8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 70 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 2 9 15 7 14 8 5 2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 46 0 3 0 1 7 9 9 2 2 1 0 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 435 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 12 20 36 47 109 80 55 40 21 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 11 10 12 7 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 284 0 0 0 1 1 2 4 2 1 1 2 13 17 34 44 36 45 43 29 8 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 355 0 0 0 0 0 0 1 4 17 17 30 28 44 65 59 28 30 26 4 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 170 0 0 0 0 0 0 4 4 9 9 10 13 21 25 32 15 10 12 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41 0 0 0 1 0 1 3 1 2 5 4 6 4 2 8 3 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 19 35 50 23 10 4 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 407 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 9 24 72 82 69 62 58 21 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 867 0 3 5 3 5 6 9 13 32 34 48 74 100 137 134 133 82 37 11 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 135 0 0 0 0 2 6 10 17 22 17 6 9 2 12 15 4 4 6 2 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 3 10 16 5 6 5 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 472 0 0 0 0 0 1 2 15 49 106 141 84 35 19 12 7 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 073 2 18 16 23 35 60 50 54 102 101 71 84 90 117 105 82 25 25 11 1 1
Anémie (D50-D64) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 2 4 1 1 2 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 121 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 11 29 28 11 12 8 3 2 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 311 0 0 0 4 4 6 17 19 25 31 25 33 33 33 48 24 7 1 0 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 191 5 1 8 1 2 2 2 8 6 17 21 20 18 12 27 23 14 4 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 193 1 1 0 1 0 1 2 0 1 6 3 4 6 13 34 26 39 31 22 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 481 0 28 45 15 2 4 4 7 19 19 20 28 40 47 81 51 38 23 7 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 187 0 34 51 17 3 9 5 9 9 10 5 9 11 6 4 2 2 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 6 1 1 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 8 18 15 8 7 0 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 175 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 8 16 35 46 22 26 5 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 43 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 5 11 5 4 3 0 0
Selhání srdce (I50) 44 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 5 10 10 6 4 1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 254 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3 5 7 23 42 59 45 46 15 1 1 0
Ateroskleróza (I70) 407 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 5 8 49 82 93 64 47 29 17 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 761 0 0 0 0 2 7 22 65 102 98 98 79 91 99 61 24 10 1 2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 514 0 2 0 8 15 14 7 8 15 10 17 17 43 52 86 88 73 42 15 2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 9 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 16 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 3 2 0 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 551 2 751 540 55 32 38 25 24 30 13 17 6 7 5 3 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 692 0 5 13 30 39 56 62 57 86 58 54 57 48 49 38 29 5 5 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 61 0 0 0 0 1 4 1 2 0 4 2 4 5 4 16 2 5 10 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 65 0 0 2 5 9 14 2 7 10 2 1 2 1 3 3 0 3 0 0 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 53 1 0 1 3 0 4 7 7 5 8 4 1 2 4 2 1 1 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 29 1 0 0 1 0 3 1 1 3 1 6 0 4 4 2 1 0 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 34 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 4 7 1 9 3 0 2 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 594 0 6 51 73 104 67 44 47 52 32 14 24 23 20 17 7 8 4 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 122 29 43 30 7 14 30 27 47 64 69 66 86 109 116 145 105 69 48 7 10 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 047 0 21 153 15 6 16 28 42 88 67 81 87 85 124 95 74 39 19 7 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 44 0 0 0 0 1 10 8 2 7 4 1 4 2 0 1 1 1 1 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 180 2 3 3 0 1 3 2 6 4 8 10 5 9 13 25 19 22 20 22 2 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 8 7 4 4 4 5 2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 530 3 2 2 1 6 16 30 36 69 75 70 52 52 41 35 22 7 8 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 40 0 2 1 1 0 1 0 1 2 1 2 0 4 7 6 7 1 4 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 189 0 0 1 1 7 28 48 70 113 89 100 87 138 142 172 102 55 28 6 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 63 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 7 2 10 7 17 2 5 3 