8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 61 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3 2 7 9 12 11 4 4 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 48 0 1 3 0 9 8 10 4 8 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 376 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 12 27 29 37 81 67 55 37 15 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 9 20 13 5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 263 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 9 11 11 13 49 53 35 35 23 9 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 458 0 0 0 0 0 0 3 11 15 19 49 44 51 67 75 70 39 15 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 177 0 0 0 0 0 0 2 6 8 11 14 12 10 26 20 23 19 18 7 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 85 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 0 8 13 20 13 7 9 4 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 23 59 60 57 25 18 7 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 401 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 9 3 21 54 77 102 51 48 25 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 854 1 6 12 5 2 1 13 15 15 32 52 72 83 135 155 116 90 37 7 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 17 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0 4 1 1 2 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 4 0 5 5 5 6 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 463 0 0 0 0 0 2 8 8 44 107 153 82 25 15 10 6 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 124 3 6 19 26 32 36 39 41 74 95 108 97 88 114 129 112 70 25 8 2 0
Anémie (D50-D64) 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 124 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 2 10 10 17 26 25 14 9 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 460 0 2 1 4 4 6 18 16 31 49 45 62 52 64 53 32 16 3 1 1 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 225 0 0 0 6 5 1 8 9 9 19 15 25 15 16 28 26 19 12 12 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 75 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 6 8 12 8 13 11 1 6 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 705 4 34 32 15 2 5 7 15 11 27 25 33 55 81 118 109 78 34 17 2 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 273 0 16 44 30 7 10 9 20 20 23 23 17 17 15 8 10 4 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
Angina pectoris (I20) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 5 7 2 4 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 15 22 52 78 66 52 16 10 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 137 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 5 5 16 18 19 30 21 12 5 0
Selhání srdce (I50) 34 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6 3 6 5 3 6 2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 159 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 11 12 19 26 37 28 7 3 1 0
Ateroskleróza (I70) 286 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10 22 39 63 60 38 20 17 11 1
Varixy dolních končetin (I83) 750 0 0 0 0 1 12 31 51 87 121 90 119 87 61 52 29 7 1 0 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 411 0 0 0 4 14 6 9 6 12 10 8 19 21 42 83 63 60 32 14 7 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 20 0 0 3 1 1 0 0 0 5 2 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 7 2 7 4 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 075 0 537 353 54 32 24 25 5 19 9 6 3 2 4 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 720 0 0 3 8 26 34 51 55 84 78 77 69 45 58 63 36 22 7 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 131 1 2 0 0 2 3 1 2 5 3 4 5 5 16 18 29 15 11 8 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 144 0 0 0 1 5 8 9 3 13 7 10 9 17 19 15 10 11 3 3 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 114 0 0 3 1 1 6 10 7 10 10 7 7 11 6 13 11 8 2 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 11 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 66 0 0 0 0 0 2 1 1 4 6 5 4 8 6 7 5 6 3 4 3 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 4 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 837 0 6 86 129 113 71 73 54 73 53 30 36 29 31 22 15 8 6 1 0 1
