8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 47 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 5 12 3 8 5 2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 63 1 6 7 6 2 11 7 6 4 3 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 316 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 19 28 37 56 70 43 32 13 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 22 6 5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 152 0 0 0 0 2 1 1 2 3 5 4 8 6 9 26 24 16 16 21 6 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 385 0 0 0 0 0 0 5 6 11 20 46 28 44 60 62 47 34 18 3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 109 0 0 0 0 0 0 1 3 0 8 8 6 20 23 13 10 10 4 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 44 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 6 7 5 7 7 2 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 21 61 82 74 43 11 7 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 385 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 8 25 35 65 100 62 49 27 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 770 2 7 2 3 5 9 16 16 27 38 32 40 87 124 129 131 58 32 12 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 24 0 0 0 0 0 1 1 3 5 3 3 2 1 2 0 2 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 7 3 3 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 294 0 0 0 0 0 3 5 10 22 79 90 51 15 8 5 4 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 752 2 7 15 20 20 25 22 31 60 61 55 70 46 86 96 74 36 17 8 1 0
Anémie (D50-D64) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 14 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 3 0 1 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 162 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 8 12 13 17 36 36 21 11 2 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 314 0 0 0 1 3 4 16 22 23 34 23 34 37 45 35 25 9 2 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 0 0 0 0 1 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15 0 2 1 0 2 0 3 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 259 1 2 1 2 4 5 5 6 19 21 21 32 27 25 31 26 15 11 4 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 147 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 5 2 7 12 22 25 20 21 23 6 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 417 2 8 10 11 4 10 3 4 6 17 12 31 34 47 77 53 49 27 10 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 213 1 31 41 12 10 7 8 3 18 14 10 10 10 14 9 9 4 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 6 6 2 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 8 18 11 8 3 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 12 19 39 28 21 10 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 57 0 0 1 0 0 2 3 2 0 0 3 1 3 12 15 7 5 1 2 0 0
Selhání srdce (I50) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 9 5 2 3 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 148 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 9 11 21 24 35 22 11 5 0 0
Ateroskleróza (I70) 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 13 39 48 81 77 30 32 15 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 559 0 0 0 0 1 7 13 44 55 74 73 74 49 87 53 23 4 2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 403 0 0 0 14 23 14 8 19 5 3 9 13 18 38 76 63 55 28 9 7 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 29 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 7 2 5 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 702 0 323 248 32 21 16 17 13 14 4 5 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 401 0 1 7 4 15 28 38 23 37 54 38 37 33 31 28 19 6 2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 110 0 2 0 0 1 2 6 2 3 4 1 5 11 14 15 16 14 13 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 80 0 0 3 1 11 10 14 9 5 7 6 4 3 4 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 63 0 2 3 1 1 3 5 3 5 3 3 5 8 4 6 6 4 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 46 1 1 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 4 5 5 5 4 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 57 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 4 9 5 3 7 4 7 6 3 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 490 0 3 33 74 48 45 41 44 42 24 30 25 7 25 22 11 10 3 2 0 1
