8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 97 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 5 6 8 11 16 8 14 6 9 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 120 0 9 8 1 6 16 19 12 17 7 3 6 1 7 1 5 0 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 734 0 0 0 0 0 0 1 4 9 14 16 33 43 94 123 158 116 50 52 21 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 163 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 8 8 22 47 43 22 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 621 0 0 0 0 0 2 3 6 8 5 11 18 25 37 64 110 98 99 88 44 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 954 0 0 0 0 0 0 6 15 40 63 91 91 74 129 131 173 81 41 17 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 319 0 0 0 0 0 2 0 12 13 30 12 23 39 44 37 50 32 12 12 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 111 0 0 0 0 1 0 2 4 4 5 12 8 8 25 11 16 12 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 41 105 122 120 57 31 13 4 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 978 0 1 0 0 0 2 0 0 6 7 15 35 51 101 181 242 169 94 60 11 3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 716 1 7 5 5 8 9 18 28 68 93 74 111 150 203 322 306 193 69 41 4 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 206 0 0 0 0 0 3 9 35 24 27 21 15 8 10 18 20 9 5 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 69 0 0 0 4 0 0 0 6 3 4 3 3 4 8 15 12 3 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 957 0 0 0 0 0 3 20 49 85 211 293 161 48 33 29 17 7 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 289 10 33 26 56 49 57 103 143 210 237 210 185 150 205 224 211 97 51 24 7 1
Anémie (D50-D64) 30 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 4 6 4 2 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 24 1 1 1 2 0 0 0 2 1 5 0 0 1 1 3 3 1 2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 162 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 17 7 25 28 33 20 11 9 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 772 0 1 0 2 3 7 27 50 67 74 64 67 64 104 106 88 27 11 6 3 1
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 47 0 0 1 1 3 8 12 6 6 6 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 38 1 1 0 0 0 2 8 6 7 3 2 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 775 9 28 25 8 13 7 19 44 50 73 56 80 71 64 64 73 45 30 12 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 344 1 3 0 0 2 2 2 0 3 2 5 5 13 32 30 69 60 61 33 21 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 743 6 45 33 12 3 20 12 9 17 32 27 40 55 83 101 104 73 45 17 8 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 614 7 140 148 22 13 8 22 32 44 38 27 24 22 19 24 18 5 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 6 0 3 3 3 0
Angina pectoris (I20) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 8 9 15 12 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 199 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 13 13 33 47 42 20 9 8 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 700 0 1 0 0 0 0 0 0 3 7 18 33 45 93 147 144 126 60 22 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 0 3 3 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 622 0 0 0 1 0 5 7 6 14 16 15 22 34 59 91 130 88 64 51 16 3
Selhání srdce (I50) 104 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 6 4 8 15 21 13 17 6 4 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 402 2 1 1 0 0 1 3 4 8 16 12 23 30 43 78 98 41 32 9 0 0
Ateroskleróza (I70) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 36 38 131 171 188 112 71 36 17 1
Varixy dolních končetin (I83) 1 013 0 0 0 0 2 17 39 59 121 132 143 113 85 107 112 62 18 1 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 829 0 0 1 8 23 13 15 13 31 29 27 23 43 83 143 167 118 60 24 7 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 43 0 2 1 2 5 3 2 8 1 5 3 3 2 1 3 0 1 0 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 3 2 3 3 3 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 457 0 667 514 70 46 37 39 26 20 17 5 3 3 4 2 3 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 255 0 7 14 13 42 63 108 117 170 153 118 105 90 79 89 67 14 3 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 5 3 0 1 1 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 158 0 3 0 1 4 6 16 5 6 9 8 10 11 15 20 15 13 10 3 3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 393 0 1 27 34 80 59 46 24 24 27 9 20 12 6 12 6 3 1 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 291 1 20 35 10 7 11 18 16 13 25 20 17 25 21 21 17 11 0 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 45 1 0 2 1 1 1 1 2 4 3 2 2 2 5 8 5 0 2 2 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 107 0 0 0 0 1 0 5 3 6 7 6 8 11 8 15 11 11 5 7 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 37 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 2 3 2 3 4 7 2 4 2 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 186 0 14 69 150 132 118 112 100 98 85 60 49 49 52 37 30 17 10 2 1 1