Tříselná kýla (K40) 1 111 21 52 32 5 11 8 28 23 54 97 71 95 92 137 130 111 84 46 10 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 895 1 19 21 3 8 7 21 38 71 90 87 73 78 107 88 97 53 21 11 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 77 0 0 0 0 5 7 8 11 8 7 11 6 6 2 4 2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 203 1 1 3 0 2 2 4 2 3 4 3 9 14 11 25 34 32 22 22 8 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 65 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 4 5 15 9 11 6 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 546 5 3 3 2 12 15 28 26 53 85 53 61 47 51 47 33 13 6 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 49 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 2 7 7 9 5 7 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 0 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 292 0 0 1 7 16 20 46 53 93 111 108 109 121 159 193 114 89 36 15 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 55 0 0 0 0 1 0 2 1 4 5 5 2 2 6 12 7 3 1 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 25 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 3 2 5 3 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 71 0 1 0 0 3 2 1 1 9 4 4 4 5 3 10 6 6 6 3 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 293 4 15 7 4 27 20 33 15 13 21 10 12 12 25 33 21 14 2 5 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 95 0 2 0 8 5 3 7 6 6 4 5 11 6 8 2 11 3 4 4 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 814 0 0 0 0 0 0 2 5 13 10 26 52 75 107 196 173 108 35 12 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 246 0 0 0 0 0 0 2 6 12 31 46 115 160 215 235 240 135 43 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 031 0 0 0 3 52 42 56 46 87 123 115 124 117 131 88 30 14 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 210 0 1 3 24 67 49 65 51 76 86 111 157 129 150 122 80 28 6 5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 53 0 0 1 4 4 0 0 0 0 5 5 2 2 6 11 7 4 1 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 565 0 0 0 0 1 4 11 14 46 75 66 72 60 79 53 40 35 7 2 0 0
Dorzalgie (M54) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 3 0 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 221 0 11 2 4 14 21 35 43 63 126 151 184 191 153 114 80 22 4 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 153 0 1 2 12 11 10 5 6 8 12 13 13 11 14 18 6 5 5 0 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 137 1 2 1 0 1 2 12 1 1 9 0 13 11 9 27 19 12 8 5 0 3
Selhání ledvin (N17-N19) 188 0 0 0 0 1 0 0 3 3 5 7 10 15 27 29 41 29 14 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 610 0 0 0 2 2 14 23 24 27 48 59 65 77 84 73 54 27 21 10 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 425 1 3 6 1 0 5 7 7 18 36 35 45 51 49 53 60 28 15 4 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 25 52 96 92 72 24 9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 628 1 32 77 43 31 27 28 16 28 38 30 29 41 52 61 33 36 14 9 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 160 0 0 0 0 10 9 13 8 8 26 28 23 10 11 6 7 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 178 0 0 0 0 6 16 26 28 21 46 11 11 1 3 3 4 1 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 806 0 0 0 1 7 12 25 31 78 148 155 123 69 41 40 29 23 16 7 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 255 0 0 0 1 27 83 151 179 188 226 183 190 196 251 238 173 109 40 16 4 0
Lékařský potrat (O04) 240 0 0 0 0 16 32 54 45 50 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 660 0 0 0 0 8 71 160 194 162 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 313 0 0 0 0 10 32 73 110 72 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 72 0 0 0 0 0 8 25 22 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 309 0 0 0 0 7 35 118 96 43 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 368 0 0 0 0 29 152 399 471 252 61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 37 0 0 0 0 0 4 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 16 0 0 0 0 1 2 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 381 72 89 123 28 16 6 3 7 6 5 5 5 3 5 4 2 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 164 0 0 5 9 15 14 18 18 14 18 9 12 7 5 7 5 5 2 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 173 1 1 7 2 6 3 3 6 5 14 13 11 14 19 17 19 16 6 7 3 0
Nitrolební poranění (S06) 144 1 0 0 1 1 5 3 1 3 3 5 6 9 12 15 24 19 23 11 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 129 1 7 0 2 7 12 11 13 18 20 4 4 4 5 7 6 3 2 3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 600 0 13 77 71 18 9 16 20 27 31 27 37 37 59 56 52 28 14 8 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 785 0 3 1 3 3 1 4 3 9 5 10 15 15 42 61 90 118 141 151 86 24
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 672 0 1 9 26 15 26 41 45 56 70 57 49 63 76 58 40 25 8 6 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 700 0 15 44 79 178 193 236 209 276 326 235 233 178 162 135 86 62 31 18 4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 72 5 19 1 2 4 2 2 3 3 10 7 2 2 5 2 1 1 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 323 0 1 3 3 2 4 2 2 6 12 10 23 21 42 61 52 44 29 4 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 102 0 0 1 1 9 4 10 8 14 3 11 10 11 9 4 3 1 2 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 29 1 3 3 0 0 1 1 0 1 3 1 1 5 3 2 1 2 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 52 0 0 0 0 1 1 4 6 20 15 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 758 4 11 47 76 60 46 96 76 112 114 134 151 163 168 173 152 118 35 18 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 39 900 140 924 1 041 715 995 1 290 2 281 2 359 2 746 3 055 2 750 3 040 2 994 3 737 4 071 3 428 2 313 1 166 626 193 36
