8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 67 0 3 0 1 0 2 1 2 1 4 1 5 4 1 10 13 11 5 1 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 52 0 0 6 0 4 8 13 5 2 3 3 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 424 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 19 24 42 62 77 74 56 33 24 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 64 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 7 10 17 19 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 239 0 0 0 0 0 0 4 3 2 5 6 11 14 24 39 41 36 27 19 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 460 0 0 0 0 0 2 2 2 13 40 45 43 46 60 85 68 36 14 3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 146 0 0 0 0 0 1 1 8 4 11 9 12 13 24 29 16 6 10 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 67 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 8 8 9 14 12 4 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 23 37 62 52 26 13 19 4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 7 22 58 82 80 41 51 20 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 921 1 6 6 4 3 4 11 18 20 46 54 61 94 144 159 133 95 46 10 6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 13 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 9 5 6 5 3 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 489 0 0 0 0 1 0 6 16 45 111 144 96 27 21 7 7 4 3 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 114 2 10 9 21 28 38 41 56 65 78 92 109 107 130 124 106 56 26 14 2 0
Anémie (D50-D64) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 0 2 0 2 1 0 2 3 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 151 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 7 19 18 36 30 12 12 2 4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 461 2 2 0 1 5 6 13 23 32 62 40 54 43 61 58 44 10 4 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 11 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13 0 0 1 2 0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 247 0 2 6 4 2 9 4 11 13 21 16 23 31 28 26 20 20 6 4 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 60 1 2 2 0 1 0 2 0 3 3 3 3 4 5 4 7 1 8 8 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 654 4 31 24 8 8 10 8 12 21 18 22 18 49 77 102 101 84 28 23 6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 249 2 17 64 17 9 11 12 10 17 21 10 11 10 17 9 7 4 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Angina pectoris (I20) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 7 9 2 5 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 280 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 34 41 71 46 44 17 5 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 137 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 6 5 6 16 28 24 28 15 3 0
Selhání srdce (I50) 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 4 1 3 3 2 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 179 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 7 12 12 21 44 31 23 11 5 2 0
Ateroskleróza (I70) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 24 56 74 52 34 18 15 5 1
Varixy dolních končetin (I83) 733 0 0 0 0 2 8 12 50 95 139 82 106 89 72 47 23 7 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 404 0 0 0 6 9 10 10 14 8 6 18 17 30 48 71 63 51 28 11 3 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 19 0 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 5 3 7 1 3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 189 0 524 455 60 31 19 21 15 18 17 7 7 2 6 5 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 755 0 2 4 12 31 44 50 60 69 93 54 65 55 64 68 47 21 13 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 119 0 0 0 0 2 2 0 5 3 7 2 7 11 19 18 13 15 10 3 2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 163 0 2 1 2 6 14 11 11 6 17 12 11 15 14 16 17 5 2 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 138 1 3 3 1 0 5 11 7 10 10 14 10 11 13 25 9 2 1 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 13 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1 1 0 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 55 0 0 0 0 1 1 0 3 3 8 4 3 5 9 5 2 7 2 0 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 14 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 760 0 1 64 129 119 74 64 49 54 44 42 18 33 20 19 12 8 5 2 3 0
