8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 53 0 2 1 1 0 0 3 1 0 2 3 2 3 3 7 11 6 5 2 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 82 0 19 13 5 8 14 3 6 1 2 2 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 386 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 13 41 51 84 87 48 31 18 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 12 12 18 19 6 1 0 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 254 0 0 0 0 2 2 2 2 3 5 0 5 17 26 35 33 43 46 21 11 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 350 0 0 0 0 0 0 4 6 9 20 29 30 43 57 59 49 26 12 6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 106 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 6 10 19 23 10 7 10 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 56 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 3 3 19 10 5 4 4 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 24 44 51 59 16 9 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 422 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 20 51 87 86 75 64 22 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 764 0 7 2 5 5 15 9 18 24 19 37 58 87 113 131 103 74 48 7 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 35 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 4 3 2 3 4 5 2 3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 30 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 4 6 6 2 2 0 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 352 0 0 0 0 0 1 7 11 30 95 105 60 22 9 7 3 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 934 3 17 15 27 23 26 32 42 51 64 51 66 88 117 131 71 54 39 13 4 0
Anémie (D50-D64) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 185 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 27 32 39 28 18 15 6 1 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 415 1 0 1 0 7 9 26 23 40 56 32 33 51 46 56 16 11 5 2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 11 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 16 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 234 0 1 1 3 5 6 2 13 12 18 20 20 32 19 22 20 17 16 7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 234 0 4 0 0 0 0 1 0 5 3 5 6 10 17 32 41 36 40 29 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 449 4 8 13 5 6 4 10 8 18 16 21 18 30 55 66 77 36 34 15 4 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 222 1 55 53 10 3 1 6 11 8 10 9 8 8 18 4 9 6 0 2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 2 4 7 5 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 3 5 3 1 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 24 30 43 35 22 15 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 35 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 6 2 7 4 2 4 3 0 0
Selhání srdce (I50) 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 6 5 5 6 2 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 107 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 8 4 19 22 23 10 9 2 0 0
Ateroskleróza (I70) 361 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 7 34 66 79 74 36 28 20 11 0
Varixy dolních končetin (I83) 563 0 0 0 0 3 7 17 38 75 68 66 52 70 77 58 18 8 4 1 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 411 0 0 0 11 24 15 11 8 4 13 10 10 28 51 50 68 60 28 14 5 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 12 0 0 0 1 1 2 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 23 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 7 3 1 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 050 0 510 367 52 35 23 15 19 16 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 393 0 1 5 9 32 27 32 30 44 22 44 44 29 25 24 17 6 1 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 112 1 3 1 0 4 3 1 3 6 4 2 8 5 16 16 10 15 8 6 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 91 0 0 3 2 11 17 10 9 7 4 3 4 5 6 3 1 4 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 82 0 0 0 1 2 7 9 6 7 8 5 5 5 7 5 5 6 3 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 40 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 8 8 1 6 6 2 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 33 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 4 7 5 3 2 1 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 9 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 477 0 5 29 67 67 74 44 34 30 31 18 16 17 20 9 8 5 3 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 893 51 39 27 6 9 17 13 20 49 26 45 61 96 111 106 85 68 46 15 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 782 0 21 64 8 4 11 18 26 59 62 50 64 70 98 92 73 35 17 8 1 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 39 0 0 0 2 3 6 5 2 6 5 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 159 2 4 0 2 0 1 2 4 4 5 5 5 17 11 22 17 19 17 14 6 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 9 10 7 6 3 5 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 499 0 2 1 4 3 34 34 27 49 60 37 51 51 53 52 26 8 4 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 57 1 1 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 3 5 10 7 8 7 4 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 072 0 0 1 2 7 25 42 70 94 102 67 64 111 169 131 108 53 20 5 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 59 