8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 42 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 3 2 6 5 4 6 7 2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 47 1 0 4 3 7 6 8 5 2 4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 506 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 10 22 36 87 107 85 69 47 25 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 16 17 17 10 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 211 0 0 1 1 0 0 6 1 2 4 7 12 15 21 25 31 33 22 20 10 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 439 0 0 0 0 0 0 2 8 13 16 48 39 53 60 70 60 52 13 3 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 152 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 14 14 21 26 20 11 10 5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 71 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 6 12 7 13 11 12 1 2 1 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 34 39 55 46 24 18 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 24 55 64 55 49 43 18 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 899 2 3 2 9 11 11 12 21 28 32 37 76 97 135 175 115 78 43 9 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 23 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 2 1 1 3 1 3 0 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 35 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 2 4 3 6 10 2 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 509 0 0 0 0 0 2 7 19 52 126 149 86 21 24 13 6 2 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 124 4 24 17 15 29 38 43 58 86 74 87 87 95 125 133 94 62 39 14 0 0
Anémie (D50-D64) 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 169 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 14 14 29 40 27 16 8 5 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 463 3 0 3 3 3 13 15 24 33 46 43 43 59 63 74 27 11 0 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 10 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 211 1 0 11 3 2 5 2 8 13 23 9 19 28 23 21 18 12 10 2 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 79 0 1 1 0 0 3 2 1 2 2 7 4 4 14 10 9 8 9 2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 664 8 39 31 5 5 5 11 6 13 18 22 35 51 76 104 78 71 60 16 10 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 265 2 30 54 20 16 18 15 12 19 11 13 8 11 16 11 4 4 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Angina pectoris (I20) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 5 7 1 4 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 358 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 17 39 50 76 80 54 30 6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 192 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 5 20 27 32 29 39 24 9 1
Selhání srdce (I50) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 8 3 1 0 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 167 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 10 7 14 18 33 38 19 14 3 0 0
Ateroskleróza (I70) 364 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 14 39 66 85 64 37 20 20 6 1
Varixy dolních končetin (I83) 565 0 0 0 0 0 4 24 44 70 84 60 84 82 58 36 13 5 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 376 0 0 1 9 11 13 7 9 13 7 9 17 19 42 59 46 57 39 13 4 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 16 0 1 4 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 37 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1 8 5 5 6 1 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 366 0 676 484 62 40 28 22 18 12 3 8 2 3 1 3 3 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 675 0 0 13 11 27 42 53 64 74 60 49 69 54 51 54 29 17 7 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 110 0 0 0 0 2 2 1 1 3 5 3 6 14 9 25 14 11 9 3 2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 143 0 0 0 1 9 13 14 10 14 6 6 10 10 18 16 6 5 5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 120 0 0 0 3 4 5 13 8 10 7 8 9 14 18 4 7 4 2 4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 64 0 0 0 0 0 2 6 3 2 1 4 9 4 7 6 8 6 2 3 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 38 0 0 0 0 3 2 0 5 1 2 1 1 1 6 3 4 3 2 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 845 0 3 82 140 112 105 67 76 52 42 18 27 27 37 19 18 9 4 4 3 0
Tříselná kýla (K40) 1 104 20 68 43 10 15 36 27 43 46 52 61 83 100 131 120 101 76 48 20 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 857 4 32 29 2 7 11 25 46 64 75 66 82 82 89 101 66 44 24 7 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 65 0 0 0 0 3 9 5 4 7 16 8 1 2 3 4 2 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 189 5 4 1 0 3 4 7 6 5 7 9 8 10 13 21 25 22 17 15 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 3 4 12 11 8 7 6 2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 472 3 2 4 3 12 15 22 19 54 42 46 62 57 46 44 18 14 5 3 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 46 0 2 1 1 0 3 0 1 2 0 2 1 0 2 7 7 4 8 2 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 3 2 2 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 191 0 0 3 6 14 24 25 59 90 98 95 91 154 147 136 129 60 40 16 3 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 93 0 0 0 0 0 0 2 6 3 8 2 7 7 10 13 18 9 5 