8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 48 1 3 0 0 3 0 0 0 1 3 2 2 3 5 5 5 6 8 0 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 48 0 1 2 2 2 8 7 7 4 3 1 2 1 3 2 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 485 0 0 0 0 0 0 3 5 1 5 21 26 55 60 80 93 57 56 19 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 6 18 8 5 4 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 195 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 6 3 9 17 27 35 34 26 19 4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 405 0 0 0 0 0 0 2 5 17 25 46 41 43 55 74 61 20 13 3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 156 0 0 0 0 0 1 6 3 4 6 8 19 18 21 31 20 11 6 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 63 0 0 0 1 0 0 0 1 3 5 0 8 8 9 9 11 7 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 11 21 59 30 32 20 5 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 336 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 12 20 51 64 67 57 35 15 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 881 4 16 5 4 8 5 10 23 24 32 57 57 103 138 154 127 71 30 10 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 22 0 0 0 0 0 0 3 0 3 5 2 1 3 1 0 2 0 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 44 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 7 8 5 12 2 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 460 0 0 0 0 0 2 3 9 37 114 135 93 24 16 17 7 2 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 095 2 9 16 31 29 36 43 57 67 83 75 92 105 129 129 94 60 31 4 3 0
Anémie (D50-D64) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 10 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 156 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 5 12 14 26 29 27 19 12 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 501 0 0 1 0 9 9 23 31 43 35 45 57 68 64 53 38 20 3 2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 10 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 224 1 2 1 5 5 6 5 11 18 25 12 15 23 20 22 20 13 15 5 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 51 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 5 1 6 6 11 6 6 2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 653 7 34 44 12 3 8 10 15 23 18 28 38 46 59 102 91 56 43 11 5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 263 0 32 50 18 12 15 15 15 17 16 10 9 16 13 13 8 3 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 3 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 7 3 7 5 2 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 16 35 62 70 68 46 23 3 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 129 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 5 8 18 20 26 21 10 12 1 1
Selhání srdce (I50) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 6 1 4 3 3 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 169 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 10 6 18 21 26 31 26 14 5 4 0
Ateroskleróza (I70) 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11 34 56 73 51 40 25 15 12 0
Varixy dolních končetin (I83) 586 0 0 0 0 1 9 24 31 95 98 76 70 75 52 38 9 7 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 364 1 0 1 9 12 11 10 10 4 6 10 11 26 40 65 62 45 21 18 2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 22 0 2 1 1 0 1 1 1 3 1 0 2 2 3 2 1 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 20 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 1 4 2 3 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 300 0 597 522 57 34 19 20 9 11 7 2 9 4 2 4 1 1 0 0 1 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 713 0 1 10 13 29 39 40 62 69 78 62 59 66 60 72 27 15 9 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 140 2 0 0 1 2 4 4 4 3 7 4 4 14 13 25 12 16 13 8 3 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 135 0 1 1 0 7 14 11 9 5 6 8 10 13 15 17 7 8 2 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 141 1 0 2 0 4 5 13 11 9 10 11 10 13 13 15 13 8 3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 2 3 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 53 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 7 5 4 2 7 5 4 2 3 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 19 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 3 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 750 0 10 50 125 115 63 54 46 63 44 29 37 29 31 21 14 9 5 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 159 32 74 47 16 11 16 27 31 54 69 67 82 117 122 143 101 86 43 18 2 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 849 1 40 30 5 4 15 22 43 59 76 61 68 86 90 101 81 40 15 10 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 69 0 0 3 0 7 11 17 4 11 4 2 2 2 3 1 1 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 204 3 4 0 