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 6 4 6 3 8 6 5 3 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 2 3 5 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 58 0 0 0 0 1 1 1 0 7 3 7 2 4 3 6 5 2 8 4 4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 242 2 9 8 7 26 34 21 17 17 11 12 7 14 8 16 12 8 6 6 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 83 0 5 2 9 3 3 5 5 6 4 3 5 7 6 1 3 3 7 5 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 750 0 0 0 0 1 0 3 5 10 10 22 56 87 98 174 125 96 50 12 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 938 0 0 0 0 0 0 3 1 4 8 38 73 106 136 223 183 115 42 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 625 0 0 1 1 36 45 46 35 87 74 56 56 72 53 37 20 4 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 866 0 3 2 21 66 54 41 37 54 61 54 84 119 105 93 38 20 8 6 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 94 0 0 0 5 6 1 0 5 1 6 4 10 10 11 13 10 7 4 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 336 0 0 0 0 2 0 10 25 35 41 41 35 43 31 31 28 9 4 1 0 0
Dorzalgie (M54) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 577 1 6 4 7 10 19 15 22 50 54 69 70 78 77 53 21 10 8 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 173 0 1 1 8 3 7 12 3 11 13 10 8 15 18 21 24 8 4 4 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 296 0 0 0 0 4 7 3 9 14 7 15 6 27 46 46 36 23 31 14 6 2
Selhání ledvin (N17-N19) 54 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 5 5 4 4 12 8 2 4 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 424 0 0 0 0 1 8 24 16 21 42 29 46 33 73 52 32 25 12 7 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 307 1 3 2 0 5 10 7 4 16 8 14 19 22 47 48 48 34 16 2 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 20 43 42 55 30 9 5 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 484 1 32 55 37 30 25 30 15 24 20 12 26 30 39 48 32 12 14 2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 73 0 0 0 0 4 4 5 6 12 14 11 5 3 3 3 2 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 93 0 0 0 0 8 5 9 13 18 15 9 5 5 2 1 1 0 1 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 630 0 0 0 0 5 11 19 37 55 105 123 107 46 35 34 22 13 11 4 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 774 1 0 0 2 18 64 126 123 179 161 122 134 142 235 187 160 75 40 5 0 0
Lékařský potrat (O04) 171 0 0 0 0 12 23 35 26 22 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 492 0 0 0 1 17 50 129 148 103 39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 277 0 0 0 0 9 36 82 100 39 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 75 0 0 0 0 2 10 25 26 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 160 0 0 0 0 3 18 62 55 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 073 0 0 0 1 17 117 325 373 214 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 11 0 0 0 0 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 454 75 117 133 40 28 14 8 10 6 3 2 7 4 5 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 189 0 1 4 8 15 14 15 13 20 13 9 10 16 8 6 13 9 7 7 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 5 3 1 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 165 2 1 2 3 2 3 3 4 7 5 6 7 11 12 23 24 23 11 14 1 1
Nitrolební poranění (S06) 117 0 0 1 0 0 2 4 1 4 9 8 5 5 13 10 6 15 22 10 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 213 1 11 7 7 23 35 20 19 12 12 8 6 14 10 13 8 3 2 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 504 0 24 75 67 18 16 15 14 22 16 24 28 43 39 45 31 14 9 3 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 736 0 1 1 2 6 2 2 3 3 4 5 19 22 32 58 65 109 151 172 67 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 472 0 4 7 14 13 23 38 31 38 33 26 39 56 44 47 23 20 11 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 196 0 18 53 45 149 216 177 179 231 211 136 142 147 120 127 89 67 47 29 9 4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 56 3 15 4 0 1 0 0 2 3 3 7 2 2 5 3 3 0 1 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 380 0 7 3 7 2 3 9 6 11 10 16 27 33 56 60 45 36 27 16 6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 29 0 0 1 2 2 2 2 5 5 3 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 18 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 2 2 0 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 151 0 0 0 0 0 0 9 20 58 46 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 067 2 20 45 50 44 62 70 68 79 76 61 60 96 87 90 68 44 27 16 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 31 782 170 984 1 017 573 859 1 304 1 788 1 952 2 220 1 998 1 731 1 928 2 477 3 048 3 297 2 606 1 742 1 225 646 189 28
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,3 0
