8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 147 0 1 1 1 1 4 1 2 3 4 6 4 12 16 27 26 19 11 6 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 158 1 9 13 5 14 19 30 13 13 10 7 6 4 5 1 3 0 2 2 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 765 0 0 0 0 0 0 1 4 7 13 26 38 70 107 153 128 121 64 30 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 11 25 27 32 8 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 929 0 1 2 1 2 7 6 10 16 18 38 35 42 76 139 157 141 121 91 21 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 800 0 0 0 0 0 0 3 8 23 56 80 87 76 125 115 128 58 25 11 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 328 0 0 0 0 0 0 1 3 9 20 20 31 27 47 70 54 27 11 5 3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 146 0 0 0 0 0 0 1 2 1 8 7 11 27 29 28 14 11 4 2 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 322 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 16 35 63 66 54 55 20 8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 640 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 4 34 45 88 107 141 103 75 31 6 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 519 3 15 9 8 14 22 20 18 40 48 58 110 173 261 290 210 142 55 19 4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 41 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 4 4 2 6 4 10 0 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 58 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 5 3 8 8 12 9 5 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 992 0 0 0 0 1 2 11 30 73 251 325 188 38 29 27 12 4 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 467 4 40 30 52 71 90 102 112 146 171 183 199 232 243 310 222 148 69 37 6 0
Anémie (D50-D64) 19 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 5 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 47 0 2 0 2 3 3 0 1 3 3 2 7 3 4 4 3 2 3 2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 255 0 0 0 0 0 0 2 1 4 10 11 15 33 45 43 38 24 18 9 1 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 852 0 0 2 3 8 28 41 47 57 87 90 93 101 87 105 66 29 6 2 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 24 0 1 1 0 5 7 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 27 0 0 0 0 3 0 3 1 1 3 1 1 6 1 2 1 1 1 2 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 638 8 9 11 19 9 12 17 20 38 63 58 65 77 67 55 54 25 21 9 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 181 1 2 1 0 0 1 3 2 5 12 6 16 11 20 20 36 23 11 7 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 083 7 38 56 21 15 11 11 15 31 25 56 70 96 121 151 150 120 68 20 0 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 325 2 40 62 31 16 7 9 14 20 20 25 22 16 19 7 10 4 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 7 10 7 1 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 9 16 16 15 13 5 0 0 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 249 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 13 24 38 65 57 29 14 5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 5 0 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 71 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 8 4 12 18 6 9 7 3 0 0
Selhání srdce (I50) 69 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 8 11 12 13 9 10 0 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 338 0 1 0 1 1 1 0 4 4 10 12 25 33 53 84 63 29 12 4 1 0
Ateroskleróza (I70) 798 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 13 44 84 148 176 141 87 52 34 11 3
Varixy dolních končetin (I83) 1 665 0 0 0 1 10 22 55 113 193 234 211 238 201 184 142 34 20 6 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 704 0 2 4 5 24 20 10 13 21 23 26 32 54 87 102 101 84 46 33 17 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 32 0 0 1 1 4 1 1 3 5 4 0 1 4 1 3 2 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 58 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 6 15 9 9 4 3 3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 063 0 940 726 95 72 55 39 42 36 32 8 10 4 1 0 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 393 0 0 12 22 75 87 94 114 142 151 123 132 114 144 102 43 25 9 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 2 4 1 1 0
Astma (J45-J46) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 156 0 1 0 0 4 10 7 1 7 8 13 12 12 22 20 19 14 5 1 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 681 0 4 58 60 77 89 105 52 36 35 29 28 24 26 19 16 14 3 6 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 208 0 2 2 10 20 10 19 13 19 24 15 16 13 12 12 11 7 1 0 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 49 1 1 0 0 1 2 1 2 7 1 8 3 4 4 4 6 3 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 133 0 0 0 0 0 3 6 5 12 3 11 14 13 13 14 10 11 8 3 7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 67 0 0 0 0 1 5 2 5 7 12 7 5 5 4 5 3 3 1 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 410 0 9 110 211 225 143 134 78 107 70 64 52 62 46 43 26 17 6 7 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 052 36 75 54 9 18 38 70 53 100 136 158 183 186 219 280 201 140 64 29 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 811 0 