Tříselná kýla (K40) 915 33 30 21 6 4 11 16 25 36 61 61 65 77 104 105 126 65 46 20 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 773 0 12 53 7 4 8 15 32 57 79 65 63 54 80 94 76 45 18 9 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 44 0 0 0 4 1 3 0 3 10 8 6 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 154 1 7 0 1 1 2 1 1 4 4 9 8 9 13 20 21 13 14 16 6 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 4 10 6 5 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 517 6 2 1 2 9 16 32 34 50 68 73 47 48 52 35 21 13 4 3 0 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 38 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 5 0 3 8 3 8 2 5 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 923 0 0 0 4 8 13 37 44 67 120 62 80 106 103 110 80 52 19 11 7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 47 0 0 0 1 0 0 2 2 2 5 4 6 2 3 6 10 2 2 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 1 4 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 53 0 0 0 2 1 3 2 3 3 3 3 0 6 2 6 3 5 8 3 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 193 2 6 5 6 16 11 22 15 14 14 9 7 12 11 8 14 7 9 3 1 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 91 1 1 2 5 1 1 3 4 9 12 8 5 6 11 3 7 7 1 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 495 0 0 0 0 0 0 0 1 4 18 17 31 53 72 111 88 58 35 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 639 0 0 0 0 0 0 2 4 6 12 34 46 79 91 124 136 77 24 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 559 0 0 1 2 25 38 36 26 58 68 47 66 63 57 41 24 7 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 899 0 0 7 20 54 40 52 38 37 100 77 93 92 98 78 68 26 14 4 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 107 0 0 1 1 3 1 1 4 1 10 3 11 8 17 18 16 8 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 322 0 0 0 0 1 1 6 16 38 54 45 36 31 28 29 23 10 3 0 1 0
Dorzalgie (M54) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 6 0 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 616 0 6 1 8 13 8 11 21 51 68 81 83 86 81 51 33 8 5 0 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 159 0 0 4 11 7 7 10 11 6 15 6 16 15 9 20 8 5 2 7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 358 0 0 0 2 0 4 11 11 12 15 17 22 20 37 54 70 35 25 21 1 1
Selhání ledvin (N17-N19) 57 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 5 4 8 8 12 4 0 4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 510 0 0 1 0 3 12 27 36 24 38 45 42 53 59 55 49 39 15 11 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 316 0 1 6 1 2 10 9 9 4 26 21 24 20 42 45 37 33 14 10 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 418 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 8 26 79 105 100 72 13 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 478 4 26 43 28 34 24 18 23 25 32 15 28 27 43 41 39 15 4 6 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 94 0 0 0 0 4 7 9 8 10 18 14 11 7 2 1 2 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 103 0 0 0 0 2 10 17 13 21 7 12 12 1 3 2 2 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 451 0 0 0 0 5 9 19 28 40 83 89 77 23 24 13 17 14 6 2 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 403 0 0 1 4 29 46 99 119 111 126 108 111 116 155 156 131 65 19 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 191 0 0 0 1 8 39 36 32 30 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 430 0 0 0 0 7 39 123 133 77 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 183 0 0 0 0 6 22 57 55 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 65 0 0 0 0 1 7 16 25 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 168 0 0 0 0 9 23 48 58 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 070 0 0 0 0 19 124 303 365 209 43 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 17 0 0 0 0 0 1 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 401 63 113 108 34 19 13 5 7 6 9 1 5 6 2 7 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 58 0 0 0 0 3 5 6 5 5 10 6 2 1 4 2 3 2 3 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 38 0 0 0 0 0 2 4 1 3 3 2 2 3 6 5 4 0 2 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 113 1 3 0 0 0 3 4 4 4 7 7 6 5 12 18 15 8 9 7 0 0
Nitrolební poranění (S06) 95 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 3 4 4 7 14 7 18 8 15 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 163 0 9 9 7 16 24 14 11 17 14 12 8 4 8 4 3 1 0 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 601 0 21 76 80 11 17 27 5 18 37 24 29 55 50 57 45 26 9 9 2 3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 675 0 1 4 3 6 1 1 3 5 10 9 9 14 22 56 75 79 149 141 70 17
