8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 6 8 7 12 6 3 3 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 60 0 6 2 1 10 10 8 7 4 1 1 1 1 4 3 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 323 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 13 23 25 34 70 74 34 18 14 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 9 15 15 5 2 2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 125 0 0 0 0 0 1 2 0 2 4 6 7 7 13 15 22 15 11 16 4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 334 0 0 0 0 0 1 3 5 9 17 28 28 30 41 58 60 31 15 6 1 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 90 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 6 8 19 21 14 5 5 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 40 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 8 3 9 9 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 15 22 46 27 11 5 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 17 59 88 106 61 12 23 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 605 2 2 3 4 5 6 4 8 22 27 34 36 58 95 111 88 62 30 5 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 30 0 0 0 0 0 1 4 1 5 0 4 1 1 3 1 6 2 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 3 0 0 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 285 0 0 0 0 0 0 4 8 28 74 101 46 12 5 5 1 0 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 700 2 14 11 13 19 18 29 38 49 75 62 55 62 63 71 57 38 15 8 1 0
Anémie (D50-D64) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 113 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 9 8 9 21 25 21 7 1 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 246 0 0 0 1 1 4 22 20 29 38 29 27 14 19 19 15 6 1 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 15 0 0 1 0 4 4 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 491 5 2 6 3 8 7 9 13 31 47 53 62 55 47 51 43 33 14 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 66 0 1 0 1 0 1 1 1 2 4 8 3 2 5 12 9 7 4 3 1 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 317 3 11 11 4 2 11 5 6 7 12 12 16 16 33 70 47 28 12 9 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 129 1 13 26 8 4 6 5 7 6 8 3 15 10 5 10 1 0 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 5 4 7 1 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 8 5 6 2 2 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 255 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 7 12 29 37 72 49 25 11 6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 418 0 0 0 0 0 0 2 6 7 16 12 17 19 46 58 77 59 45 39 13 2
Selhání srdce (I50) 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 4 10 19 6 9 3 3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 150 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 10 8 19 29 35 25 6 4 1 0
Ateroskleróza (I70) 355 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 12 28 69 94 70 33 22 10 6 0
Varixy dolních končetin (I83) 763 0 0 0 0 2 7 9 51 75 108 102 72 83 96 93 37 21 5 2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 405 0 0 2 10 8 10 13 7 9 12 8 17 20 33 86 81 59 18 11 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 3 0 0 0 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 541 0 232 196 25 29 16 10 14 4 2 2 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 389 0 1 3 8 15 22 33 32 31 55 49 23 33 34 28 13 6 2 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 122 0 1 1 0 1 5 7 9 1 3 2 12 14 10 20 21 8 3 3 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 165 0 8 14 21 36 27 11 8 11 5 4 5 1 5 3 3 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 64 1 5 6 2 2 2 0 4 2 4 1 5 4 11 7 5 1 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 62 0 0 0 0 1 0 4 2 4 4 5 5 8 3 3 7 4 5 2 5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 528 0 3 41 83 70 45 45 39 45 30 26 21 11 22 17 15 6 4 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 830 17 39 14 4 7 19 18 26 39 71 53 73 52 87 112 93 65 26 10 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 738 0 12 11 3 2 6 17 39 63 83 69 68 73 73 106 63 31 9 8 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 69 0 0 0 1 2 9 9 6 13 10 6 3 2 4 3 0 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 164 1 2 1 0 0 1 2 5 4 9 5 4 10 20 27 26 13 19 10 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 45 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 3 7 8 12 3 1 4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 400 1 2 0 0 8 7 24 39 29 55 54 26 32 39 40 23 10 8 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 51 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 3 4 3 8 8 10 2 2 4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 881 0 0 0 5 12 12 39 58 73 90 71 86 75 107 112 79 39 17 4 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 39 