8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 6 16 19 11 6 4 5 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 298 0 44 32 7 49 53 39 14 20 14 5 6 3 4 5 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 890 0 0 0 0 0 0 2 4 13 15 16 34 74 163 172 168 113 79 30 7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 138 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 4 17 34 30 26 16 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 579 0 0 0 0 0 0 3 5 12 10 14 24 32 51 66 97 77 92 73 22 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 918 0 0 0 0 0 0 5 18 51 60 96 90 103 142 154 110 44 31 13 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 337 0 0 0 0 0 0 2 7 29 18 20 21 43 60 50 44 24 15 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 99 0 0 0 0 0 0 1 0 7 11 6 6 16 15 19 9 5 2 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 546 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 10 22 64 99 157 114 43 23 7 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 879 0 0 0 1 3 0 2 2 9 6 9 36 67 132 223 140 116 98 27 8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 775 2 3 6 9 10 26 33 35 56 78 87 136 210 273 323 240 137 82 26 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 104 0 0 0 0 1 4 12 7 18 13 19 1 8 4 6 4 4 3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 65 0 0 0 0 1 0 6 2 0 2 3 1 7 10 16 10 3 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 314 0 0 0 0 0 3 12 31 144 332 374 231 69 57 34 24 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 569 14 53 65 55 73 91 119 148 227 218 191 196 209 264 287 182 91 55 27 4 0
Anémie (D50-D64) 11 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 21 0 0 0 1 3 0 3 2 2 2 0 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 322 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 16 12 33 51 70 57 29 27 11 2 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 966 0 2 2 2 14 14 20 63 104 103 107 92 80 116 128 76 32 9 2 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 24 0 0 2 1 2 8 3 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24 0 1 0 2 1 2 1 8 5 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 818 10 15 26 11 18 18 18 34 57 63 59 69 62 79 85 75 60 43 14 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 538 1 3 2 1 1 1 0 2 2 8 11 20 35 81 220 305 323 343 143 35 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 019 9 68 57 24 17 12 16 16 20 44 38 53 71 103 176 125 77 65 24 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 647 9 89 199 52 23 20 19 33 35 26 21 29 22 33 21 8 7 0 0 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0 2 2 0 0
Angina pectoris (I20) 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 9 24 28 19 12 11 0 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 497 0 0 0 0 0 1 2 5 8 21 25 38 49 84 92 61 58 39 11 2 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 29 45 98 153 259 186 138 73 14 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 357 0 0 0 0 0 0 1 3 8 5 7 8 22 38 69 59 63 48 22 4 0
Selhání srdce (I50) 99 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 5 4 17 19 15 16 11 3 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 479 1 0 0 0 1 2 3 4 11 12 15 24 51 66 112 85 59 29 4 0 0
Ateroskleróza (I70) 1 026 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 19 36 109 201 251 149 113 82 43 12 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 615 0 0 0 0 5 23 45 142 195 217 183 210 197 179 130 63 13 9 2 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 081 1 0 1 27 31 27 17 23 28 22 26 34 77 131 190 175 136 95 31 7 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 52 0 2 0 2 3 2 4 6 9 4 3 2 4 6 2 1 1 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 592 2 1 604 1 317 151 111 104 74 75 73 25 24 12 10 6 1 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 441 1 7 26 19 89 108 102 145 181 146 110 112 128 97 96 45 19 10 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 20 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 8 1 2 1 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 182 1 1 0 0 8 8 3 7 10 8 12 17 16 18 30 20 12 7 3 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 342 0 1 23 33 90 59 34 17 31 14 7 8 11 4 3 4 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 310 3 43 76 22 9 13 10 15 16 18 19 18 19 11 10 5 3 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 52 1 2 1 2 0 3 1 3 8 2 4 6 5 4 5 1 2 0 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 118 0 0 0 0 0 1 4 7 4 4 6 15 12 15 10 12 6 13 8 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 28 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 2 4 1 5 2 2 2 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 558 0 18 121 228 245 197 138 106 127 75 54 40 48 62 40 22 23 8 4 2 0
Tříselná kýla (K40) 2 307 78 161 97 13 16 34 47 88 139 139 121 157 186 251 277 221 136 99 40 7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 2 009 6 89 158 20 14 19 34 109 165 166 148 145 177 230 218 165 78 46 16 6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 183 0 0 0 3 5 20 24 32 29 20 11 8 10 8 9 4 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 16 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 2 3 1 1 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 345 7 15 4 3 5 4 2 7 15 16 12 16 33 27 49 30 27 36 25 11 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 118 0 0 1 0 0 1 1 1 2 10 5 12 12 22 13 10 11 11 4 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 249 8 7 2 7 18 45 66 86 164 148 135 119 136 98 103 66 20 15 4 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 124 1 6 6 2 1 3 5 1 2 