8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 52 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 6 5 10 11 3 8 3 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 86 0 9 13 5 10 14 11 3 4 4 3 3 1 2 2 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 339 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 4 19 34 58 67 56 39 30 16 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 57 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 4 3 14 14 11 5 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 182 0 0 1 0 0 0 2 4 3 2 9 6 9 12 16 21 29 36 25 5 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 327 0 0 0 0 0 0 0 8 9 30 32 33 21 42 59 41 33 17 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 149 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 9 10 14 24 28 24 19 5 2 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 60 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 6 12 10 12 3 4 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26 32 59 52 23 8 6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 331 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 20 51 53 74 53 36 21 4 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 724 0 4 2 3 2 9 15 11 28 33 52 67 63 112 124 86 62 42 7 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 31 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 3 5 1 2 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 331 0 0 0 0 0 1 4 10 38 71 102 60 8 18 7 9 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 950 5 3 14 16 30 27 47 43 62 60 68 72 85 104 123 99 53 25 9 4 1
Anémie (D50-D64) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 176 0 0 0 0 0 3 0 2 0 8 4 13 15 29 38 26 7 13 12 4 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 436 0 1 0 0 0 11 15 23 42 43 32 53 57 52 53 42 11 1 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 13 0 0 0 0 3 0 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 11 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 243 0 5 0 0 0 4 7 6 9 12 20 31 27 30 35 21 19 13 2 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 177 0 0 1 0 0 0 2 1 1 4 1 2 10 9 15 36 34 35 21 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 441 1 10 12 7 6 7 8 7 12 21 10 16 38 64 68 71 39 31 9 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 261 2 42 56 20 11 7 4 10 16 15 9 14 11 14 15 6 5 4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 5 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 9 2 2 3 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 186 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 13 19 35 44 37 17 17 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 2 3 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 54 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 5 7 11 8 6 9 2 0 0
Selhání srdce (I50) 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 3 3 4 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 132 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 12 19 28 28 15 14 5 1 0
Ateroskleróza (I70) 329 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 16 30 46 79 70 27 34 12 4 1
Varixy dolních končetin (I83) 512 0 0 0 0 3 12 14 27 79 81 55 52 58 60 42 18 8 2 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 390 0 0 2 15 21 12 9 6 8 6 8 17 28 35 51 67 50 28 19 8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 2 3 5 3 2 3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 860 0 421 296 37 24 17 13 14 12 9 4 5 3 2 2 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 407 0 1 6 6 27 30 34 35 45 32 25 25 37 54 25 15 5 3 1 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 2 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 125 2 0 2 0 4 4 2 4 2 3 4 6 10 8 20 11 15 17 7 4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 83 0 1 1 3 17 11 8 4 7 12 4 5 2 3 2 2 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 56 0 0 0 0 2 4 6 3 3 4 6 7 4 5 5 3 3 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 4 4 4 3 3 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 46 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 4 3 9 6 4 4 2 2 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 530 0 1 42 60 67 75 50 37 23 31 32 24 21 23 19 9 9 4 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 938 53 49 26 4 9 22 13 22 45 56 44 59 91 124 117 86 56 46 15 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 787 0 15 58 7 4 14 23 44 61 67 45 62 70 92 86 65 29 28 13 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 39 0 0 0 1 2 8 4 3 4 6 3 0 1 4 2 0 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 138 2 8 3 2 0 1 4 2 1 5 5 12 9 7 17 17 9 16 15 2 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 54 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 