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 2 5 7 7 4 3 2 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 33 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 5 1 3 2 3 3 2 4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 55 0 0 0 0 3 3 5 1 4 6 2 1 2 1 8 7 4 3 2 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 286 2 9 7 4 18 25 25 19 17 19 12 15 17 22 23 27 11 5 6 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 82 0 5 8 6 1 4 1 5 8 7 4 5 4 7 4 3 7 2 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 335 0 0 0 0 0 2 0 2 4 8 9 22 35 51 87 57 33 21 4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 493 0 0 0 0 0 2 1 1 2 11 26 29 52 91 114 84 56 18 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 027 0 0 0 6 52 49 37 75 87 141 103 111 95 113 85 48 16 7 2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 679 0 1 2 21 40 23 23 40 28 50 53 89 85 76 70 50 23 5 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 85 0 0 0 1 1 0 0 2 1 9 8 11 9 13 9 10 8 2 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 311 0 0 0 0 0 5 4 21 28 44 52 35 23 34 34 16 12 3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 602 0 1 1 3 10 11 16 16 48 69 74 82 67 81 54 45 21 0 3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 159 0 1 5 1 4 13 7 10 6 7 12 7 15 14 20 23 5 5 2 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 234 0 0 0 0 5 6 8 10 11 13 17 24 20 12 45 25 23 8 6 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 66 0 0 0 0 0 2 2 2 3 6 5 4 5 8 9 11 3 4 2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 469 0 0 0 1 3 14 17 27 36 58 27 39 48 52 54 55 22 11 3 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 458 0 1 4 3 2 8 5 9 23 31 51 45 40 54 69 67 27 14 4 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 17 38 65 62 33 10 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 518 1 68 88 36 30 22 30 18 21 35 17 13 25 31 47 17 11 4 4 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 128 0 0 0 1 7 4 9 12 13 21 23 12 9 10 3 0 1 1 2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 220 0 0 0 0 7 21 20 26 36 47 22 11 10 4 7 5 2 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 720 0 0 0 1 7 12 18 37 77 142 173 140 34 20 21 15 14 7 1 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 981 0 0 0 5 27 111 238 254 213 233 184 137 104 135 162 107 48 18 5 0 0
Lékařský potrat (O04) 498 0 0 0 3 28 86 99 92 90 92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 624 0 0 0 0 18 70 131 180 141 76 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 112 0 0 0 0 1 13 23 39 26 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 88 0 0 0 0 2 12 30 26 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 133 0 0 0 0 4 17 46 40 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 911 0 0 0 0 20 97 266 322 167 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 21 0 0 0 0 0 5 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 356 56 77 113 40 21 9 5 6 7 4 5 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 5 1 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 83 0 0 0 2 7 10 11 4 11 18 4 2 1 4 3 1 1 2 1 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 24 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 0 1 0 5 4 5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 152 0 1 2 1 1 4 3 8 8 8 11 11 8 15 22 20 9 13 6 1 0
Nitrolební poranění (S06) 77 0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 8 2 3 9 9 11 8 12 3 3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 104 0 5 4 6 6 12 10 13 10 6 5 6 7 2 3 4 2 1 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 517 0 13 84 89 19 12 16 17 15 23 16 19 32 46 58 28 16 7 7 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 575 0 2 6 3 5 4 1 4 2 10 6 8 14 24 43 57 72 88 130 84 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 534 0 2 8 19 18 18 23 39 39 58 43 58 42 53 49 37 16 8 4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 878 0 36 50 57 100 129 139 136 138 233 153 164 113 111 110 86 54 38 25 6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 36 2 12 1 0 1 4 0 0 1 3 0 4 2 3 0 0 0 2 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 354 0 0 0 2 1 6 7 10 20 22 19 18 24 28 66 54 34 23 17 1 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 112 0 2 0 2 8 8 9 10 13 8 12 9 9 7 7 6 1 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 0 7 2 0 2 0 1 1 2 3 4 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 37 0 0 0 0 0 1 3 5 10 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 9 5 5 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 755 2 6 44 60 35 39 57 50 80 81 87 104 127 182 239 258 154 87 46 15 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 559 110 606 782 574 771 1 160 1 701 2 077 2 125 2 595 2 172 2 102 2 007 2 637 3 307 2 712 1 557 814 534 195 21