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 40 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 1 5 3 0 7 10 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 84 0 0 0 0 1 2 2 1 4 10 5 8 7 5 9 10 7 9 4 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 303 4 7 2 6 19 19 26 18 20 16 10 18 16 33 31 24 15 7 10 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 116 2 3 9 3 10 3 7 7 8 11 6 5 9 5 11 4 6 4 3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 857 0 0 0 0 1 1 1 7 8 27 34 46 102 150 160 156 106 49 9 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 213 0 0 0 0 1 1 2 3 15 31 64 73 157 198 225 236 139 62 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 016 0 0 1 7 48 68 42 68 115 103 103 107 120 116 78 24 11 5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 072 1 1 11 22 67 52 59 50 76 90 76 103 136 133 117 49 20 6 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 55 0 0 0 8 6 1 0 1 2 4 3 8 5 5 3 8 0 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 525 0 0 0 0 1 5 10 35 50 48 56 60 87 48 62 36 20 7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 2 0 2 1 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 026 0 9 4 6 20 19 23 33 79 112 115 133 151 133 103 62 19 3 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 134 0 2 3 12 15 8 13 8 11 10 9 7 9 9 11 3 2 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 142 0 3 0 1 6 2 5 6 4 6 8 7 14 21 13 13 12 12 6 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 199 0 0 0 0 0 1 3 3 5 4 10 4 16 31 30 41 22 19 8 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 572 0 0 1 1 5 12 13 23 31 52 42 53 63 76 71 65 28 22 12 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 496 0 1 4 2 1 2 4 6 15 36 37 54 69 81 75 52 35 14 5 2 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 31 56 81 72 51 24 6 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 605 1 52 86 46 42 42 27 28 28 16 15 29 43 46 42 28 21 11 1 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 139 0 0 0 0 7 6 11 9 24 15 24 10 14 6 7 3 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 147 0 0 1 0 4 13 19 22 22 20 17 7 7 4 3 7 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 907 0 0 0 1 9 23 33 41 88 106 165 175 89 55 51 34 26 7 3 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 398 0 0 0 8 27 84 188 212 243 200 213 180 202 238 235 197 119 33 17 1 1
Lékařský potrat (O04) 346 0 0 0 3 19 58 69 74 64 55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 691 0 0 0 0 20 73 185 194 171 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 610 0 0 0 0 11 74 180 199 121 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 29 0 0 0 0 0 5 6 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 263 0 0 0 0 5 33 89 95 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 224 0 0 0 0 20 148 361 427 226 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 44 0 0 0 0 0 2 12 17 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 16 0 0 0 0 0 2 2 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 456 86 106 121 36 28 11 14 11 7 10 7 3 6 8 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 239 0 1 6 23 21 27 19 34 28 16 11 11 9 10 9 4 2 4 3 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 16 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 165 2 1 7 3 2 4 3 6 6 8 9 16 9 18 20 20 14 12 4 1 0
Nitrolební poranění (S06) 167 0 1 0 4 4 4 4 7 5 15 10 9 15 23 10 21 7 19 4 4 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 133 0 6 3 5 9 13 19 11 9 15 8 8 10 6 5 1 2 2 0 0 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 515 0 10 45 55 17 11 15 25 23 27 38 32 43 43 38 38 24 21 9 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 821 0 0 2 0 3 6 4 6 6 7 11 10 29 47 64 83 110 176 170 75 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 583 0 2 7 4 17 32 28 42 61 63 47 59 42 52 55 30 20 9 11 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 528 0 17 40 70 160 214 206 209 263 250 213 200 194 151 133 84 56 46 17 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 77 8 24 4 1 1 2 3 6 3 4 8 3 4 3 1 1 0 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 318 1 0 0 3 4 2 4 5 10 12 10 16 32 28 61 45 42 23 15 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 126 0 2 3 3 12 9 14 10 18 16 7 9 10 6 3 1 0 1 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 14 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 101 0 0 0 0 1 1 4 18 16 48 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 176 1 12 20 48 56 67 71 73 93 104 103 90 105 122 83 54 35 25 11 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 39 297 163 1 150 1 173 698 1 047 1 592 2 256 2 673 2 858 2 627 2 477 2 698 3 200 3 685 3 811 3 002 2 014 1 320 627 201 25