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 5 2 1 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 99 0 0 1 0 1 3 4 0 9 9 1 7 9 9 15 6 9 5 7 4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 466 8 19 15 9 29 40 33 24 20 21 23 17 34 44 50 22 22 18 11 6 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 161 0 9 2 11 12 7 7 8 14 10 13 9 9 12 8 9 11 5 5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 805 0 0 0 0 2 3 0 5 12 9 22 39 85 133 167 140 123 59 5 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 791 0 0 0 0 0 0 0 1 2 22 14 31 78 124 185 202 99 31 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 226 0 0 0 4 76 102 111 123 175 122 126 117 127 68 50 18 6 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 510 0 0 3 9 27 32 16 30 35 44 54 55 72 49 47 23 10 4 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 173 0 1 0 7 5 0 0 3 9 11 8 18 30 19 25 23 14 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 180 0 0 0 0 2 1 6 7 36 23 19 20 22 22 13 6 3 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 30 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 2 3 3 4 1 0 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 737 0 15 2 4 19 24 25 23 46 77 104 93 96 80 78 33 14 4 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 214 0 2 6 12 11 13 10 12 18 9 19 17 9 26 13 12 7 11 6 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 332 0 2 1 1 2 5 6 5 8 16 20 16 26 47 45 47 36 30 16 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 95 0 0 0 0 0 0 4 7 7 2 6 6 11 14 15 7 8 7 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 610 0 0 0 3 6 8 15 43 50 64 40 33 75 82 70 51 39 18 8 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 430 0 1 4 2 2 2 3 11 12 40 50 27 53 64 57 43 29 21 6 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 25 47 48 32 13 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 546 2 42 65 33 40 26 16 16 25 31 27 23 35 48 48 34 18 13 3 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 95 0 0 0 1 11 9 6 8 17 10 9 8 7 6 2 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 209 0 0 0 0 7 27 27 26 39 33 19 10 11 0 5 3 1 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 900 0 0 0 0 4 11 16 37 88 135 195 205 88 36 28 26 12 9 7 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 709 1 1 1 2 26 127 204 234 284 227 259 261 217 269 287 181 82 42 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 778 0 0 0 5 75 150 160 150 143 91 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 039 0 0 0 0 30 112 253 310 258 68 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 95 0 0 0 0 2 10 26 30 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 39 0 0 0 0 1 3 16 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 185 0 0 0 0 2 14 61 69 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 319 0 0 0 0 30 153 393 454 241 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 45 0 0 0 0 0 3 19 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 412 47 89 94 27 24 21 14 18 16 13 11 8 9 7 6 3 1 3 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 147 0 0 2 5 17 9 16 15 20 13 7 8 3 5 10 4 5 3 5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 4 0 5 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 156 0 1 2 3 3 6 5 6 14 6 9 15 11 17 20 16 10 6 6 0 0
Nitrolební poranění (S06) 125 0 1 3 1 4 4 2 4 11 6 7 9 4 12 8 10 10 14 10 4 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 115 1 10 5 3 6 13 13 6 10 5 7 8 7 9 6 3 1 1 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 352 0 6 49 38 11 12 11 19 21 12 18 16 23 38 19 26 14 13 6 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 609 0 0 6 2 8 3 4 6 5 7 4 16 18 21 55 62 72 118 138 55 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 428 0 0 6 7 12 23 32 29 31 38 34 40 44 46 34 18 19 10 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 521 0 8 38 48 99 143 124 131 153 144 97 89 103 105 64 59 47 51 15 3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 81 6 31 1 1 0 6 6 4 2 3 4 3 3 3 2 1 2 1 0 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 485 1 2 8 2 5 8 12 12 19 17 16 20 38 64 81 80 49 34 16 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 34 0 1 0 0 2 3 1 3 3 7 1 0 4 2 2 3 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 14 1 2 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 28 0 0 0 0 0 1 1 2 11 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 2 6 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 230 1 9 31 30 47 60 79 84 81 111 81 117 104 137 116 64 28 36 12 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 36 662 132 1 180 1 273 542 967 1 622 2 216 2 590 3 002 2 482 2 349 2 388 2 773 3 291 3 586 2 623 1 754 1 191 543 142 16
