8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 18 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 170 0 1 1 1 0 1 4 2 3 13 7 8 8 27 30 23 19 15 4 3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 163 1 8 11 4 14 23 22 12 12 17 11 3 11 3 3 6 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 842 0 0 0 0 1 1 2 4 7 11 25 48 74 127 137 167 122 86 25 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 144 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 9 13 26 27 39 21 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 950 0 0 0 0 1 2 7 13 23 28 29 29 42 68 136 165 142 111 106 42 6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 777 0 0 0 0 0 0 9 13 23 59 61 85 77 100 132 119 71 20 7 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 281 0 0 0 0 0 0 0 7 13 8 23 30 27 38 53 43 25 10 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 150 0 0 0 0 1 0 2 4 4 10 9 14 18 25 29 17 13 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 40 35 60 49 44 22 6 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 628 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 5 18 53 60 113 140 127 75 25 6 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 404 1 4 17 4 6 10 19 16 37 51 68 103 139 250 287 201 123 50 13 5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 75 0 0 0 0 0 1 3 2 2 5 6 7 10 7 14 12 5 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 69 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 8 6 9 12 19 6 2 0 0 1
Leiomyom dělohy (D25) 913 0 0 0 0 0 2 2 25 87 238 282 175 45 27 13 13 3 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 511 5 25 44 31 65 81 101 115 138 186 179 231 201 260 303 269 148 86 32 11 0
Anémie (D50-D64) 21 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 5 5 0 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 35 0 0 3 1 2 2 1 1 0 2 2 3 4 2 2 3 4 3 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 242 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 14 24 27 31 46 41 30 12 7 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 838 1 1 0 3 9 14 40 40 68 78 84 120 85 96 87 75 29 3 5 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 33 0 0 0 0 2 9 5 3 3 3 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 33 0 1 0 0 2 1 5 4 2 2 6 2 1 1 0 4 1 0 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 606 12 11 8 7 9 14 21 26 44 56 60 74 55 59 49 36 36 23 5 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 133 1 0 1 1 1 3 3 3 2 8 3 8 10 20 22 14 20 12 1 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 171 5 55 27 23 11 12 7 7 26 21 43 70 113 148 186 192 139 54 28 3 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 291 1 34 81 21 15 7 13 7 16 13 10 15 19 19 11 8 0 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 3 7 4 0 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 15 12 14 11 11 6 2 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 13 27 45 77 69 47 8 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 4 1 2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 75 0 0 1 1 0 2 2 2 1 0 3 4 4 7 8 9 12 10 6 3 0
Selhání srdce (I50) 73 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 7 14 16 9 6 6 4 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 406 1 2 0 1 1 0 1 2 0 11 9 21 37 83 61 98 49 19 8 1 1
Ateroskleróza (I70) 879 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 39 64 175 183 182 100 78 34 7 1
Varixy dolních končetin (I83) 1 572 0 0 0 0 3 20 42 101 153 241 211 220 196 193 118 42 28 4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 658 0 0 3 12 34 16 13 16 8 20 22 26 38 76 114 103 89 35 27 3 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 52 0 1 1 0 2 4 4 6 6 5 4 1 3 5 4 3 2 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 50 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 4 10 10 2 6 5 3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 984 0 945 692 78 72 53 39 26 30 19 7 10 3 7 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 251 0 0 16 9 73 74 87 120 119 129 139 139 90 114 67 42 27 2 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 4 4 1 6 0 1 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 155 0 0 1 1 4 4 2 4 9 12 9 9 10 20 26 16 16 9 2 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 647 0 24 54 47 72 64 80 46 42 35 37 32 26 29 18 18 8 5 8 2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 238 0 3 7 8 7 12 25 19 17 23 16 26 15 18 13 16 6 4 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 56 0 1 0 1 0 0 2 1 5 7 7 6 4 4 10 5 2 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 132 0 0 0 0 4 1 3 2 3 6 8 19 12 13 14 15 9 16 4 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 76 0 0 1 0 3 5 3 4 13 4 7 11 6 4 5 2 4 2 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 369 0 11 104 171 213 145 118 89 79 88 71 65 47 58 36 40 20 7 4 3 0