6 0 8 8 6 5 9 3 3 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 544 3 0 0 0 5 21 24 45 51 76 55 54 55 57 48 30 12 5 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 50 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 9 3 6 9 4 5 6 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 895 0 0 0 4 6 16 19 43 92 80 78 81 82 109 127 69 53 25 8 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 66 0 0 0 0 3 2 2 3 4 7 2 4 3 9 7 8 3 6 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 1 2 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 47 0 1 1 0 0 3 2 3 1 2 3 2 0 8 5 8 3 3 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 216 2 4 5 8 26 24 29 14 17 9 7 10 16 13 8 8 6 4 4 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 91 1 3 4 5 3 4 7 8 8 4 5 7 4 10 4 3 2 7 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 512 0 0 0 0 1 0 1 4 5 14 20 36 58 74 110 109 56 22 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 647 0 0 0 1 0 1 0 3 3 8 22 42 90 101 136 142 72 22 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 559 0 0 0 2 39 45 32 35 57 61 63 54 54 49 36 24 7 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 870 0 1 4 22 53 42 47 44 54 73 68 86 86 93 82 58 32 19 5 0 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 88 0 0 1 2 5 0 3 2 3 4 3 7 18 12 14 6 6 1 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 314 0 0 0 0 0 6 8 16 40 36 40 31 39 45 22 20 7 4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 546 0 9 4 5 9 11 20 19 41 65 67 78 69 67 38 30 10 2 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 149 1 1 4 6 7 4 3 3 9 8 11 15 13 12 16 19 9 6 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 281 0 0 1 2 2 2 7 13 11 10 12 20 18 44 31 36 28 26 13 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 54 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 3 1 2 9 5 12 6 4 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 424 0 2 2 0 3 12 20 21 12 35 27 35 45 55 66 40 21 18 7 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 326 0 5 3 4 2 7 2 4 16 13 24 34 18 40 54 40 31 15 13 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 22 52 62 58 32 15 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 453 3 35 55 28 25 38 15 17 25 16 11 28 26 52 26 25 13 13 2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 75 0 0 0 0 5 2 9 4 16 8 8 6 5 4 2 3 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 98 0 0 0 0 3 8 15 13 14 16 8 9 3 2 3 1 0 2 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 499 0 0 0 0 2 5 14 21 40 88 104 92 29 39 23 21 8 8 4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 622 0 0 1 6 21 54 114 111 150 151 103 135 137 207 188 150 64 26 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 177 0 0 0 2 13 23 25 32 34 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 477 0 0 0 0 16 61 118 137 97 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 232 0 0 0 0 3 33 76 63 47 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 45 0 0 0 0 0 2 14 22 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 130 0 0 0 0 3 13 45 38 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 092 0 0 0 0 16 105 322 394 204 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 12 0 0 0 0 0 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 376 62 99 110 35 15 9 4 7 9 3 4 5 2 5 5 1 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 72 0 0 1 2 1 8 13 9 11 10 4 1 2 2 1 0 2 4 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 4 2 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 138 3 2 4 1 5 2 4 5 7 3 6 3 15 12 22 13 9 13 6 3 0
Nitrolební poranění (S06) 105 0 0 0 1 0 3 3 4 5 8 2 5 7 7 11 8 20 10 9 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 186 1 7 5 6 15 27 16 11 18 22 10 8 8 9 5 6 4 5 2 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 531 0 19 68 72 18 20 17 8 18 31 28 24 42 45 54 30 22 7 6 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 630 0 2 3 2 1 2 2 3 6 4 2 12 14 24 45 60 81 153 135 71 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 500 0 2 4 17 26 26 22 35 50 52 37 34 44 52 38 26 13 16 6 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 325 0 31 58 45 187 202 190 187 224 234 167 156 129 135 136 92 69 46 30 7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 66 1 19 1 1 0 5 2 3 4 5 1 5 0 6 4 3 4 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 360 0 5 4 1 2 2 6 6 13 13 13 16 25 52 66 59 32 27 13 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 32 0 0 3 2 0 1 4 2 4 5 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 21 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 2 1 5 1 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 112 0 0 0 0 0 1 1 15 44 40 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 24 0 0 4 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 6 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 632 1 14 44 60 62 71 69 92 97 78 70 96 118 150 208 171 124 86 16 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 525 162 837 931 532 852 1 229 1 672 1 874 2 147 2 110 1 755 2 006 2 222 2 928 3 121 2 579 1 605 1 191 566 186 20
