8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 47 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 1 3 5 3 10 8 3 5 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 55 0 0 3 1 7 10 4 6 4 8 1 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 325 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 7 18 23 52 57 82 37 24 13 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 12 12 16 12 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 278 0 0 0 0 0 0 3 0 5 8 5 13 16 29 33 43 33 52 31 6 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 412 0 0 0 0 0 0 1 7 12 30 46 40 26 54 62 70 42 16 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 152 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 5 15 30 21 25 20 12 4 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 6 7 8 5 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 21 34 57 37 15 5 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 423 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7 5 23 55 84 78 86 45 29 5 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 842 0 4 1 6 4 10 12 16 23 48 47 48 84 142 145 133 70 27 17 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 107 0 0 0 0 0 7 6 10 14 21 12 6 9 7 4 5 4 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 26 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 1 4 1 6 3 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 532 0 0 0 0 1 2 7 13 49 146 153 91 37 13 11 6 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 973 4 11 17 18 28 39 45 50 56 86 74 101 73 116 93 86 38 25 7 4 2
Anémie (D50-D64) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 14 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 4 2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 8 10 22 19 11 7 5 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 311 0 1 2 6 3 6 12 10 19 24 27 35 26 37 41 40 14 6 2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10 0 0 0 0 0 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 16 0 0 0 0 1 2 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 229 1 0 2 5 3 1 7 0 11 17 19 20 22 26 34 32 18 7 4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 136 0 0 5 4 0 1 1 0 0 3 4 5 6 7 17 28 21 19 12 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 455 4 21 47 14 10 4 5 8 12 17 16 21 27 49 67 50 39 24 17 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 140 0 19 40 16 5 4 3 4 8 7 4 7 7 4 5 3 3 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0
Angina pectoris (I20) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 13 10 14 7 4 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 20 30 32 41 31 9 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 83 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 2 3 11 14 19 12 6 3 4 0 1
Selhání srdce (I50) 44 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 5 10 7 7 5 0 1 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 159 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 7 12 16 21 25 32 27 5 1 0 0
Ateroskleróza (I70) 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 18 30 72 114 81 45 41 20 3 1
Varixy dolních končetin (I83) 827 0 0 0 0 0 5 22 57 95 140 107 113 91 99 56 29 10 3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 371 0 0 2 3 14 4 9 6 10 12 12 22 23 37 56 73 50 24 10 3 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 2 1 0 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 130 1 477 368 65 33 30 33 22 22 24 7 17 10 7 8 6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 637 0 6 6 8 25 43 46 53 78 75 46 72 38 51 38 33 14 2 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 96 1 0 1 3 2 3 6 2 9 2 3 5 9 11 10 6 9 7 6 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 90 0 2 7 10 17 11 7 6 7 8 1 3 2 3 2 3 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 78 0 1 1 2 3 4 6 4 5 8 7 5 4 9 6 3 6 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 22 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3 6 2 4 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 36 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 6 1 3 6 3 3 4 4 1 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 557 0 4 27 72 70 65 37 38 52 32 33 34 18 29 21 13 6 2 4 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 083 34 37 35 6 7 14 37 34 65 60 70 85 92 119 125 115 92 35 18 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 109 1 14 162 20 7 13 33 55 71 95 97 80 91 109 111 79 40 21 8 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 85 0 0 0 0 1 17 18 8 14 13 3 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 150 2 4 0 2 2 3 2 1 1 3 4 7 17 12 21 23 17 12 12 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 63 