Tříselná kýla (K40) 1 197 16 52 49 9 10 23 29 42 65 83 63 91 121 129 138 113 93 49 18 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 913 2 32 19 0 5 12 30 38 70 74 74 75 100 117 112 70 52 19 9 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 55 0 0 0 0 2 4 11 8 8 9 5 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 170 2 7 0 2 1 2 4 4 2 2 2 7 12 16 22 20 25 18 19 2 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 52 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 5 3 5 5 6 8 3 2 7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 530 2 4 0 0 8 9 35 30 59 60 66 44 62 56 47 30 10 3 3 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 62 0 0 5 0 0 1 1 1 1 1 9 5 4 5 5 11 4 8 1 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 21 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 2 3 2 2 3 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 283 0 0 0 3 14 28 35 59 89 109 105 113 122 167 177 112 91 47 11 0 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 66 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 7 6 9 12 4 5 3 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 42 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 3 10 4 6 4 3 1 3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 61 0 0 0 1 1 0 1 6 5 3 2 3 5 6 5 5 7 4 5 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 278 4 8 5 3 30 24 23 15 22 12 16 18 14 18 18 21 17 4 4 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 83 2 0 4 5 6 5 3 3 5 7 3 11 5 5 9 3 4 2 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 836 0 0 0 0 1 1 3 10 15 24 30 57 74 133 200 143 97 39 7 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 339 0 0 0 0 1 2 3 4 15 32 63 94 174 225 255 265 151 52 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 006 0 0 0 3 39 46 57 58 83 120 103 135 137 93 77 37 16 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 130 2 3 2 36 78 42 64 56 66 79 96 139 142 126 98 66 26 7 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 54 0 0 1 4 3 1 0 0 1 0 2 6 10 1 11 9 3 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 576 0 0 0 0 3 7 10 22 53 73 57 56 79 68 78 47 18 3 2 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 135 0 6 4 5 14 15 17 35 83 117 135 155 173 153 124 70 21 5 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 138 0 0 4 15 20 8 10 2 9 15 7 9 7 8 9 8 4 1 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 137 0 0 0 0 1 2 2 4 6 4 10 13 16 13 15 14 12 13 6 0 6
Selhání ledvin (N17-N19) 217 0 1 0 0 0 2 0 3 8 3 14 23 14 42 34 33 18 19 2 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 666 0 0 0 0 6 13 14 22 47 60 46 54 73 88 99 70 34 29 10 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 484 3 3 10 1 3 10 9 7 14 33 48 52 54 56 72 49 33 17 7 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 31 61 96 88 63 24 5 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 646 3 38 90 41 52 33 24 18 33 31 26 28 39 54 53 34 26 15 8 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 141 0 0 0 1 7 5 10 7 16 36 15 16 9 6 5 6 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 135 0 0 0 0 7 13 11 15 16 36 16 9 4 4 3 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 805 0 0 0 0 2 11 23 40 77 148 163 139 57 40 32 25 18 20 10 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 339 2 0 0 7 23 67 172 192 187 223 203 189 191 219 276 205 119 40 18 6 0
Lékařský potrat (O04) 258 0 0 0 0 11 32 55 65 42 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 648 0 0 0 2 11 71 152 192 142 71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 411 0 0 0 0 6 44 122 148 67 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 52 0 0 0 0 3 6 14 21 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 327 0 0 0 0 13 39 100 109 54 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 331 0 0 0 0 27 157 386 453 252 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 35 0 0 0 0 1 3 13 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 11 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 408 67 79 145 30 19 12 11 11 9 6 5 6 1 4 2 0 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 167 0 0 1 9 18 21 20 12 31 13 12 6 8 2 3 2 4 2 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 156 2 1 6 4 4 1 5 8 4 7 7 7 21 15 19 19 11 8 3 4 0
Nitrolební poranění (S06) 152 0 0 0 1 2 0 2 0 2 8 10 7 14 23 15 13 22 18 7 8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 136 0 5 6 2 9 19 19 11 14 8 8 11 3 8 6 1 2 1 3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 590 0 16 88 61 15 14 21 12 23 34 26 25 49 46 52 54 27 20 5 1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 759 0 4 4 5 3 4 2 5 1 7 8 18 19 43 56 78 107 165 140 75 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 627 0 0 6 12 19 39 35 35 47 71 52 59 62 63 60 31 22 11 3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 704 0 17 55 69 194 218 225 235 263 303 220 210 180 162 142 82 65 30 27 6 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 72 6 20 2 2 1 4 5 5 5 2 3 4 2 7 1 1 1 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 385 0 0 2 1 0 5 6 7 13 14 22 18 32 47 50 66 57 23 21 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 114 0 0 2 3 13 3 7 6 18 10 10 9 11 13 2 4 3 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 59 0 0 0 0 0 2 4 9 18 21 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 21 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 1 2 6 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 664 0 15 50 51 46 60 77 81 114 109 132 115 162 164 174 153 101 41 14 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 40 106 132 928 1 215 665 1 020 1 420 2 197 2 552 2 718 3 022 2 687 2 899 3 229 3 729 4 139 3 301 2 174 1 223 625 202 29