56 93 9 12 22 49 90 149 165 152 150 170 190 208 149 97 29 11 9 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 114 0 0 0 0 3 14 21 14 19 9 10 9 6 5 0 3 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 334 3 3 1 1 2 3 4 4 11 23 17 23 27 25 44 48 43 25 22 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 126 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 10 18 17 28 13 12 6 10 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 031 5 6 4 6 18 39 53 83 96 102 139 104 101 87 76 46 37 16 11 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 123 1 4 2 1 1 0 2 0 1 3 4 8 7 8 17 17 22 11 12 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 24 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1 2 5 5 2 1 0 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 420 0 0 1 6 16 42 103 103 149 231 201 278 259 295 307 202 146 59 18 4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 130 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 9 9 11 23 21 17 11 7 5 3 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 61 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 7 8 8 7 7 5 3 1 2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 172 0 1 1 2 6 7 8 10 12 11 9 13 7 19 26 22 12 4 2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 751 2 22 19 21 52 68 54 40 39 52 59 33 44 63 69 43 38 16 10 7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 257 3 7 12 12 15 11 7 13 12 20 11 19 18 22 24 20 13 9 4 5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 254 0 0 0 0 2 0 8 6 12 36 67 126 142 183 260 221 129 53 9 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 417 0 0 0 0 2 2 6 7 27 71 109 214 312 440 471 458 245 47 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 906 0 0 0 10 88 90 115 102 171 215 243 255 231 152 142 65 24 2 0 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 532 0 2 10 35 87 66 57 57 91 125 126 219 196 169 138 91 44 17 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 552 0 0 1 7 8 0 4 5 11 20 36 64 80 84 111 72 43 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 770 0 0 0 0 2 13 11 25 58 109 88 139 92 76 75 58 17 5 2 0 0
Dorzalgie (M54) 58 0 0 0 0 1 0 2 4 3 3 5 5 12 5 7 3 7 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 616 0 8 8 10 25 26 48 56 108 151 178 240 245 190 183 85 41 9 4 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 359 0 0 10 12 17 10 16 11 13 35 23 41 40 49 35 26 9 6 4 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 530 1 3 0 0 6 11 9 14 9 16 33 47 38 72 97 61 50 32 24 7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 385 0 0 0 0 0 0 7 7 4 26 22 36 37 41 77 52 47 22 6 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 232 0 0 0 0 21 30 43 45 74 67 100 150 117 175 181 115 74 24 9 6 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 852 0 2 6 3 5 10 9 13 29 64 97 102 100 99 117 95 57 35 9 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 463 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 11 37 70 122 107 74 30 7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 089 3 51 157 88 72 64 44 38 45 48 52 58 77 72 90 74 34 13 7 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 204 0 0 0 0 14 14 13 19 24 35 27 21 14 8 8 4 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 270 0 0 0 2 12 28 31 28 39 36 34 26 5 10 7 8 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 626 0 0 0 0 11 28 36 67 131 272 373 367 117 64 53 42 37 16 11 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 884 0 2 2 7 44 102 262 330 322 311 327 392 334 389 464 310 193 76 15 2 0
Lékařský potrat (O04) 502 0 0 0 2 28 82 108 91 78 107 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 552 0 0 0 0 56 196 426 422 295 145 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 264 0 0 0 0 6 44 75 90 41 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 89 0 0 0 0 2 10 27 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 218 0 0 0 0 7 29 67 85 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 632 0 0 0 1 67 346 799 846 457 111 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 34 0 0 0 0 0 3 15 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 27 0 0 0 0 1 4 7 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 726 118 121 273 54 51 15 20 21 13 9 4 6 3 8 6 2 0 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 184 0 0 1 1 11 26 24 27 28 25 12 8 6 3 4 3 3 2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 412 1 7 5 7 7 17 14 18 17 23 24 25 31 41 43 46 42 22 21 1 0
Nitrolební poranění (S06) 200 0 0 1 2 3 4 5 13 8 7 8 12 18 22 21 27 20 18 8 2 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 311 1 19 12 17 35 31 32 29 21 27 18 15 20 8 10 6 6 4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 047 0 41 192 195 24 16 30 23 37 43 45 38 73 69 69 73 43 25 9 1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 381 0 7 6 4 7 6 4 9 11 10 9 35 42 95 115 146 198 259 259 132 27