9 4 3 6 17 17 18 11 8 4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 3 2 2 2 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 564 0 0 1 5 25 56 108 174 240 254 208 227 259 350 306 184 99 51 17 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 134 0 0 0 0 0 2 6 2 9 12 3 13 12 18 20 17 13 6 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 65 0 0 0 0 1 1 1 5 6 7 7 1 2 5 8 9 6 3 3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 219 2 0 3 0 7 8 11 10 15 16 12 17 18 16 27 16 20 9 9 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 812 4 19 17 19 52 77 76 51 65 36 49 47 41 83 54 54 31 17 15 5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 30 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 4 3 0 3 7 5 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 254 3 11 10 25 15 10 12 9 25 15 13 10 16 19 25 5 14 11 5 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 642 0 0 0 0 3 4 12 9 23 41 58 85 184 283 337 305 192 90 15 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 804 0 0 0 0 0 0 0 2 10 30 51 99 204 296 410 395 224 71 12 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 507 0 0 1 24 132 174 175 185 298 331 281 243 247 200 141 53 18 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 727 0 10 9 49 110 88 80 67 126 144 156 184 189 182 177 79 46 22 7 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 339 0 0 2 3 10 3 4 9 29 30 22 40 60 42 49 25 9 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 513 0 0 0 0 0 7 6 28 59 63 65 53 80 56 47 26 18 4 1 0 0
Dorzalgie (M54) 48 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 6 5 4 5 8 6 2 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 717 0 14 10 13 33 42 44 77 141 158 188 221 235 232 153 81 47 22 4 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 414 0 3 6 13 23 13 31 10 18 28 26 21 41 52 42 37 23 19 6 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 646 0 0 2 0 2 12 8 16 24 26 23 29 47 80 118 81 73 59 34 9 3
Selhání ledvin (N17-N19) 139 0 0 0 0 0 0 4 4 5 7 6 18 7 17 25 19 15 7 4 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 316 0 0 3 5 10 13 54 57 92 96 88 113 162 170 179 127 79 44 18 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 048 0 5 10 4 10 13 13 22 52 101 94 94 130 142 153 106 63 27 8 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 722 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 27 54 111 210 158 94 52 3 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 382 10 143 181 133 101 80 55 52 67 56 52 65 59 100 98 61 32 24 10 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 347 0 0 0 3 24 29 16 34 58 44 30 24 25 20 23 10 5 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 409 0 0 0 0 25 38 58 65 54 72 38 21 15 8 9 3 2 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 599 0 0 0 1 12 34 52 117 260 415 517 524 205 146 136 86 55 28 9 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 131 0 1 2 8 45 175 369 524 598 550 428 406 452 486 540 319 157 57 14 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 124 0 0 0 1 69 173 186 223 240 222 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 993 0 0 0 0 49 201 466 567 529 163 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 498 0 0 0 0 5 51 120 176 120 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 245 0 0 0 0 3 19 69 87 62 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 407 0 0 0 0 7 47 128 148 66 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 695 0 0 0 1 55 326 1 020 1 364 799 126 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 79 0 0 0 0 1 11 27 21 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 11 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 190 193 316 360 96 40 22 19 27 22 17 16 18 12 10 13 4 2 3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 155 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 14 11 22 25 19 31 14 9 3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 323 0 1 11 24 23 33 32 50 41 26 21 11 8 5 7 10 8 7 3 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 372 0 0 1 0 1 6 5 14 22 40 41 30 45 52 50 37 22 6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 494 1 15 12 1 6 13 16 22 35 40 30 35 32 45 52 48 48 24 17 2 0
Nitrolební poranění (S06) 169 1 1 0 2 5 4 6 7 5 7 6 9 9 9 18 17 19 29 11 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 364 4 27 20 15 43 49 47 35 25 19 17 13 10 18 2 9 2 5 2 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 051 0 39 214 168 35 21 27 22 58 54 37 40 70 82 65 56 26 26 8 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 636 1 3 10 10 6 7 9 7 6 22 16 30 48 86 125 160 243 364 335 137 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 050 0 5 14 50 35 44 67 74 107 81 86 81 102 96 87 53 28 25 10 5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 492 1 58 144 116 208 263 253 293 383 298 271 216 232 231 187 134 81 64 45 13 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 93 4 26 7 0 4 3 2 3 7 3 4 7 3 2 4 4 3 6 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 865 2 3 0 2 8 16 18 17 40 34 28 39 59 108 144 129 112 73 29 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 292 0 0 0 5 17 25 21 25 40 39 27 22 22 23 13 5 2 6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 66 0 18 14 3 0 0 4 0 3 5 4 4 7 0 2 1 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 191 0 0 0 0 1 7 16 20 70 56 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 2 4 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 262 3 34 150 125 99 110 115 134 179 185 183 168 156 191 165 117 78 56 11 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 87 082 406 2 992 3 444 1 625 2 234 3 262 4 810 6 192 7 210 6 176 5 395 5 529 6 262 7 688 8 576 6 373 4 208 2 981 1 329 366 24