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 18,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12,2 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 5,1 6,6 10,6 24,3 27,5 22,4 51,6 43,7 34,8 56,1 48,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,6 0 32,4 7,9 4,6 49,2 43,5 28,4 24,1 11,9 2,6 3,3 3,5 4 13,8 9,6 0 7,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 73,3 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 17,9 43 81,6 101,1 117 223,9 318,3 247,6 208,6 261,8 244,7 301,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 3,5 4 31 48 64,5 36,4 23,2 37,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 28,3 0 0 0 0 0 4,3 7,1 0 5,9 10,2 19,8 24,8 28,3 44,7 48 94,6 109,2 127,4 299,2 195,8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 75,7 0 0 0 0 0 4,3 10,7 17,2 26,7 43,6 92,6 99,3 121,3 141 185,5 258,1 225,7 173,8 112,2 48,9 301,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 20,4 0 0 0 0 0 0 0 6,9 5,9 7,7 16,5 21,3 32,4 65,4 67,2 60,2 36,4 57,9 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 9,1 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 0 5,1 6,6 3,5 32,4 10,3 28,8 38,7 21,8 11,6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 21,3 60,7 75,7 147,1 116,1 80,1 57,9 18,7 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 88,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 19,8 39 68,8 203 281,4 455,9 444,2 139 430,1 244,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 137,2 41,5 10,8 11,8 18,2 24,6 26,1 14,2 27,5 65,2 69,2 112,4 127,7 234,6 326,8 355 378,5 451,4 347,6 93,5 146,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 6,8 0 0 0 0 0 4,3 14,2 3,4 14,8 0 13,2 3,5 4 10,3 3,2 25,8 14,6 0 18,7 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,8 0 0 0 0 14,8 0 0 3,4 5,9 5,1 6,6 3,5 12,1 3,4 3,2 12,9 14,6 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 64,6 0 0 0 0 0 0 14,2 27,5 83 189,6 334 163,2 48,5 17,2 16 4,3 0 11,6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 158,8 41,5 75,5 43,3 59,2 93,6 78,2 103 130,6 145,2 192,1 205 195,1 250,7 216,7 227,1 245,2 276,7 173,8 149,6 48,9 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,5 0 0 0 0 14,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,3 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 8,1 6,9 6,4 0 7,3 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 25,6 0 0 0 0 0 4,3 3,6 3,4 5,9 7,7 29,8 28,4 36,4 72,2 80 90,3 51 11,6 74,8 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 55,8 0 0 0 4,6 4,9 17,4 78,1 68,7 85,9 97,3 95,9 95,8 56,6 65,4 60,8 64,5 43,7 11,6 18,7 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,4 0 0 3,9 0 19,7 17,4 3,6 3,4 8,9 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,9 0 0 3,9 0 0 4,3 0 3,4 0 7,7 0 3,5 4 3,4 0 8,6 14,6 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 111,4 103,8 10,8 23,6 13,7 39,4 30,4 32 44,7 91,8 120,4 175,3 219,9 222,4 161,7 163,1 185 240,3 162,2 37,4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 15 0 5,4 0 4,6 0 4,3 3,6 3,4 5,9 10,2 26,5 10,6 8,1 17,2 38,4 38,7 51 46,3 56,1 48,9 301,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 71,9 62,3 59,4 43,3 18,2 9,8 47,8 17,8 20,6 20,7 30,7 39,7 56,8 64,7 113,5 223,9 202,2 203,9 139 168,3 97,9 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 29,3 20,8 70,2 102,3 36,4 19,7 26,1 17,8 24,1 17,8 20,5 9,9 53,2 40,4 17,2 32 4,3 0 0 18,7 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4,3 7,3 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 7,1 4 10,3 16 17,2 51 11,6 18,7 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 3,5 16,2 27,5 16 25,8 14,6 23,2 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 57,8 0 0 0 0 4,9 0 3,6 0 0 12,8 23,2 42,6 117,3 127,3 230,3 210,8 182 127,4 112,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 6,9 9,6 4,3 0 0 18,7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 94,8 0 0 0 0 0 0 7,1 20,6 20,7 41 39,7 60,3 76,8 158,2 185,5 331,2 429,6 521,4 729,4 636,3 602,4
Selhání srdce (I50) 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 6,6 17,7 16,2 13,8 32 81,7 43,7 104,3 56,1 146,8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 34 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 11,9 7,7 13,2 35,5 32,4 65,4 92,7 150,5 182 69,5 74,8 48,9 0