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 003 0 6 11 38 21 42 52 64 82 104 104 89 91 85 96 56 34 18 6 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 292 1 49 106 120 277 295 359 317 391 469 388 381 286 249 221 168 115 55 30 12 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 257 14 73 5 4 11 12 11 9 20 16 9 10 13 23 7 6 5 5 2 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 841 1 0 3 3 4 8 10 21 26 33 49 68 74 111 114 141 107 45 20 2 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 151 0 1 2 7 3 10 13 9 17 11 11 19 16 12 4 6 3 1 5 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 54 0 4 6 1 0 0 2 1 5 4 3 8 3 5 4 1 2 4 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 26 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 2 3 5 4 2 0 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 115 0 0 0 0 2 5 10 15 35 34 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 56 0 3 6 1 1 1 3 2 4 4 0 4 5 10 5 3 3 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 516 3 47 141 165 97 141 159 196 198 227 241 236 257 309 368 332 232 109 46 10 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 73 605 250 1 740 2 258 1 418 1 960 2 752 4 112 4 368 4 708 5 284 5 265 6 042 5 874 6 722 7 475 5 912 3 994 2 011 1 075 333 52
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 0 0 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 5 12,1 13,9 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 2,5 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,1 0 2,1 1,5 1,8 1,8 5,7 1,2 2,5 3,3 4,1 7,2 4,7 15,3 19,3 34,4 44,4 47,1 44,3 41,7 39,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13 8,4 19,2 19,9 8,8 25,3 27,3 36,4 16,2 14,2 10,1 8,4 7 5,1 6 1,3 5,1 0 8 13,9 19,9 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 63,1 0 0 0 0 0 0 1,2 5 7,6 13,2 31,1 44,5 89,5 128,9 195 218,6 299,7 257,6 208,6 59,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 6 7 14,1 30,1 34,4 54,7 19,8 12,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 76,7 0 2,1 3,1 1,8 3,6 10 7,3 12,5 17,4 18,2 45,5 41 53,7 91,5 177,2 268,2 349,2 487 632,9 417,8 708,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 66 0 0 0 0 0 0 3,6 10 25,1 56,8 95,8 101,8 97,1 150,6 146,6 218,6 143,6 100,6 76,5 99,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 27,1 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 9,8 20,3 24 36,3 34,5 56,6 89,2 92,2 66,9 44,3 34,8 59,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12,1 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 1,1 8,1 8,4 12,9 34,5 34,9 35,7 23,9 27,2 16,1 13,9 19,9 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 2,4 18,7 44,7 75,9 84,1 92,2 136,2 80,5 55,6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 52,8 0 0 1,5 0 0 1,4 0 0 0 3 4,8 39,8 57,5 106 136,4 240,8 255,1 301,9 215,6 119,4 141,6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 125,4 25,3 32 13,8 14,1 25,3 31,6 24,2 22,4 43,6 48,7 69,5 128,8 221,1 314,4 369,6 358,7 351,7 221,4 132,1 79,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3,4 0 0 0 0 0 0 4,8 2,5 3,3 0 4,8 4,7 2,6 7,2 5,1 17,1 0 4 7 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,8 0 0 0 0 0 2,9 1,2 0 1,1 2 6 3,5 10,2 9,6 15,3 15,4 12,4 8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 81,9 0 0 0 0 1,8 2,9 13,3 37,4 79,6 254,5 389,2 220,1 48,6 34,9 34,4 20,5 9,9 4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 203,6 33,7 85,4 46 91,4 128,5 129,1 123,6 139,5 159,1 173,4 219,1 233 296,5 292,7 395,1 379,2 366,6 277,7 257,3 119,4 0
Anémie (D50-D64) 1,6 0 0 1,5 1,8 1,8 0 0 0 0 0 3,6 1,2 2,6 0 1,3 8,5 5 8 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,9 0 4,3 0 3,5 5,4 4,3 0 1,2 3,3 3 2,4 8,2 3,8 4,8 5,1 5,1 5 12,1 13,9 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 21 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 4,4 10,1 13,2 17,6 42,2 54,2 54,8 64,9 59,4 72,4 62,6 19,9 141,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 70,3 0 0 3,1 5,3 14,5 40,2 49,7 58,5 62,1 88,2 107,8 108,9 129,1 104,8 133,8 112,7 71,8 24,1 13,9 0 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 1,8 0 0 0 1,2 1,1 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 0 2,1 1,5 0 9,1 10 3,6 7,5 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,2 0 0 0 0 5,4 0 3,6 1,2 1,1 3 1,2 1,2 7,7 1,2 2,5 1,7 2,5 4 13,9 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 52,7 67,4 19,2 16,9 33,4 16,3 17,2 20,6 24,9 41,4 63,9 69,5 76,1 98,4 80,7 70,1 92,2 61,9 84,5 62,6 19,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 14,9 8,4 4,3 1,5 0 0 1,4 3,6 2,5 5,4 12,2 7,2 18,7 14,1 24,1 25,5 61,5 57 44,3 48,7 79,6 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 89,4 59 81,1 85,9 36,9 27,2 15,8 13,3 18,7 33,8 25,3 67,1 81,9 122,7 145,8 192,5 256,2 297,2 273,7 139,1 0 141,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 26,8 16,9 85,4 95,1 54,5 29 10 10,9 17,4 21,8 20,3 29,9 25,8 20,4 22,9 8,9 17,1 9,9 4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 1,4 0 1,2 0 0 1,2 0 0 1,2 1,3 0 2,5 8 0 0 0
Angina pectoris (I20) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19,2 8,4 12,7 12 2,5 8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,8 12,9 11,5 19,3 20,4 25,6 32,2 20,1 0 0 141,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 20,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 1,2 15,2 30,7 45,8 82,8 97,4 71,8 56,3 34,8 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 2,6 0 1,3 3,4 12,4 0 7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,9 0 0 0 1,8 0 0 0 0 2,2 0 1,2 9,4 5,1 14,5 22,9 10,2 22,3 28,2 20,9 0 0