Tříselná kýla (K40) 2 078 36 74 60 15 18 36 60 70 102 154 131 188 170 248 246 206 156 76 29 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 739 1 56 74 15 8 27 57 93 124 156 154 173 167 175 180 153 75 34 12 4 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 100 0 0 1 1 7 6 19 17 17 10 4 8 5 0 3 1 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 337 3 5 2 4 2 0 6 4 9 15 13 21 23 34 36 45 47 33 26 6 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 119 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 4 9 11 17 23 24 10 4 2 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 001 8 1 3 6 21 25 50 63 101 119 120 106 110 102 75 55 26 5 4 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 93 0 0 1 1 1 1 7 2 3 5 5 6 7 7 9 11 12 7 4 4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 8 4 6 3 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 189 0 0 0 6 22 45 72 114 166 197 184 225 226 237 277 200 137 57 19 5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 119 0 0 0 0 0 1 3 5 7 5 2 16 15 17 12 13 17 3 3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 53 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 4 5 8 2 7 4 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 146 2 0 1 3 7 5 9 5 11 6 13 8 10 13 22 8 10 6 4 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 742 7 22 14 15 69 86 77 35 37 44 36 49 43 51 65 43 30 10 7 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 249 1 8 11 8 8 6 11 11 19 18 19 14 14 16 24 19 15 15 12 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 316 0 0 0 0 1 3 1 7 10 32 57 118 141 214 261 267 143 53 7 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 337 0 0 0 0 0 1 4 8 21 76 98 225 315 390 468 418 268 39 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 852 0 0 0 18 88 84 112 106 163 206 226 250 228 186 106 55 22 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 436 0 2 5 28 79 62 61 50 60 106 141 162 210 160 146 103 52 6 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 546 0 0 1 12 11 0 3 3 14 23 37 51 62 78 106 77 55 12 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 862 0 0 0 0 2 7 11 39 64 119 114 123 114 85 75 60 36 11 2 0 0
Dorzalgie (M54) 44 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 3 4 4 1 6 10 4 1 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 659 0 8 8 11 19 39 38 43 93 196 182 270 270 179 154 96 40 11 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 382 0 1 9 10 11 18 11 15 16 28 30 45 38 37 43 30 18 16 5 0 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 511 0 1 0 1 2 10 16 5 11 12 29 28 37 56 98 82 68 39 12 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 347 0 0 0 1 0 1 8 7 9 14 20 25 37 44 64 46 47 17 6 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 204 0 0 0 0 15 23 38 46 75 85 101 124 135 150 179 99 85 28 18 1 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 862 0 5 7 0 5 5 8 9 28 59 95 93 78 114 121 109 75 35 12 3 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 12 39 69 117 100 65 30 4 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 033 1 61 145 61 64 54 52 52 50 50 45 56 72 77 69 58 34 19 11 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 225 0 0 0 1 17 19 25 17 28 31 26 19 15 14 6 5 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 292 0 0 0 2 21 29 38 37 41 38 32 23 11 8 7 1 2 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 650 0 0 0 0 9 32 50 65 133 302 373 359 101 57 66 44 29 20 10 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 830 0 2 3 9 59 115 263 318 302 319 312 368 332 360 465 319 206 54 22 2 0
Lékařský potrat (O04) 558 0 0 0 7 31 95 113 107 70 118 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 511 0 0 0 0 51 203 400 404 290 147 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 231 0 0 0 0 8 27 61 74 41 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 89 0 0 0 0 3 12 29 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 321 0 0 0 0 5 50 102 113 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 512 0 0 0 0 67 328 758 813 434 105 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 41 0 0 0 0 0 4 11 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 19 0 0 0 0 1 2 0 5 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 713 100 117 279 67 37 21 15 13 13 19 7 10 3 4 3 4 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 220 0 0 1 7 14 23 23 36 24 38 16 14 4 4 8 3 3 0 0 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 392 1 3 5 3 8 9 8 14 26 26 21 26 33 42 45 46 37 18 15 6 0
Nitrolební poranění (S06) 187 2 4 1 1 4 3 5 9 5 7 6 12 13 25 24 28 17 9 8 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 297 1 18 10 18 30 25 29 19 30 23 24 15 14 8 13 4 7 4 4 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 200 1 37 224 249 35 20 17 22 41 51 48 62 62 81 93 79 45 20 10 2 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 441 0 9 12 5 5 2 7 1 8 12 16 24 57 83 143 154 209 266 287 120 21