Septikémie (A40-A41) 10,3 0 9,1 3,6 4,2 0 0 8,7 2,8 0 5,1 9,1 6,3 8,7 8,3 21,8 48,9 38,4 39,7 30,6 48,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 15,9 0 86,5 47,4 21,1 32,4 43,4 8,7 16,7 2,3 5,1 6,1 0 2,9 5,5 6,2 0 12,8 0 30,6 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 74,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,8 5,1 12,1 41,2 118,8 141 261,1 386,7 306,9 246 275,4 144,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 12,1 12,7 34,8 33,2 56 84,5 38,4 7,9 0 48,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 49,2 0 0 0 0 8,1 6,2 5,8 5,6 6,8 12,8 0 15,8 49,3 71,9 108,8 146,7 274,9 365 321,3 531,1 395,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 67,8 0 0 0 0 0 0 11,6 16,7 20,3 51 87,9 95 124,6 157,6 183,4 217,8 166,2 95,2 91,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 20,5 0 0 0 0 0 0 0 8,4 6,8 10,2 21,2 19 29 52,5 71,5 44,5 44,8 79,4 61,2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,9 0 0 0 0 0 0 5,8 0 2,3 5,1 3 9,5 8,7 52,5 31,1 22,2 25,6 31,7 30,6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 42,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,1 38 69,5 121,6 158,6 262,3 102,3 71,4 30,6 48,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 81,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 7,7 12,1 19 57,9 141 270,5 382,3 479,5 507,9 336,6 144,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 148 0 31,9 7,3 21,1 20,2 46,5 26,2 50,2 54 48,5 112,1 183,8 252,1 312,4 407,3 457,8 473,1 380,9 107,1 96,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 6,8 0 0 0 0 0 3,1 5,8 2,8 11,3 0 12,1 9,5 5,8 8,3 12,4 22,2 12,8 23,8 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,8 0 0 0 4,2 0 0 0 2,8 4,5 5,1 3 6,3 11,6 16,6 18,7 8,9 12,8 0 15,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 68,2 0 0 0 0 0 3,1 20,4 30,7 67,6 242,3 318,2 190,1 63,7 24,9 21,8 13,3 12,8 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 181 57,3 77,4 54,6 114,1 93,1 80,5 93,2 117,2 114,8 163,2 154,5 209,1 255 323,4 407,3 315,6 345,2 309,5 198,9 193,1 0
Anémie (D50-D64) 1 0 4,6 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 4,4 0 0 0 48,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,8 2,8 0 0 6,4 7,9 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 35,8 0 0 0 0 0 3,1 2,9 5,6 4,5 5,1 12,1 19 78,2 88,5 121,2 124,5 115,1 119 91,8 48,3 395,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 80,4 19,1 0 3,6 0 28,3 27,9 75,7 64,2 90,1 142,8 97 104,6 147,8 127,2 174,1 71,1 70,3 39,7 30,6 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,1 0 0 0 0 0 3,1 8,7 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 3,1 0 9,1 0 8,5 4 0 0 0 2,3 2,6 9,1 0 0 2,8 0 8,9 6,4 7,9 15,3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 45,3 0 4,6 3,6 12,7 20,2 18,6 5,8 36,3 27 45,9 60,6 63,4 92,7 52,5 68,4 88,9 108,7 127 107,1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 45,3 0 18,2 0 0 0 0 2,9 0 11,3 7,7 15,2 19 29 47 99,5 182,2 230,1 317,4 443,8 241,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 87 76,4 36,4 47,4 21,1 24,3 12,4 29,1 22,3 40,5 40,8 63,6 57 86,9 152 205,2 342,3 230,1 269,8 229,5 193,1 395,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 43 19,1 250,5 193,1 42,3 12,1 3,1 17,5 30,7 18 25,5 27,3 25,3 23,2 49,8 12,4 40 38,4 0 30,6 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 0 12,7 2,9 11,1 6,2 17,8 44,8 39,7 15,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 5,8 5,5 9,3 22,2 19,2 7,9 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 3 9,5 69,5 82,9 133,7 155,6 140,6 119 45,9 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 0 0 3,1 0 6,4 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,8 19,1 0 3,6 0 0 3,1 0 2,8 0 0 0 9,5 17,4 5,5 21,8 17,8 12,8 31,7 45,9 0 0
Selhání srdce (I50) 6 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,6 0 0 8,7 2,8 18,7 22,2 32 47,6 30,6 48,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 20,7 0 0 0 0 0 3,1 2,9 0 4,5 5,1 12,1 25,3 11,6 52,5 68,4 102,2 63,9 71,4 30,6 0 0
Ateroskleróza (I70) 69,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 5,1 9,1 22,2 98,5 182,4 245,6 328,9 230,1 222,2 306 531,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 109,1 0 0 0 0 12,1 21,7 49,5 106 168,9 173,4 200 164,7 202,8 212,9 180,3 80 51,1 31,7 15,3 48,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 79,6 0 0 0 46,5 97,2 46,5 32 22,3 9 33,2 30,3 31,7 81,1 141 155,4 302,3 383,6 222,2 214,2 241,4 395,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,3 0 0 0 4,2 4 6,2 0 0 11,3 0 3 0 0 0 3,1 0 6,4 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,5 0 4,6 3,6 0 0 3,1 0 0 0 0 0 3,2 0 5,5 12,4 8,9 44,8 23,8 15,3 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 203,4 0 2 322,5 1 337,0 219,8 141,7 71,2 43,7 53 36 12,8 9,1 6,3 2,9 5,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 76,1 0 4,6 18,2 38 129,6 83,6 93,2 83,7 99,1 56,1 133,3 139,4 84 69,1 74,6 75,6 38,4 7,9 15,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,5 6,2 4,4 0 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 21,7 19,1 13,7 3,6 0 16,2 9,3 2,9 8,4 13,5 10,2 6,1 25,3 14,5 44,2 49,7 44,5 95,9 63,5 91,8 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 17,6 0 0 10,9 8,5 44,5 52,7 29,1 25,1 15,8 10,2 9,1 12,7 14,5 16,6 9,3 4,4 25,6 15,9 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,9 0 0 0 4,2 8,1 21,7 26,2 16,7 15,8 20,4 15,2 15,8 14,5 19,4 15,5 22,2 38,4 23,8 15,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,8 0 0 0 0 0 3,1 0 0 11,3 5,1 24,2 25,3 2,9 16,6 18,7 8,9 6,4 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 6,4 0 0 0 0 0 3,1 2,9 2,8 0 2,6 0 3,2 8,7 2,8 12,4 31,1 32 23,8 30,6 48,3 790,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,7 0 0 7,3 0 0 0 0 2,8 0 0 3 0 0 2,8 0 0 0 7,9 