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,1 0 6 4,3 0 16 14,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,1 0 0 0 0 0 6,4 0 2,9 0 2,4 0 0 18,2 13,8 30,1 46,9 18,8 64 44,2 91,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 16,7 0 41,9 45,9 20,9 41,4 45,1 32,5 8,6 9,3 9,7 9,1 9,3 3 5,5 6 4,3 0 8 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 65,7 0 0 0 0 0 0 0 5,8 11,6 12,1 12,1 58,7 103,1 160 201,9 238,7 244,6 240 235,8 137,7 371,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11 0 0 0 0 4,1 0 0 0 4,7 2,4 3 12,4 9,1 38,6 42,2 46,9 31,4 8 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 35,3 0 0 3,5 0 0 0 5,9 11,5 7 4,8 27,2 18,5 27,3 33,1 48,2 89,5 181,9 288 368,4 229,5 743,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,3 0 0 0 0 0 0 0 23 20,9 72,4 96,7 101,9 63,7 115,9 177,8 174,8 206,9 136 29,5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 28,9 0 0 0 0 0 0 11,8 5,8 9,3 4,8 27,2 30,9 42,5 66,2 84,4 102,3 119,1 40 29,5 91,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 11,6 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 15,1 18,5 36,4 27,6 36,2 12,8 25,1 24 14,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 78,9 88,3 177,8 221,7 144,2 64 88,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 64,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9,7 15,1 21,6 60,7 140,7 159,7 315,4 332,4 288 309,5 183,6 743,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 140,3 0 18,6 7,1 12,6 8,3 29 44,3 31,6 65,2 79,7 157,2 206,9 191,1 308,9 373,7 366,6 388,8 336 103,2 91,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 6 0 0 0 0 0 0 3 8,6 7 4,8 6 12,4 12,1 5,5 9 8,5 18,8 16 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,7 0 0 0 0 0 3,2 0 0 2,3 0 0 3,1 3 8,3 9 21,3 6,3 16 14,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 64,1 0 0 0 0 0 3,2 11,8 28,8 88,4 171,5 308,3 185,3 24,3 49,7 21,1 38,4 18,8 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 184 93,6 14 49,5 67 124,2 87 138,8 123,7 144,3 144,9 205,5 222,3 257,9 286,9 370,7 422 332,4 200 132,6 183,6 371,7
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 6,3 16 29,5 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,2 0 0 0 0 0 0 3 0 2,3 0 3 3,1 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 34,1 0 0 0 0 0 9,7 0 5,8 0 19,3 12,1 40,1 45,5 80 114,5 110,8 43,9 104 176,8 183,6 743,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 84,5 0 4,7 0 0 0 35,5 44,3 66,1 97,7 103,8 96,7 163,7 172,9 143,4 159,7 179 69 8 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,5 0 0 0 0 12,4 0 5,9 11,5 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 14,7 0 371,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 0 0 0 4,2 0 6,4 3 0 2,3 2,4 0 3,1 3 0 3 4,3 6,3 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 47,1 0 23,3 0 0 0 12,9 20,7 17,3 20,9 29 60,5 95,7 81,9 82,8 105,5 89,5 119,1 104 29,5 91,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 34,3 0 0 3,5 0 0 0 5,9 2,9 2,3 9,7 3 6,2 30,3 24,8 45,2 153,5 213,2 280 309,5 229,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 85,4 18,7 46,6 42,4 29,3 24,8 22,6 23,6 20,1 27,9 50,7 30,2 49,4 115,3 176,5 204,9 302,6 244,6 248 132,6 183,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 50,6 37,4 195,6 197,9 83,7 45,5 22,6 11,8 28,8 37,2 36,2 27,2 43,2 33,4 38,6 45,2 25,6 31,4 32 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 3,1 0 2,8 0 0 0 16 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 6,1 5,5 3 12,8 31,4 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,1 3 8,3 12,1 38,4 12,5 16 44,2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 36 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,8 3 40,1 57,6 96,5 132,6 157,7 106,6 136 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,5 0 0 0 0 0 0 3 0 2,3 0 0 9,3 3 2,8 0 8,5 18,8 8 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 10,5 0 0 0 0 0 3,2 3 0 4,7 2,4 0 3,1 15,2 19,3 33,2 34,1 37,6 72 29,5 0 0
Selhání srdce (I50) 5,4 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 6,1 11 15,1 21,3 18,8 24 58,9 45,9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 25,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,8 6 15,4 36,4 52,4 84,4 119,4 94,1 112 73,7 45,9 0
Ateroskleróza (I70) 63,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,8 21,2 49,4 91 126,9 238,1 298,4 169,3 272 176,8 183,6 371,7
