8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 12 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 140 0 4 1 1 1 2 2 1 2 2 4 9 21 18 19 17 20 9 6 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 155 1 5 11 4 15 25 25 14 8 6 7 11 3 9 3 1 3 4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 874 0 0 1 0 0 2 0 6 0 8 14 45 94 132 174 179 117 67 30 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 133 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 23 32 34 22 4 4 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 867 0 1 0 1 2 9 8 15 10 19 34 21 40 88 114 154 129 118 83 18 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 777 0 0 0 0 0 0 4 9 26 39 79 80 79 122 137 112 60 21 7 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 287 0 0 0 0 0 0 6 6 9 15 11 38 31 37 55 43 22 11 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 134 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 11 12 30 19 23 17 10 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 20 40 56 64 77 37 22 5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 594 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 1 19 38 66 123 114 111 77 30 8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 436 2 19 8 13 10 15 13 15 35 42 56 129 168 245 259 209 137 44 15 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 58 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6 9 4 13 6 7 2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 75 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 2 8 7 10 12 13 10 2 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 964 0 0 0 0 0 2 8 24 100 252 288 188 41 25 22 8 2 4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 218 4 40 34 54 80 78 74 99 140 162 156 186 196 250 237 211 112 59 33 13 0
Anémie (D50-D64) 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 2 2 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 39 0 1 1 1 0 1 3 2 3 2 3 2 2 8 1 2 4 2 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 273 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 18 37 44 48 55 26 18 9 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 806 1 2 2 2 6 18 24 53 59 85 86 98 93 101 101 44 22 7 1 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 26 0 0 1 0 3 11 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 19 0 1 0 0 1 1 3 1 1 2 1 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 573 1 7 7 17 17 10 20 20 31 41 52 69 70 51 67 43 25 19 5 0 1
Katarakta (H25-H26, H28) 172 0 1 1 0 1 4 1 3 5 6 6 13 11 29 19 31 23 11 6 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 048 9 50 52 25 19 11 9 21 23 31 32 76 110 115 161 142 85 50 22 5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 366 4 38 88 29 15 9 18 23 20 18 21 20 10 21 11 15 3 2 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 2 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 10 13 10 9 4 2 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 283 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 12 30 49 77 64 32 12 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 3 2 1 3 2 2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 60 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 1 2 7 6 7 18 7 2 2 1 0
Selhání srdce (I50) 59 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 3 9 11 6 15 5 1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 325 0 0 0 0 0 2 3 6 6 7 6 16 40 53 68 70 25 17 6 0 0
Ateroskleróza (I70) 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 43 101 164 195 141 73 59 35 17 2
Varixy dolních končetin (I83) 1 467 0 0 0 0 4 22 57 103 172 196 227 210 160 158 87 53 13 2 3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 690 0 1 1 10 30 10 26 8 21 14 21 34 47 79 91 118 94 45 24 14 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 36 0 1 3 2 3 2 1 1 8 4 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 59 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5 3 8 10 10 8 3 4 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 325 0 1 095 854 94 75 47 40 40 32 12 10 6 11 6 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 287 0 4 19 19 78 85 92 96 145 136 122 122 115 104 69 46 19 10 5 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 4 4 2 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 156 0 2 1 0 7 5 4 3 3 12 10 8 18 18 24 21 14 4 1 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 658 0 14 49 37 84 99 79 41 46 38 20 30 34 26 19 17 11 9 1 3 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 188 0 1 8 3 11 10 8 11 17 16 20 12 22 15 15 8 7 2 1 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 41 0 1 0 1 0 1 2 0 2 2 8 3 5 7 3 4 1 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 139 0 0 0 1 1 3 1 9 6 10 14 16 21 16 5 10 8 12 5 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 62 0 0 0 1 0 3 4 2 4 11 5 4 5 5 2 5 4 5 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 412 0 6 119 204 224 170 107 82 95 76 56 72 44 45 47 30 25 6 4 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 070 31 82 60 14 19 55 63 59 99 115 140 174 214 235 253 222 128 75 28 