8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 6 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 85 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2 7 10 15 11 9 13 6 4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 122 0 10 5 0 7 26 17 15 3 4 3 5 2 8 4 8 3 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 750 0 0 0 0 0 0 0 4 2 14 19 24 68 109 142 153 103 73 26 12 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 175 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 4 17 29 58 34 21 4 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 718 0 0 0 0 1 3 2 13 12 11 15 21 21 46 72 102 96 136 116 50 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 164 0 0 0 0 0 0 5 23 52 86 108 132 120 152 212 131 78 46 16 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 305 0 0 0 0 0 0 0 12 26 12 15 26 24 55 56 34 16 19 8 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 123 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 15 12 8 24 22 18 5 4 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 60 109 126 111 42 31 10 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 081 1 0 0 0 0 0 1 3 11 8 16 25 62 118 196 248 153 142 73 24 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 777 0 6 4 5 7 14 20 54 65 78 87 122 140 286 341 283 160 72 21 10 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 223 0 0 0 0 0 6 21 25 38 20 19 11 8 25 20 14 7 6 3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 108 0 0 0 0 1 1 0 2 3 5 1 7 10 22 23 18 9 4 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 019 0 0 0 0 0 4 15 52 127 215 270 205 41 34 29 17 4 6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 102 13 35 37 52 58 61 114 138 194 160 156 159 191 208 223 179 72 32 13 5 2
Anémie (D50-D64) 28 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 1 1 3 5 4 1 3 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 27 0 0 0 1 2 1 1 1 4 3 3 3 2 0 0 2 0 3 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 172 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 11 11 32 37 34 11 16 4 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 932 0 0 1 3 11 14 33 53 72 101 79 83 97 115 133 70 42 20 4 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 38 0 0 0 0 3 10 7 2 4 2 1 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 29 0 0 0 0 2 2 4 2 3 7 1 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 524 5 12 13 11 12 9 18 25 58 38 40 52 52 40 50 35 22 22 8 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 285 0 0 3 2 0 3 0 3 2 2 1 2 4 12 36 59 49 60 43 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 757 4 25 34 15 13 2 10 19 32 25 24 32 76 93 125 94 65 53 12 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 544 3 70 134 27 20 21 16 32 36 37 22 25 22 23 29 22 0 2 3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 6 3 3 2 0 0
Angina pectoris (I20) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 14 17 22 9 5 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 274 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 15 18 27 41 54 46 25 18 16 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 871 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 22 56 59 131 179 213 108 68 22 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 3 1 0 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 592 0 0 3 0 1 6 7 5 15 6 8 28 34 61 88 103 78 81 57 9 2
Selhání srdce (I50) 123 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 3 15 20 30 18 18 5 4 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 420 1 1 1 0 0 1 4 4 6 13 23 15 25 58 84 69 66 30 17 2 0
Ateroskleróza (I70) 779 0 0 0 0 0 0 1 2 6 5 17 32 53 120 193 159 82 67 30 9 3
Varixy dolních končetin (I83) 1 046 0 0 0 0 0 6 45 74 133 147 115 126 95 125 99 59 15 5 2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 885 0 2 0 11 32 17 27 29 25 32 20 36 47 104 145 157 96 64 32 8 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 43 0 3 1 2 8 2 1 3 1 8 1 1 1 2 3 2 2 0 1 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 6 8 3 6 3 2 2 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 906 2 869 697 89 54 50 50 29 38 19 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 304 3 5 24 16 54 80 125 142 159 126 89 102 109 103 81 55 23 4 3 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 2 6 8 3 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 142 2 2 3 0 8 4 9 14 4 8 1 8 9 19 19 18 6 4 2 0 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 324 0 1 13 23 96 36 31 23 21 21 10 8 6 14 10 4 2 5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 286 2 13 35 9 18 10 16 22 16 23 20 26 19 16 18 9 5 7 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 53 1 1 0 2 0 0 1 1 0 4 6 2 8 11 9 4 1 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 94 0 0 0 0 1 2 2 1 4 4 3 8 13 14 7 14 5 7 8 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 38 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 3 8 6 5 3 2 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 125 0 10 78 125 120 102 117 113 107 58 51 57 43 45 51 27 7 4 9 0 1
