8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 80 1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 4 5 3 17 13 13 11 2 4 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 136 0 10 8 1 9 23 20 20 6 4 5 1 4 9 6 3 3 3 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 825 0 0 0 0 0 0 4 7 7 20 18 38 71 126 173 140 87 93 31 10 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 140 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 14 28 43 27 13 6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 608 0 0 0 0 0 1 2 6 6 12 9 16 28 49 74 75 72 121 101 33 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 119 0 0 0 0 0 0 13 16 46 72 86 83 119 177 225 140 74 50 14 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 317 0 0 0 0 0 1 3 10 12 15 18 28 42 36 63 37 23 21 7 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 108 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 8 10 15 21 17 10 10 5 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 50 100 137 106 36 32 18 4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 980 0 0 0 0 0 1 1 2 8 13 16 33 48 107 189 195 129 162 60 16 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 864 4 8 3 3 9 10 33 51 70 71 92 119 181 290 337 295 137 112 30 8 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 142 0 0 0 0 0 5 23 15 11 12 14 10 12 11 14 9 2 3 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 57 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 6 11 5 10 9 2 4 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 127 0 0 0 0 0 4 14 65 131 221 325 198 76 46 21 20 5 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 301 15 60 54 40 62 70 138 165 190 178 205 167 188 222 226 178 78 37 18 9 1
Anémie (D50-D64) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 3 0 0 1 2 2 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 225 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 9 12 20 43 52 33 20 12 6 4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 056 0 5 0 2 9 19 45 65 96 92 91 73 122 132 164 83 38 17 2 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 37 0 2 1 2 5 9 3 6 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 18 0 2 0 0 0 0 3 3 4 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 386 5 15 18 5 7 7 19 19 25 26 41 21 31 28 31 36 26 13 12 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 370 0 2 0 1 0 2 3 2 1 4 7 11 15 21 55 71 50 69 41 15 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 856 11 56 43 13 9 10 16 30 23 24 33 50 65 97 122 104 72 49 26 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 558 5 67 125 35 17 9 20 49 42 32 36 18 27 27 32 13 4 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 2 1 2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 7 14 17 17 12 12 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 257 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 24 27 28 33 42 35 21 28 7 3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 746 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 22 29 59 127 158 167 100 54 18 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 2 4 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 267 0 0 1 0 1 0 4 2 0 1 2 9 8 24 52 45 39 47 26 6 0
Selhání srdce (I50) 75 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 9 5 7 18 13 7 6 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 378 0 0 0 0 0 1 5 1 1 15 11 16 24 55 73 85 47 34 7 3 0
Ateroskleróza (I70) 734 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 21 61 130 171 136 94 60 30 13 1
Varixy dolních končetin (I83) 1 060 0 0 0 0 1 21 30 92 117 136 117 111 110 146 111 48 12 6 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 847 0 1 1 9 22 23 16 38 29 28 11 32 54 65 158 150 88 75 37 10 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 32 0 0 3 1 2 4 2 3 3 1 1 2 2 4 0 1 1 1 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 3 2 1 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 953 2 883 705 90 60 51 47 37 37 18 10 4 2 4 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 364 0 8 25 13 73 79 142 136 192 144 121 93 86 98 81 50 11 11 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 154 2 1 0 1 11 4 10 7 8 8 6 8 15 13 26 7 10 11 5 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 385 0 1 15 30 93 62 37 33 30 20 15 9 6 9 6 11 5 3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 311 0 37 45 16 6 14 24 23 23 18 27 16 17 13 16 8 3 1 3 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 45 0 0 2 0 1 1 1 4 2 4 3 5 1 4 6 9 1 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 102 0 0 0 0 0 2 5 2 4 1 6 5 7 11 13 8 16 10 10 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 26 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 3 1 3 3 1 5 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 216 0 12 102 161 136 133 126 114 102 72 52 32 35 40 40 23 18 13 5 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 935 74 107 85 14 17 26 40 51 87 110 82 123 158 199 256 216 134 103 39 13 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 602 1 37 179 10 5 11 39 71 116 107 103 88 122 201 219 149 74 44 19 7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 161 0 0 0 1 6 7 31 29 29 14 10 5 10 12 4 2 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 350 5 25 2 1 6 1 6 9 5 10 8 13 23 43 42 35 34 34 27 19 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 136 0 0 0 1 0 0 3 4 5 7 7 4 19 15 19 22 12 14 4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 822 8 8 4 2 10 19 52 72 115 88 94 63 72 71 71 40 19 9 2 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 88 1 6 3 3 1 0 0 0 1 3 5 2 8 10 11 9 6 8 8 