8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 8 8 10 5 8 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 50 0 0 3 2 4 9 8 6 5 2 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 346 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7 14 31 58 71 68 45 30 9 6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 12 13 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 243 0 0 0 0 0 1 4 3 4 5 6 9 14 22 30 31 40 35 30 8 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 376 0 0 0 0 0 0 1 3 22 13 35 38 36 62 59 51 36 16 4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 146 0 0 0 0 0 0 1 4 7 11 4 14 20 26 26 17 6 9 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 48 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 6 2 9 6 11 3 2 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 23 47 44 19 10 9 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 348 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 13 18 58 55 67 69 47 14 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 803 1 4 5 5 6 10 17 10 20 43 42 53 88 122 152 101 77 29 15 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 162 0 0 0 0 2 8 15 14 22 18 13 10 11 13 18 6 5 4 2 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 59 0 0 0 0 0 1 3 1 5 3 4 6 7 5 9 6 7 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 469 0 0 0 0 0 2 5 11 60 120 138 79 22 9 10 7 1 3 1 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 056 4 9 10 25 26 37 41 58 84 94 84 84 103 125 105 96 35 21 11 4 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 20 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 15 15 29 26 12 13 2 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 316 0 0 0 1 3 7 12 17 24 24 34 35 39 36 37 34 10 3 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 0 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 201 6 3 8 3 1 2 3 6 8 19 15 17 22 22 23 17 15 8 2 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 121 0 0 1 1 0 1 1 2 4 3 0 2 3 12 18 17 23 15 13 4 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 413 0 21 46 11 5 4 4 12 7 12 16 20 28 45 63 53 29 22 11 2 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 183 0 31 40 13 6 6 4 9 7 18 13 12 9 8 5 2 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Angina pectoris (I20) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 9 13 20 9 4 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 21 29 46 45 23 7 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 63 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 3 6 5 7 6 11 11 3 3 0 0
Selhání srdce (I50) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 4 2 12 8 4 4 2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 162 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 7 11 13 29 37 26 21 9 1 0 0
Ateroskleróza (I70) 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17 46 76 100 82 41 34 17 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 720 0 0 0 0 1 15 29 59 107 94 95 93 79 84 34 20 8 1 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 410 0 0 1 6 9 9 12 14 16 10 16 18 39 28 66 74 43 34 13 1 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 11 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 3 2 4 4 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 406 1 619 495 71 44 34 30 21 24 14 14 8 17 6 7 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 644 0 2 12 22 33 44 41 43 89 67 52 65 55 57 29 21 7 4 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 63 0 0 1 0 6 2 2 4 2 4 3 3 3 8 8 8 3 3 2 0 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 82 0 0 4 7 13 11 12 4 11 8 3 0 3 5 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 55 0 1 1 1 4 6 4 1 3 4 5 6 6 4 5 3 0 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 21 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 2 3 0 1 2 4 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 52 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 4 3 6 1 8 6 3 5 2 1 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 13 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 604 0 1 41 77 83 76 52 44 53 29 34 27 21 14 25 11 9 6 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 014 27 32 37 7 9 16 24 36 54 67 66 87 105 115 102 104 71 33 21 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 028 0 14 139 24 6 15 25 48 89 98 59 79 75 111 93 66 39 34 10 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 69 0 0 0 0 4 8 11 2 17 12 3 6 2 1 2 0 0 0 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 150 2 5 0 0 3 5 8 2 3 4 1 10 8 15 15 21 18 15 9 4 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 7 10 4 2 5 6 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 