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 720 1 46 84 19 9 22 59 83 149 140 130 142 169 184 195 147 84 36 11 9 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 109 0 0 0 2 5 13 23 12 15 13 5 5 7 3 3 0 2 0 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 12 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 325 6 7 2 1 3 3 5 3 5 20 12 19 26 27 35 45 38 32 26 10 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 117 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 9 6 15 13 16 18 11 13 6 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 108 9 10 6 9 13 31 63 69 136 123 107 117 124 102 87 51 23 21 5 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 113 1 1 3 1 1 0 2 4 0 3 5 15 5 8 22 15 12 9 5 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 5 4 3 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 184 0 0 0 9 22 45 88 118 161 177 198 220 217 280 251 209 104 63 18 4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 128 0 0 1 0 1 1 6 1 3 4 19 8 9 11 22 17 11 8 6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 64 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 9 8 3 11 8 9 6 1 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 244 1 2 0 6 8 9 11 26 18 16 14 20 18 13 28 19 11 12 10 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 753 5 17 7 19 65 77 59 34 38 42 42 65 52 58 64 48 28 23 5 4 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 249 1 7 14 16 20 14 17 13 10 11 7 17 22 22 12 15 13 9 5 3 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 297 0 0 0 0 1 3 7 6 13 39 56 107 158 209 266 241 143 44 4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 256 0 0 0 0 3 3 3 11 26 63 105 223 302 358 482 413 210 52 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 811 0 0 0 7 103 95 106 111 171 223 196 234 206 167 107 61 17 6 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 389 0 0 10 30 81 74 61 43 64 109 127 148 202 162 124 97 38 17 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 448 0 0 1 10 8 3 4 6 9 28 37 50 52 71 67 66 31 5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 819 0 0 0 2 2 5 18 50 82 112 106 128 88 98 54 49 22 3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 63 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 7 6 5 1 10 8 7 3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 548 0 8 4 8 24 28 42 54 105 165 168 223 233 193 167 87 28 9 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 409 0 3 5 17 23 25 9 28 25 35 25 32 37 42 35 32 19 13 4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 517 2 0 1 1 9 12 11 20 18 12 24 41 40 58 95 74 39 37 20 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 345 0 0 1 0 0 0 1 6 12 19 11 32 39 62 52 59 28 12 10 0 1
Urolitiáza (N20-N23) 1 124 0 0 1 0 8 25 49 62 65 81 112 118 109 145 136 116 53 22 20 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 878 0 4 14 5 2 7 17 13 40 58 90 90 121 110 95 120 56 26 10 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 455 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 11 43 78 125 99 53 32 7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 119 6 71 173 79 73 65 60 40 48 50 39 65 74 88 72 56 30 20 9 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 226 0 0 0 1 13 24 19 18 34 32 34 16 16 10 2 3 2 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 291 0 0 0 0 14 30 52 43 46 38 25 17 9 3 4 5 4 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 741 0 0 0 0 12 26 46 73 161 326 404 351 114 64 73 33 36 8 12 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 021 1 2 1 8 63 134 248 326 361 346 327 406 382 402 429 351 155 65 11 3 0
Lékařský potrat (O04) 601 0 0 0 1 44 106 111 103 87 139 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 470 0 0 0 0 44 202 375 430 283 129 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 258 0 0 0 0 9 41 67 74 56 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 75 0 0 0 0 1 5 30 27 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 214 0 0 0 0 7 20 82 71 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 793 0 0 0 0 74 367 895 904 451 97 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 39 0 0 0 0 1 7 13 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 0 0 0 0 2 2 6 3 5 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 728 104 148 274 60 28 15 14 17 7 19 6 7 10 6 6 4 2 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 184 0 0 0 5 10 29 20 39 24 26 8 5 3 4 6 3 1 0 0 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 355 0 3 12 9 7 10 6 10 17 22 16 18 39 45 34 42 19 27 14 4 1
Nitrolební poranění (S06) 209 0 0 0 1 1 2 6 10 8 16 16 17 15 11 20 27 21 22 15 0 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 358 0 17 21 12 29 49 41 44 29 23 19 25 15 12 11 3 3 5 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 022 0 40 223 183 40 27 28 30 29 34 38 58 51 56 58 52 26 31 12 5 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 407 0 4 9 10 7 4 9 8 8 15 24 28 57 92 105 154 188 251 277 138 19