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 21 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 798 0 0 0 5 17 41 66 123 147 156 131 142 185 218 245 157 98 50 14 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 116 0 0 0 0 2 3 0 5 7 7 7 9 3 16 18 13 10 11 5 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 54 0 0 0 0 0 0 1 7 4 1 6 5 4 6 9 4 1 4 1 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 160 0 0 0 1 3 6 3 7 12 10 10 11 10 13 24 19 12 8 7 4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 473 10 13 16 12 43 38 30 42 44 15 19 18 28 37 42 25 16 17 4 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 29 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 4 3 4 6 1 2 3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 178 3 4 10 13 9 4 11 9 19 12 10 9 10 12 11 11 11 4 5 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 532 0 1 0 0 1 6 4 15 19 38 46 78 143 242 348 269 174 117 25 6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 516 0 0 0 0 0 0 1 3 9 14 37 72 122 235 334 328 212 120 25 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 391 0 0 1 22 86 142 171 196 279 305 238 238 240 210 148 86 22 6 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 459 0 2 5 46 63 58 84 72 91 109 119 136 140 177 183 98 49 18 7 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 401 0 0 0 8 7 3 1 8 12 35 29 29 53 52 56 57 33 14 4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 491 0 0 0 0 2 6 9 32 62 51 46 45 50 54 62 30 30 7 5 0 0
Dorzalgie (M54) 57 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 4 5 5 15 8 3 3 3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 223 1 11 8 8 27 28 49 48 95 96 118 122 151 170 152 88 23 16 10 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 346 0 1 9 16 6 12 15 13 12 14 14 18 21 46 40 27 25 41 13 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 579 0 1 0 0 3 6 11 17 28 30 26 33 35 58 73 82 71 66 34 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 162 0 0 0 0 0 0 2 3 12 23 10 10 19 14 23 15 15 9 5 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 109 1 5 3 0 6 25 14 50 73 70 74 108 107 163 154 124 67 35 25 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 933 0 6 9 5 13 13 21 18 42 64 76 80 108 119 139 107 66 30 12 5 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 560 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 18 37 87 140 148 68 42 13 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 042 10 107 137 97 61 41 51 35 56 38 48 33 37 80 72 73 38 22 4 1 1
Nemoci prsu (N60-N64) 260 1 0 0 1 8 15 23 18 36 27 35 26 15 23 14 12 4 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 276 0 0 0 0 3 25 53 41 41 36 18 22 14 5 1 7 4 5 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 948 0 0 0 0 8 28 49 110 188 268 377 395 176 88 107 58 49 27 18 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 230 0 1 2 6 33 114 274 441 524 378 331 364 356 354 471 316 152 86 25 2 0
Lékařský potrat (O04) 603 0 0 0 4 25 57 88 130 109 179 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 789 0 0 0 0 21 87 331 577 560 194 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 639 0 0 0 0 9 23 117 261 181 40 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 351 0 0 0 0 3 19 83 149 76 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 642 0 0 0 0 6 32 175 263 138 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 769 0 0 0 0 17 177 755 1 554 1 027 226 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 74 0 0 0 0 0 6 21 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 11 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 974 191 266 242 87 50 26 17 21 9 12 8 6 9 14 9 5 0 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 98 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 8 18 26 19 14 2 2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 234 0 0 12 20 18 26 24 25 38 19 14 5 1 6 10 2 6 3 2 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 268 0 0 0 0 1 3 6 14 18 24 18 19 26 39 38 35 17 8 2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 324 3 6 8 5 4 4 5 8 15 13 12 18 23 36 60 38 22 24 15 4 1
Nitrolební poranění (S06) 176 2 3 2 0 4 3 5 3 6 4 8 10 9 15 18 23 13 22 16 8 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 317 1 16 11 18 24 42 36 37 31 20 13 17 13 10 9 7 1 7 3 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 963 1 49 151 129 32 12 29 41 46 34 29 36 55 79 66 69 50 28 22 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 660 1 6 9 9 6 4 3 10 12 19 18 23 49 75 127 135 195 359 367 199 34
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 870 0 1 7 30 20 39 63 68 80 70 55 65 78 83 89 59 29 20 14 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 013 4 61 109 101 152 176 249 236 289 252 224 193 169 180 216 144 93 100 49 14 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 103 8 42 6 1 0 2 2 5 7 5 2 5 1 2 5 4 1 3 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 893 0 1 3 1 7 18 16 19 35 46 37 38 50 97 142 135 100 89 38 18 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 431 0 0 1 6 25 33 39 46 55 42 35 29 26 25 26 19 11 10 3 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 71 2 14 12 2 4 2 0 3 3 4 2 4 4 5 7 1 1 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3 3 2 1 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 96 0 0 0 0 1 0 7 18 34 24 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 1 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 672 2 25 87 98 83 72 95 149 133 145 110 124 129 122 137 95 35 22 6 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 72 498 410 1 996 2 284 1 207 1 493 2 109 4 097 6 268 6 366 4 871 4 267 4 278 4 825 6 257 7 505 5 861 3 523 2 875 1 446 508 52