Tříselná kýla (K40) 1 810 76 116 78 20 13 21 36 72 87 79 102 101 132 196 209 217 143 75 29 8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 553 2 35 211 24 4 19 24 51 106 99 109 134 93 170 191 135 81 40 17 7 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 134 0 0 0 1 3 13 11 23 24 19 12 8 7 4 4 2 1 0 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 384 8 16 2 1 0 1 6 6 6 12 12 23 27 34 48 45 38 38 45 15 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 113 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 6 7 5 16 25 10 11 8 6 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 933 14 10 7 4 8 28 61 71 110 118 92 82 74 81 79 58 19 12 4 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 180 1 7 4 3 1 1 4 0 1 6 3 17 15 12 38 21 18 17 9 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 15 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 631 0 0 2 3 9 33 64 90 129 154 144 146 152 211 207 169 66 30 13 7 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 146 1 0 1 0 0 2 4 6 9 6 8 14 4 16 26 22 13 8 5 0 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 47 0 0 0 0 0 3 0 1 4 6 1 3 2 8 4 7 2 3 2 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 176 1 0 1 2 1 8 7 11 9 10 10 10 6 20 25 14 13 15 9 2 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 444 5 22 17 9 28 29 35 31 35 28 24 16 22 35 33 30 15 17 12 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 21 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 3 2 2 3 0 4 0 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 145 0 5 7 9 15 4 7 6 8 8 13 9 7 7 6 14 3 12 4 0 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 250 0 0 0 0 0 2 3 4 15 21 30 61 102 199 278 256 145 99 32 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 223 0 0 0 0 0 0 2 4 8 22 38 59 100 180 272 247 175 91 24 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 343 0 0 1 10 101 125 164 202 255 303 222 264 207 218 148 83 30 8 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 347 0 4 7 40 74 65 86 82 85 93 90 142 138 146 144 83 46 15 6 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 324 0 1 0 3 2 3 2 9 9 23 20 29 40 40 58 47 21 15 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 460 0 0 0 0 1 0 9 19 51 66 36 48 44 54 63 44 15 8 2 0 0
Dorzalgie (M54) 31 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 2 4 1 4 4 2 3 1 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 178 0 13 6 8 18 29 39 53 85 99 107 152 112 140 145 110 39 16 5 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 316 0 3 9 9 8 8 7 14 14 14 13 21 21 32 45 27 22 24 22 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 569 0 1 0 0 1 2 14 17 21 27 18 23 49 50 85 76 63 69 43 10 0
Selhání ledvin (N17-N19) 149 0 0 0 0 0 1 7 4 5 6 5 9 12 23 25 24 15 11 1 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 140 0 1 1 0 2 23 40 31 89 92 48 88 122 166 158 138 54 55 25 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 863 0 6 15 8 3 12 14 13 36 52 77 71 77 123 133 103 81 30 8 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 15 46 106 134 124 59 42 11 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 058 15 123 138 84 77 45 40 44 54 42 32 44 50 67 77 55 33 30 5 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 222 1 0 0 1 7 12 18 20 28 32 22 25 16 19 9 8 4 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 291 0 0 0 0 8 19 49 44 48 37 29 26 13 7 4 5 1 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 611 0 0 0 0 5 16 49 63 140 261 318 335 137 75 84 65 37 19 5 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 240 4 3 1 7 31 99 259 405 510 431 407 386 331 379 448 304 126 83 25 1 0
Lékařský potrat (O04) 517 0 0 0 0 22 51 74 98 113 148 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 654 0 0 0 0 20 90 306 507 501 216 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 512 0 0 0 0 1 28 114 204 130 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 237 0 0 0 0 2 11 44 87 75 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 730 0 0 0 0 5 41 174 300 187 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 814 0 0 0 0 27 199 724 1 456 1 128 259 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 48 0 0 0 0 0 3 7 23 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 924 180 235 227 60 51 17 32 29 11 17 8 8 8 16 13 8 0 0 0 0 4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 92 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 8 16 20 21 8 3 3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 192 0 2 9 18 20 19 22 26 23 16 17 7 3 1 2 1 2 3 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 264 0 0 0 0 1 1 10 14 24 21 13 21 17 37 34 34 22 14 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 421 1 10 3 4 8 9 16 11 26 29 21 20 29 45 54 50 37 29 14 5 0
Nitrolební poranění (S06) 190 1 0 1 1 2 2 1 7 2 11 11 11 10 10 23 31 23 21 15 7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 298 1 19 14 20 35 30 35 31 30 21 16 14 9 5 4 6 3 4 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 976 0 51 183 126 24 20 30 30 38 40 34 36 46 85 86 61 37 31 15 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 480 0 14 4 4 2 3 4 11 13 16 9 17 32 60 108 148 145 318 345 197 30