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 6,8 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 2,3 6,5 7,3 18,2 23,5 20,6 17,2 14,7 34,2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 22,8 0 68,6 40,9 11,5 84,8 71,5 47,6 14,5 16,1 13,1 5,8 7,7 3,6 4,5 6,2 5,6 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 68 0 0 0 0 0 0 2,4 4,1 10,4 14,1 18,6 43,9 89,8 185,1 213 314,4 324,4 290,8 204,9 152,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,5 0 0 0 0 0 2,7 1,2 0 0 3,8 1,2 5,2 20,6 38,6 37,2 48,7 45,9 11 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 44,2 0 0 0 0 0 0 3,7 5,2 9,6 9,4 16,3 31 38,9 57,9 81,7 181,5 221 338,6 498,7 479,2 190,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 70,1 0 0 0 0 0 0 6,1 18,6 41 56,3 111,5 116,2 125,1 161,3 190,7 205,8 126,3 114,1 88,8 21,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 25,7 0 0 0 0 0 0 2,4 7,2 23,3 16,9 23,2 27,1 52,2 68,2 61,9 82,3 68,9 55,2 27,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7,6 0 0 0 0 0 0 1,2 0 5,6 10,3 7 7,7 19,4 17 23,5 16,8 14,4 7,4 13,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,7 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 3,8 11,6 28,4 77,7 112,4 194,5 213,3 123,4 84,7 47,8 43,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 67,1 0 0 0 1,6 5,2 0 2,4 2,1 7,2 5,6 10,4 46,5 81,3 149,9 276,2 262 333 360,7 184,4 174,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 135,6 13,6 4,7 7,7 14,8 17,3 35,1 40,3 36,2 45 73,3 101 175,6 255 310,1 400,1 449,1 393,2 301,8 177,6 65,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 7,9 0 0 0 0 1,7 5,4 14,7 7,2 14,5 12,2 22,1 1,3 9,7 4,5 7,4 7,5 11,5 11 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5 0 0 0 0 1,7 0 7,3 2,1 0 1,9 3,5 1,3 8,5 11,4 19,8 18,7 8,6 14,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 100,4 0 0 0 0 0 4 14,7 32 115,6 311,8 434,2 298,3 83,8 64,7 42,1 44,9 8,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 196,2 95,3 82,7 83 90,7 126,3 122,8 145,4 153 182,3 204,7 221,8 253,1 253,8 299,9 355,5 340,6 261,2 202,4 184,4 87,1 0
Anémie (D50-D64) 0,8 0 0 5,1 1,6 0 0 1,2 0 0 0,9 0 0 0 0 0 1,9 0 3,7 13,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,6 0 0 0 1,6 5,2 0 3,7 2,1 1,6 1,9 0 2,6 0 1,1 2,5 5,6 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 24,6 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,4 8,5 18,6 15,5 40,1 57,9 86,7 106,7 83,2 99,4 75,1 43,6 190,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 73,8 0 3,1 2,6 3,3 24,2 18,9 24,4 65,1 83,5 96,7 124,2 118,8 97,1 131,8 158,5 142,2 91,9 33,1 13,7 0 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 0 0 2,6 1,6 3,5 10,8 3,7 1 1,6 1,9 2,3 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 1,7 0 1,2 0 0 0 0 1,3 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,8 0 1,6 0 3,3 1,7 2,7 1,2 8,3 4 0 1,2 1,3 1,2 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,9 2,9 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 62,5 68,1 23,4 33,2 18,1 31,1 24,3 22 35,1 45,8 59,2 68,5 89,1 75,3 89,7 105,3 140,3 172,2 158,3 95,6 43,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 117,5 6,8 4,7 2,6 1,6 1,7 1,3 0 2,1 1,6 7,5 12,8 25,8 42,5 92 272,5 570,7 927,1 1 262,4 976,8 762,4 190,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 77,8 61,3 106,1 72,8 39,6 29,4 16,2 19,5 16,5 16,1 41,3 44,1 68,5 86,2 117 218 233,9 221 239,2 163,9 87,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 49,4 61,3 138,8 254,2 85,7 39,8 27 23,2 34,1 28,1 24,4 24,4 37,5 26,7 37,5 26 15 20,1 0 0 21,8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 1,1 2,5 9,4 0 7,4 13,7 0 0
Angina pectoris (I20) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4,6 14,2 10,9 27,3 34,7 35,6 34,4 40,5 0 21,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 38 0 0 0 0 0 1,3 2,4 5,2 6,4 19,7 29 49,1 59,5 95,4 114 114,1 166,5 143,5 75,1 43,6 190,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,2 33,7 58,1 119 173,8 320,8 348,1 396,1 268,7 95,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 3,4 1,2 1,9 2,9 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 27,3 0 0 0 0 0 0 1,2 3,1 6,4 4,7 8,1 10,3 26,7 43,2 85,5 110,4 180,8 176,7 150,3 87,1 0
Selhání srdce (I50) 7,6 0 0 0 0 1,7 2,7 0 0 0 2,8 2,3 6,5 4,9 19,3 23,5 28,1 45,9 40,5 20,5 21,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 36,6 6,8 0 0 0 1,7 2,7 3,7 4,1 8,8 11,3 17,4 31 61,9 75 138,7 159,1 169,4 106,7 27,3 0 0
Ateroskleróza (I70) 78,4 0 0 0 0 0 0 1,2 1 0,8 7,5 22,1 46,5 132,3 228,3 310,9 278,8 324,4 301,8 293,7 261,4 0
Varixy dolních končetin (I83) 123,4 0 0 0 0 8,7 31 55 146,8 156,6 203,8 212,5 271,2 239,2 203,3 161 117,9 37,3 33,1 13,7 43,6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 82,6 6,8 0 1,3 44,5 53,6 36,4 20,8 23,8 22,5 20,7 30,2 43,9 93,5 148,8 235,3 327,5 390,4 349,7 211,8 152,5 381