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 6 8 5 14 7 9 4 2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 570 10 3 3 5 1 14 37 41 74 59 70 59 41 62 43 30 9 6 1 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 33 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 3 1 2 3 4 8 1 4 1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 183 0 0 1 3 15 26 39 52 93 120 120 105 110 150 146 113 55 29 6 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 57 0 0 0 0 1 0 4 1 3 3 5 3 6 7 8 4 6 6 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 4 0 5 2 5 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 74 0 0 2 2 7 2 4 6 1 3 7 3 8 4 6 8 5 3 3 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 410 10 24 20 12 33 25 34 29 27 18 18 18 14 28 36 30 14 12 6 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 113 1 6 7 9 5 4 7 5 8 11 9 8 4 7 12 3 4 0 3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 662 0 0 0 0 1 0 1 6 5 9 28 40 61 112 144 138 82 27 8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 652 0 0 0 0 0 0 1 0 6 16 22 39 68 99 139 146 83 27 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 982 0 0 1 3 71 66 93 73 103 123 141 120 75 59 41 9 4 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 570 1 0 4 12 31 25 30 19 31 51 54 67 74 66 52 30 18 0 5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 185 0 0 0 1 1 1 2 1 2 11 12 22 22 33 32 25 14 6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 127 0 0 0 0 0 1 3 8 15 23 18 15 12 18 9 3 2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 27 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 3 3 6 3 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 681 0 5 0 1 14 17 28 22 47 77 75 79 90 83 75 40 21 6 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 130 0 1 3 6 4 7 9 6 10 6 9 13 11 18 7 7 5 7 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 225 2 2 0 0 1 3 3 7 5 16 9 13 14 34 35 23 20 22 11 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 3 9 0 10 8 3 1 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 666 0 2 3 0 3 15 25 33 42 49 53 79 58 91 84 68 39 6 13 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 554 0 0 2 0 1 2 3 13 25 36 53 38 43 67 87 86 53 31 8 6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 186 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 11 34 51 43 29 10 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 420 0 20 44 30 32 14 19 16 23 25 26 17 32 35 32 29 15 7 2 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 86 0 0 0 1 3 4 7 6 16 12 9 9 6 3 5 1 2 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 182 0 0 0 0 7 23 27 26 19 29 16 10 8 5 3 5 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 808 0 0 0 1 3 11 22 34 51 151 177 202 68 23 16 27 13 6 3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 386 0 0 0 0 23 75 149 185 207 247 237 208 228 238 261 204 84 31 9 0 0
Lékařský potrat (O04) 523 0 0 0 1 37 96 103 104 92 79 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 131 0 0 0 0 26 118 276 317 247 133 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 92 0 0 0 0 4 8 24 29 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 88 0 0 0 0 1 7 27 36 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 145 0 0 0 0 2 16 51 61 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 291 0 0 0 0 18 139 397 425 254 53 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 26 0 0 0 0 2 4 6 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 404 43 93 112 33 20 11 11 15 13 12 10 3 10 8 3 2 3 1 0 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 96 0 0 2 3 7 14 12 9 16 10 7 3 6 2 1 2 1 1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 56 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 8 6 7 15 3 3 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 154 3 1 3 0 4 7 8 5 6 8 5 7 10 17 17 27 8 12 4 2 0
Nitrolební poranění (S06) 165 3 1 3 1 7 5 5 5 11 8 9 6 11 11 16 15 16 16 11 4 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 127 0 9 6 7 6 13 13 11 14 8 4 6 7 8 5 2 4 3 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 389 0 11 44 50 5 7 18 21 12 23 6 24 30 39 35 24 20 9 10 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 524 0 0 3 6 6 8 5 6 1 7 7 11 8 18 37 75 65 107 97 53 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 467 0 0 3 16 14 27 30 26 34 57 50 36 39 40 44 31 8 7 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 417 0 13 50 41 80 96 130 129 125 155 110 86 75 89 83 64 41 25 15 8 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47 2 15 3 7 0 1 2 0 3 3 0 0 1 5 1 2 0 0 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 353 2 2 2 4 5 3 6 9 14 15 22 18 26 52 47 67 35 14 9 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 58 0 0 2 0 2 4 1 11 4 10 2 7 3 6 2 3 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 23 1 6 1 2 0 0 0 1 4 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 17 0 0 0 0 0 0 1 1 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 5 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 638 7 14 18 30 41 65 79 82 94 141 105 102 131 148 204 205 107 46 17 1 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 34 563 154 830 1 071 554 793 1 293 2 134 2 338 2 509 2 788 2 420 2 473 2 403 3 095 3 355 2 981 1 755 955 503 142 17