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 828 0 2 10 29 31 41 39 47 79 75 62 65 61 86 73 58 33 23 7 7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 692 2 60 98 115 137 164 202 210 257 238 197 185 173 162 175 137 64 65 39 11 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 81 5 15 5 0 4 3 5 5 3 3 3 3 2 5 6 4 2 7 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 787 1 2 6 4 8 12 12 25 27 37 25 36 56 84 123 139 82 65 34 8 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 353 0 2 0 6 15 18 22 39 37 51 29 23 27 31 22 12 9 5 4 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 73 7 22 10 2 2 0 2 3 5 3 1 0 2 1 4 4 2 1 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 83 0 0 0 0 1 1 5 11 21 26 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 082 4 26 75 96 59 67 114 126 175 155 137 130 138 179 237 187 98 60 15 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 70 420 394 1 892 2 239 1 125 1 430 1 952 3 782 5 660 6 217 4 977 4 028 4 489 4 421 6 144 7 270 6 157 3 502 2 717 1 464 497 63
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 0 0 0 2,8 3,4 5,4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,5 0 0 0 0 0 1,6 0 1,9 0 0,9 1,2 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,7 6,8 0 0 0 2,2 1,6 0 1,9 0 0,9 2,5 2,6 9,7 12,3 18,8 18,2 25,4 44,8 32,2 55,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,7 0 17,5 7,5 0 15,7 40,7 19,2 14,1 2,4 3,8 3,7 6,4 2,8 9,8 5 13,2 8,5 3,4 5,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,4 0 0 0 0 0 0 0 3,8 1,6 13,3 23,3 30,7 94,3 133,8 178,3 252,6 290,7 251,4 139,5 167,5 121,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,9 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,6 1,9 3,7 5,1 23,6 35,6 72,8 56,1 59,3 13,8 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 56,9 0 0 0 0 2,2 4,7 2,3 12,2 9,7 10,4 18,4 26,9 29,1 56,5 90,4 168,4 271 468,4 622,6 697,9 121,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 92,2 0 0 0 0 0 0 5,7 21,7 42 81,6 132,6 168,9 166,3 186,5 266,2 216,3 220,2 158,4 85,9 41,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,2 0 0 0 0 0 0 0 11,3 21 11,4 18,4 33,3 33,3 67,5 70,3 56,1 45,2 65,4 42,9 27,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,8 6,6 18,4 15,4 11,1 29,5 27,6 29,7 14,1 13,8 5,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 40,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,7 17,9 83,2 133,8 158,2 183,3 118,6 106,8 53,7 41,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 85,6 6,8 0 0 0 0 0 1,1 2,8 8,9 7,6 19,6 32 85,9 144,8 246,1 409,4 431,9 489 391,8 335 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 140,8 0 10,5 6 10,7 15,7 21,9 22,6 50,9 52,5 74 106,8 156,1 194,1 351 428,1 467,2 451,6 248 112,7 139,6 243,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 17,7 0 0 0 0 0 9,4 23,7 23,6 30,7 19 23,3 14,1 11,1 30,7 25,1 23,1 19,8 20,7 16,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8,6 0 0 0 0 2,2 1,6 0 1,9 2,4 4,7 1,2 9 13,9 27 28,9 29,7 25,4 13,8 5,4 14 0
Leiomyom dělohy (D25) 80,7 0 0 0 0 0 6,3 17 49 102,5 204 331,4 262,3 56,8 41,7 36,4 28,1 11,3 20,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 166,5 88,2 61,2 55,5 110,8 130,5 95,4 128,9 130 156,6 151,8 191,5 203,5 264,8 255,3 280 295,5 203,2 110,2 69,8 69,8 243,6
Anémie (D50-D64) 2,2 0 0 0 0 2,2 0 1,1 0,9 0 0,9 2,5 3,8 1,4 1,2 3,8 8,3 11,3 3,4 16,1 14 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,1 0 0 0 2,1 4,5 1,6 1,1 0,9 3,2 2,8 3,7 3,8 2,8 0 0 3,3 0 10,3 5,4 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,7 7,4 14,1 15,2 39,3 46,5 56,1 31 55,1 21,5 27,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 73,8 0 0 1,5 6,4 24,7 21,9 37,3 49,9 58,1 95,8 97 106,2 134,5 141,1 167 115,6 118,6 68,9 21,5 14 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 0 0 0 0 6,7 15,6 7,9 1,9 3,2 1,9 1,2 1,3 0 4,9 2,5 1,7 0 3,4 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,3 0 0 0 0 4,5 3,1 4,5 1,9 2,4 6,6 1,2 2,6 2,8 1,2 1,3 0 2,8 3,4 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 8,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 41,5 33,9 21 19,5 23,4 27 14,1 20,3 23,6 46,8 36,1 49,1 66,5 72,1 49,1 62,8 57,8 62,1 75,8 42,9 27,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 22,6 0 0 4,5 4,3 0 4,7 0 2,8 1,6 1,9 1,2 2,6 5,5 14,7 45,2 97,4 138,3 206,6 230,8 55,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 60 27,1 43,7 51 32 29,2 3,1 11,3 17,9 25,8 23,7 29,5 40,9 105,3 114,1 156,9 155,2 183,5 182,5 64,4 55,8 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 43,1 20,3 122,4 200,9 57,5 45 32,9 18,1 30,1 29,1 35,1 27 32 30,5 28,2 36,4 36,3 0 6,9 16,1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,4 6,1 11,3 9,9 8,5 10,3 10,7 0 0
Angina pectoris (I20) 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,5 3,8 12,5 17,2 21,3 36,3 25,4 17,2 21,5 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 10,4 18,4 23 37,4 50,3 67,8 75,9 70,6 62 85,9 14 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 69 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,6 27 71,7 81,8 160,8 224,7 351,6 304,8 234,2 118,1 27,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0,8 0 2,5 0 1,4 0 2,5 3,3 2,8 10,3 5,4 0 121,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 46,9 0 0 4,5 0 2,2 9,4 7,9 4,7 12,1 5,7 9,8 35,8 47,1 74,9 110,5 170 220,2 279 305,9 125,6 243,6