Tříselná kýla (K40) 1 559 55 81 60 11 14 15 36 52 54 97 85 89 102 164 193 211 127 75 29 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 378 0 26 112 14 9 15 22 48 97 128 101 108 95 133 169 174 77 28 16 5 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 151 0 0 0 0 4 13 25 32 28 19 4 7 4 1 11 0 1 0 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 376 9 28 6 3 2 2 3 6 5 8 10 15 17 29 51 59 41 36 29 16 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 117 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 8 15 18 19 19 9 7 8 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 882 18 5 2 4 7 14 32 77 95 117 95 81 73 86 79 55 25 10 7 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 192 0 1 0 1 0 1 0 1 4 7 6 9 14 26 37 39 20 16 7 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 3 5 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 540 0 0 1 5 9 28 49 79 136 137 131 159 153 178 166 178 81 33 15 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 167 0 0 1 0 0 3 3 5 8 14 17 9 13 25 17 18 15 13 6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 57 0 0 0 0 0 1 2 2 6 4 3 5 1 9 5 8 7 1 2 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 142 0 2 0 0 1 1 4 6 9 8 3 4 9 16 13 27 17 10 6 6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 376 7 18 18 10 25 25 39 31 23 25 25 24 12 21 25 21 9 9 5 3 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 143 2 4 7 11 6 4 8 12 7 9 7 7 10 12 12 8 11 2 2 2 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 369 0 0 0 0 0 4 2 7 9 18 32 68 101 198 314 324 168 94 29 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 332 0 0 0 0 0 1 2 7 6 17 40 66 109 184 266 333 203 72 25 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 851 0 1 1 20 92 122 198 219 291 411 329 394 229 231 168 108 27 8 1 0 1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 744 0 2 8 39 103 69 92 103 102 148 132 168 161 195 195 136 63 20 7 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 363 0 0 1 2 1 3 5 5 18 27 27 23 29 48 62 70 30 10 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 435 0 0 0 0 1 3 6 20 42 60 46 47 33 46 52 47 22 5 4 1 0
Dorzalgie (M54) 41 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 5 9 8 8 1 1 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 320 0 6 8 6 28 29 33 53 90 134 133 161 149 141 147 123 61 13 5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 374 0 3 5 13 9 13 15 12 22 23 26 17 19 33 35 54 30 25 15 5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 613 0 1 1 1 3 8 13 12 28 41 19 41 44 47 73 101 79 50 36 14 1
Selhání ledvin (N17-N19) 127 0 0 0 0 0 1 3 8 4 9 14 14 9 10 19 16 11 6 2 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 097 0 0 1 1 8 24 31 32 56 96 72 87 102 121 154 163 63 40 38 7 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 843 0 3 6 5 7 4 14 10 39 60 70 87 79 88 127 118 68 38 14 5 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 639 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 16 40 95 142 160 109 47 17 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 995 9 88 125 93 80 40 42 47 31 50 39 52 48 61 59 70 35 15 10 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 177 0 1 0 0 9 3 13 19 18 41 23 15 7 11 10 5 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 321 0 0 0 0 4 26 59 62 58 47 29 11 6 3 7 6 2 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 364 0 0 0 0 11 19 30 65 114 221 306 260 107 61 66 52 29 16 7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 286 1 0 1 4 18 74 288 434 536 501 370 343 268 350 435 378 176 82 25 1 1
Lékařský potrat (O04) 489 0 0 0 3 20 52 70 80 112 136 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 521 0 0 0 0 11 65 267 486 456 224 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 474 0 0 0 0 6 20 82 170 154 35 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 248 0 0 0 0 2 16 48 96 70 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 634 0 0 0 0 8 34 140 281 142 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 650 0 0 0 0 22 139 744 1 409 1 026 298 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50 0 0 0 0 0 4 10 23 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 23 0 0 0 0 0 2 5 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 938 177 256 232 78 36 22 21 14 18 14 4 13 12 17 7 8 1 0 0 0 8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 4 11 23 23 8 6 6 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 158 0 0 10 15 15 14 17 26 19 19 9 4 4 0 2 2 1 0 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 276 0 0 0 0 4 5 7 5 17 36 20 13 29 31 41 37 21 8 2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 386 4 7 8 4 11 5 11 28 23 19 22 23 18 26 40 58 24 29 18 8 0
Nitrolební poranění (S06) 158 1 1 0 1 4 1 5 5 4 2 2 11 8 15 13 30 18 17 15 5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 243 0 14 12 16 29 30 28 25 26 21 8 5 8 2 6 7 5 0 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 116 1 41 195 194 25 16 34 32 46 44 52 48 55 83 88 88 40 19 11 4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 488 0 2 8 11 4 2 3 3 10 11 11 13 37 60 101 179 197 267 340 187 42
