8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 149 0 3 0 1 3 2 1 0 2 6 9 9 10 17 26 19 19 10 7 4 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 194 0 19 21 7 25 30 21 16 13 11 6 4 4 5 1 3 3 2 1 2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 911 0 0 2 0 0 0 1 0 9 12 30 56 95 159 190 166 99 55 31 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 16 28 30 28 15 1 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 739 0 0 1 2 3 4 6 17 13 18 23 41 31 60 86 117 108 105 67 34 3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 776 0 0 0 0 0 0 7 14 18 36 76 62 95 128 118 129 59 24 10 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 299 0 0 0 0 0 0 3 8 12 21 15 32 36 58 45 41 14 11 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 166 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 15 22 23 34 28 21 9 5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 17 27 57 60 62 29 21 7 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 686 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 9 34 44 77 123 152 119 88 21 13 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 483 8 23 10 6 19 14 23 25 36 55 72 121 186 266 239 207 102 52 17 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 56 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 5 6 9 8 7 11 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 72 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 4 4 6 11 16 8 11 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1 063 0 0 0 0 0 1 7 39 91 278 318 204 57 34 15 16 2 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 242 5 25 46 37 63 92 98 128 152 147 158 174 221 240 262 195 98 68 27 6 0
Anémie (D50-D64) 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 31 0 0 1 0 0 0 3 0 3 1 1 4 1 2 7 2 4 0 2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 310 0 0 1 0 0 4 2 1 1 3 19 30 38 52 47 42 31 20 12 7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 866 0 1 4 2 15 22 48 50 87 95 92 78 112 91 83 56 14 14 1 1 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 35 0 1 0 0 5 9 5 4 3 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 30 1 1 0 2 0 0 8 3 3 3 1 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 607 10 12 14 12 15 6 16 11 34 48 51 75 52 63 63 55 36 25 7 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 195 1 8 1 0 0 1 1 4 0 8 10 9 18 15 25 28 31 21 13 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 181 5 62 73 22 20 17 20 25 39 29 52 68 106 165 150 151 98 65 9 3 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 403 0 46 90 23 25 20 20 14 18 24 23 16 28 24 15 13 1 0 2 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0
Angina pectoris (I20) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 10 6 10 4 7 5 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 21 47 50 69 93 55 21 2 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 69 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 6 5 14 12 8 6 5 1 1
Selhání srdce (I50) 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 4 14 6 6 5 4 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 364 0 0 0 0 1 3 1 5 4 11 18 23 33 48 77 75 39 18 6 2 0
Ateroskleróza (I70) 622 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15 27 85 105 130 106 58 47 31 11 2
Varixy dolních končetin (I83) 1 416 0 0 0 0 4 22 52 101 167 184 207 189 192 146 97 39 14 1 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 628 0 6 2 22 27 20 12 13 13 17 20 34 51 76 98 86 66 36 21 6 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 43 0 0 3 2 4 3 4 5 5 2 6 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 37 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 2 6 5 4 4 4 5 0 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 626 0 1 226 1 031 85 67 58 43 35 30 23 8 4 7 5 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 189 0 3 9 13 87 94 103 102 127 109 99 87 116 95 85 29 20 11 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 2 5 2 0 0 0
Astma (J45-J46) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 169 0 0 0 0 5 4 8 3 7 14 12 14 17 22 24 21 6 10 1 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 713 0 7 36 57 77 120 65 79 40 43 33 28 31 26 28 17 11 10 4 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 220 0 2 4 10 7 12 16 15 21 25 18 22 18 22 14 5 4 4 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 55 0 0 0 5 1 2 2 5 2 4 6 2 7 5 4 6 3 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 147 0 0 0 0 2 3 3 3 9 10 11 19 23 11 15 17 5 10 5 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 80 0 0 0 0 2 1 4 8 5 9 7 7 6 5 6 5 5 6 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 376 0 7 97 181 229 166 111 99 123 70 64 54 40 51 41 17 17 5 4 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 085 53 104 62 13 26 46 51 66 122 124 136 154 218 249 231 185 131 79 26 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 742 3 49 93 10 14 25 58 83 145 133 122 185 172 196 190 141 62 34 21 6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 123 0 0 0 1 3 24 12 21 19 8 6 10 8 3 5 1 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 349 7 2 2 2 3 1 4 4 6 16 15 20 33 41 50 41 34 42 17 8 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 116 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 9 6 15 9 14 18 13 17 4 4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 952 9 6 2 1 22 14 36 60 124 106 74 121 98 101 69 48 29 24 4 4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 130 0 3 2 3 1 0 1 1 1 4 4 6 11 12 20 17 16 13 13 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 32 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1 7 6 2 5 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 329 0 1 0 4 18 50 69 118 158 184 205 228 249 294 307 226 140 58 17 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 