8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 49 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 4 6 11 10 8 2 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 66 1 1 2 0 5 15 12 7 3 5 1 2 3 3 1 2 1 0 1 0 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 352 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 18 25 54 83 57 52 30 12 1 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 18 19 8 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 253 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 11 6 9 28 38 41 38 40 24 10 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 411 0 0 0 0 0 2 3 8 16 30 31 36 38 50 71 76 35 9 5 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 140 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 6 14 12 21 32 18 19 4 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 7 6 3 4 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 17 40 60 47 15 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 357 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 24 41 79 75 58 44 18 3 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 870 2 3 4 8 13 5 11 21 25 60 39 69 79 118 164 136 73 33 5 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 131 0 0 0 0 1 7 18 11 10 15 12 7 10 7 10 12 7 2 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 44 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 3 6 7 8 1 4 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 528 0 0 0 0 0 1 8 19 43 137 153 102 21 24 11 7 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 103 1 7 17 20 40 52 55 66 95 95 77 80 97 104 136 88 44 22 7 0 0
Anémie (D50-D64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 24 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 2 1 1 6 2 3 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 124 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 3 3 4 24 22 25 16 14 4 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 299 1 0 0 2 7 5 12 8 23 29 30 30 31 32 45 27 14 3 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 14 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13 0 1 0 0 2 2 1 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 210 0 2 6 3 1 3 5 9 13 15 15 28 25 30 26 17 5 4 2 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 157 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 5 15 28 23 33 20 18 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 422 3 25 43 17 5 4 8 8 17 16 15 19 27 35 57 48 35 27 9 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 138 1 15 44 12 6 7 1 8 6 12 5 3 7 3 5 1 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 10 14 29 16 6 3 3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 193 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 20 39 49 41 29 7 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 78 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 4 2 7 10 14 17 13 3 1 0 1
Selhání srdce (I50) 45 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 4 7 6 5 6 5 5 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 188 1 0 0 0 0 0 1 2 2 6 3 11 15 29 43 43 16 11 2 3 0
Ateroskleróza (I70) 445 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 16 33 67 121 96 44 24 29 2 2
Varixy dolních končetin (I83) 783 0 0 0 1 3 9 25 56 101 123 105 103 103 76 46 21 8 2 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 466 0 0 2 4 19 12 11 11 17 11 8 29 26 68 71 73 46 38 15 4 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 4 2 4 1 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 322 1 590 429 59 39 32 33 27 44 16 11 12 9 11 5 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 653 0 2 11 23 38 43 34 50 71 78 62 55 55 48 42 25 7 6 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 71 1 0 1 1 2 3 7 4 2 3 5 2 7 8 8 8 4 3 2 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 78 0 0 3 10 11 9 10 4 5 4 3 6 2 6 3 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 60 0 2 1 2 1 3 8 5 8 4 7 2 2 2 3 8 0 1 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 24 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 1 1 3 2 2 2 0 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 58 0 0 0 1 0 1 4 0 2 4 5 3 4 11 6 4 7 4 0 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 583 0 3 51 70 90 73 58 29 41 43 27 18 17 18 14 17 7 5 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 124 31 26 34 9 6 19 41 38 59 74 80 93 93 115 134 121 82 50 15 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 167 0 17 147 19 6 13 20 54 104 105 89 91 82 132 122 81 48 23 9 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 79 0 0 0 1 5 14 7 2 15 10 6 4 5 5 1 2 0 