8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 91 3 4 1 0 1 0 2 1 0 3 4 3 4 17 17 7 12 7 4 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 191 0 16 18 2 18 34 30 13 20 19 3 9 3 1 2 1 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 799 0 0 0 0 0 1 0 3 11 14 21 43 61 132 163 143 97 73 33 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 183 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 7 16 34 55 40 11 6 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 646 0 0 0 0 0 0 4 4 8 14 27 20 28 73 92 86 88 98 72 27 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 899 0 0 0 0 0 1 2 15 39 55 86 89 85 130 163 135 56 35 8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 309 0 0 0 0 0 1 3 8 22 24 15 34 26 47 37 48 23 17 2 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 127 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 12 4 12 25 29 15 8 5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 586 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 32 68 112 172 109 46 27 8 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 894 0 0 0 2 3 0 3 1 3 16 8 36 65 118 216 189 104 89 29 12 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 791 3 5 6 9 13 15 20 38 48 80 94 134 211 296 352 252 125 62 23 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 144 0 0 0 0 1 7 15 18 20 16 14 12 12 11 8 6 2 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 78 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 7 9 9 22 14 3 2 3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 244 0 0 0 0 0 4 8 38 131 312 383 202 73 37 32 18 5 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 637 10 44 61 64 88 82 113 130 234 234 187 209 207 290 299 183 107 63 21 10 1
Anémie (D50-D64) 21 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 3 0 2 0 3 2 3 1 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 31 0 0 2 0 0 2 4 2 1 2 1 0 4 1 4 4 2 1 0 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 353 0 0 0 0 0 1 0 2 3 10 25 12 35 62 75 41 49 27 7 4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 988 0 2 2 4 9 18 43 50 111 82 126 102 94 101 142 66 28 7 1 0 0
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 46 0 1 1 1 5 11 9 4 5 1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 19 0 2 0 3 0 0 1 3 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 712 5 11 21 13 19 13 16 29 37 62 57 72 75 68 76 61 42 24 11 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 284 0 7 0 3 2 4 2 2 2 10 8 16 36 74 160 263 299 247 121 27 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 976 4 61 73 18 8 6 15 20 23 31 32 51 87 109 163 124 74 48 23 6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 581 0 88 183 46 24 9 12 25 35 30 23 22 20 26 22 11 1 2 1 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 4 4 1 2 1 0 0
Angina pectoris (I20) 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 5 13 21 13 5 10 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 411 0 0 0 0 0 0 1 3 10 8 26 36 45 55 81 59 43 28 14 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 039 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 35 51 113 171 231 217 142 47 19 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 2 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 754 0 0 1 0 1 10 8 18 15 17 32 37 44 91 148 117 89 78 37 10 1
Selhání srdce (I50) 153 0 0 0 0 2 1 2 3 0 1 5 12 12 16 27 28 19 13 11 0 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 458 2 1 0 0 1 0 2 9 19 14 12 24 38 57 94 87 63 27 6 2 0
Ateroskleróza (I70) 1 127 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 18 45 104 192 248 190 147 88 70 11 2
Varixy dolních končetin (I83) 1 676 0 0 0 0 7 23 45 126 237 232 204 174 217 176 139 62 22 7 4 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 180 1 1 1 19 35 19 19 20 35 41 31 44 67 137 204 213 166 81 34 12 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 40 0 0 4 1 3 3 0 4 6 2 5 4 1 0 5 0 0 2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 3 8 6 3 4 1 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 962 0 1 333 1 067 136 89 75 57 53 63 38 15 15 7 8 4 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 384 1 5 16 27 74 90 103 127 176 173 113 107 100 105 93 44 23 4 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7 7 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 228 2 1 3 0 10 7 5 6 16 10 9 6 22 30 38 29 19 10 4 0 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 345 0 0 20 22 93 54 37 30 22 20 11 5 8 12 3 5 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 323 0 35 72 20 10 13 17 15 26 19 14 16 16 16 17 10 3 3 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 54 2 2 2 0 0 0 2 1 8 3 2 6 4 7 5 5 3 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 125 0 0 0 1 0 2 4 9 5 11 8 8 7 9 12 10 10 13 12 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 36 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 3 3 3 2 6 2 2 2 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 477 0 14 126 209 199 143 120 112 126 94 61 61 51 57 51 26 13 11 3 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 215 74 135 112 19 23 40 63 67 127 150 128 163 157 247 274 193 123 74 38 8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 959 