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4 0 3,1 0 3,3 5,2 2,7 4,9 6,2 7,2 3,8 3,5 2,6 4,9 6,8 2,5 1,9 2,9 3,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,1 2,5 3,7 5,7 7,4 0 21,8 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 274,4 13,6 2 501,9 1 682,2 249 192,1 140,4 90,4 77,5 58,6 23,5 27,9 15,5 12,1 6,8 1,2 1,9 2,9 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 110,1 6,8 10,9 33,2 31,3 154 145,8 124,6 149,9 145,3 137,1 127,7 144,7 155,4 110,2 118,9 84,2 54,5 36,8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 1,6 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,3 2,6 1,2 9,1 1,2 3,7 2,9 0 6,8 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,9 6,8 1,6 0 0 13,8 10,8 3,7 7,2 8 7,5 13,9 22 19,4 20,4 37,2 37,4 34,4 25,8 20,5 21,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 26,1 0 1,6 29,4 54,4 155,7 79,6 41,5 17,6 24,9 13,1 8,1 10,3 13,4 4,5 3,7 7,5 2,9 3,7 6,8 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 23,7 20,4 67,1 97,1 36,3 15,6 17,5 12,2 15,5 12,8 16,9 22,1 23,2 23,1 12,5 12,4 9,4 8,6 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 6,8 3,1 1,3 3,3 0 4 1,2 3,1 6,4 1,9 4,6 7,7 6,1 4,5 6,2 1,9 5,7 0 13,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9 0 0 0 0 0 1,3 4,9 7,2 3,2 3,8 7 19,4 14,6 17 12,4 22,5 17,2 47,8 54,6 21,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,1 6,8 3,1 0 1,6 0 1,3 1,2 0 1,6 0,9 0 2,6 4,9 1,1 6,2 3,7 5,7 7,4 6,8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 119 0 28,1 154,6 375,9 423,9 265,9 168,6 109,5 102 70,4 62,7 51,7 58,3 70,4 49,5 41,2 66 29,4 27,3 43,6 0
Tříselná kýla (K40) 176,2 531,1 251,1 123,9 21,4 27,7 45,9 57,4 90,9 111,6 130,5 140,5 202,8 225,8 285,1 343,1 413,5 390,4 364,4 273,2 152,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 153,5 40,9 138,8 201,8 33 24,2 25,6 41,5 112,6 132,5 155,9 171,8 187,3 214,9 261,2 270 308,8 223,9 169,3 109,3 130,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 14 0 0 0 4,9 8,7 27 29,3 33,1 23,3 18,8 12,8 10,3 12,1 9,1 11,1 7,5 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 0 0 1,7 0 1,2 0 0,8 0 4,6 0 1,2 2,3 3,7 1,9 2,9 0 6,8 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,4 47,7 23,4 5,1 4,9 8,7 5,4 2,4 7,2 12 15 13,9 20,7 40,1 30,7 60,7 56,1 77,5 132,5 170,8 239,6 190,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9 0 0 1,3 0 0 1,3 1,2 1 1,6 9,4 5,8 15,5 14,6 25 16,1 18,7 31,6 40,5 27,3 43,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 95,4 54,5 10,9 2,6 11,5 31,1 60,7 80,6 88,9 131,7 139 156,7 153,7 165,1 111,3 127,6 123,5 57,4 55,2 27,3 43,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,5 6,8 9,4 7,7 3,3 1,7 4 6,1 1 1,6 8,5 4,6 3,9 7,3 19,3 21,1 33,7 31,6 29,4 27,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,6 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 4,9 4,5 3,7 3,7 5,7 7,4 6,8 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 195,9 0 0 1,3 8,2 43,3 75,6 132 179,8 192,7 238,5 241,5 293,2 314,5 397,5 379 344,3 284,2 187,7 116,1 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,2 0 0 0 0 0 2,7 7,3 2,1 7,2 11,3 3,5 16,8 14,6 20,4 24,8 31,8 37,3 22,1 6,8 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5 0 0 0 0 1,7 1,3 1,2 5,2 4,8 6,6 8,1 1,3 2,4 5,7 9,9 16,8 17,2 11 20,5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,7 13,6 0 3,8 0 12,1 10,8 13,4 10,3 12 15 13,9 22 21,9 18,2 33,4 29,9 57,4 33,1 61,5 65,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 62 27,2 29,6 21,7 31,3 90 103,9 92,9 52,7 52,2 33,8 56,9 60,7 49,8 94,3 66,9 101 89 62,6 102,5 108,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,3 0 0 0 0 5,2 0 0 1 1,6 0,9 4,6 3,9 0 3,4 8,7 9,4 2,9 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,4 20,4 17,2 12,8 41,2 26 13,5 14,7 9,3 20,1 14,1 15,1 12,9 19,4 21,6 31 9,4 40,2 40,5 34,2 21,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 125,4 0 0 0 0 5,2 5,4 14,7 9,3 18,5 38,5 67,3 109,8 223,4 321,4 417,4 570,7 551,1 331,2 102,5 21,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 137,8 0 0 0 0 0 0 0 2,1 8 28,2 59,2 127,9 247,7 336,2 507,8 739,1 643 261,3 82 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 191,5 0 0 1,3 39,6 228,4 234,8 213,8 191,2 239,3 310,9 326,3 313,8 299,9 227,2 174,6 99,2 51,7 14,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 131,9 0 15,6 11,5 80,8 190,3 118,8 97,7 69,2 101,2 135,2 181,1 237,6 229,5 206,7 219,2 147,8 132 81 47,8 43,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25,9 0 0 2,6 4,9 17,3 4 4,9 9,3 23,3 28,2 25,5 51,7 72,8 47,7 60,7 46,8 25,8 7,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,2 0 0 0 0 0 9,4 7,3 28,9 47,4 59,2 75,5 68,5 97,1 63,6 58,2 48,7 51,7 14,7 6,8 0 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1 3,2 4,7 7 6,5 4,9 5,7 9,9 11,2 5,7 0 6,8 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 131,2 0 21,8 12,8 21,4 57,1 56,7 53,8 79,6 113,2 148,4 218,3 285,4 285,3 263,5 189,5 151,6 134,9 81 27,3 43,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,6 0 4,7 7,7 21,4 39,8 17,5 37,9 10,3 14,5 26,3 30,2 27,1 49,8 59,1 52 69,2 66 69,9 41 43,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 49,3 0 0 2,6 0 3,5 16,2 9,8 16,5 19,3 24,4 26,7 37,5 57,1 90,9 146,2 151,6 209,5 217,2 232,3 196 571,4
Selhání ledvin (N17-N19) 10,6 0 0 0 0 0 0 4,9 4,1 4 6,6 7 23,2 8,5 19,3 31 35,6 43,1 25,8 27,3 21,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 100,5 0 0 3,8 8,2 17,3 17,5 66 58,9 73,9 90,2 102,2 145,9 196,7 193,1 221,7 237,6 226,8 161,9 123 130,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 80,1 0 7,8 12,8 6,6 17,3 17,5 15,9 22,7 41,8 94,9 109,1 121,4 157,8 161,3 189,5 198,4 180,8 99,4 54,6 21,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 55,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3,8 8,1 34,9 65,6 126,1 260,1 295,7 269,8 191,4 20,5 21,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 105,6 68,1 223,1 231,2 219,3 174,8 108 67,2 53,7 53,8 52,6 60,4 84 71,6 113,6 121,4 114,1 91,9 88,3 68,3 43,6 190,5
Nemoci prsu (N60-N64) 26,5 0 0 0 4,9 41,5 39,1 19,5 35,1 46,6 41,3 34,8 31 30,4 22,7 28,5 18,7 14,4 7,4 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 31,2 0 0 0 0 43,3 51,3 70,9 67,2 43,4 67,6 44,1 27,1 18,2 9,1 11,1 5,6 5,7 3,7 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 198,5 0 0 0 1,6 20,8 45,9 63,5 120,9 208,8 389,7 600,3 676,8 248,9 165,8 168,5 160,9 157,9 103,1 61,5 43,6 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 391,9 0 1,6 2,6 13,2 77,9 236,2 450,8 541,5 480,2 516,5 496,9 524,4 548,8 552 668,9 596,9 450,7 209,8 95,6 0 0