513 12 1 1 2 15 20 24 40 56 63 60 54 44 47 40 17 13 4 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 39 0 1 1 1 0 1 1 3 1 2 0 2 1 3 8 3 4 4 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 128 0 0 0 4 14 37 38 74 103 113 105 108 113 139 120 84 52 21 3 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 50 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 4 7 3 9 7 5 2 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 4 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 68 0 1 1 0 1 6 3 3 7 4 3 5 3 7 2 8 6 5 1 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 465 9 29 17 13 31 33 29 32 28 26 11 25 26 39 46 34 14 13 5 4 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 129 0 8 6 8 7 6 5 10 10 14 5 6 9 10 11 8 2 3 0 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 565 0 0 0 0 0 2 0 4 3 14 15 41 61 98 123 101 68 30 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 628 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 21 27 71 110 138 138 80 26 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 233 0 0 0 7 89 106 106 134 141 180 130 115 89 72 44 14 5 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 551 0 0 0 14 33 33 34 32 38 46 56 58 66 50 55 20 8 7 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 175 0 0 0 2 1 1 0 4 8 6 9 12 30 30 32 21 17 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 157 0 0 0 0 1 1 5 7 26 20 28 20 17 15 5 9 1 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 24 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 6 4 2 2 0 0 0 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 661 0 13 2 2 12 11 11 30 50 70 87 96 89 80 60 32 9 5 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 158 0 1 5 5 10 5 5 10 16 9 8 7 9 21 14 15 12 3 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 236 1 1 0 1 4 1 5 4 12 14 6 11 17 33 36 33 21 22 10 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 53 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 5 4 10 6 8 5 1 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 569 0 0 0 1 3 2 23 23 41 54 44 47 61 81 76 48 34 18 9 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 472 0 0 0 1 1 2 7 9 14 34 38 56 59 66 64 57 34 20 9 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 30 45 41 25 16 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 471 1 28 39 25 31 23 29 25 21 27 23 26 37 41 35 28 17 14 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 102 0 1 0 0 7 9 7 11 13 11 15 12 5 4 2 2 1 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 244 0 0 0 0 6 35 41 31 41 38 22 7 9 5 4 2 0 3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 816 0 0 0 0 3 9 19 35 64 127 192 178 67 39 37 18 12 10 6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 676 1 0 1 2 27 118 170 202 246 268 253 291 256 255 256 184 97 45 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 603 0 0 0 2 38 92 115 112 117 122 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 087 0 0 0 0 35 120 262 327 259 81 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 108 0 0 0 0 2 18 30 33 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 58 0 0 0 0 1 4 13 26 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 170 0 0 0 0 2 17 50 59 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 315 0 0 0 0 19 154 369 482 234 55 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 25 0 0 0 0 0 1 8 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 392 43 79 94 25 19 13 12 14 21 12 8 6 18 9 11 4 1 0 2 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 91 0 0 1 0 14 13 15 9 13 6 4 1 4 2 2 2 2 3 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 20 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 3 0 1 0 1 4 2 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 184 3 1 3 1 3 5 8 6 6 11 9 9 21 21 27 16 19 8 6 0 1
Nitrolební poranění (S06) 140 1 2 0 5 3 9 5 4 8 11 2 6 8 16 10 10 13 12 11 3 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 130 2 15 7 3 9 13 15 6 9 9 7 10 9 1 11 2 1 0 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 311 0 3 35 35 5 6 11 15 14 10 11 7 36 23 39 24 12 17 6 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 579 0 1 4 7 2 5 6 4 6 5 7 11 16 28 45 55 80 123 116 53 5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 447 0 0 5 10 14 10 32 24 30 43 45 33 53 49 45 22 20 9 2 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 454 0 21 33 37 90 113 140 117 119 150 102 92 89 111 79 68 39 29 17 7 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 75 8 23 7 4 1 3 3 3 5 3 3 1 3 1 0 3 3 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 419 0 3 3 2 2 3 6 13 12 12 21 23 38 69 74 61 43 21 8 4 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 32 0 0 0 4 2 4 1 3 3 3 4 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 21 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 29 0 0 0 0 0 1 2 4 9 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 2 2 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 683 1 3 34 26 40 67 94 95 114 102 116 118 152 182 209 155 100 49 21 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 34 983 145 980 1 150 530 872 1 476 2 147 2 545 2 777 2 644 2 313 2 453 2 666 3 141 3 260 2 557 1 642 1 045 473 148 19