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 539 0 1 6 24 12 28 29 33 55 49 46 52 29 59 48 29 19 12 5 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 231 0 27 76 48 142 170 215 163 213 261 153 138 137 117 120 107 64 54 19 5 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 36 2 13 0 1 0 2 2 1 1 2 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 395 0 1 3 4 8 3 5 11 17 14 15 25 30 33 61 65 54 27 16 1 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 65 0 1 2 2 3 5 4 5 7 9 3 1 9 4 4 4 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 1 9 2 0 1 1 0 2 0 1 3 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 0 2 2 2 2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 94 0 0 0 0 0 2 5 18 30 35 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 12 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 540 1 12 56 67 41 46 65 64 90 105 81 88 93 151 178 200 132 52 13 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 132 141 706 865 571 717 1 074 1 686 1 825 1 951 2 289 1 862 1 995 2 105 2 743 3 151 2 870 1 769 1 030 580 166 36
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 3,7 5,8 0 27,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,1 0 9,4 0 0 0 0 0 2,9 2,6 0 0 12,1 13,1 14,1 35,6 11,2 46,5 41,4 27,3 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,2 18,3 28,1 24,6 23,6 8,4 39,7 20,9 17,6 10,2 6,7 0 9,1 6,5 5,6 0 3,7 5,8 0 13,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 61,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,1 6,7 28,7 57,5 91,6 104,3 166,2 261,6 249,8 264,7 177,7 83,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9,8 28,2 65,3 22,4 29 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 29,4 0 0 0 0 8,4 3,6 3 5,9 7,7 11,2 11,5 24,2 19,6 25,4 77,2 89,7 92,9 132,4 287,1 251,2 495
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74,4 0 0 0 0 0 0 14,9 17,6 28,1 44,9 131,8 84,7 144 169,2 184 175,7 197,5 148,9 41 41,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 21,1 0 0 0 0 0 0 3 8,8 0 17,9 22,9 18,1 65,4 64,9 38,6 37,4 58,1 33,1 41 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8,5 0 0 0 0 0 0 3 2,9 7,7 9 0 18,1 22,9 14,1 20,8 26,2 11,6 0 13,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 60,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 5,7 27,2 68,7 172 243,4 276,6 249,8 91 95,7 41,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 74,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 6,7 11,5 24,2 81,8 98,7 192,9 373,7 360,1 405,4 369,1 251,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 148,9 36,7 32,8 7 11,8 21 32,5 47,7 47,1 69 85,3 91,7 121 284,7 349,7 382,9 489,6 336,9 264,7 164 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4,6 0 0 0 0 0 3,6 3 8,8 12,8 6,7 8,6 6 3,3 5,6 0 7,5 0 8,3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,5 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 2,9 6 0 2,8 20,8 11,2 17,4 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 56,8 0 0 0 0 0 10,8 14,9 29,4 56,2 177,2 257,9 154,3 49,1 22,6 14,8 14,9 5,8 8,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 145,4 36,7 32,8 52,6 78,7 84,1 90,2 65,6 91,2 153,4 136,9 157,6 211,7 150,5 242,5 284,9 276,6 209,1 140,6 109,4 41,9 0
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 16,5 13,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,7 18,3 4,7 0 0 4,2 0 3 0 0 0 2,9 3 3,3 5,6 8,9 0 5,8 0 13,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 31,3 0 0 0 0 4,2 0 0 5,9 0 2,2 22,9 36,3 42,5 47,9 106,9 134,5 122 91 27,3 83,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 60,7 0 0 0 3,9 12,6 14,4 47,7 64,7 58,8 76,3 65,9 102,8 121,1 126,9 103,9 93,4 52,3 16,5 13,7 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 4,2 10,8 0 0 2,6 4,5 2,9 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 41,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,9 0 9,4 3,5 0 8,4 0 9 0 0 0 2,9 3 0 2,8 5,9 0 0 8,3 13,7 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 50,1 18,3 9,4 3,5 7,9 16,8 18 14,9 17,6 48,6 47,1 60,2 96,8 88,3 70,5 92 97,2 87,1 91 54,7 41,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 28,4 0 0 3,5 3,9 0 0 3 0 0 2,2 14,3 6 22,9 33,8 65,3 93,4 116,2 173,7 314,4 251,2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 80,6 36,7 37,5 35,1 43,3 16,8 36,1 9 11,8 15,3 38,1 34,4 93,8 111,2 132,5 228,5 198,1 284,6 223,4 136,7 83,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 41,2 18,3 145,2 143,8 47,2 42,1 25,3 23,9 8,8 46 31,4 28,7 30,2 32,7 39,5 26,7 33,6 23,2 16,5 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 6 13,1 11,3 17,8 22,4 11,6 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 12,1 0 16,9 23,7 67,3 63,9 66,2 41 41,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 26,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,7 15,1 39,3 53,6 115,8 104,6 122 82,7 13,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 5,9 3,7 11,6 8,3 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 11 0 0 3,5 0 0 7,2 9 5,9 0 0 8,6 3 9,8 33,8 44,5 26,2 29 8,3 27,3 0 0