8 93 159 22 9 14 53 88 149 160 141 154 170 222 208 168 82 43 11 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 215 0 0 0 1 10 26 36 36 23 32 14 13 6 10 2 6 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 12 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 310 5 8 6 6 2 2 6 3 11 9 14 13 25 35 41 35 27 31 22 8 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 117 0 0 0 0 0 1 0 1 7 6 6 9 10 13 19 16 6 15 7 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 368 11 6 3 4 33 39 86 86 185 157 139 142 126 124 100 75 31 14 5 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 135 1 8 4 3 1 1 2 3 3 8 8 5 11 15 26 12 12 7 3 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 21 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 3 3 4 1 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 373 0 0 0 7 21 59 100 142 235 244 214 230 215 288 287 201 82 28 18 1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 129 0 0 0 1 0 0 3 4 11 8 13 6 7 18 24 13 10 7 2 1 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 58 0 0 0 0 1 2 2 2 7 3 4 8 8 8 4 4 3 0 2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 183 1 1 0 1 3 10 12 13 13 8 7 7 13 16 29 15 10 11 9 4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 687 6 16 16 13 59 53 60 50 46 42 31 40 40 60 54 41 25 21 11 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 18 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 4 3 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 239 1 12 14 34 18 15 8 11 18 15 7 10 11 9 23 10 11 6 4 1 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 184 0 0 0 0 0 5 3 4 11 29 35 86 129 193 270 204 140 60 15 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 441 0 0 0 0 0 1 1 2 12 31 57 83 180 218 326 323 148 48 11 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 749 0 0 0 10 142 176 175 199 345 374 311 286 276 237 143 51 23 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 562 1 5 8 46 99 79 67 78 116 132 134 129 190 211 131 88 29 11 8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 366 0 0 0 6 6 1 5 5 30 22 28 33 37 59 66 44 16 7 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 553 0 0 0 0 0 2 16 15 82 83 79 78 55 67 34 20 18 3 1 0 0
Dorzalgie (M54) 29 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 2 2 2 3 6 4 3 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 684 0 22 9 14 35 36 62 73 153 181 186 202 195 206 156 99 39 13 2 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 423 0 2 9 21 13 13 20 22 24 32 24 26 33 58 47 33 27 11 4 4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 663 0 2 1 0 0 6 15 10 33 31 23 38 61 78 95 77 66 65 44 17 1
Selhání ledvin (N17-N19) 140 1 0 0 0 0 1 2 6 7 13 12 11 13 22 21 17 6 4 4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 453 1 1 2 3 8 16 40 76 101 90 108 134 189 179 193 142 67 60 36 6 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 025 0 5 8 4 10 19 22 28 39 106 98 83 104 124 153 123 65 28 6 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 31 66 138 199 166 96 41 6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 290 5 102 166 123 94 61 54 53 65 49 61 73 53 91 79 82 40 31 5 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 314 0 0 0 0 22 24 19 23 38 33 35 35 24 26 19 11 4 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 405 0 0 0 6 25 35 49 58 70 51 41 25 14 12 7 4 2 4 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 492 0 0 0 1 11 37 65 111 237 375 521 494 213 138 111 87 57 27 6 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 960 3 0 2 9 53 153 333 440 637 562 437 446 386 457 534 301 128 58 18 3 0
Lékařský potrat (O04) 899 0 0 0 2 40 146 144 176 181 192 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 931 0 0 0 0 56 210 420 556 488 191 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 464 0 0 0 0 10 35 115 168 108 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 220 0 0 0 0 7 23 57 73 47 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 511 0 0 0 0 8 49 151 189 97 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 584 0 0 0 0 53 328 922 1 277 819 174 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 48 0 0 0 0 0 7 13 19 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 15 0 0 0 0 0 3 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 119 169 289 345 93 47 22 22 17 18 18 15 17 13 13 14 4 2 0 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 133 0 0 1 0 0 0 0 0 3 8 3 11 12 13 30 27 18 3 4 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 231 0 3 11 15 14 26 34 31 38 25 16 5 2 3 2 2 0 3 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 333 0 0 0 0 1 5 10 19 29 30 29 19 31 45 59 31 17 7 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 510 4 16 5 10 6 11 19 13 34 28 36 34 28 59 77 65 35 17 10 3 0
Nitrolební poranění (S06) 174 0 0 2 4 6 3 2 4 7 6 7 9 15 15 23 20 19 15 13 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 337 0 25 14 21 32 49 40 25 27 26 21 14 14 10 9 5 3 2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 038 1 58 183 152 31 27 26 24 32 56 38 55 57 66 70 70 44 29 13 6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 436 1 5 7 8 3 9 7 6 10 12 12 24 37 60 127 129 204 310 302 137 26