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 051 0 7 17 42 24 37 61 93 92 101 77 107 72 82 90 79 37 14 12 6 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 865 2 61 134 146 132 119 211 256 261 320 194 167 149 175 146 168 95 74 32 19 4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 59 2 17 2 3 2 0 2 2 6 2 6 1 4 2 1 3 1 1 1 0 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 779 0 1 2 4 9 10 9 15 32 35 28 35 40 70 117 149 100 58 53 12 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 315 0 0 2 3 8 16 19 24 26 30 28 37 21 32 38 20 8 3 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 54 4 19 3 5 1 0 0 2 0 4 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 65 0 0 0 0 2 4 4 9 18 17 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 25 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 1 5 6 3 2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 365 2 19 101 119 71 66 117 161 170 169 143 159 152 199 232 236 149 67 24 8 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 70 190 353 1 703 2 003 1 292 1 346 1 732 3 685 5 587 5 908 5 578 4 302 4 511 4 080 5 603 6 831 7 120 4 113 2 342 1 480 536 85
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,9 2,5 0 5,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 2,2 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,5 0 0 0 0 0 1,7 1,2 2,8 1,7 4,2 5,8 7,4 11,7 14,2 20,9 11,5 35,5 22 47 26,6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,3 0 15,3 11,3 1,9 13,2 27,7 21,9 11,2 14,2 5,9 3,5 7,4 1,5 9 1,3 7,2 0 3,7 5,2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 57,1 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 7,5 11,9 18,5 40,5 63 121,3 160,8 227 294,4 183,7 271,3 279,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,7 0 0 0 0 0 0 1,2 0,9 2,5 2,5 2,3 9,8 11,7 28,4 61,5 61,8 55,8 11 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 48,3 0 0 0 0 0 3,5 3,5 5,6 6,7 4,2 12,7 22,1 36,6 47,7 83,7 158 248,7 363,7 459,1 585,3 219
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74,2 0 0 0 0 0 0 6,9 14,1 33,4 53,5 105,4 111,8 108,5 166,4 171,3 248,5 205,6 150,6 88,7 26,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,8 0 0 0 0 0 3,5 0 11,2 10,8 25,5 13,9 28,3 57,2 56,8 48,4 71,8 81,2 44,1 62,6 13,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,6 0 0 0 0 2,2 0 2,3 3,7 3,3 4,2 13,9 9,8 11,7 32,3 14,4 23 30,5 7,3 5,2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 40,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 27 60,1 135,5 159,5 172,4 144,7 113,9 67,8 53,2 73
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 76 0 1,7 0 0 0 3,5 0 0 5 5,9 17,4 43 74,7 130,3 236,7 347,7 428,9 345,4 313 146,3 219
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 133,4 6,6 11,9 7,1 9,3 17,6 15,6 20,8 26,2 56,7 79 85,7 136,4 219,8 261,9 421,1 439,6 489,9 253,5 213,9 53,2 73
Carcinoma in situ (D00-D09) 16 0 0 0 0 0 5,2 10,4 32,8 20 22,9 24,3 18,4 11,7 12,9 23,5 28,7 22,8 18,4 10,4 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,4 0 0 0 7,5 0 0 0 5,6 2,5 3,4 3,5 3,7 5,9 10,3 19,6 17,2 7,6 14,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 74,4 0 0 0 0 0 5,2 23,1 45,9 70,9 179,2 339,3 197,8 70,4 42,6 37,9 24,4 17,8 3,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 177,9 66,1 56,3 36,9 104,4 107,7 98,7 118,7 134 175,1 201,3 243,2 227,3 219,8 264,5 292,9 303,1 246,2 187,4 125,2 93,1 73
Anémie (D50-D64) 2,3 0 0 2,8 1,9 2,2 1,7 1,2 0,9 0 1,7 1,2 1,2 0 1,3 0 5,7 15,2 14,7 10,4 26,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,9 6,6 1,7 1,4 3,7 0 0 0 1,9 0,8 4,2 0 0 1,5 1,3 3,9 4,3 2,5 7,3 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,6 0 0 0 0 0 0 0 3,7 1,7 1,7 4,6 20,9 10,3 32,3 36,6 47,4 50,8 40,4 47 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 60 0 1,7 0 3,7 6,6 12,1 31,1 46,8 55,9 62,8 74,1 82,3 93,8 134,2 138,6 126,4 68,5 40,4 31,3 39,9 73
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,7 0 0 1,4 1,9 6,6 13,9 13,8 5,6 5 5,1 0 0 1,5 2,6 0 1,4 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,9 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 6,6 1,7 0 0 0 3,5 9,2 5,6 5,8 2,5 2,3 2,5 0 2,6 0 2,9 2,5 3,7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 60,2 59,5 47,7 35,4 14,9 28,6 12,1 21,9 41,2 41,7 62 64,9 98,3 104,1 82,6 83,7 104,9 114,2 110,2 62,6 53,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 26,7 6,6 5,1 0 0 4,4 3,5 2,3 0 2,5 1,7 5,8 6,1 19,1 41,3 39,2 99,1 152,3 224,1 172,2 279,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 57,8 39,7 76,7 46,8 22,4 6,6 34,6 13,8 8,4 14,2 27,2 31,3 49,2 80,6 107,1 132,1 149,4 185,3 165,3 88,7 106,4 73
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 47,7 46,3 238,7 209,8 41 28,6 13,9 25,4 30 36,7 32,3 31,3 29,5 32,2 24,5 31,4 25,9 12,7 0 5,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,9 2,6 0 8,6 0 11 15,7 39,9 0
Angina pectoris (I20) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 6,1 7,3 10,3 11,8 21,5 30,5 7,3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 4,2 9,3 16 19,1 42,6 61,5 60,3 50,8 33,1 41,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 54,4 0 1,7 0 0 0 0 0 0 2,5 5,9 20,8 40,5 66 120 192,2 206,9 319,8 220,4 114,8 13,3 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,8 0,8 0 1,2 1,5 5,2 0 4,3 7,6 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 48,3 0 0 0 1,9 0 8,7 8,1 5,6 11,7 13,6 17,4 27 49,8 76,1 119 186,8 223,4 235,1 266,1 212,8 219