140 0 0 0 0 2 2 5 1 8 6 6 9 11 18 28 16 15 9 1 2 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 80 0 0 0 1 0 1 2 0 7 10 9 6 11 9 11 4 4 5 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 290 2 0 1 3 9 13 27 29 27 19 17 12 23 28 18 20 17 12 9 4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 729 2 18 9 10 63 81 55 34 46 39 45 44 53 67 53 40 23 31 12 1 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 306 2 10 20 17 16 17 10 11 25 21 20 24 25 19 21 14 11 8 7 8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 579 0 0 0 0 1 3 3 9 26 52 60 106 170 280 318 312 164 64 11 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2 536 0 0 0 0 4 3 4 9 35 57 126 198 305 429 531 515 235 77 8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 857 0 0 1 19 81 110 85 116 169 216 246 235 193 171 125 61 25 3 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 345 0 2 2 36 83 73 68 53 69 92 96 161 176 133 139 100 45 12 5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 402 0 0 1 12 11 0 2 2 10 14 38 43 61 69 66 39 29 4 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 795 0 0 0 0 3 4 19 59 86 128 109 102 93 83 55 33 16 5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 59 0 0 0 0 0 1 2 1 6 4 5 2 5 11 11 7 1 2 0 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 424 0 8 9 10 22 20 34 54 102 133 177 202 222 171 139 92 17 10 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 370 0 0 6 13 19 20 13 17 25 23 35 35 33 42 27 25 19 9 7 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 487 0 2 0 1 4 16 13 9 17 19 24 34 41 67 81 61 34 47 17 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 352 0 0 2 0 1 2 3 5 8 12 20 27 35 61 55 66 24 30 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 1 147 0 0 4 1 14 28 45 69 69 78 115 130 123 115 146 114 50 35 7 2 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 812 0 6 15 7 6 7 10 16 28 57 66 84 88 102 127 91 59 29 10 4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 493 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 15 47 77 120 118 75 29 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 130 3 84 176 79 90 69 43 50 42 46 49 55 55 85 65 59 46 25 6 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 328 0 0 0 2 13 34 24 42 44 39 39 18 26 10 16 9 5 6 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 273 0 0 0 2 10 40 43 33 43 27 34 19 6 5 6 1 1 2 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 725 0 0 0 1 5 34 37 72 178 269 428 327 128 87 54 47 27 21 4 5 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 054 1 5 0 9 52 144 295 318 326 319 319 353 371 462 463 362 165 71 14 5 0
Lékařský potrat (O04) 580 0 0 0 3 35 106 100 101 93 133 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 367 0 0 0 0 50 201 333 383 284 108 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 381 0 0 0 0 18 65 105 117 60 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 70 0 0 0 0 0 6 22 29 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 229 0 0 0 0 10 36 80 72 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 856 0 0 0 0 84 388 861 956 472 90 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 57 0 0 0 0 0 5 21 20 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 25 0 0 0 0 0 1 3 2 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 749 92 155 271 74 43 19 19 10 9 15 8 7 5 9 5 5 2 0 0 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 452 0 0 5 18 34 50 58 51 61 37 28 16 12 17 14 14 17 8 5 6 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 529 1 6 9 14 15 14 20 9 20 38 38 48 65 65 78 50 15 20 3 0 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 436 1 4 12 4 8 7 12 8 20 22 23 26 47 46 57 51 36 30 16 5 1
Nitrolební poranění (S06) 167 1 2 0 2 5 3 8 4 5 12 8 16 14 20 22 23 10 7 3 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 391 1 18 10 17 41 65 48 32 43 22 20 17 18 11 11 9 3 1 2 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 077 0 54 190 184 36 27 29 30 30 46 36 65 71 69 63 62 32 32 15 4 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 606 1 5 5 15 3 6 6 10 17 14 27 36 58 104 123 166 211 361 274 153 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 035 0 5 23 30 26 50 66 69 82 72 81 89 112 96 87 58 36 26 22 5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 370 2 28 112 108 274 382 360 361 416 445 373 329 275 282 221 170 113 73 38 7 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 223 13 53 10 5 8 8 11 14 15 8 26 10 11 9 4 8 3 4 2 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 798 1 1 2 2 10 8 12 16 47 27 41 60 60 119 124 117 74 47 22 8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 162 0 1 3 1 8 16 12 13 16 21 22 15 9 7 7 6 4 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 78 0 12 2 3 3 2 4 4 2 4 5 5 10 6 4 6 4 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 125 0 0 0 0 1 6 6 23 32 47 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 13 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 1 3 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 865 3 32 146 167 104 172 204 183 199 197 190 205 258 249 206 174 102 49 20 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 74 518 251 2 135 2 657 1 400 2 122 3 261 4 195 4 725 5 043 5 022 5 163 5 551 6 056 6 928 6 972 5 902 3 442 2 281 990 383 39
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 0 0 1,6 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 7 2,8 4 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 7,4 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,2 0 6,1 0 1,8 5,2 2,5 1,2 0 2 6,5 10,6 11,1 12 20 35,3 33,1 53,9 39,6 51,5 85,8 191,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 15,9 0 38,9 33 12,7 43 38 25,2 19,3 13,1 11,8 7,1 4,9 4,8 5,9 1,4 5,2 8,5 7,9 7,4 42,9 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 74,7 0 0 3,1 0 0 0 1,2 0 9,1 12,9 35,3 68,8 114,3 187,3 258 288,8 280,9 217,5 228,1 107,3 191,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,3 7,1 8,6 19,2 33 40,7 48,7 42,6 4 7,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 60,6 0 0 1,6 3,6 5,2 5,1 7,2 20,5 13,1 19,4 27 50,4 37,3 70,7 116,8 203,6 306,5 415,3 492,9 729,5 573,6