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 3,2 0 4,1 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,6 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,1 5,3 5,4 13,4 19,6 21 36,2 27,7 59,9 14 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,7 0 0 9,5 7,9 16,5 28,1 21,2 14,8 10,3 4,3 0 0 5,4 4,9 5,2 7,2 16,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,1 0 0 0 0 0 0 5,3 0 4,1 6,4 18,5 37,8 83,3 142,4 186,1 246,3 249,2 224,6 126,1 259 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 10,7 9,8 31,5 47,1 5,5 7,5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 42,2 0 0 0 0 0 3,1 10,6 7,4 8,2 10,7 15,8 24,3 37,6 54 78,6 112,3 221,5 262 420,3 345,3 432,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 65,3 0 0 0 0 0 0 2,7 7,4 45,4 27,7 92,4 102,7 96,7 152,2 154,6 184,7 199,3 119,8 56 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 25,4 0 0 0 0 0 0 2,7 9,8 14,4 23,4 10,6 37,8 53,7 63,8 68,1 61,6 33,2 67,4 14 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,3 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 8,2 2,1 15,8 5,4 24,2 14,7 28,8 10,9 11,1 7,5 14 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 10,8 61,8 115,4 115,3 68,8 55,4 67,4 28 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 60,5 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 5,3 35,1 48,3 142,4 144,2 242,7 382,1 351,8 196,2 129,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 139,5 17,3 17,3 15,9 19,6 24,7 31,2 45,1 24,6 41,2 91,7 110,9 143,2 236,3 299,5 398,4 365,9 426,4 217,1 210,2 129,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 28,1 0 0 0 0 8,2 25 39,8 34,4 45,4 38,4 34,3 27 29,5 31,9 47,2 21,7 27,7 29,9 28 43,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 10,2 0 0 0 0 0 3,1 8 2,5 10,3 6,4 10,6 16,2 18,8 12,3 23,6 21,7 38,8 7,5 14 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 81,5 0 0 0 0 0 6,2 13,3 27 123,7 255,8 364,5 213,4 59,1 22,1 26,2 25,4 5,5 22,5 14 43,2 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 183,5 69,3 38,9 31,8 98,2 107,2 115,5 108,7 142,6 173,2 200,4 221,8 226,9 276,6 306,8 275,2 347,8 193,8 157,2 154,1 172,6 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,6 3,6 5,5 0 14 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,5 0 0 0 0 8,2 6,2 0 2,5 4,1 0 0 5,4 5,4 4,9 2,6 7,2 11,1 7,5 14 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 7,9 32,4 40,3 36,8 76 94,2 66,4 97,3 28 43,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 54,9 0 0 0 3,9 12,4 21,8 31,8 41,8 49,5 51,2 89,8 94,5 104,7 88,4 97 123,2 55,4 22,5 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0 0 0 0 0 6,2 2,7 0 0 2,1 0 0 8,1 0 0 0 5,5 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 4,3 3,2 3,9 0 0 2,7 4,9 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 34,9 104 13 25,5 11,8 4,1 6,2 8 14,8 16,5 40,5 39,6 45,9 59,1 54 60,3 61,6 83,1 59,9 28 43,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 21 0 0 3,2 3,9 0 3,1 2,7 4,9 8,2 6,4 0 5,4 8,1 29,5 47,2 61,6 127,4 112,3 182,1 172,6 432,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 71,7 0 90,7 146,4 43,2 20,6 12,5 10,6 29,5 14,4 25,6 42,3 54 75,2 110,5 165,1 192 160,6 164,7 154,1 86,3 865,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 31,8 0 133,8 127,3 51 24,7 18,7 10,6 22,1 14,4 38,4 34,3 32,4 24,2 19,6 13,1 7,2 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 22,5 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 2,7 0 9,8 0 3,6 11,1 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 16,2 26,9 22,1 34,1 72,5 49,8 29,9 28 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,8 37,8 56,4 71,2 120,6 163 127,4 52,4 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 4,9 2,6 0 11,1 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10,9 0 0 0 3,9 0 0 2,7 2,5 8,2 2,1 7,9 16,2 13,4 17,2 15,7 39,8 60,9 22,5 42 0 0
Selhání srdce (I50) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,3 0 10,8 10,7 4,9 31,5 29 22,1 29,9 28 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 28,1 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,1 10,7 18,5 29,7 34,9 71,2 97 94,2 116,3 67,4 14 0 0