2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 159 0 1 2 0 0 4 3 2 9 3 12 11 8 18 18 16 18 21 12 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 3 4 2 10 4 5 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 613 10 2 4 1 9 26 35 49 76 89 57 72 50 56 39 22 13 1 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 41 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 5 1 4 6 7 2 3 2 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 313 0 0 0 1 13 23 53 72 108 135 117 131 120 156 167 121 68 22 6 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 47 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 2 4 6 4 7 9 2 2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 21 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 6 2 2 5 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 64 0 0 0 0 1 4 2 4 4 7 1 4 4 5 6 12 7 1 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 410 11 22 6 7 17 36 28 34 22 19 11 16 35 32 38 36 9 13 9 8 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 118 1 8 6 9 9 4 3 6 9 12 12 5 8 3 9 6 4 0 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 596 0 0 0 0 0 0 0 4 3 10 22 34 62 97 130 117 87 23 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 677 0 0 0 0 1 0 1 0 6 9 22 44 75 95 163 140 90 30 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 208 0 0 0 4 69 96 97 103 128 184 136 151 100 72 48 16 3 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 569 0 1 4 13 31 37 37 37 39 38 48 70 65 55 43 25 17 4 4 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 164 0 0 0 3 2 1 1 0 2 8 11 18 22 25 32 20 12 5 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 162 0 0 0 0 0 4 3 5 20 24 23 20 19 17 13 11 3 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 6 0 3 3 0 1 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 680 0 4 4 5 14 13 21 25 37 70 84 103 96 82 61 40 11 7 2 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 151 0 0 3 13 10 4 5 9 6 5 7 8 14 19 17 15 8 4 3 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 214 0 3 0 0 0 2 4 4 12 9 5 14 13 21 25 26 36 23 12 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 85 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 10 13 6 14 7 12 3 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 682 0 0 0 0 1 13 20 25 47 58 58 58 79 93 77 73 37 28 13 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 515 0 0 1 1 0 4 4 7 19 38 54 52 55 51 75 84 45 18 5 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 216 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 17 34 52 59 31 12 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 529 0 30 67 23 30 35 29 26 27 23 33 33 27 39 40 31 21 9 5 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 84 0 0 0 1 9 7 4 8 12 13 11 4 4 6 4 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 169 0 0 0 0 6 18 23 22 30 27 10 14 8 6 2 3 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 775 0 0 0 0 1 9 16 30 70 132 145 193 68 29 35 30 8 7 1 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 648 0 2 1 1 23 94 207 191 239 279 213 264 257 269 259 218 92 32 6 1 0
Lékařský potrat (O04) 544 0 0 0 2 34 82 117 94 108 99 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 015 0 0 0 0 30 129 229 286 233 102 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 114 0 0 0 0 0 16 30 41 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 90 0 0 0 0 3 15 22 31 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 186 0 0 0 0 4 21 59 68 30 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 366 0 0 0 0 21 152 398 448 286 60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 21 0 0 0 0 0 4 11 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 416 52 90 122 32 17 13 15 14 7 5 5 13 9 6 7 2 4 0 2 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 113 0 0 0 1 11 8 16 24 14 17 3 5 1 4 4 0 2 0 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 27 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 2 5 4 4 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 166 0 2 1 0 1 3 5 6 8 11 4 14 15 23 24 23 12 8 5 1 0