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,8 2,9 3,3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 1,2 0 1,3 1,2 1,2 0 2,9 0 5,4 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,4 7 0 0 2,2 0 0 2,2 0,9 0,8 2 4,9 6,7 4 20,7 16,2 23,2 31,6 6,6 21,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,9 0 17,5 12,8 2,2 20,2 34,6 22,4 18,5 4,8 4,1 6,1 1,3 5,3 10,9 7,5 5,4 8,6 9,9 5,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 65,9 0 0 0 0 0 0 4,5 6,5 5,6 20,4 22,1 50,8 93,6 153,2 215,4 250 250 308 168,4 147,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 2 2,5 4 18,5 34,1 53,5 48,2 37,4 19,9 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 48,6 0 0 0 0 0 1,5 2,2 5,6 4,8 12,2 11 21,4 36,9 59,6 92,1 133,9 206,9 400,7 548,5 487,2 366,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 89,4 0 0 0 0 0 0 14,6 14,8 37,1 73,4 105,5 111 156,8 215,3 280,2 250 212,7 165,6 76 59,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 25,3 0 0 0 0 0 1,5 3,4 9,3 9,7 15,3 22,1 37,4 55,4 43,8 78,4 66,1 66,1 69,5 38 14,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,6 0 0 0 0 0 0 0 1,9 6,5 1 9,8 13,4 19,8 25,5 21,2 17,9 28,7 16,6 5,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 39,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 13,4 65,9 121,6 170,6 189,3 103,5 106 97,8 59,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 78,3 0 0 0 0 0 1,5 1,1 1,9 6,5 13,3 19,6 44,1 63,3 130,1 235,3 348,2 370,7 536,4 325,8 236,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 149 28 14 4,8 6,7 20,2 15 36,9 47,3 56,5 72,4 112,8 159,1 238,5 352,7 419,6 526,7 393,7 370,9 162,9 118,1 122,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 11,4 0 0 0 0 0 7,5 25,7 13,9 8,9 12,2 17,2 13,4 15,8 13,4 17,4 16,1 5,7 9,9 0 14,8 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,6 1 3,7 8 14,5 6,1 12,5 16,1 5,7 13,2 5,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 90,1 0 0 0 0 0 6 15,7 60,2 105,7 225,3 398,6 264,7 100,2 55,9 26,1 35,7 14,4 3,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 183,9 105 104,7 86,2 89,5 139 105,2 154,5 152,9 153,4 181,5 251,4 223,3 247,8 270 281,4 317,8 224,2 122,5 97,8 132,9 122,2
Anémie (D50-D64) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 0 4 1,3 1,2 0 0 5,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,6 2 0 1,3 2,6 3,6 0 0 2,9 6,6 10,9 14,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 2,4 8,2 11 16 26,4 52,3 64,7 58,9 57,5 39,7 32,6 59,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 84,4 0 8,7 0 4,5 20,2 28,5 50,4 60,2 77,5 93,8 111,6 97,6 160,8 160,5 204,2 148,2 109,2 56,3 10,9 14,8 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 0 3,5 1,6 4,5 11,2 13,5 3,4 5,6 2,4 5,1 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 3,5 0 0 0 0 3,4 2,8 3,2 1 1,2 1,3 0 1,2 1,2 0 2,9 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 30,9 35 26,2 28,7 11,2 15,7 10,5 21,3 17,6 20,2 26,5 50,3 28,1 40,9 34,1 38,6 64,3 74,7 43 65,2 14,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 29,6 0 3,5 0 2,2 0 3 3,4 1,9 0,8 4,1 8,6 14,7 19,8 25,5 68,5 126,8 143,7 228,5 222,7 221,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 68,4 77 97,7 68,6 29,1 20,2 15 17,9 27,8 18,6 24,5 40,5 66,8 85,7 118 151,9 185,7 206,9 162,3 141,2 44,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 44,6 35 116,9 199,5 78,3 38,1 13,5 22,4 45,4 33,9 32,6 44,2 24,1 35,6 32,8 39,8 23,2 11,5 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 0 0 2,6 1,2 3,7 3,6 2,9 6,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,1 2,5 9,4 9,2 17 21,2 30,4 34,5 39,7 16,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,2 4,1 29,4 36,1 36,9 40,1 52,3 62,5 60,3 92,7 38 44,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 59,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4 5,1 27 38,8 77,8 154,5 196,7 298,2 287,4 178,8 97,8 14,8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 1,3 1,3 3,6 3,7 3,6 11,5 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 21,3 0 0 1,6 0 2,2 0 4,5 1,9 0 1 2,5 12 10,5 29,2 64,7 80,3 112,1 155,6 141,2 88,6 0
Selhání srdce (I50) 6 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1 3,7 5,3 11,9 6,1 8,7 32,1 37,4 23,2 32,6 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 30,2 0 0 0 0 0 1,5 5,6 0,9 0,8 15,3 13,5 21,4 31,6 66,9 90,9 151,8 135,1 112,6 38 44,3 0
Ateroskleróza (I70) 58,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 18,4 28,1 80,4 158,1 212,9 242,8 270,1 198,7 162,9 191,9 122,2
Varixy dolních končetin (I83) 84,7 0 0 0 0 2,2 31,5 33,6 85,3 94,4 138,6 143,5 148,4 145 177,6 138,2 85,7 34,5 19,9 5,4 14,8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 67,7 0 1,7 1,6 20,1 49,3 34,6 17,9 35,2 23,4 28,5 13,5 42,8 71,2 79,1 196,7 267,8 252,9 248,4 200,9 147,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,6 0 0 4,8 2,2 4,5 6 2,2 2,8 2,4 1 1,2 2,7 2,6 4,9 0 1,8 2,9 3,3 5,4 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,6 3,6 1,2 5,4 5,7 3,3 5,4 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 156,1 14 1 541,0 1 125,3 201,4 134,5 76,6 52,6 34,3 29,9 18,3 12,3 5,3 2,6 4,9 2,5 0 2,9 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 109 0 14 39,9 29,1 163,6 118,7 159 126,1 155 146,8 148,4 124,3 113,3 119,2 100,9 89,3 31,6 36,4 5,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 0 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,3 14 1,7 0 2,2 24,7 6 11,2 6,5 6,5 8,2 7,4 10,7 19,8 15,8 32,4 12,5 28,7 36,4 27,2 14,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 30,8 0 1,7 23,9 67,1 208,4 93,1 41,4 30,6 24,2 20,4 18,4 12 7,9 10,9 7,5 19,6 14,4 