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 6,5 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,5 0 0 0 0 0 2,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,6 0 11,8 0 3,4 0 5,7 2,4 4,8 2 7,5 2,4 12,1 10 2,3 23,7 42,2 52,4 34,4 11,8 65 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8,2 0 0 17,3 0 14,3 22,7 31,3 12 4 5,6 7,2 4,9 2,5 2,3 0 3,2 4,8 13,8 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 66,9 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 4 9,4 45,7 58,2 104,8 140,6 182,8 240 266,6 227,3 282,7 97,6 212,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,1 0 7,9 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,8 7,3 17,5 22,7 40,4 61,6 9,5 6,9 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 37,7 0 0 0 0 0 0 9,6 7,2 4 9,4 14,4 26,7 34,9 54,4 92,6 133 171,4 186 223,8 227,6 212,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72,5 0 0 0 0 0 5,7 4,8 4,8 25,8 75,2 108,1 104,3 114,7 136 201,8 220,5 171,4 96,4 35,3 32,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23 0 0 0 0 0 2,8 2,4 19,1 7,9 20,7 21,6 29,1 32,4 54,4 68,9 51,9 28,6 68,9 23,6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,9 3,8 9,6 19,4 20 20,4 33,2 38,9 19 13,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 26,7 57,4 83,9 147,2 168,6 123,8 89,6 223,8 130,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 59,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 26,4 17 54,9 131,5 194,7 259,4 195,2 351,3 235,6 162,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 145,2 15,2 23,7 17,3 13,5 10,7 11,4 26,5 43,1 39,6 86,5 129,8 148 234,5 326,5 377,5 431,3 452,2 316,9 117,8 195,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,1 0 0 0 0 0 0 2,4 7,2 2 1,9 4,8 4,9 0 2,3 0 3,2 4,8 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 1,9 2,4 7,3 10 20,4 11,9 19,5 23,8 20,7 11,8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 77,1 0 0 0 0 3,6 0 14,4 38,3 89,2 208,8 346 232,9 67,3 47,6 16,6 22,7 19 20,7 11,8 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 175,7 30,5 39,5 25,9 70,9 99,8 107,9 98,6 134 128,8 146,7 221,1 264,4 266,9 294,7 294,4 343,8 266,6 179,1 164,9 65 0
Anémie (D50-D64) 1,3 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 1,9 4,8 0 0 0 0 3,2 0 6,9 11,8 32,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 7,9 0 6,8 3,6 0 4,8 7,2 0 0 2,4 4,9 2,5 0 4,7 3,2 4,8 0 11,8 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,8 19,2 17 47,4 40,8 85,5 97,3 57,1 82,7 23,6 130,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 72,7 30,5 7,9 0 3,4 17,8 17 31,3 55,1 63,4 116,6 96,1 131 107,3 138,3 137,7 142,7 47,6 27,6 11,8 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 0 0 0 0 3,6 2,8 2,4 0 4 0 2,4 7,3 0 0 0 3,2 4,8 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,1 0 0 2,9 6,8 0 11,4 2,4 7,2 2 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 39 0 7,9 17,3 13,5 7,1 25,6 9,6 26,3 25,8 39,5 38,4 55,8 77,3 63,5 61,7 64,9 95,2 41,3 47,1 32,5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 9,5 15,2 7,9 5,8 0 3,6 0 4,8 0 5,9 5,6 7,2 7,3 10 11,3 9,5 22,7 4,8 55,1 94,2 97,6 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 103,1 61 122,3 69 27 28,5 28,4 19,2 28,7 41,6 33,9 52,9 43,7 122,2 174,6 242,2 327,5 399,9 192,9 270,9 195,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 39,3 30,5 67,1 184 57,4 32,1 31,2 28,9 23,9 33,7 39,5 24 26,7 24,9 38,5 21,4 22,7 19 0 11,8 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,4 0 0 0 23,6 0 0
Angina pectoris (I20) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,7 13 14,3 13,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 7,5 11,3 16,6 29,2 9,5 34,4 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,6 14,4 26,7 84,8 93 168,6 149,2 209,5 117,1 58,9 32,5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 2,4 0 0 2,4 9,7 19 6,9 11,8 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 21,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,9 1,9 2,4 14,6 12,5 13,6 38 90,8 114,2 192,9 176,7 97,6 0