Nitrolební poranění (S06) 141 0 2 1 0 2 8 8 4 5 8 12 12 5 4 12 14 15 19 8 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 127 1 9 6 5 2 8 10 15 9 13 9 6 4 7 6 8 3 0 6 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 358 0 14 49 44 5 10 10 12 14 16 17 15 14 31 40 22 19 15 9 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 570 0 2 0 2 2 4 2 3 8 9 9 12 14 32 49 57 87 117 114 44 3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 437 0 0 4 10 17 18 23 27 46 39 43 36 33 43 36 35 16 4 5 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 438 0 17 31 39 71 114 134 133 144 143 110 97 96 86 78 57 38 28 17 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 64 2 23 6 2 3 1 2 2 5 0 3 1 6 3 0 2 1 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 418 0 1 7 1 2 10 10 11 12 19 14 26 35 46 71 65 48 25 12 2 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 36 0 0 0 2 0 2 4 2 4 7 2 3 3 4 1 0 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 21 0 4 3 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 26 0 0 0 0 0 0 2 5 7 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 3 3 2 1 1 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 636 0 4 22 25 48 57 80 73 101 121 134 99 126 163 194 195 106 68 13 7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 35 940 140 938 1 148 513 832 1 451 2 196 2 438 2 770 2 859 2 360 2 624 2 562 3 113 3 568 2 969 1 787 1 020 496 143 13
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,5 0 0 0 0 8,2 0 0 2,5 2,1 4,1 2,6 2,6 11,2 14,7 28,6 34,3 42,5 15,3 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,4 17 4,3 6,3 0 20,5 49,5 32,2 17,4 6,4 10,1 2,6 5,3 8,4 7,4 2,6 6,9 5,3 0 13,4 0 317,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,9 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 6,4 12,2 20,9 47,6 69,9 132,4 215,8 195,6 276,3 229,3 161,2 41,6 317,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 5,2 5,3 22,4 44,1 49,4 27,5 10,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 43,8 0 0 0 0 0 0 5,4 2,5 0 10,1 28,7 15,9 25,2 68,6 98,8 140,7 201,9 305,8 322,5 416,5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 71,2 0 0 0 0 0 6,6 8 19,9 34,2 60,9 80,8 95,2 106,2 122,6 184,6 260,8 186 68,8 67,2 41,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,2 0 0 0 0 0 0 2,7 7,5 4,3 14,2 15,6 37 33,5 51,5 83,2 61,8 101 30,6 13,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 12,2 5,2 10,6 19,6 14,7 7,8 13,7 5,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 32,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 18,5 47,5 98 156 161,3 79,7 15,3 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 13 18,5 67,1 100,5 205,4 257,4 308,2 336,4 241,8 124,9 317,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 150,6 33,9 13 12,6 30,4 53,4 16,5 29,5 52,2 53,5 121,8 101,7 182,6 220,8 289,2 426,4 466,7 387,9 252,3 67,2 83,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 22,7 0 0 0 0 4,1 23,1 48,3 27,3 21,4 30,4 31,3 18,5 28 17,2 26 41,2 37,2 15,3 26,9 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 6,1 13 10,6 8,4 14,7 18,2 27,5 5,3 30,6 13,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 91,4 0 0 0 0 0 3,3 21,5 47,2 92 278 399 269,9 58,7 58,8 28,6 24 10,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 191 17 30,4 53,5 75,9 164,3 171,4 147,5 164,1 203,2 192,8 200,8 211,7 271,1 254,9 353,6 302 233,8 168,2 94 0 0
Anémie (D50-D64) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 0 0 3,1 0 8,2 3,3 2,7 0 4,3 4,1 5,2 2,6 2,8 14,7 5,2 10,3 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21,5 0 0 0 0 4,1 0 0 2,5 6,4 6,1 7,8 7,9 11,2 58,8 57,2 85,8 85 107 53,7 41,6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 51,8 17 0 0 7,6 28,7 16,5 32,2 19,9 49,2 58,9 78,2 79,4 86,6 78,4 117 92,6 74,4 22,9 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,4 0 0 0 0 4,1 9,9 2,7 2,5 4,3 2 2,6 2,6 0 4,9 0 0 0 7,6 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,3 0 4,3 0 0 8,2 6,6 2,7 0 6,4 0 5,2 0 0 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 36,4 0 8,7 18,9 11,4 4,1 9,9 13,4 22,4 27,8 30,4 39,1 74,1 69,9 73,5 67,6 58,3 26,6 30,6 26,9 41,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 27,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,4 4,1 10,4 7,9 14 36,8 72,8 78,9 175,3 152,9 241,8 83,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 73,1 50,9 108,6 135,3 64,5 20,5 13,2 21,5 19,9 36,4 32,5 39,1 50,3 75,5 85,8 148,2 164,7 186 206,4 120,9 166,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,9 17 65,2 138,4 45,6 24,6 23,1 2,7 19,9 12,8 24,4 13 7,9 19,6 7,4 13 3,4 5,3 7,6 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,8 0 2,6 10,3 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 5,2 7,9 28 34,3 75,4 54,9 31,9 22,9 40,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 33,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 5,2 13,2 55,9 95,6 127,4 140,7 154,1 53,5 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 5,2 0 0 2,5 2,6 6,9 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 13,5 0 0 0 0 4,1 0 5,4 2,5 4,3 0 10,4 5,3 19,6 24,5 36,4 58,3 69,1 22,9 13,4 0 317,5
