8.1.13 Hospitalizace s operací v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s provedenou operací - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 39 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 3 11 9 5 2 1 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 86 0 0 8 2 14 21 9 6 5 3 5 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 313 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 7 20 30 47 73 55 42 17 15 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 71 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 7 14 15 18 7 1 2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 157 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 7 2 12 20 26 20 15 17 19 8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 312 0 0 0 0 0 0 2 5 12 17 28 26 35 49 52 38 25 14 6 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 82 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 2 6 15 12 11 8 4 4 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 46 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 5 4 11 4 3 3 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 13 41 53 33 11 8 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 381 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 6 14 52 92 93 47 44 17 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 612 0 1 2 4 1 8 12 8 17 26 31 58 69 82 132 77 47 25 11 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 30 0 0 0 0 0 1 2 6 2 3 5 2 0 2 2 1 2 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 1 2 5 4 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 307 0 0 0 0 0 0 5 10 49 72 97 38 11 12 8 3 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 735 3 12 11 10 22 24 42 29 54 59 81 59 56 76 83 52 43 15 4 0 0
Anémie (D50-D64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 89 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7 6 7 8 29 10 14 1 1 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 241 0 1 1 0 3 5 15 16 31 33 19 24 29 23 15 16 6 3 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 17 0 0 0 1 3 1 3 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 9 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 182 3 2 4 6 3 5 3 5 6 14 18 16 19 21 19 15 14 7 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 97 0 0 1 0 0 1 2 1 3 2 5 5 5 6 18 17 11 9 8 2 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 356 2 12 12 10 2 6 4 4 12 7 8 19 22 44 71 48 37 23 12 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 145 0 15 37 7 6 8 5 9 8 6 8 10 7 6 5 5 1 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 5 1 0 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 6 4 2 1 1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 263 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 11 16 34 53 63 43 20 15 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 385 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 11 11 23 46 70 58 48 49 40 16 0
Selhání srdce (I50) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 17 11 6 10 5 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 172 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2 6 8 8 26 46 34 21 9 5 0 1
Ateroskleróza (I70) 290 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 19 54 79 44 39 26 9 4 1
Varixy dolních končetin (I83) 603 0 0 0 0 0 8 28 52 63 88 57 62 66 64 71 28 12 3 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 427 0 0 1 5 10 15 13 9 12 6 15 23 23 53 77 81 45 31 4 3 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 7 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 15 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 1 2 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 615 0 269 220 32 25 12 12 9 17 9 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 419 1 0 5 6 17 25 20 38 38 55 37 38 34 43 35 18 4 5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 106 1 0 1 1 3 1 6 3 2 2 4 6 8 16 17 18 6 8 3 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 189 0 0 5 32 41 22 22 8 16 4 7 6 2 6 8 3 2 2 3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 90 0 2 14 3 3 2 5 5 11 9 4 3 7 7 7 6 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 23 3 4 1 0 0 0 1 3 1 2 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 67 0 0 0 0 0 1 3 4 6 3 7 5 3 11 7 4 3 4 4 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 530 0 5 27 73 63 70 50 42 50 33 17 23 17 24 16 9 6 2 2 0 1