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 191 0 2 18 56 29 41 66 79 103 111 108 110 84 135 101 75 36 17 15 4 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 274 1 48 142 126 252 289 340 335 369 460 354 376 275 270 227 176 133 61 32 7 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 205 14 50 7 8 4 7 8 9 14 18 7 12 8 14 8 6 5 3 3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 898 0 1 6 5 7 7 9 24 21 34 47 70 107 103 118 138 127 49 19 6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 176 0 5 1 4 4 8 11 21 19 24 17 13 19 12 6 5 4 2 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 57 0 2 3 0 0 2 2 5 5 5 3 9 4 2 8 4 1 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 69 0 2 2 0 1 0 1 0 2 4 1 5 5 10 8 17 7 4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 132 0 0 0 0 0 4 12 21 36 46 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 36 2 2 1 2 0 0 1 1 1 3 3 1 4 5 5 4 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 848 5 52 183 217 115 135 172 183 221 259 241 264 272 338 387 348 269 135 46 6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 73 441 248 1 727 2 317 1 435 1 910 2 645 4 002 4 359 4 580 5 422 5 097 5 979 5 714 6 673 7 311 6 232 4 286 2 059 1 080 318 47
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,5 0 2,1 0 1,7 1,8 1,5 0 0 0 0 0 0 1,3 2,4 3,8 3,3 4,7 8,1 13,5 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 1,7 0 1,5 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 14,1 0 2,1 1,6 1,7 0 1,5 4,9 2,5 3,4 13 8,3 9,3 10,5 33 38 37,8 44,3 60,6 27,1 58,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,5 8,4 17 17,3 6,8 25,6 35,3 27 15 13,7 17 13 3,5 14,4 3,7 3,8 9,9 2,3 4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 69,7 0 0 0 0 1,8 1,5 2,5 5 8 11 29,6 55,9 96,7 155,1 173,4 274,4 284,1 347,3 169,3 98,1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,9 0 0 0 1,7 0 0 0 0 1,1 2 5,9 10,5 17 31,7 34,2 64,1 48,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 78,7 0 0 0 0 1,8 3,1 8,6 16,2 26,3 28 34,3 33,8 54,9 83 172,1 271,1 330,7 448,3 717,9 824,2 692
Zhoubný novotvar prsu (C50) 64,4 0 0 0 0 0 0 11,1 16,2 26,3 59,1 72,1 99,1 100,7 122,1 167,1 195,5 165,4 80,8 47,4 19,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,3 0 0 0 0 0 0 0 8,7 14,9 8 27,2 35 35,3 46,4 67,1 70,7 58,2 40,4 27,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12,4 0 0 0 0 1,8 0 2,5 5 4,6 10 10,6 16,3 23,5 30,5 36,7 27,9 30,3 12,1 6,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 12,8 52,3 42,7 75,9 80,5 102,5 88,9 40,6 19,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 52 0 0 1,6 0 0 0 0 0 3,4 1 5,9 21 69,3 73,3 143 230 295,8 302,9 169,3 117,7 115,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 116,3 8,4 8,5 26,7 6,8 11 15,4 23,3 20 42,3 51 80,4 120 181,7 305,3 363,2 330,3 286,5 201,9 88 98,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 6,2 0 0 0 0 0 1,5 3,7 2,5 2,3 5 7,1 8,2 13,1 8,5 17,7 19,7 11,6 4 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,3 0 3,5 9,3 7,8 11 15,2 31,2 14 8,1 0 0 115,3
Leiomyom dělohy (D25) 75,6 0 0 0 0 0 3,1 2,5 31,2 99,5 238,2 333,4 203,9 58,8 33 16,5 21,4 7 4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 208 41,8 53 69 52,8 118,8 124,4 124,1 143,5 157,8 186,2 211,6 269,2 262,8 317,5 383,5 442 344,7 347,3 216,7 215,9 0
Anémie (D50-D64) 1,7 0 0 1,6 1,7 1,8 0 0 0 0 1 0 0 1,3 0 2,5 4,9 11,6 20,2 0 19,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,9 0 0 4,7 1,7 3,7 3,1 1,2 1,2 0 2 2,4 3,5 5,2 2,4 2,5 4,9 9,3 12,1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,1 4 16,6 28 35,3 37,9 58,2 67,4 69,9 48,5 47,4 58,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 69,4 8,4 2,1 0 5,1 16,4 21,5 49,1 49,9 77,8 78,1 99,3 139,8 111,1 117,2 110,1 123,2 67,5 12,1 33,9 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,7 0 0 0 0 3,7 13,8 6,1 3,7 3,4 3 5,9 1,2 0 0 0 1,6 0 4 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,7 0 2,1 0 0 3,7 1,5 6,1 5 2,3 2 7,1 2,3 1,3 1,2 0 6,6 2,3 0 6,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 50,2 100,2 23,3 12,6 11,9 16,4 21,5 25,8 32,4 50,3 56,1 70,9 86,2 71,9 72 62 59,2 83,8 92,9 33,9 19,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 11 8,4 0 1,6 1,7 1,8 4,6 3,7 3,7 2,3 8 3,5 9,3 13,1 24,4 27,8 23 46,6 48,5 6,8 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 97 41,8 116,7 42,4 39,1 20,1 18,4 8,6 8,7 29,7 21 50,8 81,6 147,7 180,7 235,4 315,5 323,7 218,1 189,6 58,9 115,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 24,1 8,4 72,1 127,1 35,7 27,4 10,8 16 8,7 18,3 13 11,8 17,5 24,8 23,2 13,9 13,1 0 0 6,8 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,2 2,5 3,3 2,3 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,3 2,6 6,1 3,8 11,5 9,3 0 6,8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,4 11,7 19,6 14,7 17,7 18,1 25,6 24,2 13,5 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,9 15,1 35,3 54,9 97,5 113,4 109,5 32,3 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5 8,4 0 0 0 0 1,5 1,2 0 0 0 0 2,3 1,3 1,2 1,3 4,9 9,3 4 13,5 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,2 0 0 1,6 1,7 0 3,1 2,5 2,5 1,1 0 3,5 4,7 5,2 8,5 10,1 14,8 27,9 40,4 40,6 58,9 0
Selhání srdce (I50) 6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 2 1,2 2,3 3,9 8,5 17,7 26,3 21 24,2 40,6 78,5 115,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 33,6 8,4 4,2 0 1,7 1,8 0 1,2 2,5 0 11 10,6 24,5 48,4 101,3 77,2 161 114,1 76,7 54,2 19,6 115,3