5 2 3 2 3 6 8 12 12 9 18 25 30 27 17 16 0 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 5 8 10 14 8 5 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 467 3 6 4 1 3 24 22 23 49 59 41 46 54 42 39 28 11 7 3 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 52 0 2 2 3 2 2 0 0 2 3 2 5 2 6 5 6 5 1 3 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 227 0 0 0 3 13 20 43 70 98 103 97 78 137 158 171 116 72 36 9 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 63 0 0 0 1 0 0 3 2 5 3 6 3 2 9 8 6 8 5 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 40 0 0 0 0 1 0 0 1 6 2 2 5 4 5 7 3 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 56 0 0 0 0 2 1 4 2 3 1 4 0 1 4 8 5 5 10 4 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 292 4 8 8 8 34 32 15 11 22 19 15 16 17 24 24 9 12 11 3 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 106 3 3 8 14 10 3 7 5 4 7 3 7 13 3 6 1 2 2 4 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 745 0 0 0 0 0 1 2 5 6 29 32 62 74 113 157 130 90 40 4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 149 0 0 0 0 0 0 1 8 10 27 55 72 151 195 223 234 119 45 9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 026 0 0 0 11 57 60 58 58 101 103 102 104 127 115 78 35 13 3 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 096 0 0 9 24 66 68 56 42 85 82 92 125 151 121 88 60 16 8 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 44 0 0 0 6 4 0 0 1 0 2 4 5 6 3 5 6 1 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 514 0 0 0 1 3 4 15 21 53 57 57 63 63 53 66 38 14 6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 3 4 3 0 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 066 0 3 3 2 19 19 17 40 81 104 134 162 163 143 94 59 18 4 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 141 1 3 2 7 14 15 5 4 7 7 10 8 12 11 16 6 8 3 1 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 154 0 2 0 0 0 3 2 8 5 10 8 13 16 15 21 12 16 13 9 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 204 0 0 0 0 0 4 1 1 5 8 14 19 27 21 31 31 27 11 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 623 0 0 0 0 5 8 13 28 46 42 53 43 87 89 81 39 36 41 10 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 554 0 1 8 5 3 9 8 8 21 53 58 60 65 70 76 59 28 17 3 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 33 47 86 86 57 34 13 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 642 1 52 89 58 28 44 32 22 29 31 21 41 26 53 41 28 23 13 7 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 142 0 0 1 0 6 17 13 14 16 16 17 13 5 11 7 4 2 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 156 0 0 0 1 7 15 18 21 27 19 19 17 9 2 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 793 0 0 0 0 4 21 23 38 79 116 160 143 55 53 36 33 13 12 6 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 341 0 0 0 3 32 90 151 210 223 219 215 187 185 227 270 166 106 47 10 0 0
Lékařský potrat (O04) 278 0 0 0 0 18 35 52 55 60 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 636 0 0 0 0 15 70 153 201 146 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 490 0 0 0 0 10 50 136 182 91 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 38 0 0 0 0 2 6 10 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 275 0 0 0 0 2 36 83 104 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 360 0 0 0 0 26 146 442 455 232 56 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 50 0 0 0 0 0 3 21 19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 16 0 0 0 0 1 1 7 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 406 59 81 145 30 15 19 13 5 10 7 2 5 5 4 2 4 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 175 0 1 5 3 21 14 13 15 40 20 10 4 3 10 3 4 3 3 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 168 0 2 11 6 3 8 4 6 9 13 14 8 12 14 16 14 9 7 9 3 0
Nitrolební poranění (S06) 125 1 0 0 0 0 1 2 2 6 7 11 5 9 11 18 21 14 15 2 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 137 0 5 7 1 8 17 11 16 9 14 11 10 6 5 5 5 2 1 3 0 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 542 0 14 62 65 10 12 13 14 25 33 40 41 39 45 34 46 27 12 5 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 804 0 2 1 2 4 13 5 3 4 3 9 13 23 45 80 93 104 154 148 89 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 604 0 0 6 20 15 28 39 38 54 65 46 52 66 58 53 31 18 10 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 731 0 17 63 63 184 228 225 225 278 261 246 220 187 165 160 95 51 41 17 5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 75 5 19 3 2 2 1 4 1 2 6 2 7 6 7 3 2 2 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 298 0 1 0 0 3 5 3 5 7 13 16 12 24 30 60 44 38 26 9 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 104 0 0 2 2 11 5 5 9 15 16 5 8 10 6 2 4 2 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 20 0 2 2 0 1 2 0 1 2 0 2 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 66 0 0 0 0 1 0 3 10 16 33 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 16 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 578 3 17 41 42 57 58 73 90 88 144 108 116 135 141 169 141 86 52 14 2 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 39 161 151 1 076 1 270 692 1 025 1 529 2 220 2 575 2 807 2 790 2 619 2 752 3 179 3 524 3 925 3 052 1 979 1 239 556 185 16
