8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 47 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 5 3 7 11 3 4 1 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 75 0 9 6 2 5 5 14 10 3 2 4 3 0 2 2 3 3 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 303 0 0 0 0 0 2 2 2 4 8 4 9 18 44 60 51 44 33 17 4 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 56 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 11 13 14 4 0 2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 200 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 7 5 6 18 23 38 25 30 26 6 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 312 0 0 0 0 0 0 2 3 12 19 35 28 23 46 58 31 33 19 3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 100 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 2 11 8 19 10 16 12 10 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 13 12 4 8 5 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 27 58 56 70 31 9 4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 359 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 6 15 11 43 54 82 58 57 20 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 788 2 1 8 1 6 11 14 15 22 47 39 55 74 121 130 108 79 43 10 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 30 0 0 0 0 0 2 2 3 4 1 2 0 3 3 3 4 1 1 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 2 2 12 0 2 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 318 0 0 0 0 0 1 4 7 34 87 86 57 28 5 6 0 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 811 0 7 11 14 23 24 35 35 48 59 42 64 67 107 110 91 46 19 7 2 0
Anémie (D50-D64) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 18 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 2 0 1 4 1 1 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 188 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 8 10 36 45 34 24 11 12 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 447 0 1 1 1 2 10 21 22 43 41 32 56 54 45 57 39 16 4 2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 17 0 2 0 0 0 1 2 3 2 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 126 0 0 0 3 0 7 2 2 11 10 11 13 14 11 16 11 8 6 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 174 0 0 1 2 0 1 2 3 0 5 2 4 4 20 18 29 26 27 23 7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 426 0 16 6 12 1 5 10 2 11 17 13 14 28 54 80 66 38 34 16 2 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 194 5 24 38 16 4 7 6 7 13 12 14 7 13 7 9 7 3 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 2 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 10 14 6 10 4 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10 29 36 36 27 8 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2 0 0 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 70 0 0 1 0 0 2 3 2 1 3 4 4 6 12 5 12 4 7 3 0 1
Selhání srdce (I50) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 10 9 6 2 5 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 149 0 1 0 0 0 0 0 1 4 7 5 6 9 19 34 36 14 10 1 2 0
Ateroskleróza (I70) 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 15 37 44 80 56 32 32 15 11 2
Varixy dolních končetin (I83) 599 0 0 0 0 5 4 35 28 79 85 68 72 70 77 47 13 11 2 3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 401 0 0 5 10 14 8 10 15 6 13 14 20 14 38 70 60 55 27 16 5 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 7 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 21 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 3 6 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 740 0 322 291 35 24 17 3 15 7 9 4 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 499 1 2 6 10 26 38 38 39 45 39 49 44 43 48 31 24 7 7 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 131 0 0 2 0 1 6 1 1 3 8 4 3 12 9 20 29 14 8 8 2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 88 0 0 0 3 17 21 14 5 7 5 2 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 86 0 2 1 1 4 7 3 6 8 10 6 11 4 6 6 4 2 4 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 4 5 11 6 3 2 6 1 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 46 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 2 2 1 6 4 5 4 3 7 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 466 0 2 45 61 58 45 50 34 38 22 20 13 18 21 14 13 6 4 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 914 37 32 21 6 6 10 20 26 45 55 69 62 92 106 116 100 62 30 16 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 830 0 12 60 5 2 7 19 44 51 65 68 80 63 109 89 79 49 20 7 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 50 0 0 0 1 1 7 10 4 2 5 6 2 3 3 6 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 128 2 4 1 0 1 1 2 2 3 3 3 6 13 