Ateroskleróza (I70) 72,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 4 13 45,4 83,7 213,7 231,6 299,1 232,9 315 230,3 137,4 115,3
Varixy dolních končetin (I83) 130,2 0 0 0 0 5,5 30,7 51,6 126 175 241,2 249,4 256,4 256,2 235,7 149,3 69 65,2 16,2 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 54,5 0 0 4,7 20,4 62,1 24,6 16 20 9,2 20 26 30,3 49,7 92,8 144,3 169,2 207,3 141,4 182,9 58,9 346
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,3 0 2,1 1,6 0 3,7 6,1 4,9 7,5 6,9 5 4,7 1,2 3,9 6,1 5,1 4,9 4,7 4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,1 8,4 2,1 1,6 0 0 1,5 0 0 1,1 1 1,2 2,3 1,3 4,9 12,7 16,4 4,7 24,2 33,9 58,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,6 0 4 6,8 19,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 164,3 0 2 004,3 1 085,6 132,7 131,6 81,4 47,9 32,4 34,3 19 8,3 11,7 3,9 8,5 3,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 103,6 0 0 25,1 15,3 133,4 113,6 106,9 149,7 136,1 129,1 164,3 162 117,7 139,2 84,8 69 62,9 8,1 27,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,9 0 0 0 1,7 0 1,5 0 0 0 1 0 3,5 1,3 4,9 5,1 1,6 14 0 6,8 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,8 0 0 1,6 1,7 7,3 6,1 2,5 5 10,3 12 10,6 10,5 13,1 24,4 32,9 26,3 37,3 36,4 13,5 19,6 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 53,6 0 50,9 84,7 80 131,6 98,3 98,3 57,4 48 35 43,7 37,3 34 35,4 22,8 29,6 18,6 20,2 54,2 39,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 19,7 0 6,4 11 13,6 12,8 18,4 30,7 23,7 19,4 23 18,9 30,3 19,6 22 16,5 26,3 14 16,2 13,5 19,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,6 0 2,1 0 1,7 0 0 2,5 1,2 5,7 7 8,3 7 5,2 4,9 12,7 8,2 4,7 0 6,8 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,9 0 0 0 0 7,3 1,5 3,7 2,5 3,4 6 9,5 22,1 15,7 15,9 17,7 24,6 21 64,6 27,1 58,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,3 0 0 1,6 0 5,5 7,7 3,7 5 14,9 4 8,3 12,8 7,8 4,9 6,3 3,3 9,3 8,1 6,8 19,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 113,4 0 23,3 163,2 291 389,3 222,7 145 111,1 90,4 88,1 83,9 75,7 61,4 70,8 45,6 65,7 46,6 28,3 27,1 58,9 0
Tříselná kýla (K40) 172,1 300,6 157 94,1 25,5 32,9 55,3 73,7 87,4 116,7 154,1 154,9 219,1 222,2 302,8 311,3 338,5 363,3 307 196,4 58,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 144 8,4 118,8 116,1 25,5 14,6 41,5 70 116,1 141,8 156,1 182,1 201,6 218,3 213,7 227,8 251,4 174,7 137,3 81,3 78,5 115,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,3 0 0 1,6 1,7 12,8 9,2 23,3 21,2 19,4 10 4,7 9,3 6,5 0 3,8 1,6 0 4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 0 1,7 1,8 0 0 1,2 1,1 0 1,2 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,9 25,1 10,6 3,1 6,8 3,7 0 7,4 5 10,3 15 15,4 24,5 30,1 41,5 45,6 73,9 109,5 133,3 176,1 117,7 346
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,9 0 0 0 0 0 0 1,2 5 3,4 5 4,7 10,5 14,4 20,8 29,1 39,4 23,3 16,2 13,5 39,2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 82,9 66,8 2,1 4,7 10,2 38,4 38,4 61,4 78,6 115,5 119,1 141,9 123,5 143,8 124,5 94,9 90,4 60,6 20,2 27,1 19,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,7 0 0 1,6 1,7 1,8 1,5 8,6 2,5 3,4 5 5,9 7 9,2 8,5 11,4 18,1 27,9 28,3 27,1 78,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,6 4,9 0 0 2,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 0 2,4 4,7 10,5 4,9 7,6 4,9 2,3 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 181,3 0 0 0 10,2 40,2 69,1 88,5 142,3 189,9 197,2 217,5 262,2 295,4 289,4 350,6 328,6 319,1 230,2 128,7 98,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 9,9 0 0 0 0 0 1,5 3,7 6,2 8 5 2,4 18,6 19,6 20,8 15,2 21,4 39,6 12,1 20,3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 6,2 9,2 5 4,7 5,8 10,5 2,4 8,9 6,6 7 8,1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,1 16,7 0 1,6 5,1 12,8 7,7 11,1 6,2 12,6 6 15,4 9,3 13,1 15,9 27,8 13,1 23,3 24,2 27,1 58,9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 61,5 58,5 46,7 22 25,5 126,1 132,1 94,6 43,7 42,3 44 42,6 57,1 56,2 62,3 82,3 70,7 69,9 40,4 47,4 39,2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,6 8,4 17 17,3 13,6 14,6 9,2 13,5 13,7 21,7 18 22,5 16,3 18,3 19,5 30,4 31,2 34,9 60,6 81,3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 109 0 0 0 0 1,8 4,6 1,2 8,7 11,4 32 67,4 137,5 184,3 261,3 330,3 438,7 333 214,1 47,4 19,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 193,6 0 0 0 0 0 1,5 4,9 10 24 76,1 115,9 262,2 411,8 476,2 592,3 686,8 624,2 157,5 40,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 153,4 0 0 0 30,6 160,8 129 137,6 132,3 186,4 206,2 267,2 291,3 298 227,1 134,2 90,4 51,2 8,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 118,9 0 4,2 7,8 47,6 144,4 95,2 74,9 62,4 68,6 106,1 166,7 188,8 274,5 195,4 184,8 169,2 121,1 24,2 20,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 1,6 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 45,2 0 0 1,6 20,4 20,1 0 3,7 3,7 16 23 43,7 59,4 81 95,2 134,2 126,5 128,1 48,5 6,8 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 71,4 0 0 0 0 3,7 10,8 13,5 48,7 73,2 119,1 134,8 143,3 149 103,8 94,9 98,6 83,8 44,4 13,5 0 0