Selhání srdce (I50) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 3,4 2,3 7,4 5,9 10,3 19,6 30,2 33 62,5 31,3 53,2 73
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 31,2 13,2 1,7 1,4 0 0 1,7 3,5 3,7 6,7 13,6 13,9 28,3 44 55,5 102 140,8 104,1 117,6 47 0 0
Ateroskleróza (I70) 63,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4,2 13,9 44,2 55,7 169 223,6 270,1 284,3 260,9 187,8 226,1 73
Varixy dolních končetin (I83) 78,7 0 0 0 0 4,4 29,4 45 55,3 100,9 112,1 165,6 138,8 124,6 138,1 146,5 89,1 45,7 3,7 5,2 13,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 64,4 0 0 1,4 14,9 50,6 22,5 17,3 12,2 25,8 24,6 31,3 28,3 63 107,1 187 239,9 299,5 220,4 125,2 93,1 73
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,3 0 3,4 1,4 3,7 11 5,2 2,3 7,5 0,8 4,2 3,5 3,7 2,9 1,3 3,9 0 2,5 0 5,2 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 6,6 1,7 0 1,9 0 0 0 0,9 0 0 0 1,2 1,5 1,3 5,2 4,3 5,1 11 15,7 39,9 73
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,7 10,4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 113,2 0 1 137,2 728,7 130,5 101,1 64,1 45 24,4 16,7 14,4 5,8 3,7 4,4 5,2 2,6 4,3 0 0 0 0 73
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 97,5 0 11,9 19,8 24,2 92,3 109,1 124,5 109,6 141,8 129,9 136,7 129 131,9 101,9 116,4 96,3 35,5 11 10,4 13,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,8 0 2,5 0 2,6 6,5 4,3 0 3,7 5,2 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,3 0 5,1 0 1,9 8,8 10,4 18,4 4,7 5 7,6 9,3 12,3 16,1 19,4 26,2 21,5 33 36,7 15,7 39,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 30,5 0 1,7 38,3 63,4 175,8 102,2 53 22,5 20 22,9 10,4 24,6 17,6 7,7 15,7 8,6 7,6 3,7 10,4 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 22,6 6,6 34,1 49,6 18,6 15,4 19 20,8 15 10,8 21,2 23,2 20,9 36,6 27,1 27,5 24,4 27,9 0 10,4 13,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,5 6,6 0 2,8 1,9 2,2 1,7 1,2 1,9 3,3 2,5 2,3 2,5 2,9 6,5 10,5 7,2 0 7,3 10,4 13,3 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,3 0 0 0 0 2,2 0 5,8 2,8 5 5,9 6,9 9,8 16,1 10,3 19,6 15,8 27,9 18,4 36,5 39,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,9 0 0 0 0 2,2 0 0 1,9 2,5 0,8 2,3 3,7 2,9 3,9 5,2 10,1 5,1 14,7 10,4 13,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 92,2 0 23,9 97,8 279,7 290,1 204,3 129,1 93,7 81,7 72,2 69,5 60,2 71,8 67,1 48,4 43,1 43,1 36,7 10,4 13,3 73
Tříselná kýla (K40) 121,2 363,7 138,1 85,1 20,5 30,8 26 41,5 48,7 45 82,4 98,4 109,4 149,5 211,6 252,4 303,1 322,3 275,6 151,3 119,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 107,1 0 44,3 158,8 26,1 19,8 26 25,4 45 80,9 108,7 117 132,7 139,2 171,6 221 250 195,4 102,9 83,5 66,5 73
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,7 0 0 0 0 8,8 22,5 28,8 30 23,3 16,1 4,6 8,6 5,9 1,3 14,4 0 2,5 0 10,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 1,7 0 1,2 1,5 0 3,9 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 29,2 59,5 47,7 8,5 5,6 4,4 3,5 3,5 5,6 4,2 6,8 11,6 18,4 24,9 37,4 66,7 84,8 104,1 132,3 151,3 212,8 73
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 5,9 3,5 9,8 22 23,2 24,8 27,3 22,8 25,7 41,7 13,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 68,6 119 8,5 2,8 7,5 15,4 24,2 36,9 72,1 79,2 99,4 110 99,5 107 111 103,3 79 63,5 36,7 36,5 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 14,9 0 1,7 0 1,9 0 1,7 0 0,9 3,3 5,9 6,9 11,1 20,5 33,5 48,4 56 50,8 58,8 36,5 39,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 1,2 1,5 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 0 0 9 3,9 7,2 2,5 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 119,7 0 0 1,4 9,3 19,8 48,5 56,5 74 113,4 116,3 151,7 195,4 224,2 229,7 217,1 255,7 205,6 121,2 78,3 26,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13 0 0 1,4 0 0 5,2 3,5 4,7 6,7 11,9 19,7 11,1 19,1 32,3 22,2 25,9 38,1 47,8 31,3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,4 0 0 0 0 0 1,7 2,3 1,9 5 3,4 3,5 6,1 1,5 11,6 6,5 11,5 17,8 3,7 10,4 13,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11 0 3,4 0 0 2,2 1,7 4,6 5,6 7,5 6,8 3,5 4,9 13,2 20,6 17 38,8 43,1 36,7 31,3 79,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 29,2 46,3 30,7 25,5 18,6 55 43,3 45 29 19,2 21,2 29 29,5 17,6 27,1 32,7 30,2 22,8 33,1 26,1 39,9 73
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0 0 0 1,7 1,2 0,9 0 0 0 0 1,5 3,9 0 0 5,1 0 0 13,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 11,1 13,2 6,8 9,9 20,5 13,2 6,9 9,2 11,2 5,8 7,6 8,1 8,6 14,7 15,5 15,7 11,5 27,9 7,3 10,4 26,6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 106,4 0 0 0 0 0 6,9 2,3 6,6 7,5 15,3 37,1 83,6 148 255,5 410,6 465,5 426,4 345,4 151,3 13,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 103,5 0 0 0 0 0 1,7 2,3 6,6 5 14,4 46,3 81,1 159,8 237,4 347,9 478,4 515,2 264,5 130,4 13,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 221,6 0 1,7 1,4 37,3 202,2 211,2 228,3 205,2 242,7 349 381 484,1 335,6 298 219,7 155,2 68,5 29,4 5,2 0 73