Selhání srdce (I50) 5,7 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 2 0 0 2,6 9,6 14 20,5 32,2 36,2 69,5 0 141,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 27,9 0 2,1 0 1,8 1,8 1,4 0 5 4,4 10,1 14,4 29,3 42,2 63,8 107,1 107,6 71,8 48,3 27,8 19,9 0
Ateroskleróza (I70) 65,9 0 0 0 0 1,8 0 0 0 3,3 1 15,6 51,5 107,3 178,3 224,3 240,8 215,5 209,3 236,5 218,9 424,9
Varixy dolních končetin (I83) 137,4 0 0 0 1,8 18,1 31,6 66,7 140,7 210,3 237,2 252,7 278,6 256,9 221,6 181 58,1 49,5 24,1 7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 58,1 0 4,3 6,1 8,8 43,4 28,7 12,1 16,2 22,9 23,3 31,1 37,5 69 104,8 130 172,5 208 185,1 229,5 338,2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,6 0 0 1,5 1,8 7,2 1,4 1,2 3,7 5,4 4,1 0 1,2 5,1 1,2 3,8 3,4 0 4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,8 0 0 1,5 1,8 0 0 0 1,2 1,1 0 1,2 3,5 1,3 7,2 19,1 15,4 22,3 16,1 20,9 59,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 2,5 0 0 39,8 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 170,3 0 2 006,1 1 114,1 167 130,3 78,9 47,3 52,3 39,2 32,4 9,6 11,7 5,1 1,2 0 1,7 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 115 0 0 18,4 38,7 135,8 124,8 113,9 142 154,8 153,1 147,3 154,5 145,7 173,5 130 73,4 61,9 36,2 27,8 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0 0 0 0 1,8 1,4 0 0 0 0 1,2 1,2 2,6 2,4 2,5 6,8 5 16,1 7 19,9 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,9 0 2,1 0 0 7,2 14,3 8,5 1,2 7,6 8,1 15,6 14 15,3 26,5 25,5 32,5 34,7 20,1 7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 56,2 0 8,5 89 105,5 139,4 127,7 127,3 64,8 39,2 35,5 34,7 32,8 30,7 31,3 24,2 27,3 34,7 12,1 41,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 17,2 0 4,3 3,1 17,6 36,2 14,3 23 16,2 20,7 24,3 18 18,7 16,6 14,5 15,3 18,8 17,3 4 0 39,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 8,4 2,1 0 0 1,8 2,9 1,2 2,5 7,6 1 9,6 3,5 5,1 4,8 5,1 10,2 7,4 0 7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11 0 0 0 0 0 4,3 7,3 6,2 13,1 3 13,2 16,4 16,6 15,7 17,8 17,1 27,2 32,2 20,9 139,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,5 0 0 0 0 1,8 7,2 2,4 6,2 7,6 12,2 8,4 5,9 6,4 4,8 6,4 5,1 7,4 4 13,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 116,4 0 19,2 168,8 371 407,3 205,1 162,4 97,1 116,6 71 76,6 60,9 79,2 55,4 54,8 44,4 42,1 24,1 48,7 0 0
Tříselná kýla (K40) 169,4 303,5 160,1 82,9 15,8 32,6 54,5 84,8 66 109 137,9 189,2 214,2 237,7 263,8 356,9 343,3 346,7 257,6 201,7 59,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 149,5 0 119,5 142,7 15,8 21,7 31,6 59,4 112,1 162,4 167,3 182 175,6 217,2 228,9 265,1 254,5 240,2 116,7 76,5 179,1 141,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9,4 0 0 0 0 5,4 20,1 25,5 17,4 20,7 9,1 12 10,5 7,7 6 0 5,1 2,5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 1,2 2,3 1,3 1,2 1,3 1,7 0 0 7 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,6 25,3 6,4 1,5 1,8 3,6 4,3 4,8 5 12 23,3 20,4 26,9 34,5 30,1 56,1 82 106,5 100,6 153 99,5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,4 0 0 0 0 0 1,4 0 1,2 1,1 3 6 11,7 23 20,5 35,7 22,2 29,7 24,1 69,5 19,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 85,1 42,2 12,8 6,1 10,6 32,6 55,9 64,2 103,4 104,6 103,4 166,5 121,8 129,1 104,8 96,9 78,6 91,6 64,4 76,5 39,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,2 8,4 8,5 3,1 1,8 1,8 0 2,4 0 1,1 3 4,8 9,4 8,9 9,6 21,7 29 54,5 44,3 83,5 39,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 1,2 1,3 0 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2 0 0 0 1,8 0 0 0 1,2 3,3 2 1,2 2,3 6,4 6 2,5 1,7 0 4 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 199,8 0 0 1,5 10,6 29 60,2 124,8 128,3 162,4 234,2 240,7 325,5 331 355,4 391,3 345 361,6 237,5 125,2 79,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,7 0 0 0 0 0 1,4 2,4 2,5 5,4 3 10,8 10,5 14,1 27,7 26,8 29 27,2 28,2 34,8 59,7 141,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,4 5,1 8,4 9,4 10,2 8,4 8,9 8,5 7,4 4 13,9 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,2 0 2,1 1,5 3,5 10,9 10 9,7 12,5 13,1 11,2 10,8 15,2 8,9 22,9 33,1 37,6 29,7 16,1 13,9 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 62 16,9 47 29,2 36,9 94,1 97,5 65,5 49,8 42,5 52,7 70,7 38,6 56,2 75,9 87,9 73,4 94,1 64,4 69,5 139,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,3 0 1,3 0 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 21,2 25,3 14,9 18,4 21,1 27,2 15,8 8,5 16,2 13,1 20,3 13,2 22,2 23 26,5 30,6 34,2 32,2 36,2 27,8 99,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 103,5 0 0 0 0 3,6 0 9,7 7,5 13,1 36,5 80,2 147,5 181,5 220,4 331,4 377,5 319,5 213,3 62,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 199,5 0 0 0 0 3,6 2,9 7,3 8,7 29,4 72 130,5 250,5 398,7 530 600,3 782,3 606,8 189,2 41,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 157,3 0 0 0 17,6 159,3 129,1 139,4 127 186,4 218 291 298,5 295,2 183,1 181 111 59,4 8 0 19,9 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 126,5 0 4,3 15,3 61,5 157,5 94,7 69,1 71 99,2 126,7 150,9 256,4 250,5 203,6 175,9 155,4 109 68,4 13,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 3,4 0 4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 45,6 0 0 1,5 12,3 14,5 0 4,8 6,2 12 20,3 43,1 74,9 102,2 101,2 141,5 123 106,5 20,1 7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 63,6 0 0 0 0 3,6 18,6 13,3 31,1 63,2 110,5 105,4 162,7 117,6 91,5 95,6 99,1 42,1 20,1 13,9 0 0