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 972 0 4 11 36 36 39 57 79 86 93 86 82 99 97 81 32 24 18 8 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 457 1 51 148 122 206 255 263 272 347 345 246 219 181 226 225 165 78 56 38 12 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 96 4 18 4 6 4 3 6 4 9 3 3 6 4 5 5 2 5 0 5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 814 0 1 4 5 6 9 19 25 21 29 24 37 55 102 134 149 101 57 26 9 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 202 0 0 3 5 8 13 8 22 26 25 24 8 18 17 9 9 5 1 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 60 3 13 9 2 0 1 2 3 6 2 3 1 3 4 3 0 3 0 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 8 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 195 0 0 0 0 0 5 13 33 59 66 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 3 6 6 4 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 068 1 30 125 105 117 101 167 188 251 192 151 174 253 285 328 279 169 102 38 11 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 85 040 359 2 566 3 074 1 546 2 110 2 963 4 623 5 897 7 137 6 366 5 455 5 603 5 959 7 557 8 646 6 629 4 102 2 634 1 359 405 50
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,9 0 0 0 1,1 4,8 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,5 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,9 20,2 6,3 1,2 0 1,8 0 2,5 1,1 0 2,6 4,6 3,7 5,1 19,4 20,4 12,3 33,6 26 26,4 20,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,5 0 25,3 22 3,2 31,5 47,5 37,1 13,9 16,4 16,6 3,4 11,1 3,8 1,1 2,4 1,8 2,8 3,7 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,5 0 0 0 0 0 1,4 0 3,2 9 12,3 24,1 53,1 77,3 150,5 195,8 251,1 271,4 271,1 218,1 81,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,9 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 4,4 8 8,6 20,3 38,8 66,1 70,2 30,8 22,3 6,6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 48,9 0 0 0 0 0 0 4,9 4,3 6,6 12,3 30,9 24,7 35,5 83,2 110,5 151 246,2 363,9 475,9 552,7 954,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 68,1 0 0 0 0 0 1,4 2,5 16 32 48,2 98,6 110 107,8 148,2 195,8 237,1 156,7 130 52,9 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,4 0 0 0 0 0 1,4 3,7 8,6 18,1 21 17,2 42 33 53,6 44,4 84,3 64,4 63,1 13,2 40,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,6 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,1 7 13,8 4,9 15,2 28,5 34,8 26,3 22,4 18,6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,8 8 39,5 86,2 127,7 206,6 191,4 128,7 100,3 52,9 40,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 67,7 0 0 0 3,2 5,3 0 3,7 1,1 2,5 14 9,2 44,5 82,4 134,5 259,4 331,9 291 330,5 191,7 245,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 135,6 20,2 7,9 7,3 14,2 22,8 21 24,7 40,6 39,4 70,1 107,7 165,6 267,5 337,5 422,8 442,5 349,8 230,2 152 102,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 10,9 0 0 0 0 1,8 9,8 18,5 19,3 16,4 14 16 14,8 15,2 12,5 9,6 10,5 5,6 3,7 6,6 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,9 0 0 0 0 1,8 1,4 1,2 3,2 0,8 0,9 1,1 8,6 11,4 10,3 26,4 24,6 8,4 7,4 19,8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 94,2 0 0 0 0 0 5,6 9,9 40,6 107,6 273,2 439 249,6 92,5 42,2 38,4 31,6 14 3,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 199,7 67,3 69,6 74,4 100,8 154,2 114,6 139,7 139 192,2 204,9 214,3 258,2 262,4 330,6 359,1 321,3 299,4 234 138,8 204,7 190,8
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 1,2 0 1,8 0 0 1,1 2,5 0 3,4 0 2,5 0 3,6 3,5 8,4 3,7 6,6 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,3 0 0 2,4 0 0 2,8 4,9 2,1 0,8 1,8 1,1 0 5,1 1,1 4,8 7 5,6 3,7 0 20,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 26,7 0 0 0 0 0 1,4 0 2,1 2,5 8,8 28,7 14,8 44,4 70,7 90,1 72 137,1 100,3 46,3 81,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 74,8 0 3,2 2,4 6,3 15,8 25,2 53,1 53,5 91,2 71,8 144,4 126 119,2 115,2 170,5 115,9 78,3 26 6,6 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,5 0 1,6 1,2 1,6 8,8 15,4 11,1 4,3 4,1 0,9 2,3 1,2 3,8 1,1 0 0 0 3,7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 3,2 0 4,7 0 0 1,2 3,2 1,6 1,8 0 1,2 2,5 1,1 1,2 1,8 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 1,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 53,9 33,6 17,4 25,6 20,5 33,3 18,2 19,8 31 30,4 54,3 65,3 89 95,1 77,5 91,3 107,1 117,5 89,1 72,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 97,2 0 11,1 0 4,7 3,5 5,6 2,5 2,1 1,6 8,8 9,2 19,8 45,6 84,4 192,2 461,8 836,6 917,3 799,8 552,7 190,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 73,9 26,9 96,6 89,1 28,4 14 8,4 18,5 21,4 18,9 27,1 36,7 63 110,3 124,3 195,8 217,7 207,1 178,3 152 122,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 44 0 139,3 223,3 72,5 42,1 12,6 14,8 26,7 28,7 26,3 26,4 27,2 25,4 29,6 26,4 19,3 2,8 7,4 6,6 20,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 2,3 2,5 5,1 2,3 4,8 7 2,8 7,4 6,6 0 0
Angina pectoris (I20) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 3,4 4,9 6,3 14,8 25,2 22,8 14 37,1 26,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 31,1 0 0 0 0 0 0 1,2 3,2 8,2 7 29,8 44,5 57 62,7 97,3 103,6 120,3 104 92,5 40,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 78,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 7 40,1 63 143,3 195 277,4 381 397,3 174,5 125,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,2 1,3 1,1 0 5,3 2,8 7,4 6,6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 57,1 0 0 1,2 0 1,8 14 9,9 19,3 12,3 14,9 36,7 45,7 55,8 103,7 177,7 205,5 249 289,7 244,6 204,7 190,8