9 14 13 18 15 10 6 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 38 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 3 1 2 7 5 4 4 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 542 1 1 1 3 8 20 22 41 66 56 54 54 51 62 48 27 16 6 5 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 3 3 4 2 1 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 974 0 0 0 3 9 14 35 40 71 91 85 85 92 119 156 84 57 25 6 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 55 0 0 0 0 1 3 1 0 4 5 1 4 3 7 11 4 5 3 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 4 3 1 4 3 0 2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 49 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 2 0 5 4 9 4 2 7 3 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 230 1 9 7 6 19 36 25 22 16 13 5 13 5 10 16 10 9 7 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 69 0 0 6 3 3 2 0 8 8 4 5 5 3 4 4 5 3 4 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 541 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10 23 32 69 84 111 99 78 27 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 634 0 0 0 0 0 2 1 0 1 14 37 40 81 86 141 113 88 25 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 601 0 0 1 2 31 38 31 32 57 77 60 68 60 60 50 26 7 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 903 0 0 3 16 65 51 40 46 70 86 64 74 110 97 89 58 23 6 3 2 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 77 0 0 0 3 2 1 0 1 2 6 4 8 8 10 11 7 9 5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 340 0 0 0 0 1 4 3 22 34 44 31 39 38 48 36 23 13 4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 618 0 4 8 8 14 10 13 24 44 73 77 91 87 77 53 23 10 2 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 166 0 0 3 13 7 10 10 3 7 14 11 13 12 16 17 19 8 2 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 343 1 0 0 3 1 4 11 12 9 20 17 20 27 44 43 56 31 25 14 4 1
Selhání ledvin (N17-N19) 54 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 1 2 14 5 14 3 4 3 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 452 0 1 1 0 5 10 13 32 19 53 36 31 55 56 56 37 27 14 5 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 293 0 1 1 3 6 5 2 1 13 20 13 26 31 45 46 33 27 13 7 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 311 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 15 33 59 84 67 39 8 2 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 496 5 44 55 35 42 23 12 16 22 17 23 20 31 32 47 35 19 8 8 1 1
Nemoci prsu (N60-N64) 65 0 0 0 0 2 6 8 6 7 11 9 7 3 3 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 101 0 0 0 1 2 12 19 8 14 12 11 6 3 3 3 3 2 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 459 0 0 0 0 6 6 13 19 40 75 103 85 28 21 23 14 11 14 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 480 0 0 0 3 15 62 109 130 112 136 113 131 118 168 164 117 64 28 10 0 0
Lékařský potrat (O04) 161 0 0 0 1 12 19 27 30 30 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 420 0 0 0 0 8 45 101 136 94 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 210 0 0 0 0 5 18 70 63 36 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 74 0 0 0 0 2 8 21 26 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 146 0 0 0 0 8 10 45 45 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 981 0 0 0 0 14 109 280 341 195 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 12 0 0 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 384 63 113 97 41 13 4 7 5 9 9 3 3 4 8 3 1 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 71 0 0 1 1 4 12 8 5 9 4 6 2 1 6 3 2 2 4 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 144 0 6 0 0 1 0 0 5 7 0 8 8 7 18 21 23 15 10 10 4 1
Nitrolební poranění (S06) 95 0 0 0 0 1 2 2 4 1 3 3 6 5 14 13 11 8 11 8 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 167 0 4 4 10 16 27 19 11 16 11 11 7 8 6 5 7 1 2 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 524 0 20 97 57 15 8 17 28 16 24 24 27 29 44 39 29 30 11 8 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 666 0 0 3 5 1 2 3 4 5 4 7 10 19 27 57 60 99 146 134 66 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 494 0 2 7 27 17 23 35 30 46 43 38 39 40 41 45 34 17 6 3 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 162 0 19 55 54 132 180 189 154 221 245 170 145 120 126 115 83 76 47 23 5 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 59 5 18 3 2 2 6 1 0 1 0 3 3 3 2 1 6 1 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 403 0 2 4 5 4 6 3 12 12 17 16 18 39 40 60 73 43 35 10 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 21 0 1 1 0 2 3 2 3 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 1 6 0 0 2 0 2 1 1 1 0 3 4 3 1 2 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 100 0 0 0 0 0 1 2 8 38 41 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 30 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 8 3 4 3 2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 508 1 11 46 62 44 74 74 65 78 98 62 96 98 152 183 177 107 65 13 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 146 151 705 911 550 749 1 139 1 617 1 801 2 022 2 174 1 830 1 982 2 188 2 879 3 194 2 632 1 769 1 102 545 176 30