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 135,6 0 3,4 11,3 72,7 226,4 119,5 106,1 96,5 85,1 125,7 152,9 206,4 236 251,6 255 195,4 159,9 73,5 36,5 13,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,7 0 0 1,5 0 1,3 0 0 0 5,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 28,2 0 0 1,4 3,7 2,2 5,2 5,8 4,7 15 22,9 31,3 28,3 42,5 61,9 81,1 100,6 76,1 36,7 10,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 33,8 0 0 0 0 2,2 5,2 6,9 18,7 35 51 53,3 57,8 48,4 59,4 68 67,5 55,8 18,4 20,9 13,3 0
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0 0 0 0 1,2 1,9 1,7 0,8 0 1,2 1,5 6,5 11,8 11,5 20,3 3,7 5,2 13,3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 102,6 0 10,2 11,3 11,2 61,5 50,2 38 49,7 75 113,8 154 197,8 218,4 181,9 192,2 176,7 154,8 47,8 26,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,1 0 5,1 7,1 24,2 19,8 22,5 17,3 11,2 18,3 19,5 30,1 20,9 27,8 42,6 45,8 77,6 76,1 91,9 78,3 66,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 47,6 0 1,7 1,4 1,9 6,6 13,9 15 11,2 23,3 34,8 22 50,4 64,5 60,6 95,5 145,1 200,5 183,7 187,8 186,2 73
Selhání ledvin (N17-N19) 9,9 0 0 0 0 0 1,7 3,5 7,5 3,3 7,6 16,2 17,2 13,2 12,9 24,8 23 27,9 22 10,4 13,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 85,3 0 0 1,4 1,9 17,6 41,6 35,7 30 46,7 81,5 83,4 106,9 149,5 156,1 201,4 234,2 159,9 147 198,2 93,1 73
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 65,5 0 5,1 8,5 9,3 15,4 6,9 16,1 9,4 32,5 51 81,1 106,9 115,8 113,5 166,1 169,5 172,6 139,6 73 66,5 73
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 49,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0,8 8,1 19,7 58,6 122,6 185,7 229,9 276,7 172,7 88,7 13,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 77,3 59,5 150 177,2 173,4 175,8 69,3 48,4 44 25,8 42,5 45,2 63,9 70,4 78,7 77,2 100,6 88,8 55,1 52,2 13,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 13,8 0 1,7 0 0 19,8 5,2 15 17,8 15 34,8 26,6 18,4 10,3 14,2 13,1 7,2 2,5 3,7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 25 0 0 0 0 8,8 45 68 58,1 48,4 39,9 33,6 13,5 8,8 3,9 9,2 8,6 5,1 3,7 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 106 0 0 0 0 24,2 32,9 34,6 60,9 95,1 187,7 354,4 319,5 156,8 78,7 86,3 74,7 73,6 58,8 36,5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 333,1 6,6 0 1,4 7,5 39,6 128,1 332 406,6 447 425,5 428,5 421,5 392,8 451,6 568,9 543 446,7 301,3 130,4 13,3 73
Lékařský potrat (O04) 38 0 0 0 5,6 44 90 80,7 75 93,4 115,5 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 118,2 0 0 0 0 24,2 112,5 307,8 455,4 380,2 190,2 11,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 36,8 0 0 0 0 13,2 34,6 94,5 159,3 128,4 29,7 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 19,3 0 0 0 0 4,4 27,7 55,3 89,9 58,4 12,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 49,3 0 0 0 0 17,6 58,9 161,4 263,3 118,4 23,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 283,7 0 0 0 0 48,4 240,7 857,7 1 320,2 855,5 253,1 12,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,9 0 0 0 0 0 6,9 11,5 21,5 7,5 2,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,8 0 0 0 0 0 3,5 5,8 6,6 5,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 39,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 72,9 1 170,4 436,5 328,9 145,4 79,1 38,1 24,2 13,1 15 11,9 4,6 16 17,6 21,9 9,2 11,5 2,5 0 0 0 583,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 3,5 6,1 5,9 14,2 30,1 33 20,3 22 31,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,3 0 0 14,2 28 33 24,2 19,6 24,4 15,8 16,1 10,4 4,9 5,9 0 2,6 2,9 2,5 0 5,2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 21,5 0 0 0 0 8,8 8,7 8,1 4,7 14,2 30,6 23,2 16 42,5 40 53,6 53,2 53,3 29,4 10,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 30 26,4 11,9 11,3 7,5 24,2 8,7 12,7 26,2 19,2 16,1 25,5 28,3 26,4 33,5 52,3 83,3 60,9 106,5 93,9 106,4 0
Nitrolební poranění (S06) 12,3 6,6 1,7 0 1,9 8,8 1,7 5,8 4,7 3,3 1,7 2,3 13,5 11,7 19,4 17 43,1 45,7 62,5 78,3 66,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,9 0 23,9 17 29,8 63,7 51,9 32,3 23,4 21,7 17,8 9,3 6,1 11,7 2,6 7,8 10,1 12,7 0 5,2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,7 6,6 69,9 276,4 361,7 55 27,7 39,2 30 38,4 37,4 60,2 59 80,6 107,1 115,1 126,4 101,5 69,8 57,4 53,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 115,7 0 3,4 11,3 20,5 8,8 3,5 3,5 2,8 8,3 9,3 12,7 16 54,2 77,4 132,1 257,1 500 981 1 773,8 2 487,4 3 065,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 81,7 0 11,9 24,1 78,3 52,8 64,1 70,3 87,1 76,7 85,8 89,2 131,5 105,5 105,8 117,7 113,5 93,9 51,4 62,6 79,8 73
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 222,7 13,2 104 190 272,2 290,1 206 243,3 239,9 217,6 271,8 224,7 205,2 218,4 225,8 190,9 241,3 241,1 271,9 166,9 252,7 292
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,6 13,2 29 2,8 5,6 4,4 0 2,3 1,9 5 1,7 6,9 1,2 5,9 2,6 1,3 4,3 2,5 3,7 5,2 0 73
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 1,7 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,5 0 1,7 2,8 7,5 19,8 17,3 10,4 14,1 26,7 29,7 32,4 43 58,6 90,3 153 214 253,8 213,1 276,5 159,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 24,5 0 0 2,8 5,6 17,6 27,7 21,9 22,5 21,7 25,5 32,4 45,5 30,8 41,3 49,7 28,7 20,3 11 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,2 26,4 32,4 4,3 9,3 2,2 0 0 1,9 0 3,4 3,5 3,7 4,4 1,3 2,6 0 2,5 3,7 5,2 13,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 5,1 0 0 0 0 4,4 6,9 4,6 8,4 15 14,4 10,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,9 0 1,7 0 0 0 3,5 0 0,9 0 0,8 1,2 2,5 1,5 6,5 7,8 4,3 5,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 183,8 13,2 32,4 143,2 221,9 156,1 114,3 134,9 150,8 141,8 143,5 165,6 195,4 222,8 256,8 303,4 339 378,2 246,2 125,2 106,4 73