Dorzalgie (M54) 4,8 0 0 0 0 1,8 0 2,4 5 3,3 3 6 5,9 15,3 6 8,9 5,1 17,3 4 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 133,4 0 17,1 12,3 17,6 45,3 37,3 58,2 69,7 117,7 153,1 213,2 281 313,1 228,9 233,2 145,2 101,5 36,2 27,8 19,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 29,6 0 0 15,3 21,1 30,8 14,3 19,4 13,7 14,2 35,5 27,5 48 51,1 59 44,6 44,4 22,3 24,1 27,8 39,8 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 43,7 8,4 6,4 0 0 10,9 15,8 10,9 17,4 9,8 16,2 39,5 55 48,6 86,7 123,6 104,2 123,8 128,8 166,9 139,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 31,8 0 0 0 0 0 0 8,5 8,7 4,4 26,4 26,3 42,1 47,3 49,4 98,1 88,8 116,4 88,5 41,7 19,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 101,7 0 0 0 0 38 43 52,1 56 80,6 67,9 119,8 175,6 149,5 210,8 230,7 196,4 183,3 96,6 62,6 119,4 141,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 70,3 0 4,3 9,2 5,3 9,1 14,3 10,9 16,2 31,6 64,9 116,2 119,4 127,8 119,3 149,1 162,3 141,2 140,9 62,6 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 38,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 3,6 12,9 47,3 84,3 155,5 182,8 183,3 120,7 48,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 89,9 25,3 108,8 240,9 154,7 130,3 91,8 53,3 47,3 49 48,7 62,3 67,9 98,4 86,7 114,7 126,4 84,2 52,3 48,7 39,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 16,8 0 0 0 0 25,3 20,1 15,8 23,7 26,2 35,5 32,3 24,6 17,9 9,6 10,2 6,8 5 4 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 22,3 0 0 0 3,5 21,7 40,2 37,6 34,9 42,5 36,5 40,7 30,4 6,4 12 8,9 13,7 7,4 4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 134,2 0 0 0 0 19,9 40,2 43,6 83,4 142,8 275,8 446,7 429,6 149,5 77,1 67,6 71,7 91,6 64,4 76,5 19,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 320,6 0 4,3 3,1 12,3 79,7 146,3 317,6 410,9 350,9 315,3 391,6 458,9 426,8 468,6 591,4 529,5 478 305,9 104,3 39,8 0
Lékařský potrat (O04) 41,4 0 0 0 3,5 50,7 117,6 130,9 113,3 85 108,5 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 128,1 0 0 0 0 101,4 281,2 516,3 525,5 321,5 147 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 21,8 0 0 0 0 10,9 63,1 90,9 112,1 44,7 7,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,3 0 0 0 0 3,6 14,3 32,7 42,3 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18 0 0 0 0 12,7 41,6 81,2 105,9 28,3 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 217,3 0 0 0 1,8 121,3 496,3 968,4 1 053,5 498 112,5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2,8 0 0 0 0 0 4,3 18,2 11,2 6,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2,2 0 0 0 0 1,8 5,7 8,5 7,5 1,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2,1 219,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 59,9 994,9 258,2 418,9 95 92,3 21,5 24,2 26,2 14,2 9,1 4,8 7 3,8 9,6 7,6 3,4 0 8 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,2 0 0 1,5 1,8 19,9 37,3 29,1 33,6 30,5 25,3 14,4 9,4 7,7 3,6 5,1 5,1 7,4 8 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 1,3 2,4 0 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 34 8,4 14,9 7,7 12,3 12,7 24,4 17 22,4 18,5 23,3 28,7 29,3 39,6 49,4 54,8 78,6 104 88,5 146 19,9 0
Nitrolební poranění (S06) 16,5 0 0 1,5 3,5 5,4 5,7 6,1 16,2 8,7 7,1 9,6 14 23 26,5 26,8 46,1 49,5 72,4 55,6 39,8 141,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,7 8,4 40,5 18,4 29,9 63,4 44,5 38,8 36,1 22,9 27,4 21,6 17,6 25,6 9,6 12,7 10,2 14,9 16,1 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,4 0 87,5 294,6 342,9 43,4 23 36,4 28,6 40,3 43,6 53,9 44,5 93,3 83,1 87,9 124,7 106,5 100,6 62,6 19,9 141,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 114 0 14,9 9,2 7 12,7 8,6 4,8 11,2 12 10,1 10,8 41 53,7 114,4 146,6 249,4 490,4 1 042,4 1 801,2 2 626,3 3 824,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,8 0 12,8 16,9 66,8 38 60,2 63 79,7 89,4 105,4 124,5 104,2 116,3 102,4 122,4 95,7 84,2 72,4 41,7 59,7 141,6