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 0 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,1 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 13,3 0 2,5 7,9 14,4 7,5 26,2 25,6 15,2 38,9 13 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,5 0 0 9,5 3,6 28,4 34,8 10,9 15 8,9 15,7 2,5 7,9 5,8 5 5,2 3,2 5,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 56,1 0 0 0 0 4,1 0 0 0 4,4 11,8 17,7 47,1 66,2 129,2 149,2 262,4 187,8 186,7 169,6 120,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 5,2 14,4 29,8 31,4 51,2 60,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 48 0 0 0 0 0 0 8,2 0 11,1 15,7 12,7 34 46,1 72 86,4 137,6 167,5 404,5 404,3 241,6 266,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 71,1 0 0 0 0 0 0 2,7 17,6 26,7 59 116,5 104,7 74,9 134,1 162,3 224 213,2 124,5 65,2 40,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26,2 0 0 0 0 0 0 0 5 11,1 23,6 12,7 39,3 86,4 52,2 65,5 64 60,9 31,1 13 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7,1 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,2 2 7,6 13,1 17,3 17,4 20,9 16 15,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2,5 18,3 60,5 84,5 149,2 118,4 76,1 38,9 26,1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 73 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 5,9 17,7 13,1 66,2 136,6 219,9 249,6 436,5 350 378,2 201,4 266,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 145,4 0 17,2 3,2 21,8 16,2 34,8 32,7 40,1 51,1 94,4 119,1 125,6 241,9 352,7 379,6 425,6 355,3 210 221,7 201,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 18,5 0 0 0 0 0 24,4 16,4 25,1 31,1 41,3 30,4 15,7 25,9 17,4 10,5 16 20,3 15,6 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,5 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 7,6 10,5 2,9 9,9 2,6 19,2 15,2 15,6 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 91,8 0 0 0 0 4,1 7 19,1 32,6 109 287,2 387,6 238,1 106,6 32,3 28,8 19,2 10,2 7,8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 168 66,5 47,3 54 65,3 113,5 135,7 122,7 125,4 124,5 169,2 187,5 264,3 210,3 288,1 243,5 275,2 192,9 194,5 91,3 161,1 533,3
Anémie (D50-D64) 0,5 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 13 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,4 0 0 0 0 0 3,5 2,7 2,5 0 0 0 2,6 0 5 2,6 3,2 20,3 15,6 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,1 28,8 23 24,8 57,6 60,8 55,8 54,4 65,2 40,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 53,7 0 4,3 6,4 21,8 12,2 20,9 32,7 25,1 42,3 47,2 68,4 91,6 74,9 91,9 107,3 128 71,1 46,7 26,1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 0 10,4 2,7 10 2,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,8 0 0 0 0 4,1 7 10,9 7,5 6,7 3,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 39,5 16,6 0 6,4 18,1 12,2 3,5 19,1 0 24,5 33,4 48,1 52,3 63,4 64,6 89 102,4 91,4 54,4 52,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 23,5 0 0 15,9 14,5 0 3,5 2,7 0 0 5,9 10,1 13,1 17,3 17,4 44,5 89,6 106,6 147,8 156,5 120,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 78,6 66,5 90,4 149,4 50,8 40,5 13,9 13,6 20,1 26,7 33,4 40,5 55 77,8 121,7 175,4 160 198 186,7 221,7 120,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 24,2 0 81,8 127,1 58,1 20,3 13,9 8,2 10 17,8 13,8 10,1 18,3 20,2 9,9 13,1 9,6 15,2 7,8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 3,2 10,2 0 13 0 0
Angina pectoris (I20) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,2 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 7,6 7,9 17,3 32,3 26,2 44,8 35,5 31,1 13 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 26,2 57,6 74,5 83,8 131,2 157,4 70 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 2,6 2,9 5 10,5 3,2 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 14,3 33,3 0 0 0 4,1 7 0 0 4,4 2 5,1 7,9 31,7 34,8 49,7 38,4 30,5 23,3 52,2 0 266,7
Selhání srdce (I50) 7,6 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,9 2,5 5,2 5,8 12,4 26,2 22,4 35,5 38,9 0 40,3 266,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 27,5 0 0 0 0 0 0 5,5 7,5 6,7 9,8 17,7 31,4 46,1 52,2 65,5 102,4 137 38,9 13 0 0