Tříselná kýla (K40) 821 16 46 22 5 8 18 14 27 38 63 62 54 73 100 100 84 42 29 11 9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 716 3 15 13 2 6 10 22 30 65 77 75 62 60 79 94 54 30 12 5 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 51 0 0 0 0 2 9 8 6 5 7 1 4 1 2 2 3 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 134 1 3 2 1 1 1 2 0 4 3 6 9 15 10 19 17 13 11 11 4 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 5 7 3 5 2 2 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 336 3 1 1 0 5 8 19 20 45 28 32 33 36 30 38 24 8 2 2 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 29 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 3 0 2 5 5 3 0 0 3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 783 0 0 1 3 9 26 28 41 67 82 63 68 73 96 116 61 31 12 6 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 38 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 2 3 7 2 3 3 3 1 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 17 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 55 0 0 0 0 2 2 2 4 2 2 5 5 5 6 6 10 1 2 1 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 314 4 8 12 5 17 28 21 31 17 17 21 15 19 20 34 14 15 5 11 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 73 3 5 6 6 2 5 4 3 5 5 1 3 4 7 5 4 2 1 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 279 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 12 28 37 41 70 44 26 6 4 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 460 0 0 0 0 1 0 1 1 11 11 20 42 51 72 103 89 40 15 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 668 0 0 0 5 27 42 40 54 71 64 87 82 64 64 44 15 7 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 666 0 0 2 15 47 42 30 38 29 54 59 51 71 93 71 38 15 9 1 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 62 0 0 1 3 0 0 1 2 2 3 5 4 11 9 10 3 8 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 296 0 0 0 0 0 3 5 18 30 37 37 37 27 33 31 21 12 4 1 0 0
Dorzalgie (M54) 10 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 471 0 0 0 0 5 8 14 13 42 56 53 61 68 69 44 24 10 3 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 133 0 0 2 5 6 6 6 2 8 18 10 9 9 15 17 10 8 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 221 0 0 0 0 1 11 7 7 12 9 12 23 21 22 34 25 25 9 2 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 69 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 4 3 8 11 18 8 6 3 1 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 481 0 1 2 0 3 11 16 23 44 38 41 39 42 77 72 44 16 8 3 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 418 1 0 2 5 1 8 11 13 12 33 29 49 39 63 64 38 32 12 5 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 350 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 10 29 64 98 85 41 14 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 583 2 50 92 32 48 36 32 19 31 27 18 27 39 48 30 30 9 9 4 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 138 0 0 0 0 8 10 14 12 15 24 14 11 9 9 6 3 1 1 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 198 0 0 0 0 8 24 21 21 40 36 23 8 3 5 9 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 654 0 0 0 0 4 11 23 27 85 129 132 105 41 37 28 17 6 7 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 769 0 0 0 7 19 101 163 208 189 194 176 133 120 122 156 109 47 18 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 512 0 0 0 6 32 91 99 94 98 83 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 621 0 0 0 0 11 66 168 167 142 58 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 120 0 0 0 0 2 16 31 37 23 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 54 0 0 0 0 2 5 14 14 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 137 0 0 0 0 4 19 41 44 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 957 0 0 0 0 13 124 261 351 171 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 18 0 0 0 0 0 5 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 307 40 78 94 32 19 9 3 6 4 2 7 1 0 4 5 1 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 4 0 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 95 0 0 0 2 6 15 9 11 15 13 5 4 1 4 3 2 2 2 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 161 0 4 4 2 3 3 11 2 8 4 3 9 14 10 22 31 13 9 7 2 0
Nitrolební poranění (S06) 87 0 1 0 2 2 0 5 1 3 4 4 7 5 9 12 6 9 8 7 1 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 114 1 5 6 2 7 17 11 12 9 13 10 6 2 3 2 2 3 1 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 465 0 10 74 58 10 7 16 14 27 24 25 21 29 46 40 29 18 10 5 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 532 0 2 2 0 2 3 4 2 11 7 5 5 17 24 35 49 64 102 122 66 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 487 0 4 5 17 25 21 27 32 46 47 34 46 37 51 38 25 15 8 7 1 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 1 760 0 20 44 61 90 143 134 156 174 188 129 127 94 114 114 64 41 43 19 5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 49 6 15 2 0 1 1 1 0 5 1 1 6 2 1 2 3 0 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 278 1 0 5 3 1 6 7 11 10 10 15 24 17 43 48 34 16 15 10 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 61 0 0 0 0 8 2 2 4 5 6 3 7 8 8 3 3 2 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 0 3 1 0 0 0 1 3 1 1 7 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 92 0 0 0 0 0 1 3 13 27 36 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 3 2 0 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 424 2 6 47 28 29 45 43 45 58 72 55 74 100 156 223 199 138 55 39 9 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 28 615 109 604 794 504 719 1 264 1 686 1 943 2 219 2 148 1 881 1 877 1 939 2 666 3 152 2 245 1 350 830 500 166 19