Varixy dolních končetin (I83) 99,2 0 0 0 0 12,4 38,7 41,3 77,6 183,8 195,6 166,3 160,6 175,9 165,5 126,6 76,7 50,2 16 14,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 75,6 0 0 7,1 62,8 86,9 38,7 26,6 17,3 18,6 14,5 24,2 52,5 84,9 96,5 153,7 285,6 313,5 224 280 367,1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,3 18,7 0 0 0 4,1 0 0 0 0 2,4 6 6,2 9,1 0 3 0 0 8 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,4 0 3,1 9,1 2,8 6 12,8 31,4 24 29,5 137,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 166,6 0 1 960,9 1 046,1 154,9 99,4 54,8 38,4 40,3 27,9 21,7 12,1 15,4 9,1 5,5 6 0 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 78,8 0 4,7 21,2 25,1 111,8 96,7 100,4 100,6 104,7 77,3 75,6 77,2 112,2 149 75,3 63,9 31,4 24 14,7 45,9 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8,3 6 0 6,3 16 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 24,2 37,4 0 7,1 0 16,6 12,9 5,9 11,5 4,7 7,2 12,1 18,5 30,3 22,1 60,3 46,9 94,1 136 103,2 183,6 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 16,1 0 4,7 3,5 12,6 70,4 35,5 23,6 11,5 16,3 29 12,1 15,4 6,1 8,3 6 8,5 0 8 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 10,8 0 0 0 0 8,3 12,9 17,7 8,6 7 9,7 18,1 21,6 12,1 13,8 15,1 12,8 18,8 8 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,4 18,7 4,7 0 0 0 0 0 0 0 14,5 6 9,3 12,1 11 12,1 12,8 18,8 16 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,9 0 0 0 0 0 6,4 5,9 0 2,3 4,8 6 12,4 9,1 24,8 18,1 17,1 25,1 16 29,5 137,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 4,3 0 8 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 102,7 0 4,7 148,4 251,1 277,4 241,8 147,6 106,4 53,5 74,9 96,7 74,1 63,7 63,4 57,3 38,4 56,4 32 29,5 45,9 0
Tříselná kýla (K40) 181,7 992 228,2 91,9 16,7 37,3 70,9 38,4 63,3 104,7 135,2 133 182,2 276,1 342 352,6 366,6 351,2 368 221 45,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 152,5 0 69,9 205 29,3 16,6 45,1 67,9 126,5 141,9 161,8 136 191,5 212,4 253,8 259,2 277,1 181,9 224 191,6 183,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,6 0 0 0 4,2 8,3 25,8 11,8 8,6 9,3 14,5 9,1 0 3 11 6 0 0 8 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,7 37,4 37,3 10,6 8,4 0 3,2 11,8 5,8 2,3 12,1 15,1 37,1 27,3 19,3 51,2 72,5 56,4 128 221 91,8 371,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,5 0 4,7 0 0 0 0 0 2,9 2,3 4,8 18,1 0 24,3 22,1 18,1 21,3 56,4 24 44,2 45,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 105,4 56,1 0 0 0 20,7 67,7 70,9 129,4 118,7 183,5 166,3 166,7 166,8 157,2 144,7 127,9 75,2 40 44,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,7 0 4,7 0 4,2 8,3 0 3 0 0 2,4 0 6,2 27,3 8,3 18,1 38,4 25,1 40 88,4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 3 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,7 0 0 0 0 4,1 0 0 2,9 2,3 2,4 3 0 6,1 2,8 3 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 173,4 0 0 0 16,7 24,8 51,6 56,1 123,7 214,1 193,2 235,8 250,1 248,8 300,7 382,8 294,1 332,4 200 117,9 137,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,8 0 0 0 0 12,4 6,4 5,9 8,6 9,3 16,9 6 12,4 9,1 24,8 21,1 34,1 18,8 48 29,5 45,9 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 0 0 12,1 5,5 3 8,5 6,3 0 14,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9,1 0 4,7 3,5 0 0 9,7 5,9 8,6 2,3 4,8 9,1 6,2 0 22,1 15,1 34,1 18,8 24 29,5 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 41,8 37,4 18,6 17,7 33,5 107,6 77,4 85,6 40,3 39,6 21,7 21,2 30,9 48,5 35,9 24,1 34,1 37,6 32 58,9 91,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,4 18,7 4,7 0 4,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8 14,7 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,6 18,7 14 14,1 20,9 12,4 12,9 20,7 23 18,6 9,7 15,1 21,6 12,1 27,6 12,1 12,8 12,5 56 14,7 45,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 99,2 0 0 0 0 4,1 0 3 11,5 11,6 33,8 60,5 111,2 175,9 204,1 331,5 464,6 351,2 176 29,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 125,3 0 0 0 4,2 0 3,2 0 8,6 7 19,3 66,5 129,7 273 278,6 409,9 605,3 451,5 176 58,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 108,3 0 0 0 8,4 161,5 145,1 94,5 100,6 132,6 147,3 190,4 166,7 163,8 135,2 108,5 102,3 43,9 8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 168,5 0 4,7 14,1 92,1 219,4 135,4 138,8 126,5 125,6 176,3 205,5 265,6 260,9 256,5 247,1 247,2 200,7 152 73,7 0 371,7