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 059 0 6 12 32 19 47 51 72 92 116 103 88 113 100 93 49 32 21 11 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 223 1 43 99 107 239 318 363 303 441 445 350 363 288 269 204 170 99 77 33 11 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 211 12 59 4 4 4 13 12 12 12 9 11 19 9 10 8 5 2 5 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 715 0 0 1 1 9 7 7 10 26 21 46 67 51 83 132 134 76 32 12 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 143 0 0 1 6 1 11 16 10 17 10 9 13 9 15 4 13 1 3 2 1 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 54 0 10 5 2 0 2 4 1 6 3 4 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 102 0 0 0 0 2 3 6 12 29 40 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 63 1 6 7 4 2 1 1 2 2 0 2 6 3 7 6 6 6 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3 504 3 43 169 144 101 131 197 190 182 250 202 209 267 318 336 358 227 125 41 11 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 72 510 250 1 940 2 487 1 368 1 978 2 922 4 169 4 457 4 834 5 166 4 920 5 736 5 890 6 607 6 872 5 980 3 484 2 059 1 024 329 38
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 4,2 0 0 1,8 1,3 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1,3 1,7 8 0 7,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0 0 0 0 1,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 7,2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,5 0 8,5 1,5 1,8 1,8 2,7 2,4 1,2 2,1 2,1 4,8 10,7 26,1 21,4 25 29,2 53,4 35,9 43 20,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12,8 8,4 10,6 16,9 7,2 26,7 33,5 30,1 17,3 8,3 6,2 8,4 13,1 3,7 10,7 3,9 1,7 8 16 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 71,9 0 0 1,5 0 0 2,7 0 7,4 0 8,3 16,7 53,6 116,8 157 228,7 307,8 312,3 267,5 215 102,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,1 2,1 3,6 6 28,6 38,1 44,7 37,8 10,7 16 7,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 71,3 0 2,1 0 1,8 3,6 12 9,6 18,6 10,4 19,7 40,7 25 49,7 104,7 149,8 264,8 344,4 471 594,7 367,8 573,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,9 0 0 0 0 0 0 4,8 11,1 27,1 40,5 94,5 95,3 98,1 145,1 180,1 192,6 160,2 83,8 50,2 40,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23,6 0 0 0 0 0 0 7,2 7,4 9,4 15,6 13,2 45,2 38,5 44 72,3 73,9 58,7 43,9 21,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 11 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 4,2 13,2 14,3 37,3 22,6 30,2 29,2 26,7 12 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,2 23,8 49,7 66,6 84,1 132,4 98,8 87,8 35,8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 48,9 0 0 0 0 0 2,7 0 1,2 3,1 1 1,2 22,6 47,2 78,5 161,7 196 296,3 307,4 215 163,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 118,2 16,9 40,2 12,3 23,3 17,8 20,1 15,7 18,6 36,4 43,6 67 153,6 208,7 291,4 340,4 359,3 365,7 175,6 107,5 40,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4,8 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 2,1 6,2 7,2 10,7 5 15,5 7,9 12 5,3 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6,2 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,2 2,1 5,2 2,4 9,5 8,7 11,9 15,8 22,4 26,7 8 7,2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 79,3 0 0 0 0 0 2,7 9,6 29,7 104,1 261,9 344,5 223,9 50,9 29,7 28,9 13,8 5,3 16 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 182,5 33,8 84,5 52,3 96,9 142,3 104,4 89,2 122,6 145,8 168,4 186,6 221,5 243,5 297,3 311,5 362,8 299 235,5 236,5 265,6 0
Anémie (D50-D64) 1,1 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1 0 0 2,4 2,5 1,2 1,3 3,4 5,3 0 7,2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,2 0 2,1 1,5 1,8 0 1,3 3,6 2,5 3,1 2,1 3,6 2,4 2,5 9,5 1,3 3,4 10,7 8 7,2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 6,2 7,2 21,4 46 52,3 63,1 94,6 69,4 71,9 64,5 61,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 66,3 8,4 4,2 3,1 3,6 10,7 24,1 28,9 65,6 61,4 88,3 102,9 116,7 115,5 120,1 132,7 75,6 58,7 27,9 7,2 20,4 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,1 0 0 1,5 0 5,3 14,7 2,4 5 4,2 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 0 2,1 0 0 1,8 1,3 3,6 1,2 1 2,1 1,2 1,2 0 1,2 1,3 5,2 0 8 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 47,2 8,4 14,8 10,8 30,5 30,2 13,4 24,1 24,8 32,3 42,6 62,2 82,2 86,9 60,7 88,1 73,9 66,7 75,8 35,8 0 191,2
Katarakta (H25-H26, H28) 14,2 0 2,1 1,5 0 1,8 5,4 1,2 3,7 5,2 6,2 7,2 15,5 13,7 34,5 25 53,3 61,4 43,9 43 20,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 86,2 76 105,7 79,9 44,9 33,8 14,7 10,8 26 23,9 32,2 38,3 90,5 136,6 136,8 211,6 244,1 226,9 199,6 157,6 102,2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 30,1 33,8 80,3 135,3 52,1 26,7 12 21,7 28,5 20,8 18,7 25,1 23,8 12,4 25 14,5 25,8 8 8 7,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 0 0 0 1,2 1,2 1,2 0 0 0 8 0 0 0
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,4 6,6 0 5,3 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 8,3 8,7 11,9 17,1 17,2 24 16 14,3 20,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,1 2,4 14,3 37,3 58,3 101,2 110 85,4 47,9 7,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,4 1,2 1,2 3,6 2,6 1,7 8 8 14,3 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,9 0 0 1,5 0 1,8 0 2,4 0 3,1 0 1,2 2,4 8,7 7,1 9,2 30,9 18,7 8 14,3 20,4 0