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 0 0 3 7 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,3 0 0 3 3,5 6,9 0 2,4 0 0 2,1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 36 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 6,6 0 0 0 0 3,4 2,5 0 0 1,8 0 9,6 7,5 4,6 13,5 12,5 13,9 31 47 24,7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,4 15,8 0 11,9 10,6 24 15,1 19,1 11,3 3,6 8,3 0 2,5 2,3 2,2 2,5 3,5 5,2 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 79,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7,3 18,7 24,1 54,9 83,3 195,6 267,9 295,7 356,2 315,6 308,3 144 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,4 0 9,3 36 42,6 59,1 51,6 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 33,2 0 0 3 3,5 0 0 14,3 2,3 3,6 8,3 16,9 29,9 34,7 47,2 62,6 107,8 170,4 147,7 246,7 360,1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 69 0 0 0 0 0 0 4,8 18 23,7 33,3 115,5 97,2 122,7 134,9 175,2 208,7 268,4 87,3 37 72 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,9 0 0 0 0 0 0 0 18 14,6 16,7 16,9 34,9 32,4 47,2 65,1 69,6 56,8 67,2 61,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,6 2,1 14,4 29,9 16,2 29,2 27,5 41,7 5,2 13,4 12,3 36 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 32,4 78,7 87,7 137,7 160 123,9 120,9 24,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 52,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37,4 55,6 123,7 160,2 191,3 253 288,8 222 180,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 141,3 31,5 11,4 6 31,7 37,8 27,6 28,6 47,3 51,1 66,6 89,1 189,5 224,5 303,6 438,1 400,1 402,7 288,8 111 108 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 10,9 8,3 4,8 2,5 2,3 6,7 2,5 10,4 0 0 12,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,5 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,5 6,2 0 5 9,3 6,7 15 34,8 10,3 6,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 80 0 0 0 0 0 5 16,7 42,8 94,9 262,3 358,7 214,4 48,6 54 32,5 20,9 10,3 13,4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 176,7 63,1 91,5 50,8 52,8 99,6 95,5 102,4 130,7 156,9 154 209,4 216,9 219,9 281,1 332,9 327 320,1 261,9 172,7 0 0
Anémie (D50-D64) 1,4 0 0 0 3,5 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 0 2,2 2,5 7 5,2 0 12,3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,1 0 0 0 0 6,9 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 5 3,5 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 10,4 19,3 34,9 32,4 65,2 100,1 93,9 82,6 53,7 61,7 72 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 72,8 47,3 0 9 10,6 10,3 32,7 35,7 54,1 60,2 95,8 103,5 107,2 136,6 141,7 185,3 93,9 56,8 0 0 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 0 0 0 6,9 2,5 7,1 2,3 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 0 0 0 0 0 2,5 2,4 0 1,8 8,3 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 13,4 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33,2 15,8 0 32,8 10,6 6,9 12,6 4,8 18 23,7 47,9 21,7 47,4 64,8 51,7 52,6 62,6 61,9 67,2 24,7 36 0
Katarakta (H25-H26, H28) 12,4 0 3,8 3 0 0 7,5 4,8 2,3 3,6 4,2 16,9 10 9,3 31,5 25 31,3 41,3 60,4 24,7 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 104,4 126,1 148,7 92,6 17,6 17,2 12,6 26,2 13,5 23,7 37,5 53 87,3 118 170,9 260,4 271,3 366,5 402,9 197,3 360,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 41,7 31,5 114,4 161,2 70,4 54,9 45,2 35,7 27 34,7 22,9 31,3 19,9 25,5 36 27,5 13,9 20,6 6,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 5,2 0 0 36 0
Angina pectoris (I20) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3,5 0 0 12,3 36 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 6,9 13,5 12,5 24,4 5,2 26,9 24,7 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 56,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,1 9,6 42,4 90,3 112,4 190,3 278,3 278,8 201,5 74 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,4 0 0 4,5 0 3,5 0 0 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 30,2 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1,8 2,1 2,4 5 11,6 45 67,6 111,3 149,7 261,9 296 324,1 318,5
Selhání srdce (I50) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,1 0 0 2,3 2,2 0 3,5 41,3 20,1 12,3 0 318,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 26,3 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 9,1 6,2 24,1 17,5 32,4 40,5 82,6 132,2 98,1 94 37 0 0
Ateroskleróza (I70) 57,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 10,4 9,6 34,9 90,3 148,4 212,8 222,6 191 134,3 246,7 216,1 318,5
Varixy dolních končetin (I83) 88,8 0 0 0 0 0 10 57,2 99,1 127,7 174,9 144,4 209,4 189,8 130,4 90,1 45,2 25,8 6,7 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 59,1 0 0 3 31,7 37,8 32,7 16,7 20,3 23,7 14,6 21,7 42,4 44 94,4 147,7 160 294,3 261,9 160,3 144 318,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 0 3,8 11,9 7 3,4 5 0 0 1,8 2,1 0 0 2,3 4,5 0 0 0 6,7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11,6 2,2 20 17,4 25,8 40,3 12,3 72 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 214,7 0 2 577,4 1 445,0 218,2 137,4 70,3 52,4 40,5 21,9 6,2 19,3 5 6,9 2,2 7,5 10,4 5,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 106,1 0 0 38,8 38,7 92,7 105,5 126,2 144,2 135 124,9 118 172 125 114,7 135,2 100,9 87,8 47 0 36 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 2,3 4,5 7,5 0 5,2 0 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17,3 0 0 0 0 6,9 5 2,4 2,3 5,5 10,4 7,2 15 32,4 20,2 62,6 48,7 56,8 60,4 37 72 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 22,5 0 0 0 3,5 30,9 32,7 33,3 22,5 25,5 12,5 14,4 24,9 23,1 40,5 40,1 20,9 25,8 33,6 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 18,9 0 0 0 10,6 13,7 12,6 31 18 18,2 14,6 19,3 22,4 32,4 40,5 10 24,4 20,6 13,4 49,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,8 0 0 0 0 6,9 0 0 2,3 0 2,1 4,8 7,5 6,9 6,7 2,5 7 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,1 0 0 0 0 0 5 14,3 6,8 3,6 2,1 9,6 22,4 9,3 15,7 15 27,8 31 13,4 37 36 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6 0 0 0 0 10,3 5 0 11,3 1,8 4,2 2,4 2,5 2,3 13,5 7,5 13,9 15,5 13,4 37 36 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 132,8 0 11,4 244,8 492,8 384,6 263,8 159,6 171,2 94,9 87,4 43,3 67,3 62,5 83,2 47,6 62,6 46,5 26,9 49,3 108 0