Ateroskleróza (I70) 73,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 15,8 45,9 123,5 186,5 262,1 297 227 254,5 238,2 129,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 125,1 0 0 0 0 4,1 46,8 76,9 145,1 220,6 200,4 250,9 251,2 212,2 206,2 89,1 72,5 44,3 7,5 14 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 71,2 0 0 3,2 23,6 37,1 28,1 31,8 34,4 33 21,3 42,3 48,6 104,7 68,7 173 268,1 238,1 254,5 182,1 43,2 432,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 0 4,3 3,2 3,9 0 0 5,3 2,5 0 0 0 2,7 5,4 0 0 3,6 0 0 0 43,2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,6 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 5,4 2,7 9,8 7,9 7,2 22,1 29,9 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 244,3 17,3 2 672,1 1 575,4 278,8 181,4 106,1 79,5 51,6 49,5 29,8 37 21,6 45,7 14,7 18,3 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 111,9 0 8,6 38,2 86,4 136,1 137,3 108,7 105,7 183,5 142,8 137,3 175,6 147,7 139,9 76 76,1 38,8 29,9 14 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 0 0 2,7 2,7 0 2,6 10,9 0 15 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,9 0 0 3,2 0 24,7 6,2 5,3 9,8 4,1 8,5 7,9 8,1 8,1 19,6 21 29 16,6 22,5 28 0 432,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 14,2 0 0 12,7 27,5 53,6 34,3 31,8 9,8 22,7 17,1 7,9 0 8,1 12,3 0 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9,6 0 4,3 3,2 3,9 16,5 18,7 10,6 2,5 6,2 8,5 13,2 16,2 16,1 9,8 13,1 10,9 0 7,5 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,6 34,7 0 0 0 4,1 6,2 5,3 2,5 0 2,1 5,3 8,1 0 2,5 5,2 14,5 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 9 0 0 0 0 0 0 5,3 4,9 6,2 10,7 10,6 8,1 16,1 2,5 21 21,7 16,6 37,4 28 43,2 432,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,3 0 0 0 0 4,1 0 5,3 0 0 0 2,6 5,4 0 4,9 2,6 0 5,5 15 14 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 104,9 0 4,3 130,5 302,3 342,2 237,2 137,9 108,2 109,3 61,8 89,8 72,9 56,4 34,4 65,5 39,8 49,8 44,9 0 43,2 0
Tříselná kýla (K40) 176,2 467,9 138,1 117,8 27,5 37,1 49,9 63,6 88,5 111,3 142,8 174,3 235 282 282,3 267,3 376,7 393,2 247 294,2 43,2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 178,6 0 60,4 442,4 94,2 24,7 46,8 66,3 118 183,5 208,9 155,8 213,4 201,4 272,5 243,8 239,1 216 254,5 140,1 172,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 12 0 0 0 0 16,5 25 29,2 4,9 35 25,6 7,9 16,2 5,4 2,5 5,2 0 0 0 14 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 2,6 0 0 0 2,6 0 11,1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,1 34,7 21,6 0 0 12,4 15,6 21,2 4,9 6,2 8,5 2,6 27 21,5 36,8 39,3 76,1 99,7 112,3 126,1 172,6 865,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 2,6 8,1 5,4 17,2 26,2 14,5 11,1 37,4 84,1 86,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 89,1 207,9 4,3 3,2 7,9 61,8 62,4 63,6 98,4 115,4 134,3 158,5 145,9 118,2 115,4 104,8 61,6 72 29,9 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,8 0 4,3 3,2 3,9 0 3,1 2,7 7,4 2,1 4,3 0 5,4 2,7 7,4 21 10,9 22,1 29,9 28 43,2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 5,2 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,5 7,9 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 196 0 0 0 15,7 57,7 115,5 100,8 182 212,3 240,9 277,3 291,7 303,5 341,2 314,5 304,3 287,9 157,2 42 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,7 0 0 0 0 0 0 0 4,9 8,2 6,4 7,9 10,8 18,8 7,4 23,6 25,4 27,7 15 14 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,1 0 0 0 0 4,1 0 0 4,9 2,1 2,1 2,6 2,7 0 9,8 10,5 3,6 11,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,8 0 4,3 3,2 0 4,1 18,7 8 7,4 14,4 8,5 7,9 13,5 8,1 17,2 5,2 29 33,2 37,4 14 86,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 80,8 156 125,2 54,1 51 127,8 103 76,9 78,7 57,7 55,4 29,1 67,5 69,8 95,7 120,6 123,2 77,5 97,3 70,1 172,6 432,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,5 0 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 22,4 0 34,5 19,1 31,4 28,9 18,7 13,3 24,6 20,6 29,8 13,2 16,2 24,2 24,5 28,8 29 11,1 22,5 0 43,2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 98,2 0 0 0 0 0 6,2 0 9,8 6,2 29,8 39,6 110,8 163,8 240,5 322,4 365,9 376,5 224,6 70,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 109,1 0 0 0 0 0 3,1 0 0 6,2 21,3 55,5 72,9 190,7 270 361,7 499,9 443 194,6 42 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 214,2 0 0 0 27,5 367 330,9 281,1 329,5 290,7 383,7 343,3 310,7 239 176,7 115,3 50,7 27,7 0 14 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 95,7 0 0 0 55 136,1 103 90,2 78,7 78,3 98,1 147,9 156,7 177,2 122,7 144,2 72,5 44,3 52,4 14 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 30,4 0 0 0 7,9 4,1 3,1 0 9,8 16,5 12,8 23,8 32,4 