Dorzalgie (M54) 3,6 0 0 0 0 1,8 0 0 1,2 3,4 4 3,5 4,7 5,2 1,2 7,6 16,4 9,3 4 13,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 137,4 0 17 12,6 18,7 34,7 59,9 46,7 53,7 106,4 196,2 215,2 314,6 353 218,6 194,9 157,7 93,2 44,4 13,5 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,6 0 2,1 14,1 17 20,1 27,6 13,5 18,7 18,3 28 35,5 52,4 49,7 45,2 54,4 49,3 41,9 64,6 33,9 0 115,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 42,3 0 2,1 0 1,7 3,7 15,4 19,7 6,2 12,6 12 34,3 32,6 48,4 68,4 124 134,7 158,4 157,5 81,3 78,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 28,7 0 0 0 1,7 0 1,5 9,8 8,7 10,3 14 23,6 29,1 48,4 53,7 81 75,6 109,5 68,7 40,6 19,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 99,7 0 0 0 0 27,4 35,3 46,7 57,4 85,8 85,1 119,4 144,5 176,5 183,2 226,5 162,7 198 113,1 121,9 19,6 230,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 71,4 0 10,6 11 0 9,1 7,7 9,8 11,2 32 59,1 112,3 108,4 102 139,2 153,1 179,1 174,7 141,4 81,3 58,9 115,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,2 14 51 84,3 148,1 164,3 151,4 121,2 27,1 19,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 85,6 8,4 129,4 227,5 103,8 117 82,9 63,9 64,9 57,2 50 53,2 65,3 94,1 94 87,3 95,3 79,2 76,7 74,5 39,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 18,6 0 0 0 1,7 31,1 29,2 30,7 21,2 32 31 30,7 22,1 19,6 17,1 7,6 8,2 2,3 4 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 24,2 0 0 0 3,4 38,4 44,5 46,7 46,2 46,9 38 37,8 26,8 14,4 9,8 8,9 1,6 4,7 4 6,8 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 136,7 0 0 0 0 16,4 49,1 61,4 81,1 152,1 302,3 441 418,4 132 69,6 83,5 72,3 67,5 80,8 67,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 317,2 0 4,2 4,7 15,3 107,8 176,6 323,1 396,8 345,4 319,3 368,8 428,8 434 439,6 588,5 524,2 479,8 218,1 149 39,2 0
Lékařský potrat (O04) 46,2 0 0 0 11,9 56,7 145,9 138,8 133,5 80,1 118,1 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 125,1 0 0 0 0 93,2 311,8 491,4 504,1 331,7 147,1 17,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 19,1 0 0 0 0 14,6 41,5 74,9 92,3 46,9 18 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,4 0 0 0 0 5,5 18,4 35,6 38,7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 26,6 0 0 0 0 9,1 76,8 125,3 141 52,6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 208 0 0 0 0 122,5 503,7 931,3 1 014,5 496,4 105,1 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,4 0 0 0 0 0 6,1 13,5 20 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,6 0 0 0 0 1,8 3,1 0 6,2 2,3 8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,4 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 91,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 59,1 835,1 248,2 437,7 114 67,6 32,3 18,4 16,2 14,9 19 8,3 11,7 3,9 4,9 3,8 6,6 2,3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,3 1,6 2,3 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,2 0 0 1,6 11,9 25,6 35,3 28,3 44,9 27,5 38 18,9 16,3 5,2 4,9 10,1 4,9 7 0 0 39,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 0 1,2 2,6 2,4 0 1,6 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 32,5 8,4 6,4 7,8 5,1 14,6 13,8 9,8 17,5 29,7 26 24,8 30,3 43,1 51,3 57 75,6 86,2 72,7 101,6 117,7 0
Nitrolební poranění (S06) 15,5 16,7 8,5 1,6 1,7 7,3 4,6 6,1 11,2 5,7 7 7,1 14 17 30,5 30,4 46 39,6 36,4 54,2 78,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 24,6 8,4 38,2 15,7 30,6 54,8 38,4 35,6 23,7 34,3 23 28,4 17,5 18,3 9,8 16,5 6,6 16,3 16,2 27,1 19,6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 99,4 8,4 78,5 351,4 423,7 64 30,7 20,9 27,5 46,9 51 56,7 72,3 81 98,9 117,7 129,8 104,8 80,8 67,7 39,2 115,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 119,3 0 19,1 18,8 8,5 9,1 3,1 8,6 1,2 9,2 12 18,9 28 74,5 101,3 181 253 486,8 1 074,4 1 943,7 2 354,8 2 422,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 98,6 0 4,2 28,2 95,3 53 63 81,1 98,6 117,8 111,1 127,7 128,2 109,8 164,8 127,8 123,2 83,8 68,7 101,6 78,5 115,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 354 8,4 101,8 222,8 214,4 460,6 443,8 417,7 418 422,1 460,4 418,5 438,2 359,5 329,7 287,3 289,2 309,8 246,4 216,7 137,4 115,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 17 116,9 106 11 13,6 7,3 10,8 9,8 11,2 16 18 8,3 14 10,5 17,1 10,1 9,9 11,6 12,1 20,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,3 4 13,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 74,4 0 2,1 9,4 8,5 12,8 10,8 11,1 29,9 24 34 55,6 81,6 139,9 125,8 149,3 226,8 295,8 197,9 128,7 117,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 14,6 0 10,6 1,6 6,8 7,3 12,3 13,5 26,2 21,7 24 20,1 15,1 24,8 14,7 7,6 8,2 9,3 8,1 6,8 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,7 0 4,2 4,7 0 0 3,1 2,5 6,2 5,7 5 3,5 10,5 5,2 2,4 10,1 6,6 2,3 8,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,7 0 4,2 3,1 0 1,8 0 1,2 0 2,3 4 1,2 5,8 6,5 12,2 10,1 27,9 16,3 16,2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 10,9 0 0 0 0 0 6,1 14,7 26,2 41,2 46 9,5 3,5 1,3 0 0 1,6 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 