Selhání srdce (I50) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 4,8 2,4 5 4,5 9,5 3,2 14,3 20,7 23,6 32,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 28,2 0 0 0 0 0 2,8 0 7,2 2 11,3 16,8 29,1 29,9 47,6 104,5 100,5 109,5 75,8 58,9 65 0
Ateroskleróza (I70) 47,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 43,7 59,9 127 175,7 168,6 161,9 124 176,7 162,6 212,3
Varixy dolních končetin (I83) 115,6 0 0 0 0 7,1 22,7 28,9 119,7 188,3 261,4 197,1 257,1 222 163,2 111,6 74,6 33,3 0 11,8 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 63,7 0 0 0 20,3 32,1 28,4 24,1 33,5 15,9 11,3 43,3 41,2 74,8 108,8 168,6 204,3 242,8 192,9 129,6 97,6 212,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 0 7,9 5,8 6,8 3,6 2,8 4,8 2,4 2 1,9 4,8 2,4 2,5 0 2,4 3,2 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,9 0 3,9 2,9 0 3,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 9,1 9,5 16,2 14,3 48,2 11,8 97,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 187,5 0 2 067,7 1 308,2 202,6 110,5 54 50,5 35,9 35,7 32 16,8 17 5 13,6 11,9 3,2 0 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 119,1 0 7,9 11,5 40,5 110,5 125 120,3 143,6 136,8 174,9 129,8 157,7 137,2 145,1 161,5 152,4 100 89,6 35,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,8 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 18,8 0 0 0 0 7,1 5,7 0 12 5,9 13,2 4,8 17 27,4 43,1 42,7 42,2 71,4 68,9 35,3 65 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 25,7 0 7,9 2,9 6,8 21,4 39,8 26,5 26,3 11,9 32 28,8 26,7 37,4 31,7 38 55,1 23,8 13,8 11,8 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 21,8 15,2 11,8 8,6 3,4 0 14,2 26,5 16,8 19,8 18,8 33,6 24,3 27,4 29,5 59,4 29,2 9,5 6,9 23,6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,1 0 3,9 2,9 0 0 0 0 2,4 0 0 0 4,9 7,5 2,3 2,4 3,2 0 6,9 11,8 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,7 0 0 0 0 3,6 2,8 0 7,2 5,9 15 9,6 7,3 12,5 20,4 11,9 6,5 33,3 13,8 0 65 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,2 0 0 0 6,8 0 5,7 0 4,8 2 3,8 0 2,4 2,5 2,3 2,4 0 0 0 11,8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 119,9 0 3,9 184 435,6 424,3 210,2 153,9 117,3 107 82,8 100,9 43,7 82,3 45,3 45,1 38,9 38,1 34,4 23,6 97,6 0
Tříselná kýla (K40) 188,8 243,9 205,2 140,9 30,4 35,7 65,3 69,7 100,5 128,8 156,1 151,4 220,7 301,8 292,5 327,7 366,5 442,7 337,6 212 130,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 144 30,5 126,3 54,6 0 17,8 34,1 72,2 91 138,8 139,2 177,8 181,9 249,4 265,3 265,9 227 247,5 130,9 106 97,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,7 0 0 0 0 7,1 11,4 26,5 19,1 15,9 16,9 12 7,3 5 0 4,7 3,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,8 30,5 27,6 0 6,8 3,6 5,7 9,6 9,6 4 3,8 4,8 17 29,9 36,3 52,2 64,9 119 124 223,8 65 212,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 12 2 3,8 12 7,3 12,5 11,3 14,2 25,9 14,3 13,8 82,5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 83,6 30,5 15,8 0 0 28,5 25,6 84,2 71,8 117 112,8 158,6 106,7 154,6 127 111,6 97,3 47,6 20,7 35,3 65 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,8 0 0 14,4 0 0 2,8 2,4 2,4 2 1,9 21,6 12,1 10 11,3 11,9 35,7 19 55,1 11,8 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 4,9 5 0 2,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,3 0 0 0 0 3,6 0 0 2,4 2 0 2,4 9,7 5 6,8 4,7 6,5 14,3 6,9 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 202,3 0 0 0 10,1 49,9 79,5 84,2 141,2 176,4 205 252,3 274,1 304,3 378,6 420,2 363,2 433,2 323,8 129,6 0 212,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,4 0 0 0 0 0 0 2,4 4,8 4 5,6 9,6 14,6 17,5 13,6 21,4 38,9 19 34,4 35,3 65 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,6 0 0 0 3,4 0 0 2,4 4,8 2 1,9 4,8 7,3 24,9 9,1 14,2 13 14,3 6,9 35,3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9,6 0 0 0 3,4 3,6 0 2,4 14,4 9,9 5,6 4,8 7,3 12,5 13,6 11,9 16,2 33,3 27,6 58,9 65 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 43,8 61 31,6 14,4 10,1 107 68,2 55,3 35,9 43,6 22,6 38,4 43,7 34,9 40,8 42,7 68,1 80,9 27,6 47,1 65 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13,1 30,5 0 11,5 16,9 21,4 14,2 7,2 7,2 9,9 13,2 7,2 26,7 12,5 11,3 21,4 9,7 19 13,8 11,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 131,8 0 0 0 0 3,6 2,8 7,2 23,9 29,7 45,1 72,1 138,3 184,6 301,5 474,9 463,7 461,8 268,7 82,5 65 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 211,2 0 0 0 0 3,6 5,7 7,2 9,6 29,7 60,2 151,4 228 434 510,1 605,4 859,4 718,8 358,2 35,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 158,7 0 0 0 10,1 139,1 130,6 137,1 138,8 164,5 225,7 247,5 327,5 341,7 210,9 182,8 120 76,2 13,8 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 178,2 30,5 11,8 5,8 121,6 278,1 119,3 153,9 134 130,8 148,6 230,7 337,2 354,2 285,7 232,7 214 123,8 48,2 23,6 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 8,5 0 0 2,9 13,5 10,7 2,8 0 0 2 0 4,8 14,6 24,9 2,3 26,1 29,2 14,3 13,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 90,8 0 0 0 0 10,7 19,9 24,1 52,7 105,1 137,3 137 135,8 197 154,2 185,2 152,4 85,7 20,7 23,6 0 0