Ateroskleróza (I70) 74,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 10,1 47,1 86,4 178,9 298,5 259,2 228,4 318,9 260,9 120,8 266,7
Varixy dolních končetin (I83) 142,8 0 0 0 0 0 17,4 60 142,9 211,3 275,4 271,1 295,7 262,1 245,9 146,6 92,8 50,8 23,3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 64,1 0 0 6,4 10,9 56,8 13,9 24,5 15 22,2 23,6 30,4 57,6 66,2 91,9 146,6 233,6 253,8 186,7 130,4 120,8 266,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,2 0 0 6,4 7,3 0 0 0 2,5 4,4 2 5,1 2,6 0 2,5 0 0 0 7,8 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 2,5 5,2 3,2 10,2 15,6 13 0 266,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 7,8 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 195,1 16,6 2 053,1 1 169,6 235,8 133,8 104,4 90 55,2 48,9 47,2 17,7 44,5 28,8 17,4 20,9 19,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 110 0 25,8 19,1 29 101,4 149,6 125,4 132,9 173,5 147,6 116,5 188,4 109,5 126,7 99,5 105,6 71,1 15,6 39,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 4,1 0 0 0 2,2 2 0 0 0 5 2,6 0 5,1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,6 16,6 0 3,2 10,9 8,1 10,4 16,4 5 20 3,9 7,6 13,1 25,9 27,3 26,2 19,2 45,7 54,4 78,3 40,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 15,5 0 8,6 22,2 36,3 68,9 38,3 19,1 15 15,6 15,7 2,5 7,9 5,8 7,5 5,2 9,6 0 0 13 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13,5 0 4,3 3,2 7,3 12,2 13,9 16,4 10 11,1 15,7 17,7 13,1 11,5 22,4 15,7 9,6 30,5 15,6 26,1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,8 16,6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5,1 7,9 17,3 5 10,5 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6,2 0 0 0 0 0 3,5 8,2 0 2,2 0 15,2 2,6 8,6 14,9 7,9 9,6 20,3 31,1 13 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 4,1 0 0 0 2,2 5,9 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 96,2 0 17,2 85,8 261,2 283,8 226,1 100,9 95,3 115,6 63 83,6 89 51,8 72 55 41,6 30,5 15,6 52,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 187 565,6 159,3 111,2 21,8 28,4 48,7 100,9 85,2 144,5 118 177,3 222,4 265 295,6 327,3 368 467 272,2 234,8 120,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 191,5 16,6 60,3 514,9 72,6 28,4 45,2 90 137,9 157,9 186,9 245,7 209,3 262,1 270,8 290,6 252,8 203 163,3 104,3 80,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 14,7 0 0 0 0 4,1 59,1 49,1 20,1 31,1 25,6 7,6 5,2 2,9 9,9 7,9 3,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2,5 0 9,6 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,9 33,3 17,2 0 7,3 8,1 10,4 5,5 2,5 2,2 5,9 10,1 18,3 49 29,8 55 73,6 86,3 93,3 156,5 201,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,9 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,2 5,9 2,5 15,7 23 12,4 36,7 22,4 45,7 31,1 26,1 40,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 98,4 166,4 12,9 9,5 18,1 4,1 48,7 100,9 102,8 164,6 116,1 177,3 154,4 118,1 154 112,6 96 45,7 46,7 13 80,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,7 16,6 4,3 3,2 0 0 3,5 0 0 4,4 0 7,6 2,6 5,8 7,5 10,5 25,6 5,1 31,1 13 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,2 0 0 0 3,6 0 0 2,7 0 2,2 2 2,5 0 2,9 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 204,2 0 0 3,2 10,9 60,8 90,4 106,3 130,4 206,8 236,1 304 274,8 316,8 372,6 382,2 361,6 279,2 225,6 78,3 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,8 0 0 0 0 4,1 0 10,9 2,5 6,7 5,9 12,7 7,9 17,3 17,4 20,9 12,8 30,5 46,7 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,5 0 0 0 3,6 0 0 0 2,5 0 3,9 10,1 10,5 0 12,4 5,2 16 5,1 0 13 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,8 0 0 6,4 7,3 28,4 7 10,9 15 2,2 5,9 17,7 7,9 23 9,9 15,7 25,6 25,4 23,3 39,1 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 70,8 166,4 103,3 63,6 43,5 133,8 87 92,7 72,7 60 35,4 45,6 47,1 40,3 69,6 94,3 96 71,1 93,3 78,3 80,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,5 16,6 25,8 22,2 32,7 20,3 13,9 19,1 12,5 17,8 21,6 22,8 20,9 11,5 17,4 31,4 9,6 20,3 0 39,1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 114,3 0 0 0 0 4,1 0 2,7 15 11,1 17,7 70,9 104,7 175,7 278,2 377 441,6 416,2 210 104,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 112,6 0 0 0 0 0 0 2,7 0 13,3 31,5 55,7 102,1 195,9 245,9 363,9 467,2 421,3 210 78,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 169,5 0 0 3,2 10,9 287,9 229,6 253,5 183 229,1 242 357,2 314 216 146,6 107,3 28,8 20,3 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 98,4 16,6 0 12,7 43,5 125,7 87 81,8 47,6 68,9 100,3 136,8 175,3 213,1 163,9 136,1 96 91,4 0 65,2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,2 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 31,9 0 0 0 3,6 4,1 3,5 5,5 2,5 4,4 21,6 30,4 57,6 63,4 82 83,8 80 71,1 46,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 