33,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 16,7 4,2 1,6 3,4 0 0 1,2 1,2 1,1 3 3,5 1,2 5,2 6,1 6,3 6,6 2,3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 318,7 41,8 110,3 287,1 369,3 210,2 207,3 211,3 228,4 252,8 259,2 284,9 307,6 355,6 412,7 489,8 571,8 626,5 545,3 311,5 117,7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 082,5 2 071,0 3 662,9 3 634,8 2 442,1 3 490,9 4 062,0 4 916,9 5 439,4 5 238,7 5 426,9 6 025,5 6 967,5 7 469,5 8 147,9 9 252,8 10 240,2 9 982,1 8 316,2 7 314,1 6 240,2 5 421,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,6 0 0,5 0 1,3 1,4 4,8 0 0 0 0 0 0 3,6 5,6 5,2 2,3 2,2 2,8 2,8 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 0 0 0 3,1 0 3,8 0 0 0 0 0 5,3 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 15,2 0 5,9 7,1 10 0 16,7 28,6 20 14,3 36,1 28 22,9 13,8 23,5 18,2 13,9 11,8 11,7 5,1 9,7 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,1 0,5 2,7 5 2,3 5,7 17,2 19,1 11,8 12,6 15,3 10,6 2,4 7,9 1,8 1,3 2,6 0,5 0,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 50,8 0 0 0 0 100 33,3 100 44,4 35 57,9 61 60,8 51,7 48,8 46,4 52,7 50,2 60,6 35,7 50 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 15,6 0 0 0 50 0 0 0 0 25 40 27,8 18,8 22,4 16,4 15,1 18,1 12,4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 92,4 0 0 0 0 100 100 87,5 100 95,8 96,6 96,7 90,6 95,5 90,7 94,4 95,4 93,4 83,5 92,2 89,4 100
Zhoubný novotvar prsu (C50) 70,4 0 0 0 0 0 0 69,2 68,4 60,5 67,8 77,2 81,7 68,1 68 73,3 73 67,6 58,8 36,8 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 63 0 0 0 0 0 0 0 77,8 76,5 42,1 51,1 65,2 55,1 71,7 69,7 71,7 62,5 45,5 50 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 46,3 0 0 0 0 33,3 0 50 80 50 100 52,9 42,4 36 41 42,6 50 56,5 42,9 100 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 41,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25 47,8 62,5 42,2 39,2 37,7 39,3 36,7 42,9 16,7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 60,3 0 0 100 0 0 0 0 0 60 25 35,7 50 73,6 60,6 53,6 56,9 66,1 65,8 69,4 60 100
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,3 50 14,8 33,3 23,5 42,9 41,7 38 30,2 37 35,7 30,9 36 28,3 34,5 31,3 26,9 25,2 18,7 10,2 12,5 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 59,1 0 0 0 0 0 50 60 100 100 83,3 75 70 58,8 43,8 48,3 80 38,5 100 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 19,3 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 50 32 17,1 17,3 17,9 23,8 13,3 6,9 0 0 100
Leiomyom dělohy (D25) 94,3 0 0 0 0 0 100 100 78,1 93,5 94,8 94,3 95,6 93,8 96,4 100 100 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64,7 11,6 51 69,8 70,5 78,3 84,4 87,1 89,8 83,1 85,7 77,2 73,8 67 65,7 58,7 53,2 47,7 48,3 30,8 52,4 0
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 16,7 8,3 5,9 0 0 0 0 3,2 0 0 1,6 0 1,4 1,4 2,5 2,3 0 1,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,7 0 0 7,9 4,2 10 14,3 5,9 12,5 0 14,3 9,5 15 16 4,3 4,2 5,3 8 11,5 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12 0 0 0 0 0 0 2,2 1,9 1,9 6,3 14,6 16,9 17,6 16 20,9 14,6 12,6 7,4 5,8 7,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 15 0,5 0,1 0 1,6 4,6 8,3 20,4 29,4 39,8 47,9 41,8 48,8 37,4 31,3 23,1 17,8 6,9 0,7 1,4 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 0 0 0 0 0,9 6,8 4,8 3,3 2,6 2,5 4,5 0,8 0 0 0 1,5 0 1,7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,4 0 0,9 0 0 2,1 1,3 4,5 3,6 1,6 1,2 3,1 1,1 0,5 0,6 0 2,7 1 0 2 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1,4 0 0 0 1,1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,3 32,4 17,5 9,2 7 7,6 14,3 19,4 18,3 23,2 21,1 22,4 22,2 17,3 16 13,9 13,1 17,1 18,7 12,2 8,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 84,2 100 0 33,3 100 100 100 75 100 100 100 100 100 76,9 80 91,7 66,7 90,9 92,3 33,3 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 43,5 22,7 64 50,9 52,3 39,3 46,2 28 30,4 48,1 28,8 36,1 38,5 41,9 47,1 45,6 45,4 42,8 40,3 46,7 16,7 33,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 18,5 3,4 39,1 76,4 53,8 50 25,9 36,1 22,6 28,1 13,7 11,6 12,4 15,4 12,8 6,5 5,3 0 0 2,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,5 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 4,4 3,2 5,4 2,3 5,8 3,4 0 4,2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 1,4 4,8 5,8 3,1 3,3 3,2 2,7 2,1 1 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 5,7 7,5 8 8,9 11,1 9,7 7,7 2,7 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,2 25 0 0 0 0 12,5 10 0 0 0 0 3,8 1,9 1,2 0,9 2,2 4,4 1,1 3,6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,4 0 0 16,7 7,1 0 8,3 7,7 4,9 1,8 0 2,3 1,8 1,1 1,3 1 1 1,4 1,5 1,6 2,8 0
Selhání srdce (I50) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5 4,8 1,6 1,2 1,5 1,6 2,3 2 0,9 0,7 0,9 1,4 1,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,3 25 50 0 50 25 0 11,1 10 0 12,8 8,9 9,5 12,2 15,4 8,6 12,1 6,6 3,3 1,6 0,5 3,7
Ateroskleróza (I70) 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 26,7 21,2 33,9 31,5 36,5 31,8 33 23,1 27,9 19 11,9 11,1