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 3 4 0 8,1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,1 18,5 4,7 7 0 0 3,4 3 0 4,9 2,3 3 3 15,8 8,3 20,7 44,3 18,2 32,6 14,2 87,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 14,5 0 42,3 20,9 8,2 20,9 17 41,7 29,2 7,3 4,6 11,9 9,1 0 5,6 5,9 12,1 18,2 8,1 14,2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58,7 0 0 0 0 0 6,8 6 5,8 9,7 18,5 11,9 27,4 56,9 122,1 177,7 205,6 266,3 268,6 242,1 174,8 278,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,8 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 6,1 28,5 30,5 38,5 56,4 24,2 0 28,5 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 38,7 0 0 0 0 0 3,4 8,9 8,8 9,7 9,2 20,8 15,2 19 50 68,1 153,2 151,3 244,2 370,2 262,2 278,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 60,4 0 0 0 0 0 0 6 8,8 29,2 43,9 103,9 85,2 72,8 127,7 171,8 125 199,8 154,7 42,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 19,4 0 0 0 0 0 0 0 5,8 7,3 13,9 5,9 33,5 25,3 52,7 29,6 64,5 72,6 81,4 14,2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 4,6 11,9 9,1 41,1 33,3 11,8 32,2 30,3 24,4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 50,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 18,3 85,4 161 165,9 282,2 187,7 73,3 57 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 69,5 0 0 0 0 0 0 6 2,9 4,9 4,6 17,8 45,6 34,8 119,4 160 330,6 351,1 464 284,8 262,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 152,5 36,9 4,7 27,9 4,1 25,1 37,5 41,7 43,8 53,6 108,6 115,8 167,3 234,1 335,9 385,1 435,4 478,2 350 142,4 87,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5,8 0 0 0 0 0 6,8 6 8,8 9,7 2,3 5,9 0 9,5 8,3 8,9 16,1 6,1 8,1 0 43,7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,8 0 0 0 0 0 3,4 3 0 0 2,3 0 9,1 6,3 5,6 35,5 0 12,1 8,1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 61,6 0 0 0 0 0 3,4 11,9 20,4 82,8 201 255,3 173,4 88,6 13,9 17,8 0 12,1 8,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 157 0 32,9 38,3 57,3 96,2 81,8 104,2 102,1 116,9 136,3 124,7 194,7 212 297 325,9 366,8 278,5 154,7 99,7 87,4 0
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,8 3 0 6,1 0 14,2 43,7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,5 0 0 3,5 0 4,2 0 3 2,9 4,9 0 5,9 6,1 0 2,8 11,8 4 6,1 0 14,2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 36,4 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 4,6 14,8 24,3 31,6 99,9 133,3 137,1 145,3 89,5 170,9 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 86,5 0 4,7 3,5 4,1 8,4 34,1 62,5 64,2 104,8 94,7 95 170,3 170,8 124,9 168,9 157,2 96,9 32,6 28,5 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0 0 0 0 12,5 3,4 0 2,9 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3,3 0 9,4 0 0 0 3,4 6 8,8 4,9 2,3 3 6,1 0 0 5,9 0 6,1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 24,4 0 0 0 12,3 0 23,9 6 5,8 26,8 23,1 32,6 39,5 44,3 30,5 47,4 44,3 48,4 48,8 14,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 33,7 0 0 3,5 8,2 0 3,4 6 8,8 0 11,6 5,9 12,2 12,7 55,5 53,3 116,9 157,4 219,8 327,5 305,9 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 82,5 0 75,2 20,9 49,1 4,2 17 29,8 5,8 26,8 39,3 38,6 42,6 88,6 149,9 237 266,1 230 276,8 227,8 87,4 278,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 37,6 92,3 112,9 132,4 65,4 16,7 23,9 17,9 20,4 31,7 27,7 41,6 21,3 41,1 19,4 26,7 28,2 18,2 16,3 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 8,3 14,8 16,1 12,1 8,1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 5,9 9,1 6,3 27,8 41,5 24,2 60,5 32,6 14,2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 21,3 31,6 80,5 106,6 145,1 163,4 65,1 28,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 0 6,3 0 3 8,1 12,1 0 0 43,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 13,6 0 0 3,5 0 0 6,8 8,9 5,8 2,4 6,9 11,9 12,2 19 33,3 14,8 48,4 24,2 57 42,7 0 278,6
Selhání srdce (I50) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,1 9,5 8,3 29,6 36,3 36,3 16,3 71,2 43,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 28,8 0 4,7 0 0 0 0 0 2,9 9,7 16,2 14,8 18,3 28,5 52,7 100,7 145,1 84,7 81,4 14,2 87,4 0