Počet případů hospitalizace s provedenou operací - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8,9 22 0 0 0 4,9 0 3,5 3,3 2,7 0 3,5 0 7,5 9,6 35,8 45,7 41,1 22,4 19,2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 19,6 0 0 31,8 9,6 68,9 81,7 31,5 20,1 13,5 8,2 17,6 7,4 3,8 6,4 6,5 10,2 16,5 11,2 0 52,4 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 71,3 0 0 0 0 4,9 3,9 0 6,7 2,7 0 24,6 73,7 112,9 150,7 237,6 279,3 345,6 190,7 287,4 104,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 16,2 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 22,1 26,3 44,9 48,8 91,4 57,6 11,2 38,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 35,8 0 0 0 0 0 3,9 7 10 8,1 5,5 24,6 7,4 45,2 64,1 84,6 101,6 123,4 190,7 364,1 419,5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 71,1 0 0 0 0 0 0 7 16,7 32,4 46,6 98,6 95,8 131,7 157,1 169,3 193 205,7 157,1 115 157,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 18,7 0 0 0 0 0 0 3,5 3,3 18,9 24,7 7 22,1 56,5 38,5 35,8 40,6 32,9 44,9 38,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10,5 0 0 0 0 0 3,9 7 3,3 2,7 8,2 17,6 18,4 15,1 35,3 13 15,2 24,7 33,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 40,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 10,6 44,2 48,9 131,5 172,5 167,6 90,5 89,8 38,3 52,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86,8 0 0 0 0 0 3,9 3,5 0 5,4 5,5 10,6 22,1 52,7 166,7 299,5 472,3 386,7 493,7 325,7 367,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 139,4 0 5,4 7,9 19,3 4,9 31,1 42 26,8 45,9 71,3 109,1 213,7 259,7 262,9 429,7 391,1 386,7 280,5 210,8 52,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 6,8 0 0 0 0 0 3,9 7 20,1 5,4 8,2 17,6 7,4 0 6,4 6,5 5,1 16,5 11,2 19,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,8 0 0 0 0 0 0 3,5 3,3 5,4 2,7 0 11,1 3,8 6,4 16,3 20,3 8,2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 69,9 0 0 0 0 0 0 17,5 33,5 132,2 197,4 341,5 140 41,4 38,5 26 15,2 16,5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 167,4 66 64,6 43,7 48,2 108,3 93,4 146,8 97,1 145,7 161,8 285,2 217,4 210,8 243,7 270,2 264,1 353,8 168,3 76,6 0 0
Anémie (D50-D64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 5,5 3,5 0 0 6,4 0 5,1 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,3 0 0 0 0 0 0 3,5 0 5,4 5,5 24,6 22,1 26,3 25,7 94,4 50,8 115,2 11,2 19,2 52,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 54,9 0 5,4 4 0 14,8 19,5 52,4 53,6 83,6 90,5 66,9 88,4 109,2 73,8 48,8 81,3 49,4 33,7 19,2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,9 0 0 0 4,8 14,8 3,9 10,5 13,4 8,1 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2 22 0 0 0 0 3,9 3,5 3,3 0 2,7 7 3,7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 8,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 41,4 66 10,8 15,9 28,9 14,8 19,5 10,5 16,7 16,2 38,4 63,4 59 71,5 67,3 61,8 76,2 115,2 78,5 38,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 22,1 0 0 4 0 0 3,9 7 3,3 8,1 5,5 17,6 18,4 18,8 19,2 58,6 86,3 90,5 101 153,3 104,9 546,4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 81,1 44 64,6 47,7 48,2 9,8 23,4 14 13,4 32,4 19,2 28,2 70 82,8 141,1 231,1 243,8 304,5 258,1 229,9 52,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33 0 80,7 147,1 33,7 29,5 31,1 17,5 30,1 21,6 16,5 28,2 36,8 26,3 19,2 16,3 25,4 8,2 22,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7,4 7,5 6,4 16,3 5,1 0 11,2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 7,5 12,8 19,5 30,5 32,9 22,4 19,2 52,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 59,9 0 0 0 0 0 0 3,5 0 8,1 8,2 38,7 59 128 170 205,1 218,4 164,6 168,3 19,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 8,2 11,2 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 87,7 0 0 0 0 0 0 7 10 10,8 11 38,7 40,5 86,6 147,5 227,8 294,6 395 549,8 766,4 839 0
Selhání srdce (I50) 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11,3 22,4 55,3 55,9 49,4 112,2 95,8 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 39,2 22 0 0 0 0 0 0 3,3 10,8 5,5 21,1 29,5 30,1 83,4 149,7 172,7 172,8 101 95,8 0 546,4
