8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 130 1 2 0 1 0 0 2 0 4 1 8 9 6 16 18 31 13 9 6 3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 204 0 18 16 5 15 32 33 22 10 8 12 6 6 7 2 8 2 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 742 0 0 0 0 0 2 2 1 4 16 23 49 54 88 160 143 89 80 26 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 152 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 6 18 22 47 31 13 4 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 596 0 0 0 0 4 1 3 4 2 15 20 20 29 52 79 94 104 80 61 26 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 873 0 0 0 0 0 2 3 16 25 74 106 94 72 131 138 132 50 20 8 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 290 0 0 0 0 0 3 2 11 10 21 21 18 31 38 48 45 20 14 8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 135 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 3 17 15 39 25 9 10 5 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 549 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 40 59 93 163 123 36 22 4 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 952 0 1 0 0 3 1 1 2 4 5 21 34 60 123 197 223 169 68 33 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 870 0 14 6 9 15 14 25 39 60 79 116 152 148 290 346 296 164 74 21 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 145 0 0 0 0 0 4 23 23 22 16 14 4 8 8 11 4 6 0 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 68 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 10 8 12 15 6 2 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 158 0 0 0 0 0 5 8 37 91 317 360 228 47 29 23 7 6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 606 10 43 39 54 86 76 102 142 190 234 224 220 197 257 300 240 120 49 19 3 1
Anémie (D50-D64) 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 3 1 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 30 0 0 0 1 2 1 0 0 1 4 5 2 3 1 1 3 4 2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 394 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 11 26 53 53 93 68 43 24 9 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 834 2 4 0 6 10 13 28 44 59 104 82 77 72 107 114 78 27 6 0 1 0
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 26 0 2 0 0 5 3 3 2 2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 40 0 0 2 0 1 3 9 8 7 3 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 060 6 22 19 14 10 13 25 37 62 108 101 132 109 117 108 87 42 37 9 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 879 0 1 5 0 0 1 2 0 3 7 9 6 7 38 103 179 192 182 123 20 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 887 2 44 60 22 11 10 16 16 11 33 34 43 58 94 150 126 90 43 23 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 626 8 120 175 48 23 13 17 10 36 36 18 34 22 20 18 15 10 3 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 2 0 1 1 0 0
Angina pectoris (I20) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 12 13 13 8 3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 385 0 0 0 0 0 1 1 2 4 16 25 34 32 49 62 67 48 24 15 5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 983 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 36 37 85 146 209 208 160 66 16 5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 0 1 2 1 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 854 1 0 0 2 1 12 14 9 10 39 35 39 78 90 145 144 121 61 43 10 0
Selhání srdce (I50) 116 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 5 5 12 10 24 21 12 11 7 1 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 495 0 0 0 2 0 0 4 8 13 11 19 19 39 55 114 93 68 36 13 1 0
Ateroskleróza (I70) 1 147 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 22 53 108 165 280 248 139 77 31 11 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 615 0 0 0 0 3 15 59 111 202 278 192 201 183 150 125 69 20 5 0 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 196 0 1 1 17 25 14 19 18 28 29 38 39 94 144 201 247 141 94 32 14 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 65 0 2 1 4 7 6 5 9 7 5 4 3 1 2 5 0 1 2 0 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 6 6 4 1 2 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 471 1 1 102 865 104 81 64 61 54 60 34 11 11 11 7 1 2 1 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 380 0 9 15 12 63 73 110 145 151 165 112 126 107 107 100 58 18 5 3 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 5 3 2 3 1 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 209 2 3 4 0 4 13 6 3 5 9 9 7 13 34 29 26 22 11 9 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 367 0 2 13 27 116 44 48 26 20 30 9 5 6 7 4 8 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 301 3 35 43 24 16 15 13 18 17 17 16 23 13 19 14 11 4 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 62 0 1 1 0 1 1 3 2 7 1 8 3 5 8 11 3 3 3 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 110 0 0 0 0 2 3 5 5 4 3 8 12 9 14 9 9 10 9 3 4 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 41 0 0 0 0 1 1 0 5 1 3 1 2 6 5 5 2 3 3 1 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 512 0 12 138 210 192 164 121 105 113 133 80 61 47 42 40 23 18 10 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 2 096 51 96 93 13 20 43 52 75 100 134 134 175 160 236 234 235 139 69 29 7 