Ateroskleróza (I70) 64,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 23,7 45,6 117,1 122,1 237 225,7 193,7 260,5 213,6 480,8 557,1
Varixy dolních končetin (I83) 116 0 0 0 0 20,9 13,6 104,2 81,7 192,5 196,4 201,8 219 221,5 213,7 139,2 52,4 66,6 16,3 42,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 77,6 0 0 17,4 40,9 58,5 27,3 29,8 43,8 14,6 30 41,6 60,8 44,3 105,5 207,4 241,9 332,9 219,8 227,8 218,5 278,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0 4,7 0 0 4,2 3,4 0 2,9 2,4 2,3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,1 0 4,7 0 0 4,2 3,4 0 0 0 0 0 3 0 8,3 8,9 8,1 18,2 48,8 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 0 14,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 143,3 0 1 514,4 1 013,9 143,1 100,3 57,9 8,9 43,8 17,1 20,8 11,9 15,2 9,5 5,6 8,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 96,6 18,5 9,4 20,9 40,9 108,7 129,5 113,1 113,8 109,6 90,1 145,4 133,8 136 133,2 91,8 96,7 42,4 57 28,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 3 0 8,3 8,9 4 6,1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 25,4 0 0 7 0 4,2 20,4 3 2,9 7,3 18,5 11,9 9,1 38 25 59,2 116,9 84,7 65,1 113,9 87,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 17 0 0 0 12,3 71,1 71,6 41,7 14,6 17,1 11,6 5,9 9,1 9,5 8,3 5,9 4 6,1 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 16,6 0 9,4 3,5 4,1 16,7 23,9 8,9 17,5 19,5 23,1 17,8 33,5 12,7 16,7 17,8 16,1 12,1 32,6 14,2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 9,2 11,9 12,2 15,8 30,5 17,8 12,1 12,1 48,8 14,2 0 278,6
Peptický vřed (K25-K28) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,3 13,9 5,9 6,1 3,2 16,7 11,8 20,2 24,2 24,4 99,7 87,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 2,8 0 4 0 16,3 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 90,2 0 9,4 156,8 249,4 242,5 153,3 148,8 99,2 92,6 50,8 59,4 39,5 56,9 58,3 41,5 52,4 36,3 32,6 14,2 43,7 0
Tříselná kýla (K40) 176,9 682,8 150,5 73,2 24,5 25,1 34,1 59,5 75,8 109,6 127,1 204,8 188,6 291,1 294,2 343,6 403,1 375,3 244,2 227,8 131,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 160,7 0 56,4 209 20,4 8,4 23,9 56,5 128,4 124,2 150,2 201,8 243,4 199,3 302,6 263,6 318,5 296,6 162,8 99,7 43,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,7 0 0 0 4,1 4,2 23,9 29,8 11,7 4,9 11,6 17,8 6,1 9,5 8,3 17,8 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24,8 36,9 18,8 3,5 0 4,2 3,4 6 5,8 7,3 6,9 8,9 18,3 41,1 25 41,5 52,4 109 122,1 142,4 262,2 557,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,4 0 0 0 0 0 0 3 0 4,9 6,9 8,9 9,1 3,2 5,6 20,7 20,2 24,2 32,6 42,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 104,9 18,5 4,7 3,5 12,3 33,4 68,2 65,5 119,6 160,8 129,4 160,3 164,3 161,3 172,1 142,2 108,8 96,9 48,8 71,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 4,8 0 4,7 0 0 0 3,4 0 0 0 4,6 3 0 6,3 5,6 8,9 12,1 24,2 16,3 14,2 131,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 0 3,2 0 3 4 0 8,1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 188,6 0 0 0 12,3 37,6 47,7 104,2 116,7 173 210,3 252,3 258,6 291,1 330,3 462,1 338,6 345 203,5 85,4 87,4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,6 0 0 0 0 4,2 10,2 3 0 9,7 11,6 3 12,2 9,5 19,4 32,6 16,1 30,3 24,4 28,5 43,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,5 0 0 0 0 0 0 3 5,8 0 2,3 5,9 0 12,7 8,3 3 16,1 18,2 0 28,5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9,5 0 0 0 0 0 3,4 3 8,8 2,4 9,2 5,9 0 15,8 11,1 26,7 16,1 12,1 57 42,7 131,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 44,5 18,5 42,3 24,4 24,5 79,4 122,7 74,4 64,2 39 30 14,8 39,5 15,8 27,8 47,4 40,3 54,5 57 0 43,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13,4 0 0 20,9 12,3 12,5 6,8 0 23,3 19,5 9,2 14,8 15,2 9,5 11,1 11,8 20,2 18,2 32,6 14,2 43,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 104,7 0 0 0 0 0 0 3 2,9 7,3 23,1 68,3 97,3 218,3 233,2 328,8 399,1 472,2 219,8 42,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 122,7 0 0 0 0 0 6,8 3 0 2,4 32,3 109,8 121,7 256,3 238,7 417,7 455,5 532,7 203,5 71,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 116,3 0 0 3,5 8,2 129,6 129,5 92,3 93,3 138,9 177,9 178,1 206,9 189,8 166,5 148,1 104,8 42,4 8,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 174,8 0 0 10,5 65,4 271,8 173,8 119 134,2 170,5 198,7 190 225,1 348 269,2 263,6 233,8 139,2 48,8 42,7 87,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14,9 0 0 0 12,3 8,4 3,4 0 2,9 4,9 13,9 11,9 24,3 25,3 27,8 32,6 28,2 54,5 40,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65,8 0 0 0 0 4,2 13,6 8,9 64,2 82,8 101,7 92 118,6 120,2 133,2 106,6 92,7 78,7 32,6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,1 0 0 0 0 0 3,4 0 2,9 2,4 0 0 6,1 9,5 0 0 0 6,1 8,1 14,2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 119,6 0 18,8 27,9 32,7 58,5 34,1 38,7 70 107,2 168,7 228,5 276,8 275,2 213,7 157 92,7 60,5 16,3 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,1 0 0 10,5 53,2 29,3 34,1 29,8 8,8 17,1 32,3 32,6 39,5 38 44,4 50,4 76,6 48,4 16,3 14,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 66,4 18,5 0 0 12,3 4,2 13,6 32,7 35 21,9 46,2 50,5 60,8 85,4 122,1 127,4 225,7 187,7 203,5 199,3 174,8 278,6