Ateroskleróza (I70) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 0 47,9 71,5 173,2 257,1 223,5 320,9 291,7 172,4 209,8 546,4
Varixy dolních končetin (I83) 137,3 0 0 0 0 0 31,1 97,9 174,2 170 241,3 200,7 228,4 248,4 205,2 231,1 142,2 98,7 33,7 19,2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 97,2 0 0 4 24,1 49,2 58,4 45,4 30,1 32,4 16,5 52,8 84,7 86,6 170 250,6 411,4 370,3 347,8 76,6 157,3 546,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,6 0 0 0 4,8 4,9 0 3,5 0 2,7 0 0 3,7 0 3,2 0 5,1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,4 0 5,4 0 4,8 0 0 0 0 2,7 2,7 0 0 3,8 9,6 9,8 5,1 0 11,2 38,3 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 140,1 0 1 447,4 874,4 154,2 123,1 46,7 42 30,1 45,9 24,7 7 11,1 7,5 6,4 0 5,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 95,4 22 0 19,9 28,9 83,7 97,3 69,9 127,3 102,5 150,8 130,3 140 128 137,9 113,9 91,4 32,9 56,1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,2 3,3 15,2 24,7 11,2 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 24,1 22 0 4 4,8 14,8 3,9 21 10 5,4 5,5 14,1 22,1 30,1 51,3 55,3 91,4 49,4 89,8 57,5 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 43 0 0 19,9 154,2 201,9 85,6 76,9 26,8 43,2 11 24,6 22,1 7,5 19,2 26 15,2 16,5 22,4 57,5 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 20,5 0 10,8 55,6 14,5 14,8 7,8 17,5 16,7 29,7 24,7 14,1 11,1 26,3 22,4 22,8 30,5 8,2 0 19,2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,2 66 21,5 4 0 0 0 3,5 10 2,7 5,5 3,5 11,1 11,3 0 0 5,1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 15,3 0 0 0 0 0 3,9 10,5 13,4 16,2 8,2 24,6 18,4 11,3 35,3 22,8 20,3 24,7 44,9 76,6 104,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 2,7 3,5 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 120,7 0 26,9 107,3 351,8 310,2 272,4 174,8 140,7 134,9 90,5 59,8 84,7 64 77 52,1 45,7 49,4 22,4 38,3 0 546,4
Tříselná kýla (K40) 187 351,9 247,5 87,4 24,1 39,4 70,1 48,9 90,4 102,5 172,8 218,3 199 274,8 320,7 325,5 426,6 345,6 325,4 210,8 471,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 163,1 66 80,7 51,7 9,6 29,5 38,9 76,9 100,5 175,4 211,2 264 228,4 225,8 253,3 306 274,3 246,9 134,6 95,8 104,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,6 0 0 0 0 9,8 35 28 20,1 13,5 19,2 3,5 14,7 3,8 6,4 6,5 15,2 0 11,2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 30,5 22 16,1 7,9 4,8 4,9 3,9 7 0 10,8 8,2 21,1 33,2 56,5 32,1 61,8 86,3 107 123,4 210,8 209,8 546,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 10,6 7,4 11,3 16 22,8 15,2 41,1 22,4 38,3 104,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 76,5 66 5,4 4 0 24,6 31,1 66,4 67 121,4 76,8 112,7 121,6 135,5 96,2 123,7 121,9 65,8 22,4 38,3 52,4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,6 0 0 0 14,5 4,9 0 0 0 2,7 8,2 10,6 0 7,5 16 16,3 15,2 0 0 57,5 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 178,3 0 0 4 14,5 44,3 101,2 97,9 137,3 180,7 224,9 221,8 250,6 274,8 307,8 377,6 309,8 255,1 134,6 115 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 8,7 0 0 0 0 0 0 3,5 6,7 5,4 8,2 17,6 7,4 11,3 22,4 6,5 15,2 24,7 33,7 19,2 52,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,9 0 0 0 0 0 3,9 0 3,3 8,1 2,7 7 3,7 0 9,6 3,3 15,2 0 11,2 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,5 0 0 0 0 9,8 7,8 7 13,4 5,4 5,5 17,6 18,4 18,8 19,2 19,5 50,8 8,2 22,4 19,2 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 71,5 88 43 47,7 24,1 83,7 109 73,4 103,8 45,9 46,6 73,9 55,3 71,5 64,1 110,7 71,1 123,4 56,1 210,8 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,1 0 11,2 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 16,6 66 26,9 23,8 28,9 9,8 19,5 14 10 13,5 13,7 3,5 11,1 15,1 22,4 16,3 20,3 16,5 11,2 19,2 52,4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 63,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 19,2 42,2 103,2 139,3 131,5 227,8 223,5 213,9 67,3 76,6 52,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 104,8 0 0 0 0 4,9 0 3,5 3,3 29,7 30,2 70,4 154,8 192 230,9 335,3 452 329,1 168,3 57,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 152,1 0 0 0 24,1 133 163,5 139,8 180,8 191,5 175,5 306,3 302,1 240,9 205,2 143,2 76,2 57,6 22,4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 151,7 0 0 7,9 72,3 231,4 163,5 104,9 127,3 78,2 148,1 207,7 187,9 267,2 298,2 231,1 193 123,4 101 19,2 52,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14,1 0 0 4 14,5 0 0 3,5 6,7 5,4 8,2 17,6 14,7 41,4 28,9 32,5 15,2 65,8 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 67,4 0 0 0 0 0 11,7 17,5 60,3 80,9 101,5 130,3 136,3 101,6 105,8 100,9 106,7 98,7 44,9 19,2 0 0