Varixy dolních končetin (I83) 88,4 0 0 0 0 75 100 97,7 99 98,1 96,4 96,8 92,8 94,2 94,1 79,2 61,8 45,2 13,8 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 17,6 0 0 3,8 11,5 42,5 40 24,1 31,4 14,5 22,5 16,9 14,6 17,6 19,7 22,1 18,7 15,7 10,5 15,2 3,9 17,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,3 0 0,1 0,4 0 1,7 6,9 7,5 15,8 16,2 13,2 19 3,7 8,6 13,9 7,4 5,1 3,7 2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,2 0,9 0,5 1,3 0 0 3,6 0 0 1,8 1,5 1,5 2 0,7 1,5 2,5 1,9 0,3 1,1 1 1,2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0,7 0 0,5 0,5 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 95,6 0 95,6 95,6 96,3 97,3 100 95,1 92,9 93,8 100 87,5 100 75 100 75 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 84,5 0 0 76,2 50 82 87,1 83,7 88,9 86,9 82,2 89,1 92,1 82,6 88,4 83,8 79,2 69,2 28,6 80 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 20 0 50 0 0 0 11,1 0 5,9 1 1,7 1,1 0,3 1,9 0 0,6 0 0
Astma (J45-J46) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,9 0 0 20 5,3 15,4 19 12,5 25 30 31,6 15 16,7 13,7 13,9 12,1 8,1 10,5 8,1 3,2 3,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 84,2 0 68,6 81,8 83,9 91,1 83,1 92 92 87,5 94,6 97,4 84,2 72,2 76,3 85,7 78,3 72,7 50 72,7 100 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 61,2 0 8,6 58,3 66,7 38,9 60 80,6 82,6 65,4 67,6 80 76,5 68,2 78,3 68,4 84,2 54,5 25 66,7 50 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,1 0 6,3 0 4,8 0 0 16,7 14,3 20,8 25,9 31,8 15,4 12,1 10,5 23,3 8,5 3,2 0 4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 20,1 0 0 0 0 66,7 100 33,3 20 23,1 26,1 29,6 39,6 21,1 26 18,2 15,5 11,3 22,2 6,5 15 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,3 0 0 1 0 1,8 5,1 3,2 4,5 16,3 5,1 8 11,2 5,5 2,9 3,1 1 1,7 1,2 0,8 2,2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 87,4 0 68,8 83,9 77 85,9 89,5 92,9 90,8 95,2 95,7 92,2 91,5 92,2 87,9 87,8 87 74,1 87,5 80 100 0
Tříselná kýla (K40) 97,6 85,7 97,4 95,2 93,8 94,7 100 98,4 93,3 96,2 99,4 99,2 97,4 96,6 99,6 98,4 99,5 96,3 97,4 93,5 100 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 93,7 100 96,6 96,1 100 100 93,1 100 97,9 99,2 95,1 96,3 95,6 96 95,1 91,4 89,5 85,2 73,9 66,7 66,7 100
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,4 0 0 20 2,9 9,7 16,7 29,2 32,7 44,7 26,3 18,2 27,6 18,5 0 17,6 5,9 0 11,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,1 0 0 0 7,1 5,6 0 0 8,3 12,5 0 10 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 47,2 37,5 23,8 15,4 44,4 40 0 46,2 40 42,9 45,5 54,2 55,3 46 54 42,4 47,4 61 47,1 49,1 33,3 75
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,9 0 0 0 0 0 0 100 33,3 27,3 20 12,9 20 19,6 21,5 26,4 22,9 15,2 5,6 3,6 10 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 73,6 61,5 16,7 30 50 61,8 86,2 87,7 94 94,4 91,5 90,9 89,8 85,3 76,7 64,1 56,7 36,1 11,6 10 8,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,7 0 0 1,9 2,4 3 11,1 36,8 28,6 20 31,3 21,7 18,8 13,5 13,5 9,6 11,7 12,6 8,6 7 28,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,7 2,6 0 0 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 8,3 7,1 0 4,8 7,5 11,3 5,2 5,7 3,7 1,9 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 63,8 0 0 0 50 64,7 77,6 80 80,9 82,2 82,8 81,8 73,5 71,5 66,6 63,2 56,8 47,4 28,2 16,7 9,4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 17,4 0 0 0 0 0 100 33,3 41,7 31,8 29,4 10 29,1 26,3 21,5 12,9 14,3 16,2 6,1 7,9 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 6,7 9,9 3,5 3,6 3,2 5,9 1,3 5 3,9 2,7 3,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,9 15,4 0 3,8 14,3 25,9 33,3 47,4 35,7 57,9 20,7 31,7 25 20 21,7 26,5 11,4 10,9 9,2 7,4 16,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 59,3 36,8 42,3 45,2 41,7 78,4 86,9 76,2 68,6 62,7 59,5 70,6 65,3 54,4 58,6 58,6 46,2 40,5 27 30,4 22,2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 2,4 1,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 27,4 5,9 16,3 22,4 22,2 25,8 24 32,4 31,4 36,5 32,1 44,2 29,2 31,8 28,1 32 27,1 23,4 29,4 24 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 88,3 0 0 0 0 33,3 100 100 87,5 100 97 93,4 95,2 94,6 93,9 88,8 89,3 83,6 67,1 30,4 20 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 89,6 0 0 0 0 0 100 100 88,9 100 96,2 87,5 93 94,3 95,4 91,9 90,1 84,8 52 22,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 98,7 0 0 0 94,7 98,9 98,8 100 100 99,4 98,1 98,7 98,4 98,7 97,9 100 98,2 95,7 100 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 71,8 0 7,1 10,4 65,1 73,1 93,9 85,9 70,4 90,9 83,5 85,5 82,7 83 78 73,7 67,3 46,8 11,1 12 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,3 0 0 14,3 0 66,7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 61,9 0 0 10 48 40,7 0 60 60 93,3 74,2 71,2 68,9 77,5 68,4 66,7 61,1 59,8 36,4 5,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 46,4 0 0 0 0 28,6 53,8 64,7 63,9 54,2 57,8 59,7 54,4 50 43,4 38,3 35,9 27,5 15,7 7,7 0 0