Selhání ledvin (N17-N19) 10,5 0 0 0 0 0 0 3 0 7,3 6,9 3 3 6,3 38,9 14,8 56,4 18,2 32,6 42,7 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 87,5 0 4,7 3,5 0 20,9 34,1 38,7 93,3 46,3 122,5 106,9 94,3 174 155,4 165,9 149,2 163,4 114 71,2 43,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 56,7 0 4,7 3,5 12,3 25,1 17 6 2,9 31,7 46,2 38,6 79,1 98,1 124,9 136,3 133 163,4 105,8 99,7 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 60,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 3 45,6 104,4 163,8 248,8 270,1 236,1 65,1 28,5 43,7 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 96 92,3 206,9 191,6 143,1 175,6 78,4 35,7 46,7 53,6 39,3 68,3 60,8 98,1 88,8 139,2 141,1 115 65,1 113,9 43,7 278,6
Nemoci prsu (N60-N64) 12,6 0 0 0 0 8,4 20,4 23,8 17,5 17,1 25,4 26,7 21,3 9,5 8,3 5,9 4 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 19,6 0 0 0 4,1 8,4 40,9 56,5 23,3 34,1 27,7 32,6 18,3 9,5 8,3 8,9 12,1 12,1 16,3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 88,9 0 0 0 0 25,1 20,4 38,7 55,4 97,4 173,3 305,7 258,6 88,6 58,3 68,1 56,4 66,6 114 14,2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 286,5 0 0 0 12,3 62,7 211,3 324,4 379,2 272,9 314,2 335,4 398,5 373,3 466,3 485,8 471,6 387,4 227,9 142,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 31,2 0 0 0 4,1 50,2 64,7 80,3 87,5 73,1 85,5 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 81,3 0 0 0 0 33,4 153,3 300,6 396,7 229 71,6 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 40,7 0 0 0 0 20,9 61,3 208,3 183,8 87,7 39,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,3 0 0 0 0 8,4 27,3 62,5 75,8 31,7 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 28,3 0 0 0 0 33,4 34,1 133,9 131,3 78 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 189,9 0 0 0 0 58,5 371,4 833,3 994,7 475,1 94,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,3 0 0 0 0 0 10,2 6 14,6 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 3 5,8 2,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,7 258,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,7 166,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 74,3 1 162,6 531,4 338 167,7 54,4 13,6 20,8 14,6 21,9 20,8 8,9 9,1 12,7 22,2 8,9 4 6,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,8 0 0 6,1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,7 0 0 3,5 4,1 16,7 40,9 23,8 14,6 21,9 9,2 17,8 6,1 3,2 16,7 8,9 8,1 12,1 32,6 0 43,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4,6 3 3 0 8,3 5,9 8,1 6,1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 27,9 0 28,2 0 0 4,2 0 0 14,6 17,1 0 23,7 24,3 22,1 50 62,2 92,7 90,8 81,4 142,4 174,8 278,6
Nitrolební poranění (S06) 18,4 0 0 0 0 4,2 6,8 6 11,7 2,4 6,9 8,9 18,3 15,8 38,9 38,5 44,3 48,4 89,5 113,9 131,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 32,3 0 18,8 13,9 40,9 66,9 92 56,5 32,1 39 25,4 32,6 21,3 25,3 16,7 14,8 28,2 6,1 16,3 14,2 43,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 101,4 0 94,1 338 233,1 62,7 27,3 50,6 81,7 39 55,5 71,2 82,1 91,7 122,1 115,5 116,9 181,6 89,5 113,9 43,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 128,9 0 0 10,5 20,4 4,2 6,8 8,9 11,7 12,2 9,2 20,8 30,4 60,1 74,9 168,9 241,9 599,3 1 188,4 1 908,0 2 884,6 3 899,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 95,6 0 9,4 24,4 110,4 71,1 78,4 104,2 87,5 112,1 99,4 112,8 118,6 126,5 113,8 133,3 137,1 102,9 48,8 42,7 43,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 418,5 0 89,4 191,6 220,8 551,9 613,4 562,4 449,2 538,4 566,1 504,6 441,1 379,6 349,7 340,7 334,6 460 382,6 327,5 218,5 835,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,4 92,3 84,7 10,5 8,2 8,4 20,4 3 0 2,4 0 8,9 9,1 9,5 5,6 3 24,2 6,1 8,1 14,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 78 0 9,4 13,9 20,4 16,7 20,4 8,9 35 29,2 39,3 47,5 54,8 123,4 111 177,7 294,3 260,3 284,9 142,4 174,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4,1 0 4,7 3,5 0 8,4 10,2 6 8,8 0 0 5,9 3 0 5,6 3 12,1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,4 18,5 28,2 0 0 8,4 0 6 2,9 2,4 2,3 0 9,1 12,7 8,3 3 8,1 0 8,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,2 0 3 3,2 5,6 5,9 