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 17 0 0 3,5 8,4 20,7 0 8,9 5,8 7 9,7 9,1 21,6 54,6 33,1 42,2 25,6 37,6 8 14,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 60,8 0 0 0 0 0 19,3 23,6 46 93,1 86,9 120,9 95,7 118,3 124,1 66,3 85,3 43,9 32 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9,1 0 6 4,3 6,3 0 14,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 105,8 0 41,9 14,1 20,9 37,3 35,5 59,1 54,6 95,4 157 202,5 240,9 209,3 184,8 114,5 127,9 62,7 16 14,7 45,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 28,9 18,7 4,7 14,1 25,1 29 12,9 8,9 8,6 20,9 19,3 33,3 46,3 39,4 33,1 48,2 81 56,4 48 29,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 54,4 0 0 3,5 8,4 8,3 6,4 20,7 37,4 25,6 24,1 36,3 61,8 54,6 121,4 93,4 153,5 175,6 208 191,6 229,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 10,5 0 0 0 0 0 3,2 3 5,8 4,7 12,1 9,1 3,1 6,1 24,8 15,1 51,2 37,6 32 14,7 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 82,1 0 9,3 7,1 0 12,4 38,7 59,1 60,4 27,9 84,5 81,6 108,1 136,5 151,7 198,9 170,5 131,7 144 103,2 137,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 63,2 0 23,3 10,6 16,7 8,3 22,6 5,9 11,5 37,2 31,4 72,5 105 54,6 110,3 162,8 170,5 194,4 120 191,6 45,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 49,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 18,5 66,7 143,4 186,9 247,2 200,7 120 58,9 45,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 87,8 56,1 163 194,4 117,2 103,5 122,5 44,3 48,9 58,2 38,6 33,3 86,5 78,9 143,4 78,4 106,6 81,5 104 29,5 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 14,5 0 0 0 0 20,7 6,4 26,6 11,5 37,2 19,3 24,2 18,5 15,2 11 6 12,8 12,5 8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 19 0 0 0 0 12,4 25,8 44,3 37,4 32,6 38,6 24,2 27,8 9,1 5,5 9 4,3 0 16 14,7 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 96,7 0 0 0 0 8,3 16,1 41,3 60,4 93,1 212,5 314,4 284,1 88 107,6 69,3 89,5 50,2 64 58,9 45,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 314,2 0 0 3,5 25,1 86,9 174,1 336,6 319,2 349 364,7 311,3 416,9 415,6 571 566,6 639,4 401,3 208 58,9 0 0
Lékařský potrat (O04) 34,3 0 0 0 8,4 53,8 74,1 73,8 92 79,1 108,7 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 92,4 0 0 0 0 66,2 196,6 348,4 394 225,7 99 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 44,9 0 0 0 0 12,4 106,4 224,4 181,2 109,4 21,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,7 0 0 0 0 0 6,4 41,3 63,3 11,6 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 25,2 0 0 0 0 12,4 41,9 132,9 109,3 62,8 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 211,5 0 0 0 0 66,2 338,5 950,7 1 133,0 474,7 120,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,3 0 0 0 0 0 3,2 17,7 5,8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 11,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,5 149,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 93,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 72,8 1 160,4 461,1 388,7 146,5 62,1 29 11,8 20,1 20,9 7,2 12,1 15,4 6,1 13,8 15,1 4,3 6,3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 13,9 0 0 3,5 8,4 4,1 25,8 38,4 25,9 25,6 24,1 12,1 3,1 6,1 5,5 3 0 12,5 32 14,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,1 0 0 0 0 0 3,2 0 2,9 0 0 3 3,1 9,1 2,8 6 17,1 12,5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 26,7 56,1 9,3 14,1 4,2 20,7 6,4 11,8 14,4 16,3 7,2 18,1 9,3 45,5 33,1 66,3 55,4 56,4 104 88,4 137,7 0
Nitrolební poranění (S06) 20,3 0 0 0 4,2 0 9,7 8,9 11,5 11,6 19,3 6 15,4 21,2 19,3 33,2 34,1 125,4 80 132,6 91,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 36 18,7 32,6 17,7 25,1 62,1 87 47,2 31,6 41,9 53,1 30,2 24,7 24,3 24,8 15,1 25,6 25,1 40 29,5 45,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 102,9 0 88,5 240,3 301,3 74,5 64,5 50,2 23 41,9 74,9 84,6 74,1 127,4 124,1 162,8 127,9 138 56 88,4 91,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 122 0 9,3 10,6 8,4 4,1 6,4 5,9 8,6 14 9,7 6 37,1 42,5 66,2 135,6 255,8 507,9 1 224,0 1 989,4 3 258,4 2 974,0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 96,9 0 9,3 14,1 71,2 107,6 83,8 65 100,6 116,3 125,6 111,8 105 133,5 143,4 114,5 110,8 81,5 128 88,4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 450,4 0 144,4 205 188,3 774,1 651,2 561 537,7 521,2 565,1 504,8 481,7 391,3 372,4 409,9 392,2 432,7 368 442,1 321,2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 12,8 18,7 88,5 3,5 4,2 0 16,1 5,9 8,6 9,3 12,1 3 15,4 0 16,6 12,1 12,8 25,1 8 14,7 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 69,7 0 23,3 14,1 4,2 8,3 6,4 17,7 17,3 30,2 31,4 39,3 49,4 75,8 143,4 198,9 251,5 200,7 216 191,6 229,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6,2 0 0 10,6 8,4 0 3,2 11,8 5,8 9,3 12,1 12,1 6,2 3 5,5 6 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,1 0 9,3 3,5 0 0 3,2 0 2,9 7 2,4 3 3,1 6,1 2,8 15,1 4,3 6,3 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,4 0 0 3,5 0 0 0 3 0 2,3 2,4 3 3,1 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 21,7 0 0 0 0 0 3,2 3 43,1 102,4 96,6 30,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,6 0 0 14,1 4,2 4,1 0 0 0 4,7 4,8 6 6,2 3 16,6 6 4,3 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 316,1 18,7 65,2 155,5 251,1 256,7 228,9 203,7 264,6 225,7 188,4 211,6 296,4 358 413,8 626,9 728,9 777,6 688 235,8 229,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 913,3 3 032,0 3 898,5 3 290,2 2 226,6 3 527,1 3 962,0 4 936,7 5 388,9 4 995,7 5 095,5 5 305,0 6 194,4 6 740,7 8 076,6 9 406,6 10 993,2 10 064,6 9 528,0 8 340,7 8 536,0 7 434,9