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 455,7 2 334,2 2 903,6 2 839,6 2 409,1 2 958,6 2 998,9 4 248,4 5 234,7 4 926,5 4 737,0 4 982,2 5 542,9 5 979,8 7 229,3 8 933,0 10 228,4 10 439,4 8 604,6 7 721,2 7 129,6 6 204,4
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 4,3 3,6 0 2,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 5,6 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 9,7 0 0 0 0 100 0 33,3 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,5 0 0 0 0 0 16,7 14,3 25 7,4 11,1 17,2 14,3 14,5 11,3 10,9 4,2 8,6 3,7 5,4 3,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,1 0 8 10,7 1,5 5,6 13,1 11,6 10,2 10,6 5 3,1 4,7 0,9 4,9 0,5 2,7 0 0,9 0,9 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 55 0 0 0 0 0 0 100 66,7 69,2 40 43,2 52,4 56,6 55 53,5 56,6 58,3 58,1 57,8 43,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,3 0 0 0 0 0 0 50 16,7 50 13 18,2 21,6 13,6 16,7 15,2 13,7 13,1 3,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 68,4 0 0 0 0 0 66,7 60 75 80 55,6 64,7 62,1 69,4 72,5 61,5 73,3 65,3 67,3 72,1 72,1 50
Zhoubný novotvar prsu (C50) 80,4 0 0 0 0 0 0 75 71,4 87 85,1 82,7 82,7 80,4 86 74 84,8 77,9 71,9 68 28,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 67,4 0 0 0 0 0 100 0 70,6 68,4 78,9 60 74,2 62,9 72,1 64,9 69,4 72,7 52,2 57,1 20 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,5 0 0 0 0 50 0 100 66,7 100 55,6 48 36,4 32 45,5 25,6 33,3 40 33,3 33,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 74,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 88 80,4 82 78,7 72,7 69,5 62 61,9 28,6 100
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 84,9 0 100 0 0 0 100 0 0 100 100 83,3 94,6 91,1 83,5 81,2 87,7 83,3 86,2 85,7 61,1 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 37,8 12,5 7,9 6,8 12,8 25,8 32,1 41,9 43,8 48,2 50,5 46 46,1 47 35,2 42,5 36,2 42 27,6 23,3 8,2 25
Carcinoma in situ (D00-D09) 93,6 0 0 0 0 0 100 90 100 96 93,1 100 83,3 100 83,3 100 90,9 100 83,3 50 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 31,2 0 0 0 80 0 0 0 85,7 50 66,7 50 30 25 26,7 31,9 26,1 17,6 26,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 92,9 0 0 0 0 0 100 95,2 90,7 92,4 93,4 93,6 90,4 96 94,3 96,7 94,4 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 69,5 9,1 67,3 61,9 83,6 66,2 75 73 78,6 77,8 84 81,7 82,2 72,8 77,1 68,5 62,1 55,1 48,6 32,9 31,8 50
Anémie (D50-D64) 3 0 0 22,2 33,3 9,1 11,1 6,7 8,3 0 5,7 3,4 3,2 0 1,9 0 2,7 4,5 3,2 1,4 2,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7,8 11,1 4,2 3,2 13,3 0 0 0 16,7 10 38,5 0 0 7,7 2,9 10,7 11,1 6,7 12,5 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13 0 0 0 0 0 0 0 10,3 5,9 4,7 7,8 18,5 9,3 21 21,5 22,9 15,6 15,7 13,4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 19,5 0 0,3 0 2,8 4,9 21,9 43,5 49 55,4 54,8 54,7 43,2 45,1 46,4 35 24,7 8,7 2,8 1,4 1,1 2
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,5 0 0 0,5 0,5 1,8 7 9,9 5,5 5,3 5,3 0 0 1,5 3 0 1,7 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 20 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3 2 1 0 0 0 4,9 15,7 10,9 9,2 4,2 2,7 3,5 0 3,1 0 2,5 1,7 1,6 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 20,4 22 24,1 20,3 8,6 16,3 11,9 14,2 23,4 19,3 25,2 20,5 26,1 26,6 18,7 18,8 19,2 18,5 21,1 13 18,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 69,8 50 50 0 0 100 100 66,7 0 100 66,7 62,5 83,3 68,4 78 69,8 63,3 65,9 76,3 68,8 80,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 43,9 23,1 47,4 40,2 33,3 14,3 69 41,4 31 38,6 58,2 50,9 57,1 56,1 52,2 50,5 43,2 37,1 32,6 23 53,3 50
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 42,5 21,2 63,1 85,5 68,8 48,1 40 57,9 59,3 51,8 39,6 39,1 32 27,2 21,8 20,7 19,6 8,2 0 3,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,5 2,9 2 0 3,1 0 2,8 2,6 5,5 0
Angina pectoris (I20) 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 22,7 14,3 15,7 11,7 21,4 21,8 4,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 12,2 14,3 15,1 11,2 19,1 19,3 18,7 14,5 7,8 7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23,3 0 100 0 0 0 0 0 0 13,6 17,5 24 22,9 24,1 24,7 27,2 23,3 27,7 19,4 13 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 10 3,1 3,1 0 2,2 2,1 4 0 2,2 2,2 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 14,1 0 0 0 20 0 25 21,9 14,6 20,6 16,8 16,7 14,9 14,3 14,5 14 15,3 14,9 11,7 12,4 9,4 12
Selhání srdce (I50) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 11,1 14,3 12,9 5,6 14,6 3,7 4,3 4,4 4,3 2,8 3,5 1,1 1,5 1,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 12,4 40 16,7 16,7 0 0 16,7 21,4 23,5 23,5 26,2 16,9 19 20,8 15,4 20,5 17 9 7,5 2,2 0 0
Ateroskleróza (I70) 41,9 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 33,3 32,4 50 45,8 45,8 42,9 42,3 43,4 34,5 35 40,5 16,7