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 2,9 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 7,6 15,6 11,8 0 0 10,6 0 0 0 1,9 5,9 4,8 4,9 7,2 11,3 12,1 16,9 30 54,3 0 34,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,6 0 3,9 5,8 6,9 7,1 21,2 16,8 16,3 7,6 5,9 2,4 4,9 2,4 6,8 4,8 10,1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 76,4 0 0 0 0 0 0 7,2 11,7 1,9 9,8 50,8 63,7 132,3 135,2 193,9 313,8 284,6 380,2 228,9 136,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2 0 2,4 16,8 13,5 43,6 27 25 27,2 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 17,7 14,5 7,3 21,7 38,3 65,4 118,1 169,8 176,5 228,9 136,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,8 0 0 0 0 0 0 4,8 11,7 32,2 49,2 111,3 100,4 103,5 123,9 179,4 205,8 99,9 88,3 36,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,6 0 0 0 0 0 2,6 14,4 7 7,6 11,8 19,4 46,5 43,3 47,3 75,1 67,5 54,9 40,7 24,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,9 0 0 0 3,5 0 0 0 2,3 5,7 9,8 0 19,6 19,2 20,3 21,8 37,1 35 6,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 24,5 26,5 47,3 143 101,2 159,8 135,8 60,2 102,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 52,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 13,8 16,9 29,4 48,1 114,9 155,1 226 284,6 237,6 180,7 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 138,7 62,3 62,7 14,5 13,8 28,3 13,2 23,9 53,7 45,4 63 137,9 139,6 247,8 310,9 373,3 428,5 354,5 203,7 120,5 102,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3,5 0 0 0 0 0 0 7,2 0 5,7 9,8 4,8 2,4 7,2 2,3 0 6,7 0 6,8 12 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,9 0 0 0 0 0 2,6 2,4 0 0 3,9 4,8 4,9 16,8 18 12,1 40,5 10 13,6 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 72,4 0 0 0 0 0 5,3 7,2 21 70 224,3 326,7 227,8 57,7 36 41,2 23,6 10 0 12 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 172,4 31,2 35,3 46,3 107,3 102,8 95,2 102,9 133 126,7 163,3 181,5 225,4 252,6 290,6 312,7 317,1 299,6 210,5 48,2 102,3 0
Anémie (D50-D64) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 2,3 2,4 0 0 0 12 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,6 0 0 0 3,5 0 2,6 4,8 0 0 0 2,4 0 0 0 4,8 3,4 5 0 12 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 24,6 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,8 9,8 12,1 29,4 33,7 58,6 70,3 91,1 94,9 81,5 48,2 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 78,9 0 0 2,9 0 31,9 23,8 55,1 72,3 81,3 68,9 108,9 139,6 163,6 144,2 128,5 128,2 99,9 20,4 24,1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 0 0 0 0 0 10,6 7,2 2,3 1,9 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 15,6 0 0 0 0 5,3 2,4 7 1,9 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 35,3 15,6 7,8 2,9 17,3 17,7 15,9 12 25,7 34 49,2 29 36,7 55,3 45,1 53,3 67,5 64,9 101,8 60,2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 8 0 3,9 2,9 0 3,5 0 0 2,3 3,8 2 2,4 12,2 2,4 13,5 14,5 37,1 30 40,7 24,1 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 102,8 109,1 133,3 127,4 41,5 10,6 21,2 23,9 35 43,5 35,4 67,8 93,1 110,7 132,9 247,3 307 279,6 291,9 132,5 170,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 41,4 0 125,4 144,7 62,3 42,5 39,7 35,9 35 32,2 31,5 24,2 22 38,5 29,3 31,5 27 15 6,8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 13,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,4 2,3 7,3 3,4 15 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 2,4 7,2 13,5 17 10,1 35 33,9 24,1 34,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 53,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,9 24,2 39,2 84,2 139,7 169,7 229,4 229,7 156,1 36,1 68,2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 4,8 6,7 10 13,6 12 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 20,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 3,9 9,7 12,2 19,2 40,5 48,5 87,7 104,9 67,9 144,6 34,1 301,2
Selhání srdce (I50) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 4,9 4,8 4,5 14,5 3,4 20 20,4 36,1 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 26,6 0 0 0 0 0 0 4,8 2,3 0 9,8 24,2 14,7 43,3 47,3 63 104,6 129,8 95 60,2 136,4 0