Selhání srdce (I50) 7,8 0 0 0 0 4,1 0 0 0 2,1 0 7,8 5,3 11,2 17,2 15,6 17,2 31,9 38,2 67,2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 32,5 17 0 0 0 0 0 2,7 5 4,3 12,2 7,8 29,1 41,9 71,1 111,8 147,5 85 84,1 26,9 124,9 0
Ateroskleróza (I70) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 10,1 10,4 42,3 92,2 164,2 314,6 329,4 233,8 183,5 389,6 83,3 634,9
Varixy dolních končetin (I83) 135,6 0 0 0 3,8 12,3 29,7 67,1 139,2 216 249,6 273,8 272,5 287,9 186,3 119,6 72,1 42,5 15,3 13,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 80,7 0 0 6,3 15,2 78 39,6 29,5 27,3 36,4 22,3 20,9 76,7 72,7 166,7 184,6 250,5 244,4 290,5 201,5 166,6 317,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0 0 3,1 0 4,1 0 0 2,5 2,1 0 2,6 0 0 2,5 2,6 0 0 7,6 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,5 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 5,6 7,4 13 13,7 10,6 30,6 13,4 41,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 228,9 17 2 564,1 1 349,7 224 160,2 105,5 88,5 67,1 94,1 32,5 28,7 31,7 25,2 27 13 3,4 15,9 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 113 0 8,7 34,6 87,3 156,1 141,8 91,2 124,3 151,9 158,3 161,7 145,5 153,7 117,7 109,2 85,8 37,2 45,9 26,9 41,6 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,3 17 0 3,1 3,8 8,2 9,9 18,8 9,9 4,3 6,1 13 5,3 19,6 19,6 20,8 27,5 21,3 22,9 26,9 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13,5 0 0 9,4 38 45,2 29,7 26,8 9,9 10,7 8,1 7,8 15,9 5,6 14,7 7,8 3,4 0 7,6 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 10,4 0 8,7 3,1 7,6 4,1 9,9 21,5 12,4 17,1 8,1 18,3 5,3 5,6 4,9 7,8 27,5 0 7,6 0 41,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,2 0 8,7 3,1 3,8 0 3,3 5,4 2,5 0 6,1 2,6 2,6 8,4 4,9 5,2 6,9 0 15,3 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10 0 0 0 3,8 0 3,3 10,7 0 4,3 8,1 13 7,9 11,2 27 15,6 13,7 37,2 30,6 0 83,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 4,1 2,6 0 0 0 5,2 3,4 0 0 13,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 100,9 0 13 160,4 265,7 369,6 240,7 155,6 72,1 87,7 87,3 70,4 47,6 47,5 44,1 36,4 58,3 37,2 38,2 13,4 41,6 0
Tříselná kýla (K40) 194,6 525,5 113 107 34,2 24,6 62,6 110 94,5 126,2 150,2 208,6 246,1 259,9 281,9 348,4 415,2 435,7 382,2 201,5 166,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 202 0 73,9 462,5 72,1 24,6 42,9 53,6 134,2 222,5 213,1 232,1 240,8 229,2 323,5 317,2 277,9 255 175,8 120,9 208,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 13,7 0 0 0 3,8 20,5 46,2 18,8 5 32,1 20,3 15,6 10,6 14 12,3 2,6 6,9 0 15,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,5 0 4,3 6,3 0 0 13,2 8 5 19,3 6,1 31,3 29,1 22,4 44,1 46,8 54,9 95,6 160,5 161,2 41,6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 2,6 18,5 8,4 9,8 5,2 34,3 21,3 38,2 40,3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 106,1 169,5 8,7 12,6 3,8 37 85,7 93,9 121,8 162,6 180,6 148,6 190,5 139,8 137,3 101,4 75,5 69,1 7,6 26,9 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,1 50,9 0 0 0 0 3,3 0 0 2,1 6,1 2,6 13,2 2,8 9,8 15,6 24 10,6 22,9 26,9 83,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 2 2,6 0 2,8 4,9 10,4 0 5,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 227,3 0 0 0 3,8 53,4 75,8 142,2 179 231 274 305,1 346,6 335,4 382,4 434,2 415,2 361,3 168,2 80,6 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,1 0 0 0 0 0 0 8 0 6,4 10,1 5,2 10,6 16,8 9,8 18,2 30,9 10,6 15,3 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,6 0 0 0 0 4,1 0 5,4 5 0 0 0 15,9 5,6 4,9 13 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,1 0 0 0 0 4,1 13,2 5,4 9,9 8,6 14,2 2,6 10,6 11,2 12,3 15,6 41,2 37,2 7,6 26,9 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 71 186,5 95,6 18,9 26,6 69,8 118,7 75,1 84,5 47,1 38,6 28,7 42,3 97,8 78,4 98,8 123,5 47,8 99,4 120,9 333,2 317,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,4 17 34,8 18,9 34,2 37 13,2 8 14,9 19,3 24,4 31,3 13,2 22,4 7,4 23,4 20,6 21,3 0 40,3 41,6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 103,2 0 0 0 0 0 0 0 9,9 6,4 20,3 57,4 90 173,3 237,8 338 401,5 462,2 175,8 94 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 117,2 0 0 0 0 4,1 0 2,7 0 12,8 18,3 57,4 116,4 209,6 232,9 423,8 480,4 478,2 229,3 13,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 209,1 0 0 0 15,2 283,4 316,5 260,2 256 273,8 373,4 354,7 399,5 279,5 176,5 124,8 54,9 15,9 7,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 98,5 0 4,3 12,6 49,3 127,3 122 99,2 92 83,4 77,1 125,2 185,2 181,7 134,8 111,8 85,8 90,3 30,6 53,7 41,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 28,4 0 0 0 11,4 8,2 3,3 2,7 0 4,3 16,2 28,7 47,6 61,5 61,3 83,2 68,6 63,8 38,2 26,9 