Selhání srdce (I50) 4,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 2,4 1,2 5 3,6 11,8 18,9 16 59,9 35,8 20,4 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 26,7 0 0 0 0 0 2,7 3,6 7,4 6,2 7,3 7,2 19,1 49,7 63 89,4 120,4 66,7 67,9 43 0 0
Ateroskleróza (I70) 70,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 25,1 51,2 125,5 195 256,3 242,4 194,9 235,5 250,8 347,4 382,4
Varixy dolních končetin (I83) 120,7 0 0 0 0 7,1 29,4 68,7 127,5 179,1 203,7 271,5 250,1 198,7 187,9 114,3 91,1 34,7 8 21,5 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 56,8 0 2,1 1,5 18 53,4 13,4 31,3 9,9 21,9 14,5 25,1 40,5 58,4 93,9 119,6 202,9 250,9 179,6 172 286,1 382,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3 0 2,1 4,6 3,6 5,3 2,7 1,2 1,2 8,3 4,2 2,4 2,4 5 2,4 1,3 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 4,9 0 6,3 0 1,8 0 1,3 0 1,2 0 0 1,2 0 6,2 3,6 10,5 17,2 26,7 31,9 21,5 81,7 191,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,3 0 2,7 4 7,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 191,3 0 2 314,4 1 313,0 168,7 133,4 62,9 48,2 49,5 33,3 12,5 12 7,1 13,7 7,1 1,3 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 105,9 0 8,5 29,2 34,1 138,7 113,8 110,9 118,9 151 141,3 145,9 145,3 142,8 123,7 90,7 79,1 50,7 39,9 35,8 20,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 1,2 0 4,8 5,3 6,9 5,3 4 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 12,8 0 4,2 1,5 0 12,5 6,7 4,8 3,7 3,1 12,5 12 9,5 22,4 21,4 31,5 36,1 37,4 16 7,2 20,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 54,2 0 29,6 75,3 66,4 149,4 132,5 95,2 50,8 47,9 39,5 23,9 35,7 42,2 30,9 25 29,2 29,4 35,9 7,2 61,3 191,2
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15,5 0 2,1 12,3 5,4 19,6 13,4 9,6 13,6 17,7 16,6 23,9 14,3 27,3 17,8 19,7 13,8 18,7 8 7,2 20,4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,4 0 2,1 0 1,8 0 1,3 2,4 0 2,1 2,1 9,6 3,6 6,2 8,3 3,9 6,9 2,7 4 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11,4 0 0 0 1,8 1,8 4 1,2 11,1 6,2 10,4 16,7 19,1 26,1 19 6,6 17,2 21,4 47,9 35,8 20,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,1 0 0 0 1,8 0 4 4,8 2,5 4,2 11,4 6 4,8 6,2 5,9 2,6 8,6 10,7 20 7,2 20,4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 116,2 0 12,7 183 366,2 398,4 227,5 129 101,5 98,9 79 67 85,7 54,7 53,5 61,8 51,6 66,7 24 28,7 0 0
Tříselná kýla (K40) 170,4 261,9 173,3 92,2 25,1 33,8 73,6 75,9 73,1 103,1 119,5 167,5 207,2 265,8 279,5 332,5 381,7 341,7 299,4 200,6 81,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 141,5 8,4 97,2 129,1 34,1 16 29,4 71,1 102,8 155,1 145,5 155,5 169,1 209,9 218,8 256,3 252,7 224,2 143,7 78,8 183,9 191,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 9 0 0 0 3,6 8,9 17,4 27,7 14,9 15,6 13,5 6 6 8,7 3,6 3,9 0 5,3 0 7,2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 1,8 0 1,3 1,2 1,2 0 0 0 0 0 2,4 1,3 1,7 2,7 4 14,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 26,7 50,7 14,8 3,1 1,8 5,3 4 6 3,7 5,2 20,8 14,4 22,6 32,3 32,1 46 77,4 101,4 127,7 186,3 204,3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,6 0 0 0 0 1,8 1,3 2,4 0 1 4,2 10,8 7,1 18,6 15,5 21 30,9 29,4 51,9 43 20,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 91,2 76 21,1 9,2 16,2 23,1 41,5 75,9 85,4 141,6 127,8 128 139,3 154 121,3 114,3 87,7 61,4 83,8 35,8 40,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 9,3 8,4 2,1 4,6 1,8 1,8 0 2,4 5 0 3,1 6 17,9 6,2 9,5 28,9 25,8 32 35,9 35,8 20,4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,5 3,6 1,3 0 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,4 7,1 6,2 4,8 3,9 1,7 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 179,7 0 0 0 16,2 39,1 60,2 106,1 146,1 167,6 183,9 236,8 262 269,5 333 329,9 359,3 277,6 251,5 129 81,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 10,5 0 0 1,5 0 1,8 1,3 7,2 1,2 3,1 4,2 22,7 9,5 11,2 13,1 28,9 29,2 29,4 31,9 43 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 5,3 0 0 0 0 0 1,3 2,4 1,2 1 3,1 10,8 9,5 3,7 13,1 10,5 15,5 16 4 7,2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,1 8,4 4,2 0 10,8 14,2 12 13,3 32,2 18,7 16,6 16,7 23,8 22,4 15,5 36,8 32,7 29,4 47,9 71,7 40,9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 62 42,2 35,9 10,8 34,1 115,6 103,1 71,1 42,1 39,6 43,6 50,2 77,4 64,6 69 84,1 82,5 74,7 91,8 35,8 81,7 191,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 0 0 1,8 0 0 1,2 1,2 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 20,5 8,4 14,8 21,5 28,7 35,6 18,7 20,5 16,1 10,4 11,4 8,4 20,2 27,3 26,2 15,8 25,8 34,7 35,9 35,8 61,3 191,2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 106,7 0 0 0 0 1,8 4 8,4 7,4 13,5 40,5 67 127,4 196,3 248,5 349,6 414,4 381,7 175,6 28,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 185,7 0 0 0 0 5,3 4 3,6 13,6 27,1 65,5 125,6 265,5 375,1 425,7 633,5 710,1 560,6 207,6 14,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 149 0 0 0 12,6 183,2 127,2 127,7 137,5 178 231,7 234,4 278,6 255,9 198,6 140,6 