Dorzalgie (M54) 2,3 0 0 0 0 4,9 0 0 3,3 2,7 2,7 3,5 0 0 0 3,3 10,2 0 22,4 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 107,3 0 0 0 0 24,6 31,1 48,9 43,5 113,3 153,6 186,6 224,8 255,9 221,3 143,2 121,9 82,3 33,7 19,2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30,3 0 0 7,9 24,1 29,5 23,4 21 6,7 21,6 49,4 35,2 33,2 33,9 48,1 55,3 50,8 65,8 11,2 19,2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 50,3 0 0 0 0 4,9 42,8 24,5 23,4 32,4 24,7 42,2 84,7 79 70,5 110,7 127 205,7 101 38,3 52,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15,7 0 0 0 0 0 7,8 3,5 6,7 2,7 2,7 14,1 11,1 30,1 35,3 58,6 40,6 49,4 33,7 19,2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 109,5 0 5,4 7,9 0 14,8 42,8 55,9 77 118,7 104,2 144,3 143,7 158,1 246,9 234,4 223,5 131,7 89,8 57,5 52,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 95,2 22 0 7,9 24,1 4,9 31,1 38,5 43,5 32,4 90,5 102,1 180,5 146,8 202 208,3 193 263,3 134,6 95,8 52,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 79,7 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 2,7 10,6 36,8 109,2 205,2 319 431,7 337,4 157,1 57,5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 132,8 44 269 365,6 154,2 236,4 140,1 111,9 63,6 83,6 74 63,4 99,5 146,8 153,9 97,6 152,4 74,1 101 76,6 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 31,4 0 0 0 0 39,4 38,9 48,9 40,2 40,5 65,8 49,3 40,5 33,9 28,9 19,5 15,2 8,2 11,2 19,2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 45,1 0 0 0 0 39,4 93,4 73,4 70,3 107,9 98,7 81 29,5 11,3 16 29,3 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 148,9 0 0 0 0 19,7 42,8 80,4 90,4 229,3 353,8 464,7 386,9 154,3 118,6 91,1 86,3 49,4 78,5 38,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 402,8 0 0 0 33,7 93,6 393,1 569,9 696,6 509,9 532 619,6 490,1 451,7 391,2 507,8 553,6 386,7 202 134,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 116,6 0 0 0 28,9 157,6 354,2 346,1 314,8 264,4 227,6 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 141,4 0 0 0 0 54,2 256,9 587,4 559,3 383,1 159,1 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 27,3 0 0 0 0 9,8 62,3 108,4 123,9 62 27,4 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12,3 0 0 0 0 9,8 19,5 48,9 46,9 45,9 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 31,2 0 0 0 0 19,7 74 143,3 147,4 67,4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 217,9 0 0 0 0 64 482,6 912,5 1 175,5 461,3 90,5 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4,1 0 0 0 0 0 19,5 24,5 13,4 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1,1 0 0 0 0 0 0 7 0 2,7 2,7 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,9 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 69,9 879,7 419,7 373,6 154,2 93,6 35 10,5 20,1 10,8 5,5 24,6 3,7 0 12,8 16,3 5,1 16,5 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,5 11,1 3,8 12,8 13 0 0 11,2 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 21,6 0 0 0 9,6 29,5 58,4 31,5 36,8 40,5 35,6 17,6 14,7 3,8 12,8 9,8 10,2 16,5 22,4 19,2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 0 0 4,9 0 3,5 0 0 2,7 0 0 7,5 6,4 3,3 5,1 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 36,7 0 21,5 15,9 9,6 14,8 11,7 38,5 6,7 21,6 11 10,6 33,2 52,7 32,1 71,6 157,4 107 101 134,1 104,9 0
Nitrolební poranění (S06) 19,8 0 5,4 0 9,6 9,8 0 17,5 3,3 8,1 11 14,1 25,8 18,8 28,9 39,1 30,5 74,1 89,8 134,1 52,4 546,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 26 22 26,9 23,8 9,6 34,5 66,2 38,5 40,2 24,3 35,6 35,2 22,1 7,5 9,6 6,5 10,2 24,7 11,2 38,3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 105,9 0 53,8 294,1 279,5 49,2 27,2 55,9 46,9 72,8 65,8 88 77,4 109,2 147,5 130,2 147,3 148,1 112,2 95,8 104,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 121,2 0 10,8 7,9 0 9,8 11,7 14 6,7 29,7 19,2 17,6 18,4 64 77 113,9 248,9 526,6 1 144,4 2 337,6 3 460,9 5 464,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 110,9 0 21,5 19,9 81,9 123,1 81,7 94,4 107,2 124,1 128,9 119,7 169,5 139,3 163,5 123,7 127 123,4 89,8 134,1 52,4 546,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 400,8 0 107,6 174,9 294 443,2 556,6 468,5 522,5 469,4 515,5 454,1 467,9 353,8 365,6 371,1 325,1 337,4 482,4 364,1 262,2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 11,2 132 80,7 7,9 0 4,9 3,9 3,5 0 13,5 2,7 3,5 22,1 7,5 3,2 6,5 15,2 0 22,4 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 63,3 22 0 19,9 14,5 4,9 23,4 24,5 36,8 27 27,4 52,8 88,4 64 137,9 156,2 172,7 131,7 168,3 191,6 104,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 13,9 0 0 0 0 39,4 7,8 7 13,4 13,5 16,5 10,6 25,8 30,1 25,7 9,8 15,2 16,5 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,4 0 16,1 4 0 0 0 3,5 10 2,7 2,7 24,6 7,4 7,5 6,4 6,5 10,2 8,2 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,3 0 0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7,4 0 0 3,3 10,2 8,2 11,2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 21 0 0 0 0 0 3,9 10,5 43,5 72,8 98,7 35,2 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,7 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,4 0 10,8 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3,5 0 3,8 3,2 9,8 15,2 16,5 0 19,2 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 324,3 44 32,3 186,8 135 142,8 175,1 150,3 150,7 156,5 197,4 193,6 272,7 376,4 500,2 725,9 1 010,7 1 135,5 617,1 747,3 471,9 546,4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 516,4 2 397,2 3 249,9 3 155,7 2 429,1 3 540,5 4 919,6 5 894,5 6 507,3 5 986,3 5 890,4 6 622,1 6 916,0 7 298,3 8 549,0 10 259,7 11 402,3 11 108,4 9 312,2 9 580,4 8 704,8 10 382,5