Dorzalgie (M54) 1 0 0 0 0 1,2 0 0 1,3 2,2 1,8 1,3 1,4 1,2 0,2 1,2 1,8 0,6 0,2 0,8 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 87,9 0 30,8 18,2 30,6 59,4 90,7 88,4 84,3 93,9 95,6 93,3 97,1 96,4 95,7 90,6 88,1 76,9 45,8 22,2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35,5 0 14,3 52,9 33,3 27,5 66,7 61,1 46,9 43,2 49,1 42,3 48,9 43,7 45,7 41,3 23,6 16,7 21,9 10,6 0 50
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 28,1 0 1,1 0 1,9 1,7 13,9 27,6 10,4 20,8 19 34,9 34,1 36,3 44,1 49,2 44,1 46,3 39 24,5 19 0
Selhání ledvin (N17-N19) 23,4 0 0 0 7,7 0 16,7 34,8 30,4 45 30,4 36,4 36,2 31,9 29,5 33,2 20,5 21,1 11,4 4,8 2,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 52,9 0 0 0 0 35,7 35,9 43,7 37,1 43,4 41,1 48,1 55,1 59,7 62,2 61,7 59,3 63,4 63,6 66,7 50 66,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 24,2 0 13,9 14,6 0 6,5 21,7 24,2 23,7 58,3 47,6 64,2 54,7 42,2 39,2 32,9 22,2 15,5 8,7 3,5 2 3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 57,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 60 57,4 59 65 57,5 50,8 56,6 33,3 25 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 73,8 20 82,4 87,9 68,5 81 81,8 72,2 82,5 76,9 69,4 69,2 74,7 76,6 74 62,2 65,2 54,8 59,4 73,3 66,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 96,2 0 0 0 100 94,4 100 96,2 85 100 96,9 100 95 100 100 85,7 100 50 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 76,2 0 0 0 28,6 65,6 70,7 77,6 82,2 82 82,6 80 95,8 84,6 72,7 70 16,7 50 33,3 100 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 87,7 0 0 0 0 31 58,2 61,7 85,5 86,4 91 94,2 94 95,3 95 94,3 84,6 96,7 87 76,9 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 90,6 0 100 60 37,5 74,7 78,8 79,5 84,6 91,5 93,5 92,6 95,1 94,3 94,5 95,5 93,5 93,6 90 78,6 100 0
Lékařský potrat (O04) 64,2 0 0 0 77,8 56,4 55,9 61,1 56,9 69,3 83,1 89,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 84,4 0 0 0 0 91,1 85,3 83,2 82,4 86,8 85,5 88,2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,9 0 0 0 0 4,7 4,7 6,3 9,9 10,8 18,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 17 0 0 0 0 8,6 9,5 17,8 23 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,9 0 0 0 0 1,7 4,2 3,7 4,4 4,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 89 0 0 0 0 90,5 88,4 86,3 90,4 90,8 90,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 45,1 0 0 0 0 0 36,4 40,7 50 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 20,2 0 0 0 0 14,3 12,5 0 21,7 15,4 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 62,4 44,6 59,1 81,1 77,9 69,8 87,5 83,3 56,5 61,9 52,8 24,1 41,7 13 23,5 37,5 44,4 25 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,9 1,5 2,3 3,3 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 19 0 0 1,4 4,8 7,2 28,4 27,1 39,1 47,1 45,2 39 34,1 17,4 12,5 15,7 10,7 7,9 0 0 20 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 6,3 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 25 0 20 66,7 28,6 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,5 0,4 0,8 3,4 0,9 1,7 8,3 9,2 12,3 18,3 13,9 11,1 9,6 9,6 9,4 7,6 7,5 6,8 4,4 6,2 6,3 0
Nitrolební poranění (S06) 7 7,7 3,6 0,9 0,6 2,4 1,9 3,4 7 4,3 3,8 5 9 8,2 13,1 14,4 17,2 10,6 7,5 9,1 9,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20,8 0,7 8,6 10,1 14 27,8 34,7 40,3 35,2 38 37,7 38,1 32,6 35,9 17,4 23,2 11,4 21,9 11,1 9,8 9,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 89,4 100 80,4 86,8 86,5 89,7 95,2 94,4 88 95,3 91,1 100 93,9 95,4 93,1 94,9 90,8 95,7 69 83,3 33,3 50
Zlomenina kosti stehenní (S72) 79,6 0 64,3 80 100 71,4 50 100 33,3 80 75 84,2 77,4 83,8 79,8 82,7 79 76,8 80,6 81,1 77,9 80,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,2 0 13,3 48,6 72,7 85,3 95,3 86,8 95,2 91,2 88,8 91,5 89,4 86,6 90 86,3 79,8 65,5 47,2 46,9 66,7 100
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,1 16,7 57,1 63,7 46,5 67 71,7 76,6 75,5 74,4 73,8 71,7 71,1 59,8 59,7 51 42,3 33,7 19,4 12,8 7,9 4,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 64,1 63,6 58,8 53,8 50 40 70 61,5 60 73,7 66,7 70 75 61,5 82,4 80 85,7 83,3 100 37,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 3,1 3,8 9,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 58,8 0 25 50 83,3 70 46,7 45 75 60 77,3 69,1 63,1 66 56,9 53,6 55,4 59,1 57,6 44,2 46,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 87,1 0 71,4 100 80 100 80 84,6 91,3 90,5 96 89,5 92,9 95 85,7 100 62,5 57,1 66,7 50 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,4 0 2,2 7,5 0 0 16,7 22,2 35,7 31,3 27,8 10,7 40,9 14,3 9,1 26,7 16,7 7,7 13,3 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,9 0 2,4 3,9 0 2 0 4,3 0 5,7 4,9 1,2 3,6 3,4 4,9 3,8 7,7 4,5 5 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 94,3 0 0 0 0 0 80 100 87,5 97,3 100 88,9 75 100 0 0 100 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,5 14,3 4,3 1,3 4,3 0 0 1,8 2,7 1,4 2,3 2,7 0,6 1,7 1,4 1,3 1,4 0,6 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 20,3 4,2 25,6 61,6 69,6 33,7 13,6 7,7 6,2 9,4 20 34,5 37,9 36,5 32,9 32,4 29,6 23,9 18,7 13,6 6,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,6 1,6 24,9 41,8 30,3 29,3 34,2 31,7 32,8 40,2 48 48,8 46,2 40,3 36,2 32,8 28,5 22,4 15,6 12,4 10,1 9,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)