Ateroskleróza (I70) 80,5 0 0 0 0 0 0 3,6 0 3 10,2 16,5 42,6 113,2 237,4 300,6 301,1 240,3 254,9 187 293,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 173 0 0 0 0 9,8 30,4 32 175,3 222,2 276,7 337,3 255,4 335,7 330,3 297,4 159,1 152,9 57,9 37,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 91,9 0 0 7,9 45,5 39,4 43,5 46,2 24,1 26,7 30,7 26,5 60,3 80,9 113,5 275,1 348,4 429,6 208,6 205,7 48,9 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 0 0 0 0 4,9 0 0 3,4 5,9 0 0 0 0 0 9,6 0 7,3 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3,3 0 0 3,4 16 12,9 0 0 0 48,9 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 18,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 122,7 0 1 252,0 771 113,8 142,8 69,6 35,5 48,1 11,9 5,1 6,6 14,2 8,1 6,9 6,4 4,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 88,2 0 5,4 11,8 36,4 73,9 95,6 117,2 110 91,8 140,9 162,1 81,6 133,5 117 89,6 55,9 43,7 23,2 18,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,2 8,6 14,6 11,6 37,4 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 27,7 0 5,4 3,9 0 4,9 21,7 24,9 30,9 3 7,7 6,6 42,6 56,6 34,4 64 90,3 58,2 34,8 56,1 48,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 37,4 0 43,2 55,1 95,6 177,3 117,4 39,1 27,5 32,6 12,8 13,2 17,7 4 17,2 9,6 12,9 7,3 11,6 18,7 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14,5 20,8 27 23,6 9,1 9,8 8,7 0 13,7 5,9 10,2 3,3 17,7 16,2 37,8 22,4 21,5 7,3 23,2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,7 0 5,4 0 0 0 0 0 3,4 0 7,7 16,5 0 4 0 0 4,3 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,1 0 0 0 0 4,9 0 14,2 6,9 11,9 10,2 16,5 17,7 32,4 10,3 9,6 30,1 29,1 57,9 37,4 244,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 0 0 8,1 3,4 3,2 0 7,3 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 119,7 0 16,2 161,3 377,7 344,7 195,6 159,8 134 133,3 76,9 86 74,5 44,5 75,7 54,4 64,5 43,7 46,3 74,8 48,9 0
Tříselná kýla (K40) 188,2 352,9 210,5 55,1 18,2 34,5 82,6 63,9 89,4 115,5 181,9 175,3 259 210,3 299,3 358,2 400 473,3 301,2 187 244,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 167,4 0 64,8 43,3 13,7 9,8 26,1 60,4 134 186,6 212,6 228,2 241,2 295,2 251,1 339 271 225,7 104,3 149,6 97,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 15,6 0 0 0 4,6 9,8 39,1 32 20,6 38,5 25,6 19,8 10,6 8,1 13,8 9,6 0 0 11,6 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,6 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 3,3 0 12,1 0 0 4,3 0 11,6 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 37,2 20,8 10,8 3,9 0 0 4,3 7,1 17,2 11,9 23,1 16,5 14,2 40,4 68,8 86,4 111,8 94,7 220,1 187 244,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 7,7 0 7,1 12,1 24,1 25,6 51,6 21,8 11,6 74,8 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 90,7 20,8 10,8 0 0 39,4 30,4 85,2 134 85,9 140,9 178,6 92,2 129,4 134,2 127,9 98,9 72,8 92,7 56,1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 11,6 0 0 0 13,7 4,9 4,3 0 0 5,9 0 9,9 14,2 12,1 27,5 25,6 43 14,6 23,2 74,8 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 3,3 0 0 3,4 6,4 4,3 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 199,8 0 0 0 22,8 59,1 52,2 138,5 199,3 216,3 230,6 234,8 305,1 303,3 368,1 358,2 339,8 284 197 74,8 97,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,8 0 0 0 0 4,9 0 3,6 0 5,9 2,6 9,9 7,1 20,2 24,1 22,4 17,2 21,8 23,2 18,7 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,5 0 0 0 0 0 0 3,6 0 20,7 5,1 16,5 3,5 12,1 6,9 9,6 12,9 14,6 46,3 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,5 0 0 0 0 14,8 13 17,8 3,4 11,9 15,4 6,6 3,5 8,1 3,4 25,6 30,1 29,1 34,8 37,4 146,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 64,9 41,5 48,6 27,5 18,2 88,6 108,7 88,8 65,3 50,4 48,7 39,7 53,2 68,8 75,7 73,6 116,1 80,1 57,9 112,2 146,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 0 0 3,2 0 0 11,6 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18,6 0 27 31,5 27,3 4,9 17,4 3,6 17,2 23,7 17,9 13,2 17,7 16,2 24,1 12,8 12,9 51 23,2 18,7 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 76 0 0 0 0 0 8,7 0 6,9 11,9 20,5 29,8 78 141,5 175,5 278,2 245,2 240,3 243,3 74,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 111,8 0 0 0 0 0 8,7 3,6 3,4 5,9 28,2 86 102,9 210,3 313,1 364,6 361,3 407,7 208,6 112,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 232,9 0 0 0 27,3 256 213 131,4 257,8 257,7 361,2 340,6 393,8 384,2 388,7 271,9 206,5 116,5 81,1 37,4 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 154 0 5,4 7,9 95,6 197 100 81,7 137,5 83 128,1 175,3 315,7 343,8 261,5 223,9 215,1 167,5 57,9 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 19,3 0 0 0 4,6 4,9 0 0 6,9 3 23,1 26,5 39 36,4 44,7 28,8 43 58,2 23,2 18,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 70,5 0 0 0 0 0 21,7 14,2 72,2 83 112,7 172 124,2 93 117 108,7 68,8 87,4 34,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,4 0 0 0 4,6 0 0 0 0 3 0 6,6 0 0 3,4 0 4,3 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 136,5 0 5,4 3,9 13,7 49,2 47,8 56,8 55 142,2 176,8 244,7 290,9 271 278,7 172,7 193,6 152,9 0 56,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 36,1 0 5,4 19,7 4,6 19,7 56,5 24,9 34,4 17,8 17,9 39,7 24,8 60,7 48,2 64 98,9 36,4 57,9 