Varixy dolních končetin (I83) 87,6 0 0 0 0 100 94,4 90,7 95,2 93,8 97,1 94,7 93,4 90,4 90,7 89,6 73,8 47,4 5,3 7,1 50 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 28,5 0 0 4 26,7 41,1 37,1 31,9 31,7 34,4 27,4 26,2 22,8 28,7 33,9 37,4 33,9 31,5 20,6 10 9,5 11,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,3 0 0,7 1,1 5,9 13,2 9,1 7,7 23,5 3 17,9 16,7 21,4 16,7 6,3 10,3 0 6,7 0 3,6 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 1,9 0,8 0 7,7 0 0 0 2,8 0 0 0 1,6 1,3 0,7 1,8 1 0,7 1 0,8 1,2 1,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,8 2,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 90,3 0 90,6 90 89,7 95,8 90,2 90,7 83,9 87 89,5 100 75 100 100 100 75 0 0 0 0 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 86,5 0 46,7 66,7 81,3 85,7 87,5 87,1 89,3 89 87,4 90,8 90,5 95,7 84,9 88,1 81,7 66,7 33,3 40 50 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 50 0 20 0 4,7 0 1,4 1,6 0,9 0 0,7 1,1 0 0
Astma (J45-J46) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,8 0 8,1 0 16,7 21,1 37,5 53,3 20,8 17,6 22 22,2 14,9 16,4 11,5 10,1 6,5 7,6 8 2,4 4,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 76 0 9,1 90 91,9 89,9 90,8 88,5 64,9 70,6 75 60 76,9 75 75 66,7 33,3 30 20 33,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 65,8 10 52,6 83,3 76,9 70 78,6 62,1 64 65 86,2 64,5 77,3 75,8 61,8 67,7 65,4 68,8 0 22,2 16,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 11,8 2,4 0 8,7 4,5 7,7 50 20 13,3 23,5 30 11,1 15,4 25 15,6 20,5 13,9 0 6,7 14,3 14,3 0
Peptický vřed (K25-K28) 26 0 0 0 0 50 0 62,5 27,3 50 41,2 28,6 47,1 28,2 26,7 31,3 23,9 25 10,9 15,2 15 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,7 0 0 0 0 7,7 0 0 6,3 7,9 2,4 8,7 8,6 6,1 5,8 8 7,9 3,3 4,9 2,5 3,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 87,6 0 82,4 87,3 93,8 94,3 85,5 81,2 85,5 86 93,4 87 94,2 92,5 89,7 82,2 73,2 73,9 66,7 100 100 100
Tříselná kýla (K40) 94,4 96,5 95,3 93,8 100 87,5 88,2 97,3 98,1 85,7 95,1 95,5 94,7 93,6 98,2 96 94,2 90,7 93,8 93,5 75 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,3 0 96,3 100 100 100 93,8 91,7 98 90,7 88,9 93,5 93,9 92,2 91,1 90,9 91,1 84,6 84,8 69,6 62,5 100
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 22,7 0 0 0 0 2,1 38,2 41,7 36 41,8 48,7 30,8 31,8 40 10 52,4 0 12,5 0 100 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,5 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 20 0 16,7 9,1 0 12,5 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 41,3 75 75,7 66,7 50 50 33,3 23,1 40 22,7 22,9 26,3 34,9 34,7 39,2 42,9 43,7 45,1 48 37,2 39 11,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 25,4 0 0 0 0 0 0 0 33,3 25 30,4 18,8 25,8 33,3 36 31,1 25,3 20,9 13,2 22,9 7,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 78,1 75 62,5 40 30,8 46,7 100 86,5 85,6 88,8 95,1 89,6 85,3 83,9 80,4 78,2 59,8 54,3 35,7 28 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 29 0 3,4 0 9,1 0 33,3 0 33,3 57,1 41,2 30 27,3 34,1 34,7 39,8 33,6 32,3 24,2 20,6 18,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 2,4 2,9 0 0 0 0 100 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 12,5 0 0 14,9 4,6 7,9 4,2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 65,3 0 0 14,3 71,4 56,3 82,4 75,4 82,3 78,2 76,5 74 79,9 79,3 74,2 65,4 60,5 47,6 28,4 16,7 4,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 18,9 0 0 100 0 0 60 37,5 55,6 34,8 42,4 42,5 16,4 20 26,9 19,3 12 16,5 14,4 7,1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,2 0 0 0 0 0 10 10 4,8 9,2 4,9 4,2 7,5 2,3 10,2 6,6 9,6 12,5 2,6 7,4 11,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16 0 14,3 0 0 7,7 10 23,5 31,6 31 24,2 8,6 10,8 20 21,3 14,9 26,2 19,8 11,2 6,7 10,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 49,2 22,6 43,9 47,4 43,5 62,5 80,6 75 63,3 39,7 65,8 65,8 49 41,4 42 43,9 42,9 26,5 36 25 27,3 50
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 6,3 3,8 3,7 0 0 0 0 3,1 6,4 0 0 6,5 0 0 14,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 26,8 22,2 23,5 41,2 57,9 30 23,5 42,1 66,7 36,8 32,1 31,8 26,9 26,3 37,5 24 16 26,8 6,1 6,5 8,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 87,7 0 0 0 0 0 80 50 87,5 81,8 85,7 91,4 85 91 87,2 93,2 86,6 88,4 83,9 70,7 25 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 90,6 0 0 0 0 0 50 100 87,5 75 89,5 100 93 88,6 94,4 94 90,7 89,4 84,7 69,4 20 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,2 0 50 100 100 98,9 97,6 99 98,6 97,7 96,7 97,6 96,8 96,6 97,1 94,4 96,4 96,4 100 100 0 100
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 73,6 0 10,5 29,6 73,6 85,1 86,3 86,8 75,7 79,7 89,2 84,1 76 75,6 77,1 75,3 66 53,4 33,3 19,4 12,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,6 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 25 0 0 5,9 0 4,3 0 0 0 25 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 60,4 0 0 7,1 11,1 8,3 50 71,4 55,6 72 69,2 69,2 79,3 74,4 68,6 72,1 66,7 56,6 34,5 13,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 44,5 0 0 0 0 25 75 60 55,6 60,9 51,3 51,1 54,7 43,4 57,5 43,3 36,7 28,9 10,2 16 14,3 0