Tříselná kýla (K40) 173,6 315,4 259,3 128,4 35,2 51,5 90,4 64,3 96,9 83,9 108,2 146,8 206,9 231,5 294,6 300,4 351,4 392,3 322,3 246,7 144 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 134,7 63,1 122 86,6 7 24 27,6 59,5 103,6 116,8 156,1 158,9 204,4 189,8 200,1 252,8 229,6 227,1 161,2 86,3 36 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,2 0 0 0 0 10,3 22,6 11,9 9 12,8 33,3 19,3 2,5 4,6 6,7 10 7 0 6,7 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 5,2 13,4 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 29,7 78,8 15,3 3 0 10,3 10 16,7 13,5 9,1 14,6 21,7 19,9 23,1 29,2 52,6 87 113,6 114,2 185 216,1 318,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 6,2 21,7 7,5 9,3 27 27,5 27,8 36,1 40,3 24,7 36 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 74,2 47,3 7,6 11,9 10,6 41,2 37,7 52,4 42,8 98,5 87,4 110,7 154,6 131,9 103,4 110,1 62,6 72,3 33,6 37 36 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,2 0 7,6 3 3,5 0 7,5 0 2,3 3,6 0 4,8 2,5 0 4,5 17,5 24,4 20,6 53,7 24,7 108 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 2,3 2,2 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,1 2,4 5 2,3 6,7 7,5 7 10,3 0 12,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 187,2 0 0 9 21,1 48,1 60,3 59,5 132,9 164,2 204 228,7 226,9 356,5 330,6 340,5 448,8 309,7 268,6 197,3 108 318,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 14,6 0 0 0 0 0 0 4,8 13,5 5,5 16,7 4,8 17,5 16,2 22,5 32,5 62,6 46,5 33,6 24,7 36 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,3 0 0 0 3,5 0 2,5 0 2,3 1,8 12,5 2,4 12,5 6,9 0 17,5 34,8 10,3 13,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,2 0 0 0 0 3,4 5 4,8 2,3 7,3 20,8 12 19,9 16,2 11,2 22,5 34,8 36,1 60,4 49,3 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 47,6 63,1 26,7 6 21,1 65,3 47,7 61,9 40,5 36,5 33,3 24,1 44,9 37 74,2 77,6 83,5 77,4 47 123,3 72 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,2 31,5 11,4 26,9 10,6 34,3 7,5 16,7 15,8 14,6 22,9 14,4 12,5 20,8 11,2 27,5 13,9 31 26,9 37 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 134,7 0 0 0 0 3,4 2,5 2,4 15,8 14,6 56,2 81,8 114,7 236,1 337,3 400,5 542,7 547,2 329,1 111 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 190,7 0 0 0 0 3,4 2,5 4,8 6,8 27,4 64,5 154,1 182 363,4 445,3 563,3 821 717,6 416,4 74 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 159,7 0 0 3 24,6 164,8 170,8 100 153,2 209,8 214,4 247,9 266,8 277,8 260,9 195,3 83,5 56,8 33,6 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 168,5 15,8 3,8 32,8 77,4 230,1 130,6 140,5 112,6 138,7 187,4 182,9 256,8 314,8 299,1 292,9 170,5 103,2 40,3 37 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 8,6 0 0 0 28,2 20,6 2,5 0 2,3 3,6 8,3 7,2 19,9 11,6 11,2 7,5 27,8 0 6,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 82,5 0 0 0 0 3,4 12,6 23,8 78,8 91,2 99,9 134,8 149,6 201,4 107,9 155,2 125,2 103,2 47 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 10 9,3 4,5 0 7 5,2 0 12,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 161,3 0 34,3 11,9 21,1 68,7 47,7 54,8 74,3 144,1 233,2 276,8 331,6 349,5 299,1 257,8 215,7 98,1 20,1 24,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 21,1 0 7,6 9 42,2 51,5 20,1 31 18 20,1 20,8 21,7 17,5 20,8 20,2 27,5 10,4 10,3 6,7 12,3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 22,3 0 11,4 0 3,5 20,6 5 11,9 13,5 7,3 12,5 19,3 17,5 32,4 47,2 32,5 45,2 61,9 80,6 74 108 0
Selhání ledvin (N17-N19) 31,3 0 0 0 0 0 2,5 7,1 6,8 9,1 8,3 24,1 10 37 69,7 75,1 142,6 113,6 127,6 98,7 72 0
Urolitiáza (N20-N23) 89,9 0 0 3 3,5 17,2 30,1 31 51,8 56,6 108,2 101,1 132,1 145,8 170,9 177,7 226,1 144,5 147,7 148 72 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 78 0 3,8 11,9 7 3,4 5 9,5 13,5 27,4 74,9 89,1 134,6 159,7 182,1 187,8 180,9 180,7 94 61,7 72 318,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 52,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 15 71,8 125,9 202,8 250,5 263,3 161,2 74 72 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 95,1 15,8 198,3 256,8 161,9 144,2 105,5 64,3 63,1 51,1 33,3 36,1 72,3 99,5 103,4 105,1 97,4 108,4 73,9 12,3 36 0
Nemoci prsu (N60-N64) 21,9 0 0 0 0 24 15,1 26,2 20,3 43,8 31,2 57,8 24,9 32,4 13,5 17,5 10,4 10,3 6,7 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23,1 0 0 3 0 13,7 32,7 45,2 49,6 40,1 41,6 40,9 17,5 16,2 9 7,5 24,4 5,2 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 142,6 0 0 0 3,5 30,9 57,8 78,6 92,4 160,5 220,7 397,2 436,3 206 123,7 127,7 118,3 134,2 47 37 36 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 377 0 0 0 28,2 92,7 211 447,7 477,6 443,3 416,3 512,7 448,8 467,6 535,2 588,3 685,3 614,3 221,6 209,7 36 318,5