Lékařský potrat (O04) 85,9 0 0 0 1,6 119,4 233,5 227,3 230,5 192,7 208,5 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 152,2 0 0 0 0 84,8 271,3 569,3 586 424,8 153,1 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 38 0 0 0 0 8,7 68,8 146,6 181,9 96,4 21,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,7 0 0 0 0 5,2 25,6 84,3 89,9 49,8 3,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 31,1 0 0 0 0 12,1 63,4 156,4 153 53 9,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 282,2 0 0 0 1,6 95,2 440 1 246,2 1 409,7 641,6 118,3 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6 0 0 0 0 1,7 14,8 33 21,7 13,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,8 0 0 0 0 0 1,3 0 5,2 3,2 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 88,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 90,9 1 314,1 492,9 459,8 158,3 69,2 29,7 23,2 27,9 17,7 16 18,6 23,2 14,6 11,4 16,1 7,5 5,7 11 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,6 2,8 16,3 14,2 26,7 28,4 23,5 58 40,2 33,1 20,5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 24,7 0 1,6 14,1 39,6 39,8 44,5 39,1 51,7 32,9 24,4 24,4 14,2 9,7 5,7 8,7 18,7 23 25,8 20,5 43,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 28,4 0 0 1,3 0 1,7 8,1 6,1 14,5 17,7 37,6 47,6 38,7 54,6 59,1 61,9 69,2 63,1 22,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 37,7 6,8 23,4 15,3 1,6 10,4 17,5 19,5 22,7 28,1 37,6 34,8 45,2 38,9 51,1 64,4 89,8 137,8 88,3 116,1 43,6 0
Nitrolební poranění (S06) 12,9 6,8 1,6 0 3,3 8,7 5,4 7,3 7,2 4 6,6 7 11,6 10,9 10,2 22,3 31,8 54,5 106,7 75,1 87,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,8 27,2 42,1 25,5 24,7 74,4 66,1 57,4 36,2 20,1 17,8 19,7 16,8 12,1 20,4 2,5 16,8 5,7 18,4 13,7 43,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,3 0 60,8 273,3 277 60,6 28,3 33 22,7 46,6 50,7 43 51,7 85 93,1 80,5 104,8 74,6 95,7 54,6 65,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 125 6,8 4,7 12,8 16,5 10,4 9,4 11 7,2 4,8 20,7 18,6 38,7 58,3 97,7 154,8 299,4 697,5 1 339,7 2 288,4 2 984,1 2 095,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,2 0 7,8 17,9 82,4 60,6 59,4 81,9 76,5 85,9 76,1 99,9 104,6 123,8 109 107,8 99,2 80,4 92 68,3 108,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 266,7 6,8 90,5 183,9 191,3 359,9 355 309,1 302,8 307,5 279,9 314,7 279 281,7 262,4 231,6 250,7 232,5 235,6 307,4 283,2 190,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,1 27,2 40,6 8,9 0 6,9 4 2,4 3,1 5,6 2,8 4,6 9 3,6 2,3 5 7,5 8,6 22,1 6,8 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 66,1 13,6 4,7 0 3,3 13,8 21,6 22 17,6 32,1 31,9 32,5 50,4 71,6 122,7 178,4 241,4 321,5 268,7 198,1 87,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 22,3 0 0 0 8,2 29,4 33,7 25,7 25,8 32,1 36,6 31,3 28,4 26,7 26,1 16,1 9,4 5,7 22,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 0 28,1 17,9 4,9 0 0 4,9 0 2,4 4,7 4,6 5,2 8,5 0 2,5 1,9 0 3,7 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0 1,3 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 14,6 0 0 0 0 1,7 9,4 19,5 20,7 56,2 52,6 19,7 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,2 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,9 1,2 2,3 2,5 7,5 0 3,7 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 172,8 20,4 53 191,6 206,1 171,3 148,5 140,5 138,5 143,7 173,7 212,5 217 189,4 216,9 204,4 218,9 223,9 206,1 75,1 65,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 651,9 2 764,3 4 667,0 4 399,0 2 679,3 3 865,6 4 402,7 5 876,7 6 399,3 5 789,5 5 800,1 6 264,1 7 140,9 7 602,9 8 732,4 10 622,5 11 925,5 12 078,8 10 971,7 9 078,5 7 972,1 4 571,4
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 9,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 20,0 % 16,7 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 3,6 % 5,3 % 13,5 % 7,1 % 9,9 % 7,3 % 4,4 % 2,8 % 1,4 % 2,6 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,1 % 0,0 % 14,4 % 16,3 % 6,9 % 24,7 % 27,2 % 26,7 % 10,2 % 11,7 % 11,1 % 4,7 % 4,7 % 2,0 % 1,7 % 1,8 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 40,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 81,3 % 26,3 % 47,1 % 31,2 % 47,1 % 44,9 % 43,7 % 38,5 % 44,7 % 37,8 % 27,0 % 29,2 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 2,5 % 7,5 % 11,5 % 12,1 % 8,2 % 7,7 % 7,5 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 83,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 70,6 % 76,9 % 73,7 % 100,0 % 76,2 % 72,9 % 91,7 % 85,8 % 81,9 % 83,6 % 85,9 % 81,5 % 50,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 76,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 83,6 % 83,3 % 81,4 % 84,9 % 83,1 % 75,1 % 81,5 % 68,8 % 64,7 % 54,4 % 50,0 % 25,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 50,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 46,7 % 65,9 % 64,3 % 33,9 % 52,5 % 56,6 % 59,4 % 45,0 % 53,0 % 54,5 % 35,7 % 36,4 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 33,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 50,0 % 64,7 % 28,6 % 26,1 % 43,2 % 44,1 % 29,7 % 26,5 % 15,2 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 56,6 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 76,9 % 78,6 % 66,0 % 55,6 % 60,4 % 55,9 % 47,8 % 39,0 % 31,8 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 73,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 69,2 % 75,0 % 100,0 % 81,8 % 75,3 % 72,1 % 76,1 % 67,6 % 78,4 % 74,8 % 