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 22,2 0 3,6 3,3 0 3,3 2,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11 0 0 0 0 0 28,6 0 33,3 0 20 0 0 25 11,1 11,9 19,3 5,4 10,1 7,1 8,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,4 0 11,3 18,6 8,9 14,7 29,2 22,4 7,1 7,7 8,9 7,9 5,7 1,4 2,2 2,3 1,6 0 1,5 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 60,8 0 0 0 0 0 0 0 100 100 71,4 36,4 86,4 72,3 57,4 62 60,9 61,9 50,8 55,2 30 100
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 22,2 0 0 0 0 100 0 0 0 66,7 33,3 100 26,7 20 31,8 20 20,4 16,7 8,3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 80,5 0 0 100 0 0 0 100 100 37,5 66,7 81,8 54,5 100 92,3 76,2 75 85,3 94,7 73,5 71,4 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 80,3 0 0 0 0 0 0 0 72,7 60 90,9 76,2 75 87,5 79,2 84,3 80,4 84,6 94,4 40 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 79,3 0 0 0 0 0 0 50 50 100 40 81,8 83,3 87,5 88,9 82,4 77,4 82,6 83,3 40 100 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 58,8 0 0 0 0 0 0 50 0 100 0 55,6 75 57,1 58,8 60 75 57,1 75 100 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 59,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 68,4 59,3 59,6 61,9 56,1 61,5 54,5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 78,1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 100 87,5 80 87,9 71,6 85,1 75,7 70,6 67,7 66,7 66,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 36,4 0 33,3 33,3 15,8 16,7 50 51,7 57,9 52,8 47,8 46,8 51,5 38,4 35,6 35,2 31,9 29,2 30,9 14 20 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 77,5 0 0 0 0 0 0 100 75 100 100 50 100 80 50 60 100 100 100 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 20,2 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 33,3 7,7 27,3 16,7 35,7 8,3 22,2 50 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,5 0 0 0 0 0 100 100 100 95 94,7 98,1 96,8 100 100 87,5 100 75 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 63,9 71,4 42,9 66,7 80 78,9 87,1 81 79,6 89,9 75,9 81 74,2 70,2 65 60,6 58,6 45,3 29,1 23,7 16 50
Anémie (D50-D64) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 1,3 2,2 4 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,4 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 12,5 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 17,2 0 0 0 0 0 11,1 0 8,3 0 22,9 10 22 25 25,9 21,7 20,6 6,7 13,8 17,9 15,4 40
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21,6 0 0,3 0 0 0 32,4 41,7 52,3 66,7 68,3 55,2 67,1 58,8 48,1 40,8 31,1 11 0,7 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 5,4 0 3 8 0 0 1,9 0 2,2 0 0 0 0 0 5,9 0 100
Alzheimerova nemoc (G30) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0 0 3,8 0 5,7 2,7 0 1,8 1,5 0 2,7 2,2 0 2,1 2,2 2,2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14,2 0 15,6 0 0 0 7,1 16,3 8,8 9,3 10,2 19,6 21,4 16,4 17,3 19,6 13,5 22,4 15,1 5,4 20 0
Katarakta (H25-H26, H28) 95,7 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 66,7 100 100 100 94,7 97,1 97,2 100 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 49,6 50 34,5 52,2 43,8 40 53,8 57,1 36,8 48 47,7 38,5 38,1 61,3 52 52,3 55,5 43,8 51,7 39,1 66,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 24,4 10 62,7 87,5 71,4 64,7 30,4 16,7 34,5 38,1 23,8 17,6 19,7 16,4 12,8 11,8 6,1 5,7 6,9 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 5,3 6,3 0 1,5 0 0 0 2,4 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,2 1,7 0,6 1,8 4,2 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,5 1 1,9 2,3 5,5 1,7 1,6 3,5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 20,4 0 0 0 0 0 0 0 50 0 28,6 4,5 30,2 25,3 24,1 24,4 21,5 14 18,5 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,5 0 0 0 0 0 0 25 0 5,6 0 0 13 2,9 1,9 0 2,5 3,8 1,5 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 0 0 0 0 0 9,1 16,7 0 6,9 2,8 0 1,2 4 3,3 3,1 2,3 2,1 3,6 1,5 0 0
Selhání srdce (I50) 1,4 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 2,8 3 2 1,6 1 0,8 1,2 0,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,8 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 6,7 7,1 7,6 11,8 10,8 10,3 9,1 5,7 4,9 2,1 1 0
Ateroskleróza (I70) 32,1 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 25 35 42,1 34,1 31,7 33,6 32,6 26,5 31,2 30,8 26,7 33,3