Selhání srdce (I50) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16,9 20,8 33,6 29 16,5 41 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 28,6 0 0 0 0 0 0 3 0 5,1 2,2 17,2 27,2 36 59,2 71,2 130,8 127,8 91 68,4 0 0
Ateroskleróza (I70) 66,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 2,9 39,3 127,6 135,4 240,4 287,8 174,3 264,7 205,1 209,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 108,1 0 0 0 0 4,2 25,3 38,8 129,4 140,6 166 209,2 223,8 160,3 245,3 157,3 86 23,2 16,5 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 77,9 0 0 0 55,1 96,8 50,5 23,9 55,9 12,8 6,7 25,8 39,3 58,9 107,2 225,6 235,5 319,5 231,7 123 293 247,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 0 4,7 7 0 0 0 3 5,9 0 0 0 9,1 0 2,8 3 0 5,8 0 13,7 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,6 0 14 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8,5 20,8 26,2 11,6 41,4 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,7 0 8,3 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 135,7 0 1 512,5 870 125,9 88,3 57,8 50,7 38,2 35,8 9 14,3 3 16,4 2,8 3 0 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77,5 0 4,7 24,6 15,7 63,1 101,1 113,4 67,7 94,6 121,1 108,9 111,9 108 87,4 83,1 71 34,9 16,5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 5,9 3,7 5,8 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 21,3 0 9,4 0 0 4,2 7,2 17,9 5,9 7,7 9 2,9 15,1 36 39,5 44,5 59,8 81,3 107,6 13,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 15,5 0 0 10,5 3,9 46,3 36,1 41,8 26,5 12,8 15,7 17,2 12,1 9,8 11,3 3 3,7 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12,2 0 9,4 10,5 3,9 4,2 10,8 14,9 8,8 12,8 6,7 8,6 15,1 26,2 11,3 17,8 22,4 23,2 8,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,9 18,3 4,7 0 0 0 0 0 5,9 7,7 9 14,3 15,1 13,1 14,1 14,8 18,7 23,2 8,3 13,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11 0 0 0 0 0 0 6 2,9 5,1 2,2 11,5 27,2 16,4 8,5 20,8 14,9 40,7 49,6 41 125,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3 0 0 5,9 0 11,6 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 94,7 0 14 115,8 291,3 201,9 162,4 122,3 129,4 107,4 53,8 86 75,6 22,9 70,5 65,3 41,1 58,1 24,8 27,3 0 247,5
Tříselná kýla (K40) 176,9 604,9 140,5 73,7 23,6 16,8 39,7 47,7 73,5 92 136,9 174,8 196,6 251,9 293,3 311,6 470,9 377,6 380,6 273,4 125,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 149,4 0 56,2 185,9 27,6 16,8 28,9 44,8 94,1 145,7 177,2 186,2 190,6 176,7 225,6 279 284 261,4 148,9 123 83,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,5 0 0 0 15,7 4,2 10,8 0 8,8 25,6 17,9 17,2 9,1 3,3 8,5 5,9 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 29,8 18,3 32,8 0 3,9 4,2 7,2 3 2,9 10,2 9 25,8 24,2 29,4 36,7 59,4 78,5 75,5 115,8 218,7 251,2 742,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 9,1 13,1 8,5 11,9 37,4 34,9 41,4 13,7 41,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 100 110 9,4 3,5 7,9 37,9 57,8 95,5 100 127,8 152,6 209,2 142,2 157,1 146,6 103,9 78,5 75,5 33,1 41 0 247,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,3 0 0 0 0 0 3,6 0 5,9 0 2,2 0 15,1 0 8,5 23,7 11,2 46,5 16,5 68,4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 3 6,5 2,8 8,9 3,7 5,8 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 178,4 0 0 0 15,7 33,7 46,9 110,4 129,4 171,3 269,2 177,6 242 346,8 290,5 326,5 299 302 157,2 150,4 293 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,1 0 0 0 3,9 0 0 6 5,9 5,1 11,2 11,5 18,1 6,5 8,5 17,8 37,4 11,6 16,5 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,3 0 0 0 0 0 0 6 2,9 0 0 0 3 16,4 2,8 11,9 3,7 5,8 8,3 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 10,2 0 0 0 7,9 4,2 10,8 6 8,8 7,7 6,7 8,6 0 19,6 5,6 17,8 11,2 29 66,2 41 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 37,3 36,7 28,1 17,5 23,6 67,3 39,7 65,6 44,1 35,8 31,4 25,8 21,2 39,3 31 23,7 52,3 40,7 74,5 41 41,9 247,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,6 18,3 4,7 7 19,7 4,2 3,6 9 11,8 23 26,9 22,9 15,1 19,6 31 8,9 26,2 40,7 8,3 41 41,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 95,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 10,2 40,4 48,7 93,8 173,4 203 329,5 328,9 336,9 289,6 95,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 123,5 0 0 0 0 0 0 6 11,8 15,3 26,9 97,4 139,1 258,5 256,6 368 508,3 447,3 198,6 54,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 108,1 0 0 3,5 7,9 105,2 137,2 107,4 76,5 148,3 152,6 134,7 199,6 206,1 160,7 121,7 89,7 40,7 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 173,8 0 0 24,6 78,7 227,2 144,4 155,1 111,8 94,6 224,4 220,6 281,3 301 276,4 231,5 254,1 151 115,8 54,7 41,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 20,7 0 0 3,5 3,9 12,6 3,6 3 11,8 2,6 22,4 8,6 33,3 26,2 47,9 53,4 59,8 46,5 33,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 62,3 0 0 0 0 4,2 3,6 17,9 47,1 97,1 121,1 128,9 108,9 101,4 79 86,1 86 58,1 24,8 0 41,9 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 9,1 0 0 5,9 22,4 0 0 13,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 119,1 0 28,1 3,5 31,5 54,7 28,9 32,8 61,8 130,4 152,6 232,1 251,1 281,4 228,4 151,4 123,3 46,5 41,4 0 41,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,7 0 0 14 43,3 29,4 25,3 29,8 32,4 15,3 33,7 17,2 48,4 49,1 25,4 59,4 29,9 29 16,5 95,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 69,2 0 0 0 7,9 0 14,4 32,8 32,4 30,7 33,7 48,7 66,5 65,4 104,3 160,3 261,6 203,3 206,8 287,1 41,9 247,5