45,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 92,4 0 22,8 105,6 283,1 271,3 229,2 128,1 94,9 67,6 79,1 54,5 50,7 49,3 55,3 28 35,6 32 23,8 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 173 974,2 177,6 98,4 25,4 36,4 52,7 37,9 55,8 110,3 66,3 136,4 193,3 278,1 306,8 329,5 377,8 434,7 365 229,5 144,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 151,5 0 95,6 233,2 33,8 16,2 34,1 52,4 72,5 132,9 158,1 151,5 202,8 202,8 270,9 286 324,5 223,8 134,9 122,4 48,3 395,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,6 0 0 0 8,5 12,1 18,6 14,6 5,6 13,5 12,8 6,1 6,3 2,9 5,5 9,3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 4,4 0 0 15,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 30,8 38,2 18,2 0 8,5 0 3,1 5,8 11,2 9 12,8 15,2 15,8 49,3 30,4 68,4 75,6 121,5 134,9 214,2 289,7 790,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 3 6,3 2,9 24,9 31,1 31,1 38,4 23,8 76,5 48,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 96,7 0 9,1 3,6 16,9 12,1 105,3 99 75,3 110,3 153 112,1 161,6 147,8 146,5 161,7 115,6 51,1 31,7 45,9 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11 19,1 4,6 7,3 4,2 0 6,2 2,9 0 0 2,6 6,1 3,2 8,7 13,8 31,1 31,1 51,1 55,5 61,2 48,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 2,9 5,5 3,1 4,4 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 207,7 0 0 3,6 8,5 28,3 77,4 122,3 195,3 211,7 260,2 203 202,8 321,6 467,2 407,3 480,1 338,8 158,7 76,5 48,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 13,9 11,3 10,2 18,2 12,7 17,4 8,3 24,9 26,7 32 23,8 45,9 48,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,9 0 0 0 0 4 0 2,9 0 0 7,7 3 6,3 8,7 13,8 6,2 4,4 6,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,2 0 0 0 0 4 3,1 2,9 0 15,8 7,7 21,2 6,3 11,6 8,3 18,7 22,2 12,8 63,5 61,2 193,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46,9 38,2 41 29,1 29,6 105,3 105,3 61,1 47,4 38,3 28,1 36,4 22,2 40,6 22,1 49,7 53,3 51,1 47,6 91,8 48,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 15,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,1 0 22,8 7,3 38 12,1 9,3 14,6 13,9 13,5 10,2 9,1 15,8 20,3 16,6 3,1 13,3 19,2 55,5 76,5 48,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 145,3 0 0 0 0 4 0 8,7 13,9 22,5 25,5 66,7 177,4 252,1 270,9 540,9 555,6 613,7 396,8 183,6 48,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 181,7 0 0 0 0 0 0 8,7 2,8 9 20,4 115,1 231,3 307,1 376 693,3 813,4 735,2 333,3 91,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 121,1 0 0 3,6 4,2 145,8 139,4 133,9 97,6 195,9 188,7 169,7 177,4 208,6 146,5 115 88,9 25,6 15,9 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 167,8 0 13,7 7,3 88,7 267,3 167,3 119,4 103,2 121,6 155,6 163,6 266,1 344,8 290,3 289,1 168,9 127,9 63,5 91,8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 18,2 0 0 0 21,1 24,3 3,1 0 13,9 2,3 15,3 12,1 31,7 29 30,4 40,4 44,5 44,8 31,7 15,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65,1 0 0 0 0 8,1 0 29,1 69,7 78,8 104,6 124,2 110,9 124,6 85,7 96,4 124,5 57,5 31,7 15,3 0 0
Dorzalgie (M54) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 2,9 0 6,2 8,9 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 111,8 19,1 27,3 14,6 29,6 40,5 58,9 43,7 61,4 112,6 137,7 209,1 221,8 226 212,9 164,8 93,3 63,9 63,5 45,9 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 33,5 0 4,6 3,6 33,8 12,1 21,7 34,9 8,4 24,8 33,2 30,3 25,3 43,5 49,8 65,3 106,7 51,1 31,7 61,2 96,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 57,4 0 0 0 0 16,2 21,7 8,7 25,1 31,5 17,9 45,5 19 78,2 127,2 143 160 147 246 214,2 289,7 790,5
Selhání ledvin (N17-N19) 10,5 0 0 0 0 0 3,1 2,9 5,6 2,3 2,6 15,2 15,8 11,6 11,1 37,3 35,6 12,8 31,7 45,9 48,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 82,2 0 0 0 0 4 24,8 69,9 44,6 47,3 107,1 87,9 145,7 95,6 201,8 161,7 142,2 159,8 95,2 107,1 144,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 59,5 19,1 13,7 7,3 0 20,2 31 20,4 11,2 36 20,4 42,4 60,2 63,7 129,9 149,2 213,4 217,4 127 30,6 48,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12,7 57,9 118,9 130,6 244,5 191,8 71,4 76,5 48,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 93,8 19,1 145,7 200,4 156,4 121,5 77,4 87,3 41,8 54 51 36,4 82,4 86,9 107,8 149,2 142,2 76,7 111,1 30,6 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 14,1 0 0 0 0 16,2 12,4 14,6 16,7 27 35,7 33,3 15,8 8,7 8,3 9,3 8,9 6,4 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 18 0 0 0 0 32,4 15,5 26,2 36,3 40,5 38,3 27,3 15,8 14,5 5,5 3,1 4,4 0 7,9 0 48,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 122,1 0 0 0 0 20,2 34,1 55,3 103,2 123,8 267,8 372,7 339 133,3 96,8 105,7 97,8 83,1 87,3 61,2 144,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 343,7 19,1 0 0 8,5 72,9 198,3 366,9 343,1 403,1 410,7 369,7 424,5 411,4 649,6 581,4 711,2 479,5 317,4 76,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 33,1 0 0 0 0 48,6 71,2 101,9 72,5 49,5 122,4 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 95,3 0 0 0 4,2 68,8 154,9 375,6 412,9 231,9 99,5 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 53,7 0 0 0 0 36,4 111,5 238,8 279 87,8 23 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,5 0 0 0 0 8,1 31 72,8 72,5 20,3 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 