37,4 97,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 53,1 0 0 0 0 24,6 26,1 28,4 34,4 32,6 33,3 56,2 85,1 80,9 41,3 143,9 107,5 167,5 92,7 112,2 48,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15 0 0 0 0 0 8,7 7,1 6,9 8,9 15,4 16,5 14,2 20,2 27,5 28,8 47,3 21,8 46,3 37,4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 106,4 0 0 0 4,6 14,8 60,9 60,4 92,8 106,7 148,6 89,3 138,3 194,1 178,9 172,7 236,6 160,2 127,4 56,1 97,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 103,9 0 5,4 15,7 13,7 9,8 34,8 17,8 30,9 68,1 79,4 168,7 159,6 161,8 185,8 220,7 288,2 196,6 162,2 74,8 48,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 53,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 3,3 14,2 68,8 130,7 207,9 266,7 240,3 115,9 74,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 117,5 20,8 367 346,1 163,8 147,7 95,6 106,5 61,9 62,2 89,7 56,2 46,1 101,1 106,6 150,3 73,1 80,1 46,3 74,8 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 29 0 0 0 4,6 34,5 17,4 32 41,2 38,5 53,8 76,1 42,6 36,4 34,4 9,6 0 7,3 11,6 37,4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 49,9 0 0 0 0 34,5 91,3 71 89,4 106,7 120,4 72,8 39 40,4 13,8 22,4 21,5 14,6 23,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 163,3 0 0 0 4,6 34,5 52,2 63,9 127,2 228,1 363,8 572,1 496,6 137,5 68,8 67,2 64,5 101,9 81,1 18,7 48,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 449,3 0 0 0 22,8 132,9 482,5 845 873 631 596,9 608,5 486 420,6 464,4 518,1 460,2 349,5 208,6 93,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 112,9 0 0 0 13,7 137,9 373,8 351,5 316,2 266,6 235,7 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 141,5 0 0 0 0 88,6 304,3 465,1 618,7 417,7 194,7 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 25,4 0 0 0 0 4,9 56,5 81,7 134 77 23,1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20 0 0 0 0 9,8 52,2 106,5 89,4 35,6 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 30,2 0 0 0 0 19,7 73,9 163,3 137,5 62,2 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 206,6 0 0 0 0 98,5 421,6 944,4 1 106,7 494,7 94,8 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,8 0 0 0 0 0 21,7 17,8 24,1 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,1 0 0 0 0 0 4,3 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,4 124,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 103,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 80,7 1 162,5 415,5 444,5 182 103,4 39,1 17,8 20,6 20,7 10,2 16,5 10,6 12,1 10,3 3,2 4,3 7,3 11,6 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 8,1 3,4 12,8 21,5 7,3 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,8 0 0 0 9,1 34,5 43,5 39,1 13,7 32,6 46,1 13,2 7,1 4 13,8 9,6 4,3 7,3 23,2 18,7 48,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 5,4 0 0 0 0 0 4,3 3,6 3,4 5,9 2,6 9,9 0 4 0 16 17,2 36,4 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 34,5 0 5,4 7,9 4,6 4,9 17,4 10,7 27,5 23,7 20,5 36,4 39 32,4 51,6 70,4 86 65,5 150,6 112,2 48,9 0
Nitrolební poranění (S06) 17,5 0 0 3,9 0 4,9 8,7 7,1 6,9 3 0 26,5 7,1 12,1 31 28,8 47,3 58,2 139 56,1 146,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,6 0 27 15,7 27,3 29,5 52,2 35,5 44,7 29,6 15,4 16,5 21,3 28,3 6,9 9,6 17,2 14,6 11,6 18,7 48,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 117,3 0 70,2 330,4 405 93,6 52,2 56,8 58,4 44,4 58,9 52,9 67,4 129,4 158,2 185,5 120,4 116,5 81,1 130,9 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 130,4 0 10,8 23,6 13,7 24,6 17,4 3,6 13,7 5,9 25,6 19,8 28,4 56,6 82,6 137,5 245,2 524,2 1 019,6 2 431,3 4 111,6 3 614,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 121,1 0 10,8 31,5 86,5 88,6 78,2 81,7 134 115,5 148,6 142,2 205,7 169,9 182,3 156,7 159,1 116,5 92,7 74,8 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 425,9 0 194,3 196,7 259,4 492,4 560,7 493,5 467,4 408,8 596,9 506 581,8 457 381,9 351,8 369,9 393,2 440,3 467,6 293,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,2 41,5 64,8 3,9 0 4,9 17,4 0 0 3 7,7 0 14,2 8,1 10,3 0 0 0 23,2 18,7 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 80,3 0 0 0 9,1 4,9 26,1 24,9 34,4 59,3 56,4 62,8 63,9 97,1 96,3 211,1 232,3 247,6 266,5 317,9 48,9 602,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 25,4 0 10,8 0 9,1 39,4 34,8 32 34,4 38,5 20,5 39,7 31,9 36,4 24,1 22,4 25,8 7,3 11,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,4 0 37,8 7,9 0 9,8 0 3,6 3,4 5,9 7,7 13,2 3,5 8,1 3,4 0 8,6 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 48,9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 8,4 0 0 0 0 0 4,3 10,7 17,2 29,6 35,9 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,5 41,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 7,9 20,8 5,4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,3 10,6 16,2 10,3 28,8 21,5 36,4 23,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 398 41,5 32,4 173,1 273 172,3 169,5 202,4 171,9 237 207,5 287,7 368,9 513,6 626,1 764,4 1 109,7 1 121,3 1 008,0 860,3 734,2 602,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 930,5 2 283,6 3 270,2 3 076,0 2 612,2 3 796,3 5 042,4 6 039,4 7 138,7 6 295,4 6 647,9 7 183,3 7 456,5 8 116,6 9 071,8 10 576,6 11 665,0 11 336,8 9 431,1 9 986,9 9 544,8 6 325,3