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,2 0 0 0 4 4 0 5,2 2,4 0 2,3 5,3 5,6 23,1 37 18,7 53,3 45,7 37,1 29,1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8 0 12,5 0 4 28,2 26,9 23,6 4,8 4 2,3 0 16,7 5,1 4,9 0 3,8 0 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 75,8 0 0 0 0 4 0 0 0 14 11,3 31,7 55,7 92,5 115,8 291,5 304,3 313,9 296,9 305,6 92,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 8,4 5,1 27,1 26,7 45,7 39,9 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 49,5 0 0 0 4 4 6 10,5 4,8 2 2,3 5,3 36,2 43,7 83,8 117,7 137 256,8 319,2 422,1 370 396,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 61,8 0 0 0 0 0 0 2,6 9,6 34 38,5 79,3 78 113,1 160,1 157,8 106,5 171,2 193 58,2 92,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 29,6 0 0 0 0 0 0 10,5 9,6 18 20,4 26,4 36,2 54 61,6 85,6 57,1 57,1 89,1 87,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7,1 0 0 0 4 0 3 7,9 2,4 4 11,3 10,6 16,7 10,3 4,9 21,4 11,4 0 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,6 11,1 48,8 86,2 133,7 87,5 57,1 29,7 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 70,9 0 0 0 0 4 0 2,6 2,4 2 4,5 7,9 25,1 61,7 177,4 219,3 262,5 353,8 430,5 305,6 46,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 151 0 12,5 16,5 12 20,2 17,9 23,6 31,2 64,1 77 126,9 206 256,9 337,5 358,3 506 468 274,6 160,1 46,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 23,5 0 0 0 0 8,1 17,9 26,2 40,9 44 38,5 15,9 25,1 5,1 29,6 40,1 15,2 22,8 44,5 29,1 46,3 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9,2 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 2 4,5 0 5,6 7,7 24,6 42,8 19 34,2 37,1 14,6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 82,2 0 0 0 0 0 3 5,2 36 98,1 240,2 372,8 233,9 89,9 46,8 32,1 26,6 5,7 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 186,9 35,7 75,3 53 92,2 141,2 179,2 131,1 129,8 204,2 228,8 187,7 233,9 231,2 288,2 280,8 312 142,7 185,6 160,1 46,3 396,8
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 0 0 0 0 0 5,3 3,8 11,4 14,8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,1 0 0 0 0 8,1 0 0 0 2 2,3 5,3 0 2,6 4,9 10,7 3,8 5,7 14,8 14,6 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,3 15,9 22,3 28,3 71,4 74,9 41,8 68,5 59,4 43,7 92,5 396,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 54,2 0 0 0 16 16,1 17,9 44,6 45,7 50 70,2 66,1 91,9 84,8 81,3 128,3 91,3 39,9 7,4 0 46,3 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0 0 0 0 0 6 5,2 0 4 0 2,6 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,7 0 4,2 0 4 0 3 0 2,4 0 4,5 2,6 2,8 0 2,5 0 0 0 7,4 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 14,6 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33,3 89,3 4,2 26,5 4 8,1 6 5,2 19,2 12 38,5 55,5 55,7 46,2 29,6 72,2 87,5 79,9 29,7 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 33,6 17,9 4,2 0 4 0 3 5,2 0 2 13,6 7,9 11,1 15,4 32 90,9 98,9 222,6 230,1 320,2 92,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 83,8 0 117,1 148,9 60,1 8,1 11,9 10,5 16,8 38 43 52,9 78 102,8 115,8 216,6 194 216,9 170,7 101,9 138,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 32,6 0 142,2 168,8 68,1 12,1 26,9 13,1 21,6 18 22,7 13,2 25,1 28,3 14,8 10,7 7,6 11,4 0 14,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3,8 5,7 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 7,7 9,9 18,7 22,8 5,7 7,4 14,6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 8,4 18 19,7 48,1 57,1 45,7 52 0 46,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 30,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 13,6 21,2 22,3 41,1 86,2 123 83,7 148,4 37,1 14,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,8 5,7 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 7,5 0 4,2 3,3 4 0 0 2,6 2,4 2 0 2,6 2,8 0 17,2 13,4 41,8 28,5 29,7 43,7 0 0
Selhání srdce (I50) 7,7 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,3 5,3 0 10,3 12,3 26,7 38 34,2 29,7 14,6 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 44,3 0 0 0 0 4 0 0 0 12 6,8 13,2 19,5 59,1 103,5 157,8 171,2 262,5 111,3 14,6 46,3 0
Ateroskleróza (I70) 70,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 13,6 13,2 22,3 125,9 202 248,7 243,5 268,2 215,2 247,4 185 0
Varixy dolních končetin (I83) 132,6 0 0 0 0 8,1 20,9 57,7 156,2 204,2 222 259,1 220 233,8 243,9 163,1 91,3 57,1 7,4 29,1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 89,5 0 8,4 0 32,1 60,5 41,8 18,4 19,2 30 22,7 44,9 47,3 110,5 128,1 230 334,8 416,6 311,7 218,3 92,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 0 4,2 0 0 8,1 0 0 2,4 2 0 5,3 2,8 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,8 0 8,4 3,3 0 0 0 2,6 0 0 0 2,6 2,8 0 7,4 8 7,6 0 7,4 14,6 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 270,2 35,7 3 140,2 1 787,1 220,5 129,1 113,5 65,6 57,7 60 29,5 44,9 16,7 18 12,3 8 3,8 5,7 0 14,6 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 120,6 0 20,9 43 120,3 157,3 167,3 162,6 137 172,1 131,4 142,8 158,7 123,3 120,7 101,6 110,3 28,5 37,1 14,6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,9 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 7,9 2,8 0 0 2,7 3,8 5,7 14,8 14,6 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,6 0 0 0 0 4 11,9 2,6 4,8 0 9,1 5,3 11,1 12,8 9,9 42,8 7,6 28,5 74,2 14,6 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 11,3 0 0 6,6 20 36,3 41,8 5,2 16,8 20 4,5 2,6 5,6 2,6 7,4 8 0 17,1 0 0 46,3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9,2 17,9 0 3,3 12 0 11,9 18,4 16,8 10 18,1 10,6 2,8 5,1 9,9 5,3 3,8 5,7 14,8 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,1 17,9 0 0 4 0 9 2,6 2,4 6 2,3 15,9 0 10,3 9,9 5,3 3,8 0 0 14,6 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 5,9 0 0 0 0 0 0 5,2 4,8 0 2,3 7,9 11,1 18 2,5 24,1 11,4 0 14,8 0 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 17,9 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 2,6 2,8 5,1 2,5 2,7 3,8 0 7,4 14,6 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 103,5 0 25,1 168,8 292,6 419,5 200,1 115,4 113 104,1 72,5 37 66,8 59,1 49,3 45,5 26,6 45,7 29,7 14,6 0 0