31 0 0 0 0 12,1 55,8 180,5 153,4 42,8 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 207,9 0 0 0 4,2 68,8 362,4 946,3 1 040,6 481,9 63,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,1 0 0 0 0 0 3,1 8,7 11,2 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 3,1 2,9 5,6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,2 114,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,9 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 88 1 432,7 532,8 484,5 169 113,4 43,4 23,3 27,9 13,5 7,7 6,1 22,2 11,6 13,8 6,2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 36,6 0 4,6 14,6 33,8 60,7 43,4 43,7 36,3 45 33,2 27,3 31,7 46,4 22,1 18,7 57,8 57,5 55,5 107,1 48,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 10,2 0 6,3 0 13,8 9,3 4,4 6,4 7,9 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 32 38,2 4,6 7,3 12,7 8,1 9,3 8,7 11,2 15,8 12,8 18,2 22,2 31,9 33,2 71,5 106,7 147 87,3 214,2 48,3 395,3
Nitrolební poranění (S06) 22,7 0 0 3,6 0 0 6,2 11,6 2,8 9 23 24,2 15,8 14,5 35,9 31,1 26,7 95,9 174,6 153 96,6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 41,3 19,1 50,1 25,5 29,6 93,1 108,4 58,2 53 27 30,6 24,2 19 40,6 27,6 40,4 35,6 19,2 15,9 15,3 48,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 97,7 0 109,3 273,2 283,1 72,9 49,6 43,7 39,1 49,5 40,8 72,7 88,7 124,6 107,8 139,9 137,8 89,5 71,4 45,9 48,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 142,6 0 4,6 3,6 8,5 24,3 6,2 5,8 8,4 6,8 10,2 15,2 60,2 63,7 88,5 180,3 288,9 696,8 1 198,2 2 632,0 3 235,2 4 743,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 91,5 0 18,2 25,5 59,2 52,6 71,2 110,6 86,5 85,6 84,2 78,8 123,6 162,2 121,6 146,1 102,2 127,9 87,3 61,2 48,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 425,5 0 82 193,1 190,2 603,4 669,1 515,4 499,4 520,2 538,2 412,1 449,9 425,9 331,7 394,8 395,6 428,3 373 443,8 434,6 1 581,0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 10,9 57,3 68,3 14,6 0 4 0 0 5,6 6,8 7,7 21,2 6,3 5,8 13,8 9,3 13,3 0 7,9 30,6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 7,9 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 73,6 0 31,9 10,9 29,6 8,1 9,3 26,2 16,7 24,8 25,5 48,5 85,5 95,6 154,8 186,5 200 230,1 214,3 244,8 289,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5,6 0 0 3,6 8,5 8,1 6,2 5,8 13,9 11,3 7,7 0 3,2 5,8 8,3 3,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,5 0 9,1 0 4,2 4 0 0 0 2,3 2,6 0 3,2 0 0 15,5 8,9 12,8 0 15,3 48,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 0 0 2,8 6,2 4,4 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 29,3 0 0 0 0 0 0 26,2 55,8 130,6 117,3 39,4 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,9 0 0 10,9 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 2,9 8,3 0 0 0 7,9 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 206,7 38,2 91,1 163,9 211,3 178,2 192,1 203,8 189,7 177,9 193,8 184,8 190,1 278,1 240,5 279,8 302,3 281,3 214,3 244,8 96,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 158,0 3 247,4 4 481,1 3 704,9 2 421,5 3 478,6 4 039,5 5 206,0 5 445,7 4 999,0 5 096,2 5 245,1 6 108,4 7 176,4 8 425,7 10 250,0 11 583,8 11 136,7 9 720,7 9 885,2 9 126,0 11 067,2
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 8,5 % 0,0 % 10,5 % 20,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 14,3 % 0,0 % 28,6 % 30,0 % 14,3 % 5,1 % 5,5 % 10,6 % 11,0 % 6,8 % 5,8 % 3,6 % 5,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,1 % 0,0 % 17,4 % 16,0 % 8,2 % 8,8 % 24,6 % 6,8 % 14,6 % 1,3 % 4,9 % 3,6 % 0,0 % 1,4 % 2,1 % 2,5 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 45,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 37,5 % 22,2 % 26,7 % 54,2 % 44,1 % 43,2 % 44,4 % 52,7 % 46,6 % 40,3 % 50,0 % 75,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 24,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 57,1 % 20,0 % 42,9 % 26,1 % 23,1 % 30,2 % 15,0 % 4,2 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 86,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 85,0 % 92,9 % 79,5 % 75,0 % 82,7 % 93,9 % 95,5 % 100,0 % 100,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 78,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 81,8 % 95,2 % 76,3 % 83,3 % 58,9 % 83,8 % 88,1 % 79,0 % 83,9 % 66,7 % 66,7 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 57,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 50,0 % 66,7 % 53,8 % 42,9 % 52,6 % 54,3 % 79,3 % 66,7 % 50,0 % 71,4 % 44,4 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 42,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 66,7 % 20,0 % 33,3 % 18,8 % 44,2 % 45,5 % 71,4 % 66,7 % 57,1 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 55,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 75,0 % 64,9 % 59,5 % 66,2 % 55,7 % 41,0 % 33,3 % 15,4 % 50,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 79,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 80,0 % 75,0 % 74,1 % 69,9 % 82,1 % 82,7 % 89,3 % 78,0 % 75,9 % 37,5 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,5 % 0,0 % 13,7 % 5,3 % 27,8 % 20,0 % 42,9 % 50,0 % 48,6 % 33,8 % 28,8 % 39,8 % 40,0 % 38,2 % 33,7 % 35,4 % 32,4 % 27,9 % 27,7 % 12,3 % 28,6 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 71,4 % 0,0 % 80,0 % 100,0 % 66,7 % 60,0 % 100,0 % 71,4 % 66,7 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 25,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 28,6 % 28,6 % 30,0 % 25,0 % 11,1 % 16,7 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 92,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 91,7 % 90,9 % 95,0 % 92,1 % 92,3 % 95,7 % 100,0 % 100,0 % 60,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 56,3 % 33,3 % 68,0 % 68,2 % 75,0 % 69,7 % 74,3 % 64,0 % 76,4 % 82,3 % 77,1 % 69,9 % 69,5 % 57,9 % 61,6 % 55,5 % 36,6 % 42,2 % 33,1 % 28,3 % 22,2 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 0,9 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 20,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 7,7 % 14,3 % 10,0 % 8,7 % 12,1 % 13,0 % 23,5 % 24,6 % 21,9 % 20,6 % 14,8 % 12,2 % 7,5 % 5,3 % 50,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 21,6 % 2,2 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 12,1 % 20,5 % 52,0 % 46,9 % 60,6 % 68,3 % 45,7 % 51,6 % 46,8 % 39,0 % 35,0 % 13,7 % 8,3 % 3,1 % 2,2 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 7,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,9 % 0,0 % 3,4 % 0,0 % 6,1 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 1,8 % 6,1 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 5,0 % 2,4 % 2,7 % 5,9 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 13,4 % 0,0 % 4,5 % 2,7 % 5,1 % 7,8 % 10,0 % 5,4 % 18,3 % 12,1 % 17,6 % 16,8 % 14,4 % 19,0 % 11,7 % 11,0 % 12,7 % 16,0 % 17,8 % 16,7 % 0,0 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 94,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 71,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 91,4 % 97,6 % 100,0 % 95,2 % 93,5 % 83,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 48,4 % 44,4 % 42,1 % 54,2 % 31,3 % 40,0 % 26,7 % 47,6 % 34,8 % 64,3 % 41,0 % 51,2 % 32,1 % 34,5 % 52,4 % 50,4 % 57,0 % 52,2 % 59,6 % 46,9 % 80,0 % 100,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 20,7 % 5,6 % 56,1 % 75,7 % 47,6 % 21,4 % 5,0 % 25,0 % 28,2 % 23,5 % 23,3 % 16,4 % 13,6 % 10,4 % 16,1 % 3,4 % 9,6 % 6,5 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 16,7 % 0,0 % 14,3 % 1,5 % 4,0 % 1,6 % 3,2 % 6,0 % 5,3 % 2,6 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,7 % 1,1 % 1,4 % 2,8 % 2,1 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 3,4 % 7,0 % 21,8 % 15,5 % 19,9 % 17,3 % 14,9 % 11,1 % 7,0 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,7 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 4,5 % 0,9 % 1,9 % 1,2 % 0,7 % 1,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 %
Selhání srdce (I50) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 0,6 % 2,2 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 0,6 % 0,8 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 11,1 % 0,0 % 10,0 % 7,4 % 6,8 % 9,9 % 3,3 % 7,9 % 6,5 % 6,8 % 2,9 % 2,7 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 29,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 28,6 % 17,6 % 25,9 % 30,1 % 33,0 % 28,5 % 32,9 % 27,9 % 25,0 % 28,6 % 33,3 % 0,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 85,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 88,4 % 92,6 % 95,8 % 94,3 % 98,1 % 89,7 % 96,3 % 86,6 % 60,0 % 32,0 % 30,8 % 5,9 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 22,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,2 % 36,4 % 35,7 % 42,3 % 27,6 % 9,8 % 20,6 % 17,9 % 13,3 % 24,8 % 25,4 % 20,9 % 27,2 % 26,8 % 15,1 % 16,7 % 17,9 % 25,0 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2,1 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 13,9 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,5 % 0,0 % 0,7 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 2,1 % 2,9 % 1,4 % 4,2 % 1,4 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 89,1 % 0,0 % 87,9 % 91,1 % 100,0 % 85,4 % 88,5 % 75,0 % 86,4 % 94,1 % 83,3 % 100,0 % 66,7 % 50,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 69,1 % 0,0 % 16,7 % 45,5 % 52,9 % 74,4 % 65,9 % 68,1 % 69,8 % 66,7 % 61,1 % 80,0 % 83,0 % 78,4 % 65,8 % 68,6 % 77,3 % 54,5 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,4 % 1,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,1 % 16,7 % 27,3 % 20,0 % 0,0 % 36,4 % 25,0 % 14,3 % 20,0 % 37,5 % 21,1 % 7,1 % 21,1 % 10,2 % 19,0 % 12,4 % 9,2 % 14,4 % 10,1 % 11,8 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 65,9 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 22,2 % 91,7 % 89,5 % 71,4 % 69,2 % 63,6 % 57,1 % 50,0 % 57,1 % 83,3 % 66,7 % 75,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 50,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 40,0 % 46,7 % 69,2 % 85,7 % 77,8 % 66,7 % 71,4 % 83,3 % 50,0 % 53,8 % 55,6 % 71,4 % 66,7 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 35,7 % 15,4 % 42,1 % 50,0 % 6,7 % 16,7 % 23,1 % 6,3 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 10,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 20,0 % 25,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 8,3 % 15,8 % 4,0 % 10,3 % 14,6 % 9,8 % 5,9 % 10,5 % 9,1 % 33,3 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 7,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 83,0 % 0,0 % 55,6 % 60,4 % 72,0 % 80,7 % 97,4 % 89,8 % 87,2 % 96,8 % 88,6 % 94,7 % 88,9 % 94,4 % 87,0 % 69,2 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 96,0 % 94,4 % 90,7 % 96,4 % 100,0 % 90,0 % 100,0 % 92,9 % 95,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,8 % 96,0 % 98,2 % 97,2 % 100,0 % 95,8 % 86,8 % 83,3 % 60,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 90,9 % 0,0 % 95,5 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 83,9 % 98,3 % 95,4 % 94,3 % 91,4 % 93,3 % 93,3 % 89,3 % 83,9 % 87,5 % 85,0 % 50,0 % 25,0 % 33,3 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 14,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,8 % 18,8 % 19,4 % 16,1 % 10,5 % 17,1 % 27,8 % 11,8 % 14,3 % 8,3 % 9,1 % 23,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 33,2 % 28,6 % 21,1 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 16,7 % 40,0 % 26,7 % 28,6 % 45,5 % 23,8 % 45,5 % 40,5 % 31,4 % 36,1 % 30,4 % 33,9 % 37,8 % 32,6 % 40,0 % 66,7 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 12,5 % 9,1 % 10,0 % 5,6 % 25,7 % 16,7 % 18,4 % 11,8 % 4,7 % 13,5 % 20,0 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 75,2 % 0,0 % 100,0 % 25,0 % 40,0 % 37,5 % 94,4 % 91,9 % 96,4 % 84,5 % 84,5 % 86,0 % 85,0 % 82,3 % 79,1 % 71,2 % 72,2 % 33,3 % 15,4 % 21,4 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,7 % 25,0 % 5,9 % 12,5 % 7,1 % 0,0 % 33,3 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 20,0 % 7,1 % 14,3 % 9,4 % 13,3 % 8,8 % 12,3 % 9,3 % 14,3 % 6,3 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 5,3 % 4,3 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,5 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 40,0 % 63,6 % 78,1 % 63,6 % 75,3 % 72,3 % 79,7 % 69,1 % 72,7 % 69,8 % 67,1 % 61,2 % 51,2 % 40,8 % 20,4 % 7,4 % 6,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 83,3 % 35,7 % 23,5 % 35,3 % 25,0 % 17,6 % 8,1 % 9,9 % 11,5 % 10,9 % 7,3 % 6,8 % 7,1 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 5,5 % 2,3 % 4,1 % 6,1 % 6,8 % 3,0 % 2,6 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 25,0 % 20,0 % 0,0 % 38,9 % 60,0 % 63,6 % 28,6 % 22,2 % 13,0 % 20,0 % 18,5 % 6,9 % 18,2 % 17,4 % 20,0 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53,0 % 20,0 % 34,6 % 40,0 % 63,6 % 70,3 % 82,9 % 77,8 % 85,0 % 65,4 % 44,0 % 60,0 % 38,9 % 43,8 % 34,8 % 44,4 % 41,4 % 53,3 % 40,0 % 26,1 % 33,3 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,8 % 0,0 % 27,8 % 12,5 % 42,9 % 17,6 % 27,3 % 38,5 % 35,7 % 24,0 % 25,0 % 23,1 % 20,8 % 23,3 % 15,0 % 2,2 % 11,1 % 7,1 % 14,6 % 14,3 % 14,3 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 71,4 % 76,9 % 71,4 % 62,9 % 62,9 % 59,6 % 61,6 % 59,4 % 60,7 % 57,1 % 58,1 % 48,0 % 25,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 67,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 50,0 % 100,0 % 80,0 % 88,4 % 79,3 % 75,7 % 73,1 % 66,6 % 61,4 % 60,5 % 54,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 93,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 97,3 % 95,7 % 90,2 % 85,4 % 95,6 % 97,4 % 88,9 % 93,3 % 92,3 % 98,1 % 94,9 % 90,9 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 78,0 % 0,0 % 30,0 % 16,7 % 61,8 % 84,6 % 98,2 % 93,2 % 80,4 % 93,1 % 83,6 % 93,1 % 82,4 % 86,9 % 88,2 % 77,5 % 51,4 % 46,5 % 32,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 33,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,8 % 27,3 % 33,3 % 0,0 % 45,5 % 25,0 % 46,2 % 30,8 % 52,6 % 50,0 % 47,8 % 36,1 % 32,3 % 23,3 % 21,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 26,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 38,5 % 41,0 % 32,4 % 35,0 % 31,3 % 24,8 % 28,5 % 22,8 % 23,7 % 21,7 % 14,3 % 8,9 % 11,1 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 6,1 % 0,7 % 0,0 % 1,1 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 81,7 % 100,0 % 40,0 % 28,6 % 41,2 % 50,0 % 79,2 % 83,3 % 78,6 % 90,9 % 85,7 % 89,6 % 87,5 % 92,9 % 90,6 % 88,3 % 75,0 % 52,6 % 61,5 % 60,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 25,2 % 0,0 % 33,3 % 20,0 % 30,8 % 8,8 % 63,6 % 54,5 % 18,8 % 32,4 % 28,9 % 25,6 % 21,6 % 21,7 % 31,6 % 24,1 % 32,4 % 16,3 % 9,5 % 14,3 % 25,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 31,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % 13,0 % 8,8 % 30,0 % 29,8 % 25,9 % 60,0 % 20,7 % 57,4 % 53,5 % 52,3 % 43,4 % 42,6 % 56,4 % 34,1 % 46,2 % 100,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 12,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 25,0 % 12,5 % 38,5 % 31,3 % 16,7 % 10,8 % 18,5 % 14,0 % 4,3 % 5,6 % 8,3 % 5,9 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 49,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 21,6 % 60,0 % 30,8 % 31,8 % 51,2 % 61,7 % 63,9 % 47,1 % 57,5 % 49,5 % 54,2 % 58,1 % 54,5 % 50,0 % 75,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 23,6 % 10,0 % 25,0 % 14,3 % 0,0 % 9,1 % 41,7 % 35,0 % 28,6 % 43,2 % 25,0 % 28,6 % 42,2 % 31,9 % 44,8 % 34,5 % 31,2 % 22,4 % 9,1 % 1,8 % 1,5 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 39,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 36,4 % 38,5 % 45,7 % 34,4 % 45,1 % 35,3 % 24,3 % 41,7 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 75,9 % 50,0 % 69,6 % 84,6 % 72,5 % 90,9 % 92,6 % 83,3 % 75,0 % 82,8 % 90,9 % 80,0 % 76,5 % 78,9 % 69,6 % 69,6 % 76,2 % 52,2 % 60,9 