80,6 73,6 83,9 76,1 94,1 15 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 27,3 0 0 0 0 4,1 3,1 13,3 17,2 53,6 42,6 73,9 54 45,7 36,8 13,1 32,6 5,5 15 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,2 0 0 0 3,9 0 3,1 0 2,5 2,1 2,1 5,3 5,4 16,1 9,8 5,2 7,2 0 0 0 43,2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 114,8 0 56,1 6,4 7,9 49,5 34,3 29,2 73,8 103,1 149,2 229,8 259,3 239 196,4 157,3 115,9 49,8 37,4 28 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,4 0 4,3 15,9 19,6 41,2 15,6 13,3 24,6 33 19,2 21,1 18,9 24,2 51,5 36,7 54,3 66,4 22,5 42 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 41 17,3 4,3 0 3,9 16,5 3,1 13,3 9,8 24,7 29,8 15,8 29,7 45,7 81 94,4 119,5 116,3 164,7 140,1 172,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 9,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,2 2,1 7,9 13,5 13,4 9,8 26,2 21,7 44,3 37,4 14 43,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 98,8 0 0 0 3,9 12,4 6,2 61 56,6 84,5 115,1 116,2 127 163,8 198,8 199,2 173,9 188,3 134,8 126,1 172,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 82 0 0 0 3,9 4,1 6,2 18,6 22,1 28,9 72,5 100,4 151,3 158,4 162 167,7 206,5 188,3 149,7 126,1 43,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 13,5 43 73,6 117,9 148,5 138,4 119,8 42 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 81,8 17,3 120,9 124,1 98,2 127,8 71,8 76,9 61,5 43,3 57,6 60,7 70,2 99,4 100,6 91,7 101,4 94,1 104,8 14 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 17,7 0 4,3 0 0 28,9 28,1 18,6 27 26,8 23,4 39,6 32,4 13,4 9,8 5,2 7,2 5,5 15 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 42,4 0 0 0 0 24,7 109,2 108,7 76,2 84,5 81 58,1 18,9 24,2 12,3 10,5 7,2 0 22,5 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 141,8 0 0 0 0 12,4 28,1 50,4 86,1 131,9 270,7 507,1 480,8 179,9 95,7 97 65,2 66,4 74,9 84,1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 464,9 17,3 0 3,2 7,9 111,3 368,3 450,8 496,7 507,1 571,3 668,2 786,1 687,5 625,9 671 666,5 537,1 336,9 56 0 0
Lékařský potrat (O04) 104,8 0 0 0 7,9 156,7 287,2 304,9 275,4 241,2 260,1 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 188,8 0 0 0 0 144,3 374,6 694,7 804,1 533,9 172,7 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 18,8 0 0 0 0 8,2 56,2 79,5 81,1 43,3 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 10,1 0 0 0 0 4,1 12,5 34,5 63,9 24,7 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 29,5 0 0 0 0 8,2 53,1 132,6 145,1 74,2 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 228,4 0 0 0 0 78,3 480,7 978,4 1 185,2 482,4 117,2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,3 0 0 0 0 0 3,1 21,2 24,6 8,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,7 0 0 0 0 0 6,2 0 2,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,6 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,4 138,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,1 745,1 341 299,2 98,2 78,3 40,6 31,8 34,4 43,3 25,6 21,1 16,2 48,3 22,1 28,8 14,5 5,5 0 28 43,2 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,6 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,8 0 0 3,2 0 57,7 40,6 39,8 22,1 26,8 12,8 10,6 2,7 10,7 4,9 5,2 7,2 11,1 22,5 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,5 0 0 0 0 0 3,1 0 2,5 10,3 2,1 7,9 0 2,7 0 2,6 14,5 11,1 7,5 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 32 52 4,3 9,5 3,9 12,4 15,6 21,2 14,8 12,4 23,4 23,8 24,3 56,4 51,5 70,8 58 105,2 59,9 84,1 0 432,9
Nitrolební poranění (S06) 24,3 17,3 8,6 0 19,6 12,4 28,1 13,3 9,8 16,5 23,4 5,3 16,2 21,5 39,3 26,2 36,2 72 89,8 154,1 129,5 432,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22,6 34,7 64,8 22,3 11,8 37,1 40,6 39,8 14,8 18,6 19,2 18,5 27 24,2 2,5 28,8 7,2 5,5 0 0 43,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 54 0 13 111,4 137,4 20,6 18,7 29,2 36,9 28,9 21,3 29,1 18,9 96,7 56,5 102,2 86,9 66,4 127,3 84,1 86,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 100,6 0 4,3 12,7 27,5 8,2 15,6 15,9 9,8 12,4 10,7 18,5 29,7 43 68,7 117,9 199,2 443 920,8 1 625,3 2 287,4 2 164,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 77,7 0 0 15,9 39,3 57,7 31,2 84,8 59 61,8 91,7 118,8 89,1 142,3 120,3 117,9 79,7 110,7 67,4 28 43,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 252,6 0 90,7 105 145,3 371,1 352,7 371,2 287,7 245,3 319,8 269,4 248,5 239 272,5 207,1 246,3 216 217,1 238,2 302,1 432,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 13 138,6 99,3 22,3 15,7 4,1 9,4 8 7,4 10,3 6,4 7,9 2,7 8,1 2,5 0 10,9 16,6 7,5 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 72,8 0 13 9,5 7,9 8,2 9,4 15,9 32 24,7 25,6 55,5 62,1 102 169,4 194 221 238,1 157,2 112,1 172,6 