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 28 0 0 0 0 0 13,2 8 12,4 42,8 48,7 60 52,9 53,1 41,7 33,8 37,7 15,9 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,1 15,6 15,9 0 7,4 7,8 0 5,3 7,6 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 117,7 0 17,4 12,6 19 57,5 42,9 56,3 62,1 79,1 142,1 219,1 272,5 268,3 201 158,6 137,3 58,4 53,5 26,9 41,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,1 0 0 9,4 49,3 41,1 13,2 13,4 22,4 12,8 10,1 18,3 21,2 39,1 46,6 44,2 51,5 42,5 30,6 40,3 41,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 37 0 13 0 0 0 6,6 10,7 9,9 25,7 18,3 13 37 36,3 51,5 65 89,2 191,3 175,8 161,2 208,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,3 10,1 20,9 26,5 36,3 14,7 36,4 24 63,8 22,9 40,3 41,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 118,1 0 0 0 0 4,1 42,9 53,6 62,1 100,5 117,7 151,3 153,5 220,8 228 200,2 250,5 196,6 214,1 174,7 83,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 89,2 0 0 3,1 3,8 0 13,2 10,7 17,4 40,6 77,1 140,8 137,6 153,7 125 195 288,2 239,1 137,6 67,2 83,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 2,6 18,5 47,5 83,3 135,2 202,4 164,7 91,7 13,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 91,6 0 130,4 210,8 87,3 123,2 115,4 77,8 64,6 57,8 46,7 86,1 87,3 75,5 95,6 104 106,4 111,6 68,8 67,2 41,6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 14,5 0 0 0 3,8 37 23,1 10,7 19,9 25,7 26,4 28,7 10,6 11,2 14,7 10,4 0 5,3 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 29,3 0 0 0 0 24,6 59,3 61,7 54,7 64,2 54,8 26,1 37 22,4 14,7 5,2 10,3 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 134,2 0 0 0 0 4,1 29,7 42,9 74,6 149,7 267,9 378,1 510,6 190,1 71,1 91 102,9 42,5 53,5 13,4 41,6 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 458,4 0 8,7 3,1 3,8 94,5 309,9 555,2 474,8 511,2 566,2 555,5 698,5 718,3 659,3 673,4 748 488,8 244,6 80,6 41,6 0
Lékařský potrat (O04) 94,2 0 0 0 7,6 139,6 270,3 313,8 233,7 231 200,9 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 175,7 0 0 0 0 123,2 425,3 614,3 710,9 498,4 207 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19,7 0 0 0 0 0 52,7 80,5 101,9 47,1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,6 0 0 0 0 12,3 49,5 59 77,1 29,9 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 32,2 0 0 0 0 16,4 69,2 158,3 169 64,2 6,1 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 236,5 0 0 0 0 86,2 501,1 1 067,6 1 113,6 611,8 121,8 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,6 0 0 0 0 0 13,2 29,5 5 6,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 5 2,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 84,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 72 881,5 391,1 383,8 121,5 69,8 42,9 40,2 34,8 15 10,1 13 34,4 25,2 14,7 18,2 6,9 21,3 0 26,9 41,6 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 3,4 0 7,6 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 19,6 0 0 0 3,8 45,2 26,4 42,9 59,7 29,9 34,5 7,8 13,2 2,8 9,8 10,4 0 10,6 0 26,9 41,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4,7 0 0 0 0 0 3,3 0 5 8,6 2 5,2 13,2 11,2 9,8 5,2 3,4 5,3 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 28,7 0 8,7 3,1 0 4,1 9,9 13,4 14,9 17,1 22,3 10,4 37 41,9 56,4 62,4 78,9 63,8 61,2 67,2 41,6 0
Nitrolební poranění (S06) 24,4 0 8,7 3,1 0 8,2 26,4 21,5 9,9 10,7 16,2 31,3 31,7 14 9,8 31,2 48 79,7 145,2 107,5 83,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22 17 39,1 18,9 19 8,2 26,4 26,8 37,3 19,3 26,4 23,5 15,9 11,2 17,2 15,6 27,5 15,9 0 80,6 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 62 0 60,8 154,2 167 20,5 33 26,8 29,8 29,9 32,5 44,3 39,7 39,1 76 104 75,5 101 114,7 120,9 83,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 98,7 0 8,7 0 7,6 8,2 13,2 5,4 7,5 17,1 18,3 23,5 31,7 39,1 78,4 127,4 195,6 462,2 894,4 1 531,6 1 832,6 952,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 75,7 0 0 12,6 38 69,8 59,3 61,7 67,1 98,4 79,1 112,1 95,2 92,2 105,4 93,6 120,1 85 30,6 67,2 83,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 248,9 0 73,9 97,5 148 291,6 375,8 359,4 330,6 308 290,2 286,9 256,6 268,3 210,8 202,8 195,6 201,9 214,1 228,4 166,6 317,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,1 33,9 100 18,9 7,6 12,3 3,3 5,4 5 10,7 0 7,8 2,6 16,8 7,4 0 6,9 5,3 7,6 13,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 72,4 0 4,3 22 3,8 8,2 33 26,8 27,3 25,7 38,6 36,5 68,8 97,8 112,8 184,6 223 255 191,1 161,2 83,3 317,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6,2 0 0 0 7,6 0 6,6 10,7 5 8,6 14,2 5,2 7,9 8,4 9,8 2,6 0 10,6 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,6 0 17,4 9,4 3,8 4,1 3,3 5,4 5 2,1 