5,0 % 10,3 % 5,1 % 10,4 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 2,9 % 0,0 % 2,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 4,2 % 5,6 % 11,5 % 0,0 % 5,2 % 7,7 % 3,3 % 2,1 % 8,7 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 55,6 % 81,0 % 61,7 % 62,4 % 70,3 % 70,5 % 75,6 % 74,2 % 73,6 % 67,0 % 61,0 % 54,9 % 50,0 % 37,0 % 20,3 % 9,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 30,0 % 13,6 % 14,3 % 21,2 % 17,8 % 7,1 % 16,3 % 16,9 % 11,4 % 5,5 % 5,4 % 7,1 % 0,0 % 100,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 8,3 % 6,1 % 4,1 % 3,9 % 7,5 % 13,0 % 12,5 % 2,9 % 4,9 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,9 % 0,0 % 16,7 % 6,3 % 4,2 % 21,7 % 35,0 % 40,0 % 27,3 % 41,9 % 37,9 % 20,0 % 34,1 % 25,0 % 22,8 % 18,0 % 17,6 % 14,1 % 5,4 % 7,9 % 3,7 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 40,2 % 29,2 % 29,2 % 40,0 % 50,0 % 66,1 % 76,5 % 54,9 % 41,3 % 44,6 % 42,9 % 68,8 % 28,6 % 29,0 % 36,5 % 33,8 % 34,0 % 23,7 % 8,3 % 17,9 % 0,0 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 31,2 % 25,0 % 25,6 % 26,2 % 62,3 % 55,8 % 40,9 % 30,0 % 35,3 % 29,7 % 35,5 % 26,9 % 35,7 % 24,4 % 31,6 % 23,8 % 25,8 % 20,8 % 12,0 % 23,5 % 17,6 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 54,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 69,2 % 42,9 % 58,3 % 53,3 % 51,5 % 55,8 % 59,1 % 55,4 % 53,8 % 52,6 % 45,3 % 30,0 % 10,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 58,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 69,2 % 71,4 % 61,0 % 64,9 % 65,8 % 61,1 % 56,5 % 60,0 % 55,9 % 39,5 % 26,1 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 67,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 85,7 % 65,3 % 69,3 % 66,0 % 76,2 % 75,7 % 70,9 % 70,1 % 64,9 % 61,0 % 63,5 % 66,7 % 49,0 % 58,8 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 68,5 % 0,0 % 2,9 % 13,3 % 61,3 % 66,7 % 86,1 % 82,2 % 71,2 % 69,2 % 79,5 % 75,8 % 81,1 % 79,2 % 71,2 % 73,4 % 57,9 % 41,4 % 33,3 % 11,8 % 16,7 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 36,6 % 0,0 % 11,1 % 14,3 % 14,3 % 31,9 % 20,0 % 20,0 % 42,9 % 41,2 % 62,5 % 64,3 % 52,9 % 43,9 % 32,0 % 44,4 % 33,3 % 25,0 % 16,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 27,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 22,7 % 34,5 % 34,7 % 34,0 % 30,9 % 32,6 % 28,3 % 23,7 % 25,2 % 30,1 % 24,1 % 18,6 % 21,3 % 5,3 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 2,9 % 0,0 % 1,3 % 1,8 % 2,4 % 1,7 % 2,3 % 0,8 % 2,0 % 0,7 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 74,4 % 0,0 % 44,2 % 45,5 % 32,1 % 45,0 % 85,1 % 76,0 % 70,6 % 75,7 % 83,5 % 82,7 % 80,9 % 78,1 % 76,8 % 76,6 % 66,7 % 71,7 % 55,0 % 20,0 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,9 % 0,0 % 0,0 % 44,4 % 41,2 % 22,0 % 72,4 % 42,3 % 25,0 % 35,7 % 26,1 % 26,5 % 20,2 % 29,3 % 29,0 % 31,9 % 27,5 % 19,3 % 13,2 % 5,7 % 9,1 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 8,3 % 9,5 % 13,3 % 20,0 % 38,2 % 27,9 % 40,9 % 47,6 % 41,8 % 38,9 % 44,4 % 30,4 % 43,9 % 23,5 % 40,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 15,6 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 42,1 % 21,1 % 42,9 % 26,9 % 15,4 % 26,9 % 23,2 % 19,0 % 15,5 % 10,7 % 12,5 % 9,8 % 8,5 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 54,9 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 30,0 % 15,2 % 40,0 % 48,7 % 43,7 % 47,8 % 52,8 % 54,7 % 57,0 % 60,1 % 61,7 % 59,4 % 61,5 % 62,2 % 58,7 % 45,0 % 75,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 33,8 % 0,0 % 9,7 % 14,6 % 15,9 % 7,2 % 21,1 % 37,9 % 41,0 % 54,1 % 59,4 % 61,2 % 60,8 % 63,8 % 46,5 % 42,7 % 37,5 % 24,0 % 10,8 % 5,5 % 2,2 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 84,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,6 % 86,3 % 87,5 % 84,4 % 81,0 % 84,9 % 74,2 % 44,4 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 76,6 % 38,5 % 76,0 % 90,0 % 81,7 % 87,4 % 87,3 % 76,8 % 67,9 % 88,4 % 76,9 % 83,3 % 71,7 % 82,9 % 56,3 % 70,4 % 61,3 % 67,4 % 80,0 % 66,7 % 66,7 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 87,1 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 95,5 % 90,3 % 84,2 % 87,5 % 91,4 % 92,6 % 85,0 % 82,4 % 78,6 % 73,3 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 60,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 44,0 % 48,7 % 67,2 % 53,8 % 75,4 % 60,4 % 69,2 % 76,9 % 84,6 % 45,5 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 71,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 15,9 % 32,3 % 52,9 % 55,9 % 65,9 % 83,3 % 79,4 % 80,6 % 85,0 % 83,7 % 75,0 % 75,5 % 83,3 % 61,5 % 100,0 % 20,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 86,3 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 40,0 % 63,5 % 78,3 % 83,7 % 87,0 % 85,4 % 88,6 % 87,9 % 88,8 % 87,5 % 88,2 % 89,1 % 87,3 % 85,4 % 89,6 % 77,3 % 80,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 65,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 63,9 % 66,2 % 65,0 % 66,4 % 65,8 % 63,1 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 72,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 63,0 % 69,8 % 76,7 % 72,9 % 73,4 % 71,2 % 71,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 15,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 11,4 % 16,0 % 14,3 % 22,4 % 23,6 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 16,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,8 % 14,2 % 14,4 % 17,8 % 21,1 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 3,2 % 3,6 % 3,9 % 3,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 84,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 79,2 % 79,9 % 85,1 % 84,1 % 88,5 % 90,7 % 83,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 37,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 46,2 % 40,0 % 28,6 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 7,7 % 20,0 % 21,9 % 23,5 % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,8 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 66,5 % 46,0 % 73,1 % 74,7 % 76,3 % 80,7 % 66,7 % 36,4 % 76,9 % 77,8 % 61,9 % 43,5 % 50,0 % 66,7 % 57,1 % 60,0 % 50,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 1,6 % 1,8 % 1,1 % 1,6 % 5,8 % 1,9 % 2,7 % 1,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 14,1 % 0,0 % 4,8 % 3,4 % 5,9 % 5,3 % 19,8 % 17,3 % 24,5 % 28,0 % 24,8 % 23,3 % 12,3 % 21,3 % 19,1 % 18,1 % 15,5 % 11,8 % 16,2 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 12,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 % 12,9 % 14,3 % 7,9 % 9,3 % 21,7 % 6,5 % 15,8 % 5,4 % 7,7 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,2 % 0,0 % 2,9 % 4,5 % 1,3 % 1,3 % 7,1 % 5,6 % 9,9 % 8,6 % 12,9 % 12,6 % 11,0 % 7,3 % 8,8 % 8,1 % 7,1 % 7,8 % 7,0 % 6,3 % 5,7 % 9,1 %