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 3,9 0 0 3,6 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 6,1 0 7 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 9,6 0 3,9 2,9 3,3 3,6 3 2,4 0 2,1 0 4,7 7,2 5,2 16,1 21,4 36,5 50 27,9 45,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,6 0 3,9 8,8 0 32,1 24,4 24,3 9,8 16,7 0 0 0 0 6,9 2,4 0 4,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,4 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 11 28,1 65,1 74,7 85 193 203,8 249,8 257,7 171,3 159,4 183,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,8 7,7 20,7 47,7 39,5 22,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 41,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 14,6 11 21,1 26,5 28,3 29,9 116,8 161,2 159 243,7 262,6 286,9 183,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72,3 0 0 0 0 0 0 7,3 26,8 31,2 34,8 114,7 106,1 131,4 153,9 178,7 212,9 177,1 104,5 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 28 0 0 0 0 0 0 4,9 14,6 16,7 20,1 32,8 28,9 25,8 59,7 47,7 69,9 86,3 125,4 79,9 31,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 13,4 0 0 0 0 3,6 0 0 9,8 4,2 5,5 0 19,3 33,5 45,9 31 21,3 40,9 27,9 11,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 21,7 59,2 135,5 143 173,4 113,5 125,4 79,9 31,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 63,3 0 0 0 0 0 0 4,9 0 6,2 9,2 21,1 7,2 54,1 124,1 183,5 310,2 231,6 334,3 285,5 31,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 134,9 15 23,4 35,1 16,3 7,1 3 31,6 36,6 31,2 58,6 121,7 173,6 213,8 310,1 369,4 352,8 408,7 257,7 79,9 159,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,7 0 0 0 0 0 0 4,9 7,3 2,1 1,8 2,3 0 10,3 2,3 2,4 6,1 0 7 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,4 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2,1 5,5 4,7 9,6 0 11,5 11,9 15,2 27,2 7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 73,1 0 0 0 0 0 6,1 19,4 19,5 91,6 195,9 358,1 197,7 64,4 34,5 23,8 18,2 13,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 177,5 45,1 23,4 55,5 84,7 114 109,6 94,7 100 154,1 173,9 252,8 233,8 226,6 261,9 307,4 340,6 317,9 174,1 91,3 63,8 0
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 2,9 3,3 3,6 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 0 0 0 4,5 7 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,2 2,3 0 3 4,5 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 19,6 0 0 0 3,3 3,6 3 0 0 6,2 1,8 4,7 24,1 25,8 39,1 62 76 63,6 62,7 45,7 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 72,7 0 7,8 2,9 13 14,3 18,3 43,7 39 64,5 89,7 105,3 149,5 133,9 147 126,3 97,3 72,7 20,9 11,4 31,9 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0 0 0 0 12,2 2,4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,4 0 0 0 0 0 3 7,3 2,4 2,1 3,7 2,3 0 2,6 2,3 2,4 3 4,5 7 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 35,5 0 0 0 19,5 17,8 3 19,4 22 18,7 34,8 35,1 60,3 38,6 36,8 66,7 79,1 86,3 83,6 137 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 11,8 0 0 0 0 3,6 3 0 2,4 0 7,3 2,3 14,5 20,6 27,6 19,1 39,5 50 7 68,5 63,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 111,4 60,1 132,7 93,5 48,9 7,1 15,2 17 36,6 22,9 49,4 58,5 79,6 141,7 186,1 281,2 331,5 354,2 236,8 194,1 63,8 183,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 43,1 0 62,4 128,5 97,7 24,9 30,4 21,9 48,8 41,6 42,1 53,8 41 43,8 34,5 19,1 30,4 18,2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 0 0 20,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 3 4,5 7 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2,4 2,6 9,2 11,9 21,3 9,1 27,9 11,4 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 50,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 16,4 36,2 56,7 119,5 185,9 200,7 236,2 111,4 114,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 21,6 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 5,5 2,3 12,1 12,9 36,8 42,9 57,8 136,2 146,2 137 159,4 0
Selhání srdce (I50) 5,4 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 2,4 0 13,8 7,1 18,2 22,7 20,9 68,5 63,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 25,1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,2 9,2 16,4 26,5 30,9 43,6 62 112,5 127,2 48,7 34,3 31,9 0