0 2,6 2,6 2,8 0 2,6 6,9 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 4,5 0 0 0 0 0 0 5,4 12,4 15 20,3 2,6 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1,7 169,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5,2 10,6 8,4 7,4 7,8 6,9 5,3 7,6 13,4 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 283,2 0 17,4 69,2 94,9 197,1 187,9 214,6 181,5 216 245,6 349,4 261,9 352,2 399,5 504,4 669,1 563,2 519,8 174,7 291,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 221,9 2 373,3 4 076,5 3 611,7 1 947,4 3 417,1 4 783,7 5 890,4 6 060,0 5 925,1 5 802,1 6 154,5 6 942,3 7 161,0 7 630,3 9 276,9 10 187,7 9 494,7 7 797,6 6 664,0 5 955,9 4 127,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,5 0 0 0 0 40 0 0 20 16,7 22,2 9,1 8,3 14,3 10,7 20 13 10,7 3,6 0 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,7 2,6 1,6 4,1 0 10,6 27,3 25 13,5 8,8 14,7 2,9 2,6 4,3 2,9 1 2 1,2 0 1,9 0 25
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 62,7 0 0 0 0 0 0 100 20 75 60 61,5 75 69,4 69,2 62,4 62 62,7 57,7 48 33,3 100
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 50 13,3 20 29,5 17,4 7,7 4,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 74,6 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 78,6 66,7 75 66,7 79,2 74,5 76 74,1 82,8 83,3 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 86,3 0 0 0 0 0 50 75 66,7 100 93,8 88,6 90 88,4 90,9 86,6 91,6 79,5 69,2 62,5 33,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 67 0 0 0 0 0 0 100 75 100 50 35,3 70 80 70 69,6 69,2 79,2 57,1 33,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 46,1 0 0 0 0 0 0 0 100 100 54,5 50 66,7 70 42,9 25 44,4 20 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 70,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70 85 85,1 76,9 68,1 51,7 28,6 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 87,9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 71,4 100 88,9 87,2 94 88,2 87,9 86,3 75 60 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 39,3 22,2 23,1 23,5 27,6 23,6 50 52,4 63,6 59,5 67,4 52 46,9 41,8 41 42,7 35,4 32,7 25,6 8,2 14,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 85,1 0 0 0 0 100 77,8 78,3 73,3 76,9 93,8 92,3 100 100 87,5 83,3 100 77,8 50 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 36,1 0 0 0 0 0 0 0 50 100 100 62,5 57,1 30 40 30,4 42,1 5,6 30,8 33,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,5 0 0 0 0 0 50 88,9 95 91,5 95,1 95,6 97,1 100 96 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 69,7 5,6 100 70,8 95,2 83,3 82,5 87,3 93 91,3 83,3 79,4 74,8 77 61,9 62,7 57,9 46,3 40,7 24,1 0 0
Anémie (D50-D64) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 1,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 10 0 0 4,2 0 15,4 6,7 14,3 0 20 25 22,2 14,3 12,5 31,6 9,1 12,5 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,3 0 0 0 0 5 0 0 6,7 11,5 10,3 6,8 7,3 6,9 23,3 16,3 18,2 18,2 16,9 9,8 9,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 15 1,6 0 0 2,5 7,4 6,2 14,8 13,3 38,3 39,7 44,1 42,9 36,9 29,6 28,8 21,1 10,1 2,8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 1 4,2 2,8 1,8 3,6 1,7 2,6 2,9 0 5,9 0 0 0 2,5 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 0 3,2 0 0 6,3 6,9 3,3 0 6,4 0 5,7 0 0 2,6 1,8 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,2 0 15,4 10 6,1 2,4 15 13,2 18,8 13,3 11,9 11,8 16,3 13,9 13 10,2 8,2 4,9 6,7 12,5 16,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 90,2 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 71,4 100 90,3 95,8 84,6 90,9 85,7 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 54,7 27,3 52,1 43,9 60,7 38,5 26,7 40 57,1 58,6 43,2 46,9 61,3 61,4 64,8 57 64 59,3 64,3 64,3 66,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 27,3 6,3 35,7 80 52,2 50 41,2 11,1 40 25 38,7 23,8 11,1 19,4 11,1 9,6 3 4,2 4,2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,1 0 1,1 3,4 0 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3,3 3,2 9 8,2 14,3 8,3 4,7 2,5 5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 9,5 11,6 24,7 26 28,2 22,5 23,4 10,3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 8,7 0 0 2 1,3 2,5 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 0 0 0 0 5,6 0 20 4,3 6,7 0 7,4 2,4 4,7 3,8 3,3 3,5 3 0,9 0,5 0 33,3
Selhání srdce (I50) 1,7 0 0 0 0 100 0 0 0 10 0 12,5 3,5 5 3,4 1,8 1,3 1,5 1 1,2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9,3 100 0 0 0 0 0 20 100 16,7 17,6 8,3 23,4 14,2 16,9 16,6 13,4 5,4 3,3 0,7 2,5 0
Ateroskleróza (I70) 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 62,5 20 35,6 33,3 31,3 36,3 38,6 27,3 22,4 35,8 20 50