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 018 1 57 150 18 10 24 54 98 194 206 154 166 138 205 222 182 94 33 7 4 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 272 0 0 0 2 6 23 37 46 23 41 34 14 10 11 11 12 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 318 7 20 3 2 7 4 4 5 6 11 15 20 14 31 41 35 27 31 27 7 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 142 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 8 13 24 29 23 13 4 9 3 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 653 13 3 2 6 13 35 81 136 177 219 195 171 141 140 134 120 39 15 10 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 266 0 3 8 0 3 5 1 9 10 19 13 17 14 28 47 43 21 17 7 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 18 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 1 1 2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 586 0 0 2 6 35 52 107 158 177 276 258 253 228 291 334 232 112 45 16 4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 136 0 0 0 1 1 1 1 7 8 15 9 9 9 15 22 22 7 5 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 47 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3 8 5 2 2 12 7 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 144 1 0 0 2 5 7 6 8 10 16 7 8 7 10 16 14 14 9 4 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 700 2 27 17 7 56 60 48 56 47 55 41 49 27 53 51 35 30 23 12 3 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 16 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 5 0 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 221 4 10 14 31 18 5 5 12 14 26 6 10 6 15 12 13 11 7 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 389 0 0 0 0 1 1 3 7 9 43 40 97 120 213 333 278 159 69 15 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 669 0 0 0 0 0 1 4 2 8 37 69 105 145 279 355 374 219 64 7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 928 0 0 0 24 123 189 194 208 285 443 373 352 261 244 139 71 20 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 873 1 7 15 50 121 107 93 95 146 172 131 184 201 199 159 122 49 18 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 358 0 0 0 10 6 1 2 4 13 30 19 44 41 53 74 44 11 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 551 0 0 0 0 0 2 11 18 37 87 68 71 60 75 55 42 16 8 1 0 0
Dorzalgie (M54) 39 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 3 2 3 4 6 4 4 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 714 2 12 7 17 38 24 43 56 155 188 201 218 233 198 159 101 35 22 5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 433 1 7 10 15 22 10 19 19 19 25 24 30 36 46 57 44 24 14 11 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 754 1 3 1 0 2 5 11 22 20 32 33 43 64 79 132 126 70 70 35 4 1
Selhání ledvin (N17-N19) 111 0 0 1 0 1 0 1 4 2 6 10 8 11 14 18 20 7 4 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 468 0 0 0 3 8 17 44 76 99 130 133 140 144 171 194 133 81 56 25 14 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 943 1 7 2 10 1 10 12 17 43 98 93 101 74 112 131 117 64 37 12 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 699 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 24 46 118 178 186 97 34 5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 244 13 112 177 114 91 45 54 42 48 63 46 56 71 100 81 67 33 19 11 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 352 0 0 0 2 33 21 24 29 48 64 48 25 22 12 11 10 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 375 0 0 0 1 13 42 47 53 72 54 31 30 13 6 1 6 4 0 1 0 1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 568 0 0 1 1 13 26 57 113 237 425 571 506 194 131 130 89 41 19 10 2 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 309 1 0 0 11 44 159 357 473 613 621 552 468 366 497 512 380 168 69 17 0 1
Lékařský potrat (O04) 867 0 0 0 2 34 112 140 163 174 221 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 897 0 0 0 2 39 182 378 549 500 225 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 357 0 0 0 0 5 30 85 115 100 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 232 0 0 0 0 6 23 72 71 47 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 426 0 0 0 0 4 32 115 166 85 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 546 0 0 0 0 41 347 923 1 184 836 204 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 51 0 0 0 0 0 3 18 10 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18 0 0 0 0 0 3 8 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 169 169 312 380 91 61 15 23 23 25 23 13 8 7 5 4 4 2 2 0 0 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 170 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 11 10 14 29 29 33 24 9 5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 181 0 1 7 22 13 17 18 17 23 27 15 5 5 4 4 1 0 0 1 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 336 0 1 0 0 1 6 4 13 27 38 21 37 33 45 45 31 24 8 2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 392 4 7 5 3 7 7 15 14 27 31 21 23 20 46 56 43 23 24 9 7 0
Nitrolební poranění (S06) 199 2 1 4 5 7 1 3 3 11 12 6 9 10 17 11 27 24 25 17 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 298 2 14 15 27 24 41 31 28 25 27 19 7 6 6 11 3 4 4 3 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 186 0 46 221 186 33 22 30 28 47 56 59 57 63 79 82 76 48 28 19 6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 475 0 5 6 14 6 6 2 6 6 5 19 15 45 73 127 185 169 281 316 164 25