Selhání srdce (I50) 9,7 0 0 0 0 0 0 1,1 2,8 1,6 0 2,5 2,6 4,2 18,4 25,1 49,5 50,8 62 26,8 55,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 33,3 6,8 1,7 1,5 0 0 1,6 4,5 3,8 4,8 12,3 28,2 19,2 34,7 71,2 105,5 113,9 186,3 103,3 91,2 27,9 0
Ateroskleróza (I70) 61,7 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 4,8 4,7 20,9 40,9 73,5 147,3 242,3 262,5 231,5 230,7 161 125,6 365,4
Varixy dolních končetin (I83) 82,9 0 0 0 0 0 9,4 50,9 69,7 107,4 139,5 141,1 161,2 131,7 153,4 124,3 97,4 42,3 17,2 10,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 70,1 0 3,5 0 23,4 72 26,6 30,5 27,3 20,2 30,4 24,5 46,1 65,2 127,6 182 259,2 271 220,4 171,7 111,7 121,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,4 0 5,2 1,5 4,3 18 3,1 1,1 2,8 0,8 7,6 1,2 1,3 1,4 2,5 3,8 3,3 5,6 0 5,4 14 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0,9 1,2 2,6 2,8 7,4 10 5 16,9 10,3 10,7 27,9 121,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 151 13,6 1 519,0 1 045,2 189,6 121,5 78,2 56,5 27,3 30,7 18 1,2 2,6 4,2 1,2 1,3 0 0 0 0 0 121,8
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 103,3 20,3 8,7 36 34,1 121,5 125,2 141,3 133,8 128,4 119,6 109,2 130,5 151,1 126,4 101,7 90,8 64,9 13,8 16,1 14 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,1 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 1,9 0 1,3 5,5 2,5 7,5 13,2 8,5 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 5,4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,2 13,6 3,5 4,5 0 18 6,3 10,2 13,2 3,2 7,6 1,2 10,2 12,5 23,3 23,9 29,7 16,9 13,8 10,7 0 243,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 25,7 0 1,7 19,5 49 216 56,3 35 21,7 17 19,9 12,3 10,2 8,3 17,2 12,6 6,6 5,6 17,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 22,7 13,6 22,7 52,5 19,2 40,5 15,6 18,1 20,7 12,9 21,8 24,5 33,3 26,3 19,6 22,6 14,9 14,1 24,1 10,7 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,2 6,8 1,7 0 4,3 0 0 1,1 0,9 0 3,8 7,4 2,6 11,1 13,5 11,3 6,6 2,8 6,9 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7,4 0 0 0 0 2,2 3,1 2,3 0,9 3,2 3,8 3,7 10,2 18 17,2 8,8 23,1 14,1 24,1 42,9 14 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 6,8 1,7 0 0 0 0 0 2,8 0,8 0 2,5 2,6 4,2 9,8 7,5 8,3 8,5 6,9 5,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,1 0 17,5 117 266,3 270 159,6 132,3 106,4 86,4 55 62,6 72,9 59,6 55,2 64 44,6 19,8 13,8 48,3 0 121,8
Tříselná kýla (K40) 143,4 515,5 202,8 117 42,6 29,2 32,9 40,7 67,8 70,2 75 125,2 129,2 183 240,5 262,4 358,3 403,6 258,3 155,6 111,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 123 13,6 61,2 316,4 51,1 9 29,7 27,1 48 85,6 93,9 133,8 171,5 128,9 208,6 239,8 222,9 228,6 137,8 91,2 97,7 121,8
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,6 0 0 0 2,1 6,7 20,3 12,4 21,7 19,4 18 14,7 10,2 9,7 4,9 5 3,3 2,8 0 10,7 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 1,2 0 0 2,5 1,3 1,7 0 0 10,7 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 30,4 54,3 28 3 2,1 0 1,6 6,8 5,7 4,8 11,4 14,7 29,4 37,4 41,7 60,3 74,3 107,3 130,9 241,5 209,4 121,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9 0 0 0 0 0 0 1,1 2,8 4 6,6 7,4 9 6,9 19,6 31,4 16,5 31 27,6 32,2 27,9 121,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,9 95 17,5 10,5 8,5 18 43,8 69 66,9 88,8 112 112,9 104,9 102,6 99,4 99,2 95,8 53,6 41,3 21,5 14 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 14,3 6,8 12,2 6 6,4 2,2 1,6 4,5 0 0,8 5,7 3,7 21,8 20,8 14,7 47,7 34,7 50,8 58,5 48,3 27,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0,9 0 2,6 2,8 4,9 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,2 6,8 0 0 0 0 0 1,1 0 1,6 0,9 1,2 1,3 1,4 2,5 2,5 1,7 5,6 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 129,2 0 0 3 6,4 20,2 51,6 72,3 84,8 104,1 146,1 176,7 186,8 210,7 258,9 259,9 279 186,3 103,3 69,8 97,7 243,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,6 6,8 0 1,5 0 0 3,1 4,5 5,7 7,3 5,7 9,8 17,9 5,5 19,6 32,6 36,3 36,7 27,6 26,8 0 121,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,7 0 0 0 0 0 4,7 0 0,9 3,2 5,7 1,2 3,8 2,8 9,8 5 11,6 5,6 10,3 10,7 14 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,9 6,8 0 1,5 4,3 2,2 12,5 7,9 10,4 7,3 9,5 12,3 12,8 8,3 24,5 31,4 23,1 36,7 51,7 48,3 27,9 243,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 35,2 33,9 38,5 25,5 19,2 63 45,4 39,6 29,2 28,3 26,6 29,5 20,5 30,5 43 41,4 49,5 42,3 58,5 64,4 14 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,7 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,6 0 0 2,6 4,2 2,5 2,5 5 0 13,8 0 27,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 11,5 0 8,7 10,5 19,2 33,7 6,3 7,9 5,7 6,5 7,6 16 11,5 9,7 8,6 7,5 23,1 8,5 41,3 21,5 0 121,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 99 0 0 0 0 0 3,1 3,4 3,8 12,1 19,9 36,8 78,1 141,4 244,2 349 422,6 409,3 340,9 171,7 41,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 96,9 0 0 0 0 0 0 2,3 3,8 6,5 20,9 46,6 75,5 138,6 220,9 341,5 407,8 494 313,4 128,8 14 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 185,6 0 0 1,5 21,3 227,2 195,6 185,4 190,3 205,9 287,5 