Ateroskleróza (I70) 51,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 12,1 26,9 81,8 126,1 177 172,1 199,7 169,7 180,7 409,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 92,3 0 0 0 0 3,5 23,8 57,5 72,3 179,7 192,8 183,9 171,5 180,4 117,1 92,1 30,4 35 0 12 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 57,3 15,6 0 2,9 31,1 42,5 29,1 23,9 23,3 7,6 11,8 24,2 26,9 62,6 90,1 157,6 209,2 224,7 142,6 216,9 68,2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,5 0 7,8 2,9 3,5 0 2,6 2,4 2,3 5,7 2 0 4,9 4,8 6,8 4,8 3,4 5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,1 0 3,9 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,4 4,5 9,7 3,4 20 13,6 36,1 34,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3,4 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 204,7 0 2 339,8 1 511,2 197,2 120,5 50,3 47,9 21 20,8 13,8 4,8 22 9,6 4,5 9,7 3,4 5 0 0 34,1 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 112,3 0 3,9 28,9 45 102,8 103,1 95,8 144,7 130,5 153,5 150 144,5 158,8 135,2 174,5 91,1 74,9 61,1 24,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,5 2,4 6,7 5 6,8 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 22 31,2 0 0 3,5 7,1 10,6 9,6 9,3 5,7 13,8 9,7 9,8 33,7 29,3 60,6 40,5 79,9 88,3 96,4 102,3 301,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 21,3 0 3,9 2,9 0 24,8 37 26,3 21 9,5 11,8 19,4 24,5 31,3 33,8 41,2 23,6 39,9 13,6 12 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 22,2 15,6 0 5,8 0 14,2 13,2 31,1 25,7 17 19,7 26,6 24,5 31,3 29,3 36,4 43,9 39,9 20,4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,4 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,8 2,3 7,3 6,7 10 20,4 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,3 0 0 0 0 0 0 9,6 9,3 3,8 3,9 16,9 12,2 9,6 4,5 17 16,9 20 13,6 36,1 68,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 0 0 0 0 0 7,9 7,2 2,3 0 0 7,3 0 2,4 6,8 4,8 3,4 0 13,6 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 118,1 0 39,2 144,7 432,5 407,5 166,6 129,3 107,3 119,2 86,6 70,2 90,6 69,8 69,8 50,9 47,2 44,9 33,9 48,2 34,1 0
Tříselná kýla (K40) 182,5 498,6 290 136,1 55,4 39 42,3 64,6 72,3 102,1 135,8 162,1 200,9 281,5 274,8 346,6 340,8 429,4 291,9 216,9 68,2 301,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 133,7 15,6 156,8 86,8 17,3 14,2 39,7 52,7 100,3 111,6 149,6 147,6 166,6 206,9 202,7 244,8 273,3 199,7 101,8 120,5 68,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,9 0 0 8,7 0 24,8 29,1 40,7 9,3 20,8 7,9 4,8 4,9 4,8 6,8 2,4 3,4 5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 32,1 46,7 15,7 0 17,3 7,1 7,9 4,8 7 11,3 15,7 29 29,4 21,7 40,5 60,6 101,2 134,8 115,4 192,8 0 602,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,3 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 2 0 9,8 12 18 24,2 47,2 39,9 33,9 36,1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,5 46,7 23,5 11,6 3,5 10,6 63,5 52,7 53,7 92,7 116,1 99,2 112,7 129,9 94,6 94,5 94,5 54,9 47,5 36,1 68,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,2 0 7,8 5,8 10,4 7,1 5,3 0 0 3,8 5,9 4,8 12,2 4,8 13,5 12,1 20,2 25 6,8 36,1 34,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 4,9 2,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 7,3 4,8 6,8 4,8 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 193,2 0 0 0 10,4 46,1 52,9 102,9 163,3 185,3 202,7 234,7 191,1 329,6 355,9 414,5 391,4 359,5 244,4 108,4 102,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,9 0 0 0 3,5 0 0 7,2 4,7 9,5 5,9 14,5 7,3 4,8 20,3 19,4 20,2 39,9 33,9 24,1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,3 0 0 0 0 3,5 0 0 2,3 11,3 3,9 4,8 12,2 9,6 11,3 17 10,1 10 13,6 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,8 0 0 0 0 7,1 2,6 9,6 4,7 5,7 2 9,7 0 2,4 9 19,4 16,9 25 67,9 48,2 68,2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 46 62,3 31,4 23,2 27,7 120,5 84,6 35,9 25,7 41,6 37,4 36,3 39,2 40,9 54,1 58,2 30,4 59,9 74,7 36,1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,7 46,7 11,8 23,2 48,4 35,4 7,9 16,8 11,7 7,6 13,8 7,3 17,1 31,3 6,8 14,5 3,4 10 13,6 48,2 34,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 117,3 0 0 0 0 0 2,6 4,8 11,7 11,3 57,1 77,4 151,9 178 254,5 380,6 438,6 449,4 271,6 48,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 180,9 0 0 0 0 0 0 2,4 18,7 18,9 53,1 133,1 176,4 363,3 439,3 540,6 789,5 594,2 305,5 108,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 161,6 0 0 0 38,1 202 158,7 138,9 135,3 191 202,7 246,8 254,8 305,5 259 189,1 118,1 64,9 20,4 12 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 172,6 0 0 26,1 83 233,9 179,8 134,1 98 160,8 161,4 222,6 306,2 363,3 272,6 213,3 202,4 79,9 54,3 36,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2 2,4 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,9 0 0 0 20,8 14,2 0 0 2,3 0 3,9 9,7 12,2 14,4 6,8 12,1 20,2 5 6,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 80,9 0 0 0 3,5 10,6 10,6 35,9 