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 0 0 25 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 8,3 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 12 0 0 0 0 14,3 0 0 0 0 18,2 11,8 18,8 50 17,8 12,3 13 10 7,7 8,1 5,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,3 0 8,6 4,1 3,3 26,3 34,5 32 20,6 11,4 2,9 3,3 2,8 2,8 7 6,1 0 1,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70 72,2 79,3 75,8 69,4 68,6 71,2 58,6 45 63,6 55,6 100
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 17,1 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 10 6,3 20,9 20,8 18,8 13,2 11,1 22,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 74 0 0 0 0 0 100 100 0 66,7 100 85,7 87,5 87,5 65 71,4 71 65,2 73,3 76,2 80 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 84,1 0 0 0 0 0 100 100 100 64,3 94,4 87,5 93,3 93,8 74,5 86,6 88,2 88,6 60 75 33,3 100
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 68,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 100 60 38,5 60 66,7 82,6 95,5 87,5 41,7 55,6 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 56,3 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 28,6 25 72,7 37,5 64,3 56,3 50 100 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 63,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 75 81,5 69,7 60 57,9 41,7 7,1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 83,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 85,7 91,7 65,4 88,1 92,6 83,5 79,2 70,6 74,2 100 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 36,1 25 7,4 8,8 19 20,8 60 28,6 61,5 66,7 55,1 51,5 39,1 44,6 43 37,2 32,1 31,6 26,1 16,1 18,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 88,2 0 0 0 0 0 100 100 50 100 0 100 50 100 100 100 75 100 0 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 26,9 0 0 0 0 60 0 0 100 66,7 66,7 100 50 42,9 12,5 7,7 17,6 22,2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 95,6 0 0 0 0 0 0 100 100 96,6 96,1 94,4 95,8 100 100 100 50 0 100 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 65,7 16,7 56 68,8 81,3 82,6 90 74,4 82,6 90,7 83,3 83,8 76,4 70,5 67 54,2 47,9 48,1 40,5 38,1 11,1 0
Anémie (D50-D64) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 5,3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 14,3 15,4 10,5 13,3 0 7,7 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,9 0 0 0 0 0 4,3 6,7 5 15,4 15,8 16,1 16 19,1 25,9 23,6 19,6 10 1,7 12,5 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 15,6 0 0 0 2,6 2,6 15,4 52,4 62,5 69 55,9 55,8 51,9 33,3 21,6 19 11,5 5,2 1,1 0,8 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 0 0 1,9 0 4,4 9,1 2,5 2,6 7,1 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,9 0 0 2 0 0 3,4 0 3,1 0 5,9 0 3,7 2,9 1,9 0 4 4,4 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 33,9 33,3 10,5 16,2 8,1 12,1 17,9 24,3 24,1 38,8 37 47,7 52,1 42,3 35,1 33,1 34,4 33,7 31,8 11,8 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 86,8 0 20 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,3 90 70 100 100 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 64 75 42,3 40,7 36,4 28,6 73,3 33,3 60 50 57,1 70,6 64 76,2 71,7 84,3 68,1 65,1 57,1 52,9 66,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21,5 6,7 37,1 72,2 66,7 33,3 33,3 29,4 36,8 22,2 26,7 10,7 29,4 22,7 9,6 13,3 2,2 0 0 8,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 1,5 1,8 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 12,5 3,4 5,7 8,6 8,9 17,1 3,8 5,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 1,3 3,5 5 2,6 3,1 1,8 2,2 0 0 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 28,6 0 0 0 0 100 0 100 0 0 62,5 36,8 28,6 41,4 34,6 38,3 29,2 21 13,3 10,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 4,5 4,7 2,1 0 0 3,6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 23,9 0 0 0 0 0 0 33,3 27,3 25,9 29,6 27,9 30,4 20 21,4 22,1 22,6 23,7 23,4 36,8 26 40
Selhání srdce (I50) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,4 11,1 12,8 6,7 4 4,5 6,1 2,5 3,2 1,1 2,7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,2 0 0 0 0 0 0 14,3 11,1 19 7,1 9,1 14,7 9,4 13 11,7 10,6 9 2,6 1,9 1 0
Ateroskleróza (I70) 32,1 0 0 0 0 0 0 100 0 100 57,1 27,8 23,5 32,2 48,3 35,6 32,6 26,8 23,7 14,9 21,4 0