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 354,3 8,4 104,6 162,7 211 501,4 423,2 435,1 394,8 426,1 475,5 464,6 446 365,5 299,9 281,7 287 284,8 221,4 208,6 238,8 424,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 21,2 118 155,8 7,7 7 19,9 17,2 13,3 11,2 21,8 16,2 10,8 11,7 16,6 27,7 8,9 10,2 12,4 20,1 13,9 39,8 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0 2,1 0 0 0 0 1,2 0 0 1 1,2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 69,4 8,4 0 4,6 5,3 7,2 11,5 12,1 26,2 28,3 33,5 58,7 79,6 94,6 133,7 145,3 240,8 265 181,1 139,1 39,8 141,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 12,5 0 2,1 3,1 12,3 5,4 14,3 15,8 11,2 18,5 11,2 13,2 22,2 20,4 14,5 5,1 10,2 7,4 4 34,8 19,9 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,5 0 8,5 9,2 1,8 0 0 2,4 1,2 5,4 4,1 3,6 9,4 3,8 6 5,1 1,7 5 16,1 7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,1 0 2,1 1,5 0 0 2,9 0 1,2 1,1 2 1,2 2,3 3,8 6 5,1 3,4 0 4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 9,5 0 0 0 0 3,6 7,2 12,1 18,7 38,1 34,5 13,2 2,3 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,6 0 6,4 9,2 1,8 1,8 1,4 3,6 2,5 4,4 4,1 0 4,7 6,4 12 6,4 5,1 7,4 4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 290,2 25,3 100,3 216,4 290,1 175,6 202,3 192,7 244,1 215,8 230,1 288,6 276,3 328,4 372,2 469 567,1 574,6 438,7 319,9 199 283,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 075,8 2 107,7 3 713,5 3 464,9 2 493,4 3 548,1 3 947,8 4 983,9 5 439,5 5 130,8 5 357,1 6 304,9 7 073,3 7 506,6 8 097,2 9 527,5 10 098,2 9 892,0 8 093,9 7 476,2 6 625,5 7 365,4
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,2 0 0 1,4 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 2,4 4,3 2,9 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,9 1,8 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 13,1 0 3,3 25 10 10 30,8 11,1 18,2 16,7 13,8 20,7 15,4 17,1 15,4 16 14,9 12,1 8,9 7,1 4,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5 0,5 2,5 4,5 2,6 5,8 12,9 22,9 10,6 13,7 8,6 7,4 5,7 3,6 3 0,6 1,7 0 1,5 2 2,8 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 51,7 0 0 0 0 0 0 100 40 63,6 76,5 59,1 51,4 53,8 55,2 46,8 52,2 60,8 50 37,5 20 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 11,1 33,3 14,3 16,2 14,2 13,3 17,4 8,2 5,9 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 89,2 0 100 100 100 100 100 100 90,9 88,9 94,7 84,4 87,5 89,4 89,4 90,8 88,2 90,4 89,6 86,7 84 83,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 72,9 0 0 0 0 0 0 75 80 59 80 76,9 77 76,8 76,2 71 73,6 67,4 56,8 55 62,5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 64,7 0 0 0 0 0 0 16,7 50 52,9 60,6 50 64,6 55,1 78,3 70,7 80,6 61,4 50 45,5 60 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 43,6 0 0 0 0 0 0 50 100 50 80 36,8 33,3 46,6 48,3 43,8 37,8 42,3 44,4 28,6 25 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 40 40 43,2 45,3 35,3 31,6 41 38,5 33,3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 57,7 0 0 100 0 0 50 0 0 0 75 30,8 53,1 56,3 57,9 51,2 59,5 64 63,6 55,4 85,7 33,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 30,9 75 39,5 47,4 29,6 42,4 38,6 40 32,1 33,1 32 34,7 32,7 32,7 35,9 31,3 28,5 28,8 19,5 14,7 11,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 46,1 0 0 0 0 0 0 100 100 60 0 80 66,7 28,6 46,2 33,3 58,8 0 33,3 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 14,8 0 0 0 0 0 100 100 0 20 50 71,4 14,3 22,9 13,3 16,2 13,4 8,3 5 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 94 0 0 0 0 100 100 100 93,8 93,6 95,1 94,2 93,1 97,4 93,5 100 80 57,1 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 65,7 14,8 69 66,7 81,3 78,9 81,8 90,3 88,9 82,5 85,5 79,2 74,8 69 62,8 60,8 52,4 45,8 44,8 40,7 27,3 0
Anémie (D50-D64) 1,5 0 0 16,7 25 9,1 0 0 0 0 0 7,9 2,1 3,5 0 0,7 2,8 1,1 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8 0 4,3 0 8 12,5 18,8 0 6,7 18,8 13,6 16,7 23,3 11,5 8,7 6,9 6 3,6 5,9 6,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,1 0 0 0 0 0 0 4,3 1,7 8,3 10,5 10,5 10,8 18,6 19,4 18,9 16,4 11,1 8,5 7,2 3,6 25
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 14,4 0 0 0,5 1,4 3,4 14,1 17,4 27,8 31,3 41 47,9 39,7 38,7 28,5 24,9 15,9 5,9 1,4 0,6 0 0
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,3 0 0 0 3,4 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 1,7 1 0 2,4 5,8 2,9 6,3 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,1 0 0 0 0 2,5 0 3,2 0,9 0,7 1,6 0,5 0,5 3,1 0,5 1,1 0,7 1 1,5 3,7 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,1 21,6 12,9 13,6 14 8 14 16,8 13,2 20,8 23,1 22,2 18,8 20,5 18 14,2 16,7 11,6 16,8 11,1 7,1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 88,3 33,3 50 50 0 0 100 100 100 100 100 85,7 100 91,7 90,9 87 94,7 88,5 84,6 63,6 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 40,4 23,3 49,4 67,5 55,3 37,5 39,3 39,3 40,5 50,8 33,8 43,8 37,8 39,8 39,8 39 36,1 40,7 42,5 31,7 0 100
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 17,8 9,1 41,7 66 70,5 47,1 20,6 21,4 21,2 23,8 19,6 19,1 14,7 10,6 10,2 3,7 5,7 3,7 1,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 0 0 0 0 0 12,5 0 8,3 0 0 1,9 0 0 0,5 0,5 0 0,4 0,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13,3 6,1 7,1 5,5 0,8 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,7 6,3 3,2 4,3 3,6 3,9 3,9 1,7 0 0 20
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 6,3 1,4 7,4 7,3 7,7 9 8,9 5,3 4,9 3,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,2 3,3 0 0,8 1,8 3,8 0 1,9 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,3 0 0 0 5 0 0 0 0 3,1 0 0,8 3,8 1,2 2,1 2 0,6 1,1 1,1 0,8 0 0
Selhání srdce (I50) 1,3 0 0 0 0 0 25 0 0 0 6,9 0 0 0,9 1,8 1,5 1,4 1,4 1 1,3 0 2,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 7,1 0 33,3 0 20 16,7 25 0 19 10,3 13,9 9,7 12,5 10,3 11,2 12 8,7 4 1,9 0,8 0,5 0