9,9 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 24,9 0 64,6 71,8 35,8 13,4 21 26,9 21,3 18,6 18,3 33,1 21,4 22,4 15,8 19,9 14,3 8,6 3,3 16,3 14,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,6 0 0 3,2 0 2,2 1,5 1,1 3,7 1,6 4,1 3,7 6,7 1,3 4,9 7,5 16,1 2,9 3,3 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,2 0 0 0 0 0 3 5,6 1,9 3,2 1 7,4 6,7 9,2 13,4 16,2 14,3 46 33,1 54,3 29,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,1 7 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 2 3,7 1,3 4 1,2 3,7 5,4 2,9 16,6 5,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 97,2 0 20,9 162,8 360,3 304,8 199,8 141,1 105,7 82,3 73,4 63,8 42,8 46,1 48,6 49,8 41,1 51,7 43 27,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 154,7 518 186,7 135,7 31,3 38,1 39,1 44,8 47,3 70,2 112,1 100,6 164,4 208,2 242 318,8 385,7 385,1 341,1 211,8 191,9 122,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 128 7 64,6 285,7 22,4 11,2 16,5 43,7 65,8 93,6 109,1 126,3 117,7 160,8 244,5 272,7 266 212,7 145,7 103,2 103,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 12,9 0 0 0 2,2 13,4 10,5 34,7 26,9 23,4 14,3 12,3 6,7 13,2 14,6 5 3,6 2,9 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,9 3,3 0 14,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 28 35 43,6 3,2 2,2 13,4 1,5 6,7 8,3 4 10,2 9,8 17,4 30,3 52,3 52,3 62,5 97,7 112,6 146,6 280,5 244,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,9 0 0 0 2,2 0 0 3,4 3,7 4 7,1 8,6 5,3 25 18,2 23,7 39,3 34,5 46,4 21,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 65,7 56 14 6,4 4,5 22,4 28,5 58,2 66,7 92,8 89,7 115,3 84,2 94,9 86,3 88,4 71,4 54,6 29,8 10,9 44,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7 7 10,5 4,8 6,7 2,2 0 0 0 0,8 3,1 6,1 2,7 10,5 12,2 13,7 16,1 17,2 26,5 43,4 44,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,7 0 1,7 0 0 0 0 0 0 3,2 1 2,5 2,7 2,6 6,1 3,7 1,8 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 143,7 0 0 0 11,2 38,1 61,6 73,9 114 118,6 159 160,7 189,8 243,8 265,1 305,1 280,3 281,6 165,6 76 44,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,3 0 0 0 0 4,5 4,5 0 4,6 5,6 7,1 8,6 12 4 19,5 22,4 23,2 28,7 36,4 27,2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,3 0 0 0 0 0 0 1,1 6,5 3,2 1 7,4 6,7 5,3 7,3 11,2 7,1 2,9 13,2 5,4 14,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,8 0 0 0 2,2 6,7 9 3,4 6,5 9,7 10,2 12,3 14,7 13,2 15,8 29,9 33,9 34,5 26,5 38 59,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 37,8 70 22,7 25,5 26,9 96,4 57,1 33,6 38,9 35,5 15,3 23,3 24,1 36,9 45 52,3 44,6 46 56,3 21,7 59,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,3 0 0 0 0 0 1,5 1,1 0 0,8 2 0 1,3 5,3 3,6 5 10,7 2,9 6,6 16,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14,2 21 7 16 29,1 20,2 6 12,3 8,3 15,3 12,2 12,3 12 13,2 14,6 13,7 19,6 31,6 13,2 27,2 14,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 122,5 0 1,7 0 0 2,2 9 4,5 13,9 15,3 38,7 56,4 104,3 188,5 294,3 433,3 480,3 500 387,4 135,8 88,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 121,2 0 0 0 0 0 0 1,1 2,8 7,3 14,3 45,4 96,3 160,8 285,8 415,9 585,6 609,2 397,4 135,8 59,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 191,1 0 0 1,6 49,2 192,7 213,3 191,4 181,7 225,2 310,9 291,9 318,2 316,3 255,4 184,3 153,5 63,2 19,9 5,4 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 116,6 0 3,5 8 102,9 141,2 87,1 94 66,7 73,4 111,1 146 181,8 184,5 215,3 227,9 175 140,8 59,6 38 29,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 32,1 0 0 0 17,9 15,7 4,5 1,1 7,4 9,7 35,7 35,6 38,8 69,8 63,2 69,7 101,8 94,8 46,4 21,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,2 0 0 0 0 4,5 9 10,1 29,7 50 52 56,4 60,2 65,9 65,7 77,2 53,6 86,2 23,2 27,2 0 0
Dorzalgie (M54) 4,6 0 0 0 0 0 0 1,1 0 4 4,1 1,2 5,3 6,6 6,1 18,7 14,3 8,6 9,9 16,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 97,8 7 19,2 12,8 17,9 60,5 42,1 54,9 44,5 76,7 97,9 144,7 163,1 199 206,7 189,3 157,1 66,1 53 54,3 29,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,7 0 1,7 14,4 35,8 13,4 18 16,8 12 9,7 14,3 17,2 24,1 27,7 55,9 49,8 48,2 71,8 135,8 70,6 44,3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 46,3 0 1,7 0 0 6,7 9 12,3 15,8 22,6 30,6 31,9 44,1 46,1 70,5 90,9 146,4 204 218,6 184,6 73,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 12,9 0 0 0 0 0 0 2,2 2,8 9,7 23,4 12,3 13,4 25 17 28,6 26,8 43,1 29,8 27,2 29,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 88,6 7 8,7 4,8 0 13,4 37,6 15,7 46,3 58,9 71,4 90,8 144,4 141 198,2 191,8 221,4 192,5 115,9 135,8 73,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 74,6 0 10,5 14,4 11,2 29,1 19,5 23,5 16,7 33,9 65,2 93,2 107 142,3 144,7 173,1 191 189,7 99,3 65,2 73,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 44,8 0 0 0 0 2,2 0 0 0,9 0 1 2,5 24,1 48,8 105,8 174,3 264,2 195,4 139,1 70,6 29,5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 83,3 70 186,7 218,7 217,1 136,7 61,6 57,1 32,4 45,2 38,7 58,9 44,1 48,8 97,3 89,7 130,3 109,2 72,9 21,7 14,8 122,2
Nemoci prsu (N60-N64) 20,8 7 0 0 2,2 17,9 22,5 25,7 16,7 29,1 27,5 42,9 34,8 19,8 28 17,4 21,4 11,5 6,6 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 22,1 0 0 0 0 6,7 37,6 59,3 38 33,1 36,7 22,1 29,4 18,5 6,1 1,2 12,5 11,5 16,6 0 14,8 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 155,7 0 0 0 0 17,9 42,1 54,9 102 151,7 273,2 462,4 528,1 231,9 107 133,2 103,6 140,8 89,4 97,8 29,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 338,1 0 1,7 3,2 13,4 74 171,3 306,7 408,7 422,9 385,3 406 486,7 469,2 430,5 586,5 564,2 436,8 284,8 135,8 29,5 0