Zhoubný novotvar prsu (C50) 63,6 0 0 0 0 0 0 8,4 16,9 18,1 38,8 89,3 76,1 114,3 150,8 160,2 224,5 167,4 94,9 73,6 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24,5 0 0 0 0 0 0 3,6 9,7 12,1 22,6 17,6 39,3 43,3 68,3 61,1 71,3 39,7 43,5 22,1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 13,6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3 5,4 17,6 27 27,7 40,1 38 36,5 25,5 19,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,4 20,9 32,5 67,2 81,5 107,9 82,3 83,1 51,5 42,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 56,2 0 2 0 0 0 1,3 0 1,2 1 2,2 10,6 41,8 52,9 90,7 167 264,5 337,7 348,1 154,5 278,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 121,6 68,3 47,1 15,7 10,9 32,7 17,7 27,6 30,2 36,2 59,2 84,6 148,6 223,7 313,4 324,5 360,2 289,5 205,7 125,1 42,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4,6 0 0 0 0 0 1,3 2,4 2,4 2 2,2 5,9 7,4 10,8 9,4 9,5 19,1 2,8 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5,9 8,5 2 0 0 0 1,3 1,2 2,4 2 2,2 4,7 4,9 7,2 13 21,7 13,9 31,2 4 7,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 87,2 0 0 0 0 0 1,3 8,4 47 91,5 299,3 373,8 250,5 68,6 40,1 20,4 27,8 5,7 4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 183,8 42,7 51,2 72,4 67,2 108,3 116,6 117,6 154,4 152,9 158,3 185,7 213,7 265,8 282,8 355,7 339,3 278,1 269 198,6 128,7 0
Anémie (D50-D64) 1,1 0 2 0 0 1,7 1,3 0 0 0 2,2 0 1,2 0 0 2,7 5,2 2,8 4 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,5 0 0 1,6 0 0 0 3,6 0 3 1,1 1,2 4,9 1,2 2,4 9,5 3,5 11,4 0 14,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 25,4 0 0 1,6 0 0 5,1 2,4 1,2 1 3,2 22,3 36,8 45,7 61,3 63,8 73,1 88 79,1 88,3 150,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 71 0 2 6,3 3,6 25,8 27,9 57,6 60,3 87,5 102,3 108,1 95,8 134,7 107,2 112,7 97,4 39,7 55,4 7,4 21,5 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,7 2,8 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,9 0 2 0 0 8,6 11,4 6 4,8 3 5,4 0 0 0 0 1,4 3,5 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,5 8,5 2 0 3,6 0 0 9,6 3,6 3 3,2 1,2 3,7 0 1,2 1,4 1,7 0 4 0 21,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,4 0 2,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 49,8 85,3 24,6 22 21,8 25,8 7,6 19,2 13,3 34,2 51,7 59,9 92,1 62,5 74,2 85,5 95,7 102,2 98,9 51,5 42,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 16 8,5 16,4 1,6 0 0 1,3 1,2 4,8 0 8,6 11,8 11,1 21,6 17,7 33,9 48,7 88 83,1 95,6 21,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 96,8 42,7 127 114,9 39,9 34,4 21,5 24 30,2 39,2 31,2 61,1 83,5 127,5 194,4 203,7 262,7 278,1 257,1 66,2 64,4 382,4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33 0 94,2 141,6 41,8 43 25,3 24 16,9 18,1 25,8 27 19,6 33,7 28,3 20,4 22,6 2,8 0 14,7 21,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 5,2 8,5 4 7,4 0 0
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 3,5 5,7 4 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 6,1 9,6 11,8 8,1 17,4 11,4 27,7 36,8 21,5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 15,3 25,8 56,5 58,9 93,7 161,8 156,1 83,1 14,7 21,5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 2,4 2,4 1,4 1,7 2,8 0 0 21,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,7 0 2 0 10,9 0 0 0 0 0 2,2 0 2,5 7,2 5,9 19 20,9 22,7 23,7 36,8 21,5 191,2
Selhání srdce (I50) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,5 2,5 3,6 4,7 19 10,4 17 19,8 29,4 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 29,8 0 0 0 0 1,7 3,8 1,2 6 4 11,8 21,2 28,2 39,7 56,6 104,5 130,5 110,7 71,2 44,1 42,9 0
Ateroskleróza (I70) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,3 17,6 33,2 102,2 123,7 176,5 184,4 164,6 185,9 228,1 236 382,4
Varixy dolních končetin (I83) 116,1 0 0 0 0 6,9 27,9 62,4 121,8 168 198,1 243,3 232,1 230,9 172 131,7 67,9 39,7 4 7,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 51,5 0 12,3 3,1 39,9 46,4 25,3 14,4 15,7 13,1 18,3 23,5 41,8 61,3 89,5 133,1 149,6 187,3 142,4 154,5 128,7 382,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 3,5 0 0 4,7 3,6 6,9 3,8 4,8 6 5 2,2 7,1 2,5 1,2 4,7 0 0 2,8 4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 0 0 1,6 0 1,7 0 1,2 1,2 0 0 2,4 2,5 7,2 5,9 5,4 7 11,4 19,8 0 21,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 2,8 4 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 215,3 0 2 511,6 1 622,4 154,3 115,2 73,5 51,6 42,2 30,2 24,8 9,4 4,9 8,4 5,9 2,7 3,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 97,5 0 6,1 14,2 23,6 149,6 119,1 123,6 123 127,7 117,4 116,4 106,8 139,5 111,9 115,4 50,5 56,8 43,5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,5 5,4 3,5 14,2 7,9 0 0 0
Astma (J45-J46) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 13,9 0 0 0 0 8,6 5,1 9,6 3,6 7 15,1 14,1 17,2 20,4 25,9 32,6 36,5 17 39,6 7,4 21,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 58,5 0 14,3 56,6 103,5 132,4 152,1 78 95,3 40,2 46,3 38,8 34,4 37,3 30,6 38 29,6 31,2 39,6 29,4 21,5 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 18 0 4,1 6,3 18,2 12 15,2 19,2 18,1 21,1 26,9 21,2 27 21,6 25,9 19 8,7 11,4 15,8 7,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,5 0 0 0 9,1 1,7 2,5 2,4 6 2 4,3 7,1 2,5 8,4 5,9 5,4 10,4 8,5 4 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,1 0 0 0 0 3,4 3,8 3,6 3,6 9,1 10,8 12,9 23,3 27,7 13 20,4 29,6 14,2 39,6 36,8 0 191,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,6 0 0 0 0 3,4 1,3 4,8 9,7 5 9,7 8,2 8,6 7,2 5,9 8,1 8,7 14,2 23,7 22,1 21,5 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 112,8 0 14,3 152,6 328,6 393,7 210,4 133,2 119,4 123,7 75,4 75,2 66,3 48,1 60,1 55,7 29,6 48,2 19,8 29,4 0 0