49 100,2 112,2 137,9 154,3 151,6 119,4 160 128,2 69,9 40,7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,9 0 4,9 9,6 6,8 9,7 10,1 0 6,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 167,9 0 11,8 8,7 6,9 67,3 50,3 40,7 93,3 153,2 204,6 324,2 396,9 392,2 322,1 227,9 199,1 89,9 27,2 12 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 22,2 15,6 11,8 5,8 24,2 49,6 39,7 12 9,3 13,2 13,8 24,2 19,6 28,9 24,8 38,8 20,2 39,9 20,4 12 34,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 24,3 0 7,8 0 0 0 7,9 4,8 18,7 9,5 19,7 19,4 31,8 38,5 33,8 50,9 40,5 79,9 88,3 108,4 34,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 32,1 0 0 0 0 0 10,6 2,4 2,3 9,5 15,7 33,9 46,5 65 47,3 75,1 104,6 134,8 74,7 36,1 34,1 0
Urolitiáza (N20-N23) 98,1 0 0 0 0 17,7 21,2 31,1 65,3 87 82,6 128,2 105,3 209,3 200,5 196,3 131,6 179,8 278,3 120,5 68,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 87,2 0 3,9 23,2 17,3 10,6 23,8 19,2 18,7 39,7 104,3 140,3 147 156,4 157,7 184,2 199,1 139,8 115,4 36,1 68,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 58,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 26,9 79,4 105,9 208,5 290,1 284,6 230,8 156,6 34,1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 101,1 15,6 203,8 257,6 200,7 99,2 116,4 76,6 51,3 54,8 61 50,8 100,4 62,6 119,4 99,4 94,5 114,9 88,3 84,3 102,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 22,4 0 0 2,9 0 21,3 45 31,1 32,7 30,3 31,5 41,1 31,8 12 24,8 17 13,5 10 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 24,6 0 0 0 3,5 24,8 39,7 43,1 49 51,1 37,4 46 41,6 21,7 4,5 2,4 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 124,9 0 0 0 0 14,2 55,5 55,1 88,7 149,4 228,3 387,2 350,3 132,3 119,4 87,3 111,3 64,9 81,5 72,3 34,1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 368,6 0 0 0 10,4 113,4 238 361,5 490 421,8 430,9 520,2 458,1 445,1 511,3 654,5 560,1 529,3 319,1 120,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 43,8 0 0 0 0 63,8 92,6 124,5 128,3 113,5 108,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 100,2 0 0 0 0 53,1 185,1 366,3 469 276,1 90,5 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 77,2 0 0 0 0 35,4 132,2 325,6 424,7 172,1 41,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 0 0 0 0 7,1 15,9 23,9 30,3 11,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 43,3 0 0 0 0 7,1 95,2 198,7 242,7 81,3 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 214,2 0 0 0 0 92,1 386,1 1 058,2 1 061,7 438,8 110,2 4,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 7,9 0 0 0 0 0 7,9 50,3 44,3 9,5 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,5 0 0 0 0 3,5 2,6 16,8 7 3,8 2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,9 93,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 62,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 63,9 919,3 317,5 419,8 103,8 53,1 50,3 31,1 11,7 18,9 13,8 4,8 12,2 12 9 4,8 13,5 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 27,6 0 3,9 14,5 10,4 74,4 37 31,1 35 75,7 39,4 24,2 9,8 7,2 22,5 7,3 13,5 15 20,4 36,1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 0 0 0 4,8 0 5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 26,5 0 7,8 31,8 20,8 10,6 21,2 9,6 14 17 25,6 33,9 19,6 28,9 31,5 38,8 47,2 44,9 47,5 108,4 102,3 0
Nitrolební poranění (S06) 19,7 15,6 0 0 0 0 2,6 4,8 4,7 11,3 13,8 26,6 12,2 21,7 24,8 43,6 70,9 69,9 101,8 24,1 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,6 0 19,6 20,3 3,5 28,3 45 26,3 37,3 17 27,5 26,6 24,5 14,4 11,3 12,1 16,9 10 6,8 36,1 0 301,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,3 0 54,9 179,5 224,9 35,4 31,7 31,1 32,7 47,3 64,9 96,8 100,4 93,8 101,4 82,4 155,2 134,8 81,5 60,2 170,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 126,6 0 7,8 2,9 6,9 14,2 34,4 12 7 7,6 5,9 21,8 31,8 55,3 101,4 193,9 313,8 519,3 1 045,5 1 783,3 3 035,5 2 710,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 95,1 0 0 17,4 69,2 53,1 74,1 93,4 88,7 102,1 127,9 111,3 127,4 158,8 130,7 128,5 104,6 89,9 67,9 48,2 34,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 430 0 66,6 182,4 218 652 603 538,7 525 525,8 513,6 595,3 539 449,9 371,7 387,9 320,5 254,7 278,3 204,8 170,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,8 77,9 74,5 8,7 6,9 7,1 2,6 9,6 2,3 3,8 11,8 4,8 17,1 14,4 15,8 7,3 6,7 10 0 12 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 46,9 0 3,9 0 0 10,6 13,2 7,2 11,7 13,2 25,6 38,7 29,4 57,7 67,6 145,4 148,4 189,8 176,5 108,4 68,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 16,4 0 0 5,8 6,9 39 13,2 12 21 28,4 31,5 12,1 19,6 24,1 13,5 4,8 13,5 10 13,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,1 0 7,8 5,8 0 3,5 5,3 0 2,3 3,8 0 4,8 2,4 12 0 0 6,7 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 31,2 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 10,4 0 0 0 0 3,5 0 7,2 23,3 30,3 64,9 4,8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,2 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 31,2 15,7 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 4,9 0 4,5 2,4 6,7 10 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 248,5 46,7 66,6 118,7 145,3 202 153,4 174,8 210 166,4 283,4 261,3 284,2 324,8 317,6 409,7 475,7 429,4 353 168,7 68,2 301,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 166,6 2 352,8 4 217,1 3 676,6 2 394,1 3 631,8 4 043,9 5 314,9 6 008,5 5 308,8 5 490,1 6 337,3 6 742,3 7 648,3 7 938,2 9 514,5 10 296,9 9 882,2 8 411,4 6 699,6 6 309,7 4 819,3