Lékařský potrat (O04) 48,2 0 0 0 9 56 85,6 98,5 120,5 88 182,5 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 143 0 0 0 0 47,1 130,7 370,5 534,8 452 197,8 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 51,1 0 0 0 0 20,2 34,6 131 241,9 146,1 40,8 8,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 28,1 0 0 0 0 6,7 28,5 92,9 138,1 61,3 19,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 51,3 0 0 0 0 13,4 48,1 195,9 243,8 111,4 28,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 301,3 0 0 0 0 38,1 265,9 845,2 1 440,3 828,9 230,4 14,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 5,9 0 0 0 0 0 9 23,5 29,7 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 6,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,8 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,7 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77,9 1 337,1 464,2 386,3 194,7 112,1 39,1 19 19,5 7,3 12,2 9,8 8 11,9 17 11,2 8,9 0 6,6 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,6 0 1,2 6,7 10,5 21,9 32,4 33,9 40,2 6,6 10,9 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,7 0 0 19,2 44,8 40,3 39,1 26,9 23,2 30,7 19,4 17,2 6,7 1,3 7,3 12,5 3,6 17,2 9,9 10,9 44,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 21,4 0 0 0 0 2,2 4,5 6,7 13 14,5 24,5 22,1 25,4 34,3 47,4 47,3 62,5 48,9 26,5 10,9 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 25,9 21 10,5 12,8 11,2 9 6 5,6 7,4 12,1 13,3 14,7 24,1 30,3 43,8 74,7 67,8 63,2 79,5 81,5 59,1 122,2
Nitrolební poranění (S06) 14,1 14 5,2 3,2 0 9 4,5 5,6 2,8 4,8 4,1 9,8 13,4 11,9 18,2 22,4 41,1 37,4 72,9 86,9 118,1 244,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,3 7 27,9 17,6 40,3 53,8 63,1 40,3 34,3 25 20,4 15,9 22,7 17,1 12,2 11,2 12,5 2,9 23,2 16,3 14,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 77 7 85,5 241 288,7 71,7 18 32,5 38 37,1 34,7 35,6 48,1 72,5 96,1 82,2 123,2 143,7 92,7 119,5 73,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 132,7 7 10,5 14,4 20,1 13,4 6 3,4 9,3 9,7 19,4 22,1 30,7 64,6 91,2 158,1 241 560,4 1 188,8 1 993,0 2 938,1 4 156,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 69,5 0 1,7 11,2 67,1 44,8 58,6 70,5 63 64,6 71,4 67,5 86,9 102,8 100,9 110,8 105,3 83,3 66,2 76 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 240,8 28 106,5 174 226 340,7 264,4 278,7 218,7 233,3 256,9 274,7 258 222,7 218,9 269 257,1 267,3 331,1 266,1 206,7 244,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,2 56 73,3 9,6 2,2 0 3 2,2 4,6 5,6 5,1 2,5 6,7 1,3 2,4 6,2 7,1 2,9 9,9 10,9 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 71,4 0 1,7 4,8 2,2 15,7 27 17,9 17,6 28,2 46,9 45,4 50,8 65,9 118 176,8 241 287,4 294,7 206,4 265,8 366,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 34,5 0 0 1,6 13,4 56 49,6 43,7 42,6 44,4 42,8 42,9 38,8 34,3 30,4 32,4 33,9 31,6 33,1 16,3 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,7 14 24,4 19,2 4,5 9 3 0 2,8 2,4 4,1 2,5 5,3 5,3 6,1 8,7 1,8 2,9 3,3 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,1 0 0 0 3,6 3,7 3,6 2,9 3,3 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 7,7 0 0 0 0 2,2 0 7,8 16,7 27,4 24,5 12,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 2,6 1,2 5 1,8 2,9 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 133,6 14 43,6 138,9 219,3 186 108,2 106,3 138,1 107,3 147,8 134,9 165,8 170 148,4 170,6 169,6 100,6 72,9 32,6 44,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 5 794,9 2 870,1 3 483,4 3 645,6 2 700,9 3 346,2 3 168,3 4 586,4 5 809,5 5 138,2 4 965,6 5 233,5 5 719,5 6 358,8 7 609,6 9 345,0 10 464,6 10 124,1 9 520,2 7 852,7 7 500,4 6 357,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 2,0 % 1,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 12,5 % 11,1 % 0,0 % 25,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 5,5 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 5,6 % 5,3 % 10,0 % 11,8 % 14,3 % 3,9 % 15,2 % 6,4 % 8,0 % 8,3 % 1,1 % 2,9 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,1 % 0,0 % 6,9 % 7,9 % 1,8 % 7,6 % 16,1 % 10,9 % 10,3 % 3,0 % 2,7 % 5,1 % 0,8 % 3,1 % 5,2 % 2,6 % 1,8 % 3,1 % 2,1 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 50,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 44,4 % 58,3 % 43,8 % 57,1 % 31,0 % 57,6 % 63,4 % 52,5 % 56,7 % 48,6 % 46,0 % 51,1 % 32,3 % 27,8 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 11,1 % 40,0 % 5,9 % 7,9 % 12,4 % 13,6 % 13,3 % 10,6 % 8,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 82,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 85,7 % 92,3 % 64,3 % 84,2 % 82,4 % 76,6 % 82,2 % 80,6 % 85,7 % 87,7 % 79,5 % 86,8 % 100,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 82,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 72,7 % 86,8 % 84,7 % 89,6 % 79,8 % 82,6 % 82,7 % 84,3 % 81,9 % 81,3 % 72,5 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 66,7 % 44,4 % 68,2 % 54,5 % 75,7 % 68,9 % 52,9 % 56,3 % 62,7 % 67,6 % 70,0 % 53,8 % 33,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 38,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 88,9 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 42,9 % 46,7 % 34,7 % 28,6 % 31,3 % 31,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 60,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 57,1 % 52,6 % 72,5 % 72,5 % 68,5 % 60,2 % 40,9 % 48,5 % 42,9 % 33,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 80,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 40,0 % 80,0 % 76,5 % 94,1 % 71,7 % 76,2 % 78,7 % 86,3 % 83,7 % 77,7 % 85,7 % 69,0 % 76,2 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 28,9 % 28,6 % 5,7 % 3,6 % 9,7 % 18,8 % 23,3 % 39,8 % 41,8 % 35,9 % 35,9 % 36,9 % 33,8 % 29,2 % 31,9 % 29,4 % 30,8 % 25,9 % 23,2 % 15,8 % 12,5 % 33,3 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 84,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,4 % 95,8 % 78,9 % 91,7 % 85,7 % 87,5 % 90,9 % 92,3 % 91,7 % 93,3 % 64,3 % 33,3 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 15,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 16,7 % 25,0 % 28,6 % 23,9 % 10,9 % 10,6 % 13,4 % 5,6 % 14,3 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 92,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 93,3 % 98,5 % 93,6 % 92,9 % 88,8 % 97,1 % 93,8 % 95,8 % 95,5 % 100,0 % 62,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 66,5 % 26,8 % 77,9 % 77,1 % 81,6 % 73,8 % 84,3 % 80,7 % 78,6 % 79,5 % 80,9 % 80,4 % 79,9 % 72,0 % 68,9 % 54,6 % 53,3 % 48,4 % 29,1 % 21,2 % 31,0 % 50,0 %