Selhání ledvin (N17-N19) 11 0 0 0 0 0 0 3 2,9 7,7 6,7 11,5 15,1 13,1 22,6 23,7 44,8 23,2 0 54,7 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 98,6 0 0 3,5 0 12,6 43,3 80,6 105,9 61,4 85,3 128,9 127 173,4 166,4 163,2 183,1 226,5 124,1 150,4 41,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 61,1 0 4,7 21 3,9 8,4 36,1 26,9 26,5 10,2 58,3 60,2 72,6 65,4 118,4 133,6 138,3 191,7 115,8 136,7 83,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 80,8 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 2,2 17,2 24,2 85,1 222,8 311,6 373,7 418,2 107,6 54,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 92,4 73,3 121,7 150,8 110,2 143 86,6 53,7 67,7 63,9 71,8 43 84,7 88,3 121,3 121,7 145,8 87,1 33,1 82 83,7 247,5
Nemoci prsu (N60-N64) 18,2 0 0 0 0 16,8 25,3 26,9 23,5 25,6 40,4 40,1 33,3 22,9 5,6 3 7,5 5,8 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 19,9 0 0 0 0 8,4 36,1 50,7 38,2 53,7 15,7 34,4 36,3 3,3 8,5 5,9 7,5 5,8 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 87,2 0 0 0 0 21 32,5 56,7 82,4 102,3 186,2 255 232,9 75,3 67,7 38,6 63,5 81,3 49,6 27,3 41,9 247,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 271,2 0 0 3,5 15,7 122 166 295,4 350,1 283,8 282,7 309,4 335,8 379,6 437,1 463 489,6 377,6 157,2 95,7 0 0
Lékařský potrat (O04) 36,9 0 0 0 3,9 33,7 140,8 107,4 94,1 76,7 85,3 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 83,1 0 0 0 0 29,4 140,8 367 391,2 196,8 103,2 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 35,4 0 0 0 0 25,2 79,4 170,1 161,8 92 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12,6 0 0 0 0 4,2 25,3 47,7 73,5 28,1 6,7 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 32,5 0 0 0 0 37,9 83 143,2 170,6 63,9 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 206,9 0 0 0 0 79,9 447,6 904 1 073,7 534,3 96,5 17,2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,3 0 0 0 0 0 3,6 32,8 11,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,5 146,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 73,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77,5 1 154,9 529,1 378,9 133,8 79,9 46,9 14,9 20,6 15,3 20,2 2,9 15,1 19,6 5,6 20,8 7,5 5,8 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 11,2 0 0 0 0 12,6 18 17,9 14,7 12,8 22,4 17,2 6 3,3 11,3 5,9 11,2 11,6 24,8 13,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7,3 0 0 0 0 0 7,2 11,9 2,9 7,7 6,7 5,7 6 9,8 16,9 14,8 14,9 0 16,5 13,7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 21,8 18,3 14 0 0 0 10,8 11,9 11,8 10,2 15,7 20,1 18,1 16,4 33,8 53,4 56,1 46,5 74,5 95,7 0 0
Nitrolební poranění (S06) 18,4 18,3 0 3,5 0 4,2 7,2 3 5,9 2,6 4,5 8,6 12,1 13,1 19,7 41,6 26,2 104,6 66,2 205,1 167,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 31,5 0 42,1 31,6 27,6 67,3 86,6 41,8 32,4 43,5 31,4 34,4 24,2 13,1 22,6 11,9 11,2 5,8 0 27,3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 116,2 0 98,3 266,6 314,9 46,3 61,4 80,6 14,7 46 83 68,8 87,7 180 141 169,2 168,2 151 74,5 123 83,7 742,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 130,5 0 4,7 14 11,8 25,2 3,6 3 8,8 12,8 22,4 25,8 27,2 45,8 62 166,2 280,3 458,9 1 232,7 1 927,5 2 930,1 4 207,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 104,2 0 4,7 21 94,5 50,5 101,1 86,5 97,1 140,6 109,9 131,8 157,3 94,9 166,4 142,5 108,4 110,4 99,3 68,4 125,6 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 431,3 0 126,4 266,6 188,9 597,4 613,7 641,5 479,5 544,5 585,6 438,4 417,4 448,3 329,9 356,2 399,9 371,7 446,8 259,7 209,3 495
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7 36,7 60,9 0 3,9 0 7,2 6 2,9 2,6 4,5 0 6 13,1 5,6 8,9 0 5,8 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 76,4 0 4,7 10,5 15,7 33,7 10,8 14,9 32,4 43,5 31,4 43 75,6 98,2 93,1 181,1 242,9 313,7 223,4 218,7 41,9 495