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0 0 2,4 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,1 6,3 20 0 0 18,8 0 0 0 25 18,8 11,8 14,3 10 11,6 11,1 8,1 10,7 10,8 0 6,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,9 0 1,3 3,1 4,1 2,2 12,9 17,1 18,9 8 5,9 3,2 3,3 1,4 3,3 2,4 3,1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 33,9 0 0 0 0 0 0 60 100 100 27,8 58,3 27,4 30,9 30,3 30,2 27 41,3 61,5 44,2 33,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 12,5 0 5,3 17,1 4,9 10,8 7 6,8 8,7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 85,7 75 54,5 42,9 81,8 50 64,3 58,3 61,8 50 59,4 36,4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 65 0 0 0 0 0 0 66,7 83,3 54,8 89,3 93,9 71,9 66,2 69,6 60,7 70,9 37 38,2 42,9 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 56,1 0 0 0 0 0 16,7 75 18,8 33,3 60 72,7 55,9 69,2 65,6 70,5 55,6 57,9 54,5 16,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 25,7 0 0 0 100 0 0 0 25 75 26,3 0 27,6 36,4 27,3 36 17,5 53,8 5,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 45,5 33,3 28,4 44 38,5 58,2 54,1 33,3 75 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 65,9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 87,5 52,2 64,5 54,3 73,6 68,4 65,5 70 68,2 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 25,8 80 34,8 41,7 21,1 44,4 18,5 19,2 31,9 29,6 23,9 31,8 27,7 31,7 26,2 25,4 25,1 22,3 17,8 11,8 13,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 64,7 0 0 0 0 0 0 100 0 100 71,4 50 100 75 33,3 0 40 0 100 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 24,6 0 0 0 0 0 100 100 0 0 40 33,3 15,4 35 21,6 17,2 30,8 15,4 20 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 96 0 0 0 0 0 100 100 100 92,5 96,6 93,8 97,9 100 100 94,4 100 100 0 100 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 60,5 10,5 60 59,3 73,8 78,4 80 78,2 89,1 81,7 80,6 81,5 65,7 70 61,1 52,4 45,2 41,7 36 13,8 21,4 0
Anémie (D50-D64) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 1,7 1,3 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 0 0 4,8 0 25 22,2 0 0 0 5,6 0 0 0 5,7 3,3 4,8 0 5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,2 0 0 0 0 3,7 0 0 0 4,9 6,8 9,3 13,2 11,8 13,5 13,8 12,6 11,9 8,6 6,1 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 17,7 0 0 0,4 0 9,8 20,5 35,4 62 62,3 61,4 60 57,6 54,8 47,8 30,3 24,2 11 1,9 1,1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,4 0 0 0 0 0 7,3 5,9 2,3 1,1 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 6,3 0 0 0 0 5,4 2,7 5,9 1,8 2,2 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11 6,7 9,5 2,9 11,4 13,2 14,6 13,2 15,1 15,5 15,7 8,1 8,3 10,5 7,5 8,7 10,4 13,4 18,3 22,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 89,5 0 100 50 0 100 0 0 100 100 100 100 100 50 100 100 84,6 75 100 100 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 72,4 58,3 68 78,6 75 42,9 53,3 52,6 71,4 60,5 75 70 76 68,7 67,8 79,1 82,7 74,7 71,7 57,9 83,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25,3 0 40 67,6 41,9 37,5 57,7 46,9 44,1 43,6 28,6 19,2 12 18 14,6 13,4 9 5,6 2,9 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 2,4 1,9 4,5 1,5 8,1 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,5 1,3 3,4 3,5 3,3 1,6 5 2,8 1,8 3,2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 13,3 15,9 18,8 19 20,1 19,6 18,9 18,8 12,9 3,3 7,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,2 2,3 2,1 2,3 1,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,1 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 3,1 6,3 4,9 5,8 6,4 5,3 6,5 5,7 2,9 5,6 1,4 10
Selhání srdce (I50) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3,7 5,7 2,3 1,5 2,5 0,3 1,1 0,7 0,8 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,7 0 0 0 0 0 0 20 12,5 0 12,8 13,9 6,7 11,5 9,1 7,9 9,1 6,5 3,5 1,8 3,5 0