104,9 45,4 24 7,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 114,3 0 0 15,4 53,9 144,1 99 73,5 53,2 66,6 113,3 151,9 176,2 250,9 192,7 163 166,8 101,4 67,9 14,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 36,9 0 0 1,5 18 14,2 4 4,8 7,4 9,4 29,1 44,3 59,5 64,6 84,4 88,1 113,5 82,8 20 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 67,4 0 0 0 3,6 3,6 6,7 21,7 61,9 85,4 116,4 126,8 152,4 109,3 116,5 71 84,2 58,7 12 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,2 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 6,2 6,2 8,4 7,1 6,2 1,2 13,1 13,8 18,7 12 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 127,4 0 16,9 6,1 14,4 42,7 37,5 50,6 66,9 109,3 171,5 200,9 265,5 289,4 229,5 219,5 149,6 74,7 35,9 7,2 20,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 33,7 0 6,3 7,7 30,5 40,9 33,5 10,8 34,7 26 36,4 29,9 38,1 46 49,9 46 55 50,7 51,9 28,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 42,5 16,9 0 1,5 1,8 16 16,1 13,3 24,8 18,7 12,5 28,7 48,8 49,7 69 124,9 127,2 104,1 147,7 143,3 61,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 28,4 0 0 1,5 0 0 0 1,2 7,4 12,5 19,7 13,2 38,1 48,4 73,7 68,3 101,4 74,7 47,9 71,7 0 191,2
Urolitiáza (N20-N23) 92,5 0 0 1,5 0 14,2 33,5 59,1 76,8 67,7 84,2 134 140,5 135,4 172,4 178,7 199,4 141,5 87,8 143,3 40,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 72,3 0 8,5 21,5 9 3,6 9,4 20,5 16,1 41,6 60,3 107,6 107,2 150,3 130,8 124,9 206,3 149,5 103,8 71,7 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,1 3,6 13,1 53,4 92,8 164,3 170,2 141,5 127,7 50,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 92,1 50,7 150,1 266 141,8 129,8 87 72,3 49,5 50 52 46,6 77,4 91,9 104,7 94,6 96,3 80,1 79,8 64,5 20,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 18,6 0 0 0 1,8 23,1 32,1 22,9 22,3 35,4 33,3 40,7 19,1 19,9 11,9 2,6 5,2 5,3 8 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23,9 0 0 0 0 24,9 40,2 62,7 53,2 47,9 39,5 29,9 20,2 11,2 3,6 5,3 8,6 10,7 4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 143,3 0 0 0 0 21,3 34,8 55,4 90,4 167,6 338,8 483,2 418 141,6 76,1 95,9 56,7 96,1 31,9 86 40,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 330,9 8,4 4,2 1,5 14,4 112,1 179,4 298,9 403,7 375,9 359,6 391,1 483,5 474,5 478,1 563,8 603,5 413,8 259,5 78,8 61,3 0
Lékařský potrat (O04) 49,5 0 0 0 1,8 78,3 141,9 133,8 127,5 90,6 144,5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 121 0 0 0 0 78,3 270,4 451,9 532,5 294,7 134,1 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 21,2 0 0 0 0 16 54,9 80,7 91,6 58,3 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,2 0 0 0 0 1,8 6,7 36,2 33,4 11,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 17,6 0 0 0 0 12,5 26,8 98,8 87,9 31,2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 229,9 0 0 0 0 131,6 491,2 1 078,6 1 119,4 469,6 100,8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3,2 0 0 0 0 1,8 9,4 15,7 14,9 5,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 3 0 0 0 0 3,6 2,7 7,2 3,7 5,2 16,6 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 2 202,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 92,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 59,9 878,7 312,8 421,3 107,7 49,8 20,1 16,9 21,1 7,3 19,7 7,2 8,3 12,4 7,1 7,9 6,9 5,3 4 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,1 0 0 0 9 17,8 38,8 24,1 48,3 25 27 9,6 6 3,7 4,8 7,9 5,2 2,7 0 0 0 191,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 2,4 0 1,2 1,3 1,7 0 4 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 29,2 0 6,3 18,4 16,2 12,5 13,4 7,2 12,4 17,7 22,9 19,1 21,4 48,4 53,5 44,7 72,2 50,7 107,8 100,3 81,7 191,2
Nitrolební poranění (S06) 17,2 0 0 0 1,8 1,8 2,7 7,2 12,4 8,3 16,6 19,1 20,2 18,6 13,1 26,3 46,4 56,1 87,8 107,5 0 191,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 29,5 0 35,9 32,3 21,5 51,6 65,6 49,4 54,5 30,2 23,9 22,7 29,8 18,6 14,3 14,5 5,2 8 20 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 84,1 0 84,5 342,9 328,5 71,1 36,1 33,7 37,1 30,2 35,3 45,5 69,1 63,3 66,6 76,2 89,4 69,4 123,7 86 102,2 191,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 115,8 0 8,5 13,8 18 12,5 5,4 10,8 9,9 8,3 15,6 28,7 33,3 70,8 109,4 138 264,8 501,9 1 002,0 1 984,8 2 819,8 3 632,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 87,2 0 12,7 18,4 57,4 33,8 62,9 61,5 89,2 95,8 120,5 123,2 104,8 140,4 118,9 122,2 84,2 85,4 83,8 78,8 40,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 347,5 8,4 90,9 152,2 192,1 425,1 425,6 437,5 375,2 459,2 462,5 418,6 432,3 357,7 319,9 268,1 292,3 264,3 307,4 236,5 224,8 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 17,4 101,4 124,7 6,1 7,2 7,1 17,4 14,5 14,9 12,5 9,4 13,2 22,6 11,2 11,9 10,5 8,6 5,3 20 7,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 58,8 0 0 1,5 1,8 16 9,4 8,4 12,4 27,1 21,8 55 79,8 63,3 98,7 173,5 230,4 202,9 127,7 86 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11,8 0 0 1,5 10,8 1,8 14,7 19,3 12,4 17,7 10,4 10,8 15,5 11,2 17,8 5,3 22,4 2,7 12 14,3 20,4 191,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,4 0 21,1 7,7 