21,9 0 0 0 0 0 3,5 8,2 20,1 33,4 45,3 45,6 39,3 34,6 44,7 23,6 9,6 10,2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,4 3,9 5,1 13,1 8,6 7,5 15,7 9,6 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 117,6 0 21,5 0 3,6 56,8 59,1 76,3 55,2 104,5 151,5 190 206,7 259,2 206,2 196,4 128 106,6 46,7 13 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 22,4 0 4,3 9,5 21,8 16,2 24,4 24,5 15 22,2 11,8 22,8 34 31,7 44,7 18,3 22,4 25,4 54,4 13 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 38,8 33,3 8,6 0 0 4,1 10,4 8,2 17,6 11,1 31,5 22,8 34 40,3 84,5 91,6 73,6 101,5 171,1 143,5 201,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 7,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 15,7 5,1 7,9 25,9 0 26,2 25,6 15,2 7,8 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 115 0 8,6 9,5 0 12,2 52,2 68,1 82,7 93,4 96,4 134,3 206,7 167,1 226 219,9 217,6 198 46,7 169,6 120,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 95,6 0 0 6,4 0 4,1 7 8,2 32,6 55,6 70,8 134,3 99,4 123,9 166,4 227,8 275,2 269 241,1 104,3 241,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 0 7,9 31,7 84,5 133,5 137,6 147,2 77,8 39,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 72,5 0 86,1 139,8 108,9 129,7 48,7 51,8 40,1 51,1 49,2 65,9 44,5 92,2 86,9 83,8 92,8 76,1 54,4 26,1 80,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 14,8 0 0 0 3,6 12,2 13,9 19,1 15 35,6 23,6 22,8 23,6 17,3 7,5 13,1 3,2 10,2 15,6 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 31,4 0 0 0 0 28,4 80 73,6 65,2 42,3 57,1 40,5 26,2 23 12,4 7,9 16 15,2 7,8 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 139,5 0 0 0 3,6 12,2 38,3 60 85,2 113,4 297,1 448,4 528,6 195,9 57,1 41,9 86,4 66 46,7 39,1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 411,9 0 0 0 0 93,3 260,9 406,2 463,9 460,3 486 600,4 544,3 656,7 591,2 683,3 652,8 426,4 241,1 117,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 90,3 0 0 0 3,6 150 334 280,8 260,8 204,6 155,4 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 195,3 0 0 0 0 105,4 410,5 752,4 794,8 549,3 261,7 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 15,9 0 0 0 0 16,2 27,8 65,4 72,7 55,6 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,2 0 0 0 0 4,1 24,4 73,6 90,3 31,1 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 25 0 0 0 0 8,1 55,7 139 152,9 26,7 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 222,9 0 0 0 0 73 483,5 1 082,2 1 065,6 564,8 104,3 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,5 0 0 0 0 8,1 13,9 16,4 10 17,8 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 4,1 3,5 2,7 2,5 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 66,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 66,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,7 715,4 400,3 356 119,7 81,1 38,3 30 37,6 28,9 23,6 25,3 7,9 28,8 19,9 7,9 6,4 15,2 7,8 0 40,3 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,6 0 0 6,4 10,9 28,4 48,7 32,7 22,6 35,6 19,7 17,7 7,9 17,3 5 2,6 6,4 5,1 7,8 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9,7 0 0 0 0 0 0 2,7 7,5 2,2 5,9 12,7 20,9 17,3 17,4 39,3 9,6 15,2 7,8 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 26,6 49,9 4,3 9,5 0 16,2 24,4 21,8 12,5 13,3 15,7 12,7 18,3 28,8 42,2 44,5 86,4 40,6 93,3 52,2 80,5 0
Nitrolební poranění (S06) 28,5 49,9 4,3 9,5 3,6 28,4 17,4 13,6 12,5 24,5 15,7 22,8 15,7 31,7 27,3 41,9 48 81,2 124,5 143,5 161,1 266,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,9 0 38,7 19,1 25,4 24,3 45,2 35,4 27,6 31,1 15,7 10,1 15,7 20,2 19,9 13,1 6,4 20,3 23,3 13 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 67,2 0 47,3 139,8 181,4 20,3 24,4 49,1 52,7 26,7 45,3 15,2 62,8 86,4 96,9 91,6 76,8 101,5 70 130,4 40,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 90,5 0 0 9,5 21,8 24,3 27,8 13,6 15 2,2 13,8 17,7 28,8 23 44,7 96,9 240 329,9 832,3 1 265,2 2 134,5 1 066,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,6 0 0 9,5 58,1 56,8 93,9 81,8 65,2 75,6 112,1 126,7 94,2 112,3 99,4 115,2 99,2 40,6 54,4 52,2 40,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 244,6 0 56 158,9 148,8 324,4 334 354,4 323,4 278 305 278,7 225 216 221,1 217,3 204,8 208,1 194,5 195,6 322,2 533,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,1 33,3 64,6 9,5 25,4 0 3,5 5,5 0 6,7 5,9 0 0 2,9 12,4 2,6 6,4 0 0 26,1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,9 33,3 8,6 6,4 14,5 20,3 10,4 16,4 22,6 31,1 29,5 55,7 47,1 74,9 129,2 123,1 214,4 177,7 108,9 117,4 40,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 10 0 0 6,4 0 8,1 13,9 2,7 27,6 8,9 19,7 5,1 18,3 8,6 14,9 5,2 9,6 5,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4 16,6 25,8 3,2 7,3 0 0 0 2,5 8,9 3,9 2,5 5,2 