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 126 0 1 16 54 50 50 44 103 95 98 89 99 80 107 102 65 36 22 13 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 423 0 62 154 147 218 223 257 256 310 395 262 247 184 182 169 148 106 55 37 8 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 63 4 21 6 5 0 2 1 1 3 4 1 2 3 7 0 2 0 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 884 4 3 3 3 7 9 11 20 27 40 44 45 61 90 158 151 101 60 40 6 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 272 0 0 2 7 14 18 32 24 26 34 24 24 24 17 14 5 5 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 51 2 15 4 3 1 0 1 1 3 2 3 4 2 4 0 2 0 2 1 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 141 0 0 0 0 3 4 10 19 44 46 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 408 1 31 111 157 113 99 161 177 216 236 180 234 244 349 379 366 213 87 43 11 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 86 372 337 2 326 2 843 1 636 2 085 2 797 4 538 5 799 6 564 7 234 6 039 6 165 5 632 7 395 8 653 7 563 4 429 2 541 1 334 411 51
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 0 0 0 0 1,5 2,5 3,8 6,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,7 6,5 3,2 0 1,4 0 0 2,5 0 3,5 0,8 8,5 10,5 8,1 18,7 21,4 46,4 33,1 34,3 37,5 55,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 15,2 0 28,6 18,7 7,1 25,5 49,3 41,1 24,3 8,9 6,4 12,7 7 8,1 8,2 2,4 12 5,1 3,8 6,3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 55,1 0 0 0 0 0 3,1 2,5 1,1 3,5 12,7 24,3 57,2 72,9 102,8 190 214 226,8 305,3 162,6 91,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,3 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 0,9 3,2 3,2 7 24,3 25,7 55,8 46,4 33,1 15,3 6,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 44,3 0 0 0 0 6,8 1,5 3,7 4,4 1,8 11,9 21,2 23,4 39,1 60,7 93,8 140,6 265,1 305,3 381,4 477,8 230,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 64,9 0 0 0 0 0 3,1 3,7 17,7 22,2 58,8 112,1 109,8 97,1 153 163,9 197,5 127,4 76,3 50 36,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 21,5 0 0 0 0 0 4,6 2,5 12,2 8,9 16,7 22,2 21 41,8 44,4 57 67,3 51 53,4 50 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10 0 0 0 0 1,7 1,5 2,5 4,4 1,8 0,8 3,2 19,9 20,2 45,5 29,7 13,5 25,5 19,1 6,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 40,8 0 0 0 0 1,7 0 1,2 0 0 0,8 4,2 46,7 79,6 108,6 193,6 184 91,8 84 25 36,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 70,7 0 1,6 0 0 5,1 1,5 1,2 2,2 3,5 4 22,2 39,7 81 143,7 233,9 333,7 430,8 259,5 206,4 128,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 139 0 22,2 7 12,8 25,5 21,6 31,2 43,1 53,2 62,8 122,7 177,5 199,7 338,7 410,9 442,9 418 282,4 131,3 36,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 10,8 0 0 0 0 0 6,2 28,7 25,4 19,5 12,7 14,8 4,7 10,8 9,3 13,1 6 15,3 0 6,3 18,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,6 3,2 7 13,5 9,3 14,2 22,4 15,3 7,6 6,3 18,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 86 0 0 0 0 0 7,7 10 40,9 80,7 251,9 380,8 266,3 63,4 33,9 27,3 10,5 15,3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 193,6 65,5 68,3 45,7 76,6 146,3 117,1 127,2 157 168,5 186 236,9 256,9 265,8 300,1 356,2 359,1 305,9 187 118,8 55,1 115,1
Anémie (D50-D64) 0,9 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,5 0 7,6 18,8 18,4 115,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 0 0 0 1,4 3,4 1,5 0 0 0,9 3,2 5,3 2,3 4 1,2 1,2 4,5 10,2 7,6 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 29,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 6,4 11,6 30,4 71,5 61,9 110,4 101,7 109,6 91,6 56,3 55,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 62 13,1 6,4 0 8,5 17 20 34,9 48,6 52,3 82,7 86,7 89,9 97,1 125 135,4 116,7 68,8 22,9 0 18,4 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0 3,2 0 0 8,5 4,6 3,7 2,2 1,8 2,4 3,2 0 2,7 0 0 0 0 0 0 18,4 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 0 0 1,2 0 0 2,5 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 0 0 2,3 0 1,7 4,6 11,2 8,8 6,2 2,4 3,2 0 2,7 0 1,2 0 2,5 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,5 0 0 18,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 78,8 39,3 34,9 22,3 19,9 17 20 31,2 40,9 55 85,8 106,8 154,2 147,1 136,6 128,2 130,2 107,1 141,2 56,3 36,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 65,3 0 1,6 5,9 0 0 1,5 2,5 0 2,7 5,6 9,5 7 9,4 44,4 122,3 267,8 489,4 694,6 769,1 367,5 115,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 65,9 13,1 69,9 70,3 31,2 18,7 15,4 19,9 17,7 9,8 26,2 36 50,2 78,3 109,8 178,1 188,5 229,4 164,1 143,8 18,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 46,5 52,4 190,6 205 68,1 39,1 20 21,2 11,1 31,9 28,6 19 39,7 29,7 23,4 21,4 22,4 25,5 11,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 3,5 4 1,2 1,2 3 0 3,8 6,3 0 0
Angina pectoris (I20) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,2 7 6,7 14 15,4 19,5 20,4 11,4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 28,6 0 0 0 0 0 1,5 1,2 2,2 3,5 12,7 26,4 39,7 43,2 57,2 73,6 100,2 122,3 91,6 93,8 91,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 73 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,8 9,5 38,1 43,2 114,7 170,5 248,2 311,2 407,8 251,9 100,1 91,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 3,5 3,6 0 2,5 7,6 6,3 18,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 63,5 6,5 0 0 2,8 1,7 18,5 17,5 9,9 8,9 31 37 45,6 105,2 105,1 172,2 215,5 308,4 232,8 268,9 183,8 0