Anémie (D50-D64) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 8,3 % 2,4 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 9,1 % 12,5 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 5,0 % 6,9 % 9,1 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,4 % 3,0 % 5,0 % 10,8 % 14,1 % 11,9 % 15,0 % 23,2 % 20,9 % 15,3 % 13,6 % 8,6 % 6,9 % 12,9 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 20,9 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 2,6 % 8,7 % 27,5 % 34,1 % 45,5 % 50,5 % 57,5 % 50,0 % 40,6 % 49,2 % 39,1 % 35,3 % 23,6 % 11,7 % 3,5 % 0,4 % 0,3 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,0 % 0,0 % 1,4 % 0,6 % 0,9 % 3,2 % 7,9 % 3,3 % 5,0 % 2,6 % 5,2 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,5 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 4,7 % 6,0 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 0,0 % 1,1 % 1,4 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,2 % 11,6 % 15,0 % 16,4 % 5,9 % 8,9 % 8,9 % 12,9 % 11,4 % 10,4 % 11,8 % 16,6 % 10,4 % 12,4 % 8,8 % 8,7 % 11,7 % 13,0 % 7,6 % 14,5 % 3,8 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 62,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 40,0 % 50,0 % 33,3 % 53,8 % 57,9 % 53,6 % 63,6 % 64,0 % 61,2 % 63,3 % 70,4 % 58,6 % 57,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 50,1 % 55,0 % 67,5 % 59,7 % 43,3 % 40,9 % 47,6 % 48,5 % 56,6 % 43,4 % 47,1 % 58,9 % 64,9 % 43,0 % 51,1 % 50,8 % 47,5 % 47,7 % 43,0 % 45,6 % 20,0 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 35,3 % 12,8 % 39,4 % 78,6 % 60,3 % 40,5 % 36,0 % 40,0 % 54,4 % 49,4 % 45,1 % 44,4 % 21,2 % 23,3 % 22,9 % 20,8 % 12,5 % 6,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,6 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 14,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 27,3 % 10,0 % 20,0 % 11,9 % 15,6 % 15,7 % 16,3 % 14,3 % 17,1 % 8,1 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 16,0 % 9,3 % 23,3 % 21,3 % 16,9 % 14,1 % 14,5 % 15,6 % 14,0 % 13,8 % 5,0 % 4,2 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 21,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 18,5 % 13,2 % 26,8 % 18,8 % 20,6 % 27,0 % 24,6 % 26,6 % 23,5 % 13,2 % 8,3 % 1,4 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,1 % 2,6 % 1,2 % 2,9 % 2,0 % 1,7 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 7,7 % 4,7 % 0,0 % 1,3 % 2,0 % 5,2 % 3,0 % 4,6 % 6,4 % 5,5 % 5,8 % 6,3 % 4,9 % 3,5 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 5,3 % 5,9 % 6,3 % 5,9 % 1,8 % 1,5 % 3,6 % 2,7 % 1,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 17,2 % 4,3 % 2,5 % 19,7 % 13,1 % 12,7 % 10,6 % 13,6 % 12,4 % 13,3 % 8,8 % 4,9 % 1,3 % 1,1 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 30,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 8,3 % 33,3 % 32,8 % 36,3 % 34,9 % 31,4 % 31,2 % 32,1 % 22,1 % 23,1 % 19,7 % 14,3 %
Varixy dolních končetin (I83) 87,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 92,0 % 96,7 % 96,5 % 95,9 % 91,7 % 94,8 % 91,3 % 87,4 % 64,9 % 42,9 % 24,0 % 5,9 % 20,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 23,1 % 0,0 % 3,8 % 4,0 % 20,0 % 31,0 % 35,9 % 27,1 % 39,2 % 25,0 % 23,1 % 11,2 % 25,0 % 24,2 % 20,6 % 29,7 % 27,5 % 23,7 % 19,6 % 11,4 % 10,1 % 0,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 2,9 % 4,3 % 9,1 % 5,1 % 9,4 % 6,4 % 4,5 % 5,3 % 14,3 % 14,3 % 14,8 % 0,0 % 5,6 % 7,1 % 5,9 % 6,3 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,5 % 0,4 % 1,1 % 0,7 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 77,7 % 40,0 % 75,6 % 75,9 % 82,6 % 83,3 % 91,1 % 94,0 % 97,4 % 92,5 % 90,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 82,9 % 0,0 % 50,0 % 62,5 % 76,5 % 80,2 % 82,3 % 85,5 % 84,0 % 86,9 % 88,9 % 89,0 % 84,5 % 81,1 % 84,5 % 80,2 % 82,0 % 47,8 % 61,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,5 % 4,3 % 3,3 % 0,0 % 11,1 % 25,0 % 18,2 % 26,3 % 17,5 % 15,1 % 15,7 % 15,0 % 13,3 % 13,2 % 5,9 % 8,8 % 3,6 % 5,6 % 6,7 % 3,8 % 2,6 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,6 % 0,0 % 25,0 % 71,4 % 75,0 % 83,0 % 86,1 % 86,0 % 78,6 % 78,9 % 69,0 % 78,9 % 52,9 % 60,0 % 47,4 % 35,3 % 61,1 % 45,5 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,6 % 0,0 % 63,8 % 64,3 % 59,3 % 54,5 % 77,8 % 75,0 % 63,9 % 63,9 % 52,9 % 87,1 % 64,0 % 70,8 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 42,9 % 16,7 % 25,0 % 100,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 3,1 % 9,1 % 11,1 % 40,0 % 14,3 % 30,8 % 14,3 % 23,8 % 3,7 % 13,8 % 17,1 % 22,0 % 3,7 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 21,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 55,6 % 20,0 % 33,3 % 12,5 % 28,6 % 26,3 % 22,6 % 21,2 % 19,1 % 15,1 % 34,0 % 15,6 % 14,3 % 13,3 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,5 % 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 2,5 % 4,9 % 9,4 % 2,6 % 5,8 % 1,7 % 2,6 % 