5,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,5 0 0 0 7,9 3,2 0 7,8 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 2,9 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 17,8 11,8 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1,6 149,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,2 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,2 0 2,5 2,6 2,9 5 13,1 0 5,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 282,8 116,5 60,3 57,2 108,9 166,2 226,1 215,4 205,6 209 277,4 266 266,9 377,3 367,6 534,1 656 543,1 357,8 221,7 40,3 266,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 967,1 2 562,0 3 572,5 3 404,0 2 010,2 3 215,3 4 498,0 5 817,3 5 862,1 5 579,5 5 485,3 6 130,5 6 471,3 6 921,5 7 688,1 8 783,9 9 539,8 8 908,2 7 428,4 6 560,6 5 718,9 4 533,3
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,4 0 0 0 0 0 0 25 14,3 46,2 0 7,7 18,8 17,9 6,3 12,7 9,2 4,1 6,1 1,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,9 0 0 7,9 3,8 22,6 24,4 9,3 15 10,8 15,4 2,8 6,3 3,4 2,3 1,8 0,9 1,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,7 0 0 0 0 100 0 0 0 50 66,7 46,7 78,3 59 67,5 57,6 67,8 49,3 49 48,1 75 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 28,6 13,5 15,8 15,8 16,3 24,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 76,4 0 0 0 0 0 0 100 0 71,4 61,5 83,3 76,5 76,2 65,9 70,2 78,2 75 82,5 88,6 100 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 86,2 0 0 0 0 0 0 33,3 77,8 100 96,8 93,9 95,2 70,3 91,5 83,8 87,5 85,7 76,2 50 50 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 72 0 0 0 0 0 0 0 100 83,3 75 55,6 62,5 76,9 72,4 83,3 80 60 100 25 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 55,4 0 0 0 0 0 0 50 100 100 33,3 100 71,4 60 58,3 50 50 60 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 60,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 70 60 64,2 67,9 52,1 60 55,6 33,3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 87,8 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 87,5 83,3 85,2 93,2 88,4 88,6 88,7 80,4 87,9 71,4 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 38,7 0 9,5 6,3 26,1 23,5 83,3 70,6 66,7 67,6 61,5 63,5 38,1 43,8 43,2 38,7 37 30,6 19,4 27 29,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 90,7 0 0 0 0 0 100 85,7 100 100 87,5 92,3 85,7 90 87,5 80 100 66,7 100 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 20,6 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 60 50 9,1 44,4 4,3 23,1 15,8 12,5 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,9 0 0 0 0 100 100 100 100 98 97,3 95,6 96,8 97,4 100 91,7 100 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64 19 55 85 75 75,7 81,3 84,9 82 75,7 80,4 68,5 78,3 68,2 66,3 57,4 54,8 35,8 38,5 24,1 28,6 66,7
Anémie (D50-D64) 0,6 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,3 0 0 0 0 0 20 11,1 33,3 0 0 0 12,5 0 11,1 3,4 5 26,7 10 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,1 22,9 14,5 13,2 16,4 16,2 11,7 10,8 12,8 6,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16 0 0,4 1,7 8,1 4,9 14,3 25,5 17,9 34,5 42,1 45,8 46,1 34,7 35,2 30,8 25,3 11 4,1 1,4 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,6 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 0 0 0 0 0 5,1 1,9 9,8 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,4 0 0 0 0 2,3 7,1 11,4 7,9 8,1 4,4 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,8 8,3 0 3,6 11,6 7,7 5,3 28 0 16,4 12,6 13,5 13,9 10,2 9,5 11,8 12,5 16,4 14,6 19 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 90,1 0 0 83,3 100 0 100 100 0 0 100 100 62,5 100 100 94,4 93,3 84 82,6 100 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 59 40 39,6 48,5 60,9 58,8 33,3 55,6 50 57,1 73,9 61,5 63,6 71,1 75,4 65,7 61,7 57,4 54,5 63 50 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 30,7 0 44,2 69 57,1 27,8 36,4 27,3 28,6 38,1 25 13,8 35 30,4 15,4 16,1 10,3 10,7 6,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 1,3 2,6 0 1,7 0 0
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 1,5 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 6,5 4,1 5,3 7,1 4,9 8,1 5,8 4 1,5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 23,3 25,6 19,6 19 20,1 24,8 13 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 4,8 2,6 3,4 4,8 1,1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,2 50 0 0 0 6,7 20 0 0 6,9 2 3 2,9 6,8 4,9 4,7 2,3 1,6 1,1 2,2 0 20
Selhání srdce (I50) 1,7 0 0 0 0 0 50 0 0 0 16,7 7,7 3,7 2,5 3,1 2,8 1,8 1,6 1 0 0,6 4,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,4 0 0 0 0 0 0 100 42,9 15 21,7 20 18,5 18 13,6 11,4 10,2 8 1,6 0,5 0 0
Ateroskleróza (I70) 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 44,4 42,9 41,1 36,9 39 35,2 31,5 31,5 29 20 25