Tříselná kýla (K40) 195,5 518,1 179,8 99,3 28,1 56,5 89,6 70,8 113 128,1 156,3 174,5 239,5 280,1 285,8 387,7 399,5 393,8 356,3 101,9 462,5 396,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 182,4 0 87,8 506,4 60,1 24,2 47,8 73,4 100,9 176,1 151,8 214,2 242,2 218,4 305,5 254 281,5 222,6 141 101,9 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,7 0 0 0 0 4 29,9 21 4,8 14 9,1 2,6 11,1 5,1 0 2,7 3,8 5,7 7,4 14,6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 31,4 35,7 12,5 9,9 0 4 9 5,2 14,4 8 18,1 26,4 13,9 23,1 32 66,8 72,3 125,5 148,4 320,2 92,5 396,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,5 5,3 2,8 20,6 17,2 10,7 15,2 22,8 37,1 29,1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 92,3 53,6 8,4 6,6 4 24,2 47,8 78,7 86,5 138,1 169,9 185,1 144,8 133,6 101 93,6 83,7 39,9 59,4 43,7 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7 0 8,4 3,3 4 0 3 0 2,4 4 2,3 5,3 0 10,3 17,2 16 26,6 5,7 29,7 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 2,6 2,5 2,7 3,8 5,7 0 14,6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 207,1 0 0 3,3 4 28,2 83,6 125,9 168,2 226,2 201,6 264,4 242,2 354,6 349,8 459,9 388 313,9 207,8 87,3 92,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11 0 0 0 4 4 3 2,6 0 6 4,5 18,5 5,6 25,7 17,2 45,5 7,6 28,5 22,3 14,6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,8 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2 4,5 2,6 0 0 12,3 5,3 3,8 5,7 14,8 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,2 0 0 3,3 0 4 9 10,5 0 18 20,4 2,6 19,5 23,1 22,2 40,1 22,8 51,4 37,1 101,9 185 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 81,2 142,9 79,4 49,6 36,1 117 119,5 86,6 57,7 40 47,6 60,8 47,3 87,4 108,4 133,7 83,7 125,5 133,6 160,1 277,5 396,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28 0 37,6 6,6 44,1 48,4 20,9 18,4 19,2 28 22,7 34,4 25,1 23,1 29,6 21,4 34,2 62,8 37,1 72,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 140,2 0 0 0 0 8,1 9 0 12 24 20,4 58,2 108,6 218,4 327,6 446,5 532,6 701,9 437,9 72,8 46,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 137,8 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 49,8 37 86,3 200,4 305,5 494,7 768,5 565 230,1 29,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 213,6 0 0 0 16 306,6 304,7 291,1 295,6 350,3 276,4 333,1 325,8 326,3 167,5 133,7 68,5 34,2 0 14,6 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 88,9 0 0 9,9 36,1 108,9 95,6 42 72,1 70,1 99,7 142,8 153,1 185 120,7 125,7 87,5 57,1 29,7 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 30,1 0 4,2 0 28,1 20,2 0 0 7,2 18 24,9 21,2 50,1 77,1 46,8 66,8 87,5 79,9 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 31,4 0 0 0 0 8,1 3 15,7 16,8 72,1 52,1 50,2 55,7 56,5 54,2 34,8 22,8 17,1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,2 0 0 0 0 0 3 2,6 2,4 4 6,8 5,3 13,9 5,1 7,4 8 15,2 5,7 0 29,1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 128,4 0 62,7 6,6 16 76,6 71,7 65,6 55,3 92,1 174,5 275 259 246,7 197,1 208,6 125,5 79,9 29,7 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 37,3 0 8,4 19,9 48,1 44,4 38,8 26,2 28,8 36 20,4 50,2 47,3 23,1 64 34,8 45,7 39,9 81,6 87,3 46,3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 57,8 0 8,4 3,3 4 8,1 14,9 15,7 12 16 36,2 52,9 44,6 66,8 115,8 120,3 178,8 205,4 222,7 232,9 138,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16,6 0 0 0 0 0 0 10,5 16,8 14 4,5 15,9 16,7 28,3 34,5 40,1 26,6 45,7 52 14,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 106,3 0 0 0 12 24,2 23,9 39,3 103,3 100,1 145 105,8 91,9 192,7 202 187,2 194 222,6 133,6 116,4 231,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 74,9 0 4,2 13,2 8 8,1 6 7,9 26,4 24 90,6 132,2 75,2 136,2 157,7 152,4 163,6 165,5 155,9 87,3 138,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 41,1 61,6 125,7 182,6 182,6 96,5 29,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 95,1 35,7 175,6 215,1 132,3 161,4 77,7 42 38,5 50 70,2 71,4 64 89,9 118,2 128,3 129,3 102,7 96,5 43,7 46,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 16,6 0 0 0 4 44,4 26,9 15,7 19,2 34 22,7 23,8 22,3 18 14,8 5,3 0 5,7 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 36,4 0 0 0 0 28,2 80,7 70,8 62,5 78,1 74,8 50,2 27,8 28,3 0 13,4 11,4 5,7 7,4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 156,8 0 0 0 0 16,1 32,9 42 88,9 176,1 305,9 515,6 570,8 226,1 88,7 74,9 98,9 68,5 66,8 101,9 138,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 472 17,9 4,2 3,3 8 104,9 379,4 535 562,4 568,5 514,3 684,8 726,7 557,6 662,7 767,4 688,6 468 311,7 58,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 135,5 0 0 0 20 302,5 448,1 419,6 360,5 286,2 206,2 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 