Varixy dolních končetin (I83) 90,8 0 0 0 100 100 100 96,2 93,3 98,1 97,6 96,3 96,3 96,3 92,7 90,2 63,6 28,6 33,3 10 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,6 0 0 15,4 23,5 55,9 50 40,7 33,3 36,2 25,6 12,9 35,8 26,3 34,5 28,6 29,4 23,7 23,3 13,4 12,1 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,1 0 0 1,1 0 2,6 0 0 4,3 6,3 0 8,3 0 0 9,1 4,2 0 0 5,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,7 3,4 3,6 2,1 1,2 2,5 0,7 1,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,6 100 97,7 97,1 96,7 90,7 88,9 97,1 87,1 97,8 100 91,7 92,3 100 91,7 100 100 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 86,3 0 66,7 73,3 65,7 76 89,6 89,5 87,7 95,9 94 88,6 90,2 91,7 84,2 91,3 75,8 70 60 50 50 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,3 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,5 20 0 33,3 7,7 22,2 37,5 46,7 23,5 10,5 11,1 19,2 14,3 13 12,1 8 7,3 4,9 6,1 6,5 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 60,9 0 0 33,3 50 84,6 64,3 83,3 80 50 50 100 60 66,7 85,7 60 33,3 0 33,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56,1 0 16,7 33,3 66,7 100 75 66,7 62,5 100 57,1 87,5 28,6 50 66,7 75 88,9 0 50 0 50 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 11,8 0 22,2 20 33,3 0 50 33,3 20 0 33,3 14,3 12,5 25 12,5 10 10,5 0 15,4 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 21,8 0 0 0 100 0 25 57,1 0 33,3 50 45,5 20 26,7 34,4 19,4 9,5 25 13,3 0 22,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 5,9 2,8 0 0 0 2,9 1,3 0 0 2,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 97 0 100 100 100 97,8 98,6 100 93,5 93,2 100 100 85,7 100 100 87,5 89,5 87,5 100 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 97 88,6 96,3 94,4 100 85,7 100 97,6 100 98,3 97,4 100 98,9 95,9 100 97,8 96 97,6 90,9 93,8 66,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,9 0 100 96,7 100 100 92,9 90,9 93,1 99 98,1 95,7 96,8 96,5 93,6 95,3 95,3 85,7 82,1 64,3 83,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 30,4 0 0 0 11,1 11,9 53,8 29,2 9,5 60 43,5 54,5 50 38,5 33,3 6,3 22,2 0 25 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,2 0 0 0 0 0 0 16,7 6,3 0 0 0 0 0 0 4,8 0 4,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 43,1 0 10 40 0 0 44,4 42,9 28,6 50 30 54,5 64,7 42,1 46,2 40 47,1 40,9 46,7 50 16,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5,9 35 9,4 13,3 4,8 18,2 10,5 17,2 12,5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 76,6 100 66,7 100 50 64,3 92,9 87,5 90,7 87,4 89 79,2 87,8 73,5 70 62,9 50 48,1 7,1 28,6 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,1 27,3 0 0 0 0 5,6 0 0 6,3 20 8,3 23,8 4,8 10,3 13,3 13,2 4,3 5,8 5,6 12,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7,1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 11,1 8,3 0 6,7 7,1 13,8 0 5,6 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,7 0 0 0 50 56,5 67,6 65,4 63,2 68,8 71,8 73,1 67,5 69,4 66,7 60,9 48,4 38,6 18,3 8 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,4 0 0 0 0 0 0 37,5 0 18,8 25 18,2 18,2 17,6 7,3 8,6 11,5 3,2 3,8 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,8 0 0 0 0 9,1 0 10,5 5,9 0 0 0 10 4,5 4,7 7,8 2,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,9 0 0 0 0 12,5 36,4 66,7 33,3 44,4 41,2 12,5 19 16 17,2 14,6 26,1 18,9 2,7 6,3 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 58,1 55 53,7 40 46,7 70,8 78,3 77,8 81 64,7 65,5 45,8 47,1 71,4 53,3 56,7 52,9 33,3 39,4 45 42,1 33,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 37,5 20 33,3 33,3 47,4 52,9 66,7 33,3 46,2 56,3 63,2 63,2 35,7 57,1 20 39,1 27,3 20 0 18,8 14,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 89,8 0 0 0 0 0 0 0 100 100 76,9 95,7 89,5 92,5 93,3 89,7 90 88,8 79,3 77,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 91,1 0 0 0 0 100 0 100 0 85,7 90 84,6 86,3 94,9 88 94,8 94 93,8 83,3 25 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 85,7 0 0 0 100 88,5 88,1 85,8 81,1 87,7 85,2 81,9 89,9 84 90 87,3 69,6 75 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,8 0 7,7 33,3 68,4 75,6 84,1 86 86 84,8 63,3 78,7 78,7 81,3 74,3 61,4 41,7 41,5 18,2 26,7 20 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 53,4 0 0 0 20 40 100 100 0 33,3 66,7 64,7 62,1 57,9 67,6 59,3 48,8 50 31,3 40 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 26,2 0 0 0 0 0 66,7 20 27,8 45,5 39,3 34,8 27 26,8 23,9 23,6 18,6 6,8 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 7 8,2 6,7 0 2,7 3,1 0 0,9 1,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 77,7 0 23,5 16,7 35,7 70 76,5 67,7 83,3 82,2 81,4 81,6 84,4 87,3 82,8 80,3 85,1 57,9 77,8 40 100 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,5 0 0 27,3 38,2 27 57,1 41,7 40,9 26,1 17,9 21,9 17,4 25,9 34,5 34 26,8 21,1 9,5 21,4 11,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 29,4 0 3,6 0 0 0 9,1 19 20 41,4 26,5 23,8 51,9 34,2 46,7 53,2 47,3 64,3 54,8 66,7 45,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 22,2 0 0 0 0 0 0 0 20 18,2 55,6 44,4 38,5 44,8 25 25,5 12,5 27,3 5,8 11,5 5 0