Dorzalgie (M54) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2,4 0 4,5 4,7 3,2 9,5 6,9 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 179 0 23,7 11,5 16,9 49,9 42,6 40,9 83,8 164,5 220 324,4 376 431,5 346,9 294,4 227 100 34,4 35,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 21,8 0 0 11,5 50,7 71,3 22,7 24,1 4,8 17,8 28,2 16,8 21,8 17,5 18,1 21,4 25,9 19 6,9 23,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 21,6 0 0 0 0 3,6 5,7 4,8 9,6 11,9 7,5 24 31,5 39,9 29,5 35,6 45,4 57,1 89,6 70,7 0 1 273,9
Selhání ledvin (N17-N19) 34,2 0 3,9 0 0 0 5,7 0 7,2 15,9 5,6 33,6 55,8 34,9 95,2 80,7 107 85,7 130,9 23,6 32,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 105 0 0 0 0 21,4 36,9 33,7 52,7 93,2 112,8 110,5 131 182,1 199,5 235,1 227 161,9 199,8 117,8 32,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 76,3 45,7 11,8 28,8 3,4 10,7 28,4 21,6 16,8 27,8 62,1 115,3 126,1 134,7 127 170,9 158,9 157,1 117,1 82,5 97,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 60,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 31,5 77,3 138,3 227,9 285,4 299,9 165,3 58,9 65 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 101,9 45,7 149,9 258,8 138,4 185,4 93,7 57,7 43,1 65,4 58,3 62,5 67,9 97,3 122,4 125,8 110,3 123,8 103,3 94,2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 22,2 0 0 0 3,4 25 14,2 24,1 16,8 31,7 67,7 36 38,8 22,4 13,6 11,9 19,5 4,8 6,9 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 21,3 0 0 0 0 25 36,9 26,5 35,9 31,7 67,7 38,4 21,8 10 9,1 7,1 3,2 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 127 0 0 0 0 7,1 31,2 55,3 95,7 152,6 278,3 391,7 337,2 142,2 90,7 76 81,1 85,7 137,8 117,8 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 368,9 30,5 0 0 23,6 82 190,3 413,7 459,6 370,7 419,4 487,8 458,4 476,4 496,5 655,3 664,8 566,5 275,6 212 195,1 0
Lékařský potrat (O04) 40,7 0 0 0 0 39,2 90,9 132,3 155,6 83,3 97,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 102,2 0 0 0 6,8 39,2 201,6 365,6 459,6 281,5 133,5 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 64,8 0 0 0 0 21,4 125 293,4 354,2 132,8 41,4 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,2 0 0 0 0 10,7 17 33,7 50,3 13,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 51,6 0 0 0 0 46,4 110,8 240,5 260,9 107 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 209,9 0 0 0 0 96,3 445,9 928,4 1 084,3 499,5 95,9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 5,5 0 0 0 0 3,6 8,5 31,3 26,3 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,7 0 0 0 0 0 5,7 7,2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64,3 1 021,5 311,7 416,9 101,3 67,7 34,1 26,5 26,3 17,8 11,3 12 14,6 2,5 9,1 4,7 0 4,8 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 26,3 0 0 2,9 30,4 64,2 59,6 48,1 28,7 61,4 24,4 28,8 14,6 20 4,5 7,1 6,5 19 13,8 35,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 24,6 30,5 3,9 17,3 13,5 14,3 2,8 12 19,1 7,9 13,2 16,8 17 52,4 34 45,1 61,6 52,4 55,1 35,3 130,1 0
Nitrolební poranění (S06) 24 0 0 0 3,4 7,1 0 4,8 0 4 15 24 17 34,9 52,1 35,6 42,2 104,7 124 82,5 260,2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,4 0 19,7 17,3 6,8 32,1 54 45,7 26,3 27,8 15 19,2 26,7 7,5 18,1 14,2 3,2 9,5 6,9 35,3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 93 0 63,1 253 206 53,5 39,8 50,5 28,7 45,6 63,9 62,5 60,6 122,2 104,3 123,5 175,1 128,5 137,8 58,9 32,5 212,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 119,7 0 15,8 11,5 16,9 10,7 11,4 4,8 12 2 13,2 19,2 43,7 47,4 97,5 133 253 509,4 1 136,7 1 649,2 2 439,0 3 184,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 98,9 0 0 17,3 40,5 67,7 110,8 84,2 83,8 93,2 133,5 125 143,1 154,6 142,8 142,5 100,5 104,7 75,8 35,3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 426,4 0 67,1 158,1 233 691,7 619,1 541,2 562,5 521,3 569,8 528,7 509,4 449 367,3 337,1 265,9 309,4 206,7 318,1 195,1 212,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,4 91,5 78,9 5,8 6,8 3,6 11,4 12 12 9,9 3,8 7,2 9,7 5 15,9 2,4 3,2 4,8 0 11,8 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 60,7 0 0 5,8 3,4 0 14,2 14,4 16,8 25,8 26,3 52,9 43,7 79,8 106,6 118,7 214 271,3 158,4 247,4 32,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 18 0 0 5,8 10,1 46,4 8,5 16,8 14,4 35,7 18,8 24 21,8 27,4 29,5 4,7 13 14,3 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 1,7 0 0 2,9 3,4 3,6 0 0 0 0 1,9 4,8 2,4 0 4,5 2,4 0 4,8 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0 7,9 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 9,3 0 0 0 0 0 5,7 9,6 21,5 35,7 39,5 7,2 2,4 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,3 0 3,9 0 0 0 0 2,4 0 2 5,6 4,8 4,9 2,5 4,5 14,2 6,5 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 262,4 0 59,2 143,8 172,2 164 170,4 185,2 193,9 226 205 317,2 278,9 404,1 371,8 413,1 496,2 480,8 282,4 164,9 162,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 325,1 2 012,5 3 661,9 3 493,4 2 245,5 3 637,0 4 032,8 5 284,0 6 108,3 5 387,7 5 683,4 6 457,1 7 031,8 8 053,8 8 454,4 9 827,2 10 705,0 10 348,9 8 425,2 7 362,5 6 569,1 6 157,1