Podíl hospitalizací s operací z počtu hospitalizací - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,8 20 0 0 0 33,3 0 50 25 14,3 0 11,1 0 16,7 8,8 19 18,4 12,2 5 4,2 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,6 0 0 13,1 6,3 28,6 36,2 18,4 22,2 10,4 8,6 12,2 4,5 2,4 3,2 3,6 3,2 5,4 2,6 0 5,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 66,2 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 63,6 87 73,2 67,1 64 66,3 68,9 58,6 57,7 25 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 19,3 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 40 20,6 19,2 16,5 23,1 24,1 4,2 15,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 78,5 0 0 0 0 0 100 100 75 100 100 58,3 66,7 80 80 76,5 69 88,2 94,4 76 80 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 82,8 0 0 0 0 0 0 66,7 100 100 89,5 96,6 86,7 85,4 86 78,8 74,5 92,6 70 42,9 100 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 63,1 0 0 0 0 0 0 50 100 87,5 81,8 22,2 75 65,2 75 57,9 88,9 40 44,4 40 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 50,5 0 0 0 0 0 50 66,7 100 100 60 71,4 55,6 36,4 64,7 33,3 33,3 50 37,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 64,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 85,7 68,4 80,4 64,6 58,9 64,7 38,1 25 33,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 83,4 0 0 0 0 0 33,3 100 0 100 40 100 85,7 73,7 89,7 87,6 85,3 79,7 81,5 77,3 70 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 34,3 0 6,7 10 16,7 7,1 80 70,6 40 41,5 44,1 38,3 46,8 41,8 34,7 37,9 31 29,6 19,2 20,4 5,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 85,7 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 66,7 50 50 66,7 100 100 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 19,8 0 0 0 0 0 0 100 100 100 33,3 0 18,8 14,3 10,5 17,2 28,6 11,1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 92,5 0 0 0 0 0 0 83,3 100 96,1 93,5 93,3 86,4 84,6 92,3 88,9 100 100 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 64,1 60 80 78,6 71,4 84,6 75 87,5 76,3 78,3 81,9 77,9 73,8 58,9 59,8 57,6 57,8 51,8 28,8 12,1 0 0
Anémie (D50-D64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 33,3 16,7 0 0 15,4 0 7,1 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,1 0 0 0 0 0 0 6,7 0 7,7 5,6 23,3 13,6 9,6 8,8 20,9 10,6 14,4 1,4 2,6 6,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 15,2 0 0,5 1 0 14,3 25 50 47,1 58,5 52,4 45,2 43,6 45,3 25,6 12,2 10,7 4,7 2,3 0,8 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 5 3,4 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,3 0 0 0 1 3,2 2,2 6,5 10 4,9 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,3 7,7 0 0 0 0 3,6 2,2 3 0 1,9 3,6 2,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 13,9 27,3 10,5 12,9 12,8 7,3 12,8 5,9 9,8 7 15,6 17,1 14,4 17,1 15,6 13,5 13,2 24,1 14,6 11,1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 87,4 0 0 50 0 0 100 100 100 60 100 100 83,3 100 85,7 81,8 94,4 91,7 81,8 100 100 100
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 58,4 20 42,9 42,9 52,6 20 60 26,7 40 92,3 46,7 42,1 63,3 47,8 57,1 72,4 69,6 69,8 56,1 80 25 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21,3 0 35,7 75,5 43,8 35,3 44,4 38,5 32,1 24,2 23,1 20,5 20 16,3 8 6,8 9,4 2,3 7,7 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0
Angina pectoris (I20) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10,5 8,3 5,9 10,6 2,7 0 2,9 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1,8 2,9 3 4 3,4 2,1 1,6 5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 30,5 0 0 0 0 0 0 50 0 60 37,5 37,9 51,6 48,6 41,7 32,8 27,7 19,8 19 2,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,9 3,7 0 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 19,8 0 0 0 0 0 0 16,7 11,5 17,4 9,3 22 18,3 17 19,5 19,2 19,7 18,5 24 29,4 27,6 0
Selhání srdce (I50) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5,3 4,3 7,7 4,2 3 3,5 2 0 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 8,2 50 0 0 0 0 0 0 9,1 13,8 5 12,8 9,3 6,2 13,1 13,9 10,2 7,8 3,2 2,5 0 12,5