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 12,6 0 4,7 7 7,9 12,6 18 11,9 14,7 17,9 20,2 8,6 3 29,4 11,3 11,9 14,9 11,6 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,4 18,3 42,1 7 0 4,2 3,6 0 5,9 0 2,2 8,6 0 6,5 14,1 0 0 5,8 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,1 6,7 0 3 6,5 0 5,9 7,5 11,6 16,5 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 18,2 0 0 0 0 0 7,2 14,9 52,9 76,7 78,5 8,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 36,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,3 0 4,7 0 7,9 4,2 3,6 0 0 0 2,2 2,9 3 0 2,8 5,9 0 5,8 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 297,7 18,3 56,2 196,4 263,7 172,5 166 193,9 188,3 230,1 235,6 232,1 266,2 304,3 425,8 528,3 747,5 766,7 430,2 177,7 209,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 825,5 2 584,8 3 305,9 3 034,3 2 247,4 3 016,3 3 876,8 5 030,4 5 368,4 4 987,5 5 135,4 5 334,9 6 034,8 6 887,6 7 735,3 9 352,4 10 726,6 10 275,3 8 521,6 7 928,9 6 948,5 8 910,9
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 3,8 3,8 0 7,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 5 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,8 0 9,5 0 0 0 0 0 16,7 16,7 0 0 40 21,1 12,8 20 5,2 15,1 9,3 5,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,3 2,9 7,4 11,5 10,9 3,2 23,9 17,1 11,5 8,5 4 0 5,7 3,9 2,6 0 1 1,3 0 2,1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,7 0 0 0 0 0 0 0 33,3 33,3 60 55,6 70,4 52,8 44 66,7 69,3 65,2 65,3 44,8 50 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 23,1 18,2 27,5 10,9 14,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 80,9 0 0 0 0 100 100 100 66,7 50 100 57,1 100 66,7 81,8 74,3 85,7 84,2 84,2 80,8 100 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 79,4 0 0 0 0 0 0 100 50 91,7 71,4 79,3 73,7 84,6 80 87,3 73,4 77,3 90 60 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 70,3 0 0 0 0 0 0 50 75 0 88,9 88,9 75 87 79,3 50 62,5 58,8 66,7 50 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 48,4 0 0 0 0 0 0 100 100 100 66,7 0 50 70 45,5 36,8 38,9 28,6 0 100 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 65,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 66,7 90 61,8 72,6 65,6 63,2 66,2 52,4 70 33,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 85 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 44,4 61,5 83,3 85,4 85,5 85,5 89,9 89,1 90 66,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34,9 33,3 20,6 11,8 42,9 38,5 34,6 66,7 55,2 48,2 62,3 38,6 32,5 42 37,2 33,8 35,7 27 20,9 22,6 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 64,9 0 0 0 0 0 100 100 60 62,5 100 60 66,7 50 66,7 0 100 0 50 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 31 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 25 40 0 12,5 58,3 42,9 37,5 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 91,6 0 0 0 0 0 100 100 90,9 84,6 92,9 93,8 94,4 78,9 80 100 80 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 56,8 18,2 43,8 75 83,3 83,3 96,2 62,9 81,6 83,3 77,2 64 70 53,5 54,4 55,2 37,6 45 28,3 26,7 14,3 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2,1 1,8 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,5 16,7 8,3 0 0 10 0 33,3 0 0 0 16,7 11,1 6,7 10,5 15 0 7,1 0 11,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,5 0 0 0 0 8,3 0 0 13,3 0 3,2 26,7 23,5 28,9 25 30,5 28,8 25 15,5 5,3 9,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 18,7 0 0 0 1,3 5,2 11,8 48,5 56,4 50 70,8 48,9 50 47,4 41,7 31,3 19,4 8,3 1,6 0,8 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,2 0 0 0 0 1,5 5,6 0 0 1,6 3,1 2,4 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 10 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 0 3,8 2,1 0 6,7 0 10 0 0 0 2 2,7 0 2 4 0 0 3,8 3,1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 16,3 25 13,3 3 4,3 6,3 10 13,2 14,3 25,3 16,3 21,2 22,5 18,1 13,5 15,9 19,4 15,8 19,3 12,9 11,1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 94,2 0 0 100 100 0 0 100 0 0 100 100 66,7 100 100 91,7 89,3 95,2 100 100 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 50,1 25 44,4 52,6 64,7 50 45,5 27,3 50 42,9 45,9 38,7 45,6 49,3 45,6 57,5 52,5 56,3 52,9 50 33,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 20,6 5,6 53,4 71,9 60 52,6 28 34,8 11,1 32,7 20,9 21,3 13,7 12,8 13,9 8,4 8,9 6,5 3,2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 6,5 8,9 5,2 5,2 5 1,8 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 5,6 0 4,3 4,6 8,5 6,3 5,8 4,1 3,7 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12,5 12,8 16 15,1 22,7 16 16,4 13 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 3,1 1,6 4,4 1,8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 0 0 20 0 0 15,4 30 13,3 0 0 4,8 1,1 2,4 5,2 4,3 1,7 1,7 0,4 1,2 0 0
Selhání srdce (I50) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,2 3 2,9 1,8 0,5 1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,6 0 0 0 0 0 0 10 0 10 3,6 13 12,5 12,4 11,8 10,9 13,1 9,1 4,8 2,5 0 0