Lékařský potrat (O04) 54,4 0 0 0 10,6 65,3 145,7 164,3 166,7 116,8 114,5 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 108,6 0 0 0 0 68,7 183,4 440,6 437 312 93,7 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 95,9 0 0 0 0 37,8 185,9 428,7 448,3 220,8 47,9 2,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4,6 0 0 0 0 0 12,6 14,3 27 7,3 2,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 41,3 0 0 0 0 17,2 82,9 212 214 69,3 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 192,4 0 0 0 0 68,7 371,8 859,7 961,9 412,3 87,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6,9 0 0 0 0 0 5 28,6 38,3 14,6 8,3 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,5 0 0 0 0 0 5 4,8 15,8 5,5 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,2 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 47,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 71,7 1 356,0 404,1 361,3 126,7 96,2 27,6 33,3 24,8 12,8 20,8 16,9 7,5 13,9 18 5 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 37,6 0 3,8 17,9 81 72,1 67,8 45,2 76,6 51,1 33,3 26,5 27,4 20,8 22,5 22,5 13,9 10,3 26,9 37 0 318,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,5 0 0 3 7 0 2,5 0 0 0 0 2,4 0 4,6 11,2 5 3,5 5,2 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 25,9 31,5 3,8 20,9 10,6 6,9 10 7,1 13,5 10,9 16,7 21,7 39,9 20,8 40,5 50,1 69,6 72,3 80,6 49,3 36 0
Nitrolební poranění (S06) 26,3 0 3,8 0 14,1 13,7 10 9,5 15,8 9,1 31,2 24,1 22,4 34,7 51,7 25 73,1 36,1 127,6 49,3 144 318,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,9 0 22,9 9 17,6 30,9 32,7 45,2 24,8 16,4 31,2 19,3 19,9 23,1 13,5 12,5 3,5 10,3 13,4 0 0 318,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 81 0 38,1 134,4 193,6 58,4 27,6 35,7 56,3 42 56,2 91,5 79,8 99,5 96,7 95,1 132,2 123,9 141 111 0 318,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 129,1 0 0 6 0 10,3 15,1 9,5 13,5 10,9 14,6 26,5 24,9 67,1 105,7 160,2 288,7 567,9 1 181,9 2 096,7 2 700,8 3 821,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 91,7 0 7,6 20,9 14,1 58,4 80,4 66,7 94,6 111,3 131,1 113,1 147,1 97,2 116,9 137,7 104,4 103,2 60,4 135,7 72 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 397,4 0 64,8 119,4 246,4 549,5 537,6 490,6 470,8 479,8 520,4 512,7 498,7 449 339,6 332,9 292,2 289,1 308,9 209,7 144 318,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 12,1 126,1 91,5 11,9 3,5 3,4 5 7,1 13,5 5,5 8,3 19,3 7,5 9,3 6,7 2,5 3,5 0 0 12,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 50 15,8 0 0 10,6 13,7 5 9,5 11,3 18,2 25 24,1 39,9 74,1 63 152,7 156,5 216,8 154,5 185 180,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 19,8 0 7,6 9 10,6 41,2 22,6 33,3 22,5 32,8 33,3 16,9 22,4 23,1 13,5 7,5 3,5 0 6,7 24,7 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 2,2 0 11,4 0 3,5 0 0 0 2,3 1,8 0 0 5 6,9 4,5 2,5 0 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,8 0 2,4 2,5 0 0 2,5 0 5,2 0 12,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 15,9 0 0 0 0 3,4 2,5 9,5 40,5 29,2 99,9 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0 7,6 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 184,9 15,8 45,8 59,7 169 192,3 168,3 169,1 164,4 169,7 216,5 247,9 224,4 243 274,3 207,8 187,9 180,7 167,9 135,7 108 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 177,7 2 570,2 4 384,6 3 502,1 2 457,0 3 595,7 3 999,1 5 372,6 6 021,2 5 214,1 5 468,7 5 962,6 6 726,8 7 406,9 8 286,7 9 540,4 10 443,2 10 397,0 8 864,4 7 733,1 7 238,0 7 961,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 5,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 2,3 % 7,7 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 21,1 % 15,0 % 7,4 % 17,6 % 7,5 % 5,3 % 10,9 % 11,1 % 4,3 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,7 % 2,9 % 0,0 % 5,3 % 6,7 % 7,8 % 8,7 % 16,0 % 10,2 % 3,8 % 8,9 % 0,0 % 1,8 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 22,2 % 25,0 % 16,7 % 31,0 % 19,9 % 23,6 % 25,0 % 22,7 % 28,5 % 29,0 % 36,2 % 30,8 % 0,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 7,5 % 12,1 % 10,7 % 11,6 % 11,4 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 59,4 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 85,7 % 50,0 % 25,0 % 40,0 % 70,0 % 75,0 % 93,8 % 70,0 % 55,6 % 64,6 % 66,0 % 38,6 % 51,3 % 76,9 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 64,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 47,1 % 81,3 % 47,1 % 78,7 % 67,2 % 66,3 % 63,2 % 64,2 % 59,4 % 71,2 % 54,2 % 30,0 % 33,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 39,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 72,7 % 33,3 % 47,1 % 30,4 % 43,8 % 35,9 % 29,6 % 41,9 % 54,1 % 36,7 % 50,0 % 27,8 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 25,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 14,3 % 40,0 % 44,4 % 26,9 % 20,6 % 33,3 % 25,0 % 5,0 % 10,5 % 14,3 % 100,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 44,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 48,1 % 50,0 % 41,5 % 47,4 % 46,9 % 43,6 % 41,9 % 18,2 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 60,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,4 % 62,5 % 61,5 % 67,9 % 59,3 % 52,9 % 61,3 % 59,7 % 62,1 % 71,4 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 22,2 % 40,0 % 9,4 % 12,5 % 31,0 % 36,7 % 20,4 % 32,4 % 20,2 % 25,2 % 24,2 % 24,2 % 25,8 % 22,1 % 23,5 % 21,9 % 21,9 % 22,7 % 17,5 % 8,9 % 17,6 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 63,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 66,7 % 50,0 % 100,0 % 33,3 % 75,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 16,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 60,0 % 50,0 % 0,0 % 14,3 % 15,4 % 7,9 % 14,0 % 24,4 % 12,5 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 89,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 82,6 % 91,2 % 89,4 % 93,1 % 86,0 % 100,0 % 92,3 % 92,9 % 66,7 % 100,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 51,4 % 26,7 % 75,0 % 65,4 % 60,0 % 80,6 % 76,0 % 79,6 % 76,3 % 71,1 % 75,5 % 66,4 % 61,7 % 55,9 % 45,6 % 42,1 % 38,5 % 30,4 % 32,0 % 31,1 % 0,0 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,0 % 1,7 % 0,8 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,3 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 7,9 % 12,7 % 9,5 % 11,3 % 15,3 % 16,2 % 12,6 % 11,9 % 4,4 % 6,1 % 14,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 16,3 % 2,1 % 0,0 % 1,3 % 3,2 % 4,7 % 30,2 % 28,8 % 42,1 % 39,8 % 53,5 % 58,1 % 39,8 % 42,8 % 40,6 % 42,3 % 14,0 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 2,3 % 4,7 % 1,5 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 1,6 % 7,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,6 % 8,3 % 0,0 % 22,9 % 5,2 % 5,9 % 17,2 % 3,6 % 11,3 % 11,3 % 19,7 % 7,8 % 12,8 % 12,3 % 8,6 % 8,4 % 10,1 % 9,4 % 12,2 % 6,3 % 16,7 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 96,3 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 90,9 % 100,0 % 88,9 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 72,4 % 66,7 % 76,5 % 72,1 % 38,5 % 41,7 % 55,6 % 64,7 % 42,9 % 61,9 % 60,0 % 66,7 % 81,4 % 82,3 % 71,0 % 82,5 % 77,2 % 74,7 % 69,0 % 61,5 % 71,4 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 27,3 % 7,7 % 40,0 % 65,9 % 48,8 % 45,7 % 56,3 % 41,7 % 35,3 % 45,2 % 23,4 % 23,6 % 12,1 % 14,3 % 21,3 % 15,1 % 5,6 % 8,3 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 25,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 2,9 % 2,3 % 3,3 % 0,5 % 2,2 % 2,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 19,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 10,0 % 16,0 % 20,2 % 23,9 % 20,7 % 20,8 % 23,8 % 19,0 % 15,7 % 6,5 % 0,0 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,0 % 1,8 % 2,2 % 2,7 % 6,6 % 6,3 % 7,3 % 7,0 % 10,2 % 11,2 % 13,8 % 20,0 %
Selhání srdce (I50) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,6 % 0,0 % 0,3 % 1,9 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 5,3 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 10,5 % 16,1 % 5,6 % 12,2 % 7,2 % 8,1 % 6,3 % 8,4 % 7,1 % 4,3 % 2,6 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 25,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 62,5 % 30,8 % 29,8 % 37,5 % 32,2 % 24,1 % 26,3 % 22,4 % 13,2 % 23,0 % 20,7 % 50,0 %
Varixy dolních končetin (I83) 65,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 88,9 % 89,8 % 86,4 % 80,8 % 74,1 % 83,2 % 82,0 % 63,7 % 50,7 % 26,5 % 13,5 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 17,8 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 32,1 % 22,9 % 44,8 % 20,6 % 30,0 % 20,6 % 10,8 % 9,1 % 16,7 % 11,9 % 18,2 % 22,1 % 18,9 % 19,1 % 15,3 % 12,3 % 14,3 % 33,3 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,4 % 0,0 % 0,3 % 2,6 % 3,3 % 1,2 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,4 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 6,0 % 1,2 % 4,6 % 2,6 % 2,5 % 2,4 % 0,5 % 2,5 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 89,0 % 0,0 % 88,9 % 89,1 % 88,6 % 87,0 % 87,5 % 88,0 % 94,7 % 80,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 67,2 % 0,0 % 0,0 % 41,9 % 44,0 % 50,9 % 56,0 % 66,3 % 66,0 % 66,1 % 66,7 % 75,4 % 80,2 % 83,1 % 73,9 % 80,6 % 63,0 % 81,0 % 70,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 8,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 9,1 % 6,3 % 20,0 % 15,8 % 15,6 % 7,0 % 10,9 % 11,8 % 7,8 % 9,3 % 6,9 % 6,9 % 6,2 % 3,9 % 6,3 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 65,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 60,0 % 81,3 % 87,5 % 83,3 % 87,5 % 66,7 % 50,0 % 83,3 % 47,6 % 72,0 % 72,7 % 66,7 % 41,7 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 48,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 60,0 % 100,0 % 38,5 % 56,5 % 42,1 % 58,8 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 66,7 % 54,5 % 33,3 % 36,8 % 44,4 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 11,1 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 11,5 % 5,3 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 16,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 60,0 % 37,5 % 14,3 % 11,1 % 21,1 % 23,7 % 16,0 % 16,7 % 14,0 % 22,9 % 14,3 % 4,2 % 14,3 % 5,3 % 0,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,7 % 5,1 % 0,0 % 13,5 % 2,2 % 5,4 % 3,4 % 2,9 % 2,2 % 7,7 % 3,7 % 4,0 % 2,7 % 1,5 % 4,3 % 2,9 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 87,2 % 0,0 % 100,0 % 90,1 % 89,7 % 88,9 % 97,2 % 87,0 % 92,7 % 83,9 % 91,3 % 78,3 % 93,1 % 87,1 % 82,2 % 70,4 % 78,3 % 45,0 % 44,4 % 57,1 % 75,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 84,9 % 