Varixy dolních končetin (I83) 85,2 0 0 0 0 100 100 90 92,7 88,2 94,7 95,3 90 89,2 86,5 87,7 67,3 55,3 35,7 13,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 27,8 0 0 5,6 25 19,5 35,7 38,2 28 23,7 20 14,8 28,3 29 27,5 35,8 37,5 33,7 16,4 15,1 4,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 0 0 0 0 2,8 0 0 14,3 40 0 0 0 0 0 13 0 5,6 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 3,8 0 0 0,9 3,9 2 0 0 0 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,7 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 90,8 0 89,9 91,6 83,3 93,5 88,9 100 93,3 100 100 66,7 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 78,7 0 16,7 30 61,5 55,6 84,6 82,5 76,2 70,5 88,7 90,7 82,1 86,8 81 87,5 86,7 54,5 100 50 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,7 1,7 2,3 2 4,4 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,9 0 20 12,5 0 12,5 33,3 38,9 39,1 5,6 15,8 5,6 25,5 25 12,5 16,8 18,6 11,3 4,9 6,7 6,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 75,7 0 36,4 60,9 84 94,7 93,1 100 88,9 91,7 71,4 57,1 100 100 71,4 60 42,9 16,7 33,3 100 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 50,4 25 38,5 60 100 66,7 100 0 50 66,7 80 16,7 55,6 57,1 57,9 50 71,4 100 40 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,6 0 16,7 0 0 0 0 0 25 0 23,1 55,6 0 14,3 0 0 4,8 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 25,6 0 0 0 0 25 0 66,7 33,3 66,7 33,3 41,7 31,3 40 13,6 10,7 22,6 18,2 18,5 12,5 41,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,9 0 0 4,7 2 1,8 0 1,8 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 90,7 0 100 89,1 93,3 92,1 90 90 84,8 90 88,2 96,3 91,3 78,6 88 89,5 100 100 100 100 100 0
Tříselná kýla (K40) 96,7 89,5 97,5 100 100 100 100 100 92,9 97,5 100 100 97,3 98,1 95,6 98,2 100 92,9 92,9 83,3 55,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 94,4 0 100 100 100 100 100 100 92,9 100 93,3 95,8 97,1 97,3 93,6 94,6 96,9 88,6 75 66,7 40 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 27,5 0 0 0 5,6 6,5 29 37,5 27,3 44,8 40 50 33,3 16,7 40 20 0 0 33,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4,5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 20 0 0 6,7 0 11,1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 51,1 50 9,5 14,3 0 0 20 25 50 57,1 81,8 31,3 57,1 52,6 64,5 60 72,2 59,1 65,5 43,5 29,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 23,4 0 0 0 0 0 0 0 40 0 25 0 14,3 27,3 26,9 26,7 42,9 14,3 8,3 25 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 70,8 16,7 18,2 0 0 80 63,6 100 86,7 85,3 91,7 88,5 72,2 84,2 81,3 67,8 52,3 38,5 32 21,4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 14,1 0 0 0 18,8 9,1 25 0 0 50 0 30 28,6 17,6 25,8 13,3 20,8 10,5 6,5 20 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,5 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 33,3 0 0 9,1 8,7 5,6 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,7 0 0 0 83,3 66,7 42,9 72,2 82,9 71,6 75,6 68,3 79,6 66,4 61,1 61,2 45,9 36,4 22,1 10,8 7,7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13,4 0 0 0 0 33,3 0 12,5 0 28,6 9,1 30 11,1 31,3 16,3 15,2 10,8 10,7 6,5 5,3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6,5 0 0 0 0 0 0 11,1 0 12,1 5,4 10,4 2 5,9 3,2 5,6 7,9 6,5 17,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,9 0 0 0 0 37,5 33,3 50 20 50 66,7 14,3 8,3 20 11,1 19,5 22,6 12,9 15,8 11,1 21,4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 55,4 25 37,5 29,2 33,3 66,7 78,1 78,1 63,3 63 63,3 50 50 73,9 61,1 44,2 60 45,8 31,3 42,9 60 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,5 0 0 20 0 0 0 0 0 0 9,1 0 5,9 0 0 5,3 0 0 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 34,6 0 45,5 53,3 60 25 44,4 25 71,4 53,3 58,3 66,7 41,7 36,4 28 30,8 13 31,8 22,2 10 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 84,2 0 0 0 0 0 100 0 66,7 100 88,9 81,8 91,7 92,1 91,1 90,6 80,3 78,6 72,4 33,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 83,1 0 0 0 0 0 100 100 100 100 91,7 86,7 87,9 86,7 91 86,4 84,8 81,2 64,3 33,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 91,3 0 0 0 85,7 92,9 90,7 90,2 93,8 88,8 88,1 88,8 91,7 89,6 95,8 91,4 100 94,1 100 100 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 71,5 0 6,7 7,4 53,8 83,3 88,5 88,5 95,2 77,8 70,4 80,3 84,8 82,5 87,4 77,8 69,4 48,9 17,9 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 45,9 0 0 0 8,3 9,1 0 0 50 100 75 50 78,6 69,2 76,5 69,2 37 42,1 22,2 20 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 55,7 0 0 0 0 0 83,3 50 67,7 59,6 63,8 69,3 58,3 46,9 53,1 60,7 37,2 30,8 37,5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,4 0 0 0 4,8 0 0 0 0 1,6 0 2,2 0 0 0,8 0 0,5 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 83,7 0 7,7 7,7 25 83,3 91,7 66,7 88,9 87,3 88,5 91,4 91,1 85,9 92 85,7 84,9 95,5 0 75 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 35,5 0 33,3 55,6 