Selhání srdce (I50) 8,6 0 0 0 0 1,7 1,5 0 2,2 0,9 1,6 5,3 5,8 16,2 11,7 28,5 31,4 30,6 42 43,8 18,4 115,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 36,8 0 0 0 2,8 0 0 5 8,8 11,5 8,7 20,1 22,2 52,6 64,2 135,4 139,2 173,3 137,4 81,3 18,4 0
Ateroskleróza (I70) 85,2 0 0 0 0 0 0 2,5 2,2 1,8 5,6 23,3 61,9 145,7 192,7 332,5 371,1 354,3 293,9 193,8 202,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 120 0 0 0 0 5,1 23,1 73,5 122,7 179,2 220,9 203,1 234,8 246,9 175,2 148,4 103,2 51 19,1 0 36,8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 88,9 0 1,6 1,2 24,1 42,5 21,6 23,7 19,9 24,8 23 40,2 45,6 126,8 168,2 238,7 369,6 359,4 358,8 200,1 257,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,8 0 3,2 1,2 5,7 11,9 9,2 6,2 9,9 6,2 4 4,2 3,5 1,3 2,3 5,9 0 2,5 7,6 0 18,4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,3 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 1,3 3,5 3,6 9 15,3 15,3 6,3 36,8 115,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,5 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 183,6 6,5 1 750,1 1 013,3 147,5 137,8 98,6 76 59,7 53,2 27 11,6 12,8 14,8 8,2 1,2 3 2,5 0 0 0 115,1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 102,5 0 14,3 17,6 17 107,2 112,4 137,1 160,3 133,9 131,1 118,5 147,2 144,4 125 118,7 86,8 45,9 19,1 18,8 18,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,2 4 1,2 5,9 4,5 5,1 11,4 6,3 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,5 13,1 4,8 4,7 0 6,8 20 7,5 3,3 4,4 7,2 9,5 8,2 17,5 39,7 34,4 38,9 56,1 42 56,3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 27,3 0 3,2 15,2 38,3 197,3 67,8 59,8 28,7 17,7 23,8 9,5 5,8 8,1 8,2 4,7 12 2,5 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 22,4 19,6 55,6 50,4 34 27,2 23,1 16,2 19,9 15,1 13,5 16,9 26,9 17,5 22,2 16,6 16,5 10,2 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,6 0 1,6 1,2 0 1,7 1,5 3,7 2,2 6,2 0,8 8,5 3,5 6,7 9,3 13,1 4,5 7,6 11,4 6,3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,2 0 0 0 0 3,4 4,6 6,2 5,5 3,5 2,4 8,5 14 12,1 16,4 10,7 13,5 25,5 34,3 18,8 73,5 115,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 0 0 0 0 1,7 1,5 0 5,5 0,9 2,4 1,1 2,3 8,1 5,8 5,9 3 7,6 11,4 6,3 36,8 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 112,4 0 19,1 161,7 297,8 326,6 252,6 150,8 116,1 100,2 105,7 84,6 71,2 63,4 49,1 47,5 34,4 45,9 38,2 12,5 18,4 0
Tříselná kýla (K40) 155,7 333,9 152,5 108,9 18,4 34 66,2 64,8 82,9 88,7 106,5 141,7 204,4 215,9 275,6 277,9 351,6 354,3 263,3 181,3 128,6 115,1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 150 6,5 90,5 175,7 25,5 17 37 67,3 108,3 172,1 163,7 162,9 193,9 186,2 239,4 263,6 272,3 239,6 125,9 43,8 73,5 115,1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,2 0 0 0 2,8 10,2 35,4 46,1 50,9 20,4 32,6 36 16,4 13,5 12,8 13,1 18 2,5 3,8 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 1,3 2,3 3,6 3 5,1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,6 45,8 31,8 3,5 2,8 11,9 6,2 5 5,5 5,3 8,7 15,9 23,4 18,9 36,2 48,7 52,4 68,8 118,3 168,8 128,6 115,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,8 2,4 8,5 9,3 17,5 28 34,4 34,4 33,1 15,3 56,3 55,1 115,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 122,8 85,1 4,8 2,3 8,5 22,1 53,9 101 150,4 157 174 206,3 199,7 190,2 163,5 159,1 179,6 99,4 57,2 62,5 55,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 19,8 0 4,8 9,4 0 5,1 7,7 1,2 9,9 8,9 15,1 13,8 19,9 18,9 32,7 55,8 64,3 53,5 64,9 43,8 18,4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3,5 2,4 1,5 5,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,3 0 0 1,2 0 0 0 0 1,1 0,9 0,8 2,1 2,3 2,7 4,7 1,2 1,5 5,1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 192,2 0 0 2,3 8,5 59,5 80,1 133,4 174,7 157 219,3 272,9 295,5 307,6 339,9 396,6 347,1 285,5 171,7 100,1 73,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,1 0 0 0 1,4 1,7 1,5 1,2 7,7 7,1 11,9 9,5 10,5 12,1 17,5 26,1 32,9 17,8 19,1 18,8 18,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,5 0 0 0 0 3,4 0 1,2 2,2 0,9 2,4 8,5 5,8 2,7 2,3 14,2 10,5 2,5 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 10,7 6,5 0 0 2,8 8,5 10,8 7,5 8,8 8,9 12,7 7,4 9,3 9,4 11,7 19 20,9 35,7 34,3 25 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52 13,1 42,9 19,9 9,9 95,3 92,4 59,8 61,9 41,7 43,7 43,4 57,2 36,4 61,9 60,6 52,4 76,5 87,8 75 55,1 115,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,2 0 0 0 0 3,4 0 0 1,1 1,8 0 0 1,2 2,7 5,8 0 1,5 2,5 0 6,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,4 26,2 15,9 16,4 44 30,6 7,7 6,2 13,3 12,4 20,7 6,3 11,7 8,1 17,5 14,2 19,5 28 26,7 6,3 18,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 103,2 0 0 0 0 1,7 1,5 3,7 7,7 8 34,2 42,3 113,3 161,9 248,8 395,4 416 405,3 263,3 93,8 18,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 124 0 0 0 0 0 1,5 5 2,2 7,1 29,4 73 122,6 195,6 325,8 421,5 559,6 558,2 244,3 43,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 217,6 0 0 0 34 209,2 291,1 241,8 229,9 252,8 352,1 394,5 411,1 352,1 285 165,1 106,2 51 7,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 139,2 6,5 11,1 17,6 70,9 205,8 164,8 115,9 105 129,5 136,7 138,6 214,9 271,2 232,4 188,8 182,5 124,9 68,7 18,8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 26,6 0 0 0 14,2 10,2 1,5 2,5 4,4 11,5 23,8 20,1 51,4 55,3 61,9 87,9 65,8 28 19,1 6,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 40,9 0 0 0 0 0 3,1 13,7 19,9 32,8 69,1 71,9 82,9 81 87,6 65,3 62,8 40,8 30,5 6,3 0 0