272,5 337,8 286,9 267,5 185,8 137 84,7 27,6 10,7 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 106,7 0 7 10,5 85,2 166,5 101,7 97,2 77,2 68,6 88,2 110,5 181,7 191,3 179,2 180,8 137 129,8 51,7 32,2 14 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,3 3,3 2,8 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25,7 0 1,7 0 6,4 4,5 4,7 2,3 8,5 7,3 21,8 24,5 37,1 55,4 49,1 72,8 77,6 59,3 51,7 10,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 36,4 0 0 0 0 2,2 0 10,2 17,9 41,2 62,6 44,2 61,4 61 66,3 79,1 72,6 42,3 27,6 10,7 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 2,2 0 0 0 2,4 2,8 2,5 2,6 5,5 1,2 5 6,6 5,6 10,3 5,4 14 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 93,3 0 22,7 9 17 40,5 45,4 44,1 49,9 68,6 93,9 131,3 194,5 155,3 171,8 182 181,6 110,1 55,1 26,8 27,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25 0 5,2 13,5 19,2 18 12,5 7,9 13,2 11,3 13,3 16 26,9 29,1 39,3 56,5 44,6 62,1 82,7 118,1 41,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 45,1 0 1,7 0 0 2,2 3,1 15,8 16 17 25,6 22,1 29,4 67,9 61,4 106,7 125,5 177,8 237,6 230,8 139,6 0
Selhání ledvin (N17-N19) 11,8 0 0 0 0 0 1,6 7,9 3,8 4 5,7 6,1 11,5 16,6 28,2 31,4 39,6 42,3 37,9 5,4 14 0
Urolitiáza (N20-N23) 90,3 0 1,7 1,5 0 4,5 36 45,2 29,2 71,8 87,3 58,9 112,6 169,1 203,7 198,4 227,8 152,4 189,4 134,2 97,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 68,4 0 10,5 22,5 17 6,7 18,8 15,8 12,2 29,1 49,3 94,5 90,9 106,7 150,9 167 170 228,6 103,3 42,9 14 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,7 19,2 63,8 130,1 168,2 204,7 166,5 144,6 59 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 83,8 101,7 215 206,9 179 173,2 70,4 45,2 41,4 43,6 39,9 39,3 56,3 69,3 82,2 96,7 90,8 93,1 103,3 26,8 41,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 17,6 6,8 0 0 2,1 15,7 18,8 20,3 18,8 22,6 30,4 27 32 22,2 23,3 11,3 13,2 11,3 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23,1 0 0 0 0 18 29,7 55,4 41,4 38,7 35,1 35,6 33,3 18 8,6 5 8,3 2,8 3,4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 127,6 0 0 0 0 11,2 25 55,4 59,3 113 247,7 390,3 428,7 189,9 92 105,5 107,3 104,4 65,4 26,8 27,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 335,9 27,1 5,2 1,5 14,9 69,7 154,9 292,8 381,5 411,7 409 499,5 493,9 458,8 465,1 562,4 501,9 355,7 285,8 134,2 14 0
Lékařský potrat (O04) 41 0 0 0 0 49,5 79,8 83,6 92,3 91,2 140,4 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 131 0 0 0 0 45 140,8 345,9 477,6 404,4 205 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 40,6 0 0 0 0 2,2 43,8 128,9 192,2 104,9 29,4 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,8 0 0 0 0 4,5 17,2 49,7 82 60,5 15,2 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 57,8 0 0 0 0 11,2 64,1 196,7 282,6 151 19,9 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 302,1 0 0 0 0 60,7 311,4 818,4 1 371,6 910,6 245,8 23,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,8 0 0 0 0 0 4,7 7,9 21,7 10,5 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,5 0 0 0 0 0 0 1,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 74,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 73,2 1 220,8 410,8 340,4 127,8 114,7 26,6 36,2 27,3 8,9 16,1 9,8 10,2 11,1 19,6 16,3 13,2 0 0 0 0 487,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,3 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0,8 0,9 1,2 11,5 11,1 19,6 25,1 34,7 22,6 10,3 16,1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,2 0 3,5 13,5 38,4 45 29,7 24,9 24,5 18,6 15,2 20,9 9 4,2 1,2 2,5 1,7 5,6 10,3 0 14 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 20,9 0 0 0 0 2,2 1,6 11,3 13,2 19,4 19,9 16 26,9 23,6 45,4 42,7 56,1 62,1 48,2 5,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 33,3 6,8 17,5 4,5 8,5 18 14,1 18,1 10,4 21 27,5 25,8 25,6 40,2 55,2 67,8 82,5 104,4 99,9 75,1 69,8 0
Nitrolební poranění (S06) 15,1 6,8 0 1,5 2,1 4,5 3,1 1,1 6,6 1,6 10,4 13,5 14,1 13,9 12,3 28,9 51,2 64,9 72,3 80,5 97,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,6 6,8 33,2 21 42,6 78,7 46,9 39,6 29,2 24,2 19,9 19,6 17,9 12,5 6,1 5 9,9 8,5 13,8 5,4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 77,3 0 89,1 274,4 268,5 54 31,3 33,9 28,3 30,7 38 41,7 46,1 63,8 104,3 108 100,7 104,4 106,8 80,5 41,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 117,2 0 24,5 6 8,5 4,5 4,7 4,5 10,4 10,5 15,2 11 21,8 44,4 73,6 135,6 244,3 409,3 1 095,2 1 851,6 2 749,9 3 654,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 65,6 0 3,5 15 61,8 69,7 64,1 44,1 44,3 63,8 71,2 76,1 83,2 84,6 105,5 91,6 95,8 93,1 79,2 37,6 97,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 213,2 13,6 104,9 147 245 308,2 256,6 228,3 197,8 207,5 225,8 241,8 236,7 239,8 198,8 219,7 226,2 180,6 223,9 209,3 153,5 121,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,4 33,9 26,2 7,5 0 9 4,7 5,7 4,7 2,4 2,8 3,7 3,8 2,8 6,1 7,5 6,6 5,6 24,1 5,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 1,3 0 2,8 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 62,3 6,8 3,5 9 8,5 18 18,8 13,6 23,6 21,8 35,1 30,7 46,1 77,6 103,1 154,4 229,5 231,5 223,9 182,5 111,7 121,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 28 