Selhání srdce (I50) 11,6 0 0 0 0 3,5 1,4 2,5 3,2 0 0,9 5,7 14,8 15,2 18,2 32,4 49,2 53,2 48,3 72,7 0 190,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 34,7 13,5 1,6 0 0 1,8 0 2,5 9,6 15,6 12,3 13,8 29,7 48,2 65 112,9 152,8 176,3 100,3 39,7 40,9 0
Ateroskleróza (I70) 85,3 0 0 0 0 0 0 1,2 2,1 2,5 5,3 20,6 55,6 131,8 218,9 297,8 333,6 411,3 326,8 462,7 225,2 381,7
Varixy dolních končetin (I83) 126,9 0 0 0 0 12,3 32,1 55,6 134,8 194,7 203,2 233,8 215 275,1 200,7 166,9 108,9 61,6 26 26,4 20,5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 89,4 6,7 1,6 1,2 29,9 61,3 26,6 23,5 21,4 28,7 35,9 35,5 54,4 84,9 156,2 245 374 464,5 300,8 224,7 245,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 0 0 4,9 1,6 5,3 4,2 0 4,3 4,9 1,8 5,7 4,9 1,3 0 6 0 0 7,4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,6 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0,9 0 0 6,3 3,4 9,6 10,5 8,4 14,9 6,6 40,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 224,3 0 2 109,9 1 301,8 214,2 156 104,8 70,5 56,7 51,7 33,3 17,2 18,5 8,9 9,1 4,8 1,8 2,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 104,8 6,7 7,9 19,5 42,5 129,7 125,8 127,3 135,8 144,6 151,5 129,5 132,2 126,8 119,7 111,7 77,3 64,4 14,9 13,2 20,5 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 1,3 1,1 4,8 12,3 19,6 3,7 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17,3 13,5 1,6 3,7 0 17,5 9,8 6,2 6,4 13,1 8,8 10,3 7,4 27,9 34,2 45,6 50,9 53,2 37,1 26,4 0 190,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 26,1 0 0 24,4 34,7 163 75,5 45,7 32,1 18,1 17,5 12,6 6,2 10,1 13,7 3,6 8,8 5,6 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 24,5 0 55,4 87,8 31,5 17,5 18,2 21 16 21,4 16,6 16 19,8 20,3 18,2 20,4 17,6 8,4 11,1 0 20,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,1 13,5 3,2 2,4 0 0 0 2,5 1,1 6,6 2,6 2,3 7,4 5,1 8 6 8,8 8,4 3,7 6,6 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9,5 0 0 0 1,6 0 2,8 4,9 9,6 4,1 9,6 9,2 9,9 8,9 10,3 14,4 17,6 28 48,3 79,3 81,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,7 0 0 0 1,6 0 1,4 0 2,1 1,6 2,6 3,4 3,7 3,8 2,3 7,2 3,5 5,6 7,4 19,8 20,5 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 111,8 0 22,2 153,7 329,2 348,8 199,9 148,3 119,8 103,5 82,3 69,9 75,4 64,7 65 61,3 45,7 36,4 40,8 19,8 0 0
Tříselná kýla (K40) 167,7 497,7 213,7 136,6 29,9 40,3 55,9 77,9 71,7 104,3 131,4 146,7 201,4 199 281,6 329,1 338,9 344,2 274,8 251,2 163,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 148,3 53,8 147,2 194 34,7 15,8 19,6 65,5 94,1 122,4 140,1 161,6 190,3 215,5 253,1 249,8 295 229,4 159,7 72,7 102,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 16,3 0 0 0 1,6 17,5 36,3 44,5 38,5 18,9 28 16 16,1 7,6 11,4 2,4 10,5 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 1,6 0 3,2 3,5 1,4 0 0 0,8 0 0 0 0 1,1 1,2 3,5 2,8 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,5 33,6 12,7 7,3 9,5 3,5 2,8 7,4 3,2 9 7,9 16 16,1 31,7 39,9 49,2 61,5 75,5 115,1 145,4 163,8 190,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,9 0 0 0 0 0 1,4 0 1,1 5,7 5,3 6,9 11,1 12,7 14,8 22,8 28,1 16,8 55,7 46,3 20,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 103,6 74 9,5 3,7 6,3 57,8 54,5 106,3 92 152 137,5 159,3 175,4 159,7 141,4 120,1 131,7 86,7 52 33 40,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,2 6,7 12,7 4,9 4,7 1,8 1,4 2,5 3,2 2,5 7 9,2 6,2 13,9 17,1 31,2 21,1 33,6 26 19,8 20,5 190,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3,4 0 1,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 6,7 0 0 0 0 1,4 0 2,1 0,8 0,9 2,3 0 1,3 3,4 3,6 7 2,8 3,7 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 179,7 0 0 0 11 36,8 82,5 123,6 151,9 193 213,7 245,3 284,2 272,6 328,4 344,7 353 229,4 104 119 20,5 190,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,8 0 0 0 1,6 0 0 3,7 4,3 9 7 14,9 7,4 8,9 20,5 28,8 22,8 28 26 13,2 20,5 190,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,4 0 0 0 0 1,8 2,8 2,5 2,1 5,7 2,6 4,6 9,9 10,1 9,1 4,8 7 8,4 0 13,2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,9 6,7 1,6 0 1,6 5,3 14 14,8 13,9 10,7 7 8 8,6 16,5 18,2 34,8 26,3 28 40,8 59,5 81,9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 52 40,4 25,3 19,5 20,5 103,4 74,1 74,2 53,5 37,8 36,8 35,5 49,4 50,7 68,4 64,9 72 70 78 72,7 61,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,4 0 0 1,2 0 0 1,4 0 1,1 0,8 0,9 1,1 2,5 2,5 4,6 3,6 0 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,1 6,7 19 17,1 53,6 31,5 21 9,9 11,8 14,8 13,1 8 12,4 13,9 10,3 27,6 17,6 30,8 22,3 26,4 20,5 190,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 89,7 0 0 0 0 0 7 3,7 4,3 9 25,4 40,1 106,2 163,5 220 324,3 358,2 391,7 222,8 99,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 109,1 0 0 0 0 0 1,4 1,2 2,1 9,9 27,1 65,3 102,5 228,2 248,5 391,5 567,2 414,1 178,3 72,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 208,2 0 0 0 15,8 248,9 246 216,3 212,8 283,4 327,5 356,5 353,3 349,9 270,2 171,7 