Ateroskleróza (I70) 45,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 7 24,1 56,7 89,6 150,1 182,5 172,6 139,3 194,1 350,7 183,5
Varixy dolních končetin (I83) 118,5 0 0 0 0 3,6 36,5 75,3 124,4 181,1 221,5 210,7 286,9 224,1 140,1 123,9 88,2 31,8 7 0 31,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 64,9 0 0 0 13 49,9 18,3 21,9 14,6 25 18,3 18,7 45,8 54,1 96,5 197,8 191,6 272,5 222,9 159,9 223,1 183,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,2 0 0 8,8 3,3 3,6 0 0 0 10,4 3,7 2,3 2,4 2,6 0 7,1 3 4,5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 2,6 0 9,5 21,3 9,1 48,7 45,7 63,8 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 169,8 0 2 095,7 1 031,2 175,9 114 73,1 60,7 12,2 39,6 16,5 14 7,2 5,2 9,2 0 6,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 113,7 0 0 8,8 26,1 92,6 103,5 123,9 134,2 174,9 142,8 180,2 166,3 115,9 133,2 150,1 109,5 99,9 48,7 45,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,5 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 3,9 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 20,7 15 7,8 0 0 7,1 9,1 2,4 4,9 10,4 5,5 9,4 12,1 12,9 36,8 42,9 88,2 68,1 76,6 91,3 31,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 22,7 0 0 0 3,3 17,8 24,4 21,9 7,3 27,1 12,8 23,4 21,7 43,8 43,6 35,7 30,4 50 20,9 34,3 31,9 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 18 0 0 8,8 3,3 3,6 18,3 24,3 17,1 20,8 18,3 16,4 16,9 28,3 13,8 31 33,5 36,3 13,9 0 31,9 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 1,7 15 3,9 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 4,8 5,2 2,3 2,4 3 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,4 0 0 0 0 0 6,1 2,4 2,4 8,3 11 11,7 9,6 20,6 13,8 16,7 15,2 27,2 20,9 45,7 95,6 183,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,3 0 0 0 0 0 6,1 9,7 0 0 1,8 9,4 2,4 5,2 6,9 4,8 0 0 13,9 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 132,2 0 23,4 251,2 420,3 402,6 216,2 177,3 131,7 152 97 70,2 86,8 74,7 71,2 52,4 45,6 36,3 41,8 11,4 0 183,5
Tříselná kýla (K40) 175,5 315,6 202,9 93,5 16,3 39,2 24,4 68 56,1 112,4 177,6 166,2 229 236,9 314,7 309,8 337,6 381,5 320,4 114,2 127,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 141,4 15 74,1 61,3 9,8 28,5 21,3 51 92,7 147,8 164,8 203,6 176 200,9 245,8 209,7 295 240,7 146,2 125,6 31,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 12,2 0 0 0 0 17,8 21,3 19,4 26,8 16,7 12,8 25,7 14,5 15,5 4,6 9,5 6,1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 32,1 15 3,9 8,8 0 7,1 6,1 9,7 4,9 6,2 7,3 7 21,7 36,1 25,3 59,6 103,4 145,3 153,2 251,2 255 183,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,1 5,5 7 14,5 10,3 11,5 35,7 27,4 50 41,8 11,4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 86,2 75,2 11,7 8,8 6,5 42,8 45,7 68 63,4 110,3 155,6 124,1 147,1 121 117,2 112 100,4 59 41,8 34,3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,7 0 7,8 0 3,3 0 0 2,4 2,4 2,1 0 2,3 7,2 5,2 16,1 16,7 27,4 22,7 48,7 22,8 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 4,7 0 0 2,3 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 5,2 2,3 4,8 0 4,5 0 22,8 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 204,1 0 0 2,9 22,8 57 60,9 111,8 129,3 193,6 203,2 252,8 262,8 311,6 365,3 459,9 346,7 404,2 250,7 171,3 31,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,7 0 0 0 0 3,6 0 4,9 2,4 8,3 9,2 11,7 4,8 5,2 13,8 28,6 21,3 13,6 7 34,3 31,9 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,9 0 0 0 0 3,6 0 0 2,4 2,1 5,5 7 7,2 5,2 11,5 7,1 6,1 4,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,2 0 3,9 0 0 10,7 6,1 2,4 2,4 18,7 7,3 9,4 9,6 12,9 6,9 23,8 18,2 27,2 41,8 34,3 63,8 183,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46,3 60,1 58,5 20,4 13 96,2 60,9 80,2 36,6 27,1 38,4 23,4 28,9 30,9 57,4 78,6 63,9 63,6 13,9 57,1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 15 0 7,8 0 26,1 17,8 9,1 17 14,6 12,5 7,3 11,7 26,5 15,5 18,4 4,8 33,5 13,6 27,9 45,7 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 128,6 0 0 0 0 0 0 4,9 12,2 27,1 18,3 60,9 125,4 193,2 245,8 467,1 526,1 490,5 243,7 137 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 196,8 0 0 0 0 0 0 4,9 14,6 25 56,8 107,7 277,2 412,1 493,9 560 729,9 613,1 299,5 68,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 162,8 0 0 0 9,8 185,3 127,9 136 112,2 181,1 225,2 269,2 298,9 301,3 300,9 209,7 91,2 63,6 20,9 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 191,1 0 3,9 8,8 78,2 238,7 149,2 157,9 124,4 158,2 157,5 259,8 378,5 332,2 344,6 290,7 243,3 127,2 41,8 57,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 0 3,6 3 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 8,4 0 0 2,9 13 14,3 0 0 0 0 9,2 11,7 4,8 5,2 13,8 26,2 21,3 18,2 7 11,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 89,2 0 0 0 0 3,6 12,2 26,7 34,2 95,8 137,3 154,5 173,6 154,5 181,5 126,3 121,7 159 48,7 22,8 0 0