Ateroskleróza (I70) 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,2 41,7 28,9 37,8 33,3 30,3 24,4 28,8 23,6 25 57,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 70,3 0 0 0 0 100 90 88,9 79,5 90,5 83,8 83,5 85,4 79,8 70,3 63,3 26,5 17,5 0 5,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18,5 100 0 7,1 26,5 30,8 35,5 34,5 20 8,2 9,5 12,8 9,5 18,1 21,3 23,4 21,8 21,4 10,8 14,9 5,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 0 0,5 0,6 1,4 0 2,7 2,9 4,3 8,8 3,4 0 7,4 9,5 13,6 8,7 5,9 3,7 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,1 0 0,7 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 1,2 1,8 2,5 0,5 1,9 0,9 1,3 1,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,1 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 92,5 0 92,6 93,9 95 82,9 95 87 75 84,6 100 50 100 80 50 100 100 100 0 0 100 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 75,6 0 33,3 66,7 61,9 60,4 69,6 74,1 72,9 72,6 78 78,5 85,5 83,5 71,4 86,7 81,8 75 75 33,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,1 0,5 1,4 0,7 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,7 0 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,2 9,5 0 0 20 28,6 30,8 25 16,7 17,6 29,2 9,3 9,3 18,9 14,6 15,2 8,1 14 14,6 15,4 12,5 50
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 69,6 0 16,7 25 0 58,3 93,3 91,7 81,8 62,5 75 72,7 62,5 81,3 93,8 68 50 88,9 50 33,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 57,6 25 0 25 0 50 31,3 65 64,7 52,9 62,5 61,1 58,8 72,2 72,2 88,2 76,5 61,5 50 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,4 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 14,3 14,3 7,7 10,7 11,1 11,8 16,7 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,1 0 0 0 0 0 0 57,1 66,7 33,3 16,7 38,9 26,3 13,8 6,5 18,4 13,9 11,8 7,1 11,1 14,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,8 0 0 0 0 0 10 7,7 3 0 0 7,5 0 1,8 4,4 2,5 0,9 0 1,6 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,1 0 100 84,7 89,9 92,7 88,7 90 90,2 92,6 88 87,9 86 90,6 81,6 95,5 87,5 75 83,3 66,7 50 0
Tříselná kýla (K40) 90,3 78 88,1 97,9 100 100 84,2 100 86,1 91,5 89,6 88,2 89,1 90,7 93,8 92,3 90,2 87,8 87,8 90 100 50
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 88,7 50 100 100 83,3 100 88,2 91,7 91,5 79,7 91,6 93,8 89,5 88,7 86,5 92,7 87,1 87 71,4 76,9 33,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 21,2 0 0 50 0 17,1 34,4 35,4 21,1 33,3 18,2 10 14,3 15,4 17,6 7,1 8,3 33,3 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 59,3 42,9 23,5 0 83,3 100 50 66,7 75 75 80 75 75 42,9 60 65,8 63,8 77,1 47,2 57,1 0 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 18,2 0 0 0 100 0 0 0 0 0 8,3 0 26,7 16,7 17,8 18,9 38,9 18,6 11,4 11,1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 69,2 75 50 50 25 37,5 92,3 91,7 82,1 87,5 83,1 75,9 79,3 81,8 64,6 57,4 62,2 40,7 25,9 16,7 40 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12,4 0 7,1 6,3 16,7 14,3 50 0 0 25 27,3 20 25 14,3 15,8 9,4 15,4 13,2 2,6 9,7 9,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 4,8 2,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 23,1 6,7 7,7 5 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 66 0 0 0 75 72,2 66,7 70,5 82,4 77,8 81,7 78,9 69,6 77 72,1 67,6 59,5 55,8 34,3 11,7 16,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,3 0 0 0 33,3 0 0 50 10,5 31,3 27,3 35,3 14,3 8 20 11 9,1 9,6 7,7 5,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,3 0 0 0 0 7,7 0 0 5,3 20,7 3,8 3,7 11,6 6,5 6,2 10,3 4,8 4,8 4,5 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,4 0 0 0 0 28,6 12,5 33,3 40 21,4 7,1 23,5 0 4,3 13,8 17,8 12,5 14,3 20,4 9,8 11,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51,7 25 28,6 38,1 42,1 64,2 71,1 62,5 61,1 66,7 63,3 53,6 41 56,7 55,8 50 33,3 46,2 57,9 21,4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,2 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17,8 37,5 9,4 29,6 30,4 16,1 8,8 25 27,8 23,5 25,9 11,5 33,3 28,9 7,7 14,3 5 6,1 6,1 15,4 9,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 90 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 91,4 92,5 90,2 90,4 91,3 89 88,2 87 40 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 90,4 0 0 0 0 0 0 100 100 100 84,4 93,2 94,7 93,2 93,8 89,6 88 85 88,2 100 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 95,3 0 0 0 100 93,4 96,8 84,1 87,9 98,1 97,2 95,3 96,3 99,2 94,3 97,5 94,6 100 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 77,3 0 0 21,4 44,4 76,7 90,7 96,6 80,8 93,4 84,5 92 85,6 86,8 78,6 77,9 68,2 42,1 32 23,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3,7 0 0 0 0 0 0 20 0 0 14,3 33,3 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 29,5 0 0 0 31,6 26,7 0 0 50 0 33,3 40 71,4 60 20 20,8 46,2 11,1 33,3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 56,5 0 0 0 33,3 100 40 71,4 63,6 65,4 60 61,3 67 53,4 47,3 61,7 48,7 42,4 27,3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 0 0,9 1,4 1,1 1,1 0,8 0 0,3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 88,1 0 21,4 18,8 28,6 79,2 86,4 89,5 97,6 93,1 94,5 91,8 92,6 93,7 91,1 83,9 80,8 78,3 57,1 50 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 22,1 100 100 33,3 41,2 70 78,9 41,7 36,4 28 17,9 21,3 14,8 17,9 16,2 24,2 9,7 13,8 7,1 7,7 16,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 18,6 0 2,8 0 0 0 9,7 11,1 25,8 20 50 34,8 35,1 32 28,3 26,6 21,1 28,6 19,1 20,9 8,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 26,8 0 0 0 0 0 57,1 100 14,3 35,7 40 58,3 48,7 44,3 26,3 30,7 26,1 22,7 13,3 6,4 5 0