432,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5,6 0 0 0 15,7 8,2 12,5 2,7 7,4 6,2 6,4 10,6 0 2,7 9,8 5,2 0 5,5 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,6 34,7 4,3 12,7 3,9 4,1 3,1 5,3 2,5 2,1 2,1 2,6 10,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 5 0 0 0 0 0 3,1 5,3 9,8 18,6 23,4 2,6 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 8,1 2,7 4,9 5,2 7,2 0 7,5 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 292,4 17,3 13 108,2 102,1 164,9 209,1 249,2 233,6 235 217,4 306,4 318,8 408,2 446,7 547,8 561,5 553,7 366,8 294,2 215,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 077,3 2 512,6 4 230,5 3 660,0 2 081,0 3 595,4 4 607,0 5 692,8 6 258,1 5 724,9 5 636,4 6 108,7 6 626,5 7 159,5 7 709,9 8 544,5 9 262,8 9 092,4 7 823,0 6 627,4 6 387,6 8 225,1
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0 2 0 7,1 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 25 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 18,2 12,5 17,2 15,4 10,5 12,8 9,1 10 2,1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,4 0 0 6,8 6,9 8,9 23,1 26,7 14 11,6 7,1 0 0 3,2 2,4 2,1 2,6 4,4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 63,4 0 0 0 0 0 0 66,7 0 66,7 100 70 82,4 75,6 67,4 67 60,2 60 55,6 36 60 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 16,7 9,5 15,6 17,8 3 5 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 73,4 0 0 0 0 0 100 66,7 75 66,7 55,6 75 75 77,8 42,3 75 83,8 76,9 92,1 90,9 61,5 50
Zhoubný novotvar prsu (C50) 90,4 0 0 0 0 0 0 100 100 91,7 72,2 100 92,7 94,7 91,2 90,8 87,9 87,8 84,2 100 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 74,1 0 0 0 0 0 0 100 80 50 61,1 57,1 93,3 90,9 78,8 78,8 70,8 60 75 50 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 58,5 0 0 0 0 0 0 50 100 66,7 100 100 66,7 90 66,7 44 60 20 50 100 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 75,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 80 85,2 95,9 75,9 67,9 43,5 60 40 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 87,7 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 85,7 93,5 87,3 89,3 92 78,3 66,7 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 38,6 50 15,4 13,5 29,4 15,8 83,3 73,9 45,5 51,3 58,9 61,8 46,9 43,3 43,1 42,8 33,8 31,4 21,3 20,8 18,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 83,5 0 0 0 0 100 61,5 75 63,6 88 85,7 92,9 100 84,6 86,7 94,7 85,7 100 80 100 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 41,5 0 0 0 0 0 100 100 100 100 60 57,1 54,5 70 29,4 29 28,6 38,9 12,5 25 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,7 0 0 0 0 0 100 83,3 91,7 90,9 96,8 97,2 97,5 95,7 90 90,9 100 100 100 100 100 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 67,2 33,3 60 76,9 80,6 68,4 74 83,7 86,6 87,5 81 78,5 77,1 79,8 68,7 54,4 56,8 38,5 30 47,8 33,3 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 1,7 1,4 1,6 0 1,8 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8,2 0 0 0 0 16,7 16,7 0 20 25 0 0 16,7 16,7 20 2,9 9,5 20 5,3 10 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9,1 17,4 17,9 13,8 22,8 21 13,6 16,3 4,7 6,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 13,3 0 0 0 1,2 3,9 7,3 14,8 25 36,4 28,2 39,1 46,1 41,5 24,7 23,6 22,7 8,5 1,8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0 0 0 0 3,4 2,2 0 0 1,9 0 0 8,3 0 0 0 2,9 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,1 0 2,2 1,6 2,1 0 0 3,7 5,1 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,3 60 9,7 12,5 6,8 2,3 6,5 9,4 12,2 8,3 13,1 12,5 13 12 9 11,8 9,1 15,8 17 10 14,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 89,6 0 0 100 50 0 100 100 100 100 75 0 100 60 100 100 85 88,5 83,3 100 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 54,5 0 48,8 45,1 50 45,5 57,1 28,6 57,1 53,8 42,9 50 58,8 50,9 63,4 61,8 58,9 59,2 61,1 55 66,7 66,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 31,7 0 47 71,4 52 46,2 50 25 60 29,2 58,1 40,6 33,3 22,5 21,6 9,8 4,8 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,1 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 2,9 0 5,3 0 1,2 3,5 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 6,7 7,1 5,4 6,7 12 7,5 3,1 3,3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,4 26,4 29,2 20,6 28,6 28,3 22,1 10,8 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 3,4 1,7 0 3,6 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,5 0 0 0 25 0 0 4 5 12,9 2,8 5,1 5 3,1 2,8 1,4 2,4 3 1 1,5 0 0
Selhání srdce (I50) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 14,3 0 8,2 4,1 1 3,6 2,1 1 0,7 0,6 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,4 0 0 0 0 0 0 0 33,3 10 22,7 19,4 17,5 14,3 16,7 13,8 8,9 7,3 2,8 0,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 46,2 35,4 42,6 32,5 35 33,3 28,9 26 26,6 15,8 0