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 6,1 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 16,7 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Septikémie (A40-A41) 13,3 0 17,6 0 16,7 0 40 25 25 14,3 22,2 12,5 22,7 14,3 2,4 16,9 18,3 14,5 9,3 2,4 7,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,9 0 0 8 0 4,1 13,8 18,3 8,9 3,8 5,1 5,8 3 1,7 1,1 0 1 1,1 3 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 32,9 0 0 0 0 0 0 100 33,3 33,3 22,7 47,5 34,3 35 30,1 32,9 25,6 34,8 40,7 60 27,3 33,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,6 0 50 0 0 0 0 0 20 0 0 20 17,6 15,6 8,2 11,3 12,8 2,5 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 65,3 0 0 0 0 0 0 100 42,9 100 100 85,7 68,8 73,7 57,1 78 74,5 69,2 50 47,5 63,6 50
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,7 0 0 0 0 0 100 40 33,3 46,4 62,5 76,3 67,2 90,2 69,8 59 64,2 53,7 43,8 50 50 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 53,5 0 0 0 0 0 14,3 100 50 23,5 68,8 52,9 37,5 59,1 70,6 56,9 69,6 60 76,9 14,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 30,5 0 0 0 0 0 0 100 0 75 66,7 44,4 57,1 22,9 34,6 51,9 21,8 16 10,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 50,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 73,3 56,1 52,1 47,7 49,1 52 36,1 61,3 66,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 73,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 63,6 81,5 79,5 76,6 67,2 68,3 76,1 57,1 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 25,4 33,3 14,3 16,7 16,7 10,3 14,8 25,6 27,7 25,3 33,3 29,3 29,8 27,7 25,7 27,6 23 25 21,9 13,2 21,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 41,9 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 66,7 50 0 50 0 33,3 25 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 24,4 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 16,7 100 17,6 30,8 29 15,2 23,1 41,7 20 50 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96,4 0 0 0 0 100 0 100 94,1 100 97,4 96 96 90 95,5 100 100 100 100 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 59,2 16,7 43,5 25 77,8 80 88,4 87,2 86,2 89 77,2 73 73,2 66,9 60,7 50,4 43,4 40,9 32,9 25,5 20 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 6,3 8 0 0 0 0 1 0 0,8 0,8 2,2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,3 0 8,7 0 9,1 4,8 0 22,2 25 0 0 6,7 11,1 4,8 0 5,7 3,8 2,9 0 8,3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,8 11 8 13,6 10,6 15,5 15,9 8,5 11,8 3,3 18,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 17,7 1,9 0,6 0 0,9 4,5 15,8 32,5 41,8 50,8 70,5 53,3 65,9 44,3 46,2 36,3 24,9 6,6 2 0,5 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 0 0 0 0 2 2 2,1 0 2,5 0 1,8 7,1 0 0 0 3,1 3 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0 2 5,7 0 10,8 2,4 6,7 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,8 0 6,7 16,7 9,5 4,7 19,6 9,3 13,9 12,5 14 10 12 14,6 9,8 10,4 11 15,9 8,8 11,8 16,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 75,9 33,3 40 50 0 100 0 100 0 100 100 100 100 80 62,5 66,7 100 33,3 66,7 100 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 71,1 28,6 58,5 58,5 47,1 72,7 58,8 47,1 85,7 72,4 60 68,8 52,9 73,1 74,8 82,9 84,2 75 68,3 65,7 75 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23,6 8 35,4 77,1 44,7 33,3 31,4 46,2 27,8 31,5 30 20,8 20 14,5 18,3 8,8 8,3 6,1 0 4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,7 0 0 0 2,2 0 0
Angina pectoris (I20) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 2,9 6,8 5,8 6,1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,3 3,6 3,5 4,8 1,3 3,6 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 15 13,3 9,7 22,2 15,4 17,4 13,1 15,3 8,7 5,9 4,8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,7 3,2 0 0 1,4 3,5 4,4 1,1 1,6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,5 0 0 0 0 0 0 8,3 0 7 1,7 1,3 4,7 3,8 2,5 4,4 7,1 6,6 9,4 6,9 3,5 0
Selhání srdce (I50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 8,3 6,9 2,4 2,2 1,5 1,9 0,3 0,9 0,6 0,6 0,6 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,5 0 0 0 0 0 20 0 25 7,1 15 13,2 14,3 11,2 10,1 15,3 9,3 6,1 2,9 1,6 1,4 0