Ateroskleróza (I70) 28,1 0 0 0 0 100 0 0 0 42,9 7,7 29,5 34,6 33,6 32 30,1 30,8 23,9 21 17 15,9 27,3
Varixy dolních končetin (I83) 89,3 0 0 0 50 100 100 98,2 97,4 96 97,9 97,7 96,4 93,5 89,8 81,1 63 35,7 20 6,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18,4 0 8 4,5 6 35,3 35,7 16,9 25,5 27,3 16,4 18,7 16,5 21 22,7 19,3 19,1 16,4 13,8 14,8 28,8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 0 0 0,3 0,9 3,2 1,8 1,9 6 10,4 12,1 0 3,1 10,5 3,6 11,1 5,4 0 4,3 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,4 0 0 1,3 3 0 0 0 1,9 2,1 0 1,3 2,5 0,6 1,9 3,3 1,9 1,7 0,8 0,7 1,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0,6 0 0 2,4 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 94,9 0 95,1 95,3 93,1 93,5 90,2 97,5 93,3 94,7 94,1 100 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 82,9 0 0 57,1 62,9 85,2 78,4 86,2 87,7 91,6 82,5 81,5 85,2 84,4 90 80,3 71,7 80,6 64,3 40 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 0 0 0 0 33,3 100 0 0 0 0 3,8 2 1,7 0,8 0,6 1,1 0,7 1,8 0,7 2,7 0
Astma (J45-J46) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,4 0 4,8 0 0 21,1 40 23,3 5 20 20,5 19,1 15,2 10,6 12,4 10,1 7,3 8,7 3,8 1,8 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 79,6 0 15,4 78,4 81,1 87,5 80,9 86,1 82,5 81,8 79,5 70,7 84,8 85,7 83,9 76 72,7 93,3 50 85,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 52,5 0 4,5 20 50 76,9 62,5 67,9 48,1 73,1 82,8 75 69,6 59,1 54,5 66,7 52,4 36,8 12,5 0 40 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,4 1,6 4,3 0 0 4,8 28,6 7,1 11,1 24,1 3,2 28,6 12,5 12,5 6,2 8,2 8,3 6,4 0 3,1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 18 0 0 0 0 0 30 40 35,7 41,4 12,5 44 22,6 25,5 16,3 18,4 8,8 14,3 13,3 5 26,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,6 0 0 0 0 0,7 4,1 2,2 5,7 7,5 10,5 7,7 4 3,8 2,7 2,3 1,3 1,2 0,5 1,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 90,7 0 90 87,3 88,3 90,7 91,7 93,7 89,7 96,4 90,9 90,1 98,1 93,9 93,9 84,3 83,9 81 66,7 100 0 0
Tříselná kýla (K40) 96,8 90 98,7 93,1 100 100 97,4 95,9 93 99 97,8 98,8 98,4 98,4 99,1 97,6 97,6 92,1 94,1 82,9 50 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 92,9 0 94,9 97,9 100 100 100 96,1 98,9 95,5 96,5 96,2 94,3 96 95 95 88,2 83,6 67,4 47,8 50 50
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 21,1 0 0 0 0 4,9 25,5 29,6 30,4 39,6 25,7 37 26,5 19,4 31,3 0 11,5 7,7 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 7,7 14,3 11,8 5,6 4,2 3,1 2,2 0 0 4,5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 46,7 30 16,7 20 33,3 25 50 57,1 33,3 50 53,5 51,5 57,5 55,1 45,5 50,6 47,5 51,2 45,5 47,8 17,2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17,2 0 0 0 0 0 100 0 20 4,8 10,7 17,9 20,8 23,1 23,9 25 14,3 12,8 7,2 18,5 7,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 69,1 62,5 40 36,4 35,3 58,1 95,1 88,3 91,2 87,3 88,7 88 82,5 83,5 73,7 60,3 43,4 35,2 21,9 25 12,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 12,7 11,1 6,2 3,6 2,4 3,6 0 18,2 0 8,3 12,5 26,7 19,5 12,7 15,7 17,7 13,1 17,5 12 14,5 8,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2 0 0,7 1,3 0 14,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,8 0 0 0 9,1 0 0 0 4,8 13,6 7,4 2,4 5,7 6,6 6 2,1 1,4 0 3,8 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 63,1 0 0 33,3 54,5 50 67,7 75,2 79,2 76,4 81,6 74,7 76,6 71,3 69,9 67,2 57,9 40,1 27,2 13,8 11,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 18,2 0 0 0 0 0 16,7 33,3 25 26,3 10,7 29 20,5 17,5 23,5 21 14,9 14,1 13,2 10,9 25 50
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 3,9 5 3,9 5,1 4,4 5,9 4,6 4,9 6,5 4,5 1,5 8,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 22,4 0 7,7 5,6 11,8 33,3 50 40 71,4 35,3 45,8 30 23,6 13,2 27,5 28,9 28,2 12,6 8 5,4 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 56,6 8,3 29,7 35,2 58,3 75,4 80 84,4 76,9 61,9 75,4 69,4 46,5 57,9 57,8 53,9 48,9 55,1 30,2 25 36,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 2,3 0 2 0 0 4,5 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 29 16,7 18,4 32,4 29,3 30 28,9 29,2 41,9 34,3 36,4 42,3 44,2 33,3 33,8 32,9 24,7 21 18,8 9,5 23,8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 85,5 0 0 0 0 100 0 100 100 92,3 92,3 91,8 94 90,4 88,8 87,2 86 80,1 69,7 30 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 88,8 0 0 0 0 100 66,7 100 87,5 93,1 94,7 94 91,5 93,1 92,4 91,8 90,2 83,1 53,4 19,4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,6 0 0 0 90,9 98,9 95,7 95,8 95,3 95,5 97,3 96,8 96,2 97,1 98,1 96,6 97 92,3 66,7 0 100 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 71 0 9,5 11,8 45,5 72,5 85,7 83,8 85,1 89,2 86,8 82,9 85,5 82,4 77,5 72,3 63,6 44 28,3 6,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3,1 9,5 0 100 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 61,3 0 0 8,3 26,9 30,8 0 66,7 83,3 78,6 76,9 70,6 72,7 72,7 73 72,5 57,6 56,6 15,2 5,9 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 43,7 0 0 0 0 40 56,5 40,7 43,1 50 57,7 55 56,3 46,7 39,6 37,3 33,9 17,3 9,1 10,5 0 0