Dorzalgie (M54) 3,3 0 0 0 0 0 0 4,3 7,7 4,4 1,5 0 1,8 1,3 4,6 7,1 4,3 5,7 0,8 0,9 2,4 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 88,6 0 46,2 32 54,5 80 100 84,6 94,6 91,8 97,1 92,4 95,3 90,9 87,6 91,3 91,8 80,3 61,9 38,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 42,3 0 50 35,7 43,3 40,9 56,5 75 63,2 53,7 51,1 57,8 33,3 45,2 41,8 43,2 45,8 34,5 30,9 24,6 31,3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 39,4 0 1,1 3,4 6,7 8,3 24,2 27,7 28,6 37,3 54,7 39,6 57,7 63,8 50,5 52,5 58,4 46,7 46,7 44,4 37,8 25
Selhání ledvin (N17-N19) 12,5 0 0 0 0 0 33,3 30 36,4 22,2 24,3 32,6 31,1 23,7 12,2 14,2 9,5 10 7,1 1,7 1,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 74,2 0 0 33,3 33,3 38,1 85,7 50 54,2 60,2 72,2 69,9 82,1 76,1 82,9 78,2 82,3 78,8 80 70,4 87,5 100
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 34,7 0 42,9 28,6 41,7 30,4 19 46,7 47,6 61,9 66,7 72,2 74,4 63,2 46,3 54,3 35,4 28,3 13,8 4,5 2,8 3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 82,2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 88,9 88,9 77,9 84,5 83,8 77,3 81 81 100 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79,7 64,3 87,1 90,6 83,8 84,2 88,9 75 82,5 66 82 70,9 89,7 77,4 71,8 71,1 87,5 62,5 51,7 76,9 33,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 85,5 0 100 0 0 90 75 92,9 82,6 90 93,2 79,3 78,9 87,5 91,7 90,9 83,3 100 50 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 71,8 0 0 0 0 28,6 76,5 76,6 67,4 78,4 77 74,4 57,9 75 42,9 87,5 85,7 100 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 78,9 0 0 0 0 64,7 52,8 48,4 76,5 72,6 80,7 82 81,8 86,3 85,9 89,2 78,8 85,3 84,2 50 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,5 100 0 100 44,4 66,7 77,1 82,1 80,7 84,7 87,9 89,6 88,2 91,8 88,2 95,4 91,5 92,6 92,1 86,2 33,3 50
Lékařský potrat (O04) 81 0 0 0 100 87 86,7 88,6 80,8 79,4 76 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 73,2 0 0 0 0 52,4 66,3 72,2 74,5 73,5 75,7 55,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19,8 0 0 0 0 10 8,3 15,4 20,4 25,7 29,7 63,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 38,6 0 0 0 0 18,2 24,2 35,8 39,7 44 53,6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,2 0 0 0 0 8,4 6,5 6,4 7,6 7,2 8 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 94 0 0 0 0 88 86,9 91,3 94,8 95,8 95,5 84,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50 0 0 0 0 0 66,7 47,6 52,3 40,9 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 13,4 0 0 0 0 0 11,1 11,4 10,6 21,9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 66,9 49,2 74 78,6 84,8 62,1 75,9 80,8 77,8 69,2 53,8 28,6 59,1 75 65,4 46,7 61,5 25 0 0 0 72,7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 8,1 11,9 13,3 18 26,4 24 14 12,8 12,5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,2 0 0 7,8 7,9 9,5 22,6 22,4 32,5 25,3 27,1 19,1 22,2 19 0 5 3,8 2,4 0 4,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 42,3 0 0 0 0 36,4 71,4 87,5 41,7 48,6 76,6 57,1 48,1 58 45,6 45,6 35,6 38,9 26,7 5,6 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 9,1 0,9 1,3 4,5 2,5 6,7 10,9 14,3 27,7 23,2 15 17,5 17,7 14,2 13,1 14,5 14,3 7,5 10,1 6,5 5,5 0
Nitrolební poranění (S06) 8,6 5,6 1,1 0 0,9 4,1 1,6 5,3 5,6 5,6 2,6 2,8 13,8 11,8 13,6 10,4 17,4 17,6 15,6 12,8 7,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,2 0 9,2 14,8 18,6 39,7 55,6 50 56,8 50 48,8 32 21,7 42,1 10,5 28,6 26,9 18,5 0 3,8 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 90,6 100 89,1 93,3 92,4 89,3 94,1 87,2 91,4 92 88 98,1 90,6 91,7 93,3 88,9 96,7 83,3 67,9 68,8 44,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74,4 0 20 80 91,7 80 100 100 60 83,3 73,3 64,7 86,7 68,5 71,4 75,9 75,5 75,8 73,8 74,7 75,1 73,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82 0 53,8 58,6 80,8 88,9 86 89,7 89,4 92,9 83,5 85,6 84,9 82,8 84,5 86,5 87,8 58,7 53,8 50 42,9 25
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56 22,2 59,8 55,4 53,9 56,9 63,3 71,5 79 72,7 72,4 71,6 63,7 62,3 60,6 51,8 45,4 36,7 29 12,2 13,8 16
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27,8 10,5 25,8 22,2 33,3 50 0 28,6 20 42,9 18,2 54,5 20 57,1 40 14,3 60 50 25 20 0 100
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 1,2 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 65,2 0 9,1 22,2 44,4 75 66,7 42,9 57,7 61,5 74,5 66,7 54,7 64,5 62,5 69,2 72,7 70,4 62,4 64,6 60 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 78,2 0 0 100 75 100 88,9 79,2 92,3 96,3 93,8 96,6 88,1 77,8 78 84,4 80 42,1 15,8 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 17,1 20 22,6 11,1 25 12,5 0 0 16,7 0 23,5 25 30 50 9,1 8,7 0 20 11,1 14,3 20 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 67,7 0 0 0 0 100 80 50 69,2 58,1 73,9 90 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 0 4,2 0 0 0 8 0 2,9 0 0,7 1 2,2 0,5 1,3 1,3 0,7 0,9 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 24 3,3 32,2 71,6 85 48 34,6 22,3 15,4 14,7 21,5 32,4 36 32,7 28,6 25 22 20,7 14,1 8,6 11,9 8,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 36,5 2 32 46,2 40,4 35,7 43 41,6 42 47,3 54,7 55,5 52,7 47,9 43,5 41 37,3 32,2 23,5 17,3 14,1 12,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)