Dorzalgie (M54) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 4,8 5,2 6,9 7,1 0 4,5 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 192,9 0 42,9 5,8 13 49,9 63,9 85 104,9 131,2 230,7 353,5 443,6 491,9 351,5 271,7 243,3 99,9 27,9 34,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 24,2 0 3,9 5,8 39,1 39,2 30,4 12,1 14,6 16,7 22 30,4 31,3 28,3 32,2 42,9 18,2 22,7 34,8 0 31,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 21,6 15 7,8 2,9 0 3,6 6,1 29,2 2,4 2,1 16,5 0 31,3 28,3 20,7 64,3 57,8 54,5 55,7 57,1 0 550,5
Selhání ledvin (N17-N19) 29,7 0 0 0 0 3,6 0 0 7,3 6,2 9,2 16,4 24,1 38,6 62 69,1 124,7 131,7 97,5 34,3 31,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 96,3 0 0 0 6,5 7,1 42,6 55,9 58,6 56,2 87,9 138,1 156,7 198,3 193 174 164,2 122,6 146,2 114,2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 67,1 15 11,7 17,5 3,3 0 15,2 17 17,1 37,5 65,9 81,9 108,5 131,4 112,6 126,3 182,5 127,2 104,5 45,7 31,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,7 16,9 64,4 119,5 228,8 279,8 327 167,1 102,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 99,2 15 124,9 224,9 140,1 110,5 82,2 68 39 58,3 69,6 70,2 69,9 105,6 119,5 145,4 100,4 163,5 97,5 102,8 63,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 25,3 0 0 0 0 35,6 27,4 31,6 19,5 16,7 47,6 65,5 55,4 25,8 25,3 14,3 21,3 4,5 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 28,1 0 0 0 0 21,4 48,7 63,2 68,3 43,7 84,2 25,7 26,5 2,6 6,9 7,1 12,2 4,5 7 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 127,3 0 0 0 3,3 24,9 36,5 60,7 75,6 162,4 271 362,8 296,5 177,7 94,2 95,3 88,2 104,5 111,4 79,9 31,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 356,2 0 0 0 3,3 96,2 252,7 366,8 436,7 391,4 413,8 428,4 458,1 504,8 576,6 567,2 526,1 495 278,6 182,7 127,5 0
Lékařský potrat (O04) 37,9 0 0 0 0 57 97,4 131,2 109,8 104,1 69,6 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 104,2 0 0 0 0 28,5 216,2 388,7 473,3 337,3 109,9 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 49,4 0 0 0 0 35,6 97,4 177,3 268,4 149,9 25,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11,4 0 0 0 0 0 24,4 60,7 53,7 27,1 5,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 48,8 0 0 0 0 24,9 106,6 286,7 234,2 89,5 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 216,1 0 0 0 0 103,3 462,8 969,3 1 149,1 524,6 111,7 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 5,8 0 0 0 0 0 12,2 31,6 31,7 10,4 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,5 0 0 0 0 3,6 6,1 9,7 7,3 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 60,2 1 082,2 347,3 359,3 91,2 57 18,3 7,3 17,1 12,5 9,2 11,7 12,1 7,7 11,5 9,5 6,1 4,5 7 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 2,3 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 25,9 0 0 14,6 29,3 53,4 42,6 43,7 43,9 29,1 33 21,1 28,9 18 11,5 16,7 15,2 22,7 13,9 11,4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,1 5,5 0 0 5,2 2,3 0 0 4,5 7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 27,3 15 3,9 20,4 6,5 21,4 9,1 7,3 14,6 10,4 25,6 30,4 26,5 36,1 43,6 40,5 57,8 72,7 41,8 79,9 95,6 0
Nitrolební poranění (S06) 22,7 15 0 0 3,3 3,6 15,2 7,3 2,4 6,2 5,5 11,7 14,5 23,2 27,6 35,7 73 86,3 160,2 125,6 63,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,4 15 27,3 0 6,5 24,9 36,5 26,7 31,7 37,5 36,6 9,4 9,6 10,3 11,5 16,7 18,2 13,6 13,9 34,3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 94,8 0 50,7 224,9 231,3 64,1 27,4 38,9 48,8 56,2 56,8 63,2 89,2 95,3 135,5 133,5 158,1 127,2 97,5 91,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 124 0 11,7 2,9 9,8 10,7 3 9,7 7,3 18,7 9,2 23,4 36,2 38,6 96,5 145,4 273,7 535,9 982 1 724,1 2 741,5 4 403,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 106,1 0 3,9 26,3 84,7 53,4 79,2 99,6 109,8 116,6 128,2 133,4 118,1 162,3 174,6 138,2 121,7 113,5 55,7 68,5 31,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 426,5 0 58,5 128,5 257,4 634,2 587,6 573,3 509,9 574,6 596,9 550,1 561,7 458,4 372,2 321,7 261,5 281,6 215,9 205,5 127,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,4 75,2 74,1 2,9 6,5 14,3 6,1 4,9 7,3 6,2 18,3 16,4 4,8 5,2 11,5 4,8 3 4,5 7 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 51 0 3,9 8,8 9,8 7,1 12,2 4,9 4,9 12,5 22 23,4 55,4 54,1 96,5 145,4 158,1 199,8 202 45,7 63,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 16,1 0 0 2,9 3,3 32,1 12,2 24,3 19,5 29,1 5,5 25,7 24,1 28,3 20,7 9,5 9,1 4,5 13,9 11,4 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,6 15 11,7 8,8 0 0 3 2,4 0 2,1 5,5 2,3 2,4 12,9 6,9 4,8 3 9,1 0 11,4 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 