Tříselná kýla (K40) 170,9 452,3 213,1 97,6 23,6 44,7 58,3 61,2 79,6 122,7 133,5 159,9 189,1 262,2 293,4 313,6 321,9 371,7 312,5 191,3 193,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 142,8 25,6 100,4 146,3 18,2 24,1 31,7 69,6 100,1 145,8 143,2 143,4 227,2 206,9 230,9 258 245,3 175,9 134,5 154,5 128,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,1 0 0 0 1,8 5,2 30,4 14,4 25,3 19,1 8,6 7,1 12,3 9,6 3,5 6,8 1,7 2,8 4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,8 7,9 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 28,6 59,7 4,1 3,1 3,6 5,2 1,3 4,8 4,8 6 17,2 17,6 24,6 39,7 48,3 67,9 71,3 96,5 166,1 125,1 171,6 191,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,5 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 0 4,3 10,6 7,4 18 10,6 19 31,3 36,9 67,2 29,4 85,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 78,1 76,8 12,3 3,1 1,8 37,8 17,7 43,2 72,4 124,7 114,1 87 148,6 117,9 119 93,7 83,5 82,3 94,9 29,4 85,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10,7 0 6,1 3,1 5,4 1,7 0 1,2 1,2 1 4,3 4,7 7,4 13,2 14,1 27,2 29,6 45,4 51,4 95,6 21,5 191,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,2 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,6 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 1 3,2 3,5 1,2 8,4 7,1 2,7 8,7 2,8 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 190,9 0 2 0 7,3 30,9 63,4 82,8 142,3 158,9 198,1 241 280 299,5 346,4 416,8 393,2 397,3 229,4 125,1 64,4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 11,5 0 0 0 0 3,4 2,5 6 1,2 8 6,5 7,1 11,1 13,2 21,2 38 27,8 42,6 35,6 7,4 42,9 191,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,6 0 0 0 1,8 0 1,3 2,4 0 7 10,8 10,6 7,4 13,2 10,6 14,9 7 11,4 19,8 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 23,8 17,1 0 1,6 5,4 15,5 16,5 32,4 35 27,2 20,5 20 14,7 27,7 33 24,4 34,8 48,2 47,5 66,2 85,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 59,8 17,1 36,9 14,2 18,2 108,3 102,7 66 41 46,3 42 52,9 54 63,7 78,9 72 69,6 65,3 122,6 88,3 21,5 573,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 2 1,6 0 0 0 0 1,2 0 1,1 0 0 0 1,2 0 1,7 0 0 7,4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 25,1 17,1 20,5 31,5 30,9 27,5 21,5 12 13,3 25,1 22,6 23,5 29,5 30,1 22,4 28,5 24,4 31,2 31,6 51,5 171,6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 129,5 0 0 0 0 1,7 3,8 3,6 10,9 26,1 56 70,5 130,2 204,5 329,9 431,8 542,9 465,4 253,1 80,9 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 207,9 0 0 0 0 6,9 3,8 4,8 10,9 35,2 61,4 148,1 243,2 366,8 505,4 721 896,1 666,9 304,6 58,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 152,2 0 0 1,6 34,5 139,3 139,4 102 139,9 170 232,6 289,2 288,6 232,1 201,5 169,7 106,1 70,9 11,9 7,4 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 110,3 0 4,1 3,1 65,4 142,7 92,5 81,6 63,9 69,4 99,1 112,8 197,7 211,7 156,7 188,7 174 127,7 47,5 36,8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 33 0 0 1,6 21,8 18,9 0 2,4 2,4 10,1 15,1 44,7 52,8 73,4 81,3 89,6 67,9 82,3 15,8 7,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65,2 0 0 0 0 5,2 5,1 22,8 71,2 86,5 137,8 128,1 125,3 111,8 97,8 74,7 57,4 45,4 19,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,8 0 0 0 0 0 1,3 2,4 1,2 6 4,3 5,9 2,5 6 13 14,9 12,2 2,8 7,9 0 21,5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 116,7 0 16,4 14,2 18,2 37,8 25,3 40,8 65,1 102,6 143,2 208,1 248,1 267 201,5 188,7 160,1 48,2 39,6 14,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,3 0 0 9,4 23,6 32,7 25,3 15,6 20,5 25,1 24,8 41,1 43 39,7 49,5 36,7 43,5 53,9 35,6 51,5 42,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 39,9 0 4,1 0 1,8 6,9 20,3 15,6 10,9 17,1 20,5 28,2 41,8 49,3 78,9 110 106,1 96,5 185,9 125,1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 28,9 0 0 3,1 0 1,7 2,5 3,6 6 8 12,9 23,5 33,2 42,1 71,9 74,7 114,8 68,1 118,7 7,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 94 0 0 6,3 1,8 24,1 35,5 54 83,2 69,4 84 135,2 159,7 147,9 135,5 198,2 198,4 141,9 138,4 51,5 42,9 382,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 66,6 0 12,3 23,6 12,7 10,3 8,9 12 19,3 28,2 61,4 77,6 103,2 105,8 120,2 172,4 158,3 167,4 114,7 73,6 85,8 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 40,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 7,1 18,4 56,5 90,7 162,9 205,3 212,8 114,7 29,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 92,6 25,6 172,1 277 143,4 154,7 87,5 51,6 60,3 42,2 49,5 57,6 67,5 66,1 100,1 88,3 102,7 130,5 98,9 44,1 64,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 26,9 0 0 0 3,6 22,4 43,1 28,8 50,7 44,3 42 45,8 22,1 31,3 11,8 21,7 15,7 14,2 23,7 7,4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 22,4 0 0 0 3,6 17,2 50,7 51,6 39,8 43,2 29,1 40 23,3 7,2 5,9 8,1 1,7 2,8 7,9 7,4 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 141,4 0 0 0 1,8 8,6 43,1 44,4 86,9 179 289,6 503,1 401,6 153,9 102,5 73,3 81,8 76,6 83,1 29,4 107,3 191,2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 332,4 8,5 10,2 0 16,3 89,4 182,5 353,9 383,6 327,9 343,5 375 433,5 446,2 544,3 628,7 629,9 468,2 280,8 103 107,3 0