0 3,5 0 12,8 33,7 28,2 24,9 36,7 29,9 48,4 35,6 29,4 37,4 38 27,6 19,8 25,4 17,2 21,5 14 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,8 47,5 38,5 15 4,3 4,5 0 2,3 2,8 4 2,8 1,2 0 2,8 1,2 5 6,6 5,6 3,4 5,4 14 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 6,6 0 0 0 0 2,2 1,6 5,7 10,4 17 24,7 14,7 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 2,8 6,1 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 164,9 27,1 45,4 112,5 204,5 132,7 104,8 128,9 118,7 141,3 147,1 168,2 166,4 191,3 219,7 297,5 308,7 276,6 206,6 80,5 55,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 578,4 2 672,3 3 307,3 3 357,4 2 397,0 3 217,2 3 054,1 4 275,1 5 331,9 5 018,7 4 722,6 4 943,9 5 744,2 6 128,3 7 539,9 9 127,0 10 164,8 9 884,8 9 357,0 7 857,0 6 937,5 7 673,6
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 5,3 0 0 0 1,4 1,5 1,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8,3 0 0 0 0 0 50 0 25 0 12,5 12,5 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,8 3,3 0 0 0 10 12,5 0 15,4 0 4,3 8 6,5 15,6 10,2 10,8 6,7 6,8 7,1 3,6 4,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,4 0 9,3 6,7 0 8,8 21,1 12,1 10,3 1,8 2,8 3,3 4,7 1,7 4,6 2,2 4,6 2,6 0,9 1,1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,5 0 0 0 0 0 0 0 40 66,7 66,7 61,3 57,1 60,7 58 62,3 65,4 62,8 58,9 41,3 66,7 50
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 15,7 0 0 0 0 0 100 0 0 28,6 28,6 13 11,1 27 15 21,6 15,5 14,1 4,7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 82,1 0 0 0 0 100 100 100 92,9 92,3 73,3 83,3 67,7 61,8 75,4 72 82,3 84,2 87,2 87,9 89,3 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 81,3 0 0 0 0 0 0 55,6 79,3 76,5 87,8 88,5 85,2 83,3 82,6 87,6 77,5 71,6 70,8 59,3 30 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 63,7 0 0 0 0 0 0 0 80 81,3 50 71,4 78,8 77,4 67,9 67,5 57,6 44,4 47,5 57,1 50 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 41 0 0 0 0 0 0 0 20 100 58,3 60 34,3 34,8 55,8 39,3 37,5 23,8 22,2 33,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 71,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 70 84,5 81,3 80,8 74 54,5 57,4 26,3 60 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 88,4 100 0 0 0 0 0 100 100 100 72,7 94,1 75,8 92,5 87,4 92,5 89,9 89 87,7 82 72,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 36,5 0 7,7 7,8 25 28 42,4 40,8 52,9 45,5 51 50 44,2 37,2 36,4 39,9 37,1 35,5 22,9 13 20,8 25
Carcinoma in situ (D00-D09) 92,1 0 0 0 0 0 100 95,5 100 100 90,9 90,5 100 100 92,6 80 93,3 77,8 75 75 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 34,6 0 0 0 0 33,3 100 0 66,7 60 41,7 20 38,9 40 37,9 37,7 29,5 29 25 14,3 33,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 94,7 0 0 0 0 0 100 93,8 94,5 96,9 94,7 94,1 94 95,3 97,1 100 85 100 85,7 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 70,6 12,1 57,4 75,5 89,7 72,5 76,3 85,7 87,9 87,4 81,2 85,2 75,7 80,9 76,2 68 63 47,4 36 26 18,5 66,7
Anémie (D50-D64) 2,8 0 0 0 0 8,3 0 8,3 5,6 0 5,3 5,6 8,8 2,9 1,9 2,9 3,4 3,5 0,7 2,3 1,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8,2 0 0 0 9,1 28,6 16,7 20 9,1 23,5 30 23,1 20 18,2 0 0 8,7 0 11,5 7,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 7 10,7 14,3 13,3 21,6 23,9 18,7 9,6 14 6,2 7,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20,8 0 0 0,6 4,1 11,2 21,2 32 55,2 59 55,8 55,2 57,6 49 38,3 38,2 21,7 13,7 4,3 0,8 0,4 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,2 0 0 0 0 1,8 13,2 8,9 1,9 4 2 1,8 1,4 0 5,3 3,3 1,8 0 2,2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,3 0 0 0 0 3,7 3,3 7,1 3,4 4,2 9,6 1,4 3,4 3,3 1,3 1,1 0 2,2 1,7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 16 10,9 13,2 12,1 12,6 14,8 21,4 16,2 19,8 26,2 22 18,8 20,2 20,1 12,3 14,5 9,7 11,1 16,5 10,1 18,2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 61,2 0 0 75 100 0 100 0 50 66,7 40 50 28,6 57,1 52,2 58,1 60,2 62 69 64,2 80 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 47,3 25 39,1 55,7 42,9 39,4 16,7 28,6 38 52,5 42,4 50 46,4 60,8 62,8 51 45,2 42,8 44,9 24,5 33,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 39,4 8,8 47,6 87,6 71,1 66,7 52,5 36,4 58,2 46,2 45,7 33,8 33,8 25,9 22,8 24,6 23,4 0 3,8 13,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 1,2 3,3 4,8 3,1 1,9 2 1,4 0 0
Angina pectoris (I20) 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 18,2 13 18 19,2 18,5 24,7 15,5 10 14,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 18,1 0 0 0 0 0 0 0 20 10 32,4 22,7 19,8 21,8 18,3 21,1 23,8 16,6 12,2 9,9 2,5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 21,6 23,2 35,9 24,8 30,7 28,9 33,4 27,3 19,6 12,2 4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,7 0 0 0 0 33,3 0 0 0 4,2 0 5,4 0 1,9 0 1,6 1,4 1 2,7 1,5 0 100
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 12,7 0 0 37,5 0 7,7 28,6 29,2 11,1 24,6 7 9 16,7 13,1 13,6 12,5 13,2 12,2 12,4 11,8 5,9 8
Selhání srdce (I50) 3,8 0 0 0 0 0 0 25 30 11,8 0 9,1 3,2 2,8 7,4 4,9 6,8 4 3,1 0,8 1,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 11,4 16,7 25 33,3 0 0 33,3 23,5 16 18,2 22 23,2 12,2 14 17,8 17,7 13,5 13,8 5,5 3,3 0,9 0