Ateroskleróza (I70) 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 11,1 0 31 22,4 32,9 29,9 23,8 27,3 26,8 13,2 12,1 25
Varixy dolních končetin (I83) 69,2 0 0 0 0 0 80 80 78,8 69,2 76,5 77 73,8 73,3 63,4 67 70 57,1 17,6 8,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 29 0 0 2,4 9,1 27,8 38,5 41,9 31 35,3 12,2 31,9 38,3 28 32,5 38,7 38,2 29,4 25,6 7,4 8,6 20
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,9 0 0 0 3,3 2,7 0 9,1 0 4,8 0 0 10 0 9,1 0 7,7 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,2 0 1,5 0 9,1 0 0 0 0 5,9 3,8 0 0 1,6 2,9 2,2 0,8 0 0,6 1,4 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 84,1 0 84,1 82,4 86,5 92,6 80 100 81,8 89,5 90 100 50 100 100 0 100 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 73,6 33,3 0 38,5 50 48,6 69,4 83,3 76 66,7 76,4 86 88,4 81 86 83,3 81,8 57,1 83,3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,2 0,6 2,2 3,1 1,3 0 0 0
Astma (J45-J46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15 25 0 20 25 30 33,3 40 20 10 14,3 12,9 15,8 19 21,1 13 17,1 9,8 9,5 9,7 0 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 75,6 0 0 38,5 94,1 87,2 88 91,7 80 94,1 100 77,8 75 66,7 54,5 61,5 27,3 33,3 66,7 60 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 51,7 0 12,5 66,7 50 60 40 50 38,5 64,7 64,3 57,1 50 70 58,3 63,6 66,7 50 0 50 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 10,7 16,7 50 33,3 0 0 0 11,1 37,5 20 22,2 6,7 30 14,3 0 0 7,1 0 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24,5 0 0 0 0 0 16,7 42,9 30,8 85,7 30 58,3 33,3 12,5 35,5 19,4 16,7 11,5 16,7 23,5 12,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2,1 2,4 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91,2 0 100 75 91,3 87,5 92,1 92,6 93,3 96,2 100 89,5 88,5 81 96 100 100 85,7 100 100 0 100
Tříselná kýla (K40) 92,7 88,9 93,9 84,6 100 88,9 94,7 93,3 90 90,5 94 95,4 96,4 92,4 94,3 92,6 95,5 93,3 87,9 78,6 75 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 88,3 100 100 100 50 100 100 100 90,9 95,6 90,6 90,4 92,5 90,9 86,8 87,9 80,6 81,1 80 31,3 100 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19,9 0 0 0 0 3,3 32,1 32 37,5 41,7 43,8 6,3 36,4 10 20 40 30 0 33,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 45,7 25 25 40 100 100 50 40 0 66,7 25 54,5 40,9 75 38,5 57,6 42,5 52 37,9 45,8 40 100
Divertikulární nemoc střeva (K57) 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 37,5 12,5 18,8 23,8 21,2 15,8 23,8 8 14,3 66,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 68 37,5 25 16,7 0 41,7 88,9 86,4 80 88,2 65,1 78 78,6 80 69,8 65,5 64,9 50 10 22,2 50 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,6 0 0 0 18,8 9,1 0 0 0 16,7 33,3 27,3 0 11,1 12,8 10,4 5,9 0 0 14,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 52,8 0 0 50 60 69,2 66,7 59,6 67,2 68,4 70,7 64,3 60,7 58,9 54,5 53,5 42,4 33,7 16,4 11,5 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 12,1 0 0 0 0 0 0 20 28,6 22,2 25 25 9,5 11,5 21,2 4,3 8,1 12 9,1 5,6 10 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 4 0 0 0 0 0 7,1 0 10 5,6 2,7 5,1 2,3 0 7,5 1,9 7,7 0 10 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,9 0 0 0 0 22,2 20 66,7 44,4 25 18,2 41,7 62,5 22,7 19,4 20,7 26,3 4,3 7,1 3,3 0 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 56,6 28,6 32 57,1 45,5 70,8 82,4 70 70,5 65,4 60,7 63,6 60 59,4 46,5 57,6 37,8 50 29,4 55 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,2 0 5,3 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 26,5 50 27,8 35,3 37,5 22,2 38,5 44,4 33,3 41,7 26,3 10 33,3 36,4 35 21,7 25 16,7 4 11,1 10 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 77,1 0 0 0 0 0 0 0 0 60 100 92,3 90,3 84,1 83,7 86,4 77,2 66,7 33,3 28,6 25 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 77,4 0 0 0 0 100 0 50 100 91,7 84,6 74,1 84 79,7 82,8 81,1 82,4 61,5 60 30 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 57,4 0 0 0 50 61,4 76,4 54,8 68,4 65,7 54,7 65,9 62,6 52,5 49,2 45,8 33,3 43,8 40 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 65,8 0 0 9,1 53,6 74,6 84 88,2 90,5 63 70,1 75,6 66,2 73,2 80,2 64,5 56,7 39,5 34,6 5 33,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 40 0 0 12,5 37,5 0 0 33,3 40 50 75 62,5 33,3 68,8 42,9 43,5 37,5 53,3 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 57,3 0 0 0 0 0 60 50 51,4 69,8 60,7 63,8 69,8 48,2 55 47,7 70 41,4 50 33,3 0 0