Dorzalgie (M54) 2,9 0 0 0 0 0 0 1,2 4,4 0,9 4,8 3,2 2,3 4 4,7 7,1 6 10,2 0 6,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 127,4 13,1 19,1 8,2 24,1 64,6 37 53,6 61,9 137,5 149,4 212,6 254,6 314,4 231,2 188,8 151,1 89,2 84 31,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,2 6,5 11,1 11,7 21,3 37,4 15,4 23,7 21 16,9 19,9 25,4 35 48,6 53,7 67,7 65,8 61,2 53,4 68,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 56 6,5 4,8 1,2 0 3,4 7,7 13,7 24,3 17,7 25,4 34,9 50,2 86,3 92,3 156,7 188,5 178,4 267,2 218,9 73,5 115,1
Selhání ledvin (N17-N19) 8,2 0 0 1,2 0 1,7 0 1,2 4,4 1,8 4,8 10,6 9,3 14,8 16,4 21,4 29,9 17,8 15,3 18,8 18,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 109,1 0 0 0 4,3 13,6 26,2 54,8 84 87,8 103,3 140,7 163,5 194,3 199,7 230,4 199 206,5 213,7 156,3 257,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 70,1 6,5 11,1 2,3 14,2 1,7 15,4 15 18,8 38,1 77,9 98,4 118 99,8 130,8 155,6 175,1 163,1 141,2 75 18,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 51,9 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 3,2 6,3 28 62,1 137,8 211,4 278,3 247,2 129,8 31,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 92,4 85,1 177,9 207,3 161,7 154,8 69,3 67,3 46,4 42,6 50,1 48,7 65,4 95,8 116,8 96,2 100,2 84,1 72,5 68,8 18,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 26,2 0 0 0 2,8 56,1 32,3 29,9 32,1 42,6 50,9 50,8 29,2 29,7 14 13,1 15 5,1 3,8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 27,9 0 0 0 1,4 22,1 64,7 58,6 58,6 63,9 42,9 32,8 35 17,5 7 1,2 9 10,2 0 6,3 0 115,1
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 190,8 0 0 1,2 1,4 22,1 40 71,1 124,9 210,2 337,8 604 591 261,7 153 154,4 133,2 104,5 72,5 62,5 36,8 230,1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 394,5 6,5 0 0 15,6 74,8 244,9 445 522,9 543,7 493,5 583,9 546,6 493,8 580,4 608 568,6 428,2 263,3 106,3 0 115,1
Lékařský potrat (O04) 64,4 0 0 0 2,8 57,8 172,5 174,5 180,2 154,3 175,6 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 141 0 0 0 2,8 66,3 280,3 471,2 606,9 443,5 178,8 20,1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 26,5 0 0 0 0 8,5 46,2 106 127,1 88,7 15,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 17,2 0 0 0 0 10,2 35,4 89,8 78,5 41,7 8,7 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 31,7 0 0 0 0 6,8 49,3 143,4 183,5 75,4 15,9 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 263,5 0 0 0 0 69,7 534,4 1 150,6 1 308,9 741,6 162,1 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,8 0 0 0 0 0 4,6 22,4 11,1 14,2 2,4 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,3 0 0 0 0 0 4,6 10 1,1 3,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 58,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 32,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 86,9 1 106,4 495,5 445,2 129,1 103,8 23,1 28,7 25,4 22,2 18,3 13,8 9,3 9,4 5,8 4,7 6 5,1 7,6 0 0 230,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 12,6 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 3,2 11,6 11,7 18,9 33,9 34,4 49,4 61,2 34,3 31,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,4 0 1,6 8,2 31,2 22,1 26,2 22,4 18,8 20,4 21,5 15,9 5,8 6,7 4,7 4,7 1,5 0 0 6,3 18,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 25 0 1,6 0 0 1,7 9,2 5 14,4 23,9 30,2 22,2 43,2 44,5 52,6 53,4 46,4 61,2 30,5 12,5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 29,1 26,2 11,1 5,9 4,3 11,9 10,8 18,7 15,5 23,9 24,6 22,2 26,9 27 53,7 66,5 64,3 58,6 91,6 56,3 128,6 0
Nitrolební poranění (S06) 14,8 13,1 1,6 4,7 7,1 11,9 1,5 3,7 3,3 9,8 9,5 6,3 10,5 13,5 19,9 13,1 40,4 61,2 95,4 106,3 73,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22,1 13,1 22,2 17,6 38,3 40,8 63,1 38,6 31 22,2 21,5 20,1 8,2 8,1 7 13,1 4,5 10,2 15,3 18,8 18,4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,1 0 73,1 258,9 263,8 56,1 33,9 37,4 31 41,7 44,5 62,4 66,6 85 92,3 97,4 113,7 122,3 106,9 118,8 110,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 109,6 0 7,9 7 19,9 10,2 9,2 2,5 6,6 5,3 4 20,1 17,5 60,7 85,3 150,8 276,8 430,8 1 072,4 1 976,0 3 013,6 2 876,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,7 0 1,6 18,7 76,6 85,1 77 54,8 113,9 84,3 77,9 94,1 115,6 107,9 125 121,1 97,3 91,8 84 81,3 36,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 254,4 0 98,5 180,4 208,5 370,8 343,5 320,4 283 275 313,9 277,1 288,5 248,3 212,6 200,7 221,4 270,2 209,9 231,4 147 345,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,7 26,2 33,4 7 7,1 0 3,1 1,2 1,1 2,7 3,2 1,1 2,3 4 8,2 0 3 0 3,8 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 1,6 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 65,7 26,2 4,8 3,5 4,3 11,9 13,9 13,7 22,1 23,9 31,8 