Lékařský potrat (O04) 47,6 0 0 0 5,4 60,2 134,4 120 121,8 93,5 143,2 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 112,1 0 0 0 0 86 254,8 399,5 462 285,6 116,3 8,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 31,2 0 0 0 0 30,9 82,4 126 141,1 60,3 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,7 0 0 0 0 0 7,6 26,4 35 11,1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18,8 0 0 0 0 17,2 45,6 96 86,9 28,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 234,2 0 0 0 0 144,4 491,8 1 033,0 1 153,3 474,7 96,9 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,7 0 0 0 0 0 6,3 25,2 24,1 7 3,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 1,3 3,6 2,4 0 18,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,9 93,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 61,4 785,1 317,5 426,4 134,3 73,9 24,1 22,8 12,1 9,1 16,2 9,4 8,6 6 10,6 6,8 8,7 5,7 0 0 21,5 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 1,2 0 0 0 4 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 37,1 0 0 7,9 32,7 58,5 63,4 69,6 61,5 61,3 39,8 32,9 19,6 14,4 20 19 24,4 48,2 31,6 36,8 128,7 191,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 43,4 8,5 12,3 14,2 25,4 25,8 17,7 24 10,9 20,1 40,9 44,7 58,9 78,2 76,6 105,9 87 42,6 79,1 22,1 0 191,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 35,7 8,5 8,2 18,9 7,3 13,8 8,9 14,4 9,7 20,1 23,7 27 31,9 56,5 54,2 77,4 88,7 102,2 118,7 117,7 107,3 191,2
Nitrolební poranění (S06) 13,7 8,5 4,1 0 3,6 8,6 3,8 9,6 4,8 5 12,9 9,4 19,6 16,8 23,6 29,9 40 28,4 27,7 22,1 42,9 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 32,1 8,5 36,9 15,7 30,9 70,5 82,4 57,6 38,6 43,2 23,7 23,5 20,9 21,6 13 14,9 15,7 8,5 4 14,7 42,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 88,3 0 110,6 299 334 61,9 34,2 34,8 36,2 30,2 49,5 42,3 79,8 85,4 81,3 85,5 107,9 90,8 126,6 110,4 85,8 382,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 131,7 8,5 10,2 7,9 27,2 5,2 7,6 7,2 12,1 17,1 15,1 31,7 44,2 69,8 122,5 167 288,8 598,8 1 427,9 2 015,9 3 282,6 2 103,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 84,9 0 10,2 36,2 54,5 44,7 63,4 79,2 83,2 82,5 77,5 95,2 109,3 134,7 113,1 118,1 100,9 102,2 102,8 161,9 107,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 358,3 17,1 57,4 176,2 196,1 471,1 484,2 431,9 435,5 418,4 479,1 438,4 404,1 330,7 332,2 300,1 295,8 320,7 288,7 279,6 150,2 191,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 18,3 110,9 108,6 15,7 9,1 13,8 10,1 13,2 16,9 15,1 8,6 30,6 12,3 13,2 10,6 5,4 13,9 8,5 15,8 14,7 21,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 0 0 0 21,5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 65,4 8,5 2 3,1 3,6 17,2 10,1 14,4 19,3 47,3 29,1 48,2 73,7 72,2 140,2 168,4 203,6 210 185,9 161,9 171,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 13,3 0 2 4,7 1,8 13,8 20,3 14,4 15,7 16,1 22,6 25,9 18,4 10,8 8,2 9,5 10,4 11,4 4 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,4 0 24,6 3,1 5,4 5,2 2,5 4,8 4,8 2 4,3 5,9 6,1 12 7,1 5,4 10,4 11,4 7,9 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 3,5 1,4 0 0 0 7,4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 10,2 0 0 0 0 1,7 7,6 7,2 27,7 32,2 50,6 5,9 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,4 42,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 2 0 0 0 1,3 0 0 1 2,2 0 1,2 0 3,5 1,4 5,2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 234,9 25,6 65,6 229,7 303,2 178,8 218 244,8 220,8 200,1 212,1 223,3 251,8 310,3 293,4 279,7 302,8 289,5 193,8 147,1 107,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Případy hospitalizace celkem 6 109,4 2 142,0 4 373,7 4 181,0 2 541,7 3 648,2 4 133,3 5 033,0 5 700,0 5 071,7 5 407,3 6 068,8 6 817,3 7 283,3 8 162,2 9 466,5 10 269,5 9 767,6 9 022,2 7 283,7 8 217,1 7 457,0
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,7 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 6,3 % 1,2 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 7,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 9,9 % 0,0 % 7,0 % 0,0 % 6,7 % 10,7 % 20,0 % 4,3 % 0,0 % 8,7 % 15,4 % 19,1 % 13,8 % 11,2 % 11,9 % 13,6 % 7,6 % 10,6 % 5,9 % 6,9 % 9,5 % 14,3 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 18,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,9 % 0,0 % 5,0 % 7,5 % 3,7 % 9,3 % 18,2 % 15,1 % 15,1 % 10,9 % 9,8 % 6,1 % 4,2 % 2,8 % 2,6 % 0,5 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % 1,2 % 3,6 % 0,0 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 34,5 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 32,4 % 29,7 % 32,4 % 38,8 % 39,4 % 33,3 % 35,4 % 33,2 % 28,5 % 28,2 % 29,4 % 100,0 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 12,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 30,8 % 23,1 % 11,7 % 13,8 % 13,5 % 12,0 % 11,9 % 11,5 % 1,8 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 84,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 42,9 % 100,0 % 85,7 % 85,0 % 86,7 % 78,3 % 74,2 % 91,1 % 75,6 % 80,0 % 86,0 % 86,7 % 87,1 % 86,8 % 89,3 % 82,9 % 60,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 69,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 70,0 % 66,7 % 67,9 % 76,8 % 80,5 % 66,9 % 68,4 % 71,1 % 69,4 % 62,8 % 64,9 % 40,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 55,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 100,0 % 80,0 % 42,9 % 51,7 % 66,7 % 65,5 % 65,9 % 53,6 % 54,7 % 33,3 % 39,3 % 21,4 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 39,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 55,6 % 46,9 % 51,2 % 46,0 % 38,6 % 37,3 % 36,8 % 31,0 % 26,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 26,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 66,7 % 35,4 % 27,0 % 27,7 % 25,6 % 25,9 % 23,6 % 27,3 % 25,0 % 22,2 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 53,3 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 12,5 % 100,0 % 66,7 % 42,9 % 65,4 % 47,8 % 52,4 % 47,3 % 60,1 % 55,9 % 55,0 % 42,0 % 54,2 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 22,3 % 29,6 % 35,4 % 22,2 % 40,0 % 32,8 % 32,6 % 27,1 % 22,7 % 30,5 % 25,3 % 24,4 % 23,6 % 25,2 % 23,5 % 22,6 % 20,6 % 18,1 % 13,3 % 12,5 % 5,4 % 0,0 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 70,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 40,0 % 100,0 % 66,7 % 90,0 % 88,9 % 63,6 % 64,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 12,5 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 66,7 % 66,7 % 33,3 % 36,4 % 14,8 % 12,5 % 10,2 % 10,8 % 8,7 % 13,8 % 3,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 86,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 90,7 % 82,0 % 89,1 % 87,1 % 85,4 % 86,4 % 82,9 % 71,4 % 66,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 58,2 % 20,0 % 61,0 % 65,7 % 69,8 % 73,3 % 82,1 % 82,4 % 82,6 % 77,2 % 76,2 % 65,8 % 69,9 % 60,4 % 56,3 % 51,1 % 45,7 % 35,0 % 35,6 % 32,1 % 33,3 % 0,0 %