89,6 64,4 3,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 118,3 6,7 7,9 9,8 72,5 173,5 110,4 82,8 83,4 95,3 115,6 153,6 159,4 240,9 240,6 157,3 154,5 81,1 40,8 52,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 1,2 0 0 1,4 0 0 0 0 1,1 0 0 0 1,2 1,8 2,8 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 27,7 0 0 0 9,5 10,5 1,4 6,2 5,3 24,6 19,3 32,1 40,8 46,9 67,3 79,3 77,3 44,8 26 6,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 41,9 0 0 0 0 0 2,8 19,8 16 67,4 72,7 90,5 96,4 69,7 76,4 40,8 35,1 50,4 11,1 6,6 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,8 4,4 2,3 2,5 2,5 3,4 7,2 7 8,4 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 127,5 0 34,8 11 22,1 61,3 50,3 76,6 78,1 125,7 158,5 213,2 249,6 247,2 234,9 187,4 173,8 109,1 48,3 13,2 20,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32 0 3,2 11 33,1 22,8 18,2 24,7 23,5 19,7 28 27,5 32,1 41,8 66,1 56,4 57,9 75,5 40,8 26,4 81,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 50,2 0 3,2 1,2 0 0 8,4 18,5 10,7 27,1 27,1 26,4 46,9 77,3 88,9 114,1 135,2 184,7 241,4 290,8 348 190,8
Selhání ledvin (N17-N19) 10,6 6,7 0 0 0 0 1,4 2,5 6,4 5,7 11,4 13,8 13,6 16,5 25,1 25,2 29,9 16,8 14,9 26,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 110 6,7 1,6 2,4 4,7 14 22,4 49,4 81,3 83 78,8 123,8 165,6 239,6 204,1 231,8 249,4 187,5 222,8 238 122,8 190,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 77,6 0 7,9 9,8 6,3 17,5 26,6 27,2 29,9 32 92,8 112,3 102,5 131,8 141,4 183,8 216 181,9 104 39,7 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 56,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 5,7 38,3 83,7 157,3 239 291,5 268,6 152,3 39,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 97,7 33,6 161,5 202,5 193,8 164,7 85,3 66,7 56,7 53,4 42,9 69,9 90,2 67,2 103,7 94,9 144 111,9 115,1 33 40,9 190,8
Nemoci prsu (N60-N64) 23,8 0 0 0 0 38,6 33,5 23,5 24,6 31,2 28,9 40,1 43,2 30,4 29,6 22,8 19,3 11,2 3,7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 30,7 0 0 0 9,5 43,8 48,9 60,6 62 57,5 44,7 47 30,9 17,7 13,7 8,4 7 5,6 14,9 6,6 20,5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 188,7 0 0 0 1,6 19,3 51,7 80,3 118,7 194,7 328,4 597,2 610,3 270 157,3 133,3 152,8 159,5 100,3 39,7 20,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 375,6 20,2 0 2,4 14,2 92,9 213,8 411,6 470,6 523,2 492,1 500,9 551 489,4 521 641,3 528,6 358,2 215,4 119 61,4 0
Lékařský potrat (O04) 68,1 0 0 0 3,2 70,1 204 178 188,2 148,7 168,1 19,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 146,2 0 0 0 0 98,1 293,5 519,1 594,7 400,8 167,3 10,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 35,1 0 0 0 0 17,5 48,9 142,1 179,7 88,7 23,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 16,7 0 0 0 0 12,3 32,1 70,5 78,1 38,6 9,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 38,7 0 0 0 0 14 68,5 186,6 202,2 79,7 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 271,4 0 0 0 0 92,9 458,4 1 139,6 1 365,9 672,7 152,4 10,3 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,6 0 0 0 0 0 9,8 16,1 20,3 5,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,1 0 0 0 0 0 4,2 1,2 7,5 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 84,7 1 136,6 457,4 420,9 146,5 82,4 30,7 27,2 18,2 14,8 15,8 17,2 21 16,5 14,8 16,8 7 5,6 0 6,6 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 10,1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 2,5 7 3,4 13,6 15,2 14,8 36 47,4 50,4 11,1 26,4 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,5 0 4,7 13,4 23,6 24,5 36,3 42 33,2 31,2 21,9 18,3 6,2 2,5 3,4 2,4 3,5 0 11,1 6,6 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 25,2 0 0 0 0 1,8 7 12,4 20,3 23,8 26,3 33,2 23,5 39,3 51,3 70,9 54,4 47,6 26 6,6 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 38,6 26,9 25,3 6,1 15,8 10,5 15,4 23,5 13,9 27,9 24,5 41,3 42 35,5 67,3 92,5 114,1 97,9 63,1 66,1 61,4 0
Nitrolební poranění (S06) 13,2 0 0 2,4 6,3 10,5 4,2 2,5 4,3 5,7 5,3 8 11,1 19 17,1 27,6 35,1 53,2 55,7 85,9 81,9 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,5 0 39,6 17,1 33,1 56,1 68,5 49,4 26,7 22,2 22,8 24,1 17,3 17,7 11,4 10,8 8,8 8,4 7,4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78,6 6,7 91,8 223,3 239,4 54,3 37,7 32,1 25,7 26,3 49 43,6 67,9 72,3 75,2 84,1 122,9 123,1 107,7 85,9 122,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 108,7 6,7 7,9 8,5 12,6 5,3 12,6 8,7 6,4 8,2 10,5 13,8 29,7 46,9 68,4 152,5 226,5 570,8 1 151,2 1 996,2 2 804,5 4 961,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 73,6 0 6,3 13,4 56,7 63,1 54,5 70,5 84,5 70,6 81,4 98,6 101,3 125,5 110,6 97,3 56,2 67,2 66,8 52,9 61,4 190,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 261,8 6,7 80,7 180,6 192,2 361 356,4 325,1 290,9 285 302,1 282 270,6 229,5 257,7 270,2 289,7 218,2 208 251,2 245,6 190,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,3 26,9 28,5 4,9 9,5 7 4,2 7,4 4,3 7,4 2,6 3,4 7,4 5,1 5,7 6 3,5 14 0 33 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,1 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 61,6 0 1,6 4,9 7,9 10,5 12,6 23,5 26,7 17,2 25,4 27,5 45,7 69,7 116,3 160,9 261,6 282,6 211,7 171,9 184,2 190,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 15,3 0 0 3,7 7,9 14 18,2 