181 0 0 0 0 121 334,6 663,6 745 516,4 154,1 18,5 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16,6 0 0 0 0 8,1 29,9 68,2 72,1 44 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,8 0 0 0 0 4 9 42 21,6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 32,2 0 0 0 0 8,1 41,8 160 165,8 70,1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 229,8 0 0 0 0 121 457 1 030,7 1 091,1 482,4 104,2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 7,8 0 0 0 0 0 9 49,8 28,8 20 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,6 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,8 839,7 372,1 311,1 108,2 96,8 62,7 36,7 43,3 32 29,5 29,1 22,3 23,1 17,2 16 11,4 5,7 22,3 14,6 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,6 0 0 3,8 5,7 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 25,6 0 0 6,6 20 68,6 26,9 42 36 40 29,5 18,5 22,3 7,7 12,3 26,7 15,2 28,5 22,3 72,8 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 2,3 7,9 5,6 7,7 9,9 0 19 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 27,2 0 4,2 6,6 12 12,1 17,9 13,1 14,4 28 13,6 23,8 41,8 28,3 41,9 53,5 60,9 57,1 44,5 87,3 0 0
Nitrolební poranění (S06) 21,8 0 4,2 9,9 4 16,1 11,9 5,2 9,6 22 13,6 18,5 25,1 10,3 29,6 21,4 38 57,1 103,9 145,5 185 396,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20 17,9 41,8 16,5 12 24,2 38,8 34,1 14,4 20 11,3 18,5 22,3 18 22,2 16 11,4 5,7 7,4 14,6 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 61,3 0 25,1 162,2 152,3 44,4 35,8 28,9 45,7 42 27,2 47,6 44,6 59,1 93,6 50,8 98,9 79,9 96,5 87,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 106,1 0 0 19,9 8 32,3 9 10,5 14,4 10 15,9 10,6 44,6 46,2 51,7 147,1 235,9 410,9 875,8 2 008,4 2 543,9 3 571,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 74,6 0 0 19,9 28,1 48,4 68,7 83,9 69,7 62 86,1 89,9 111,4 113,1 113,3 90,9 68,5 108,4 74,2 58,2 46,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 265 0 33,5 125,8 192,4 399,4 427,2 325,2 314,8 306,2 326,2 256,5 247,8 264,6 258,7 171,1 224,5 268,2 378,5 218,3 138,8 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 14,1 107,2 129,6 3,3 4 0 17,9 15,7 9,6 4 6,8 10,6 8,4 7,7 7,4 5,3 3,8 11,4 7,4 0 92,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 84,5 17,9 8,4 26,5 8 20,2 23,9 31,5 28,8 38 38,5 42,3 55,7 97,6 157,7 216,6 304,3 279,6 252,4 232,9 46,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5,9 0 4,2 0 0 8,1 9 2,6 7,2 6 15,9 2,6 0 10,3 4,9 5,3 11,4 11,4 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 2,4 17,9 8,4 6,6 4 0 3 5,2 0 0 0 2,6 5,6 2,6 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 5,7 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 4,9 0 0 0 0 0 3 2,6 4,8 22 27,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,8 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 0 0 8,4 2,6 4,9 16 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 214,3 17,9 37,6 102,6 120,3 189,6 179,2 207,2 201,9 162,1 251,5 214,2 325,8 267,2 337,5 310,2 243,5 159,8 267,2 174,6 92,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 387,2 2 358,4 4 933,9 4 213,0 2 172,5 3 900,8 4 845,3 5 812,0 6 224,6 6 008,8 5 623,3 6 210,7 6 649,2 7 124,9 8 107,1 9 588,7 9 978,7 10 009,7 8 839,9 7 902,8 6 568,0 6 349,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 9,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 66,7 % 10,0 % 0,0 % 8,3 % 7,7 % 8,3 % 17,3 % 20,5 % 6,0 % 12,0 % 8,3 % 5,3 % 3,4 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,9 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 5,3 % 13,7 % 13,0 % 17,0 % 4,3 % 3,3 % 3,0 % 0,0 % 11,3 % 2,2 % 1,9 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 70,0 % 55,6 % 66,7 % 66,7 % 58,1 % 54,0 % 61,6 % 54,1 % 52,9 % 37,4 % 46,7 % 28,6 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 9,7 % 5,0 % 13,3 % 8,9 % 13,2 % 13,5 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 72,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 57,1 % 50,0 % 50,0 % 16,7 % 66,7 % 68,4 % 77,3 % 72,3 % 78,6 % 64,3 % 78,9 % 72,9 % 82,9 % 66,7 % 100,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 80,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 89,5 % 85,0 % 100,0 % 87,5 % 84,6 % 87,8 % 80,8 % 63,6 % 75,0 % 74,3 % 66,7 % 22,2 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 70,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 90,0 % 81,8 % 76,9 % 68,4 % 77,8 % 67,6 % 71,1 % 55,6 % 71,4 % 75,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 44,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 42,9 % 100,0 % 40,0 % 100,0 % 57,1 % 42,9 % 50,0 % 18,2 % 47,1 % 37,5 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 62,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 65,5 % 79,5 % 68,5 % 57,5 % 47,6 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 69,2 % 100,0 % 93,5 % 89,1 % 87,3 % 81,6 % 78,4 % 84,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34,6 % 0,0 % 4,8 % 8,3 % 7,7 % 8,6 % 33,3 % 50,0 % 44,8 % 54,2 % 43,6 % 46,6 % 38,1 % 40,7 % 40,7 % 35,8 % 39,1 % 35,0 % 21,4 % 17,5 % 6,7 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 85,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 85,7 % 83,3 % 89,5 % 84,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 92,3 % 71,4 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 35,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 0,0 % 28,6 % 27,3 % 41,7 % 35,6 % 22,7 % 35,3 % 38,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 94,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 98,0 % 90,6 % 95,3 % 95,5 % 89,7 % 95,0 % 92,3 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 65,0 % 18,2 % 64,3 % 88,9 % 74,2 % 81,4 % 84,5 % 82,0 % 81,8 % 87,9 % 77,7 % 75,5 % 77,1 % 67,2 % 68,4 % 58,0 % 50,0 % 27,5 % 29,8 % 30,6 % 9,1 % 50,0 %