3,0 % 1,2 % 5,1 % 1,3 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 86,0 % 0,0 % 85,7 % 91,9 % 89,0 % 86,6 % 86,9 % 86,9 % 89,8 % 83,6 % 83,7 % 88,1 % 80,0 % 81,4 % 88,9 % 75,5 % 79,3 % 90,0 % 68,4 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 95,3 % 92,5 % 99,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,3 % 97,6 % 96,2 % 93,5 % 95,7 % 96,5 % 96,1 % 97,5 % 93,4 % 97,3 % 94,3 % 94,4 % 89,6 % 84,8 % 92,9 % 100,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,4 % 100,0 % 97,4 % 98,4 % 100,0 % 100,0 % 91,7 % 95,1 % 95,9 % 94,3 % 97,3 % 92,8 % 89,8 % 91,0 % 91,8 % 90,1 % 93,7 % 80,4 % 73,3 % 61,3 % 77,8 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 5,4 % 14,9 % 34,1 % 26,6 % 34,1 % 33,3 % 25,6 % 17,2 % 38,5 % 30,8 % 14,3 % 8,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 7,7 % 4,8 % 0,0 % 11,1 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 31,5 % 83,3 % 59,5 % 50,0 % 50,0 % 40,0 % 16,7 % 27,3 % 34,6 % 14,3 % 33,3 % 17,4 % 34,2 % 41,8 % 42,6 % 29,8 % 29,2 % 34,0 % 23,3 % 26,2 % 27,5 % 40,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 23,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 44,4 % 29,4 % 25,9 % 25,9 % 14,8 % 33,3 % 21,7 % 21,8 % 24,7 % 23,1 % 20,9 % 10,5 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 74,8 % 42,1 % 66,7 % 50,0 % 66,7 % 71,4 % 90,5 % 89,7 % 88,9 % 95,0 % 87,1 % 93,1 % 75,9 % 84,7 % 71,0 % 62,3 % 64,5 % 46,3 % 25,7 % 7,4 % 23,1 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,8 % 9,1 % 15,4 % 17,6 % 30,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 33,3 % 27,8 % 8,0 % 19,0 % 11,8 % 8,9 % 9,7 % 9,5 % 9,5 % 15,1 % 11,5 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,4 % 4,2 % 3,8 % 4,5 % 4,3 % 8,2 % 3,8 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 61,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 62,5 % 65,4 % 73,2 % 67,3 % 71,5 % 73,1 % 78,0 % 72,0 % 78,9 % 73,1 % 65,5 % 64,6 % 56,1 % 51,6 % 23,8 % 13,1 % 7,1 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 27,3 % 0,0 % 35,7 % 43,8 % 38,9 % 19,4 % 20,5 % 6,1 % 20,5 % 13,6 % 12,4 % 9,3 % 11,2 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 12,3 % 6,9 % 1,6 % 6,1 % 7,5 % 4,1 % 5,3 % 7,6 % 4,5 % 1,9 % 6,8 % 3,7 % 5,6 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 18,8 % 23,1 % 15,8 % 29,2 % 30,8 % 25,6 % 25,0 % 26,8 % 24,4 % 14,9 % 18,3 % 16,1 % 11,0 % 5,6 % 6,9 % 12,1 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50,8 % 45,5 % 28,3 % 48,5 % 63,2 % 75,4 % 67,9 % 62,5 % 68,9 % 55,0 % 45,5 % 50,0 % 40,0 % 50,0 % 44,6 % 48,3 % 44,6 % 48,5 % 40,5 % 20,0 % 28,6 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,9 % 0,0 % 2,4 % 8,0 % 0,0 % 2,6 % 8,7 % 4,7 % 7,4 % 12,0 % 1,9 % 3,8 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 27,1 % 25,0 % 17,4 % 43,5 % 72,2 % 50,0 % 22,2 % 32,4 % 28,1 % 52,8 % 34,3 % 55,6 % 23,1 % 27,0 % 21,8 % 20,8 % 19,6 % 21,6 % 7,8 % 16,7 % 5,9 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 73,7 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 85,7 % 80,0 % 78,9 % 82,6 % 80,9 % 74,2 % 75,0 % 75,3 % 73,6 % 74,5 % 74,3 % 75,7 % 70,5 % 46,3 % 50,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 74,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 90,0 % 82,4 % 75,5 % 76,6 % 81,9 % 76,1 % 76,8 % 76,3 % 74,9 % 65,6 % 41,7 % 44,4 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 83,4 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 91,7 % 76,8 % 77,6 % 79,2 % 81,0 % 79,0 % 82,9 % 86,9 % 85,0 % 84,5 % 90,1 % 85,1 % 92,5 % 95,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 66,6 % 0,0 % 9,5 % 12,5 % 59,0 % 68,5 % 82,9 % 73,7 % 72,0 % 74,0 % 83,2 % 79,9 % 75,1 % 79,5 % 76,3 % 66,5 % 61,3 % 47,6 % 23,4 % 14,3 % 11,1 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 52,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,8 % 35,0 % 50,0 % 20,0 % 61,5 % 52,2 % 70,0 % 56,9 % 56,9 % 67,1 % 63,4 % 56,0 % 55,3 % 48,5 % 32,6 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 39,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 66,7 % 39,1 % 50,0 % 57,4 % 53,1 % 50,0 % 44,1 % 48,1 % 42,5 % 38,5 % 26,8 % 28,8 % 8,5 % 11,4 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 6,0 % 3,7 % 1,1 % 3,4 % 3,5 % 2,8 % 5,7 % 3,8 % 1,6 % 1,2 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 86,3 % 100,0 % 64,7 % 66,7 % 80,0 % 64,3 % 90,3 % 83,1 % 81,4 % 84,1 % 88,1 % 93,7 % 85,9 % 88,8 % 95,5 % 89,9 % 88,9 % 65,7 % 64,0 % 55,6 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 33,3 % 0,0 % 25,0 % 47,4 % 51,6 % 60,0 % 66,7 % 55,6 % 38,2 % 27,9 % 25,5 % 23,7 % 34,0 % 30,4 % 41,8 % 37,0 % 32,5 % 30,5 % 28,5 % 22,4 % 10,7 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 33,4 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 9,7 % 14,7 % 26,6 % 35,4 % 51,7 % 44,1 % 45,8 % 46,1 % 48,3 % 45,3 % 49,1 % 53,4 % 50,8 % 37,4 % 17,2 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 25,0 % 35,3 % 38,3 % 34,5 % 21,7 % 28,4 % 13,1 % 14,4 % 10,1 % 12,5 % 6,6 % 4,3 % 3,4 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 70,7 % 33,3 % 83,3 % 75,0 % 0,0 % 54,5 % 64,1 % 51,9 % 61,0 % 58,9 % 65,4 % 62,7 % 75,5 % 82,3 % 73,8 % 76,6 % 72,5 % 78,8 % 68,6 % 71,4 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 35,4 % 0,0 % 40,0 % 37,5 % 35,7 % 40,6 % 39,4 % 47,7 % 56,3 % 71,2 % 69,6 % 72,4 % 70,8 % 65,9 % 52,9 % 47,0 % 42,8 % 24,4 % 9,4 % 3,8 % 2,5 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 76,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 66,7 % 90,0 % 80,4 % 73,7 % 76,9 % 79,6 % 73,9 % 73,7 % 65,0 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 82,4 % 76,9 % 93,9 % 