71,1 % 72,7 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 25,4 % 7,4 % 1,7 % 4,4 % 11,3 % 12,3 % 50,0 % 43,4 % 43,2 % 31,6 % 33,5 % 34,0 % 32,9 % 28,9 % 25,5 % 25,9 % 27,1 % 21,5 % 20,2 % 14,9 % 8,1 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 85,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 92,3 % 70,0 % 94,7 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 80,0 % 66,7 % 66,7 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 40,0 % 60,0 % 5,6 % 24,1 % 17,5 % 21,3 % 25,0 % 8,6 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 87,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 85,7 % 96,9 % 87,8 % 87,4 % 85,6 % 87,8 % 90,8 % 87,7 % 87,2 % 96,0 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 62,3 % 27,5 % 67,9 % 79,3 % 85,9 % 76,8 % 82,0 % 81,0 % 74,0 % 78,0 % 78,7 % 76,1 % 69,0 % 68,3 % 62,0 % 56,5 % 50,4 % 36,7 % 26,8 % 28,1 % 10,5 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 1,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 25,0 % 0,0 % 33,3 % 16,7 % 9,5 % 11,1 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 2,4 % 3,5 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 4,4 % 11,0 % 11,8 % 8,1 % 16,4 % 16,2 % 17,8 % 16,1 % 12,2 % 10,4 % 7,9 % 9,1 % 33,3 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21,1 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % 1,0 % 10,9 % 20,0 % 34,5 % 53,8 % 60,8 % 57,2 % 55,7 % 47,4 % 39,2 % 39,1 % 32,4 % 22,0 % 10,9 % 2,4 % 0,7 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 1,0 % 8,5 % 4,2 % 1,2 % 2,4 % 2,1 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,3 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 2,2 % 1,1 % 2,3 % 1,4 % 7,4 % 5,0 % 0,0 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,0 % 13,5 % 12,6 % 15,8 % 7,7 % 11,6 % 14,6 % 13,1 % 15,1 % 16,1 % 18,7 % 18,0 % 20,8 % 15,1 % 16,2 % 18,3 % 19,7 % 24,9 % 19,4 % 19,2 % 7,4 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 89,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 80,0 % 84,6 % 95,2 % 87,5 % 90,0 % 89,8 % 88,9 % 89,0 % 90,7 % 90,5 % 89,7 % 100,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 50,9 % 33,3 % 66,0 % 62,0 % 47,1 % 44,7 % 36,4 % 40,0 % 34,8 % 47,6 % 62,0 % 44,2 % 46,1 % 50,4 % 49,0 % 56,1 % 50,2 % 47,8 % 50,0 % 54,5 % 50,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 31,3 % 12,9 % 39,7 % 82,2 % 65,0 % 47,9 % 47,6 % 40,4 % 32,4 % 31,3 % 21,0 % 18,3 % 26,6 % 15,6 % 20,4 % 12,7 % 7,3 % 8,9 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,4 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 11,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,6 % 12,5 % 17,2 % 9,2 % 13,9 % 12,9 % 10,3 % 8,6 % 11,1 % 0,0 % 8,3 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 16,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 25,0 % 21,1 % 21,6 % 14,5 % 20,4 % 19,1 % 20,4 % 17,2 % 15,4 % 17,7 % 11,7 % 4,8 % 2,3 % 14,3 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 26,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,1 % 30,9 % 23,7 % 26,7 % 27,6 % 33,2 % 29,3 % 24,8 % 18,1 % 8,1 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 5,3 % 7,5 % 3,3 % 4,8 % 4,2 % 5,4 % 5,2 % 6,3 % 5,8 % 6,9 % 5,4 % 5,4 % 3,4 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 2,5 % 4,7 % 1,9 % 3,4 % 2,4 % 1,7 % 1,6 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 20,0 % 21,4 % 14,8 % 15,9 % 13,8 % 9,3 % 11,0 % 13,3 % 11,4 % 11,5 % 8,6 % 6,5 % 2,6 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 28,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 16,7 % 42,1 % 39,6 % 33,3 % 35,5 % 33,7 % 35,2 % 26,8 % 28,8 % 20,4 % 15,0 % 10,2 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 84,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 95,8 % 97,8 % 97,3 % 92,4 % 95,6 % 93,4 % 93,8 % 88,7 % 87,3 % 70,3 % 74,1 % 37,1 % 17,0 % 4,4 % 15,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,2 % 33,3 % 0,0 % 0,8 % 12,7 % 18,8 % 33,8 % 25,8 % 26,7 % 21,7 % 16,7 % 14,8 % 16,2 % 24,0 % 27,9 % 30,9 % 27,0 % 25,2 % 18,7 % 12,3 % 9,7 % 28,6 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,4 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 2,0 % 2,4 % 2,5 % 6,2 % 8,2 % 12,3 % 9,5 % 11,5 % 6,3 % 12,9 % 14,6 % 4,9 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,0 % 0,6 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 89,7 % 100,0 % 90,0 % 89,2 % 87,3 % 89,5 % 93,7 % 90,2 % 91,5 % 88,0 % 80,6 % 96,0 % 100,0 % 90,9 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,9 % 12,5 % 43,8 % 57,8 % 50,0 % 65,0 % 75,5 % 79,7 % 81,5 % 80,4 % 83,4 % 82,1 % 84,8 % 81,5 % 76,4 % 72,7 % 66,2 % 61,3 % 52,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 2,6 % 0,6 % 2,2 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 6,9 % 2,3 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 23,5 % 16,0 % 10,7 % 16,3 % 18,5 % 14,0 % 16,9 % 15,2 % 7,9 % 5,8 % 7,6 % 5,4 % 3,9 % 2,7 % 2,4 % 1,9 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 70,8 % 0,0 % 7,1 % 62,2 % 75,0 % 86,5 % 89,4 % 82,9 % 73,9 % 81,6 % 77,8 % 63,6 % 53,3 % 68,8 % 25,0 % 27,3 % 57,1 % 11,1 % 14,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 58,9 % 42,9 % 58,9 % 76,0 % 53,7 % 50,0 % 59,1 % 58,8 % 71,4 % 59,3 % 60,0 % 90,5 % 64,3 % 59,4 % 39,3 % 41,7 % 41,7 % 27,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,3 % 3,2 % 18,2 % 7,1 % 16,7 % 0,0 % 17,6 % 9,1 % 17,6 % 24,2 % 13,3 % 15,4 % 20,0 % 13,2 % 8,0 % 11,1 % 3,4 % 4,9 % 0,0 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 15,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 38,9 % 15,4 % 17,4 % 28,6 % 33,3 % 19,0 % 24,6 % 10,2 % 13,5 % 8,1 % 10,7 % 13,1 % 5,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 % 2,8 % 4,3 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 1,7 % 0,9 % 0,0 % 1,8 % 2,7 % 0,6 % 2,2 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 88,0 % 0,0 % 85,7 % 85,2 % 87,4 % 91,1 % 93,4 % 88,5 % 87,6 % 92,0 % 87,2 % 85,7 % 87,0 % 98,0 % 84,9 % 81,6 % 84,6 % 63,9 % 72,7 % 57,1 % 40,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 94,8 % 85,7 % 93,1 % 98,0 % 100,0 % 94,1 % 94,4 % 95,9 % 94,6 % 98,6 % 97,2 % 97,6 % 97,5 % 97,9 % 96,5 % 96,9 % 93,2 % 91,9 % 87,6 % 80,0 % 77,8 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 89,6 % 75,0 % 97,8 % 97,5 % 95,2 % 87,5 % 100,0 % 94,4 % 97,3 % 93,8 % 92,2 % 92,5 % 94,8 % 92,7 % 88,8 % 87,6 % 84,2 % 87,6 % 63,0 % 41,0 % 54,5 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,8 % 27,0 % 31,2 % 30,5 % 36,7 % 41,7 % 28,2 % 27,6 % 32,3 % 26,7 % 19,1 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 3,4 % 6,5 % 5,5 % 2,6 % 1,7 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 31,7 % 41,2 % 46,9 % 22,2 % 30,0 % 41,7 % 26,7 % 33,3 % 31,8 % 42,9 % 47,1 % 25,0 % 33,3 % 42,9 % 32,1 % 33,1 % 27,5 % 24,5 % 28,3 % 25,0 % 34,4 % 25,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 16,7 % 11,1 % 8,0 % 25,6 % 10,9 % 25,5 % 16,7 % 18,5 % 10,2 % 8,7 % 11,2 % 14,3 % 7,1 % 9,1 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 72,4 % 57,1 % 63,6 % 25,0 % 70,0 % 60,0 % 80,4 % 90,4 % 88,7 % 92,7 % 93,1 % 90,0 % 81,0 % 78,6 % 65,3 % 66,9 % 56,9 % 26,0 % 26,8 % 9,3 % 10,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,3 % 8,3 % 19,4 % 15,0 % 6,5 % 5,0 % 18,8 % 55,6 % 5,3 % 9,5 % 28,1 % 14,8 % 7,5 % 9,2 % 12,4 % 11,5 % 11,9 % 10,9 % 7,9 % 5,3 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 6,3 % 4,5 % 3,5 % 3,0 % 5,9 % 6,1 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 71,4 % 64,1 % 70,0 % 72,5 % 71,6 % 70,8 % 70,0 % 65,8 % 70,9 % 70,4 % 64,9 % 53,7 % 46,1 % 32,7 % 20,4 % 12,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 33,3 % 8,7 % 31,0 % 27,9 % 12,5 % 29,5 % 26,1 % 14,1 % 12,7 % 11,8 % 9,4 % 5,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 6,7 % 3,2 % 7,8 % 5,6 % 7,6 % 6,9 % 1,0 % 1,7 % 3,1 % 5,3 % 8,0 % 5,8 % 4,4 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,3 % 9,1 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 36,8 % 29,6 % 47,8 % 33,3 % 34,1 % 39,0 % 24,5 % 25,0 % 22,0 % 17,2 % 17,6 % 11,9 % 16,3 % 7,0 % 9,1 % 8,6 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 47,9 % 17,4 % 26,0 % 26,6 % 46,3 % 55,9 % 68,8 % 73,8 % 70,8 % 66,3 % 43,4 % 58,3 % 58,0 % 46,1 % 51,2 % 45,0 % 35,5 % 34,1 % 21,3 % 31,9 % 21,7 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 4,8 % 2,6 % 9,8 % 7,7 % 0,0 % 5,1 % 8,8 % 8,9 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25,3 % 20,0 % 19,6 % 23,3 % 55,6 % 34,1 % 38,5 % 33,3 % 33,3 % 43,9 % 28,3 % 28,9 % 28,6 % 25,4 % 29,2 % 26,6 % 5,7 % 22,2 % 14,9 % 9,6 % 5,3 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 80,0 % 75,0 % 100,0 % 82,1 % 68,3 % 72,5 % 73,3 % 74,2 % 69,5 % 69,5 % 66,9 % 69,6 % 54,5 % 31,9 % 25,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 72,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 83,3 % 90,9 % 86,4 % 75,0 % 80,0 % 77,3 % 72,6 % 70,5 % 64,9 % 60,7 % 32,4 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 88,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 82,0 % 89,7 % 87,5 % 86,0 % 86,6 % 86,9 % 89,5 % 90,7 % 91,8 % 90,9 % 95,9 % 88,3 % 90,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 65,8 % 0,0 % 16,9 % 13,2 % 58,3 % 76,4 % 80,0 % 81,6 % 70,5 % 77,8 % 79,1 % 80,0 % 83,6 % 75,6 % 75,5 % 63,9 % 54,5 % 38,0 % 23,7 % 11,9 % 11,8 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 36,7 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 8,3 % 24,4 % 23,1 % 50,0 % 45,0 % 61,7 % 53,6 % 43,1 % 63,5 % 55,6 % 43,8 % 34,8 % 32,5 % 13,6 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 27,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 46,7 % 27,3 % 36,4 % 33,0 % 36,2 % 39,2 % 28,8 % 30,5 % 25,7 % 20,9 % 17,3 % 13,1 % 5,9 % 5,6 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,8 % 1,6 % 2,3 % 2,8 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 1,4 % 0,5 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 85,9 % 0,0 % 56,0 % 43,5 % 43,3 % 56,9 % 91,3 % 89,8 % 89,5 % 88,1 % 90,3 % 92,6 % 88,8 % 92,9 % 90,6 % 84,1 % 86,2 % 78,3 % 64,7 % 33,3 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 21,0 % 0,0 % 33,3 % 31,6 % 32,5 % 37,1 % 35,1 % 50,0 % 18,5 % 18,0 % 23,3 % 24,8 % 15,2 % 24,0 % 25,9 % 18,8 % 20,4 % 12,4 % 12,1 % 6,8 % 13,3 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 27,5 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 1,6 % 10,0 % 9,3 % 20,5 % 21,2 % 31,0 % 24,5 % 31,9 % 38,5 % 44,2 % 48,8 % 43,8 % 49,3 % 38,1 % 45,9 % 39,1 % 75,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 10,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26,7 % 33,3 % 23,8 % 20,0 % 16,7 % 29,5 % 9,7 % 14,2 % 12,1 % 9,9 % 9,4 % 3,7 % 3,4 % 2,1 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 45,4 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 31,3 % 21,3 % 16,7 % 42,9 % 38,5 % 37,6 % 37,4 % 37,6 % 45,6 % 52,1 % 48,4 % 52,8 % 55,9 % 56,8 % 50,6 % 69,2 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 26,8 % 0,0 % 11,9 % 25,0 % 11,8 % 8,3 % 11,8 % 16,0 % 27,2 % 44,1 % 54,0 % 55,6 % 55,3 % 52,2 % 42,4 % 37,4 % 27,0 % 16,0 % 5,9 % 2,2 % 0,7 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 65,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 57,1 % 77,8 % 65,9 % 61,4 % 64,5 % 69,8 % 65,8 % 69,6 % 57,8 % 