Varixy dolních končetin (I83) 91,1 0 0 0 0 0 100 100 98,3 97,9 96,6 93 95,8 96,8 97,1 80 72,5 45,5 21,4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 23,2 0 0 14,3 13 35 18,2 27,3 20 25,6 19,4 17,1 23,4 24,7 28,5 23,7 29 25,8 15,8 13,9 8,8 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 0 0 2,4 5,1 0 0 0 7,7 11,1 8,3 15,4 8,3 0 4,5 0 0 0 2,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0,8 1,3 0,5 1,1 0,9 0,6 0 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 97,2 100 97,7 97,4 97 97,1 93,8 89,2 100 95,7 92,3 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 87,4 0 60 50 66,7 71,4 86 93,9 91,4 94 90,4 90,2 94,7 86,4 89,5 84,4 82,5 93,3 66,7 50 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 100 0 0 0 50 20 0 0 0 2,9 0,7 0 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,8 20 0 50 33,3 14,3 27,3 31,6 22,2 47,4 11,8 12,5 16,7 17,3 14,3 9,4 4,6 9,7 10,6 14 5,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 67,2 0 66,7 58,3 52,6 89,5 57,9 77,8 54,5 87,5 88,9 33,3 75 66,7 75 40 75 0 0 100 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56,9 0 16,7 50 100 75 80 66,7 66,7 45,5 66,7 70 50 36,4 69,2 46,2 75 100 50 40 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 12,8 5 0 0 0 0 0 0 36,4 0 0 15,4 20 50 11,8 26,7 0 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 16,7 0 0 0 0 0 20 60 0 50 0 46,2 9,1 25 25 10 8,8 16 13,8 8,3 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,7 0 0 0 0 2,2 0 0 0 3,2 10,3 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 93,1 0 80 93,1 97,3 97,2 95,6 88,1 97,4 94,5 94,1 97,1 87,2 85,7 87,9 87,5 81,3 100 66,7 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 93,6 81 90,2 100 100 100 93,3 94,9 94,4 91,5 96,8 94,6 96,6 94,8 94,4 98,4 96,6 92 79,5 75 75 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 93,1 100 93,3 98,8 100 100 92,9 97,1 94,8 91 99 96 98,8 90,1 89,3 94,1 89,8 80 77,8 72,7 40 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 28,9 0 0 0 0 3 54,8 50 25,8 50 46,4 25 22,2 6,3 30,8 18,8 8,3 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 5,3 0 16,7 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 41,4 22,2 36,4 0 66,7 100 37,5 33,3 12,5 16,7 25 40 43,8 48,6 37,5 48,8 53,5 42,5 38,7 38,7 33,3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 19,6 0 0 0 0 0 0 50 33,3 10 17,6 5 28,6 27,6 13,9 29,2 16,3 25 13,3 9,5 25 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 75,6 83,3 37,5 60 71,4 50 87,5 88,1 78,8 86 78,7 83,3 78,7 78,8 86,1 67,2 66,7 47,4 23,1 20 28,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 4,9 6,3 2,3 1,1 0 0 7,7 0 0 28,6 0 25 8,3 10,5 12,5 9,1 14,5 3,2 7,3 2,6 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 5,6 5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,4 0 0 0 16,7 0 0 33,3 0 20 11,1 10 0 6,3 0 0 4,5 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 55,4 0 0 100 75 83,3 70,3 60,9 70,3 70,5 70,6 67,4 71,4 68,3 59,1 57,7 48,1 29,1 22,5 9,2 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,6 0 0 0 0 50 0 33,3 11,1 23,1 13,6 25 9,7 16,7 10,8 9,2 5,3 8,5 13,3 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,7 0 0 0 33,3 0 0 0 4,2 0 3,9 8,3 7,3 0 9,4 3,3 10 2,5 0 6,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,9 0 0 16,7 15,4 63,6 50 57,1 46,2 20 17,6 46,7 25 42,1 12,9 16,7 13,6 8,8 10 9,1 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 54,9 40 63,2 74,1 66,7 82,5 86,2 82,9 70,7 60 52,9 62,1 41,9 48,3 50 46,2 42,3 37,8 40 25 22,2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 36,2 12,5 27,3 43,8 40,9 35,7 40 53,8 50 53,3 50 52,9 40 26,7 50 44,4 14,3 22,2 0 27,3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 86,6 0 0 0 0 33,3 0 100 100 100 81,8 96,6 85,1 87,1 89,6 90 85,2 85,4 79,4 57,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 86,8 0 0 0 0 0 0 100 0 60 84,2 84,6 84,8 89,5 90 90,3 85,9 88,3 84,4 60 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 82,1 0 0 100 100 81,6 81,5 82,3 82 79,8 79,9 84,4 88,9 80,6 77,6 83,7 64,3 80 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 64,5 50 0 28,6 52,2 77,5 78,1 76,9 67,9 75,6 75 79,4 75,3 71,8 75 59,8 55,6 35,3 0 21,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 4,2 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 55,9 0 0 0 33,3 10 33,3 33,3 50 50 68,8 75 75,9 75,9 67,3 65,3 43,1 53,8 30 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 21,6 0 0 0 0 0 50 42,9 36,4 28,8 30,3 28,6 22,7 19,7 25 14,8 6,3 6,1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 4,8 8 3,4 2,9 6,4 3,5 3,5 5,7 2,5 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 77,2 0 33,3 0 9,1 51,9 77,3 82,4 88 90,4 86,5 78,9 79,8 87,4 86,5 78,9 67,8 84 40 25 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 23,7 0 50 20 28,6 15,4 70 50 37,5 30,3 22,2 19,6 26,5 29,7 26,9 17,1 14,9 12,5 20 7,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 32,2 3,8 2,5 0 0 3,2 15 16,7 30,4 25 47,1 39,1 35,1 48,3 59,6 50 54,8 52,6 61,1 52,4 50 0