Ateroskleróza (I70) 33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,9 11,1 29,5 45,9 34,8 35,5 34,1 25,2 31,4 37,5 31,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 89 0 0 0 0 100 100 100 97,8 94,8 94,9 97,3 96,1 90,7 93,5 88,3 71,9 28,6 13,3 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 26 0 0 0 27,5 41,1 58,3 42,1 55,9 16,7 8,1 28,1 17,8 22,2 28,4 30 27,4 24,8 21,2 13,8 25 12,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 0 0,4 2 0 0 0 6,3 15,4 0 0 0 18,8 0 5 4 0 3,3 0 3,6 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 0 2,8 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2,6 4,8 4,7 1,3 2,6 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,4 0 1,1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 84,6 0 85,9 81,6 97 77,8 84,2 81 92,9 87,5 80 100 100 100 50 100 0 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 68,8 0 100 63,6 57,1 57,7 66,7 80,9 63,9 67,3 73 77,6 64,9 70,2 73,8 70 70,4 40 33,3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1,9 0,8 1,1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 18,1 0 22,2 0 0 12,5 33,3 33,3 20 20 21,1 10 23,8 29,7 16,7 17,9 15,1 17,3 24,5 3,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 59,3 0 0 37,5 25 68,8 58,8 77,8 81,8 55,6 70 60 66,7 75 44,4 100 25 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 51,6 0 50 50 100 20 50 45,5 50 62,5 42,9 33,3 50 80 50 85,7 75 44,4 16,7 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18,3 7,7 50 0 0 0 0 0 28,6 42,9 28,6 45,5 29,4 20 25 29,4 17,2 14,3 4,8 5 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 21,8 0 0 0 0 0 0 50 50 22,2 10 25 37,5 41,7 17,6 15,2 16 22,6 16,2 18,8 30 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 3,3 0 0 3,8 0 4,4 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 85,5 0 42,9 66 73,3 81,4 95,7 97,6 97,8 93,3 96 96,8 86,2 70 89,3 88 91,7 100 75 100 0 100
Tříselná kýla (K40) 94,4 89,2 83,3 70 100 66,7 100 94,1 100 90 98,4 96,8 95,6 100 97,2 93,8 98,4 91,5 95,8 100 60 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,7 0 92,3 84,1 87,5 100 100 100 94,1 93,4 96,3 95,6 95,5 91,5 94,1 95,9 90,5 80,4 85,7 69,2 40 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 23,8 0 0 0 19 5,9 23,1 0 30 58,8 42,1 46,2 21,4 20 60 11,1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 44,6 50 23,3 0 25 50 66,7 50 20 57,1 36,4 64,3 66,7 50 39,4 47,6 47,7 52 43,8 41 60 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 30 16 11,1 15,4 25 20,7 17,2 5,9 12,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 79,1 60 40 20 100 64,3 94,1 97 94,4 92,6 94,4 97,3 85,5 81,4 89,7 70 47,7 50 21,1 21,4 0 100
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,8 0 0 0 0 0 25 0 100 0 33,3 0 33,3 0 13,6 14,3 4,4 13,3 4,8 13,5 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,3 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 8,3 11,8 3,6 10,3 5,9 5,6 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,9 0 0 0 50 80 68,4 56,1 68,8 71,3 76,9 72,9 75,5 73,1 60,6 61,8 47,3 39,7 26 18,3 26,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,4 0 0 0 50 0 0 28,6 16,7 20 27,8 22,2 31,6 6,9 6,5 9,4 11,9 4 5 0 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,1 0 0 0 0 0 0 9,1 2,2 0 0 0 2,1 9,8 2 7,1 1,9 2,8 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,1 0 0 0 20 33,3 60 28,6 42,9 30 33,3 21,4 0 28,6 12,5 20 13,6 16,7 24,2 12 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 49,4 14,3 24 18,5 66,7 61,5 84,6 78,6 62,5 60,9 77,8 56,3 36,8 54,5 47,8 29,6 48,3 35 52,9 75 20 50
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28,5 20 6,7 18,2 41,7 16,7 14,3 33,3 57,1 64,3 48 42,1 33,3 35,3 36,7 10 17,9 33,3 6,7 20 16,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 86,5 0 0 0 0 0 0 0 100 100 90 89,5 79,5 94,6 90 89,5 84,6 87,9 76,1 53,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 88,6 0 0 0 0 0 0 100 80 100 80 87,2 90,2 92,9 87,5 94,7 88,9 81,9 82,8 57,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,5 0 0 100 66,7 92,6 97,4 94,7 100 96,7 95,8 100 94,3 95,5 98,3 100 100 87,5 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 77,7 0 0 38,9 76,9 76,1 88,9 88,1 79,2 72,5 83,3 83,7 91,2 86 81,7 78 64,8 50 53,8 66,7 33,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 44,4 0 0 20 7,7 42,9 33,3 50 80 33,3 66,7 50 64,7 53,3 60,7 48,6 41 27,6 33,3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 29,1 0 0 0 0 33,3 20 40 30,2 43,7 41,5 38,5 28,6 26,1 26,9 24,8 21,5 12,8 8,6 0 33,3 0