Anémie (D50-D64) 1,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,1 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,8 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,9 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 27,3 % 0,0 % 15,0 % 3,8 % 4,0 % 16,7 % 2,4 % 4,1 % 11,9 % 2,5 % 7,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,2 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 5,4 % 2,3 % 1,9 % 3,2 % 15,8 % 21,0 % 16,6 % 18,6 % 13,7 % 13,2 % 11,4 % 8,5 % 7,3 % 15,6 % 0,0 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 14,4 % 0,0 % 0,1 % 0,9 % 1,0 % 5,7 % 10,8 % 24,7 % 29,6 % 42,4 % 48,0 % 45,3 % 32,0 % 33,3 % 27,6 % 23,9 % 13,6 % 3,7 % 3,0 % 0,3 % 0,6 % 0,0 %
Demence (F00-F03) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 4,2 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 6,6 % 3,8 % 3,6 % 2,3 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Alzheimerova nemoc (G30) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 1,2 % 3,7 % 1,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 2,7 % 1,7 % 1,5 % 0,6 % 1,7 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 5,0 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 15,6 % 24,4 % 12,8 % 12,1 % 9,2 % 9,4 % 5,8 % 13,6 % 8,7 % 16,7 % 20,4 % 19,2 % 22,8 % 15,1 % 16,5 % 15,9 % 15,5 % 14,3 % 16,1 % 9,6 % 13,3 % 0,0 %
Katarakta (H25-H26, H28) 83,3 % 25,0 % 72,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 90,9 % 75,0 % 100,0 % 65,2 % 83,3 % 93,3 % 86,1 % 77,8 % 92,9 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 44,3 % 27,8 % 65,3 % 67,6 % 53,7 % 35,1 % 50,0 % 47,6 % 55,6 % 58,2 % 36,3 % 41,6 % 43,9 % 45,9 % 47,7 % 39,5 % 38,9 % 38,9 % 43,6 % 20,9 % 30,0 % 100,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 19,7 % 0,0 % 39,3 % 78,3 % 74,2 % 44,6 % 34,5 % 40,8 % 20,9 % 18,8 % 19,7 % 18,3 % 11,3 % 14,8 % 11,4 % 6,8 % 7,9 % 0,8 % 0,0 % 4,9 % 50,0 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,9 % 1,0 % 0,4 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %
Angina pectoris (I20) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,4 % 2,7 % 2,3 % 1,3 % 2,3 % 1,1 % 2,2 % 2,5 % 1,8 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 11,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 18,2 % 14,9 % 13,0 % 14,9 % 10,7 % 11,3 % 13,6 % 11,7 % 7,4 % 1,6 % 2,9 % 0,0 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 2,4 % 0,0 % 2,9 % 1,6 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 0,0 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,3 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 37,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,9 % 1,7 % 0,8 % 1,8 % 1,3 % 1,0 % 0,9 % 1,4 % 1,1 % 7,7 %
Selhání srdce (I50) 0,8 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 5,3 % 1,5 % 1,1 % 0,8 % 1,8 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 6,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,3 % 50,0 % 7,7 % 17,9 % 10,0 % 10,7 % 11,4 % 8,7 % 8,2 % 7,6 % 8,8 % 7,2 % 5,0 % 2,3 % 1,1 % 0,8 % 0,0 %
Ateroskleróza (I70) 21,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 26,7 % 22,4 % 31,4 % 28,0 % 23,6 % 22,7 % 22,3 % 17,3 % 16,0 % 13,6 % 10,6 % 13,3 %
Varixy dolních končetin (I83) 84,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 95,7 % 91,2 % 93,5 % 95,4 % 92,9 % 94,5 % 92,6 % 89,3 % 86,4 % 76,4 % 50,0 % 35,9 % 3,6 % 4,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 14,2 % 0,0 % 20,0 % 2,7 % 22,0 % 33,3 % 25,6 % 17,6 % 23,2 % 11,6 % 13,0 % 11,1 % 12,2 % 14,2 % 16,5 % 16,4 % 12,7 % 13,6 % 9,0 % 10,5 % 10,7 % 22,2 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,9 % 2,4 % 5,7 % 11,8 % 8,8 % 11,6 % 6,7 % 25,0 % 8,0 % 3,8 % 14,8 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 2,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 1,7 % 1,4 % 2,7 % 1,4 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 94,6 % 0,0 % 94,4 % 95,1 % 88,5 % 94,4 % 96,7 % 97,7 % 100,0 % 93,8 % 95,8 % 100,0 % 100,0 % 87,5 % 100,0 % 66,7 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 77,0 % 0,0 % 37,5 % 69,2 % 56,5 % 73,1 % 77,7 % 85,1 % 76,1 % 84,7 % 75,7 % 75,0 % 77,7 % 85,3 % 73,1 % 78,7 % 72,5 % 57,1 % 68,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % 0,5 % 1,4 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Astma (J45-J46) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,1 % 13,3 % 28,6 % 10,0 % 18,9 % 20,3 % 14,3 % 14,1 % 9,9 % 9,2 % 8,5 % 7,3 % 3,3 % 6,5 % 1,2 % 2,7 % 0,0 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 80,4 % 0,0 % 23,3 % 70,6 % 90,5 % 82,8 % 83,9 % 76,5 % 84,9 % 81,6 % 87,8 % 78,6 % 80,0 % 83,8 % 76,5 % 96,6 % 100,0 % 64,7 % 76,9 % 80,0 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 58,2 % 0,0 % 5,4 % 28,6 % 76,9 % 50,0 % 85,7 % 76,2 % 71,4 % 91,3 % 86,2 % 72,0 % 81,5 % 64,3 % 55,0 % 70,0 % 41,7 % 36,4 % 40,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 17,9 % 5,3 % 10,5 % 16,7 % 29,4 % 12,5 % 25,0 % 17,6 % 7,1 % 12,1 % 9,6 % 9,8 % 9,7 % 6,3 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 15,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 23,1 % 16,7 % 21,4 % 30,0 % 21,7 % 27,5 % 31,1 % 22,8 % 12,4 % 13,9 % 13,0 % 5,4 % 8,5 % 6,3 % 0,0 % 33,3 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,0 % 4,2 % 8,2 % 5,6 % 7,6 % 7,7 % 5,1 % 3,8 % 2,8 % 2,8 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,0 % 1,9 % 0,0 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 83,1 % 0,0 % 70,0 % 87,4 % 83,0 % 83,3 % 90,2 % 84,1 % 83,2 % 91,1 % 85,4 % 84,2 % 81,8 % 80,0 % 83,6 % 73,2 % 54,8 % 63,0 % 38,5 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 92,2 % 81,5 % 94,5 % 96,9 % 92,9 % 89,7 % 92,0 % 94,4 % 89,2 % 95,3 % 96,9 % 99,3 % 93,9 % 95,6 % 96,1 % 91,3 % 88,5 % 89,1 % 81,4 % 65,0 % 75,0 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 86,2 % 75,0 % 98,0 % 98,9 % 100,0 % 100,0 % 96,2 % 95,1 % 96,5 % 95,4 % 93,0 % 94,6 % 89,8 % 86,0 % 83,8 % 84,4 % 74,6 % 70,5 % 66,7 % 46,7 % 50,0 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 3,6 % 26,1 % 18,8 % 26,6 % 27,9 % 16,7 % 17,1 % 26,3 % 21,1 % 13,6 % 15,2 % 4,8 % 5,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,8 % 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 33,0 % 41,2 % 20,0 % 28,6 % 100,0 % 33,3 % 11,1 % 50,0 % 26,7 % 42,9 % 36,4 % 35,7 % 33,3 % 33,7 % 31,3 % 37,0 % 32,8 % 35,1 % 31,8 % 27,4 % 23,5 % 16,7 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 14,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 33,3 % 0,0 % 16,0 % 18,4 % 20,0 % 21,4 % 10,2 % 12,7 % 15,7 % 12,5 % 15,0 % 8,3 % 21,1 % 0,0 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 66,5 % 42,9 % 54,5 % 20,0 % 11,1 % 81,5 % 66,7 % 85,7 % 92,3 % 88,6 % 86,2 % 82,2 % 86,4 % 71,5 % 66,4 % 60,5 % 46,6 % 33,3 % 30,4 % 10,8 % 16,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,4 % 0,0 % 4,6 % 3,0 % 6,1 % 3,4 % 0,0 % 7,7 % 12,5 % 11,1 % 23,5 % 21,1 % 14,3 % 18,0 % 13,5 % 15,0 % 11,1 % 11,5 % 10,7 % 15,9 % 4,3 % 14,3 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 8,7 % 2,1 % 12,0 % 8,3 % 2,4 % 9,1 % 6,6 % 2,7 % 6,8 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,6 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 54,5 % 65,8 % 69,7 % 75,6 % 74,5 % 74,2 % 70,4 % 72,2 % 66,0 % 63,6 % 56,6 % 49,5 % 38,5 % 25,4 % 13,0 % 6,7 % 0,0 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 15,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 28,6 % 40,0 % 19,2 % 11,1 % 34,8 % 18,2 % 16,7 % 19,1 % 15,7 % 16,8 % 19,9 % 14,2 % 11,9 % 10,1 % 1,5 % 10,0 % 100,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 0,0 % 4,0 % 3,8 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 6,0 % 3,1 % 6,4 % 6,0 % 6,4 % 3,1 % 4,0 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 24,1 % 13,3 % 0,0 % 3,3 % 8,8 % 31,0 % 46,4 % 61,4 % 55,8 % 56,3 % 36,5 % 32,7 % 23,1 % 24,7 % 26,7 % 18,6 % 16,8 % 16,7 % 10,3 % 11,5 % 11,4 % 0,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53,6 % 12,5 % 29,5 % 18,4 % 33,3 % 75,0 % 82,7 % 80,9 % 72,3 % 66,7 % 65,0 % 63,4 % 55,7 % 62,4 % 52,3 % 41,7 % 40,8 % 36,5 % 49,2 % 28,6 % 5,9 % 60,0 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,0 % 0,0 % 2,2 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28,9 % 11,1 % 18,5 % 28,6 % 28,8 % 27,6 % 34,7 % 33,3 % 29,7 % 54,3 % 42,9 % 33,9 % 41,4 % 46,3 % 25,3 % 27,3 % 19,4 % 19,3 % 14,0 % 13,2 % 32,0 % 0,0 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 62,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 75,0 % 69,2 % 76,5 % 70,3 % 69,8 % 71,6 % 69,1 % 68,5 % 63,6 % 62,5 % 53,1 % 43,2 % 32,4 % 0,0 % 0,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 70,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,2 % 90,5 % 86,9 % 83,5 % 75,9 % 74,5 % 70,1 % 67,7 % 58,3 % 45,6 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 96,1 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 95,0 % 94,2 % 94,0 % 96,6 % 95,1 % 97,1 % 99,1 % 96,5 % 97,5 % 97,0 % 95,0 % 94,0 % 96,8 % 83,3 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 67,7 % 0,0 % 8,0 % 3,3 % 61,0 % 86,5 % 85,9 % 89,5 % 79,1 % 80,2 % 78,6 % 76,2 % 82,6 % 77,2 % 73,9 % 70,6 % 59,9 % 43,3 % 16,4 % 15,6 % 0,0 % 0,0 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 55,4 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 57,1 % 47,8 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 58,3 % 73,1 % 65,2 % 71,8 % 54,3 % 61,7 % 50,0 % 47,5 % 19,0 % 10,0 % 0,0 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 42,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 37,5 % 40,0 % 61,3 % 52,7 % 52,1 % 59,3 % 55,1 % 50,5 % 45,4 % 40,3 % 30,4 % 22,9 % 17,0 % 8,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,7 % 3,4 % 1,0 % 2,8 % 1,9 % 1,9 % 0,6 % 1,3 % 2,4 % 2,1 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 2,2 % 0,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 84,2 % 0,0 % 36,4 % 30,0 % 32,3 % 57,9 % 83,3 % 87,2 % 88,5 % 87,9 % 92,4 % 94,7 % 95,3 % 92,5 % 85,9 % 84,2 % 78,6 % 56,7 % 47,6 % 20,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27,1 % 0,0 % 0,0 % 35,3 % 29,5 % 38,0 % 71,4 % 31,0 % 43,6 % 43,9 % 32,9 % 38,5 % 34,3 % 29,7 % 31,3 % 21,6 % 17,4 % 16,8 % 8,3 % 11,3 % 10,5 % 0,0 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 23,5 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,3 % 2,7 % 11,9 % 15,5 % 14,8 % 20,0 % 25,0 % 29,6 % 34,0 % 33,9 % 43,5 % 39,5 % 35,5 % 30,6 % 38,2 % 28,8 % 0,0 % 0,0 %