16,7 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79,0 % 58,8 % 87,7 % 88,3 % 86,4 % 86,3 % 84,2 % 83,3 % 78,8 % 88,2 % 70,9 % 73,2 % 78,3 % 75,6 % 71,9 % 76,6 % 63,5 % 64,0 % 60,0 % 52,6 % 33,3 % 100,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 87,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 96,0 % 90,6 % 84,2 % 81,0 % 82,9 % 89,8 % 96,8 % 77,4 % 92,6 % 90,9 % 92,0 % 100,0 % 83,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 57,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 38,5 % 39,6 % 52,3 % 64,4 % 55,7 % 72,7 % 64,4 % 72,4 % 78,9 % 66,7 % 90,0 % 50,0 % 33,3 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 81,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 24,5 % 34,7 % 51,0 % 69,6 % 82,3 % 83,8 % 85,6 % 90,8 % 89,5 % 88,0 % 85,5 % 86,0 % 85,9 % 68,3 % 50,0 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 81,8 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 53,3 % 51,1 % 64,3 % 72,2 % 75,2 % 78,6 % 83,0 % 84,4 % 89,4 % 90,0 % 89,5 % 88,5 % 86,7 % 85,3 % 79,2 % 63,6 % 0,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 78,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,8 % 85,2 % 76,5 % 75,9 % 77,9 % 80,7 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 79,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 83,1 % 78,8 % 80,9 % 78,6 % 81,1 % 79,5 % 78,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 7,2 % 9,8 % 13,3 % 17,1 % 16,8 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 26,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 13,7 % 24,0 % 30,0 % 40,8 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 4,3 % 4,7 % 4,5 % 4,1 % 4,6 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 88,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 79,7 % 83,8 % 87,0 % 89,1 % 89,9 % 93,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 50,0 % 52,9 % 53,8 % 45,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 7,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 12,5 % 13,3 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,9 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,7 % 51,3 % 73,0 % 87,8 % 76,8 % 66,7 % 61,1 % 51,4 % 67,5 % 51,2 % 43,6 % 48,5 % 52,9 % 57,1 % 40,0 % 44,8 % 36,4 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 17,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 5,6 % 4,8 % 19,7 % 18,3 % 25,3 % 23,1 % 16,4 % 31,0 % 21,5 % 15,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 14,3 % 0,0 % 1,8 % 6,4 % 9,9 % 8,1 % 14,5 % 19,4 % 34,2 % 26,6 % 21,7 % 24,1 % 18,0 % 10,4 % 6,6 % 8,0 % 13,5 % 12,9 % 9,3 % 6,1 % 10,5 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 81,6 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 83,3 % 82,4 % 78,6 % 90,9 % 85,4 % 90,9 % 88,2 % 86,7 % 82,0 % 74,0 % 75,9 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,5 % 0,2 % 2,6 % 4,5 % 0,3 % 1,5 % 9,0 % 12,0 % 13,5 % 16,1 % 17,7 % 13,0 % 14,7 % 10,4 % 11,6 % 9,6 % 9,2 % 10,3 % 4,6 % 4,7 % 2,0 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 4,6 % 2,9 % 0,5 % 0,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 2,9 % 3,9 % 2,0 % 3,5 % 4,0 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 9,8 % 10,2 % 13,0 % 15,0 % 7,1 % 6,2 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,2 % 3,5 % 11,6 % 18,9 % 14,4 % 28,7 % 37,1 % 37,6 % 33,7 % 21,6 % 26,8 % 28,3 % 21,0 % 12,3 % 23,7 % 3,9 % 17,6 % 4,5 % 9,8 % 4,7 % 7,4 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 84,8 % 0,0 % 88,6 % 88,4 % 85,7 % 77,8 % 91,3 % 84,4 % 91,7 % 89,2 % 90,0 % 90,2 % 85,1 % 89,7 % 89,1 % 86,7 % 87,5 % 70,3 % 60,5 % 34,8 % 37,5 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 53,5 % 12,5 % 21,4 % 76,9 % 55,6 % 66,7 % 58,3 % 75,0 % 87,5 % 60,0 % 81,5 % 66,7 % 61,2 % 53,3 % 53,4 % 54,6 % 54,1 % 54,4 % 53,3 % 51,5 % 51,5 % 34,4 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 75,2 % 0,0 % 27,8 % 48,3 % 62,5 % 81,4 % 86,3 % 87,0 % 87,1 % 82,9 % 87,1 % 84,3 % 81,8 % 79,7 % 82,8 % 65,9 % 68,8 % 50,9 % 51,0 % 45,5 % 45,5 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 46,2 % 14,3 % 48,7 % 50,7 % 36,6 % 49,3 % 57,3 % 56,2 % 62,6 % 65,2 % 62,1 % 60,1 % 51,6 % 50,4 % 48,8 % 41,1 % 30,5 % 22,3 % 14,7 % 13,5 % 10,7 % 6,7 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27,8 % 23,5 % 25,5 % 35,0 % 0,0 % 40,0 % 21,4 % 22,2 % 15,0 % 30,4 % 21,4 % 25,0 % 38,9 % 20,0 % 40,0 % 36,4 % 40,0 % 60,0 % 60,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 52,1 % 40,0 % 27,3 % 0,0 % 15,4 % 38,1 % 66,7 % 56,3 % 63,0 % 52,6 % 66,7 % 45,2 % 54,2 % 52,7 % 54,8 % 51,4 % 55,6 % 56,9 % 48,0 % 40,3 % 22,2 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 82,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 100,0 % 86,2 % 95,5 % 86,2 % 90,9 % 84,8 % 87,1 % 91,7 % 88,0 % 76,7 % 81,3 % 62,5 % 25,0 % 54,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,9 % 0,0 % 17,3 % 35,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 8,3 % 20,0 % 20,0 % 18,2 % 29,2 % 0,0 % 6,5 % 5,9 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,6 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 92,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 77,8 % 94,1 % 95,2 % 94,6 % 94,9 % 85,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 14,3 % 2,9 % 37,4 % 71,1 % 77,2 % 39,3 % 15,1 % 7,2 % 5,1 % 7,2 % 17,3 % 29,7 % 31,1 % 22,0 % 20,1 % 14,4 % 12,1 % 11,2 % 9,8 % 5,0 % 4,3 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 30,3 % 2,2 % 32,1 % 44,2 % 29,5 % 29,9 % 34,6 % 34,9 % 35,3 % 41,2 % 47,1 % 45,7 % 43,6 % 37,6 % 34,0 % 30,7 % 26,9 % 22,2 % 16,3 % 12,1 % 9,7 % 5,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)