Ateroskleróza (I70) 38,5 0 0 0 0 0 0 100 66,7 60 38,5 54,8 52,5 40,5 40,5 44,4 38,6 31,9 34,4 23,8 20,9 33,3
Varixy dolních končetin (I83) 85 0 0 0 0 0 85,7 91,8 91,4 93,7 93,6 92 94,7 94,1 94 80,5 77,6 33,3 14,3 10,5 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,9 0 11,8 0 25 44,4 39,5 39,7 37,2 22,7 32,3 17,7 27,7 30,5 34,6 31,9 35,5 28,2 18,2 13,6 10,5 12,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,3 0 1 0,9 4,3 19,5 6,7 3,1 11,1 2,6 17,4 5,6 5,9 5,9 9,1 14,3 7,4 10,5 0 6,7 6,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 1,9 2,2 3,9 2,3 4,3 3,5 1,1 2,5 0,9 0,6 0,9 2,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 1,6 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 83,7 66,7 81,2 83,7 80,9 96,4 96,2 100 93,5 90,5 100 100 100 75 100 100 0 0 0 0 0 100
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 85,9 42,9 50 77,4 59,3 83,1 90,9 91,2 85,5 90,3 86,3 88,1 91,9 94,8 85,8 81,8 83,3 88,5 30,8 27,3 33,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0 0 0 0 0 100 0 0 0 25 0 2,9 4,1 1,1 1,9 2,6 1,3 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 7,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,7 5,6 6,1 20 0 34,8 26,7 22,5 38,9 14,8 18,6 4,2 14,3 9,8 13,8 9,4 8,5 4 2,6 1,9 0 33,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,2 0 12,5 92,9 92 93,2 90 86,1 85,2 61,8 58,3 62,5 50 60 53,8 47,6 33,3 25 55,6 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 66,1 50 44,8 72,9 60 94,7 76,9 61,5 75,9 66,7 74,2 71,4 68,4 70,4 59,3 64,3 50 55,6 58,3 33,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 13,9 3,2 10 0 13,3 0 0 14,3 9,1 0 28,6 26,1 9,1 28,6 29,7 25 11,8 7,1 7,7 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24,4 0 0 0 0 25 66,7 33,3 7,1 50 26,7 16,7 44,4 39,4 31,8 17,1 29,2 17,2 15,6 20 5,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,1 6,7 2,9 0 0 0 0 0 8,6 2,9 0 5 5,1 8,6 10,3 6,2 5,3 4,3 2 1,3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,1 0 83,3 95,1 96,9 90,9 86,4 91,4 86,9 87 92,1 89,5 87,7 89,6 81,8 91,1 81,8 77,8 40 81,8 0 100
Tříselná kýla (K40) 96,5 96,2 99,1 96,3 95,2 100 95,5 94,7 97,3 94,6 94 94,4 94,4 98,5 99 96,3 98,6 97,9 92,6 85,3 88,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,8 25 94,6 98,1 96 100 100 96 96,2 94,6 92,5 94,8 96,4 85,3 92,9 94,1 93,8 90 85,1 60,7 70 100
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19 0 0 0 1,1 2,1 27,7 21,6 31,5 31,2 44,2 40 50 33,3 17,4 14,3 11,1 14,3 0 50 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 16,7 16,7 0 0 15,4 4,5 7,1 0 0 13,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 42,8 66,7 59,3 22,2 100 0 25 37,5 40 25 48 37,5 51,1 45,8 41,5 42,9 35,4 42,2 47,5 46,4 46,9 16,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 20,6 0 0 0 0 0 0 50 37,5 27,8 35 21,4 28 11,6 22,5 29,4 17,2 15,9 14,5 12,5 12,5 50
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 79,7 60,9 71,4 100 44,4 50 96,6 85,9 92,2 93,2 92,9 92 84,5 81,3 83,5 71,2 72,5 42,2 40 26,7 8,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 22,1 14,3 33,3 25 23,1 16,7 14,3 30,8 0 5,9 18,8 15 41,5 28,8 15,2 29,9 18,3 23,4 21,5 16,4 10,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 7,1 4,2 3,7 0 5,7 4,3 6,5 2,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,3 16,7 0 0 0 0 0 11,1 0 9,5 4,2 2,9 2,6 2,4 4 3,3 1,5 10,5 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 64,6 0 0 100 42,9 52,9 75 80 73,2 76,8 79 81,8 76,8 71,4 73,8 69,9 58,1 44,6 21,3 13,4 18,9 20
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19,3 100 0 50 0 0 66,7 33,3 42,9 50 33,3 38,1 45,2 11,8 23,9 21,1 17,9 17,1 7,8 7,4 0 20
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,7 0 0 0 0 0 12,5 0 2,1 7,4 8,8 2,1 5 4,2 7,7 4,6 8,5 4,7 5,7 4,9 5,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,6 8,3 0 3 15,4 8,3 42,1 26,9 39,3 22,5 32,3 30,3 35,7 11,1 29,9 25,8 14 18,1 14,3 13 5 33,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,5 29,4 45,8 50 50 66,7 70,7 63,6 54,4 48,6 57,1 52,2 38,1 56,4 59,3 44,6 44,1 44,1 48,6 42,9 33,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3,8 0 0 0 0 0 0 3,3 0 6,9 0 0 6,3 9,1 3,5 3,8 6,4 0 9,5 0 11,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 27,6 0 14,7 28 42,9 51,7 22,2 41,2 33,3 34,8 30,8 39,4 32,1 35 22,6 15 32,6 10,7 30,8 16 0 25
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 91,8 0 0 0 0 0 66,7 100 80 88,2 95,5 100 93,8 91,1 93,4 93,6 93,1 89,5 86,1 88,9 50 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 89 0 0 0 0 0 0 100 80 80 91,7 90,5 88,1 91,7 88,7 92,5 90,8 87,5 83,5 70,6 33,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 88,6 0 0 100 83,3 88,6 85 85,9 85,6 83,9 91 89,2 90,1 90 90,5 93,7 90,2 96,8 88,9 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,8 0 11,8 31,8 75,5 83,1 78,3 85,1 73,2 70,8 73,2 73,8 73,6 75,4 74,5 67,9 55 49,5 26,3 20,7 10 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,9 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 10 0 6,7 11,1 9,1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 56,7 0 16,7 0 27,3 28,6 75 50 75 56,3 76,7 76,9 67,4 74,1 69 67,4 52,2 34,4 42,9 11,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 43,6 0 0 0 0 20 0 56,3 44,2 63 55,9 44,4 50,5 46,8 46,6 47 37 23,4 14,5 8 0 0