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 19,4 0 0 0 0 0 3,4 6 23,3 92,6 94,7 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,8 0 4,7 0 0 0 0 0 0 4,9 4,6 5,9 9,1 25,3 8,3 11,8 12,1 12,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 291,9 18,5 51,7 160,3 253,5 184 252,2 220,2 189,6 190 226,4 184 292 310 421,9 542,1 713,5 647,7 529,1 185,1 87,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 836,0 2 786,5 3 315,6 3 174,0 2 249,1 3 131,5 3 881,1 4 812,1 5 253,6 4 925,9 5 023,3 5 431,6 6 029,1 6 922,1 7 991,5 9 461,7 10 609,9 10 708,2 8 970,3 7 760,2 7 692,3 8 356,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 4,3 3,4 0 3,3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,4 50 16,7 10 0 0 50 50 0 40 33,3 7,7 9,1 20,8 9,1 16,7 15,5 5,7 8,5 2 15,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,3 0 10,6 8,8 4,4 6,3 11,4 28,6 18,9 5,9 4,2 8,9 5,4 0 2,4 2 3 4,1 2 1,9 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69,2 0 0 0 0 0 100 100 100 80 88,9 66,7 60 85,7 74,6 68,2 70,8 67,7 61,1 54,8 66,7 100
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 17,6 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 15,4 25 21,6 18,6 20,6 10,5 0 22,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 87,3 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 81,8 76,7 90,5 86,2 85,7 86,7 85,7 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72,2 0 0 0 0 0 0 100 50 75 59,4 76,1 73,7 63,9 74,2 81,7 62 75 79,2 75 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 78,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 60 54,5 100 84,6 80 86,4 76,9 88,9 85,7 66,7 100 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 100 100 60 81,3 44,4 23,5 66,7 83,3 50 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 75 52,9 69,9 62,2 72,2 59,6 52,9 100 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 87,6 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 78,9 100 91,5 79,4 89,1 89,2 86,4 87 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 37 20 3,6 38,1 8,3 24 52,4 73,7 46,9 46,8 54,7 47,6 47 39,8 37,3 34,9 37,9 31,9 29,5 17,9 18,2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 73,2 0 0 0 0 0 100 100 75 100 50 100 0 60 100 42,9 66,7 100 100 0 100 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 23,1 0 0 0 0 0 100 50 0 0 100 0 30 15,4 18,2 42,9 0 25 12,5 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,7 0 0 0 0 0 100 100 100 97,1 95,6 95,6 98,3 96,6 100 100 0 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 60,9 0 58,3 61,1 73,7 82,1 92,3 87,5 79,5 85,7 70,2 63,6 70,3 67,7 62,6 59,5 54,8 43 30,2 21,9 40 0
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,2 1,4 0 1,5 0 1,5 3,4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 9,1 0 0 4,8 0 10 0 16,7 33,3 33,3 0 18,2 25 0 7,1 16 6,3 6,7 0 9,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,9 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 6,7 16,7 16,3 15,6 37,1 37,2 29,3 23,8 12,1 20 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 26,9 0 0,6 0,8 1,5 3,1 35,7 50 55 72,9 69,5 61,5 78,9 58,7 35,4 43,5 32,2 13,3 3,6 2,1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0 0 0 4,5 1,8 0 1,6 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,3 0 3,6 0 0 0 4,5 6,7 6,4 4,5 1,7 2,8 6,3 0 0 4 0 2,4 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8 0 0 0 4,5 0 12,7 3,5 2,9 12,4 7,6 11,2 11,6 11,6 6,5 9,5 8 9,8 9,4 4,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 95,1 0 0 100 100 0 100 100 100 0 83,3 100 100 80 100 100 93,5 89,7 100 100 87,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49,5 0 61,5 40 70,6 9,1 29,4 52,6 16,7 42,3 51,5 36,1 31,8 52,8 51,9 56,7 54,5 48,7 50 48,5 50 100
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 19,3 26,3 45,3 69,1 72,7 30,8 31,8 20,7 25 33,3 26,7 22,6 10,4 15,1 7,3 8,1 6 4,7 4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,8 3,7 4 4 2,1 1,9 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 2,5 3,3 4,9 2,2 6,7 8 3,2 8,3 3,6 1,2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25,9 18,5 24,2 23,1 24,5 24,3 9 5,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,6 0 10 0 1,8 4,1 3,3 0 0 8,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3,5 0 0 33,3 0 0 18,2 20 14,3 7,1 11,5 6,6 6,1 5,1 5,3 1,5 3,3 1,3 3,1 1,9 0 20
Selhání srdce (I50) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 6,1 5,2 2,2 3,6 3,5 2,2 0,6 1,6 0,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,1 0 100 0 0 0 0 0 10 18,2 15,6 12,8 13 9,2 10,7 14,1 12,8 5,1 3,4 0,5 2,9 0
Ateroskleróza (I70) 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 50 35,7 38,5 33,1 34 32,7 34,4 34 27,8 55 40