Anémie (D50-D64) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 1,7 % 3,9 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 16,7 % 4,8 % 4,8 % 22,2 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 3,8 % 15,8 % 17,0 % 10,4 % 17,4 % 19,4 % 8,4 % 10,1 % 7,7 % 7,1 % 13,3 % 50,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 14,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 5,3 % 7,6 % 24,3 % 23,5 % 36,8 % 40,8 % 38,5 % 35,9 % 27,0 % 25,4 % 28,1 % 16,8 % 5,0 % 0,7 % 0,0 % 2,1 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 4,1 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,3 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 4,5 % 2,1 % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 9,4 % 26,3 % 3,1 % 11,6 % 1,7 % 4,9 % 8,3 % 4,4 % 14,0 % 4,7 % 11,3 % 16,3 % 10,9 % 8,1 % 4,9 % 11,0 % 12,6 % 12,6 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 92,8 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 85,7 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 86,7 % 94,4 % 89,7 % 97,5 % 88,6 % 100,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 58,0 % 0,0 % 66,7 % 51,7 % 55,6 % 40,0 % 44,4 % 44,4 % 46,7 % 55,9 % 65,5 % 60,6 % 77,8 % 69,0 % 58,0 % 57,0 % 61,4 % 53,5 % 62,2 % 53,8 % 42,9 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 37,2 % 0,0 % 45,9 % 76,1 % 63,0 % 23,1 % 75,0 % 50,0 % 52,9 % 30,0 % 41,7 % 23,8 % 37,5 % 34,4 % 20,0 % 16,0 % 6,5 % 8,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 5,7 % 4,1 % 5,7 % 4,5 % 1,7 % 2,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 1,5 % 3,2 % 4,5 % 4,0 % 7,1 % 8,3 % 4,4 % 4,6 % 0,0 % 5,9 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 21,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 20,0 % 60,0 % 27,6 % 20,5 % 18,4 % 24,8 % 26,9 % 17,1 % 22,8 % 7,9 % 3,8 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 1,3 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,6 % 0,0 % 33,3 % 16,7 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 5,0 % 2,8 % 0,0 % 2,1 % 0,9 % 0,0 % 2,5 % 1,2 % 2,4 % 1,4 % 1,1 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 6,5 % 0,0 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 2,1 % 1,4 % 0,7 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 10,0 % 13,5 % 10,4 % 14,5 % 17,8 % 13,8 % 12,6 % 10,6 % 3,9 % 0,3 % 0,9 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 24,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 50,0 % 26,3 % 19,5 % 28,3 % 29,8 % 27,8 % 23,4 % 20,3 % 20,3 % 17,9 % 12,5 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 85,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 91,7 % 98,5 % 97,1 % 97,0 % 94,2 % 91,9 % 98,9 % 86,8 % 84,7 % 49,0 % 35,7 % 4,8 % 15,4 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,0 % 0,0 % 18,2 % 0,0 % 24,2 % 39,5 % 42,4 % 26,9 % 21,6 % 20,0 % 14,7 % 21,8 % 18,5 % 29,9 % 24,9 % 28,1 % 29,1 % 28,7 % 18,0 % 10,8 % 6,3 % 0,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 6,3 % 0,0 % 28,6 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,9 % 0,0 % 0,9 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 2,4 % 0,0 % 2,3 % 1,9 % 1,4 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,0 % 100,0 % 97,4 % 96,9 % 91,7 % 94,1 % 84,4 % 89,3 % 96,0 % 90,9 % 72,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 80,8 % 0,0 % 50,0 % 92,9 % 78,9 % 88,6 % 88,9 % 79,5 % 78,1 % 89,6 % 86,6 % 80,6 % 79,2 % 77,4 % 79,0 % 73,1 % 74,4 % 62,5 % 62,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,1 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 7,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 28,6 % 12,5 % 18,2 % 0,0 % 15,4 % 11,1 % 9,5 % 5,8 % 4,5 % 10,7 % 2,0 % 5,6 % 10,9 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 61,9 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 41,7 % 69,2 % 73,7 % 33,3 % 77,8 % 90,9 % 100,0 % 33,3 % 66,7 % 25,0 % 75,0 % 60,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 49,5 % 25,0 % 0,0 % 33,3 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 63,6 % 87,5 % 35,7 % 72,7 % 50,0 % 25,0 % 66,7 % 80,0 % 33,3 % 20,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 13,2 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 30,0 % 16,7 % 16,7 % 25,0 % 12,5 % 75,0 % 0,0 % 23,5 % 30,8 % 7,4 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 11,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 40,0 % 0,0 % 9,1 % 37,5 % 21,1 % 30,4 % 4,8 % 15,3 % 7,7 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,2 % 3,8 % 1,3 % 1,1 % 1,5 % 0,0 % 1,1 % 1,5 