Dorzalgie (M54) 1,3 0 0 0 0 1,2 0 3,3 4 1,8 1,3 1,9 1,6 3 1,3 1,4 0,5 1,3 0,2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 86,1 0 25,8 13,8 33,3 69,4 86,7 92,3 93,3 93,9 95 96,2 94,5 92,5 88 91,5 78 77,4 64,3 57,1 100 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,4 0 0 50 26,7 34,7 52,6 50 39,3 33,3 42,2 38,3 44,1 42,6 39,5 26,9 22 8,2 8 8,5 20 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 27,9 0,9 2,7 0 0 4 14,9 13,2 23 22,5 24,2 37,5 48 37,6 43,1 47,1 42,1 35,2 34,4 38,7 41,2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 26 0 0 0 0 0 0 46,7 35 28,6 48,1 36,7 45,6 36,3 31,8 32,4 24,6 21,5 13,6 5,7 2,1 0
Urolitiáza (N20-N23) 51,7 0 0 0 0 43,8 32,6 40,6 40,2 43,5 40,6 54,3 54,2 52,9 58,1 62 57,2 66,1 42,9 36 75 100
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 25,1 0 9,1 16,2 8,3 5,3 27,8 26,5 27,7 37,7 57,1 68,3 52,8 53,5 36,8 30,8 22,6 13,2 8,6 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 57,4 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 50 57,9 56,1 59,3 58,9 59,1 58,3 58,8 28 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 71,9 25 66,2 83,5 72,7 79,1 81 71 69,1 76,3 71,6 76,5 72,5 74 67,9 69,2 70,5 57,6 43,3 43,8 40 0
Nemoci prsu (N60-N64) 88,3 0 0 0 0 87,5 93,3 92,9 82,6 80 89,7 90 95,5 87,5 88,9 100 100 66,7 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 74,2 0 0 0 33,3 57,1 63,6 77,5 70 90,7 78,3 82,9 83,9 71,4 100 53,8 80 60 25 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 84,9 0 0 0 0 35,5 50,9 59 79,8 83,4 88,9 87,8 91,1 91,4 92,8 94,6 85,7 94,9 80 68,8 25 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88,3 0 100 66,7 50 67,7 68,9 81,6 83,5 87,5 88,1 89,8 94 93,3 91,1 91,7 91,7 91,9 87,4 75 100 0
Lékařský potrat (O04) 58,9 0 0 0 100 58,3 52,2 57,4 52,6 55,7 78,7 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 85,6 0 0 0 0 84,8 88,3 84 83,4 86,8 90,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8,7 0 0 0 0 3,4 7 7,7 11,3 11,5 8,8 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 16,8 0 0 0 0 5,7 9,4 14,8 25 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,8 0 0 0 0 2,3 2,3 2,5 3,5 2,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 89 0 0 0 100 85,9 86,1 87,4 90,9 90,1 94,1 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 49,3 0 0 0 0 0 30 57,7 42,9 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 26 0 0 0 0 16,7 19 16,7 28,6 16,7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 65,6 49,8 65,8 83,2 79,4 76,1 83,3 74,1 72,4 50 42,9 26,7 28,6 21,4 33,3 42,9 22,2 0 66,7 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,6 0 0 1,3 0,7 6,9 25 33,8 36,5 36,4 37,9 31,6 25,8 24 8,8 10,5 9,7 10 4,7 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,9 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 16,7 18,2 0 5,6 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,7 0,4 1,7 3 2,1 1,4 15,5 11,9 13,8 11,9 14 11,7 9 9,1 9,6 7,4 7,5 7,4 5,2 7,4 1 0
Nitrolební poranění (S06) 7,2 0 0 0,9 1,4 1,6 2,1 3,2 8,1 5,7 4,6 5,9 7,1 11,1 12,6 12,5 17,2 13,6 14,2 8,5 4,5 20
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19 0,7 7,8 7,6 13,1 23,6 36,5 39 44,6 33,9 40,3 35,3 22,4 31,3 17 17,5 11,8 14 17,4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 87,8 0 73,2 84,2 85,9 92,3 100 81,1 100 94,9 86 93,8 95 93,6 90,8 94,5 92,4 93,5 73,5 69,2 50 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 80,7 0 70 75 66,7 87,5 85,7 80 75 100 58,8 81,8 77,8 80,8 84,8 82,1 79,8 83,2 83,8 76,2 82 75
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,3 0 37,5 35,5 64,4 70 85,7 92,9 87,7 91,1 92,9 93,7 89 85,8 83,3 86,5 78,9 66,7 64,3 35,3 60 100
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,8 14,3 58,3 54,9 43,3 68,2 76,2 79,1 76,8 79 75,6 73,9 73,7 66,5 59,3 49,3 40,3 32,8 16,9 10,8 10,2 17,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 69,1 70 65,2 45,5 44,4 68,8 75 64,7 60 80 88,9 64,3 71,4 86,7 82,1 50 66,7 71,4 71,4 66,7 100 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0,8 0 0 0 0 1,7 0 0 2,2 1,6 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 59,5 25 0 27,3 33,3 36,4 40 55,6 70 57,8 67,3 62 72,3 69,8 66,9 53,8 58 59,8 54,2 46,5 40 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81,2 0 50 100 87,5 75 83,3 86,7 81,8 81 78,6 91,7 95 88,9 80 80 66,7 75 25 55,6 100 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11,6 0 4,8 18,2 4,8 0 0 11,8 4,8 35,7 12,9 18,8 26,7 15 17,2 12,9 6,7 8,7 28,6 12,5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,5 0 1,1 1,9 0 0 9,1 0 4,2 2,2 2,8 1,4 1,5 1,9 2,6 1,9 1 0 1,1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 96,6 0 0 0 0 100 100 100 93,8 94,6 100 91,7 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,2 0 4,5 11,8 1,9 3,8 2,2 7,5 5 5,2 3,5 0 2,4 2 2,4 1,1 1,1 1,4 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,2 2,5 20,3 47 59,8 28,3 13,5 7,3 6,9 8,4 18,4 37,4 34,7 35,3 31,2 31,5 28,9 24,4 17 14,4 13,2 20
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30,2 1,6 24,5 38,5 29,5 29,3 32,9 32,2 32,7 39,5 47,5 49,6 45,1 39,4 35,4 32,2 27,5 21,9 15,1 12,1 10,9 11,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)