Dorzalgie (M54) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 4,7 0 0 2 4,7 0 0 1,4 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 83,6 0 40 6,7 57,1 59,1 88,9 78,6 87,5 91,1 81 95,3 95,4 88,7 91 81 82,5 72,7 62,5 0 100 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,8 0 0 36,4 31,4 28 50 71,4 64,7 26,1 35,7 20 29,6 40,5 23,1 41,7 15,4 12,8 8,3 29,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 41,1 0 0 0 11,8 0 11,8 32,4 55 44,4 44,1 56,7 51,2 50 62,7 61,4 57,9 63,6 56,8 55,3 16,7 100
Selhání ledvin (N17-N19) 13,5 0 0 0 0 0 0 9,1 12,5 33,3 33,3 36,4 25 19 21,6 13,6 19 8,3 0 7 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 64,6 0 0 33,3 0 27,3 46,2 58,7 72 53,3 57,6 59,2 61,8 69,7 62,8 67,1 86 76,5 68,2 100 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23,2 0 8,3 46,2 7,7 10 55,6 45 52,9 22,2 50 35 40 31,7 38,5 35,7 22,7 20 7,2 6,3 3,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 57,6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 75 40 47,3 56 56,5 58,8 66,7 61,9 50 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,4 57,1 72,2 86 70 85 96 90 79,3 89,3 80 75 87,5 69,2 74,1 78,8 75 68,2 40 85,7 100 100
Nemoci prsu (N60-N64) 74 0 0 0 0 100 77,8 52,9 61,5 55,6 78,3 87,5 84,6 87,5 100 100 100 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 66 0 0 0 0 28,6 52,6 68 72,2 80,8 63,6 75 75 100 75 66,7 66,7 100 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 82,4 0 0 0 0 33,3 42,9 70,4 71,8 85,1 86,5 92,7 89,5 92 88,9 92,9 81 100 54,5 100 50 100
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,2 0 0 100 33,3 63 73 79,8 83,2 88,1 90,6 92,3 94,1 90,6 93,4 88,6 89,7 90,3 79,2 100 0 0
Lékařský potrat (O04) 79,3 0 0 0 100 57,1 81,3 78,3 71,1 83,3 86,4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 86,2 0 0 0 0 100 75 83,1 88,1 91,7 88,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14,7 0 0 0 0 9,8 9,8 14,5 15,5 20,5 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 21,9 0 0 0 0 5,6 11,1 18,6 32,9 25 42,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,9 0 0 0 0 10,6 5,1 4,4 4,9 4,9 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 86,9 0 0 0 0 79,2 89,2 84,4 86,1 90,5 89,6 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 56,7 0 0 0 0 0 50 73,3 44,4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,3 57,3 81,9 76,6 75,6 82,6 100 55,6 63,6 60 50 16,7 33,3 37,5 22,2 58,3 33,3 25 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,4 0 0 0 0 3,8 10,4 15,8 13,9 14,7 32,3 27,3 8,7 4,8 14,8 10,5 10,3 11,8 17,6 5,9 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10,8 0 0 0 0 0 66,7 100 25 50 27,3 25 15,4 15 14,6 9,8 6,3 0 5,4 6,7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7 1,1 2,3 0 0 0 8,6 9,5 11,4 9,1 14 16,3 10,3 8,1 12 13,2 9,3 6,3 6,6 6 0 0
Nitrolební poranění (S06) 8 10 0 1,4 0 1,3 3 1,3 4,9 1,8 3,8 4,8 6,3 7,4 10,1 17,5 10,1 25,7 12,9 22,4 14,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 26,9 0 12,2 26,5 21,9 39 52,2 43,8 50 51,5 31,1 46,2 26,7 21,1 27,6 18,2 13,6 7,1 0 9,5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,5 0 75 79,2 80,8 78,6 100 96,4 83,3 100 94,9 92,3 87,9 98,2 96,2 95 95,7 89,7 69,2 69,2 66,7 150
Zlomenina kosti stehenní (S72) 80,9 0 11,1 80 75 100 50 100 75 83,3 90,9 69,2 69,2 77,8 68,8 83,6 75 81,4 81,9 87,6 85,4 81
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,4 0 16,7 35,3 66,7 92,3 84,8 90,6 89,2 87,3 92,5 90,2 88,1 78,4 92,2 81,4 82,9 76 85,7 62,5 75 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56,5 0 50 63,9 34,5 58,9 67,2 77,9 72,8 76,3 76,3 69,9 66,3 60,4 49 51,9 41,6 32 24,9 11,9 10,2 11,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28,6 18,2 41,9 0 16,7 0 40 20 25 14,3 16,7 0 28,6 57,1 28,6 75 0 50 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 54,3 0 14,3 50 44,4 57,1 60 83,3 61,1 65,4 51,9 40,5 64,1 58,8 50,8 54 57,5 62,8 41,5 53,3 12,5 66,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81,3 0 100 100 100 75 100 80 62,5 77,8 81,8 75 50 100 80 66,7 100 100 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15,4 7,1 32,1 14,3 0 6,7 20 0 50 0 14,3 25 0 25 35,7 0 0 9,1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 11,1 4,8 6,5 0 2,2 5,3 0 2,8 3,1 4,2 7,1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 96,9 0 0 0 0 0 100 100 94,7 100 100 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0 3,2 0 11,1 10 7,1 0 0 0 1,8 1,7 1 0 0,3 0,6 0 0,7 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,7 1,8 18,2 64,4 62,6 35,7 12 6,9 4,8 7,4 16,5 32,7 42,5 40,8 49 52 53,8 56,4 38,2 22,8 33,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,4 2,2 26,5 39,6 30,7 30,3 34,2 32,6 31,4 37,5 47,1 48 44,5 40,4 37,4 35,6 31,8 26,8 19 15,7 12,2 14,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)