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,0 % 0,0 % 60,0 % 86,4 % 90,1 % 95,4 % 97,1 % 95,7 % 95,9 % 96,3 % 97,0 % 93,3 % 100,0 % 88,5 % 76,9 % 81,0 % 63,6 % 61,5 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 95,5 % 90,6 % 93,5 % 96,8 % 87,5 % 87,5 % 96,8 % 100,0 % 100,0 % 98,5 % 98,6 % 95,7 % 100,0 % 96,5 % 97,5 % 94,8 % 92,9 % 97,2 % 92,3 % 70,0 % 66,7 % 100,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 88,9 % 0,0 % 87,5 % 93,9 % 93,8 % 100,0 % 94,1 % 96,6 % 97,7 % 95,7 % 90,5 % 93,1 % 92,6 % 96,6 % 86,7 % 92,2 % 77,9 % 76,5 % 59,4 % 43,8 % 0,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 38,5 % 32,0 % 11,8 % 26,9 % 17,4 % 20,0 % 33,3 % 22,2 % 0,0 % 7,7 % 9,1 % 7,7 % 16,7 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 29,8 % 40,0 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 25,0 % 40,0 % 17,4 % 40,0 % 41,7 % 29,4 % 33,3 % 28,9 % 33,3 % 25,3 % 30,1 % 25,3 % 33,8 % 12,5 % 33,3 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 15,4 % 16,7 % 10,0 % 23,5 % 15,6 % 8,5 % 10,0 % 9,5 % 11,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,6 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 84,2 % 71,4 % 80,0 % 86,3 % 85,2 % 84,3 % 72,2 % 74,3 % 67,2 % 59,3 % 48,9 % 24,1 % 33,3 % 21,4 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,7 % 0,0 % 5,7 % 1,4 % 1,2 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 9,1 % 33,3 % 10,0 % 40,0 % 0,0 % 16,7 % 15,6 % 12,2 % 12,7 % 1,7 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 4,8 % 6,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 53,8 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 20,0 % 87,5 % 66,7 % 66,7 % 73,7 % 65,3 % 76,7 % 64,9 % 68,5 % 66,0 % 58,9 % 52,6 % 44,0 % 38,7 % 17,9 % 7,9 % 5,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 33,3 % 16,7 % 0,0 % 15,8 % 12,5 % 26,9 % 6,5 % 27,0 % 13,0 % 21,8 % 3,0 % 7,1 % 5,2 % 2,8 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 3,2 % 4,4 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 7,4 % 2,4 % 2,4 % 1,8 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,3 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 10,0 % 30,0 % 44,4 % 0,0 % 64,3 % 52,9 % 12,5 % 25,0 % 32,1 % 29,0 % 25,0 % 9,8 % 16,7 % 7,4 % 15,6 % 23,5 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53,6 % 26,7 % 44,2 % 42,9 % 75,0 % 82,9 % 80,0 % 78,6 % 70,6 % 51,3 % 56,8 % 76,7 % 50,0 % 47,9 % 54,3 % 52,6 % 39,3 % 41,5 % 36,7 % 37,9 % 46,2 % 100,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 32,9 % 0,0 % 25,7 % 8,3 % 52,4 % 60,0 % 50,0 % 38,9 % 38,1 % 36,8 % 58,8 % 44,8 % 37,5 % 33,3 % 40,0 % 22,2 % 28,1 % 34,4 % 14,3 % 19,2 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 71,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 69,2 % 84,6 % 81,3 % 78,0 % 77,3 % 74,6 % 71,4 % 62,1 % 63,4 % 41,7 % 33,3 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 72,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 78,6 % 66,7 % 72,1 % 80,4 % 72,1 % 74,0 % 72,9 % 72,8 % 62,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 83,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 76,8 % 89,5 % 88,1 % 84,8 % 77,1 % 79,2 % 81,8 % 86,7 % 90,7 % 81,0 % 90,9 % 100,0 % 66,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 64,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 60,0 % 75,0 % 94,1 % 80,0 % 78,9 % 85,4 % 75,9 % 72,0 % 73,3 % 77,4 % 65,3 % 59,5 % 50,0 % 30,3 % 11,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 54,6 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 64,3 % 68,8 % 57,1 % 75,0 % 75,0 % 73,1 % 51,0 % 53,5 % 46,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 25,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 20,0 % 30,0 % 24,1 % 45,0 % 35,4 % 30,6 % 33,9 % 25,3 % 28,9 % 15,3 % 11,1 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 5,3 % 2,9 % 4,3 % 6,0 % 3,4 % 5,4 % 2,1 % 2,6 % 2,8 % 3,3 % 0,9 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 78,3 % 0,0 % 71,4 % 18,2 % 40,0 % 67,9 % 75,0 % 73,5 % 74,2 % 83,6 % 81,9 % 83,9 % 80,9 % 82,8 % 80,0 % 83,9 % 78,6 % 63,6 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,2 % 0,0 % 50,0 % 60,0 % 36,4 % 28,2 % 81,3 % 90,9 % 46,2 % 42,9 % 23,1 % 38,8 % 28,3 % 14,5 % 33,8 % 20,3 % 19,7 % 17,1 % 22,0 % 14,0 % 25,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 36,9 % 0,0 % 2,5 % 2,7 % 4,0 % 3,9 % 13,2 % 23,1 % 22,7 % 28,6 % 48,5 % 47,6 % 48,5 % 53,1 % 67,1 % 60,8 % 54,0 % 62,1 % 69,8 % 50,0 % 75,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 20,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 36,8 % 36,8 % 28,6 % 40,0 % 33,3 % 29,7 % 26,9 % 25,9 % 13,7 % 14,3 % 10,6 % 3,0 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 62,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,3 % 33,3 % 38,1 % 41,7 % 61,4 % 67,6 % 59,8 % 57,1 % 55,9 % 65,8 % 69,5 % 69,3 % 71,8 % 69,6 % 64,3 % 66,7 % 83,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 22,8 % 0,0 % 3,3 % 19,0 % 12,5 % 3,1 % 3,1 % 8,1 % 25,6 % 30,8 % 55,6 % 60,2 % 45,8 % 53,0 % 42,1 % 30,6 % 23,5 % 15,7 % 8,4 % 3,2 % 3,7 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 76,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 