Selhání ledvin (N17-N19) 13,9 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 44,4 16,7 20 39,1 0 18,2 17 6,8 3,4 0 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 69 0 66,7 75 0 25 45,5 51 70,2 60 59 71,6 69,3 66,7 77,8 71,2 90,7 76,5 66,7 92,9 75 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 26,8 0 0 13,3 0 1,7 8,3 14,3 39,4 54,3 63,2 53,5 53,5 59,7 39,4 35,7 32 22,8 11,9 3,8 5,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 74,4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 37,5 57,9 77,3 72,9 79,6 80,6 76,9 100 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 84,2 0 83,3 91,7 93,8 88,9 87,5 90,5 80 76,7 92,6 86,7 68 82,1 85,4 74,4 80,6 93,8 63,6 100 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 88,7 0 0 0 100 100 50 77,8 100 100 85,7 81,8 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 71,1 0 0 0 0 43,8 74,2 71,1 83,9 61,3 85,3 84,2 62,5 80 83,3 75 71,4 100 50 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 89,6 0 0 0 16,7 27,3 64,7 71 81 87,9 92,1 94,7 96,7 97,1 76,7 80 90 92,9 75 60 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,3 0 0 0 0 65,7 79,8 74,5 80,1 82,8 84,3 93,3 88,1 93,8 94,1 92,2 94,9 90,3 93,9 90 0 0
Lékařský potrat (O04) 89,7 0 0 0 100 78,7 89,7 89,6 90,4 89,3 94 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 95 0 0 0 0 96,3 95,2 94,5 95,2 95,4 94,3 93,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8,5 0 0 0 0 6,9 4 7,3 9,6 15,3 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 28,5 0 0 0 0 11,1 14 25,7 37,5 35,9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,7 0 0 0 0 1,9 3,2 4 4,6 2,1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 88,8 0 0 0 0 85,7 89,1 90,4 87,8 89,1 84,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 55,3 0 0 0 0 100 100 33,3 40 72,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 19,4 0 0 0 0 50 11,1 11,1 16,7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 75,5 46,7 86,9 89,6 82,5 80 91,7 78,6 93,8 76,5 57,1 66,7 37,5 83,3 61,5 60 40 60 50 0 100 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,9 0 0 3 3,3 6,7 18,4 20 18 26,7 17,2 17,9 10 17,1 6,5 2,6 4,8 3,7 4,5 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 14 0 0 0 0 0 0 25 50 9,1 15,8 23,8 22,2 18,8 15,2 23,4 5,6 7,1 2,2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6 1,9 0,6 3,8 0 3,8 10,1 12,5 11,4 10,5 9,4 6,4 7,1 8,5 10,6 6,5 11,6 3,7 5,5 2,2 2,7 0
Nitrolební poranění (S06) 10,3 23,1 1,3 3,4 1,1 6 3,8 5,3 6 12,2 8,8 12,5 9,1 18,3 16,2 17,8 17,4 20 18,8 13,9 13,3 25
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14,9 0 7,1 7,3 9,6 10,2 43,3 36,1 39,3 35 26,7 23,5 37,5 31,8 29,6 29,4 13,3 17,4 13 5,3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78,4 0 64,7 57,9 69,4 62,5 87,5 94,7 95,5 85,7 92 85,7 88,9 88,2 97,5 92,1 75 80 60 71,4 33,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 60,6 0 0 75 85,7 66,7 80 83,3 75 33,3 58,3 77,8 64,7 57,1 69,2 58,7 66,4 60,7 61,5 55,4 56,4 44,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 71 0 0 17,6 40 77,8 77,1 78,9 81,3 81 86,4 92,6 76,6 81,3 65,6 80 77,5 38,1 38,9 33,3 25 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 46,7 0 44,8 46,7 35,3 53,7 60,8 63,7 69,7 62,5 62,2 58,2 55,1 49 47,1 44,4 30,9 24,8 15,6 9,8 12,7 18,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 29,4 15,4 27,3 30 53,8 0 33,3 25 0 50 33,3 0 0 25 71,4 20 50 0 0 66,7 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 56,8 100 40 28,6 57,1 55,6 37,5 54,5 69,2 56 60 68,8 58,1 61,9 62,7 51,6 59,3 56,5 40 52,9 100 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 84,1 0 0 100 0 66,7 100 100 91,7 100 83,3 40 100 75 85,7 100 75 50 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11,6 25 14,6 11,1 15,4 0 0 0 7,7 26,7 11,8 16,7 14,3 18,2 20 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 5,9 0 0 0 9,1 2,6 0 3,6 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 70,8 0 0 0 0 0 0 100 50 80 75 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0 0 0 0 0 5,9 0 0 1,3 0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,8 0 0,3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 24 10,4 17,7 34 39 36,3 19,1 12 9,2 12,1 28,1 35,4 36,8 38,9 33,2 37,5 33,9 28,5 21,7 13,4 3,1 50
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,9 2,1 27,4 41,7 26,9 30,4 37,6 37,8 38,2 45 50 50,4 47,1 41,7 36,6 33 28,7 23 15,9 12,3 9,4 7,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)