46,5 52,6 82,3 105,1 187,6 225,9 257,4 229 250,1 110,3 115,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 20,2 0 0 2,3 9,9 23,8 27,7 39,9 26,5 23,1 27 25,4 28 32,4 19,9 16,6 7,5 12,7 7,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,8 13,1 23,8 4,7 4,3 1,7 0 1,2 1,1 2,7 1,6 3,2 4,7 2,7 4,7 0 3 0 7,6 6,3 0 115,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 10,5 0 0 0 0 5,1 6,2 12,5 21 39 36,6 10,6 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 3,2 2,3 1,3 1,2 3,6 4,5 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 253,2 6,5 49,2 130 222,6 192,2 152,5 200,7 195,7 191,6 187,6 190,4 273,3 329,2 407,6 450 547,6 542,9 332 268,9 202,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 418,1 2 206,2 3 693,9 3 330,4 2 320,1 3 546,8 4 307,8 5 656,9 6 410,9 5 822,5 5 749,1 6 387,8 7 200,4 7 598,7 8 636,6 10 274,9 11 316,3 11 289,0 9 697,7 8 341,7 7 552,4 5 868,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 1,5 0 0 0 0 0 7,1 0 7,7 0 0 0 0 1,7 1,7 2,5 2,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,7 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8,3 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 25 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,4 6,3 6,7 0 8,3 0 0 18,2 0 19 2,9 21,6 16,7 8 10,6 7,5 11,2 5,4 3,8 3,4 4,2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,6 0 9 9,6 4,8 9,6 24,1 24,4 17,2 8,1 6,4 9,9 4,2 3,9 3,2 0,8 3 1 0,5 0,8 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,5 0 0 0 0 0 100 100 16,7 57,1 47,1 43,4 62 59,3 52,7 55,4 55,2 52,4 54,8 37,1 41,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12 0 0 0 0 0 0 100 12,5 20 30,8 10 11,5 20,7 12,9 14,6 10,2 8,1 4,9 4,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 74,8 0 0 0 0 66,7 100 60 66,7 28,6 83,3 83,3 69 63 58,4 77,5 77 76,5 84,2 80,3 78,8 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 77,5 0 0 0 0 0 100 100 100 78,1 85,1 86,2 77,7 80 75,7 75 82 72,5 58,8 32 33,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 54,7 0 0 0 0 0 100 33,3 84,6 50 77,8 55,3 43,9 53,4 55,9 57,8 51,7 47,6 53,8 57,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 45 0 0 0 0 100 33,3 40 80 25 10 60 42,5 41,7 54,2 55,6 32,1 41,7 50 33,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 75,4 0 0 0 0 100 0 100 0 0 100 100 83,3 90,8 78,8 72,4 78,3 78,3 61,1 20 33,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 77,5 0 100 0 0 100 100 50 100 57,1 100 95,5 68 83,3 88,5 76,7 80,8 78,2 59,1 78,6 41,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34,2 0 11,4 7,1 17,6 17,4 34,1 47,2 44,8 41,1 39,5 48,7 39,8 36 37,2 35,7 37,3 31,4 24,7 13,6 5,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 87,3 0 0 0 0 0 100 100 95,8 100 100 100 50 88,9 80 78,6 66,7 66,7 0 25 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 29,2 0 0 0 0 0 0 0 100 100 28,6 37,5 31,6 50 36,4 23,5 31,3 24 10 12,5 100 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,1 0 0 0 0 0 100 100 92,5 92,9 96,1 97 96,2 94 100 95,8 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 67 12,7 67,2 69,6 74 76,1 70,4 82,3 84,5 81,9 81,3 84,5 77,7 75,5 68,7 63 56,5 47,4 31,4 26,4 18,8 33,3
Anémie (D50-D64) 0,8 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,4 0 0,9 1,5 1,2 8,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,2 0 0 0 4,3 15,4 20 0 0 8,3 22,2 25 15,4 12,5 3,6 1,8 5,3 12,1 5,4 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,5 0 0 0 0 0 0 0 6,1 1,5 10,8 11 22 32,9 23,3 29,8 23,5 21,7 16,8 8,5 11,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21,6 1,7 1 0 4,8 9,1 29,5 50,9 59,5 52,7 61,5 55,8 54,2 50,3 42 35,3 22,5 9,4 2 0 0,8 0
Demence (F00-F03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 0 0 0 0 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 0 2,1 0 0 2,1 3,7 4,2 2,8 3 2,9 3,7 0 4,3 0 0 0 0 0 0 5,9 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3,7 0 0 3,8 0 0 33,3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,5 0 0 1,4 0 1,6 5,5 13,8 9,5 7,4 2,9 3,3 0 2,2 0 0,9 0 1,3 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 0 0 6,7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 22,3 12,8 24,2 15,6 9,6 7,5 14,3 17 24,2 20,5 26,2 24,2 31,5 27 24,2 22,5 21,2 19,5 20,6 13,6 8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 89,3 0 33,3 83,3 0 0 33,3 100 0 100 63,6 75 75 87,5 80,9 88 87,7 91 93,8 93,2 95,2 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 46,5 7,7 46,8 47,6 40,7 28,9 35,7 55,2 43,2 26,8 51,6 54 41,3 45,3 49 52,6 49,8 45 49,4 44,2 12,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33,7 15,4 53,1 76,8 78,7 47,9 50 38,6 21,3 34,6 31,9 20,5 32,7 18,6 16 11,4 11,5 11,1 5,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 3,1 3,4 0,6 0,4 0,7 0 0,5 0,6 0 0
Angina pectoris (I20) 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 11,5 13,3 12,2 15,8 11,6 11,1 12,5 4,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 16 0 0 0 0 0 50 33,3 25 9,8 19,3 20 20,6 15,8 16,9 17,9 16,9 15,6 10,5 10 10,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 31 0 0 0 0 0 0 0 50 14,3 17,9 31,9 25,3 33,5 33,8 33,4 30,1 36,7 25,9 16,3 17,2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 1,4 0 1,7 2,4 2 0 0,7 1,8 2 3,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 14,4 11,1 0 0 11,8 5 38,7 35 30 13,2 27,1 20,8 18,6 21,3 15,1 14,1 12,7 14,3 9,6 11,3 6,4 0