Dorzalgie (M54) 0,7 0 0 0 0 3,7 0 0 2,3 1,3 1,1 1 0 0 0 0,6 1,2 0 1,5 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 72,5 0 0 0 0 38,5 57,1 70 76,5 84 84,8 80,3 77,2 73,1 76,7 73,3 64,9 71,4 50 100 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31,4 0 0 50 41,7 46,2 46,2 46,2 25 47,1 50 35,7 33,3 28,1 30 41,5 25 20 3,7 5,9 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 24 0 0 0 0 2,1 21,2 15,6 15,9 23,5 27,3 26,7 45,1 38,9 33,3 37 35,2 45,5 21,4 14,3 12,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,6 0 0 0 0 0 22,2 11,1 13,3 20 33,3 26,7 14,3 25 17,5 26,1 13,3 10,9 5,6 2,6 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 55 0 50 50 0 23,1 36,7 40 53,5 51,2 46,3 61,2 47,6 59,2 59,2 64,3 68,8 64 72,7 33,3 50 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 30,3 14,3 0 13,3 35,7 2,7 23,5 47,8 52 36,4 58,9 50,9 69 49,4 48,8 37,4 29 22,7 8,5 3,8 1,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 61,8 0 0 0 0 0 0 0 100 0 50 60 58,8 53,7 66,7 62,8 63,9 65,1 50 33,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 73,6 50 78,1 77,3 82,1 90,6 78,3 82,1 70,4 83,8 73 66,7 69,2 79,6 70,6 56,6 66,7 40,9 50 80 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 90,2 0 0 0 0 100 83,3 93,3 92,3 93,8 96 82,4 91,7 90 81,8 85,7 75 100 100 100 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 82,5 0 0 0 0 88,9 72,7 72,4 87,5 90,9 81,8 85,2 88,9 75 100 90 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 83,1 0 0 0 0 26,7 45,8 88,5 73 79,4 87,8 89,2 89,7 93,2 94,9 80 81 75 63,6 66,7 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 87,9 0 0 0 50 67,9 84,9 84,9 87,4 87,5 87 91,2 86,4 94,5 91,7 89,1 91,6 90,4 81,8 100 0 0
Lékařský potrat (O04) 81,3 0 0 0 100 74,4 77,8 76,7 82,5 82,4 89,2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 87,8 0 0 0 0 64,7 83,5 88 92,3 85 93,5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 16,2 0 0 0 0 6,1 13,3 14,9 16,4 17,8 37 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 21,2 0 0 0 0 14,3 9,1 23 20,9 32,7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,5 0 0 0 0 4 4,1 4,3 4,5 5 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 87,2 0 0 0 0 68,4 82,1 88,5 89,8 86,8 82,5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 72 0 0 0 0 0 71,4 100 80 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 10,6 0 0 0 0 0 0 9,5 0 16,7 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 2,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68,5 46 80,4 83,9 78 76 81,8 75 85,7 50 25 46,7 33,3 0 66,7 71,4 20 25 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 3,7 9,1 2,6 8 6,3 0 0 5 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 14,7 0 0 0 2,3 8,3 25,9 34,6 28,9 34,1 36,1 16,1 17,4 6,3 13,3 11,1 7,1 8,7 13,3 8,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 25,7 0 0 0 0 100 0 100 0 0 50 0 0 100 50 16,7 20 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 8 0 2,6 4,6 2,2 2,5 8,6 22,9 6,9 12,7 6 6,3 14,8 16,5 8 12,5 17,2 7,9 6,1 5,5 3,8 0
Nitrolební poranění (S06) 5,5 0 1,2 0 2,5 1,6 0 4,4 1 2,6 4,1 5,5 8,9 6,6 10,3 11,7 10,3 15,3 11,1 11,3 6,3 50
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,4 1,7 5,6 15,4 5,4 14,3 38,6 35,5 31,6 36 46,4 43,5 31,6 11,8 10,3 9,1 9,5 27,3 9,1 10,5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 86 0 76,9 84,1 87,9 90,9 87,5 94,1 87,5 96,4 96 86,2 80,8 82,9 83,6 90,9 90,6 90 76,9 55,6 40 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 69,7 0 33,3 50 0 66,7 100 57,1 100 84,6 77,8 45,5 62,5 68 70,6 64,8 71 74,4 71,8 73,1 64,1 66,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 77,4 0 28,6 33,3 54,8 80,6 80,8 93,1 82,1 92 90,4 73,9 80,7 88,1 82,3 79,2 73,5 78,9 66,7 46,7 20 50
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 50,2 0 41,7 50,6 50 52,6 62,2 62,3 69 64,4 64,8 65,2 59,6 48,7 47,5 44,7 37,6 26,8 22,4 13,2 6,8 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 35,5 42,9 30,6 28,6 0 33,3 25 33,3 0 55,6 20 25 66,7 100 16,7 33,3 60 0 66,7 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 58 50 0 62,5 75 33,3 60 58,3 68,8 62,5 55,6 51,7 58,5 50 59,7 63,2 64,2 50 55,6 52,6 40 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 88,4 0 0 0 0 100 100 100 80 100 85,7 100 100 80 88,9 75 100 100 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,7 0 8,3 5,3 0 0 0 10 33,3 25 6,7 43,8 18,2 25 11,8 18,2 18,2 33,3 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,5 0 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,9 0 0 1,2 2,9 2 1,8 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 85,2 0 0 0 0 0 33,3 75 81,3 84,4 92,3 90,9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,2 0 18,2 0 0 0 0 0 0 4,5 0 1,4 0 0,6 0,5 1,1 2,1 3,4 0 5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 21,9 5 8,8 42,7 47,5 27,1 14,7 6,4 4,5 5,9 14,8 22,9 35,2 37,7 41,5 44 46,4 42,7 30,7 33,3 29 16,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 31,5 1,9 23,1 35,8 30,1 29,9 37,6 35,7 35,9 40,4 46,1 46 43,3 37,6 36,8 34,4 30,7 25,4 17,4 15 11,6 11,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)