9,9 23,5 21,4 21,9 27,5 9,9 22,8 19,4 10,8 15,8 14 3,7 0 20,5 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,5 20,2 20,6 11 3,2 0 1,4 2,5 3,2 4,9 1,8 3,4 1,2 3,8 4,6 3,6 0 8,4 0 13,2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0 0 0 1,6 1,8 0 0 0 0,8 0 0 0 0 2,3 2,4 1,8 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 14,8 0 0 0 0 0 7 16,1 35,3 48,5 57,8 19,5 1,2 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 2,5 0 3,4 7,2 10,5 11,2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 232,3 6,7 47,5 152,5 165,4 205,1 141,2 206,4 201,1 206,2 168,1 173,1 215 320,7 324,9 393,9 489,9 472,9 378,8 251,2 225,2 190,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 439,3 2 414,4 4 061,6 3 750,5 2 435,4 3 698,0 4 141,0 5 714,0 6 307,4 5 862,3 5 574,7 6 252,4 6 922,2 7 554,5 8 615,8 10 383,8 11 640,4 11 477,7 9 781,6 8 982,7 8 290,7 9 542,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 6,3 0 0 0 2,4 6 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,7 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7,3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6 8,1 11,1 3,4 0 5,3 0 16,7 9,1 0 11,1 18,2 7,7 6,2 12,1 8,3 3,3 6,6 3,2 2,5 1,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,8 0 8,6 11,8 2,2 15,4 24,8 23,1 11,3 13,2 12,8 2,9 6,9 2,1 0,6 0,9 0,5 0,6 0,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 52,6 0 0 0 0 0 100 0 100 64,7 45,2 72,4 46,2 57,5 54,5 51,6 54 57,1 49,7 41,8 21,1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 55,6 25 15,6 15,5 15 16,3 14,3 8,1 5,7 2,8 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 77,8 0 0 0 0 0 0 100 66,7 80 63,6 87,1 76,9 58,3 73 77,3 75,4 80,7 84,5 83,7 81,8 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 79,5 0 0 0 0 0 100 100 88,2 73,6 87,3 87,8 89 87,6 76 86,2 75,8 68,3 61,4 44,4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 55,4 0 0 0 0 0 100 42,9 57,1 68,8 63,2 42,9 68 54,2 61,8 47,4 57,8 53,5 54,8 10,5 66,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 43,1 0 0 0 0 0 0 0 57,1 33,3 50 48 28,6 42,9 50 40,3 51,7 53,3 25 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 74,5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 87,5 91,4 81,9 86,2 79,3 73,6 56,1 46,6 40 66,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 81,3 0 0 0 100 50 0 75 100 60 94,1 80 85,7 89 83,7 83,7 81,5 73,2 83,2 72,5 63,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,4 42,9 5,1 6,8 12,3 24,5 42,9 40,8 42,7 35,3 48,5 38,7 40,1 36,1 38,3 34,7 30,8 26 21,4 15,3 11,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 88,3 0 0 0 0 100 100 100 85,7 87 80 100 100 100 91,7 66,7 75 100 33,3 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 25,1 0 0 0 0 50 100 100 75 25 25 16,7 28 18,8 23,1 37,3 19,7 10,3 16,7 50 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96 0 0 0 0 0 100 88,9 90,5 94,2 94,8 98 97,6 94,8 94,9 97 100 71,4 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 68,3 16,1 73,3 82,4 87,7 87,1 75,9 82,5 87,8 84,2 87,6 81,7 81 72,4 67 63,6 51,3 46,1 36,2 26,6 32,3 25
Anémie (D50-D64) 1,5 0 0 12,5 0 11,1 0 0 6,7 9,4 0 5,1 0 3,5 0 1,8 1,1 1,7 0,4 0,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,6 0 0 4,1 0 0 16,7 30,8 25 11,1 13,3 6,7 0 18,2 2,5 7,8 7,7 3,4 1,8 0 12,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,6 0 0 0 0 0 1,5 0 5,4 5,8 9 23,8 9,4 20,7 21,8 23,4 13,3 19,5 12,6 7,1 13,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20,4 0 0,3 0,5 2,9 7,8 25 49,4 55,6 66,5 55 64,6 54,5 43,5 37,4 38,3 22,7 9,5 1,8 0,3 0 0
Demence (F00-F03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,6 0 0,8 0,4 0,4 2,3 11,7 11,3 4,9 5,2 1,1 2,5 2,3 5,8 1,9 0 0 0 1,6 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 0 1,6 0 3,8 0 0 1,3 4,1 1,8 1,9 0 1 2,4 1 1,1 1,6 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 1,8 0 0 0,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17 10,9 11,6 16,2 8,6 14,6 13,1 12,9 15,8 13,7 18 17,8 21,4 20,9 16,1 19,3 17,3 20,6 16,4 15,9 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 93 0 100 0 60 100 100 100 66,7 100 83,3 80 72,7 90 89,2 93,6 92,6 94,6 95,4 96,8 81,8 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 51,2 17,4 56,5 59,3 39,1 23,5 26,1 41,7 48,8 41,1 47,7 47,8 48,6 59,2 51,7 55,1 52,5 50 52,2 60,5 60 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 32,5 0 41,7 78,5 61,3 50 25 26,7 43,1 35 33,3 24 25 16,8 18,8 16,3 8,7 1,6 3,4 4,8 25 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,3 2 1,5 2 0,9 1,3 1,3 0,4 0,7 0,5 0 0
Angina pectoris (I20) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8,3 10 6,9 6,6 12,6 13,6 11,3 6,1 12,8 10,8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 16,8 0 0 0 0 0 0 33,3 37,5 23,3 12,3 20,5 17,9 18,9 17,6 19 17,3 15,3 13,7 10,4 3,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 15,7 34 31,5 35,4 35,7 34,4 34,3 30,6 16,4 14,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,1 1,4 0,8 0 2 0,9 1,4 1,4 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 12,4 0 0 16,7 0 4,2 27 17,8 29,5 20,8 13,5 17,9 16,2 11,9 13,3 13,6 11,8 10,5 11 8,6 8,8 6,7
Selhání srdce (I50) 2,8 0 0 0 0 25 20 28,6 27,3 0 4 8,5 10,2 6,6 3,9 3,4 3,3 2,3 1,3 1,4 0 3,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9 25 20 0 0 33,3 0 10 26,5 31,1 14,6 12,4 13,7 16,1 11,9 13,7 11,1 9,1 3,4 1 0,9 0