Selhání srdce (I50) 2,2 0 0 0 0 20 33,3 0 18,2 7,7 7,1 8,3 4,9 6 2,6 3,4 2,4 1,5 1,2 0,9 0,3 2,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 10,9 0 0 0 100 0 0 23,5 30,8 24,1 13,4 16 13,7 17,2 15,4 17,7 12,6 9,6 5,8 2,4 0,4 0
Ateroskleróza (I70) 37,7 0 0 0 0 0 0 66,7 50 25 53,8 36,1 40,8 45,2 39 41 43,5 38,7 28,3 16,1 14,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 88 0 0 0 0 100 100 98,3 99,1 98,5 96,2 97 95,7 92 89,8 77,2 66,3 50 15,6 0 20 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 30,8 0 4 0,9 12,7 24 25,5 29,2 29,5 30,1 26,4 28,1 26,4 41,6 41,3 36,3 40,8 29,7 26 15,8 23,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,4 0 0,3 0,4 5,1 5,9 10,5 10 16,7 11,3 12,5 14,8 12,5 3,8 6,7 11,6 0 2,2 3,6 0 6,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,9 0 0,9 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,3 0,8 1,1 0,9 1,4 1,7 1 0,3 1,2 3,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,5 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 94 50 93,6 94,5 90,4 93,1 97 93,8 94,7 98,4 89,5 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 81,1 0 56,3 42,9 70,6 70,8 83,9 80,9 85,8 81,2 86,8 82,4 84 84,9 86,3 87,7 79,5 72 50 37,5 33,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 2,2 3,2 0,3 1 0,7 0,6 1,5 0,8 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,2 4,3 5,2 17,4 0 17,4 40,6 17,1 13,6 12,5 16,4 17,6 12,5 10,3 13,1 8,4 6,7 7,8 5,6 6,1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 76,5 0 40 44,8 93,1 93,5 81,5 85,7 86,7 76,9 73,2 52,9 41,7 46,2 58,3 57,1 61,5 25 20 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,4 33,3 52,2 69,4 75 72,7 53,6 61,9 72 56,7 70,8 72,7 79,3 68,4 61,3 50 55 44,4 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 12 0 14,3 6,3 0 7,1 9,1 16,7 12,5 41,2 4 26,7 12,5 17,2 14,5 20 5,9 9,1 10,3 4,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 20,2 0 0 0 0 66,7 75 50 41,7 22,2 17,6 29,6 35,3 20 29,2 15,3 12,2 16,9 15,8 5,8 20 20
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,1 0 0 0 0 0,7 1,1 0 4,7 1,1 3,2 1,2 2,2 6,8 3,8 3,2 1,3 1,8 2,3 0,9 4,4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,5 0 85,7 91,4 90,5 94,1 93,7 85,8 93,8 95,8 95 93 87,1 94 84 83,3 88,5 81,8 100 66,7 100 0
Tříselná kýla (K40) 93,6 86,4 98 97,9 92,9 100 97,7 96,3 93,8 94,3 90,5 96,4 94,6 95,2 95,2 93,2 94,8 90,8 87,3 80,6 53,8 50
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,3 50 100 98,7 94,7 71,4 100 96,4 95,1 99 95,4 95,1 92,2 90,8 94,9 93,7 87,9 82,5 66 35 57,1 50
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 30,7 0 0 0 3,7 2,9 52,3 43 58,2 37,7 51,9 57,6 37,8 37 39,3 37,9 36,4 8,3 11,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,7 0 0 4,5 4,8 6,8 6,9 6,5 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 39,3 58,3 69 27,3 40 63,6 44,4 40 38,5 24 32,4 41,7 40 38,9 40,3 38 32,7 40,9 37,8 42,2 33,3 33,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 18,5 0 0 0 0 0 0 0 20 9,5 9,4 14,3 14,3 21,7 21,8 25 18,9 19,1 7,3 19,6 33,3 25
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 80,7 65 50 100 54,5 76,5 81,4 90 87,7 91,7 90,9 93,8 91,9 83,4 81,9 74,9 71,4 53,4 28,3 21,7 18,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 24,8 0 8,8 15,7 0 11,1 38,5 6,7 60 41,7 47,5 39,4 43,6 25,5 28,3 30,7 23,2 19,6 21 14,6 5,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 5,8 4,7 4,5 28,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,5 0 0 20 0 0 0 0 6,3 5 4,2 7,4 3,8 4,3 7,4 1,4 1,6 4,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,1 0 0 28,6 46,2 60,3 59,1 69,5 68,1 68,1 72,1 73,7 74 69,1 68,5 63,5 48,9 37,1 21,1 11 6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,2 0 0 0 50 10 10 7,1 29,2 28,6 31,3 17,3 16,4 8,9 13,9 15,3 13,3 5,5 4,2 4,2 2,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,1 0 0 0 0 25 0 3,7 4,3 1 2,9 7,6 4,4 2,5 1,8 9,5 6,8 1,1 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,7 7,7 0 0 10 33,3 43,8 27,3 24,2 30,3 37,2 25,9 20 15,6 16,7 18 12,2 16,5 12,9 5,5 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,3 6,7 33,8 35,4 20 65,1 81,1 78,7 75,7 66,2 70,5 64,1 62 38 46,1 45,5 40,7 36,1 41,8 28,6 16,7 50
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,4 0 0 0 0 9,5 0 0 2,9 5,7 0 0 2,4 4,2 7,7 0 1,6 2,8 0 4,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 27,1 25 23,8 33,3 54,4 54,5 19,2 15,2 41,4 43,8 46,4 20,7 28,6 17,1 23,1 21,4 18,3 20,8 14,3 2,3 14,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 84,9 0 0 0 0 100 100 100 100 81,8 89,6 93 86,6 93 83,5 88,1 84 79,9 74,2 60 100 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 89,4 0 0 0 0 0 100 100 100 88,9 100 95,8 93,8 94,8 91,2 90,1 88,8 85,9 81 36,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 95,7 0 0 0 100 96,9 97,4 96,5 97,7 96 96,9 94,7 95,9 96 95,3 91,4 87,7 87 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 70,4 50 14,9 28,3 60,2 80,1 92,2 80,2 80,5 88,5 77,1 78 78 70,5 76,2 66 60,4 54,4 26,5 12,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 47 0 0 0 31,3 20,7 50 33,3 44,4 59,1 73,2 57,6 66,7 66,1 62,4 58,7 40,7 18 11,9 7,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 28,6 0 0 0 0 0 18,2 32,4 29 28,5 44,8 39,3 35,1 30,6 31,8 24,6 20,5 12 8,7 4 0 0