Ateroskleróza (I70) 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,3 54,5 28,6 32,4 36,8 24,8 25,4 16,8 26,8 19,2 33,3
Varixy dolních končetin (I83) 82,3 0 0 0 0 100 88,9 100 90,9 96,9 96,5 93,2 91,4 91,8 80 71,2 54,8 21,9 0 6,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 19,9 0 0 0 21,4 23,7 33,3 34,5 31,1 16,7 8,8 19,8 14,7 20 22,1 27,1 21,6 23,7 14,3 8,1 7 33,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 0 0,6 1,2 2,9 1,3 2,9 5 2,9 2,7 4,2 13,3 3,7 4,3 0 3,1 2,6 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 0 0,8 2,3 0 9,1 0 0 0 0 0 0 2,2 0 4 2,5 2,7 1,8 3,2 0,5 2,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 94,9 0 96,3 95,8 96,8 83,8 86,4 91,3 88,2 85,7 89,5 100 77,8 100 85,7 100 50 0 100 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77,7 0 28,6 40 60 73,8 72,1 80,6 77,9 67,6 83,8 80,6 84,4 77,5 81 85 79,7 84 86,7 50 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,7 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,4 0 0 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,9 0 0 0 0 15,4 25 0 33,3 10,7 29,2 7,4 12,5 21,2 18,3 13,1 7,7 10 11,5 4,3 8,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 72,1 0 50 16,7 28,6 66,7 87,5 100 100 75 77,3 70,6 78,6 83,3 73,7 69,6 73,9 55,6 50 100 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 54,1 20 11,5 30 16,7 0 41,7 52,4 53,8 83,3 62,5 82,4 50 73,3 72,2 92,6 52,9 28,6 50 33,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,8 0 33,3 8,3 0 0 0 0 20 0 0 0 18,2 25 5,3 3,6 11,1 0 5,6 7,1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,7 0 0 0 0 100 25 0 50 37,5 66,7 40 13,6 25 23,7 10,9 6,5 15,6 6,3 0 18,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 0 0 0 3,5 0 3,1 0 7,1 3,3 3,9 0 2,3 1,8 1,6 1 0 0 0 1,6 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 88,3 0 50 85,3 90,2 90,8 87,1 87,7 94,2 90 86,3 91,3 90 84,6 87 86,4 85,7 80 62,5 66,7 75 0
Tříselná kýla (K40) 95,5 69,6 96,3 100 100 83,3 95,8 100 97,7 92,9 98,8 94 95,8 98,4 97,7 95,2 95 94,9 92,5 85,7 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,1 33,3 94,1 100 0 71,4 85,7 93,8 95 97,2 94,9 91,4 97,4 98 94,4 92,6 84,3 88,1 76 69,2 100 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 18,8 0 0 0 0 5,9 16 42,3 38,1 25 27,3 20,8 20 28,6 0 14,3 16,7 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 55,6 50 46,7 0 50 100 28,6 57,1 57,1 40 66,7 33,3 63,6 35,3 53,3 71 62,5 67,6 64,3 61,3 22,2 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 71,4 7,1 18,2 20 16,7 16,1 13,9 14,6 17 10 4,3 21,9 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,2 50 57,1 0 0 72,7 75 97,2 88,2 86,8 81,1 83,5 86,3 76,5 78,9 70,1 51,7 33,3 9,1 12,5 25 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 15,2 0 0 20 0 0 33,3 16,7 33,3 25 14,3 56,3 25 20 16,7 10,9 18,6 12,1 18,6 4,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 4,3 3,8 0 2,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6,1 0 0 0 0 16,7 0 0 14,3 14,3 0 5,9 16,7 7,4 5,7 3,3 5,1 9,1 5,3 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 68,5 0 0 0 50 66,7 82,4 67,3 81,9 78,8 87,9 82,7 80,1 80,3 72,9 67,8 61,5 55,5 39,2 20,8 0 100
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14,3 0 0 0 0 0 0 16,7 66,7 20 18,8 28,6 20 30,4 9,8 15,5 20,7 7,3 8,2 12 9,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,6 0 0 0 25 0 0 4,3 8,7 2,3 2,1 3,8 6 13,9 7 7,9 8,7 6,4 2,6 11,5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,1 0 0 0 11,1 9,1 0 25 60 33,3 25 20 15,8 16,7 27,3 13,9 11,4 15,9 9,3 20,8 8,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 50,5 30,8 29,6 23,8 25 71,4 61,5 71,9 55,6 64,7 54,5 47,1 64,3 58,3 41,9 36,7 61,8 63 22,2 26,7 25 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13,2 20 0 16 14,3 7,1 16,7 17,6 14,3 20 25,9 12 29,7 17,9 12,2 16,4 8,3 10,5 4,9 4,8 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 93,5 0 0 0 0 100 100 100 90,9 100 100 96,8 98,3 92,5 96,4 97,1 85,6 95,1 84,8 77,8 100 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 94,8 0 0 0 0 100 100 100 100 88,2 97 88,7 98,9 96,1 98,3 94,8 93 95,6 92,9 42,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,5 0 0 0 100 100 95,8 95 98,3 96,5 97,6 95,4 99,3 97,9 97,9 98,7 94,9 100 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 79,7 100 23,1 8,3 70,6 80,4 89,4 90,1 91,8 94,3 84,9 93,2 89,1 79,3 86,9 81 78,6 40,6 36,8 20 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 28 0 0 12,5 33,3 15,8 25 0 0 14,3 0 33,3 37,5 71,4 9,1 50 40,9 17,6 11,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 56,2 0 0 0 0 60 70 71,4 73,3 72,6 68,2 58,8 54,9 56,8 48,9 57,8 48,5 34 20 40 0 0