Varixy dolních končetin (I83) 87,8 0 0 0 0 100 85,7 87,5 100 98,8 97,6 96,5 92,9 87,9 87 89,4 75 61,5 13,3 9,1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 24,4 0 0 3,2 24,6 39,6 42,9 42,9 23,1 24,2 22,2 19 22,7 26,7 21 27,3 28,3 26,9 19 23,2 25 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 0,9 0 0 0 2,1 0 0 0 0 6,3 16,7 13,3 13 0 3,8 0 0 3,4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 5,6 0 2,9 6 1 1,3 1,9 2,5 1,4 1,2 2,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 83,8 0 84 81,1 88,1 85,7 89,5 92,9 93,3 80 100 80 100 100 100 100 0 0 100 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 71,5 0 20 50 46,2 61,4 75 69,4 74,5 80,4 65,3 62,5 80,6 80,4 83,1 78,1 78,9 55,6 37,5 50 100 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,3 1,3 0 1,1 2,6 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,6 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 21,3 22,2 0 33,3 0 50 40 22,2 50 18,2 18,8 36,4 21,4 26,3 12,5 22,2 13,3 23,8 21,8 18,9 33,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 61,9 0 16,7 33,3 42,9 94,4 91,7 66,7 57,1 58,3 70,6 50 71,4 33,3 42,9 40 66,7 0 50 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 51,9 0 0 0 0 40 44,4 66,7 75 50 80 75 87,5 66,7 35,7 62,5 50 50 50 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 13,6 5,6 20 0 0 0 0 0 0 0 54,5 18,2 23,1 21,1 16,7 12,9 21,4 14,3 10,5 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,3 0 0 0 0 0 50 66,7 0 33,3 40 16,7 33,3 15 22,5 21,4 16 11,8 5,3 11,8 18,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 2,7 1,9 0 1,4 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 86,7 0 20 73,7 75 88,2 94,9 90,9 94,9 95,8 88,6 94,1 85,7 100 88,5 95 75 81,8 80 66,7 100 0
Tříselná kýla (K40) 95,5 93 92,5 92,9 80 100 95,7 92,9 95,7 93,8 93,3 97,8 93,7 97,8 100 99,2 94,5 96,6 92 88,2 33,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,5 0 93,8 98,3 100 100 87,5 85,2 93,6 93,8 97,1 91,8 98,4 95,9 88,5 88,7 86,7 87,9 87,5 76,5 57,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,4 0 0 0 7,1 9,1 42,1 17,4 18,8 16 22,2 37,5 0 11,1 18,2 15,4 0 0 100 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 38,9 28,6 44,4 21,4 50 0 33,3 100 40 12,5 55,6 45,5 54,5 33,3 28 42,5 42,5 40,9 39 37,5 22,2 20
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,8 0 100 0 0 0 0 0 14,3 8,3 18,2 46,2 0 27,6 25 13,6 13,9 26,5 7,1 13 12,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 76,8 60 0 0 0 50 95,5 92,3 90 94,4 88,4 93,2 85,7 74,3 80,3 73,8 61,2 57,1 23,8 18,8 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12,5 0 10 0 16,7 40 0 33,3 0 0 12,5 0 16,7 26,5 7,3 9,8 15,8 7,8 9,1 22,2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 25 7,7 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,8 0 0 0 0 20 0 0 11,1 20 16,7 12,5 0 18,2 5 3,4 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 56,9 0 0 0 44,4 50 72,7 61,3 66,2 70,2 69 75 69,8 68,9 56,5 64,1 43,7 41,1 27,2 16,7 10,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 15,9 0 0 0 0 37,5 66,7 66,7 60 40 41,2 18,2 21,1 12 15,8 10,6 10,1 9,4 16,2 6,1 10 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 10 5 1,9 5,3 3,3 0 4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,2 0 16,7 11,1 0 0 75 28,6 50 11,1 28,6 14,3 15,4 0 33,3 17,9 28,6 10 9,4 11,8 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,8 18,2 20 29,4 53,3 68,4 72,7 70,7 60,9 70,8 45 46,7 71,4 57,1 43,3 33,3 40 42,9 33,3 25 100 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,4 9,1 6,3 0 12,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 4,2 14,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24,3 20 30 23,5 33,3 25 44,4 70 42,1 32 26,7 29,4 36,8 28,6 28,6 12,1 9,7 10,5 17,9 4,3 14,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,3 0 0 0 0 100 0 100 100 100 100 90,9 90 95,1 98,7 90,9 89,3 82,4 62,9 22,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 90,1 0 0 0 100 0 100 0 75 100 88,9 88 93,3 96,8 99 90,7 92,2 90 64,7 26,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,2 0 0 0 100 92,9 90 97 94,6 93,4 96,8 98,4 98,2 98,2 98 97,3 100 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 82,9 0 16,7 30,8 68,8 88,3 91,3 94 86,3 88,5 89 93,2 90,5 88,7 82,3 85,4 71,6 65,3 70,4 38,5 0 100