0 0 4,5 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 8,2 0 0 0 0 3,6 3 9,7 14,6 41,6 27,5 4,7 0 5,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,8 75,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 2,6 0 2,4 0 0 7 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 277,7 60,1 42,9 137,3 247,6 213,8 140,1 233,2 185,4 233,2 208,7 313,7 364 419,8 385,9 412,3 462,3 535,9 243,7 205,5 127,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 302,0 2 104,3 3 606,0 3 041,0 2 329,7 3 545,2 3 927,7 5 541,4 5 755,3 5 716,7 5 593,4 6 437,1 7 328,8 7 711,1 8 585,1 9 701,4 10 425,5 10 504,6 8 120,3 7 147,8 6 152,4 6 605,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 0 0,9 0 0 3,8 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 0 5,3 0 2,1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 6,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11 0 10 14,3 7,1 14,3 50 25 0 11,1 0 12,5 13 8 16,7 14,5 16,2 14,7 5,7 6,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,9 0 1,8 6 0 11,3 14,8 23,8 8,7 17 0 0 0 0 3,4 0,8 0 1,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 36,4 37,5 30 42,9 23 23,3 28,4 27,7 23,3 49,3 44,1 83,3 50
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10,5 4,7 9,1 10,7 8,7 5,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 66,2 0 0 0 0 0 0 0 50 100 85,7 90 73,3 57,9 48,1 70 75,7 52,2 68,6 67,6 60 33,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 69,6 0 0 0 0 0 0 100 84,6 75 65,5 77,8 75,9 58 73,6 66,4 75,3 61,9 65,2 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 55,3 0 0 0 0 0 0 100 75 53,3 55 46,7 46,2 27,8 56,5 54,1 65,7 59,4 81,8 77,8 100 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 40,9 0 0 0 0 100 0 0 50 50 75 0 47,1 44,8 54,1 48,1 23,3 32,1 21,1 50 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 53,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 69,2 50 69,4 56,6 52,8 51 40 30,4 14,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 73,8 0 0 0 0 0 0 100 0 100 71,4 90 100 61,8 74 69,4 82,3 72,9 70,6 73,5 25 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 24,7 25 20 19,7 27,8 25 3,6 37,1 35,7 30 30,8 30,2 32,3 24,2 26,8 23,6 23,7 24,4 19,3 7,2 17,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 63 0 0 0 0 0 0 66,7 100 100 100 50 0 80 50 50 50 0 100 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18,5 0 0 0 0 0 0 100 100 25 33,3 100 23,5 0 17,2 14,7 19,2 21,4 12,5 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 97,1 0 0 0 0 0 100 100 100 91,7 96,4 96,8 100 100 100 100 100 75 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 58,2 12 42,9 52,8 76,5 72,7 78,3 86,7 85,4 84,1 76 81,2 74,6 63,8 57,9 45,6 47,5 43,8 30,9 14,8 15,4 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0 0 33,3 25 11,1 0 0 0 0 0 0 5,3 2,5 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 11,1 4,3 0 3,6 5 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 8,7 0 0 0 4 2,5 4,2 0 0 6,5 1,8 3,4 10,2 8,7 11,3 11,3 13,8 9,1 8 6,5 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 17,2 0 0,5 0,5 4 5,3 15 41,9 42,1 64,6 50,5 55,6 52,1 43 45,1 31 20,3 8 1,3 0,5 0,9 0
Demence (F00-F03) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0 0 0 0 0 6,3 2,2 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 0 0 0 0 0 5 7,5 2,1 1,9 2,1 1,5 0 1,8 1,1 1,7 2,1 2,4 4 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,7 0 0 0 9,5 8,1 3,1 19,5 10,8 9,3 11,9 10,3 14,3 7,5 6,3 10,4 12,6 13,4 16,7 40 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 87,2 0 0 0 0 50 100 0 100 0 100 100 100 100 92,3 100 81,3 84,6 50 100 50 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 75,9 44,4 72,3 64 60 28,6 62,5 46,7 75 44 75 83,3 68,8 82,1 77,1 85,5 85,2 84,8 72,3 63 50 100
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,1 0 26,7 72,1 63,8 33,3 37 33,3 48,8 43,5 28,4 32,9 24,6 18,3 14,3 7,7 7,7 4,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0 0 2,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 1,8 1,9 3,6 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 1,3 1,1 2,8 2,5 3,6 1,2 3,1 0,9 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 15,2 15,2 14,7 20 18,1 15 17,1 7,8 9,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,3 0 0 0 0 0 16,7 0 0 2,6 4,8 1,5 4,3 3,8 6,5 5,6 3,9 6,9 6,4 5,4 7,4 0
Selhání srdce (I50) 1,5 0 0 0 0 0 28,6 0 0 0 0 0 2,2 0 5 1,2 1,9 1,3 0,7 1,6 1,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 7,7 8,7 13,5 10 12,9 10,8 9,9 10,4 10,5 7,7 2,2 1,1 0,8 0
Ateroskleróza (I70) 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 25 38,5 30,6 33,6 33 29,1 21,3 20,8 21,5 37,9 16,7