Dorzalgie (M54) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,5 0 0,6 0,5 0,3 0,6 0,3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 89,2 0 30 14,8 31,3 58,3 83,3 94,4 92,1 90,2 94,4 96,4 96,3 95,1 95 89,9 92,1 91,3 62,5 50 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 20 0 0 50 83,3 71,4 57,1 71,4 18,2 30 27,8 13 14,3 12,7 14 13,2 9,8 7,1 2,6 7,1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15,5 0 0 0 0 2,3 6,9 6,1 16,7 31,6 13,3 31,3 50 34,8 21,7 22,1 19,4 16,9 17,6 11,3 0 75
Selhání ledvin (N17-N19) 28,1 0 25 0 0 0 33,3 0 60 50 27,3 56 60,5 35 48,3 30,4 28,2 19,1 17,4 2,7 5,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 57 0 0 0 0 50 35,1 43,8 36,1 49 55,6 51,7 60,7 59,3 62 65,1 66 59,6 61,7 83,3 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 27,7 13,6 21,4 43,5 9,1 7,7 34,5 33,3 30,4 32,6 43,4 55,8 64,2 50,9 47,1 42,6 25,7 15,8 8,5 3,8 3,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 76,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 68,4 67,4 75,3 79,3 84,6 82,9 66,7 55,6 50 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 78,2 50 70,4 84,1 87,2 85,2 91,7 92,3 78,3 75 81,6 89,7 84,8 78 73 77,9 68 68,4 62,5 50 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 94 0 0 0 50 77,8 83,3 90,9 100 100 100 100 94,1 100 100 83,3 85,7 100 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 67,8 0 0 0 0 43,8 61,9 57,9 68,2 69,6 85,7 72,7 81,8 66,7 50 100 50 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 69,8 0 0 0 0 11,8 42,3 54,8 63,5 77,8 75,1 71,8 65,9 76 85,1 78 69,4 81,8 69 62,5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,6 40 0 0 50 65,7 73,6 80,4 83,5 85 91 92,3 90,4 90,1 86,9 89,3 92,3 95,2 100 94,7 100 0
Lékařský potrat (O04) 50,9 0 0 0 0 42,3 47,8 57,3 54,6 43,8 52,5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 67,7 0 0 0 100 42,3 57,7 67 71,4 70,3 70,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 17,1 0 0 0 0 8,1 10,4 16,2 22 16,9 29,7 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 18,8 0 0 0 0 15,8 14,3 17,7 26,6 15,9 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8,6 0 0 0 0 12 7,3 8,2 8,5 9,5 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 96,9 0 0 0 0 100 94,6 97,7 97 95,8 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 54,7 0 0 0 0 100 50 61,9 47,8 58,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 25 0 0 0 0 0 22,2 20 33,3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,9 69,1 76,7 67,8 69,8 67,9 80 84,6 78,6 75 66,7 41,7 66,7 50 40 50 0 50 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,2 0 0 0,9 4,6 12,9 33,3 33,9 23,5 50,8 40,6 30,8 30 36,4 9,1 14,3 7,1 16 9,1 17,6 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 18,8 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,9 1,2 0,5 4,9 2,2 1,4 2 8,5 10,5 4,9 6,9 6,9 6,7 13,6 8,3 7,9 7,6 4,2 3,2 1,4 4,6 0
Nitrolební poranění (S06) 9 0 0 0 1,1 1,7 0 2,7 0 2,5 7,8 13,3 8,5 12 17 15,5 14,1 22,4 16,1 10,1 20 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 10,9 0 2,3 5,2 2,2 12 28,8 32,8 25 30,4 18,2 21,6 22,9 10,7 16 18,2 3,2 6,9 2,3 7 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87 0 69,6 77,9 80,3 78,9 87,5 91,3 85,7 88,5 97,1 92,9 92,6 98 97,9 94,5 94,7 87,1 76,9 83,3 25 50
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74,7 0 44,4 57,1 100 75 80 66,7 100 100 77,8 100 94,7 82,6 71,7 69,1 78,8 72,3 80,5 70,7 72,8 65,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,1 0 0 35,3 41,4 95 95,1 87,5 89,7 92,2 88,8 89,7 92,2 83,8 86,3 80 91,2 68,8 73,3 33,3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,5 0 34,7 45,1 47,3 70 71,2 75,8 75,6 75,1 74,3 70,5 71,9 60 59,3 52 41,2 33 16,9 15,4 9,4 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 51,4 66,7 41,7 28,6 50 100 100 83,3 55,6 41,7 40 50 100 50 58,3 50 33,3 50 0 100 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 67,3 0 0 66,7 100 0 83,3 75 43,8 56,5 66,7 73,3 56,3 74,4 69,1 66,7 71,7 74 63,9 65,6 50 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 89,8 0 0 100 75 86,7 100 87,5 85,7 85,7 90,9 100 100 100 81,3 66,7 100 100 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,3 0 0 8,3 14,3 7,7 0 0 0 0 16,7 22,2 11,1 0 15,4 10 0 8,3 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,4 0 5,9 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 47,6 0 0 0 0 0 28,6 57,1 50 52,9 55,3 21,4 50 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,1 0 2,2 0 0 0 0 5,9 0 6,7 5,7 3,6 3,7 1,4 2,2 8,3 3,1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,7 0 14,7 39,1 44,3 24,3 11,8 6,6 4,4 7,1 13,5 37,4 43,6 51,6 44,6 46,9 46,5 48,8 40,2 40 55,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,2 1,6 25,4 37,9 27,7 29,5 33,8 33,4 32,7 37,2 46,1 47,1 45,5 42,2 37,8 35,8 30,4 24,9 17,1 13 10,6 10,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)