Ateroskleróza (I70) 36,7 0 0 0 0 0 0 9,1 66,7 60 30 37,5 43,3 40,6 39,8 40,3 38,5 38,2 30 27,9 13,1 14,3
Varixy dolních končetin (I83) 86,5 0 0 0 0 100 92 91,8 95,5 98,8 92,4 93,2 92,1 96,4 87,6 81,3 74,7 48,9 11,9 15,4 6,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,7 8,3 2,2 0,7 11,1 25,4 39,6 29,7 28,6 27,6 31,1 21,4 24,6 30,6 33,5 33 36,1 35,6 21,8 15,2 16,7 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 0 0 1,7 1 2,7 4,2 0 6,2 8,2 5,3 12,5 14,3 4 0 8,9 0 0 3,4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 1,6 0 0 3,3 1,3 2,1 1,4 0,8 0,8 0,3 1,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,4 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 91,9 0 91,6 92,1 91,9 93,7 93,8 95 96,4 91,3 97,4 88,2 83,3 87,5 100 80 100 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 79 25 45,5 48,5 60 70,5 79,6 83,1 81,4 85 84,8 83,1 78,7 84,7 73,4 84,5 74,6 76,7 44,4 22,2 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 1,3 0,7 0,4 0,9 1,7 2,4 0,3 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,3 5,4 2,4 5,8 0 32,3 20 20,8 23,1 25 22,7 14,3 8,7 15,7 12,7 10,6 8,7 7,6 4,7 3,1 0 20
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 75,3 0 0 74,1 81,5 93 88,5 80,4 88,2 84,6 69 78,6 35,7 57,1 52,2 27,3 50 22,2 25 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 63 0 49,3 81,8 66,7 62,5 65 63 57,7 86,7 59,4 70 50 72,7 64 60,7 52,6 33,3 30 0 100 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9,5 5,7 15,4 22,2 0 0 0 22,2 7,7 33,3 25 9,5 17,1 8,5 13,5 7,4 9,8 6,5 2,2 3,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 20,4 0 0 0 100 0 20 36,4 52,9 29,4 47,8 44,4 23,5 20,6 13 14,8 12,8 17,9 16,9 19,7 20 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,5 0 0 0 0,8 0 0,7 0 1,6 1,7 2,5 2,9 3,2 2,9 1,2 3 0,9 1,2 1,2 2 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 92,5 0 73,7 94,7 94,6 93,9 94,1 90,9 91,8 91,3 94,9 93,8 93,8 94,4 90,5 87,9 76,5 92,9 91,7 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 95,2 91,4 97,1 99,1 95 95,8 95,2 100 98,5 98,4 94,3 96,2 96,4 95,7 97,2 96,8 95,1 90,4 88,1 70,4 88,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,1 88,9 93,9 98,1 91,7 81,8 93,3 100 97,8 93,7 96,4 94 93,9 95,5 92,1 90,4 90,3 86,3 70,5 50 45,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 26,3 0 0 0 1,2 6 35,6 41,9 46,2 29,1 46,4 46,7 41,9 23,1 50 9,1 28,6 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,5 0 1 0 3,8 4,3 2,3 0 0 2,4 0 0 0 0 3,3 2,2 4 2,4 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 38,8 45,5 50 42,9 60 28,6 40 42,9 18,8 36,7 36 42,4 33,3 43,9 37,6 45,1 37,2 36,5 34,8 38,6 38,1 50
Divertikulární nemoc střeva (K57) 16,9 0 0 0 0 0 33,3 0 25 28 20 19,4 18,4 14,7 12,9 16,2 21,9 7,9 23,1 17,9 8,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 77,2 57,9 40 50 44,4 80,5 86,7 94,5 87,8 90,7 91,8 93,9 86,6 76,8 75,6 68 57,7 46,3 30,4 14,3 28,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 13,5 14,3 19 10,5 12 6,7 6,3 14,3 16,7 12,5 26,7 32 11,6 18,3 13,3 17,2 9,2 11,8 12,3 5,1 3,7 100
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 5,2 0 5,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,9 33,3 0 0 0 0 16,7 0 11,1 7,1 3,7 6,7 0 1,8 4,4 4,5 6,3 1,8 3,3 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,4 0 0 0 58,3 61,8 63,4 67,6 71,4 75,1 72,2 72,5 69,5 67,8 66,2 58,8 48,9 30,8 15,4 13,2 1,8 11,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,5 0 0 0 50 0 0 23,1 12,1 50 32 37,1 16,2 10,9 17 15,2 9,6 9,3 6,6 2,9 3,8 16,7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,6 0 0 0 0 7,1 10 10 3,9 8,4 2,9 4,3 10,1 7,3 7,2 3,7 5,6 6,3 0 5,3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,3 12,5 5,6 0 6,7 25 37 50 48,1 29,5 25,8 23,3 13,7 21,3 17,4 26,9 13,9 13,3 14,5 11,4 16 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50 23,1 23,2 35,6 39,4 72 67,9 75 72,5 59 56 47 55,6 51,3 46,5 43,9 48,8 41,7 30,4 24,4 27,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,9 0 0 7,7 0 0 2,9 0 3,3 2,4 2,9 4 5 3,1 6,5 4,2 0 0 2,6 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 27,2 6,7 25,5 29,2 59,6 45 65,2 36,4 36,7 41,9 35,7 28 27,8 25 13 29,9 12,5 19,6 9,1 9,1 11,1 20
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 90 0 0 0 0 0 100 100 80 84,6 85,3 87,5 91,5 93,5 94,1 93,4 91,1 86,4 80 62,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 89,2 0 0 0 0 0 100 100 100 75 93,9 91,9 90,2 89,6 92,4 91,3 90,2 90,2 72,7 44 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 91,7 0 0 0 83,3 85 88,4 90,7 92,6 93,8 91 92,3 92,6 92,6 96 92,3 86,4 92 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,6 100 12,8 15,7 66,7 68,3 83,2 81,7 83 78,9 82 74,4 79,1 84,1 75,1 62,4 54,7 31,5 18,6 19,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,5 0 0 10 0 0 33,3 0 0 0 0 11,1 0 0 0 3,2 4,2 14,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 47,2 0 0 0 24 20,7 33,3 71,4 71,4 60 75,9 59,6 60 63,8 60,2 55 46,3 22,2 17,1 4,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 28,8 0 0 0 0 0 18,2 43,2 27,8 42,5 39,3 44,6 38,8 26,8 28,5 14,5 14,6 15,7 3,9 4,3 0 0