Varixy dolních končetin (I83) 89,7 0 0 0 0 100 100 96,7 100 94,7 97,9 97,9 98,9 94 91,3 77,3 60,6 40 8,3 12,5 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 26,4 0 0 5 25 22,5 36 41,4 38,9 34 21,3 21,9 28,6 34,5 19,6 29,6 30,3 27,7 21,9 15,5 4,2 20
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0 0,5 0,9 2,2 0 0 7,1 5 0 0 0 12,5 10 0 0 5,6 0 0 0 12,5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,3 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 4,5 1,7 3,4 2,1 1,3 2,6 2,2 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,4 100 97 96,9 94,7 93,6 97,1 96,8 87,5 96 100 93,3 100 100 85,7 87,5 50 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 83,4 0 100 80 78,6 86,8 84,6 82 84,3 92,7 83,8 77,6 85,5 79,7 90,5 74,4 72,4 87,5 66,7 100 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 3,6 2,2 0 0,9 2,5 0 3 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11 0 0 16,7 0 40 33,3 28,6 50 28,6 26,7 11,1 13,6 6,4 10 9,8 10,7 6,8 4,9 5,4 0 14,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 67,8 0 0 36,4 50 81,3 91,7 85,7 80 78,6 88,9 60 0 50 100 0 33,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 50 0 10 12,5 33,3 44,4 85,7 66,7 25 60 50 83,3 66,7 66,7 57,1 71,4 75 0 100 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,4 7,4 0 0 0 16,7 66,7 40 8,3 0 20 22,2 20 0 6,7 7,7 19 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 20,1 0 0 0 0 0 0 33,3 66,7 27,3 55,6 40 23,1 26,1 4,3 22,9 22,2 10,3 16,7 7,7 12,5 100
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0 0 0 0 1,4 0 4,5 0 0 0 3,3 4,5 0 3,1 1 0 1 2,2 2,2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 94,8 0 33,3 97,6 95,1 97,6 98,7 100 95,7 98,1 96,7 94,4 90 91,3 93,3 89,3 68,8 75 100 0 100 0
Tříselná kýla (K40) 96 84,4 94,1 90,2 87,5 90 88,9 100 97,3 98,2 98,5 97,1 98,9 99,1 96,6 98,1 98,1 97,3 97,1 77,8 33,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,7 0 93,3 97,2 100 85,7 93,8 100 98 98,9 99 95,2 89,8 97,4 94,9 87,7 91,7 83 73,9 66,7 80 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 29,4 0 0 0 0 11,8 32 39,3 28,6 53,1 48 42,9 54,5 16,7 12,5 13,3 0 0 0 33,3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 14,3 0 0 0 9,1 0 13,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 38,7 33,3 33,3 0 0 75 38,5 80 66,7 33,3 36,4 12,5 76,9 28,6 37,5 36,6 45,7 38,3 32,6 33,3 30,8 66,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 7,7 13,6 8 20 24,4 10,5 5 14,7 33,3 66,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 74,3 100 16,7 25 100 93,8 95,2 85,7 81,6 87,5 86,3 81,1 85,7 73,3 69,1 70,2 65,4 48,1 21,1 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,1 0 2,9 1,4 1,1 0 12,5 11,1 25 10 11,8 0 8,7 4,5 7,7 15,4 6,4 6,5 8,2 4,8 10 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 9,5 11,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 5,9 10,7 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 55,5 0 0 0 50 70 72,5 63,3 66,7 69,1 71,5 70 73 66,9 61 50,8 44,9 35,4 16,7 5 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 40 22,2 17,6 18,8 19 18,9 8,3 11,8 10,6 7,2 3,3 3,2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,4 0 0 0 0 14,3 0 0 9,1 4 2,2 2,8 1,9 0 7,4 5,1 2,2 5,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18 0 6,7 6,7 0 16,7 60 42,9 30 63,6 26,7 50 27,8 15 33,3 5,7 22,9 12,8 14,7 2,8 22,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 62 52,9 74,4 53,1 46,4 86,1 82,5 87,9 69,6 66,7 83,9 61,1 53,2 53,1 57,4 65,7 48,6 60,9 40,6 29,4 36,4 100
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 5,3 0 5,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 36,6 0 34,8 31,6 66,7 46,7 46,2 50 37 52,6 66,7 38,5 33,3 40,9 41,7 52,4 36,4 11,1 11,5 0 11,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,7 0 0 0 0 0 100 0 100 100 93,3 83,3 87,2 93,8 87,5 90,4 87,8 91,9 81,1 62,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 88,7 0 0 0 0 0 100 0 0 75 90,9 87,5 87,1 92,2 94 88,5 91,4 84,2 83,9 37,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 85,1 0 0 0 100 80,9 90,6 87,6 91,2 83,4 83,3 89,7 79,9 86,4 87,8 75,9 63,6 71,4 0 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 66,8 0 0 0 45,2 80,5 86,8 82,9 66,7 82,6 69,7 82,4 76,3 77,6 70,4 64 46,5 23,5 29,2 9,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 55,6 0 0 0 22,2 12,5 33,3 0 57,1 72,7 40 64,3 80 63,8 68,2 66,7 45,7 53,1 40 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 25,4 0 0 0 0 50 50 50 25 41,9 32,8 40 32,8 23,9 20,5 10,9 14,5 2,4 10 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 7,1 0 14,3 0 4,2 2,3 1,6 3,3 2,9 6,9 5 1,9 1,8 0 0 0 5,9 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 75,4 0 61,9 10 15,4 52,2 64,7 55 75 79,4 84,3 86,1 85 77,4 78,4 83,3 72,7 52,9 62,5 50 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,6 0 100 71,4 26,3 25 100 55,6 52,6 44,4 29 25 17,5 16,4 43,8 35,9 32,6 26,7 13 17,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 32,1 1,4 1,3 0 7,1 8,7 5 25 23,5 44,4 36,8 31,6 36,7 44,7 60 60 60 42,9 57,9 40 40 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,9 0 0 0 0 0 0 0 16,7 42,9 33,3 27,3 41,7 31,3 14,8 18,5 9,1 16 10,4 2,8 11,1 0