Dorzalgie (M54) 1,9 0 0 0 0 6,3 0 0 0 3,9 4,1 2,1 2,2 3,9 0,6 1,9 2 1,4 1,7 0,8 1,7 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 89,2 0 72,2 31,6 72,7 58,1 93,5 95,1 93 94,4 91,7 91,5 94,4 87,5 95,9 90,1 90,9 79,6 80 62,5 50 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 38,6 0 75 60 37,5 33,3 61,5 38,9 45,2 50 36,8 38,2 47,7 35,6 41,6 40,9 36,5 36,1 33,3 27,8 25 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 35,2 0 1 0 0 2 4,2 24,1 31,5 36,8 40,9 40,9 41,8 57,6 43,9 54,5 47,5 48,8 51,5 44,3 29,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,3 0 0 0 0 0 16,7 46,7 30,8 22,7 25 20,8 22 25 23 18,7 14,7 12,1 7,2 0,9 1,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 75,1 0 33,3 100 0 50 79,3 76,9 54,4 66,4 68,7 64,9 68,2 81,3 83,8 77,5 82,1 77,1 79,7 80,6 77,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 34,6 0 31,6 51,7 50 12 52,2 50 37,1 65,5 73,2 68,1 70,3 59,7 62,8 49,8 40,2 30,7 9 2,5 0,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 60 75 75,4 85,5 81,2 79 80,8 70 55 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 83,9 88,2 93,9 90,2 85,7 89,5 83,3 76,9 78,6 77,1 82,4 80 75,9 83,3 80,7 82,8 83,3 80,5 76,9 62,5 60 0
Nemoci prsu (N60-N64) 94,5 100 0 0 100 87,5 92,3 94,7 90,9 87,5 100 100 92,6 100 95 100 100 80 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 69,3 0 0 0 0 44,4 52,8 65,3 77,2 71,6 75,5 67,4 86,7 81,3 58,3 100 83,3 100 50 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 80,9 0 0 0 0 26,3 59,3 66,2 70,8 75,7 83,7 81,7 86,3 86,7 90,4 80,8 83,3 90,2 79,2 50 40 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 83,1 100 100 100 63,6 72,1 72,3 71 73,8 74,1 82,4 85 87,3 88,5 92,9 92,9 92,7 92 86,5 86,2 100 0
Lékařský potrat (O04) 78,1 0 0 0 0 81,5 82,3 70,5 83,8 76,9 76,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 76,9 0 0 0 0 87 77,6 75,6 75,4 78,2 79,4 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19,9 0 0 0 0 2,2 13,5 19,8 21,1 20,1 25,8 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 33,8 0 0 0 0 8 17,5 26,7 34,7 46,6 45,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8,7 0 0 0 0 5,8 7,7 8,6 8,5 9,7 7,3 16,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 95,9 0 0 0 0 96,4 96,1 94,8 95,7 96,2 98,1 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 53,3 0 0 0 0 0 60 53,8 56,1 46,4 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4,6 0 0 0 0 0 0 5 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,5 46,8 76,1 83,8 71,4 75 81 88,9 72,5 57,9 58,6 57,1 53,3 50 80 65 61,5 0 0 0 0 80
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 14,7 0 0 0 0 0 20 0 0 7,1 3,7 4 20,5 13,1 20,8 20,6 25,3 17,4 5,5 6,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,1 0 4 8 9,3 13,5 26,4 29,3 32,9 31,9 31,4 38,6 29,2 13 2,8 4,4 2,1 5,9 7,5 0 14,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 64,1 0 0 0 0 25 20 100 73,7 85,7 84 65 84 60,7 74 59,6 68 57,9 51,9 16,7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 9,4 0,2 1,8 1,5 2,8 4,3 16,4 21,3 12,5 20,2 19,9 18,8 15,7 19,9 18,5 15,7 13,9 11,8 8,2 4,5 3,7 0
Nitrolební poranění (S06) 9,5 5,6 0 0,9 1,1 1,7 1,7 1,4 8,4 2,2 9,5 11,2 12 14,3 8,3 18,9 21,7 19,3 15,3 11,1 18,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 30 1,3 13,2 17,7 24,7 48,6 58,8 53,8 52,5 49,2 52,5 41 42,4 37,5 16,1 12,5 22,2 16,7 16,7 5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 92,2 0 98,1 95,3 90 96 100 93,8 93,8 88,4 95,2 100 97,3 92 97,7 90,5 93,8 88,1 91,2 60 27,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 75,5 0 73,7 66,7 80 66,7 60 57,1 78,6 92,9 94,1 64,3 85 76,2 71,4 73,5 77,1 73,6 77,6 77,2 71,4 76,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,2 0 16,7 40 80,6 86,1 89,1 84,8 88,7 90,8 93,8 88,6 91,5 85,9 87,8 84,9 84,1 76,7 60,5 46,7 70 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 57,6 18,2 69,8 49 52,5 60,4 72,6 74,5 72,2 74,7 73,5 74,9 69,5 67,3 57,4 58,1 52,3 33,2 24 15,8 9,5 6,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 34,9 27,8 21,4 38,5 0 50 25 45,5 33,3 42,9 21,4 42,9 50 50 45,5 60 50 100 77,8 50 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,8 0 4,2 0 6,3 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 64,3 20 50 60 66,7 57,1 66,7 63,2 54,3 57,4 67,3 51 64,3 65,9 65,6 66,8 66,8 65,1 69,1 63 57,1 50
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 92,2 0 50 0 100 100 94,7 88 95,1 100 98,1 93,5 100 87,1 96,9 78,6 92,3 81,8 71,4 57,1 100 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 18,3 24,1 28,2 34,5 11,1 14,3 0 14,3 23,1 20,8 10 7,7 0 10,5 3,7 21,1 26,7 15,4 14,3 10 33,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 88,3 0 0 0 0 100 100 100 91,7 84 92,9 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0,8 1,3 0,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 23,4 5,6 47,3 68,8 82,8 56,2 29,6 23,7 12,4 14,4 22,4 35,9 32,3 31,6 28,4 25,7 23,2 18,8 14,3 7,4 5,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 36,2 2,3 32,1 47,5 38,1 37,3 43,9 42,7 41,8 47,5 53,7 53,7 52,6 46,6 43,2 40,4 36,3 29,8 23,4 16,7 13,6 11,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)