83,3 % 90,7 % 91,5 % 71,4 % 88,2 % 87,8 % 84,4 % 91,5 % 85,2 % 85,2 % 81,3 % 91,2 % 84,7 % 84,0 % 81,1 % 84,9 % 88,4 % 73,8 % 83,3 % 66,7 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 79,3 % 50,0 % 88,9 % 93,5 % 100,0 % 77,8 % 78,6 % 89,3 % 92,0 % 80,0 % 81,5 % 78,6 % 87,2 % 81,2 % 81,7 % 75,9 % 65,3 % 75,9 % 68,6 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 15,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 22,0 % 17,2 % 25,0 % 33,3 % 34,0 % 32,0 % 6,3 % 15,4 % 15,0 % 17,4 % 15,4 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 3,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 35,7 % 50,0 % 26,7 % 20,0 % 0,0 % 75,0 % 50,0 % 87,5 % 46,2 % 62,5 % 50,0 % 45,0 % 40,0 % 33,3 % 29,5 % 41,2 % 39,1 % 35,5 % 26,2 % 23,4 % 31,6 % 20,0 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 30,0 % 33,3 % 15,8 % 13,8 % 21,4 % 25,6 % 16,0 % 11,5 % 13,6 % 6,3 % 11,1 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 62,4 % 37,5 % 33,3 % 50,0 % 33,3 % 66,7 % 83,3 % 84,6 % 82,6 % 79,4 % 73,7 % 75,4 % 83,8 % 79,2 % 55,4 % 56,4 % 34,6 % 43,8 % 14,3 % 12,5 % 25,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12,8 % 0,0 % 6,5 % 5,6 % 9,1 % 0,0 % 42,9 % 0,0 % 20,0 % 33,3 % 0,0 % 22,2 % 6,7 % 0,0 % 7,4 % 16,7 % 15,2 % 12,5 % 18,6 % 11,1 % 23,1 % 0,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 2,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 4,5 % 4,2 % 5,7 % 1,6 % 7,3 % 5,7 % 5,9 % 6,3 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,6 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 85,7 % 60,9 % 77,4 % 62,5 % 61,5 % 68,7 % 68,5 % 63,8 % 64,5 % 68,8 % 62,8 % 59,4 % 56,8 % 43,8 % 27,8 % 19,5 % 14,3 % 25,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 16,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 46,2 % 25,0 % 38,1 % 16,7 % 23,3 % 22,6 % 15,6 % 17,6 % 20,9 % 11,4 % 8,6 % 5,3 % 6,3 % 0,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 7,1 % 0,0 % 4,0 % 1,7 % 9,4 % 1,0 % 6,6 % 3,7 % 0,0 % 8,9 % 16,7 % 3,9 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 16,7 % 11,8 % 7,7 % 23,5 % 35,7 % 15,6 % 32,0 % 14,0 % 9,8 % 12,9 % 11,9 % 9,6 % 13,2 % 9,3 % 0,0 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 49,1 % 33,3 % 18,4 % 10,0 % 28,6 % 59,4 % 70,4 % 70,3 % 69,2 % 69,0 % 64,0 % 47,6 % 51,4 % 47,1 % 53,2 % 59,6 % 42,9 % 41,7 % 29,2 % 41,7 % 33,3 % 0,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19,7 % 20,0 % 14,3 % 30,0 % 7,9 % 13,5 % 8,3 % 33,3 % 31,8 % 28,6 % 39,3 % 37,5 % 20,0 % 24,3 % 22,7 % 27,5 % 10,0 % 16,7 % 14,3 % 9,7 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 54,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 57,1 % 65,9 % 58,6 % 59,0 % 54,3 % 53,4 % 53,0 % 54,0 % 56,1 % 50,0 % 52,9 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 64,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 60,0 % 100,0 % 93,9 % 86,5 % 78,5 % 74,1 % 69,0 % 59,8 % 60,5 % 54,3 % 53,9 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 91,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 90,6 % 81,9 % 82,4 % 87,2 % 91,3 % 93,6 % 89,6 % 93,0 % 96,8 % 94,3 % 88,6 % 96,0 % 91,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 72,9 % 100,0 % 5,6 % 31,4 % 40,7 % 71,3 % 92,9 % 88,1 % 78,1 % 86,4 % 87,4 % 91,6 % 79,8 % 78,2 % 82,1 % 72,2 % 62,8 % 32,3 % 28,6 % 23,1 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 37,5 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 40,0 % 42,9 % 42,1 % 26,3 % 23,8 % 12,5 % 34,8 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 56,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 71,4 % 66,7 % 67,3 % 61,7 % 53,9 % 65,9 % 67,4 % 56,9 % 48,0 % 53,0 % 51,4 % 40,8 % 30,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 2,1 % 1,3 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 82,1 % 0,0 % 37,5 % 26,7 % 85,7 % 69,0 % 95,0 % 76,7 % 82,5 % 92,9 % 92,6 % 88,5 % 89,3 % 85,3 % 81,1 % 79,2 % 80,5 % 55,9 % 37,5 % 28,6 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 23,1 % 0,0 % 66,7 % 50,0 % 57,1 % 55,6 % 72,7 % 81,3 % 61,5 % 50,0 % 33,3 % 18,8 % 14,9 % 16,4 % 18,8 % 21,2 % 4,8 % 4,1 % 2,3 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 14,2 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 4,5 % 6,7 % 5,3 % 16,7 % 17,1 % 13,8 % 20,0 % 25,8 % 19,4 % 25,5 % 31,8 % 16,5 % 17,3 % 20,0 % 15,0 % 12,0 % 20,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 24,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 60,0 % 60,0 % 50,0 % 21,1 % 52,6 % 20,0 % 34,0 % 37,3 % 26,3 % 26,5 % 22,7 % 15,4 % 13,1 % 7,1 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 49,6 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 25,0 % 29,4 % 38,7 % 36,1 % 38,3 % 37,8 % 48,1 % 54,5 % 47,7 % 57,8 % 53,1 % 51,1 % 55,6 % 60,9 % 59,5 % 41,4 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 26,8 % 0,0 % 6,3 % 26,7 % 13,3 % 2,7 % 5,7 % 23,5 % 18,2 % 26,3 % 65,5 % 44,0 % 55,7 % 53,1 % 50,6 % 35,2 % 28,9 % 16,9 % 6,0 % 2,8 % 2,9 % 20,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 55,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 42,9 % 46,2 % 58,5 % 56,6 % 54,4 % 58,1 % 58,0 % 57,1 % 50,0 % 50,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 74,6 % 100,0 % 78,8 % 83,5 % 83,6 % 85,7 % 89,4 % 79,4 % 90,3 % 71,8 % 69,6 % 78,9 % 74,4 % 75,4 % 73,0 % 63,6 % 62,2 % 48,8 % 47,8 % 25,0 % 25,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 88,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 87,5 % 100,0 % 78,6 % 75,0 % 82,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 85,7 % 87,5 % 75,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 71,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 76,5 % 73,1 % 78,6 % 84,6 % 66,7 % 73,9 % 77,8 % 70,0 % 50,0 % 60,0 % 87,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 68,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 29,0 % 56,1 % 64,7 % 68,3 % 76,5 % 67,1 % 66,3 % 70,9 % 76,1 % 73,3 % 70,8 % 65,4 % 76,5 % 63,6 % 60,0 % 25,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 84,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 67,5 % 83,2 % 78,3 % 76,5 % 88,0 % 87,7 % 87,3 % 84,9 % 83,5 % 89,5 % 85,8 % 87,2 % 86,2 % 86,8 % 73,9 % 100,0 % 100,0 %
Lékařský potrat (O04) 53,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 51,4 % 47,5 % 51,9 % 58,7 % 48,1 % 60,4 % 80,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 69,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 65,8 % 70,9 % 72,7 % 69,2 % 71,4 % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 22,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % 16,6 % 23,4 % 22,1 % 27,6 % 26,4 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,6 % 9,4 % 20,3 % 17,4 % 16,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 7,3 % 8,1 % 8,0 % 7,5 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 91,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 93,1 % 91,6 % 92,2 % 92,2 % 87,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 62,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 57,1 % 63,0 % 72,7 % 80,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 32,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 16,7 % 58,3 % 25,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 65,0 % 59,3 % 78,5 % 63,0 % 70,6 % 73,7 % 68,8 % 60,9 % 64,7 % 43,8 % 66,7 % 46,7 % 50,0 % 54,5 % 72,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 20,5 % 0,0 % 2,7 % 5,0 % 11,2 % 14,1 % 30,3 % 31,7 % 52,3 % 50,9 % 45,7 % 35,5 % 35,5 % 22,5 % 22,7 % 19,6 % 11,1 % 5,0 % 9,8 % 10,0 % 0,0 % 50,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 33,3 % 45,5 % 28,6 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 % 1,1 % 0,4 % 5,4 % 1,6 % 0,8 % 5,3 % 4,2 % 7,8 % 6,3 % 7,8 % 9,1 % 9,5 % 5,4 % 7,3 % 6,2 % 5,7 % 4,7 % 3,8 % 1,5 % 1,1 % 0,0 %
Nitrolební poranění (S06) 8,8 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 3,9 % 2,8 % 2,6 % 3,3 % 7,9 % 6,7 % 12,4 % 9,7 % 12,3 % 12,3 % 15,5 % 9,9 % 18,6 % 9,5 % 15,8 % 6,5 % 14,8 % 14,3 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11,3 % 0,0 % 2,8 % 2,6 % 6,3 % 11,3 % 26,0 % 31,1 % 25,0 % 16,4 % 27,8 % 21,6 % 21,6 % 26,3 % 15,8 % 15,2 % 5,3 % 7,1 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 73,6 % 0,0 % 47,6 % 62,5 % 59,8 % 73,9 % 64,7 % 88,2 % 83,3 % 79,3 % 71,1 % 90,5 % 94,1 % 89,6 % 87,8 % 70,4 % 76,0 % 68,6 % 70,0 % 64,3 % 0,0 % 50,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 45,4 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 100,0 % 54,5 % 40,0 % 54,5 % 60,0 % 58,3 % 68,8 % 55,6 % 59,2 % 46,1 % 46,4 % 47,7 % 48,0 % 42,4 % 43,3 % 41,4 % 44,4 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 69,8 % 0,0 % 9,5 % 41,2 % 30,8 % 65,4 % 91,4 % 77,8 % 77,8 % 82,4 % 78,8 % 73,4 % 81,9 % 71,2 % 78,8 % 67,1 % 60,0 % 64,5 % 39,1 % 44,0 % 28,6 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 53,2 % 0,0 % 38,6 % 36,0 % 46,4 % 63,0 % 70,4 % 63,8 % 68,5 % 69,9 % 67,0 % 67,2 % 63,3 % 63,4 % 58,8 % 42,4 % 32,8 % 25,3 % 19,9 % 8,5 % 4,8 % 16,7 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 44,5 % 50,0 % 37,5 % 40,0 % 10,0 % 100,0 % 25,0 % 42,9 % 50,0 % 60,0 % 44,4 % 88,9 % 100,0 % 66,7 % 75,0 % 20,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 56,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 57,1 % 66,7 % 57,1 % 71,4 % 50,0 % 54,5 % 58,8 % 76,2 % 59,3 % 52,8 % 64,9 % 61,6 % 51,2 % 46,9 % 45,5 % 45,5 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 80,3 % 0,0 % 40,0 % 75,0 % 75,0 % 85,7 % 90,0 % 82,4 % 83,3 % 90,0 % 84,2 % 77,8 % 100,0 % 66,7 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,3 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 6,3 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 27,3 % 10,5 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 3,8 % 0,0 % 5,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 3,1 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 71,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 33,3 % 44,4 % 72,0 % 53,3 % 85,7 % 81,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 % 0,0 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12,4 % 1,2 % 14,8 % 18,0 % 38,7 % 25,2 % 12,9 % 5,9 % 3,6 % 5,1 % 14,6 % 30,8 % 30,5 % 28,1 % 27,4 % 21,5 % 16,8 % 15,0 % 15,6 % 29,7 % 30,0 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 28,2 % 2,0 % 28,3 % 36,6 % 27,3 % 28,6 % 35,2 % 33,0 % 31,6 % 35,7 % 42,5 % 43,1 % 40,6 % 36,0 % 32,8 % 28,9 % 25,4 % 21,1 % 14,8 % 11,6 % 10,4 % 14,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)