Varixy dolních končetin (I83) 83,8 0 0 0 0 100 100 96,9 98,1 97,8 98,4 92,8 97,5 90,6 87,1 67,5 56,9 20 5,9 0 12,5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 21,2 0 0 0 13,8 29,2 27,3 42,9 22,2 21,1 12,2 14 19,6 17,2 21,3 31,9 23,6 24,5 15,7 11,6 17,1 12,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 0 0 2,2 1,3 1,2 0 0 0 12,2 10,5 3,6 7,1 3,4 0 10 3,6 2,8 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,5 1,5 0 2,7 3,9 0,9 3,1 1,8 1,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 95,2 0 95,2 97 94,7 88,9 100 92,6 62,5 95 100 85,7 100 66,7 80 0 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 76,2 0 0 27,3 47,1 55,3 59,6 79,7 74,3 85,7 73,6 81,9 79,3 76,3 82,9 86,3 81,8 95,7 63,6 50 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,7 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 16,7 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,8 11,1 11,8 0 0 28,6 30 7,1 25 18,5 12,5 16,7 12,8 9,6 14,2 13,4 15,3 9,9 9,4 14,8 5,6 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 65,2 0 0 0 10 41,7 100 75 75 92,9 77,8 83,3 81,8 77,3 82,6 62,5 45,5 68,8 30 75 100 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 48,3 0 0 27,3 33,3 25 54,5 62,5 53,8 66,7 52,6 53,8 41,2 64,7 50 61,9 64,7 57,1 40 0 50 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,1 8,3 50 0 0 0 0 0 0 25 0 0 15,4 12,5 5 4,8 3,8 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24,4 0 0 0 0 0 100 50 20 50 40 38,5 30,8 34,8 25 21,2 15,2 31,6 9,1 12,1 30 50
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,1 0 0 0 0 0 6,9 13,3 0 0 3,3 11,8 3,2 3,2 4,9 2,1 0 0 2 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91 0 100 91,5 94,9 92,6 87,7 96,1 93,1 92,4 93 88,2 92,3 90,6 81,6 81,5 83,3 88,9 75 50 0 100
Tříselná kýla (K40) 96 80,8 94,5 100 100 100 88,9 96,6 95,8 98,2 100 93,4 96,9 97,9 97,2 94,9 96,5 94,4 95,8 90,9 80 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,6 100 95 91,3 100 88,9 100 100 97,4 95,9 96,8 93,5 93,6 92,9 89,2 91,7 89,8 82,8 84 64,7 50 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 26,3 0 0 0 0 12,2 28 29,6 42,3 42,1 21,9 28,9 42,9 60 22,2 26,7 28,6 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 20 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 60,8 100 7,1 30 0 100 50 44,4 50 75 50 50 64,3 63,6 57,9 54,3 70,8 76,2 62,9 73,3 80 25
Divertikulární nemoc střeva (K57) 19,1 0 0 0 0 0 0 20 0 16,7 25 17,6 20 18,2 12,5 30,6 17 26,2 17,1 5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73 71,4 42,9 60 28,6 60 83,3 90,3 78,8 88,3 91,4 82,8 82,4 75,8 78,5 75,8 58,9 40,6 23,1 21,4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,9 0 5,1 0 4,2 0 0 33,3 33,3 33,3 0 11,1 23,1 8,7 21,2 13,7 20,5 12,5 18,4 7,1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 0 0 1,4 0 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 6,7 1,9 3,4 0 3 0 18,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 66,8 0 0 50 58,3 53,3 76,9 76,7 74,6 85,3 79,3 83,1 74,7 77,6 72,6 70,7 56,4 52,7 39,1 23,1 3,4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,1 0 0 0 0 50 0 40 7,1 33,3 23,8 21,7 12,5 8,7 18,2 17,1 15,2 4,7 1,6 7,9 5,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,8 0 0 0 0 7,1 0 0 4,5 2,6 4,8 5,7 4,7 3,4 6,8 3,8 4,3 2,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 19,7 0 25 0 0 21,4 33,3 20 10 69,2 57,1 23,5 33,3 23,8 13 25 15,4 15,4 17,6 7,9 9,1 20
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,8 28,6 41,7 30,4 30,8 71,1 87 68,8 65,2 50 60 52,6 37,5 42,9 58,1 64,7 50 43,8 12,5 27,8 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 15,2 0 9,1 0 22,2 10 12 24,1 37,5 22,2 16,7 15,6 30,6 16,7 12,3 4,3 21,6 9,1 11,1 13,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 94,5 0 0 0 0 0 0 100 100 92,9 90,9 92,9 94,5 94,9 97,3 96,6 95,1 93,9 79,5 92,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 95,8 0 0 0 0 0 0 100 100 100 96,9 95,8 96,6 96,4 97,7 97,1 96 94,4 87,8 60 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 98,3 0 0 0 100 100 95,5 96,6 95,8 98,9 100 98,3 98,4 97,5 99,2 97,8 96,8 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 82,1 0 5,9 21,4 80 77,9 94,2 92,9 85 96,2 89,6 93,3 89,2 84,3 85,7 79,7 83,3 52,8 25 31,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,2 0 0 0 0 25 16,7 0 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 35,1 0 0 11,1 26,7 30,8 0 0 0 0 45,5 83,3 50 18,2 54,5 50 35 40 33,3 25 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 47,4 0 0 0 0 14,3 66,7 64,7 53,8 66,7 60,5 61,7 55 50 46,2 39,6 37 31,3 18,4 10 0 0