Varixy dolních končetin (I83) 91,2 0 0 0 0 100 80 97,2 96,6 96,3 94,4 98,6 96 89,7 93,9 95,9 81,3 57,9 13,3 50 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 25,5 0 0 12,5 19,2 30,4 34,8 40 41,7 26,1 22,4 23,3 28,2 17,3 24,8 33,2 30,8 25,9 18,4 16,3 17,2 25
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 0 0,5 0 0 2,1 3,1 0 4,2 5,3 10 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,5 0 1 0 0 5 11,1 0 0 0 0 0 3,6 0 3,2 2,1 1,4 1,9 3,1 0 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 87,2 0 86,1 88,7 92,1 92,3 85 50 75 100 90 100 83,3 100 66,7 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77 33,3 50 42,9 62,5 72,2 79,2 70,4 73,6 70,3 83 81,7 84,6 84,3 84,2 79,5 85,7 87,5 77,8 40 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 7,1 0 3,6 2,1 1 1,1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 19,6 0 0 40 0 7,7 42,9 16,7 14,3 27,3 30,8 25 16,7 27,9 11,1 19 23 17,9 15,1 19 13,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,7 0 0 0 75 89,5 91,3 87,5 100 87,5 45,5 33,3 60 50 50 100 100 100 100 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 59,3 0 50 33,3 25 57,1 58,3 27,3 85,7 72,7 76,9 54,5 73,3 80 75 66,7 66,7 40 57,1 20 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18,2 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 25 36,4 30,8 27,8 44 24 9,7 7,4 21,4 4,8 0 20
Peptický vřed (K25-K28) 17,8 0 0 0 0 0 0 0 25 42,9 50 20 16,7 5,9 21,4 15,4 14,7 11,1 12 23,3 18,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 3,4 2 0 1,3 0 4 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 86,9 0 50 75 77,2 79,5 93,8 92,6 97,1 97,4 100 90,9 92,9 90 100 87,5 86,7 100 80 50 100 0
Tříselná kýla (K40) 96,1 92,5 97 95,5 100 75 100 100 96,3 95,7 98,2 93,2 98,4 98,9 97,2 96,7 100 91,2 88,2 100 60 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,3 0 92,3 98,4 100 100 100 90,5 89,8 87,9 90,3 95,8 98,8 92,6 94 92,7 95,2 92,5 76,9 70 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 25,5 0 0 0 14,3 7,7 38,9 38,5 20 16,7 29,4 50 28,6 23,1 25 42,9 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 33,3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 40,8 28,6 22,2 14,3 0 33,3 50 66,7 40 60 42,9 60 40 56,5 50 42,4 28,9 47,4 42,9 32,3 54,5 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 16 0 0 0 0 0 0 25 0 25 30 23,1 20 8,3 9,1 22,6 16,1 18,2 12,1 13,6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 80,8 20 50 33,3 75 66,7 100 95,7 93,2 94,3 87,5 87,1 93,1 87,9 83,8 78,7 64,3 57,1 24 33,3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,8 0 9,1 0 0 0 100 0 0 0 28,6 20 0 12,5 7,4 5,3 4,5 10,3 4,3 2,7 25 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 4,5 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 8,3 0 6,7 0 4 3,4 0 11,1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,1 0 0 0 75 64,3 70 61,4 69 67 67,9 73,3 75,2 70,8 66,9 64,7 52,5 41,3 25,3 10,2 10,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,6 0 0 0 0 33,3 50 16,7 0 44,4 38,5 6,7 23,5 12 15,9 15,5 6,5 9,4 8,8 6,9 7,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,6 0 0 0 0 0 0 5,9 5,6 0 2,1 4,3 0 7,7 7,1 2,8 8,2 9,4 0 13,3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 24,1 0 0 0 0 0 33,3 33,3 42,9 20 57,1 28,6 0 27,8 28,6 42,9 18,2 9,1 25,9 15,8 60 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 57,4 14,3 33,3 35 46,2 65,5 90 83,3 84,6 76,2 81,3 62,5 52 29,4 47,6 55,2 47,6 33,3 58,3 0 25 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,8 0 0 42,9 21,4 17,6 50 0 66,7 40 33,3 29,4 25 33,3 17,4 13,8 13,9 15 12,9 3,7 10 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 92 0 0 0 0 0 0 100 100 100 90,9 100 97 92 95,5 94,9 85,3 94 87,1 60 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 89,2 0 0 0 0 0 100 100 0 100 93,3 100 97,6 93,1 94,5 88,7 86,3 90,7 71,4 45,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,9 0 0 100 100 100 97,4 96,9 100 98,3 97,5 100 97,1 96,8 98,4 100 92,9 100 50 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 83,2 0 0 27,3 76,2 86,7 94,4 100 93,9 89,7 85,1 83,1 89,2 91,7 82,2 82,4 84,1 67,6 30 37,5 50 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 6,7 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 39,5 0 0 0 21,4 20 33,3 0 33,3 66,7 50 44,4 66,7 38,1 41,7 47,8 43,8 47,4 27,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 31,5 0 0 0 0 50 57,1 15,8 48,9 42 35,5 32 35,1 36,2 35 30,5 23 17,3 10,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,9 0 0 0 0 0 11,1 0 3,1 2,1 0 0 2,9 3,5 0 0 0 0,7 0,7 1,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 83,3 0 28,6 23,5 44,4 66,7 100 86,7 85,7 89,8 93,6 93,9 92,9 94,6 84,6 86,9 79,3 90,9 28,6 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32,6 0 0 37,5 39,4 38,9 71,4 71,4 27,3 30,4 42,4 33,3 28,3 37,5 39 30,9 30,2 23,5 5,6 8,3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 38,6 1,3 0 0 14,3 3,1 12,5 42,3 38,7 20,9 40,8 51,5 44,4 48,2 53 55,8 71,8 51,7 64,1 42,4 66,7 100