86,2 % 71,2 % 76,2 % 78,0 % 76,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 88,2 % 100,0 % 91,3 % 98,5 % 86,8 % 93,0 % 92,9 % 88,9 % 88,9 % 78,1 % 91,2 % 96,4 % 92,0 % 92,1 % 85,7 % 81,4 % 89,5 % 75,0 % 65,0 % 75,0 % 50,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 96,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 89,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 80,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 84,4 % 75,0 % 86,7 % 78,0 % 86,8 % 82,6 % 100,0 % 91,7 % 0,0 % 83,3 % 75,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 91,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 57,9 % 69,6 % 80,4 % 93,6 % 93,8 % 97,0 % 96,2 % 92,6 % 94,7 % 87,5 % 86,7 % 85,7 % 81,8 % 70,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 93,2 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 40,0 % 83,9 % 86,4 % 86,8 % 87,6 % 92,2 % 95,0 % 97,0 % 96,3 % 95,6 % 95,1 % 96,0 % 98,4 % 91,1 % 89,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 95,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 91,5 % 93,8 % 97,0 % 96,2 % 97,3 % 97,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 95,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 96,8 % 94,1 % 95,1 % 94,5 % 95,6 % 94,4 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 4,5 % 8,1 % 9,6 % 13,3 % 17,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 23,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 10,0 % 25,8 % 22,0 % 47,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,8 % 5,2 % 5,2 % 6,3 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 91,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 76,9 % 90,0 % 90,6 % 91,9 % 93,1 % 97,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 68,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 82,6 % 66,7 % 71,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 13,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4,1 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64,2 % 38,2 % 75,4 % 79,0 % 75,0 % 72,7 % 84,0 % 73,7 % 85,7 % 72,7 % 72,2 % 55,0 % 53,3 % 45,0 % 38,9 % 42,9 % 33,3 % 25,0 % 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 14,1 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 4,5 % 14,3 % 10,1 % 21,1 % 27,3 % 26,3 % 30,2 % 20,0 % 21,6 % 8,6 % 11,1 % 21,7 % 9,8 % 10,0 % 7,5 % 17,9 % 0,0 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 10,0 % 6,7 % 13,6 % 9,1 % 7,9 % 20,0 % 0,0 % 19,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,3 % 0,0 % 0,5 % 2,0 % 3,3 % 2,5 % 12,5 % 7,4 % 9,5 % 14,9 % 6,7 % 9,0 % 10,9 % 6,5 % 7,8 % 6,6 % 6,0 % 4,3 % 2,3 % 3,2 % 0,0 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 7,5 % 0,0 % 1,4 % 3,4 % 1,2 % 3,3 % 2,9 % 2,1 % 4,4 % 9,4 % 7,3 % 10,6 % 11,1 % 4,4 % 13,6 % 11,6 % 13,5 % 12,7 % 15,2 % 11,5 % 10,8 % 12,5 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11,8 % 0,6 % 6,1 % 6,2 % 4,3 % 10,7 % 31,0 % 33,3 % 25,0 % 28,6 % 20,8 % 21,9 % 27,6 % 25,0 % 39,1 % 18,2 % 12,5 % 3,8 % 3,3 % 3,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 82,1 % 0,0 % 46,2 % 74,2 % 77,6 % 73,3 % 92,3 % 84,6 % 95,0 % 100,0 % 85,7 % 85,7 % 88,9 % 100,0 % 100,0 % 79,2 % 92,9 % 70,0 % 65,0 % 54,5 % 0,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 51,3 % 0,0 % 0,0 % 85,7 % 100,0 % 66,7 % 75,0 % 80,0 % 85,7 % 71,4 % 63,6 % 57,1 % 72,7 % 56,3 % 56,8 % 59,8 % 57,4 % 48,6 % 45,9 % 50,0 % 43,3 % 42,9 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 72,9 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 35,0 % 57,1 % 85,2 % 84,2 % 78,4 % 88,6 % 88,4 % 91,9 % 83,3 % 80,0 % 71,9 % 79,1 % 78,3 % 54,3 % 47,6 % 30,8 % 14,3 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 44,6 % 0,0 % 20,5 % 38,8 % 35,3 % 50,8 % 58,6 % 58,5 % 64,5 % 63,8 % 64,0 % 52,7 % 52,4 % 48,4 % 52,5 % 36,8 % 32,2 % 25,0 % 20,6 % 8,7 % 3,9 % 0,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47,1 % 46,2 % 50,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 66,7 % 60,0 % 57,1 % 25,0 % 75,0 % 57,1 % 42,9 % 42,9 % 60,0 % 100,0 % 25,0 % 40,0 % 33,3 % 0,0 % 40,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 57,2 % 50,0 % 33,3 % 88,9 % 66,7 % 45,5 % 57,1 % 66,7 % 52,2 % 54,3 % 56,7 % 59,3 % 57,1 % 55,9 % 56,6 % 61,8 % 57,1 % 51,6 % 63,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 73,9 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 60,0 % 75,0 % 100,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,1 % 10,0 % 5,7 % 13,3 % 20,0 % 0,0 % 10,0 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 12,5 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 96,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 92,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % 0,9 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17,7 % 1,1 % 16,4 % 46,3 % 68,2 % 39,8 % 15,7 % 11,6 % 9,0 % 10,4 % 25,9 % 35,1 % 38,9 % 27,4 % 28,0 % 20,7 % 12,8 % 7,2 % 11,3 % 7,2 % 5,1 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 31,1 % 1,9 % 31,3 % 40,2 % 26,3 % 32,5 % 39,3 % 38,7 % 39,4 % 45,8 % 49,9 % 49,2 % 43,0 % 37,5 % 34,8 % 30,9 % 26,1 % 21,6 % 15,8 % 11,8 % 9,1 % 9,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)