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 54,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 50,0 % 37,5 % 52,2 % 60,9 % 84,6 % 45,5 % 33,3 % 60,0 % 100,0 % 66,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 56,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 31,3 % 60,0 % 68,4 % 64,3 % 62,5 % 75,0 % 71,4 % 62,5 % 66,7 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 81,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,8 % 47,8 % 59,4 % 68,5 % 72,4 % 89,7 % 89,1 % 94,7 % 92,0 % 100,0 % 97,1 % 73,3 % 86,7 % 68,8 % 100,0 % 60,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 89,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 56,3 % 80,0 % 76,8 % 81,5 % 89,9 % 93,6 % 93,1 % 93,7 % 96,6 % 92,9 % 93,0 % 92,0 % 97,4 % 93,0 % 83,3 % 0,0 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 75,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 70,6 % 65,7 % 68,6 % 70,3 % 78,6 % 88,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 86,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 73,9 % 82,0 % 87,8 % 86,5 % 85,1 % 92,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 % 13,1 % 15,6 % 20,1 % 15,7 % 25,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 21,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 15,4 % 21,0 % 25,7 % 20,9 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 4,3 % 5,4 % 4,8 % 3,6 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 88,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 65,4 % 88,6 % 86,2 % 88,6 % 91,1 % 92,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 44,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 42,9 % 44,4 % 42,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 11,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 8,3 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 65,0 % 41,9 % 82,4 % 86,4 % 71,4 % 71,8 % 60,9 % 88,9 % 62,5 % 40,0 % 37,5 % 50,0 % 70,0 % 36,4 % 62,5 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 19,5 % 0,0 % 6,3 % 6,7 % 8,0 % 10,3 % 16,1 % 24,2 % 29,5 % 32,3 % 26,5 % 30,0 % 32,3 % 43,2 % 18,6 % 16,7 % 26,0 % 20,0 % 21,9 % 31,8 % 6,7 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 48,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 80,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 62,5 % 27,3 % 50,0 % 33,3 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,3 % 1,5 % 0,6 % 3,0 % 3,9 % 1,6 % 5,9 % 7,3 % 8,0 % 10,1 % 8,1 % 12,2 % 8,5 % 10,4 % 9,4 % 11,1 % 14,5 % 11,4 % 4,9 % 8,2 % 1,5 % 6,7 %
Nitrolební poranění (S06) 7,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 5,1 % 1,6 % 4,5 % 9,5 % 8,8 % 7,7 % 5,4 % 11,2 % 11,5 % 8,3 % 17,6 % 18,2 % 11,2 % 5,9 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 26,0 % 2,2 % 11,5 % 14,6 % 15,9 % 41,8 % 42,7 % 50,0 % 39,6 % 31,6 % 26,7 % 25,0 % 18,2 % 35,0 % 29,4 % 41,9 % 26,7 % 13,6 % 6,9 % 5,9 % 11,1 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 83,4 % 0,0 % 75,0 % 70,8 % 83,8 % 72,0 % 84,2 % 93,8 % 93,3 % 91,7 % 88,9 % 92,3 % 90,3 % 95,6 % 92,9 % 84,9 % 93,9 % 82,4 % 60,0 % 100,0 % 25,0 % 0,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 59,8 % 0,0 % 16,7 % 16,7 % 50,0 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 50,0 % 66,7 % 62,5 % 65,5 % 66,7 % 61,5 % 63,7 % 57,0 % 56,8 % 62,9 % 59,3 % 60,4 % 48,0 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 80,0 % 0,0 % 44,4 % 46,7 % 60,9 % 76,5 % 95,8 % 100,0 % 83,8 % 86,4 % 84,6 % 76,5 % 97,5 % 91,8 % 84,6 % 79,7 % 69,7 % 66,7 % 68,8 % 40,0 % 11,1 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 49,9 % 0,0 % 34,0 % 44,2 % 31,0 % 51,0 % 60,0 % 67,0 % 67,8 % 68,3 % 65,7 % 60,4 % 53,6 % 57,6 % 48,4 % 47,9 % 39,6 % 29,5 % 17,7 % 15,5 % 12,7 % 50,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 33,1 % 21,4 % 28,8 % 30,8 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 50,0 % 42,9 % 58,3 % 33,3 % 33,3 % 83,3 % 42,9 % 60,0 % 0,0 % 100,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 47,7 % 0,0 % 46,7 % 50,0 % 58,3 % 18,2 % 30,0 % 64,3 % 60,0 % 45,8 % 45,5 % 80,0 % 50,9 % 55,9 % 57,7 % 52,2 % 40,9 % 41,9 % 33,3 % 43,2 % 50,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 74,4 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 83,3 % 100,0 % 75,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,6 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 12,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 11,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 22,7 % 33,3 % 13,3 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 2,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 94,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 92,1 % 92,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 15,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,1 % 0,4 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12,7 % 3,0 % 23,8 % 51,1 % 65,8 % 30,1 % 14,7 % 6,2 % 4,2 % 5,0 % 13,2 % 30,7 % 27,3 % 34,8 % 23,1 % 21,7 % 18,7 % 13,8 % 11,8 % 10,5 % 4,7 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 28,8 % 2,5 % 29,9 % 39,3 % 29,2 % 28,8 % 33,4 % 30,5 % 29,5 % 34,1 % 43,2 % 42,6 % 40,9 % 37,1 % 34,6 % 31,2 % 28,2 % 22,1 % 17,0 % 14,9 % 12,6 % 15,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)