3,6 0 2,7 4,8 1,2 6,2 3,1 4,8 3,6 5 4,8 3,9 5,2 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 8,4 2,1 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 4,8 1,2 1,2 0 1,7 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 8,4 0 0 0 0 3,6 4 7,2 14,9 30,2 41,6 10,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,6 59,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,2 8,4 12,7 10,8 7,2 3,6 1,3 1,2 2,5 2,1 0 2,4 7,1 3,7 8,3 7,9 10,3 16 4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 288,4 25,3 90,9 259,8 258,5 179,7 175,3 237,4 235,3 189,5 259,8 241,6 248,9 331,6 378,2 441,6 615,5 606 499 293,8 224,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 5 967,2 2 112,4 4 100,4 3 823,7 2 455,6 3 518,3 3 910,9 5 024,3 5 519,2 5 033,2 5 368,6 5 884,8 6 830,4 7 316,1 7 857,2 9 032,0 10 281,5 9 300,6 8 219,2 7 337,3 6 722,5 7 265,8
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 0 0,8 0 0 1,8 3,4 0 0 0 0 0 0 11,1 0 1,8 1,4 3,4 0 1,9 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 0 0 0 0 2,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 3,1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5 0 0 0 50 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,5 0 13,8 5,6 5 4,5 15,4 20 7,7 11,8 6,1 14,3 18,4 25,6 15,8 12,6 10,1 11,2 7 6,7 2,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,9 0,6 1,3 3,7 2 5,4 17,6 20,3 13,9 8,2 7 7,2 12,1 2,7 5 1,7 0,5 1,8 2,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 52,8 0 0 100 0 0 100 0 75 0 53,3 40 60,8 55 55 50,1 52,5 57,9 51,5 44,1 71,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 13,9 0 0 0 0 0 0 0 100 66,7 66,7 21,4 12,5 23,7 16,3 18,8 10,4 3,3 6,8 4,8 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 87,9 0 50 0 100 100 90 100 88,2 55,6 90,5 81 84 93 90,7 90,5 90,1 86 87,4 89,2 85,7 75
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74 0 0 0 0 0 0 100 34,6 76,5 73,6 82,3 77,7 80,6 72,2 72,5 76,7 82,2 63,6 53,8 15,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 63,8 0 0 0 0 0 0 60 85,7 50 55,6 42,3 66,7 73,8 75,5 69,6 59,7 62,9 64,7 33,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 42,4 0 0 0 0 0 100 0 0 0 80 57,9 34,3 50 28,8 45,1 58,6 35,7 27,3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 50 62,5 41,7 43,1 36,8 39,3 35,6 33,8 18,5 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 57,4 0 0 0 0 0 100 0 100 60 50 20 46,3 58,5 47,1 58,9 57 65,7 64,2 48,4 57,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,8 20 34,5 50 59,1 30,3 42,9 27,1 23,1 31,5 28,2 31,3 36 31,5 31,4 32,5 29,1 27,8 15,5 15,6 6,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 62,4 0 0 0 0 0 0 100 100 100 75 85,7 75 57,1 81,3 46,2 58,3 25 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 16,4 0 0 0 0 0 100 33,3 100 50 100 40 26,7 17,9 13,5 11,9 15,1 15,6 7,7 9,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,2 0 0 0 0 0 100 100 96 94,3 95,1 96,3 95,4 97,6 83,3 100 88,9 100 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 63,4 16 67,8 82,9 66,7 76,2 87,6 82,2 81,8 77,8 83,5 77,2 72,1 68,3 64,1 57,7 53,3 39,6 35,8 36,3 48,1 0
Anémie (D50-D64) 1 0 0 0 0 0 11,1 0 0 4,5 0 0 4,4 3,3 1,1 0,6 1,1 1 0 0,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,8 0 3 2,6 4,2 0 11,1 27,3 18,2 20 13,3 16,7 7,7 5,1 15,7 2,1 2,8 6,5 5,1 2,8 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 9 6,3 11,9 19,2 17,9 17,6 17,4 9,8 8,4 7,3 6,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 12,7 0,4 0,2 0,4 0,9 2,5 9,4 14 29,9 35,3 40,5 46,2 43,8 32,2 30,5 23,1 11 4,9 1,4 0,3 0,6 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,3 0 0 0,9 0 1,3 7,6 1,6 4,1 3,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0 1,1 0 0 1,3 1 3,9 0,8 0,6 1,1 0,6 0,5 0 0,7 0,6 2,2 0 2,2 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,8 0 0 1,1 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 16 4,5 11,7 10,3 13,9 12,3 11,5 19 17,7 15,4 18,3 20,9 21,7 18,9 13 16,9 12,8 12,5 15,7 12,2 0 50
Katarakta (H25-H26, H28) 88,7 0 33,3 100 0 100 100 100 100 100 100 85,7 81,3 91,7 90,6 95 93,9 85,2 78,6 75 100 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 39,9 29 65,8 63,4 62,5 43,2 42,3 36 48,8 38,3 39,2 27,8 42,9 43,7 38,5 38,2 36,2 33,5 35 42,3 33,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 18,9 12,9 38 72,1 58 32,6 26,5 36 31,9 21,5 16,8 15,9 12,2 6,8 12,7 5,7 8,5 2,6 2,7 2,5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,4 0 0 0 0 0 25 12,5 0 0 0 0 1,1 0,8 0,5 0 0 0 0,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,4 2,6 0 1,4 0 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,6 2,8 2,7 3,2 2,8 2,5 1,6 1,1 2,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 8,8 2,6 6,4 8,3 9,4 10,3 9,2 6,1 3,6 0,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 4,7 1,7 1,4 3,5 1,9 0,8 3,4 2,4 4,2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,1 0 0 14,3 0 3,6 0 7,4 0 4,5 0 0,9 1 2 1 0,9 2 0,8 0,3 0,5 0,8 0
Selhání srdce (I50) 1,1 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 4 3,5 0,7 1,8 0,6 1,4 1,3 0,7 1,7 0,7 0,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,5 0 0 0 0 0 28,6 21,4 30 9,8 11,7 6,4 7,4 11,3 10,7 9,1 8,3 3,8 2,6 1,1 0 0