Nitrolební poranění (S06) 4,9 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 2,7 % 1,5 % 1,4 % 3,1 % 3,4 % 1,6 % 2,5 % 5,1 % 6,8 % 4,3 % 8,1 % 11,3 % 11,2 % 6,1 % 17,2 % 9,4 % 3,4 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,4 % 0,0 % 5,2 % 2,6 % 3,8 % 11,1 % 29,6 % 28,6 % 31,9 % 23,2 % 20,6 % 17,1 % 20,4 % 11,1 % 17,7 % 14,0 % 10,4 % 9,1 % 6,1 % 4,7 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,7 % 0,0 % 84,6 % 78,2 % 77,5 % 76,9 % 87,0 % 100,0 % 92,3 % 92,9 % 72,5 % 83,7 % 93,3 % 82,9 % 93,4 % 85,5 % 81,3 % 63,2 % 74,3 % 47,8 % 25,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 55,1 % 0,0 % 50,0 % 60,0 % 75,0 % 50,0 % 75,0 % 66,7 % 88,9 % 71,4 % 68,0 % 37,5 % 62,5 % 61,4 % 61,9 % 57,5 % 54,6 % 55,9 % 52,8 % 51,2 % 54,2 % 42,1 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,9 % 0,0 % 28,6 % 36,8 % 58,3 % 79,4 % 89,5 % 73,0 % 83,7 % 82,8 % 83,3 % 83,8 % 81,9 % 77,9 % 75,6 % 73,8 % 74,2 % 75,0 % 33,3 % 58,8 % 27,3 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 50,7 % 11,1 % 41,4 % 40,5 % 39,8 % 54,6 % 64,6 % 70,8 % 67,5 % 66,1 % 64,9 % 64,7 % 59,5 % 55,0 % 48,2 % 42,5 % 39,3 % 26,6 % 19,5 % 16,9 % 12,4 % 0,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 18,2 % 0,0 % 13,9 % 21,1 % 10,0 % 16,7 % 0,0 % 15,0 % 15,8 % 36,4 % 20,0 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 57,1 % 50,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,1 % 0,0 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 46,3 % 40,0 % 15,0 % 30,8 % 46,2 % 29,6 % 44,7 % 56,1 % 45,0 % 47,3 % 43,8 % 43,9 % 55,9 % 55,7 % 47,4 % 47,4 % 45,3 % 46,8 % 40,5 % 34,0 % 27,3 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 73,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 87,5 % 77,8 % 93,8 % 87,5 % 92,3 % 88,9 % 100,0 % 75,0 % 54,5 % 25,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,7 % 0,0 % 15,9 % 9,5 % 8,3 % 12,5 % 10,0 % 12,5 % 50,0 % 21,1 % 14,3 % 9,1 % 5,9 % 19,0 % 5,9 % 6,7 % 13,3 % 9,1 % 20,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 11,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 14,3 % 12,5 % 0,0 % 13,3 % 15,0 % 3,3 % 2,9 % 23,8 % 21,6 % 20,2 % 18,9 % 12,7 % 17,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 84,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 78,6 % 94,4 % 88,9 % 77,8 % 87,8 % 88,0 % 85,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,6 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 5,0 % 5,7 % 7,7 % 6,3 % 5,9 % 5,0 % 4,9 % 2,9 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17,0 % 2,8 % 12,7 % 39,9 % 59,6 % 26,2 % 12,8 % 7,8 % 6,1 % 10,6 % 20,5 % 29,0 % 25,5 % 24,9 % 21,9 % 20,1 % 17,5 % 14,1 % 13,8 % 14,6 % 6,9 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 28,9 % 2,1 % 26,0 % 37,1 % 27,5 % 24,5 % 30,6 % 31,8 % 31,5 % 38,2 % 43,8 % 42,7 % 37,9 % 35,0 % 31,8 % 30,0 % 26,4 % 21,6 % 16,5 % 13,8 % 10,4 % 6,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)