93,2 % 82,9 % 79,2 % 83,7 % 82,3 % 89,7 % 78,9 % 80,9 % 81,4 % 76,7 % 66,1 % 88,9 % 75,0 % 78,5 % 76,0 % 71,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 90,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 88,9 % 93,8 % 100,0 % 75,0 % 94,7 % 93,1 % 94,6 % 83,9 % 88,2 % 92,0 % 87,5 % 92,3 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 64,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 21,4 % 55,6 % 67,9 % 68,3 % 67,2 % 65,5 % 58,1 % 81,5 % 70,0 % 83,3 % 25,0 % 63,6 % 100,0 % 83,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 81,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 47,1 % 47,5 % 73,1 % 80,9 % 85,8 % 87,3 % 80,4 % 82,6 % 83,0 % 83,8 % 87,0 % 84,1 % 94,2 % 87,1 % 69,2 % 40,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 79,7 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 66,7 % 51,6 % 63,7 % 62,4 % 70,2 % 74,6 % 79,2 % 82,1 % 85,4 % 88,6 % 89,2 % 88,9 % 91,3 % 87,4 % 89,6 % 83,3 % 100,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 78,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 86,2 % 78,1 % 73,3 % 82,8 % 75,7 % 79,9 % 78,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 77,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 61,8 % 71,9 % 77,0 % 76,5 % 79,7 % 75,8 % 90,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 24,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,8 % 9,4 % 19,1 % 27,2 % 29,2 % 35,1 % 70,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 37,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,0 % 24,1 % 37,6 % 39,5 % 40,2 % 47,5 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 5,7 % 8,4 % 7,0 % 7,1 % 10,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 94,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 92,2 % 94,0 % 94,6 % 94,0 % 95,8 % 80,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 51,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 50,0 % 61,5 % 39,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 8,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,6 % 12,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64,2 % 49,7 % 68,0 % 83,4 % 81,3 % 69,4 % 74,3 % 65,4 % 47,7 % 45,0 % 75,0 % 50,0 % 37,5 % 36,0 % 45,2 % 36,0 % 38,5 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 15,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 11,1 % 0,0 % 3,2 % 10,0 % 11,9 % 21,2 % 28,6 % 22,9 % 25,5 % 4,1 % 5,6 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,8 % 9,0 % 32,1 % 23,5 % 29,4 % 41,8 % 32,8 % 30,4 % 17,9 % 3,2 % 14,6 % 15,9 % 4,1 % 12,8 % 6,0 % 5,7 % 20,0 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 78,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 66,7 % 85,7 % 77,4 % 78,3 % 82,6 % 86,7 % 86,7 % 74,5 % 83,3 % 81,0 % 72,7 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,0 % 0,7 % 1,1 % 4,0 % 3,1 % 2,1 % 6,6 % 7,8 % 7,8 % 11,2 % 13,7 % 10,4 % 12,9 % 12,1 % 13,6 % 16,4 % 10,8 % 7,0 % 6,4 % 4,3 % 2,8 % 5,9 %
Nitrolební poranění (S06) 7,2 % 7,4 % 3,0 % 1,8 % 0,0 % 2,8 % 2,1 % 3,8 % 2,7 % 4,8 % 3,5 % 6,0 % 11,2 % 7,8 % 10,6 % 11,0 % 16,8 % 12,3 % 12,6 % 9,6 % 10,5 % 20,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,9 % 1,2 % 9,1 % 14,5 % 22,5 % 26,4 % 62,7 % 54,5 % 57,8 % 46,3 % 37,0 % 37,1 % 40,5 % 41,9 % 24,4 % 23,7 % 19,4 % 3,7 % 25,9 % 11,1 % 10,0 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 89,1 % 100,0 % 94,2 % 92,6 % 88,4 % 82,1 % 85,7 % 90,6 % 97,6 % 86,8 % 85,0 % 93,5 % 90,0 % 91,7 % 94,0 % 93,0 % 93,2 % 90,9 % 70,0 % 61,1 % 62,5 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 60,1 % 33,3 % 60,0 % 90,0 % 60,0 % 46,2 % 80,0 % 50,0 % 66,7 % 70,6 % 86,4 % 66,7 % 65,7 % 59,8 % 65,2 % 61,4 % 63,1 % 62,3 % 59,7 % 55,4 % 59,9 % 60,7 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79,1 % 0,0 % 16,7 % 50,0 % 69,8 % 87,0 % 92,9 % 88,7 % 89,5 % 87,0 % 89,7 % 83,3 % 89,0 % 84,8 % 83,0 % 84,0 % 73,8 % 64,4 % 47,6 % 43,8 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 53,6 % 26,7 % 67,0 % 52,7 % 43,9 % 62,6 % 73,0 % 71,3 % 70,0 % 70,5 % 73,5 % 66,3 % 63,3 % 62,6 % 58,4 % 50,1 % 44,3 % 33,6 % 24,5 % 15,0 % 10,3 % 7,4 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47,2 % 47,1 % 47,2 % 40,0 % 100,0 % 0,0 % 40,0 % 28,6 % 71,4 % 53,8 % 55,6 % 25,0 % 62,5 % 16,7 % 25,0 % 55,6 % 80,0 % 100,0 % 75,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 58,4 % 0,0 % 8,3 % 37,5 % 11,1 % 46,7 % 72,0 % 66,7 % 65,5 % 67,3 % 60,5 % 66,1 % 62,3 % 56,2 % 58,8 % 58,2 % 60,5 % 61,0 % 56,7 % 47,5 % 54,5 % 60,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 88,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,6 % 89,2 % 95,1 % 92,0 % 94,8 % 97,7 % 94,6 % 93,5 % 83,9 % 96,2 % 74,3 % 79,2 % 73,3 % 71,4 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 19,2 % 11,1 % 19,2 % 40,0 % 11,8 % 30,8 % 20,0 % 0,0 % 23,1 % 15,0 % 28,6 % 22,2 % 28,6 % 22,2 % 21,7 % 20,0 % 7,7 % 9,1 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 26,7 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 13,6 % 8,7 % 10,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 78,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 70,0 % 90,0 % 87,2 % 77,4 % 58,8 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,7 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,3 % 3,3 % 45,5 % 68,5 % 84,5 % 56,1 % 30,1 % 16,0 % 13,5 % 12,0 % 22,3 % 30,3 % 31,3 % 25,4 % 18,0 % 15,1 % 11,9 % 6,5 % 4,7 % 3,0 % 3,6 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 33,3 % 2,3 % 30,9 % 46,1 % 36,2 % 34,8 % 40,7 % 40,7 % 41,5 % 45,6 % 51,4 % 50,3 % 46,8 % 41,1 % 38,3 % 35,3 % 32,6 % 26,8 % 20,6 % 14,3 % 11,7 % 10,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)