Dorzalgie (M54) 1,2 0 0 0 0 0 0 1,8 4 0,6 2,8 1,6 0,9 1,3 1,5 1,6 1 1,2 0 0,6 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 88,4 100 60 38,9 50 67,9 92,3 87,8 88,9 93,4 89,5 94,4 95,2 92,5 92,5 88,8 85,6 72,9 73,3 45,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 24,2 100 53,8 35,7 25,4 33,8 34,5 41,3 30,2 20,4 18,7 21,1 21,4 22,5 30,7 29,1 24,3 18,5 13,2 16,4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,4 0,6 2,2 1,7 0 2,1 7,5 15,1 33,3 27,4 34,4 38,4 45,7 51,6 52 55,7 56,3 47,9 58,3 47,9 33,3 25
Selhání ledvin (N17-N19) 9,6 0 0 10 0 12,5 0 12,5 16,7 25 13,6 26,3 17,4 19,3 15,9 11 10,8 4,5 3 2,7 2,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 55,9 0 0 0 25 22,9 31,5 41,1 45 51 48,5 54,7 55,1 62,6 60,4 63 63,6 64,8 70 75,8 77,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 25,7 5,9 23,3 5,3 20 1,1 14,3 19,7 30,9 46,7 57,3 62,4 53,2 45,4 41,5 32,6 25,1 15,6 9,2 3,2 0,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 66,7 72,7 73 73,3 83,2 79,1 78,9 81 50 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79,5 86,7 91,8 91,2 82,6 83,5 84,9 79,4 77,8 78,7 80,8 82,1 76,7 80,7 80,6 69,2 72 53,2 61,3 45,8 25 0
Nemoci prsu (N60-N64) 88,4 0 0 0 100 89,2 87,5 96 93,5 85,7 88,9 90,6 75,8 91,7 85,7 100 83,3 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 60,3 0 0 0 100 31 51,2 58,8 65,4 69,9 62,1 54,4 83,3 76,5 54,5 50 75 57,1 0 100 0 100
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 85,4 0 0 100 7,1 22,4 33,3 62 74,8 85,6 88,9 91,4 91,5 94,2 88,5 93,5 91,8 87,2 82,6 71,4 66,7 50
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88,8 100 0 0 47,8 48,9 77,6 78,8 81,3 86,7 90,1 92 93,2 95,1 95,6 94,3 94,5 97,7 88,5 94,4 0 50
Lékařský potrat (O04) 78,3 0 0 0 100 79,1 73,2 76,5 79,5 77 83,4 72,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 81,9 0 0 0 100 70,9 78,4 78,4 82,7 85,2 84 86,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10,5 0 0 0 0 3,6 5,1 8,6 12,4 16,1 14,8 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 22,5 0 0 0 0 8,5 15,3 22,9 24,2 28,7 32,4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,6 0 0 0 0 2 2,9 4,1 5,1 5,2 7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 92,9 0 0 0 0 87,2 92,5 90,8 93,1 95,2 94,4 91,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 55,4 0 0 0 0 0 30 66,7 38,5 69,6 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 10,9 0 0 0 0 0 13 12,1 2,6 13,8 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,5 56,7 74,8 84,4 72,2 77,2 68,2 67,6 76,7 67,6 62,2 54,2 50 46,7 55,6 28,6 25 40 40 0 0 100
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 24,8 0 0 0 0 0 0 12,5 0 8,3 11,1 28,2 19,2 20,3 31,9 29,9 35,1 37,5 23,1 17,9 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,6 0 2 3,8 7,3 4,8 13,4 14,4 15 20,9 25 17,9 9,4 11,1 8,9 6,8 1,4 0 0 2,9 14,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 50,6 0 16,7 0 0 25 50 50 52 77,1 77,6 51,2 72,5 55 56,3 57,7 43,1 42,1 22,9 13,3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,7 1,1 1,5 2 1 2 6,8 14,9 11,9 16,7 16,1 13 11,3 8,8 13,6 10,6 7,2 5 5,1 2,7 5,6 0
Nitrolební poranění (S06) 6,6 5,1 0,8 2,5 2,5 3,1 0,5 1,9 2,6 6,4 7,4 4,8 6,4 7,2 10,7 7,3 15,3 15,3 14,3 9,6 7,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,5 1,6 6,9 12,6 23,5 27 43,2 32,3 29,5 32,9 32,9 28,8 15,9 16,7 10,7 16,7 7,1 7,8 6,6 5 4,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,4 0 85,2 91,3 89 80,5 81,5 90,9 87,5 100 90,3 93,7 95 84 89,8 92,1 85,4 82,8 80 65,5 66,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 69,9 0 33,3 66,7 70 75 100 40 75 85,7 83,3 82,6 65,2 81,8 68,9 73 69,8 63,8 70,3 72,3 70,1 62,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,4 0 6,3 42,1 71,1 80,6 83,3 100 86,6 88 86,7 84 83,9 80 84,3 79,1 77,4 75 50 39,4 18,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,5 0 51,7 51,5 45,4 55,3 62,1 64,9 67 64,7 67,3 66,3 63 57,3 50,8 42 38,3 33 18,9 12,2 7,3 11,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 22,1 18,2 22,8 31,6 41,7 0 22,2 10 9,1 16,7 40 20 13,3 18,8 43,8 0 28,6 0 25 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0,8 3,6 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 62,3 80 18,8 17,6 30 30,4 47,4 45,8 64,5 56,3 54,8 63,8 57,7 69,3 68,7 64,8 65,9 66,9 65,9 67,8 54,5 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 80,2 0 0 100 100 93,3 90 91,4 92,3 86,7 87,2 80 72,7 85,7 70,8 70 71,4 50 25 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10,8 11,8 17,9 11,4 7,9 4,5 0 5,3 4,2 23,1 5,7 15,8 12,5 6,5 21,1 0 8,7 0 13,3 10 0 100
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 88,1 0 0 0 0 75 100 83,3 95 91,7 88,5 71,4 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0,7 2,8 1 0,4 0,2 0,5 0,7 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 25 1,1 22,1 59,7 74,4 42 18,4 13,5 10,1 11,9 21,4 34,3 35,8 37,8 39 34,6 33,7 31,1 19,9 17,9 15,9 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 34,4 1,8 32,3 43,7 32,4 31,3 37,2 36,7 39,4 45,2 53,2 53,7 50 44,2 40,5 36,6 32,3 26,5 19,1 14,2 11,7 10,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)