Selhání ledvin (N17-N19) 12,7 0 0 0 0 0 0 50 0 42,9 20 9,1 7,1 14,3 28 8,9 22,6 6,1 6,1 5,9 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 57,1 0 100 25 0 31,3 47,6 36,1 51,6 43,2 62,4 65,5 49,2 57,9 58,9 68,3 63,8 73 56 62,5 50 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23,3 0 10 20 25 20,7 25 16,7 7,1 59,1 44,4 35,1 46,4 41,9 39,5 35,4 22 19,7 7,7 4,9 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 20 55,6 53,2 44,7 50 54,5 57,4 53,3 50 100 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79 38,5 80 83,3 79,5 91,3 92 92,3 69,6 84,6 81 82,1 87 81,6 74,4 81 66 76 66,7 72,7 33,3 50
Nemoci prsu (N60-N64) 48,1 0 0 0 0 40 75 40 35,3 26,9 61,1 60 53,8 60 60 100 100 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 64,3 0 0 0 50 20 66,7 73,1 44,4 70 66,7 68,8 85,7 50 75 75 100 100 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 80,5 0 0 0 0 37,5 50 54,2 63,3 75,5 84,3 92 85,9 87,5 87,5 100 87,5 100 73,7 50 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 90,5 0 0 0 60 60 70,5 86,5 87,2 91,1 93,8 91,1 95,6 95,9 93,9 93,7 94,4 94,1 82,4 100 0 0
Lékařský potrat (O04) 78,2 0 0 0 100 63,2 73,1 79,4 71,4 88,2 84,1 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 85,4 0 0 0 0 61,5 80,4 84,2 88,9 88,7 81,6 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14,8 0 0 0 0 7,6 8,1 15,1 16,2 17,8 25,4 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 23,5 0 0 0 0 8 12,7 23,6 32,1 28,9 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,2 0 0 0 0 9,3 2,1 4 3,8 5,8 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 91,1 0 0 0 0 87,5 87,9 88,9 93,9 90,3 97,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50 0 0 0 0 0 50 50 50 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 9,4 0 0 0 0 0 0 11,1 22,2 7,7 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4,2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 67,6 50 84,3 79,5 87,2 72,2 66,7 70 55,6 60 56,3 25 30 30,8 72,7 33,3 25 20 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 3,6 0 0 5,6 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,1 0 0 3,1 1,1 6,3 16 17 15,6 23,7 15,4 33,3 11,1 5,3 21,4 12,5 13,3 13,3 23,5 0 25 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,3 0 0 0 0 0 0 50 0 0 28,6 11,1 4,5 0 4,4 3,6 3 1,9 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 8,3 0 3,9 0 0 0,9 0 0 15,2 14,9 0 14,5 12,5 9,7 17,3 14,5 13,8 9,7 6,8 8,5 7,7 14,3
Nitrolební poranění (S06) 7,5 0 0 0 0 1,1 2,2 3 7 1,7 5,5 7,1 11,5 8,1 13,5 16,7 15,7 12,3 14,5 12,7 10 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,8 0 5,8 11,8 27 31,4 48,2 39,6 37,9 42,1 30,6 37,9 33,3 33,3 21,4 26,3 26,9 8,3 6,9 6,7 10 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,2 0 87 84,3 79,2 100 100 100 100 72,7 92,3 96 96,4 96,7 91,7 92,9 87,9 93,8 61,1 80 50 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 80,6 0 0 100 62,5 50 40 75 80 100 57,1 77,8 83,3 90,5 75 77 80 84,6 80,7 83,8 82,5 93,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,2 0 25 33,3 90 89,5 88,5 92,1 85,7 88,5 95,6 86,4 95,1 87 83,7 84,9 81 68 60 37,5 50 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 54,2 0 46,3 47 37,8 53,4 63,2 73,5 69,4 74,2 72,7 67,7 65 61,9 54,1 44,9 38,1 33,3 22 14,3 9,6 30
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 36 62,5 31,6 33,3 28,6 20 54,5 25 0 25 0 33,3 50 37,5 50 50 85,7 25 100 50 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 55,7 0 50 40 45,5 33,3 50 30 85,7 54,5 53,1 50 64,3 62,9 59,7 49,6 62,4 59,7 58,3 37 44,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 80,8 0 50 100 0 100 100 100 100 0 0 100 100 0 66,7 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 13,3 8,3 21,4 0 0 25 0 15,4 11,1 12,5 11,1 0 23,1 50 23,1 11,1 10 0 9,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 13,8 0 2,2 2,6 2,9 2,5 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 91,7 0 0 0 0 0 100 66,7 72,7 97,4 91,1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,7 0 4,8 0 0 0 0 0 0 4,2 3,2 2,3 1,6 4,7 1,2 1,2 1,1 1,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,5 1,3 16,4 53,5 67,4 33,8 18,6 7,9 5 6,5 15,9 28,4 41,4 47,8 47,1 50,6 55,8 47,6 45,8 25 10 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,5 2,3 27,6 40,9 31,7 29,7 34,1 31,2 30,7 37,3 46 47,1 45,1 42 38,4 35,2 31,9 26,6 19,7 15,1 14,3 15,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)