Dorzalgie (M54) 0,8 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0,5 2 0,9 0,7 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 88,2 0 73,3 39,1 58,3 70 92,3 82,7 93,6 92,2 93,8 94,4 93,5 91,1 90 88,1 86,1 78 48,1 40 50 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 23,2 0 18,2 37,5 47,7 25,5 35,1 41,7 34,9 28,2 28,1 20,7 17,2 21,7 32 22,8 18 18,6 8,2 6,8 20 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 32,9 0 1,4 2 0 0 8 19,2 15,2 35,5 36 34,8 46,9 55,5 44,3 47,3 46,7 52,8 53,7 64,7 51,5 100
Selhání ledvin (N17-N19) 11,4 25 0 0 0 0 14,3 40 46,2 41,2 29,5 50 27,5 16 19,6 10,9 9,7 3,7 2,3 3,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 53,3 50 100 50 27,3 24,2 27,1 37,4 47,8 46,8 47,4 47,8 55,1 57,8 54,9 59,4 63,4 58,8 61,9 69,2 66,7 100
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 27,2 0 20 20 11,8 10,1 22,1 27,8 37,3 44,8 56,4 55,1 49,1 49,1 39,4 36,9 25,9 18,5 6,6 1,8 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 72,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 71,4 75,6 75,9 74,6 76 73,5 69,1 62,1 33,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,7 71,4 81,6 87,8 80,9 91,3 81,3 77,1 82,8 76,5 76,6 80,3 81,1 70,7 72,8 63,2 73,9 76,9 79,5 50 100 100
Nemoci prsu (N60-N64) 90,5 0 0 0 0 95,7 100 90,5 71,9 82,6 86,8 92,1 97,2 96 96,3 95 100 100 50 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 62,9 0 0 0 85,7 47,2 46,7 61,3 63 68,6 68,9 73,2 67,6 77,8 75 77,8 40 66,7 66,7 100 100 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 85,2 0 0 0 9,1 17,2 45,7 67 78,7 83,7 88,4 91,2 90,6 93,4 90,2 86,7 98,9 85,1 84,4 66,7 50 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 85,4 100 0 100 52,9 66,3 64,8 73 73,9 84,4 87,7 84,7 93,7 93,2 92,3 94 95 85,9 89,2 90 60 0
Lékařský potrat (O04) 78,2 0 0 0 66,7 71,4 81,1 79,6 77,9 76,1 77,7 94,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 81,7 0 0 0 0 74,7 80,8 81,1 83 82,4 81,6 69,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,9 0 0 0 0 5,6 5,3 10,4 14,8 15,4 22,9 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 22,9 0 0 0 0 14,6 14,2 20 26,4 31,3 30,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,9 0 0 0 0 4,1 4,7 5,9 6,2 6,1 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 94,3 0 0 0 0 91,4 92,4 93,5 94,6 95,3 95,6 90 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 52,2 0 0 0 0 0 77,8 56,5 50 46,7 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 9,2 0 0 0 0 0 11,1 1,9 16,7 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,2 49,3 75,9 82,5 80,2 69,1 75,9 78,6 56,7 72 56,3 60 58,6 61,9 52 48,3 57,1 20 0 100 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 17,9 0 0 10 0 0 0 0 0 8,6 16,7 7,1 21,6 18,2 15,7 25,9 34,6 26,5 7,5 16,7 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,6 0 5,7 5,2 5 5,9 14,8 21,7 23 26 20,3 17,4 8,5 3 3,7 2,4 2,6 0 5,2 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 68,1 0 0 0 0 50 83,3 83,3 86,4 90,6 81,1 74,4 59,4 72,1 66,2 72,8 64,6 53,1 43,8 20 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 8,8 1,2 3,1 2 3,7 1,8 9,2 13,6 9,6 15,5 14,7 18,6 15,2 11,7 17,5 15 12,7 8,9 3,8 3,3 2,6 0
Nitrolební poranění (S06) 5,7 0 0 1,3 2 2,8 1,4 1,1 2,5 5 3,4 4,7 6,2 10,1 9,4 15,2 12,4 14,7 9,3 8,6 8,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,8 0 13,6 14 17,5 28,6 38,6 37 39,1 32,1 27,1 26,9 25,9 23,3 17,9 16,4 11,6 5,9 4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,2 100 86,6 88 87,4 88,6 84,4 86,7 85,7 80 88,9 92,7 90,2 86,4 90,4 88,6 84,3 80 64,4 56,5 46,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 71,7 25 45,5 77,8 80 50 75 70 85,7 66,7 70,6 80 68,6 61,7 63,8 74,3 67,5 74,2 74,3 73,5 67,8 81,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 77,5 0 33,3 28,2 67,9 85,7 81,3 85,1 87,8 86 86,9 84,3 86,3 82,5 80,8 73 61,5 68,6 52,9 42,1 50 50
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 50,8 16,7 45,5 55,4 38,2 51,1 62,7 65,1 66,2 67,2 68 64,2 58,6 52,6 51,7 47,9 41,5 27,1 16,6 13,1 10,5 5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 30 14,8 20,9 15,4 35,3 25 23,1 42,9 26,7 60 25 42,9 42,9 57,1 35,7 55,6 40 55,6 0 41,7 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,1 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 63,9 0 10 26,7 62,5 30 81,8 61,3 65,8 60 60,4 53,3 59,7 64,7 61,8 71,7 67,4 67,3 64,8 68,4 64,3 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 87,4 0 0 100 100 100 100 88,9 100 81,3 92,6 96 80 100 94,4 69,2 75 71,4 25 0 50 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10,3 11,1 12,1 20 6,9 0 4,3 9,5 14,3 14,6 6,1 11,5 3,8 13,6 12,5 10,7 0 20 0 13,3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0 0 0 7,1 4,3 0 0 0 1,8 0 0 0 0 1,7 1,1 0,7 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 96,1 0 0 0 0 0 71,4 100 97,1 100 95,7 94,4 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,1 1 0 0,7 0,8 1,2 1,6 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,2 1,1 28,8 66,8 76,1 44,3 15,8 11,7 8,3 10,6 17,8 28,5 32,6 37,6 31,3 31,4 29,9 28,2 23,9 20,9 18 50
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 33,3 2 31,9 43,4 31,4 32,3 35,8 36,6 38 44 50,7 50,7 47,1 42,3 38,7 35,2 30,8 25,6 18 14,3 12,2 11,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)