Urolitiáza (N20-N23) 66,4 0 0 0 0 20 35,1 54,1 55,6 58,8 59,2 65,2 62,4 75,2 76,2 65,8 82 72,5 84,8 65 66,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 24,4 0 0 5 7,1 0 9,1 13,8 29,2 41,3 55,9 59,3 51,5 50 35,2 37,9 34,3 17,9 6,6 2,1 2,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 87,4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 87,5 81 89,5 89,7 90,8 86,1 80 33,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 84,9 0 88,2 95,7 71,9 90,9 100 90,6 86,7 79,4 82,1 84,6 80,5 90 79,6 88,9 73,8 87,5 64,3 71,4 50 0
Nemoci prsu (N60-N64) 92,3 0 0 0 100 100 77,8 100 100 100 92,9 91,7 100 80 85,7 80 0 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 72,5 0 0 0 0 42,9 69,2 60,5 78,6 88,2 81,8 90,9 87,5 61,5 85,7 66,7 100 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 88,3 0 0 0 0 8,3 60 64 71,4 86,4 93,6 94,2 98 91,9 85,3 89,7 83,3 88,9 87,5 50 100 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88,6 0 100 50 20 62,2 76,4 82,5 80,6 84,5 89,7 90,6 94 93,5 92,8 91,8 93,6 92 94,1 100 33,3 0
Lékařský potrat (O04) 92 0 0 0 100 94,4 92,1 93,6 87 93,1 93,4 88,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 93,6 0 0 0 0 90,9 92,1 93,5 92,3 95,9 95,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10,3 0 0 0 0 0 7 8,8 13,5 13,6 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 31,5 0 0 0 0 21,4 25,4 31 36,9 32,6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,9 0 0 0 0 4,2 4 4,7 5,1 5,4 3,6 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 93,1 0 0 0 0 91,3 93,8 92,6 93,1 93,2 93,8 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 60 0 0 0 0 0 100 78,6 20 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 25 0 0 0 0 0 0 0 33,3 16,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 73,8 48,1 81,8 89,1 78 73,9 81,3 83,3 93,3 53,8 62,5 62,5 81,3 60 54,5 77,8 40 66,7 0 100 100 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 1 0 1,6 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,2 0 0 0 1 10,7 11,6 19,3 38,7 19,2 28,8 11,1 16,1 2,9 10,8 10,5 0 7,4 0 10,5 14,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9,5 0 0 0 0 0 100 0 50 40 7,7 15,4 22,7 16,7 12,9 5,9 2,6 2,6 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,3 0 1,2 1 0 0,8 7,9 11,1 11,3 13,1 12,4 4,7 11,2 10,8 12,6 10,1 8,8 5,2 3,9 3 1,9 0
Nitrolební poranění (S06) 9,2 0 2,4 1,1 0 1,8 6 7,4 5,8 5,3 11 14,6 15 8,2 5,6 16,9 17,7 25 19,8 14 8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,3 0,6 6 7,6 6,3 3,5 20 25 42,9 34,6 30,2 42,9 24 18,2 23,3 20,7 34,8 14,3 0 18,2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 80,6 0 77,8 62,8 65,7 62,5 90,9 100 100 93,3 88,9 100 100 93,3 93,9 95,2 78,6 95 93,8 60 33,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 68,2 0 33,3 0 100 100 80 66,7 75 88,9 100 100 92,3 82,4 65,3 73,1 62 75,7 72,2 64,8 53,7 27,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,3 0 0 22,2 41,7 77,3 94,7 95,8 90 86,8 86,7 89,6 97,3 86,8 81,1 80 68,6 94,1 33,3 41,7 40 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 47,7 0 53,1 31 36,1 48 59,1 62,9 68,6 67 61,4 62,9 59,9 55,5 48 41,9 37,5 24,7 15,5 11,5 7,5 8,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 42,1 20 45,1 66,7 50 50 20 28,6 50 45,5 0 33,3 16,7 75 60 0 40 100 100 100 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 62,4 0 25 70 100 33,3 83,3 58,8 68,8 54,5 63,3 66,7 61,9 74,5 63 62,3 67 56,5 67,6 48 28,6 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 90 0 0 0 100 0 100 100 100 80 100 100 100 100 80 100 0 100 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10,3 0 10,8 37,5 25 7,7 10 22,2 28,6 7,7 0 10 14,3 16,7 0 5,9 15,4 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 92,9 0 0 0 0 0 0 100 100 87,5 90,9 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,1 2,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 1 7,1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23,9 0 4,3 28,6 47,2 36,9 16,9 11,2 8,7 13,2 24,9 44,8 35,6 33,8 34,4 36,4 36,2 26,4 26,6 13,4 19,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,8 1,9 30,8 41 25,9 30,8 38,4 38,3 39,3 46,7 52,3 51,1 47,8 41,5 37,3 34 29,7 23,6 16,7 12,3 9,7 6,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)