Ateroskleróza (I70) 28,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,1 33,9 32,1 37,4 31,8 34,2 27,2 21,3 21,2 18,4 16 8,7
Varixy dolních končetin (I83) 87,7 0 0 0 0 100 100 96,6 98,1 98,3 95,1 95,8 93,3 89,4 86,3 83,7 67,9 28,3 7,1 17,6 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 16,6 0 3,8 1,1 10,6 30 21,3 30,6 14,3 20,8 11,9 15,9 16,5 18,1 18,7 17,5 18,3 16,5 12 11,7 15,6 28,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,7 0 0,1 1,1 1,8 2,2 3,2 2,2 2,2 14,3 11,1 7,4 6,7 10,8 5,1 3,4 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,3 0 1,4 0 1,8 0 3,1 0 2 0 0 1,4 0 2,7 1 1,8 1,8 1,8 1,4 0,6 1,5 3,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,7 0 0,6 0,5 0,5 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 96,5 0 96,7 96,1 95,9 96,2 95,9 100 97,6 100 100 100 85,7 100 100 50 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 81 0 33,3 90,5 59,4 72,9 84,2 80,7 83,5 86,8 79,5 83 83 89,1 88,1 84,1 66,7 65,5 71,4 55,6 50 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 3 2,6 0 1,4 1,1 1 0,5 0,4 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,1 0 9,5 16,7 0 24,1 29,4 36,4 18,8 15 28,6 23,8 10,7 17,1 8,6 9,8 9,1 7,1 3 1,4 3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 76,2 0 32,6 81,7 86 84 77,3 74,5 67,2 79,3 82,6 71,4 90,9 87,2 86,7 70,4 73,9 64,7 69,2 50 100 100
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 58,4 0 3,1 38,1 42,9 78,6 52,6 57,1 73,3 81 76,2 87 70,6 84,6 65,2 83,3 61,5 53,8 22,2 25 100 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,2 0 5,6 0 3,2 0 11,1 16,7 0 13,3 6,1 21,6 8,3 9,8 13 7,1 6 2,2 3,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 18,4 0 0 0 33,3 50 37,5 33,3 45 21,4 27 42,4 34,8 28,8 17,8 6,3 10,5 11,9 14,5 9,4 3,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,5 0 0 0 0,8 0 2,7 4,7 2,9 4,7 11,1 4,9 3,4 4,3 2,9 1 1,9 1,8 2,4 0,7 2,1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 89,8 0 100 86,2 85 87,2 95 91,5 92,1 92,2 93,8 90,3 94,7 89,8 91,8 94 83,3 89,3 100 66,7 0 0
Tříselná kýla (K40) 97,4 91,2 97,6 98,4 93,3 100 100 98,4 93,7 97,1 97,5 98,6 98,9 98,6 96,3 98,1 97,8 95,5 97,4 96,6 66,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 91,8 33,3 93,9 97,7 100 90 95,7 98,3 100 98,7 95,2 94,2 94 92,9 93,4 92,4 86 83,2 70,6 44 60 100
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 20,7 0 0 0 4,9 9,8 24,5 31,9 33,3 39,5 25,5 14,7 18,5 22,6 20 15 0 11,8 0 12,5 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,8 0 0 0 9,1 0 3,6 3 6,3 0 0 0 0 0 7,1 3,3 3,4 2 2,4 7,4 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 45,5 42,9 26,9 15,4 33,3 75 27,3 50 42,9 35,7 69 54,5 59,4 54,2 41,5 41,7 45,5 46,9 47,1 41,9 50 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 15,4 0 0 0 0 100 50 100 0 6,7 15,4 27,3 12 21,4 17,3 14 18 11,5 14,9 8,7 9,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,7 75 62,5 37,5 37,5 56,5 91,2 91,3 87,3 92,5 88,5 89,2 80,1 78,5 68 60,8 44,3 39,7 27,6 17,2 15,4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,1 8,3 1,6 4,3 2,1 2,9 0 28,6 57,1 0 30 23,8 33,3 9,3 11,9 20,2 12,7 10,3 8,3 6,3 3,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,6 1,7 1,3 0 0 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 4,2 7,1 8,2 6,6 5,8 4,9 1,5 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 62,8 0 0 0 69,2 73,3 72,6 74,6 77,6 79,3 74,1 75,9 72,8 71,1 72,9 58,9 55,1 41,4 32,5 17,6 7,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19,2 0 0 100 0 14,3 25 33,3 20 16,7 14,3 51,4 18,2 22 12,4 24,2 19,5 15,9 15,1 13,6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,5 0 0 0 0 0 5,9 3,7 1,3 1 2,8 5,4 5 2,1 8,5 5,6 9,5 8,7 1,8 3,3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 28,7 6,3 13,3 0 25 47,1 60 34,4 66,7 51,4 41 38,9 40 31,6 18,3 26,7 25 20,4 18,5 17,5 10,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 55,4 15,6 27,9 14,9 41,3 73 85,6 75,6 68 74,5 72,4 63,6 67 55,9 49,2 50,8 46,6 50 45,1 14,7 40 25
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0 0 0 3,7 0 0 3,7 3,8 0 0 0 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28,2 6,7 16,3 26,9 34 36,4 46,7 45,9 40,6 21,7 23,4 15,6 44,7 37,3 30,1 16,4 23,8 32,5 21,4 14,3 27,3 100
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 87,5 0 0 0 0 100 100 77,8 75 86,7 95,1 94,9 93,9 91,9 92,1 90,2 91,6 83,6 62 13,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 88,7 0 0 0 0 100 100 100 100 96,3 95,5 89 92,1 94,1 90,6 92,3 90,8 83,7 54,2 8,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 97,3 0 0 0 87,5 99 96 96,4 98,2 97,7 98,2 95,6 97,1 97,6 98,8 97,3 93,8 94,4 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 70,4 0 0 16,1 37 77,9 89,2 92,4 81,1 80 83,2 81,9 83,1 79,5 79,8 72,5 62,2 48,1 27,9 8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 55,7 0 0 5,9 38,5 30,8 60 80 85,7 52,9 73,7 69,8 69,4 61,9 67 61,5 51,6 47 14,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 45,9 0 0 0 100 28,6 62,5 66,7 61,7 53,9 59,6 54,6 53,6 50,3 51,3 31,6 32 17,7 5,4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,4 0 0 0 0 0 0 3,1 2,3 3,2 3,1 2,6 1,9 1,6 0,2 1,9 1,5 1,3 0,7 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 85,1 0 19,5 9,8 38,1 55,8 82,4 84 87,1 94,6 93,8 90,3 94,5 92,8 92,8 91,8 79,1 71,8 75 25 16,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,6 0 50 35,7 34 32,9 71,4 36 65,1 45,5 45,5 32,1 36,8 32,5 36,2 25,2 21,5 18,3 18,3 7,4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 26,9 1,8 0 1,3 1,9 7 12,5 15,9 29 28,6 19,7 27 37,3 40 36,7 51,4 44,6 31,7 39,8 35,1 23,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 23,9 0 0 14,3 0 0 0 9,1 31,6 41,4 38 23,9 40 36,4 39,2 24,4 23,2 15,7 8,8 9,8 0 14,3