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,2 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 37,6 0 0 20 16,7 26,3 0 75 33,3 60 44,4 30 70 66,7 54,5 45,2 19,4 30 7,7 25 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 26,2 0 0 0 0 0 35,3 44,4 34 36,7 30,3 31 26,1 29,1 29,6 18,5 18,5 10,6 8,7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 2,8 0 1,4 0,7 0,7 0 1,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 86,4 0 52,9 22,2 45,5 69,2 84,6 83,3 79,2 93,2 97 95,7 97,5 95,8 94,4 77,6 90,9 71,4 28,6 33,3 50 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 26,7 100 100 44,4 26,1 20 40 37,5 23,1 50 20 29,7 27,3 27,7 28,6 25,8 30,6 23,1 16,2 11,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 32,6 0 0 4 10 4 7,7 24,1 46,4 22,4 32,3 40 57,1 41,9 62,9 44,9 50 52,8 57,8 40,6 71,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 11,6 0 0 0 0 0 100 25 40 40 35,7 23,1 7,1 25 20,5 7,8 14,1 8,3 6 2,5 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 48 0 50 28,6 0 20 38,7 39,2 41,2 33,3 43,8 39,1 50 48,9 55,6 57,9 61,5 47,7 58,1 58,3 75 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 24,3 0 45,5 60 25 6,7 38,9 15,4 21,1 47,1 33,3 36,9 51,5 25,4 42,1 40,3 27,6 18,7 8,4 8,3 1,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 48,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 37,5 44 42,3 50,8 50 54,2 53,6 50 50 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79,9 60 74,5 91,7 68,3 83,3 90,5 88,2 85 78,1 76,2 78,6 80 81,3 82,5 76,5 78,1 76,5 65 40 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 52,8 0 0 0 0 71,4 18,2 60 40 59,3 34,8 42,1 66,7 62,5 100 100 100 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 64,5 0 0 0 0 50 47,1 71,4 61,9 58,3 84,2 88,9 90 100 33,3 100 100 0 100 50 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 82,1 0 0 0 0 13,3 31,3 53,8 70 80 86,3 88,9 92,9 96,7 95,1 88,5 80,8 80 80 66,7 50 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 91,4 0 0 50 31,6 70 77,1 82,6 85,4 91,5 95 95,4 95,7 94,5 97,2 96,4 93,8 97 86,7 80 0 0
Lékařský potrat (O04) 72 0 0 0 100 76,5 63,9 65,8 74,4 66,7 81,8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 84,4 0 0 0 0 80 80,3 80,8 83,5 88,2 97,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 15,4 0 0 0 0 5,6 12 15,4 15,4 20,5 19,1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 15,6 0 0 0 0 0 3,3 17,1 25,6 11,9 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,9 0 0 0 0 3,7 2,9 4,1 3,5 5,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 92,2 0 0 0 0 84,2 89 91 92,9 93,2 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 38,7 0 0 0 0 0 25 42,9 33,3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 11,6 0 0 0 0 0 0 25 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,9 53 81,8 83,3 92,1 75 60 50 70 69,2 25 66,7 62,5 28,6 41,7 50 14,3 100 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,6 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,3 0 0 1,9 2 0,9 12,3 30,2 20,5 39,3 29,4 20 5 10 10,5 4 0 6,5 13,8 7,7 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7,1 0 0 0 0 0 100 0 20 0 0 12,5 11,1 25 3,8 8 9,5 6,3 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,6 2,8 1,2 6,3 1,3 4,6 4,9 10,5 13,9 13,2 6,5 13,3 5,2 21,7 10,2 14,6 8,7 6,1 7,6 4,6 6,8 0
Nitrolební poranění (S06) 7,3 0 0 0 1,4 0 2,4 3,8 5,2 7,1 8,4 2,9 8,1 10,4 9,3 13,1 8,3 24,4 9,4 13,8 8,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,8 2 10,1 12,2 14,6 29,4 48,2 37,2 35,5 52,9 45,8 33,3 34,8 29,6 34,6 29,4 27,3 21,1 22,7 16,7 14,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 89,2 0 76 88,3 79,1 94,7 95,2 85 100 94,7 86,1 96,6 100 100 90 96,4 96,8 91,7 77,8 66,7 50 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 79,5 0 40 75 66,7 50 66,7 100 100 85,7 66,7 40 85,7 82,4 75 76,3 76,9 77,1 83,6 85,4 79,8 53,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 79 0 18,2 16 58,6 81,3 100 95,7 87,5 92,6 83,9 92,5 79,1 89,8 83,9 84,4 89,7 72,2 59,3 35,3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,6 0 45,6 50,4 31 60,3 65,2 69,9 71,6 71,1 69,2 72,9 69 59,4 55,6 47,1 40,9 33,8 21,8 21,7 12,3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 41,5 14,3 38 25 20 0 83,3 50 60 44,4 38,5 16,7 38,5 0 60 50 75 100 33,3 33,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 55 0 55,6 80 14,3 33,3 50 85,7 50 68,4 54,2 59,1 66,7 53,2 67,5 55 54,6 50,8 42,2 50 71,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 88,9 0 0 100 100 0 100 100 100 100 83,3 66,7 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,3 0 5 6,3 0 0 9,1 0 16,7 17,6 6,7 12,5 12,5 12,5 5,9 45,5 7,1 16,7 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 0 0 10 0 0 0 8,3 0 3,3 2,9 2,4 1,7 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 96,6 0 0 0 0 0 100 100 100 97,8 95,2 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,2 0 0 44,4 11,1 14,3 0 0 0 4,9 4,1 2,2 1,4 0,4 1,6 0,5 0,3 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21 1,3 16,7 49,4 65,2 42,2 16,7 7 5,9 6,7 13,7 30,8 46,6 46,1 46,9 52,1 49,6 49,8 47,3 21,3 29,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,5 2,5 27,7 39,6 29,4 32,7 34 31,4 30,4 36,1 45,4 45,9 44,6 39,8 36,9 33 30,4 24,2 19,2 14,9 13,3 11,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)