Urolitiáza (N20-N23) 55,3 0 0 0 0 33,3 38,1 41,9 63,6 46,5 44,2 54,6 43,9 61,7 63,6 60,4 57,4 58,1 69,5 66,7 33,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30,6 0 10 29,6 38,5 7,9 28,1 25,8 28,6 50 60,2 67,4 60 48,9 48,3 38,8 28,9 16,4 7,7 1,9 2,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 78,6 71,7 63,5 69,4 78,2 70,4 72,3 56,5 50 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 77,3 16,7 89,7 84,8 90,6 82,4 88 86,5 84,6 96,7 75,6 77,8 78,8 65 82,8 61,2 54,9 52,3 61,9 70 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 91,6 0 0 100 0 100 100 86,7 82,4 100 88,9 89,5 100 83,3 100 100 66,7 100 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 73,2 0 0 0 100 63,6 68,2 72 63,6 79,4 70,4 82,6 89,5 90 40 100 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 68,9 0 0 0 0 22,2 42,9 48,9 63,3 77,5 73 70,8 68,8 73,3 81,5 72 78,6 76,5 75 85,7 33,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 89,1 0 0 0 100 74,4 83,3 83 80,8 88,1 90,9 91,5 93 92,5 91,2 94,4 89,7 92,2 92,2 76,9 0 0
Lékařský potrat (O04) 53,1 0 0 0 0 51,4 42,2 53,1 56,7 50,8 62,5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 70,3 0 0 0 0 57,7 69,3 68,9 73,9 70,5 65,7 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 18,9 0 0 0 0 8,3 11,9 17,3 22,9 23 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,5 0 0 0 0 7,4 13,3 14,3 15,9 18,2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,7 0 0 0 0 2,1 7,1 7,1 8,8 8,5 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 96 0 0 0 0 96,3 94,2 95,7 96,4 95,9 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 73,5 0 0 0 0 0 75 67,7 82,6 71,4 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 29,1 0 0 0 0 100 9,1 58,3 18,8 22,2 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,8 54,1 84,4 76,3 73,2 68,2 73,1 65 83,3 62,5 53,8 100 83,3 55,6 50 22,2 57,1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,6 0 3,6 5 2 12,4 24,1 28,9 30,6 53,3 50 34,5 18,2 11,1 34,5 9,4 13,8 7,9 7,5 13,6 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 100 0 0 0 50 0 100 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,2 0 0,9 9,2 3,3 1,2 16 8 8,5 9,1 13,1 14,4 7,1 7,7 7,2 6,1 5,1 3,3 2,4 4,8 4,8 0
Nitrolební poranění (S06) 7,4 6,7 0 0 0 0 0,8 2,2 2,6 6,8 8 11,5 5,5 9,3 10,2 16,7 22,3 16,9 16,3 2,9 0 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11,8 0 2,2 6,9 1,2 9,9 33,3 29,7 28,6 25,7 34,1 28,9 32,3 17,1 13,9 15,2 17,9 6,3 3,3 10 0 20
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86 0 82,4 74,7 78,3 83,3 85,7 92,9 93,3 89,3 94,3 93 97,6 92,9 93,8 94,4 86,8 81,8 85,7 50 62,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 76,9 0 33,3 25 66,7 80 86,7 83,3 75 100 75 75 76,5 71,9 81,8 83,3 78,8 74,8 76,6 72,9 82,4 81,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 81,2 0 0 33,3 64,5 93,8 90,3 90,7 80,9 88,5 90,3 85,2 81,3 82,5 90,6 88,3 83,8 64,3 50 44,4 100 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,8 0 32,1 46 42,9 70,5 73,3 76,8 73,1 76,4 73,7 74,8 71,2 65,2 54,1 58,2 43,6 28,8 19,2 11,6 7,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 47,8 33,3 34,5 37,5 66,7 50 25 100 25 40 66,7 50 58,3 60 77,8 75 66,7 100 0 50 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 65,5 0 33,3 0 0 42,9 83,3 42,9 55,6 53,8 72,2 80 57,1 80 66,7 67,4 64,7 64,4 65 60 100 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 87,4 0 0 66,7 100 78,6 83,3 100 90 100 94,1 100 88,9 90,9 100 66,7 66,7 100 66,7 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,6 0 3,5 7,4 0 5,9 20 0 6,7 22,2 0 16,7 7,7 22,7 0 0 20 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 5,1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 60,6 0 0 0 0 25 0 60 62,5 48,5 78,6 33,3 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,1 40 7,1 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 2,2 0 1,6 1,1 3 4,5 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17,1 3,4 21,8 37,6 43,8 31,1 12,2 6,1 4,4 5 17,6 32,4 40,8 44,3 36,3 43 45,9 45,5 45,6 35,9 25 100
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,6 1,8 26,4 39,9 28,9 28,9 35,7 33,5 32,1 37,2 45,5 47,5 43,5 40,6 35,8 33,9 29,2 23,7 16,9 11,9 11,1 8,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)