Dorzalgie (M54) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 0,8 1,3 0,8 0 0,3 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 89,7 0 55 10,5 23,5 63,6 84 100 95,6 92,6 88,1 94,4 97,4 96 92,7 96,6 87,9 73,3 50 75 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 20,5 0 100 33,3 54,5 47,8 90,9 41,7 42,9 26,7 26,1 21,7 18,6 15,3 21,2 22,2 9,1 6,9 9,1 0 20 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15 1,1 3,3 4 0 2,4 10 31,6 4,3 4,3 25,7 0 28,3 24,4 17,3 31,8 21,6 13,2 15,1 15,2 0 33,3
Selhání ledvin (N17-N19) 27,2 0 0 0 0 20 0 0 75 33,3 29,4 33,3 31,3 41,7 40,3 29,9 34,2 28,4 16,1 5,8 4,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 53 0 0 0 20 33,3 51,9 65,7 45,3 39,1 45,7 53,6 56 53,8 59,2 55,7 57,4 49,1 67,7 55,6 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 24,9 3,3 12 27,3 5,6 0 25 29,2 43,8 56,3 55,4 53 52,3 54,3 46,2 35,3 25,5 14 6,8 2,3 1,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 58,3 69,4 73,2 69,6 77,3 74,2 57,1 47,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 80,8 16,7 80 81,9 75,4 81,6 81,8 90,3 80 93,3 86,4 85,7 82,9 75,9 83,9 79,2 76,7 83,7 73,7 81,8 40 0
Nemoci prsu (N60-N64) 94,1 0 0 0 0 71,4 100 86,7 100 100 100 100 95,8 100 91,7 85,7 100 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 74,2 0 0 0 0 50 84,2 86,7 71,8 72,4 86,8 91,7 100 14,3 33,3 100 100 33,3 25 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 72,6 0 0 0 8,3 22,6 37,5 58,1 68,9 76,5 78,7 76,7 69,9 81,2 82 80 80,6 85,2 76,2 77,8 100 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88,2 0 0 0 12,5 62,8 85,6 81,6 77,2 90,4 89 92,9 90,5 90,3 89,3 94,1 91,5 92,4 97,6 88,9 100 0
Lékařský potrat (O04) 54,4 0 0 0 0 55,2 42,1 54 51,1 61,7 62,3 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 69,3 0 0 0 0 44,4 64 65,6 71,1 77,1 68,2 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 15,1 0 0 0 0 11,1 9,6 11,5 17,7 22,2 24,1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 21,6 0 0 0 0 0 11,4 26 23,2 28,9 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,7 0 0 0 0 6,5 7,3 8,7 7,2 6,6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 97,4 0 0 0 0 96,7 97,4 96,6 97,1 98,4 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 66,1 0 0 0 0 0 80 56,5 72,2 83,3 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 28,6 0 0 0 0 33,3 28,6 23,5 25 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 62,8 56,3 74,2 68 75,7 55,2 100 50 70 75 62,5 41,7 29,4 33,3 45,5 36,4 28,6 100 25 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0 0 0 0 0 33,3 12,5 0 0 5,6 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 19,2 0 0 5,6 6,3 14,6 29,8 31,6 39,1 42,4 38,3 36 44,4 30,4 16,1 24,1 11,9 16,1 6,9 8,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 43,5 0 0 0 0 0 0 50 0 100 50 0 0 100 50 0 0 50 50 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,9 0,6 0,6 6,8 1,2 2,7 5,3 6,8 9,2 7 12,6 13,5 10,4 10,4 10,9 7,3 7,9 6,3 2,6 3,8 3,4 0
Nitrolební poranění (S06) 9,9 14,3 0 0 1,2 1 5 4,1 1,6 4,1 4 6,6 7,2 11,3 14,5 17,4 25,3 22,6 25,3 14,9 6,9 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 10,8 0,8 3,3 0 2 9,3 25,5 21,6 33,3 40 37,7 13,3 15,4 10 9,8 12,3 17,6 8,8 7,4 9,1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 89,3 0 76,5 82,8 83,5 85,7 100 84,2 100 93,1 100 96,4 94,9 92,5 98,3 93,3 94,5 93,3 82,4 66,7 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 76 0 75 33,3 50 100 33,3 66,7 75 90 62,5 83,3 88,2 88,2 77,8 73,5 78,3 78,1 78,3 76,3 67,7 77,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,2 0 12,5 47,4 56,5 83,3 92,9 93,2 86,5 96,6 90,9 86,4 86 86,3 90,5 82,9 72,7 71,4 53,3 85,7 16,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 60,4 0 36,6 39,6 50,6 67,2 75,1 78,1 78 76,5 77,8 74,6 72,4 63,6 58,5 50 37,7 31,8 16,6 13 7,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47,7 55,6 39,6 11,1 66,7 66,7 66,7 50 60 37,5 55,6 63,6 66,7 50 50 33,3 100 50 100 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 69,9 0 33,3 50 75 28,6 57,1 33,3 28,6 66,7 66,7 55,6 79,3 84 72,4 78,2 77,6 68,8 76,3 30,8 40 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 87,2 0 0 100 100 100 80 90,9 100 93,3 60 78,6 83,3 84,6 90 100 60 100 100 100 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,3 11,1 5,6 18,8 0 0 12,5 10 0 7,7 25 20 9,1 41,7 25 11,8 10 33,3 0 25 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,6 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 4,5 0 0 4,8 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 89,7 0 0 0 0 100 50 66,7 100 95,2 93,8 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2 1,5 0 1 0 0 8,3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,9 4,2 15,3 35,6 64,4 32,1 9,7 7,8 4,5 7,3 12,9 38 49 48,8 42,7 50,9 48,7 50,9 41,2 37,5 50 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,4 1,6 26 37,6 29,8 30,5 34,4 34 32,1 39,5 46,1 49,2 46,4 40,4 38,9 35 30,8 25 16,8 12,8 9,9 9,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)