Urolitiáza (N20-N23) 47,4 0 0 14,3 0 27,6 32,9 42,6 41,9 40,1 45,3 49,6 49 47 50,2 52,7 54,7 52,5 44,9 60,6 33,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 26,8 0 12,1 34,1 12,2 3,5 18,4 47,2 35,1 48,2 47,5 59,2 56,3 53,1 37,8 28,4 26,5 14,9 7,4 3,6 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 49,7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 66,7 50 44 70,5 46,2 50,8 47,8 45,3 56,1 35 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 71,5 46,2 78 86,5 80,6 73,7 81,3 75 67,8 68,6 67,6 59,1 73 67,3 68,2 69,9 60,2 58,8 52,6 40,9 100 0
Nemoci prsu (N60-N64) 87,6 0 0 0 33,3 81,3 85,7 90,5 81,8 89,5 88,9 91,9 94,1 94,1 90,9 66,7 75 66,7 100 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 73,3 0 0 0 0 56 75 85,2 72,9 75,4 70,4 80,6 68 100 50 66,7 100 80 25 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 84,8 0 0 0 0 35,3 51 67,6 76 83 89,8 89 91,4 90,5 84,2 86,9 86,8 85,7 61,5 75 66,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88 100 100 100 36,4 65,6 78,8 81,3 88,8 88,5 86,3 85,8 91 94,6 90,7 91,5 91,4 89,1 90,3 57,9 75 0
Lékařský potrat (O04) 60,2 0 0 0 50 54,3 55,5 58,4 54,5 53,4 81,3 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 85 0 0 0 0 78,6 86,7 81,9 88,5 83,5 86,6 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,8 0 0 0 0 4,1 5,7 6,7 8,6 14,1 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 14 0 0 0 0 2,9 5 17,4 19 14,5 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,9 0 0 0 0 2,7 1,7 3,3 3,2 2,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 90,1 0 0 0 0 85,1 85,5 90 91,3 92 92,4 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 45,3 0 0 0 0 100 46,7 48,1 42,9 41,7 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 35,6 0 0 0 0 40 11,8 28,6 11,5 41,7 80 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 62,8 41,8 68,8 81,1 77,9 73,7 65,2 82,4 63 35 55,9 37,5 30,4 34,5 22,2 50 50 40 50 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16 0 0 0 3,5 6,8 24,6 23 45,3 32 36,1 21,1 20,8 9,7 13,3 13,3 6,8 3,3 0 0 0 33,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13,1 0 0 0 0 0 0 100 33,3 0 0 0 25 0 33,3 11,1 12,5 0 14,3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,9 0 0,7 6,3 3,1 1,5 8,6 6,6 10,6 12,5 13,8 8,4 7,2 10,7 9,1 5,7 6,6 3,8 6,6 5,1 6 11,1
Nitrolební poranění (S06) 7,4 0 0 0 0,9 0,6 0,9 3,4 7,3 5,3 8,6 9,1 10,3 8,6 6,3 11,8 15,1 14 14,8 15,8 0 12,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 22,2 0 7,2 14,1 8,1 23,6 46,7 41,8 49,4 43,9 46 29,2 35,7 25,9 19,7 26,2 9,7 12,5 14,7 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,4 0 71,4 83,5 83,9 90,9 96,4 87,5 93,8 93,5 89,5 90,5 98,3 91,1 94,9 93,5 89,7 76,5 72,1 75 71,4 100
Zlomenina kosti stehenní (S72) 80,3 0 36,4 100 90,9 100 80 90 66,7 80 78,9 80 75,7 81,4 82,9 71,9 80,6 81 83,4 81 78,9 82,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82,7 0 33,3 31,6 69,6 79,2 88,7 91,1 96 92,9 92,1 92 90,7 89 85,5 84,5 66,2 72,7 55,3 64,7 25 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 59,8 12,5 63,2 55 48,2 63,9 71,6 77,2 73,9 78,9 78,8 72,9 67,5 64,6 61,4 49,8 41,3 28,7 23,3 13,9 9,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 67,8 66,7 66,3 40 100 50 72,2 57,1 63,2 75 69,2 78,6 86,4 64,3 83,3 80 71,4 40 71,4 100 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 58,1 0 0 10 11,1 52,9 70 50 47,6 66,7 61,8 71,9 65 55,4 60,1 55,7 61,8 53,9 56,1 48 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 79,9 0 0 50 100 100 91,7 94,1 76,9 81 83,3 81,8 92,9 75 78,9 57,1 81,3 16,7 75 50 100 100
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 11,6 0 13,5 11,6 8 0 15,4 22,2 7,1 46,2 14,3 14,8 16,7 22,2 16,7 11,5 9,7 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 1,4 1,8 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 3,4 0,7 0,6 0 0,6 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 90,3 0 0 0 0 66,7 75 100 80 85,3 97,6 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 9,1 6,7 11,1 7,1 3,6 3,2 3,7 4,8 2,5 0 2 3,1 1,2 2 1,4 1,8 3,4 1,1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,8 2,3 16,9 49,6 55,2 30 13 8,8 6,1 7,6 20,2 31 33,7 33,3 33,7 29,3 28,9 26,3 18 12,9 13,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 29,6 1,6 25,6 39,3 29 28,6 34,3 32,9 33,3 39 47,2 46,4 44 38,9 34 30,5 26,7 20,2 15,1 11,8 10,2 9,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)