9,1 44,4 86,7 63,6 62,5 46,2 30,4 33,3 29,2 46,9 24,6 40 36,5 19,2 16,1 14,3 40 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 25,7 0 0 0 0 11,9 15,8 26,7 27,8 27,5 33,3 32,1 63,2 46,5 21,8 45,9 32,5 37,1 17,8 21,4 11,1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15 0 0 0 0 0 40 40 28,6 33,3 30 16,7 15,4 25 19 13,8 18,6 7,7 7,5 5,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 58,3 0 0 0 50 17,6 46,7 44,7 45,8 55,4 59,8 47,4 53,4 64 69,3 64,3 74,3 62,9 64,7 75 100 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 33,3 0 11,1 25 25 8,3 28,6 26,3 33,3 59 73,8 72,9 67,2 51,3 59,3 43,1 36,6 17,4 9,9 3,1 1,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 49,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 33,3 33,3 45,9 53,5 53,7 46,6 54,1 43,5 40 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 77,7 50 87,2 93,6 90 90,9 88 85,7 64,3 87,5 92,1 73,9 56,5 75,8 70,5 65,3 48,6 52,4 40 50 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 91,4 0 0 0 50 100 80 100 100 81,3 100 95,8 80 81,8 90,9 100 0 100 100 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 88,4 0 0 0 0 70 84 83,3 86,7 83,7 92,2 100 91,7 100 80 100 83,3 100 100 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 90,8 0 0 0 16,7 43,8 70,6 72 77,1 92,8 94 94,5 98,6 94,4 100 91,3 100 93,3 70 50 100 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 93,5 0 0 0 41,7 73 87,4 90,8 89,8 96,4 94,7 97,4 97,9 97,2 97,1 95,9 95,5 96 94,7 83,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 94,7 0 0 0 100 93,3 95,6 95,2 93,9 90,9 97,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 95 0 0 0 0 94,7 95,9 93,6 94,2 95,3 98,7 88,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14,5 0 0 0 0 2,3 9,6 9,6 18,8 23,2 26,5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 27,8 0 0 0 0 12,5 27,9 31,6 24,5 27,3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,1 0 0 0 0 3,7 3,4 4,3 4 4,2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 91,3 0 0 0 0 95,2 86,6 91,7 92 91,8 90,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 75 0 0 0 0 0 100 71,4 70 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 18,5 0 0 0 0 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3,9 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 75,9 58,3 84,6 86,9 78,4 84 81,8 83,3 66,7 77,8 66,7 71,4 100 27,3 60 50 20 100 100 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 6,3 2 7,5 10,4 2,6 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,5 0 0 0 1,9 7,4 24,4 30,6 12,5 26,8 38,3 19 10 5,3 14,3 8,1 4,3 7,1 14,3 9,1 11,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 18,8 0 0 0 0 0 100 50 14,3 25 20 42,9 0 50 0 23,8 25 22,7 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 7,7 0 0,6 2,6 0,9 0,7 16 9,1 19,5 13,8 11,6 20,4 16,2 13,3 10,4 13,9 11,7 6,1 11 5 1,9 0
Nitrolební poranění (S06) 5,5 0 0 1,5 0 1,1 2,8 2,2 2,8 1,5 0 9,4 2,7 6,1 9,5 11,5 11,8 11,3 15,2 6,4 14,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,1 0 5,2 8,3 18,2 15,8 35,3 37 37,1 38,5 25 27,8 30 46,7 12,5 13,6 30,8 13,3 7,1 6,3 8,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86,9 0 81,3 80,8 84,8 79,2 92,3 88,9 81 93,8 92 80 95 97 93,9 95,1 90,3 94,1 100 58,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 69,8 0 66,7 85,7 60 55,6 80 33,3 100 66,7 83,3 85,7 66,7 73,7 75 67,2 68,7 66,1 64,2 73,9 70,6 85,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 83,4 0 28,6 34,8 90,5 94,7 85,7 76,7 95,1 88,6 89,2 87,8 86,6 80,8 91,4 84,5 84,1 72,7 88,9 57,1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,2 0 56,3 45,9 52,3 57,5 58,1 66,5 62,7 62,4 68,9 66,8 61,2 57,4 49,1 46 38,1 31,4 22,5 15,4 6,1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27,9 14,3 31,6 16,7 0 16,7 30,8 0 0 33,3 33,3 0 100 33,3 60 0 0 0 66,7 100 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 63 0 0 0 50 16,7 66,7 70 71,4 74,1 64,7 63,3 60 68,6 59,6 61,1 73 58,6 54,8 63 100 100
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 81,8 0 100 0 66,7 100 88,9 81,8 90,9 81,3 88,9 75 69,2 81,8 70 87,5 85,7 100 100 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 14 0 15,6 25 0 20 0 25 14,3 16,7 27,3 36,4 11,1 18,2 9,1 0 11,8 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 67,3 0 0 0 0 0 16,7 60 62,5 90,9 82,4 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 9,1 5,3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4,1 3,6 1,5 3,7 2,5 6 5 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 24,1 5,4 7 40,7 65,9 27,3 9,9 6,6 4,4 7,6 12,6 30,1 40,8 47,4 49,7 49,1 51,9 53,1 50,9 46,5 50 66,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 34,1 1,8 24,2 36,7 32,1 31,4 37,5 35,4 37,4 42,5 51,2 51,9 49,1 44,4 40,4 38,8 33 27,1 18,9 16,1 13,2 10,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)