Urolitiáza (N20-N23) 63,2 0 0 0 100 21,4 12,5 54,8 50 50 60 55 61,8 66,3 70,4 81,7 75 75,6 72 64,3 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23,3 0 0 0 5,3 1,6 4,7 25 29 27,5 51,5 63,3 54,4 49,6 44,3 31,5 26,4 14,5 7,1 4,2 1,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 90,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 83,3 94,1 93,8 93,8 82 89,3 100 75 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 88,4 100 87,5 86,7 92,6 96,9 95,8 93,5 89,3 100 84,4 85,2 83,9 90,2 89,1 85,4 84,8 77,3 82,4 50 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 97,1 0 100 0 0 100 90 100 91,7 100 91,7 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 79,7 0 0 0 0 46,2 74,5 77,4 79,5 89,1 86,4 84,6 70 90 83,3 100 66,7 0 75 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 89,7 0 0 0 0 27,3 52,9 76 67,3 85,3 93,4 96 94,7 93,1 92,9 97,4 85,7 92,3 90,9 100 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,7 100 0 100 40 75 78,7 83,7 77,4 81,7 88,2 93,7 93,6 90,5 94,1 91,4 88,5 87,4 90 80 0 0
Lékařský potrat (O04) 92,9 0 0 0 100 97,4 92 94,3 88,2 93,6 94,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 94,7 0 0 0 0 89,7 91,6 96,3 94,2 95,6 95,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9,3 0 0 0 0 3,2 8 8,7 10,9 11,7 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 29,4 0 0 0 0 9,1 10,8 28,9 38,2 38,7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,5 0 0 0 0 1,9 3,1 4,1 4,7 6,5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 92,3 0 0 0 0 95 96,3 90 94,3 89,3 91,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 80,6 0 0 0 0 0 50 72,7 83,3 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 17,4 0 0 0 0 0 33,3 0 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,3 45,3 76 87 75,8 82,6 86,7 75 87,5 77,8 85,7 50 75 78,3 50 57,9 44,4 33,3 0 100 100 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,4 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,5 0 0 1,3 0 14,3 17,6 19,5 20,5 21,7 15,4 13,3 3,3 9,1 6,7 5,1 6,1 5,4 9,1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8,9 0 0 0 0 0 100 0 25 29,4 9,1 20 0 4,2 0 5 11,1 6,9 5,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7 1,7 0,6 3,8 1,2 2,9 11,4 16 11,5 7,3 12,5 8,7 8 13,7 10,8 10,9 6,2 8,2 3,8 4,2 0 7,1
Nitrolební poranění (S06) 9 11,1 2,8 0 7,5 2,7 6,4 5,1 4,5 9,8 12,4 3,1 6,7 11,9 18,2 13,7 12,3 15,9 13,8 15,9 10 33,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,9 1,2 9,6 9,7 4,5 16,7 27,1 39,5 23,1 25 22 24,1 30,3 30 5,3 33,3 20 4,3 0 0 7,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78,5 0 33,3 60,3 70 55,6 75 84,6 83,3 87,5 90,9 73,3 100 92,3 92 95,1 88,9 80 77,3 66,7 50 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 68,4 0 25 80 77,8 100 83,3 85,7 66,7 85,7 71,4 87,5 68,8 59,3 80 71,4 67,1 68,4 66,8 71,6 59,6 50
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 78,4 0 0 38,5 47,6 70 76,9 94,1 88,9 78,9 86 90 91,7 86,9 80,3 80,4 75,9 62,5 60 25 25 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 48,3 0 44,7 41,3 34,3 55,6 56,5 65,4 59,7 61 69,1 60,4 55,1 49,2 53,4 43,4 45 23,6 16,5 12,3 16,7 8,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47,5 57,1 52,3 70 66,7 25 50 33,3 37,5 71,4 50 50 16,7 42,9 20 0 37,5 50 33,3 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 59,1 0 50 30 50 33,3 60 42,9 61,9 48 52,2 60 54,8 61,3 61,1 63,8 69,3 60,6 51,2 44,4 66,7 50
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 94,1 0 0 0 100 100 100 100 75 100 100 100 0 100 100 66,7 0 100 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,1 22,2 2,7 23,5 7,1 10 6,7 14,3 20 7,1 7,7 12,5 33,3 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 87,9 0 0 0 0 0 100 66,7 80 100 100 33,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0 1,4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 25 1,4 4,6 49,3 60,5 30,1 19,5 13,5 10,5 15,3 23,1 42,6 40 40,2 36 40,3 32,8 26,1 18,7 17,2 20 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 32,6 2 29,8 40 28,6 31,5 38,3 38,7 40,4 46,6 51,5 51,4 46,2 41,1 37 32,9 28,5 23,3 16,5 12,2 10,1 10

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)