Selhání ledvin (N17-N19) 23,2 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 14,3 % 20,0 % 23,1 % 50,0 % 22,9 % 30,0 % 27,8 % 34,6 % 31,3 % 28,5 % 27,1 % 28,4 % 12,5 % 17,1 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Urolitiáza (N20-N23) 44,4 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 11,1 % 32,6 % 32,9 % 43,7 % 46,6 % 35,4 % 37,5 % 48,3 % 46,6 % 43,0 % 44,7 % 50,2 % 47,3 % 53,8 % 51,5 % 36,8 % 50,0 % 66,7 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 24,5 % 0,0 % 15,0 % 26,8 % 18,4 % 6,4 % 14,3 % 20,4 % 27,1 % 35,0 % 50,9 % 47,1 % 48,0 % 39,3 % 36,7 % 33,2 % 22,5 % 17,3 % 7,6 % 3,8 % 3,5 % 0,0 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 40,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 33,3 % 46,2 % 45,5 % 42,7 % 35,8 % 44,6 % 38,9 % 43,6 % 39,2 % 23,5 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 71,5 % 42,9 % 77,8 % 84,2 % 79,0 % 73,2 % 81,2 % 71,7 % 73,5 % 68,9 % 68,7 % 70,0 % 69,6 % 67,9 % 66,9 % 64,4 % 55,7 % 71,9 % 56,8 % 35,3 % 75,0 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 87,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 82,9 % 96,0 % 82,4 % 89,8 % 84,8 % 86,7 % 90,0 % 92,9 % 100,0 % 88,9 % 90,0 % 100,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 68,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 58,8 % 63,5 % 68,3 % 71,7 % 75,4 % 62,8 % 77,3 % 76,0 % 85,7 % 55,6 % 75,0 % 16,7 % 50,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 74,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 17,2 % 49,3 % 56,1 % 64,9 % 76,4 % 76,4 % 76,2 % 80,5 % 82,6 % 83,7 % 72,0 % 79,7 % 87,1 % 77,8 % 28,6 % 71,4 % 100,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 82,7 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 50,0 % 65,8 % 73,1 % 82,2 % 81,7 % 83,6 % 83,7 % 82,6 % 80,6 % 85,3 % 84,3 % 87,7 % 81,9 % 83,3 % 82,6 % 87,5 % 83,3 % 0,0 %
Lékařský potrat (O04) 58,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 % 47,9 % 54,6 % 52,6 % 54,3 % 60,8 % 77,8 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 78,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 73,5 % 75,3 % 77,1 % 80,6 % 79,6 % 80,6 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,5 % 7,7 % 8,4 % 11,5 % 11,6 % 18,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,9 % 10,8 % 17,4 % 16,4 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,6 % 3,0 % 3,3 % 3,3 % 3,1 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 85,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 76,4 % 81,9 % 84,7 % 87,0 % 90,4 % 89,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 48,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 38,5 % 48,8 % 58,8 % 38,9 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 26,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,3 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 62,4 % 42,4 % 68,9 % 80,4 % 79,6 % 67,2 % 76,0 % 73,1 % 58,8 % 36,0 % 48,4 % 32,0 % 31,8 % 27,8 % 22,5 % 23,8 % 71,4 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 26,7 % 0,0 % 0,0 % 5,1 % 9,3 % 14,4 % 34,0 % 36,7 % 43,6 % 47,7 % 48,1 % 37,3 % 30,2 % 23,1 % 26,2 % 25,0 % 19,7 % 34,0 % 22,2 % 22,7 % 33,3 % 100,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 29,9 % 33,3 % 28,6 % 42,9 % 36,8 % 45,5 % 37,8 % 42,6 % 29,0 % 52,6 % 58,5 % 50,7 % 48,5 % 39,4 % 26,4 % 28,9 % 22,2 % 10,3 % 16,4 % 5,0 % 0,0 % 20,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 6,2 % 0,3 % 0,8 % 4,5 % 1,2 % 1,4 % 4,9 % 9,2 % 6,6 % 12,0 % 10,9 % 10,2 % 8,7 % 10,7 % 8,5 % 9,1 % 7,6 % 6,9 % 5,6 % 5,7 % 4,8 % 14,3 %
Nitrolební poranění (S06) 5,4 % 4,2 % 1,8 % 0,0 % 1,2 % 2,5 % 1,3 % 4,1 % 2,8 % 2,8 % 8,0 % 5,0 % 7,4 % 7,0 % 9,6 % 9,6 % 10,9 % 7,2 % 5,1 % 3,6 % 6,7 % 0,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 21,1 % 0,7 % 6,7 % 7,3 % 11,7 % 25,2 % 48,1 % 44,0 % 45,1 % 38,7 % 25,9 % 29,9 % 24,6 % 24,3 % 20,4 % 26,2 % 17,0 % 6,7 % 2,9 % 7,4 % 9,5 % 0,0 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 85,3 % 0,0 % 84,4 % 76,6 % 87,2 % 85,7 % 93,1 % 90,6 % 100,0 % 90,9 % 97,9 % 85,7 % 90,3 % 93,4 % 90,8 % 90,0 % 89,9 % 78,0 % 74,4 % 57,7 % 44,4 % 100,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 52,3 % 100,0 % 55,6 % 83,3 % 71,4 % 42,9 % 100,0 % 85,7 % 76,9 % 65,4 % 82,4 % 57,4 % 67,9 % 56,9 % 60,1 % 49,4 % 55,7 % 49,6 % 49,8 % 49,9 % 49,7 % 37,9 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 76,3 % 0,0 % 33,3 % 62,2 % 75,0 % 86,7 % 86,2 % 90,4 % 83,1 % 87,2 % 78,3 % 87,1 % 83,2 % 83,0 % 78,7 % 73,7 % 63,7 % 53,7 % 47,3 % 56,4 % 71,4 % 0,0 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56,6 % 18,2 % 38,9 % 54,4 % 47,8 % 62,0 % 69,8 % 70,5 % 74,0 % 77,0 % 73,4 % 69,1 % 67,1 % 61,2 % 54,4 % 46,4 % 38,2 % 29,4 % 19,8 % 12,7 % 8,0 % 10,0 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 66,8 % 72,2 % 58,9 % 62,5 % 62,5 % 66,7 % 72,7 % 73,3 % 73,7 % 75,0 % 66,7 % 89,7 % 66,7 % 78,6 % 52,9 % 66,7 % 53,3 % 50,0 % 66,7 % 50,0 % 100,0 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 54,3 % 50,0 % 25,0 % 22,2 % 28,6 % 50,0 % 61,5 % 66,7 % 48,5 % 82,5 % 61,4 % 66,1 % 68,2 % 52,2 % 56,7 % 55,1 % 49,8 % 46,3 % 42,0 % 55,0 % 50,0 % 0,0 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 77,9 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 80,0 % 100,0 % 75,0 % 92,9 % 94,1 % 91,3 % 100,0 % 75,0 % 81,8 % 77,8 % 43,8 % 75,0 % 44,4 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 16,3 % 0,0 % 12,2 % 5,0 % 13,0 % 15,8 % 15,4 % 25,0 % 20,0 % 11,8 % 17,4 % 31,3 % 15,6 % 28,6 % 23,1 % 17,4 % 26,1 % 25,0 % 22,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % 0,8 % 1,8 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Řízení antikoncepce (Z30) 79,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 75,0 % 54,5 % 79,3 % 84,2 % 88,7 % 50,0 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,5 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,9 % 0,3 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,8 % 1,8 % 11,5 % 42,2 % 55,3 % 26,8 % 14,9 % 8,6 % 5,5 % 7,5 % 17,6 % 26,9 % 27,4 % 27,6 % 21,1 % 15,9 % 12,9 % 9,9 % 5,9 % 5,4 % 3,8 % 0,0 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Případy hospitalizace celkem 27,5 % 1,7 % 26,3 % 39,7 % 28,6 % 27,7 % 33,6 % 31,0 % 32,5 % 37,5 % 44,2 % 43,6 % 39,9 % 34,2 % 30,7 % 27,4 % 23,4 % 18,1 % 14,0 % 10,3 % 10,8 % 10,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)